Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

R / 543 sav.

Rabačauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 04 28 Laivelių k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 19–1920 04 20. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6414, išduotas 1931 03 26.

Rabačiauskas

Ignas, Kazio sūnus

Gimė 1897 12 27 Laivelių k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 04 13–1920 06 22. 1929 m. gyv. Panevėžio aps. Ramygalos vls. Truskavos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4381, išduotas 1930 01 31.

Rabačius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1901 07 06 Tauragės mst. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 07 21–1920 08 21. 1928 m. gyv. Tauragės vls. Vizbutų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 321, išduotas 1928 06 09.

Rabikis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1898 07 11 Obšrūtėlių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 16, pašauktu – 1919 03 05–1921 03 22. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4822, išduotas 1930 04 28.

Rabinavičius

Gutmanas, Ichoko sūnus

Gimė 1899 I p. Vilniuje. Tarnavo sav. 1919 07 29–1920 08 08, paleistas dėl ligos. Sav. LKKSK 1932 06 13. 1930 m. gyv. Kaune, Vilijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8688, išduotas 1932 07 02.

Racevičius

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1900 03 03 Zaveckų k. Jankų vls. (Šakių r.). Apdov. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 11 24. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4006, išduotas 1929 11 13.

Račinskas

Kostas, Tomo sūnus

Gimė 1900 07 30 Jakutiškių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 14–1921 12 02. 1929 m. gyv. Kauno aps. A. Panemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4656, išduotas 1930 02 15.

Račys

Ignas, Adomo sūnus

Gimė 1896 09 02 Okainių k. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 10 29. 1930 m. gyv. Kėdainių aps. Krakių vls. Dovydiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7019, išduotas 1931 06 25.

Račys

Povilas, Petro sūnus

Gimė 1898 12 08 Laborų k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Vyr. puskarininkis. Įstojo sav. 1919 01 02. Iš pradžių tarnavo partizanu, vėliau kariuomenėje – 1919 05 09–1921 09 30. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8692, išduotas 1932 07 02.

Račys

Jonas, Zigmo sūnus

Gimė 1901 04 09 Okainių k. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1920 01 15–1922 04 10. 1931 m. gyv. Kėdainių vls. Okainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5914, išduotas 1930 11 11.

Račiūnas

Juozas Lionginas, Juozo sūnus

Gimė 1891 03 18 Medžiūnų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 05 24–1920 05 31. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. ir vls. Parengės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1257, išduotas 1928 11 14.

Račiūnas

Leonas, Jono sūnus

Gimė 1903 07 14 Užliaušių I k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1981 07 23 Vilniuje. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. ltn. (1924 m.). Įstojo sav. 1919 01 07. Baigė Karo m-klos 1 laidą. Gyv. Kauno aps. Lapių vls. Vytėnų vns. Turėjo dar žemės Didvyrių k. 1941 m. represuotas. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7157, išduotas 1931 08 29.

Račkaitis

Jonas, Motiejus sūnus

Gimė 1900 11 04 Kriūkų mstl. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1920 06 29–1922 06 17. Sav. LKKS 1933 05 08 prot. Nr. 240. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9175, išduotas 1933 05 19.

Račkaitis

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1899 10 03 Dievogalos k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 20–1921 12 24. Sav. LKKSK 1935 10 23 prot. Nr. 319. 1935 m. gyv. Kaune. Dirbo KSDK, saugumo departamente, Kauno savivaldybėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9679, išduotas 1935 10 31.

Račkauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1898 01 13 Burbaičių k. Plungės vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1922 06 04. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5650, išduotas 1930 10 10.

Račkauskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1902 02 21 Luodkų k. Salako vls. (Zarasų r.). Eilinis. Tarnavo sav. 1919 08 07–1922 01 10 1 p.p. Gyv. Panevėžio aps. Viešintų vls. Pasosės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1796, išduotas 1929 03 20.

Račkauskas

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1898 06 05 Prišmantų k. Žygaičių vls. (Tauragės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 20, pašauktu – 1919 03 05–1921 12 01. 1921 12 01–1924 10 20 tarnavo laisvai samdomu. Sav. LKKSK 1932 05 31 prot. Nr. 204. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8615, išduotas 1932 06 16.

Račkauskas

Pranas, Andriaus sūnus

Gimė 1879 07 14 Kazelkiškių I k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1920 11 11–1921 11 15. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Bijūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3509, išduotas 1929 08 21.

Račkauskas

Liudas, Vandolino sūnus

Gimė 1882 09 23 Vydmantų k. Varnių vls. (Telšių r.). Įstojo sav. 1919 02 08. Sav. LKKSK 1932 05 17 prot. Nr. 202. 1932 m. gyv. Varnių vls. Šerpaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8535, išduotas 1932 05 31.

Račkauskas

Edmundas, Prano sūnus

Gimė 1901 03 15 Kybartų mst. (Vilkaviškio r.). Gimė Kybartų pasode. Tarnavo sav. 1919 10 14–1922 10 17. 1924 10 01–1926 06 01 buvo pasienio policijos vachmistras, nuo 1927 09 03 – laisvai samdomas matrosas laive „Ant. Smetona“. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2490, išduotas 1929 05 31.

Račkauskas

Balys, Antano sūnus

Gimė 1901 04 23 Kelmės mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 09 04–1922 02 01. 1931 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5859, išduotas 1930 11 11.

Račkauskas

Stasys, Antaninos sūnus

Gimė 1902 01 16 Telšių mst. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 02 27–1921 03 17. 1928 m. gyv. Telšių aps. Luokės vls. Kulšikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1961, išduotas 1929 03 26.

Račkauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1895 09 17 Liudvikavo k. Telšių vls. (Telšių r.). Įstojo sav. 1919 09 10. Paleistas kaip savanoris ištarnavęs 1 metus. 1929 m. gyv. Telšių aps. Žarėnų vls. Krepšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6041, išduotas 1930 12 15.

Račkauskas

Antanas, Leonardo sūnus

Gimė 1887 01 03 Džiaugėnų k. Pajūrio vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1920 01 08–1922. 1928 m. 9 p.p. dar tarnavo laisvai samdomu muzikantu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1003, išduotas 1928 10 28.

Račkauskas

Aleksandras, Prano sūnus

Gimė 1903 06 03 Kybartų mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 15–1921 02 14. Sav. LKKSK 1937 02 24 prot. Nr. 367. 1936 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9955, išduotas 1937 04 19.

Račkauskas

Vladas, Juliaus sūnus

Gimė 1900 03 01 Kurkliečių k. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Mirė 1924 03 09 Samavų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Palaidotas(-a): Salako k. Salako vls. (Zarasų r.). tėvui, gyv. Degučių vls. Samavų k. Tarnavo sav. 1919 08 01–1922 01 10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3804, išduotas 1929 10 21.

Račkauskas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1895 07 Salaperaugio k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 31, pašauktu – 1920 08 18–1921 11 13. 1930 m. gyv. Liubavo vls. Durbės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6515, išduotas 1931 03 26.

Radauskas

Justas, Martyno sūnus

Gimė 1896 05 05 Gikonių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 12 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3667, išduotas 1929 05 31.

Radavičius

Jonas, Augusto sūnus

Gimė 1896 09 27 Raseinių mst. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1921 12 14. 1930 m. gyv. Raseinių vls. Gruzdiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7399, išduotas 1931 09 30.

Radavičius

Vladas, Jokūbo sūnus

Gimė 1896 07 10 Meiženiškių vns. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 26, pašauktu – 1919 10 01–1920 11 06. 1929 m. gyv. Kaltinėnų vls. Radiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3392, išduotas 1929 07 31.

Radavičius

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1896 02 20 Didmedžių vns. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1918 12 08–1921 10 18. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. Vaiguvos vls. Pakievės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4461, išduotas 1930 02 15.

Radeckis

Oto Edmundas, Karolio sūnus

Gimė 1899 08 01 Jonučių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 05 29–1921 11 25. Po to gyv. Garliavos vls. Toloičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9513, išduotas 1934 10 25.

Radionovas

Kuprijonas, Marko sūnus

Gimė 1901 09 17 Latvijoje, Ryga. Tėvai iš Kauno aps. Jonavos vls. Kilęs iš Šiaulių aps. Šaukėnų vls. Likšelių k. Tarnavo sav. 1920 07 25. Sav. LKKSK 1933 10 31 prot. Nr. 253. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9345, išduotas 1933 11 30.

Radišauskas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1894 Sapiegiškių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 Seinų karo komendantūroje, 1 ats. batalione, 10 p.p., buvo 4 kuopos viršila (?). K-ja 1928 07 11 pripažino sav. kūrėju, priklausė LKKSS Leipalingio skyr. Žemę gavo iš Leipalingio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 589, išduotas 1928 08 23.

Radkevičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1902 08 13 Latvijoje, Mintaujos aps. Olų k. Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Tėvai kilę iš Kaišiadorių aps. Kietaviškių vls. Karveliškių k. Apdov. sav. medaliu. Tarn. sav. 1919 04 26–1921 11 16. 1925–1928 m. dirbo Trakų savivaldybėje, policijoje, saugume. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2774, išduotas 1929 05 31.

Radvenis

Grigorius, Karolio sūnus

Gimė 1903 11 11 Parausių dv. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1989 12 26 JAV, Kalifornijos valstija Los Andželo mst. (Heidrikis) Įstojo sav. 1920 11 22 Lakūnas. Nuo 1930 m. aviacijos ltn. 1940 m. atleistas. II pasaulinio karo metais kovojo Rytų fronte. 1952 m. emigravo į JAV. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1110, išduotas 1928 10 31.

Radvila

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1893 01 08 Šuolių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 18–1920 05 20. 1929 m. gyv. Vievio vls. Dembinos–Lazdynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3942, išduotas 1929 11 13.

Radzevičius

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1896 05 Jurgiškių (Pajaujų) dv. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Mirė 1919 05 21. motinai, gyv. Liubavo vls. Mantrimų k. Įstojo sav. 1919 05 01. Žuvo mūšyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7008, išduotas 1931 06 25.

Radzevičius

Zigmas, Juozo sūnus

Gimė 1900 11 15 Liutonių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 07–1921 11 29. 1928 m. gyv. Kietaviškių vls. Žikaronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2271, išduotas 1929 04 24.

Radzevičius

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1899 08 12 Pajestinės I vns. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 04 23–1920 01 20. 1928 m. gyv. Pajuostės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1300, išduotas 1928 11 14.

Radzevičius

Pranas, Motiejaus sūnus

Gimė 1900 06 02 Ingavangio k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 14, pašauktu – 1919 10 01–1921 12 10. 1931 m. gyv. Raseinių aps. Kražių vls. Pluščiukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7803, išduotas 1932 01 15.

Radzevičius

Kazys, Benedikto sūnus

Gimė 1899 10 25 Nariūnų k. Salako vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 08 03–1921 10 16. 1930 m. gyv. Trakų aps. Aukštadvario vls. Čižiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7800, išduotas 1932 01 15.

Radzevičius

Antanas, Igno sūnus

Gimė 1900 Papėčių k. Metelių vls. (Lazdijų r.). Įstojo sav. 1919 01 02. 1928 m. gyv. Simno vls. Gražulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 585, išduotas 1928 08 23.

Radzevičius

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 01 05 Pošnios k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Mirė 1970 02 02 JAV, Čikaga. (Radžiūnas) Karo valdininkas. Įstojo sav. 1919 02 05. 1920 05 02 suteiktas karo valdininko, 1929 m. – kapitono laipsnis. 1940 m. iš kariuomenės atleistas. 1949 m. emigravo į JAV. Apdovanojimo liudijimas Nr. 368, išduotas 1928 06 09.

Radzevičius

Juozas, Ievos sūnus

Gimė 1895 Punsko mst. Punsko vls. Įstojo sav. 1919 01 08. 1928 m. gyv. Seinų aps. Punsko vls. Sangrudos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 452, išduotas 1928 07 26.

Radzevičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1890 12 26 Vilniuje. Tarnavo sav. 1919 04 12–1920 03 22 Baltgudžių batalione. 1930 m. gyv. Kaune, tarnavo Žemės ūkio ministerijoje. 1938 m. gyv. Kauno aps. Pažaislio vls. Eigulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5952, išduotas 1930 11 17.

Radzevičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1896 04 23 Žaliosios k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 16–1920 06 06, paleistas dėl šeimyninės padėties. 1931 m. gyv. Sasnavos vls. Surgučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6688, išduotas 1931 04 21.

Radzevičius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 12 12 Vizginų k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 01 02–1921 11 01. 1929 m. gyv. Kruonio vls. Karveliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3878, išduotas 1929 11 13.

Radzišauskas

Leopoldas, Juozo sūnus

Gimė 1900 12 04 Kaune. Tarnavo sav. 1919 10 12–1922 04 14. Po to gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10193, išduotas 1939 08 09.

Radziukevičius-Radžiukas

Klemensas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 02 20 Strielčių k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 06 01, pašauktu – 1919 10 01–1921 04 08. 1929 m. gyv. Ašmintos vls. Bagrėno k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5360, išduotas 1930 07 16.

Radzivanas

Vladas, Miko sūnus

Gimė 1891 10 24 Vingravos k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 22–1920 03 27. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4105, išduotas 1929 11 21.

Radzivanavičius

Česlovas, Prano sūnus

Gimė 1899 07 02 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). tarnavo sav. 1919 05 21–1921 07 22, paleistas dėl sveikatos. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1594, išduotas 1929 02 21.

Radžiūnas

Kostas, Augusto sūnus

Gimė 1903 11 02 Gulbiniškių k. Janavo vls. (Lazdijų r.). Mirė 1923 09 11 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Juliui Radžiūnui, Augusto – Klaipėdos kr. pasienio policijos viršininkui. Tarnavo sav. 1920 11 05–1922 10 04. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7717, išduotas 1931 12 23.

Radžius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1897 01 06 Gedminiškės k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 01 31–1920 04 01. 1937 m. gyv. Skaudvilės vls. Beržynės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10051, išduotas 1937 10 28.

Radžius-Radavičius

Vladas, Stasio sūnus

Gimė 1898 05 10 Kražių mstl. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 04 07–1920 06 07, 1920 09 15–1922 05 26. Jaun. puskarininkis. 1936 m. gyv. Raseinių aps. Kražių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10214, išduotas 1939 11 08.

Rafanavičius

Mykolas, Valerijono sūnus

Gimė 1875 09 26 Eidrigonių k. Traupio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 06 10. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 830, išduotas 1928 08 29.

Ragaišis

Lionginas, Ipolito sūnus

Gimė 1900 03 16 Vabalninko mst. (Biržų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 12–1919 04 06 Vabalninko partizanų būryje, vėliau kariuomenėje pašauktu 1920 08 29–1922 03 01. 1928 m. gyv. Vabalninko vls. Martišiunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2582, išduotas 1929 05 31.

Ragauskas

Aleksas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 03 18 Bagdoniškių k. Stakliškių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 08 25–1922 01 06. 1929 m. gyv. Trakų aps. Aukštadvario vls. Mergiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3250, išduotas 1929 07 30.

Ragauskas

Liūdas, Konstantino sūnus

Gimė 1890 08 19 Paežerių I vns. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 02 10. 1930 m. gyv. Kelmės vls. Laukodomos plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5634, išduotas 1930 10 30.

Ragauskas

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1893 06 17 Šlienavos k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1920 03 13. 1932 m. gyv. Kauno aps. Pakuonio vls. Aštuonėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8878, išduotas 1932 11 30.

Ragauskas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1877 05 17 Baliuskų k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 23–1920 05 06. 1931 m. gyv. Kėdainių vls. Olchavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8536, išduotas 1932 11 27.

Ragažinskas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1899 03 10 Ožkabalių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 16–1921 11 26. 1931 m. gyv. Bartininkų vls. Pagernevės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8831, išduotas 1932 10 31.

Ragelis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1897 06 02 Jurčiūnų k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1921 11 30. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1057, išduotas 1928 10 20.

Ragelis

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1894 03 23 Rasimų k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 25–1921 10 25. 1930 m. gyv. Obelių vls. Raudėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7017, išduotas 1931 06 25.

Ragelis

Domas, Kazio sūnus

Gimė 1900 08 01 Nemunaičio mstl. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 11 29. 1929 m. gyv. Nemunaičio vls. Makniūnų dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4749, išduotas 1930 04 15.

Ragelis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 Diviliškių k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Įstojo sav. 1919 01 07. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. Budilavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 583, išduotas 1928 08 23.

Ragėnas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1896 11 01 Areliškių k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Mirė 1986 Avilių k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 24–1921 10 11 2 p.p. Eilinis. Kovose su bolševikais buvo sužeistas. 1946 m. įkalintas Sibire. Grįžo 1956 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7449, išduotas 1931 10 28.

Ragėnas

Balys, Jurgio sūnus

Gimė 1901 06 14 Latvijoje, Dubelnės mst. Mirė 1926 10 14. Krikštytas Rygoje. Tėvai kilę iš Zarasų vls. Antazavės vls. motinai Anelei, gyv. Kauno aps. Pažaislio vls. Petrašiūnų k. Tarnavo sav. 1920 12 18–1923 09 30. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4750, išduotas 1930 04 15.

Raginskas

Jonas, Tomo sūnus

Gimė 1901 04 14 Kiškelių k. Salako vls. (Zarasų r.). Eilinis Tarnavo sav. 1919 07 06–1922 01 10 1 p.p. Gyveno Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9423, išduotas 1934 01 31.

Raguckas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1895 09 13 Pinkaviškio k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Mirė 1941 06 25. Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 148). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 12 31–1921 03 15. 1941 m. gyv. Prienų vls. Veiverių mst. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8929, išduotas 1932 12 28.

Raibikis

Antanas, Baltraus sūnus

Gimė 1899 12 17 Brastos k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 08 08. motinai Marei Raibikienei, gyv. Brastos k. Įstojo sav. 1919 03 19, pašauktu tarnavo nuo 1919 10 01. Mirė karo ligoninėje tarnaudamas Belaisvių stovyklos valdyboje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8201, išduotas 1932 03 31.

Raicevičius

Jurgis, Tito sūnus

Gimė 1903 02 02 Noreikių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 24–1920 04 10. 1929 m. gyv. Krekenavos vls. Trimitų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3167, išduotas 1929 07 30.

Raila

Mikas, Antano sūnus

Gimė 1871 09 19 Diržių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 29–1920 05 17. 1931 m. gyv. Siesikų vls. Lakėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8425, išduotas 1932 05 31.

Raila

Jonas, Viktoro sūnus

Gimė 1902 01 23 Sorgenų k. Lapių vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1920 11 02–1922 03 25. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8978, išduotas 1932 12 31.

Raila

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 04 12 Žilionių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1920 03 10. 1933 m. gyv. Ukmergės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9218, išduotas 1933 06 30.

Raila

Matas, Petro sūnus

Gimė 1888 09 08 Čerelių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 10. 1929 m. gyv. Siesikų vls. Maconių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5054.

Raila

Rapolas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 01 03 Margių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 04–1920 05 05. 1929 m. gyv. Siesikų vls. Papuolių plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10093, išduotas 1938 06 30.

Raila

Juozas, Justo sūnus

Gimė 1889 01 22 Valmonių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. partizanu Pušaloto partizanų būryje 1919 01 27–1919 08 14. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5110, išduotas 1930 05 30.

Raila

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1889 04 03 Margių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 01. 1929 m. gyv. Siesikų vls. Šilūnų plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2555, išduotas 1929 05 31.

Raila

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1902 06 23 Svariškių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1920 03 10. 1929 m. gyv. Pagirių vls. Lyviškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4107, išduotas 1929 11 21.

Rainis

Jurgis, Kazio sūnus

Gimė 1899 12 12 Adomiškių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 03 25, pašauktu – 1919 10 01–1921 12 05. 1928 m. gyv. Kretingos aps. Darbėnų vls. Laukžemės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 625, išduotas 1928 08 23.

Rainys

Julius, Juozo sūnus

Gimė 1895 II p. Gulbiniškių k. Janavo vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 02 16–1920 02 29. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4990, išduotas 1930 04 30.

Raišys

Viktoras, Igno sūnus

Gimė 1899 Šupienių k. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 10 06. 1930 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Bijūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6687, išduotas 1931 04 21.

Rajackas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1894 01 06 Vaitapolės dv. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1920 03 18. 1930 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Kazliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6326, išduotas 1931 02 25.

Rajunčius

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1896 01 25 Pašakių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1920 08 16. 1928 m. gyv. Pamnevėžio aps. Krekenavos vls. Valmaniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1740, išduotas 1929 03 16.

Rajunčius

Jonas, Elisiejaus sūnus

Gimė 1901 06 16 Račiškių k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 05 30–1920 06 30, pašauktu – 1921 11 01–1922 10 30. 1930 m. gyv gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5862, išduotas 1930 11 11.

Rakauskas

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1894 01 05 Dobilijos k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 16–1920 03 25. Buvo sužeistas. 1929 m. gyv. gimtinėje. 1933 m. gavo žemės Kaune, Vilijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7355, išduotas 1931 09 25.

Rakauskas

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1899 02 01 Semeliškių mstl. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 11 13. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Lelivos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3495, išduotas 1929 08 21.

Rakauskas

Povilas, Mykolo sūnus

Gimė 1900 08 17 Rokų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1920 01 12. motinai Elzbietai, gyv. Rokų k. Įstojo sav. 1919 02 04. Mirė Marijampolės batalione. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5662, išduotas 1930 10 10.

Rakauskas

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1898 12 10 Dvylikių k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1918 12 29–1921 10 31. 1931 m. gyv. Pakuonio vls. Žuvintos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7799, išduotas 1932 01 15.

Rakauskas

Vincas, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 11 11 Rokų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 10–1922 01 12. 1928 m. gyv. Kretingos aps. Skuodo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2227, išduotas 1929 04 24.

Rakauskas

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1898 07 08 Daujočių dv. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Būrininkas, puskarininkis. I pasaulinio karo metu buvo apnuodytas dujomis. Tarnavo sav. 1919 04 04–1920 04 27, paleistas dėl ligos. 1933 m. gyv. Radviliškio vls. Karžygių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9378, išduotas 1933 11 28.

Rakauskas

Simas, Mato sūnus

Gimė 1895 08 26 Rokų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 04 11–1920 04 15. 1929 m. gyv. Marijampolės aps. Veiverių vls. Dievogalos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2856, išduotas 1929 06 26.

Rakauskas

Antanas, Karolio sūnus

Gimė 1898 06 13 Meškalaukio k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 11 11. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3949, išduotas 1929 11 13.

Rakauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1894 06 20 Aukštupių k. Žygaičių vls. (Tauragės r.). Įstojo sav. 1919 01 22. 1929 m. gyv. Tauragės aps. Vainuto vls. Balčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3631, išduotas 1929 08 31.

Rakauskas

Jurgis, Prano sūnus

Gimė 1897 03 31 Pamoterio k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 15–1922 10 01. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Laukiškių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7306.

Rakevičius

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1895 08 16 Gėluvos k. Ariogalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1921 11 12. 1934 m. gyv. Kauno aps. Čekiškės vls. Kilovos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9494, išduotas 1934 05 22.

Rakickas

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1897 04 06 Judraičių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Mirė 1926 12 19 Lekėčių mstl. Lekėčių vls. (Šakių r.). tėvui, gyv. Lekėčių vls. Jančių k. Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 11 17. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9707, išduotas 1936 02 29.

Rakickas

Antanas, Julijono sūnus

Gimė 1901 02 10 Baltarusijoje, Breslaujos aps. Vidžių vls. Žaliakiškių k. Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 10 06. 1930 m. gyv. Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6323, išduotas 1931 02 25.

Rakickas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1881 10 19 Mondeikių dv. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 17–1920 03 20. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Kutiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2549, išduotas 1929 05 31.

Rakickas

Leonardas, Juozapo sūnus

Gimė 1900 11 06 Kaune. Tarnavo sav. 1919 03 12–1921 12 02. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3384, išduotas 1929 07 31.

Rakickas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 Baltarusijoje, Zarasų aps. Slabodkos vls. Lunių k. Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 03 13. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Gyv. Kaišiadorių mst., tarnavo Trakų pasienio policijoje. 1927 m. gyv. Žaslių vls. Ščiukiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3645, išduotas 1929 08 21.

Rakšnys

Jonas, Alekso sūnus

Gimė 1897 01 22 Armonaičių k. Lygumų vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1920 07 02–1923 06 01. 1934 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Kazliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10273, išduotas 1940 06 30.

Rakutis

Baltrus, Alekso sūnus

Gimė 1900 05 06 Kurmelių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 22–1921 12 09. 1928 m. gyv. Musninkų vls. Poguliankos vns., tarnavo 1 pasienio policijos rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1959, išduotas 1929 03 26.

Rakutis

Petras, Kazimiero sūnus

Gimė 1898 11 05 Kurmelių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 10 17. 1929 m. gyv. Deltuvos vls. Gintarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9939, išduotas 1937 04 19.

Ralickas

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1902 04 20 Dauneikių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Mirė 1922 04 07 Dauneikių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1920 04 23–1921 05 25. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8151, išduotas 1932 03 29.

Ralickas

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1900 04 04 Šilagalių k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 18–1921 10 08. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 716, išduotas 1928 08 29.

Ramanauskas

Vytautas, Kazio sūnus

Gimė 1898 04 08 Laukupėnų k. Panemunėlio vls. (Rokiškio r.). Kilęs iš Biržų aps. Joniškėlio vls. Gustonių k. Tarnavo sav. 1919 03 03–1920 03 20. Buvo Joniškėlio partizanas. 1930 m. gyv. Kauno aps. Lapių vls. Šatijų k., paskui Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10068, išduotas 1938 01 31.

Ramanauskas

Pranas, Domo sūnus

Gimė 1897 11 21 Plingių k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920 09 20–1920 09 20. Mūšyje sunkiai sužeistas. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Girkalnio vls. Plingių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4537, išduotas 1930 02 15.

Ramanauskas

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1900 10 25 Preikapės k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 02 02–1920 09 08. 1930 m. gyv. Pernaravos vls. Gožių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5241, išduotas 1930 06 25.

Ramanauskas

Simas, Vinco sūnus

Gimė 1897 11 09 Šelvių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 11 12. 1929 m. gyv. Kėdainių vls. Tiskūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5240, išduotas 1932 03 29.

Ramanauskas

Simas, Onos sūnus

Gimė 1897 04 03 Pilviškių mstl. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 10 06. 1932 m. gyv. Ukmergės aps. Musninkų vls. Musninkėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8073, išduotas 1932 03 09.

Ramanauskas

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1898 06 25 Katauskių dv. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 11. 1930 m. gyv. Šiluvos vls. Žaiginio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6219, išduotas 1931 01 22.

Ramanauskas

Valerijonas Mikalojus, Adomo sūnus

Gimė 1856 12 17 Kaune. Įstojo savanoriu 1919 01 11. 1919 01 25 paskirtas 1 p.p. vadu; 1919 m. suteiktas pulkininko laipsnis; 1924 m. paleistas į atsargą, 1936 m. – į dimisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2032, išduotas 1929 03 26.

Ramanauskas

Vincas, Liudviko sūnus

Gimė 1896 11 17 Markiškių k. Raseinių vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 03 21–1921 11 29. 1929 m. gyv. Kėdainių aps. Grinkiškio vls. Daugirdų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5357, išduotas 1930 07 31.

Ramanauskas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1899 04 10 Liekių k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 21–1920 10 14. 1931 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7588, išduotas 1931 12 13.

Ramanauskas

Bernardas, Vaclovo sūnus

Gimė 1896 Doškonių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Įstojo savanoriu 1919 01 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 587, išduotas 1928 08 23.

Ramanauskas

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 03 27 Gurbšilio k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 03 08–1921 11 29. 1929 m. gyv. Gižų vls. Drebulinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2775, išduotas 1929 05 31.

Ramanauskas

Povilas, Vinco sūnus

Gimė 1900 08 16 Geišteriškių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Įstojo sav. 1919 01 24 į 2 p.p. Buvo sužeistas. 1928 m. gyv. Kaune, po sužeidimo ties Kukliais tapo invalidas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 33, išduotas 1928 04 30.

Ramanauskas

Vladas, Kazio sūnus

Gimė 1899 10 10 Bobelių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 08 12–1921 03 26. 1928 m. gyv. Kėdainių aps. Josvainių girininkijos Lipliūnų pasodoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1939, išduotas 1929 03 26.

Ramanauskas

Vladas, Adomo sūnus

Gimė 1900 01 11 Švėkšnos mstl. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 08 19, pašauktu – 1919 10 01–1922 01 06. 1930 m. gyv. Šilutės aps. Rusnės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5375, išduotas 1930 07 31.

Ramanauskas

Feliksas, Andriaus sūnus

Gimė 1898 10 10 Juodonių k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 29–1922 04 10 2 p.p. 1928 m. gyv. Anykščiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10016, išduotas 1937 06 30.

Ramanauskas

Zigmas, Antano sūnus

Gimė 1900 05 22 Butrimonių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 03–1921 10 25. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. Grąsčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 728, išduotas 1928 08 29.

Ramanauskas

Jokimas, Jono sūnus

Gimė 1899 11 02 Vilkėnų dv. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 06 19, pašauktu – 1919 10 01–1922 09 30. 1930 m. gyv. Trakų aps. Žiežmarių mst., tarnavo Trakų bare pasienio policijoje. Šaulys, 1941 m. sukilimo dalyvis, kaimo seniūnas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6684, išduotas 1931 04 21.

Ramanauskas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1896 06 11 Meiliūnų k. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1929 03 08 Meiliūnų k. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). žmonai Elžbietai, gyv. Meiliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7006, išduotas 1931 06 25.

Ramanauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1902 06 10 Stukonių k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Kilęs iš Zarasų aps. Antalieptės vls. Padusčio k. Tarnavo sav. 1919 06 20–1920 07 11. 1928 m. gyv. Antalieptės vls. Jurkiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2639, išduotas 1929 05 31.

Ramanauskas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1898 01 16 Patašynės k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 22, pašauktu – 1919 03 04–1920 02 16. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3968, išduotas 1929 11 13.

Ramanauskas

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1902 12 18 Kybartų k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 03 09, pašauktu – 1922 12 07–1924 10 04. 1930 m. gyv. Kybartų vls. Gervinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7012, išduotas 1931 06 25.

Ramanauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 02 13 Kaune. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 08–1921 11 09. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 251, išduotas 1928 06 14.

Ramanauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 07 04 Stukonių k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Kilęs iš Zarasų aps. Antalieptės vls. Triponiškių k. Tarnavo sav. 1919 06 20–1921 10 22. 1928 m. gyv. Triponiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3883, išduotas 1929 11 13.

Ramanauskas

Leonas, Vinco sūnus

Gimė 1898 04 08 Raudonių k. Ylakių vls. (Skuodo r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1922 04 12. 1930 m. gyv. Mažeikių aps. Židikų vls. Ritinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8396, išduotas 1932 05 14.

Ramanauskas

Juozas, Silvestro sūnus

Gimė 1896 10 12 Naudziškių (Margių) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 09–1921 11 01. Nuo 1932 m. dirbo kelių valdyboje Kaune. Žemės gavo Telšių aps. ir vls. Patausalės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6217, išduotas 1931 01 22.

Ramanauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 07 27 Raseinių mst. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 05 24–1921 05 07. Nuo 1926 m. dirbo Klaipėdos kr. pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5244, išduotas 1930 03 29.

Ramanauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 03 08 Plungės mst. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 05 18–1920 04 27. 1929 m. gyv. Telšių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5294, išduotas 1930 06 25.

Ramanauskas

Juozas, Domo sūnus

Gimė 1888 12 06 Davongalio k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 10 10. Palaidotas(-a): Smilgių mstl. (Panevėžio r.). tėvui, gyv. Smilgių vls. Mondeikių k. Kunigas. Įstojo savanoriu 1919 01 13, paskirtas 2 p.p. kapelionu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7727, išduotas 1931 12 23.

Ramanauskas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1899 10 28 Kybartų mst. (Vilkaviškio r.). motinai Veronikai, gyv. Kybartų vls. Žagrėnų k. Dingęs be žinios. Įstojo sav. 1919 01 13. Mūšyje prie Jiezno 1919 02 10 pateko nelaisvėn ir negrįžo. Komisija nutarė laikyti mūšyje žuvusiu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5728, išduotas 1930 10 31.

Ramanauskas

Jurgis, Adomo sūnus

Gimė 1900 04 25 Burbiškių k. Krasnavo vls. Įstojo sav. 1919 01 15. Nuo 1927 m. dirbo Kaune Finansų m-joje. 1931 m. buvo Lietuvos Kar. Sav. Centro valdybos narys. 1932 m. byla komisijos išspręsta neigiamai. Apie apgaulę rašė „Rytas“ Nr. 195, 1931 08 31. Apdovanojimo liudijimas Nr. 548, išduotas 1928 08 14.

Ramanauskas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1899 03 22 Semeliškių mstl. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 05 04–1921 11 14. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Baubonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3515, išduotas 1929 08 21.

Ramanauskas

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1899 02 23 Gurbšilio k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 29–1921 10 24. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Žaliosios vls. Drebulinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3258, išduotas 1929 07 30.

Ramanauskas

Pranas, Mato sūnus

Gimė 1901 10 03 Lenkijoje, Seinų aps. ir vls. Bubelių k. Kilęs iš Seinų aps. ir vls. Melnyčėlės k. Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 11 25. 1929 m. gyv. Kvietiškio vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4111, išduotas 1929 11 21.

Ramanauskas

Zigmas, Jono sūnus

Gimė 1894 03 20 Kaišiadorių mst. (Kaišiadorių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 03 02–1920 05 14. 1929 m. gyv. Kaišiadorių mst. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3649, išduotas 1929 08 21.

Ramanauskas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1901 02 22 Belevičių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Mirė 1928 06 23. (Ramutis) Įstojo sav. 1919 01 08. 1919 03 10 pasiųstas į Karo m-klą. Dalyvavo kovose, ties Salaku sužeistas. 1923 m. suteiktas vyr. ltn. laipsnis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7530, išduotas 1931 11 09.

Ramanauskas

Leonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 08 27 Čyčkų k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 11 07–1922 04 28. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1822, išduotas 1929 03 20.

Ramanauskas

Leonas, Felikso sūnus

Gimė 1896 10 26 Sirvydų k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 02 15–1920 03 31. 1929 m. gyv. Siesikų vls. Šiliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2507, išduotas 1929 05 31.

Ramanauskas

Mykolas, Juozo sūnus

Gimė 1902 09 30 Kazlų Rūdos mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1920 10 20–1921 12 08. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Alvito vls. Lygumų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5996, išduotas 1930 12 04.

Ramanauskas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1896 03 28 Kaišiadorių mst. (Kaišiadorių r.). Gyv. Plungėje. Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 10 06. 1929 m. gyv. Žiežmarių vls. Budiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2485, išduotas 1929 05 31.

Ramanavičius

Pranas, Karolio sūnus

Gimė 1899 02 13 Kučiūnų k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Mirė 1920 01 12. tėvui, gyv. Kučiūnų k. Įstojo sav. 1919 06 05. Mirė tarnaudamas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7769, išduotas 1931 12 03.

Ramančionis

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1896 04 06 Klovainių mstl. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Mirė 1926 06 29 Klovainių mstl. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 04 15–1921 11 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9593, išduotas 1935 04 30.

Ramašauskas

Pranas, Onos sūnus

Gimė 1901 06 10 Poliesio k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1920 11 04–1922 10 14. 1932 m. gyv. Trakų aps. Kruonio vls. Panežankos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9097, išduotas 1933 03 31.

Ramaška

Pranas, Miko sūnus

Gimė 1896 Baltarusijoje, Lydos aps. Kaniavos vls. Paužolės k. 1930 04 15 (dėl padarytos klaidos išrašytas naujas liudijimas). Tarnavo sav. 1918 11 28–1922 04 01. Ats. vyr. puskarininkis. Nuo 1922 m. tarnavo policijoje Vilkaviškio aps. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3967, išduotas 1929 11 13.

Raminavičius

Aleksandras, Adomo sūnus

Gimė 1895 11 20 Veisiejų mst. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 03 23–1920 03 23. 1929 m. žemės gavo Raseinių aps. Kražių vls. Pluščių k. 1928–1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 831, išduotas 1928 08 29.

Ramockevičius

Andrius, Juozo sūnus

Gimė 1893 11 04 Veršių k. Sintautų vls. (Šakių r.). tėvui, gyv. Plokščių vls. Voniškių k. Įstojo sav. 1919 01 16. Negrįžo iš mūšio 1919 10 19 lenkų fronte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6262, išduotas 1931 01 26.

Ramockevičius

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1897 11 02 Starkų k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 06 12. Buvo bolševikų nelaisvėje. 1929 m. gyv. Šakių aps. Gelgaudiškio vls. Pajotijo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5344, išduotas 1930 07 31.

Ramonaitis

Pilypas, Mykolo sūnus

Gimė 1894 08 23 Ramoniškių (Panevolės) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 29–1920 03 27. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1545, išduotas 1929 02 19.

Ramonas

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1890 05 10 Pesčių k. Salantų vls. (Kretingos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 17–1922 05 28. 1929 m. gyv. Mosėdžio vls. Igarių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2152, išduotas 1929 04 17.

Ramonas

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1899 12 11 Klangių k. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 05 09–1921 11 28 ir virštarnybiniu 1923 03 15–1924 10 25. 1929 m. gyv. Veliuonos vls. Gervėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4349, išduotas 1929 12 21.

Ramonas

Adolfas, Juozo sūnus

Gimė 1896 Sapiegiškių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1921 11 23. 1928 m. gyv. Seinų aps. Veisiejų vls. Lasavičių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1497, išduotas 1929 02 04.

Ramonas

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1899 11 18 Šatiliškio vns. Viešintų vls. (Anykščių r.). Mirė 1919 05 26. motinai Uršulei, gyv. Subačiaus vls. Pavašakių k. Įstojo sav. 1919 05 26. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8732, išduotas 1932 09 30.

Ramoška

Kazys, Ambroziejaus sūnus

Gimė 1897 02 13 Molainių k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 12–1921 10 14. 1929 m. gyv. Panevėžio aps. ir vls. Molainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4992, išduotas 1930 04 30.

Ramoška

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1902 11 23 Radeikių k. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 26–1920 06 03. 1928 m. gyv. Utenos aps. Daugailių vls. Deksnių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2491, išduotas 1929 06 26.

Ramutis

Petras, Antano sūnus

Gimė 1901 02 22 Belevičių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Mirė 1928 06 23 Kaune. (Ramanauskas) Leitenantas. Tarnavo sav. 1919 01 08–1927 02 01. Baigė karo m-klos 1 laidą. Dalyv. kovose, sužeistas prie Salako. Nusižudė iššokdamas iš traukinio ryšium su iškelta jam byla (išeikvojo pinigus). Apdovanojimo liudijimas Nr. 7530, išduotas 1931 11 09.

Rancevas

Makaras, Jono sūnus

Gimė 1893 12 28 Rudaukos k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1920 01 22–1921 03 29. 1931 m. gyv. Rudaukos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8397, išduotas 1932 05 14.

Ranckevičius

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1902 02 08 Šiluvos mstl. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 02 29, pašauktu – 1924 01 13–1924 12 16. 1931 m. gyv. Šiluvos vls. Roglaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7794, išduotas 1932 01 15.

Randis

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1895 11 24 Vyčiūnų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1920 05 29. 1929 m. gyv. Garliavos vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3134, išduotas 1929 06 26.

Rankelė

Aleksas, Petro sūnus

Gimė 1900 03 28 Raukštonių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 24–1921 10 17. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1958, išduotas 1929 03 26.

Rankelė

Rokas, Kazio sūnus

Gimė 1895 08 17 Papiškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 26–1920 04 27. 1928 m. gyv. Ramygalos vls. Žaibgalos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3443, išduotas 1929 08 21.

Ranšys

Petras, Prano sūnus

Gimė 1899 06 09 Žąsaičių k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 21–1921 06 14, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Šiaulėnų vls. Debeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5858, išduotas 1930 11 11.

Rapkauskas

Vladas, Andriaus sūnus

Gimė 1895 04 02 Rečionių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 07 20–1920 04 22. 1929 m. gyv. Žiežmarių vls. Streveninkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3769, išduotas 1922 10 21.

Rapolas

Ildefonsas, Ksavero sūnus

Gimė 1901 02 12 Ketūnų k. Sedos vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. nuo 1920 04 15, pašauktu – 1920 08 15–1922 11 07. 1928 m. gyv. Sedos vls. Robikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 658, išduotas 1928 08 29.

Rapolis

Jeronimas, Jono sūnus

Gimė 1902 07 18 Eivenių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 10 01–1922 04 10 1 p.p. Eilinis. 1929 m. gyv. Eivenių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3155, išduotas 1929 07 30.

Rapševičius

Petras, Jono sūnus

Gimė 1902 01 02 Naujamiesčio mst. t. gyv. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 02 03. 1928 m. gyv. Alytaus mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2487, išduotas 1929 05 31.

Rapševičius

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1897 12 12 Venslaviškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 21–1920 09 15. 1929 m. gyv. Panevėžio vls. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3400, išduotas 1929 07 31.

Rapševičius

Petras Povilas, Prano sūnus

Gimė 1904 07 04 JAV, Čikaga. Kilęs iš Naujamiesčio vls. Stultiškių k. Tarnavo sav. 1920 06 19–1921 11 04. 1926 m. išvyko į JAV. Jo įgaliotiniu buvo brolis Kazimieras, gyv. Naujamiesčio vls. Marimpolio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8042, išduotas 1932 02 29.

Rapševičius

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1896 02 18 Velžio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1927 11 14 Velžio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). žmonai Mortai, gyv. Panevėžio vls. Liudynės vns. Tarnavo sav. 1919 04 15–1920 05 09. Prigėrė upėje. Palaidotas nešventintoje vietoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2601, išduotas 1929 05 31.

Rapševičius

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1902 11 15 JAV, Čikaga. Tarnavo sav. 1919 02 10–1920 04 17. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. Naujamiesčio vls. Pamolanės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 789, išduotas 1928 08 29.

Rapševičius

Ipolitas, Mykolo sūnus

Gimė 1887 11 27 Berniūnų k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 07 08. motinai Onai, gyv. Kaune. Įstojo sav. 1919 04 20. Mirė nuo žaizdų, gautų mūšyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7891, išduotas 1932 01 26.

Rapšys

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 01 18 Grąžčių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1972 07 24 JAV, Čikaga. Įst. sav. 1919 01 07 į Panevėžio savanorių apsaugos būrį. 1919 12 16 baigė Karo m-klą (2 laidą). Sužeistas kautynėse su bolš. 1923 m. suteiktas vyr. ltn. laipsnis 1940 m. atleistas. 1944 m. pasitraukė į Vokiet. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1112, išduotas 1928 10 31.

Rapšys

Simas, Jono sūnus

Gimė 1889 04 06 Žibartonių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – Rapševičius. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 04 02. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1934 m. gyv. Krekenavos mst., turėjo 13 ha Krivulių k. Seimo narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4655, išduotas 1930 02 15.

Rasalas

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1897 12 05 Naujasėdžių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 03–1923 07 04. 1930 m. gyv. Pagirių vls. Paobelio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5912, išduotas 1930 11 11.

Rasalas

Mykolas, Adomo sūnus

Gimė 1899 01 20 Anieliavos dv. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Jonavos mst. (Jonavos r.). tėvui, gyv. Pagirio vls. Peslių k. Įstojo sav. 1919 03 06 į 4 p.p., 1922 m. suteiktas vyr. puskarininkio laipsnis. 1922 03 06 evakuotas į karo ligoninę, mirė Jonavos evakuacijos punkte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7016, išduotas 1931 06 25.

Rasikas

Ignas, Kazio sūnus

Gimė 1900 02 16 Gikonių k. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 12 09–1922 11 07. 1933 m. gyv. Leliūnų vls. Gudeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9147, išduotas 1933 04 26.

Rasimavičius

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1894 10 21 Mikiškių k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Puskarininkis. Įstojo sav. 1919 06 25 į 1 p.p. 1920 06 09 suteiktas vyr. puskarininkio laipsnis. Kariuomenėje tarnavo iki 1934 m. Gyveno Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6039, išduotas 1930 12 15.

Rasimavičius

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1895 09 08 Vilkapiūvių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 15–1920 04 21. Vadino jį pramanyta Karpuškos pavarde. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2086, išduotas 1929 04 17.

Rasinkas

Ignas, Petro sūnus

Gimė 1899 04 02 Karališkių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 07 10–1922 01 04. 1930 m. gyv. Taujėnų vls. Viškonių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7308, išduotas 1931 08 31.

Rasiulis

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1899 11 19 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 04 06–1922 04 09. 1929 m. gyv. Ramygalos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2034, išduotas 1929 03 26.

Rasiulis

Mikas, Miko sūnus

Gimė 1897 09 22 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Mirė 1919 08 04. tėvui, gyv. Panevėžio mst. Tarnavo sav. 1919 05 23. Nukautas bolševikų fronte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8731, išduotas 1932 09 30.

Raslauskas

Juozas, Baltraus sūnus

Gimė 1899 03 15 Pagermonio k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 12 29–1921 11 29. 1931 m. gyv. Pakuonio vls. Žuvintų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7864, išduotas 1932 01 31.

Rastauskas

Viktoras, Juozo sūnus

Gimė 1892 10 15 Skardupių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 10 10–1921 05 10. 1929 m. gyv. Alvito vls. Rudiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3294, išduotas 1929 07 30.

Rastauskas

Jonas, Petronėlės sūnus

Gimė 1897 04 08 Šiliūnų plv. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1921 10 03. 1930 m. gyv. Pagirių vls. Tulpiakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7010, išduotas 1931 06 25.

Rastauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 05 24 Vaivadiškių k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Mirė 1937 Siesikų mstl. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 03 07–1921 10 18. 1928 m. Siesikų vls. Kuršų k. turėjo 9 ha. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5998, išduotas 1930 12 04.

Rastauskas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1901 12 20 Bobių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 21–1920 08 17, pašauktu – 1924 01 12–1925 04 10. 1929 m. gyv. Alvito vls. Viščekaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3139, išduotas 1929 06 26.

Rastauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1895 03 22 Bobių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1974 05 23. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 22–1919 10 28, paleistas dėl šeimyninių aplinkybių. Gavo žemės Alvito vls. Žvangučių k. iš Čižiūnų dv. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3284, išduotas 1929 07 30.

Rastenis

Justas, Viktoro sūnus

Gimė 1893 09 16 Antakalnio k. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 10 28–1922 05 30. 1931 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8995, išduotas 1933 01 31.

Raščiukevičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1901 12 27 Kaune. Tarnavo sav. 1919 09 01–1921 09 01, vėliau pašauktu ir liktiniu 1923 03 01–1936 05 01. 1935 m. tarnavo 1p.p. muzikantų komandoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10200, išduotas 1939 08 16.

Raščius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1894 01 07 Debeikių mstl. Debeikių vls. (Anykščių r.). Mirė 1951 10 01. Ats. kapitonas. Įstojo sav. 1918 12 28. 1919 m. suteiktas kpt. laipsnis. 1922 m. paleistas studijuoti. 1927 m. pradėjo dirbti VRM, buvo apskrities viršininku Ukmergėje, Zarasuose, Biržuose. Žuvo tremtyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 740, išduotas 1928 08 29.

Raščius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1902 02 21 Debeikių mstl. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 10 23–1921 05 10. 1928 m. gyv. Šiaulių aps. Kuršėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1595, išduotas 1929 02 19.

Rašimas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 15 Lipšio dv. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 09 28–1922 04 01. 1932 m. gyv. Utenos aps. Vyžuonų vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8730, išduotas 1932 09 30.

Rašimas

Vladas, Petronėlės sūnus

Gimė 1892 09 03 Krakių mstl. Krakių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 06 02–1920 05 31. 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3466, išduotas 1929 08 21.

Rašytinis

Stasys, Petro sūnus

Gimė 1897 05 09 Meškučių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1921 11 10. 1929 m. gyv. Šunskų vls. Rudžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5015, išduotas 1930 05 31.

Raškevičius

Saturnas, Onos sūnus

Gimė 1901 06 21 Padeksnio vns. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 06 17–1921 11 01. 1936 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9752, išduotas 1936 04 30.

Raštikis

Stasys, Bernardo sūnus

Gimė 1896 09 13 Kuršėnų mst. (Šiaulių r.). Mirė 1985 05 03 JAV, Los Andželas. Apdov. ., išd. Įstojo sav. 1919 01 15. Dalyvavo nepriklausomybės kovose. Tarnavo iki 1941 m. 1949 m. emigravo į Vokietiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1027, išduotas 1940 06 30.

Ratkelis

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1900 04 10 Tabariškių k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 05 21–1922 04 04. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1253, išduotas 1928 11 14.

Ratkevičius

Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1900 06 23 Prienų mst. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 10 30. 1930 m. gyv. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6516, išduotas 1931 03 26.

Ratkevičius

Bolius, Simo sūnus

Gimė 1898 Druskininkų k. Raitininkų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 27–1921 10 30. 1929 m. gyv. Alovės vls. Obelaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4518, išduotas 1930 02 15.

Ratkevičius

Jokūbas, Povilo sūnus

Gimė 1900 08 04 Šemetiškių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 26–1921 10 22. 1928 m. gyv. Deltuvos vls. Užuraiščio dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2486, išduotas 1929 05 31.

Ratkevičius

Karolis, Karolio sūnus

Gimė 1893 01 13 Raukštonių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 03 13. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3135, išduotas 1929 06 28.

Ratkus

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1901 10 11 Saločių mstl. Saločių vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 05 08–1921 10 29. 1928 m. gyv. Saločių mst. Byloje yra jo nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 922, išduotas 1928 09 29.

Rauba

Albinas, Igno sūnus

Gimė 1896 03 24 Vaiguvos mstl. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1918 12 08–1920 12 08. 1930 m. gyv. Šaukėnų vls. Kibgirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7018, išduotas 1931 06 25.

Rauba

Ignas, Igno sūnus

Gimė 1887 05 13 Kutaičių k. Stačiūnų vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1920 04 25. 1931 m. gyv. Šaukėnų vls. Lykšelio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7744, išduotas 1931 12 23.

Rauba

Jonas, Povilo sūnus

Gimė 1896 01 20 Pusdešrių k. Slavikų vls. (Šakių r.). Mirė 1979 01 03 JAV, Mičigano valstija, Gran Ripidė. Kapitonas. Įstojo sav. ir 1919 07 06 baigė Karo m-klą. Dalyvavo kovose. Tarnavo iki 1941 m. 1944 m. pasitraukė į užsienį. Apdovanojimo liudijimas Nr. 333, išduotas 1928 06 09.

Rauba

Vincas, Benedikto sūnus

Gimė 1899 05 28 Kaltinėnų mstl. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Kapitonas. Tarnavo sav. 1919 04 09–1940 10 09. Baigė Karo m-klą (2 laida). 1935 m. gyv. Telšiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 412, išduotas 1928 06 09.

Raubertas

Augustinas, Uršulės sūnus

Gimė 1897 09 28 Veiviržėnų mstl. Veiviržėnų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1920 11 18–1921 11 14. 1930 m. gyv. Švėkšnos vls. Karpiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6686, išduotas 1931 04 21.

Rauckis

Aleksas, Alfonso sūnus

Gimė 1899 11 25 Gataučių k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Metrikuose – Rautskis. Tarnavo sav. partizanu, vėliau kariuomenėje 1919 03 25–1921 12 15. 1934 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9566, išduotas 1935 01 22.

Rauda

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 09 19 Latvijoje, Gryvos vls. Dubovkos vns. Tarnavo sav. 1919 05 26–1921 11 23. 1938 m. gyv. Virbalio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10074, išduotas 1938 03 01.

Raudys

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1900 07 12 Vadžgirio mstl. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 26–1921 12 05. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje Klaipėdos kr. 2 komisariato 1 rajone Stankiškių punkte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2701, išduotas 1929 05 31.

Raudonikis

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1902 06 02 Mackeliškių k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 06 01. 1928 m. gyv. Kovarsko dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10144, išduotas 1938 11 29.

Raudonis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1892 02 15 Klykių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 07 04. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3709, išduotas 1929 10 21.

Raugalas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1894 01 29 Pievnikų k. Biržų vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. partizanu 1918 11 20–1919 07 01. 1930 m. gyv. Biržų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5299, išduotas 1930 06 03.

Raukevičius

Jonas

Gimė 1897 Jonavos vls. (Jonavos r.). (Juozas) Vyčio Kryžiaus kavalierius.

Raukevičius

Juozas, Paulinos sūnus

Gimė 1894 12 01 Gelnų k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – apdov. Tarnavo sav. 1919 06 02–1920 06 30 3 p.p. 1928 m. gyv. Jonavos vls. Vaivadiškių k. (dvare). Apdovanojimo liudijimas Nr. 1711, išduotas 1929 02 19.

Rauktys

Tadas, Kazio sūnus

Gimė 1894 10 01 Beinoriškių k. Veiviržėnų vls. (Klaipėdos r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 05 11, mobilizuotu – 1920 11 12–1921 07 15. 1928 m. tarnavo Šakių aps. pasienio policininku, gyv. Slavikų vls. Rukšnių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6130, išduotas 1930 12 15.

Raulinaitis

Vytautas Leonas, Jono sūnus

Gimė 1901 11 14 Gižų k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Viršila. Tarnavo sav. 1919 01 18–1923 04 01. 1928 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1384, išduotas 1928 12 07.

Raulinaitis

Andrius, Jurgio sūnus

Gimė 1897 11 25 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 10 06. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. Dvareliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7608, išduotas 1931 11 16.

Raulinaitis

Juozas Gediminas, Jono sūnus

Gimė 1904 02 28 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 12 01–1922 12 18. 1928 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1127, išduotas 1928 10 31.

Raulinaitis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1898 02 11 Santakų k. Sintautų vls. (Šakių r.). Mirė 1919 11 22. Palaidotas(-a): Baisogalos mstl. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). (Sintautų vls. Naujų Sintautų k.). Įstojo sav. 1919 02 20. Mirė nuo sužeidimų, gautų per kautynes. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10148, išduotas 1938 12 10.

Raupėnas

Jonas, Rapolo sūnus

Gimė 1897 11 06 Daugailių mstl. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 21–1921 11 14. 1931 m. gyv. Utenos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7981, išduotas 1932 02 29.

Ravaitis

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1902 06 20 Zapalinių k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1923 02 03. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6325, išduotas 1931 02 25.

Raveikis

Jurgis, Petro sūnus

Gimė 1894 09 04 Dvarčininkų k. Salantų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 02 18–1920 06 23. 1931 m. gyv. Kartenos vls. Gragbšičių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9187, išduotas 1933 05 29.

Ravuckas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1895 03 24 Stemplių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Metrikuose – Raudskis. Tarnavo sav. nuo 1919 12 09, pašauktu – 1920 08 18–1921 01 14. 1930 m. gyv. Švėkšnos vls. Jurgaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6394, išduotas 1931 02 25.

Razbadauskas

Ipolitas, Jono sūnus

Gimė 1903 Dirgėlų k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Viršila. Tarnavo sav. 1919 02 20–1920 04 20, vėliau – antaterminiu. Tarnavo dar 1927 m. KA ministerijos antaterminiu nerikiuotės viršila. Apdovanojimo liudijimas Nr. 123, išduotas 1928 05 14.

Razbadauskas

Povilas, Adomo sūnus

Gimė 1898 06 21 Dirgėlų k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 20, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 07. 1929 m. gyv. Kaltinėnų vls. Jaunodavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3390, išduotas 1929 07 31.

Razbadauskas

Kleopas, Adomo sūnus

Gimė 1896 09 25 Dirgėlų k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1921 10 29. 1929 m. gyv. Kaltinėnų vls. Rūtelių k., 1932 m. – Leonarpolio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10059, išduotas 1937 12 06.

Razbadauskas

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1891 09 24 Dirgėlų k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 12 28–1922 10 09. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6040, išduotas 1930 12 15.

Razbadauskas

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1902 04 04 Dirgėlų k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 04 24–1920 04 21. 1931 m. gyv. Kaltinėnų vls. Jaunodavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5913, išduotas 1930 11 11.

Raziūnas

Bronius, Jono sūnus

Gimė 1900 05 29 Rabikių I k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 02 02–1921 05 14. 1928 m. Šeduvoje tarnavo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 718, išduotas 1928 08 29.

Razma

Mykolas, Jono sūnus

Gimė 1866 10 05 Meškinės k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1920 11 05–1921 11 10. 1930 m. gyv. Švėkšnos vls. Jaunių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6690, išduotas 1931 04 21.

Razminas

Tomas, Kazimiros sūnus

Gimė 1896 12 21 Gaurylių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1921 10 26. 1929 m. gyv. Kelmės vls. Maironių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4268, išduotas 1929 11 21.

Razminas

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1896 07 17 Pakarčemio k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 07 30–1920 09 18. 1929 m. gyv. Kelmės vls. Labunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4532, išduotas 1930 02 15.

Razminas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1899 03 02 Pliuškaičių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 04 12–1921 11 01. 1929 m. gyv. Kelmės vls. Pakarčemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4914, išduotas 1930 04 30.

Razukevičius

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1903 01 03 Pakuonio mstl. Pakuonio vls. (Prienų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 03–1920 03 24. 1933 m. gyv. A. Panemunėje. Žemės gavo Pakuonio vls. Tarnavo Kauno aps. mokesčių inspekcijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 308, išduotas 1928 08 09.

Ražaitis

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1899 07 21 Sasnavos mstl. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 01 17. tėvui, gyv. Sasnavos k. Įstojo sav. 1919 09 12. Mirė karo ligoninėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8427, išduotas 1932 05 31.

Ražas

Vladas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 01 06 Krosnos mstl. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Viršila. Tarnavo sav. nuo 1919 01 17, pašauktu – 1919 10 01–1921 12 01. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7305, išduotas 1931 08 31.

Ražickas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1903 07 02 Liaužediškių (Laužadiškių) dv. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 27–1920 07 04. 1928 m. gyv. Utenos vls. Stanislavovo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2489, išduotas 1929 05 31.

Ražickas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1866 03 30 Sarickų (Sirutiškio) k. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 09–1920 05 12. 1929 m. gyv. Utenos vls. Stanislavavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2484, išduotas 1929 05 31.

Ražinskas

Jonas, Augusto sūnus

Gimė 1899 12 16 Plaštakos k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 03 26–1921 10 23. 1937 m. tarnavo policijoje Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3498, išduotas 1929 08 21.

Rechimbakas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1892 07 30 Rudžių k. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Krištytas Apytalaukio bžn. Tarnavo sav. 1919 07 05–1921 09 23. 1930 m. gyv. Grinkiškio vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6759, išduotas 1931 04 30.

Regelskis

Albinas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 10 18 Trakšelių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 04 05–1919 12 01 ir pašauktu 1919 12 01–1921 11 22. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1534, išduotas 1929 02 14.

Reichertas

Henrikas Povilas, Juliaus sūnus

Gimė 1904 12 08 Sintautų mstl. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 12 29–1922 01 01. 1928 m. gyv. Kaune, dirbo krim. policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 871, išduotas 1928 08 31.

Reikala

Julius, Nikodemo sūnus

Gimė 1890 07 02 Žižmelių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Mirė 1940 Šiauliuose. Ats. kapitonas. Įstojo sav. 1919 03 01 (LKK – įst. 1918 12 15 į partizanų būrį). 1920 02 13 suteiktas karininko laipsnis. 1920 m. paleistas į atsargą. 1927–1933 m gyv. tėviškėje, vėliau Kupiškyje, Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10254, išduotas 1940 06 05.

Reikščiūnas

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1896 Gustaičių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Apdov. liud. Nr. 4008. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 03–1921 11 28. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4008.

Reipas

Petras, Jokūbo sūnus

Gimė 1901 12 18 Dievogalos k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 11 01–1922 04 06. 1928 m. gyv. Telšiuose. Žemės gavo Telšių vls. Degaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1712, išduotas 1929 02 19.

Reivytis

Jonas, Alekso sūnus

Gimė 1902 11 11 Dadotkų k. Nevarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 07 12–1921 01 09, pašauktu – 1923 05 10–1923 07 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3726, išduotas 1929 10 21.

Rekašius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 02 08 Gardamo mstl. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). 1928 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 434, išduotas 1928 07 16.

Rekašius

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1896 05 23 Veiviržėnų mstl. Veiviržėnų vls. (Klaipėdos r.). Mirė 1925 03 24 Kaune. Palaidotas(-a): Kaune. Vyčio Kryžiaus kavalierius. (Palaidotas Kauno Panemunės kapinėse.) žmonai Felicijai, gyv. Kaune. Įstojo sav. 1919 01 09. 1919 m. suteiktas vyr. ltn., 1923 m. – majoro laipsnis. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10252, išduotas 1940 06 05.

Rekašius

Vaclovas, Adomo sūnus

Gimė 1897 06 12 Tarvydų k. Žarėnų vls. (Telšių r.). Apdov. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 05–1921 11 20. Gyv. Telšių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1848.

Rekelevičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1902 02 14 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1922 01 19, 1924 01 16–1924 12 07. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8806, išduotas 1932 10 19.

Reklaitis

Liudas, Martyno sūnus

Gimė 1900 08 19 Užupių k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 03 31–1921 10 29 1 p.p., vėliau 9 p.p. 1927 m. gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 175, išduotas 1928 05 30.

Reklaitis

Petras, Martyno sūnus

Gimė 1898 01 19 Užupių k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (1 rūšies 1 laipsnio). Tarnavo sav. 1918 12 27–1921 11 29 2 p.p. 1928 m. gyv. Alovės vls. Muiželėnų k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 124, išduotas 1928 05 30.

Rėklaitis

Mikas, Simo sūnus

Gimė 1896 09 06 Daugirdėlių k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Mirė 1976 03 21 JAV, Čikaga. Gen. plk. ltn. Įstojo sav. 1919 01 15. Pasižymėjo Alytaus kautynėse. 1940 06 25 pašalintas iš kariuomenės, suimtas ir įkalintas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau – JAV. Apdovanojimo liudijimas Nr. 205, išduotas 1928 06 14.

Rėkus

Vincas, Ignoto sūnus

Gimė 1902 05 18 Barčių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 09 06–1923 02 03. 1930 m. gyv. JAV. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5137, išduotas 1930 06 25.

Rėkus

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 Sureciškės vns. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 07 10–1922 01 08, buvo perėjęs iš milicijos į kariuomenę. 1929 m. gyv. Seinų aps. Kučiūnų vls. Paveisėjų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5343, išduotas 1930 07 31.

Remeika

Adomas, Petro sūnus

Gimė 1898 12 27 Galadauskų (Galadajevkos) k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Vyčio Kr. kavalier. Tarn. sav. 1919 07 03–1921 10 15. 1924 m. nuteistas 4 m. Sdk. Atimta skirta žemė Šiaulių aps. Kazyriškių k., medalis, Vyčio Kr. liud. 1931 m. gyv. Žagarės vls.Stungių k. LKKSA – apd. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4454, išduotas 1930 01 31.

Remeika

Domas, Prano sūnus

Gimė 1899 08 20 Tytuvėnų mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 07 26–1922 01 08. 1930 m. gyv. Raseinių aps. Tytuvėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4710, išduotas 1931 01 26.

Remeika

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1897 09 18 Liekių k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 27–1921 11 18. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Tytuvėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4534, išduotas 1930 02 15.

Remeika

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1895 Galadauskų (Galadajevkos) k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Mirė 1928 12 02 Panevėžyje. Palaidotas(-a): Krekenavos mstl. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 02 13–1921 10 31. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9346, išduotas 1933 11 30.

Remeika

Petras, Jono sūnus

Gimė 1898 03 14 Juknaičių dv. Lygumų vls. (Pakruojo r.). Įstojo 1919 02 06 į partizanus, 1919 06 02 – į Joniškėlio aps. komendantūrą. 1932 m. gyv. Biržų aps. Vaškų vls. Gojų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8927, išduotas 1932 06 02.

Remeika

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 10 05 Piktonių k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 03 01. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8691, išduotas 1932 07 02.

Remeika

Leonas, Adomo sūnus

Gimė 1898 11 21 Noriūnų dv. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Mirė 1919 07 19. Įstojo sav. 1919 06 29. Mirė nuo žaizdų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9220, išduotas 1933 06 30.

Remeika

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 17 Klovainių mstl. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Mirė 1921 07 30. žmonai Kotrynai, gyv. Rozalimo vls. Čelkių k. Įstojo sav. 1919 05 01. Mirė nuo žaizdų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9718, išduotas 1936 02 29.

Remeika

Pranas, Martyno sūnus

Gimė 1904 11 24 Meškučių k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1920 06 04–1921 07 22, 1922 05 07–1924 08 23. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2921, išduotas 1929 06 26.

Remeikis

Viktoras, Jurgio sūnus

Gimė 1900 07 08 Užukalnių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 12 06. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 559, išduotas 1928 08 23.

Remeikis

Vincas, Domininko sūnus

Gimė 1902 08 20 Gailiešionių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1920 02 20–1922 02 08. 1933 m. gavo žemės Vilijampolėje, 1935 m. įstojo į Kar. sav. sąj. Kauno skyrių. 1932 m. gyv. Žagarėje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8728, išduotas 1932 09 30.

Remeikis

Pranciškus, Juozapo sūnus

Gimė 1899 05 03 Pralamčiškės k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1922 10 08. 1936 m. gyv. Brazilijoje, San Paulo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10236, išduotas 1940 06 01.

Remenčius

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1903 01 23 Kaune. Tarnavo sav. 1920 03 27–1921 04 01. 1929 m. gyv. Brazilijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4654, išduotas 1930 02 15.

Remeškevičius

Antanas, Mortos sūnus

Gimė 1902 01 14 Margaravos k. Antnemunio vls. (Alytaus r.). Mirė 1920 01 31. Įstojo sav. 1919 03 02. Mirė nuo gripo ir plaučių uždegimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5388, išduotas 1930 07 31.

Remėza

Karolis, Augustino sūnus

Gimė 1893 07 31 Latvijoje, Liepojos mst. (Remezas) Ats. kapitonas. Įstojo sav. 1919 01 28. 1919 10 18 suteiktas kpt. laipsnis. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1925 m. paleistas į atsargą. 1925 m. baigė LU Teisių fakultetą. 1928 m. dirbo teisėju Alytaus aps. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10253, išduotas 1940 06 05.

Remezas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1899 Kulšikiukų k. Luokės vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 07 19–1922 01. 1928 m. gyv. Kaišiadorių mst., dirbo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2270, išduotas 1929 04 24.

Remišauskas

Kostas, Jurgio sūnus

Gimė 1877 03 25 Baltarusijoje, Gardino mst. Vilniuje. (Remiševskis) Plk ltn. Tarnavo sav. 1918 12 01–1919 06 01. 1920 09 07 mobilizuotas, 1924 03 21 paleistas. 1920 m. suteiktas pėstininkų plk. ltn. laipsnis. 1924 m. paleistas į atsargą. 1927 m. dirbo muitinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 190, išduotas 1928 08 14.

Renčinauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1895 11 20 Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 24–1922 05 01. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8040, išduotas 1932 02 29.

Repčys

Liudas, Jono sūnus

Gimė 1899 10 16 Vidugirių k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 29. 1928 m. gyv. Troškūnų vls. Motiejūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1194, išduotas 1928 10 31.

Repčys

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1881 02 11 Medikonių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1918 12 18–1919 08 14 Pušaloto partizanų kuopoje, vėliau Joniškėlio batalione. 1930 m. gyv. Pušaloto vls. Medikonių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4732, išduotas 1930 02 15.

Repečka

Kazys, Uršulės sūnus

Gimė 1894 04 15 Repečkų k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarn. sav. 1919 05 14–1920 05 24. 1932 m. gyv. Žemaitkiemio vls. Vingravos k., 1939 m. – Linelių k. Aprašyta kaip jam būnant atostogose buvo okupuota gimtinė ir jis pabėgo, kaimynai pergabeno šautuvą ir rūbus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10204, išduotas 1939 09 15.

Repeika

Adomas, Jono sūnus

Gimė 1898 07 09 Žilinų k. Onuškio vls. (Trakų r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 10 15. 1929 m. gyv. Onuškio vls. Pajuodziškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3147, išduotas 1929 07 30.

Repšas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 11 22 Purplių k. Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 03 20–1920 05 29. 1930 m. gyv. Žarėnų vls. Krepštų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7013, išduotas 1931 06 25.

Repšys

Jonas Povilas, Jono sūnus

Gimė 1901 07 15 Patrakių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Mirė 1926 07 02 Biržų mst. (Biržų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 04 02–1921 12 01 2 p.p. Nuo 1925 m. tarn. Biržų policijoje. Nusišovė. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9233, išduotas 1933 06 30.

Repšys

Juozas, Alekso sūnus

Gimė 1900 03 11 Vilniuje. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 11 25. 1928 m. gyv. Alytuje, Dzūkų miškų urėdijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1380, išduotas 1928 12 08.

Repšys

Povilas, Kazio sūnus

Gimė 1902 08 17 Latvijoje, Liepojos mst. Kilęs iš Kauno. Tarnavo sav. 1920 01 23–1921 02 15, pašauktu 1924 01 13–1924 10. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9317, išduotas 1933 10 31.

Repšys

Bolius, Petro sūnus

Gimė 1901 08 14 Uzbekijoje, Bucharos mst. Kilęs iš Ukmergės aps. Taujėnų mst. Tarnavo sav. 1919 05 19–1921 02 25, 1921 05 09–1922 05 20. 1928 m. gyv. Ukmergės aps. Taujėnų mst., tarnavo pasienio policijoje, vėliau gyv. Palangoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2088, išduotas 1929 04 17.

Repšys

Antanas, Kosto sūnus

Gimė 1901 10 19 Pasalių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 30–1922 10 22. 1928 m. gyv. Užpalių vls. Pasalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1794, išduotas 1929 03 20.

Reško

Anatolijus, Mikalojaus sūnus

Gimė 1889 11 14 Baltarusijoje, Gardino mst. Mirė 1971 01 13 JAV, Detroito mst. Tarnavo sav. 1918 12 06–1921 07 01. Kapitonas. 1928 m. gyv. Kaune, tarnavo Kauno savivaldybėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1639, išduotas 1929 02 19.

Retkevičius

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1896 01 18 Pajevonių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 02 23–1921 10 30. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5016, išduotas 1930 05 31.

Reutas

Sergėjus, Kosto sūnus

Gimė 1900 11 09 Tauragės mst. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 10 21–1923 02 01. 1928 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5508, išduotas 1930 08 11.

Reventas

Povilas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 01 13 Mastaičių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 12 13. 1929 m. gyv. Garliavos vls. Juragių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6132, išduotas 1930 12 15.

Revinskas

Simonas, Povilo sūnus

Gimė 1900 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1919 02 10. Įstojo sav. 1919 01 01. Žuvo ties Jieznu. Apdov. prašė brolis Povilas, gyv. Šančiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3382, išduotas 1929 07 21.

Revinskas

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1900 05 23 Barštinės k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 07, pašauktu – 1919 10 30–1921 10 30. 1929 m. gyv. Javaravo vls. Igliaukos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4658, išduotas 1930 02 15.

Rėza

Jonas, Povilo sūnus

Gimė 1896 11 05 Alių k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 11–1920 09 20. 1928 m. gyv. Utenos vls. Kiburių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2495, išduotas 1929 05 31.

Rėzas

Mikas, Jono sūnus

Gimė 1880 Uglužės k. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1920 09 09–1922 03 22. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1135, išduotas 1928 10 31.

Riauba

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1895 06 21 Antakalnių k. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 18–1921 07 21. 1929 m. gyv. Vyžuonų vls. Medinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3153, išduotas 1929 07 30.

Riauba

Petras, Petro sūnus

Gimė 1895 10 22 Antožerio (Untozerio) vns. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Mirė 1920 01 16 Anykščių mst. (Anykščių r.). Įstojo sav. 1919 05 23. Mirė nuo ligos tarnaudamas Utenos komendantūroje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4103, išduotas 1929 11 21.

Riauba

Vincas, Baltraus sūnus

Gimė 1897 01 15 Pentupės k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 10 07. 1931 m. gyv. Kauno aps. Lapių vls. Smiltynių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8199, išduotas 1932 03 31.

Riauka

Alfonsas, Antano sūnus

Gimė 1900 06 15 Raguviškių k. Kartenos vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1921 10 30. 1926–1931 m. gyv. Kretingoje, dirbo policininku 1 rj (Palanga). Žemės gavo Kretingos vls. Suktinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8877, išduotas 1932 11 30.

Riauka

Martynas, Adomo sūnus

Gimė 1901 12 15 Viekšnių mst. t. gyv. (Akmenės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 06 06, pašauktu – 1920 08 18–1921 10 26. 1928 m. gyv. Mažeikių aps. Viekšnių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 402, išduotas 1928 06 09.

Rybakovas

Simas, Igno sūnus

Gimė 1893 09 03 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 08 13–1921 02 27. 1930 m. gyv. Kazlų Rūdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7802, išduotas 1932 01 15.

Rybelis

Vladas, Stasio sūnus

Gimė 1900 04 06 Pilsupių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 09 29. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5114, išduotas 1930 05 30.

Ribikauskas

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1896 05 31 Šlapaberžės k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 04 04–1921 10 20. 1934 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Karkazų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9502, išduotas 1934 07 12.

Ribikauskas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1896 08 16 Sirutiškių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 25–1921 12 02. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3331, išduotas 1934 07 12.

Ribikauskas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1890 02 08 Šlapaberžės k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 28–1920 04 02. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1661, išduotas 1929 02 19.

Ribinskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1896 Paserninkų k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1918 12 27–1921 10 15. 1929 m. gyv. Seirijų vls. Raskošnos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4175, išduotas 1929 11 21.

Ribokas

Adolfas, Jono sūnus

Gimė 1902 07 05 Kuitenių k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 19–1920 04 04 1 p.p., dėl silpno sudėjimo paleistas atostogų. Gyv. Antalieptės vls. Kuitenių k. Pasirašydavo Riboku ir Ryboku, metrikuose – Rybokas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1578, išduotas 1929 02 19.

Ribokas

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1902 05 07 Vaidlonių k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 30–1922 04 13. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8879, išduotas 1932 11 30.

Rybokas

Tadas, Juozo sūnus

Gimė 1888 05 21 Bajoriškių k. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 13–1920 06 21. 1929 m. gyv. Joniškio vls. Alkūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5640, išduotas 1930 10 30.

Richteris

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1903 07 10 Baltarusijoje, Breslavo mst. (Breslauja). Tarnavo sav. 1920 09 21–1922 10 15. 1929 m. gyv. Trakų aps. Žiežmarių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1088, išduotas 1928 10 20.

Richteris

Jonas, Alekso sūnus

Gimė 1899 04 01 Teodaravos vns. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 28–1922 01 10. 1930 m. gyv. Žaslių vls. Gabrialiavos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7014, išduotas 1931 06 25.

Rickevičius

Pranas, Karolio sūnus

Gimė 1896 05 26 Mazūriškių Aukšt. k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1922 03 16. 1930 m. gyv. Raudondvario vls. Senų Bernatonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10211, išduotas 1939 11 03.

Rickevičius

Benediktas, Jono sūnus

Gimė 1896 03 19 Ručkonių k. Vilkijos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1919 11 06, paleistas dėl ligos. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8251, išduotas 1932 04 16.

Rickevičius

Ignas, Stasio sūnus

Gimė 1889 11 14 Liesnapolio dv. Vilkijos vls. (Kauno r.). žmonai, gyv. Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 01–1920 01 15. 1936 m. gyv. Brazilijoje, kur išvyko 1927 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9854, išduotas 1936 10 17.

Ryckis

Domas, Jono sūnus

Gimė 1894 06 14 Karklupėnų k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 11–1920 04 15. 1928 m. gyv. Pajevonio vls. Šakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1793, išduotas 1929 03 20.

Ryckis

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1900 Lankeliškių k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 10 16. 1929 m. gyv. Žaliosios vls. Klausučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3333, išduotas 1929 07 31.

Ryckis

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1900 12 02 Kybeikių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Įstojo sav. 1919 03 14. 1920 09 26 sunkiai sužeistas ties Druskininkais, ties Varšuva atskirtas nuo kitų ir patalpintas ligoninėn. Laikomas žuvusiu. Tėvai beturčiai, gyv. Kibeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8781, išduotas 1932 10 01.

Ričkus

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1896 05 22 Vailabų k. Viduklės vls. (Raseinių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 21–1921 05 13. 1928 m. gyv. Šiaulių aps. Joniškio vls. Gataučių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2307, išduotas 1929 04 24.

Ridikas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1899 09 23 Voduvų dv. Skapiškio vls. (Kupiškio r.). Kilęs iš Panevėžio aps. Šimonių vls. Juodpėnų k. Tarnavo sav. 1919 06 18–1921 12 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2090, išduotas 1929 04 17.

Ridziauskas

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1896 Kuklių k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Įstojo sav. 1919 01 08. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 144, išduotas 1928 05 30.

Riestaitis-Vidra

Jurgis, Martyno sūnus

Gimė 1895 04 14 Gurklių k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Mirė 1928 01 11 Lapinų k. Pajūrio vls. (Šilalės r.). Kilęs iš Šilalės vls. Daugalaukių k. Grandinis. Tarnavo sav. nuo 1919 08 08, pašauktu – 1920 08 18–1922 01 22. Tikroji pavardė buvo „Vidra“, o Riestaitis žmonių pramanyta. Dokumentuose figūravo abi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3956, išduotas 1929 11 13.

Riklickas

Antanas, Povilo sūnus

Gimė 1903 01 17 Atesninkų k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 09 22–1921 01 21. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1452, išduotas 1929 01 31.

Riklikas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1898 11 16 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1921 12 20. Buvo lenkų nelaisvėje 1920 10 05–1921 01 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3501, išduotas 1929 08 21.

Rimas

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1897 10 24 Vainatrakio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1937 10 25 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Palaidotas(-a): Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Ats. vyr. ltn. Įstojo sav. 1919 02 02, baigė Karo m-klos 2 laidą. 1923 m. suteiktas vyr. ltn. laipsnis. 1926 m. paleistas į atsargą. Gyv. tėviškėje, daug metų dirbo Panemunės viršaičiu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3083, išduotas 1929 06 25.

Rimas

Aleksas, Domo sūnus

Gimė 1899 09 08 Ėriškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1921 12 01. 1929 m. gyv. Velžio vls. Dumlaukių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3465, išduotas 1929 08 21.

Rimas

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1896 08 14 Vainatrakio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 11 28. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Dankstytės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8149, išduotas 1932 03 29.

Rimas

Petras, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 04 03 Vainatrakio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Ats. grandinis. Tarnavo sav. 1919 02 05–1920 04 01, pašauktu – 1921 11 05–1922 10 31. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1710, išduotas 1929 02 19.

Rymas

Antanas, Domo sūnus

Gimė 1896 08 07 Ėriškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1922 07 11. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6685, išduotas 1931 04 21.

Rymas

Jurgis, Adomo sūnus

Gimė 1898 11 12 Ėriškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1927 12 08 Palivarko k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). žmonai Anastazijai, gyv. Ramygalos vls. Žaibgalų k. Tarnavo sav. 1919 04 11–1920 05 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5151, išduotas 1930 06 25.

Rimavičius

Kazys, Mato sūnus

Gimė 1898 12 29 Masikvietiškio (Gauronų) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 04–1923 09 25. 1936 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9861, išduotas 1936 10 17.

Rimavičius

Juozas, Liudo sūnus

Gimė 1897 02 06 Ramanavo k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 27, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 31. 1931 m. gyv. Krosnos vls. Vytautiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7436, išduotas 1931 10 15.

Rimavičius

Kostas, Karolio sūnus

Gimė 1894 10 20 Baltarusijoje, Breslavo vls. Zajelencų k. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 05 06–1920 12 01. 1930 m. gyv. Kėdainių aps. ir vls. Paobelio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7011, išduotas 1931 06 25.

Rimavičius

Bolius, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 11 22 Kuronių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 10 14. 1935 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9680, išduotas 1935 10 31.

Rimavičius

Pranas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 03 16 Kuršų dv. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Mirė 1919 07 15. tėvui, gyv. Pagirio vls. Tulpiakiemio k. Įstojo sav. 1919 03 10. 1919 07 09 buvo sužeistas. Mirė karo ligoninėje nuo žaizdų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5823, išduotas 1930 10 31.

Rimavičius

Anupras, Jono sūnus

Gimė 1896 06 12 Miliūnų k. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 05–1921 10 08. 1930 m. gyv. Panemunėlio vls. Zaliesio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5857, išduotas 1930 11 11.

Rimavičius

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1898 10 02 Išlandžių k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – apdov. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 03–1921 12 16 1 p.p. 1934 m. gyv. Seinų aps. Rudaminos vls. Jukneliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9514, išduotas 1934 10 25.

Rimdeika

Karolis, Karolio sūnus

Gimė 1899 12 10 Lapių mstl. Lapių vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 05 06–1921 10 31. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7865, išduotas 1932 01 31.

Rimeikis

Antanas, Stanislovo sūnus

Gimė 1898 05 18 Dongvietų k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 03 03–1921 10 04. Sužeistas prie Seinų. 1928 m. gyv. Užvenčio vls. Volungių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2964, išduotas 1929 06 26.

Rimeikis

Mikas, Igno sūnus

Gimė 1899 09 28 Spyglių dv. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 03 27–1921 10 04. 1929 m. gyv. Telšių aps. Plungės vls. Jazdaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4262, išduotas 1929 11 21.

Rimenis

Povilas, Motiejaus sūnus

Gimė 1895 08 20 Latvijoje, Daugpilio vls. Zeigofto k. Tarnavo sav. 1919 04 16–1921 10 20. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Nausodės k. Pasirašo Rimenas, kituose dokumentuose – Rimėnas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3078, išduotas 1929 06 25.

Rimgaila

Edvardas Leopoldas, Antano sūnus

Gimė 1901 06 29 Latvijoje, Rygos mst. Viršila. Tarnavo sav. 1920 09 22–1922 04 20, vėliau tarnavo liktiniu. 1933 m. tebetarnavo aviacijoje motoristu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9126, išduotas 1933 04 26.

Rimidis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 12 05 Eidintų k. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 01 22, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 21. 1929 m. gyv. Tauragės aps. ir vls. Šaltaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3669, išduotas 1929 08 21.

Rimidis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 09 27 Raseinių mst. (Raseinių r.). Apdov. išd 1929 11 21. Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 08 06, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4108.

Rimkevičius

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1899 09 12 Aleksotų k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 05 15–1921 10 26. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1957, išduotas 1929 03 26.

Rimkevičius

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1899 11 06 Pakartuvių k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Ats. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 20–1921 11 20. 1928 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1030, išduotas 1928 10 20.

Rimkevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1904 01 11 Kaune. Tarnavo sav. 1920 04 17–1921 05 01. 1930 m. gyv. Kaune, tarnavo aviacijoje. Žemės buvo gavęs Vilijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5860, išduotas 1930 11 11.

Rimkevičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 10 30 Pajotijų k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 27–1920 04 15. 1929 m. gyv. Šakių vls. Bartašių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4109, išduotas 1929 11 21.

Rimkevičius

Anupras, Juozo sūnus

Gimė 1902 06 16 Pakapių k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 05 09–1921 06 18. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1960, išduotas 1929 03 26.

Rimkūnas

Pranas, Simo sūnus

Gimė 1886 03 03 Švendriškių k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 06 27–1921 09 22. 1930 m. gyv. Raudonės vls. Kartupėnų k. Žemės gavo Eleonaravos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7009, išduotas 1931 06 25.

Rimkūnas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1894 10 12 Papiškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 22–1920 03 31. 1928 m. gyv. Naujamiesčio vls. Birželio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2089, išduotas 1929 04 17.

Rimkūnas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1899 02 11 Cigelnės k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Mirė 1930 02 01 Petrošių k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1922 01 01. 1930 01 25 jis užrašė gautą 8,5 ha sklypą broliui Antanui Šiaulių aps. Linkuvos vls. Linkevičiaus dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8202, išduotas 1932 03 31.

Rimkūnas

Domas, Domo sūnus

Gimė 1901 01 12 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Metrikuose – Rimkevičius. Tarnavo sav. 1919 01 19–1920 01 25. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Kalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5663, išduotas 1930 10 10.

Rimkus

Antanas, Nikodemo sūnus

Gimė 1898 02 02 Žemaičių Naumiesčio mst. t. gyv. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 21, pašauktu – 1919 03 05–1921 11 12. 1931 m. gyv. Naumiesčio vls. Užlaukės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7354, išduotas 1931 09 25.

Rimkus

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1895 10 15 Sarakiškių k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 04 04–1920 04 04. 1931 m. gyv. Užvenčio vls. Čiotiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7863, išduotas 1932 01 31.

Rimkus

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 10 12 Podolės k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 10 10–1923 02 10. 1928 m. gyv. Kelmės vls. Liolių mst. Jo brolis Vincas taip pat buvo savanoris. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4241, išduotas 1929 11 21.

Rimkus

Simas, Simo sūnus

Gimė 1902 07 13 Lielaičių (Simutiškės) k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1920 11 12–1921 11 26, pašauktu – 1922 12 06–1924 10 11. 1930 m. gyv. Akmenės vls. Mažulių k. Apdovanojimo liudijimas išduotas 1931 08 31.

Rimkus

Motiejus, Petro sūnus

Gimė 1860 12 15 Dargužių k. Žeimių vls. (Jonavos r.). Mirė 1926 05 20 Amalių-Aukšt. k. Pažaislio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 05 16–1920 05 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8729, išduotas 1932 09 30.

Rimkus

Kazys, Stasio sūnus

Gimė 1902 03 11 Girvainių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1920 11 11–1923 01 03. 1933 m. gyv. Laukuvos vls. Degučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9125, išduotas 1933 04 26.

Rimkus

Jurgis, Kasparo sūnus

Gimė 1872 09 18 Čiuteikių k. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 08 01–1920 09 05. 1935 m. gyv. Tauragėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9660, išduotas 1935 10 15.

Rimkus

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1904 04 23 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1920 11 03–1922 10 28. 1928 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 610, išduotas 1928 08 23.

Rimkus

Juozas, Domo sūnus

Gimė 1896 10 25 Šiaudynės (Vaišvilų) k. Batakių vls. (Tauragės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 08 07–1922 04 07. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5061, išduotas 1930 05 30.

Rimkus

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1903 05 08 Uogiškių I k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1920 11 12–1921 05 08. 1931 m. gyv. Viekšnių vls. Sonteklių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7515, išduotas 1931 11 06.

Rimkus

Feliksas, Vinco sūnus

Gimė 1895 07 10 Vikonių k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Įstojo sav. 1919 06 22. 1929 m. gyv. Kamajų vls. Urboniškių vns. (k.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 5113, išduotas 1930 05 30.

Rimkus

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1899 07 19 Pagojo k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Kilęs iš Šiaulių aps. Vaiguvos vls. Gerdžiogalos k. Tarnavo sav. 1919 05 23–1921 12 28. 1932 m. gyv. Raseinių aps. Kražių vls. Pamergių k. Jo brolis Petras taip pat tarnavo savanoriu (liud. Nr. 4241). Apdovanojimo liudijimas Nr. 9098, išduotas 1933 03 31.

Rimkus

Adomas, Vinco sūnus

Gimė 1896 12 13 Kupščių k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 12 02. 1930 m. gyv. Ariogalos vls. Čekavos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5995, išduotas 1930 12 14.

Rimkus

Aleksas, Stepo sūnus

Gimė 1893 10 24 Ūpainių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1920 08 19–1922 06 10. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Kražių vls. Grinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6692, išduotas 1931 04 21.

Rimkus

Adolfas, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 21 Šniūraičių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 14–1921 11 19. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1189, išduotas 1928 10 31.

Rimkus

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1903 05 21 Laukuvos mstl. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Mirė 1919 05 20. motinai Adolfinai, gyv. Varnių mst. Įstojo sav. 1919 02 05. Mirė 2-oje Liet. R Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9430, išduotas 1934 02 28.

Rimkus-Rimkevičius

Antanas, Domo sūnus

Gimė 1898 05 03 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarn. sav. 1919 07 07–1920 04 01, paleistas dėl sveikatos; 2-ą kartą – 1920 12 01–1921 12 01. 1916 10–1919 06 15 prad. m-klos mokyt. Raseiniuose. 1930 m. gyv. Šiluvoje, buvo vlsč. sekretor. 1931 m. gyv. Raseiniuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9027, išduotas 1933 02 28.

Rimonis

Antanas, Justo sūnus

Gimė 1895 12 29 Medinių k. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 16–1920 09 12. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2493, išduotas 1929 05 31.

Rymonis

Balys, Tado sūnus

Gimė 1901 01 27 Bikūnų k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 17–1920 12 01. 1921–1944 gyv. Bikūnuose, po 1945 m. – Antalieptėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5707, išduotas 1930 10 31.

Rimša

Domas, Adomo sūnus

Gimė 1895 10 23 Latvijoje, Kurcumo vls. Šteinenzė. Kilęs iš Obelių vls. Paužolkų k. Tarnavo sav. 1919 06 13–1921 10 03. 1930 m. gyv. Obelių vls. Antanašės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6689, išduotas 1931 04 21.

Rimša

Rapolas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 05 11 Pašiaudinės k. Želvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1921 12 01. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8426, išduotas 1932 05 31.

Rimša

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1891 10 31 Pašiaudinės k. Želvos vls. (Ukmergės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 16–1920 06 20. 1930 m. gyv. Gelvonų vls. Liukonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6042, išduotas 1930 12 15.

Rimša

Vladas, Stasio sūnus

Gimė 1900 11 10 Dabikynės dv. Akmenės vls. (Akmenės r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920. Ištarnavo 1 metus. 1928 m. gyv. Šiaulių aps. Kurtuvėnų vls. Sauginių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3325, išduotas 1929 07 31.

Rimšelis

Bronius, Augusto sūnus

Gimė 1900 Murmų k. Švenčionėlių vls. (Švenčionių r.). Apdov Tarnavo sav. 1919 08 23–1922 01 10. 1930 m. gyv. Panevėžio aps. Kupiškio vls. Didžprūdžių k. 1931 m. pametė liudijimą, prašė išduoti dublikatą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6222, išduotas 1931 01 22.

Rimševičius

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1878 Mėžionių k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1919 07 17–1920 07 27 1 p.p. Vėliau gyv. Utenos aps. Vyžuonų vls. Medinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2823, išduotas 1929 06 26.

Rinkevičius

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1894 12 15 Patamošupių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 26. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Kybartų vls. Peletrūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3229, išduotas 1929 07 30.

Rinkevičius

Viktoras, Adolfo sūnus

Gimė 1899 08 28 Vilniuje. Tarnvo sav. 1919 02 27–1920 08 20, 1921 06 28–1923 05 31. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7419, išduotas 1931 10 10.

Rinkevičius

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1899 04 20 Navininkų k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 06–1921 12 01. 1929 m. gyv. Vilkaviškio vls. Karalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3500, išduotas 1929 08 21.

Rinkevičius

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1900 02 05 Kulniškių k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1921 11 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6215, išduotas 1931 01 22.

Rinkevičius

Simas, Simo sūnus

Gimė 1902 02 08 Lekėčių mstl. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 03–1920 05 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4011, išduotas 1929 11 13.

Rinkevičius

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1892 05 30 Teklinavos plv. Musninkų vls. (Širvintų r.). Mirė 1920 09 22. Tarnavo sav. 1919 07 24. Mirė ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7609, išduotas 1931 11 16.

Rinkevičius

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1895 06 Patunkiškių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 09 01. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6045, išduotas 1930 12 05.

Rinkevičius

Abdonas Juozas, Simo sūnus

Gimė 1900 08 14 Lekėčių mstl. Lekėčių vls. (Šakių r.). Mirė 1991. Vyčio Kryžiaus kavalierius (1919 11 28). LKKSA – Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 12 10. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6221, išduotas 1931 01 12.

Rinkevičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 09 09 Pagermonio vns. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Mirė 1945 04 02. Vyr. ltn. Įstojo sav. 1919 05 09. Baigė Karo m-klos 4 laidą. Tarnavo iki 1940 m. 1941 m. suimtas, žuvo lageryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 371, išduotas 1928 06 09.

Rinkevičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1896 12 28 Ochotnos k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 07, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 01. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3828, išduotas 1930 08 11.

Rinkevičius

Feliksas, Adomo sūnus

Gimė 1894 05 30 Stundiškių dv. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 09 14–1921 10 28. 1929 m. gyv. Gelvonų vls. Meižėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3282, išduotas 1929 07 30.

Rinkevičius

Adomas, Motiejaus sūnus

Gimė 1893 12 23 Giniūnų k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Mirė 1926 06 06 Giniūnų k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 02 22. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10090, išduotas 1938 06 30.

Rinkevičius

Adolfas, Ievos sūnus

Gimė 1901 04 27 Širvintų mst. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 05 29–1921 10 22. 1930 m. gyv. Ukmergės aps. Pabaisko vls. Savidonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7514, išduotas 1931 11 06.

Ripskis

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1900 04 15 Joniškio mst. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 25–1921 10 13. 1932 m. gyv. Šiaulių aps. Žagarės vls. Strėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9209, išduotas 1933 05 31.

Riškus

Vaclovas, Teofiliaus sūnus

Gimė 1901 07 29 Paukštelių k. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1920 07 01–1922 10 06. Apie metus buvo lenkų nelaisvėje. 1934 m. gyv. Kuršėnų vls. Paukštelių k. 1935 m. gyv. Kaune, dirbo kepėju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9512, išduotas 1934 10 25.

Ritbergeris

Rudolfas Oskaras, Karolio sūnus

Gimė 1899 01 26 Bliuviškių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 12 01. 1930 m. gyv. gimtinėje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6134, išduotas 1930 12 15.

Ritbergeris

Aleksas, Karolio sūnus

Gimė 1893 01 13 Bliuviškių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 01 15. 1929 m. gyv. Šakių aps. Lukšių vls. Tubelių k. Priklausė LKKSS Šakių skyriui, tarnavo eiguliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 143, išduotas 1930 04 15.

Ritbergeris

Julius, Karolio sūnus

Gimė 1902 Bliuviškių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Mirė 1919 08 05 (Šakių r.). tėvui, gyv. Lukšių vls. Tūbelių k. Įstojo sav. 1919 05 15. Mirė nuo žaizdų. Evang. Liut. Šakių parapijos knygose įrašyta, kad mirė Daugelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5841, išduotas 1930 11 11.

Ritelis

Julius Oskaras, Ferdinando sūnus

Gimė 1897 06 03 Kaune. Gimė Šančiuose. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 17–1920 03 22, pašauktu – 1920 04 22–1924 05 10. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6854, išduotas 1931 06 17.

Rizauskas

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1900 12 03 Matiešionių k. Nemajūnų vls. (Prienų r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 04 02–1922 11 04. 1928 m. tarnavo Alytaus aps. pasienio policijoje, gyv. Merkinės vls. Uceikos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2488, išduotas 1929 05 31.

Ročkus

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 03 20 Šlapučių k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Mirė 1920 05 21. motinai, gyv. Kauno aps. Čekiškės vls. Šlapučių k. Įstojo sav. 1918 12 29. Prigėrė Nemune maudydamas arklį. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8038, išduotas 1932 02 09.

Rogevičius

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1894 08 21 Apnarų k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 24–1920 04 29. Žemės gavo 12 ha Marijampolės aps. Veiverių vls. Tulauskų–Liudvipolės dvare. Ten ir gyveno. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6044, išduotas 1930 12 15.

Rokas

Alfonsas, Jono sūnus

Gimė 1901 04 12 Šeimyniškių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 14–1920 06 24. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 737, išduotas 1928 08 29.

Rokas

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1896 02 25 Meilūnų k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 26–1921 10 14. 1928 m. gyv. Siesikų vls. Siostrų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4301, išduotas 1929 11 21.

Rokuižis

Povilas, Kazimiero sūnus

Gimė 1902 03 21 Šėtos mstl. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 01 07. 1934 m. gavo žemės sklypą Vilijampolėje. Ten ir gyveno. 1936 m. įstojo į LKKSS Kauno skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9316, išduotas 1933 10 31.

Romeika

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 11 22 Užledžio k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 11 16–1922 04 06. 1929 m. gyv. Raudondvario vls. Baltiškių dv., kur 1925 m. gavo 15 ha žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5509, išduotas 1930 08 11.

Ronkus

Adomas, Prano sūnus

Gimė 1900 12 13 Pasartupio k. Mosėdžio vls. (Skuodo r.). Tarnavo sav. 1919 03 13–1921 10 04. 1930 m. gyv. Salantų vls. Žvainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7922, išduotas 1932 02 15.

Ronkus

Kostas, Prano sūnus

Gimė 1900 08 24 Palangos mst. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 12 19–1922 04 10. 1929 m. gyv. Palangoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2087, išduotas 1929 04 17.

Ropė

Mykolas, Kosto sūnus

Gimė 1898 04 12 Preibių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 09 19–1921 10 16. Apdov. 1 laipsnio Kryž. „Už Tėvynę“. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. Orelių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2803, išduotas 1929 06 21.

Rošys

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1895 12 01 Lelerviškių k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1922 04 14. 1931 m. gyv. Čekiškės vls. Gegužėnų k. Kariuomenėje tarnavo kaip Aleknevičius, nes jo tėvas buvo Rošytės sūnus, sugyventas su Aleknevičiumi, kuris jį augino. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7982, išduotas 1932 02 29.

Rozėnas

Kostas, Stasio sūnus

Gimė 1895 10 06 Vilainių dv. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 10 10–1921 10 20. 1929 m. gyv. Gudžiūnų vls. Senkaimių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5242, išduotas 1930 06 25.

Rozenbergas

Ignas, Giršo sūnus

Gimė 1898 11 11 Tarpučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 02–1921 10 09. 1932 m. gyv. Tarpučių 43 Nr. Marijampolėje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8779, išduotas 1932 10 01.

Rozenfeldas

Chaimas, Leibo sūnus

Gimė 1895 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 07 21. 1929 m. gyv. Naumiestyje, prekybininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1496, išduotas 1929 02 04.

Rožanskas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1892 06 24 Baltarusijoje, Vydžių mst. Įstojo sav. 1918 12 26 į Joniškėlio partizanų būrį. 1935 m. gyv. Šiaulių aps. Kriukų vls. Jackonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9681, išduotas 1935 10 31.

Rožanskis

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1901 04 26 Kaune. Tarnavo sav. 1919 03 28–1920 03 28, pašauktu – 1921 11 13–1923 10 01. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3269, išduotas 1929 07 30.

Rožauskas

Juozas, Tomo sūnus

Gimė 1898 11 20 Patamulšėlio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 10 06. 1929 m. gyv. A Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3404, išduotas 1929 07 31.

Rožauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 09 22 Kaune. Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 31. 1929 m. gyv. Kaune, rašėsi Ruževskis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5997, išduotas 1930 12 04.

Rožinskas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1901 03 28 Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 11 13–1921 08 19. 1930 m. gyv. Šeduvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4823, išduotas 1930 04 28.

Rūbas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1888 05 03 Moliniškių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). (Rubas) Ats. ltn. Įstojo sav. 1918 12 22. 1920 12 31 suteiktas pėst. ltn. laipsnis. 1923 12 31 paleistas į atsargą. Dirbo geležinkelio policijos Joniškio stoties punkto vedėju. 1940 m. paleistas į dimisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3750, išduotas 1929 10 21.

Rūbas

Juozas, Silvestro sūnus

Gimė 1896 02 24 Būdviečių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 08–1921 11 18. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4104, išduotas 1929 11 21.

Ručinskas

Valerijonas, Prano sūnus

Gimė 1899 04 14 Žaslių glžnk. st. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 03–1920 06 20. 1928 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3057, išduotas 1929 06 25.

Rudaitis

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1895 09 21 Novos (Novynos) k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 01 24. 1935 m. gyv. Vandžiogalos vls. Artojų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10011, išduotas 1937 06 30.

Rudaitis

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1899 12 16 Kybeikių dv. Virbalio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1920 06 20. 1929 m. gyv. Kybartų vls. Keturkaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5999, išduotas 1930 12 04.

Rudaitis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1893 02 07 Griškabūdžio mstl. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 02 12. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Žaliosios vls. Zanavykų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4102, išduotas 1929 11 21.

Rudaitis

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1900 07 04 Žėglių k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 04 11–1921 10 29. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3516, išduotas 1929 08 21.

Rudaitis

Jonas, Petronėlės sūnus

Gimė 1902 01 03 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 11 14–1921 11 28, 1925 10 23–1926 11 03. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8727, išduotas 1932 09 30.

Rudaitis

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1902 02 20 Miknaičių k. Būblelių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 04 03–1921 03 15. 1928 m. gyv. Kaune, dirbo buhalteriu. 1927–1929 m. tarnavo Žemės ūkio ministerijoje, vėliau Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje, teismuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1133, išduotas 1928 10 31.

Rudavičius

Stasys, Valerijono sūnus

Gimė 1896 04 21 Vašokėnų dv. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 15–1921 12 02. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2312, išduotas 1929 04 24.

Rudikas

Ignas, Juozo sūnus

Gimė 1901 09 12 Surviliškio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 07 16–1922 04 12. 1930 m. gyv. Troškūnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6043, išduotas 1930 12 15.

Rudis

Albertas, Jeronimo sūnus

Gimė 1894 09 17 Burgėnų k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 05–1920 04 30. 1929 m. gyv. Saločių vls. Namajūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3837, išduotas 1929 11 11.

Rudminas

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1899 01 31 Pajūriškių k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Mirė 1942 05 26. Kapitonas. 1919 03 10 įstojo į Karo m-klą ir ją baigė. 1925 m. suteiktas kpt. laipsnis. 1935 m. baigė VU. 1936 m. paskirtas ypatingai svarbių bylų tardytoju. 1940 m. atleistas ir suimtas. Žuvo lageryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2605, išduotas 1929 05 31.

Rudminas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 08 08 Naudvario k. Naumiesčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1920 04 25. 1931 m. gyv. Naumiesčio vls. Naujadvario k., 1932 m. – Švėkšnos vls. Gedminaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8690, išduotas 1932 07 02.

Rudminas

Aleksandras, Povilo sūnus

Gimė 1880 Bačiškės k. Pajūrio vls. (Šilalės r.). Mirė 1929 01 10 Lazduonėnų k. Vainuto vls. (Šilutės r.). žmonai Barborai, gyv. Klaipėdoje. Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 03 18. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8616, išduotas 1932 06 16.

Rudminas

Vincas, Rozalijos sūnus

Gimė 1895 02 27 Tauragės mst. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 04 24–1920 06 08. 1930 m. gyv. Tauragės aps. Skaudvilės vls. Žirnaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5507, išduotas 1930 08 11.

Rudminas

Kazys, Simo sūnus

Gimė 1892 03 26 Anelyno dv. Gaurės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1920 10 22–1921 11 10. 1931 m. gyv. Šilalės vls. Obelyno k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8152, išduotas 1932 03 29.

Rudnickas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1901 09 30 Šeštokų mstl. Krosnos vls. (Lazdijų r.). 1935 05 29. Jaun. puskarininkis. tarnavo sav. nuo 1919 12 12, pašauktu – 1920 08 18–1922 12 01. 1928 m. dirbo Šakių baro pasienio policininku. Pirmą liudij. buvo pametęs, 1935 m. išduotas antras (dublikatas). Apdovanojimo liudijimas Nr. 2557, išduotas 1929 05 31.

Rudokas

Juozas, Nikodemo sūnus

Gimė 1900 09 23 Baltarusijoje, Vydžių parapijos Kontų vns. Kilęs iš Zarasų aps. Rimšės vls. Klepių (Klypų) k. Tarnavo sav. 1919 06 01–1922 03 04, vėliau – Zarasų aps. pasienio policijoje. Gyv. Salako vls. Aukštakalnio k. 1932 m. dirbo Šakių aps. pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2492, išduotas 1929 05 31.

Rudokas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 06 14 Niūronių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 11 10. 1932 m. gyv. Ukmergės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6038, išduotas 1930 12 15.

Rudomanskis

Vacys, Edvardo sūnus

Gimė 1895 12 06 Velniamislės plv. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Apdov. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 04 11–1922 04 15. 1930 m. gyv. Ukmergės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6395, išduotas 1931 02 25.

Rudzenskis

Mikalojus, Domo sūnus

Gimė 1895 08 16 Šilų k. Ariogalos vls. (Raseinių r.). Kilęs iš Raseinių aps. Girkalnio vls. Pramedžiuvos k. Tarnavo sav. 1920 03 04–1921 04 26. 1930 m. gyv. Pramedžiuvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6324, išduotas 1931 02 25.

Rudzevičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1890 02 02 Šilbalių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 01 17. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4106, išduotas 1929 11 21.

Rudzevičius

Antanas, Jokūbo sūnus

Gimė 1858 05 14 Rūgių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1923 03 31. 1930 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7015, išduotas 1931 06 25.

Rudzevičius

Bronius, Igno sūnus

Gimė 1899 01 29 Vilemų k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 28–1921 01 01. Kaltino dalyvavus kareivių sukilime. Kaltinimas neteisingas. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10034, išduotas 1937 07 31.

Rudzevičius

Domininkas, Marijonos sūnus

Gimė 1883 11 10 Masikvietiškio (Gauronų) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 02–1920 05 11. 1936 m. gyv. Brazilijoje. Apdovanojimas išduotas dukrai, gyv. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9956, išduotas 1937 04 19.

Rudzevičius

Matas, Mato sūnus

Gimė 1896 04 20 Sausbalių Senųjų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1921 11 17. 1929 m. gyv. Kybartų vls. Varpučių k. 1937 m. įskundus, kad buvo pabėgęs, apdov. anuliuotas. 1940 05 08 jis kreipėsi dėl to į komisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3444, išduotas 1929 08 21.

Rudzevičius

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 02 08 Smilgių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 22–1920 03 26. 1929 m. gyv. Šakių aps. ir vls. Plieniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3445, išduotas 1929 08 21.

Rudzevičius

Viktoras, Jono sūnus

Gimė 1902 02 09 Oškinių k. Lukšių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 06 07–1921 11 24. 1928 m. gyv. Lekėčių vls. Kuro k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1818, išduotas 1929 03 20.

Rudzevičius

Vincas Julius, Miko sūnus

Gimė 1898 07 12 Agurkiškės (Olckų, Papudžių, Mozūrų) k. Višakio Rūdos vls. (Marijampolės r.). Viršila. Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 11 22. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5347, išduotas 1930 07 31.

Rudzinskas-Rudzevičius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 04 24 Iškartų dv. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1921 04 10, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Alvito vls. Biliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4657, išduotas 1930 02 15.

Rudžianskis

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1885 05 03 Ringovės k. Vilkijos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 04 13–1920 04 08. 1935 m. gyv. Lumpėnų vls. ir k., 1938 m. – Pagėgių aps.Vilkiškių vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10083, išduotas 1938 06 30.

Rugienius

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1893 06 19 Plioplių k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 01 10. 1930 m. gyv. Žaliosios vls. Karalinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6630, išduotas 1931 04 31.

Rugienius

Edvardas, Jurgio sūnus

Gimė 1895 03 20 Plioplių k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Sanit. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 13–1923 07 01. 1929 m. Tauragėje, dirbo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3820, išduotas 1929 11 11.

Rugienius

Jonas, Petronėlės sūnus

Gimė 1895 11 28 Griškabūdžio mstl. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 03 17. 1932 m. gyv. Griškabūdžio vls. Galinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8880, išduotas 1932 11 30.

Ruginis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1897 03 30 Rusiškių k. Mosėdžio vls. (Skuodo r.). Mirė 1920 01 23. Įstojo sav. 1919 02 10. Mirė karo ligoninėje nuo ligos. Liudininkai nurodė, kad įstojo 1918 m. pabaigoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3670, išduotas 1929 08 21.

Ruibis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1902 09 15 Pašiaušės dv. Pašiaušės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 09 10–1922 01 16. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Kelmės vls. Notėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4465, išduotas 1930 02 15.

Ruibys

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1896 07 23 Jodėnų k. Plungės vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 05 16–1921 10 16. 1933 m. gyv. Klaipėdos aps. Klemiškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9347, išduotas 1933 11 30.

Ruikis

Povilas, Alekso sūnus

Gimė 1901 01 15 Pasertupio k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Mirė 1921 04 17. motinai Anastazijai, gyv. Darbėnų vls. Pasertupių k. Įstojo sav. 1919 03 13. Nusišovė tarnaudamas Gen. štabo žvalgybos skyriuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8041, išduotas 1932 02 09.

Ruikis

Simas, Monikos sūnus

Gimė 1898 Darbėnų mstl. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1919 10 22, paleistas dėl sunkios šeimyninės padėties. 1933 m. tarnavo Raseiniuose policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9095, išduotas 1933 03 31.

Rukas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1900 02 18 Sabalių k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1918 12 28–1921 11 29. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Kudirkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5603, išduotas 1930 09 25.

Rukas

Izidorius, Izidoriaus sūnus

Gimė 1901 01 10 Lybiškių k. Gaurės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 07 30–1922 01 15. 1929 m. gyv. Kelmės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2302, išduotas 1929 01 15.

Rukas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1897 01 20 Nokonių k. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Įstojo į partizanus 1919 01 06. 1919 04 15 sužeistas pateko į nelaisvę. Negrįžo. Spėjama, kad 1919 m. bolševikų sušaudytas Daugpilyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9219, išduotas 1933 06 30.

Rukas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1898 Baužaičių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Kilęs iš Pužiškių k. Tarnavo sav. 1919 11 13–1922 11 06. 1930 m. gyv. Eržvilko vls. Smaidrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4457, išduotas 1930 02 15.

Rukavičius

Tomas, Jono sūnus

Gimė 1895 01 20 Žiežmarių mst. t. gyv. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 22–1920 05 22. 1928 m. gyv. Kaišiadorių vls. Edvardavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2554, išduotas 1929 05 31.

Rukša

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 06 15 Žvygonių k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Mirė 1980 02 20 Vokietijoje, Augsburgas. Ats. ltn. Įstojo sav. 1919 03 25. 1919 07 21 pasiųstas į Karo m-klą. 1923 m. paleistas baigti aukštojo mokslo. 1926–1933 m. mokytojavo Panevėžio gimnazijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2352, išduotas 1929 04 24.

Rukša

Petras, Jono sūnus

Gimė 1899 01 30 Pagubrio k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 29. 1928 m. gyv. Anykščių vls. Burbiškio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1577, išduotas 1929 02 19.

Rukšelis

Viktoras, Izidoriaus sūnus

Gimė 1897 09 26 Akmeniškių k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 25–1920 03 21, paleistas dėl ligos. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 633). 1930 m. gyv. Girkalnio vls. Želmenų k., buv. Kaprizo dv. buvo gavęs 15 ha. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6218, išduotas 1931 01 22.

Rukšėnas

Kostas, Vinco sūnus

Gimė 1899 05 13 Rusijoje, Carskoje Selo aps. Kolpino mst. Tėvai – Švenčionių aps. Linkmenų vls. valstiečiai. Tarnavo sav. 1919 07 09–1922 04 13. Gyv. Ukmergės aps. Giedraičių vls. Dubingių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7983, išduotas 1932 02 29.

Rukšėnas

Bronius, Vinco sūnus

Gimė 1901 Rusijoje, Carskoje Selo aps. Kolpino mst. Kilęs iš Švenčionėlių mst. Tarnavo sav. 1919 08 24–1921 01 13. Vėliau gyv. Biržų aps. Joniškėlio vls. Gostonių k., vetėsi batsiuvyste. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8483, išduotas 1932 05 31.

Rukšys

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1905 04 11 Gudelių k. Kuktiškių vls. (Utenos r.). tėvui Juozui, gyv. Kuktiškių vls. Gudelių k. Tarnavo sav. 1920 08 10–1922 10 08. Miręs. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3784, išduotas 1929 10 21.

Rukšys

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 06 24 Gudelių k. Kuktiškių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 19–1921 10 16. 1928 m. gyv. Aluntos vls. Semeniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2583, išduotas 1929 05 31.

Rukštelis

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1903 05 05 Gimžiškių k. Kuktiškių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1920 02 17–1921 03 27 9 p.p. 1937 m. gyv. Kaune. Tarnavo pasienio policijoje ir mokesčių departamente. 1937 m. įstojo į LKKSS Kauno skyrių. Žemės gavo Šiaulių aps. Žagarės vls. Medinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2494, išduotas 1929 05 31.

Rulevas

Aleksas, Rudolfo sūnus

Gimė 1901 11 01 Kaune. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 10 14–1922 04 14. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6133, išduotas 1930 12 15.

Rulevičius

Povilas, Ambroziejaus sūnus

Gimė 1867 06 25 Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1920 06 16. 1935 m. gyv. Šeduvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9621, išduotas 1935 05 21.

Rulevičius

Jurgis, Andriaus sūnus

Gimė 1896 04 12 Semeliškių mstl. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 03 23–1920 08 10, mobilizuotu – 1920 11 05–1921 11 28. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Polesio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3766, išduotas 1929 10 21.

Rulinskis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1902 01 16 Pabalčių k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 02 03–1920 03 24. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 661, išduotas 1928 08 29.

Rulys

Vladas, Kosto sūnus

Gimė 1894 07 23 Vilaikių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 08–1920 04 20, pašauktu – 1920 11 17–1921 01 31. 1929 m. gyv. Panevėžio aps. Naujamiesčio vls. Birželių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2773, išduotas 1929 05 31.

Rumbavičius

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1904 04 03 Kaune. Tarnavo sav. 1919 05 09–1920 01 19 Baltgudžių batalione. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1524, išduotas 1929 02 19.

Rumbavičius

Mečislovas, Kazio sūnus

Gimė 1898 02 16 Kaune. Tarnavo sav. 1919 05 06–1922 12 15. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10175, išduotas 1939 06 05.

Rumbutis

Kostas, Viktoro sūnus

Gimė 1899 03 28 Kulupėnų k. Kartenos vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 02 22–1921 11 16. 1935 m. gyv. Telšių aps. Luokės vls. Kaunėtavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10182, išduotas 1939 06 30.

Rumčikas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1897 07 08 Zubiškių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 07 13. motinai Uršulei, gyv. Naujamiesčio vls. Zubiškių k. Įstojo sav. 1919 03 06. Nukautas ties Ilukšta. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3449, išduotas 1929 08 21.

Rumša

Zigmas, Antano sūnus

Gimė 1897 09 15 Ardiškių k. Viduklės vls. (Raseinių r.). Mirė 1984 10 11 JAV, Čikaga. Vyr. ltn. 1918 12 15–1919 02 03 – Viduklės milicijos vadas. 1919 02 13 įstojo sav. į Karo m-klą. 1940 m. suteiktas plk. ltn. laipsnis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 288, išduotas 1928 06 09.

Runkauskas

Jokūbas, Adomo sūnus

Gimė 1894 02 12 Latvijoje, Ryga. Mirė 1927 09 24. Leitenantas. Įstojo sav. 1919 06 19. 1924 m. paleistas į atsargą dėl sveikatos. Dalyvavo nepriklausomybės kovose. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5994, išduotas 1930 12 04.

Runta

Jonas, Simo sūnus

Gimė 1896 03 28 Seiliūnų k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 07 24, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Miroslavo vls. Obelijos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1938, išduotas 1929 03 26.

Ruokis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1898 10 05 Benaičių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1920 08 09. 1928 m. gyv. Kretingos aps. Skuodo vls. Šriauptų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 209, išduotas 1928 06 14.

Rupainis

Tadas, Motiejaus sūnus

Gimė 1888 05 02 Šiaudėnų k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Mirė 1920 01 14. Palaidotas(-a): Tauragės mst. (Tauragės r.). motinai Agnieškai, gyv. Švėkšnos vls. Pūzravyčių k. Įstojo sav. 1919 08 16. Mirė nuo šiltinės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8977, išduotas 1932 12 31.

Rupšas

Jonas, Kosto sūnus

Gimė 1902 07 16 Kretingos mst. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 03 16. 1928 m. gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 231, išduotas 1928 06 14.

Rupšys

Petras, Kazimiero sūnus

Gimė 1896 11 06 Pagojaus k. Kvėdarnos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 08 07–1922 01 08. Buvo sužeistas. 1936 m. gyv. Tauragės aps. Kvėdarnos vls. Paragaudžio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10091, išduotas 1938 06 30.

Rupšys

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1899 05 08 Šilalės mst. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 01, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 25. 1930 m. gyv. Kauno aps. A. Panemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5556, išduotas 1930 08 14.

Rupšys

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1887 04 06 Plokščių k. Platelių vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 07 12–1921 05 07. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1576, išduotas 1929 02 19.

Rupšys

Povilas, Veronikos sūnus

Gimė 1902 01 22 Skaudvilės mst. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 04 19–1920 06 12. 1928 m. gyv. Skaudvilės vls. Bugų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3138, išduotas 1929 06 26.

Rupšlaukis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1896 09 01 Bilionų k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 19, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 31. 1929 m. gyv. Telšių aps. Varnių vls. Razmų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3987, išduotas 1929 11 13.

Ruseckas

Petras, Karolio sūnus

Gimė 1883 06 08 Baubliškių vnk. (prie Tindžiulių k.) Panemunėlio vls. (Rokiškio r.). Mirė 1945 12 08 Kazachstane, Prostornensko lageris. Spaudos darbuotojas, knygnešystės tyrinėtojas, knygnešys. Nuo 1938 02 16 paskirta 250 Lt pensija kaip pasižymėj. asmeniui. Apdov. Vyč.Kr. Ats. mjr. Įst. sav. 1918 11 18. 1920 m. išrinktas į St. Seimą. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 23, išduotas 1928 05 14.

Ruseckas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1897 05 15 Šiauliškių k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 06 13. 1931 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Suvalkėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8751, išduotas 1932 09 30.

Ruseckas

Jurgis, Tomo sūnus

Gimė 1895 10 31 Ilgakiemio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 03 20. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Bijūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8689, išduotas 1932 07 02.

Ruseckas

Motiejus, Vinco sūnus

Gimė 1897 04 20 Veiverių mstl. Veiverių vls. (Prienų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 08, pašauktu – 1919 03 05–1921 11 25. 1930 m. gyv. Veiverių vls. Lizdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5729, išduotas 1930 10 31.

Ruseckas

Vincas, Stasio sūnus

Gimė 1898 07 07 Ingavangio k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Mirė 1942 07 09 Šilavoto k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Ats. leitenantas. Įstojo sav. 1919 01 07. Baigė Karo m-klos 2 laidą. 1924 m. paleistas į atsargą. Nuo 1927 m. dirbo Prekybos departamente. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1084, išduotas 1928 10 20.

Ruseckas

Juozas, Tomo sūnus

Gimė 1899 07 15 Mauručių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 11–1921 10 11. 1921–1923 m. dirbo Liet. ūkio banke, 1924–1932 – policijoje. 1925 m. žemės gavo Šiaulių aps. Joniškio vls. Girminių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1414, išduotas 1928 12 07.

Rusevičius

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1898 Nemajūnų k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Įstojo sav. 1919 01 06 (pats rašo 01 01). 1928 m. gyv. Rudaminos vls. N. Kirsnos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 582, išduotas 1928 08 23.

Rusilas

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1898 07 24 Šateinių k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1920 03 27, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Kėdainių aps. ir vls. Stasinės dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6732, išduotas 1931 04 21.

Rusinas

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1898 08 02 Talokių (Antalokių) k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 28–1921 10 16. 1928 m. gyv. Udrijos vls. Aniškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4571, išduotas 1930 02 15.

Rusovas

Borisas, Karolio sūnus

Gimė 1901 08 27 Vilniuje. Tarnavo sav. 1919 04 12–1922 12 14. 1929 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4536, išduotas 1930 02 15.

Rusteika

Henrikas, Stasio sūnus

Gimė 1900 01 01 Kybartų dv. Kurtuvėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1921 12 02. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5112, išduotas 1930 05 30.

Rušas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1900 09 24 Latvijoje, Kuršo dekanatas Livenberzeno bžn. Dinstmanių k. Tarnavo sav. 1919 03 13–1921 11 09. 1931 m. gyv. Kėdainių aps. Krakių vls. Bartkuniškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8039, išduotas 1932 02 29.

Ruškevičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 11 01 Liepavos-Būdos vns. Klebiškio vls. (Prienų r.). Mirė 1919 08 10 Rokiškio mst. (Rokiškio r.). Įstojo sav. 1919 03 31. Mirė pulko ligoninėje nuo sužeidimų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9096, išduotas 1933 03 31.

Ruškys

Motiejus, Andriaus sūnus

Gimė 1890 12 28 Gaisrių k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 03 27. 1928 m. gyv. Antanavo vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4897, išduotas 1930 04 30.

Ruškys

Adomas, Adomo sūnus

Gimė 1893 10 26 Triobiškių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). (Ruškevičius) Veterinarijos feldšeris. Įstojo sav. 1919 03 15 (jis pats rašo, kad įstojo 1919 01 01 Marijampolėje). Tarnavo iki 1922 10 05. 1934 m. gyv. Kazlų vls. Ąžuolų Būdos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9628, išduotas 1937 05 25.

Rūta

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 03 14 Naujasodės k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 10–1921 10 25. 1930 m. gyv. Kėdainių aps. ir vls. Lukšakaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7304, išduotas 1931 08 31.

Rūta

Pranas, Simo sūnus

Gimė 1900 03 29 Struogiškių k. Ūdrijos vls. (Alytaus r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 11–1922 04 17. 1930 m. gyv. Žaliosios vls. Sudavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6131, išduotas 1930 12 15.

Rutelionis

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1897 01 11 Ramanavo k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 26, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 14. 1929 m. gyv. Krosnos vls. Vytautiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5243, išduotas 1930 06 25.

Rutelionis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1893 01 18 Trakiškių k. Janavo vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 11 07, pašauktu – 1919 11 07–1922 02 20. 1931 m. gyv. gimtinėje, tik valsčius jau buvo Kalvarijos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8200, išduotas 1932 03 31.

Rūtelionis

Liudas, Vinco sūnus

Gimė 1895 Liudvinavo dv. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 02 12, pašauktu – 1920 08 18–1921 06 12. 1925 m. žemės gavo Kauno aps. Veliuonos vls. Žibintų k. Dirbo Lietuvos garlaivių bendrovėje, Zarasų miškų urėdijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8780, išduotas 1932 10 01.

Rūtelis

Leopoldas, Valerijono sūnus

Gimė 1899 11 13 Palaužio k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 11, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 20. 1930 m. gyv. Švėkšnos vls. Bareikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6220, išduotas 1931 01 22.

Rutenbergas

Izaokas, Leibo Šmerelio sūnus

Gimė 1894 12 27 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Leitenantas gydytojas. 1919 03 28 įstojo į kariuomenę, paskirtas jaun. gyd. prie 1 atsk. bataliono. 1924 01 24 paleistas dėl ligos. 1933 m. dėl sveikatos paleistas į dimisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4377, išduotas 1930 01 31.

Rutkaitis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1901 Kriūkų mstl. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 11 11. 1928 m. tarnavo jaun. prižiūrėtoju Kauno SDK. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1739, išduotas 1929 03 16.

Rutkauskas

Adomas, Petro sūnus

Gimė 1902 01 16 Būdežerių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 18–1920 02 29. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Gužučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2556, išduotas 1929 05 31.

Rutkauskas

Feliksas, Miko sūnus

Gimė 1897 02 03 Pasukų k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 12 14. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4110, išduotas 1929 11 21.

Rutkauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1895 12 23 Vailiškių dv. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1921 06 23. motinai Magdelenai, gyv. Virbalio mst. Įstojo sav. 1919 03 11. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7007, išduotas 1931 06 25.

Rutkauskas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 03 25 Degučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Mirė 1929 06 26 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). žmonai Petronei. Tarnavo sav. nuo 1919 01 04, pašauktu – 1919 10 01–1921 03 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7417, išduotas 1931 10 10.

Rutkauskas

Jonas, Karolio sūnus

Gimė 1899 09 23 Čižikų k. Ūdrijos vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 02 04–1921 03 05. 1928 m. gyv. Ūdrijos vls. Zuikiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2033, išduotas 1929 03 26.

Rutkauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1896 12 11 Patašiškių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 05, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 07. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1575, išduotas 1929 02 19.

Rutkauskas

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1896 10 16 Račkiškių k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1921 10 30. 1929 m. gyv. Vilkaviškio vls. Juodvario dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2937, išduotas 1929 06 26.

Rutkauskas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1902 02 08 Barčių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 09 11–1921 03 31, pašauktu 1922 12 06–1923 04 16. 1930 m. gyv. Veisiejų vls. Barčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6691, išduotas 1931 04 21.

Rutkauskas

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1893 05 12 Mažučių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 06 09. 1930 m. gyv. Alvito vls. Staugaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5345, išduotas 1930 07 31.

Rutkauskas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1891 02 27 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 02 00–1920 03 10, 1920 11 02–1921 01 19. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4860, išduotas 1930 04 28.

Rutkauskas

Matas, Mykolo sūnus

Gimė 1898 09 16 Račkiškių k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 22–1921 12 12. 1930 m. gyv. Vilkaviškio vls. Juodvario k., Jelenčių k. (1928 m.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 7418, išduotas 1931 10 10.

Rutkauskas

Ignas, Antano sūnus

Gimė 1892 09 30 Naujamiesčio k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1920 03 25. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. Slabados vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3370, išduotas 1929 07 30.

Rutkauskas

Petras, Mykolo sūnus

Gimė 1894 08 05 Pasukų k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Mirė 1943 04 21. Ats. leitenantas, veter. gyd. Įstojo sav. 1918 12 18, dalyvavo kovose. Baigė Tartu universitetą. 1941 m. suimtas ir ištremtas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 893, išduotas 1928 08 31.

Rutkauskas

Pranas, Jurgio sūnus

Gimė 1890 11 03 Vosiškių k. Babtų vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 05 08–1920 05 23. 1930 m. gyv. Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10063, išduotas 1937 12 28.

Rutkauskas

Vitalius Zigmantas, Jono sūnus

Gimė 1889 04 28 Kaune. Gimimo vieta – IV fortas (A. Panemnunės vls.). Ats. viršila. Tarnavo sav . 1918 12 31–1921 03 21. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9148, išduotas 1933 04 26.

Rutkauskas

Jonas, Lauryno sūnus

Gimė 1902 06 11 Čekiškės mstl. Čekiškės vls. (Kauno r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 29–1921 11 27, 1923 03 01–1925 06 11. 1930 m. gyv. Čekiškės vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7398, išduotas 1931 09 30.

Rutulis

Aleksandras, Jurgio sūnus

Gimė 1887 03 04 Zagurnų k. Imbrado vls. (Zarasų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 06 09–1920 06 14 2 p.p. Paleistas iš kariuomenės gyv. Imbrado vls. Grybinės k., dirbo policijoje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8928, išduotas 1932 12 28.

Rutulis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1896 08 14 Novinkos I vns. Imbrado vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 05–1920 10 31. Gyv. Novinkų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7801, išduotas 1932 01 15.

Ruzas

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1895 10 06 Naujasodės k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1920 03 30. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Žvalgaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5246, išduotas 1930 06 25.

Ruzga

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1893 10 26 Raistinių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1920 11 27–1921 12 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1229, išduotas 1928 10 31.

Ruzgas

Gabrys, Juozo sūnus

Gimė 1899 11 25 Puodžių k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 09 13–1922 01 11. 1934 m. gyv. Kuktiškių vls. Juodasalių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9465, išduotas 1934 03 29.

Ruzgas

Kostas, Antano sūnus

Gimė 1890 10 04 Bileišių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 08 01–1921 04 10. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4440, išduotas 1930 01 31.

Ruzgas

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1892 10 20 Antalieptės mst. t. gyv. (Zarasų r.). Kilęs iš Utenos aps. Daugailių mst. Krikštytas Zarasų aps. Antalieptės pravoslavų cerkvėje. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 08 04–1922 06 27. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8424, išduotas 1932 05 31.

Ruzgas

Petras, Miko sūnus

Gimė 1896 10 11 Raistinių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 06 13–1921 11 29. 1929 m. gyv. Utenos aps. ir vls. Garnelių k., tarnavo pasienio policijos rezerve. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3677, išduotas 1929 08 21.

Ruzginas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 05 20 Griniškių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1919 03 21. Įstojo sav. 1919 03 06. Nukautas mūšyje bolševikų fronte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5915, išduotas 1930 11 11.

Ruzgys

Jurgis, Stasio sūnus

Gimė 1894 Vilemų k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 06–1920 04 24. 1928 m. gyv. Garliavos vls. Suvalkėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1759, išduotas 1929 03 20.

Ruzgys

Karolis, Valerijono sūnus

Gimė 1900 Latvių k. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1921 10 22. 1931 m. gyv. Giedraičių vls. Jurėgiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8271, išduotas 1931 04 30.

Ruzgys

Stasys, Baltraus sūnus

Gimė 1898 08 21 Kuro k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 06 08. Įstojo sav. 1919 01 19. Mirė 2-oje LR Kryžiaus ligoninėje nuo dėmėtosios šiltinės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9689, išduotas 1936 04 07.

Ruzgys

Juozas, Domo sūnus

Gimė 1900 04 08 Pakarčemio k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 25, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 20. 1931 m. gyv. Kaltinėnų vls. Gineikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8150, išduotas 1932 03 29.

Ruzgys

Jonas, Domo sūnus

Gimė 1896 06 22 Pakarčemio k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 16, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 29. 1930 m. gyv. Kaltinėnų vls. Monkiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6216, išduotas 1931 01 22.

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt