Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

P / 777 sav.

Pabalys

Jonas, Baltraus sūnus

Gimė 1895 08 28 Naugardiškės k. Garliavos vls. (Kauno r.). Įst. sav. 1919 03 11. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Teleičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5602, išduotas 1930 09 25.

Pabedinskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1898 12 17 Nociagalos k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1957 10 28 Kanadoje, Torontas. Ats. kapitonas. Įst. sav. 1919 01 08. 1919 06 27 baigė Karo m-klą. Apdov. Vyčio kryžiumi. 1928 m. paleistaas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2874, išduotas 1929 06 26.

Pabrieža

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1884 10 26 Kretingos mst. (Kretingos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 23–1920 02 06. 1928 m. gyv. Kretingoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1109, išduotas 1928 10 31.

Pabrinkis

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1901 08 19 Sangailų k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 10 17–1921 01 21. 1929 m. gyv. Šėtos vls. Morkūnų k. (Markuniškių vns.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 4613, išduotas 1930 02 15.

Pacenka

Pranas, Mato sūnus

Gimė 1896 03 30 Lopiškių k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 11–1921 11 30. 1929 m. gyv. Rudaminos vls. Papartėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4826, išduotas 1930 04 28.

Pacevičius

Jeronimas, Simano sūnus

Gimė 1899 11 07 Padauguvos k. Vilkijos vls. (Kauno r.). Mirė 1919 03 16. Apdov. išd. tėvui. Įst. sav. 1919 02 07. Mirė R. Kryžiaus ligoninė nuo ligos. Jo tėvui skyrė 15 ha žemės Vilkijos vls. Adomkiškių vns. (plv.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 5660, išduotas 1930 10 10.

Paciūnas

Stasys, Prano sūnus

Gimė 1902 08 30 Pyplių k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Apdov. Nr. 2371, išd. Tarnavo sav. 1919 06 05–1921 12 01. 1928 m. gyv. Kaune, dirbo policijoje. Žemės buvo gavęs1926 m. Gelvonų vls. Meižėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2371, išduotas 1929 05 31.

Pačenga

Jurgis, Augustino sūnus

Gimė 1898 04 23 Pilypų k. Jankų vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 04 14, buvo lenkų nelaisvėje. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1930 m. gyv. Kidulių vls. Judrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7259, išduotas 1931 08 31.

Pačėsa

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1900 11 10 Smilgių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1921 10 16. 1930 m. gyv. Marijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6503, išduotas 1931 03 26.

Pačesas

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1899 01 15 Raišupio k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Įst. sav. 1919 01 15. 1928 m. gyv. Sasnavos vls. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1122, išduotas 1928 10 31.

Pačinskas

Povilas, Kazio sūnus

Gimė 1886 01 15 Ramaškonių k. Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 29–1920 08 13. 1930 m. gyv. Panevėžio apskr. Viešintų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7512, išduotas 1931 11 06.

Pačiūnas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 08 18 Balninkų mstl. Balninkų vls. (Molėtų r.). Metrikuose – Pociūnas. Tarnavo sav. 1919 04 08–1921 11 02. 1929 m. gyv. Giedraičių vls. Bekupės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3781, išduotas 1929 10 21.

Pačkauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 05 12 Rutkiškių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1920 03 30, paleistas dėl ligos. 1926 m. buvo Panevėžio apskr. 6 nuovados viršininkas. 1928 m. gyv. Marijampolėje, tarnavo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1824, išduotas 1929 03 23.

Padisonas

Juozas Fricas, Joselio Mordchelio sūnus

Gimė 1903 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Komisija 1929 05 11 prot. Nr. 74 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3017, išduotas 1929 06 25.

Padleckas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 08 13 Žukaičių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 08–1919 10 01, vėliau pašauktu iki 1920 02 09. 1930 m. gyv. Skaudvilės vls. Pavarčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7397, išduotas 1931 09 20.

Padžiurskas

Andrius, Martyno sūnus

Gimė 1896 Lenkijoje, Kelcų redyba. Tarnavo sav. 1919 03 03–1921 10 22. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. Krekenavos vls. Krivulių k., Rodų dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1884, išduotas 1929 03 23.

Pagiraitis

Marijonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1900 09 06 Tilvikų k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 09 04–1919 10 15, vėliau pašauktu iki 1922 08 14. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1029, išduotas 1928 10 20.

Pagirys

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1860 02 12 Ažubalių k. Kriaunų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 09–1920 04 11. 1929 m. gyv. Rokiškio apskr. Obelių vls. ir mst., Obelių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2778, išduotas 1929 05 31.

Pajaujis

Antanas, Augusto sūnus

Gimė 1897 Mankūnėlių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1918 12 31–1921 11 01. 1930 m. gyv. Seirijų vls. Lapšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6389, išduotas 1931 02 25.

Pajaujis

Jurgis, Andriaus sūnus

Gimė 1893 02 11 Mergatrakių k. Punsko vls. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 02 25. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6680, išduotas 1931 04 21.

Pajėda

Feliksas, Kazio sūnus

Gimė 1902 09 04 Sidariškių k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 28–1920 09 18, 1922 12 04–1923 04 13. 1930 m. gyv. Južintų vls. Tumakaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6213, išduotas 1931 01 22.

Pajuodis

Tomas, Kazio sūnus

Gimė 1897 11 28 Pajuodžių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1920 06 12, 1920 12 03–1922 04 06. 1931 m. gyv. Subačiaus vls. Skudų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7595, išduotas 1931 11 28.

Pakalnis

Stasys, Petro sūnus

Gimė 1901 03 07 Narvaišių k. Utenos vls. (Utenos r.). (Gimė Sudeikių parapijoje.) Tarnavo sav. 1919 06 24–1920 08 28. 1928 m. gyv. Utenos vls. Gedimino k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 952, išduotas 1928 09 29.

Pakarklis

Jonas Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 10 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 23–1921 12 08. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1760, išduotas 1929 03 20.

Pakarklis

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1899 02 01 Pabalių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 17–1920 05 21. 1928 m. gyv. Velžio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 840, išduotas 1928 08 29.

Pakašius

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1897 05 29 Barčių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 11 23 1 ats. batalione, 10 p.p. Nuo 1927 m. priklausė LKKSS Seinų, nuo 1939 m. – Leipalingio skyriui. Gyv. naujakurių Taikūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6504, išduotas 1931 03 26.

Pakėnas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1901 06 11 Kaušų k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 08 05, 1920 11 04–1922 01 15. 1929 m. gyv. Deltuvos vls. Žalgirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3910, išduotas 1929 11 13.

Pakeris

Leonas, Antano sūnus

Gimė 1900 10 14 Kairionių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Eilinis. Tarnavo sav. 1919 06 24–1921 10 06. Gyv. Kairionių k. Komisija 1928 10 27 prot. Nr. 46, pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1541, išduotas 1929 02 19.

Pakšys

Antanas, Julijono sūnus

Gimė 1901 02 20 Užuožerių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1920 11 07. 1928 m. gyv. Anykščių vls. Burbiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1761, išduotas 1929 03 20.

Pakštaitis

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1902 01 07 Paužuolių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tik liudijime rašo – Paukštaitis, kituose dokumentuose Pakštaitis. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 05 15–1920 05 21. 1928 m. gyv. Deltuvos vls. Algirdų k. Komisija 1929 03 22 prot. Nr. 66 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2499, išduotas 1929 05 31.

Pakulnis

Petras, Motiejaus Adomo sūnus

Gimė 1900 12 12 Valašinų k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 08–1921 10 26. 1929 m. gyv. Taujėnų vls. Viškonių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4599, išduotas 1930 02 15.

Palaima

Adomas, Adomo sūnus

Gimė 1900 09 12 Kunigiškių I k. Veprių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 16–1921 11 09. 1928 m. gyv. Ukmergėje, žemės gavo Gelvonų vls. Naujadvario dvare. Tarnavo 1923–1930 m. Ukmergės apskr., vėliau – Kauno mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2080, išduotas 1929 04 17.

Palaima

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 Kunigiškių I k. Veprių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 02–1920 05 21, pašauktu – 1922 12 02–1924 10 11. 1932 m. gyv. Kaune, Vilijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8876, išduotas 1932 11 30.

Palaima

Mikas, Antano sūnus

Gimė 1894 09 10 Lukynės dv. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 03 24. 1928 m. tarnavo Siesikų vls. Papuolių palivarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5505, išduotas 1930 08 11.

Palaima

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1896 01 25 Meilūnų k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 23–1921 10 24. 1928 m. gyv. Siesikų vls. Briedžiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2472, išduotas 1929 05 31.

Palaitis

Aleksas, Antano sūnus

Gimė 1885 06 02 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 05 14–1921 04 23. 1930 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5906, išduotas 1930 11 11.

Palavinskas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1898 09 13 Graužų k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 10 21. 1931 m. gyv. Vilkijos vls. Akuotų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8470, išduotas 1932 05 31.

Palcas

Pranas, Bernardo sūnus

Gimė 1896 04 10 Vilkijos mst. (Kauno r.). Mirė 1923 05 06 Vilkijos mst. (Kauno r.). Įst. sav. 1920 10 15. Tarnavo 1 metus. Tarnyboje apsirgo plaučių uždegimu ir pagulėjęs karo ligoninėje buvo atleistas. Komisija 1937 05 05 prot. Nr. 374 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9988, išduotas 1937 05 31.

Palčauskas

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1894 03 17 Strėvininkų k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 06 26–1920 08 26. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3861, išduotas 1929 11 11.

Paldauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1898 12 21 Skiržemės k. Žygaičių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 01 20–1919 03 05, po to pašauktu iki 1922 01 19. 1929 m. gyv. Švėkšnos vls. Jaunių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6031, išduotas 1930 12 15.

Paldauskas

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1892 09 02 Balčių k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 03 17. 1931 m. gyv. Sartininkų vls. Vaidilų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5348, išduotas 1930 07 31.

Paldauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1897 12 15 Skiržemės k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 15–1922 01 19. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6391, išduotas 1931 02 25.

Paleckas

Vaclovas, Silvestro sūnus

Gimė 1897 Gudžių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 20–1921 11 12. 1929 m. yv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4614, išduotas 1930 02 15.

Paleckas

Juozas, Kristupo sūnus

Gimė 1887 02 08 Karliškių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Mirė 1925 02 21 Pakirsnių k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 04 26–1920 06 12. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7795, išduotas 1932 01 15.

Paleckas

Stasys, Igno sūnus

Gimė 1896 05 31 Likiškių k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1921 10 16. 1930 m. gyv. Ūdrijos vls. Vardavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4994, išduotas 1930 04 30.

Paleikaitis

Jurgis, Henriko sūnus

Gimė 1889 09 20 Mažojoje Lietuvoje, Ragainės aps. Mažojo Šilelio k. Tarnavo sav. 1919 12 05–1921 10 17. Nuo 1924 m. gyv. Kybartų mst. Byloje yra Prūsijos pasas su nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2682, išduotas 1929 05 31.

Palevičius

Vaclovas, Igno sūnus

Gimė 1902 11 18 Druckūnų k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Apdov. išd. žmonai Viktorijai, gyv. Merkinės vls. Taručionių k. Tarnavo sav. 1919 08 12–1921 04 04. Apie 1928 m. išvyko į užsienį ir dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9551, išduotas 1934 11 21.

Palevičius

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1895 Varėnos mst. (Varėnos r.). Įst. sav. 1918 12 27. 1928 m. gyv. Simno vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 595, išduotas 1928 08 23.

Paliakas

Benediktas, Jono sūnus

Gimė 1900 01 13 Mitašiūnų k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Apdov. N. 1450, išd. 1929 01 31. Tarnavo sav. 1919 06 09–1921 10 16. 1928 m. gyv. Subačiaus vls. Petkūnų dv.

Palietis

Kostas, Juozo sūnus

Gimė 1904 03 14 Antupių k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1924 10 02 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Metrikuose – Palecis. Tarnavo sav. 1920 11 09–1922 05 02. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9859, išduotas 1936 10 17.

Paliliūnas

Salemonas, Povilo sūnus

Gimė 1902 10 29 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Panevėžio apskr. Ramygalos vls. Glebauskų k. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 25–1921 05 13, pašauktu – 1921 10 11–1922 11 02, už prasižengimus atimtas jaun. puskar. laipsnis. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7760, išduotas 1931 12 31.

Paliokas

Andrius Jonas, Martyno sūnus

Gimė 1900 06 16 Ridikiškės k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 02 20–1920 04 28. 1934 m. gyv. Batakių vls. Karapolio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9687, išduotas 1936 01 31.

Paliokas

Vincas, Liongino sūnus

Gimė 1889 03 16 Pasvalio mst. (Pasvalio r.). Kapitonas gydytojas. Įst. sav. 1918 12 20 į Pasvalio partizanų būrį. 1921 04 27 suteiktas kapitono laipsnis. 1923 m. paleistas į atsargą. 1949 m. emigravo į JAV. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6673, išduotas 1931 04 21.

Palionis

Antanas, Kotrynos sūnus

Gimė 1903 01 19 Zubiškių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 01 15. Įst. sav. 1919 04 05. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9770, išduotas 1936 05 12.

Palionis

Ipolitas, Simono sūnus

Gimė 1901 01 20 Zubiškių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1921 10 16. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2131, išduotas 1929 04 17.

Palionis

Juozas, Antaninos sūnus

Gimė 1901 Šlavantų k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 02 21. 1928 m. gyv. Šventežerio vls. Naujasodės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1309, išduotas 1928 11 14.

Palionis

Juozas, Simono sūnus

Gimė 1896 12 22 Zubiškių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 05–1920 08 20, paleistas dėl ligos. 1934 m. gyv. Naujamiesčio vls. Ragaudžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9563, išduotas 1934 12 24.

Pališkis

Jonas Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 05 14 Grinaičių k. Kidulių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 14. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Branduoliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5237, išduotas 1930 06 25.

Paliukaitis

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1898 02 12 Podgelumbiškių (Kelmynės) k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 19, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 31. 1932 m. gyv. Marijampolės vls. Aleksandravo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8875, išduotas 1932 11 30.

Paliukaitis

Vladas, Tamošiaus sūnus

Gimė 1901 01 28 Lenkijoje, Lodzė. Kilęs iš Kauno apskr. Zapyškio vls. Gaižėnų k. Tarnavo sav. nuo 1919 11 19, pašauktu – 1920 08 18–1923 01 01. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 824, išduotas 1928 08 29.

Paliulionis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 07 23 Žudžių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 01 22. Baigė Karo mokyklos 1-ąją laidą. Dalyvavo nepriklausomybės kovose. Nuo 1928 m. policijos valdininkas. 1940 m. atleistas iš Kauno rinktinės (LŠS) ginklavimosi valdybos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1404, išduotas 1928 12 07.

Paliulionis

Bronius, Igno sūnus

Gimė 1899 12 04 Gustonių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 07–1921 10 11. 1930 m. gyv. Naujamiesčio vls. Pranionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6681, išduotas 1931 04 21.

Paliulis

Albinas, Petro sūnus

Gimė 1901 07 22 Vaitų k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 24–1920 03 12, pašauktu – 1921 11 04–1923 09 01. 1930 m. gyv. Bartininkų vls. Aruodiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4583, išduotas 1930 02 15.

Paliūnas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 05 03 Baltrakio k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 08–1922 11 30. 1930 m. gyv. Gižų vls. Pagramdų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10178, išduotas 1939 06 05.

Paliutis

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1901 05 04 Bartelių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 08 30–1920 05 05, pašauktu – 1922 11 01–1924 07 17. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1037, išduotas 1928 10 20.

Paliutis

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1899 Kalvelių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 02 10. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 462, išduotas 1928 07 26.

Palkauskas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1899 02 24 Ungurynės dv. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 12, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 06. 1934 04 23 gavo žemės Kauno apskr. Pažaislio vls. Eigulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8874, išduotas 1932 11 30.

Palšis

Jonas, Simo sūnus

Gimė 1899 II p. Mikalinės vns. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 01, pašauktu – 1919 10 01–1922 03 11. 1930 m. gyv. Šunskų vls. Skaisčiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5234, išduotas 1930 06 25.

Paltanavičius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 05 Kampinių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 14 pašauktu – 1919 10 01–1921 11 25. 1929 m. gyv. Kauno apskr. Pažaislio vls. A. Šančiuose. Protokoluose įrašytas Patanavičius – 560. 1. 259, 60 ap. K-ja 1929 05 14 prot. Nr. 75 pripaž. sav. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3097, išduotas 1929 06 26.

Paltanavičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 24 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 03–1920 03 30. 1929 m. gyv. Kauno apskr. Raudondvario vls. Kaniūkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3302, išduotas 1929 07 30.

Paltanavičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1902 01 27 Pinciškių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 09 20–1923 06 01, 1920 03 29–1922 09 07 buvo atostogose sveikatai taisyti. 1932 m. gyv. Kretingos apskr. Kartenos vls. Kolupėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8194, išduotas 1932 03 31.

Paltanavičius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 01 17 Paežerių k. Igliškėlių vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 09 22. Apdvo. Įst. sav. 1919 02 03. 1920 05 01 suteiktas vyr. puskarininkio laipsnis. Dingo be žinios kovoje su lenkais. Patekęs į lenkų nelaisvę ten mirė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8198, išduotas 1932 03 31.

Paltanavičius

Andrius, Vinco sūnus

Gimė 1900 11 21 Mergašilio k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 08, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 16. 1929 m. gyv. Javaravo vls. Šventragio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5621, išduotas 1930 09 30.

Paltanvičius

Pijus, Vinco sūnus

Gimė 1895 10 08 Vilktrakių k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 02 01 Kaune. Apdov. išd. žmonai Ievai, gyv. Viltrakių k. Įst. sav. 1919 01 14. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7258, išduotas 1931 08 31.

Palubeckis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1891 08 30 Baužų k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1920 07 13–1922 08 01. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Dargaitėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5904, išduotas 1930 11 11.

Palubinskas

Antanas

Gimė 1882 02 19 Nemirų k. Jankų vls. (Šakių r.). Vyr. kar. kapelionas. Tarnavo sav. 1919 06 15–1929 05 28. 1929–1933 m. buvo Marijampolės mokytojų seminarijos kapelionas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 364, išduotas 1928 06 09.

Palubinskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 09 22 Kleboniškių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 22–1922 04 05. 1930 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5726, išduotas 1930 10 31.

Palubinskas

Pranas, Simano sūnus

Gimė 1896 08 14 Dubravų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 03–1921 12 10. 1920 09 05–1921 01 05 buvo lenkų nelaisvėje . 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8392, išduotas 1932 05 19.

Palubinskas

Simas, Karolio sūnus

Gimė 1892 10 11 Klabinių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Apdov. paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3152.

Paluckas

Vincas, Apolonijos sūnus

Gimė 1900 04 17 Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 24–1921 11 03. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 921, išduotas 1928 09 29.

Palukaitis

Povilas, Vinco sūnus

Gimė 1890 02 17 Būdviečių k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 11–1921 02 21. 1936 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9901, išduotas 1937 01 30.

Paluobis

Jeronimas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 11 21 Latvijoje, Ryga. Įst. sav. 1918 12 31 į Vilniaus komendantūrą. 1919 04 02 grįžo iš bolševikų nelaisvės ir tarnavo toliau: pašauktu – 1919 10 01–1920 04 03, antrą kartą – 1920 11 01–1921 11 18. 1930 m. gyv. Kaune, elektromonteris. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5905, išduotas 1930 11 11.

Paluobis

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 05 Latvijoje, Ryga. Mirė 1922 03 01 Davalgonių k. Turžėnų vls. (Jonavos r.). Apdov. išd. motinai Marijonai. Tarnavo sav. 1919 03 11–1920 03 17, 1920 10 07–1922 01 17, paleistas dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8190, išduotas 1932 03 31.

Pampalas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1897 06 30 Garliavos mst. t. gyv. (Kauno r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 16–1922 04 14. 1925 m. išvyko į Kanadą. Po dviejų metų grįžo, įsigijo didesnį ūkį. Vėliau tarnavo policijoje. 1929 m. gyv. Garliavos vls. Juragių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3886, išduotas 1929 11 13.

Pamparas

Ignas, Miko sūnus

Gimė 1900 02 12 Stungių k. Žagarės vls. (Joniškio r.). Tarrnavo sav. 1919 04 30–1921 10 28. 1929 m. gyv. Žagarės vls. Katiliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3389, išduotas 1929 07 31.

Panasenka

Bolius, Vinco sūnus

Gimė 1894 05 01 Baltarusijoje, Vitebsko sr. Pastovų mst. ir dvaras. Kilęs iš Trakų apskr. Žaslių vls. Krasnių k. Tarnavo sav. 1919 11 28–1921 11 30, 1921 12 04–1924 04 19. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Garliavos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5503, išduotas 1930 08 11.

Panavas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1898 02 03 Lungelių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Eilinis. tarnavo sav. 1919 07 19–1922 01 14 2 p.p. Gyv. Dusetų vls. Šaltamalkių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7528, išduotas 1931 11 09.

Panavas

Anupras, Antano sūnus

Gimė 1899 01 29 Makniškės k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Ats. grandinis. Tarnavo sav. nuo 1919 07 14, pašauktu – 1919 10 01–1923 01 06. Žemės gavo Šiaulių aps. Žagarės vls. Martiniškių k. 1928 m. gyv. Kaune, dirbo policijoje, mokesčių inspekcijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1943, išduotas 1929 03 26.

Pangonis

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1901 Bakšių k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 21–1920 03 05, pašauktu – 1920 11 29–1922 04 03. 1929 m. gyv. Pivašiūnų vls. Žaliadvario k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3776, išduotas 1929 10 21.

Pankauskas

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1896 11 28 Skarulių k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Mirė 1919 08 30. Apdov. išd. motinai Onai, gyv. Skarulių k. Įst. sav. 1919 02 07. Dingo mūšyje be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8423, išduotas 1932 05 31.

Pankūnas

Vincas, Andriaus sūnus

Gimė 1897 Straigių k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 11 26. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1250, išduotas 1928 10 31.

Pantelaitis

Petras, Jono sūnus

Gimė 1899 04 01 Šlamų k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 28–1920 06 08. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2754, išduotas 1929 05 31.

Papartis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1893 04 21 Adamarinos k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 02 25. 1930 m. gyv. Padovinio vls. Naujokaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5661, išduotas 1930 10 10.

Papečkys

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 03 31 Gudelių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1921 05 23–1923 10 01. 1929 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8072, išduotas 1932 03 09.

Papečkys

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1897 03 21 Podvengliškos k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 09 22. Apdov išd. motinai Onai, gyv. Sasnavos vls. Okotnos k. Įst. sav. 1919 01 20. Dingo be žinios mūšyje prie Giedraičių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5727, išduotas 1930 10 31.

Papeika

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1899 I p. Susniukų k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 08 12–1922 12 13. 1929 m. gyv. Lazdijų mst., 1924–1930 m. tarnavo policijoje. 1933 m. gavo žemės Šiaulių apskr. Kuršėnų vls. Užmiesčio k. 1936 m. įstojo į LKKSS Kauno skyrių, gyv. Kauno mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8805, išduotas 1932 10 19.

Paplauskas

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1893 08 19 Mielaišupio k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1920 06 29–1921 06 10. 1928 m. gyv. Mikališkio vls. Tartupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1331, išduotas 1928 11 14.

Paplauskas

Zigmas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 01 16 Dubravų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 04–1921 10 07. 1930 m. gyv. Trakų apskr. Žiežmarių vls. Antakalnių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5068, išduotas 1930 05 30.

Paplauskas

Pranas, Domininko sūnus

Gimė 1889 05 26 Ankopčio k. Endriejavo vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 09 17–1920 11 28. 1928 m. gyv. Andriejavo vls. Vinkurių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1119, išduotas 1928 10 31.

Paplauskas

Pijus, Tomo sūnus

Gimė 1893 05 03 Užupių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Mirė 1919 09 02. Įst. sav. 1919 01 25. Nukautas kovose su bolševikais ties Ilukštu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9821, išduotas 1936 09 07.

Paplauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1891 11 24 Kaune. Kilęs iš Vilkaviškio apskr. Pilviškių vls. Karkliniškių k. Tarnavo sav. 1919 04 05–1922 04 12. 1928 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 739, išduotas 1928 08 29.

Paplauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1901 08 21 Guščionio k. Butrimonių vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 09 01–1922 04 06. 1933 m. gyv. Butrimonių vls. Vanagėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9343, išduotas 1933 11 30.

Paplauskas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 12 03 Pabalių k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Kilęs iš Raseinių apskr. Mankūnų vls. Tarnavo sav. 1919 05 08–1921 02 19. 1940 m. gyv. Kaune. Komisija 1940 06 21 posėdyje prot. Nr. 4 pripažino savanoriu. Apdov. Nr. 1029... Apdovanojimo liudijimas išduotas 1940 06 30.

Paplauskas

Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 01 10 Kuktų k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1920 03 20, pašauktu – 1921 04 12–1922 04 12. 1928 m. gyv. Javaravo vls. Igliškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1764, išduotas 1929 03 20.

Paplauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 06 21 Gražiškių plv. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 25–1921 03. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Lankeliškių vls. Santaros k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3148, išduotas 1929 07 30.

Papreckis

Vladas, Alekso sūnus

Gimė 1896 03 05 Pakalniškių k. Skuodo vls. (Skuodo r.). Tarnavo sav. 1919 07 12–1922 02 16. 1930 m. gyv. Skuodo vls. Kivylių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4886, išduotas 1930 04 30.

Papuška

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1903 07 09 Vijeikių k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1920 10 18–1922 10 17. 1928 m. gyv. Utenoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1074, išduotas 1928 10 20.

Paravinskas

Juozas, Dionyzo sūnus

Gimė 1900 01 30 Baisogalos mstl. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 06–1921 12 01. 1929 m. gyv. Kaune, dirbo VR ministerijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3512, išduotas 1929 08 21.

Paražinskas

Juozas, Benedikto sūnus

Gimė 1896 10 20 Joniškio mst. (Joniškio r.). Sanit. viršila. Tarnavo sav. 1920 09 01–1929 01. 1929 m. gyv. Joniškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5122, išduotas 1930 05 30.

Pareigis

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1897 Maciuičių k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 01 04–1921 10 22. 1928 m. gyv. Gargždų vls. Voveriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2308, išduotas 1929 04 24.

Pareigis

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1894 09 13 Vėžaičių k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Apdov. išd. žmonai, gyv. Gargždų mst. Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 03 21. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9470, išduotas 1934 03 29.

Pareigis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 19 Pajuodupio k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 11–1922 03 07. 1932 m. gyv. Gargždų vls. Milžyno dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8976, išduotas 1932 12 31.

Pareigis

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1902 06 03 Gargždų mst. (Klaipėdos r.). Mirė 1922 09 03 Kaune. Apdov. išd. motinai našlei Liudvikai, kurio sūnus vienintelis išlaikytojas gyv. Gargžduose. Įst. sav. 1920 11 19. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8873, išduotas 1932 11 30.

Parolis

Jonas, Alekso sūnus

Gimė 1900 06 19 Latvijoje, Daugpilio aps. Liksnensko vls. Dublekinų k. Tarnavo sav. 1919 07 13–1922 10 01. 1929 m. gyv. Trakų apskr. Žiežmarių vls. Bačkonių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1717, išduotas 1929 02 19.

Paršelis

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1900 02 11 Šeimyniškių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Mirė 1919 09 26. Apdov. išd. tėvui, gyv. Šeiminiškių k. Įst. sav. 1919 05 27. Mirė pulko ligoninėje tarnaudamas 1 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3510, išduotas 1929 08 21.

Parulis

Adomas, Juozo sūnus

Gimė 1900 12 31 Rudžekampių k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 05 16, mobilizuotu – 1920 11 12–1921 06 08. 1929 m. gyv. Alytaus apskr. Ūdrijos vls. Kelmanonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4970, išduotas 1930 04 30.

Pasalauskas

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1896 04 17 Kamionkos k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1921 10 26. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Gegužių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8189, išduotas 1932 03 31.

Paskačimas

Feliksas, Jono sūnus

Gimė 1895 08 18 Palančiškių k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 05 28–1920 06 16. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4996, išduotas 1930 04 30.

Paskačius

Stasys, Alfonso sūnus

Gimė 1899 11 Kamuntiškių k. Paupinės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 08 06–1920 12 04 1 p.p. Buvo sužeistas. 1928 m. gyv. gimtinėje, 1936 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1763, išduotas 1929 03 20.

Pasternokas

Vilius, Juozo sūnus

Gimė 1895 07 26 Viekšnių mst. t. gyv. (Akmenės r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1921 12 01. 1928 m. gyv. Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1718, išduotas 1929 02 19.

Pasvenskas

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1899 Mikniškių k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 09. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. Papartėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 140, išduotas 1928 05 30.

Pašakinskas

Antanas, Antaninos sūnus

Gimė 1893 05 01 Žaliapurvių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1919 08 11 Pušaloto partizanų kuopoje ir Joniškėlio batalione. 1930 m. gyv. Pušaloto vls. Valmonų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6731, išduotas 1931 04 21.

Pašys

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1899 04 28 Dundulių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Ats. leitenantas. Įst. sav. 1919 01 04 į 1 p.p. 1922 paleistas į atsargą. 1936–1940 m. studijavo VDU. Buvo LKKSS narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4344, išduotas 1929 12 03.

Paškauskas

Mikas, Vinco sūnus

Gimė 1897 07 29 Pėdžių k. Babtų vls. (Kauno r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 29–1922 06 03. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8750, išduotas 1932 09 30.

Paškauskas

Kazys, Mykolo sūnus

Gimė 1893 03 03 Meškučių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1920 05 14. 1928 m. gyv. Siesikų vls. Šembališkių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2077, išduotas 1929 04 17.

Paškauskas

Bronius, Miko sūnus

Gimė 1902 01 19 Meškučių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 24–1921 09 05. 1930 m. gyv. Musninkų vls. Mantinionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8830, išduotas 1932 10 31.

Paškevičius

Jonas, Ievos sūnus

Gimė 1896 06 Skriaudžių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 10 30. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8193, išduotas 1932 03 31.

Paškevičius

Antanas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1898 11 11 Padobrių k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 10 24. Gyv. Rumšiškių vls. II Dovainionių k. Žemės gavo 1929 m. Kretingos apskr. Gargždų vls. Vežaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4152, išduotas 1929 11 21.

Paškevičius

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1889 01 26 Kantorų dv. Gruzdžių vls. (Šiaulių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 10 28. 1932 m. gyv. Žagarės vls. Žagariškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8725, išduotas 1932 09 30.

Paškevičius

Pranas, Simono sūnus

Gimė 1899 06 06 Kuzilų k. Šešuolių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 30–1921 10 26. 1929 m. gyv. Siesikų vls. Belazariškių k.

Paškevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1894 04 19 Bikūnų k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1920 10 10–1921 12 01. 1928 m. gyv. Utenoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4248, išduotas 1928 11 21.

Paškevičius

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1896 09 28 Manikūnų k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Mirė 1926 10 05 Manikūnų k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 02 02–1920 04 20, paleistas dėl ligos. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9453, išduotas 1934 03 12.

Paškevičius

Kazys, Tomo sūnus

Gimė 1895 08 07 Sasnavos mstl. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 02 24. 1928 m. gyv. Sasnavos vls. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1386, išduotas 1928 12 07.

Paškevičius

Julius, Vinco sūnus

Gimė 1899 Pralamčiškės k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1921 10 04. 1929 m. gyv. Krokialaukio vls. Čiurlionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1746, išduotas 1929 03 16.

Paškevičius

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 10 11 Davalgonių k. Turžėnų vls. (Jonavos r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 03 26, pašauktu – 1921 11 07–1923 03 20. 1929 m. gyv. Turžėnų vls. Ramučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5504, išduotas 1930 08 11.

Paškevičius

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1903 08 23 Latvijoje, Ilukštos vls. Šiozbergo dv. Kilęs iš Rokiškio apskr. Obelių vls. Kanicos vns. Tarnavo sav. 1919 07 13–1920 04 01, paleistas kaip nesubrendęs 2 metams atostogų. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6998, išduotas 1931 06 25.

Pašlosta

Lionginas, Kazio sūnus

Gimė 1897 09 28 Deikiškių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 15 Joniškėlio partizanų batalione, kariuomenėje – 1919 06 05–1921 10 26. 1930 m. gyv. Vabalninkų vls. Egerdiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7004, išduotas 1931 06 25.

Pašukevičius

Kazys, Motiejus sūnus

Gimė 1902 04 05 Giraitiškių k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Apdvo. Tarnavo sav. 1920 06 09–1922 04 19. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Balbieriškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5066, išduotas 1930 05 30.

Pašukinis

Ignas, Jono sūnus

Gimė 1895 02 02 Sasnavos mstl. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Metrikuose – Pašukevičius. Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 02 13. 1928 m. gyv. Sasnavoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 950, išduotas 1928 09 29.

Pašukonis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 Gudakiemio k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 12 26–1920 07 23, mobilizuotu – 1920 11 09–1921 04 09. 1927 m. jis išvyko į Argentiną, pavedęs rūpintis broliui Saturnui, gyv. Gudakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9794, išduotas 1936 06 30.

Pašvenskas

Mikas, Andriaus sūnus

Gimė 1896 10 09 Varkalių k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 02–1920 06 11. 1929 m. gyv. Kruonio vls. Silviškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4093, išduotas 1929 11 29.

Patackas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1899 Rokančių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 28–1922 12 02. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2272, išduotas 1929 04 24.

Patalauskas

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1901 01 27 Duobių k. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1922 06 16. 1929 m. gyv. Šakių apskr. Bublelių vls. Meištų k., tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5454, išduotas 1930 07 31.

Patalavičius

Kazys, Onos sūnus

Gimė 1902 02 14 Kaune. Mirė 1919 07 11. Apdov. išd. motinai Onai, gyv. Linksmadvaryje. Įst. sav. 1919 04 28. Buvo nukautas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8778, išduotas 1932 10 01.

Patapas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1894 03 14 Okainių k. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 03 25. 1931 m. gyv. Kėdainių apskr. Žeimių vls. Knypų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8192, išduotas 1932 03 31.

Patašius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1893 05 13 Vilkaviškio dv. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Metrikuose – Patašis. Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 01 30. 1931 m. gyv. Bartininkų vls. Putinėlių k. 1930 m. raštuose rašė Patašius – Pataševičius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7260, išduotas 1931 08 31.

Patinskas

Feliksas, Kazio sūnus

Gimė 1897 Melnytėlės k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 28–1921 10 16. 1928 m. gyv. Daugų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1249, išduotas 1928 10 31.

Patumsis-Didžiariekis

Domas, Karolinos sūnus

Gimė 1899 08 08 Pelišių dv. Anykščių vls. (Anykščių r.). Mirė 1920 09 04. Apdov. išd. motinai. Įst. sav. 1919 06 15. Sužeistas per neatsargumą mirė. Gimęs prieš vestuves turėjo motinos pavardę – apsivedė 1899 11 08. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5194, išduotas 1930 06 15.

Patupis

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1891 01 03 Zerkiškių k. Traupio vls. (Anykščių r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1920 06 01–1923 10 11. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Pasirašo Potupas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2656, išduotas 1929 05 31.

Paugonis

Simas, Kazio sūnus

Gimė 1894 01 03 Miklusėnų k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 01 03. 1929 m. gyv. Miklušėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 441, išduotas 1928 07 26.

Paukštė

Jonas, Krisiaus sūnus

Gimė 1899 04 05 Kirdeikių k. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 07 09–1922 01 08 1 p.p. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4966, išduotas 1930 04 30.

Paukštis

Alfonsas, Lauryno sūnus

Gimė 1893 08 17 Balninkų mstl. Balninkų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1920 07 18. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 844, išduotas 1928 08 29.

Paukštis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1902 02 24 Kaune. Tarnavo sav. 1920 06 01–1921 06 11, prieš tai laisvai samdomu – 1919 06 16–1920 06 01. 1928 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 253, išduotas 1928 06 14.

Paukštys

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 05 20 Nagėnų k. Rimšės vls. (Ignalinos r.). Eilinis. Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 11 30 1 p.p. Mokytojas. 1931 m. gyveno Kėdainių apskr. Šėtos vls. Gaižiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8145, išduotas 1932 03 29.

Paukštys

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1895 07 31 Leoniškių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 02 08. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Dabitų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3086, išduotas 1929 06 26.

Paukštys

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1898 09 15 Jurbūdžių k. Lukšių vls. (Šakių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 28. 1928 m. gyv. Lukšių vls. Tubelių (Zyplių) k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2310, išduotas 1929 04 24.

Paukštys

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1896 08 30 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 06–1921 12 10. 1939 m. gyv. Lankeliškių vls. Klampučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10146, išduotas 1938 12 10.

Paukštys

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1892 11 20 Leoniškių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 02 02–1920 02 23. 1929 m. tarnavo Kauno mst. policijos IV nuovadoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3085, išduotas 1929 06 26.

Paulaitis

Kazys, Mato sūnus

Gimė 1899 08 07 Greičių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 04 27–1921 10 25. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2924, išduotas 1929 06 26.

Paulaitis

Tadas, Nikodemo sūnus

Gimė 1896 11 28 Rukšnių k. Slavikų vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 15–1921 12 07. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5303, išduotas 1930 06 25.

Paulauskas

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1899 08 19 Bartininkų k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1920 04 11. 1930 m. tarnavo Kauno centriniame pašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7793, išduotas 1932 01 15.

Paulauskas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1901 Darbėnų dv. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1921 10 04. 1928 m. gyv. Kretingos apskr. Darbėnų dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 229, išduotas 1928 06 14.

Paulauskas

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1899 11 10 Stirpeikių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Mirė 1920 01 12 Kaune. Apdov. išd. tėvui, gyv. Stirpeikių k. Įst. sav. 1919 07 16. Mirė R. Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8974, išduotas 1932 12 31.

Paulauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1894 Baravos k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 11. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. N. Kirsnos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 584, išduotas 1928 08 23.

Paulauskas

Pranas, Juozo Ir Antaninos sūnus

Gimė 1898 04 15 Latvijoje, Liepoja. Kilęs iš Telšių apskr. Darbėnų vls. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 20–1920 07 22. 1928 m. gyv. Telšiuose, tarnavo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2473, išduotas 1929 05 31.

Paulauskas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1895 Angininkų k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1920 02 08, pašauktu – 1920 11 20–1921 12 05. 1928 m. gyv. Krokialaukio vls. Naujų Kiečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1610, išduotas 1929 02 19.

Paulauskas

Kazys, Igno sūnus

Gimė 1898 04 12 Kretingos mst. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 10 13. 1928 m. gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 224, išduotas 1928 06 14.

Paulauskas

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1902 04 03 Putrišių k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1920 03 03–1922 04 06. 1932 m. gyv. Balbieriškio vls. Ąžuolų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8197, išduotas 1932 03 31.

Paulauskas

Albinas, Juozo sūnus

Gimė 1893 10 23 Latvijoje, Liepoja. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 02 22–1920 03 12, vėliau tarnavo pasienio pulke virštarnybiniu 1920 03 14–1923 05 25. 1932 m. gyv. Tauragėje, tarnavo policijoje Sartininkuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8422, išduotas 1932 05 31.

Paulauskas

Vacys, Balio sūnus

Gimė 1899 08 24 Kėdainių dv. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1923 01 31. 1930 m. gyv. Kėdainių vls. Pelednagių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6987, išduotas 1931 06 25.

Paulauskas

Ignas, Petro sūnus

Gimė 1901 07 26 Petrikaičių k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 08 14–1922 01 11. 1930 m. gyv. Kretingos vls. Žadeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6995, išduotas 1931 06 25.

Paulauskas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1900 Kaune. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 06–1920 06 05. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2372, išduotas 1929 05 31.

Paulauskis

Adomas, Jono sūnus

Gimė 1898 01 10 Impilties Senosios k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Mirė 1930 01 10 Impilties Senosios k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Apdov. išd. žmonai Anastazijai. Tarnavo sav. 1919 02 20–1921 11 16. Pasirašo – Paulauskis. Pavardė įvairuoja, kitur rašoma Paulauskas. Pasikorė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6755, išduotas 1931 04 30.

Paulauskis

Antanas, Tado sūnus

Gimė 1901 06 07 Palangos mst. (Kretingos r.). Mirė 1920 10 03 Šiauliuose. Įst. sav. 1919 02 15. Nusišovė tarnaudamas Šiaulių stoties ir ruožo komendantūroje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8391, išduotas 1932 05 14.

Paulavičius

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1902 07 24 Pagegalos vns. Traupio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 10–1920 04 28, 1920 07 31–1921 01 28. 1931 m. gyv. Panevėžio apskr. Smilgių vls. Eimuliškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6506, išduotas 1931 03 26.

Paulavičius

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1893 12 21 Šakalių k. Liolių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1921 10 28. 1929 m. gyv. Kražių vls. Adolfavos dvare, vėliau – Grinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4610, išduotas 1930 02 15.

Paulavičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 04 06 Rusijoje, Ekaterinoslavo gub. Petrovskij zavod k. Kilęs iš Utenos apskr. Anykščių vls. Dvaranių k. Tarnavo sav. 1919 06 01–1922 11 19. 1931 m. gyv. Kauno apskr. Garliavos vls. Birutės k., vėliau – Žemutinėje Fredoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5951, išduotas 1930 11 17.

Paulavičius

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1899 01 06 Lankupėnų k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 10 06. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Ramovietės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4608, išduotas 1930 02 15.

Paulavičius

Ignas, Igno sūnus

Gimė 1899 10 03 Lesagūrų k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Apdovo. Tarnavo sav. 1919 03 26–1921 10 25. 1930 m. gyv. Musninkų vls. Virvičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3305, išduotas 1930 04 15.

Paulavičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1895 04 09 Vaineikių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 02 20–1920 03 19. 1930 m. gyv. Gargždų vls. Gudavo palivarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6508, išduotas 1931 03 26.

Paulavičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1901 03 15 Rusijoje, Maskva. Mirė 1919 11 12. Kilęs iš Utenos apskr. Anykščių vls. N. Elmininkų k. Įst. sav. 1919 07 26. Mirė karo ligoninėje. Jo brolis Jonas, apdov. sav. medaliu, liud. Nr. 5951. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8776, išduotas 1932 10 01.

Paulikas

Juozas, Marijonos sūnus

Komisija 1930 12 23 prot. Nr. 142 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6212, išduotas 1931 01 22.

Paulikas

Petras, Marijonos sūnus

Gimė 1904 02 09 Užlaukių k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1920 11 13–1921 11 19. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6460, išduotas 1931 02 28.

Paulikas

Juozas

Komisija 1931 05 26 prot. Nr. 163 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6988, išduotas 1931 06 25.

Pauliukaitis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 28 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 11 05. 1929 m. gyv. Jurbarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7511, išduotas 1931 11 06.

Pauliukas

Antanas, Aleksandro sūnus

Gimė 1892 07 21 Sinkiškio I vns. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 25–1920 07 03. 1935 m. gyv. Sinkiškių k. Komisija 1935 02 13 prot. Nr. 296 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9585, išduotas 1935 02 28.

Pauliukas

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1902 07 02 Baltušavos vns. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 12 08–1923 03 10. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 905, išduotas 1928 09 29.

Pauliukevičius

Juozas, Baltraus sūnus

Gimė 1893 01 21 Ringalavos vns. Šilavoto vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 06 12. 1921–1932 m. dirbo pašto tarnyboje. Gyv. Kaune, priklausė Sav. S. Skyriui. Žemės gavo A. Penemunės vls. Pajesio dvare. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4447, išduotas 1931 12 23.

Pauliukonis

Jonas, Simo sūnus

Gimė 1898 11 14 Lenkijoje, Suvalkų aps. Andrijavo vls. Vaičiuliškės k. Apdov. išd. tėvui, gyv. okupuotame Vaičiuliškių k. Įst. sav. 1919 01 22. 1920 05 08 pateko nelaisvėn Alovės rajone ir iki 1931 m. iš nelaisvės negrįžo. Komisija 1933 06 13 prot. Nr. 245 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9297, išduotas 1933 06 30.

Pauliukonis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1902 02 15 Kirsnelės k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 02 10–1920 04 12. 1929 m. dirbo Seinų apskr. III rj. pasienio policininku, gyv. Giluišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2082, išduotas 1929 04 17.

Pauliukonis

Adomas, Stanislovo sūnus

Gimė 1895 12 14 Kibyšių k. Liškiavos vls. (Varėnos r.). Mirė 1946. Tarnavo sav. 1919 12 04–1921 10 11 5 p.p. Priklausė LKKSS Leipalingio skyriui. Gyv. Cimaniūnų, vėliau – Vaikšnoriškės k. Už talkinimą sovietų valdžiai nušovė partizanai. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4596, išduotas 1930 02 15.

Pauplys-Stankevičius

Domininkas, Apolonijos sūnus

Gimė 1902 03 08 Kunigiškių I k. Veprių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 20–1920 05 07. 1938 m. gyv. Veprių vls. Lazdynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10124, išduotas 1938 11 29.

Paura

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1890 07 16 Skėmių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1920 10 21–1921 10 22. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6030, išduotas 1930 12 15.

Paura

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1899 03 28 Baisogalos mstl. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 04 03, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5703, išduotas 1930 10 31.

Paura

Otto Pranas, Fridricho sūnus

Gimė 1901 08 18 Derceklių k. Dovilų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1920 12 29–1922 01 23. 1930 m. gyv. Priekulės vls. Derceklių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7448, išduotas 1931 10 28.

Paurys

Dizmanas, Petro sūnus

Gimė 1890 03 22 Skrebėnų k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Mirė 1950 06 25 Kaune. (Pavris). Ats. leitenantas. Tarnavo sav. 1919 02 28–1926 04 29. Nuo 1928 m. tarn. pasienio policijoje. Komisija 1940 05 31 prot. Nr. 2 pripažino savanoriu. 1940 m. ir karo metu gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10249, išduotas 1940 06 05.

Pauža

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1895 12 07 Tarpiškių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Mirė 1923 11 02 Mikališkių k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Veiverių k. Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 01 07 paleistas dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8474, išduotas 1932 05 31.

Pauža

Kazys, Mato sūnus

Gimė 1896 02 17 Kaune. Mirė 1924. Apdov. išd. tėvui, gyv. Kaune. Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 05 05, paleistas dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4314, išduotas 1929 11 21.

Pavadis

Pijus, Baltraus sūnus

Gimė 1897 11 25 Geisteriškių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 04 02. 1932 m. gyv. Gražiškių vls. Liepalotų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8926, išduotas 1932 12 28.

Pavalkis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1899 07 11 Leoniškių I k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 02 28–1921 10 31. 1931 m. gyv. Paežerėlių vls. Kumečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8473, išduotas 1932 05 31.

Pavasaris

Vincas, Mato sūnus

Gimė 1887 07 24 Naujasodės (Degsnės) k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1921 04 01. Apdov. išd. tėvui, gyv. Naujasodės k. Įst. sav. 1919 02 12. Buvo lenkų nelaisvėje. Mirė tarnaudamas. Komisija 1940 05 25 prot. Nr. 1 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10235, išduotas 1940 06 01.

Pavilionis

Joakimas, Kristupo sūnus

Gimė 1891 08 01 Tverečiaus mstl. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1921 02 24 1 p.p. 1931 m. gyv. Klaipėdoje, buvo LKKSS narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8726, išduotas 1932 09 30.

Pavilionis

Povilas, Adomo sūnus

Gimė 1896 05 10 Graužų vns. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 11 17. 1928 m. gyv. Naujamiesčio vls. Upytės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2506, išduotas 1929 05 31.

Pavilionis

Vincas, Konstancijos sūnus

Gimė 1899 06 04. Neregys darbininkas. 1933 m. buvo LLSKS Marijampolės skyriaus narys. Komisija 1929 04 30 prot. Nr. 73 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2923, išduotas 1929 06 26.

Pavlavičius

Mykolas, Kosto sūnus

Gimė 1890 10 11 Karunių k. Viešintų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 08 15–1920 09 05. 1930 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6991, išduotas 1931 06 25.

Pazareckas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 25 Vištyčio mstl. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 13–1921 10 25. 1931 m. gyv. Vištyčio vls. Žirgėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6036, išduotas 1930 12 15.

Pazikevičius

Ksaveras, Stasio sūnus

Gimė 1898 02 21 Pasodėlės k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – Pazikas. Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 11–1921 10 25. 1929 m. gyv. Krekenavos vls. Mitriūnų k. Pase įrašytos abi pavardės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3084, išduotas 1929 06 26.

Paznokaitis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1901 03 30 Greičių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Mirė 1921 12 26 Greičių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Greičių k. Tarnavo sav. 1919 04 28–1921 04 25. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7263, išduotas 1931 08 31.

Pažemeckas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1887 10 01 Saločių mstl. Saločių vls. (Pasvalio r.). Įst. sav. 1919 01 27. Ėjo viršilos pareigas. Žuvęs kovose su bolševikais prie Daugpilio. Nukautas ties kaimu Aronen. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9373, išduotas 1933 11 30.

Pažera

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1897 11 09 Puskelnių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1921 10 06. 1930 m. gyv. Sasnavos vls. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5950, išduotas 1930 11 17.

Pažėra

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 01 07 Jonučių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 06 10. 1921–1930 m. tarnavo Gen. št. žvalgybos skyriuje, krim. policijoje. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Narsiečių k., kur buvo gavęs žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7105, išduotas 1931 06 25.

Pažėra

Sergijus, Andriaus sūnus

Gimė 1895 03 22 Dženčialaukos k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1920 04 03. 1930 m. gyv. gimtinėje. 1933 m. priklausė LKKSS Marijampolės skyriui. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6628, išduotas 1931 04 02.

Pažėra

Jurgis, Petronėlės sūnus

Gimė 1897 04 13 Vainatrakio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1920 01 03. Apdov. išd. žmonai Konstancijai, gyv. Pakuonio vls. Kudirkos k. Įst. sav. 1919 02 06. Mirė karo ligoninėje. Prieš kariuomenę gyv. Pakuonio vls. Girininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8469, išduotas 1932 05 31.

Pažėra

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1902 09 24 Kaune. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 09–1921 11 28. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7106, išduotas 1931 06 25.

Pažėra

Jonas, Juozas sūnus

Gimė 1891 11 07 Padrečių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 04 10. 1930 m. gyv. Veiverių vls. Šilėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6032, išduotas 1930 12 15.

Pažėra

Jonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1895 12 24 Padrečių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 19–1920 01 31. 1930 m. gyv. Mikališkio vls. Stuomenų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6033, išduotas 1930 12 15.

Pažėra

Baltrus, Simano sūnus

Gimė 1894 03 15 Patamulšėlio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1920 06 16. 1928 m. gyv. Kaune, Linksmadvaryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1115, išduotas 1928 10 31.

Pažėra

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1893 03 04 Padrečių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 01 20. 1930 m. gyv. Mikališkio vls. Stuomenų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5359, išduotas 1930 07 31.

Pažerauskas

Antanas, Jokūbo sūnus

Gimė 1900 11 04 Aleksandrijos dv. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1922 06 03. 1928 m. gyv. Marijampolės pašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 951, išduotas 1928 09 29.

Peciukevičius

Petras, Antano sūnus

Gimė 1890 Ratnyčios k. Druskininkų vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1920 11 21–1921 11 27. 1930 m. gyv. Trakų apskr. Vievio vls. Danyliškių k., tarnavo IV rj. pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6509, išduotas 1931 03 26.

Peciukonis

Antanas, Augusto sūnus

Gimė 1896 Miškinių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 05 29–1921 11 28. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1313, išduotas 1928 11 14.

Peciukonis

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1899 Miškinių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 05 30–1921 11 30. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3771, išduotas 1929 10 21.

Pečaitis

Petras, Pranciškaus sūnus

Gimė 1885 10 31 Daugelaičių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 28–1921 05 01. 1930 m. gyv. Vilkavilškio vls. Varpininkų k., 1931 m. – Kaune, tarnavo kriminalinėje policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9995, išduotas 1937 05 28.

Pečeliūnas

Baltrus, Justino sūnus

Gimė 1895 08 26 Stebekių (Senųjų) k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1920 04 18. 1929 m. gyv. Vadoklių vls. Skatikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3719, išduotas 1929 10 21.

Pečinaitis

Jonas, Alekso sūnus

Gimė 1903 06 28 Degučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1920 02 13, buvo sužeistas. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5624, išduotas 1930 09 30.

Pečiukaitis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 11 05 Papartynų k. Šakių vls. (Šakių r.). Mirė 1920 06 01. Apdov. išd. tėvui, gyv. Gelgaudiškio vls. Daukantiškių k. Įst. sav. 1919 01 18. Mirė tarnaudamas nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6029, išduotas 1930 12 15.

Pečiukaitis

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1898 06 06 Liepynų k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 09 16. 1929 m. gyv. Girkalnio vls. Kapryžų k. Tarnavo Pečiulio pavarde. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4091, išduotas 1929 11 21.

Pečiulaitis

Antanas, Onos sūnus

Gimė 1903 10 24 Digrių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Mirė 1919 08 25. Apdov. išd. motinai, gyv. Pakuonio vls. Lankiškių k. Įst. sav. 1919 01 31. Mirė nuo dezinterijos III R. Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7447, išduotas 1931 10 28.

Pečiulionis

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1899 09 30 Piliuonos k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1921 11 26. 1932 m. gyv. Garliavos vls. Jonučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8250, išduotas 1932 04 16.

Pečiulis

Pranas, Simo sūnus

Gimė 1895 05 03 Pelutavos k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 03 04. 1928 m. gyv. Josvainių vls. Vainikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2581, išduotas 1929 05 31.

Pečiulis

Viktoras, Antano sūnus

Gimė 1901 08 09 Rusijoje, Petropavlovskas. Kilęs iš Ukmergės apskr. Gelvonų vls. Neveronių k. Tarnavo sav. 1919 05 08–1920 05 08. 1929 m. tarnavo pasienio policijoje, gyv. Kraujaleidžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4825, išduotas 1930 04 28.

Pečiulis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1902 08 02 Paliūnų k. Punsko vls. Tarnavo sav. 1919 11 01–1920 04 03, pašauktu – 1920 09 25–1922 04 15. 1929 m. gyv. Liubave, tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4071, išduotas 1929 11 28.

Pečiulis

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1899 07 14 Išlandžių k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 02 18–1920 04 07. 1930 m. gyv. Seinų apskr. Rudaminos vls. Jukneliškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6679, išduotas 1931 04 21.

Pečiulis

Andrius, Jokūbo sūnus

Gimė 1897 12 12 Stimburių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Mirė 1921 05 13 Stimburių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 09–1920 05 09, atleistas kaip netinkamas tarnybai (buvo iš prigimties viena akim aklas). Apdovanojimo liudijimas Nr. 8775, išduotas 1932 10 01.

Pečkauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1894 10 30 Santakų k. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1921 04 15. Vėliau gyv. Batakių vls. Užšešuvių k., buvo šaulys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1651, išduotas 1929 02 19.

Pečkys

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1900 03 26 Sanažiškių k. Kazlų Rūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 26–1921 10 06. 1930 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8196, išduotas 1932 03 31.

Pečkys

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1893 08 05 Pabališkių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 08 14. 1930 m. gyv. Ašmintos vls. Išlaužos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6757, išduotas 1931 04 30.

Pečkys

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1889 Patopeliškių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 25–1920 03 07. 1929 m. gyv. I Gudelių vls. Did. Zariškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2693, išduotas 1929 05 31.

Pečkys

Stasys, Onos sūnus

Gimė 1899 06 17 Kazlų Rūdos mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1922 02 11. 1930 m. gyv. Antanavo vls. ir k., darbininkas. Priklausė LSSKK Marijampolės skyriui. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5821, išduotas 1930 10 31.

Pečkys

Vaclovas, Juozo sūnus

Gimė 1898 05 21 Patopeliškių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 03, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 06. 1928 m. gyv. gimtinėje, 1937 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2692, išduotas 1929 05 31.

Pečkys

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1897 02 06 Puskelnių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 06 16. 1939 m. gyv. Plungėje. Komisija du kartus svarstė, 3-ią kartą – 1940 06 – paruošė nutarimą pripažinti svanoriu. Bet ar gavo medalį, žinių nėra.

Pečkus

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1894 01 08 Zabelynės k. Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Kilęs iš Panevėžio apskr. Viešintų vls. Medinų k. Tarnavo sav. 1919 05 26–1920 03 01, paleistas dėl šeimos aplinkybių. 1928 m. gyv. Subačiaus vls. Skudų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 845, išduotas 1928 08 29.

Pečulaitis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1900 05 19 Kaune. Mirė 1922 12 02 Kaune. Tarnavo sav. 1919 04 03–1922 03 15. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5501, išduotas 1930 08 11.

Peičius

Pranas, Aleksandro sūnus

Gimė 1900 12 19 Vaitakiemio k. Punsko vls. Tarnavo sav. 1919 02 11–1922 04 13. 1922–1923 m. tarn. partizanu neutralioje zonoje. Gavo 8 ha žemės Šiaulių aps. Žagarės vls. Švedlaukio k. 1930 m. gyv. Kaune, dirbo geležinkelio valdyboje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9688, išduotas 1936 01 31.

Pekarskas

Viktoras, Martyno sūnus

Gimė 1900 09 05 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 06 10–1921 11 27. Tarnavo 15 m. Radviliškio gelež. stotyje. Gavo žemės Šiaulių apskr. Linkuvos vls. Valokų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3412, išduotas 1929 07 31.

Pelaitis

Jurgis, Ezikijušo sūnus

Gimė 1896 Kundrėnų k. Sidabravo vls. (Radviliškio r.). Kitur – Alijošiaus. Tarnavo sav. 1919 03 23–1921 10 25. 1929 m. gyv. Naujamiesčio vls. Birželių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2753, išduotas 1929 05 31.

Peldžius

Antanas, Povilo sūnus

Komisija 1930 ... prot. Nr. 98 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4480, išduotas 1930 02 15.

Peldžius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 08 14 Bogvilų dv. Panemunėlio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 24–1920 09 01. 1928 m. gyv. Panemunėlio stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1608, išduotas 1929 02 19.

Peldžius

Kostas, Povilo sūnus

Gimė 1896 10 06 Sabulių k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1921 11 01. 1931 m. gyv. Taujėnų vls. Laviškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6457, išduotas 1931 02 28.

Peleckas

Mykolas, Jono sūnus

Gimė 1899 06 12 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Mirė 1920 02 03 Kaune. Apdov. išd. motinai Onai, gyv. Ramygaloje. Įst. sav. 1919 03 25. Mirė karo ligoninėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7262, išduotas 1931 08 31.

Peleckas

Viktoras, Augustino sūnus

Gimė 1885 12 10 Diržionių k. Vievio vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 05 22–1924 03 02. 1930 m. gyv. Kietaviškių vls. Mijaugonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6990, išduotas 1931 06 25.

Peleckas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1897 11 16 Šaukėnų mstl. Šaukėnų vls. (Kelmės r.). Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1918 11 30. Dalyvavo nepriklausomybės kovose. 1920 11 19 suteiktas pėst. leitenanto laipsnis. 1926 m. paleistas į atsargą. Vėliau tarnavo policijoje. 1941 m. suimtas. Grįžo 1956 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2918, išduotas 1929 06 26.

Peleckas

Justinas, Juozo sūnus

Gimė 1890 04 06 Ėriškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 10–1920 05 13. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Barklainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4529, išduotas 1930 02 15.

Peleckas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1894 09 09 Krakių mstl. Krakių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1920 05 03. Gavo sklypą Gudžiūnų vls. Senkiemio k. Tarnavo policijoje (1928 m.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 2376, išduotas 1929 05 31.

Peleckas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1896 07 24 Jotainių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 22–1920 05 29, 1920 11 09–1921 03 10. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Vainorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3629, išduotas 1929 08 31.

Peleckis

Aleksandras, Prano sūnus

Gimė 1894 05 31 Beržininkų k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Mirė 1925 07 13 Raseinių mst. (Raseinių r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Kelmės mst. Tarnavo sav. 1920 01 30–1922 04 06. Komisija 1940 05 25 prot. Nr. 1 pripažino svanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10237, išduotas 1940 06 01.

Peleckis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1901 12 13 Paprūdžių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 05 02–1921 10 23. 1928 m. gyv. Kelmės vls. Burių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2503, išduotas 1929 05 31.

Peleckis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1901 09 25 Biliškių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 08 05–1922 03 11. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2749, išduotas 1929 05 31.

Penčyla

Kazys, Viktoro sūnus

Gimė 1892 01 02 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Mirė 1975 01 15. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. vyr. leitenantas. Įst. sav. 1918 12 18. 1920 m. suteiktas karo valdininko laipsnis, 1928 m. – kapitono. 1944 m. vokiečių suimtas. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 75, išduotas 1928 05 14.

Penčyla

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1898 05 27 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 06 12, 1921 09 16–1921 11 01. 1928 m. gyv. Marijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 841, išduotas 1928 08 29.

Penkauskas

Andrius, Miko sūnus

Gimė 1901 01 08 Ungurinės dv. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 20–1921 10 06. Gyv. Telšių mst., ūkininkas. 1929 m. gyv. Vilkaviškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3792, išduotas 1929 10 21.

Perauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 04 18 Mikolajuvkos vns. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1920 05 22, vėliau pašauktu – 1921 11 09–1923 03 29. 1932 m. gyv. Pumpėnų vls. Kalno k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9421, išduotas 1934 01 23.

Pereščakas

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1896 07 09 Gudžiūnų mstl. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 07 24–1922 01 12. 1929 m. gyv. Gudžiūnų mst., 1930 m. – Brazilijoje, San Paule. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3222, išduotas 1929 07 30.

Perevičius

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1901 06 03 Stanislavavos II vns. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1920 02 10. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. Krekenavos vls. Rutakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1953, išduotas 1929 03 26.

Perkomas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1898 10 16 Virkštininkų k. Palangos vls. (Kretingos r.). Metrikuose – Perkumas. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 19–1921 12 17. 1928 m. gyv. Kretingos apskr. ir dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3686, išduotas 1929 10 21.

Perlaitis

Stasys, Adolfo sūnus

Gimė 1891 Daugirdų k. Krokialaukio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 02–1920 02 09. 1928 m. gyv. Krokialaukio vls. Čiurlionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1745, išduotas 1929 03 16.

Perlauskas

Aleksas, Roberto sūnus

Gimė 1880 04 22 Žumbo vns. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 17–1920 03 27. 1930 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6677, išduotas 1931 04 21.

Perlavičius

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1896 06 03 Išlandžių k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. nuo 1919 06 18, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 22. 1936 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9957, išduotas 1937 05 28.

Perlavičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 06 01 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 30–1920 05 02. 1929 m. gyv. Panevėžio vls. Variakojų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2498, išduotas 1929 05 31.

Perlavičius

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1905 10 16 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Kilęs iš Ramygalos vls. Jotainių k. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 08 26–1923 09 03, virštarnybiniu – 1924 10 21–1926 12 31. 1928 m. gyv. Kėdainiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1716, išduotas 1929 02 21.

Perminas

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1896 09 10 Viekšnių mst. t. gyv. (Akmenės r.). Tarnavo sav. 1919 07 09–1921 08 28, buvo bermontininkų nelaisvėje 2 mėnesius. 1929 m. tarnavo Tytuvėnų stotyje, gyv. Viekšniuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2830, išduotas 1930 05 30.

Perminas

Vaclovas, Jono sūnus

Gimė 1895 11 28 Viekšnių mst. t. gyv. (Akmenės r.). Tarnavo sav. 1919 04 13–1920 02 25, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. JAV, Vašingtone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1458, išduotas 1929 01 31.

Pernarauskas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1894 06 29 Lenkčių I (Žaliosės) k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. nuo 1919 08 27, pašauktu – 1920 08 18–1921 06 01. 1929 m. gyv. Eržvilko vls. Puziškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4611, išduotas 1930 02 15.

Peseckas

Leonardas, Stasio sūnus

Gimė 1899 09 15 Remeikių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Mirė 1976 05 29 JAV, Detroitas. Kapitonas. 1919 04 03 įstojo į Karo aviacijos m-klą. 1928 m. suteiktas kapitono laipsnis, karo lakūnas. 1938 m. paleistas į atsargą. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1121, išduotas 1928 10 31.

Peseckas

Petras, Kosto sūnus

Gimė 1887 11 26 Kaišiadorių mst. (Kaišiadorių r.). Įst. sav. 1919 03 18. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2781, išduotas 1929 05 31.

Peslekas

Jonas, Domo sūnus

Gimė 1899 12 01 Nausodės k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 07 07–1921 10 26. 1929 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3690, išduotas 1929 10 21.

Pesliakas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1901 02 24 Anykščių mst. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1920 10 31. 1928 m. gyv. Anykščių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1126, išduotas 1928 10 31.

Peškaitis

Ignas, Justino sūnus

Gimė 1902 08 23 Dusetų mst. (Zarasų r.). Eilinis. Tarnavo sav. 1919 07 02–1920 07 29 2 p.p. 1919 11 23 mūšyje su bermontininkais buvo sužeistas. Gyv. Antazavės vls. Šapalų k. Kilęs iš Šapalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3808, išduotas 1929 11 11.

Petelkevičius

Vytautas, Vlado sūnus

Gimė 1895 02 05 Karapolio k. Batakių vls. (Tauragės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 05 10. 1930 m. gyv. Šakių apskr. Paežerėlių vls. Jakubonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7798, išduotas 1932 01 15.

Petiukevičius

Stasys, Kaspero sūnus

Gimė 1900 06 08 Ciecierkų k. Rudaminos vls. (Vilniaus r.). Tarnavo sav. 1920 10 03–1922 06 21 Baltgudžių batalione. 1938 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10078, išduotas 1938 06 30.

Petkevičius

Vaclovas, Jono sūnus

Gimė 1901 01 20 Koncepto vns. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 29–1922 01 10. 1928 m. gyv. Žaslių stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 825, išduotas 1928 08 29.

Petkevičius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1900 06 01 Salako k. Salako vls. (Zarasų r.). Mirė 1980 10 20 Salako k. Salako vls. (Zarasų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius Nr. 929. LKKSA – Tarnavo sav. 1919 07 21–1922 01 10. Gyveno Salako vls. Nariūnų k. Nuo 1924 m. tarnavo apskr. pasienio policijoje.

Petkevičius

Alfonsas, Jono sūnus

Gimė 1896 10 22 Papiškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Kilęs iš Naujamiesčio vls. Upytės dvaro. Tarnavo sav. 1919 04 02–0921 10 20. 1928 m. gyv. Upytės dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6993, išduotas 1931 06 25.

Petkevičius

Vladas, Kazimiero sūnus

Gimė 1901 10 22 Kurklių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 06 15–1920 06 18, 1921 11 01–1923 01 08. 1933 m. gyv. Biržų apskr. ir vls. Padegesio dvare. Komisija pripažino sav. 1934 01 16 prot. Nr. 260. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9415, išduotas 1934 01 31.

Petkevičius

Jonas, Vlado sūnus

Gimė 1900 11 15 Puziniškio dv. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1920 07 18–1924 01 01. 1929 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3765, išduotas 1929 10 21.

Petkevičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1888 12 31 Kaune. Tarnavo sav. 1919 05 28–1921 07 21. 1930 m. gyv. Pažaislio vls. Petrašiūnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7591, išduotas 1931 01 28.

Petkevičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 03 17 Degučių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 02 09. Įst. sav. 1919 01 01. Mirė 2-oje lauko ligoninėje. Išaiškėjus, kad Jonas Petkevičius buvo pabėgęs 5 mėnesius, apdov. anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4116, išduotas 1929 11 21.

Petkevičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 31 Puknionių k. Pakruojo vls. (Pakruojo r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 16–1921 12 01. 1931 m. gyv. Mažeikių apskr. Akmenės vls. Karpelkės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7594, išduotas 1931 11 28.

Petkevičius

Aleksas, Aleksandro sūnus

Gimė 1897 06 15 Šlininkos k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Palaidotas(-a): Želvos mstl. Želvos vls. (Ukmergės r.). Liud. Eilinis. Įstojo sav. 1919 06 22. Žuvęs mūšyje prie Giedraičių. Apdov. Vyčio Kryžiumi Nr. 1128. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1483, išduotas 1929 02 04.

Petkevičius

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1897 04 26 Pažėrų k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 15, pašauktu – 1919 03 05–1922 04 07. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Garliavos vls. Pavytės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6626, išduotas 1931 04 02.

Petkevičius

Kazys, Mykolo sūnus

Gimė 1899 11 08 Pasvalio mst. (Pasvalio r.). Mirė 1943. Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 02 24. 1921 m. baigė Karo mokyklą (4 laida), suteiktas pėst. ltn. laipsnis. 1926–1935 m. dirbo LŠS. 1935 m. paleistas į dimisiją. 1941 m. suimtas, sušaudytas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 399, išduotas 1928 06 29.

Petkevičius-Retkevičius

Jurgis

Ats. grandinis. Komisija pripažino savanoriu 1930 04 26 prot. Nr. 112. Asmens byla nurodyta, bet saugykloje nerado. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5016, išduotas 1930 05 31.

Petkevičus

Edvardas, Juozo sūnus

Gimė 1901 08 05 Tilvikų k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 19. 1930 m. gyv. Giedraičių vls. Žalgtinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5506, išduotas 1930 08 11.

Petkūnas

Mykolas, Adomo sūnus

Gimė 1896 12 20 Latvijoje, Breslavo vls. Likučių k. Krikštytas Užverio bažnyčioje. Tarnavo sav. 1920 09 17–1922 10 15. 1936 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10043, išduotas 1937 10 28.

Petkūnas

Stasys, Miko sūnus

Gimė 1899 08 01 Latvijoje, Breslavo vls. Cieliaucių k. Grandinis. Baltgudžių atskiro bataliono savanoris 1920 08 29–1922 10 15. Gyv. Kaune, 1936 m. įstojo į LKKSS Kauno skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9698, išduotas 1936 01 31.

Petkus

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1896 12 19 Trakų k. Kražių vls. (Kelmės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 07–1922 01 13. 1929 m. gyv. Kražių vls. Vaišviliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3503, išduotas 1929 08 21.

Petkus

Pranas, Edvardo sūnus

Gimė 1898 09 23 Padvarninkų k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 02 26–1919 03 05, pašauktu iki 1921 11 30. 1930 m. gyv. Kaltinėnų vls. Jaunodavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6035, išduotas 1930 12 15.

Petkus

Tomas, Jurgio sūnus

Gimė 1890 05 12 Aleksandrų k. Raseinių vls. (Raseinių r.). Mirė 1919 08 12 Kaune. Įst. sav. 1919 04 04. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2828, išduotas 1929 06 26.

Petlinskas

Richardas, Juozapo sūnus

Gimė 1898 10 25 Beinoriškės k. Padubysio vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 20, pašauktu – 1919 03 05–1922 04 15. 1939 m. gyv. Tauragės apskr. Šilalės vls. Pajūrio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10212, išduotas 1939 11 03.

Petraitis

Vladas, Kazimiero sūnus

Gimė 1901 10 04 Girdiškės k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 09 02–1922 10 08. Dalyvavo Klaipėdos kr. atvadavime. 1937 m. tarn. Klaipėdos kr. pasienio policijoje. Gyv. Šakūnėliuose. Kalintas 1920 02 23–1921 09 01 kaip kareivių sukilimo dalyvis, bet neteistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10009, išduotas 1937 06 30.

Petraitis

Aleksas, Rozalijos sūnus

Gimė 1896 10 11 Spirakių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 05–1921 11 24. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Šauklių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2551, išduotas 1929 05 31.

Petraitis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1903 02 01 Plokščių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1920 06 24. 1930 m. gyv. Plokščių vls. Obeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5705, išduotas 1930 10 31.

Petraitis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1895 09 02 Daržavietės vns. Klebiškio vls. (Prienų r.). Grandinis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 09, pašauktu – 1920 08 18–1921 11 25. 1930 m. gyv. Klebiškio vls. Čiudiškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6037, išduotas 1930 12 15.

Petraitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1894 11 03 Šasienių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 04 17. 1930 m. gyv. Baisogalos vls. Goštautų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6317, išduotas 1931 02 25.

Petraitis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1898 10 20 Girdiškės k. Upynos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1921 10 01. 1929 m. gyv. Kaune, vėliau – Klaipėdoje (1930 m.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 5903, išduotas 1930 01 11.

Petraitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 06 06 Kubilių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 07 19–1922 04 10. 1935 m. gyv. Pagėgių apskr. Viešvilės vls. Kalvelių k. Komisija pripažino sav. 1935 09 25 prot. Nr. 316. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9659, išduotas 1935 10 15.

Petraitis

Mikas, Kazio sūnus

Gimė 1898 09 16 Šaukoto mstl. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). tėvui, gyv. Grinkišio vls. Galinuvkos k. Įst. sav. 1919 08 11. Dingo be žinios kautynėse prieš lenkus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8777, išduotas 1932 10 01.

Petraitis

Mykolas, Antano sūnus

Gimė 1900 02 04 Raseinių mst. (Raseinių r.). Tėvai iš Ariogalos vls. Tarnavo sav. 1919 05 24–1921 10 22. 1930 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6507, išduotas 1931 03 26.

Petraitis

Motiejus, Baltraus sūnus

Gimė 1897 12 04 Dambravos k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 21, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 06. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Pakuonio vls. Laukiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8195, išduotas 1932 03 31.

Petraitis

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1900 02 25 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1919 10 15. Įstojo sav. 1919 01 11. Mirė 1-oje ligoninėje. Tėvas gavo sklypq Kauno apskr. iš dalinamo Vaišvidavo dvaro. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4443, išduotas 1930 01 31.

Petraitis

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1899 04 13 Kruopių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 11 01–1920 09 27, paliuosuotas dėl šeimos lengvatos. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4729, išduotas 1930 02 15.

Petraitis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1894 05 15 Antaniškių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Mirė 1954 JAV. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Gyd., plk. ltn. Įstojo sav. 1919 01 01. 1920 m. suteiktas sanitarijos vyr. ltn. laipsnis. 1927 m. paleistas į atsargą. Dalyvavo LŠS veikloje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2607, išduotas 1928 05 31.

Petraitis

Adolfas, Prano sūnus

Gimė 1901 07 10 Ylakių mstl. Ylakių vls. (Skuodo r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 02 27. 1929 m. gyv. Ylakių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1536, išduotas 1929 02 19.

Petraitis

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1885 12 27 Lukšiškių k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1920 05 14–1921 05 21. 1930 m. gyv. Gaurės vls. Padrutupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6319, išduotas 1931 02 25.

Petraitis

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1901 09 04 Veršių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1920 03 29. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4357, išduotas 1929 12 21.

Petraitis

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1896 05 09 Senųjų Dvareliškių k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1921 10 07. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. Kampiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6676, išduotas 1931 04 21.

Petraitis-Petravičius

Petras, Juozapo sūnus

Gimė 1880 10 17 Serbentynės plv. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 09 22–1921 10 09. 1933 m. gyv. Šiluvos vls. Medingėnų k. Komisija 1933 09 19 prot. Nr. 248 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9286, išduotas 1933 09 30.

Petrašūnas

Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1893 06 04 Šaulių k. Maišiagalos vls. (Vilniaus r.). Tarnavo sav. 1920 12 10–1924 03 27. 1928 m. gyv. Seinų apskr. Punsko vls. Alksnėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5153, išduotas 1930 06 25.

Petrauskas

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1896 12 09 Nauradų k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 08–1922 01 01. 1929 m. gyv. Naujamiesčio vls. Pažibų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6754, išduotas 1931 04 30.

Petrauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1900 06 27 Sapiegiškių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Mirė 1920 03 04. tėvui, gyv. Sapiegiškių k. Jaun. puskarininkis. Įstojo sav. 1919 07 11. Mirė 3-ioje lauko ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6393, išduotas 1931 02 25.

Petrauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1897 05 16 Nauradų k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Medalis atimtas. Tarnavo sav. 1919 03 06–1920 04 17. 1929 m. nuteistas, kartu atimtas apdovanojimas. 1936 m. daryta krata pas jį ieškant medalio, bet aiškinosi pražudęs. 1936 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1379, išduotas 1928 12 07.

Petrauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1896 02 02 Gedvydų k. Veiviržėnų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1920 10 17. 1931 m. gyv. Andriejevo vls. Piktiškės k., gavęs žemės 17,50 ha. Apdov. Liet. nepriklausomybės medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8393, išduotas 1932 05 14.

Petrauskas

Benediktas, Prano sūnus

Gimė 1902 12 18 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 12 01–1921 11 30. 1930 m. gyv. Skirsnemunės III k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6214, išduotas 1931 01 22.

Petrauskas

Jonas, Justino sūnus

Gimė 1900 03 11 Latvijoje, Liepojos mst. Tarnavo sav. 1919 04 28–1921 10 14. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1928 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 686, išduotas 1928 08 29.

Petrauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 11 30 Tyrelkų k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Mirė 1983 09 04 Kaune. Vyr. leitenantas. įstojo sav. 1920 m. 1921 m. baigė Karo mokyklą. 1925 m. suteiktas vyr. ltn. laipsnis. Tarnavo iki 1941 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1434, išduotas 1929 01 04.

Petrauskas

Kazys, Igno sūnus

Gimė 1899 03 21 Kaune. Apdov. išd 1930 06 25. Tarnavo sav. 1919 02 22–1921 10 18. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5284.

Petrauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1894 1 02 Sauginių k. Kurtuvėnų vls. (Šiaulių r.). Karo valdininkas. Įstojo sav. 1919 09 10. 1921 m. suteiktas karo valdininko laipsnis. 1923 m. paleistas į atsargą. Tarnavo geležinkelio policijoje. 1946 m. suimtas ir įkalintas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2871, išduotas 1929 06 26.

Petrauskas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 05 20 Gailionių k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Kitur – sūnus Bonoventūro. Tarnavo sav. 1919 04 09–1920 05 06. 1929 m. gyv. Linkuvos vls. Dovidiškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4967, išduotas 1930 04 30.

Petrauskas

Jurgis, Povilo sūnus

Gimė 1899 04 22 Mogiškių k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 17, mobilizuotu – 1919 05 26–1921 11 03. 1931 m;. gyv. Kauno apskr. A. Panemunės vls. Piliuonos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6758, išduotas 1931 04 30.

Petrauskas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1898 03 17 Daugšigalių k. Pakruojo vls. (Pakruojo r.). Admin. kapitonas. Įstojo sav. 1919 02 04. 1919 12 24 suteiktas karo valdininko laipsnis. 1940 m. paleistas į admin. karininkų atsargą. 1942 m. [stojo į VDU Medicinos f-to Farmacijos skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1618, išduotas 1929 02 21.

Petrauskas

Vladas, Teofilės sūnus

Gimė 1904 I p. Vilniuje. Tarnavo sav. 1920 10 01–1921 09 07. 1934 m. gyv. Ukmergės apskr. Giedaičių vls. Bekupės vns. Čia buvo gavęs žemės. Yra nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9599, išduotas 1935 04 30.

Petrauskas

Kazys, Jokūbo sūnus

Gimė 1895 11 23 Vaišvilų plv. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1920 07 10. 1930 m. gyv. Joniškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4101, išduotas 1929 11 21.

Petrauskas

Vladas, Prano sūnus

Gimė 1902 08 03 Vozbutų k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Viršila. Įstojo sav. 1920 09 02. 1928 m. tarnavo 9 p.p. Marijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 188, išduotas 1928 06 01.

Petrauskas

Juozas, Kazimiero sūnus

Gimė 1882 08 24 Ažusienio k. Užpalių vls. (Utenos r.). Karo valdininkas. Tarnavo sav. 1919 01 15–1924 01 01 Tiekimo skyriuje, sandėlio viršininku. Tarnybos lape įrašyta – atvyko dėl mobilizacijos. Asm. byloje apie apdov. žinių nėra. Apdovanojimo liudijimas Nr. 852, išduotas 1928 08 31.

Petrauskas

Kazys, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 04 25 Skirpsčių k. Alsėdžių vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1921 10 18. 1931 m. gyv. Alsėdžių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6459, išduotas 1931 02 28.

Petrauskas

Simas, Igno sūnus

Gimė 1898 11 05 Lapupio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 05, pašauktu – 1919 03 05–1921 11 13. 1931 m. gyv. Ašmintos vls. Išlaužos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7265, išduotas 1931 08 29.

Petrauskas

Marijonas, Kazio sūnus

Gimė 1888 01 11 Skauradų k. Traupio vls. (Anykščių r.). Įstojo sav. 1919 03 02 į Šėtos kuopą. 1919 09 13 paleistas dėl atsivėrusios senos žaizdos. 1930 m. gyv. Siesikų vls. Kiškeliškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6146, išduotas 1930 12 17.

Petrauskas

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1899 01 01 Jučionių k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 11 24. 1931 m. gyv. Raudondvario vls. Ramainių–Vakselio k. (kitur – Romovos vns.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 6034, išduotas 1930 12 15.

Petrauskas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1901 12 08 Pakriaunių k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 03–1920 07 20, pašauktu – 1921 10 30–1923 10 01. Nuo 1925 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2085, išduotas 1929 04 17.

Petrauskas

Pranas, Adomo sūnus

Gimė 1899 09 19 Garnių k. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 22–1921 10 25. 1930 m. gyv. Trakų apskr. Kaišiadorių mst., 1931 m. – Vievio vls. Beloliesės k., tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4099, išduotas 1929 11 21.

Petrauskas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1898 10 05 Matulių k. Šakių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 27–1921 09 13. 1937 m. gyv. Marijampolės mst. Komisija 1940 05 31 prot. Nr. 2 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10251, išduotas 1940 06 05.

Petrauskas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1900 08 01 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 04–1919 10 01, vėliau – pašauktu iki 1920 07 15. 1930 m. gyv. Marijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6683, išduotas 1931 04 21.

Petrauskas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1893 09 27 Kikonių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 19–1920 06 28. 1931 m. gyv. Kupiškio vls. Stirniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8035, išduotas 1932 02 09.

Petrauskas

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1901 07 06 Sankonių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 05–1920 03 14 1 p.p. Nuo 1929 m. LKKSS Seinų sk., 1938 m. – Leipalingio sk. narys. Gyv. Taikūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1567, išduotas 1929 02 19.

Petrauskas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1903 05 28 Krikštonių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 09 26–1921 06 03. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1312, išduotas 1928 11 14.

Petrauskas

Motiejus, Marijonos sūnus

Gimė 1899 02 15 Girininkų k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Grandinis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 20, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 18. 1928 m. gyv. Naumiesčio vls. Juodžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5908, išduotas 1930 11 11.

Petrauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1896 01 22 Talačkonių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 05 23–1920 09 25. 1928 m. gyv. Saločių vls. Dagių k. Yra nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2728, išduotas 1929 05 31.

Petrauskas

Konstantinas, Petro sūnus

Gimė 1902 08 15 Oginių I k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 07 13–1920 08 03. 1928 m. gyv. Šiaulių apskr. Pakruojo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 644, išduotas 1930 01 31.

Petrauskas

Kazys, Juzės sūnus

Gimė 1895 07 14 Kadžių k. Platelių vls. (Plungės r.). Įstojo sav. nuo 1919 07 16. 1931 m. gyv. Kartenos vls. Cigonėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8188, išduotas 1932 03 31.

Petrauskas

Stasys, Augusto sūnus

Gimė 1890 09 08 Zacišės dv. Ariogalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 07 03–1921 02 27. 1933 m. gyv. Kėdainių apskr. Krakių vls. ir mst., 1934 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9217, išduotas 1933 06 30.

Petrauskas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1898 11 20 Kukečių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Mirė 1919 06 23. motinai, gyv. Tytuvėnų vls. Kubilių k. Įstojo sav. 1919 02 09. Mirė 2-oje LR Kryžiaus ligonėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5502, išduotas 1930 08 11.

Petrauskas

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1899 01 16 Neliubonių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 18–1920 10 04 1 p.p. Komisija 1929 07 26 posėdyje pripažino kūrėju savanoriu. 1927 m. priimtas į LKKSS Alytaus skyr. Gyv. Seirijų vls. Pošnios k., ten gavo žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3668, išduotas 1929 08 21.

Petrauskas

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1897 11 14 Pakarklio k. Ariogalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 02 21–1922 01 18. 1929 m. gyv. Ariogalos vls. Pagojų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2925, išduotas 1929 06 26.

Petrauskas

Alfredas, Prano sūnus

Gimė 1897 09 12 Paluknio k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 04 15–1920 04 20, laisvai samdomu 1920 07 01–1921 09 16. 1925–1930 m. tarnavo Klaipėdos krašto pasienio policijoje. 1938 m. gyv. Kaune. 1927 m. pareiškime – Alfonsas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10081, išduotas 1938 06 30.

Petrauskas

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1897 08 14 Velaikių k. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 01 27–1922 04 08. 1929 m. gyv. Ežerėnų apskr. Dusetų vls. Midučių k. (buv. Liukiškių dv.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 3093, išduotas 1929 06 26.

Petrauskas-Korvinas

Aleksas, Eleonoros sūnus

Gimė 1899 Vilniuje. Gimė Vilniaus apskr. Kalvarijos parapijos Fabijoniškių k. Tarnavo sav. 1919 08 18–1922 01 11. 1931 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Eustakavo dv. Apdov. liudijime pirmoji pavardė Korvin. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8724, išduotas 1932 09 30.

Petravičius

Simas, Juozo sūnus

Gimė 1898 10 28 Šiliškio I (Šnipiškio) k. Pakruojo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 01, pašauktu – 1919 03 01–1921 10 16. 1929 m. gyv. Pakruojo vls. Sidaugų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4397, išduotas 1930 04 15.

Petravičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 12 Juškų k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 02 13–1922 10 15. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Žaliosios vls. Kavaliavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3887, išduotas 1929 11 13.

Petravičius

Stasys, Andriaus sūnus

Gimė 1881 12 19 Baltarusijoje, Varnionių vls. Galčūnų k. (Gerviečių bžn.). Viršila. Įstojo sav. 1919 04 15. 1928 m. gyv. Kaune, tarnavo liktiniu 2 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 378, išduotas 1928 06 09.

Petravičius

Andrijonas, Andrijono sūnus

Gimė 1893 09 08 Jakšiškio dv. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Viršila. Tarnavo sav. 1919 04 30–1920 05 13. 1930 m. gyv. Panevėžio apskr. ir vls. Pinigėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5910, išduotas 1930 11 11.

Petravičius

Jonas, Julijono sūnus

Gimė 1899 05 17 Sadūnų k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Apdov. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 06–1921 11 29. Apdov. Vyčio Kryžiumi Nr. 1134. Po kariuomenės baustas 26 kartus. 1931 m. gyv. Radviliškyje. Yra jo pasižadėjimas nežeminti savanorio vardo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7768, išduotas 1931 12 31.

Petravičius

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 10 10 Baltarusijoje, Varnionių aps. Gervėčių vls. Mockų k. Tarnavo sav. 1919 06 12–1921 10 16. 1931 m. gyv. Kauno apskr. A. Panemunės vls. Sietyno k., kur buvo gavęs žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8269, išduotas 1932 04 30.

Petravičius

Stasys, Prano sūnus

Gimė 1893 04 09 Lalų k. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1919 08 22 Rokiškio mst. (Rokiškio r.). tėvui, gyv. Žeimių vls. Budų k. Įstojo sav. 1919 03 07. Mirė ligoninėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8034, išduotas 1932 02 29.

Petrėnas

Aleksas, Gelarijono sūnus

Gimė 1901 05 15 Vyžuonų mstl. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 07 01–1921 10 16. 1929 m. gyv. Vyžuonų vls. Mediniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4612, išduotas 1930 02 15.

Petrikas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1894 02 18 Gerduvėnų k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 02 11–1920 02 25. 1930 m. gyv. Gargždų vls. Saulažolių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6997, išduotas 1931 06 25.

Petrikas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1888 11 24 Visvainių k. Platelių vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 04 11–1920 07 10. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9344, išduotas 1933 11 30.

Petrikas

Kazys, Felikso sūnus

Gimė 1900 02 03 Žiogaičių k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 14, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 21. 1928 m. gyv. Šiaulių apskr. Kuršėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3879, išduotas 1929 11 13.

Petrikas

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1894 10 04 Maciuičių k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). tėvui, gyv. Maciuičių k. Jaun. puskarininkis. Įstojo sav. 1919 10 20. Dingo be žinios mūšyje su lenkais ties Balstoge 1922 09 22. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8872, išduotas 1932 11 30.

Petrikas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1898 02 22 Maciuičių k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Ats. viršila. 1928 m. gyv. Žarėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 839, išduotas 1938 08 29.

Petrikas

Antanas, Silvo sūnus

Gimė 1900 10 12 Piktagalio k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 08 07–1922 01 11. 1929 m. gyv. Širvintuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3586, išduotas 1929 08 21.

Petrikėnas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1902 04 19 Rusijoje, Petrogradas. Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – kilęs iš Biržų apskr. Vabalninko vls. Žilių k. Metrikuose – Petrukėnas. Apdov. sav. medaliu Tarnavo sav. 1919 06 05–1920 06 27, pašauktu – 1923 03 01–1924 06 12. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6463, išduotas 1931 02 28.

Petrikevičius

Petras, Andriaus sūnus

Gimė 1898 02 04 Vilniuje. Gimė Vilniaus apskr. Vileikos mst. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 07 09–1921 07 16. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Janavo vls. Dambaukos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9395, išduotas 1933 12 30.

Petrikonis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1898 03 30 Radžiūnų k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 27–1921 10 16. 1935 m. gyv. Miroslavo vls. Obelijos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9657, išduotas 1935 10 15.

Petrikonis

Juozas, Jokūbo sūnus

Gimė 1897 08 14 Radžiūnų k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 10 28. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. ir vls. Rožučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1826, išduotas 1929 03 23.

Petrikonis

Ignas, Kazio sūnus

Gimė 1895 08 14 Nakvosų (Šaulelių) k. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 06 02–1920 03 17. 1929 m. gyv. gimtinėje. Yra nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1566, išduotas 1929 02 19.

Petryla

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1895 02 25 Pavidaujelių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 05 28–1920 08 21. 1930 m. gyv. Eržvilko vls. Pavidaujų III k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5301, išduotas 1930 06 25.

Petrokas

Albertas, Juozo sūnus

Gimė 1894 10 18 Salako k. Salako vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 06 19–1920 01 30 1 p.p. Paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Utenoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1539, išduotas 1929 02 19.

Petrokas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1897 11 07 Mišučių k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1921 11 30. 1929 m. gyv. Kaltinėnų vls. Kalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5239, išduotas 1930 06 25.

Petronis

Petras, Justino sūnus

Gimė 1887 12 01 Žadeikių k. Krinčino vls. (Pasvalio r.). Mirė 1950 07 15 Švenčionių mst. (Švenčionių r.). Ats. majoras. Nuo 1918 11 14 Vyriausybės atstovas Molėtų aps., nuo 1919 02 06 karininkas inžinerijos kuopoje, 1919 11 18 suteiktas majoro laips. 1924 m. paleistas į atsargą. 1944–1950 slapstėsi, žuvo kalėjime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2602, išduotas 1929 05 31.

Petronis

Mikas, Jono sūnus

Gimė 1884 09 29 Baltenių k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 03 18. 1929 m. gyv. Utenos mst., 1938 m. – Kauno mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5274, išduotas 1930 06 25.

Petronis

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1895 10 16 Bitaičių vns. Viešintų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 27–1920 08 10. 1931 m. gyv. Kupiškio vls. Noriūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8468, išduotas 1932 05 31.

Petronis

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1898 02 03 Kunigiškių k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 07 04–1920 04 09, paleistas dėl netinkamumo. 1936 m. gyv. Rokiškio priemiestyje Radutėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9858, išduotas 1936 10 17.

Petronis

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1897 08 27 Poežerių k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1922 09 07. 1933 m. gyv. Utenos apskr. Anykščių vls. ir stotyje. Komisija 1935 02 27 prot. Nr. 298 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9592, išduotas 1935 04 30.

Petronis

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1899 04 02 Pabališkių k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Mirė 1967 03 05 JAV, Bostonas. Leitenantas. Įstojo sav. 1919 01 15, baigė Karo mokyklos 2-ąją laidą. Paleistas į atsargą 1926 m. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1935 m. pavardę rašė Petrušauskas (žr. jo pareiškimą 560.1.97. l. 258). Apdovanojimo liudijimas Nr. 9627, išduotas 1935 06 25.

Petronis

Julius, Antano sūnus

Gimė 1900 08 09 Mykalaučiznos k. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 18–1922 01 10. 1933 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9315, išduotas 1933 10 31.

Petronis

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 06 17 Mindučių k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 07 02–1921 11 01. 1929 m. gyv. Molėtų vls. Ulžių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4615, išduotas 1930 02 15.

Petrošiūnas

Marcelinas, Petro sūnus

Gimė 1899 04 15 Daužnagių k. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 13–1921 10 21. 1932 m. gyv. Pašušvio vls. Žem. Levikainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8905, išduotas 1932 11 28.

Petrošius

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1890 04 02 Obškalnio k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 06–1920 03 19. 1929 m. gyv. Kelmės vls. Labūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3098, išduotas 1929 06 26.

Petrošius

Petras, Lauryno sūnus

Gimė 1901 05 31 Kalniškių k. Kvėdarnos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1920 07 16, pašauktu – 1920 08 18–1922 10 05. 1931 m. gyv. Kvėdarnos vls. Gūvainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8394, išduotas 1932 05 14.

Petrošius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1901 08 10 Dargiškės k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 10 02–1922 04 28. 1931 m. gyv. Kvėdarnos vls. Budrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7593, išduotas 1931 11 28.

Petrovas

Viktoras, Adomo sūnus

Gimė 1902 08 18 Rusijoje, Pskovo gub. Pliuso gelež. stotis. Tarnavo sav. 1920 05 30–1922 11 09. 1930 m. gyv. Telšiuose. 1935 m. gyv. Kaune, dirbo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5415, išduotas 1930 07 31.

Petručionis

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1900 Giraitėlių k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1922 06 15. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. Dervinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1310, išduotas 1928 11 14.

Petruitis

Stasys, Jokūbo sūnus

Gimė 1900 01 03 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Vyr. leitenantas. Įstojo sav. 1919 10 20. Dalyvavo kovose. Baigė Karo m-klos 4 laidą. 1926 m. suteiktas vyr. ltn. laipsnis. 1934 m. paleistas į atsargą. 1937–1940 m. vėl tarnavo kariuomenėje, gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4746, išduotas 1930 04 15.

Petrukėnas

Vytautas, Kazio sūnus

Gimė 1895 05 12 Maulių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1923 04 03 Vaivadiškių dv. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Viršila. Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 02. Mirė nuo džiovos. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7862, išduotas 1932 01 31.

Petrulaitis

Vincas, Mato sūnus

Gimė 1898 10 28 Bučionių k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 13–1920 06 23. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5312, išduotas 1930 06 25.

Petrulaitis

Ignas, Juozo sūnus

Gimė 1899 12 15 Bučionių k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 02 20–1921 10 21. 1930 m. gyv. Surviliškio vls. Šlaitkalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7005, išduotas 1931 06 25.

Petrulaitis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1901 05 14 Bučionių k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1920 01 29, paleistas dėl ligos. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8036, išduotas 1932 02 09.

Petrulevičius

Pranas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 10 04 Kaune. Mirė 1931 04 27 Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 26–1920 03 04, 1921 11 08–1923 02 04. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8268, išduotas 1932 04 30.

Petrulionis

Povilas, Motiejaus sūnus

Gimė 1895 Žiegždrių k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1918 12 31–1920 02 07, mobilizuotu – 1920 11 08–1921 01 08. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. Jiezno vls. Birštono mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2305, išduotas 1929 04 24.

Petrulis

Adolfas, Antano sūnus

Gimė 1901 06 26 Kadagynų k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Įst. sav. 1919 07 19. 1931 m. gyv. Darbėnų vls. Mažučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7980, išduotas 1932 02 29.

Petrulis

Jonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1898 10 15 Vartų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 08 23. Įstojo sav. 1919 01 10. Mirė ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7596, išduotas 1931 11 28.

Petrulis

Tadas, Tado sūnus

Gimė 1900 01 10 Kadagynų k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 02 12–1921 11 16. 1936 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9820, išduotas 1936 08 07.

Petrulis

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1889 07 30 Kroklių k. Pandėlio vls. (Rokiškio r.). Įstojo 1919 08 07. 1928 m. gyv. Rokiškio apskr. ir vls. Vilkų dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1772, išduotas 1929 03 20.

Petrulis

Balys Feliksas, Juozo sūnus

Gimė 1879 01 31 Katališkių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Sanitarijos puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 07–1921 08 27. 1934 m. gyv. gimtinėje. Komisija 1934 04 24 prot. Nr. 271 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9493, išduotas 1934 05 22.

Petrūnas

Antanas Rokas, Kazio sūnus

Gimė 1896 08 18 Sauginių k. Kurtuvėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 08 20. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3689, išduotas 1929 10 21.

Petrūnas-Petrauskas

Stasys, Justino sūnus

Gimė 1903 02 17 Latvijoje, Liepojos mst. Sanit. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 04–1923 08 25. 1931 m. gyv. Mažeikių aps. Lūšės stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6320, išduotas 1931 02 25.

Petrusevičius

Liudvikas, Kazio sūnus

Gimė 1897 04 04 Laukagalių k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 02 03–1921 11 22. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6458, išduotas 1931 02 28.

Petrusevičius

Kazys, Maurico sūnus

Gimė 1896 05 05 Mantagališkių plv. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 02 21–1921 03 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6322, išduotas 1931 02 25.

Petrušauskas

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1899 04 02 Pabališkių k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Mirė 1967 03 05 JAV, Bostonas. (Petronis). Ats. j. ltn. Tarnavo sav. 1919 01 15–1922 11 06. Baigė Karo m-klos 2 laidą ir Fridricho Didž. i-tą Hallėje. Agronomas. 1925 m. gavo žemės Kauno aps. Garliavos vls. Ringaudų k. Tarn. Finansų m-joje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9627, išduotas 1935 06 25.

Petruška-Petruškevičius

Mykolas, Antano sūnus

Gimė 1902 09 27 Puskelnių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1920 12 01–1924 02 26. 1936 m. gyv. Sasnavos vls. Kantališkių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9860, išduotas 1936 10 17.

Petruškevičius

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1900 03 03 Žemaitkiemio k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 07 03–1922 01 22. 1928 m. gyv. Žemaitkiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1086, išduotas 1928 10 20.

Petruškevičius

Antanas, Lauryno sūnus

Gimė 1896 06 08 JAV, Pitsburgas. Mirė 1942 11 21 Rusijoje, Sverdlovskas. Kapitonas. Įstojo sav. 1919 01 28. 1919 10 18 suteiktas vyr. ltn. laipsnis. Nuo 1926 m dirbo LŠ sąjungoje, nuo 1936 – Ginklavimo valdyboje. 1940 m. atleistas, 1941 m. suimtas. Sušaudytas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 488, išduotas 1928 07 26.

Petruškevičius

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 04 20 Popiliakalnių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 18–1921 12 01. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7416, išduotas 1931 10 10.

Petruškevičius

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1898 Vieštartų k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 05–1921 11 24. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. Dzūkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1307, išduotas 1928 11 14.

Petruškevičius

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1896 04 20 Popiliakalnių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1920 02 07. 1930 m. gyv. Kybartų vls. Širklelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6682, išduotas 1931 04 21.

Petrutis

Stasys, Augustino sūnus

Gimė 1899 07 11 Plungės dv. Plungės vls. (Plungės r.). Gyv. Plungės vls. Babrungo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2502, išduotas 1929 05 31.

Petrutis

Apolinaras, Kosto sūnus

Gimė 1900 02 23 Jovaišiškės k. Plungės vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 06 26–1921 10 25. Gyv. Telšių apskr. Plungės vls. Norvaišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3440, išduotas 1929 08 21.

Petukauskas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1876 11 03 Mazūriškių Aukšt. k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 11 01–1920 03 19, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Kaune, Vilijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4911, išduotas 1930 04 30.

Pevcevičius

Ignas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1897 02 01 Šerniškių k. Tverų vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 01 27–1921 10 12. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1928 m. gyv. Telšių mst., priklausė LKSS Telšių skyriui. Gyv. ir Telšių vls. Užginų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 991, išduotas 1928 09 30.

Pfeiferis

Albertas Oskaras, Karolio Christiano Alberto sūnus

Gimė 1894 04 19 Vokietijoje, Fridenbacho mst. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 11 20–1922 03 31. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9362, išduotas 1933 11 30.

Piackus

Stasys, Simono sūnus

Gimė 1901 10 01 Sintautų mstl. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 02 14–1919 11 12. Dingęs be žinios. Dalyvavo mūšiuose prieš lenkus ir pateko nelaisvėn. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4882, išduotas 1930 04 30.

Piaulokas

Povilas, Vinco sūnus

Gimė 1898 05 15 Gargždų mst. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1921 09 20. 1930 m. gyv. Gargždų vls. Saulažolių k. Valdė 10 ha žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7861, išduotas 1932 01 31.

Piečaitis

Vincas, Prano sūnus

Gimė 1890 07 31 Daugelaičių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 05 05. 1929 m. gyv. Kybartuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6678, išduotas 1931 04 21.

Pieteris

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1898 04 11 Belevičių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 11 28. 1930 m. gyv. Veiverių vls. Čiurlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6996, išduotas 1931 06 25.

Pievaitis

Petras, Barboros sūnus

Gimė 1898 11 16 Vilniuje. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 28–1921 11 15. 1931 m. gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8975, išduotas 1932 12 31.

Pigaga

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1900 Masališkių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Mirė 1919 07 01 Alytaus mst. (Alytaus r.). Įstojo sav. 1919 01 03. Buvo nukautas. Iškilmingai palaidotas Merkinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4828, išduotas 1930 04 28.

Pigaga

Juozas, Simono sūnus

Gimė 1898 10 15 Apsingių (Pigagų) k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1918 12 28–1921 12 01, demobilizuotas vyr. puskarininkiu. 1927 m. gavo 8 ha parceliuojamame Novoplentos palivarke, ten ir gyveno (Nemunaičio vls.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 470, išduotas 1928 07 26.

Pikelis

Vladas, Prano sūnus

Gimė 1902 07 03 Lapkasių k. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Kilęs iš Raseinių apskr. ir vls. Gruzdiškių k. Tarnavo sav. 1919 02 03–1920 06 20. 1934 m. gyv. Šilutėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9482, išduotas 1934 04 30.

Piklapis

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1881 04 06 Grambaviškių k. Dovilų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 03 20–1922 04 07. 1934 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3262, išduotas 1929 07 30.

Pikšilingis

Vladas, Sebastijono sūnus

Gimė 1900 05 05 Jedagonių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Mirė 1926 11 25. Tarnavo sav. 1919 01 03–1921 09 09. Buvo nelaisvėje. 1926 m. gavo žemės Jagmiškių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9056, išduotas 1933 02 28.

Pikšilingis

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 06 25 Papartynų k. Šakių vls. (Šakių r.). Grandinis. Įstojo sav. 1919 07 29. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Gudlaukio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3943, išduotas 1929 11 13.

Pikšris

Juozas, Aleksandro sūnus

Gimė 1903 03 04 Surviliškio mstl. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 24–1920 05 08. 1929 m. gyv. Surviliškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3513, išduotas 1929 08 21.

Piktuižis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 04 05 Užpelkių k. Palangos vls. (Kretingos r.). Mirė 1920 11 20. motinai Katrei, gyv. Palangos vls. Paranžos k. Įstojo sav. 1919 12 19 į 2 p.p. Žuvo mūšyje ties Giedraičiais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8407, išduotas 1932 05 14.

Piktuižis

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1896 05 26 Pagrušlaukės k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 11 23. 1928 m. gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 862, išduotas 1928 08 31.

Pikūnas

Leonas, Jono sūnus

Gimė 1898 11 12 Lamokų k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Mirė 1927 08 26 Palangos mst. (Kretingos r.). žmonai Viktorijai, gyv. Biržų mst. Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 11 20 ypatingų reikalų valdininku. 1927 m. dirbo Palangos V nuovados viršininku, išeikvojo pinigus ir nusišovė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9458, išduotas 1934 03 29.

Pikūnas

Antanas, Onos sūnus

Gimė 1903 07 12 Paserninkų k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1920 10 16–1922 10 15. 1932 m. gyv. Seirijų vls. Poviliškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8148, išduotas 1932 03 29.

Pikūnas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 07 06 Paverkinių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Mirė 1920 02 23. tėvui, gyv. Kukiškių k. Įstojo sav. 1918 12 30. Sunkiai sužeistas mirė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7261, išduotas 1931 08 31.

Pileckas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1900 11 14 Dumelių k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 20–1923 07 15 karo milic. m-klos 2 kuopoje, o nuo 1923 12 28 – liktiniu. Buvo sužeistas. 1929 m. gyv. Kybartuose, tarnavo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3716, išduotas 1929 10 21.

Pileckas

Vincas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 08 11 Šadžiūnų k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Mirė 1919 10 18. motinai Juzei, gyv. Šventežerio vls. Ežerėlių k. Įstojo sav. 1919 01 14. Žuvo mūšyje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4488, išduotas 1930 02 15.

Pileckas

Zigmas, Andriaus sūnus

Gimė 1899 02 11 Šadžiūnų k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1920 04 04. 1929 m. gyv. Šventežerio vls. Straigių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4607, išduotas 1930 02 15.

Pilinkus

Juozas, Liudviko sūnus

Gimė 1898 02 06 Daužnagių k. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Mirė 1919 07 11. Metrikuose – Pilinkevičius. Įstojo sav. 1919 01 22. Kautynėse prie S. Grinveldo dingo be žinios. Iki karo tarnybos gyveno Raseinių apskr. Šiluvos vls. Kepurininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9822, išduotas 1936 08 07.

Pilypaitis

Silvestras, Stasio sūnus

Gimė 1899 11 17 Daržų k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Metrikuose – Filipaitis. Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 03 15, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Bartininkų vls. Sausininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7847, išduotas 1932 01 31.

Pilipauskas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1898 05 22 Dvarelių (Simoniškės) k. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 19–1920 01 11. 1928 m. gyv. Panevėžio mst., 1938 m. – Kauno mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1564, išduotas 1929 02 19.

Pilipavičius

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1893 09 27 Skaistgirių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 04 26–1920 04 21. 1929 m. gyv. Smilgių vls. Gimuliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1128, išduotas 1928 10 31.

Pilipavičius

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1903 01 04 Vilniuje. Metrikuose – Filipavičius. Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 10 15. Nuo 1927 m. tarnavo Klaipėdos kr. pasienio policijoje. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Gelvonų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7571, išduotas 1931 11 28.

Pilipavičius

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1901 04 12 Liberiškio k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Jaun. puskarininkis. 1928 m. Panevėžio vls. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2303, išduotas 1929 04 24.

Pilipavičius

Kazys, Stasio sūnus

Gimė 1875 12 20 Jurdonių k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 22–1920 12 19. 1930 m. gyv. Pabaisko vls. Kačeniškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5245, išduotas 1930 06 25.

Piliponis

Plecidas, Jurgio sūnus

Gimė 1895 04 27 Likėnų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 24–1920 05 31. 1929 m. gyv. Krekenavos vls. Rojūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3830, išduotas 1929 11 11.

Pilis

Alfonsas, Liudvikos sūnus

Gimė 1901 06 17 Anykščių mst. (Anykščių r.). Mirė 1925 04 01 Anykščių mst. (Anykščių r.). Įstojo sav. 1920 06 02. 1933 m. žmona Plecida gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10140, išduotas 1938 11 29.

Pilka

Juozas, Marijonos sūnus

Gimė 1896 02 26 Dapkūniškių k. Balninkų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1921 08 21. 1931 m. gyv. Kurklių vls. Antanavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7607, išduotas 1931 11 16.

Pilka

Stepas, Kazio sūnus

Gimė 1899 02 05 Sereikėlių k. Gasčiūnų vls. (Joniškio r.). Mirė 1919 06 25 Šiauliuose. tėvui, gyv. Lygumų vls. Sereikėlių k. Įstojo sav. 1919 06 01. 1919 06 21 vokiečiams užpuolus Šiaulių batalioną buvo sužeistas ir mirė ligoninėje nuo žaizdų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6994, išduotas 1931 06 25.

Pilkauskas

Klemensas, Antano sūnus

Gimė 1896 03 12 Sterkiškio k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 11 10. 1928 m. gyv. Anykščių vls. Vajėsių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1544, išduotas 1929 02 19.

Pilkauskas

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1895 05 17 Danišiūnų k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Karo valdininkas. Tarnavo sav. 1918 12 25–1920 06 05. 1928 m. gyv. Utenos apskr. ir vls. Nemeikšių k. Komisija 1928 08 04 prot. Nr. 27 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 894, išduotas 1928 08 31.

Pilkionis

Viktoras, Petro sūnus

Gimė 1892 09 09 Galintėnų k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 11 07–1920 12 23 7 p.p. Gyveno tėviškėje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3610, išduotas 1929 08 31.

Pilkis

Vincas, Simono sūnus

Gimė 1897 02 17 Vaiguvos mstl. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1918 12 08–1921 11 29. 1928 m. gyv. Vaiguvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1125, išduotas 1928 10 31.

Pilsudskis

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1896 04 10 Kelmės mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 08 14–1922 09 20. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3835, išduotas 1929 11 11.

Pilvelis

Jonas, Adolfo sūnus

Gimė 1900 06 23 Abarauskų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 07 11–1922 01 14 Alytaus komendatūroje, paskui 9 p.p. Komisija 1928 09 05 pripaž. sav. kūrėju. Priklausė LKKSS Seinų sk. Gavo žemės iš Katiliškių dv. (Šiaulių apskr.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 1012, išduotas 1928 10 20.

Pilvelis

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1902 Akuočių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Įstojo sav. 1919 01 19. 1928 m. gyv. Seirijų vls. Žilvyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 594, išduotas 1928 08 23.

Pilvelis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1899 10 22 Vilaikių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 09 04–1921 10 16 Marijampolės komend., 6 p.p., Panevėžio komendantūroje. Gavo žemės iš Leipalingio dv., gyv. Savanorių k. 1949 m. įtarus bendradarbiaujant su sovietų organais šeima išžudyta. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5019, išduotas 1930 05 31.

Pilvelis

Jurgis, Motiejaus sūnus

Gimė 1898 Akuočių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Įstojo sav. 1918 12 29. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. Seirijų vls. Žegarų k. Komisija 1928 05 30 prot. Nr. 3 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 165, išduotas 1928 04 23.

Pilvelis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1900 04 25 Akuočių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Įstojo sav. 1918 12 27. 1928 m. gyv. Simno vls. Gražulių k. Komisija 1928 07 11 prot. Nr. 2 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 575, išduotas 1928 08 23.

Pinelis

Juozas, Simano sūnus

Gimė 1901 07 06 Stančikų k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1920 05 29–1922 10 09. 1928 m. gyv. Trakų apskr. Kaišiadorių mst., tarnavo pasienio policijos rezerve. Komisija prot. Nr 61 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2078, išduotas 1929 01 31.

Pinikas

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1900 02 03 Plungės mst. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 03 28–1921 11 12. Komisija 1929 01 16 prot. Nr. 57 pripažino savanoriu. Gyv. Plungėje, darbininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1940, išduotas 1929 03 26.

Pinkauskas

Mikas, Vinco sūnus

Gimė 1874 06 01 Perlojos k. Perlojos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 10 13–1920 12 07. 1928 m. gyv. Alytaus mst. Komisija 1929 02 02 prot. Nr. 62 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2130, išduotas 1929 04 17.

Pinkevičius

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1902 01 03 Bajoriškių k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1920 03 01–1922 03 31. 1931 m. gyv. Kaune. Komisija 1930 01 07 prot. Nr. 97 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4454, išduotas 1931 12 23.

Pinkevičius

Jonas, Konstancijos sūnus

Gimė 1887 02 22 Ragožių k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 04 10–1921 05 01. 1931 m. gyv. Jonavos vls. Varpėnų k. Komisija 1931 11 17 prot. Nr. 177 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7597, išduotas 1931 11 28.

Pinkevičius

Romas, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 08 Bagaslaviškio mstl. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1921 11 04. 1928 m. gyv. Gelvonų vls. Sabališkių dvare. Komisija 1929 07 26 prot. Nr. 83 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3650, išduotas 1929 08 21.

Pinkevičius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1892 12 03 Dubialkos vns. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1920 02 01–1921 08 21. 1928 m. gyv. Skiemonių vls. Jodpurvio k. Komisija 1928 10 27 prot. Nr. 46 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1542, išduotas 1929 02 19.

Pinkvartas

Antanas, Onos sūnus

Gimė 1900 06 07 Patamulšio k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Įstojo sav. 1918 12 31. 1931 m. gyv. A. Panemunės mst., 1935 – Bačkininkėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9677, išduotas 1935 10 31.

Pipas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1894 03 01 Druckūnų k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 05 14–1920 07 25. 1928 m. gyv. Nedzingės vls. Tolkunų k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4328, išduotas 1929 12 21.

Pipinė

Augustas, Martyno sūnus

Gimė 1899 05 05 Latvijoje, Šenbergas. Kilęs iš Biržų aps. N. Radviliškio vls. Drabūnų k. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 09–1922 04 08. 1930 m. gyv. Drabūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8803, išduotas 1932 10 19.

Pipiras

Povilas, Kazio sūnus

Gimė 1898 06 28 Pratkūnų k. Salako vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1921 10 15 1 p.p. Eilinis. 1931 m. gyv. Pratkūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6513, išduotas 1931 03 26.

Pipiras

Juozas, Joakimo sūnus

Gimė 1901 04 24 Skiemonių mstl. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 07 05–1924 02 19. 1929 m. gyv. Skiemonių vls. Žilvyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2772, išduotas 1929 05 31.

Pyragas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1893 06 28 Naravų k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). Metrikuose – Pyragaitis. Tarnavo sav. 1919 02 19–1920 04 13. 1929 m. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2824, išduotas 1929 06 26.

Pyragas

Antanas, Povilo sūnus

Gimė 1899 07 10 Sabalėnų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (I rūšies 3 laipsnio, Nr. 70). Tarnavo sav. 1918 12 28–1920 05 15. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Kudirkos k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6129, išduotas 1930 12 15.

Pyragius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1902 01 01 Baluškių k. Daujėnų vls. (Pasvalio r.). Mirė 1975 10 14 Australijoje. Kpt. Įst. sav. 1919 01 09. 1920 01 06 įst. į Karo m-klą (3 laida), baigus suteiktas artilerijos ltn., 1932 m. – mjr. laipsn. 1934 m. už dalyv. voldemarininkų maište pažemintas eiliniu. Apdov. anuliuotas. 1940 pasitr. į Vok. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1113, išduotas 1928 10 31.

Pirštelis

Leonas, Jono sūnus

Gimė 1891 12 28 Stajotiškio vns. Adutiškio vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1920 02 21. Per klaidą kariuomenėje užrašė Pirstolis. Žemės gavo 1933 m. Šiaulių apskr. Žeimelio vls. Konstantinavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5620, išduotas 1930 09 30.

Pisažauskas

Kazys, Tomo sūnus

Gimė 1903 11 10 Kaune. Tarnavo sav. 1920 05 26–1920 09 11, paleistas kaip nepilnametis. Antrą kartą tarnavo 1920 10 27–1921 12 24. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10270, išduotas 1940 06 30.

Piščikas

Stasys, Adomo sūnus

Gimė 1903 08 11 Meškučių k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1920 01 18–1921 07 31 1 p.p. Vėliau tarnavo Makniūnų dvare, gavo žemės iš parceliuojamo Makniūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4969, išduotas 1930 04 30.

Pišnius

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1892 11 13 Linkiškių k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1920 07 07. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3396, išduotas 1929 07 31.

Pišnius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1895 06 21 Zabelynės k. Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 08 19–1921 05 01. 1929 m. gyv. Panevėžio apskr. Pumpėnų vls. Moliunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2920, išduotas 1929 06 26.

Pitkauskas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1902 Raudenio k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 12 16. 1928 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2081, išduotas 1929 04 17.

Pitleris

Zelikas, Leibos sūnus

Gimė 1900 02 02 Veisiejų mst. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 09 23–1922 04 11. Ats. grandinis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8804, išduotas 1932 10 19.

Pivariūnas

Kostas, Kazio sūnus

Gimė 1877 05 12 Vosiūnų k. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 08 19–1922 03 09. 1930 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6455, išduotas 1931 02 22.

Pivariūnas

Aleksas, Martyno sūnus

Gimė 1895 01 01 Piemenų k. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Apdov. liud Tarnavo sav. 1919 05 05–1920 07 14. 1929 m. gyv. Panevėžio apskr. Naujamiesčio vls. Stultiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2922, išduotas 1929 06 26.

Pivarūnas

Stepas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1898 06 02 Markūniškės k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Mirė 1919 05 05. motinai Liudai, gyv. Užvenčio vls. Guravos k. Įstojo sav. 1919 01 19. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5911, išduotas 1930 11 11.

Pivonas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 12 Migonių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 10 06–1920 05 01. 1929 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5070, išduotas 1930 05 30.

Pivoriūnas

Julius, Petro sūnus

Gimė 1900 01 08 Uogšilio k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 30–1921 10 06. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2373, išduotas 1929 05 31.

Plačakis

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 09 21 Varonių k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 09–1921 10 23. 1930 m. gyv. Pakruojo vls. Kaliavų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6211, išduotas 1931 01 22.

Plačinskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1895 10 29 Varkalių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 09 31. 1928 m. gyv. Šiluvos vls. Žalakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1290, išduotas 1928 11 14.

Plaipa

Aleksas, Alekso sūnus

Gimė 1901 11 27 Platelių mstl. Platelių vls. (Plungės r.). Ats. jaun. puskarininkis. Gyv. Telšių apskr. Alsėdžių vls. Vilkų k. Tarnavo sav. 1920 07 29–1922 04 21. Nuo 1926 07 20 tarnavo Klaipėdos krašto Valst. pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7353, išduotas 1931 09 25.

Plaktukas-Sipavičius

Silvas, Vinco sūnus

Gimė 1894 12 22 Pabarų k. Alantos vls. (Molėtų r.). Mirė 1928 07 09 Pabarų k. Alantos vls. (Molėtų r.). Įstojo sav. 1919 05 05. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9094, išduotas 1933 03 31.

Plankis

Jonas, Mikalojaus sūnus

Gimė 1897 02 08 Plaukių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Metrikuose – Plaskis. Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 11 13. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6984, išduotas 1931 06 25.

Platakis

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1882 04 04 Šiauliuose. Mirė 1938 09 29. Įstojo sav. 1918 12 29. Nuo 1919 07 15 Belaisvių stovyklos viršininkas. 1920 m. suteiktas plk. ltn. laipsnis. 1928 09 11 paleistas į atsargą, 1938 – į dimisiją. Jūrų karininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 298, išduotas 1928 06 09.

Platakis

Domas, Petro sūnus

Gimė 1898 11 14 Telšių mst. (Telšių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 26–1921 11 16. 1929 m. gyv. Telšiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4095, išduotas 1929 11 21.

Platakis

Stepas, Prano sūnus

Gimė 1895 12 26 Kujainių k. Varnių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 07 23–1921 07 21. 1932 m. Varnių vls. Kujainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9092, išduotas 1933 03 31.

Platukis

Zigmas, Jono sūnus

Gimė 1895 03 02 Pocelonių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 03 14. Apdovanotas du kartus – Nr. 1046, išd. 1928 10, yra byloje – 2 egz., tai tur būt grąžintas, o kito – Nr. 2079 – tik 1 egz. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2079, išduotas 1929 04 17.

Plaučiūnas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1895 02 10 Naujo Folvarko vns. Žeimių vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1920 02 09–1921 07 01. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Veprių vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6392, išduotas 1931 02 25.

Plaukis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1902 02 07 Plaukių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1920 11 04–1922 02 05. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4094, išduotas 1929 11 21.

Plauska

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1903 Alytaus mst. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 26–1921 05 13. Buvo pabėgęs. 1930 m. gyv. Alytuje. 1930 m. apdov. buvo anuliuotas, nes jis baustas 4 kartus už vagystę. Apdovanojimo liudijimas Nr. 143, išduotas 1928 05 30.

Plaušinaitis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1892 03 01 Raugalų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 36). LKKSA – pagal metrikus – Plaušinis. Apdov. sav. medaliu. Tarnavo sav. 1919 01 23–1921 12 19, buvo sužeistas. 1928 m. dirbo siaurojo geležinkelio Kazlų Rūdos st. viršininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2500, išduotas 1929 05 31.

Plaušinaitis

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1900 02 08 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 04 23–1921 12 02. 1928 m. gyv. Šiaulių mst., tarnavo miesto policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1565, išduotas 1929 02 19.

Plaušinis

Justinas, Jono sūnus

Gimė 1897 07 14 Raugalų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 11 24. Vyresn. puskarininkis. 1929 m. gyv. Būblelių vls. Rudžių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4598, išduotas 1930 02 15.

Plaušinis

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1903 02 22 Valiulių k. Šakių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1920 05 15–1921 10 26. 1930 m. gyv. Sintautų vls. Vaitiekupių k., 1933 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5702, išduotas 1930 10 31.

Plechavičius

Povilas, Igno sūnus

Gimė 1890 02 01 Bukončių k. Židikų vls. (Mažeikių r.). 1918 11 15 Valst. taryba paskyrė Sedos aps. apsaugos viršininku. 1918 12 10 jis įkūrė Sedos komendantūrą. 1929 m. paleistas į atsargą. 1944 m. Vietinės rinktinės organizatorius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4, išduotas 1928 04 23.

Plechavičius

Aleksandras, Igno sūnus

Gimė 1897 06 01 Bukončių k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Mirė 1942 05 06 Rusijoje, Petropavlovsko kalėjimas. Įst. savanoriu 1918 11 23. 1918–1919 m. dalyvavo partizaninėse kovose. 1919 02 18–1919 07 15. tarn. Sedos–Mažeikių komendantūroje. 1920 02 13 suteiktas vyr. ltn. laips., 1928 – plk. 1933 paleistas, 1940 suimtas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 482, išduotas 1928 04 23.

Plečkaitis

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 06 13 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1919 11 09, paleistas dėl ligos. Antrą kartą – 1920 03 02–1922 03 08. 1928 m. gyv. Mažeikių aps. Židikų vls. Bukančių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3346, išduotas 1929 07 31.

Plečkaitis

Petras Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 11 16 Būdviečių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 11 23. 1929 m. gyv. Keturvalakių vls. Karklinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3496, išduotas 1929 08 21.

Plečkaitis

Petras, Jono sūnus

Gimė 1899 05 07 Bartninkų mstl. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 19–1920 05 01, 1920 06 01–1921 09 10, 1921 11 19–1923 06 16. 1928 m. gyv. Keturvalakių vls. Žydronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3365, išduotas 1929 07 31.

Pledas

Juozas, Mortos sūnus

Gimė 1900 03 18 Šeštokų dv. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Mirė 1919 08 22. Įstojo sav. 1919 02 24. Mirė nuo sužeidimo. Prieš kariuomenę gyv. Seinų aps. Rudaminos vls. Karužų k. Motina Morta atsiimti medalį įgaliojo A. Karosą. Ji gyv. Pensilvanijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7758, išduotas 1931 12 31.

Pledzevičius

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1899 06 06 Remanavos dv. Onuškio vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1918 12 23–1921 12 06. 1929 m. gyv. Onuškio vls. Kęstučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3068, išduotas 1929 06 25.

Plerpa

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1899 04 20 Bakšėnų k. Aukštupėnų vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 26–1921 10 08. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6502, išduotas 1931 03 26.

Plesnevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 03 08 Vilkiškių k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 05 28. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2681, išduotas 1929 05 31.

Pleščius

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1895 03 02 Mingelionių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 06 19. 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Pareiškimą pasirašė – Pleštis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3252, išduotas 1929 07 30.

Pleštys

Nikodemas, Jono sūnus

Gimė 1901 07 11 Vanaginės plv. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 14–1920 06 23. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. Antanapolio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1147, išduotas 1928 10 31.

Plėta

Anelius, Juozo sūnus

Gimė 1895 11 17 Inkūnų k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 02–1922 04 14. 1928 m. tarnavo vyr. policininku Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2685, išduotas 1929 05 31.

Pletaitis-Janulis

Modestas, Pranės sūnus

Gimė 1881 08 24 Jandiškio vns. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1921 07 15. Ats. jaun. puskarininkis. 1931 m. gyv. Biržų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7435, išduotas 1931 10 15.

Plevokas

Petras, Povilo sūnus

Gimė 1905 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 20–1922 01 01. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 247, išduotas 1928 06 14.

Pliauga

Juozas, Zigmo sūnus

Gimė 1896 04 05 Poteronių I k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 10 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1606, išduotas 1929 02 19.

Plyčius

Izidorius, Juozo sūnus

Gimė 1898 08 02 Pautvardžių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 21–1919 10 26, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Jurbarko vls. Giedrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7529, išduotas 1931 11 09.

Plikaitis

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1899 04 05 Būdviečių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 03 17, pašauktu – 1919 10 01–1921 12 06. 1928 m. gyv. Kvietiškio vls. Kirmėlinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2687, išduotas 1929 05 31.

Plikaitis

Pijus, Jurgio sūnus

Gimė 1896 10 07 Vidgirių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Metrikuose – Plikis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 20, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 27. 1928 m. gyv. Marijampolės aps. Antanavo vls. Nendrinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1415, išduotas 1928 12 07.

Plikionis

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 19 Tarvydų k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 07 02–1922 04 12. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5623, išduotas 1930 09 30.

Pliopa

Juozas, Tomo sūnus

Gimė 1895 06 03 Krasnoselio k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 02 14–1920 03 01. 1929 m. gyv. Vievio vls. Pipikiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2780, išduotas 1929 05 31.

Plioplys

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 05 24 Jūrės k. Višakio Rūdos vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 1843). Tarnavo sav. 1919 02 18–1919 11 29, paleistas dėl ligos. Gavo žemės ir gyv. Marijampolės aps. Javaravo vls. Meškinių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4072, išduotas 1929 11 21.

Plioplys

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1900 08 04 Eglupio k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Mirė 1923 08 01 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). motinai Magdei, gyv. Marijampolės mst. Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 11 05. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8191, išduotas 1932 03 31.

Plyskaitis

Jonas, Aloizo sūnus

Gimė 1897 11 13 Vedegiškių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1921 10 11. 1931 m. gyv. Paežerėlių vls. Žeimių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6511, išduotas 1931 03 26.

Pliskauskas

Aleksas, Juozo sūnus

Gimė 1899 05 01 Glembocko k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 08 12–1920 09 20. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Lelivos–Polionijos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5291, išduotas 1930 06 25.

Pliskevičius

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1898 6 08 Meškučių k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 08 03, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Meškučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8147, išduotas 1932 03 29.

Pliškevičius

Juozas, Gabrielio sūnus

Gimė 1901 06 15 Daugų mst. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 10 29. 1928 m. gyv. Trakų aps. Onuškio vls. Migučionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1460, išduotas 1929 02 04.

Plytnikas

Gabrys, Adomo sūnus

Gimė 1899 Žvirgždėnų k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 03–1921 11 17. 1928 m. gyv. Pivašiūnų vls. Žaliadvario k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1821, išduotas 1929 03 20.

Plytnikas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1896 10 04 Gudelių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 09 23–1922 04 07. Jaun. puskarininkis. 1929 m. gyv. Veisiejų vls. Galstų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3915, išduotas 1929 11 13.

Plytninkas

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1899 Pazapsių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 11 24. 1928 m. gyv. Lazdijų vls. Avižancų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1385, išduotas 1928 12 07.

Pliuškis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1901 Kervių k. Ylakių vls. (Skuodo r.). Mirė 1920 08 21. žmonai Juzefai, gyv. Židikų vls. Parakalnų k. Įstojo sav. 1919 04 15. Mirė 3-ioje Raudonojo Kryžiaus ligoninėje. Žemė buvo skirta Dautarų dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9422, išduotas 1934 01 31.

Plokštys

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1893 07 30 Užpelkių k. Palangos vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 12 02–1921 05 03. 1931 m. gyv. Klaipėdos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8478, išduotas 1932 05 31.

Plokštys

Petras, Stepo sūnus

Gimė 1897 Margionių k. Marcinkonių vls. (Varėnos r.). Mirė 1919 09 21. Įstojo sav. 1919 01 04. Nukautas mūšyje su bolševikais. Apdov. rūpinosi brolis Vladas, gyv. Merkinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8475, išduotas 1932 05 31.

Plonica

Andrius, Vilimo sūnus

Gimė 1901 06 12 Patamulšėlio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1920 11 27. Metrikuosė – Emilijos. motinai Plonicaitei Emilijai. Įstojo sav. 1919 01 17. Mirė karo ligoninėje nuo žaizdų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3730, išduotas 1929 10 21.

Plučas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1897 05 12 Šilagalio k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 07 16–1921 11 04. 1929 m. gyv. Pumpėnų vls. Kalno vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8829, išduotas 1932 10 31.

Plučas

Kazys, Stasio sūnus

Gimė 1901 11 10 Šakiškių I k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 02 24–1922 04 14. 1932 m. gyv. Pumpėnų vls. Dudiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8477, išduotas 1932 05 31.

Plungė

Aleksas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 03 09 Pakalniškių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 03 27. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2049, išduotas 1929 03 26.

Plungė

Pranas Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 22 Žybartų k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tėvai prisirašę prie Radviliškio vls. Krikštijo Rozalimo bžn. Tarnavo sav. 1919 05 23–1920 09 30. 1928 m. gyv. Marijampolės gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1942, išduotas 1929 03 26.

Pluščauskas

Jonas, Leonardo sūnus

Gimė 1894 04 10 Rumšių k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Įstojo sav. 1919 02 04. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1061, išduotas 1928 10 20.

Pocevičius

Bernardas, Prano sūnus

Gimė 1888 01 30 Šiaudinės k. Kidulių vls. (Šakių r.). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 28–1920 05 06. 1928 m. gyv. Rokiškio aps. Obelių vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1825, išduotas 1929 03 23.

Pocevičius

Juozas, Simono sūnus

Gimė 1899 12 21 Grinaičių k. Kidulių vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 04 30–1921 11 10. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje Šakių aps. I rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2306, išduotas 1929 04 24.

Pocevičius

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1900 05 09 JAV, Čikagos mst. Mirė 1919 08 28. Gyv. Šakių aps. Kidulių vls. Bunikių k. tėvui, gyv. Gelgaudiškio vls. Višinskių k. Įstojo sav. 1919 03 11. Nukautas mūšyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8146, išduotas 1932 03 29.

Pocevičius

Stasys, Justo sūnus

Gimė 1895 12 18 Pikelių k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 01 Sedos komendantūroje, vėliau milicijoje iki 1927 m., dalyvavo mūšiuose. 1930 m. gyv. Tirkšlių vls. Gudiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5211, išduotas 1930 06 25.

Pociejus

Baltrus, Miko sūnus

Gimė 1893 09 20 Kubiliškių (Lauk.) k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 04 24. 1929 m. gyv. Barzdų vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3211, išduotas 1929 07 30.

Pociūnas

Ignas, Stasio sūnus

Gimė 1896 07 31 Balninkų mstl. Balninkų vls. (Molėtų r.). Metrikuose – Paciūnas. Tarnavo sav. 1919 05 08–1919 10 16, paleistas dėl sveikatos. 1931 m. gyv. Pabaisko vls. Deltuvėles k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6629, išduotas 1931 04 02.

Pociūnas

Stasys, Vlado sūnus

Gimė 1895 05 01 Labelių k. Balninkų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 06 05–1920 06 15, pašauktu – 1921 02 15–1921 11 15. 1931 m. gyv. Želvos vls. Adomavos dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5907, išduotas 1930 11 11.

Pociūnas

Vladas, Stasio sūnus

Gimė 1902 09 22 Kiauklių k. Šešuolių vls. (Ukmergės r.). Mirė 1919 07 11. Įstojo sav. 1919 05 07. Žuvo bolševikų fronte ties Ilukštu. Apdov. rūpinosi brolis Česlavas, gyv. Pabaisko vls. Deltuvėlės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4998, išduotas 1930 04 30.

Pocius

Jurgis, Domininko sūnus

Gimė 1895 05 04 Rietavo mst. (Plungės r.). Mirė 1930 06 22 Plungės mst. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 06 27–1920 03 27. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9890, išduotas 1936 11 31.

Pocius

Pranas, Karolinos sūnus

Gimė 1892 03 09 Didžiulių k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 07 14–1921 04 16. 1932 m. gyv. Kaune. Darbininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9146, išduotas 1933 04 26.

Pocius

Stepas, Jono sūnus

Gimė 1895 08 03 Pakuršėnų k. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 04 07–1920 04 10, paleistas dėl silpnos sveikatos. 1930 m. gyv. Kuršėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6989, išduotas 1931 06 25.

Pocius

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1899 01 29 Papušinio k. Tytuvėnų vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 10 01–1922 04 13. 1930 m. gyv. Tytuvėnų vls. Pumpurų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7396, išduotas 1931 09 30.

Pocius

Simas, Alekso sūnus

Gimė 1897 01 27 Šiauliuose. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 02 10–1924 01 31. Buvo lenkų nelaisvėje. 1931 m. gyv. Kauno aps. Kalnėnų gelež. stotyje, dirbo geležinkelininku. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9232, išduotas 1933 06 30.

Pocius

Petras, Justo sūnus

Gimė 1893 01 04 Anapolio dv. Židikų vls. (Mažeikių r.). Metrikuose gimimo vieta Antanapolės k. Tarnavo sav. 1919 04 03–1920 08 03. 1930 m. gyv. Sedos vls. Plinkšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5116, išduotas 1930 05 30.

Pocius

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1898 09 29 Janapolio k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1920 10 29–1921 11 16. 1936 m. gyv. Kražių vls. Kasčiukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9163, išduotas 1933 04 30.

Pocius

Kazys, Liudviko sūnus

Gimė 1899 03 04 Juostininkų k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 31. 1928 m. gyv. Miežiškių vls. Kuzmiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1073, išduotas 1928 10 20.

Pocius

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1894 08 14 Užventės k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Ats. vachmistras. Tarnavo sav. 1919 04 09–1920 03 29, virštarnybiniu – 1920 11 05–1922 10 18. Nuo 1922 12 15 – žandaras, Klaipėdos sukilimo dalyvis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5370, išduotas 1930 07 31.

Pocius

Pranciškus, Barboros sūnus

Gimė 1899 11 01 Papilės mstl. Papilės vls. (Akmenės r.). Apdov. Tarnavo sav. 1920 08 20–1921 11 12, paleistas dėl ligos. 1936 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10114, išduotas 1938 09 27.

Pocius

Juozas, Karolio sūnus

Gimė 1896 11 09 Šlumpių k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Kilęs iš Raseinių aps. Kelmės mst. Tarnavo sav. 1919 05 02–1920 04 27, antrą kartą 1920 11 04–1922 10 29. 1930 m. gyv. Kelmės vls. Gaštynų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6028, išduotas 1930 12 15.

Pocius

Juozas, Martyno sūnus

Gimė 1893 03 17 Padargupio k. Ariogalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 30–1920 04 08. 1929 m. gyv. Ariogalos vls. Žąsinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5017, išduotas 1930 05 31.

Pocius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 07 10 Janapolio k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 03 22. 1929 m. gyv. Kražių vls. Kaščiukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3094, išduotas 1929 06 26.

Pocius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 08 28 Dirvonų Senųjų dv. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 04 14–1921 11 18. 1928 m. tarnavo mokomojoje karo eskadrilėje laisvai samdomu tarnautoju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 395, išduotas 1928 06 09.

Pocius

Domas, Jono sūnus

Gimė 1892 07 11 Stripinių k. Ylakių vls. (Skuodo r.). Įstojo sav. 1920 09 08. 1928 m. gyv. Sedos vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 682, išduotas 1928 08 29.

Pocius

Antanas, Adolfo sūnus

Gimė 1894 11 01 Giedraičių k. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Metrikuose – Pocevičius. Tarnavo sav. 1919 12 05–1921 10 30. 1934 m. gyv. Šiaulių mst. Komisija 1934 03 20 prot. Nr. 269 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9471, išduotas 1934 03 29.

Pocius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1902 10 02 Kasčiukų k. Kražių vls. (Kelmės r.). (Pocevičius) Tarnavo sav. 1920 10 29–1922 07 03. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3151, išduotas 1929 07 30.

Pocius

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1899 08 19 Raseinių mst. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 03 29–1921 10 21. 1929 m. gyv. Raseiniuose, tarnavo pašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4530, išduotas 1930 02 15.

Pockevičius

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1897 10 08 Barčių k. Metelių vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1920 05 05, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Seinų apskr. Rudaminos vls. D. Kiršnos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3866, išduotas 1929 11 11.

Pockočimas

Povilas, Justino sūnus

Gimė 1895 01 23 Panevėžyje. Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 06 10. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1747, išduotas 1929 03 16.

Počepavičius

Medardas, Justino sūnus

Gimė 1902 10 15 Užuraisčio k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1920 12 22–1922 01 28, pašauktu – 1922 12 07–1924 10 11. 1929 m. gyv. Klaipėdos krašte, tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5500, išduotas 1930 08 11.

Počepavičius

Juozas, Justino sūnus

Gimė 1895 11 27 Trainių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 02 25–1920 03 02. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2505, išduotas 1929 05 31.

Počiuipas

Mykolas, Antano sūnus

Gimė 1895 09 11 Rudakių k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 12–1921 04 28. 1930 m. gyv. Kaune. Šoferis, dirbo pas privatininkus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7002, išduotas 1931 06 25.

Poderis

Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 06 22 Pyplių (Veršvų) k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – (kitais dok. gim. vieta– Marijampolės aps. Garliavos vls. Marvos dv.) apdov. sav. medaliu Tarnavo sav. 1919 01 06–1924 08 16, buvo nelaisvėje. 1930 m. gyv. Lapių vls. Linkuvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5786, išduotas 1930 10 31.

Poderys

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1902 01 01 Pyplių (Veršvų) k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Mirė 1919 03 04. Įstojo sav. 1919 01 20. Mirė nuo žaizdos R Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8037, išduotas 1932 02 09.

Podkameris

Petras, Miko sūnus

Gimė 1898 01 25 Vaišvilčių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 01 21. Įstojo sav. 1919 03 10. Mirė karo ligoninėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5115, išduotas 1930 05 30.

Podkopajevas

Feodoras, Grigoro sūnus

Gimė 1894 06 16 Rusijoje, Voronežo redyba, Nižnevedicko aps. Goršečnos vls. Gimimo vieta – Kliuč k. (Rusija). Tarnavo sav. 1919 08 22–1921 06 17. 1930 m. gyv. Kretingos aps. Skuodo vls. Narvydžių k. Tarnavo pasienio policijoje IV rj. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6853, išduotas 1931 06 17.

Podžeckas

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1902 01 01 Žižmelių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 04 08, 1920 11 04–1921 12 10. 1931 m. gyv. Taujėnų vls. Laviškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5725, išduotas 1930 10 31.

Podžeckis

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1898 01 26 Žižmių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 02 03–1921 10 29. 1930 m. gyv. Kaune, nuo 1928 m. tarnavo KSDK jaunesn. prižiūrėoju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5619, išduotas 1930 09 30.

Pogirskis

Antanas, Viktoro sūnus

Gimė 1895 05 16 Šeksčių dv. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Mirė 1941 10 Kaune. (Pagirys). Medikas leitenantas. Įstojo sav. 1919 01 23. 1919 05 01 perkeltas į Karo m-klą. 1919 07 15 suteiktas karo valdininko, 1920 05 14 – karo mediko ltn. laipsnis. Tarnavo iki 1940 m. (gyd. plk. ltn.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 881, išduotas 1928 08 31.

Poliakas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 03 01 Pudžiūnų k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 04 26–1921 11 30. 1930 m. gyv. Pakruojo vls. Lizdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5704, išduotas 1930 10 31.

Polikaitis

Matas, Vinco sūnus

Gimė 1892 09 21 Gudžiūnų mstl. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 31–1920 03 27. 1929 m. gyv. Gudžiūnų vls. Margininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4597, išduotas 1930 02 18.

Polujanskas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1896 10 05 Dulkiškių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 08–1920 09 29, pašauktu – 1920 11 16–1921 03 13. 1932 m. gyv. Rozalimo vls. Bališkių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8613, išduotas 1932 06 13.

Popovas

Mikas, Efimo sūnus

Gimė 1903 Batakių mstl. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1920 11 04–1922 12 16. 1932 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9093, išduotas 1933 03 31.

Poricas

Kajetonas, Kajetono sūnus

Gimė 1896 10 07 Ežaičių k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Mirė 1919 10 02 Šiauliuose. motinai Barborai, gyv. Andriejavo vls. Piktiškių k. Įstojo sav. 1919 02 10. Mirė ligoninėje nuo raupų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8479, išduotas 1932 05 31.

Postauka

Bronius, Petro sūnus

Gimė 1899 07 18 Panevėžyje. Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 08 20. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. Piniavos vls. Šauklių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3783, išduotas 1929 10 21.

Pošiūnas

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1896 04 17 Modžiūnų k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Mirė 1985 Pabradės mst. (Švenčionių r.). Majoras. Grįžo į Lietuvą ir 1918 12 02 įstojo sav. 1919 12 20 suteiktas vyr. ltn., 1936 m. – plk. ltn. laipsnis. Tarnavo kariuomenėje iki 1940 m. 1941 m. suimtas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 199, išduotas 1928 04 23.

Poškus

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1884 11 29 Dargužiškių k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 630). Įstojo sav. 1919 05 09. 1928 m. tarnavo policininku. 1928 m. gyv. Mažeikių aps. ir vls. Knabikų k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3326, išduotas 1929 07 31.

Poškus

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1894 09 13 Liolių mst. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 07 13–1920 08 21. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3514, išduotas 1929 08 21.

Poškus

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1899 10 14 Krumpių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1921 12 01. 1928 m. gyv. Pakruojo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 473, išduotas 1928 07 26.

Poškus

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1899 12 31 Verbūnų dv. Gruzdžių vls. (Šiaulių r.). Kilęs iš Šiaulių aps. Šaukėnų vls. Šilo–Pavežupio k. Tarnavo sav. 1919 06 03–1921 12 01. 1930 m. gyv. Šiaulių aps. Šaukėnų vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6318, išduotas 1931 02 25.

Poškus

Petras, Antano sūnus

Gimė 1903 02 23 Varėnos mst. (Varėnos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 09–1921 06 01, 1922–1928 m. – liktiniu. Gyv. Varėnoje, vėliau Kaune. Žemės gavo Vilijampolėje prie Michalinavos k. Dalyvavo Klaipėdos atvadavime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9185, išduotas 1933 05 31.

Poškus

Pranas, Leono sūnus

Gimė 1899 09 17 Pašušvio mstl. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1921 11 14. 1931 m. gyv. Pašušvio vls. Ginčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6756, išduotas 1931 04 30.

Poškus

Simas, Antano sūnus

Gimė 1894 04 05 Užumelnyčio k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1921 12 05. 1928 m. gyv. Nedzingės vls. Dvarčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1823, išduotas 1929 03 23.

Poškus

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1902 Varpočenskių dv. Raudėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 03 24–1921 12 04. 1928 m. gyv. Telšių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 343, išduotas 1928 06 09.

Poteliūnas

Bronius, Katrės sūnus

Gimė 1902 02 18 Janoslavo k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). jo įgaliotai žmonai Karolinai, gyv. Utenos aps. Joniškio vls. ir k. Tarnavo sav. 1919 03 16–1921 11 23, 1922 03 03–1923 06 23. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10271, išduotas 1940 06 30.

Potupas

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1891 01 03 Žerkiškių k. Traupio vls. (Anykščių r.). Ats. viršila. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2656, išduotas 1929 05 31.

Povilaitis

Jonas, Silvo sūnus

Gimė 1902 07 04 Gubernijos dv. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Kilęs iš Raseinių aps. Kelmės mst. Tarnavo sav. 1919 07 11–1921 07 14, 1921 12 24–1923 11 23. 1929 m. gyv. Kelmės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3441, išduotas 1929 08 21.

Povilaitis

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1894 04 01 Lekėčių mstl. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 01 15, pašauktu – 1920 11 06–1921 03 18. 1930 m. gyv. Lekėčių vls. Zizų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8270, išduotas 1932 04 30.

Povilaitis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1899 12 31 Dievogalos k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 07 07. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Jonučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5413, išduotas 1930 07 31.

Povilaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1893 01 17 Alšėnų dv. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 08 06–1921 04 16. 1930 m. gyv. Vilkaviškio aps. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6505, išduotas 1931 03 26.

Povilaitis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1895 12 19 Juškakaimio k. Slavikų vls. (Šakių r.). Atsargos vyresn. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 08–1921 05 26. 1928 m. gyv. Vilkaviškio aps., tarnavo III-iame pasienio policijos rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2504, išduotas 1929 05 31.

Povilaitis

Antanas, Domo sūnus

Gimė 1893 02 10 Pakalniškių k. Gelgaudiškio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 21–1920 03 23. 1930 m. gyv. Jurbarke, 1937 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10111, išduotas 1938 07 18.

Povilaitis

Antanas, Martyno sūnus

Gimė 1899 02 04 Lekėčių mstl. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 11–1920 01 01. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. Raguvos vls. Rukiškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1955, išduotas 1929 03 26.

Povilaitis

Jurgis, Domo sūnus

Gimė 1887 11 06 Pakalniškių k. Gelgaudiškio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 21–1920 03 31. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 703, išduotas 1928 08 29.

Povilaitis

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1894 04 22 Ungurinės dv. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Kilęs iš Vilkaviškio aps. ir vls. Šelvių k. Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 03 17. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Žaliosios vls. Augalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4811, išduotas 1930 04 28.

Povilaitis

Kazys, Miko sūnus

Gimė 1894 03 04 Vidgirių k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 03 24. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. ir vls. Starkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4995, išduotas 1930 04 30.

Povilaitis

Pijus, Elžbietos sūnus

Gimė 1891 04 08 Nadrausvės (Bugnų) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 11–1920 03 20. 1929 m. gyv. Keturvalakių vls. Širvydų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2826, išduotas 1929 06 31.

Povilaitis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1901 12 29 Kalnaberžės k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 5 11, 1922 08 15–1924 09 08. 1931 m. gyv. Surviliškio vls. Ignacagrodo vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7796, išduotas 1932 01 15.

Povilaitis

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1891 08 07 Vilkijos mst. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1921 04 12. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2855, išduotas 1929 06 26.

Povilaitis

Stasys, Mato sūnus

Gimė 1899 04 06 Lekėčių mstl. Lekėčių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 09 28 Kaune. Įstojo sav. 1919 03 06. Mirė nuo dezinterijos II-oje R Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10010, išduotas 1937 06 30.

Povilaitis

Vincas, Aloyzo sūnus

Gimė 1896 10 13 Dargaičių k. Gruzdžių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 29. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4519, išduotas 1930 02 15.

Povilaitis

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1900 07 13 Šunkarių (Valagbūdžių) k. Slavikų vls. (Šakių r.). Mirė 1958 Druskininkų mst. (Varėnos r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Dimisijos kapitonas. Įstojo 1919 01 10. 1926 09 11 paleistas kaip karo invalidas. 1936 m. gyv. Kaune. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 67, išduotas 1928 04 30.

Povilaitis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1889 05 08 Jiezno mst. (Prienų r.). Mirė 1978 Kaune. Kapitonas. Įstojo sav. 1918 11 10. 1919 11 18 suteiktas vyr. ltn, 1922 m. – kapitono laipsnis. 1932 m. paleistas į atsargą. 1934 m. teistas, atimtas karininko laipsnis. Apdov. Vyčio Kryžiaus 5 laipsnio ordinu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 197, išduotas 1928 04 14.

Povilaitis

Adomas, Juozo sūnus

Gimė 1899 11 21 Girininkų I k. Veiverių vls. (Prienų r.). Grandinis. Tarnavo sav. nuo 1919 02 15, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 24. 1929 m. gyv. Veiverių vls. Naujenėlės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5350, išduotas 1930 07 31.

Povilauskas

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1901 05 25 Gražaičių k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 04 24–1921 10 24. 1928 m. gyv. Pašvitinio vls. Šiaudinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6512, išduotas 1931 03 26.

Povilauskas

Ignas, Kazio sūnus

Gimė 1897 02 18 Švaininkų k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1920 07 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3397, išduotas 1929 07 31.

Povilauskas

Aleksas, Motiejaus sūnus

Gimė 1898 02 12 Užvalkių k. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Metrikuose – Paulauskas. Tarnavo sav. 1919 02 21–1921 10 15. 1931 m. gyv. Kėdainių vls. Pročiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7797, išduotas 1932 01 15.

Povilavičius

Mikas, Mato sūnus

Gimė 1896 09 29 Užubalių k. Ukmergės vls. (Ukmergės r.). Metrikuose – Užubalis. Tarnavo sav. 1919 06 19–1921 10 16. 1931 m. gyv. Taujėnų vls. Konstantinavo dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5902, išduotas 1930 11 11.

Povilionis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1898 Žagarių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Įstojo sav. 1919 01 01. 1928 m. gyv. Metelių vls. Viešnagių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 320, išduotas 1928 06 09.

Poviliūnas

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1894 Kijėlių k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 20–1922 12 11. 1930 m. gyv. Ukmergės aps. Giedraičių vls. Pusnės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4647, išduotas 1931 12 13.

Poviliūnas-Aleliūnas

Antanas, Mikalojaus sūnus

Gimė 1896 08 03 Žandarliškio k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 04–1921 10 16. 1930 m. gyv. Krekenavos vls. Rutakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10219, išduotas 1939 12 11.

Požėla

Edvardas, Juozo sūnus

Gimė 1892 10 20 Bardiškių k. Žeimelio vls. (Pakruojo r.). Kapitonas. Įstojo sav. 1919 03 01; 1919 07 31 – į Karo m-klą (II laida). Ją baigus suteiktas ltn. laipsnis. 1940 12 11 iš kariuomenės atleistas. 1941–1947 m. kalintas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 779, išduotas 1928 08 29.

Požėla

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1899 12 27 Bališkių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 07 14–1922 04 16. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6321, išduotas 1931 02 25.

Požereckas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1902 02 02 Žvirgždžių k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 04 12–1920 12 12. 1932 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10082, išduotas 1938 06 30.

Požereckis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 Naubariškių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 19–1921 11 15. 1928 m. gyv. Kelmės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2217, išduotas 1929 04 24.

Prakaitas

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 10 Pulciniškio k. Daujėnų vls. (Pasvalio r.). Metrikuose – Prakaitis. Tarnavo sav. 1919 07 16–1921 11 02. 1930 m. gyv. Krinčino vls. Raudonpamušės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8421, išduotas 1932 05 31.

Prakevičius

Jonas, Simo sūnus

Gimė 1883 11 24 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1918 12 31–1921 07 16. Atsižymėjo žvalgyboje. 1929 m. gyv. A. Panemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7000, išduotas 1931 06 25.

Prakuliauskas

Ignas, Kazio sūnus

Gimė 1900 03 26 Debeikių k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Mirė 1920 10 31. tėvui, gyv. Debeikių k. Įstojo sav. 1919 04 30. Nukautas mūšyje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5236, išduotas 1930 06 25.

Prakuliauskas

Vacys, Stasio sūnus

Gimė 1895 12 20 Debeikių k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 30–1921 11 08. 1930 m. gyv. Raseinių aps. Šiluvos vls. Papušinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6992, išduotas 1931 06 25.

Pralgauskas

Jurgis, Stanislovas sūnus

Gimė 1891 04 28 Jocių dv. Tauragės vls. (Tauragės r.). Apdov. liudijime ir pareiškime rašo Prialgauskas. Vyr. leitenantas. Gydytojas. Įstojo sav. 1919 02 03. Tarnavo iki 1940 m. Komisija 1928 08 04 prot. Nr. 27 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 885, išduotas 1928 08 31.

Pranaitis

Aleksas, Katrės sūnus

Gimė 1886 09 20 Grigaičių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 03 26–1920 05 01. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. Šiaulėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3990, išduotas 1929 11 13.

Pranaitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 05 18 Pasodėlės k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1922 01 11. 1931 m. gyv. Krekenavos vls. Margionių k., 1932 m. – Krekenavos vls. Juragės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7513, išduotas 1931 11 06.

Pranaitis

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1900 02 06 Trakų k. Nemakščių vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 04 15–1922 11 07. 1922–1929 m. gyv. Pagėgių mst. 1930 m. gyv. Raseinių aps. Šiluvos vls. Lyduvėnų gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7759, išduotas 1931 12 31.

Pranaitis

Liudas, Andriaus sūnus

Gimė 1897 08 23 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 04 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1416, išduotas 1928 12 07.

Pranaitis

Petras, Ievos sūnus

Gimė 1900 06 28 Kalvos k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 16–1920 10 20. 1929 m. gyv. Vilkaviškio vls. Navininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4624, išduotas 1930 02 15.

Pranauskas

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1900 03 18 Latvijoje, Rygos mst. Kilęs iš Mažeikių aps. Viekšnių vls. Daubiškių k. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 04 09, pašauktu – 1919 10 01–1922 04 11. 1929 m. gyv. Viekšnių vls. Dainuorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4609, išduotas 1930 02 15.

Pranckevičius

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1902 02 08 Šiluvos mstl. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 02 29, pašauktu – 1924 01 13–1924 12 16. 1931 m. gyv. Šiluvos vls. Roglaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7794.

Pranckevičius

Aleksas, Ksavero sūnus

Gimė 1898 04 01 Musninkų k. Jiezno vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 02 27–1921 10 29. 1928 m. gyv. Jiezno vls. Strazdiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1609, išduotas 1929 02 19.

Pranckevičius

Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1893 07 08 Jonučių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 01 30. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Narsiečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5453, išduotas 1930 07 31.

Pranckevičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 08 06 Pavytės k. Garliavos vls. (Kauno r.). Mirė 1926 03 25 Kaune. Leitenantas. Įstojo sav. 1919 01 25. Pirmas Lietuvos karo lakūnas. Buvo lenkų nelaisvėje. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8482, išduotas 1932 05 31.

Pranckevičius

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1896 07 23 Mockabūdžių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 31–1919 12 17. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3959, išduotas 1929 11 13.

Pranckevičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1899 11 25 Kunigiškių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 12 30. 1931 m. gyv. Bartininkų vls. Pagernavės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5909, išduotas 1930 11 11.

Pranckonis (Pranckevičius)

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1898 04 13 JAV, Niujorko valstija, Dunkirkas. Mirė 1971 05 12 JAV, Baltimorė. Vyr. ltn. Įst. sav. 1919 05 25. Dalyv. kovose. 1921 03 12 suteiktas pėst. ltn., 1937 m. – gen. štabo plk. ltn. laipsnis. 1940 m. atleistas. 1940 07 26 suimtas ir nuteistas mirti. Dalyv. Birželio sukilime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 206, išduotas 1928 06 14.

Pranckūnas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1894 06 26 Lungelių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 24–1920 07 02 2 p.p. Gyveno Lungelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1262, išduotas 1928 11 14.

Pranckūnas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1901 12 19 Sirutėnų dv. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 28–1921 04 26. 1929 m. gyv. Rokiškio aps. Lašų dvare. 1930 m. gyv. Rokiškio aps. Noreikiuose, tarnavo pasienio policijos 6 rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4824, išduotas 1930 04 28.

Pranckūnas

Kazys, Alekso sūnus

Gimė 1898 07 17 Karšinaukos k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 04 09. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1306, išduotas 1928 11 14.

Pranckūnas

Kazys, Stasio sūnus

Gimė 1902 04 07 Kaune. Vyresn. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 10 16–1921 11 15, 1923 03 01–1925 05 06. Nuo 1924 05 01 tarnavo virštarnybiniu. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5706, išduotas 1930 10 31.

Pranculis

Antanas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1898 10 11 Malavėnų k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Vyr. ltn. Įstojo sav. 1919 03 10. Baigė Karo m-klos I laidą. 1924 m. paleistas į atsargą. 1938 m. Kariuomenės teismo nuteistas. 1941 m. suimtas, 1942 m. žuvo lageryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 775, išduotas 1928 08 29.

Pranculis

Jonas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1895 01 27 Malavėnų k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Mirė 1977 06 29 Kaune. Kapitonas. Įstojo sav. 1918 12 20. 1919 10 18 suteiktas kpt. laipsnis. 1935 m. paleistas į atsargą. 1941–1954 m. kalintas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 157, išduotas 1928 04 23.

Pranculytė-Statkevičienė

Stanislava, Izidoriaus sūnus

Gimė 1895 02 02 Šiauliuose. Vyresn. gydytojo padėjėja. Tarnavo sav. 1919 03 23–1920 03 26. 1928 m. gyv. Kauno aps. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 305, išduotas 1928 06 09.

Pranevičius

Petras, Tado sūnus

Gimė 1900 05 19 Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 06–1920 12 01. 1930 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4993, išduotas 1930 04 30.

Pranevičius

Ignas, Platono sūnus

Gimė 1893 09 03 Jaučiakių k. Vilkijos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 08–1920 03 20. 1934 m. gyv. gimtinėje. Komisija 1934 01 16 prot. Nr. 260 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9416, išduotas 1934 01 31.

Pranevičius

Matas, Silvestro sūnus

Gimė 1886 09 14 Ažolytės k. Krakių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 24–1920 03 24. 1930 m. gyv. Kauno aps. Pažaislio vls. Užšilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6986, išduotas 1931 06 25.

Praninskas

Leonas, Jono sūnus

Gimė 1901 11 02 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 04 29–1920 05 11, 1921 11 09–1923 10 01. 1935 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9678, išduotas 1935 10 31.

Pranka

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1898 10 03 Budrionių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). (Franka) Tarnavo sav. 1919 01 12–1921 10 29. 1929 m. gyv. Pasvalio vls. Dagiliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4123, išduotas 1929 11 21.

Pranskaitis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 02 17 Šakių mst. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 21–1920 03 20. 1931 m. gyv. Šakių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7592, išduotas 1931 11 28.

Pranskaitis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1896 07 27 Ašmučių k. Šakių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 05 28–1921 10 16. 1931 m. gyv. Šakių vls. Batiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8648, išduotas 1932 06 22.

Pranskevičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1886 08 17 Padvarių k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1920 03 11. Gyv. Marijampolės aps. Kalvarijos vls. Jungėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6675, išduotas 1931 04 21.

Pranskevičius

Mykolas, Mykolo sūnus

Gimė 1896 08 20 Pauliukalnių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 11 07–1921 07 20. 1936 m. gyv. Kalvarijos vls. Trakėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9919, išduotas 1937 02 27.

Pranskūnas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 07 27 Kunigiškių k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Metrikuose – Pronckunas. Tarnavo sav. 1919 08 02–1920 04 16, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3226, išduotas 1929 07 30.

Prapiestis

Zigmas, Tomo sūnus

Gimė 1898 01 24 Gerdašių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 12 30–1920 03 21 1 p.p. Komisija 1928 10 06 pripažino sav. kūrėju. Priklausė LKKSS Seinų skyriui, įkūrė Leipalingio skyrių. Buvo Leipalingio viršaičiu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1308, išduotas 1928 11 14.

Prapuolenis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1900 09 21 Tupikų k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 11 25. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9658, išduotas 1935 10 15.

Prapuolenis

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1896 06 07 Tupikų k. Naumiesčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 20–1921 10 01. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 843, išduotas 1928 08 29.

Prascienius

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1899 04 05 Pakriaunių k. Kriaunų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 26, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 08. 1928 m. gyv. Obelių vls. Antanašės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1607, išduotas 1929 02 19.

Pratkus

Jonas, Augusto sūnus

Gimė 1902 09 12 Utenos mst. (Utenos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 31–1921 03 26, virštarnybiniu – 1925 01 20–1926 10 01. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1885, išduotas 1929 03 23.

Pratusis

Kazys, Anastazijos sūnus

Gimė 1900 09 14 Kunigiškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1925 02 08. Kitur – Žukas Kazys, Jono. žmonai Žukienei Anastazijai, gyv. Ramygaloje. Viršila. Tarnavo sav. 1919 04 07–1922 10 21, liktiniu – nuo 1923 10 01. Nusišovė. Kariuomenėje pasivadino Žuku – patėvio pavarde. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4802, išduotas 1930 04 15.

Pravilionis

Jonas, Augustino sūnus

Gimė 1896 02 11 Užkapių k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1921 10 19. 1930 m. gyv. Dotnuvos vls. Gelainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7264, išduotas 1931 08 31.

Preidis

Mykolas, Kazimiero sūnus

Gimė 1893 09 09 Karšinaukos k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1937 11 21 Panevėžyje. žmonai Marijonai, gyv. Panevėžyje. Tarnavo sav. 1919 05 20–1922 02 06. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10095, išduotas 1938 07 18.

Preidys

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1888 07 01 Karšinaukos k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 24–1920 03 24. 1928 m. gyv. Velžio vls. Batrakų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4240, išduotas 1929 11 21.

Preidys

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1897 10 27 Kupštų k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 01 04–1921 07 17. 1928 m. gyv. Kupstų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3882, išduotas 1929 11 13.

Preidys

Mikas, Mato sūnus

Gimė 1900 07 06 Karužiškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 09 25–1922 04 26. 1929 m. gyv. Panevėžio vls. Liudynės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5321, išduotas 1930 06 25.

Preikša

Juozas, Martyno sūnus

Gimė 1897 11 15 Rugėnų k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 24. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8476, išduotas 1932 05 31.

Preikšaitis

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1903 05 22 Tauragės mst. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1920 11 18–1921 11 19. 1929 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4022, išduotas 1929 11 13.

Preikšaitis

Martynas, Endriaus sūnus

Gimė 1902 01 28 Stragutės k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1920 12 06–1922 10 20. 1932 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9017, išduotas 1933 01 31.

Preikšas

Martynas, Miko sūnus

Gimė 1895 07 17 Medsėdžių k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 05 27. 1932 m. gyv. Kretingos aps. Salantų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8650, išduotas 1930 06 22.

Preikštas

Tadas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 10 05 Giminėnų k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 06 21–1920 07 03, mobilizuotu – 1920 11 12–1923 01 17. 1930 m. gyv. Joniškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7001, išduotas 1931 06 25.

Preisas

Eduardas, Jono sūnus

Gimė 1901 12 14 Keturkaimio k. Naumiesčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1920 03 28–1921 06 21. 1930 m. gyv. Keturkaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7598, išduotas 1931 11 28.

Prekeris

Benediktas, Balio sūnus

Gimė 1896 12 22 Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1921 12 01. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3386, išduotas 1929 07 21.

Prekevičius

Juozas Jokimas, Stasio sūnus

Gimė 1893 03 24 Riogliškių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1920 02 02. 1930 m. gyv. Kvietiškio vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6674, išduotas 1931 04 21.

Pretkelis

Mikas, Antano sūnus

Gimė 1898 10 20 Zaliesių vns. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 23–1920 08 07 (sužeistas). 1929 m. gyv. Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5410, išduotas 1930 07 31.

Pretkevičius

Jurgis, Mataušo sūnus

Gimė 1900 08 11 Pakumprio k.* Prienų vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 03 11–1920 04 16, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Kaune. Karo invalidas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 738, išduotas 1928 08 29.

Prialgauskas

Povilas, Tomo sūnus

Gimė 1900 01 02 Nerimdaičių k. Nevarėnų vls. (Telšių r.). Mirė 1919 05 14. Įstojo sav. 1919 01 24 Telšiuose į apsaugos būrį. Du kartus sužeistas, susirgo šiltine. Mirė ligoninėje. Laidojo 1919 05 19. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9795, išduotas 1936 07 31.

Pricevičius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1893 06 10 Naujininkų k. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 03 23. 1929 m. gyv. Kaupiškių vls. Matlaukio II k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3150, išduotas 1929 07 30.

Pridotkas

Andrius, Antano sūnus

Gimė 1897 01 21 Būdviečių (Gudelių) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1972 12 04 Australijoje, Melburnas. Apdov. ., išd. Plk. ltn. Įstojo sav. 1919 01 23. Dalyvavo kautynėse, buvo sužeistas. Tarnavo kariuomenėje iki 1941 m. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Australiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1025, išduotas 1940 06 05.

Pridotkas

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1901 02 16 Didžiųjų Zariškių k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1920 03 17, pašauktu – 1921 11 01–1923 01 10. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2689, išduotas 1929 05 31.

Pridotkas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1882 03 18 Kazliškių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1920 12 15. 1931 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8471, išduotas 1932 05 31.

Prielgauskas

Stasys, Kosto Rapolo sūnus

Gimė 1893 11 29 Jačiūnų k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 27–1920 03 11. 1929 m. gyv. Musninkų vls. Narvidiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4829, išduotas 1930 04 30.

Prikockis

Stasys, Baltraus sūnus

Gimė 1900 01 30 Nereikonių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 05 13, pašauktu – 1919 10 01–1920 11 17. 1928 m. gyv. Klaipėdos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2126, išduotas 1929 04 17.

Prižgintas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1900 09 14 Palangos mst. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1920 09 26–1923 02 05. 1929 m. gyv. Palangoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4142, išduotas 1929 11 21.

Prochorskis

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1899 12 29 Raudondvario dv. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1921 12 01. 1928 m. gyv. Kaune, Linksmadvaryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1120, išduotas 1928 10 31.

Prokapas

Adolfas, Martyno sūnus

Gimė 1897 Alytaus mst. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 10 29. 1928 m. gyv. Alytaus aps. Alovės vls. Padvariškių k. 1928 m. rašo, kad gimęs Daugų vls. Bukantiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1461, išduotas 1929 02 04.

Prokopas

Juozas, Gabrieliaus sūnus

Gimė 1900 03 14 Lapūnų k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 11 27 2 p.p. 1930 m. gyv. Vilkaviškio aps. Pajavonio vls. Ragaišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5822, išduotas 1930 10 31.

Pronckaitis

Stepas, Antano sūnus

Gimė 1898 12 07 Minupių k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Mirė 1920 01 17. Įstojo sav. 1918 12 08. Mirė karo ligoninėje nuo dėmėtosios šiltinės. Apdov. rūpinosi brolis Jonas, gyv. Užvenčio vls. Volungių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6627, išduotas 1931 04 02.

Pronckūnas

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1892 08 13 Baluškių k. Daujėnų vls. (Pasvalio r.). (Pranckūnas) Karo valdininkas. Įstojo sav. 1918 12 01. 1923 10 paleistas į atsargą. Vėliau tarnautojas įv. vietose – Žemės ūkio rūmuose, Susisiekimo, Finansų ministerijose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2646, išduotas 1929 05 31.

Proškinas

Petras, Mykolo sūnus

Gimė 1899 05 13 Padegimės k. Barstyčių vls. (Skuodo r.). Tarnavo sav. 1919 03 13–1921 11 12. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 348, išduotas 1928 06 09.

Prūsaitis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 12 29 Pašlavančio (Venckūnų) vns. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 12, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 14. 1930 m. gyv. Kalvarijos vls. Trakėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6510, išduotas 1931 03 26.

Prūsas

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1901 06 22 Jankūnų k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarn. sav. 1919 05 26–1922 11 04. 1928 m gyv. Radviliškio vls. Monkiškių k. 1935 m gyv. Kaune, dirbo prekyboje. Žemės gavo Šiaulių aps. Tryškių vls. Pabalvės k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 973, išduotas 1928 09 27.

Prušakevičius

Leonas, Leontijaus sūnus

Gimė 1883 02 02 Baltarusijoje, Gardino mst. Plk. ltn. Įstojo sav. 1918 12 07. 1920 01 24 suteiktas kpt., 1923 m. – plk. ltn. laipsnis. 1927–1938 m. dirbo Kriminalinėje policijoje.1938 m. paleistas į dimisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 689, išduotas 1928 08 29.

Pružanskas

Joselis, Dovydo sūnus

Gimė 1892 Lenkijoje, Lietuvos Brasta. Tarnavo sav. 1920 09 29–1921 11 16. 1930 m. gyv. Alytaus mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5622, išduotas 1930 09 30.

Ptakauskas

Bolius, Juozo sūnus

Gimė 1898 07 13 Sankonių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1918 12 28–1921 11 20. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8649, išduotas 1932 06 22.

Ptašinskas

Antanas, Kazimiero sūnus

Gimė 1900 09 10 Seredžiaus mstl. Seredžiaus vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1921 10 20. 1933 m. gyv. Seredžiaus mst. Komisija 1933 05 16 prot. Nr. 241 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9186, išduotas 1933 05 29.

Pučas

Andrius, Juozo sūnus

Gimė 1903 11 01 Pravieniškių gelež. st. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1920 11 06–1921 11 23. 1930 m. gyv. Žaslių vls. Žaklės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7107, išduotas 1931 06 25.

Pučinskas

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1894 06 20 Aleksandravėlės k. Aleksandravėlės vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1920 07 05. 1929 m. gyv. Obelių vls. Olchovkos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5235, išduotas 1930 06 25.

Pučinskas

Liudas, Andriaus sūnus

Gimė 1895 II p. Avikilų k. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 11–1920 04 16. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. Užgirių k. Komisija 1934 03 13 prot. Nr. 268 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9464, išduotas 1934 03 29.

Pučkus

Antanas, Onos sūnus

Gimė 1889 06 27 Komariškių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 03 10–1921 04 21. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1930 m. gyv. Klaipėdos gelež. st. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4296, išduotas 1929 11 21.

Pudymaitis

Augustas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 01 23 Elzbietiškio k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 05, pašauktu – 1919 10 01–1921 12 01. 1926 m. Pūdymaitis teistas už muštynes (gal jam liudijimas neįteiktas, nes byloje yra originalas?). 1930 m. gyv. Sasnavos vls. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7510, išduotas 1931 11 04.

Pudymaitis

Juozas, Juozo Andriaus sūnus

Gimė 1897 03 13 Antanavo dv. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 04 13–1921 10 21. 1930 m. gyv. Antanavo vls. Puodžiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7445, išduotas 1931 10 28.

Pudzimskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1894 03 Trakėnų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 05 19. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1097, išduotas 1928 10 20.

Puidokas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1897 06 13 Puniškių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 30–1920 04 30. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Dabitų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5285, išduotas 1930 06 25.

Puidokas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1895 10 30 Puniškių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 02 19, 1920 10 17–1921 12 19. 1930 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Branduoliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7302, išduotas 1931 08 31.

Puišys

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1902 05 12 Antkalniškių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 02–1921 10 26. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Klišių k., 1938 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4625, išduotas 1930 02 15.

Puišys

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 04 09 Deltuvos mstl. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 08–1920 06 10, pašauktu – 1920 11 16–1922 10 16. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7303, išduotas 1931 08 31.

Puišys

Leonas, Domo sūnus

Gimė 1899 04 08 Saudininkų k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 08 01–1922 04 08. 1931 m. gyv. Kelmės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8472, išduotas 1932 05 31.

Pukartas

Jonas, Ievos sūnus

Gimė 1875 05 27 Juškakaimio k. Slavikų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1920 09 03. 1930 m. gyv. Šakių vls. Ritinių k. Daugelyje kitų dokumentų rašoma Fukartas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7465, išduotas 1931 10 28.

Pūkas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 Vidgirėlių k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. nuo 1919 02 10, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 06. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. Liūliškio k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7003, išduotas 1931 06 25.

Pukis

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1896 11 22 Kučių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 24–1921 10 25. 1930 m. gyv. Panevėžio vls. Dumlaukio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5346, išduotas 1930 07 31.

Pulkauninkas

Karolis, Miko sūnus

Gimė 1893 01 07 Vaitkūnų k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1920 05 01–1921 05 28. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4968, išduotas 1930 04 30.

Pumeris

Petras, Simo sūnus

Gimė 1899 12 23 Dobilynių k. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 19–1921 10 19. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3442, išduotas 1929 08 21.

Pumeris

Elijošius, Elijošiaus sūnus

Gimė 1897 07 08 Trilaukio k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 02 10. motinai Matildai, gyv. Eglupių k. Įstojo sav. 1919 01 14 Nukautas prie Jiezno mūšyje su bolševikais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5238, išduotas 1930 06 25.

Pumeris

Simas, Simo sūnus

Gimė 1901 03 17 Dobilynių k. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 05–1920 03 05, pašauktu – 1921 10 30–1923 02 24. 1929 m. gyv. Kaupiškių vls. Meiliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3296, išduotas 1929 07 30.

Pumputis

Kostas, Vinco sūnus

Gimė 1898 08 04 Vainiūnų dv. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Kilęs iš Raseinių aps. Tytavėnų vls. ir dvaro. Tarnavo sav. nuo 1919 02 09, pašauktu – 1919 03 05–1920 12 13. 1928 m. gyv. Telšiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1462, išduotas 1929 02 04.

Pumputis

Mikas, Tomo sūnus

Gimė 1873 08 22 Aželių k. Salako vls. (Zarasų r.). Eilinis. Tarnavo sav. 1919 08 13–1920 08 13 1 p.p. Gyveno Aželių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4097, išduotas 1929 11 21.

Pumputis

Ignas, Jono sūnus

Gimė 1899 04 12 Šileikių k. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 08–1922 04 10. 1929 m. gyv. Kėdainių aps. Žeimių vls. Kripčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4458, išduotas 1930 02 15.

Pumputis

Petras, Petro sūnus

Gimė 1899 11 03 Leporių k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 06 04–1921 10 27. 1929 m. gyv. Leporių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3095, išduotas 1929 06 26.

Punelis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1883 11 24 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1920 10 24–1922 02 03. 1934 m. gyv. Šiaulių vls. Lepšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9665, išduotas 1935 10 15.

Punis

Ignas, Jono sūnus

Gimė 1895 01 01 Birjočių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 04 04–1920 06 16, 1920 11 13–1923 03 18. 1928 m. gyv. Radviliškio vls. Karžygių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2218, išduotas 1929 04 17.

Punis

Mykolas, Jono sūnus

Gimė 1889 12 05 Birjočių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 04–1920 04 02. 1930 m. gyv. Radviliškio vls. Karžygių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7446, išduotas 1931 10 28.

Punkrys

Justas, Motiejaus sūnus

Gimė 1898 10 08 Papiškių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 12 15. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Žemės gavo 1931 m. Šiaulių aps. ir vls. Andriejavo dvare. Pasiliuosavęs dirbo įv. vietose, 1933 m. – Kaune, Lietūkyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4362, išduotas 1929 12 21.

Puntusa

Vladas, Leopoldo sūnus

Gimė 1893 Rementiškių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1920 10 05–1921 12 11. 1930 m. gyv. Vilkaviškio aps. Kybartų vls. Šakalupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5387, išduotas 1930 07 31.

Puodžiukynas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1895 12 25 Gulioniškės k. Višakio Rūdos vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 23–1920 02 02. 1930 m. gyv. Antanavo vls. Užuoganų k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6456, išduotas 1931 02 23.

Puodžiūnas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1893 10 07 Pavartyčių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 17–1920 03 11. 1931 m. gyv. Šeduvos vls. Sliekių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2637, išduotas 1929 05 31.

Puodžiūnas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1902 02 16 Praščiūnų k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1920 11 15–1921 12 09, pašauktu – 1922 12 07–1924 11 02. 1931 m. gyv. Kidulių vls. Burgaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7757, išduotas 1931 12 31.

Puodžiūnas

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1891 04 05 Sodeliškių k. Biržų vls. (Biržų r.). Mirė 1944 10 07. Gyd. majoras. Įstojo sav. 1918 12 28. 1935 m. pakeltas į pulkininkus ir paleistas į atsargą. Žuvo Sedos kautynėse. Apdovanojimo liudijimas Nr. 43, išduotas 1928 05 14.

Puodžiūnas

Petras, Tomo sūnus

Gimė 1897 06 20 Kančėnų k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 29–1921 10 30. 1930 m. gyv. Pivašiūnų vls. Genaitiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5541, išduotas 1930 08 11.

Puodžius

Bronius, Miko sūnus

Gimė 1900 04 05 Juodiškio vns. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 04 20–1921 11 10. 1932 m. gyv. Skiemonių vls. Kunčiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8614, išduotas 1932 06 16.

Pupaleigis

Jonas, Martyno sūnus

Gimė 1896 02 23 Pajauciškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 12 01. 1928 m. gyv. Žaslių vls. Lemucionių k. (?). Apdovanojimo liudijimas Nr. 2553, išduotas 1929 05 31.

Pupeika

Kipras, Juozo sūnus

Gimė 1859 05 24 Kalvelių k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Dim. vyr. leitenantas. Tarnavo sav. 1919 12 01–1923 04 14, 1928 m. paleistas į dimisiją. Gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5052, išduotas 1930 04 26.

Pupelis

Povilas, Stasio sūnus

Gimė 1901 05 02 Černobrado vns. Smalvų vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 03 28–1920 03 30. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 667). 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 571, išduotas 1928 08 23.

Pupka

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 02 18 Mergatrakių k. Punsko vls. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Įstojo sav. 1919 01 10. 1928 m. gyv. Sangrūdos k. Nuo 1941 m. dirbo Sangrūdos viršaičiu. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 467, išduotas 1928 07 26.

Pupkevičius

Adolfas, Simo sūnus

Gimė 1890 05 Trapšėnų k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 14–1921 12 01. 1929 m. gyv. Ukmergės aps. Musninkų vls. Narvidiškių k. 1934 m. gyv. Kaune. Yra nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8481, išduotas 1932 05 31.

Pupkevičius

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1872 04 23 Lopliūnų k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 20–1920 03 27. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8395, išduotas 1932 05 14.

Pupkus

Mykolas, Antano sūnus

Gimė 1896 08 19 Jasnagurgos vns. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1921 10 23. 1931 m. gyv. Pašvitinio vls. Vainiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7890, išduotas 1932 02 15.

Purauskas

Mikas, Jono sūnus

Gimė 1898 11 29 Dudonių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 07 25–1921 01 17. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Trakų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3077, išduotas 1929 06 25.

Purauskas

Pranas, Juozapotos sūnus

Gimė 1894 11 09 Panevėžyje. Tarnavo sav. 1919 06 08–1920 08 30. 1928 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 972, išduotas 1928 09 29.

Purvinis

Adomas, Adomo sūnus

Gimė 1896 10 20 Baltarusijoje, Mogiliovo sr. Rasnos gyv. Kilęs iš Raseinių aps. Kražių vls. Linkaučių k. Tarnavo sav. 1919 04 07–1920 06 03. 1931 m. gyv. Linkaučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8480, išduotas 1932 05 31.

Purvinis

Bronius, Broniaus sūnus

Gimė 1902 12 18 Dusetų mst. (Zarasų r.). Viršila. Įstojo sav. 1919 06 27 į 2 p.p. Vėliau tarnavo II-os karo apygardos štabe. Gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 49, išduotas 1928 04 30.

Purvinis

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1895 10 09 Bagvilių plv. Panemunėlio vls. (Rokiškio r.). Mirė 1922 10 13 Rokiškio mst. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 09–1922 04 01. Buvo lenkų nelaisvėje. 1922 10 09 Kamajuose sužalotas pasigėrusių piliečių ir Rokiškio ligoninėje mirė. Tarnavo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4100, išduotas 1929 11 21.

Purvinis

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1903 06 08 Linkaičių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 05 09–1920 06 11. 1929 m. gyv. Linkaučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3213, išduotas 1929 07 30.

Purvinskas

Antanas, Viktoro sūnus

Gimė 1893 Kušliškių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1920 06 09–1921 06 17. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1941, išduotas 1929 03 26.

Purvis

Pranas, Jonas sūnus

Gimė 1887 09 01 Pajiesio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Mirė 1958 09 17 (Trakų r.). Grįžęs iš JAV nuo 1920 07 27 tarnavo sav. kariuomenėje. 1920 09 01 jam suteiktas pėstininkų vyr. ltn. laipsnis. Dalyvavo Klaipėdos išvadavime. 1938 m. paleistas į dimisijq. 1945 m. suimtas ir ištremtas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 896, išduotas 1928 08 31.

Puskunigis

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1891 09 08 Baltrušių k. Barzdų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1920 01 30. 1930 m. gyv. Marijampolės aps. Javaravo vls. Igliškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6501, išduotas 1931 03 26.

Puskunigis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1900 03 25 Masiauskų k. Barzdų vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 11–1921 10 17. 1929 m. gyv. Lukšių vls. Tubelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5018, išduotas 1930 05 31.

Puskunigis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1895 09 06 Girnupių k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1920 02 06. 1929 m. gyv. Lukšių vls. Tubelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5349, išduotas 1930 07 31.

Puslys

Martynas, Rapolo sūnus

Gimė 1902 11 14 Juknėnų k. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1923 04 14. Vyr. puskarininkis. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2377, išduotas 1929 05 31.

Pusnikas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1895 08 20 Lopų k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 31–1920 04 07. 1932 m. gyv. Baisogalos vls. Bučiunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8612, išduotas 1932 06 16.

Pustelnikas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1899 10 27 Jaučiakių k. Vilkijos vls. (Kauno r.). Įstojo sav. 1919 02 01. Negrįžo iš fronto. 1919 10 19 išbrauktas iš Ukmergės komendantūros sąrašų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8144, išduotas 1932 03 29.

Pusvaškis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1895 03 01 Vagilkos vns. Šešuolių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1921 12 06. 1929 m. gyv. Šešuolių vls. Kartėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2771, išduotas 1929 05 31.

Pusvaškis

Feliksas, Igno sūnus

Gimė 1894 09 15 Limonių k. Šešuolių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 11–1921 10 25. 1929 m. tarnavo policininku pasienyje Ukmergės aps. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3209, išduotas 1929 07 30.

Pušinaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1903 03 19 Veršių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 05 20, pašauktu – 1925 05 01–1926 02 12. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6985, išduotas 1931 06 25.

Pušinaitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 11 26 Veršių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1920 01 20, pašauktu – 1920 09 21–1921 10 01. Buvo bolševkų nelaisvėje 1919 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2597, išduotas 1930 04 28.

Puškevičius

Jurgis, Gabrieliaus sūnus

Gimė 1903 04 20 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 01 08, 1920 02 05–1921 03 01. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10221, išduotas 1940 03 31.

Pušvaškis

Adolfas, Jono sūnus

Gimė 1892 04 30 Kildišių k. Balninkų vls. (Molėtų r.). Mirė 1929 11 07 Pavirčiuvės k. Joniškio vls. (Joniškio r.). žmonai Pušvaškienei-Žvirgždienei Amelijai, gyv. Joniškio vls. Mindaugių k. Tarnavo sav. 1919 04 05–1920 04 06. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9145, išduotas 1933 04 26.

Putnikas

Zigmas, Mato sūnus

Gimė 1901 10 28 Gudienos k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 08 22–1920 03 30, paliuosuotas dėl ligos. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3604, išduotas 1929 08 31.

Putnikas

Jokūbas, Jono sūnus

Gimė 1902 07 20 Kiemelių k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 10 18–1921 08 06, pašauktu – 1922 12 05–1922 11 15. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2084, išduotas 1929 04 17.

Putreika

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 05 02 Ilgininkų k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1918 12 31–1921 10 15. 1928 m. gyv. Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1814, išduotas 1929 03 20.

Putrinskis-Galvanauskas

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1899 02 03 Čedasų mstl. Panemunio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 29–1920 01 18, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Juodupės vls. Laukininkų k. Antrą pavardę turėjo nuo neatmenamų laikų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6999, išduotas 1931 06 25.

Putrius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1901 05 19 Mergeluičių k. Kruopių vls. (Akmenės r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 07 16–1921 09 15. 1930 m. gyv. Mažeikių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4738, išduotas 1930 02 15.

Putrius

Vladas, Domo sūnus

Gimė 1896 09 28 Meškuičių mstl. Meškuičių vls. (Šiaulių r.). Kilęs iš Mažeikių aps. Akmenės vls. Menčių k. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 06 04–1922 04 12. 1930 m. gyv. Akmenės vls. Menčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6390, išduotas 1931 02 25.

Puzas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1896 11 24 Dargužių k. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 12 05–1922 06 11. 1928 m. gyv. Marijampolės aps. Veiverių vls. ir k. 1931 11 04 Marij. apyg. teismo nubaustas 2 m. sdk. Todėl nustojo medalio, reikėjo grąžinti. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2083, išduotas 1929 04 17.

Puzera

Jurgis, Andriaus sūnus

Gimė 1896 12 04 Vartelių k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). (Puzeris) Tarnavo sav. 1919 03 09–1921 10 31. 1932 m. gyv. Marijampolės aps. Liubavo vls. Reketijos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8611, išduotas 1932 06 16.

Puzinas

Karolis, Karolio sūnus

Gimė 1902 11 08 Vildžiūnų k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 07 17–1921 03 01, 1922 12 03–1923 06 01. 1930 m. gyv. Kurklių vls. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7756, išduotas 1931 12 31.

Puzinas

Petras, Jokūbo sūnus

Gimė 1896 06 06 Degučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 17, pašauktu – 1919 10 01–1922 10 05. 1931 m. gyv. Sasnavos vls. Podvengliskos k., 1933 m. – Bliudiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9124, išduotas 1933 03 31.

Puzinas

Tadas, Stasio sūnus

Gimė 1892 02 06 Moldovoje, Besarabija, Kamenecas. Kilęs iš Panevėžio aps. ir vls. Sukniškių dv. Jaun. puskarininkis. Valdė Sukniškio dvarą netoli Panevėžio. 1924 m. liud.: 4 p.p. sav. 1919 04 13–1920 03 29. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 140). Apdovanojimo liudijimas Nr. 7257, išduotas 1931 08 31.

Puzinauskas

Povilas, Kazio sūnus

Gimė 1896 Giniūnų k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1923 02 20. 1928 m. gyv. Kaune, tarnavo KSDK jaun. prižiūėtoju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1617, išduotas 1929 02 19.

Pužas

Andrius, Miko sūnus

Gimė 1896 11 05 Jonučių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 13. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Narsiečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5659, išduotas 1930 10 10.

Pužas

Andrius, Jurgio sūnus

Gimė 1896 05 18 Jonučių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 05 28–1920 04 01, paleistas dėl sveikatos. 1929 m. gyv. Garliavos vls. Tirkiliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4098, išduotas 1929 11 21.

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt