Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

M / 848 sav.

Macaitis

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1894 12 26 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Mirė 1920 08 16 Kaune. Įst. sav. 1920 07 01, atvykęs iš Amerikos. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4919, išduotas 1930 04 30.

Macaitis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1861 05 10 Mantvilių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Mirė 1930 10 13 Kaune. Tarnavo sav. 1920 07 03–1926 07 11. 1930 m. gyv. Kaune, pranciškonų vienuolyne. Apdov. siūlė įteikti broliui Alfonsui, gyv. Vilkaviškio kunigų seminarijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5592, išduotas 1930 09 25.

Macaitis

Vincas, Prano sūnus

Gimė 1897 07 09 Mantvilių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Vyr. puskairninkis. Tarnavo sav. 1919 02 27–1921 11 29. 1927 m. gyv. Jurbarke. KOmisija 1929 04 05, prot. Nr. 69, pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2699, išduotas 1929 05 31.

Maceika

Vincas, Mato sūnus

Gimė 1900 Valinčių k. Punsko vls. Tarnavo sav. 1919 01 09–1922 04 13. 1931 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Bartininkų vls. Margų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6307, išduotas 1931 02 25.

Maceikis

Petras, Vlado sūnus

Gimė 1900 02 26 Žalakių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 10, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 25. 1929 m. gyv. Vilkaviškio mst., 1936 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2864, išduotas 1929 06 26.

Maceina

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1903 06 06 Dievogalos k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Mirė 1924 06 10 Kaune. Apdov. išd. motinai Agotai, gyv. Garliavoje. Tarnavo sav. 1919 05 27–1919 08 24, paleistas sveikatai pataisyti. Mirė Kauno ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7069, išduotas 1931 06 25.

Macelis

Vincas, Stasio sūnus

Gimė 1902 04 11 Šėtos mstl. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 05 08–1920 05 09, 1924 01 10–1925 01 13. 1928 m. gyv. Ukmergės apskr. Siesikų vls. Papuolių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2928, išduotas 1929 06 26.

Macelis

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1900 03 15 Jurgeniškių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 02 28–1919 06 25, paleistas dėl sužeidimo; pašauktu – 1920 10 16–1923 09 30. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6805, išduotas 1931 06 17.

Macelis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1903 10 09 Šlepečių k. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 22–1920 08 14. Tarnavo sav. 1919 06 22–1920 08 14. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6668, išduotas 1931 04 21.

Macelis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 08 29 Dargužių k. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 03 03–1926 04 03. 1919 m. buvo sužeistas. Virštarnybiniu tarnavo 1923 05 01–1926 05 01, 1926 08 01–1927 03 21. 1933 m. gyv. Šiaulių apskr. Žeimelio vls. Nekrašų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9300, išduotas 1933 10 31.

Macelis

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1897 05 01 Jurgeniškių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Kapitonas. Įst. sav. 1918 12 20 į Joniškėlio partizanų būrį. 1919 12 16 baigė Karo m-klą. Tarnavo iki 1940 m. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1619, išduotas 1929 02 19.

Macevičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1900 10 13 Šiuoriškių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 10 07. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Klerapolio k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5228, išduotas 1930 06 25.

Maciejauskas

Leonas, Mykolo sūnus

Gimė 1903 04 14 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 07 25–1922 10 01. 1928 m. dirbo Ukmergės apskr. pasienio policijoje Širvintose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 792, išduotas 1928 08 29.

Maciejauskas

Lucijonas, Juozo sūnus

Gimė 1887 07 22 Kolonijos I vns. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 02 24–1920 02 27. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Birutės k. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4854, išduotas 1930 04 28.

Macijauskas

Anupras, Juozo sūnus

Gimė 1893 05 28 Papyvesių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 03 31–1920 07 08. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1531, išduotas 1929 02 19.

Macijauskas

Balys, Adolfo sūnus

Gimė 1899 01 31 Duburių k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Mirė 1920 01 29. Apdov. išd. tėvui, gyv. Antalieptės vls. Vasaknų k. Įst. sav. 1919 06 25 į 2 p.p. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8457, išduotas 1932 05 31.

Macijauskas

Juozas, Simano sūnus

Gimė 1895 05 11 Petkeliškių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 05 13–1920 05 18. Sav. LKKSK 1939 03 29 prot. Nr. 434. 1932 m. gyv. Veiverių vls. Pabališkių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10170, išduotas 1939 04 15.

Macijauskas

Justinas, Antano sūnus

Gimė 1895 10 06 Anykščių mst. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 25–1920 04 01, paleistas dėl šeimyninių aplinkybių. 1928 m. gyv. Anykščiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1979, išduotas 1929 03 26.

Macijauskas

Kazys, Simo sūnus

Gimė 1901 02 17 Sriubiškių I k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 09–1920 07 01. 1929 m. gyv. Kamajų vls. Davainiškio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5430, išduotas 1930 07 31.

Macijauskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1891 07 02 Platelių mstl. Platelių vls. (Plungės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 03 29–1921 11 29. Gyv. Plateliuose. Metrikuose – Mačėjauskas. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6670, išduotas 1931 04 21.

Macijauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 11 15 Obelių mst. (Rokiškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 27–1921 12 01. 1931 m. gyv. Biržų apskr. Papilio vls. Paškučių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8030, išduotas 1932 02 29.

Macijauskas

Alfonsas, Antano sūnus

Gimė 1903 02 08 Vieštovėnų I k. Plungės vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1920 05 01–1923 05 31. 1930 m. gyv. Telšių apskr. Plungės vls. Jovaišiškės k. LKKSS Telšių skyriaus narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7078, išduotas 1931 06 25.

Maciulevičius

Domas, Antano sūnus

Gimė 1865 03 04 Juodiškių k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1919 05 21. Įst. sav. 1919 02 05. Sav. LKKSK 1933 05 16 prot. Nr. 241. Mirė R. Kryžiaus ligoninėje. Yra kapo nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9184, išduotas 1933 05 29.

Maciulevičius

Antanas, Lauryno sūnus

Gimė 1903 06 08 Birutos k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 02 17–1920 03 04. 1931 m. gyv. Alytaus apskr. Rudaminos vls. Dzukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7662, išduotas 1931 12 16.

Maciulevičius

Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1894 01 15 Dainavos dv. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1920 05 29. 1928 m. gyv. Kaišiadorių vls. Tauskūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1585, išduotas 1929 02 19.

Maciulevičius

Juozas, Bernardo sūnus

Gimė 1899 01 26 Balceriškių k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 26–1921 11 04. 1928 m. gyv. Kietaviškių vls. Žikaronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2338, išduotas 1929 04 29.

Maciulevičius

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1902 11 15 Petrošūnų k. Pažaislio vls. (Kauno r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 11 12–1923 10 02. 1930 m. gyv. Kaune, Šančiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5334, išduotas 1930 06 25.

Maciulevičius

Rapolas, Jono sūnus

Gimė 1886 11 06 Pravieniškių I k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1919 12 20, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Biržų apskr. Joniškėlio vls. Meškalaukių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7527, išduotas 1931 11 09.

Mackela

Jonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1893 06 19 Sarosčių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Metrikuose – Mackevičius. Sanit. viršila. Tarnavo sav. 1919 03 19–1921 11 18. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6761, išduotas 1931 04 30.

Mackevičius

Domas, Monikos sūnus

Gimė 1894 08 02 Panevėžyje. Tarnavo sav. 1919 05 08–1921 11 13. Sav. LKKSK 1932 03 15 prot. Nr. 193. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8181, išduotas 1932 03 31.

Mackevičius

Andrius, Kosto sūnus

Gimė 1897 03 30 Vilniuje. Kilęs iš Šėtos vls. Įst. sav. 1919 03 02. 1928 m. gyv. Kėdainių apskr. Šėtos vls. Kirdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3608, išduotas 1929 08 31.

Mackevičius

Nikodemas, Vinco sūnus

Gimė 1894 09 23 Baltosios k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). (Mockus). Karo valdininkas. Įst. sav. 1919 01 12. 1922 m. paleistas studijuoti. Apdovanojimo liudijimas Nr. 83, išduotas 1928 05 14.

Mackevičius

Juozas, Kosto sūnus

Gimė 1894 11 22 Kalvių dv. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 01. 1928 m. dirbo Trakų apskr. arešto namų prižiūrėtoju Kaišiadoryse. 1934 m. gyv. Kauno apskr. Gaižiūnų gelež. st. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1285, išduotas 1928 11 14.

Mackevičius

Jonas, Tado sūnus

Gimė 1903 07 23 Kaune. Tarnavo sav. 1919 08 06–1921 10 19. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 301, išduotas 1928 06 09.

Mackevičius

Edvardas, Vinco sūnus

Gimė 1904 11 09 Baltarusijoje, Lydos aps. Kaniavos vls. Pauželių k. Tarnavo sav. 1920 11 21–1922 12 12. 1929 m. gyv. Šiauliuose, tarnavo kalėjime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3954, išduotas 1929 11 13.

Mackevičius

Pranas, Simo sūnus

Gimė 1903 01 22 Vekonių k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 04 19. 1928 m. gyv. Rumšiškių mst., vėliau – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2336, išduotas 1929 04 24.

Mackevičius

Aleksandras, Vinco sūnus

Gimė 1899 Dirgalionių k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Apdov. išd. ir 1932 04 16 (1931 m. buvo pametęs apdovanojimą). Tarnavo sav. 1919 05 20–1920 03 24. 1928 m. gyv. Kietaviškių vls. Žikaronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 623, išduotas 1928 08 23.

Mackevičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1895 11 18 Nečionių k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 04 14–1920 05 11. 1929 m. gyv. Pasvalio vls. Balsių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2025, išduotas 1929 03 26.

Mackūnas

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1902 01 30 Naujikų k. Biržų vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1921 05 18, 1923 03 06–1924 09 19. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7605, išduotas 1931 11 16.

Mackus

Mikas, Petro sūnus

Gimė 1895 02 22 Vainikonių k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1920 pavasaris. 1929 m. Kėdainių apskr. Josvainių vls. Vainikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2364, išduotas 1929 04 24.

Maculevičius

Petras, Antano sūnus

Gimė 1899 03 23 Gineikių k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 03 21–1922 05 28. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4027, išduotas 1929 11 21.

Maculevičius-Dubrevičius

Aleksas, Jokūbo sūnus

Gimė 1901 07 16 Latvijoje, Ryga. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 15–1921 12 01. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4080, išduotas 1929 11 21.

Mačanskas

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1898 02 19 Noreikų k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. Kauno komendantūroje 1919 01 11–1922 05 06. 1928 m. gyv. Žvirgždaičių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1980, išduotas 1929 03 26.

Mačanskis

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1894 09 19 Betygalos mstl. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 03 28–1920 05 01. 1930 m. gyv. Girkalnio vls. Mankūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7243, išduotas 1931 08 31.

Mačėnas

Stepas

Gimė 1896 01 07 Ratkūnų k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Adm. vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 01 10 į Joniškėlio batalioną, vėliau – 9 p.p. Tarnavo iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 281, išduotas 1928 06 09.

Mačežinskas

Pranas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 10 01 Pajurgiškės k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Įst. sav. 1919 05 05 į Panevėžio batalioną – 4 p.p. Paleistas 1920 05 26 kaip netinkamas karo tarnybai, po to iki 1923 06 01 tarnavo laisvai samdomu raštininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 717, išduotas 1928 08 29.

Mačikunas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1898 07 18 Pakalnių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 11 25. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 640, išduotas 1928 08 23.

Mačinskas

Kasparas, Kasparo sūnus

Gimė 1899 01 02 Laborų k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Ats. leitenantas. Įst. sav. 1919 01 12, baigė Karo m-klos I laidą. Dalyvavo kovose. 1923 m. paleistas studijuoti. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1252, išduotas 1929 10 31.

Mačinskas

Vladas, Kasparo sūnus

Gimė 1896 02 02 Laborų k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Karo valdininkas. Įst. sav. 1919 01 01. Tarnavo Vilniaus ir Kauno komendantūrose. 1934 m. dėl ligos paleistas į dimisiją. Kaip savanoris gavo žemės Pakruojo vls. Lizdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 37, išduotas 128 05 14.

Mačinskas

Matas, Povilo sūnus

Gimė 1903 01 19 Vabalninko mst. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 06 05–1921 02 28, 1924 12 01–1925 04 05. 1929 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1983, išduotas 1929 03 26.

Mačiokas

Mykolas, Jono sūnus

Gimė 1899 03 17 Gudelių k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Kapitonas. Įst. sav. 1919 01 02 į 2 p.p. 1919 12 16 baigė Karo m-klą. Dalyvavo kovose. Tarnavo iki 1941 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 306, išduotas 1928 06 09.

Mačionis

Antanas, Motiejaus sūnus

Gimė Pagavieniškių k. Krasnavo vls. Tarnavo sav. 1918 12 18–1921 10 28. 1928 m. tarnavo pasienio apsaugoje Seinų aps. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4671, išduotas 1930 02 15.

Mačionis

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1903 08 24 Rusijoje, Petrogradas. Kilęs iš Utenos apskr. ir vls. Mirkėnų k. Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 06–1921 01 21. 1929 m. gyv. Utenoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4081, išduotas 1929 11 21.

Mačionis

Jonas, Tomo sūnus

Gimė 1892 08 26 Žiežmarių dv. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 07–1921 04 21. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4523, išduotas 1930 02 15.

Mačys

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1896 02 08 Gyvolių k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). (Mačius). Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 04 07. 1919 12 16 baigė Karo m-klą, dalyvavo kovose. 1940 m. atleistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 110, išduotas 1928 05 14.

Mačys

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1899 08 25 Strielčiškių (Čegbalės) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 06 05. 1929 m. gyv. Paežerių vls. Paraūsių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3507, išduotas 1929 08 21.

Mačiuika

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1901 12 06 Gelvonų k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Mirė 1940 03 25 Kaune. Kapitonas (1928 m.). Įst. sav. 1919 07 04. Įst. į Karo m-klą 1920 01 16. Dalyvavo kovose, sužeistas. patyrė dvi aviakatastrofas. 1936 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 421, išduotas 1928 07 26.

Mačiukas

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1896 11 01 Suntautų k. Krinčino vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 04 06–1920 03 12. Paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Suntautų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3393, išduotas 1929 07 31.

Mačiukūnas

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1900 08 27 Žeimių mstl. Žeimių vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 03 03–1923 02 12. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7917, išduotas 1932 02 15.

Mačiulaitis

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1900 02 08 Seredžiaus mstl. Seredžiaus vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1921 11 23. Sav. LKKSK 1932 06 13 prot. Nr. 206. 1931 m. gyv. Seredžiaus vls. Papartynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8685, išduotas 1932 07 02.

Mačiulaitis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1899 03 05 Kristapolio dv. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 10 21. Tarnavo Kauno komendantūroje. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8366, išduotas 1932 04 30.

Mačiulaitis

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1895 04 23 Čyčkų k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1921 05 19. 1929 m. gyv. Alvito vls. Dailučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4522, išduotas 1930 02 15.

Mačiulaitis

Matas, Jono sūnus

Gimė 1897 09 10 Čyčkų k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1922 04 16. 1929 m. gyv. Alvito vls. Švitrūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4595, išduotas 1930 02 15.

Mačiulaitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1891 05 18 Rukšnių k. Slavikų vls. (Šakių r.). Pulk. leitenantas (1926 m.). Įst. sav. 1919 01 14 į Kauno komendatūrą. 1935 m. dėl ligos paleistas į dimisiją. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 12, išduotas 1928 04 23.

Mačiulaitis

Albinas, Mato sūnus

Gimė 1897 10 06 Daržininkų k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. nuo 1919 02 10, pašauktu – 1919 03 01–1921 08 19. 1928 m. tarnavo geležinkelyje Šeduvos st. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2696, išduotas 1929 05 31.

Mačiulaitis

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1895 12 08 Vosiliškio k. Ilgižių vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 03 31–1920 04 06. 1928 m. gyv. Baisogalos vls. Bučiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2328, išduotas 1929 04 24.

Mačiulaitis

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1899 06 12 Jundilų k. Sintautų vls. (Šakių r.). Lietuvos kariuomenės savanoris, kooperatininkas. Tarnavo sav. 1919 03 13–1921 12 01. 1928 m. gyv. Šakių mst. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1727, išduotas 1929 03 16.

Mačiulaitis

Juozas, Tamošiaus sūnus

Gimė 1897 05 21 Misviečių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1921 10 11. 1934 m. gyv. Pilviškių mst., 1938 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9511, išduotas 1934 10 25.

Mačiulaitis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1898 11 19 Miknaičių k. Barzdų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1921 11 24. Sav. LKKSK 1936 12 09 prot. Nr. 358. 1935 m. gyv. Šakių apskr. Barzdų vls. Miknaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9900, išduotas 1937 01 30.

Mačiulis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1897 05 21 Serbentų k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Mirė 1919 07 22 Raseinių mst. Apdov. išd. žmonai Elenai Mačiulienei-Vileikienei, gyv. Šiluvos vls. Žalpių k. Įst. sav. 1919 02 22. Mirė Raseinių apskr. ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4674, išduotas 1930 02 15.

Mačiulis

Benediktas, Simano sūnus

Gimė 1899 09 24 Godvaišių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Mirė 1920 11 06 Alytaus mst. (Alytaus r.). Apdov. išd. motinai Magdalenai, gyv. Vilkijoje. Įst. sav. 1919 05 16. Mirė Alytaus apskr. ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8531, išduotas 1932 05 31.

Mačiulis

Bernardas, Juozo sūnus

Gimė 1898 08 13 Miškinių k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Mirė 1919 04 07 Semeliškių mstl. Semeliškių vls. (Trakų r.). Apdov. išd. tėvui. Įst. sav. 1919 01 09. Žuvo mūšyje ties Semeliškių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5782, išduotas 1930 10 31.

Mačiulis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1903 04 23 Miškinių k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 07 21. 1930 m. gyv. Raudondvario vls. Lukšakalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5599, išduotas 1930 09 25.

Mačiulis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 02 16 Jonavos mst. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 06 23–1920 08 21. 1930 m. gyv. Jonavoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6486, išduotas 1931 03 26.

Mačiulis

Pranas, Adomo sūnus

Gimė 1893 08 21 Joniškio mst. (Joniškio r.). Ats. majoras. Įst. sav. 1918 12 22. Dalyvavo kovose. 1923 m. paleistas kaip žemės ūkio specialistas. 1938 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1726, išduotas 1929 03 16.

Mačiulis

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1899 11 22 Šilagalio k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 23–1921 11 19. 1929 m. gyv. Raguvos vls. Vejališkių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2946, išduotas 1929 06 29.

Mačiūnas

Bronius, Kazio sūnus

Gimė 1894 02 10 Titkonių k. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Mirė 1928 04 30 Vizbutų k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1920 03 11. Buvo sunkiai sužeistas. Apdov. Vyčio Kryžiumi (1 laipsnio). 1929 m. gyv. Tauragės apskr. ir vls. Vizbutų k.

Mačiuta

Matas, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 01 14 Latvijoje, Pelcių dv. (Lėnų parapija). Tėvai iš Pakuonio vls. Tarnavo sav. 1919 10 21–1920 05 22, paleistas 1 m. atostogų. Grįžo 1921 05 27. 1929 m. gyv. Kauno apskr. Garliavos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3848, išduotas 1930 04 28.

Mačkus

Erichas, Miko sūnus

Gimė 1903 01 26 Dovilų mstl. Dovilų vls. (Klaipėdos r.). Mirė 1931 05 16 Skriaudžių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Leitenantas. Įst. sav. 1920 11 22. 1924 m. baigė Karo m-klą. Žuvo aviakatastrofoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 394, išduotas 1929 06 09.

Magadžius

Tadas, Mykolo sūnus

Gimė 1897 Baltarusijoje, Ašmenos aps. Varnėnų vls. Krolių k. Įst. sav. 1919 07 25 į 2 p.p. II r. 1929 m. gyv. Panevėžyje. Ūgis – 120 cm. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4370, išduotas 1930 01 31.

Magyla

Antanas, Veronikos sūnus

Gimė 1896 06 17 Šerelių k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 08 04–1922 01 13. Sav. LKKSK 1933 04 04, prot. Nr. 236. 1933 m. gyv. Šimonių vls. Vederiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9142, išduotas 1933 04 26.

Maiga

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 Avižlių k. Papilės vls. (Akmenės r.). Mirė 1924 02 03 Avižlių k. Papilės vls. (Akmenės r.). Apdov. išd. motinai Barborai, gyv. Avižlių k. Tarnavo sav. 1919 04 14–1922 01 01. Sav. LKKSK 1933 02 28 prot. Nr. 231. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9086, išduotas 1933 03 31.

Maigys

Rapolas, Petro sūnus

Gimė 1892 05 01 Papugžlynės vns. Kuktiškių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1920 01 10–1920 09 11 Prancūzijoje. 1935 m. gyv. Kuktiškių vls. Juodasalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10008, išduotas 1937 06 30.

Maizelis

Robertas, Izraelio sūnus

Gimė 1903 09 14 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 08 08–1920 10 20. 1929 m. gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2409, išduotas 1929 05 31.

Maižius

Jeronimas, Prano sūnus

Gimė 1896 06 15 Jauneikių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Metrikuose – Maižys. Tarnavo sav. 1919 04 10–1921 10 18. 1936 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6446, išduotas 1931 02 28.

Maižrimas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1890 08 20 Pajulių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1921 10 16. 1930 m. gyv. Šeduvos vls. Daukantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7085, išduotas 1931 06 25.

Majauskas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1901 06 18 Kazokų (Kižilių) k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1924 03 01. 1928 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1107, išduotas 1928 10 31.

Majauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1897 06 05 Panemunės dv. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 07 09. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7350, išduotas 1931 09 25.

Majauskas

Juozas, Lauryno sūnus

Gimė 1901 01 19 Striūpų k. Šakių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 28–1920 03 28. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1628, išduotas 1929 02 19.

Majauskas

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1896 04 23 Sintautų Naujų k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 22–1921 10 24. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3890, išduotas 1929 11 13.

Majus

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1899 09 01 Girininkų k. Naumiesčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 25–1922 01 22. Sav. LKKSK 1932 04 22 prot. Nr. 210. 1932 m. gyv. Kaltinėnų vls. Varsnelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8773, išduotas 1932 10 11.

Majus

Petras, Antano sūnus

Gimė 1902 12 28 Bučių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1920 11 11–1921 11 16. 1930 m. gyv. Laukuvos vls. Šiauduvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7250, išduotas 1931 08 31.

Makaras

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 Dargužių k. Lygumų vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 04 08–1922 10 15. Sav. LKKSK 1936 02 05. 1935 m. gyv. Raseinių apskr. Vaišviliškių k. , vėliau – Viduklės gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9715, išduotas 1936 02 29.

Makarevičius

Silva, Antano sūnus

Gimė 1900 04 27 Užupės k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 17–1921 09 01. 1929 m. gyv. Gudžiūnų vls. Padruskalnių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2841, išduotas 1929 06 26.

Makarevičius

Julius, Mato sūnus

Gimė 1897 07 06 Panedingio k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 08 24–1921 05 20. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4739, išduotas 1930 02 15.

Makarevičius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1883 06 01 Skerpiejų k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 03 27, paleistas Sveikatos tikrinimo komisijos. 1929 m. gyv. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4554, išduotas 1930 02 15.

Makarevičius

Antanas, Marcelės sūnus

Gimė 1889 01 29 Elveriškės k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1920 02 23. 1929 m. gyv. Marijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4114, išduotas 1929 11 21.

Makarskas

Izidorius, Justino sūnus

Gimė 1899 01 12 Jameikių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 06 24–1923 06 01. Gyv. Jameikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2927, išduotas 1929 06 26.

Makauskas

Česlovas, Juozo sūnus

Gimė 1900 06 23 Dubų vns. Imbrado vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 19–1920 08 25 Rokiškio karo komendantūroje. Gyv. Antazavės vls. Javydžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4019, išduotas 1929 11 13.

Makauskas

Bronius, Antano sūnus

Gimė 1899 02 08 Kelmės mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 08 21–1922 04 20. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 797, išduotas 1928 08 29.

Makaveckas

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1899 04 01 Žiurių k. Žagarės vls. (Joniškio r.). Viršila. Tarnavo sav. 1919 07 09–1919 10 01, pašauktu – iki 1921 11 06. 1928 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1102, išduotas 1928 10 20.

Maknavičius

Izidorius, Jurgio sūnus

Gimė 1893 09 16 Kaupiškių k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 05–1920 02 19. 1929 m. gyv. Kaupiškių vls. Vaidotų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3493, išduotas 1929 08 21.

Maknavičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 09 28 Virbalio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 10 11. 1929 m. gyv. Vištyčio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3508, išduotas 1929 08 21.

Maknevičius

Andrius, Antano sūnus

Gimė 1901 10 12 Didžiųjų Zariškių k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 06 08–1920 07 27, pašauktu – 1921 11 08–1922 05 31. 1929 m. gyv. Jiesios k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4775, išduotas 1930 04 15.

Maknickas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 12 21 Kudrėnų k. Liškiavos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 09 26–1922 04 11 1 atsargos batalione, paskui 10 pėst. Marijampolės pulke. Komisijos 1929 01 09 nutarimu pripažintas sav. Nuo 1927 m. priklausė LKKSS skyriui Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1873, išduotas 1929 03 23.

Maksvytas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1896 10 20 Meiliškių k. Grinkiškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 07–1921 10 26. 1930 m. gyv. Pašušvio vls. Pašušvio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5816, išduotas 1930 10 31.

Maksvytis

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1893 01 04 Šukėtų k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Mirė 1923 05 06 Kurakaimio k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 02 04–1920 02 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4083, išduotas 1929 11 21.

Makštelė

Jonas, Domo sūnus

Gimė 1902 05 24 Akmenių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Įst. sav. 1919 06 18. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1152, išduotas 1928 10 31.

Makulis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1902 03 25 Lumbių k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 05 23. 1928 m. tarnavo Seinų apskr. pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2063, išduotas 1929 04 17.

Makūnas

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1896 08 28 Petrošūnų k. Pažaislio vls. (Kauno r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 07–1921 10 14. 1930 m. gyv. Pažaislio vls. Dainavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5697, išduotas 1930 10 31.

Makūnas

Boleslovas, Stasio sūnus

Gimė 1897 Paštuvos k. Vilkijos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1920 04 03, paleistas dėl ligos. Paaiškėjus, kad buvo pabėgęs, apdov. anuliuotas. 1929 m. gyv. Lekėčių vls. Zizų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5268, išduotas 1930 06 25.

Makusevičius

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1887 02 06 Gaižėnų k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 27–1921 03 05. Sav. LKKSK 1934 11 14 prot. Nr. 283. 1934 m. gyv. Zapyškio vls. Dievogalos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9549, išduotas 1934 11 21.

Makusevičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1901 01 17 Gaižėnų k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 06–1921 10 25. 1932 m. gyv. Zapyškio vls. Palaukių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8924, išduotas 1932 12 28.

Makuška

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1901 08 30 Mižiuškių k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1921 12 03. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5975, išduotas 1930 12 01.

Malakauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1898 11 19 Balandžių k. Nemakščių vls. (Raseinių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 13–1919 07 30, paleistas dėl silpnos sveikatos; vėliau tarnavo 1920 11 06–1922 09 01. Sav. LKKSK 1932 09 13 prot. Nr. 209. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8757, išduotas 1932 09 30.

Malašauskas

Bernardas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 06 22 Naujųjų Migūčionių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 10 18. 1928 m. gyv. Žaslių vls. Vincenlopolio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 706, išduotas 1928 08 29.

Malašauskas

Viktoras, Viktoro sūnus

Gimė 1899 08 07 Kakliniškių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 08 12–1922 01 15. 1936 m. gyv. Vievio vls. Abromiškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9856, išduotas 1936 10 17.

Malconas

Gustavas Karolis, Gustavo sūnus

Gimė 1900 06 01 Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 20–1920 04 01. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2665, išduotas 1929 05 31.

Malčius

Aleksas, Krištupo sūnus

Gimė 1899 02 26 Lasiškės k. Adutiškio vls. (Švenčionių r.). Įst. sav. 1919 05 07 (pasirašė pasižadėjimą Karo komendantūroje). 1931 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7526, išduotas 1931 11 09.

Maldutis

Kazys, Jeronimo sūnus

Gimė 1876 03 29 Gudelių k. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Įst. sav. 1918 11 23. Sav. LKKSK 1933 03 07 prot. Nr. 232. 1932 m. gyv. Biržų apskr. Pasvalio vls. Skruopeliškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9089, išduotas 1933 03 31.

Maldžius

Kipras, Silvestro sūnus

Gimė 1901 09 02 Zagajų (Josanų) k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 08 01–1920 12 05. 1930 m. gyv. Kėdainų apskr. Gudžiūnų vls. Jaunakaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5598, išduotas 1930 09 25.

Maldžius

Vladas, Silvestro sūnus

Gimė 1894 03 24 Zagajų (Josanų) k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 12–1920 03 24. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. ir vls. Paobelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5597, išduotas 1930 09 25.

Maleckas

Kostas, Vlado sūnus

Gimė 1904 08 20 Kazokų k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 08 08–1920 04 08; 1920 04 28–1920 09 14 buvo atostogose, paleistas 1922 02 08. 1929 m. gyv. Kruonio vls. Kovaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3856, išduotas 1929 11 11.

Maleckas

Mykolas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 11 10 Senųjų Kietaviškių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Įst. sav. 1919 08 29. Sav. LKKSK 1935 06 19 prot. Nr. 308. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9632, išduotas 1935 07 06.

Maleckas

Petras, Alekso sūnus

Gimė 1899 11 07 Migonių k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 06 16. 1929 m. gyv. Kruonio vls. Sventinikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5985, išduotas 1930 12 04.

Malevičius

Aleksas, Adomo sūnus

Gimė 1896 04 15 Gilučių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 11 01. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. Dotnuvos vls. Surutiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7604, išduotas 1931 11 16.

Malevičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1903 01 25 Rokiškio mst. (Rokiškio r.). Ats. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 11 03–1922 11 03 šarvuotame traukinyje „Gediminas“. 1928 m. gyv. Rokiškio mst., vėliau – Velniakalnio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 772, išduotas 1928 08 29.

Malevičius

Jurgis, Adomo sūnus

Gimė 1890 03 01 Gilučių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 06 06–1920 04 18, paleistas dėl sveikatos. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3978, išduotas 1929 11 13.

Maliauskas

Juozas, Albino sūnus

Gimė 1902 01 23 Telšių mst. (Telšių r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 04 28–1920 06 19. 1929 m. gyv. Plungės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3483, išduotas 1929 08 21.

Malinauskas

Benediktas, Benedikto sūnus

Gimė 1899 10 10 Karašilio k. Pakruojo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 05 17–1919 08 23, paleistas dėl rankos sužeidimo. Sužeistas 1919 05 28 stovint sargyboje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4358, išduotas 1929 12 21.

Malinauskas

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1902 08 14 Aukštelkės k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1920 08 20–1922 10 06. Sav. LKKSK 1932 05 10 prot. Nr. 201. 1932 m. gyv. Aukštelkės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8466, išduotas 1932 05 31.

Malinauskas

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1900 01 01 Naujienos k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 04, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 07. 1928 m. gyv. Šumskų vls. Mikalinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2839, išduotas 1929 06 26.

Malinauskas

Aleksandras, Uršulės sūnus

Gimė 1901 12 28 Šiauliuose. Kilęs iš Panevėžio apskr. Šeduvos vls. Prastavonių k. Tarnavo sav. 1919 08 31–1922 01 11. 1936 m. gyv. Panevėžio apskr. Ramygalos vls. Klebonų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9819, išduotas 1936 08 07.

Malinauskas

Aleksas, Prano sūnus

Gimė 1894 03 31 Žutautų k. Kartenos vls. (Kretingos r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 23–1922 12 01. 1928 m. gyv. Kartenos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1232, išduotas 1928 10 31.

Malinauskas

Jurgis, Vinco sūnus

Gimė 1898 04 16 Mokolų-Naujienos k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 27–1921 12 05. 1923 m. gavo žemės Marijampolės apskr. Mikailiškių vls. Plutiškių k. (Mikeliškės dv.). LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5365, išduotas 1930 07 31.

Malinauskas

Petras, Simo sūnus

Gimė 1894 05 18 Gringalių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1920 03 10. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. Surviliškio vls. Lomeikiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6443, išduotas 1931 02 28.

Malinauskas-Mūrinas

Kazys, Mato sūnus

Gimė 1894 06 16 Zaliesio k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 06 26–1921 11 26. Gyv. Antazavės vls. Petraučiškės k. Murinas – kaime pramanyta pavardė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3772, išduotas 1929 10 21.

Mališauskas

Ciprijonas, Adomo sūnus

Gimė 1888 05 29 Staškūniškio k. Daugailių vls. (Utenos r.). Apdov. sav. kūrėjų medaliu Karo valdininkas. Tarnavo sav. 1919 07 01–1925 03 01. Apdov. Nepriklausomybės medaliu, pristatytas apdov. Vyt. Didžiojo Ordino medaliui. Gyv. Telšių m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 889, išduotas 1928 08 31.

Mališauskas

Juozapas, Antano sūnus

Gimė 1891 03 20 Šukionių k. Pakruojo vls. (Pakruojo r.). Kunigas. 1919 m. dirbo vikaru Girkalnyje ir Vilkijoje. Įst. sav. 1919 12 01, paskirtas 2 p.p. kapelionu. 1923 m. atleistas. Dirbo vikaru Šiauliuose, Kaltinėnuose, Girkalnyje 1 mėn. ir Vilkijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 397, išduotas 1928 06 09.

Mališauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1895 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 12–1920 04 18, mobilizuotu – 1920 11 08–1921 02 10. 1930 m. gyv. Kalvarijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6749, išduotas 1931 04 30.

Mališka

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 07 13 Lopų k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 31–1920 04 06. 1931 m. gyv. Baisogalos vls. Bučiūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7584, išduotas 1931 11 28.

Maliukevičius

Antanas, Jokūbo sūnus

Gimė 1887 05 30 Zagrados dv. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 03–1920 01 06, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2712, išduotas 1929 05 31.

Maliukevičius

Vaclovas, Antano sūnus

Gimė 1902 09 05 Kamorūnų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 04 17–1921 11 23 1 ats. batalione, 10 p.p. Buvo lenkų nelaisvėje. Komisija 1929 01 26 posėdyje pripažino sav. kūrėju. Priklausė LKKSS Seinų, o 1939 m. Leipalingio skyriui. Gyv. Savanorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2023, išduotas 1929 03 26.

Maloška

Martynas, Alekso sūnus

Gimė 1902 01 06 Sobuvos k. Jiezno vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 02 19–1921 10 19. 1928 m. gyv. Marijampolės gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1530, išduotas 1929 02 19.

Malskis

Kazys, Mykolo sūnus

Gimė 1899 03 04 Šiaudiniškių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Apdov. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 10 12. 1930 m. gyv. Kybartų vls. Gegužių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7089, išduotas 1931 06 25.

Malskis

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1897 07 21 Šiaudiniškių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 10 30. 1930 m. gyv. Kybartų vls. Keturkaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7245, išduotas 1931 08 31.

Mameniškis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 22 Utenėlės vns. Utenos vls. (Utenos r.). Ats. grandinis. Tarnavo sav. 1919 09 11–1922 01 14. Sav. LKKSK 1936 05 13 prot. Nr. 337. 1936 m. gyv. S. Kalvarijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9777, išduotas 1936 06 12.

Maminskas

Adomas, Justo sūnus

Gimė 1899 02 16 Lygumų I-II k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Mirė 1992 12 10 Vilniuje. Viršila. Įst. sav. 1919 07 14 į Širvintų karo komendantūrą; 8 p.p. tarnavo liktiniu viršila iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 150, išduotas 1928 05 30.

Mandravickas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1900 09 07 Vaidulonių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 04 07–1921 10 10. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. Pašušvio vls. ir dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6208, išduotas 1931 01 22.

Mandrovickas

Konstantinas, Kazio sūnus

Gimė 1903 01 22 Pliuškių k. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 11 10–1922 04 11. 1931 m. gyv. Baisogalos vls. Palonų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7859, išduotas 1932 01 31.

Maneikis

Valerijonas, Adomo sūnus

Gimė 1902 08 01 Bugenių k. Tirkšlių vls. (Mažeikių r.). Mirė 1928 Viekšnių mst. t. gyv. (Akmenės r.). Tarnavo sav. 1920 11 12–1921 11 24, vėliau pašauktu 1923 12 01–1924 10 11. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1905, išduotas 1929 03 26.

Manikas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1897 03 06 Ilgalaukių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1921 10 29. 1931 m. gyv. Vabalninko vls. Bedalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8758, išduotas 1932 09 30.

Manikas

Antanas, Modesto sūnus

Gimė 1892 05 30 Mockūnų k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 15 partizanų būryje. 1919 04 30 prie Jukonių sužeistas pateko bolševikų nelaisvėn, kur prabuvo apie dvejus metus. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6728, išduotas 1931 04 21.

Mankevičius

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1904 06 19 Bakšių k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1920 11 06–1924 01 21. 1928 m. gyv. Šventežeryje, dirbo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3614, išduotas 1929 08 31.

Mankevičius

Juozas, Jokūbo sūnus

Gimė 1901 Pagurnių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 06–1921 10 29. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5589, išduotas 1930 09 25.

Mankevičius-Mankus

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1899 01 04 Sirvydų I k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 21–1921 12 10. 1929 m. gyv. Lukšių vls. Tubelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5591, išduotas 1930 09 25.

Mankus

Petras, Izidoriaus sūnus

Gimė 1902 01 17 Palų (Palaisių) k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 03 10–1920 08 18, mobilizuotu – iki 1922 10 11. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4972, išduotas 1930 04 30.

Mankus

Augustinas Jonas, Petro sūnus

Gimė 1895 06 22 Karališkių k. Kidulių vls. (Šakių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 23–1920 09 18, 1920 10 25–1921 04 25. 1931 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Žygėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8455, išduotas 1932 05 31.

Mankus

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 04 20 Pikelių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1921 10 27. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4521, išduotas 1930 02 15.

Marauskas

Nikodemas, Jono sūnus

Gimė 1897 01 14 Asavytų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Jaun. puskarininkis. Aviacijos dalinio savanoris 1919 08 08–1922 04 01. Gyv. Imbrado vls. Milžinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6384, išduotas 1931 02 25.

Marazas

Mykolas, Petro sūnus

Gimė 1901 05 14 Ratkaučiznos dv. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 18–1920 06 20. 1930 m. gyv. Kaune. Žemės buvo gavęs Ukmergės apskr. Pabaisko vls. Kačergiškių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7525, išduotas 1931 11 09.

Marcelis

Romualdas, Juliaus sūnus

Gimė 1897 Mižonių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 12 05. 1928 m. gyv. Nemunaičio vls. Novoplento k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1813, išduotas 1929 03 20.

Marcevičius

Balys, Kazimieros sūnus

Gimė 1899 10 02 Baltarusijoje, Lydos aps. Nočios vls. Margų k. Tarnavo sav. nuo 1918 12 03, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 01. 1930 m. gyv. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5945, išduotas 1930 11 17.

Marchertas

Genrikas, Eduardo sūnus

Gimė 1893 11 08 Labunavos dv. Vandžiogalos vls. (Kauno r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 31–1921 12 03. 1928 m. gyv. Rokiškio apskr. ir vls. Skiauteriškio vns. Metrikuose rašoma Marhertas, kitur – Markertas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2363, išduotas 1929 04 24.

Marcinkevičius

Pranas, Mato sūnus

Gimė 1900 11 24 Maciūnų k. Traupio vls. (Anykščių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 28–1921 11 12. 1929 m. gyv. Kėdainių apskr. Grinkiškio vls. Godų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6448, išduotas 1931 02 28.

Marcinkevičius

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1891 02 15 Daukučių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 16–1921 12 25. 1930 m. gyv. Kupiškio vls. Dvaramiškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5981, išduotas 1930 12 04.

Marcinkevičius

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1897 01 23 Čiuoderiškių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1919 08 18, paleistas dėl širdies ligos. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2905, išduotas 1929 06 26.

Marcinkevičius

Tomas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 09 28 Rudėnų k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 338). Tarnavo sav. nuo 1919 01 10, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 16. 1930 m. gyv. II Gudelių vls. Rudėnų k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5391, išduotas 1930 07 31.

Marcinkevičius

Matiejus, Igno sūnus

Gimė 1899 02 21 Šuolių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 25–1922 09 30. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Baubonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3941, išduotas 1929 11 13.

Marcinkevičius

Povilas, Kazio sūnus

Gimė 1900 01 09 Alksniakiemio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 05, pašauktu – 1919 10 01–1920 05 03. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1725, išduotas 1929 03 16.

Marcinkevičius

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1873 02 07 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 06 10. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3724, išduotas 1929 10 21.

Marcinkevičius

Kazys, Valerijono sūnus

Gimė 1892 02 25 Smėlių (Kukutiškių) k. Imbrado vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 04–1920 07 10. Gyv. Imbrado vls. Gaidiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1910, išduotas 1929 03 26.

Marcinkevičius

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1901 07 13 Paukščių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 08 04–1922 09 30. 1928 m. gyv. Žaslių vls. Korsakų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 923, išduotas 1928 09 29.

Marcinkevičius

Romualdas, Jokūbo sūnus

Gimė 1891 08 26 Perkalių k. Balninkų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 08 15–1921 04 01. 1929 m. gyv. Utenos apskr. Skemonių vls. Ažionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4446, išduotas 1930 01 31.

Marcinkevičius

Vincas, Petro sūnus

Gimė 1896 Bielėnų k.* Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 06–1921 11 24. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. Bulakavo plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4672, išduotas 1930 02 15.

Marcinkevičius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1897 09 17 Linkuvos k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Mirė 1924 06 01 Kaune. Tarnavo sav. 1919 03 07–1921 02 28. Pasikorė ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5394, išduotas 1930 07 31.

Marcinkevičius

Vincas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 08 04 Kantališkių (Tupikų) k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1929 12 27 Tautkaičių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 28–1922 04 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7164, išduotas 1931 08 31.

Marcinkevičius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1894 01 01 Pamarnakių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 08 13–1920 08 13. 1931 m. gyv. Ukmergės apskr. Musninkų vls. Bartkuškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8027, išduotas 1932 02 29.

Marcinkevičius

Ignas, Stasio sūnus

Gimė 1890 02 01 Kluoniškių-Zapyškio k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 11 29–1923 02 24. 1929 m. Zapyškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4343, išduotas 1929 12 21.

Marcinkevičius

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 Bielėnų k.* Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 09. 1928 m. gyv. Seinų apskr. Būdviečių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 545, išduotas 1928 08 14.

Marcinkevičius

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1900 01 23 Paryžiaus vns. Sidabravo vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 07–1921 11 06. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Čekiškės vls. Daugeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6487, išduotas 1931 03 26.

Marcinkus

Soteras, Prano sūnus

Gimė 1902 09 01 Kaune. Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1920 01 16. Baigė Karo m-klą (III laidą). Dalyvavo kovose. 16-osios liet. divizijos kovotojas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 85, išduotas 1928 05 14.

Marcinkus

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1889 02 17 Žagarės mst. (Joniškio r.). Mirė 1947 Kaune (Kauno r.). Gydytojas okulistas. Gyd. pulk. leitenantas. Įst. sav. 1919 05 10. 1938 m. paleistas į atsargą. 1938 m. gyv. Kaune. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 45, išduotas 1928 04 30.

Marcinkus

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1899 Maišiagalos mstl. Maišiagalos vls. (Vilniaus r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 04–1923 07 08. 1928 m. tarnavo Trakų apskr. I policijos nuovadoje (Kaišiadoryse). Apdovanojimo liudijimas Nr. 1802, išduotas 1929 03 30.

Marcišauskas

Jonas, Simo sūnus

Gimė 1894 08 16 Vilkiškių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 05 23–1920 06 22. Sav. LKKSK 1934 11 07 prot. Nr. 282. 1934 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9544, išduotas 1934 11 21.

Marcišauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1897 06 02 Tytuvėnų mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 10 02. 1930 m. gyv. Tytuvėnų vls. Kubilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5947, išduotas 1930 11 17.

Marčėnas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1895 11 17 Gegiedždvario k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Mirė 1968 03 13 JAV, Detroitas. Adm. vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 01 11 į Joniškėlio partizaninį dalinį. 1929 m. pakeltas į kapitonus. Tarnavo kariuiomenėje iki 1941 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 282, išduotas 1928 06 09.

Marčiukaitis

Simas Vladislavas, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 09 25 Pašventupio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1918 12 29–1921 09 16. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Laukiškių k. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5497, išduotas 1930 08 11.

Marčiulaitis

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1889 10 18 Pašlavančio (Venckūnų) vns. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1920 02 10. 1931 m. gyv. Šventaragio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7507, išduotas 1931 11 06.

Marčiulaitis

Kazys, Simo sūnus

Gimė 1896 01 23 Vičiūnų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 29–1922 11 01. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. Vingytės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7081, išduotas 1931 06 25.

Marčiulaitis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1897 03 28 Mielaiškampio k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 22, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 26. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Prienų mst., 1934 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5495, išduotas 1930 08 11.

Marčiulynas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1901 Praniūnų k. Antnemunio vls. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 10 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 169, išduotas 1928 05 30.

Marčiulionis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1903 03 11 Pašventupio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1920 03 12. Sužeistas mūšyje prie Suvalkų. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Žuvintų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7095, išduotas 1931 06 25.

Marčiulionis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1901 12 12 Girininkų I k. Veiverių vls. (Prienų r.). Mirė 1927 03 03 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 14, pašauktu 1920 08 18–1923 02 10. Mirė psichiatrinėje ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8463, išduotas 1932 05 31.

Marčiulionis

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 04 30 Aštuonėlių dv. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 22, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5815, išduotas 1930 10 31.

Marčiulionis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 04 14 Zasčiuniškių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 19–1921 11 30 1 ats. batalione. Komisija 1930 04 15 posėdyje pripažino kūr. sav. Priklausė LKKSS Leipalingio skyriui. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4971, išduotas 1930 04 30.

Marčiulionis

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1894 06 03 Vainatrakio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 14–1921 03 18. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. Raželių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7090, išduotas 1931 06 25.

Marčiulionis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 06 24 Zasčiūniškės k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 05 28–1920 06 23 Alytaus karo komentantūroje, vėliau – 9 p.p. Komisija 1928 11 10 posėdyje pripažino sav. kūrėju. Gyv. Lazdijuose, 1929 m. tarnavo Seinų apskr. mokesčių inspekcijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1641, išduotas 1929 02 19.

Marčiulionis

Pranas, Povilo sūnus

Gimė 1900 07 04 Pašventupio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Mirė 1919 05 22. Apdov. išd. tėvui, gyv. Pašventupių k. Įst. sav. 1919 03 13. Nukauts mūšyje prie Pakalniškių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4082, išduotas 1929 11 21.

Marčiulionis

Mykolas, Jono sūnus

Gimė 1900 09 30 Girininkų I k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 23, Pašauktu – 1919 10 01–1920 02 11. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. Alovės vls. Venciūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2275, išduotas 1929 04 24.

Mardosas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 10 09 Aželių k. Salako vls. (Zarasų r.). Vyčio Kryž. kavalierius (Nr. 678). Tarn. sav. 1919 06 13–1921 10 29 1 p.p. 1921 m. dirbo pasienio Širvintų užkardoje, nuo 1924 m. Zarasų pasienio polic. Gyv. Salake ir Gubavoje. 1946m. dingo LKKSA – apd. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 791, išduotas 1928 08 29.

Margelis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1895 Dumbliauskų k. Kapčiamiesčio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1920 02 13. 1929 m. gyv. Metelių vls. Kaukių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1730, išduotas 1929 03 16.

Margenis

Jokūbas, Andriaus sūnus

Gimė 1899 02 02 Rimkuškių k. Biržų vls. (Biržų r.). Sanit. viršila. Įst. sav. 1920 07 13. 1929 m. dar tebetarnavo 3 art. pulke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3079, išduotas 1929 06 25.

Margevičius

Vincas, Martyno sūnus

Gimė 1896 Kalviškių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 06. 1928 m. gyv. Lazdijų vls. Vieškartų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 527, išduotas 1928 08 14.

Margevičius

Zigmas, Mato sūnus

Gimė 1900 09 12 Pašilių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1923 02 21. Apdov. išd. motinai, gyv. Pašilių k. Tarnvo sav. 1919 02 17–1921 10 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6308, išduotas 1931 02 05.

Margevičius

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1895 07 12 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 03 26. 1929 m. gyv. Ramygalos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3695, išduotas 1929 10 21.

Margevičius

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1898 Kučiūnų k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 09. Jam buvo pažadėtas Vyčio Kryžius. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 526, išduotas 1928 08 14.

Marinas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1901 11 13 Pavidaujo I k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1921 11 22. 1929 m. gyv. Tauragės apskr. Eržvilko vls. Butkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4235, išduotas 1929 11 21.

Markauskas

Kazys, Igno sūnus

Gimė 1897 02 21 Buivėnų k. Pandėlio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 13–1921 11 14. 1930 m. gyv. Rokiškio gel. stotyje, 1932 m. – Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8388, išduotas 1932 05 14.

Markauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1887 10 29 Moravilių plv. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1925 07 24 Ąžuolų Būdos k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Apdov. išd. motinai Magdelenai, gyv. Šakių apskr. Būblelių vls. Meištų k. Tarnavo sav. 1919 02 28–1920 05 04. Sav. LKKSK 1933 02 14 prot. Nr. 229. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9054, išduotas 1933 02 28.

Markauskas

Vladas, Ksavero sūnus

Gimė 1900 Likiškėlių k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 05–1921 10 27. 1928 m. gyv. Alytaus vls. Alytaus dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1481, išduotas 1929 02 04.

Markauskas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1898 10 18 Jagėliškių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 26–1923 03 16. 1928 m. tarnavo Kauno mst. IV nuovados policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1830, išduotas 1929 03 23.

Markauskas

Motiejus, Antano sūnus

Gimė 1895 04 06 Ilgakiemio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 02 07. 1931 m. gyv. Pakuonio vls. Pašventupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7977, išduotas 1932 02 29.

Markauskas

Motiejus, Antano sūnus

Gimė 1902 02 25 Ilgakiemio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 03 13, 1923 03 01–1924 06 07. Sav. LKKSK 1933 03 07, prot. Nr. 232. 1932 m. gyv. Ukmergės apskr. Pagirio vls. Babivolės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9090, išduotas 1933 03 31.

Markelis

Petras, Jono sūnus

Gimė 1902 06 28 Vasiškių k. Imbrado vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 19–1920 09 17. 1928 m. gyv. Antalieptės vls. Siratavos vns., vėliau – Vasaknų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3163, išduotas 1929 07 30.

Markevičius

Matas, Klemenso sūnus

Gimė 1896 02 03 Vabalų k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1927 04 17 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 05 23–1921 11 21. Mirė Kalvarijos psich. ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1872, išduotas 1929 03 23.

Markevičius

Ambroziejus, Jurgio sūnus

Gimė 1895 08 28 Šilagalio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 24–1920 03 18. 1928 m. gyv. Miežiškių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1812, išduotas 1929 03 20.

Markevičius

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1893 10 13 Kušneriūnų k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 05–1920 11 04. 1928 m. gyv. Vyžuonų vls. Dabravolės k., Starkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2332, išduotas 1929 04 24.

Markevičius

Domas, Petro sūnus

Gimė 1895 01 06 Pyplių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1920 08 13–1921 10 30. 1929 m. gyv. Žaslių vls. Žalio–Ostempo vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4807, išduotas 1930 04 15.

Markevičius

Juozas, Vlado sūnus

Gimė 1894 03 Vištyčio mstl. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 13–1920 03 01. 1928 m. gyv. Keturvalakių vls. Valavičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2339, išduotas 1929 04 24.

Markevičius

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1905 01 20 Kušneriūnų k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 19–1921 04 01. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 304, išduotas 1928 06 09.

Markevičius

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1896 05 26 Katkų k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 03 26. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Spirakių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1235, išduotas 1928 10 31.

Markevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 Baltarusijoje, Lydos aps. Kaniavos vls. Dainavos k. Tarnavo sav. 1919 05 16–1921 12 21. LKKSK 1933 10 31 prot. Nr. 253. 1933 m. gyv. Alytaus apskr. Nedzingės vls. Laukininkėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9340, išduotas 1933 11 30.

Markevičius

Martynas, Martyno sūnus

Gimė 1899 07 15 Slabados k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 07 21–1922 01 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1388, išduotas 1928 12 07.

Markevičius

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1901 10 03 Vasaknų k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 29–1920 07 31, 1920 12 03–1922 11 03. 1931 m. gyv. Vasaknų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6748, išduotas 1931 04 30.

Markevičius

Motiejus, Igno sūnus

Gimė 1893 08 20 Paakmenės k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1920 02 13–1922 01 20. 1929 m. gyv. Trakų apskr. Onuškio vls. Kestučio k. Komisija 1938 12 21 prot. Nr. 431 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10154, išduotas 1939 03 09.

Markevičius

Vincas, Mato sūnus

Gimė 1894 01 22 Mustenių k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1920 03 26. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3951, išduotas 1929 11 13.

Marksas

Jurgis, Igno sūnus

Gimė 1894 10 12 Krijobalių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1920 03 12. 1929 m. gyv. Grašiškių vls. Ramovietės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4589, išduotas 1930 02 15.

Markūnas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1894 08 30 Slabados k. Želvos vls. (Ukmergės r.). Ats. grandinis. Tarnavo sav. 1919 05 22–1921 11 30. 1928 m. gyv. Žemaitkiemio vls. Liduokių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5499, išduotas 1930 08 11.

Markūnas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1891 07 15 Daugulių vns. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 07 02–1920 11 08. 1929 m. gyv. Daugulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2059, išduotas 1929 04 17.

Markūnas

Petras, Miko sūnus

Gimė 1902 08 02 Latvijoje, Ryga. Ats. leitenantas. Įst. sav. 1919 05 29. 1919 12 16 baigė Karo m-klą. 1923 m. paleistas į atsargą. Anketoje rašo g. 1902 08 15 Rygoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5601, išduotas 1930 09 25.

Markūnas

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1902 03 09 Pridotkų k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 13–1920 05 16, pašauktu – 1924 01 04–1925 03 12. 1929 m. gyv. Kruonio vls. Silviškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2335, išduotas 1929 04 29.

Markūnas

Baltrus, Martyno sūnus

Gimė 1871 09 02 Medynų k. Veprių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 11 10–1922 10 10. 1921 m. sanit. viršila. 1938 m. gyv. Veprių vls. Eglinės k. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6493, išduotas 1931 04 26.

Markus

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1893 03 20 Rubulių k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 10 01–1921 03 16. 1928 m. gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2202, išduotas 1929 04 27.

Marma

Pijus, Pijaus sūnus

Gimė 1899 08 14 Vidgirių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1921 05 22. 1929 m. gyv. Griškabūdžio vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4053, išduotas 1929 11 21.

Marma

Antanas, Pijaus sūnus

Gimė 1898 01 19 Vidgirių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1921 12 01. 1930 m. gyv. Kidulių vls. Judrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7082, išduotas 1931 06 25.

Marmakevičius

Jonas, Ipolito sūnus

Gimė 1900 02 11 Jutiškio vns. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). (Marmokas). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 04 06–1921 12 01. 1927 m. gavo žemės Žaslių vls. Vincentalaukio k., vėliau gyv. Kaišiadoryse, dirbo pasienio policijoje. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 314). Apdovanojimo liudijimas Nr. 2027, išduotas 1929 03 26.

Marozas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 07 20 Linonių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 06–1921 10 16. 1930 m. gyv. Kanadoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7255, išduotas 1931 08 31.

Marozas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 03 23 Zubriškių dv. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 04–1921 10 27. 1930 m. gyv. Pumpėnų vls. Moliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6314, išduotas 1931 02 25.

Marozas

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1899 10 13 Okainėlių k. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 04 06–1921 10 21. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Suradgalio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3356, išduotas 1929 07 31.

Marozas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1887 6 30 Rodų (Bogusevičiaus) dv. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 28–1920 07 08. 1930 m. gyv. Naujamiesčio vls. Namšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6383, išduotas 1931 02 25.

Marozas

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1895 12 07 Papiškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 02 15–1920 01 29. Įst. sav. 1919 02 01. 1927 m. priklausė savanorių sąjungai. Gavė žemės Krekenavos vls. Rodų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2361, išduotas 1929 04 24.

Marozas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 09 Karvelių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 12–1921 10 21. 1928 m. gyv. Naujamiesčio vls. Ragainės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 652, išduotas 1928 08 29.

Maršalka

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1896 08 30 Dvariškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 26–1920 05 09. 1928 m. gyv. Ramygalos vls. Truskavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1480, išduotas 1929 02 04.

Martinaitis

Leonas, Jono sūnus

Gimė 1903 05 28 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Mirė 1928 01 02. Tarnavo sav. 1920 06 07–1921 07 01. Po to gyv. Kauno mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6666, išduotas 1931 04 21.

Martinaitis

Vytautas, Pilypo sūnus

Gimė 1899 I p. Bėčiūnų k. Ceikinių vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 04 21–1921 10 25 4 p.p. 1924 m. gyv. Garliavos vls. Jiesios k., vėliau Semeliškių vls. 1930 m. apsigyv. Panevėžio apskr. Naujamiesčio vls. Mariesų plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6452, išduotas 1931 02 28.

Martinėnas

Kazys, Jokūbo sūnus

Gimė 1892 10 03 Mockėnų k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1920 07 10. 1929 m. gyv. Utenos vls. Gedimino k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3119, išduotas 1929 06 26.

Martinionis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 04 17 Žeimių mstl. Žeimių vls. (Jonavos r.). Mirė 1920 08 04. Apdov. išd. tėvui, gyv. Kėdainių apskr. ir vls. Stasinės k. Įst. sav. 1919 03 04. Besimaudydamas ežere „Galva“ prigėrė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6449, išduotas 1931 02 28.

Martinka

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1895 08 18 Antakalnio k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Mirė 1919 09 20. Apdov. išd. tėvui, gyv. Gelvonų vls. Meižonių k. Įst. sav. 1919 08 02. Nukautas mūšyje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8868, išduotas 1932 11 30.

Martinkėnas

Gubertas, Miko sūnus

Gimė 1902 08 06 Rakučių k. Ceikinių vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1920 09 07–1923 05 28 Elektrotechnikos batalione. Vėliau dirbo geležinkelių žinyboje. Gavo 11,8 ha žemės Kuršėnų vls. Steponiškio dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8646, išduotas 1932 06 22.

Martinkevičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 28 Šilvėnų k. Plokščių vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 13–1922 03 15, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Šakių apskr. Bublelių vls. Turžėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4591, išduotas 1930 02 15.

Martinkevičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1899 07 30 Dubiniškių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 04 03. Įst. sav. 1919 03 07. Žuvo mūšyje ties Pajetiškiais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8387, išduotas 1932 05 14.

Martinkevičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1896 10 13 Dubiniškių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 12–1921 10 20. Sav. LKKSK 1932 05 10 prot. Nr. 201. 1932 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Keturvalakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8462, išduotas 1932 05 31.

Martinkevičius

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1900 04 28 Žilių k. Kidulių vls. (Šakių r.). Apdov. Įst. sav. 1919 09 01. 1928 m. tarnavo pasienio policijos Šakių baro II rajone. 1935 m. paaiškėjus, kad buvo pabėgęs 13 dienų nuo fronto, apdovanojimas anuliuotas. Komisijos 1937 03 10 prot. Nr. 369. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1387, išduotas 1928 12 07.

Martinkus

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1897 12 08 Impilties Senosios k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 23–1921 12 11. 1931 m. gyv. Darbėnų vls. Žiogelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8465, išduotas 1932 05 31.

Martinkus

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 10 02 Petkalnio k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 02 07–1919 03 05, vėliau pašauktu – iki 1921 10 21. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9967, išduotas 1937 04 19.

Martinkus

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1902 04 16 JAV, Bostonas. Tarnavo sav. 1919 03 03–1919 11 07, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Telšių apskr. ir vls. Gintelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5498, išduotas 1930 08 11.

Martinkus

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1891 03 22 Apidėmės k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1920 07 21. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5854, išduotas 1930 11 11.

Martinkus

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1894 04 17 Keberkščių k. Pajūrio vls. (Šilalės r.). Kilęs iš Šolių k. Tarnavo sav. 1919 01 24–1920 06 01. 1929 m. gyv. Kaltinėnų vls. Pabalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5337, išduotas 1930 07 31.

Martinkus

Aleksas, Alekso sūnus

Gimė 1901 11 01 Lazdininkų k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Mirė 1919 04 14. Įst. sav. 1919 02 12. Nukautas per kitų neatsargumą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8610, išduotas 1932 06 16.

Martinonis

Kazys, Rapolo sūnus

Gimė 1902 02 19 Patiltės k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 03–1922 10 15. 1928 m. gyv. Joniškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2743, išduotas 1929 05 31.

Martinonis

Ignas, Kazio sūnus

Gimė 1886 04 05 Ribokiškio k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 26–1920 06 09. 1929 m. gyv. Traupio vls. Karalinavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4086, išduotas 1929 11 21.

Martinonis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1894 Bajorų k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Mirė 1919 07 09. Apdov. Įst. sav. 1919 05 26. Nukautas mūšyje su bolševikais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4774, išduotas 1930 04 15.

Martinovas

Vladas Dementijus, Efimo sūnus

Gimė 1899 09 15 Latvijoje, Ilukštos aps. Subatės mst. Tarnavo sav. 1919 08 22–1922 01 13. 1928 m. gyv. Rokiškio apskr. Obelių vls. Vygarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1731, išduotas 1929 03 16.

Martišauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1899 07 30 Papilės mstl. Papilės vls. (Akmenės r.). Mirė 1929 05 12 Pelkelės k. Papilės vls. (Akmenės r.). Kilęs iš Šiliškių k. Apdov. išd. žmonai Bronei, gyv. Viekšniuose. Tarnavo sav. 1919 04 14–1921 10 29. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7581, išduotas 1931 11 28.

Martišius

Vladas, Kazio sūnus

Gimė 1900 11 12 Paliepių k. Ariogalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 05 05–1921 12 18. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2337, išduotas 1929 04 24.

Martyšius

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1890 01 01 Liberiškių vns. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Metrikuose – Martušys. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 30–1920 09 20. 1930 m. gyv. Šiaulių apskr. Kruopių vls. Martyniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7071, išduotas 1931 06 25.

Martusevičius

Antanas, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 06 25 Ingavangio k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 14, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 14, 1921 10 22–1923 02 24. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Ašmintos vls. Išlaužos k. K-ja 1931 06 02 prot. Nr. 164 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7074, išduotas 1931 06 25.

Martusevičius

Vladas, Vinco sūnus

Gimė 1905 06 26 Rusijoje, Ekaterinsko geležinkelio Jasinovskajos stotis. Kilęs iš Kėdainių apskr. Josvainių vls. Šingalių vns. Tarnavo sav. 1920 06 10–1923 01 10, vėliau tarnavo 4 pėst. pulke laisvai samdomu muzikantu Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3104, išduotas 1929 06 26.

Marušauskas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1899 05 20 Tarpučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 17, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 04. 1931 m. gyv. Marijampolės mst. Mokolų (Tarpučių) g. Nr. 10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9295, išduotas 1931 10 24.

Marušėnas

Kazys, Barboros sūnus

Gimė 1890 09 17 Tarnagalos k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – Marušinskas. Tarnavo sav. 1919 05 26–1920 06 10. 1929 m. gyv. Tarnagalos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3118, išduotas 1929 06 26.

Masaitis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1894 09 23 Stalioraičių k. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Kilęs iš Raseinių apskr. Girkalnio vls. Liucinavos k. Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 05 18. 1930 m. gyv. Girkalnio vls. Zelmenų–Kapryzų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6488, išduotas 1931 03 26.

Masandukas

Jonas, Dominiko sūnus

Gimė 1897 08 22 Apušroto k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Mirė 1942 Rusijoje, Norilskas. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Įst. sav. 1919 05 01. 1934 m. pakeltas į kapitonus. Tarnavo iki 1940 m. (Kitur sav. nuo 1919 01 20.) LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9640, išduotas 1935 07 06.

Masidonskis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1887 08 16 Keberkščių k. Pajūrio vls. (Šilalės r.). Metrikuose – Masidunskis. Kilęs iš Tauragės apskr. Šilalės vls. Jucaičių k. Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 05 01. 1929 m. gyv. Sartininkų vls. Pabudvyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5819, išduotas 1930 10 31.

Masilionis

Antanas, Gasparo sūnus

Gimė 1902 07 12 Troškūnų mst. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1920 08 29, pašauktu – 1923 03 01–1924 10 11. 1929 m. gyv. Troškūnuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2334, išduotas 1929 04 24.

Masilionis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1895 05 15 Puščių k. Viešintų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1921 05 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3212, išduotas 1929 07 30.

Masiliūnas

Kazys, Karoliaus sūnus

Gimė 1902 02 21 Bistrampolio dv. Velžio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1973 Romainių k. Kauno vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Įst. sav. 1919 01 18. 1928 m. dirbo Pasvalio vid. m-klos mokytoju. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 877, išduotas 1928 08 31.

Masiliūnas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1894 02 03 Žudžių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 02 28–1921 03 04. 1928 m. gyv. Naujamiesčio vls. Karbančiznos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1258, išduotas 1928 11 14.

Masiliūnas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 05 04 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 30–1921 10 06. Apie 1927 m. išvyko į Argentiną. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9122, išduotas 1933 03 31.

Masiliūnas

Augustinas, Veronikos sūnus

Gimė 1899 07 01 Graužų vns. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 10 24. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Linažiedžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2884, išduotas 1929 06 26.

Masiliūnas

Kazys, Alekso sūnus

Gimė 1901 01 21 Kutiškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1921 10 25. 1928 m. gyv. Ramygalos vls. Žudžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2711, išduotas 1929 05 31.

Masiliūnas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1897 02 05 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 10 22. 1928 m. gyv. Ramygaloje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1150, išduotas 1928 10 31.

Masiliūnas

Pranas, Stasio sūnus

Gimė 1896 05 10 Bistrampolio dv. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1921. 1930 m. gyv. Barklainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6311, išduotas 1931 02 25.

Masiokas

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1900 03 08 Šilaičių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1921 10 21. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Žvalgaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4975, išduotas 1930 04 30.

Masionis

Teofilius, Juozo sūnus

Gimė 1895 Staciškių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1920 04 12, paleistas dėl sveikatos. Gavo žemės Alytaus apskr. ir vls. Rožučių k., ten gyv. 1928 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1186, išduotas 1928 10 31.

Masionis

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1887 02 03 Pažiegės k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Mirė 1927 Murliškių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. monai Masildai, gyv. Degučių vls. Murliškių k. Tarnavo sav. 1919 08 01–1920 08 14 1 p.p. Grandinis. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8385, išduotas 1932 05 14.

Masionis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 10 27 Miliūnų k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 03 22–1922 01 26. 1930 m. gyv. Siesikų vls. Gružų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7079, išduotas 1931 06 25.

Masiulionis

Ignas, Justino sūnus

Gimė 1881 05 12 Joniškėlio mst. (Pasvalio r.). Kilęs iš Ramygalos vls. Pumplių k. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 06 10–1921 12 10. 1930 m. gyv. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6852, išduotas 1931 06 07.

Masiulis

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1893 04 12 Satarečiaus k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 03 11–1920 05 18, paleistas dėl sužeidimo, gauto mūšyje su bermontininkais. 1932 m. gyv. Zarasų apskr. Antalieptės vls. Jurkiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8459, išduotas 1932 05 31.

Masiulis

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 04 21 Savičiūnų k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1921 10 15. 1929 m. gyv. Utenos apskr. Ušpalių vls. Tatuoliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3499, išduotas 1929 08 21.

Masiulis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 06 20 Gimžiškių k. Kuktiškių vls. (Utenos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 04 09–1923 07 23. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje Utenos apskr. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2203, išduotas 1929 04 17.

Masiulis

Vincas, Benedikto sūnus

Gimė 1896 03 18 Nociūnų k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius ( Nr. 567). Tarnavo sav. 1919 08 19–1920 09, paleistas dėl ligos. Gyv. Nociūnų k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2366, išduotas 1929 04 24.

Masiulis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1894 10 24 Jurgelionių k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Apdov. Nr.1909, išd. Tarnavo sav. 1919 03 25–1920 03 30. 1928 m. gyv. Siesikų vls. Keručių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 909, išduotas 1929 03 26.

Masiulis

Antanas, Domo sūnus

Gimė 1900 10 21 Prastavonių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 07–1921 11 06. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1581, išduotas 1929 02 19.

Maskaliūnas

Antanas Juozas, Karolio sūnus

Gimė 1900 07 02 Parokiškės k. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 27–1921 01 01. Sav. LKKSK 1933 05 30 prot. Nr. 243. 1932 m. gyv. Klaipėdoje, tarnavo „Lietuvos eksporte“. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9216, išduotas 1933 06 30.

Maslauskis

Aleksas, Alekso sūnus

Gimė 1898 06 04 Šilalės mst. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 01 20–1919 03 05, vėliau pašauktu iki 1920 06 21. 1928 m. gyv. Tauragėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1188, išduotas 1928 10 31.

Mastauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1902 01 01 Civiškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1920 04 30, pašauktu – 1924 01 11–1924 10 11. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4312, išduotas 1929 11 21.

Mastauskas

Leonardas, Ipolito sūnus

Gimė 1903 02 27 Panevėžyje. Tarnavo sav. 1919 05 23–1922 02 01. 1922 07 19–1923 10 01 laisvai samdomas raštininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8916, išduotas 1932 12 28.

Masteika

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 04 24 Paluobių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 11 07–1921 07 20, 1921 10 29–1922 04 13. 1932 m. gyv Kauno apskr. Vilkijos vls. Miškalaukio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8458, išduotas 1932 05 31.

Mašalas

Antanas, Stepono sūnus

Gimė 1898 03 30 Šakarnių k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Įst. sav. partizanu 1919 03 01, vėliau tarnavo kariuomenėje 1919 06 02–1922 03 01. Sav. LKKSK 1933 09 19 prot. Nr. 247. 1933 m. gyv. Vaškų vls. Paislikio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9281, išduotas 1933 09 30.

Mašalas

Juozas, Marijono sūnus

Gimė 1899 04 07 Šakarnių k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 04 19–1921 10 29. 1928 m. gyv. Šakarnių k. Byloje yra nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 624, išduotas 1928 08 23.

Mašanauskas

Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1899 12 06 Sirvydų I k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 06 22. Įst. sav. 1919 01 13. Žuvo mūšyje ties Jeliovka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8182, išduotas 1932 03 31.

Mašanauskas

Mykolas, Antano sūnus

Gimė 1894 09 17 Padainupio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1920 10 31. 1928 m. gyv. Trakų apskr. Kruonio vls. Kalvių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2674, išduotas 1929 05 31.

Mašanauskas

Stasys, Baltraus sūnus

Gimė 1902 03 25 Sirvydų I k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Mirė 1921 11 30. Tarnavo sav. 1919 01 21–1920 02 23. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4669, išduotas 1930 02 15.

Maširas

Aleksas, Karolio sūnus

Gimė 1903 04 10 Vadoklių dv. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1920 06 17–1922 10 06, buvo lenkų nelaisvėje. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9598, išduotas 1935 04 30.

Matačiūnas

Vladas, Mato sūnus

Gimė 1905 01 09 Kaišiadorių mst. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1920 04 25–1923 01 10, vėliau – laisvai samdomu muzikantu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3106, išduotas 1929 06 26.

Matačiūnas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1899 09 18 Šilonių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 29–1921 11 15. 1928 m. gyv. Žaslių vls. Našlėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 708, išduotas 1928 08 29.

Mataitis

Juozas, Kosto sūnus

Gimė 1897 Barinės k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Įst. sav. 1919 02 07(28). Sav. LKKSK 1937 11 24. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10063, išduotas 1937 12 28.

Mataitis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 09 Barinės k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Įst. 1919 06 06. 1931 m. gyv. Surviliškio vls. Daniliškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7846, išduotas 1932 01 31.

Mataitis

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1901 04 11 Latvijoje, Ryga. Tarnavo sav. 1919 03 14–1920 0417, pašauktu – 1921 10 29–1922 10 08. 1931 m. gyv. Kėdainių apskr. Surviliškio vls. Lukšiakaimių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7722, išduotas 1931 12 23.

Matečiūnas

Balys, Simo sūnus

Gimė 1900 07 18 Šilonių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 07 08–1922 01 01. 1929 m. gyv. Žaslių vls. Lemučionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2329, išduotas 1929 04 24.

Mateika-Macijauskas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1902 10 13 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Rokiškio apskr. Obelių vls. Šilaikių k. Tarnavo sav. 1919 07 12–1920 07 12 ir 1922 04 25–1923 06 08. 1931 m. gyv. Anykščiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8722, išduotas 1932 09 30.

Matelis

Benas, Viktoro sūnus

Gimė 1898 12 31 Peldžiūnų II k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Mirė 1919 02 10. Apdov. išd. tėvui, gyv. Peldžiūnų II k. Įst. sav. 1919 01 13. Prie Jiezno dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4265, išduotas 1929 11 21.

Matelis

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1898 01 14 Plaštakos k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Mirė 1944 05 30 Rusijoje, Krasnojarsko kr. Kansko mst. Kapitonas (1927 m.). Įst. sav. 1918 12 01, baigė Karo m-klos I laidą. 1940 m. pakeltas į majorus. Tarnavo iki 1940 m. Represuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 409, išduotas 1928 06 09.

Matiekus

Petras, Antano sūnus

Gimė 1900 05 19 Matiekų I k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 30–1921 10 08. 1930 m. gyv. Obelių plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6127, išduotas 1930 12 15.

Matijošaitis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1899 05 13 Armališkių k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Įst. sav. 1918 12 28. 1919 02 10 ties Jieznu pateko į bolševikų nelaisvę. Draugai aiškino, kad buvo nukautas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7720, išduotas 1931 12 23.

Matijošaitis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1894 03 29 Miriniškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 12 29–1920 02 11. 1929 m. gyv. A. Panemunės vls. Vaišvydavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4890, išduotas 1930 04 30.

Matikiunas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1890 04 22 Anglijoje, Vidurio Anglija. Tarnavo sav. 1919 02 13–1920 03 06. 1931 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Vištyčio vls. Pavištyčio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8028, išduotas 1932 02 29.

Matimaitis

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1900 08 30 Sartininkų k. Žygaičių vls. (Tauragės r.). Įst. sav. 1919 05 15, pašauktu tarnavo 1919 10 01–1921 10 11. 1931 m. gyv. Sartininkuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8264, išduotas 1932 04 30.

Matisiūnas

Jonas, Onos sūnus

Gimė 1895 06 23 Padvarniškių k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 20–1920 02 21. 1929 m. gyv. Kaupiškių vls. Vaidotų k. (buv. Kaupiškių dv.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 3481, išduotas 1929 08 21.

Matjošaitis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1900 09 22 Prienų dv. Prienų vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1918 12 31–1919 10 01, vėliau pašauktu – iki 1921 11 09. 1930 m. gyv. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5338, išduotas 1930 07 31.

Matkevičius

Liudas, Juozo sūnus

Gimė 1895 I p. Klevinės k. Igliškėlių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1921 08 21. 1929 m. gyv. Kalvarijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3969, išduotas 1929 11 13.

Matkevičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1893 10 17 Mijaugonių dv. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1920 05 01. Gyv. Trakų apskr. Kietaviškių vls. Žebertonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1284, išduotas 1928 11 14.

Matkevičius

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1896 09 06 Maksimonių k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 04 14–1922 11 06 4 p.p. 5-oje kuopoje. Nuo 1925 m. gyv. Trakų apskr. Semeliškių vls. Grinapolio k. 1933 m. buvo Trakų (LKKSS) sk. narys. Jo brolis Kazys tarnavo ten pat, tiek pat, bet medalio negav. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3768, išduotas 1929 10 21.

Matkevičius

Jonas

Gimė 1894. Įst. sav. 1919 08 01. Sav. LKKSK 1934 01 16 prot. Nr. 260. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9412, išduotas 1934 01 31.

Matlaševičius

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1893 08 26 Mėžionių k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1920 09 13–1921 10 14 2 p.p. Gyv. Kaune. Iš pradžių 1928 06 09 buvo išduotas liudijimas Nr. 293a – pakeistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1543, išduotas 1929 05 31.

Matlauskas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1892 02 Makauskų k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1920 04 11. 1930 m. gyv. Liubavo vls. Kalvelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6850, išduotas 1931 06 17.

Matonas

Jonas, Silvestro sūnus

Gimė 1899 01 02 Palentinio k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 05 25–1919 10 01, paskui pašauktu iki 1921 12 01. 1928 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4903, išduotas 1930 04 30.

Matonis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1896 06 16 Klepočių k. Rūdiškių vls. (Trakų r.). Mirė JAV. Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 98). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 12 03–1921 11 05, buvo sužeistas. 1934 m. gyv. Onuškio vls. Panošiškių k., Bijūnų k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9411, išduotas 1934 01 31.

Matukas

Mikas, Kazio sūnus

Gimė 1898 08 10 Molainių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 07 18 Molainių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Apdov. išd. motinai, gyv. Panevėžio vls. Vyčių k. Tarnavo sav. 1919 01 10–1919 07 09, paleistas 1 mėn. atostogų. Mirė namuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4588, išduotas 1930 02 15.

Matulaitis

Justinas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 10 12 Ambrasų k. Barzdų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 10 21. 1930 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Daukantiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7242, išduotas 1931 08 31.

Matulaitis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1896 05 26 Padvarnabūdės k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 08–1920 03 13. 1929 m. gyv. Klevinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1077, išduotas 1928 10 20.

Matulaitis

Jurgis, Vinco sūnus

Gimė 1895 10 18 Gluškabūdės (Simonių) k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 04 08. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Tryškių vls. Pabalvės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8180, išduotas 1932 03 31.

Matulaitis

Kazys Stasys, Mato sūnus

Gimė 1898 05 04 Tarpučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 11 12 Giedraičių mstl. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Leitenantas. Įst. sav. 1919 01 07. Baigė Karo m-klą (I laidą). Mirė nuo žaizdų kautynėse prie Giedraičių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9615, išduotas 1935 05 29.

Matulaitis

Petras, Prano sūnus

Gimė 1900 03 23 Norvaišų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 11–1921 10 22. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1906, išduotas 1929 03 26.

Matulaitis

Vladas, Mato sūnus

Gimė 1900 03 13 Limarkų k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1920 02 14. 1930 m. gyv. Kretingos apskr. ir vls. Jakubavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7585, išduotas 1931 11 28.

Matulaitis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 01 27 Runkių k. Višakio Rūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 10 06. Sav. LKKSK 1933 04 04 prot. Nr. 236. 1933 m. gyv. Kauno apskr. Čekiškės vls. Montagalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9141, išduotas 1933 04 26.

Matulaitis

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1903 09 12 Limarkų k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Mirė 1942 08 21. Įst. sav. 1920 10 15, 1921 12 18 baigė Karo m-klą. 1926 m. suteiktas vyr. ltn. laipsnis. 1927–1940 dirbo policijoje. Žuvo lageryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6491, išduotas 1931 03 26.

Matulevičius

Mikas, Povilo sūnus

Gimė 1898 05 23 Trumpalio k. Punsko vls. Įst. sav. 1919 01 09. 1928 m. gyv. Kretingos apskr. Skuodo vls. Kuksinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1208, išduotas 1928 10 31.

Matulevičius

Kazys, Justino sūnus

Gimė 1899 07 17 Bikėnų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Mirė 1923 05 26 Bikėnų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Bikėnų k. Tarnavo sav. 1919 07 02–1920 04 12 1 p.p. ir I brigadoje, paleistas dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5976, išduotas 1930 12 04.

Matulevičius

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1896 06 10 Karčiupio k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 02 04–1921 10 29. 1930 m. gyv. Pažaislio vls. Dainavos k. Komisija 1930 10 10 prot. Nr. 131 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5699, išduotas 1930 10 31.

Matulevičius

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1900 11 06 Bikėnų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Mirė 1926 03 21 Bikėnų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 08 04–1920 06 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7252, išduotas 1931 08 31.

Matulevičius

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1902 II p. Smalninkų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 11 05–1921 11 20, 1923 02 21–1924 05 06. Sav. LKKSK 1934 01 23 prot. Nr. 261. 1933 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9420, išduotas 1934 03 31.

Matulevičius

Juozas, Tomo sūnus

Gimė 1897 03 15 Leliūnų k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Mirė 1944. Kapitonas. Įst. sav. 1919 05 16, baigė Karo m-klos II laidą. Už dalyvavimą voldemarininkų maište 1934 m. pažemintas į eilinius ir iš kariuomenės atleistas. Apdov. anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1454, išduotas 1929 01 31.

Matulevičius

Jonas, Stepo sūnus

Gimė 1900 10 18 Svėdasų mstl. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Mirė 1922 10 11 Svėdasų mstl. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 29–1921 11 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8720, išduotas 1932 09 30.

Matulevičius

Andrius, Andriaus sūnus

Gimė 1897 09 23 Lenkijoje, Suvalkai. Mirė 1959 10 05 Kaune. Gydytojas leitenantas. Įst. sav. 1919 01 29. 1925 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1038, išduotas 1928 10 20.

Matulevičius

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1901 II p. Brazavo k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Įst. sav. 1919 01 11. 1930 m. gyv. Kalvarijos vls. Trakėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5593, išduotas 1930 09 25.

Matulevičius

Silvestras, Justino sūnus

Gimė 1903 10 18 Bikėnų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Apdov. išd. Tarnavo sav. 1920 02 28–1921 03 26 8 p.p. Gyv. Bikėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1482, išduotas 1929 02 04.

Matulevičius

Julius, Vinco sūnus

Gimė 1898 08 24 Kūlokų k. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Mirė 1942 12 02 Rusijoje, Sverdlovskas. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Majoras (1930 m.). Įst. sav. 1919 01 23, baigė Karo m-klą (I laidą). Sušaudytas Sverdlovsko kalėjime. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8946, išduotas 1932 12 28.

Matulevičius

Kazys, Tamošiaus sūnus

Gimė 1900 01 17 Leliūnų k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Ats. leitenantas. Įst. sav. 1919 01 05, baigė Karo m-klos II laidą. 1922 m. paleistas eiti aukštojo mokslo. Vėliau buvo Kooperacijos banko direktorius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 79, išduotas 1928 05 14.

Matulevičius

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1882 04 27 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Sanit. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 10–1921 11 12. 1928 m. gyv. Kalvarijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3803, išduotas 1929 10 21.

Matulevičius

Vincas, Andriaus sūnus

Gimė 1898 I p. Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1921 10 16. 1932 m. gyv. Kalvarijos vls. Trakėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8686, išduotas 1932 07 02.

Matulionis

Vytautas, Povilo sūnus

Gimė 1898 12 02 Vilniuje. Įst. sav. 1919 01 20, 1919 12 16 baigė Karo m-klos II laidą. 1926 m. paleistas dėl sveikatos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6454, išduotas 1931 02 28.

Matulionis

Petras, Simo sūnus

Gimė 1901 01 14 Balbieriškio mst. t. gyv. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 04, pašauktu – 1920 08 18–1921 10 14. 1930 m. gyv. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5946, išduotas 1930 11 17.

Matulionis

Petras, Marijonos sūnus

Gimė 1895 02 16 Kalvių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Metrikuose – Matelionis. Tarnavo sav. 1919 06 07–1920 07 17. 1928 m. gyv. Utenos vls. Stanislavovos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2331, išduotas 1929 04 24.

Matulionis

Martynas, Marijonos sūnus

Gimė 1891 11 12 Kalvių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 06 17–1921 03 18. 1929 m. gyv. Molėtų vls. Čiulių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3763, išduotas 1929 10 21.

Matulionis

Kostas, Simo sūnus

Gimė 1899 03 11 Antanavos vns. Balninkų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 11 10. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4325, išduotas 1929 12 21.

Matulionis

Kostas, Juozo sūnus

Gimė 1897 03 30 Kaune. Mirė 1919 02 10. Įst. sav. 1919 01 10. Dingo be žinios kovose prie Jiezno. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5600, išduotas 1930 09 25.

Matulionis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1898 02 07 Šiugždų k. Krokialaukio vls. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 01 05. 1919 12 16 baigė Karo m-klos II laidą. 1922 m. paleistas. 1933 01 03 komisija nutarė atmesti prašymą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8915, išduotas 1932 12 28.

Matulionis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1898 06 22 Užunevėžių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1921 11 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2926, išduotas 1929 06 26.

Matulionis

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1896 12 04 Paplauskų k. Antnemunio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 03 17–1920 04 02. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. Ūdrijos vls. Duselnykų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1319, išduotas 1928 11 14.

Matulis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1902 07 05 Latvijoje, Ryga. Tarnavo sav. 1919 12 03–1922 10 12. 1929 m. gyv. Šiauliuose, dirbo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2062, išduotas 1929 04 17.

Matulis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1901 01 14 Gelažių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1920 04 24. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 796, išduotas 1928 08 29.

Matulis

Sergėjus, Jono sūnus

Gimė 1896 Čypėnų k. Čypėnų vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 04 06–1920 08 26. 1930 m. gyv. Vabalninkų vls. Salamiesčio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7076, išduotas 1931 06 25.

Matulis

Vladas, Kazio sūnus

Gimė 1899 04 17 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 04 03–1921 12 05. 1928 m. gyv. Radviliškio vls. Karžygių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2061, išduotas 1929 04 17.

Matulis

Petras, Petro sūnus

Gimė 1901 08 16 Klovinių k. Utenos vls. (Utenos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 01 31–1922 11 17. 1929 m. gyv. Ukmergės apskr. Giedraičių vls. Kraujalaidžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4115, išduotas 1929 11 21.

Matulka

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1895 10 13 Kaušų k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Ats. grandinis. Tarnavo sav. 1919 05 21–1920 06 01. 1935 m. gyv. Kaušų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9805, išduotas 1936 07 31.

Matulka

Mikas, Kazio sūnus

Gimė 1900 04 29 Buzų k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1921 11 26. 1928 m. gyv. Pabaisko vls. Deltuvėlės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1108, išduotas 1928 10 31.

Matusaitis

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1897 05 25 Kaune. Mirė 1941. (Makusevičius). Kapitonas (1927 m.). Įst. sav. 1919 02 10. 1919 07 06 baigė Karo m-klą. 1940 m. suimtas, 1941 m. sušaudytas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 112, išduotas 1928 05 14.

Matusevičius

Adolfas, Juozo sūnus

Gimė 1899 04 10 Mockavos k. Būdviečio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1919 07 30. Tarnavo sav. 1919 04 01–1919 07 30, nuskendo bežuvaujant. Tėvas pareiškime rašo, kad žuvo mūšyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7251, išduotas 1931 08 31.

Matusevičius

Ignas, Igno sūnus

Gimė 1899 02 06 Velžių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1921 11 11. 1928 m. gyv. Velžio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 771, išduotas 1928 08 29.

Matusevičius

Jokūbas, Petro sūnus

Gimė 1896 12 Paežerių (Pažerių) k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1921 10 27. 1929 m. gyv. Paežerių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4526, išduotas 1930 02 15.

Matusevičius

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1890 02 10 Plėgų k. Lukšių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 01 26. Sav. LKKSK 1933 06 13 prot. Nr. 245. 1932 m. gyv. Jankų vls. Laukinių Šinkarių k. Komisija 1933 06 13 prot. Nr. 245 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9245, išduotas 1933 06 30.

Matusevičius

Mikas, Miko sūnus

Gimė 1898 09 Vaitakiemio k. Punsko vls. Įst. sav. 1919 01 09. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. Bulakovo k. Pasiuntė įteikti medalį Alytaus komendantui 1928 06 26. Apdovanojimo liudijimas Nr. 163, išduotas 1928 05 30.

Matusevičius

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1902 03 10 Kaune. Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 10 29–1923 01 26. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Antanavo vls. Kazlų Rūdos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7086, išduotas 1931 06 25.

Matusevičius

Saliamonas, Jono sūnus

Gimė 1897 04 16 Šilgalių (Kunigėlių) k. Lukšių vls. (Šakių r.). Mirė 1932 06 01 Šilgalių (Kunigėlių) k. Lukšių vls. (Šakių r.). Įst. sav. 1919 03 01. Buvo sužeistas, tapo karo invalidu. Vėliau gydėsi iki 1922 01 21. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 1363). Žemės gavo Lukšių vls. Zypių k., gyv. Šilgalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10062, išduotas 1937 12 28.

Matusevičius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1899 Karalinavo plv. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Įst. sav. 1919 10 01. Sav. LKKSK 1936 12 16 prot. Nr. 359 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9906, išduotas 1937 01 30.

Matutis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1899 04 09 Vaičaičių k. Sedos vls. (Mažeikių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 12 01. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2617, išduotas 1929 05 31.

Matuzevičius

Antanas, Baltraus sūnus

Gimė 1897 11 06 Papiškių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1921 10 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4185, išduotas 1929 11 21.

Matuzevičius

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1901 03 17 Pamarnakių I k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1921 10 06. 1929 m. gyv. Subačiaus vls. Paežerių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2948, išduotas 1929 06 26.

Maurukas

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 03 11 Trakiškių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Įst. sav. 1919 02 10, baigė Karo m-klos I laidą. Dalyvavo kovose. 1923–1925 m. tarnavo pasienio policijoje. Buvo Marijampolės burmistru. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1303, išduotas 1928 11 14.

Maurušaitis

Karolis, Jurgio sūnus

Gimė 1886 12 31 Garliavos mst. t. gyv. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 19–1920 04 04. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1871, išduotas 1929 03 23.

Mauza

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1894 07 20 Bliuviškių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Mirė 1927 12 01. Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 02 26. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6023, išduotas 1930 12 15.

Mauza

Saliamonas, Antano sūnus

Gimė 1905 01 26 Griškabūdžio mstl. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 04 07–1920 03 29. 1930 m. gyv. Šakių apskr. Naumiesčio mst., dirbo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5390, išduotas 1930 07 31.

Mazeliauskas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1898 01 20 Mergatrakių k. Punsko vls. Tarnavo sav. 1919 03 01–1923 12 01. 1930 m. gyv. Budviečio vls. Mockų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7505, išduotas 1931 11 06.

Mazelskis

Aleksas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 05 Gataučių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1920 04 13. 1929 m. gyv. Joniškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4736, išduotas 1930 02 15.

Maziliauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1890 11 07 Kalniškių k. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1920 11 14–1922 01 01. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Kuršėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7583, išduotas 1931 11 28.

Maziliauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1902 02 13 Marcinavos plv. Čekiškės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 09 09–1922 04 04. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5152, išduotas 1930 06 25.

Maziliauskas

Juozas Kazys, Antano sūnus

Gimė 1899 08 03 Mikalajavo k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 02, pašauktu – 1919 10 01–1922 02 21. 1928 m. gyv. Gudelių vls. Užbalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2691, išduotas 1929 05 31.

Mazūra

Juozas, Norberto sūnus

Gimė 1902 10 21 Mukulių dv. Imbrado vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 08 23–1920 12 24. Gyv. Mukulių k. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7249, išduotas 1931 08 31.

Mazuraitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 03 17 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 11 29. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4528, išduotas 1930 02 15.

Mazūras

Pranas, Andriaus sūnus

Gimė 1898 11 04 Gudelių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 02–1921 10 29 6 p.p. Gyv. Kauno aps. Lapių vls. (Linkavos dv.) Maironiškių k., kur gavo 5 ha žemės, vėliau – Kaune. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2204, išduotas 1929 04 17.

Mazurkevičius

Juozas, Adolfo sūnus

Gimė 1896 01 11 Zaduojos k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 06 23–1921 02 19 1 p.p. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7151, išduotas 1931 08 31.

Mazurkevičius

Matas, Juozo sūnus

Gimė 1896 07 31 Dugnų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 17–1921 11 19. 1932 m. gyv. Dugnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8684, išduotas 1932 07 02.

Mažaitis

Juozas, Povilo sūnus

Gimė 1896 10 14 Barčiūnų k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1921 10 21. 1929 m. gyv. Seirijų vls. Juozapavičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1829, išduotas 1929 03 23.

Mažeika

Jonas, Boliaus sūnus

Gimė 1880 12 14 Kėdainių mst. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 05 02. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8137, išduotas 1932 03 29.

Mažeika

Feliksas, Vinco sūnus

Gimė 1903 05 30 Bliūdžių k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 08 15–1920 05 02. 1929 m. gyv. Kelmės vls. Naudvario vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4843, išduotas 1930 04 28.

Mažeika

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1895 09 15 Kupiškio mst. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 26–1920 07 31. 1931 m. gyv. Kupiškio vls. Kunigiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7586, išduotas 1931 11 28.

Mažeika

Leonardas, Juozo sūnus

Gimė 1904 07 07 Latvijoje, Grivos mst. Tarnavo sav. 1919 06 11–1920 06 30, paleistas dėl ligos. Nuo 1928 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9931, išduotas 1937 04 19.

Mažeika

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1891 12 30 Naikių k. Mažeikių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 04 14–1920 05 20. 1934 m. gyv. Mažeikiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9625, išduotas 1935 06 25.

Mažeika

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 04 09 Piliakalnių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 03 15 ir pašauktu 1921 11 01–1922 10 15. 1928 m. gyv. Bartininkų vls. Vartų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7253, išduotas 1931 08 31.

Mažeika

Aleksas, Jono sūnus

Gimė 1897 04 21 Šliužių k. Ariogalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 30–1921 11 12. 1930 m. gyv. Ariogalos vls. Čekuvos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6447, išduotas 1931 02 28.

Mažeika

Juozas, Domo sūnus

Gimė 1902 02 15 Šiluvos mstl. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1921 05 30. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9855, išduotas 1936 10 17.

Mažeika

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 11 17 Olgapolio dv. Plungės vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1921 10 17. 1929 m. gyv. Plungės vls. Jazdaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3539, išduotas 1929 08 21.

Mažeika

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1899 08 20 Molyniškių k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1921 10 06. Buvo sužeistas. 1929 m. gyv. Bartininkų vls. Pagernevės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4673, išduotas 1930 02 15.

Mažeika

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1898 09 30 Naujasodžio k. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 10 17–1922 05 15 3-ojoje partizanų grupėje, vėliau – autobatalione iki 1925 04 23 (išėjo į atsargą). 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1433, išduotas 1929 01 04.

Mažeika

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1899 01 23 Sedos mst. (Mažeikių r.). Karo valdininkas. Tarnavo sav. 1919 05 04–1922 10 15. 1927 m. gyv. Kaune. Pats užpildė reg. lapelį kaip Možeika. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7506, išduotas 1931 10 28.

Mažeika

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1897 09 01 Staugviliškės vns. Zapyškio vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (I rūšies III laipsnio). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 17–1921 12 02. 1925 m. gavo žemės Šakių aps. Paežerėlių vls. Panemunės k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5984, išduotas 1930 12 04.

Mažeika

Julius, Juozo sūnus

Gimė 1896 12 17 Ėriškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 01 10–1920 06 17. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7976, išduotas 1932 02 29.

Mažeika

Albinas, Uršulės sūnus

Gimė 1900 02 28 Viekšnių mst. t. gyv. (Akmenės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 14, pašauktu 1919 10 15–1920 04 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 752, išduotas 1928 08 09.

Mažeika

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 05 10 Lekavos dv. Betygalos vls. (Raseinių r.). Mirė 1922 06 05. Įst. sav. 1919 03 29. Nusišovė. Sav. LKKSK 1934 01 30 prot. Nr. 262. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9429, išduotas 1934 02 28.

Mažeika

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1894 06 02 Kunigiškių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 08–1920 03 16. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7152, išduotas 1931 08 31.

Maželis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1904 09 24 Alantos mstl. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1920 09 06–1922 02 15. Nuo 1928 m. gyv. Brazilijoje, San Paulo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9479, išduotas 1934 04 30.

Maželis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 04 04 Utenos mst. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 03–1921 07 01. 1928 m. gyv. Utenos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 773, išduotas 1928 08 29.

Maželis

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1895 Utenos mst. (Utenos r.). Apdov. išd. žmonai Veronikai. Įst. sav. 1919 06 06. Komisija 1937 10 30 prot. Nr. 391 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10058, išduotas 1937 12 06.

Maželis

Jeronimas, Jurgio sūnus

Gimė 1903 09 30 Lingerio dv. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 10 09–1920 12 10, pašauktu – 1924 12 01–1925 09 15. 1928 m. gyv. Šiaulių mst., tarnavo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 528, išduotas 1928 08 14.

Mažuika

Martynas, Jokūbo sūnus

Gimė 1899 11 04 Galintiškio k. Papilio vls. (Biržų r.). Įst. sav. 1918 11 20, tarn. partizanu iki 1919 07 01. Laikinai ėjo karininko pareigas. 1930 m. gyv. Biržuose. Petras Samulionis, gyv. Šiauliuose, parašė skundą, kad Mažuika ne sav. K-ja 1930 12 02 prot. Nr. 140 prip. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6125, išduotas 1930 12 15.

Mažuika

Petras, Jono sūnus

Gimė 1901 02 19 Galintiškio k. Papilio vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 10 09–1922 04 12. Dalyvavo mūšiuose, buvo sužeistas. 1936 m. gyv. Papilio vls. Kemėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9762, išduotas 1936 06 12.

Mažūnas

Leonas, Felikso sūnus

Gimė 1900 03 15 Kuksinės k. Lenkimų vls. (Skuodo r.). Tarnavo sav. 1919 04 28–1921 10 12. 1929 m. gyv. Mažeikių mst. Mažūnas, tik apdov. liudijime – Mažiūnas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6450, išduotas 1931 02 28.

Medelis

Jurgis, Jokūbo sūnus

Gimė 1902 01 30 Mockabūdžių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 25–1920 03 17, pašauktu 1924 01 11–1925 04 08. 1929 m. gyv. Keturvalakio vls. Širvydų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4670, išduotas 1930 02 15.

Medelis

Augustas, Kazio sūnus

Gimė 1885 02 08 Devynduonių k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1920 06 16–1921 07 15, kaip Amerikos Lietuvių legiono savanoris. 1931 m. gyv. Mičigano valstijoje, Detroito mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8136, išduotas 1932 03 29.

Medinis

Liudvikas, Jono sūnus

Gimė 1900 07 15 Šeduikių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 22–1920 04 02. 1928 m. gyv. Utenoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1154, išduotas 1928 10 31.

Medinis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1894 07 12 Šeduikių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 19–1920 10 20. 1929 m. gyv. Užpalių vls. Kušneriūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2672, išduotas 1929 05 31.

Medinskas

Kazys, Augusto sūnus

Gimė 1898 01 04 Smiltynės plv. Saločių vls. (Pasvalio r.). arnavo sav. 1919 02 20–1920 03 15, paleistas dėl rankos sužeidimo mūšyje prie Saločių. 1928 m. gyv. Radviliškyje, dirbo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 529, išduotas 1928 08 14.

Medišauskas

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1900 11 03 Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 21–1921 10 24. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Pažaislio vls. Dainavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5590, išduotas 1930 09 25.

Medutis

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1899 01 27 Pajuodžių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 02–1921 11 21. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Molainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 803, išduotas 1928 08 29.

Medvedevas

Parfionas, Teodoro sūnus

Gimė 1899 02 07 Dumblynės k. Kriukų vls. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 02–1921 11 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4089, išduotas 1929 11 21.

Medzveckas

Jurgis, Petro sūnus

Gimė 1899 01 04 Butėnų k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 02–1922 10 07. 1929 m. gyv. Linkuvos vls. Megučionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4445, išduotas 1930 01 31.

Medžiūnas

Balys, Antano sūnus

Gimė 1900 04 18 Latvijoje, Liepoja. Tarnavo sav. 1919 02 19–1921 12 16. 1931 m. gyv. Kėdainių apskr. Dotnuvos vls. Aušros k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6313, išduotas 1931 02 25.

Medžiuolis

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1899 07 02 Gylių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 09 15. 1928 m. gyv. Anykščių vls. Pavarių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1421, išduotas 1928 12 07.

Meilūnas

Stepas, Simo sūnus

Gimė 1896 09 05 Tulpiakiemio k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 10 24. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4974, išduotas 1930 04 30.

Meilutis

Mikas, Jono sūnus

Gimė 1902 09 24 Pamierio k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 02 10–1920 04 29, 1920 08 24–1922 02 20. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3245, išduotas 1929 07 30.

Meinikis

Vladas, Martyno sūnus

Gimė 1896 03 25 Garyšių dv. Nemakščių vls. (Raseinių r.). Įst. sav. 1919 02 09. Sav. LKKSK 1933 10 03 prot. Nr. 249. 1933 m. gyv. Viduklės vls. Paupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9296, išduotas 1933 10 24.

Meištas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1894 02 12 Miknaičių k. Barzdų vls. (Šakių r.). Mirė 1920 08 19 Miknaičių k. Barzdų vls. (Šakių r.). Tarnvo sav. 1919 02 24–1920 03 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7075, išduotas 1931 06 25.

Meizeraitis

Vytautas, Juozo sūnus

Gimė 1902 03 26 Sintautų mstl. Sintautų vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 17–1921 04 21. 1929 m. gyv. Šakių vls. Plieniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4158, išduotas 1929 11 21.

Meižys

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1899 10 03 Alkiškių k. Akmenės vls. (Akmenės r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 12 06. Sav. LKKSK 1933 01 17 prot. Nr. 226. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9014, išduotas 1933 01 31.

Mejeris

Emilis Ottonas, Fridricho sūnus

Gimė 1899 12 15 Vainuto mstl. Vainuto vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 06 17, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 01. 1930 m. gyv. Naumiesčio vls. Sugintų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7096, išduotas 1931 06 25.

Mejerovičius

Jankelis, Geršono sūnus

Gimė 1895 01 25 Pakruojo mst. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 06 24–1920 04 02, paleistas dėl sveikatos. 1934 m. gyv. Kaune, Vilijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9532, išduotas 1934 11 10.

Mejerovičius

Šliomas, Joselio sūnus

Gimė 1895 06 12 Nemakščių mstl. Nemakščių vls. (Raseinių r.). Mirė 1920 02 20. Įst. sav. 1919 05 07. Mirė pulko ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3480, išduotas 1929 08 21.

Mekšraitis

Jonas Baltrus, Vinco sūnus

Gimė 1894 08 24 Rudžių k. Būblelių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 10 15–1922 08 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1850, išduotas 1929 03 23.

Mekšraitis

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1900 05 18 Sakalupio k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 10 15–1920 05 19, 1920 09 10–1922 11 01. Komisijos 1940 06 21 posėdyje prot. Nr. 4 pripažintas savanoriu. 1940 m. gyv. Alvito vls. Maldėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10292, išduotas 1940 06 30.

Mekšriūnas

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1895 06 01 Skomskavelės k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 26–1920 04 08. 1930 m. gyv. Alvito vls. Biliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5949, išduotas 1930 11 17.

Mekuška

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1902 03 22 Rusijoje, Kronštatas. Kilęs iš Zarasų apskr. Dusetų mst. Tarnavo sav. 1919 06 22–1920 06 30. Gyv. Dusetose, tarnavo Rokiškio apskr. pasienio policijoje; gyv. Rokiškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 795, išduotas 1928 08 29.

Meldeikis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1900 05 17 Kuniškių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1921 11 13. 1928 m. gyv. Anykščių vls. Katlerių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1209, išduotas 1928 10 31.

Meleckas

Vladas, Povilo sūnus

Gimė 1899 01 11 Liksniuosių k. Liolių vls. (Kelmės r.). Vyr. puskarininkis. Įst. sav. 1919 04 20. 1928 m. dar tebetarnavo Kaune, šarvuočių rinktinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 363, išduotas 1928 06 09.

Melinis

Mečius, Antano sūnus

Gimė 1902 07 26 Latvijoje, Liepojos mst. Tėvai – Papilės valstiečiai. Tarnavo sav. 1919 04 14–1921 02 04, antrą kartą – 1922 04 20–1923 05 22. 1920 09 22–1920 11 10 buvo lenkų nelaisvėje. 1929 m. gyv. Mažeikių apskr. Viekšnių vls. Baguslavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4333, išduotas 1929 12 21.

Melys

Jonas, Klemenso sūnus

Gimė 1900 05 12 Žagarės mst. (Joniškio r.). Kapitonas (1927 m.). Įst. sav. 1919 01 11 į Panevėžio batalioną, baigė Karo m-klą. 1934 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 88, išduotas 1928 05 14.

Melkūnas

Motiejus, Miko sūnus

Gimė 1888 10 03 Strėvininkų k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 03 11–1920 04 25. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9439, išduotas 1934 02 12.

Melnikas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 10 09 Keturvalakių mstl. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. nuo 1919 01 17, pašauktu – 1919 10 01–1921 02 01. 1928 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2694, išduotas 1929 05 31.

Melnikas

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1901 08 06 Drebulinės k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Metrikuose – Melninkas. Tarnavo sav. nuo 1919 02 03, pašauktu – 1920 08 18–1921 03 31. 1929 m. gyv. Kvietiškio vls. Liepynų k. Pasirašė K. Melnykas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5363, išduotas 1930 07 31.

Melnikas

Petras, Dionizo sūnus

Gimė 1900 08 01 Šovenių k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Metrikuose – Mieliauskas. Tarnavo sav. 1919 08 01–1922 02 13. 1929 m. gyv. Pabaisko vls. Deltuvėlės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5392, išduotas 1930 7 31.

Melnikas

Pranas, Konstantino sūnus

Gimė 1891 12 04 (Zarasų r.). Gimė Zarasų aps. Vidžių vls. Degimų vns. (Albrechtavos seniūn.). Tarnavo sav. 1919 07 04–1920 08 06 1 p.p. 1930 m. Utenos apskr. Daugailių vls. Bajoriškių k. gavo 13 ha žemės. 1929 m. gyv. Daugailių vls. Šlepečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3995, išduotas 1929 11 13.

Melnykas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1894 09 13 Baraginės vns. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1920 01 18. Žemę gavo Marijampolės aps. ir vls. Svirnaičių k. 1928 m. gyv. Šumskų vls. Mikalinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1724, išduotas 1929 03 16.

Memis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1902 05 01 Latvijoje, Ryga. Tarnavo sav. 1919 04 08–1921 10 16. 1928 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 790, išduotas 1928 08 29.

Memys

Pranas, Igno sūnus

Gimė 1899 11 12 Lielaičių (Simutiškės) k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1921 12 06. 1931 m. gyv. Viekšnių vls. Baguslavos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7244, išduotas 1931 08 31.

Mendžickas

Juozas, Karolio sūnus

Gimė 1897 05 30 Pavytės k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Metrikuose – Mendržickis. Įst. sav. 1919 02 20. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. Savanorių k. Pasirašė – Menžickis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5979, išduotas 1930 12 04.

Merkelis

Vladas, Prano sūnus

Gimė 1899 02 24 Pagojo k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 08 20–1922 04 06. Sav. LKKSK 1934 03 20 prot. Nr. 269. 1934 m. gyv. Tytuvėnų vls. Pusdvario k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9469, išduotas 1934 03 29.

Merkevičius

Vladas, Petro sūnus

Gimė 1893 06 29 Žiūrių-Gudelių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1922 04 12 Žiūrių-Gudelių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. otinai Marijonai, gyv. Sasnavos vls. Varnavos k. Tarnavo sav. 1919 01 28–1920 03 30. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7919, išduotas 1932 02 15.

Merkevičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 03 09 Penkvalakių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Metrikuose – Morkevičius. Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 08 08. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Žaliosios vls. Drebulinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4017, išduotas 1929 11 13.

Merkevičius

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 06 18 Oželių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 04–1921 10 11. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3092, išduotas 1929 06 26.

Merkevičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1892 9 04 Norvydų k. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 13–1920 03 20. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4777, išduotas 1930 04 15.

Merkevičius

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 12 17 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1921 11 18. 1936 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Vištyčio vls., Vištyčio I lauko k. Yra nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10188, išduotas 1939 07 12.

Merkys

Antanas, Karolio sūnus

Gimė 1887 01 20 Bajorų k. Skapiškio vls. (Kupiškio r.). Mirė 1955 03 05 Rusijoje, Vladimiro rj. Milenkių mst. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. plk. ltn. Tarn. sav. 1919 01 10–1922 11. 1926–1927 m. Krašto aps. m-ris, Vėliau Klaipėdos kr.gubernatorius. 1933 m. Kauno burmistras. 1939 m. ministr. pirm LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1428, išduotas 1928 12 18.

Merkneris

Albinas, Augusto sūnus

Gimė 1899 10 28 Pauparių k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Viršila. Tarnavo sav. nuo 1919 01 20, pašauktu – 1919 10 01–1922 11 01. Nuo 1924 12 11 tarnavo Klaipėdos krašto pasienio policijoje jaun. vachmistru. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2052, išduotas 1929 03 26.

Mestaris

Mikas, Martyno sūnus

Gimė 1897 09 29 Lėbartų k. Dovilų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1920 10 28–1922 01 25. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3145, išduotas 1929 07 30.

Meškauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1887 03 15 Gedvainių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 02 08–1920 02 09. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4353, išduotas 1929 12 21.

Meškauskas

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1898 08 01 Antkalniškių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 11 09. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Jurbarkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3117, išduotas 1929 06 26.

Meškauskas

Povilas, Kasparo sūnus

Gimė 1900 02 16 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Kapitonas (1926 m.). Įst. sav. 1919 01 13, pasiųstas į Karo m-klą. Dalyvavo kovose. Tarnavo kariuomenėje iki 1941 m. arešto. Apdovanojimo liudijimas Nr. 405, išduotas 1928 06 09.

Meškauskas

Kostas, Donato sūnus

Gimė 1887 10 27 Vikonių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1921 01 15. 1928 m. gyv. Anykščių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1453, išduotas 1929 01 31.

Meškauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1898 02 06 Pautvardžių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 18–1922 02 23. 1929 m. gyv. Betygalos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2947, išduotas 1929 06 26.

Meškela

Jonas, Malvinos sūnus

Gimė 1894 12 06 Papiškių k. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Tarn. sav. 1919 06 19–1921, vėliau partizanu 1 (Širvintų) grupėje, sužeistas. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1929 m. gyv. Kėdainių apsk. ir vls. Tubių k. 1934 m. gyv. Ukmerg. aps. Musninkų vls. Virvyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2707, išduotas 1929 05 31.

Meškelė

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 03 07 Rusijoje, Novgorodo mst. Kilęs iš Utenos apskr. Anykščių mst. Tarnavo sav. 1919 07 27–1920 09 02, 1921 03 01–1923 08 17. 1929 m. tarnavo policininku Utenos apskr. Kuktiškėse. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1842, išduotas 1929 03 23.

Meškerevičius

Viktoras, Stasio sūnus

Gimė 1899 03 14 Kuzylų k. Šešuolių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1921 10 16. 1930 m. gyv. Pabaisko vls. Verškainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5983, išduotas 1930 12 01.

Meškinis

Povilas, Adomo sūnus

Gimė 1887 11 14 Daukniūnų k. Krinčino vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. partizanu 1918 12 20–1919 07 01. Buvo sužeistas 1919 02 28. Sav. LKKSK 1932 06 08 prot. Nr. 205. 1932 m. gyv. Biržų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8645, išduotas 1932 10 01.

Meškys

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1904 02 01 Notėnų k. Platelių vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1920 03 20–1922 1 21. 1930 m. gyv. Telšių apskr. Žarėnų vls. Krepštų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6305, išduotas 1931 02 23.

Meškys

Ignas, Antano sūnus

Gimė 1898 01 31 Palangos mst. (Kretingos r.). Mirė 1920 01 20 Šiauliuose. Apdov. išd. motinai Kotrynai, gyv. Palangos mst. Įst. sav. 1919 12 01. Mirė I-oje karo ligoninėje. Sav. LKKSK 1932 04 19 prot. Nr. 197. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8367, išduotas 1932 04 30.

Meškonis

Povilas, Adomo sūnus

Gimė 1901 04 26 Barklainių dv. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 14–1920 04 20. 1928 m. Naujamiesčio vls. Sargėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2201, išduotas 1929 04 17.

Meškuotis

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1899 06 12 Vazgelių k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1921 10 31. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 770, išduotas 1928 08 29.

Mėšlius

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1893 Pelucmurgių k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 02 19. 1930 m. gyv. Palucmargių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5366, išduotas 1930 07 31.

Metas

Aleksas, Jokūbas sūnus

Gimė 1904 08 08 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Apdov. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 08 24–1921 01 29, antrą kartą – 1922 03 15–1923 07 17. Sav. LKKSK 1933 12 12 prot. Nr. 258. 1932 m. gyv. Prancūzijoje, Villerupt mieste. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9393, išduotas 1933 12 20.

Metrikis

Jonas, Augustino sūnus

Gimė 1902 10 01 Kalvių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 05 13–1920 06 15, 1924 01 14–1924 12 19. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5982, išduotas 1930 12 04.

Metrikis

Domas, Augustino sūnus

Gimė 1904 12 12 Kalvių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1920 11 05–1921 11 18. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2706, išduotas 1929 05 31.

Miceika

Leonas, Domo sūnus

Gimė 1903 04 04 Kaune. Tarnavo sav. 1920 11 12–1923 09 01. 1928 m. gyv. Šiaulių apskr. Užvenčio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 715, išduotas 1928 08 29.

Michailovas

Teodoras

Gimė 1902 Rusijoje. Tarnavo sav. 1919 10 02–1922 04 15. 1928 m. gyv. Utenos apskr. Leliūnų vls. Ažugirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1187, išduotas 1928 10 31.

Michalauskas

Kleopas Vytautas, Jono sūnus

Gimė 1890 10 07 Telšių mst. (Telšių r.). Mirė 1943 09 27 Rusijoje, Jakutsko lageris. Majoras (1927 m.). Įst. sav. 1918 12 28. Tarnavo iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 102, išduotas 1928 05 14.

Michalkevičius

Pranas, Grigaliaus sūnus

Gimė 1902 04 02 Švenčionėlių mst. (Švenčionių r.). Puskarininkis. Įst. sav. 1919 04 15–1922 04 19. Artileristas. 1923–1928 m. dar tebetarnavo antitermininiu Vilkaviškyje artilerijos pulke. 1933 m. tarnavo policijoje, buvo LKKSS Telšių skyriaus narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 753, išduotas 1928 08 29.

Michelevičius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1895 06 28 Skaistgirių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Pulkininkas leitenantas. Įst. sav. 1918 12 18, organizavo Pušaloto partizanų būrį, dalyvavo kovose. Tarnavo iki 1941 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 64, išduotas 1928 04 23.

Miciukevičius

Aleksas, Vladislovo sūnus

Gimė 1874 02 22 Subačiaus mst. t. gyv. (Kupiškio r.). Kapitonas (1919 m.). Įst. sav. 1919 01 09. 1929 m. paleistas į dimisiją. Asmens byloje visur rašo, kad gimęs Ukmergės apskr. Apdovanojimo liudijimas Nr. 268, išduotas 1928 06 09.

Micka

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1900 06 28 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1919 05 19. Apdov. išd. tėvui, gyv. A. Panemunės vls. Armališkių k. Įst. sav. 1919 01 03. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5229, išduotas 1930 06 25.

Mickeliūnas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1872 01 25 Levaniškių k. Daujėnų vls. (Pasvalio r.). Majoras. Įst. sav. 1919 01 02. Tarnavo Joniškėlio batalione. 1933 m. paleistas į atsargą iš Tauragės komendantūros. Apdovanojimo liudijimas Nr. 310, išduotas 1928 06 09.

Mickeliūnas

Bronius, Konstantino sūnus

Gimė 1898 12 20 Dubinkos vns. Lygumų vls. (Pakruojo r.). Mirė 1919 11 23. Apdov. išd. motinai Uršulei. Leitenantas. Įst. sav. 1919 02 05. Mirė III R. Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4535, išduotas 1930 02 15.

Mickevičius

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1894 01 09 Vaišvilų k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 12 21 Kaune. Įst. sav. 1919 01 07. Mirė nuo žaizdų 3-oje R. Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7660, išduotas 1931 12 16.

Mickevičius

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1899 01 02 Budavonės k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1921 11 05. 1929 m. gyv. Kaupiškių vls. Vaidotų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4339, išduotas 1929 12 21.

Mickevičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1897 12 22 Kasikėnų k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1921 10 23. Buvo sužeistas. 1930 m. gyv. Vilaviškio apskr. Kybartų vls. Peletrūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7661, išduotas 1931 12 16.

Mickevičius

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1902 04 23 Latvijoje, Liepojos mst. Kilęs iš Panevėžio apskr. Piniavos vls. Savitiškio dv. Apdov. išd. motinai Petronėlei, gyv. Savitiškio dv. Įst. sav. 1919 04 01. Nukautas per neatsargumą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4476, išduotas 1930 02 15.

Mickevičius

Justinas, Povilo sūnus

Gimė 1898 01 01 Bernatonių k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 07 24. 1929 m. gyv. Kaune, Vilijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4323, išduotas 1929 12 21.

Mickevičius

Mečius, Fabijono sūnus

Gimė 1887 06 01 Sokmedžių k. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 04 02. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3720, išduotas 1929 10 21.

Mickevičius

Pranas, Adomo sūnus

Gimė 1900 08 06 Kulautuvos mst. t. gyv. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 10 21. 1930 m. gyv. Vilkijos vls. Anogrodo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5698, išduotas 1930 10 31.

Mickevičius

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1893 06 03 Giniūnų k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 04 17. 1930 m. gyv. Ašmintos vls. Išlaužos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8530, išduotas 1932 05 31.

Mickevičius

Stasys, Ksavero sūnus

Gimė 1882 08 29 Butrimonių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 12–1920 04 02. 1928 m. gyv. Kėdainių vls. Paobelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2199, išduotas 1929 04 17.

Mickevičius

Antanas, Motiejaus sūnus

Gimė 1902 02 05 Jurginiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 03–1921 04 12, 1923 03 03–1924 03 26. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Veiverių vls. Belevičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6451, išduotas 1931 02 28.

Mickevičius

Alfonsas, Kipro sūnus

Gimė 1897 02 09 Papilės mstl. Papilės vls. (Akmenės r.). Mirė 1945 09 23 Austrijoje. Karo valdininkas. Įst. sav. 1918 12 28 į Raseinių komendantūrą. 1922 m. paleistas eiti aukštojo mokslo. 1937 m. suteiktas adm. ats. jaunesnio ltn. laipsnis. 1925 m. baigė LU Teisių fakultetą. Buvo nušautas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 886, išduotas 1928 08 31.

Mickevičius

Adomas, Felikso sūnus

Gimė 1894 09 18 Skrynių k. Vandžiogalos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1920 06 11. 1930 m. gyv. Vendžiogalos vls. Varpenų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7587, išduotas 1931 11 28.

Mickis

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1890 05 23 Kuosių k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 08 28–1920 10 05. Sav. LKKSK 1932 05 17 prot. Nr. 202. 1931 m. gyv. Kuosių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8534, išduotas 1932 05 31.

Mickūnas

Juozas, Povilo sūnus

Gimė 1901 01 01 Banionių k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo partizanu 1919 02 01–1919 08 14. 1929 m. gyv. Banionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10218, išduotas 1939 12 11.

Mickūnas

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1896 04 06 Trakinių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 25–1921 12 01. 1929 m. gyv. Raseinių vls. Blagoslovenstvos vns. (Norgėlai). Apdovanojimo liudijimas Nr. 5431, išduotas 1930 07 31.

Mickus

Adomas, Adomo sūnus

Gimė 1899 05 16 Brokorių k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 04 25–1921 11 01. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8456, išduotas 1932 05 31.

Mickus

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1896 03 13 Vidgirio k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Metrikuose – Mickevičius. Tarnavo sav. 1919 07 01–1922 04 08. 1931 m. gyv. Raudonės vls. Pamituvio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8139, išduotas 1932 03 29.

Mickus

Povilas, Marčiaus sūnus

Gimė 1895 02 03 Mieldažiškių k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 04 22. 1929 m. gyv. Mikališkės vls. Tartupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5364, išduotas 1930 07 31.

Mickus

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1894 06 20 Skapiškių k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Mirė 1922 10 13. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 0...–1920 09 01. 1920 09 01 įstojo laisvai samdomu šoferiu Autobatalione. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7248, išduotas 1931 08 31.

Mickus

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1889 01 01 Bitinų dv. Židikų vls. (Mažeikių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 01–1920 01 01. 1930 m. gyv. Mažeikių apskr. Akmenės vls. Naudvario dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6453, išduotas 1931 02 28.

Micuta

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1901 12 24 Padvarių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Kilęs iš Norvaišų k. Sanit. viršila. Tarnavo sav. 1920 04 21–1924 08 02. Nuo 1925 03 24 tarnavo liktiniu. 1929 m. gyv. Norvaišų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2962, išduotas 1929 06 26.

Micuta

Albinas, Jurgio sūnus

Gimė 1897 04 15 Mažučių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 21–1921 11 25. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2713, išduotas 1929 05 31.

Mičiulis

Adolfas, Vinco sūnus

Gimė 1901 06 20 Mažučių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 04 17, 1921 11 01–1922 10 05. 1929 m. gyv. Kybartų vls. Paražinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6024, išduotas 1930 12 15.

Mičiulis

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1896 01 13 Būdežerių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Įst. sav. 1919 02 10. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Lankeliškių vls. Gužučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4084, išduotas 1929 11 21.

Mičiulis

Kazys, Izidoriaus sūnus

Gimė 1895 03 02 Rūdžių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 22–1920 06 20. 1929 m. gyv. Didlapių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4159, išduotas 1929 11 21.

Mičius

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1896 12 12 Kaune. Tarnavo sav. 1919 01 03–1921 04 14. Gavo 8,5 ha žemės Kauno apskr. Garliavos vls. Ringaudų k. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 705, išduotas 1928 08 29.

Miecevičius

Vacius, Vinco sūnus

Gimė 1899 07 27 JAV, Čikaga. Kapitonas. Įst. sav. 1919 02 19 į Joniškėlio batalioną, o vėliau į Karo m-klą. Dalyvavo kovose, buvo sužeistas. Tarnavo iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 276, išduotas 1928 06 09.

Mieldažys

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1894 11 24 Pentupės k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 01 26. 1928 m. gyv. Kauno apskr. Garliavos vls. Narsiečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5944, išduotas 1930 11 17.

Mieželis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1900 11 25 Stainiškių I k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Mirė 1954 JAV, Čikaga. Metrikuose – Meželis. Tarnavo sav. 1919 07 02–1922 01 10 1 p.p. Vėliau tarnavo Zarasų apskr. pasienio policijoje, 1942–1944 m. – Vilniaus policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7247, išduotas 1931 08 31.

Miežinskas

Kazys, Miko sūnus

Gimė 1896 10 13 Kybartų mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 26–1921 10 19. 1931 m. gyv. Kaune, Aleksote. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8533, išduotas 1932 05 31.

Miežinskas

Viktoras, Miko sūnus

Gimė 1895 01 01 Virbalio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 29–1922 05 12. 1934 m. gyv. Kaune, dirbo plačiųjų gelež. dirbtuvėse. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8420, išduotas 1932 05 31.

Miežlaiškis

Antanas, Ievos sūnus

Gimė 1899 06 18 Mykalynės dv. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 02 17, pašauktu – 1919 10 01–1922 04 10. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Vištyčio vls. Bakšiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6851, išduotas 1931 06 17.

Migevičius

Eduardas (Edvardas), Kazio sūnus

Gimė 1896 10 10 Dokių k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Įst. sav. 1919 01 07. Baigė Karo m-klą, dalyvavo kovose, sužeistas. Vėliau tarnavo pasienio policijoje. 1935 m. pakeltas į ats. leitenantus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2642, išduotas 1929 05 31.

Miglinas

Kalikstas, Stasio sūnus

Gimė 1888 10 14 Likiškių k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Sanit. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 20–1926 06 10. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. Butrimonių k., 1929 m. – Varnių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3864, išduotas 1929 11 11.

Migonis

Nikodemas, Kazio sūnus

Gimė 1901 01 01 Kaune. Mirė 1977 12 17 Kaune. (Migevičius) Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 03 27. 1921 10 18 buvo mobilizuotas. 1939 m. pakeltas į majorus. Tarnavo iki 1941 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 312, išduotas 1928 06 29.

Mikaila

Balys, Jurgio sūnus

Gimė 1896 05 24 Pakrovų k. Stakliškių vls. (Prienų r.). Vyr. leitenantas (1924 m.). Įst. sav. 1919 05 05 į 1 ats. batalioną. 1919 12 16 baigė Karo m-klą, dalyvavo kovose. 1938 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 146, išduotas 1928 05 30.

Mikalajūnas

Zigmas, Jono sūnus

Gimė 1898 08 31 Liutonių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 02 13–1920 03 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2026, išduotas 1929 03 26.

Mikalajūnas

Matas, Mato sūnus

Gimė 1896 09 14 Garliavos mst. t. gyv. (Kauno r.). Mirė 1920 09 26. Įst. sav. 1919 06 07. Dingo be žinios mūšyje su lenkais. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8903, išduotas 1932 12 28.

Mikalauskas

Kazys, Andriaus sūnus

Gimė 1900 09 26 Žiegždrių k. Pažaislio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 30. 1931 m. gyv. Garliavos vls. Ringaudų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7391, išduotas 1931 09 30.

Mikalauskas

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1901 03 15 Obšrūtėlių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 05 29, 1920 12 06–1922 01 21. 1930 m. gyv. Kybartų vls. Gegužių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8029, išduotas 1932 02 29.

Mikalauskas

Balys, Kazio sūnus

Gimė 1898 12 31 Kaplių Aukšt. k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Mirė 1919 04 03. Apdov. išd. motinai Uršulei, gyv. Šėtos vls. Žeimelių dv. Įst. sav. 1919 01 08. Mirė nuo plaučių tuberkuliozės tarnaudamas kariuomenėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6309, išduotas 1931 02 25.

Mikalauskas

Vladas, Prano sūnus

Gimė 1896 05 28 Padvarelių k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1921 02 03, 1921 08 05–1922 10 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1904, išduotas 1929 03 26.

Mikalauskas

Alfonsas, Povilo sūnus

Gimė 1904 05 22 Girvalakių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 13–1920 06 29. 1928 m. gyv. Kupiškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 807, išduotas 1928 08 29.

Mikalauskas

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1896 01 27 Grąžčių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1920 08 14. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. Krivulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1982, išduotas 1929 03 26.

Mikalauskas

Simas, Juozo sūnus

Gimė 1897 Kruonio mstl. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Liudininkai parodė, kad tėvai jį parsivežė iš Amerikos mažą. Tarnavo sav. 1919 02 01–1921 10 14. 1929 m. gyv. Žaslių vls. Vincentalaukio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4622, išduotas 1930 02 15.

Mikalauskas

Mečius, Antano sūnus

Gimė 1899 01 02 Verškainių dv. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 07 13–1921 10 16. 1931 m. gyv. Pabaisko vls. Miliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5817, išduotas 1930 10 31.

Mikalauskas

Liudas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 08 19 Sarginės k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1920 11 18–1921 11 18. 1931 m. gyv. Veiverių vls. Skriaudžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8141, išduotas 1932 03 29.

Mikalauskas

Ksaveras, Kazio sūnus

Gimė 1895 01 14 Smalinyčios k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 21–1920 02 15. 1930 m. gyv. Javaravo vls. Šventaragio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6385, išduotas 1931 02 25.

Mikalauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1902 08 15 Laibagalių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1922 01 22. 1928 m. gyv. Kapčiamiesčio vls. Navikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3892, išduotas 1929 11 13.

Mikalauskas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1901 01 02 Verškainių k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 28–1921 10 16. 1930 m. gyv. Pabaisko vls. Miliukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6207, išduotas 1931 01 22.

Mikalauskas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1900 Neveronių Seno k. Pažaislio vls. (Kauno r.). Mirė 1920 09 22. Įst. sav. 1919 01 04. Dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9524, išduotas 1934 10 31.

Mikalauskas

Karolis, Kazio sūnus

Gimė 1900 01 01 Darsūniškio k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 01 04–1920 03 02. 1928 m. gyv. Kaišiadorių vls. Juodiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1582, išduotas 1929 02 19.

Mikalauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1903 12 10 Vilniuje. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 08 23. Mokėsi Rygos mst. m-kloje. 1933 m. gyv. Kaune. Žemės gavo Pakuonio vls. Naujadvario k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9385, išduotas 1933 12 30.

Mikalauskas

Juozas Tomas, Antano sūnus

Gimė 1897 01 25 Keturakiškių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 14–1920 03 19. 1931 m. gyv. Prienų vls. Apušoto k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6625, išduotas 1931 04 02.

Mikalauskas

Juozas, Tomo sūnus

Gimė 1897 09 11 Kampinių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1919 12 04, paleistas dėl ligos. Buvo sužeistas. 1931 m. gyv. Javaravo vls. Šventragio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7580, išduotas 1931 11 28.

Mikalauskas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1887 06 13 Antupių k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 03 21. 1929 m. gyv. Alvito vls. Šilkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3839, išduotas 1929 11 11.

Mikalauskas

Juozas, Leono sūnus

Gimė 1896 06 04 Medinių k. Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 04 29–1921 04 29, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Telšių apskr. Alsėdžių vls. Buožėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2408, išduotas 1929 05 31.

Mikalauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 11 03 Pilipuščių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 08 26. Apdov. išd. tėvui, gyv. Kėdainių apskr. Surviliškio vls. Vytėnų k. Įst. sav. 1919 03 05. Mūšyje bolševikų fronte buvo mirtinai sužeistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7073, išduotas 1931 06 25.

Mikalauskas

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1900 10 22 Panevėžyje. Tarnavo sav. 1919 05 22–1920 07 16. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. Velžio vls. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 857, išduotas 1928 08 31.

Mikalickas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 Žagarių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1918 12 15–1920 08 06. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. Ūdrijos vls. Patrakės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1515, išduotas 1929 02 19.

Mikalkevičius

Jurgis, Kazio sūnus

Gimė 1895 04 16 Šalnų k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 07–1921 11 13. 1930 m. gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6206, išduotas 1931 01 22.

Mikalonis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1901 Staidarų k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 06. 1928 m. gyv. Lazdijų vls. Avižancų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 476, išduotas 1928 07 26.

Mikašauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1898 07 25 Batakių mstl. Batakių vls. (Tauragės r.). Mirė 1919 03 21. Tarnavo sav. nuo 1919 01 22, pašauktu – nuo 1919 03 05. Mirė Lietuvos R. Kryžiaus ligoninėje. Apdov. rūpinosi brolis Jonas, gyv. Gaurės vls. Vežaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9792, išduotas 1936 07 31.

Mikelaitis

Mikas, Paulinos sūnus

Gimė 1896 09 27 Pašvitinio mstl. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 06 04–1921 10 16. 1932 m. gyv. Joniškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8970, išduotas 1932 12 31.

Mikelėnas

Aleksas, Petro sūnus

Gimė 1886 09 26 Biržų mst. (Biržų r.). Ats. kapitonas. Įst. sav. 1918 11 10. 1923 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4371, išduotas 1930 01 31.

Mikelevičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1897 04 01 Skaistgirių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (1 rūšies). Grandinis. Tarnavo sav. 1918 12 18–1921 11 24. Dalyvavo Klaipėdos išvadavime. 1929 m. gyv. gimtinėje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4085, išduotas 1929 11 21.

Mikelianas

Leonas, Kazio sūnus

Gimė 1902 11 28 Mediniškių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1919 11 24, pašauktu – 1923 03 01–1924 10 07. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4579, išduotas 1930 02 15.

Mikelionis

Juozas, Fliorijono sūnus

Gimė 1902 10 14 Varnėnų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1942 03 30 Rusijoje, Rešiotų lageris. Tarnavo sav. Alytaus komendantūroje 1919 05 12–1921 04 01, būtinojoje karo tarnyboje – 1922 11 21–1923 11 14. Komisija 1928 09 05 pripažino sav. kūrėju. Tarnavo pasienio policijoje. 1928 m. gyv. Varnėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1014, išduotas 1928 10 20.

Mikelionis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1897 03 23 Smarliūnų k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Viršila (bet nėra patvirtinančių dokumentų). Tarnavo sav. 1919 02 10–1921 12 03 1 ats. batalione, paskui 4 p.p. 1927 m. priklausė LKKSS Seinų sk., 1939 m. – Leipalingio sk. Gyv. Valkininkų k., vėliau – Taikūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3628, išduotas 1929 08 31.

Mikeliūnas

Mykolas, Mykolo sūnus

Gimė 1898 07 19 Pakuodžiupių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1920 03 25, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6729, išduotas 1931 04 21.

Mikeliūnas

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1899 07 31 Šeškų k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 15–1921 11 25. 1928 m. gyv. Smilgių vls. Budukų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2255, išduotas 1929 04 24.

Mikeliūnas

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1899 04 01 Velžio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 17–1921 10 17. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 806, išduotas 1928 08 29.

Mikėnas

Kazys, Simo sūnus

Gimė 1901 06 07 Meškių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 01 18. 1930 m. gyv. Pagirio vls. Gudelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7392, išduotas 1931 09 30.

Mikėnas

Mikas, Kazio sūnus

Gimė 1898 10 01 Kreivių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1921 10 16. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. Naujamiesčio vls. Smiltynės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2859, išduotas 1929 06 26.

Mikėnas

Zigmas, Domo sūnus

Gimė 1900 01 07 Stebekių (Senųjų) k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Kilęs iš Ramygalos vls. Naujadvario k. Tarnavo sav. 1919 02 13–1921 10 21. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4524, išduotas 1930 02 15.

Miklaševičius

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1896 Miškinių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 05 30–1921 11 30. 1929 m. gyv. Lazdijų vls. Milutiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3807, išduotas 1929 11 11.

Miklaševičius

Petras, Mykolo sūnus

Gimė 1901 09 06 Čižiškių k. Ceikinių vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 06 15–1921 10 16 2 p.p. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Pajavonio vls. Trilaukio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4592, išduotas 1930 02 15.

Miklaševičius

Juozas

Gimė 1899 Zablatiškių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Mirė 1973 Australijoje. Vyčio Kryžiaus kavalierius.

Miklaševičius

Kazys, Stasio sūnus

Gimė 1900 09 22 Čižiškės vns. Švenčionėlių vls. (Švenčionių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 15–1924 10 17. Sav. LKKSK 1933 01 02 prot. Nr. 290. 1934 m. gyv. Kauno apskr. Garliavos vls. Julijanos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9565, išduotas 1935 01 22.

Miklušis

Zenonas, Petro sūnus

Gimė 1900 05 16 Baltarusijoje, Lydos aps. Kaniavos vls. Kamarūnų k. Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 65). Tarnavo sav. 1919 04 24–1921 12 05. 1927 m. gyv. Varėnoje, tarnavo pasienio policijoje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2024, išduotas 1929 03 26.

Miklušis

Vincas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 Baltarusijoje, Lydos aps. Kanevos vls. Kamarūnų k. Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 11 24 Seinų karo komendantūroje, vėliau – 1 ats. batalione, 10 p.p. Komisija 1931 06 02 pripažino kūrėju sav. 1939 m. įstojo į LKKSS Leipalingio skyrių. Gyv. Cimaniūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7077, išduotas 1931 06 25.

Miknevičius

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1895 06 08 Degučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 01 20. Apdov. išd. sūnui Kostui, gyv. Marijampolėje. Įst. sav. 1919 02 04. Mirė 1-oje lauko ligoninėje 2 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9481, išduotas 1934 04 30.

Miknevičius

Balys, Juozo sūnus

Gimė 1901 03 27 Užartėlės k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 29–1920 03 30. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2274, išduotas 1929 04 24.

Miknevičius

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1895 08 27 Užartėlės k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Karo valdininkas. 1917 m. buvo baigęs Dotnuvos vidur. ūkio m-klą, skaitėsi Maskvos ūkio akademijos studentu. Tarnavo sav. 1919 02 12–1923 06 24 Panevėžio apsaugos būryje. 1920 01 01 suteiktas karo vald. laipsnis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5055, išduotas 1930 05 30.

Miknevičius

Izidorius, Silvestro sūnus

Gimė 1895 12 25 Pustoškų k. Adutiškio vls. (Švenčionių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 28–1921 11 29. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje. Kaip sav. gavo žemės Giedraičių vls. Bekupės k. Aktyvus šaulys, Giedraičių ž. ūkio kooperatyvo valdybos narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3159, išduotas 1929 07 30.

Miknevičius

Kostas Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1902 11 14 Mokolų k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Ats. ltn. Tarnavo sav. 1920 01 06–1923 12 28. 1921 m. baigė Karo m-klą (IV laidą). 1923–1933 m. Zarasuose, Rudaminoje, Gelvonuose nuovados viršininkas. 1933 05 11 išbrauktas iš atsargos karininkų, 1939 grąžintas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2028, išduotas 1929 03 26.

Miknevičius

Mykolas, Marijono sūnus

Gimė 1893 01 01 Mikainių I k. Turžėnų vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1920 11 19. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5818, išduotas 1930 10 31.

Miknevičius

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1898 08 21 Kregždžių k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 02–1921 12 07. 1935 m. gyv. Virbalio mst. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9656, išduotas 1935 10 15.

Miknis

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1898 05 09 Pakalnių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 04 28. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 520, išduotas 1928 08 14.

Miknis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1903 03 01 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Vyr. puskarininkis. Įst. sav. 1920 12 01. 1928 m. tebetarnavo virštarnybiniu 9 p.p. muzikantų komandoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 230, išduotas 1928 06 14.

Miknys

Petras, Antano sūnus

Gimė 1901 10 22 Vareikių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1920 06 08. 1928 m. gyv. Subačiaus vls. Skudų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1584, išduotas 1929 02 19.

Mikniūnas

Jurgis, Miko sūnus

Gimė 1888 04 22 Netonių k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 04 02–1920 04 23. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. Dvareliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8140, išduotas 1932 03 29.

Mikolainis

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1896 10 26 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 09 14. Apdov. išd. motinai Marei, gyv. Gražiškių vls. Žiogelių k. Įst. sav. 1919 03 01 į 1-ąjį artilerijos pulką. Mirė 3-ioje R. Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5596, išduotas 1930 09 25.

Mikolaitis

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1899 03 04 Bakainių k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 04 10–1920 06 12. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6205, išduotas 1931 01 22.

Mikolaitis

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1894 11 Jurgežerių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1920 03 09. 1936 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9857, išduotas 1936 10 17.

Mikolaitis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1892 10 25 Viltrakių k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 02 23, 1920 12 19–1921 02 24. 1931 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Paežerių vls. Kupčiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8461, išduotas 1932 05 31.

Mikolaitis

Kostas, Viktorijos sūnus

Gimė 1899 01 09 Maksvytės k. Kurtuvėnų vls. (Šiaulių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnvo sav. 1919 06 01–1921 11 04. 1935 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9641, išduotas 1935 07 06.

Mikolaitis

Silvestras, Onos sūnus

Gimė 1899 12 12 Ibutonių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 03 15–1921 10 15. 1930 m. gyv. Krekenavos vls. Puciunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7087, išduotas 1931 06 25.

Mikolaitis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 07 12 Pakruojo mst. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 10 21, paleistas dėl sunkios šeimyninės pdėties. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2405, išduotas 1929 05 31.

Mykolaitis

Justinas, Juozo sūnus

Gimė 1900 02 03 Vilktrakių k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Kartu su 7 kaimo vyrais išvyko į Kauną ir įstojo sav. į 2 p.p. Tarnavo sav. 1919 01 11–1921 10 06. Gavo 9 ha žemės ir gyv. Lukšių vls. Akėčių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5324, išduotas 1930 06 25.

Mykolaitis

Bronius, Jurgio sūnus

Gimė 1901 05 05 Stūriškių-Mykolaičių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 27–1920 05 01. Komisija 1929 10 22 prot. Nr. 88, pripaž. sav. 1933 m. priklausė LKKSS Marijampolės skyriui. Išaiškėjus, kad 1919 05 04–1919 06 02 buvo pabėgęs, apdov. anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4024, išduotas 1929 11 13.

Mykolaitis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1900 12 01 Skardupių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 12 10. Buvo sužeistas. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Vilkupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5227, išduotas 1930 06 25.

Mykolaitis

Juozas, Marijonos sūnus

Gimė 1902 11 21 Degučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1920 11 01–1924 02 07. 1936 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9759, išduotas 1936 04 30.

Mykolaitis

Justas, Antano sūnus

Gimė 1899 11 12 Raugalų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 14–1921 12 10. Apdov. Vyčio Kryžiumi „Už tėvynę“. 1930 m. gyv. Šakių apskr. Lukšių vls. Akečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7390, išduotas 1931 09 30.

Mikolajūnas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1892 06 23 Želvos mstl. Želvos vls. (Ukmergės r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 05 23–1920 07 14. 1929 m. gyv. Giedraičių vls. Pusvaškų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4594, išduotas 1930 02 15.

Mikolajūnas

Jonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1900 07 17 Nakiškių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Kilęs iš Panevėžio apskr. Pušaloto vls. Urelių k. Puskarininkis. Įst. sav. 1919 01 27. 1929 m. gyv. Pušaloto vls. Valnionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6306, išduotas 1931 02 25.

Mikolajūnas

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1892 04 09 Dvareliškių k. Želvos vls. (Ukmergės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 24–1921 12 01. 1930 m. gyv. Giedraičių vls. Pustaškų k. (palivarke). Apdovanojimo liudijimas Nr. 7092, išduotas 1931 06 25.

Mikolajūnas

Kazys, Adomo sūnus

Gimė 1894 02 20 Alantės k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). (Mikalajūnas). Kapitonas. Įst. sav. 1919 03 10. 1936 m. suteiktas plk. ltn. laipsnis. 1940 m. iš kariuomenės atleistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2908, išduotas 1929 06 26.

Mikolajūnas

Mykolas, Kazimiero sūnus

Gimė 1899 02 02 Vaivadėlių plv. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Kapitonas. Įst. sav. 1919 05 05. 1919 07 06 pasiųstas į Karo m-klą. Dalyvavo kovose. Tarnavo iki 1941 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 155, išduotas 1928 05 30.

Mikolanas

Aleksas, Jurgio sūnus

Gimė 1891 02 01 Latvijoje, Kurčmuižės vls. Barankiškių k. Tarnavo sav. 1919 06 04–1920 07 07. Žemės gavo Panevėžio apskr. Lavėnų dv. 1932 m. gyv. Liepojoje. Įgaliojime rašoma – Mikulanas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8865, išduotas 1932 11 30.

Mikoliūnas

Feliksas, Juozo sūnus

Gimė 1895 02 14 Gustonių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Partizanas. Tarnavo sav. 1919 01 01–1919 07 10. Tarnavo partizanu visą laiką, buvo stambus ūkininkas. Komisija 1935 09 05 pripažino savanoriu, prot. Nr. 313. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9642, išduotas 1935 09 18.

Mikoliūnas

Juozas, Dominiko sūnus

Gimė 1896 12 01 Ėriškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Ats. karininkas. Tarnavo sav. 1919 01 03–1919 09 06 vyr. sanitarijos komisijos karininku Panevėžio batalione. Paleistas dėl sveikatos. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1504, išduotas 1929 02 09.

Mikšionis

Adomas, Silvestro sūnus

Gimė 1900 12 18 Išlaužų k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1922 04 15. 1929 m. gyv. Pagirių vls. Runeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2709, išduotas 1929 05 31.

Mikšys

Vacius, Petro sūnus

Gimė 1899 09 18 Dirvoniškių k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 31–1921 10 20. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2963, išduotas 1929 06 26.

Mikšys

Pranas, Karolio sūnus

Gimė 1901 05 02 Panevėžyje. Apdov. Nr.4590, išd. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 18–1921 09 17. 1930 m. gyv. Naujamiesčio vls. Navaršonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 590, išduotas 1930 02 15.

Mikšys

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1895 02 03 Pašvitinio mstl. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 09–1920 04 17. 1929 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3845, išduotas 1929 11 11.

Mikšys

Ignas, Jono sūnus

Gimė 1899 07 31 Žeibiškių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 18–1922 01 17. 1930 m. gyv. Rokiškio apskr. Panemunėlio vls. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7716, išduotas 1931 12 23.

Mikšiūnas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 06 29 Rusijoje, Tomsko gub. Kainsko apyg. Šipicinskaja vls. ir k. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 08–1920 01 16, pasiųstas į Karo m-klą, iš kur paleistas 1920 04 18. Vėliau tarnavo 1921 02 24–1921 07 22. 1928 m. gyv. ŽU Akademijoje, Dotnuvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1185, išduotas 1928 10 31.

Mikuckas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1897 03 16 Eivenių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 08 14–1920 02 29, paleistas dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8135, išduotas 1932 03 29.

Mikučauskas

Eduardas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1901 09 23 Kaune. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 02 18–1923 09 20. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5555, išduotas 1933 08 11.

Mikulėnas

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1900 01 15 Debeikių mstl. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1920 03 20–1921 07 22. 1928 m. gyv. Rokiškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4801, išduotas 1930 04 15.

Mikulevičius

Kazys, Onos sūnus

Gimė 1896 Šatinskų k. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 20, paleistas sveikatai pataisyti; antrą kartą tarnavo 1920 09 28–1922 10 07. 1935 m. gyv. Sasnavos vls. Vinčių gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9696, išduotas 1936 01 31.

Mikulevičius

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1895 03 Jurgežerių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Liubavo k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 16, pašauktu – 1920 08 18–1920 09 01, po to laisvai samdomu 1920 09 01–1921 03 25. Lenkų partizanų nužudytas kartu su kitais. Dirbo valsčiaus valdybos sekretoriumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4867, išduotas 1930 04 30.

Mikulevičius

Pranas, Igno sūnus

Gimė 1896 12 20 Nevėžninkų k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 11 29. 1930 m. gyv. Naujamiesčio vls. Namšių (tada Jurgionių) k. 1936 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4916, išduotas 1930 04 30.

Mikuličius

Petras, Silvestro sūnus

Gimė 1897 07 26 Juodgirių vns. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1922 01 20. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5496, išduotas 1930 08 11.

Mikulis

Vincas, Damino sūnus

Gimė 1886 07 07 Prazariškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 03 23–1921 10 08. 1928 m. gyv. Žaslių vls. Niauriškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1870, išduotas 1929 03 23.

Mikulis

Benediktas, Andriaus sūnus

Gimė 1899 01 15 Prazariškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 13–1921 12 01. 1928 m. gyv. Žaslių vls. Našlėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 650, išduotas 1928 08 29.

Mikulskis

Kostas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 01 26 Jiezno mst. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 09 27–1922 03 29. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9555, išduotas 1934 11 30.

Mikulskis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1895 03 15 Šikšnių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 01–1920 08 03. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4880, išduotas 1930 04 30.

Mikulskis

Simas, Prano sūnus

Gimė 1899 06 09 Purplių k. Laižuvos vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 06 05–1922 05 31. 1929 m. gyv. Židikų vls. Kentaučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3791, išduotas 1929 10 21.

Mikulskis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 03 Alvito dv. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 20–1921 11 12. 1929 m. gyv. Antanavo vls. Kazlų Rūdos stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5339, išduotas 1930 07 31.

Mikulskis

Bronius, Kazio sūnus

Gimė 1896 12 25 Vildūnų k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 04 14–1920 02 26. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1811, išduotas 1929 03 20.

Mikulskis

Aleksas, Stasio sūnus

Gimė 1897 03 30 Daglėnų k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 01 27–1921 10 29. 1929 m. gyv. Pušaloto vls. Kauklių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3902, išduotas 1929 11 13.

Mikušauskas

Pranas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 04 08 Pašventupio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 12 29–1920 08 21. Vėliau gyv. Pakuonio vls. Kudirkų k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5588, išduotas 1930 09 25.

Mikuta

Bronius, Motiejaus sūnus

Gimė 1902 02 17 Rainių k. Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 02 25–1920 04 27, 1923 03 01–1924 11 16. Gyv. Telšių vls. Paežerių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6849, išduotas 1931 06 17.

Mikuta

Stasys, Mato sūnus

Gimė 1903 10 10 Rainių k. Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1920 01 10–1926 02 11. Gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 774, išduotas 1928 08 29.

Mikutaitis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1898 03 16 Egliškių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1921 10 19. 1932 m. gyv. Liubavo vls. Mantrimų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9123, išduotas 1933 03 31.

Mikutaitis

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1898 03 06 Palabaukščių (Žaliosės) k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 10 06. 1929 m. gyv. Jurbarko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2929, išduotas 1929 06 26.

Mikutavičius

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1901 01 06 Aukštadvario vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 07 11–1922 01 11. 1930 m. gyv. Kruonio vls. Basonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5368, išduotas 1930 07 31.

Mikužis

Vaitiekus, Juozo sūnus

Gimė 1900 10 17 Paičių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 28, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 15. 1930 m. gyv. Švėkšnos vls. Nikelų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7072, išduotas 1931 06 25.

Milašauskas

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1899 10 20 Raželių plv. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1919 08 10 Panevėžyje. Įst. sav. 1919 03 28. 1919 08 09 sužeistas kovoje su bolševikais. Mirė R. Kryžiaus ligoninėje. Komisija 1933 10 17 prot. Nr. 251 pripažino savanoriu. Apdov. prašė sesuo Ona Jurgevičienė, gyv. Linksmadvaryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9314, išduotas 1933 10 31.

Milaševičius

Jonas, Aloizo sūnus

Gimė 1904 12 23 Alfredavos plv. Čekiškės vls. (Kauno r.). Mirė 1919 06 13. Įst. sav. 1919 01 09. Žuvo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8721, išduotas 1932 09 30.

Milaševičius

Petras, Miko sūnus

Gimė 1899 11 19 Želmeniškės k. Ignalinos vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1920 11 09–1922 01 01 Utenos mst. ir apskr. komendantūroje, 3-ajame raitelių pulke. Gyv. Zarasų apskr. Imbrado vls. Maironių vns. 1929 m. gyv. Imbrado vls. Gardiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4908, išduotas 1930 04 30.

Milašius

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1902 05 17 Bružaičių k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1920 03 15–1923 04 01. 1933 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9413, išduotas 1934 01 31.

Milašius

Jonas, Justino sūnus

Gimė 1892 09 18 Vaikšviegalėlės k. Padubysio vls. (Šiaulių r.). Majoras (1925 m.). Įst. sav. 1918 12 22 į 2 p.p. 1935 m. paleistas į atsargą. Gyv. Zokniuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 269, išduotas 1928 06 09.

Milašius

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1887 06 07 Karklėnų k. Kulių vls. (Plungės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 17–1924 01 05. 1933 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9283, išduotas 1933 09 30.

Milašius

Petras, Onos sūnus

Gimė 1899 03 26 Ežaičių k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 09 20–1922 10 15. 1931 m. gyv. Gargždų vls. Sausažolių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8817, išduotas 1932 10 19.

Milavickas

Juozas, Adolfo sūnus

Gimė 1901 Aukštadvarės dv. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 11 03–1922 10 20. Komisija 1940 06 12 prot. Nr. 3 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10269, išduotas 1940 06 30.

Milčiukas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1894 01 09 Ramaškonių k. Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 04 23–1920 05 06. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. Viešintų vls. Akmenos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3622, išduotas 1929 08 31.

Milčiūnas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 12 15 Grigaičių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1920 12 28. 1929 m. gyv. Alvito vls. Dailučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4553, išduotas 1930 02 15.

Mileras

Juozas, Felikso sūnus

Gimė 1885 12 24 Baroniškių k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 06 08–1921 10 22. 1929 m. gyv. Kaišiadorių vls. Juodiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4569, išduotas 1930 02 15.

Mileris

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1882 01 07 Panemunės dv. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1921 11 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8265, išduotas 1932 04 30.

Mileris

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1895 01 12 Šileravos k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 03 05. 1930 m. gyv. Plokščių vls. Melynių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6669, išduotas 1931 04 21.

Mileris

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1896 04 10 Šilelių k. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. nuo 1919 08 27, pašauktu – 1919 10 01–1920 06 05. 1928 m. gyv. Pažaislio vls. Petrošiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1418, išduotas 1928 12 07.

Mileška

Jonas, Petronėlės sūnus

Gimė 1903 01 16 Viekšnių mst. t. gyv. (Akmenės r.). Tarnavo sav. 1919 04 14–1920 04 28, 1921 04 12–1922 06 23. 1928 m. gyv. Sedos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2116, išduotas 1929 04 17.

Milevičius

Rapolas, Alberto sūnus

Gimė 1903 04 18 Skaudvilės mst. (Tauragės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 27–1922 06 02. 1928 m. gyv. Palangos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 440, išduotas 1928 07 26.

Milevskis

Jonas, Simo sūnus

Gimė 1899 10 08 Navadolės dv. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Metrikuose – Malevskis. Tarnavo sav. 1919 02 12–1921 10 11. Gyv. Svyrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3149, išduotas 1929 07 30.

Miliauskas

Pijus Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1894 09 23 Pustelninkų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1920 06 01. 1929 m. gyv. Bublelių vls. Tarpučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3492, išduotas 1929 08 21.

Miliauskas

Matas, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 26 Būdviečių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 09–1921 10 06. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5855, išduotas 1930 11 11.

Miliauskas

Kostas, Vinco sūnus

Gimė 1893 06 30 Pustelninkų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Mirė 1920 08 10. Įst. sav. 1919 08 28. Mirė tarnaudamas. Buvo nuolatinis Tarpučių k. gyventojas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5853, išduotas 1930 11 11.

Miliauskas

Justinas, Arono sūnus

Gimė 1901 06 23 Vyšpinių k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Mirė 1920 10 16. Apdov. išd. tėvui, gyv. Gelgaudiškio vls. Pajotijo k. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 06–1920 10 16. Mirė tarnaudamas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5325, išduotas 1930 06 25.

Miliauskas

Jurgis, Simano sūnus

Gimė 1898 02 13 Jesios k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 03–1921 10 26. 1929 m. gyv. Radviliškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3484, išduotas 1929 08 21.

Miliauskas

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1903 04 01 Paršėkininkų k. Krokialaukio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 12 18–1921 04 02, 1924 12 01–1925 08 14. 1931 m. gyv. Argentinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6265, išduotas 1931 01 26.

Miliauskas

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1895 06 05 Angliadegių k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 02 08–1920 07 14. 1928 m. gyv. Skaudvilės vls. Adakavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3056, išduotas 1929 06 25.

Miliauskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1896 Šleinių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1920 11 05–1921 11 16. 1930 m. gyv. Keturvalakių vls. Žydronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5540, išduotas 1930 08 11.

Miliauskas

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1899 08 31 Ostempų k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 08 29–1921 08 15. 1928 m. gyv. Seinų apskr. Šventežerio vls. Teizininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4382, išduotas 1930 01 31.

Miliauskas

Vladas, Vlado sūnus

Gimė 1899 05 04 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Įst. sav. nuo 1919 02 24, pašauktu – 1919 10 01–1920 04 25, paleistas kaip silpno proto. 1936 m. gyv. Marijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9758, išduotas 1936 04 30.

Miliauskas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1900 09 01 Smalnyčėnų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 12, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 19. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. Budbalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6489, išduotas 1931 03 26.

Miliauskas

Jonas, Felikso sūnus

Gimė 1879 11 13 Šlininkos k. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 04–1920 07 07. 1929 m. gyv. Degučių vls. Pameldinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2844, išduotas 1929 06 26.

Miliauskas

Jonas, Kazimiero sūnus

Gimė 1884 02 08 Pauškių k. Rietavo vls. (Plungės r.). (Milius). Tarnavo sav. 1920 06 22–1921 05 02. Jis rašė: pirmas stojimas 1919 11 11, kai buvo suorganizavęs Lietuvių savanorių brigadą Amerikoje, antrą kartą 1920 05, parvykęs iš Amerikos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 183, išduotas 1928 06 14.

Miliauskas

Antanas, Vlado sūnus

Gimė 1901 06 17 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1920 03 07. 1929 m. gyv. Liudvinave. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3301, išduotas 1929 07 30.

Miliauskas

Andrius, Adomo sūnus

Gimė 1893 II p. Orijos k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1920 03 12. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3394, išduotas 1929 10 21.

Miliauskas

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 03 04 Panaros k. Liškiavos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 05 08–1922 04 01 Alytaus karo komendantūroje, paskui 9 p.p. Komisija 1937 02 19 pripažino sav. kūrėju. Gyv. Leipalingio vls. Ringėliškės (buv. Liesnos dv.) k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9938, išduotas 1937 04 19.

Milinavičius

Izidorius, Vinco sūnus

Gimė 1902 07 15 Perlojos k. Perlojos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1920 08 21–1923 03 02. 1928 m. gyv. Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1013, išduotas 1928 10 20.

Milinavičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1896 02 09 Perlojos k. Perlojos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 09 15–1922 02 18. 1928 m. gyv. Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4087, išduotas 1929 11 21.

Milinis

Antanas, Fabijono sūnus

Gimė 1900 07 09 Žinėnų k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 04–1920 03 27, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Šiaulėnų vls. Salų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7718, išduotas 1931 12 23.

Milinkevičius

Aleksas, Antanas sūnus

Gimė 1895 01 07 Vilniuje. Viršila. Įst. sav. 1919 09 01. 1928 m. tarnavo virštarnybiniu muzikantų komandoje Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 354, išduotas 1928 06 09.

Milinskas

Jurgis, Simo sūnus

Gimė 1890 12 23 Užunevėžių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1978 Vokietijoje. 1918–1919 kovų savanoris. dublikatas). Tarnavo sav. 1919 02 15–1920 08 18. 1935 m. gyv. Šilutėje. 1934 m. buvo pametęs liudijimą. Pirmas liudijimas išduotas 1930 09 25. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5594, išduotas 1936 01 31.

Miliškevičius

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1894 09 07 Važdelių k. Miežiškių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1920 08 18. 1928 m. gyv. Miežiškių vls. Kuzmiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2631, išduotas 1929 05 31.

Miliūnas

Viktoras, Juozo sūnus

Gimė 1897 09 24 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 20–1920 11 30. 1930 m. gyv. Jurbarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6312, išduotas 1931 02 25.

Milius

Alfonsas, Tomo sūnus

Gimė 1902 06 21 Maksimonių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 03 21–1921 07 18; 1920 04 01–1921 04 08 buvo atostogose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4818, išduotas 1930 04 28.

Milius

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1899 05 25 Gudakiemio k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1918 12 27–1922 04 14. 1933 m. gyv. Merkinės vls. Kuciūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9341, išduotas 1933 11 30.

Miliušis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 09 03 Staliorių k. Lukšių vls. (Šakių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 29–1921 11 18. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3857, išduotas 1929 11 11.

Milkeraitis

Adolfas, Juozo sūnus

Gimė 1897 12 05 Liudvinavo mstl. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 03 26. 1932 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9231, išduotas 1933 06 30.

Milkindas

Juozas, Rozalijos sūnus

Gimė 1894 07 27 Kelmės mst. (Kelmės r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 02 04–1920 03 01, vėliau tarnavo laisvai samdomu žvalgybos skyriuje Kaune. 1939 m. gyv. Tauragės apskr. Gaurės vls. Žiburių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10203, išduotas 1939 09 15.

Milkus

Pranas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 Girkalnio mstl. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1920 02 20. 1928 m. gyv. Betygalos vls. Liktėnų k., 1929 m. – Rudmėsių vns. Yra nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2930, išduotas 1929 06 26.

Milneris

Chlovnė, Javno Maušo sūnus

Gimė 1899 06 03 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 05 02–1921 10 26. Gyv. Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9618, išduotas 1935 05 29.

Milušauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 08 31 Linstbergio dv. Pakuonio vls. (Prienų r.). Mirė 1920 10 31. Apdov. išd. tėvui, gyv. Garliavos vls. Ražiškių k. Įst. sav. 1919 03 01. Mirė nuo žaizdų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7975, išduotas 1932 02 29.

Minčenokas

Andrius, Grigorijaus sūnus

Gimė 1891 Rusijoje. Įst. sav. 1919 03 04. Nuo 1920 m. gyveno Zapyškio vls. Papiškių k., valdė žmonos žemę. Nuo 1928 m. virė smalą. Komisija 1933 04 04 prot. Nr. 236 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9143, išduotas 1933 04 26.

Minčionokas

Timofiejus, Kirilo sūnus

Gimė 1896 06 06 Zibliškių k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 05 01. 1927 m. gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9937, išduotas 1937 04 19.

Minderis

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1902 03 10 Vilniuje. Tarnavo sav. 1920 08 07–1922 11 22. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Gelvonų vls. Pakalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5226, išduotas 1930 06 25.

Minevičius

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1901 04 17 Rakaučiznos k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 08 04–1923 06 16. 1932 m. gyv. Veprių vls. Mikutiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8644, išduotas 1932 06 22.

Minevičius

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1897 I p. Egliabalių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 16, pašauktu – 1919 03 05–1921 12 01. 1930 m. gyv. Liubavo vls. Beržynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7091, išduotas 1931 06 05.

Miniauskas

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1896 08 15 Tarpumiškio k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 14–1921 02 09. 1928 m. gyv. Kaišiadorių vls. Romeravos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1869, išduotas 1929 03 13.

Minikas

Pranas, Kleopos sūnus

Gimė 1900 07 09 Stupurų k. Gasčiūnų vls. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 21–1921 10 26. 1929 m. gyv. gimtinėje, dirbo pas ūkininkus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4088, išduotas 1929 11 21.

Minikevičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1896 03 16 Čyčkų k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1920 07 02–1921 08 23. 1930 m. gyv. Lankeliškių vls. Sodėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7414, išduotas 1931 10 10.

Miniotas

Apolinaras, Stasio sūnus

Gimė 1899 02 01 Šiluvos mstl. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 04 30–1921 10 18. 1930 m. gyv. Šiluvos vls. Gintaučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6444, išduotas 1931 02 28.

Minka

Petras, Karolinos sūnus

Gimė 1898 07 25 Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Mirė 1920 02 26. Įst. sav. 1919 04 08. Mirė Lietuvos R. Kryžiaus 3-ioje ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1281, išduotas 1928 11 14.

Minkelis

Kalikstas, Jokūbo sūnus

Gimė 1900 07 05 Švobiškių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1922 01 03. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7080, išduotas 1931 06 25.

Minkelis

Julius, Vinco sūnus

Gimė 1901 Švobiškių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 02–1921 10 30. 1935 m. gyv. Trakų apskr. Onuškio vls. Jurgionių k., kur gavo sklypą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9591, išduotas 1935 04 30.

Minkelis

Kazys, Miko sūnus

Gimė 1894 08 22 Švobiškių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 11 01. 1928 m. gyv. Švobiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3609, išduotas 1929 08 31.

Minkevičius

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1882 01 20 Dotnavos dv. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Apdov. Nr.7068, išd. Tarnavo sav. 1919 04 24–1920 03 30. 1930 m. gyv. Dotnuvos vls. Valinavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 68, išduotas 1931 06 25.

Mintaučkis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1889 10 29 Kačiūnų k. Kuktiškių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 05–1922 11 16. 1929 m. tarnavo Aukštųjų karininkų kursuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4311, išduotas 1929 11 21.

Miseckas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 01 19 Dobrovolės vns. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 09–1921 11 11. 1930 m. gyv. Pyplių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7301, išduotas 1931 08 31.

Misevičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 07 20 Bertašiūnų k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Mirė 1928 03 28. Tarnavo sav. 1919 09 27–1922 01 15 1 ats. batalione, paskui 3 p.p. Apdovanotas po mirties. Žemę gavo žmona iš Avirnyčio palivarko. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9760, išduotas 1928 03 28.

Misevičius

Bronius, Kazio sūnus

Gimė 1902 11 14 Gaidelių k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1921 07 12–1921 07 13, Lietuvos partizanų štabe – 1922 04 01–1923 05 22, 1924–1940 m. policijoje Plungėje, Telšiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3379, išduotas 1929 07 31.

Misevičius

Enrikas, Leono sūnus

Gimė 1895 01 19 Rietavo mst. (Plungės r.). LKK – Genrichas, Genrikas, Henrikas. Adm. letenantas. Įst. sav. 1919 10 15. 1930 m. dėl ligos paleistas į dimisiją. 1932 m. Vilijampolėje kaip savanoris gavo žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6727, išduotas 1931 04 21.

Misevičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1887 09 12 Žvirblių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 18–1920 08 05. 1930 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6304, išduotas 1931 02 25.

Misevičius

Juozapatas, Tomo sūnus

Gimė 1876 06 17 Gegužynės k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1920 10 26–1921 06 23. 1921–1928 m. tarnavo Biržų apskr., pasienio policijoje, 1929 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2661, išduotas 1929 05 31.

Misevičius

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1887 10 06 Gaižėnų k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Jedagonių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 29–1920 04 09. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Lauckaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4839, išduotas 1930 04 28.

Misevičius-Kuliešius

Anupras, Karolio sūnus

Gimė 1891 01 23 Kuktiškių mstl. Kuktiškių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 30–1920 07 30 Kauno mst. ir apskr. komendantūroje, paskui – Elektrotechnikos batalione, po to – autobatalione. Per klaidą užrašytas Antanu. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4623, išduotas 1930 02 15.

Misikas

Alfonsas, Mykolo sūnus

Gimė 1903 04 07 Vaidulonių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1920 11 03–1923 03 05. 1930 m. gyv. Šeduvos vls. Vėšvilės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7088, išduotas 1931 06 25.

Misikonis

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1899 11 05 Alukėnų k. Traupio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1921 10 13. 1929 m. gyv. Traupio vls. Klaibunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4520, išduotas 1930 02 15.

Misys

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1902 06 02 Dudonių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 03–1920 05 12. 1930 m. gyv. Panevėžio vls. Šatrėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6310, išduotas 1931 02 25.

Misiukas

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1901 02 11 Lėno k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 04 04–1920 03 17. 1930 m. gyv. Traupio vls. Menturių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6209, išduotas 1931 01 22.

Misiukevičius

Pijus, Vinco sūnus

Gimė 1900 II p. Skersabalių k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 05, pašauktu – 1919 10 01–1920 12 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6952, išduotas 1931 06 25.

Misiukevičius

Vincas, Tomo sūnus

Gimė 1900 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 25, pašauktu – 1919 10 15–1921 01 22. 1928 m. gyv. Seinų apskr. Šventežerio vls. Namajūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 347, išduotas 1928 06 09.

Misiūnas

Mečislovas, Juozo sūnus

Gimė 1899 04 08 Milašiaus k. Mielagėnų vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 06 28–1921 10 08. Gyv. Biržų apskr. Nemunėlio Radviliškio vls. Žvejodgalės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10023, išduotas 1937 06 30.

Misiūnas

Kazys, Simano sūnus

Gimė 1899 02 27 Dobilijos k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 10 07. 1931 m. gyv. Pakuonio vls. Kudirkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8460, išduotas 1932 05 31.

Misiūnas

Kazys, Igno sūnus

Gimė 1899 08 19 Vilkiškio k. Balninkų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1921 10 29. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6494, išduotas 1931 07 26.

Misiūnas

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1896 11 07 Lijono k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 06 26–1921 10 07. 1930 m. gyv. Kruonio vls. Silviškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5978, išduotas 1930 12 04.

Misiūnas

Petras, Stasio sūnus

Gimė 1902 05 18 Meškalaukio k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1920 10 26–1921 11 01. 1931 m. gyv. Panevėžio apskr. Subačiaus vls. Kešenavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7084, išduotas 1931 06 25.

Misiūnas

Valerijonas, Antano sūnus

Gimė 1902 07 27 Žeimių mstl. Žeimių vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 05 05–1920 05 15. 1929 m. gyv. Kėdainių mst., 1936 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1729, išduotas 1929 03 16.

Misiūnas

Karolis, Antano sūnus

Gimė 1898 05 01 Slabados k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 29–1920 10 19. 1930 m. gyv. Žemaitkiemio vls. Liudokių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4881, išduotas 1930 04 30.

Misiūnas

Juozas, Fortunato sūnus

Gimė 1899 06 06 Talačkonių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 04 10–1921 11 04. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2327, išduotas 1929 04 24.

Misiūnas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 10 04 Kalvelių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 07 16. 1928 m. gyv. Anykščių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1801, išduotas 1929 03 20.

Misiūnas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1900 09 04 Šaulių (Šavlių) k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 08 11–1920 08 22. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1908, išduotas 1929 03 26.

Misius

Kazys, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 JAV, Bruklinas. Kilęs iš Tauragės apskr. Skaudvilės vls. Kraikių k. Tarnavo sav. 1919 02 09–1920 05 27. 1930 m. gyv. JAV. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5305, išduotas 1930 06 25.

Miščikas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 04 22 Zyplių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 07. 1929 m. gyv. Lukšių vls. Lepšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6126, išduotas 1930 12 15.

Mišeikis

Aleksas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 09 09 Ruskių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Mirė 1920 11 01 Šiauliuose. Įst. sav. 1919 02 29 į 1-ą Žemaičių batalioną, nuo 1919 03 05 tarnavo pašauktu. Mirė tarnaudamas Šiaulių ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9626, išduotas 1935 06 25.

Mišinis

Jokūbas, Antano sūnus

Gimė 1901 07 30 Karalinavos Nauj. (Skripkavietės) vns. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 04 04–1922 10 06. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2365, išduotas 1929 04 24.

Miškinis

Balys, Jono sūnus

Gimė 1899 12 02 Gudakiemio k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 12 28–1922 03 30 1 p.p. Gyv. Smalvų vls. Šiaulių k. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. Merkinės vls. Gudakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 475, išduotas 1928 07 26.

Miškinis

Motiejus, Juozo sūnus

Gimė 1897 12 27 Juknėnų k. Daugailių vls. (Utenos r.). Karo valdininkas. Įst. sav. 1919 02 20. 1922 06 12 paleistas kaip reikalingas URM. 1929–1931 m. – Raseinių gimnazijos direktorius. Mirė tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5056, išduotas 1930 05 30.

Miškinis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1895 03 07 Debikonių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1920 01 30–1922 04 13. 1930 m. gyv. gimtinėje. 1934 m. gyv. Kauno apskr. Michalinavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6492, išduotas 1931 03 26.

Miškinis

Jonas, Krištopo sūnus

Gimė 1901 08 01 Daneikių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 16–1922 03 14. 1931 m. gyv. Paupinės vls. Dagilių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8309, išduotas 1932 04 30.

Miškinis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 11 08 Murmuliškių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 08 06–1922 04 16. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2619, išduotas 1929 05 31.

Miškinis

Jonas, Justino sūnus

Gimė 1892 05 25 Lėno k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 02–1920 05 12. 1928 m. gyv. Siesikų vls. Gružų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2333, išduotas 1929 04 24.

Miškinis

Ipolitas, Jono sūnus

Gimė 1900 08 13 Gudakiemio k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 01 05–1920 04 10 1 p.p. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1728, išduotas 1929 03 16.

Miškinis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 06 05 Rokančių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 28–1921 03 21, 1921 06 24–1922 07 11. Buvo sužeistas, apdovanotas Vyčio Kryžiumi. 1927 m. priimtas į LKKSS Alytaus skyrių. 1929 m. gyv. Nedzingės vls. Lesagūrų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4898, išduotas 1930 04 30.

Miškinis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 08 Meškių k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 15–1921 02 18. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. ir vls. Paberžio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 798, išduotas 1928 08 29.

Miškinis

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1892 02 25 Juknėnų k. Daugailių vls. (Utenos r.). Mirė 1939 01 15 Kaune. Tarnavo sav. 1919 01 31–1920 02 04, 1920 11 27–1921 05 21. Alkoholikas, daug kartų baustas. Mirė ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10177, išduotas 1939 06 05.

Miškinis

Vincas, Igno sūnus

Gimė 1899 05 18 Aleknonių k. Simno vls. (Alytaus r.). Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 01 29 į 2 p.p. Baigė Karo m-klos 1-ą laidą. 1924 m. paleistas į atsargą. Registr. knygoje: g. Žaginių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5632, išduotas 1930 09 30.

Miškinis

Simas, Felikso sūnus

Gimė 1899 08 11 Gudakiemio k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Mirė 1920 10 31. Įst. sav. 1918 12 26. Nukautas mūšyje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7715, išduotas 1931 12 23.

Miškinis

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1905 04 09 Lengveniškių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 12–1920 04 04, 1926 05 03–1927 04 13. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9533, išduotas 1934 11 10.

Miškinis-Zurza

Vladas

Gimė 1900 05 09 Vareikių k. Balninkų vls. (Molėtų r.). Metrikuose – Miškinis. Tarnavo sav. 1919 06 10–1921 10 16, kaip Zurza Vladas. 1931 m. gyv. Gelvonų vls. Apušinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6671, išduotas 1931 04 21.

Mitalas

Adolfas, Juozo sūnus

Gimė 1893 12 25 Juškėnų k. Utenos vls. (Utenos r.). Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 05 18 Ukmergėje. Dalyvavo kovose. 1935 m. pakeltas į majorus. 1939 m. paleistas į atsargą. 1940 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1435, išduotas 1929 01 31.

Mitalas

Petras, Liudo sūnus

Gimė 1894 11 02 Jaurelio k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 03–1920 08 17. 1929 m. gyv. Utenos vls. Draničėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4593, išduotas 1930 02 15.

Mitkevičius

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1899 10 20 Būdzilių k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Apdov. Nr.3482, išd. Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 03 27. 1920 09 22 buvo patekęs į lenkų nelaisvę. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Bijūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 482, išduotas 1929 08 21.

Mitkus

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 10 12 Plačkojų k. Jankų vls. (Šakių r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 02 29, 1920 03 10–1921 12 01, liktiniu – 1923 05 05–1926 07 03. Buvo nelaisvėje. 1933 m. gyv. Marijampolės apskr. ir vls. Degučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9452, išduotas 1934 03 12.

Mitkus

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1892 04 03 Miriniškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1920 11 02–1921 12 14. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Kaupiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6750, išduotas 1931 04 30.

Mitkus

Jurgis, Lauryno sūnus

Gimė 1891 04 23 Digrių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Mirė 1975 02 10 JAV, Detroitas. Už partizaninę veiklą vokiečių teismo baustas mirties bausme, pabėgo. Įst. sav. 1919 04 28. 1929 m. pakeltas į kapitonus. Tarnavo iki 1941 m. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 945, išduotas 1928 09 29.

Mitrikas

Edvardas, Stasio sūnus

Gimė 1898 11 16 Karašilio k. Pakruojo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 05 10–1921 06 06. 1933 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9173, išduotas 1933 05 19.

Mitrikevičius

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1898 Šleinių k. Janavo vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 05 02. 1930 m. gyv. Kalvarijos vls. Jungėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5367, išduotas 1930 07 31.

Mizaras

Povilas, Mykolo sūnus

Gimė 1897 Savilionių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Įst. sav. 1919 01 01. 1928 m. gyv. Nemunaičio vls. Novoplento k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 469, išduotas 1928 07 26.

Mizgiris

Domas, Antano sūnus

Gimė 1891 12 Usėnų k. Veiviržėnų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 01 25–1921 10 16. 1929 m. gyv. Veiviržėnų vls. Trepkalnio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3725, išduotas 1929 10 21.

Miženiauskas

Aleksas, Adomo sūnus

Gimė 1902 10 01 Žaslių mstl. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 07 31–1921 05 07. 1929 m. gyv. Žasliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4527, išduotas 1930 02 15.

Mockaitis

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1899 07 09 Kazliškių k. Kazlų Rūdos vls. (Marijampolės r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 15–1923 04 11. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7845, išduotas 1932 01 31.

Mockaitis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 01 12 Naudžių k. Kazlų Rūdos vls. (Marijampolės r.). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 21–1921 12 01. Gyv. Naudžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8464, išduotas 1932 05 31.

Mockevičius

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1899 10 08 Pieščių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 10 21. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7254, išduotas 1931 08 31.

Mockevičius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1895 02 19 Jagėliškių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 02 07. 1929 m. gyv. Paežerėlių vls. Panemuniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5700, išduotas 1930 10 31.

Mockevičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1901 02 15 Greikonių k. Butrimonių vls. (Alytaus r.). Mirė 1920 01 24. Įst. sav. 1919 06 21. Mirė tarnaudamas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7978, išduotas 1932 02 29.

Mockevičius

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1897 09 25 Pieščių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1921 12 01. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1143, išduotas 1928 10 31.

Mockus

Pranas, Kasparo sūnus

Gimė 1894 07 30 Gulbių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 05 10–1921 06 23. 1930 m. gyv. Laukuvos vls. Vaitkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7246, išduotas 1931 08 31.

Mockus

Leopoldas, Kazės sūnus

Gimė 1901 03 27 Luksudos k. Mosėdžio vls. (Skuodo r.). Kilęs iš Kretingos apskr. Skuodo vls. Kivylių k. Įst. sav. 1919 02 20 į Sedos partizanų būrį, dalyvavo kautynėse, Skuode dirbo milicininku. 1921–1924 m. tarnavo kariuomenėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5977, išduotas 1930 12 04.

Mockus

Kazys, Tado sūnus

Gimė 1892 (Vilniaus r.). Gimė Vilniaus apskr. Varnionių vls. Mockų k. Tarnavo sav. 1919 03 11–1920 07 09. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5539, išduotas 1930 08 11.

Mockus

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1897 10 01 Akminių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 03 03–1921 11 13. 1936 m. gyv. Viduklės vls. Šienlaukio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9750, išduotas 1936 04 30.

Mockus

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1898 10 28 Aušbikavio k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 17–1921 10 26. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6386, išduotas 1931 02 25.

Mockus

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1902 01 25 Telšių mst. (Telšių r.). Metrikuose – Mickus. Tarnavo sav. 1920 11 21–1923 11 21. 1930 m. gyv. Telšiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7093, išduotas 1931 06 25.

Mockus

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1900 09 11 Mačeinių k. Plungės vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 11 18. 1928 m. gyv. Plungės vls. Olgapolio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2330, išduotas 1929 04 24.

Mockus

Povilas, Povilo sūnus

Gimė 1902 12 12 Čepaičių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 10 29–1921 11 12. 1930 m. gyv. Eržvilko vls. Gabšiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6128, išduotas 1930 12 15.

Mockus

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1897 01 10 Girvainių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Mirė 1920 08 15. Apdov. išd. žmonai Petronėlei, gyv. Girvainių k. Įst. sav. 1919 01 01. Mirė 3-ioje Lietuvos R. Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9087, išduotas 1933 03 31.

Mockus

Stasys, Igno sūnus

Gimė 1894 01 16 Gudų k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 10 22–1920 08 18, vėliau pašauktu iki 1921 01 25. 1928 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1907, išduotas 1929 03 26.

Mockus

Vincas, Justo sūnus

Gimė 1898 04 08 Šingalių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 13–1920 08 14. 1931 m. gyv. Kauno apskr. Vendžiogalos vls. Antsarinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8419, išduotas 1932 05 31.

Mogenis

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1900 11 13 Dovydiškių k. Krakių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 04 05–1920 08 16. 1932 m. gyv. Josvainių vls. Lipliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8532, išduotas 1932 05 31.

Molis

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1896 02 29 Čekų k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 07 07–1922 01 12. 1931 m. gyv. Akmenės vls. Adomiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7719, išduotas 1931 12 23.

Mongirdas

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1877 05 06 Nataniškių dv. Kartenos vls. (Kretingos r.). Ats. gydytojas kapitonas. Įst. sav. 1919 02 09. 1922 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 232, išduotas 1928 06 14.

Monkevičius

Domas, Antano sūnus

Gimė 1900 09 05 Pakarklių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1920 06 04. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4621, išduotas 1930 02 15.

Monkevičius

Povilas, Simo sūnus

Gimė 1898 05 17 Dvarčiaus k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1918 12 08–1920 04 05. 1929 m. gyv. Šaukėnų vls. Barboravos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4477, išduotas 1930 02 15.

Monkūnas

Ignas, Domo sūnus

Gimė 1897 02 05 Petrikonių k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Įst. sav. 1918 12 23 į partizanus, vėliau 1919 06 02–1921 10 27 tarnavo kariuomenėje. 1934 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9480, išduotas 1934 04 30.

Monstavičius

Norbertas, Kazio sūnus

Gimė 1892 07 18 Žaliūkių k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Metrikuose – Mastavičius. Tarnavo sav. 1919 05 01–1920 05 06. 1930 m. gyv. Šiaulių apskr. ir vls. Rekyvos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7070, išduotas 1931 06 25.

Monstavičius

Stepas, Kazio sūnus

Gimė 1895 03 19 Žaliūkių k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Mirė 1920 01 13. Metrikuose – Mastavičius. Apdov. išd. tėvui, gyv. Žaliūkių k. Įst. sav. 1919 04 16. Mirė tarnaudamas nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6490, išduotas 1931 03 26.

Monstvila

Emerikas, Kipro sūnus

Gimė 1873 01 02 Sabonių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 04 07–1920 04 26. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5856, išduotas 1930 11 11.

Montrimavičius-Butrimas

Mykolas, Elenos sūnus

Gimė 1894 09 26 Dapšių k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 02 25. 1928 m. gyv. Subačiaus vls. Petkūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1997, išduotas 1929 03 26.

Montvydas

Kostas, Motiejaus sūnus

Gimė 1895 01 03 Beinariškių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1920 04 18. 1928 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2741, išduotas 1929 05 31.

Montvila

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1891 12 24 Gudinės k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 02 15–1920 03 01, 1920 11 24–1921 11 30. 1928 m. gyv. Javaravo vls. Meškinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7083, išduotas 1931 06 25.

Montvila

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1899 09 04 Puskelnių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 16, pašauktu – 1919 10 01–1920 04 24. 1928 m. gyv. Sasnavos vls. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 954, išduotas 1928 09 29.

Montvilas

Robertas, Stasio sūnus

Gimė 1899 08 15 Gojaus k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1929. Apdov. išd. žmonai, gyv. Ukmergėje. Tarnavo sav. 1919 03 04–1921 10 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8183, išduotas 1932 03 31.

Moras

Vytautas, Mykolo sūnus

Gimė 1898 07 12 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 02 01. Dalyvavo kovose. Baigė Karo m-klą (3 laidą). Tarnavo iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 669, išduotas 1928 08 29.

Mordosas

Petras, Prano sūnus

Gimė 1901 02 14 MIkailiškės vns. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). (Mardosas). Apdov.Tarnavo sav. 1919 09 22–1922 01 11. 1928 m. gyv. Šakių apskr. Naumiesčio mst. Nuo 1924 m. dirbo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2360, išduotas 1929 04 24.

Morkis

Petras, Marcelino sūnus

Gimė 1898 06 15 Šiaulėnų mstl. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 05–1922 04 04. 1929 m. gyv. Kuršėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5083, išduotas 1930 05 30.

Morkys

Marcelinas, Tomo sūnus

Gimė 1895 06 18 Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Kitur rašėsi Morkis. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 06 15, 1920 09 22–1922 02 08. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5136, išduotas 1930 06 25.

Morkūnas

Antanas, Adolfo sūnus

Gimė 1900 03 11 Šukionių k. Pakruojo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 16. Gyv. Pakruojo vls. Karašilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3274, išduotas 1929 07 30.

Morkūnas

Balys, Jono sūnus

Gimė 1902 I p. Vilniuje. Sanit. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 31–1923 02 15. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Pažaislio vls. Užšilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6667, išduotas 1931 04 21.

Morkūnas

Jonas, Onos sūnus

Gimė 1900 10 15 Pasvalio mst. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 05 18–1921 10 16. Buvo sužeistas. 1929 m. gyv. Pasvalio vls. Šimonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4868, išduotas 1930 04 30.

Morkūnas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1891 09 25 Tiltagalių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 07–1920 04 10. 1931 m. gyv. Troškūnų vls. Voverinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7918, išduotas 1932 02 15.

Morkūnas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1900 01 27 Girsūdų k. Daujėnų vls. (Pasvalio r.). Kilęs iš Biržų apskr. Daujėnų vls. Baliečių k. Įst. sav. 1919 07 15. 1929 m. gyv. Krinčino vls. Raudonpamušio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5980, išduotas 1930 12 04.

Morkūnas

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 03 10 Jotainėlių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 10 15. 1930 m. gyv. Krekenavos vls. Valmaniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5225, išduotas 1930 06 25.

Morkūnas

Jurgis, Petro sūnus

Gimė 1900 08 12 Karšinaukos k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 04 12. 1928 m. gyv. Velžių vls. Tekruškių k., 1929 m. gyv. Piniavos vls. Karsakiškio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1642, išduotas 1929 02 19.

Morkūnas

Leonas, Petro sūnus

Gimė 1901 03 26 Panevėžyje. Viršila. Tarnavo sav. 1919 06 05–1922 11 22. 1925 03 17–1925 09 15 tarnavo virštarnybiniu, atleistas dėl netinkamo elgesio. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. Miežiškių vls. ir dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10119, išduotas 1938 10 17.

Morkūnas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1903 09 10 Ratkaučiznos dv. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1920 11 04–1921 07 03, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Veprių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4773, išduotas 1930 04 15.

Morkūnas

Stepas, Petro sūnus

Gimė 1894 12 21 Šlepščių k. Biržų vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 09 28–1920 09 29. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7606, išduotas 1931 11 16.

Morozas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1902 01 01 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1920 02 12, pašauktu – 1923 02 02–1924 02 21. 1929 m. gyv. Ramygaloje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3249, išduotas 1929 07 30.

Morozas

Povilas, Motiejaus sūnus

Gimė 1879 01 20 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 06–1920 04 06. Gyv. Ramygaloje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1981, išduotas 1929 03 26.

Mortūza

Juozas, Liudviko sūnus

Gimė 1891 01 07 Narto k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Metrikuose – Mordasa. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 17–1920 02 12. Apdov. Vyčio Kryžiumi „Už tėvynę“. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Javaravo vls. Meškinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7153, išduotas 1931 08 29.

Mosėkas

Jonas, Anupro sūnus

Gimė 1903 03 20 Panevėžyje. Kilęs iš Panevėžio apskr. Naujamiesčio vls. Zubiškių k. Tarnavo sav. 1919 02 17–1920 03 21. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 856, išduotas 1928 08 31.

Motejaitis

Aleksas, Jono sūnus

Gimė 1900 10 02 Beržiukų k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Mirė 1922 08 22. Įst. sav. 1919 01 26. Mirė nuo žaizdų, gautų mūšyje prie Širvintų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2708, išduotas 1929 05 31.

Motėjūnas

Martynas, Martyno sūnus

Gimė 1899 08 25 Užuožerių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 03–1921 11 20, virštarnybiniu – 1923 01 08–1924 01 30, 1925 06 05–1925 12 30. 1928 m. gyv. Radviliškio vls. Mažaičių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2058, išduotas 1929 04 17.

Motgabis

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1898 12 22 Narto k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). (Modzgabis). Sanit. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 17, pašauktu – 1919 03 05–1921 12 01. 1930 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4525, išduotas 1930 02 15.

Motiejūnas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 05 26 Juodupio k. Viešintų vls. (Anykščių r.). Mirė 1969 07 11 JAV, Čikagoje. Veterinarijos gydytojas, Veterinarijos dr. Įst. sav. 1919 05 19 Ukmergėje, paskirtas į 1 artilerijos pulką. Baigė Karo m-klą. 1926 m. išėjo į atsargą. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10220, išduotas 1939 12 22.

Motiejūnas-Valevičius

Jonas

Gimė 1895 Rudaminos vls. (Vilniaus r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius.

Motiejūnas-Valevičius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 10 Galvydžių k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 17–1922 12 27. 1932 m. gyv. Zarasų apskr. Salako vls. Žeimių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8923, išduotas 1932 12 28.

Motiejūnas-Valevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1893 06 22 Galvydžių k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Mirė 1959 11 13 Vilniuje. Majoras. Grįžęs į Lietuvą Vilniaus krašte telkė savanorius, jiems vadovavo. Įst. sav. 1918 11 28, buvo 1 p.p. bataliono vadas. 1921 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 895, išduotas 1928 08 31.

Motiejuška

Domas, Domo sūnus

Gimė 1903 04 25 Baltarusijoje, Lydos aps. Kaniavos vls. Krivilių k. (Nočios par.). Apdov. Tarnavo sav. 1920 10 04–1923 04 28. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. ir vls. Alytaus dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1348, išduotas 1928 11 25.

Motieka

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1903 08 28 Pakuodžiupių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1975 07 06 Pabradės mst. (Švenčionių r.). Vyr. leitenantas. Įstojo sav. 1920 10 11. 1921 m. baigė Karo m-klą. Nuo 1940 m. Raudonojoje armijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 360, išduotas 1928 06 09.

Motieka

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1897 03 10 Pakuodžiupių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 01 10 į Joniškėlio batalioną (4 p.p.), dalyvavo kovose. 1920 09 01 suteiktas karo valdininko laipsnis. 1924 m. paleistas į atsargą. 1927 m. gyv. Panevėžio mst.

Motuzas

Jurgis, Felikso sūnus

Gimė 1900 04 14 Žigaičių k. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1920 06 20–1921 06 30. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6445, išduotas 1931 02 28.

Motuzas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1903 03 08 Žemaičių Kalvarijos mstl. Žemaičių Kalvarijos vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1920 01 01–1922 01 05. 1931 m. gyv. Kretingos apskr. Skuodo mst., Plechavičiaus malūne. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8386, išduotas 1932 05 14.

Mozeris

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1892 08 07 Gauraičių k. Gaurės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 03 12–1920 03 20. 1928 m. gyv. Tauragės vls. Vizbutų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2843, išduotas 1929 06 26.

Mozūraitis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1893 03 08 Paveliuonio dv. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 03 20. 1929 m. gyv. Plokščių vls. Pavirangio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5020, išduotas 1930 05 31.

Mozūraitis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 03 25 Šilupiškių k. Kidulių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1921 10 30. 1931 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Žigėnų k. Yra nuotrauka su kareivio uniforma. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8917, išduotas 1932 12 28.

Mročka

Matas Kazys, Broniaus sūnus

Gimė 1902 02 24 Mikalinos k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). (Muraška) Tarnavo sav. 1919 04 26–1920 05 21, pašauktu – 1922 06–1923 10 22. Gyv. gimtinėje. 1929 m. tarnavo pasienio policijoje Seinų–Marijampolės bare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2362, išduotas 1929 04 25.

Mucenekas

Albertas, Miko sūnus

Gimė 1902 11 28 Latvijoje. Kilęs iš Mažeikių apskr. Židikų vls. Kintaučių k. Tarnavo sav. nuo 1920 10 27, pašauktu 1922 11 15–1923 06 13. 1928 m. gyv. Kintaučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 390, išduotas 1928 06 09.

Muceniekas

Jonas, Krišjano sūnus

Gimė 1887 09 23 Žeimelio mstl. Žeimelio vls. (Pakruojo r.). Kapitonas (1925 m.). Įst. sav. 1919 01 07 į Joniškėlio batalioną. Dalyvavo kovose. 1934 m. paleistas į atsargą gyv. Žeimelio vls. Rozentalio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 275, išduotas 1928 06 09.

Mučinskas

Augustas, Povilo sūnus

Gimė 1900 08 04 Sarapų k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Puskarininkis. Įst.s av. 1919 06 10. 1929 m. gyv. Tauragėje, dirbo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3682, išduotas 1929 08 21.

Mučinskas

Juozas, Tamošiaus sūnus

Gimė 1900 10 23 Pagojės k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 12–1921 10 22. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1930 m. gyv. Deltuvos vls. Diglelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2406, išduotas 1929 05 31.

Mugenis

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1903 03 07 Mogenių k. Panoterių vls. (Jonavos r.). (Mogenis). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 03 24. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9577, išduotas 1935 01 22.

Muldaris

Lionginas, Vinco sūnus

Gimė 1901 12 18 Gaižūnų k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 13–1922 04 12. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3343, išduotas 1929 07 31.

Mulerčikas

Šimas, Šimo sūnus

Gimė 1900 12 14 Taulinkių k. Nemajūnų vls. (Prienų r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 09 12–1922 01 08. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8971, išduotas 1932 12 28.

Mulevičius

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1901 04 15 Laukagalių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1920 04 23, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Ukmergės vls. Traupio vls. Degsnių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7721, išduotas 1931 12 23.

Mulevičius

Povilas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 10 27 Naujasodžių k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 18–1921 10 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8719, išduotas 1932 09 30.

Mulevičius

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1902 09 27 Mineikių dv. Garliavos vls. (Kauno r.). Kilęs iš Zapyškio vls. Gaižėnų k. Tarnavo sav. 1920 11 02–1922 03 30. 1936 m. gyv. Kauno apskr. Garliavos vls. Bijūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10014, išduotas 1937 06 30.

Muliarčikas

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1900 11 04 Paseirės k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Apdov. Nr. 7094, išd. Tarnavo sav. 1918 12 27–1921 10 30 1 p.p. 1931 06 02 komisija pripažino kūrėju savanoriu. Priklausė LKKSS Seinų, vėliau Leipalingio skyriui. Žemę gavo Mizarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7094, išduotas 1931 06 25.

Muraška

Česlovas Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 06 12 Miroslavo mstl. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 11 25. 1930 m. gyv. Kaišiadorių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7444, išduotas 1931 10 28.

Muraška

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1895 12 19 Rygiškių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 13–1920 04 28. 1928 m. gyv. Griškabūdžio vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 815, išduotas 1928 08 29.

Muraška

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1897 04 23 Valių Girinių k. Jankų vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 04 17. 1939 m. ūkininkavo Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Gervinės k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5233, išduotas 1930 06 25.

Muraška

Aleksas, Jono sūnus

Gimė 1902 09 13 Kaune. Mirė 1925 10 21 Kaune. Apdov. išd. motinai Zofijai, gyv. Vilijampolėje. Tarnavo sav. 1920 11 02–1921 12 14, 1923 03 01–1925 01 13. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9372, išduotas 1933 11 30.

Murauskas

Karolis, Petro sūnus

Gimė 1900 01 07 Vaičių k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 08 09–1920 04 22, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Vaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5057, išduotas 1930 05 30.

Murauskas

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1904 Kalvių k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Kilęs iš Migonių k. Tarnavo sav. 1920 11 14–1922 03 15. 1929 m. gyv. Kruonio vls. Kovaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3895, išduotas 1929 11 13.

Murauskas

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 11 Kamenkos k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 06–1921 11 23. 1931 m. gyv. Kalvarijos mst., 1934 m. – Kauno apskr. Jiesios k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8718, išduotas 1932 09 30.

Murauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1898 03 21 Vilniuje. Tarnavo sav. 1919 03 14–1922 05 12. 1929 m. gyv. Ukmergės apskr. Pagirių vls. Rimeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2574, išduotas 1929 05 31.

Mureika

Pranas, Andriaus sūnus

Gimė 1894 04 06 Kriūkų mstl. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Kilęs iš Šakių apskr. Lukšių vls. ir k. Tarnavo sav. 1920 02 08–1921 04 12. 1934 m. gyv. Kidulių vls. Aleksandravos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9580, išduotas 1935 01 31.

Murinas

Jurgis, Raulo sūnus

Gimė 1899 11 21 Agurkių k. Punsko vls. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 27–1920 04 09. 1930 m. persikėlė į Biržų apskr. ir vls. Padegesių vns. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5179, išduotas 1930 06 25.

Murza

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1896 07 11 Aukštelkų k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 04–1920 06 26, 1921 06 01–1923 08 18. 1931 m. gyv. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8031, išduotas 1932 02 29.

Musteikis

Domas, Rapolo sūnus

Gimė 1895 02 09 Bitikų k. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 02 11–1920 03 18. 1929 m. gyv. Bitikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3140, išduotas 1929 06 26.

Musteikis

Ignas, Igno sūnus

Gimė 1890 07 25 Dūdų k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Mirė 1960 02 05 JAV, Cleveland. Plk. ltn. Įst. sav. 1918 12 12. Apdov. Vyčio Kryžiaus ordinu. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5, išduotas 1928 04 23.

Musteikis

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1905 03 01 Rusijoje, Petrapilyje. Tarnavo sav. 1920 10 13–1921 11 30. 1922–1928 m. dirbo policijoje. Buvo gavęs žemės Vilijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9194, išduotas 1933 05 31.

Musteikis

Pranas, Justo sūnus

Gimė 1877 02 04 Kubilių k. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 03–1920 04 04, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Daugailių vls. Kubilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5948, išduotas 1930 11 17.

Musteikis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1893 09 22 Stūglių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1920 10 19. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5389, išduotas 1919 07 13.

Musteikis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1895 11 24 Bitikų k. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Mirė 1919 11 09. Apdov. išd. motinai Veronikai, gyv. Bitikų k. Įst. sav. 1919 02 12. 1919 11 08 sužeistas tarnyboje, mirė nuo žaizdų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5182, išduotas 1930 06 25.

Musteikis

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1896 09 19 Pilkenių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Įst. sav. 1919 06 01. 1928 m. gyv. Utenos vls. Kiburių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2060, išduotas 1929 04 17.

Musteikis

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1901 11 15 Pilkenių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1920 07 09. 1928 m. gyv. Utenos apskr. Kuktiškių vls. ir vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1583, išduotas 1929 02 19.

Musteikis

Adolfas, Juozo sūnus

Gimė 1900 11 08 Tauragnų mstl. Tauragnų vls. (Utenos r.). Viršila. Tarnavo sav. 1920 11 15–1923 02 04, paleistas dėl šeimyninės padėties. 1928 m. tarnavo antaterminiu. 1935 m. gyv. Kauno apskr. Lapių vls. Mitiukonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1010, išduotas 1928 10 20.

Musteikis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1894 11 22 Stučių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Mirė 1977 06 06 JAV, Čikagoje. Karinis ir politinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės brigados generolas. Majoras. Įst. sav. 1918 12 01. Tarnavo iki 1940 m. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 62, išduotas 1928 04 23.

Muškieta

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1893 06 14 Ražiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1920 05 02, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Marijampolės apskr. Mikališkio vls. Tartupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1373, išduotas 1928 11 23.

Muzikevičius

Juozas, Tomo sūnus

Gimė 1897 04 28 Didžiasalio k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 05 18–1920 02 07, 1920 04 28–1921 05 06, paleistas dėl silpnos sveikatos. 1939 m. priklausė LKKSS Leipalingio skyriui. Gyv. Didžiasalio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10101, išduotas 1938 07 18.

Muzikevičius

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 04 Rūsingės k. Liškiavos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 11 09–1922 04 01. 1930 m. gyv. Alytaus apskr. Liškiavos vls. ir mst. 1937 03 10, prot. Nr. 369, komisija dar kartą patvirtino, kad savanoris. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5595, išduotas 1930 09 25.

Mužas

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1894 12 29 Beinaravos k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1920 03 11. 1930 m. gyv. Krekenavos vls. Mitriūnų–Pociūnų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7582, išduotas 1931 11 28.

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt