Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

J / 650 sav.

Jablonskis

Vytautas, Jono sūnus

Gimė 1899 02 16 Estijoje, Talinas. Mirė 1963 09 25 JAV, Klivlendas. Kapitonas. Sav. įstojo į Aviacijos m-klą. Ją baigęs tarnavo kariuomenėje iki 1940 m. pabaigos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 485, išduotas 1928 08 14.

Jablonskis

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1902 07 02 Rusijoje, Petrapilis. Tarnavo sav. 1919 03 10–1922 09 14. Gyv. Telšių m., 1937 m. – Kaune. Žemdirbys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5688, išduotas 1930 10 31.

Jablonskis

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1896 03 19 Panemunės dv. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 11 01 (šoferiu). 1928 m. tarnavo laisvai samdomu auto būryje prie Vyr. štabo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 291, išduotas 1928 06 09.

Jablonskis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1902 04 14 Kartenos mstl. Kartenos vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 03 21–1920 03 20, pašauktu – 1922 12 25–1923 06 24. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2730, išduotas 1929 05 31.

Jablonskis

Viktoras, Simo sūnus

Gimė 1900 01 17 Virbalio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 04 19, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. ir vls. M. Šelvų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2788, išduotas 1929 06 26.

Jablonskis

Vincas, Simo sūnus

Gimė 1897 05 03 Virbalio mst. (Vilkaviškio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 15–1922 04 08. 1928 m. buvo Seinų apskr. I nuovados vyr. policininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2221, išduotas 1929 04 17.

Jacevičius

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1899 06 12 Upytės (Bistramo) dv. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 01–1922 04 12. 1929 m. gyv. Naujamiesčio vls. Algirdiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2720, išduotas 1929 05 31.

Jacevičius

Vladas, Stasio sūnus

Gimė 1897 01 Lenkijoje, Suvalkų aps. Kadariškių vls. Patapų k. Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 08 09. Sav. LKKSK 1932 03 15, prot. Nr. 193. 1931 m. gyv. Marijampolės apskr. Liubavo vls. Saulėgrąžų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8173, išduotas 1932 03 31.

Jacinas

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1899 02 17 Dalinonių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 12 01. 1929 m. gyv. Kaišiadorių vls. Romeravos–Tarpumiškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4485, išduotas 1930 02 15.

Jackevičius

Leonas, Jurgio sūnus

Gimė 1893 11 18 Kaune. Mirė 1928 12 23 Kaune. Apdov. išd. žmonai Veronikai, gyv. Šančiuose. Tarnavo sav. 1919 05 24–1921 08 23. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5655, išduotas 1930 10 10.

Jackevičius

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1877 10 17 Pamarnakių I k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Mirė 1938 08 25 Kaune. Įst. sav. 1918 12 10, dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1920 m. pakeltas į pulkininkus. Nuo 1932 m. – kavalerijos viršininkas. 1934 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 89, išduotas 1928 05 14.

Jackevičius

Vladas, Motiejaus sūnus

Gimė 1900 07 03 Panemuninkų k. Antnemunio vls. (Alytaus r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 03 15–1919 11 15, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Butrimonių vls. Kružiūnų k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1368, išduotas 1928 11 23.

Jackus

Jonas, Dominiko sūnus

Gimė 1894 04 23 Žviliūnų k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Mirė 1977 Subačiaus mst. t. gyv. (Kupiškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Pulk. leitenantas. Nuo 1918 11 24 verbavo savanorius Panevėžio apskr. Įst. sav. 1919 01 03 į Panevėžio atskirąjį batalioną. Tarnavo iki 1935 m. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1170, išduotas 1928 10 31.

Jackus

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1899 06 18 Sliekių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Mirė 1919 06 21. Palaidotas(-a): Šiauliuose. Apdov. išd. tėvui, gyv. Joniškio mst. Įst. sav. 1919 05 20. Nukautas mūšyje su vokiečiais. Sav. LKKSK 1932 03 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8123, išduotas 1932 03 29.

Jackus

Kostas, Stasio sūnus

Gimė 1901 12 13 Gurbų dv. Gruzdžių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1920 08 01–1922 10 15. 1939 m. gyv. Joniškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10234, išduotas 1940 06 01.

Jacunskis

Aleksandras, Jokūbo sūnus

Gimė 1888 12 26 Bartkūnų k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1938 04 25 Kaune. Apdov. pripažintas savanoriu 1939 01 11. Prašė žmona Zofija. Tarnavo sav. 1919 01 03–1920 03 23 2 p.p, 1920 05 26–1922 03 03 dragūnų pulke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10155.

Jačauskas

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1892 02 19 Okainių k. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 03 17. 1928 m. gyv. Kėdainių apskr. ir vls. Okainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1935, išduotas 1929 03 26.

Jačauskas

Silvestras, Juozo sūnus

Gimė 1890 12 31 Okainių k. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 03 17. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1933, išduotas 1929 03 26.

Jačionis

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1898 01 12 Kamėnų Aukšt k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Mirė 1919 09 01. Įst. sav. 1919 04 01. Mirė karo ligoninėje nuo dizenterijos. Sav. LKKSK 1936 09 23, prot. Nr. 348. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9850, išduotas 1936 10 17.

Jačunskis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1895 11 30 Veiverių mstl. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 04 26–1920 05 09. 1929 m. gyv. Kėdainių apskr. Baisogalos vls. ir stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5963, išduotas 1930 12 04.

Jagadinskas

Adolfas Jonas, Vlado sūnus

Gimė 1903 05 10 Gerdašių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1920 03 03–1923 03 23. Priklausė LKKSS Seinų skyriui. Žemės gavo iš Leipalingio dv., statėsi Savanorių k. Gyv. Lazdijuose, vėliau Tauragėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5204, išduotas 1930 06 25.

Jagelavičius

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1902 05 11 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Mirė 1919 02 02 Kaune. st. sav. 1919 01 09. 1919 01 20 susirgo ir paguldytas Kauno m. LR Kryžiaus ligoninėn. Ten mirė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8857, išduotas 1932 11 30.

Jagminas

Eduardas

Gimė 1899 Šiluvos mstl. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1918 12 18–1922 11 01. 1928 m. tarnavo antaterminiu 8 p.p. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 151, išduotas 1928 05 30.

Jagminas

Feliksas, Stanislavos sūnus

Gimė 1901 03 04 Mitkaičių k. Nevarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 11 28–1922 10 15. Gyv. tėviškėje, 1932 m. – Telšių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8347, išduotas 1932 04 30.

Jagminas

Stasys, Nikodemo sūnus

Gimė 1887 05 09 Meironiškių k. Krakių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 02 13–1921 08 14. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Gelvonų vls. Darvidų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5934, išduotas 1930 11 17.

Jagminas

Stepas, Jono sūnus

Gimė 1900 Šiaulių mst. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 02 14–1922 06 26. Sav. LKKSK 1938 01 12, prot. Nr. 398. 1937 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10070, išduotas 1938 02 02.

Jagminas

Petras

Gimė 1902 02 08 Trumpaičių k. Kurtuvėnų vls. (Šiaulių r.). 1923 10 26 įstojo į Karo m-klą. 1925 09 17 ją baigus (VII laida) suteiktas ltn. laipsn., paskirtas 7 pėst. p. 4 kuopos jaun. karininku. 1933 11 20 pakeltas į kpt. Apdov. II rūšies Vyties kryžiaus 3 laipsnio ordinu (1928), Vyt. Didž. 5 l. ord. (1936).

Jagučanskas

Marijonas

Gimė 1890 09 11 Skirvainių dv. Betygalos vls. (Raseinių r.). 1912–15 tarn. Rusijos kariuomenėje paporučikiu. Įstojo į Liet. kariuom. 1919 02 20 – Kauno komendantūra. 1920 09 01 pakeltas į kpt. 1923 11 23 paleistas į atsargą. 1933 05 11 kaip teismo nuteistas už sukčiavimus išbrauktas iš karininkų sąrašo.

Jakaitis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1896 07 12 Jotainėlių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920. Tarnavo sav. 1919 06 05–1919 06 05. Mirė ligoninėje. Sav. LKKSK 1933 02 14, prot. Nr. 229. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9048, išduotas 1933 02 28.

Jakaitis

Antanas, Juozo Anupro sūnus

Gimė 1901 10 16 Ruseinių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 31–1920 04 12. 1931 m. gyv. Ariogalos vls. Stenionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6810, išduotas 1931 06 17.

Jakaitis

Balys, Miko sūnus

Gimė 1899 12 05 Pašilių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 02 17–1921 10 15. 1930 m. gyv. Krekenavos vls. Margionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2941, išduotas 1929 06 26.

Jakaitis

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 04 25 Naudžių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Mirė 1930 05 11 Kerėplių k. Šakių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 02 07. 1930 m. gyv. Šakių apskr. ir vls. Kerėplių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5769, išduotas 1930 10 31.

Jakaitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1897 04 23 Kumpupių k. Šakių vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 17–1921 10 07. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4138, išduotas 1929 11 21.

Jakaitis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1899 12 14 Jotainėlių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1919 09 30. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2003, išduotas 1929 03 26.

Jakaitis

Vincas, Prano sūnus

Gimė 1901 08 08 Krekenavos mstl. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1920 04 12. 1929 m. gyv. Krekenavos vls. Valmaniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4850, išduotas 1930 04 28.

Jakas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1902 08 17 Šilalės mst. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1920 10 29–1922 03 28, pašauktu – 1923 03 01–1923 10 31. 1930 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6930, išduotas 1931 06 22.

Jakas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1897 08 29 Pakalniškių k. Gelgaudiškio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 31–1921 11 13. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Trakų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4395, išduotas 1930 01 31.

Jakas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1899 01 30 Maconių vns. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 06 18–1921 10 16. 1931 m. gyv. Kėdainių vls. Medekšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5848, išduotas 1930 11 11.

Jakas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 03 09 Glaušių k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 04–1923 02 10. Sav. LKKSK 1937 03 10, prot. Nr. 369. 1939 m. gyv. Ramygalos vls. Truskavos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9970, išduotas 1937 04 19.

Jakas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1894 11 16 Žąsino k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 04 11–1920 04 11. 1932 m. gyv. Šilalės vls. Žąsinalio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8856, išduotas 1932 11 30.

Jakas

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1893 10 01 Aukštųjų Kaplių k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1920 11 07–1921 11 12. 1928 m. gyv. Paobelio k. (buv. Gutenbergo dvare). Apdovanojimo liudijimas Nr. 2222, išduotas 1929 04 17.

Jakas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1879 10 02 Raudėnų k. Raudėnų vls. (Šiaulių r.). Mirė 1928 01 31 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Apdov. išd. motinai Antaninai, gyv. Šiaulių mst. Tarnavo sav. 1919 03 20–1920 04 14. Mirė Valstybinėje psichiatrijos ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3435, išduotas 1929 07 31.

Jakavonis

Tomas

Gimė 1903 05 06 Maksimonių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). 1920 partizanaudamas dalyv. neprikl. kovose su lenkais. 1927 12 16 baigus Karo m-klą (II asp. laida) suteiktas pėst. ats. ltn. laipsnis. ir paleistas į pėst. karininkų atsargą. 1939 09 08 pakeltas į ats. leitenantus.

Jakelaitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 01 25 Žynių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 10–1921 11 14. 1929 m. gyv. Žaliosios vls. Karalinavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5448, išduotas 1930 07 31.

Jakelaitis

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1895 03 07 Naujakaimio k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1920 03 16. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1190, išduotas 1928 10 31.

Jakelaitis

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1899 12 16 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 10 16. 1930 m. gyv. Pažaislio vls. Dainavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6584, išduotas 1931 03 26.

Jakeliūnas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1898 07 14 Kavarsko mst. (Anykščių r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 02 15–1921 11 05. 1930 m. gyv. Kavarsko vls. Zagajų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6811, išduotas 1931 06 17.

Jakimaitis

Bronius, Motiejus sūnus

Gimė 1899 02 13 Jurbūdžių k. Lukšių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 11 28. 1929 m. gyv. Lukšių vls. Tubelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4706, išduotas 1930 02 15.

Jakimavičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1897 10 23 Vartų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 02–1920 07 08, mobilizuotu – 1920 11 09–1921 01 13, trečią kartą – 1921 06 11–1921 12 09. 1929 m. gyv. Vartų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5478, išduotas 1930 08 11.

Jakimavičius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1901 05 31 Buckūnų k. Metelių vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 03 24–1920 03 23. 1928 m. gyv. Krokialaukio vls. Varnagirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2541, išduotas 1929 05 31.

Jakimavičius

Baltrus, Jono sūnus

Gimė 1900 01 10 Geisteriškių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1924 06 12 Geisteriškių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Apdov. išd. motinai Magdei, gyv. Geisteriškių k. Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 10 06. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8599, išduotas 1932 06 16.

Jakimavičius

Feliksas, Jono sūnus

Gimė 1872 07 18 Kražių mstl. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 07 23–1920 08 01. 1930 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6603, išduotas 1931 03 31.

Jakimavičius

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 I p. Pajaujiškių k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 03 26. Sav. LKKSK 1932 04 19, prot. Nr. 197. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8349, išduotas 1932 04 30.

Jakimavičius

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1900 08 31 Panemunės dv. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 20–1921 10 21. 1929 m. gyv. Paežerėlių vls. Kriūkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4394, išduotas 1930 01 31.

Jakimavičius

Pijus

Pripažintas savanoriu 1932 06 08. Išbrauktas protokole. Kitose bylose taip pat nėra šios pavardės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8634, išduotas 1932 06 22.

Jakimavičius

Stasys, Kosto sūnus

Gimė 1898 01 01 Jiezno mst. (Prienų r.). Įst. sav. 1919 01 01. 1928 m. gyv. Jiezno mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 620, išduotas 1928 08 23.

Jakimavičius

Stasys, Igno sūnus

Gimė 1891 05 08 Agurkiškio k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Kilęs iš Obelių vls. Ignotiškio k. Krikštytas Subatės bžn. Latvijoje. Jaun. puskarininkis. Įst. sav. 1919 07 04. 1931 m. gyv. Obelių vls. Eigminiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6289, išduotas 1931 02 25.

Jakinevičius

Baltrus, Antano sūnus

Gimė 1894 08 21 Vazgaitkiemio k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 04 02. 1928 m. gyv. Balbieriškio vls. Paprūdžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2982, išduotas 1929 06 26.

Jakinevičius

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1898 02 12 Žiegždrių k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). Žegždrių k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 10 01. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Ašmintos vls. Apušoto k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10128, išduotas 1938 11 29.

Jakys

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1900 07 30 Lyduvėnų mstl. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Apd. sav. medaliu 1930 05 ir 10 metų Liet. neprikl. medaliu. Įst. sav. 1919 01 06 į Panevėžio batalioną. Dalyv. kovose su lenkais ties Giedraičiais ir Trakais. Buvo sužeistas. Jaun. puskar. ir vyr. žvalgas. Paleistas 1922 10 12. Vėliau tarnavo polic.

Jakniūnas

Mikas, Antano sūnus

Gimė 1900 10 20 Burių I vns. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 10 29. 1929 m. gyv. Giedraičių vls. Ambražiškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6103, išduotas 1930 12 15.

Jakniūnas

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1899 04 23 Niūronių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Įst. sav. 1919 07 15. 1928 m. gyv. gimtinėje. Pareiškimą pasirašinėjo Šimas-Jakniūnas Jurgis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1399, išduotas 1928 12 07.

Jakobas

Antanas

Gimė 1897 10 07 Laižuvos mstl. Laižuvos vls. (Mažeikių r.). 1920 10 29 paskirtas 1 sav. pulko karininku. 1922 01 06 suteiktas vyr. ltn., 1923 05 18 – kpt. laipsnis. 1941 06 išvežtas Rešotus, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., ištremtas į Altajaus kr. Į lietuvą grįžo 1956.

Jakobsonas

Martynas

Gimė 1896 12 14 Latvijoje, Kuršas. Tarn Rusijos kariuom. karo valdininku. 1919 07 28 įstojo į Liet. kariuom. 2 pėst. p. karo valdininku. 1919 10 30 suteiktas ltn., 1923 05 18 – vyr. ltn. laipsnis. Apdov. Vyčio kryžiaus 5 laips. ordinu (1919), Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.

Jakomas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1894 03 01 Genčų k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1920 02 27. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4068, išduotas 1929 11 21.

Jakomas

Edvardas, Stasio sūnus

Gimė 1899 05 22 Stalmokų k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). 1914 m. išduotas jam pasas Rygoje kaip Telšių apskr. Alsėdžių vls. valstiečiui. Tarnavo sav. nuo 1919 04 02. 1929 m. buvo Raudondvario miškų urėdijos Seredžiaus girininkijos girininku. 1936 m. gyv. Girkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2400, išduotas 1929 06 26.

Jakovlevas

Mefodijus, Efimijos sūnus

Gimė 1903 10 05 Piktagalio k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1921 10 29. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5475, išduotas 1930 08 11.

Jakšas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 06 20 Baltarusijoje, Lydos aps. Kaniavos vls. Jastovčiznos k. Tarnavo sav. 1918 11 18–1921 10 18. Buvo sužeistas. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Pažaislio vls. Petrašiūnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5579, išduotas 1930 09 25.

Jakševičius

Benjaminas, Alekso sūnus

Gimė 1895 03 31 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1920 03 08. 1929 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4497, išduotas 1930 02 15.

Jakštas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1902 04 12 Matatiškės vns. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 05 23–1920 06 26. LKKSK 1932 04 19, prot. Nr. 197. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8350, išduotas 1932 04 30.

Jakštas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1903 02 28 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Rokiškio apskr. Kamajų vls. Čižų k. Tarnavo sav. 1920 10 31–1922 04 01. 1929 m. gyv. Kamajų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5407, išduotas 1930 07 31.

Jakštas

Ipolitas, Antano sūnus

Gimė 1900 Giedraičių mstl. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Įst. sav. 1919 02 18. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 302, išduotas 1928 06 09.

Jakštas

Feliksas, Stasio sūnus

Gimė 1896 05 11 Lauzdonių k. Šešuolių vls. (Ukmergės r.). Adm. kapitonas (1927 m.). Įst. sav. 1919 05 13 į 3 p.p. 1923 m. karo valdininko laipsnis pakeistas karo farmaceuto laipsniu. Atleistas iš kariuomenės 1940 12 11. Apdovanojimo liudijimas Nr. 148, išduotas 1928 05 30.

Jakštas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1903 11 01 Zvėgių k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920 01 05–1922 06 05. 1930 m. gyv. Zviegių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5401, išduotas 1930 07 31.

Jakštas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1896 02 16 Giedraičių mstl. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Mirė 1981 Garliavos mst. t. gyv. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Majoras (1922 m.). Įst. sav. 1918 11 23. Dalyvavo Klaipėdos sukilime. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 24, išduotas 1928 04 23.

Jakštys

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 04 08 Gudelių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 08–1921 12 04. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Alvito vls. Dailučių k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4645, išduotas 1930 02 15.

Jakštys

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1898 04 23 Trako k. Gelgaudiškio vls. (Šakių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 31–1921 11 13. 1930 m. gyv. Šakių apskr. Plokščių vls. Obeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5766, išduotas 1930 10 31.

Jakštys

Juozas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1884 11 15 Misiūnų k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 26–1921 06 02. 1929 m. gyv. Pažaislio vls. Naujasodžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4014, išduotas 1929 11 13.

Jakštys

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1905 04 04 Vištyčio mstl. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1920 09 04–1921 10 14. 1939 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10266, išduotas 1940 06 30.

Jakštys

Antanas, Tomo sūnus

Gimė 1894 01 27 Marackų k. Kazlų Rūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavos av. 1919 01 09–1920 03 11. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Sav. LKKSK 1932 03 07, prot. Nr. 192. Gyv. Kazlų Rūdos vls. Gulioniškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8128, išduotas 1932 03 29.

Jakštys

Aleksas, Marijonos sūnus

Gimė 1898 09 11 Šakių mst. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 10 16. 1929 m. gyv. Šakių vls. Plieniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4077, išduotas 1929 11 21.

Jakštys

Stasys, Mato sūnus

Gimė 1895 04 21 Ramoniškių k. Būblelių vls. (Šakių r.). Mirė 1972 Kaune (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. (Palaidotas Eigulių kapinėse.) Aviacijos majoras. Įst. sav. 1919 01 30. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10246, išduotas 1940 06 05.

Jakštys

Stasys

Gimė 1895 04 21 Ramoniškių k. Būblelių vls. (Šakių r.). Mirė 1972 04 14 Kaune. (Stanislovas) Tarn. Rusijos kariuom. 1919 01 30 įstojo į Liet. kariuom. Inžinerijos batalioną karininku. 1938 11 23 pakeltas į mjr. Buvo ištremtas. Apdov. Vyčio kr. 5 l. ord., Vytauto Didž. 5 l. ord., Sav. medaliu, „Plieno sparnų“ garbės ženklu ir kt.

Jakubaitis

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1888 01 21 Tarailių k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1920 06 29–1921 07 11. 1930 m. gyv. Tauragės vls. Vizbutų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6798, išduotas 1931 06 17.

Jakubauskas

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1900 03 20 Krosnėnų k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 11, pašauktu – 1919 10 01–1921 01 13. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Kalvarijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2738, išduotas 1929 05 31.

Jakubauskas

Petras, Viktoro sūnus

Gimė 1901 Kelmės mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1920 01 01–1923 06 16 autobatalione. Su šeima gyveno Merkinėje, nuo 1929 m. – Leipalingyje. Dirbo šoferiu. Priklausė LKKSS Seinų skyriui. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4573, išduotas 1930 02 15.

Jakubauskas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1900 10 09 Užvenčio mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 05 12–1921 10 26. 1929 m. gyv. Raseinių apskr. Kelmės vls. Labunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2976, išduotas 1929 06 26.

Jakubauskas

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1892 08 18 Karklėnų mstl. (Kelmės r.). Mirė 1919 04 19 Stasiūnų k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Kilęs iš Raseinių apskr. Kelmės vls. Paverpenio dv. Apdov. išd. pamotei Petronėlei Jakubauskiene. Tarnavo sav. 1919 01 22–1919 04 19. Mūšyje ties Stasiūnais buvo sužeistas ir mirė. Apdov. Vyčio Kryžiaus I ir II laipsnio ordinais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6796, išduotas 1931 06 17.

Jakubauskas

Aleksas, Romualdo sūnus

Gimė 1887 11 01 Novapolių k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1920 07 02–1921 09 28. 1930 m. gyv. Novapolio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6602, išduotas 1931 03 31.

Jakubauskas

Bronius, Antano sūnus

Gimė 1898 08 20 Virbališkių k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1920 06 13, paleistas dėl sveikatos. 1928 m. gyv. Garliavos vls. Ringaudų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2095, išduotas 1929 04 17.

Jakubauskas

Domas, Andriaus sūnus

Gimė 1893 12 13 Arlaviškių k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1919 08 18. Apdov. išd. žmonai Ginevičienei-Jakubauskienei Onai, Juozo d., gyv. A. Panemunėje. Tarnavo sav. 1919 03 05–1919 08 18. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6181, išduotas 1931 01 22.

Jakubauskas

Jonas, Baltraus sūnus

Gimė 1899 05 07 Opšrūtų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 11 18. Sav. LKKSK 1933 10 17, prot. Nr. 251. 1933 m. gyv. Vilkaviškio vls. Teiberių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9323, išduotas 1933 10 31.

Jakubauskas

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1900 03 19 Bardauskų k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 17–1922 01 19. 1929 m. gyv. Bardauskų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3818, išduotas 1929 11 11.

Jakubauskas

Juozas, Simano sūnus

Gimė 1897 09 09 Šelvių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 12–1921 12 16. 1929 m. Žaliosios vls. Klausučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3570, išduotas 1929 08 21.

Jakubauskas

Stepas, Adomo sūnus

Gimė 1895 10 12 Žandariškių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 08 04–1920 08 29. 1929 m. gyv. tėviškėje. Degučių vls. valdybos liudijimu Jakubauskas Aleksas Steponas iki 1921 03 26 buvo mahometų tikybos, vardas – Aleksas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3569, išduotas 1929 08 21.

Jakubauskas

Viktoras, Silvestro sūnus

Gimė 1896 05 06 Užbalių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Vyresn. puskarininkis. Sav. LKKSK 1933 10 31 prot. Nr. 253. 1933 m. gyv. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9335, išduotas 1933 11 30.

Jakubauskas

Stasys, Miko sūnus

Gimė 1900 08 18 Kaukinio k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 17–1921 10 24. 1929 m. gyv. Trakų apskr. Semeliškių vls. Bijūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3939, išduotas 1929 11 13.

Jakubauskis

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1899 08 14 Piktonių k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 21–1921 11 23. Gyv. Piktonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3854, išduotas 1929 11 11.

Jakubavičius

Teofilis, Motiejaus sūnus

Gimė 1902 Vartavalakio k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Įst. sav. 1918 12 18. 1928 m. gyv. Nemunaičio vls. Makniūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 613, išduotas 1928 08 23.

Jakubėnas

Edvardas, Baltraus sūnus

Gimė 1899 01 24 Survilų vns. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 09 24. 1929 m. gyv. Panevėžio apskr. Naujamiesčio vls. Upytės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2981, išduotas 1929 06 26.

Jakubėnas

Jonas, Batramiejaus sūnus

Gimė 1903 06 21 Mickapetrio vns. Surdegio vls. (Anykščių r.). Kilęs iš Panevėžio apskr. ir vls. Daumėnų k. Tarnavo sav. 1919 05 01–1922 01 11. Išaiškėjus, kad jis baustas 1,5 metų sd kalėjimo, apdovanojimas anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7567, išduotas 1931 11 28.

Jakubka

Jonas, Pranas sūnus

Gimė 1902 06 22 Kunigiškio dv. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 05 20–1921 09 01. Sav. LKKSK 1936 09 23 prot. Nr. 348. 1935 m. gyv. Biržų m., 1936 m. – Šiaulių apskr. Pašvitinio vls. Grikpėdžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9848, išduotas 1936 10 17.

Jakubka

Kazys, Mykolo sūnus

Gimė 1899 11 01 Jadviliškio I vns. Viešintų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 29–1921 10 06. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5446, išduotas 1930 07 31.

Jakubonis

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1900 02 28 Kelmės dv. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 04 12–1920 1114. 1929 m. gyv. Kelmės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3173, išduotas 1929 07 30.

Jakucevičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 Talokių (Antalokių) k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 01 07 į 1 p.p. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. ir vls. Rožučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 619, išduotas 1928 08 23.

Jakučionis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1901 01 16 Pajiesio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 07 09, 1921 11 06–1922 11 04. Sav. LKKSK 1932 02 23, prot. Nr. 190. Gyv. Pajiesio I k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8011, išduotas 1932 02 29.

Jakučionis

Mikas, Stasio sūnus

Gimė 1895 07 29 Pagilės k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 31–1920 02 22. 1928 m. gyv. Alytaus mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1590, išduotas 1929 02 21.

Jakučionis

Ignas, Jokūbo sūnus

Gimė 1879 10 15 Trumponių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1920 12 08–1922 01 31. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Pažaislio vls. Naujasodžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6587, išduotas 1931 03 26.

Jakučiūnas

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1897 08 10 Antanavos plv. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1923 05 06 Medinių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1922 09 11. Mirė nuo džiovos. Motina taip pat mirusi, apdov. liudijimas grąžintas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7699, išduotas 1931 12 23.

Jakulis

Julius, Juozo sūnus

Gimė 1901 09 15 Gervėnų k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Ats. vyr. leitenantas. 1919 12 16 baigė Karo m-klą, vėliau dalyvavo kovose. 1923 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2643, išduotas 1929 05 31.

Jakutis

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1894 04 02 Kapanauzos k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 10 01–1921 10 26. Nuo 1927 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1532, išduotas 1929 02 19.

Jakutis

Pranas, Justino sūnus

Gimė 1899 05 14 Kalviškės k. Dūkšto vls. (Ignalinos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 19–1921 10 26. Gyv. Marijampolės apskr. Kalvarijos mst., buvo kriminalinės policijos valdininkas, LKKSS Marijampolės sk. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 263, išduotas 1928 06 14.

Jakutonis

Edvardas, Antano sūnus

Gimė 1893 06 13 Kalnuočių k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 03 24–1920 03 27. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. Piniavos vls. Pinigėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1485, išduotas 1929 02 04.

Jaloveckas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1902 02 04 Buivėnų k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 29–1920 07 21, 1923 03 01–1924 07 30. Sav. LKKSK 1932 05 31, prot. Nr. 204. 1932 m. gyv. Kupiškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8602, išduotas 1932 06 16.

Jaloveckas

Petras, Kazimiero sūnus

Gimė 1906 07 24 Levaniškio I k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Apdov. išd. tarnaujant 9 p.p. Įst. sav. 1920 12 14. Viršila. Apdovanojimo liudijimas Nr. 193, išduotas 1928 06 14.

Jaloveckas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1898 04 19 Kavarsko mst. (Anykščių r.). Kilęs iš Panevėžio apskr. Naujamiesčio vls. Gustonių k. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 08–1921 04 19. 1930 m. gyv. Panevėžio apskr. ir vls. Spirakių k, vėliau – Šauklių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6588, išduotas 1931 03 26.

Jamontas

Kostas, Petro sūnus

Gimė 1902 01 23 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1920 02 13, 1921 04 20–1923 10 01. 1928 m. gyv. Lazdijų mst., dirbo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2739, išduotas 1929 05 31.

Janaščius

Alfonsas, Juozo sūnus

Gimė 1893 07 16 Dusinių k. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 17–1920 08 20. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3036, išduotas 1929 06 25.

Janauskas

Tadas, Juozapo sūnus

Gimė 1900 05 16 Preidžių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 02 10. Tarnavo sav. 1919 03 21–1920 02 10. Mirė karo ligoninėje. 1928 m. jo giminės gyv. Panevėžio vls. Liudinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2245, išduotas 1929 04 24.

Janauskas

Aleksas, Jurgio sūnus

Gimė 1895 08 23 Simaniškių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Kilęs iš Radviliškio vls. Jankūnų k. 1928 m. gyv. Šiaulių vls. Einoraičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3692, išduotas 1929 10 21.

Janavičius

Pranas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 07 14 Linksmojaus (Vesaluvkos) k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1920 02 07. 1929 m. gyv. Alytuje, dirbo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2343, išduotas 1929 04 24.

Janavičius

Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 03 24 Paliepio k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 04–1920 06 12. 1928 m. gyv. Kietaviškio vls. Mijaugonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2243, išduotas 1929 04 24.

Janavičius

Zigmas, Juozo sūnus

Gimė 1898 06 16 Česukų k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Metrikuose – Sadauskas. Tarnavo sav. 1919 03 18–1922 06 08. 1916–1919 pavasarį mokytojavo „Ryto“ Merkinės drp. skyr. liaudies mokyklose. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2254, išduotas 1929 04 24.

Janavičius

Tadas, Leono sūnus

Gimė 1898 10 25 Užvenčio mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1918 12 08–1922 06 06. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Užvenčio vls. Dvarvyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7566, išduotas 1931 11 28.

Janavičius

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1901 03 25 Kloninių Mijaugonių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 09 18. 1928 m. gyv. Mijaugonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1638, išduotas 1929 02 19.

Janavičius

Petras, Povilo sūnus

Gimė 1896 03 01 Kražių mstl. Kražių vls. (Kelmės r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 10 17, 1920 11 19–1921 03 23. 1929 m. gyv. Kražių vls. Grinių–Adolfavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5308, išduotas 1930 06 25.

Janavičius

Petras, Baltraus sūnus

Gimė 1899 08 19 Mikyčių k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 04 03, paleistas dėl sveikatos. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Krosnos vls. Tautrimų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6600, išduotas 1931 03 01.

Janavičius

Karolis, Kazio sūnus

Gimė 1894 Mergalaukio k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1920 02 08, pašauktu – 1920 11 21–1921 10 20. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. Krokialaukio vls. Naujų Riečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1934, išduotas 1929 03 26.

Janavičius

Arturas Povilas, Adolfo sūnus

Gimė 1894 08 04 Šilingiškio vns. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Kapitonas. Pakruojo partizanų būrio vadas. Agronomas. Įst. sav. 1919 01 10. 1932 m. išėjo į atsargą, tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 937, išduotas 1928 09 29.

Jancevičius

Petras, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 07 31 Nerių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 06, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 26. 1929 m. gyv. Tauragės vls. ir dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6100, išduotas 1930 12 15.

Jančaitis

Motiejus, Juozo sūnus

Gimė 1898 03 20 Paprūdžių k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 04 24. Tarnavo sav. 1919 01 11–1919 04 24. Mirė R Kryžiaus ligoninėje nuo sužeidimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4923, išduotas 1930 04 30.

Jančauskas

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1901 06 14 Pakruostės Naujos k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 20–01920 04 10, pašauktu 1921 10 29–1923 10 02. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1930 m. gyv. Dotnuvos vls. Šlapaberžės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5847, išduotas 1930 11 11.

Jančauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 10 26 Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 22–1922 01 25. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3000, išduotas 1929 06 26.

Jančauskas

Motiejus, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 01 05 Juodaraisčio k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1918 12 31–1921 12 20. Sav. LKKSK 1933 06 13, prot. Nr. 245. 1933 m. gyv. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9243, išduotas 1933 06 30.

Jančauskas

Simas, Stasio sūnus

Gimė 1893 01 08 Boldiškių plv. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Kilęs iš Lapių vls. Tarnavo sav. 1919 06 06–1920 05 11. 1929 m. gyv. Lapių vls. VIII forte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4707, išduotas 1930 02 15.

Jančauskas

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 10 10 Lizdų k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Įst. sav. 1919 03 07. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1044, išduotas 1928 10 20.

Jančė

Povilas, Baltraus sūnus

Gimė 1897 Vieštartų k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 11. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. Pakirsnių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 560, išduotas 1928 08 23.

Jančiauskas

Stasys, Prano sūnus

Gimė 1902 05 08 Semeliškių k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 05 21–1920 06 26, pašauktu – 1922 12 05–1924 10 11. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2098, išduotas 1929 04 17.

Jančys

Mykolas, Klemo sūnus

Gimė 1896 09 29 Aluotų k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 18–1921 10 16. 1928 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2001, išduotas 1929 03 26.

Jančys

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1899 12 01 Pavarių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Kilęs iš Panevėžio apskr. ir vls. Liudinės vns. Tarnavo sav. 1919 05 19–1921 10 13. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2719, išduotas 1929 05 31.

Jančius

Juozas, Simano sūnus

Gimė 1899 Vaidlonių k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 07 25–1922 01 19. 1928 m. gyv. Kaune. Medalis buvo atimtas, bet 1939 08 11 komisija nutarė jį grąžinti. Apdovanojimo liudijimas Nr. 461, išduotas 1928 07 26.

Jančius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1895 01 14 Vilkijos mst. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 02 09. 1931 m. gyv. Vilkijos vls. Padauguvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7959, išduotas 1932 02 29.

Janeckas

Pranas, Stasio sūnus

Gimė 1903 Angininkų k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 03–1920 03 18. 1928 m. gyv. Krokialaukio vls. Čiurlionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1369, išduotas 1928 11 23.

Janeliūnas

Jonas, Tado sūnus

Gimė 1895 12 21 Nakiškėlių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 06 02–1920 05 15. 1930 m. gyv. Šiauliuose, kur buvo gavęs sklypą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5444, išduotas 1930 07 31.

Janeliūnas

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1899 08 26 Vašiškių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 03 16–1921 10 06. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5613, išduotas 1930 09 30.

Janeliūnas

Aleksas, Jurgio sūnus

Gimė 1895 12 10 Rudžių k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 27–1920 05 05. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7840, išduotas 1932 01 31.

Janėnas

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1879 09 30 Strazdiškių k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 02–1921 06 09 4 p.p. Gyv. Jonavos vls. Gaižiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3651, išduotas 1929 08 21.

Janėnas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1886 09 03 Vaišvilčių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1920 02 10. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2595, išduotas 1929 05 31.

Janickas

Leonas, Simo sūnus

Gimė 1903 04 04 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Utenos apskr. Anykščių vls. Šlovėnų k. Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 09 21. 1928 m. gyv. Šiaulių apskr. Žagarės vls. N. Žagarės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2220, išduotas 1929 04 17.

Janilionis

Adolfas, Juozo sūnus

Gimė 1902 08 03 Biržų mst. (Biržų r.). Apd. Grandinis. Tarn. sav. 1919 03 20–1920 04 21, 1923 03 01–1924 05 02. Sav. LKKSK 1932 05 31, prot. Nr. 204. 1931 m. šeima gyv. Pumpėnų vls. Kareiviškių k. (buv. Ubiškių dvare). 1930 m. jis gyv. Buenos Aires, Argentinoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8604, išduotas 1932 06 16.

Janynas

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1903 10 15 Dzingiškių k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Kilęs iš Alytaus apskr. Krokialaukio vls. Miknonių k. Tarnavo sav. 1919 10 14–1921 08 16. 1928 m. gyv. Krokialaukio vls. Naujų Riečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1528, išduotas 1929 02 19.

Janionis

Adomas, Stasio sūnus

Gimė 1900 11 17 Daubarų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 04 07–1921 10 13. 1930 m. gyv. Ramygalos vls. Gintautų k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6932, išduotas 1931 06 12.

Janiulis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1902 01 08 Šilagalių k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 18–1920 06 13. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1082, išduotas 1928 10 20.

Jankaitis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1899 08 14 Sasnavos mstl. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 20–1921 10 20. 1928 m. gyv. Sasnavos vls. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1193, išduotas 1928 10 31.

Jankauskas

Vincas, Mykolo sūnus

Gimė 1893 12 08 Putriškių k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Vyren. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 03 18, 1920 11 11–1921 03 05. 1930 m. gyv. Padovinio vls. Liūliškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6598, išduotas 1931 03 31.

Jankauskas

Juozas, Kristupo sūnus

Gimė 1872 12 20 Mikalajavo dv. Kazlų Rūdos vls. (Marijampolės r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 05 22–1920 05 22. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Babtų vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7696, išduotas 1931 12 23.

Jankauskas

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1899 12 01 Vilniuje. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 03 14–1923 12 31. 1931 m. gyv. Vilkaviškio stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6738, išduotas 1931 04 31.

Jankauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 01 06 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 08, pašauktu 1919 10 01–1920 12 10. 1928 m. gyv. A. Panemunės mst. Pareiškime rašo, kad kilęs iš Garliavos vls. Ringvaldiškių dvaro. Apdovanojimo liudijimas Nr. 817, išduotas 1928 08 29.

Jankauskas

Kazys, Andriaus sūnus

Gimė 1896 09 13 Vengliškos k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 09 10, paleistas dėl šeimyninės padėties. Sav. LKKSK 1934 04 10, prot. Nr. 270. 1933 m. gyv. Marijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9477, išduotas 1934 04 30.

Jankauskas

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1898 01 25 Ariogalos mst. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 07 10–1920 07 25, 1920 10 21–1921 12 01. 1929 m. gyv. Šėtos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4917, išduotas 1930 04 30.

Jankauskas

Zigmas, Mato sūnus

Gimė 1901 03 29 Kybartų mst. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 04–1921 12 06. 1928 m. gyv. Kybartuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2096, išduotas 1929 04 17.

Jankauskas

Vytautas, Stasio sūnus

Gimė 1902 10 17 Pasodų (Paantakalnio) vns. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 05 22, paleistas sveikatai pataisyti; vėl stojo savanoriu 1920 09 08–1922 12 15. Sav. LKKSK 18932 05 31, prot. Nr. 204. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8596, išduotas 1932 06 16.

Jankauskas

Jonas, Viktoro sūnus

Gimė 1901 03 11 Žvirgždžių k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 10 22–1921 05 20, paleistas dėl ligos. 1927 m. gyv. Kražių vls. Pamergių k., invalidas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4977, išduotas 1930 04 30.

Jankauskas

Kazys, Vlado sūnus

Gimė 1900 03 07 Šiaulių mst. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 03 09. 1929 m. gyv. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4137, išduotas 1929 11 21.

Jankauskas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1893 02 19 Preičiūnų k. Pakruojo vls. (Pakruojo r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 09–1920 04 30. 1929 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3137, išduotas 1929 06 26.

Jankauskas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1891 02 04 Tabūno k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Apdov. išd. žmonai Marei, gyv. Kalvarijos mst. Tarnavo sav. 1920 11 07–1922 01 13. Sav. LKKSK 1932 05 31, prot. Nr. 204. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8593, išduotas 1932 06 16.

Jankauskas

Vincas, Andriaus sūnus

Gimė 1896 08 27 Jurkšų k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 08 01. Apdov. Tarnavo sav. 1919 05 17–1919 08 01. Mirė kariuomenėje nuo dizenterijos. Apdov. prašė brolis Petras, gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4644, išduotas 1930 04 15.

Jankauskas

Tomas, Andriaus sūnus

Gimė 1885 10 26 Juodbūdžio k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 04 02–1920 04 06. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Garliavos vls. Stanaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6928, išduotas 1931 06 12.

Jankauskas

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1899 05 27 Paryžiaus vns. Ariogalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 07 24–1922 01 22. Sav. LKKSK 1932 12 13, prot. Nr. 222. 1932 m. gyv. Ariogalos vls. Kunigiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8957, išduotas 1932 12 28.

Jankauskas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1893 07 05 Sargūnų k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 08–1920 05 14. Sav. LKKSK 1932 01 12, prot. Nr. 185. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7835, išduotas 1932 01 31.

Jankauskas

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1902 11 28 Lapgirio k. Stačiūnų vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 02 18–1921 07 20 ir 2-me pasienio pulke 1922 04 04–1923 04 06. 1930 m. gyv. Šiaulių vls. Vijorėlių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6693, išduotas 1931 06 17.

Jankauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1900 08 20 Šakių mst. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 05 31–1921 11 29. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4136, išduotas 1929 11 21.

Jankauskas

Jurgis, Adomo sūnus

Gimė 1899 04 08 Lankeliškių k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 08–1921 10 06. 1929 m. gyv. Alvito vls. Rakauciznos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3891, išduotas 1929 10 13.

Jankauskas

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1902 02 28 Kaune. Tarnavo sav. 1920 10 27–1921 12 12. Sav. LKKSK 1936 11 11, prot. Nr. 354. 1936 m. gyv. Kaune, Surgėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9881, išduotas 1936 11 31.

Jankauskas

Pranas, Mikalojaus sūnus

Gimė 1899 01 03 Kutiškių k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Įst. sav. 1919 03 18. Sav. LKKSK 1933 04 04, prot. Nr. 236. 1932 m. gyv. Šiaulių vls. Vizgirdų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9140, išduotas 1933 04 26.

Jankauskas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1902 08 06 Vilkapiūvių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1920 08 13–1922 05 15. 1929 m. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2939, išduotas 1929 06 26.

Jankauskas

Aleksas, Domo sūnus

Gimė 1903 05 19 Gudienos k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 07–1920 03 06. 1929 m. gyv. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2724, išduotas 1929 05 31.

Jankauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1898 10 06 Telšių mst. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 02 16–1921 11 30. 1928 m. gyv. Kretingos apskr. ir vls. Prišmantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3567, išduotas 1929 08 21.

Jankauskas

Mečius, Antano sūnus

Gimė 1894 08 12 Pašulniškių ir Pakryžės k. Joniškio (M.) vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1920 07 04. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3572, išduotas 1929 08 21.

Jankauskas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1892 01 23 Vaičiuliškių k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 04 02. 1929 m. gyv. Kėdainių apskr. Surviliškio vls. Kalnaberžės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3841, išduotas 1929 11 11.

Jankauskas

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1898 09 22 Stalmokų k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 31–1921 10 12. Sav. LKKSK 1933 06 13, prot. Nr. 245. 1933 m. gyv. Šiaulių apskr. Skaisgirio vls. Jordaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9242, išduotas 1933 06 30.

Jankauskas

Bagdonas, Aleksandro sūnus

Gimė 1900 06 14 Sarakų k. Telšių vls. (Telšių r.). Mirė 1919 03 31. Apdov. išd. tėvui, gyv. Žarėnų vls. Kereliškės dv. Tarnavo sav. 1919 03 17–1919 03 31. Susirgęs išsiųstas į ligoninę, ten ir mirė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8797, išduotas 1932 10 31.

Jankauskas

Balys, Antano sūnus

Gimė 1900 08 28 Dauliūnų k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 14–1922 01 11. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7284, išduotas 1931 08 31.

Jankauskas

Bronius, Kazio sūnus

Gimė 1897 08 08 Narušių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 05 02–1920 03 29, paleistas dėl sveikatos. 1928 m. gyv. Žeimelio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3800, išduotas 1929 10 21.

Jankauskas

Bronius, Prano sūnus

Gimė 1900 07 07 Kudinų k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 09 30–1921 03 11. 1929 m. gyv. Radviliškio vls. Pakalniškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5450, išduotas 1930 07 31.

Jankauskas

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1897 11 19 Josvainių mstl. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1920 01 10. Įst. sav. 1919 09 05. Sav. LKKSK 1937 03 24, prot. Nr. 371. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9980, išduotas 1937 05 28.

Jankavojus

Aleksandras, Aleksandro sūnus

Gimė 1894 03 16 Kybartų mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 09 17–1921 06 04. 1932 m. gyv. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8637, išduotas 1932 06 22.

Jankeliūnas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 Jurčiūnų k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 06. 1928 m. gyv. Lazdijų vls. Avižancų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 561, išduotas 1928 08 23.

Jankevičius

Kostas, Simo sūnus

Gimė 1898 02 27 Būdviečių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 12 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3571, išduotas 1929 08 21.

Jankevičius

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 09 12 Topeliškių (Lašinbūdės) k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Įst. sav. 1919 01 12. 1928 m. gyv. Sasnavos vls. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2219, išduotas 1929 04 17.

Jankevičius

Povilas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 01 17 Ražiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Kilęs iš Marijampolės apskr. Gudelių II vls. Daugirdiškės k. Tarnavo sav. 1919 06 11–1920 04 04, paleistas sveikatai pataisyti; antrą kartą – 1921 08 23–1923 09 27. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1634, išduotas 1929 02 19.

Jankevičius

Motiejus, Jurgio sūnus

Gimė 1902 02 24 Ražiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Ats. grandinis. Tarnavos av. 1919 02 09–1921 12 01. 1928 m. gyv. Marijampolės apskr. Antanavo vls. Gavaltuvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1637, išduotas 1929 02 19.

Jankevičius

Matas, Jurgio sūnus

Gimė 1892 09 01 Ražiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 08–1920 03 13. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Antanavo vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8172, išduotas 1932 03 31.

Jankevičius

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1895 10 25 Būdviečių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1920 05 18. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3254, išduotas 1929 07 30.

Jankūnas

Vladas, Prano sūnus

Gimė 1899 01 23 Ariogalos mst. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 11 18. 1929 m. gyv. Pernaravos vls. Vytautėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6938, išduotas 1931 06 12.

Jankūnas

Vincas, Elzės sūnus

Gimė 1881 12 14 Jadagonių k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 18–1919 09 10, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. Vičiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6795, išduotas 1931 06 17.

Jankūnas

Stasys, Miko sūnus

Gimė 1899 11 15 Vindeikių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 21–1922 10 24. 1929 m. gyv. Mažeikių mst., tarnavo I policijos nuovadoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4190, išduotas 1929 11 21.

Jankūnas

Stasys, Martyno sūnus

Gimė 1893 12 05 Pyplių k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 13–1920 05 15. 1929 m. gyv. Zapyškio vls. Pyplių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4805, išduotas 1930 04 15.

Jankūnas

Stasys, Jeronimo sūnus

Gimė 1901 08 08 Dainių dv. Raseinių vls. (Raseinių r.). Kilęs iš Girkalnio vls. Pramedžiuvos k. Tarnavo sav. 1919 04 02–1920 04 30, pašauktu – 1921 11 01–1922 10 06. 1930 m. gyv. Girkalnio vls. Mankūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6937, išduotas 1931 06 12.

Jankūnas

Jonas, Alekso sūnus

Gimė 1884 08 16 Derbutų k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1920 05 06. 1932 m. gyv. Girkalnio vls. Mankūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8770, išduotas 1932 10 01.

Jankūnas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1900 Vindeikių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 06 30–1921 10 16. 1932 m. gyv. Musninkų vls. Paširvintos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8753, išduotas 1932 09 30.

Jankus

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1899 12 13 Budrių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Vyr. leitenantas (1923 m.). Savanoriu įstojo į kariuomenę 1919 01 11. 1919 07 06 baigė Karo m-klą, dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1941 01 01 atleistas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1429, išduotas 1929 01 04.

Janonis

Aleksas, Vlado sūnus

Gimė 1886 04 02 Šaipių dv. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 11 24–1921 11 04. 1931 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7958, išduotas 1932 02 29.

Janonis

Florijonas, Juozo sūnus

Gimė 1894 08 02 Plukių k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 08–1920 03 01. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Paežerių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1273, išduotas 1928 11 14.

Janonis

Fulgentas, Juozo sūnus

Gimė 1896 04 02 Plukių k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Apdov. Nr. 2594, išd. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 04 08–1921 10 31. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2594, išduotas 1929 05 31.

Jansonas

Kazys, Elzės sūnus

Gimė 1902 08 12 Vilkapiūvių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1920 09 01–1922 10 05. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8956, išduotas 1932 12 28.

Janukevičius

Fliorijonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 06 07 Gerdašių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1919 02 13 Alytaus mst. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 01 10 į 1 p.p. Žuvo pirmame mūšyje su bolševikais. Tėvams paskirta pensija 34 Lt mėnesiui. 1939 m. Leipalingyje pastatytas paminklas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9630, išduotas 1935 07 06.

Janulaitis

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1891 10 15 Žičiūnų k. Žeimelio vls. (Pakruojo r.). Mirė 1919 05 26. Arba Janunas. Apdov. išd. motinai Agotai, gyv. Zyčiūnų k. Tarnavo sav. 1919 05 15–1919 05 26. Paskendo besimaudydamas Lavenio upėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7434, išduotas 1931 10 15.

Janulevičius

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1901 12 12 Miškinių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 11 01–1922 10 12. Sav. LKKSK 1936 09 09, prot. Nr. 346. 1936 m. gyv. Lazdijų vls. Kučiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9829, išduotas 1936 09 30.

Janulevičius

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1898 07 08 Vilkininkų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1972 04 07. Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 03 24 1 p.p. Gavo žemės iš Jurgeliškės dv. Ūkininkavo Taikūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1192, išduotas 1928 10 31.

Janulevičius

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1896 04 14 Genėtinių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 03 30. 1928 m. gyv. Ramygalos vls. Michališkių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1266, išduotas 1928 11 14.

Janulevičius

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1894 10 11 Krivonių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1920 01 24 Alytaus mst. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 07 11. Mirė Alytaus ligoninėje. Komisija 1931 05 05 pripažino kūr. sav. Šeima gavo žemės iš Leipalingio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6808, išduotas 1931 06 17.

Janulevičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 11 10 Norvydų k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 02 10. Tarnavo sav. 1919 01 29–1919 02 10. Dingo mūšyje su bolševikais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5405, išduotas 1930 07 31.

Janulevičius

Kazys, Karolio sūnus

Gimė 1893 09 30 Masališkių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Mirė 1919 06 14 Murliškių dv. Degučių vls. (Zarasų r.). Viršila. Įst. sav. 1919 02 07. Nukautas mūšyje su bolševikais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4925, išduotas 1930 04 30.

Janulevičius

Silvestras, Tomo sūnus

Gimė 1897 10 03 Šilsodžio dv. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 02 14. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Sodėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3096, išduotas 1929 06 26.

Janulevičius

Vladas, Baltraus sūnus

Gimė 1901 02 15 Pustakiemio k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 29–1922 04 22. 1930 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4096, išduotas 1931 06 17.

Janulevičius

Albinas, Vinco sūnus

Gimė 1900 02 10 Vinkšnupių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 04 05–1920 11 15. 1929 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4431, išduotas 1930 01 31.

Janulionis

Linas, Augustino sūnus

Gimė 1888 09 23 Berniūnų k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Mirė 1940 10 25 Kaune. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Gyd. plk. leitenantas. Įst.s av. 1918 12 01 į 1 p.p. gydytoju. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 359, išduotas 1928 06 09.

Janulionis

Antanas, Augustino sūnus

Gimė 1895 08 10 Berniūnų k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Mirė 1947 Dūkšto mst. (Ignalinos r.). Karo valdininkas, vet. gydytojas. Įst. sav. 1919 03 26 į art. pulką, nuo 1920 05 21 – karo valdininkas. 1929 06 15 paleistas į atsargą. 1930–1947 m. dirbo veterinarijos gydytoju. Žuvo prie Dūkšto. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5126, išduotas 1930 05 30.

Janulionis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1903 04 03 Užpalių mstl. Užpalių vls. (Utenos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 17–1920 06 17. 1928 m. gyv. Mažeikių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1936, išduotas 1929 03 26.

Janulis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 05 25 Gurštėnų k. Šešuolių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 30–1921 10 11. 1928 m. gyv. Rokiškio apskr. Svedasų vls. Trumpučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1750, išduotas 1929 03 16.

Janulis

Mikas, Antano sūnus

Gimė 1890 08 28 Kieliugalos k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 01–1921 07 15. 1928 m. gyv. Molainių gt. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 558, išduotas 1928 08 23.

Janulis

Kostas, Jono sūnus

Gimė 1899 07 15 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Kilęs iš Panevėžio apskr. Raguvos vls. Užunevėžio k. Tarnavo sav. 1919 01 05–1921 10 18. Sav. LKKSK 1936 11 11, prot. Nr. 354. 1936 m. gyv. Smalininkuose, 1938 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9882, išduotas 1936 11 31.

Janulis

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1900 01 01 Užubalių vns. Traupio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1922 04 28. 1928 m. gyv. Raguvos vls. Titeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 802, išduotas 1928 08 29.

Janulis

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1896 07 20 Užunevėžių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 02 17. 1929 m. gyv. Vadoklių vls. Skatikų k. (Alunčių dv.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 3632, išduotas 1929 08 31.

Janulis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1898 10 19 Šilų k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Kilęs iš Panevėžio apskr. Vadoklių vls. Keliugalos k. Tarnavo sav. 1919 03 02–1921 10 13. Sav. LKKSK 1940 06 12, prot. Nr. 3, p. 7. 1937 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10265, išduotas 1940 06 30.

Janulis

Bronius, Alekso sūnus

Gimė 1898 09 04 Užubalių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 11 10. 1929 m. gyv. Vadoklių vls. Skatikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6367, išduotas 1931 02 25.

Janulis

Ignas, Igno sūnus

Gimė 1900 12 25 Karčemų k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 03–1921 11 24. 1928 m. gyv. Raseinių apskr., tarnavo Kelmės policijos viršininko padėjėju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2002, išduotas 1929 03 26.

Janušaitis

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1902 09 23 Skaisgirių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 02 17–1921 04 03. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5406, išduotas 1930 07 31.

Janušaitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1896 07 14 Rumokų dv. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1922 06 22. Buvo sužeistas. 1930 m. gyv. Vilkaviškio vls. Varpininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8825, išduotas 1932 10 31.

Janušauskas

Petras, Petro sūnus

Gimė 1885 05 09 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1928 10 06. Tarnavo sav. 1919 01 27–1920 02 22. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4562, išduotas 1930 12 15.

Janušauskas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1898 12 25 Skraičionių k. Pivašiūnų vls. (Alytaus r.). Mirė 1928 07 26 Genaitiškių dv. Pivašiūnų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1921 11 24. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6020, išduotas 1930 12 15.

Janušauskas

Vincas, Martyno sūnus

Gimė 1896 Balabostės k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 03 26, dėl šeimos paleistas. 1930 m. gyv. Rudaminos vls. Dervinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4932, išduotas 1930 04 30.

Janušauskas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1890 05 11 Vartų k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Mirė 1925 01 23 Dervinių k. Būdviečio vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 06 24. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7698, išduotas 1931 12 23.

Janušauskas

Kazys, Domo sūnus

Gimė 1898 02 28 Pajulių dv. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Janišauskas. Tarnavo sav. 1919 04 09–1921 12 01. 1931 m. gyv. Smilgių vls. Dausų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8245, išduotas 1932 04 16.

Janušauskas

Justinas, Jokimo sūnus

Gimė 1899 08 20 Jučionių k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 05 18–1921 12 06. 1930 m. gyv. Babtų vls. Naujakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4028, išduotas 1929 11 21.

Janušauskas

Jurgis, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 04 13 Gedžiūnėlių k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 05 13–1921 06 1 p.p., paleistas dėl ligos. Gyv. Kaune, Žiežmariuose, Troškūnuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3908, išduotas 1929 11 13.

Janušauskas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1896 10 06 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1924 12 29 Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 05 18. Nusišovė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8308, išduotas 1932 04 30.

Januševičius

Kazys, Miko sūnus

Gimė 1898 03 02 Girpetrių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 01 12–1921 10 26. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4075, išduotas 1929 11 21.

Januševičius

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 13 Oželių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 11 23. 1931 m. gyv. Gižų vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7955, išduotas 1932 02 29.

Januševičius

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 07 07 Puodžiūnų k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1920 05 14, pašauktu – 1920 09 14–1922 02 18. 1930 m. gyv. Pumpėnų vls. Lavėnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6104, išduotas 1930 12 15.

Januševičius

Feliksas, Felikso sūnus

Gimė 1901 11 14 Šarnelės (Bajorų, Barolenų, Užardžio) k. Žemaičių Kalvarijos vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1920 07 24–1926 03 03. 1928 m. gyv. Klaipėdoje, tarnavo pasienio policijos I-ame komisariate, bendrame būryje. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2345, išduotas 1929 04 24.

Januševičius

Bronius, Donato sūnus

Gimė 1898 07 16 Joniškio mst. (Joniškio r.). Mirė 1920 05 20. Kilęs iš Šiaulių apskr. Pakruojo vls. Bešonių k. Įst. sav. 1920 02 01. Nuskendo Osedosų ež. besimaudydamas. Sav. LKKSK 1937 10 20, prot. Nr. 389. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10054, išduotas 1937 12 06.

Janušis

Romualdas, Justino sūnus

Gimė 1891 08 03 Bartkūnų k. Ukmergės vls. (Ukmergės r.). Įst. sav. 1920 03 25. Sav. LKKSK 1935 09 28, prot. Nr. 315. 1935 m. gyv. Raudondvario vls. Michalinavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9652, išduotas 1935 10 15.

Janušis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1903 04 03 Švėkšnos mstl. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1920 09 28–1923 04 01. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6187, išduotas 1931 01 22.

Januška

Alfonsas Kazys, Andriaus sūnus

Gimė 1902 I p. Liudvinavo mstl. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1920 11 09–1922 10 15. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3551, išduotas 1929 08 21.

Januška

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 01 27 Pamituvio k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 05 05–1921 10 18. 1929 m. gyv. Tytuvėnų vls. Pagirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2547, išduotas 1929 05 31.

Januška

Petras, Antano sūnus

Gimė 1899 01 22 Rimšų k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Kilęs iš Nendrikės k. Tarnavo sav. 1919 03 24–1919 10 01, pašauktu – iki 1921 01 01. 1929 m. gyv. Eržvilko vls. Sendirvių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3741, išduotas 1929 10 21.

Januška

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 13 Gedminiškės k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Metrikuose – Janušas. Tarnavo sav. 1919 02 06–1922 07 02. 1931 m. gyv. Klaipėdoje, dirbo geležinkelio dirbtuvėse. Pavardę suklydo rašydamas pasą vokietis 1916 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7147, išduotas 1931 08 31.

Januška

Viktoras, Andriaus sūnus

Gimė 1895 03 15 Būdežerių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 11–1920 07 24. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Liudvinavo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5936, išduotas 1930 11 17.

Januška

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1899 01 22 Rimšų k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 02 01, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 20. Gyv. Eržvilko vls. N. Dirvonų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4139, išduotas 1929 11 21.

Januškaitis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1885 11 14 Igliškio dv. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 14–1920 03 07, 1920 11 06–1921 07 30. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6102, išduotas 1930 12 15.

Januškaitis

Juozas, Pijaus sūnus

Gimė 1896 08 29 Parausių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 23–1921 11 24. 1930 m. gyv. Paežerių vls. Gudelių–Budviečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6101, išduotas 1930 12 15.

Januškevičius

Česlovas, Aleksandro sūnus

Gimė 1901 10 15 Aleksandravo dv. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Mirė 2001 Kanadoje, Torontas. Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – apdov. savaorio medaliu Kapitonas (1928 m.). Įst. sav. 1919 07 31 į Karo m-klą, tarnavo 9 p.p., vėliau – aviacijoje. 1939 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 415, išduotas 1928 06 09.

Januškevičius

Aleksas, Juozo sūnus

Gimė 1902 04 21 Beržėnų k. Sedos vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1920 09 14–1922 10 06. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Papilės vls. Dabikinės st. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7281, išduotas 1931 08 31.

Januškevičius

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1899 03 10 Vidugirių k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1921 11 04. 1929 m. gyv. Siesikų vls. Toliunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3981, išduotas 1929 11 13.

Januškevičius

Vladas, Simo sūnus

Gimė 1901 02 13 Paliesės vns. Panoterių vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 02 25–1920 04 02. 1928 m. gyv. Deltuvos vls. Trainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2351, išduotas 1929 04 24.

Januškevičius

Vincas, Igno sūnus

Gimė 1893 03 22 Užupių k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 m. 1920 11 19 už pasižymėjimą kovose suteiktas pėst. ltn. laipsnis. 1923 m. paleistas į atsargą. Vėliau tarnavo policijoje, dirbo LŠS. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4372, išduotas 1930 01 31.

Januškevičius

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1900 07 07 Vosiškės k. Plokščių vls. (Šakių r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 01 31–1922 01 11. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Plokščių vls. Siaustuvėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7385, išduotas 1931 09 30.

Januškevičius

Pranas, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 05 26 Pakalniškių Naujų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1927 04 20 Pakalniškių Naujų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Apdov. išd. motinai Onai, gyv. N. Pakalniškių k. Tarnavo sav. 1919 01 04–1920 05 07, 1921 11 09–1923 06 17. Pranas, kaip sav., buvo gavęs 8 ha. 1932 m. žemę valdė žmona, ištekėjusi už kito. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7523, išduotas 1931 11 09.

Januškis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1889. Įst. sav. 1920 10 26. Sav. LKKSK 1932 01 12, prot. Nr. 185. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7838, išduotas 1932 01 31.

Januškonis

Klemensas, Prano sūnus

Gimė 1896. Apdov. išd. 31. Įst. sav. 1919 03 17. K-jos 1931 06 23 prot. Nr. 167 pripažintas savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7282, išduotas 1931 08 29.

Janušonis

Mikas, Mato sūnus

Gimė 1900 11 01 Venslaviškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1974 12 28 JAV. Ats. leitenantas. Įst. sav. 1919 04 15. 1922 10 01 pasiųstas į Karo m-klą. 1925 m. paleistas į atsargą. 1940 m. paleistas į dimisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 450, išduotas 1928 08 14.

Janušonis

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1896 07 23 Sargūnų k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 14–1921 10 15. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Garliavos vls. II forte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6935, išduotas 1931 06 12.

Janušonis

Mikas, Mato sūnus

Gimė 1899 12 24 Karužiškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 15–1921 10 23. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 784, išduotas 1928 08 29.

Janušonis

Juozas, Simono sūnus

Gimė 1902 03 15 Mikyčių k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Vyr. leitenantas (1926 m.). 1921 12 20 baigė Karo m-klą. Iš kariuomenės atleistas 1940 m. 1945 m. išveštas į Karlagą iš Šiaulių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 393, išduotas 1928 06 09.

Janušonis

Nikodemas, Uršulės sūnus

Gimė 1903 12 27 Karšinaukos k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1920 11 07–1922 10 25. Sav. LKKSK 1936 09 23, prot. Nr. 348. 1935 m. gyv. Šiaulių apskr. Pašvitinio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9849, išduotas 1936 10 17.

Janužis

Kazys, Silvestro sūnus

Gimė 1896 09 10 Sodeliškių k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1921 10 26. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5689, išduotas 1930 10 31.

Japertas

Kostas, Juozo sūnus

Gimė 1902 09 19 Lazdininkų k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1921 11 28. Gyv. gimtinėje. 1937 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1488, išduotas 1929 02 04.

Japkinas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1902 03 09 Gintalų k. Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 03 09–1920 03 20. Gyv. Plungės vls. Pakirkšnojo k., 1928 m. – Telšių apskr. ir vls. Degimų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1265, išduotas 1928 11 14.

Jarackas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1899 03 16 Vilniuje. Tarnavo sav. 1919 05 12–1921 12 12. 1929 m. gyv. Kėdainių apskr. Žeimių vls. Skriptelių k. 1933 m. liudijimas atimtas neteisėtai. Išduotas naujas 1938 07 48. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3568, išduotas 1929 08 21.

Jaraminas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 02 23 Birjočių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Mirė 1919 10 16. Apdov. išd. tėvui, gyv. Birjočių k. Įst. sav. 1919 04 04. Nukautas ties Daugėlaičių dv. susirėmime su bermontininkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6180, išduotas 1930 12 17.

Jaras

Bronius, Jono sūnus

Gimė 1902 11 22 Šiaulių mst. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 06 21–1920 07 09, 1924 01 13–1924 10 15. Gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 255, išduotas 1928 06 14.

Jaras

Mikas, Petro sūnus

Gimė 1898 09 10 Birjočių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Mirė 1934 04 21. Tarnavo sav. 1919 04 04–1920 06 18, paleistas dėl ligos. Sav. LKKSK 1935 09 18, prot. Nr. 315. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9653, išduotas 1935 10 15.

Jaras

Stasys, Adomo sūnus

Gimė 1902 04 14 Pernaravos mstl. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 01 18. Gyv. Kauno apskr. Rumšiškių vls. Uogoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2978, išduotas 1929 06 26.

Jarašūnas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1896 07 09 Daglėnų k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 24–1921 11 30. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1852, išduotas 1929 03 23.

Jarašūnas

Martynas, Barboros sūnus

Gimė 1904 09 15 Viekšnių mst. t. gyv. (Akmenės r.). Tarnavo sav. 1920 11 12–1921 11 18. Gyv. Viekšnių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2224, išduotas 1929 04 24.

Jarašūnas

Pranas, Elenos sūnus

Gimė 1902 06 10 Viekšnių mst. t. gyv. (Akmenės r.). Mirė 1925 06 26 Laižuvos mstl. Laižuvos vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1920 12 30–1922 05 01. Sav. LKKSK 1932 05 31, prot. Nr. 204. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8592, išduotas 1932 06 16.

Jareckas

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1898 02 02 Pelyšių k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 08 04–1921 03 15. 1929 m. gyv. Palangoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5176, išduotas 1930 06 25.

Jareckas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 02 22 Pumpėnų mstl. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 05 09–1920 01 08, 1921 11 08–1923 12 31. Gyv. Pumpėnuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4745, išduotas 1930 02 15.

Jareckas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1895 02 17 Dargužių k. Žeimių vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 05 12–1920 05 14. 1930 m. gyv. Jonavos gelež. st. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6145, išduotas 1930 12 17.

Jareckas

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 08 28 Pakutenių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Baisogalos vls. Palonų k. Tarnavo sav. 1919 04 11–1921 10 17. Sav. LKKSK 1932 02 02, prot. Nr. 188. 1926 m. išvyko į Prancūziją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7916, išduotas 1932 02 15.

Jarmala

Adomas, Martyno sūnus

Gimė 1896 01 15 Diviliškių k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4924, išduotas 1930 04 30.

Jarmolavičius-Šarka

Aleksandras, Jurgio sūnus

Gimė 1901 02 28 Deltuvos mstl. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 15–1920 05 19. 1929 m. gyv. Deltuvos vls. Paužuolių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4286, išduotas 1929 11 21.

Jarmovskis

Chaimas Ziselis, Joselio sūnus

Gimė 1902 01 26 Baltarusijoje, Lydos mst. Tarnavo sav. 1920 09 16– 1922 02 11. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7432, išduotas 1931 10 15.

Jarmulavičius

Aleksas, Antano sūnus

Gimė 1880 03 23 Dišlių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 03 31. 1930 m. gyv. Baisogalos vls. Goštautų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6601, išduotas 1931 03 31.

Jarockis

Petras, Ksavero sūnus

Gimė 1875 01 28 Gogiškių k. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Mirė 1919 07 26 Žiežmarių mst. t. gyv. (Kaišiadorių r.). Apdov. Nr.9949, išd. Įst. sav. 1919 04 16. Paskendo maudydamas arklius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 949, išduotas 1937 04 19.

Jarockis

Pranas, Ksaveros sūnus

Gimė 1895 09 01 Katiniškių k. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 04 23–1920 05 20. 1930 m. gyv. Šiaulių apskr. Raudėnų vls. Juozapavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6188, išduotas 1931 01 22.

Jarošekas

Vaclovas, Mikalojaus sūnus

Gimė 1895 09 15 Lenkijoje, Varšuva. Mirė 1934 05 10 Kaune. Kapitonas farmaceutas. Įst. sav. 1919 03 16. 1929 m. paleistas į atsargą. Nusižudė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1289, išduotas 1928 11 14.

Jarošukas

Povilas, Vasiliaus sūnus

Gimė 1901 Baltarusijoje, Gardino apskr. Volpiankos vls. Dzenkopų k. Tarnavo sav. 1919 01 09–1922 04 25. Sav. LKKSK 1932 03 07, prot. Nr. 216. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8858, išduotas 1932 11 30.

Jarošūnas

Viktoras, Juozo sūnus

Gimė 1899 02 22. Mirė 1968 12 10 JAV, Čikaga. Jarašūnas. Adm. ltn. Įst. sav. 1919 05 17, paskirtas į Joniškėlio komendantūrą karo valdininku, vėliau – į Širvintų komendantūrą, 8 p.p. 1932 02 13 pakeltas į kpt. 1941 04 19 suimtas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2000, išduotas 1929 03 26.

Jarumbavičius

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1894 10 11 Gavaltuvos k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 13–1920 03 18. Gyv. Marijampolės apskr. Šumskų vls. Mikalinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4931, išduotas 1930 04 30.

Jarusevičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 01 07 Vėžionių k. Nemajūnų vls. (Prienų r.). Įst. sav. 1919 01 07. Pripažintas savanoriu 1928 08 08, prot. Nr. 28. Gyv. Zarasų apskr. Antalieptės vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 935, išduotas 1928 09 29.

Jaruševičius

Adomas, Juozo sūnus

Gimė 1892 02 27 Baltarusijoje, Gardino mst. Tarnavo sav. 1919 02 28–1920 03 27. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7569, išduotas 1931 11 28.

Jaruševičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 Vėžionių k. Nemajūnų vls. (Prienų r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 08 01. 1929 m. gyv. Ežerėnų mst., tarnavo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2999, išduotas 1929 06 26.

Jaruševičius

Juozas, Onos sūnus

Gimė 1900 11 01 Perlojos k. Perlojos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 02 09–1921 10 15. 1929 m. gyv. Alytaus apskr. Pivašiūnų vls. Junčionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6428, išduotas 1931 02 28.

Jaruševičius

Vytautas, Miko sūnus

Gimė 1904 03 24 Orlavos k. Lapių vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 12 05–1921 12 21, o nuo 1926 01 01 – laisvai samdomu. 1928 m. tarnavo kariuomenėje laisvai samdomu Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3381, išduotas 1929 07 31.

Jarutis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 05 06 Skėrių k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 24–1921 11 15. Sav. LKKSK 1932 05 21, prot. Nr. 204. Gyv. Skėrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8597, išduotas 1932 06 16.

Jasaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1894 08 11 Žirnių k. Šakių vls. (Šakių r.). Metrikuose – Jasevičius. Tarnavo sav. 1919 03 17–1920 05 20. Sav. LKKSK 1932 01 12, prot. Nr. 185. 1929 m. gyv. Raseinių apskr. Jurbarko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7836, išduotas 1932 01 31.

Jasaitis

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1898 09 07 Mikailiškių k Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Apdov. Tarnavo sav. 1920 11 13–1923 09 27. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6739, išduotas 1931 04 31.

Jasaitis

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1896 06 22 Švainikų dv. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 03–1921 10 21. 1928 m. gyv. Naujamiesčio vls. Trakiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1255, išduotas 1928 11 14.

Jasas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 04 25 Rainių k. Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 03 21–1922 12 23. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1930 m. gyv. Telšiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6369, išduotas 1931 02 25.

Jasčemskas

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1899 08 03 Burnių plv. Žeimių vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 03 26–1921 10 13. 1929 m. gyv. Gelvonų vls. Žebavos dv., vėliau – Širvintų vls. Avižonių k., tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4498, išduotas 1930 02 15.

Jaselis

Bronius, Jokūbo sūnus

Gimė 1901 03 14 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tėvai buvo prisirašę prie Deltuvos vls. Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 16–1922 04 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 814, išduotas 1928 08 29.

Jaseliūnas

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1899 05 15 Šelvių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 10 28. Gyv. D. Šelvių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2940, išduotas 1929 06 26.

Jaseliūnas

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1893 Bagdoniškių k. Stakliškių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 05–1920 06 27. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. Stakliškių vls. Gerulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1372, išduotas 1928 11 23.

Jasėnas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1897 02 27 Gniaužių k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 01 25–1919 08 01, partizanu, vėliau – šauktiniu. Paleistas 1922 05 18. 1919 06 25–1919 08 01 Saločių partizanai saugojo Lietuvos–Latvijos sieną. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5721, išduotas 1930 10 31.

Jasėnas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1899 Velžių k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Mirė 1983 08 29 Kaune. Ats. vyr. leitenantas. 1919 07 06 baigė Karo m-klą. 1923 m. suteiktas vyr. ltn. laipsnis. 1925 m. paleistas į atsargą. Dirbo Kybartų muitinėje. 1941 m. suimtas, išvežtas į Rešiotus. 1963 m. grįžo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3304, išduotas 1929 07 31.

Jasevičius

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1898 06 20 Juodeliškių k. Seinų vls. Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 11 14. 1928 m. gyv. Mažeikių apskr. Židikų vls., tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1167, išduotas 1928 10 31.

Jasevičius

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1899 06 20 Miškinės k. Seinų vls. Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 11 14. 1928 m. tarnavo policijoje Mažeikių aps. Židikų vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1167, išduotas 1928 10 31.

Jasikas

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1893 10 10 Dvarviečių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 10 27–1921 03 09. 1929 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4067, išduotas 1929 11 21.

Jasikas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1902 11 15 Dvarviečių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 03 19–1921 11 05. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 906, išduotas 1928 09 29.

Jasilionis

Karolis, Povilo sūnus

Gimė 1884 01 06 Praperšos k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 21–1920 03 24. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Žaibgalos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4495, išduotas 1930 02 15.

Jasinauskas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 02 28 Mozūrų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1921 10 16. Sav. LKKSK 1933 01 03, prot. Nr. 224. 1931 m. gyv. A. Panemunės vls. Žiegždrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8992, išduotas 1933 01 31.

Jasinskas

Pijus, Jurgio sūnus

Gimė 1893 01 02 Šelvių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 03–1921 03 15. 1931 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8009, išduotas 1932 02 29.

Jasinskas

Pijus, Antano sūnus

Gimė 1897 12 05 Datonių k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 10 07. 1930 m. gyv. Bartininkų vls. Skroblų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7277, išduotas 1931 08 31.

Jasinskas

Kazys, Kristupo sūnus

Gimė 1900 01 10 Petrošūnų k. Pažaislio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 05 22–1921 10 16. 1932 m. gyv. Pažaislio vls. Amalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8967, išduotas 1932 12 31.

Jasinskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1897 03 26 Vilniuje. Tarnavo sav. 1919 03 29–1920 03 19. Sav. LKKSK 1936 12 02, prot. Nr. 357. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9893, išduotas 1937 01 30.

Jasinskas

Ignas, Domo sūnus

Gimė 1896 11 03 Sujainių k. Viduklės vls. (Raseinių r.). Apdov. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 17–1921 11 28. 1931 m. gyv. Jurbarko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5580, išduotas 1930 09 25.

Jasinskas

Danielius, Jurgio sūnus

Gimė 1898 05 31 Bučionių k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1921 11 12. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3852, išduotas 1929 11 11.

Jasiukynas

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1892 10 20 Karališkių (Trubnaujienės) k. Jankų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 02 22. 1929 m. gyv. Lukšių vls. Tubelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5687, išduotas 1930 10 31.

Jasiulevičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1895 08 31 Eglinciškės k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 02 Kaune. Įst. sav. 1919 01 11 Mirė Kauno ligoninėje. Sav. LKKSK 1933 10 31, prot. Nr. 253. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9336, išduotas 1933 11 30.

Jasiulis

Juozas, Juliaus sūnus

Gimė 1899 08 29 Rimkiškių k. Viduklės vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 04 10–1921 10 18. 1929 m. gyv. Viduklės vls. Užumedžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4642, išduotas 1930 02 15.

Jasiulis

Jonas, Juliaus sūnus

Gimė 1894 06 24 Garyšių dv. Nemakščių vls. (Raseinių r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 02 01–1920 03 22. 1929 m. gyv. Viduklės vls. Jūkainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3180, išduotas 1929 07 30.

Jasiūnas

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1899 07 11 Gelažių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 23–1922 04 09. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2094, išduotas 1929 04 17.

Jasiūnas

Petras, Prano sūnus

Gimė 1899 06 17 Šukionių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 12–1921 10 20. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Pavermenio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2740, išduotas 1929 05 31.

Jasiūnas

Tomas, Kazio sūnus

Gimė 1895 08 27 Debikonių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – Isiūnas. Tarnavo sav. 1919 05 22–1920 06 01. 1930 m. gyv. Razalimo vls. Simaniškių k., vėliau – Tautininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6933, išduotas 1931 06 31.

Jaskevičius

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1880 02 09 Džiugų k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Kunigas. Tarnavo sav. 1918 12 18–1919 07 14 Pušaloto partizanų būryje. 1928 m. gyv. Utenos apskr. Sudeikių mst. Labai gera būrio vadovybės pasirašyta charakteristika. Apdovanojimo liudijimas Nr. 757, išduotas 1928 08 29.

Jaskis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1896 10 18 Lipkiškės k. Viduklės vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 04 11–1922 01 11. 1930 m. gyv. Tytuvėnų vls. Medvalakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6430, išduotas 1931 02 28.

Jaskulevičius

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1901 Muiželėnų k. Alovės vls. (Alytaus r.). Įst. sav. 1918 12 27. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 173, išduotas 1928 05 30.

Jaskulevičius

Vladas, Simo sūnus

Gimė 1903 Mergalaukio k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 27–1920 06 24. 1928 m. gyv. Alovės vls. Muiželėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1571, išduotas 1929 02 19.

Jaskutėlis

Adomas, Jono sūnus

Gimė 1886 08 21 Stakliškių mstl. Stakliškių vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 04 29–1920 07 16. 1929 m. gyv. gimtinėje. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4409, išduotas 1930 01 31.

Jaskutis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1900 03 08 Satkūnų k. Panoterių vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 03 30–1921 10 15. 1929 m. gyv. Veprių vls. Sietynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4135, išduotas 1929 11 21.

Jaskutis

Bronius, Kazio sūnus

Gimė 1901 5 16 Beržių dv. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 05 12–1921 03 19. 1928 m. gyv. Trakų apskr. Žaslių vls. Gegužinės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2344, išduotas 1929 04 24.

Jasmontas

Danielius, Vinco sūnus

Gimė 1894 09 02 Vabalių k. Mosėdžio vls. (Skuodo r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 31–1921 11 10. Sav. LKKSK 1932 03 07, prot. Nr. 192. 1930 m. gyv. Gargždų vls. Jokulių plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8124, išduotas 1932 03 29.

Jasnauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 12 02 Žudžių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 11 21. Apdov. išd. motinai Rozalijai, gyv. Ramygalos vls. Pumplių k. Įst. sav. 1919 05 23. Žuvo mūšyje su bermontininkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 969, išduotas 1928 09 29.

Jastiuginas

Jonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 02 02 Bargailių k. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Apdov. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 24–1922 02 18. 1930 m. gyv. Pašušvio vls. Naujenų k., vėliau – Bargailių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6797, išduotas 1931 06 17.

Jastiuginas

Vladimiras, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 07 15 Paberžių k. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 24–1921 10 15. 1930 m. gyv. Grinkiškio vls. Uodinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6931, išduotas 1931 06 12.

Jastremskas

Kostas, Mykolo sūnus

Gimė 1901 04 12 Juodabradų k. Smalvų vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 09–1921 10 21. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8636, išduotas 1932 06 22.

Jasudis

Karolis, Juozo sūnus

Gimė 1891 02 12 Puodžių k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 09 13–1921 08 19. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3573, išduotas 1929 08 21.

Jasudis

Pranas, Tadeušo sūnus

Gimė 1895 08 23 Pakryžės k. Daugailių vls. (Utenos r.). Mirė 1921 02 05 Pakryžės k. Daugailių vls. (Utenos r.). Apdov. išd. motinai Jasudienei Veronikai. Tarnavo sav. 1919 08 22–1920 03 16, paleistas dėl ligos. Mirė nuo šiltinės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8754, išduotas 1932 09 30.

Jasulaitis

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1896 07 18 Užbalių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 04 17. 1930 m. gyv. Bartininkų vls. Dalgėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6926, išduotas 1931 06 12.

Jasulaitis

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1898 09 24 Majoriškių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1988 Karmėlavos vls. (Kauno r.). Palaidotas(-a): Kaune (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Kapitonas (1926 m.). Įst. sav. 1919 01 23. 1919 02 01 priimtas į Karo m-klą. Tarnavo iki arešto 1941 m. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 334, išduotas 1928 06 09.

Jasulaitis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1901 12 20 Žynių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Apdov. Nr. 4188, išd. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 12–1922 05 25. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4188, išduotas 1929 11 21.

Jašinskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1887 03 14 Būdviečių k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Ats. viršila. 1912–1919 gyv. Amerikoje. 1920 06 16 atvyko su 15 savanorių. Tarnavo sav. 1920 06 12–1921 06 17. Paleistas kaip JAV pilietis. 1931 m. gyv. Darbėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8373, išduotas 1932 05 14.

Jašinskas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1895 04 07 Želvių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 06 19–1920 06 15. 1928 m. gyv. Darbėnų vls. Mažučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2004, išduotas 1929 03 26.

Jašinskas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1892 11 05 Šelvių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1920 05 11. 1929 m. gyv. Žaliosios vls. Klausučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3141, išduotas 1929 06 26.

Jašinskas

Juozas, Kazio (Ir Magdės) sūnus

Gimė 1897 04 14 Kylininkų k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 31–1923 12 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4133, išduotas 1929 11 21.

Jašinskas

Mykolas, Adomo sūnus

Gimė 1890 03 21 Biržų mst. (Biržų r.). Pulk. leitenantas. Įst. sav. 1918 11 23, partizanavo Biržų būryje. 1940 m. iš kariuomenės atleistas. Pripažintas sav. 1930 05 24 prot. Nr. 116. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5167, išduotas 1930 06 25.

Jaškūnas

Antanas, Karolio sūnus

Gimė 1900 07 01 Jotainių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 22–1921 11 11. 1930 m. gyv. Rozalimo vls. Tautininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7697, išduotas 1931 12 23.

Jaškūnas

Leonas, Leono sūnus

Gimė 1901 07 26 Grubių vns. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 23–1921 09 24. 1930 m. gyv. Šeduvos vls. Rukonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6286, išduotas 1931 02 25.

Jaškūnas

Lionginas, Jono sūnus

Gimė 1895 03 17 Barklainių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1927 8 07 Barklainių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Apdov. išd. tėvui. Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 03 22. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7564, išduotas 1931 11 28.

Jaškus

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1895 03 08 Šlapių vns. Babtų vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1920 06 16–1922 12 11, paleistas dėl sveikatos. 1931 m. gyv. Garliavos vls. Amuolių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8414, išduotas 1932 05 31.

Jašmontas

Jurgis, Anastazijos sūnus

Gimė 1901 10 08 Meškių k. Tryškių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 05 24–1921 10 27. 1929 m. gyv. Tryškių vls. Maldenių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2729, išduotas 1929 05 31.

Jatkauskas

Stasys

Gimė 1901 08 04 Kaune. Tėvai nežinomi. Pamestinukas, krikštytas 1902 08 04, 1 metų amžiaus. Tarnavo sav. 1919 11 14–1922 01 27. Sav. LKKSK 1934 09 18, prot. Nr. 275. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9506, išduotas 1934 09 27.

Jatkonis

Jonas, Agotos sūnus

Gimė 1882 06 18 Dambravos k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 15–1921 10 29. 1929 m. gyv. Pažaislio vls. Petrašiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5203, išduotas 1930 06 25.

Jatkonis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1899 07 29 Naujųjų Dvareliškių k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 06 08. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4849, išduotas 1930 04 28.

Jatkonis

Simas, Antano sūnus

Gimė 1898 09 19 Naujųjų Dvareliškių k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1919 08 30 Musninkų mstl. Musninkų vls. (Širvintų r.). Palaidotas(-a): Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Įst. sav. 1919 01 22. Dingęs be žinios. Išbrauktas kaip negrįžęs iš fronto. Užmuštas lenkų legionierių prie Musninkų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5649, išduotas 1930 10 10.

Jatulis

Viktoras, Vinco sūnus

Gimė 1901 10 17 Rakandžių k. Gruzdžių vls. (Šiaulių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 15–1921 11 28. 1928 m. gyv. Šiaulių apskr. Kuršėnų stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1145, išduotas 1928 10 31.

Jaudegis

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1899 12 05 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1920 03 09. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Sodėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5216, išduotas 1930 06 25.

Jaujininkas

Domininkas, Tomo sūnus

Gimė 1900 08 03 Obšrūtėlių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 02 17. 1928 m. gyv. Šunskų vls. Mikalinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1191, išduotas 1928 10 31.

Javaišis

Petras, Andriaus sūnus

Gimė 1902 09 07 Kapiniškių k. Marcinkonių vls. (Varėnos r.). Kilęs iš Merkinės vls. Uciekos k. Tarnavo sav. 1919 08 12–1921 04 04. 1931 m. gyv. Liškiavos vls. Jakubiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4012, išduotas 1929 11 13.

Javgelavičius

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1901 04 04 Memenčuvkos dv. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 05–1920 04 10. 1928 m. gyv. Naujamiesčio vls. Lakštingalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2977, išduotas 1929 06 26.

Jazdauskas

Juozas, Alekso sūnus

Gimė 1900 03 17 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 07–1922 04 16. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4140, išduotas 1929 11 21.

Jazdauskas

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1899 08 12 Užvenčio mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1920 06 10. Sav. LKKSK 1936 02 05, prot. Nr. 326. Gyv. Varnių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9712, išduotas 1936 02 29.

Jefimovas

Danielius, Andriaus sūnus

Gimė 1893 12 Baltarusijoje, Zarasų apskr. Krasnogorsko vls. Dobinkų k. Tarnavo sav. 1919 07 03–1921 10 16. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. Troškūnų mst., prieš tai – Kupiškyje. Tarnavo pasienio polilcijoje iki 1932 m. Žemės neėmė. Kitur rašoma Efimovas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3875, išduotas 1929 11 11.

Jekelis

Artūras Emilis, Leopoldo sūnus

Gimė 1901 02 27 Striūpų k. Šakių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1920 04 18, pašauktu – 1921 10 22–1923 01 11. Sav. LKKSK 1932 11 04 prot. Nr. 216. 1932 m. gyv. Striūpų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8853, išduotas 1932 11 30.

Jekevičius

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1894 05 28 Bobių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 20–1920 07 03. Gyv. Bobių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6099, išduotas 1930 12 15.

Jenčius

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1901 08 14 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 20–1920 02 21, 1920 07 01–1921 07 07. 1929 m. gyv. A. Panemunės vls. Laumėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4134, išduotas 1929 11 24.

Jeremičius

Aleksas, Jono sūnus

Gimė 1896 03 30 Markutiškių k. Mirė 1935 Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. viršila. Įst. sav. 1919 05 06. Sav. LKKSK 1932 05 06, prot. Nr. 199. 1931 m. gyv. Taujėnų vls. Giedraitiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8415, išduotas 1932 05 31.

Jermala

Karolis, Katrės sūnus

Gimė 1901 11 26 Kučiūnų k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 09 29–1922 02 15. Sav. LKKSK 1932 01 07 prot. Nr. 184. 1930 m. gyv. Veisėjų vls. Dainoriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7789, išduotas 1932 01 15.

Jermolavičius

Aleksas, Mato sūnus

Gimė 1894 01 15 Maulių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Ermolaitis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6172, išduotas 1931 01 22.

Jerumbauskas

Felicijonas, Marcijonas sūnus

Gimė 1883 06 09 Žemaičių Kalvarijos mstl. Žemaičių Kalvarijos vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1920 03 03–1921 12 09. Sav. LKKSK 1932 04 19, prot. Nr. 197. 1931 m. gyv. Sedos vls. Paparčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8351, išduotas 1932 04 30.

Jesevičius

Ignas, Antano sūnus

Gimė 1897 Daugų mst. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 01 20. 1928 m. gyv. Daugų vls. Sakonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 326, išduotas 1928 06 09.

Jeskevičius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1898 Samaniškių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 10 15. 1928 m. gyv. Nemunaičio vls. Navaplėntės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1840, išduotas 1929 03 23.

Jezerskas

Aleksas, Leonardo sūnus

Gimė 1893 03 04 Vaiciškių vns. Merkinės vls. (Varėnos r.). San. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 08–1921 10 07. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2725, išduotas 1929 05 31.

Jezerskas

Viktoras, Miko sūnus

Gimė 1899 10 09 Diržų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 09 27–1922 01 06 2 ats. bat., vėliau – 3 p.p. Komisija pripažino sav. kūrėju 1930 01 31 posėdyje. Žemės gavo 1923 m. iš Paveisėjų dv., tuometinio Kučiūnų vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5223, išduotas 1930 06 25.

Jezerskas

Vincas, Nikodemo sūnus

Gimė 1900 07 14 Maksimonių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Mirė 1919 09 21. Apdov. išd. motinai Marei Jezerskienei, gyv. Maksimonių k. Įst. sav. 1919 03 31. Nukautas mūšyje su bolševikais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6599, išduotas 1931 03 31.

Jezerskis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 11 24 Lenkijoje, Suvalkų apskr. Vygrių mst. Mirė 1922 04 04 Prienų mst. (Prienų r.). Kilęs iš Marijampolės apskr. Prienų mst. Apdov. išd. motinai Viktorijai. Tarnavo sav. nuo 1919 05 10, pašauktu – 1920 08 18–1921 12 11. Gyv. Prienuose iki mirties. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6021, išduotas 1930 12 15.

Jezerskis

Kostas, Juozo sūnus

Gimė 1899 02 27 Lenkijoje, Suvalkų apskr. Vygrių mst. Mirė 1921 12 23. Apdov. išd. motinai Viktorijai, gyv. Prienų mst. Gyv. Marijampolės apskr. Prienų mst. Tarnavo sav. nuo 1919 02 01, pašauktu – 1919 10 01–1921 12 23. Mirė kariuomenėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6022, išduotas 1930 12 15.

Jezerskis

Napoleonas Steponas, Jono sūnus

Gimė 1902 12 26 Giniočių k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 09 20–1921 10 07, pašauktu – 1922 12 14–1924 10 12. 1931 m. dirbo kelio meistru Klaipėdos stoty. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7346, išduotas 1931 09 25.

Jezukevičius

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1902 Norulių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Įst. sav. 1919 01 15. 1928 m. gyv. Merkinės vls. Narulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 170, išduotas 1928 05 30.

Jocevičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1896 12 26 Skirsnemuniškių I k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 06 25–1921 11 16. 1928 m. gyv. Palangos vls. Šventosios k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3354, išduotas 1929 07 31.

Jocius

Antanas, Teodoro sūnus

Gimė 1900 05 28 Volungiškės (Dumšlakio) k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1921 12 07. Sav. LKKSK 1932 03 07, prot. Nr. 192. 1931 m. gyv. Girkalnio vls. Antanavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8126, išduotas 1932 03 29.

Jocius

Benediktas, Jokūbo sūnus

Gimė 1894 11 18 Lygių k. Nemakščių vls. (Raseinių r.). Metrikuose – Jucius. Tarnavo sav. 1920 01 07–1920 06 23, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Nemakščių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6947, išduotas 1931 06 25.

Jocius

Pranas, Teodoro sūnus

Gimė 1898 05 07 Volungiškės (Dumšlakio) k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 28–1921 11 12. 1930 m. gyv. Raseinių vls. Trupinėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6287, išduotas 1931 02 25.

Jočaitis

Kazys

Gimė 1904 10 16 Pažaislio plv. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1918 12 31–1919 11 30, 1920 11 02–1921 11 27. 1929 m. gyv. A. Panemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 709, išduotas 1928 08 29.

Jočionis

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1898 07 30 Ąžuolų Būdos k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 01–1922 03 09. Sav. LKKSK 1933 10 17, prot. Nr. 251. 1932 m. gyv. Veiverių vls. Lizdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9312, išduotas 1933 10 31.

Jočys

Karolis, Igno sūnus

Gimė 1887 03 25 Jusiškio k. Širvintų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1920 05 01. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Pabaisko vls. Skominėlių vns., kur buvo gavęs žemės. Nuo 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4926, išduotas 1930 04 30.

Jodauga

Jurgis, Marės sūnus

Gimė 1903 04 23 Naujojo Balbieriškio k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 02 10–1920 03 02. 1929 m. gyv. Balbieriškio vls. Daugupio k. 1929 m. gyv. Balbieriškio vls. Daugupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4704, išduotas 1930 02 15.

Jodenkus

Povilas, Igno sūnus

Gimė 1894 02 07 Budrikių k. Rietavo vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 04 11–1920 04 17. 1928 m. gyv. Rietavo vls. Druopstų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1789, išduotas 1929 03 20.

Jogminas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1891 12 01 Giliogirio k. Rietavo vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 05 17–1920 05 12. 1928 m. gyv. Giliogirio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1446, išduotas 1929 01 04.

Jogminas

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 25 Rietavo mst. (Plungės r.). Tėvai Labardžių vls. valstiečiai. Jaun. puskarininkis. Karo milicijos I kuopos sav. Gyv. Jaupėnų k. Tarnavo 1919 04 12–1921 11 21, dalyvavo Klaipėdos atvadavime. 1928 m. gyv. Rietavo vls. Budrikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1748, išduotas 1929 03 16.

Jokša

Juozas, Veronikos sūnus

Gimė 1893 05 11 Vokiškėlių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 02 20. 1930 m. gyv. Vilkaviškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6726, išduotas 1931 04 21.

Jokubaitis

Aleksas, Leono sūnus

Gimė 1898 02 01 Sargelių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1927 12 31. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Gyv. Sargelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4500, išduotas 1930 02 15.

Jokubaitis

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1895 09 23 Zbaro k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 21–1920 02 29. 1931 m. gyv. Šiluvos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7442, išduotas 1931 10 28.

Jokūbaitis

Pranas, Baltraus sūnus

Gimė 1901 11 18 Šiaudinės k. Kidulių vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 06–1920 05 16, pašauktu – 1920 07 28–1921 08 25. Gyv. Šiaudinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6936, išduotas 1931 06 22.

Jokubauskas

Mykolas, Juozo sūnus

Gimė 1891 11 10 Maskvitų k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920 10 28–1921 12 03. Sav. LKKSK 1935 5 09, prot. Nr. 303. 1933 m. gyv. Kėdainių apskr. Pašušvio vls. Didmiškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9609, išduotas 1935 05 29.

Jokubauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1870 03 29 Aleksandravos plv. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 01 19. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Giedrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4643, išduotas 1930 02 15.

Jokubauskas

Aleksas, Antano sūnus

Gimė 1903 05 09 Rezgalių k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 04 11–1920 05 08. 1928 m. gyv. Kretingos apskr. Darbėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2542, išduotas 1929 05 31.

Jokubauskas

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1900 05 27 Gaudikaičių k. Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1921 10 15. 1930 m. gyv. Telšių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6809, išduotas 1931 06 17.

Jokūbėnas

Edvardas, Jokūbo sūnus

Gimė 1902 10 01 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 04–1921 10 17. Sav. LKKSK 1932 01 19, prot. Nr. 186. 1931 m. gyv. Radviliškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7849, išduotas 1932 01 31.

Jomantas

Jonas, Felikso sūnus

Gimė 1895 02 18 Skirsnemuniškių I k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 04 16–1920 05 08. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Kalnėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6371, išduotas 1931 02 25.

Jomantas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 Pavidaujelių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 04 16–1925 05 08. Sav. LKKSK 1936 11 11, prot. Nr. 354. 1936 m. gyv. Jurbarke. 1938 05 18 įrašas: Medalis ir liudijimas dėl paaiškėjusio pabėgimo neįteiktas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9880, išduotas 1936 11 31.

Jomantas

Petras, Stasio sūnus

Gimė 1896 06 27 Lapių plv. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 10–1921 12 22. Sav. LKKSK 1932 02 09 prot. Nr. 189. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7957, išduotas 1932 02 29.

Jomantas

Stepas, Mečio sūnus

Gimė 1884 09 03 Lyduokių mstl. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Apdov. išd. kitas (pakeistas) – 1931 10 28. Tarnavo sav. 1919 06 18–1922 01 28 2 p.p. 1931 m. gyv. Ukmergės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3107, išduotas 1929 06 26.

Jonaitis

Martynas, Jurgio sūnus

Gimė 1890 11 28 Armeniškių k. Seredžiaus vls. (Jurbarko r.). Kunigas. Įst. sav. 1919 04 03. 1939 m. atleistas iš kariuomenės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1402, išduotas 1928 12 07.

Jonaitis

Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1885 11 24 Joniškio mst. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1920 03 29–1922 09 02, nuo 1924 05 04 – laisvai samdomu. 1928 m. gyv. Linksmadvaryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 414, išduotas 1928 06 09.

Jonaitis

Liūdas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 08 01 Latvijoje, Ryga. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 07 12–1923 02 06. 1930 m. gyv. Trakų apskr. Žaslių vls. Kurniškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5935, išduotas 1930 11 17.

Jonaitis

Petras, Adomo sūnus

Gimė 1900 11 18 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 06–1921 10 06. Sav. LKKSK 1932 12 20 prot. Nr. 223. 1933 m. gyv. Smalininkuose, dirbo pašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8966, išduotas 1932 12 31.

Jonaitis

Pranas, Leono sūnus

Gimė 1900 06 10 Pabradumės k. Sedos vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 10 27. Sav. LKKSK 1936 05 06 prot. Nr. 35. 1936 m. gyv. Tryškių vls. Kairiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9768, išduotas 1936 05 12.

Jonaitis

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1899 07 23 Kražių mstl. Kražių vls. (Kelmės r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 04 05–1921 10 17. 1928 m. gyv. Kauno apskr. Babtų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 902, išduotas 1928 09 29.

Jonaitis

Zenonas, Kazio sūnus

Gimė 1893 07 26 Joteikių k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Karo valdininkas. 1919 01 23 atvyko į Kauno komendantūrą ir paskirtas ginklų prižiūrėtoju. Nuo 1919 12 02 pakeltas karo valdininku. 1922 02 20 išsiųstas Gen. štabo Rikiuotės skyr. viršininko žinion. Apdovanojimo liudijimas Nr. 286, išduotas 1928 06 09.

Jonaitis

Antanas, Jokūbo sūnus

Gimė 1900 03 05 Lekėčių mstl. Lekėčių vls. (Šakių r.). Įst. sav. 1919 05 17. 1919 06 30 komisijos nutarta, kad po sužeidimo tarnybai netinka. Sav. LKKSK 1933 02 14 prot. Nr. 229. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6946, išduotas 1931 06 25.

Jonaitis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1900 04 08 Drabulinės k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 05 17–1921 10 26. 1932 m. gyv. Jurbarko vls. Dargaitėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9046, išduotas 1933 02 28.

Jonaitis

Kazys, Stanislovo sūnus

Gimė 1899 03 03 Gaižėnų (Strazdauskynės) k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 06–1921 05 06. Sav. LKKSK 1932 06 13 prot. Nr. 206. 1931 m. gyv. Kauno apskr. Garliavos vls. Ringaudų k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8677, išduotas 1932 07 02.

Jončas

Feliksas, Mykolo sūnus

Metrikuose – Junčas. Tarnavo sav. 1920 01 20–1921 10 13. Sav. LKKSK 1936 05 27 prot. Nr. 339. 1936 m. gyv. Naumiesčio vls. Sugintų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9789, išduotas 1936 07 31.

Jončas

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1895 Prišmantų k. Žygaičių vls. (Tauragės r.). Įst. sav. 1919 01 20. Gyv. Šilalės vls. Džiauginėnų k. K-jos 1929 10 12 pripažintas savanoriu, prot. Nr. 87. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3900, išduotas 1929 11 13.

Jončius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1902 Kumečių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1920 11 04–1921 11 25. Sav. LKKSK 18932 12 06 prot. Nr. 221. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8941, išduotas 1932 12 28.

Jončius

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1903 II p. Kumečių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1920 11 03–1922 01 12. 1929 m. gyv. Kalvarijos vls. Kušliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5224, išduotas 1930 06 25.

Jonelis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1889 04 24 Nakonių k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 11 06–1920 07 15, paleistas dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10007, išduotas 1937 06 30.

Jonevičius

Martynas, Jono sūnus

Gimė 1898 01 21 Kazokų k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1921 11 17. Sav. LKKSK 1932 02 23 prot. Nr. 190. 1932 m. gyv. Kazokų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8008, išduotas 1932 02 29.

Jonevičius

Vincas, Dionyzo sūnus

Gimė 1900 07 07 Papalčių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1925 11 13 Panevėžyje. Apdov. išd. žmonai Elžbietai, gyv. Papalčių k. Tarnavo sav. 1919 03 01–1923 02 24. Mirė Panevėžio apskr. ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6927, išduotas 1931 06 22.

Jonyka

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1901 09 15 Ašmintos k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Ats. grandinis. Tarnavo sav. nuo 1919 04 17, pašauktu – 1920 08 18–1921 10 26. 1932 m. gyv. Šakių apskr. Slavikų vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8855, išduotas 1932 11 30.

Jonyka

Pranas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 09 09 Pašvenčio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 09 10–1920 05 05, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Ašmintos vls. Naujų Bagrėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2907, išduotas 1929 06 26.

Jonyka

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1893 12 02 Ašmintos k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 04 18. 1932 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Alvito vls. Paežerių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9172, išduotas 1933 05 19.

Jonikaitis

Vincas, Pranės sūnus

Gimė 1886 02 22 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Įst. sav. 1919 05 10. Sav. LKKSK 1932 12 13 prot. Nr. 222. 1932 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Alvito vls. Simanėliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8955, išduotas 1932 12 28.

Jonikaitis

Liudas, Andriaus sūnus

Gimė 1894 10 26 Eistiškių k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 03 27. 1929 m. gyv. Keturvalakių vls. Širvydų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4496, išduotas 1930 02 15.

Jonikas

Kazimieras, Aleksandro sūnus

Gimė 1899 03 03 Jogminiškės k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Metrikuose – Jonikavičius. Įst. sav. 1919 03 20. Baigęs mokytojų seminariją. Mokytojas nuo 1923 10 01. 1933 m. priklausė LKKSS Šiaulių skyriui. Komisija 1928 07 13 prot. Nr. 22 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 710, išduotas 1928 09 29.

Jonikas

Jonas, Domininko sūnus

Gimė 1897 Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 20–1921 11 26. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 778, išduotas 1928 08 29.

Jonikis

Pranas, Igno sūnus

Gimė 1896 02 24 Naubariškių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 03 13. Komisija 1929 06 18 prot. Nr. 77 pripažino savanoriu. 1929 m. gyv. Skirsnemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3267, išduotas 1929 07 30.

Jonyla

Feliksas, Antano sūnus

Gimė 1901 04 04 Girkalnio mstl. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1920 02 18, pašauktu – 1921 11 01–1922 10 15. Teistas 6 mėn. paprasto kalėjimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7498, išduotas 1931 11 06.

Jonys

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1897 03 07 Daugų mst. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 04 08–1921 11 01. Gyv.Daugų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3999, išduotas 1929 11 13.

Jonytis

Juozas, Felikso sūnus

Gimė 1894 Kaibučių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 01 03–1921 07 05. Gyv. Kaibučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4708, išduotas 1930 02 15.

Jonkaitis

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1895 6 26 Bačkiškių k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 29–1920 02 07. Sav. LKKSK 1932 04 19 prot. Nr. 197. 1930 m. gyv. Šakių apskr. Žem. Panemunės bžnk. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8352, išduotas 1932 04 30.

Jonkaitis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1895 02 20 Šačkiškių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 02 06. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5581, išduotas 1930 09 25.

Jonkaitis

Kazys Vytautas, Antano sūnus

Gimė 1897 02 16 Šačkų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Ats. karo valdininkas. Įst. sav. 1919 01 02. Paleistas iš kariuomenės 1923 m. Dar 1914 m. išlaikė egzaminus karo vald. laipsniui gauti. 1927 m. gyv. Kaune, dirbo muitinės valdininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 888, išduotas 1928 08 31.

Jonkus

Jonas, Marcijono sūnus

Gimė 1901 03 01 Joniškio mst. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 22–1920 08 27. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 978, išduotas 1928 09 29.

Jonušas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 02 01 Gulbių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 02 07–1921 10 14. Gyv. Gulbių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5612, išduotas 1930 09 30.

Jonušas

Domas, Domo sūnus

Gimė 1888 01 19 Mončių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Mirė 1923 07 03 Darbėnų mstl. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Apdov. išd. žmonai, gyv. Darbėnų vls. Mažučių k. Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 03 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7149, išduotas 1931 08 31.

Jonušas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1891 06 24 Dautarų k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 01–1919 09 01, kol buvo perkeltas milicijon. Sav. LKKSK 1932 05 31 prot. Nr. 204. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8605, išduotas 1932 06 16.

Jonušas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 06 18 Senmiestės k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 12 03. 1930 m. gyv. Kretingos apskr. Darbėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5962, išduotas 1930 12 04.

Jonušas

Kazys, Domo sūnus

Gimė 1892 09 22 Impilties Naujosios k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Metrikuose – Januševičius. Tarnavo sav. 1919 02 27–1920 06 20. 1930 m. gyv. Platelių vls. Šateikių bžn. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9179, išduotas 1933 05 31.

Jonušas

Adomas, Prano sūnus

Gimė 1899 07 09 Brazdeikių k. Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 03 03–1919 07 22, sveikatos komisija pripažino netinkamu. Gyv. Plungės vls. Pakirkšnojo k. Žemdirbys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 934, išduotas 1929 05 31.

Jonušis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 12 17 Naivių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Mirė 1920 09 22. Įst. sav. 1919 06 30. Dingo mūšyje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4741, išduotas 1930 02 15.

Jonušis

Vincas, Andriaus sūnus

Gimė 1891 Būdos k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1920 03 31. 1928 m. gyv. Punsko vls. Rudminkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2225, išduotas 1929 04 17.

Jonuška

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1900 03 11 Tiltagalių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 22–1921 03 01. Sav. LKKSK 1932 11 04 prot. Nr. 216. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8854, išduotas 1932 11 30.

Josiukas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1892 02 19 Triobiškių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Mirė 1938 02 26 Kaune. Įst. sav. 1918 12 12. Tarnavo karininku iki mirties. Apdovanojimo liudijimas Nr. 97, išduotas 1928 05 14.

Jotautas

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1883 03 05 Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1920 04 19. 1929 m. gyv. Gimbogalos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2593, išduotas 1929 05 31.

Jovaiša

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1899 07 01 Tauragės mst. (Tauragės r.). Kilęs iš Batakių vls. Šakviečių k. Tarnavo sav. nuo 1919 03 12, pašauktu – 1919 10 01–1922 10 08. Gyv. Šakviečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3001, išduotas 1929 06 26.

Jovaiša

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1896 01 27 Vainekonių k. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 06 08, į Karo m-klą – 1920 11 15. Tarnavo iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 940, išduotas 1929 09 29.

Jovaiša

Jurgis, Tomo sūnus

Gimė 1901 10 04 Deltuvos mstl. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 07–1920 05 14. 1929 m. gyv. Gelvonų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4795, išduotas 1930 04 15.

Jovaiša

Stanislovas, Antano sūnus

Gimė 1902 09 27 Deltuvos mstl. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1924 08 28. 1937 m. gyv. Deltuvos vls. Žalgirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10098, išduotas 1938 07 18.

Jovaišas

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1900 01 10 Deltuvos mstl. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 02–1921 10 16. 1929 m. gyv. Deltuvos vls. Gintarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5768, išduotas 1930 10 31.

Jovarauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1882 06 09 Butrimų k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Kunigas. Tarnavo 1919 07 15–1923 12 31 Vilniaus bataliono kapelionu. Sav. LKKSK, prot. Nr. 4. 1924–1939 buvo konsulas Liepojoje. 1940 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10285, išduotas 1940 06 30.

Jozelėnas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1895 02 11 Aukštadvario k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 04 11. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Klevečkinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 783, išduotas 1928 08 29.

Jozėnas

Petras, Motiejaus sūnus

Gimė 1902 12 03 Laborų k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1920 11 19–1922 11 07. 1930 m. gyv. Laborų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6934, išduotas 1931 06 22.

Jucaitis

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1895 04 06 Pliorišių k. Slavikų vls. (Šakių r.). Mirė 1921 02 09 Kaimelio k. Kidulių vls. (Šakių r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Kidulių vls. Kaimelio k. Tarnavo sav. 1919 05 07–1919 12 06, paleistas sveikatos tikrinimo komisijos. Sav. LKKSK 1932 12 20, prot. Nr. 223. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8968, išduotas 1932 12 31.

Jucevičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1898 06 13 Pratvalkų k. Nemakščių vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 02 04–1921 06 25 2 p.p. 1930 m. gyv. Nemakščių vls. Daugilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6585, išduotas 1931 03 26.

Juchnevičius

Balys, Stepo sūnus

Gimė 1896 04 07 Vilniuje. Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 10 09. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Panoterių vls. Bukonių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7431, išduotas 1931 10 15.

Juchnevičius

Leonardas, Stasio sūnus

Gimė 1902 02 20 Kaune. Tarnavo sav. 1920 11 17–1923 10 01. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4132, išduotas 1929 11 21.

Juciūnas

Povilas, Zigmo sūnus

Gimė 1896 12 09 Buivydų I k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 09–1922 01 14. 1929 m. gyv. Skiemonių vls. Juškonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3120, išduotas 1929 08 09.

Jucius

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1897 11 03 Myliušių dv. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Metrikuose – Jucas. Įst. sav. 1919 01 22. Sav. LKSK 1937 09 29 prot. Nr. 386. 1937 m. gyv. Lybiškių gelež. st. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10042, išduotas 1937 10 28.

Jucius

Tadas, Adomo sūnus

Gimė 1897 01 04 Jurgaičių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 02 01, pašauktu – 1919 03 05–1921 11 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5686, išduotas 1930 10 31.

Jucius

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1901 05 16 Kungių k. Rietavo vls. (Plungės r.). Mirė 1920 10 01. Įst. sav. 1919 10 10. Dingęs mūšyje be žinios. Sav. LKKSK 1932 06 08 prot. Nr. 205. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8635, išduotas 1932 06 22.

Jučinskis

Aleksandras, Juozo sūnus

Gimė 1893 07 22 Latvijoje, Liepoja. Mirė 1932 05 09 Telšių mst. (Telšių r.). Kilęs iš Sedos mst. Tarnavo sav. 1919 02 10–1919 12 Sedos komendantūroje. 1930 m. tarnavo Telšių miškų urėdijoje žvalgu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7433, išduotas 1931 10 15.

Judeikis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1901 04 21 Vainuto mstl. Vainuto vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 11 01. Sav. LKKSK 1936 06 24 prot. Nr. 342. 1935 m. gyv. Pagėgių apskr. Rukų vls. Stoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9818, išduotas 1936 08 07.

Judenis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1900 02 01 Meištonių k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 06 02–1921 11 07. Sav. LKKSK 1937 06 02 prot. Nr. 378. 1936 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10012, išduotas 1937 06 30.

Judickas

Benediktas, Aleksandras sūnus

Gimė 1898 05 30 Rasališkių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1920 05 29, paleistas dėl šeimos padėties. Sav. LKKSK 1932 02 09 prot. Nr. 189. Tarnavo Zarasų apskr. policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7954, išduotas 1932 02 29.

Judvytis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 07 17 Apidėmės k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 06 12–1919 10 01, pašauktu – iki 1921 10 07. 1929 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4702, išduotas 1930 02 15.

Jukelis

Matas, Motiejaus sūnus

Gimė 1900 09 24 Puskelnių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 10 01–1921 12 10. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Alvito vls. Naujų Kisiniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4705, išduotas 1930 02 15.

Jukna

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1897 03 12 Butniūnų k. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 12–1921 11 16. Buvo lenkų nelaisvėje. Sav. LKKSK 1932 12 06 prot. Nr. 221. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8942, išduotas 1932 12 28.

Juknaitis

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1902 09 20 Šakių mst. (Šakių r.). Mirė 1927 06 15. Tarnavo sav. 1919 07 01–1920 06 06. Gyv. Gelgaudiškio vls. Piesčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7235, išduotas 1931 08 31.

Juknevičius

Pranas, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 Žaunieriškių k. Antnemunio vls. (Alytaus r.). Apdopv. Įst. sav. 1919 01 28. 1928 m. gyv. Alytaus mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 698, išduotas 1928 08 29.

Juknevičius

Simas, Petro sūnus

Gimė 1892 12 01 Gečialaukio k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 11 27–1921 05 06. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7280, išduotas 1931 08 31.

Juknevičius

Simanas, Jurgio sūnus

Gimė 1894 Baltarusijoje, Lydos apskr. Kaniavos vls. Rūdnios k. Apdov. Tarnavo sav. 1918 12 18–1920 02 09. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1635, išduotas 1929 02 19.

Juknevičius

Robertas, Vinco sūnus

Gimė 1903 06 07 Kelmės mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 08 21–1920 11 07, pašauktu – 1924 11 28–1925 12 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1937, išduotas 1929 03 26.

Juknevičius

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1901 01 06 Batakių mstl. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 01 21–1920 10 29. 1930 m. gyv. Raseinių apskr. Jurbarko vls. Žiobrininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7278, išduotas 1931 08 31.

Juknevičius

Pranas, Andriaus sūnus

Gimė 1896 08 05 Zuikiškių k. Gaurės vls. (Tauragės r.). Įst. sav. 1919 04 30. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3053, išduotas 1929 06 25.

Juknevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1890 07 30 Klykių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 01 23. 1930 m. gyv. Užpalių vls. Mažeikiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6185, išduotas 1931 01 22.

Juknevičius

Jonas, Sotero sūnus

Gimė 1900 01 04 Baluškių k. Daujėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 05 31–1922 02 28. 1928 m. gyv. Talačkonių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 181, išduotas 1928 06 14.

Juknevičius

Aleksas, Jono sūnus

Gimė 1899 09 03 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Biržų apskr. Saločių vls. Kuzmiškių k. Tarnavo sav. 1919 05 07–1921 10 26. 1929 m. gyv. Saločių vls. Kemenų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2521, išduotas 1929 05 31.

Juknis

Petras, Prano sūnus

Gimė 1894 11 12 Inkilų k. Ukmergės vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 12 15–1921 10 01. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Žemaitkiemio vls. Liduokių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5477, išduotas 1930 08 11.

Jundulas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1890 08 22 Alsėdžių mstl. Alsėdžių vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1920 05 31. 1931 m. gyv. Mažeikių apskr. Viekšnių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7837, išduotas 1932 01 31.

Junevičius

Juozas

Gimė 1900 02 23 Jurgionių k. Aukštadvario vls. (Trakų r.). Mirė 1923 05 05. Kilęs iš Alytaus apskr. Pivašiūnų vls. Ūtos k. Tarnavo sav.1919 08 12–1920 01 02. 1919 08 27 į 28 eidamas iš Punsko į Seinus nukrito nuo sugadinto tilto, susižeidė krisdamas galvą ir pasiųstas į R. Kryžiaus ligoninę. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8837, išduotas 1932 11 30.

Junevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 03 24 JAV, Indijanos valstija. Kilęs iš Panevėžio apskr. Krekenavos vls. Papalčių k. Tarnavo sav. 1919 04 02–1920 03 24. 1930 m. gyv. Papalčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7279, išduotas 1931 08 31.

Junevičius

Petras, Motiejaus sūnus

Gimė 1903 02 28 Kazokų k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1923 05 30. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4927, išduotas 1930 04 30.

Jungaitis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1901 11 Ledžiškių k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 27–1922 06 09. Sav. LKKSK 1938 04 25 prot. Nr. 238. 1930 m. gyv. Liubavo vls. Mantrimų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9158, išduotas 1933 04 30.

Juočepis

Kazys, Andriaus sūnus

Gimė 1899 10 17 Bajorų k. Alantos vls. (Molėtų r.). Įst. sav. 1919 06 20. Sav. LKKSK 1938 11 18 prot. Nr. 426. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10142, išduotas 1938 11 29.

Juodagalvis

Petras, Liudo sūnus

Gimė 1899 05 10 Ažėnų k. Dūkšto vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1921 10 22 1 p.p. 1928 m. gyv. Zarasų apskr. Antalieptės vls. Šilinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2552, išduotas 1929 05 31.

Juodagalvis

Mikas, Justino sūnus

Gimė 1896 12 16 Ažėnų k. Dūkšto vls. (Ignalinos r.). Mirė 1938 11 20 Stelmužės k. Imbrado vls. (Zarasų r.). Palaidotas(-a): Zarasų mst. (Zarasų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 06 20–19250 10 17 1 p.p. Pasižymėjo kautynėse prie Giedraičių. 1928 m. gyv. Ažėnų k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3574, išduotas 1929 08 21.

Juodaitis

Juozas, Onos sūnus

Gimė 1901 05 07 Voverių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 22, pašauktu – 1920 03 27–1923 10 01. 1933 m. gyv. Šakų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9491, išduotas 1934 05 22.

Juodaitis

Vincas, Onos sūnus

Gimė 1900 05 31 Buožių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1921 10 20. 1929 m. gyv. Plokščių vls. Siaustuvėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5849, išduotas 1930 11 11.

Juodakis

Aleksas, Prano sūnus

Gimė 1900 12 14 Šimonių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Apdov. išd. kitas – 1933 11 30 (buvo padaryta klaida, išrašytas kitas liudijimas). Tarnavo sav. 1919 03 02–1922 03 21 Šėtos aps. būryje. Buvo sužeistas. 1928 m. gyv. Telšių apskr., buvo III nuovados viršininkas Plungėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 794, išduotas 1930 11 20.

Juodeika

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1900 08 25 Grinkiškio mstl. Grinkiškio vls. (Radviliškio r.). Mirė 1977 09 11 JAV, Los Angeles. Ekonomistas, ekonomikos dr. Ats. vyr. ltn. Tarnavo sav. 1919 07 06–1923, išėjo baigti aukštojo mokslo. 1927 m. studijavo užsienyje. 1928–1932 m. dirbo finansų ministerijoje. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 108, išduotas 1928 05 14.

Juodelė

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1890 04 30 Rameikių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 24–1920 08 10. 1928 m. gyv. Užpalių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1820, išduotas 1929 03 20.

Juodelis

Petras, Veronikos sūnus

Gimė 1901 03 31 Girelkos k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 19–1920 07 08. 1928 m. gyv. Vyžuonų vls. Starkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5684, išduotas 1930 10 31.

Juodinis

Stasys, Rapolo sūnus

Gimė 1895 01 08 Panorų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 31–1920 08 15 1 p.p. Tarnavo sav. 1919 07 31–1920 08 15. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6105, išduotas 1930 12 15.

Juodis

Motiejus, Liucijos sūnus

Gimė 1898 02 15 Dvylikių k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Matjošaitis, įsūnytas Juodžio. Įst. sav. 1919 01 01. Pakuonio parapijos komitetas rekomendavo stojant į savanorius 1918 12 26. Sav. LKKSK 1933 11 28 prot. Nr. 257. 1938 m. gyv. Pakuonio vls. Žuvintos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9382, išduotas 1933 12 30.

Juodis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1897 10 19 Dvylikių k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Jaunesnysis puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 11 26. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7839, išduotas 1932 01 31.

Juodis

Povilas, Mato sūnus

Gimė 1898 10 17 Judinio vns. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1918 12 02–1923 04 01. 1929 m. tarnavo pasienio policijoje Vilkaviškio apskr. 4 rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2979, išduotas 1929 06 21.

Juodis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1900 Neravų k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 05 16. 1928 m. gyv. Seinų apskr. Veisėjų vls. Lasevičių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1371, išduotas 1928 11 23.

Juodišius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1898 01 21 Bebrininkų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 19–1920 01 17, 1920 11 12–1922 04 13. Sav. LKKSK 1932 10 12 prot. Nr. 213. 1931 m. gyv. Šakių apskr. Barzdų vls. Ropidų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8813, išduotas 1932 10 19.

Juodka

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 02 10 Staškūniškio k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 29. 1928 m. gyv. Utenos apskr. Užpalių vls. Puodžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2849, išduotas 1929 06 26.

Juodsnukis

Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1894 06 30 Klebiškio dv. Klebiškio vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 06–1919 11 15, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Javaravo vls. Šventragio k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5447, išduotas 1930 07 31.

Juodsnukis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1894 12 02 Gabavos k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 06 24–1920 04 24, paleistas dėl ligos. Sav. LKKSK 1933 01 03 prot. Nr. 225. 1932 m. gyv. Sasnavoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9002, išduotas 1933 01 31.

Juodšeris

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1894 06 09 Mantvydų k. Mažeikių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 07 07–1920 03 17. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1932 m. gyv. Mažeikių apskr. ir vls. Miškėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8913, išduotas 1932 12 28.

Juodvalkis

Jurgis, Petro sūnus

Gimė 1895 05 04 Šlininkos k. Degučių vls. (Zarasų r.). Mirė 1946 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. (Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.) Vyr. puskar. Tarn. sav. 1919 06 06–1920 06 10 1 p.p. 1921–1932 m. ūkin. Paupinės vls. Bliokmantų k., 1932–1946 pašt. tarn. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1762, išduotas 1929 03 20.

Juodzevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 04 04 Valundiškių vns. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 19–1921 10 01. 1932 m. gyv. Utenos apskr. Joniškio vls. Karalinovos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8348, išduotas 1932 04 30.

Juodzevičius

Bronius, Simo sūnus

Gimė 1896 09 07 Giluičių k. Simno vls. (Alytaus r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 03 11–1921 12 01. 1928 m. gyv. Marijampolės apskr. Kalvarijos mst. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1636, išduotas 1929 02 19.

Juonys

Juozas, Gabrieliaus sūnus

Gimė 1904 08 03 Daugų mst. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1920 12 18–1922 10 16. 1928 m. gyv. Daugų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1060, išduotas 1928 10 20.

Juonys

Gabrielius, Gabrieliaus sūnus

Gimė 1899 04 22 Sokonių k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Grandinis. Įst. sav. 1919 06 18. Sav. LKKSK 1935 05 09 prot. Nr. 303. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9612, išduotas 1935 05 29.

Juonys

Petras, Andriaus sūnus

Gimė 1901 05 28 Sokonių k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1918 12 28–1921 10 23. 1928, 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 437, išduotas 1928 07 26.

Juospaitis

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1900 01 19 Žumbrickių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 23–1921 12 03. 1929 m. gyv. Biržų apskr. Vaškų mst., dirbo II nuovados policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2733, išduotas 1929 05 31.

Juozaitis

Baltrus, Baltraus sūnus

Gimė 1893 07 30 Būdviečių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 05–1920 02 21. 1932 m. gyv. Marijampolės vls. Luginės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3395, išduotas 1929 07 31.

Juozaitis

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1902 10 01 Šakučių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1920 11 08–1922 10 01. 1929 m. gyv. Raseinių apskr. Kelmės vls. Liolių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3261, išduotas 1929 07 30.

Juozaitis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1889 08 18 Gaudaičių k. Žygaičių vls. (Tauragės r.). Tikriausiai gimęs 1889 08 18 (L-362). Tarnavo sav. 1919 04 30–1920 03 01, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Tauragės vls. Vizbutų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6741, išduotas 1931 04 30.

Juozaitis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1899 10 02 Druseikių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 10 06. 1929 m. gyv. Naujamiesčio vls. Birželių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2737, išduotas 1929 05 31.

Juozapaitis

Andrius, Miko sūnus

Gimė 1899 11 11 Pašešuvio k. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1920 11 27. 1929 m. gyv. Tauragės vls. Šemetiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5297, išduotas 1930 06 25.

Juozapaitis

Kostas, Kazio sūnus

Gimė 1900 01 06 Mažeikonių k. Pakruojo vls. (Pakruojo r.). Vyresn. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 26–1921 12 03. 1928 m. gyv. Kaune. Teismo sprendimu už dezertyravimą atimtas medalis (l. 412). Apdovanojimo liudijimas Nr. 5553, išduotas 1930 08 11.

Juozapaitis

Jonas, Anelės sūnus

Gimė 1894 06 12 Kumpių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 01 29. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7234, išduotas 1931 08 31.

Juozapaitis

Edvardas, Miko sūnus

Gimė 1898 10 02 Kundročių k. Pakruojo vls. (Pakruojo r.). Įst. sav. 1919 05 10. 1932 m. gyv. Pakruojo vls. Tolšionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8796, išduotas 1932 10 31.

Juozapavičius

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1894 01 04 Kaune. Mirė 1982 10 10 JAV, Niujorkas. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 13–1921 03 09. 1934 m. gyv. Kaune. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2723, išduotas 1929 05 31.

Juozapavičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1894 02 13 Švokštonių dv. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Mirė 1919 02 13 Alytaus mst. (Alytaus r.). Vyčio Kryžiaus (I rūšies) kavalierius. Karininkas. Kr. aps. m-rio prof. A. Voldemaro adjutantas. Įst. 1918 11 24. Nukautas 6 val. ryto ant Alytaus tilto. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3746, išduotas 1929 10 21.

Juozapavičius

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1902 06 20 Kaune. Tarnavo sav. 1919 03 19–1921 06 25. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3048, išduotas 1929 06 25.

Juozapavičius

Albinas, Tomo sūnus

Gimė 1899 11 16 Zovodos k. Punsko vls. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 08–1921 12 17. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8601, išduotas 1932 06 16.

Juozapavičius

Kazys, Justino sūnus

Gimė 1903 07 07 Diržių k. Žeimelio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1920 10 07–1922 02 09, pašauktu – 1924 12 01–1925 07 1. 1931 m. gyv. Žeimelio vls. Steigvilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7885, išduotas 1932 02 15.

Juozapavičius

Medertas, Vlado sūnus

Gimė 1900 11 21 Siesikų mstl. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 19–1921 11 16. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 675, išduotas 1928 08 29.

Juozapavičius

Mykolas, Juozo sūnus

Gimė 1891 07 24 Deltuvos I dv. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Karo valdininkas. Įst. sav. 1919 06 26. Paleistas į atsargą 1939 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 65, išduotas 1928 04 23.

Juozapavičius

Stasys, Adomo sūnus

Gimė 1902 02 18 Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 07–1920 08 14, 1923 03 08–1924 08 24. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3121, išduotas 1930 04 15.

Juozaponis

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1902 05 09 Pajuosčio k. Miežiškių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 03 20. 1929 m. gyv. Panevėžio apskr. ir vls. Šatrėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5205, išduotas 1930 06 25.

Juozėnas

Mykolas, Kazimiero sūnus

Gimė 1901 09 29 Budrėnų k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Mirė 1945 02 17 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. (Mirė Lukiškių kalėjime.) Tarnavo sav. 1919 06 13–1922 04 26 1 p.p. Pasižymėjo kautynėse. Gyv. Antalieptės vls. Pažemių vns. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6429, išduotas 1931 02 28.

Juozėnas

Aleksas, Mykolo sūnus

Gimė 1900 03 26 Paistrės-Kalno vns. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Kilęs iš Smilgių vls. Naurašilių k. Tarnavo sav. 1919 05 01–1922 01 25. 1930 m. gyv. Biržų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6939, išduotas 1931 06 12.

Juraitis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1891 Virbalio mst. (Vilkaviškio r.). Ats. vyr. puskarininkis, veterinaras. Tarnavo sav. 1919 02 01–1922 10 13. 1928 m. gyv. Virbalio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 578, išduotas 1928 08 23.

Juraitis

Pijus, Jono sūnus

Gimė 1895 08 25 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 03 25, 1920 10 28–1921 11 09. 1930 m. gyv. Žaliosios vls. Arminų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3700, išduotas 1929 10 21.

Juraitis

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 06 30 Rūdžiškių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 18, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 12. Buvo lenkų nelaisvėje. 1929 m. gyv. Kvietiškio vls. Liepynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8121, išduotas 1932 03 29.

Juraška

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1902 04 19 Veiviržėnų mstl. Veiviržėnų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1920 06 02–1922 08 01. Sav. LKKSK 1933 02 14 prot. Nr. 229. Gyv. Veiviržėnuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9047, išduotas 1933 02 28.

Jurčiukonis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 Babrų k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 19. 1928 m. gyv. Šventežerio vls. Straigių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 639, išduotas 1928 08 25.

Jurelionis

Antanas, Baltraus sūnus

Gimė 1896 11 21 Žališkės k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1953 Veisiejų mst. (Lazdijų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 12 10. Komisija 1929 01 31 pripažino kūrėju savanoriu. Nuo 1940 m. gyv. Marijampolėje. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2097, išduotas 1929 04 17.

Jurevičius

Ipolitas, Antano sūnus

Gimė 1895 10 14 Mirškiškės dv. Kurtuvėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 02 27–1921 2 21. 1930 m. gyv. Šiaulių mst., 1931 m. – Padubysio vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7497, išduotas 1931 11 06.

Jurevičius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1902 01 31 Kaune. Apdov. Tarnavo sav. 1919 02 20–1920 03 03. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2727, išduotas 1929 05 31.

Jurevičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 07 23 Meškalaukio k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 04 14–1921 12 01. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. Baisogalos stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5476, išduotas 1930 08 11.

Jurevičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1895 01 28 Naujųjų Dvareliškių k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 01 16. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. Raguolių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5445, išduotas 1930 07 31.

Jurevičius

Ignotas, Juozo sūnus

Gimė 1898 12 02 Vėžionių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Mirė 1919 11 31. Įst. sav. 1919 01 07. Mirė nuo žaizdų. Sav. LKKSK 1933 10 31 prot. Nr. 253. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9337, išduotas 1933 11 30.

Jurevičius

Aleksas, Jono sūnus

Gimė 1901 05 12 Vantainių k. Krakių vls. (Kėdainių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 10 15. 1930 m. gyv. Krakių vls. Antkalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6288, išduotas 1931 02 05.

Jurevičius

Juozas, Felikso sūnus

Gimė 1902 04 06 Medišionių vns. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1921 10 22. Sav. LKKSK 1939 10 21 prot. Nr. 447. 1939 m. gyv. Mažeikių apskr. Viekšnių vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10209, išduotas 1939 11 03.

Jurevičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1900 04 03 Vensgalių k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 12 01–1923 02 01. 1933 12 30 Kariuomenės teismo sprendimu jis pripažintas kaltu, kad suklastojo savanorio dokumentus, gavo žemės ir medalį (atimti). Apdovanojimo liudijimas Nr. 6660, išduotas 1931 04 21.

Jurevičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1891 04 21 Barsukynės vns. Grinkiškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 03–1922 03 20. 1931 m. gyv. Josvainių vls. Giralaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8594, išduotas 1932 06 16.

Jurevičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 11 13 Pasvalio mst. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 05 10–1920 06 01, 1920 09 06–1922 12 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1445, išduotas 1929 01 04.

Jurevičius

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1901 08 09 Naujųjų Dvareliškių k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1921 10 08. 1929 m. gyv. gimtinėje, 1936 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2346, išduotas 1929 04 24.

Jurevičius

Vladas, Prano sūnus

Gimė 1896 10 27 Biliūnų k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Mirė 1920 01 26 Kaune. Įst. sav. 1919 06 28. Mirė karo ligoninėje. Sav. LKKSK 1932 01 12 prot. Nr. 185. 1936 m. Kėdainių komendantūra apdovanojimą norėjo anuliuoti, nes buvo pabėgęs. Komisija 1937 07 07 nutarė medalį palikti. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7834, išduotas 1932 01 31.

Jurevičius

Zigmas, Romualdo sūnus

Gimė 1889 01 18 Mykolaičių dv. Raseinių vls. (Raseinių r.). Vet. gydytojas, ats. kapitonas. Tarnavo 1919 04 03–1924 01 17. 1929 m. gyv. Kretingoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3871, išduotas 1929 11 11.

Jurevičius

Rapolas, Juozo sūnus

Gimė 1900 02 05 Kaltinėnų mstl. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Mirė 1927 08 14 Kaltinėnų mstl. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Apdov. išd. žmonai Kazei, gyv. Šilalės vls. Tūbinių k. Tarnavo sav. 1919 04 24–1922 01 09. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8174, išduotas 1932 03 31.

Jurevičius

Stasys, Petro sūnus

Gimė 1897 05 14 Pagelupio k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 13–1920 05 01. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. ir vls. Okainėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6183, išduotas 1931 01 22.

Jurevičius

Viktoras, Stasio sūnus

Gimė 1903 04 11 Simanėliškių dv. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1920 11 05–1923 06 01. 1930 m. gyv. Alvito vls. Kisiniškių–Lobiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7409, išduotas 1931 10 10.

Jurevičius-Donkus

Povilas, Vinco sūnus

Gimė 1902 01 26 Šaukėnų mstl. Šaukėnų vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 03 24–1920 07 02. Sav. LKKSK 1936 11 11 prot. Nr. 354. 1936 m. gyv. Mažeikių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9883, išduotas 1936 11 31.

Jurgelaitis

Antanas, Raulo sūnus

Gimė 1899 01 14 Ramoniškių (Panevolės) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 04 14. Apdov. išd. tėvui, gyv. Romaniškių k. Įst. sav. 1919 03 14 Mirė I-oje LR Kryžiaus ligoninėje nuo žaizdų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8127, išduotas 1932 03 29.

Jurgelevičius

Adomas, Andriaus sūnus

Gimė 1894 12 30 Svirniškių k. Ūdrijos vls. (Alytaus r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 11 22. 1928 m. gyv. Antnemunio vls. Sabališkių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3867, išduotas 1929 11 11.

Jurgelevičius

Balys, Mikalojaus sūnus

Gimė 1899 11 18 Antanų k. Adutiškio vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 10 16 1 p.p. Gyv. Utenos vls. Meldučių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2942, išduotas 1929 06 26.

Jurgelevičius

Ignas, Vinco sūnus

Gimė 1901 01 01 Baltarusijoje, Lydos apskr. Kaniavos vls. Rudnios k. Tarnavo sav. 1919 05 16–1921 11 29. 1928 m. gyv. Trakų apskr. Žiežmarių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2244, išduotas 1929 04 24.

Jurgelevičius

Matas, Kazio sūnus

Gimė 1892 9 24 Vyčiaus k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 06 07–1920 05 04. 1936 m. gyv. Alytaus apskr. Butrimonių vls. Dudučių k. 1938 m. gyv. Jezne. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10117, išduotas 1938 10 17.

Jurgelevičius

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1900 09 24 Baltarusijoje, Lydos apskr. Eišiškių vls. Gilviniškių k. Kitur pats rašo, kad gimė Valkininkų vls. Mištūnų k. Ats. leitenantas. Įst. sav. 1919 03 15. Išvyko į Karo m-klą 1920 10 27. Paleistas 1924 m., dirbo Rokiškyje ir Kaune. 1932 m. LŠS Kauno rinktinės kuopos vadas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1932, išduotas 1929 03 26.

Jurgelevičius

Petras, Petro sūnus

Gimė 1901 09 30 JAV, Jersey City N. Y. Jurgėla. Kapitonas. Įst. sav. 1919 03 18, 1919 07 31 – į Karo m-klą. Baigęs dalyvavo nepriklausomybės kovose, buvo sužeistas. Iš kariuomenės paleistas 1930 m. 1935 m. gyv. Čikagoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 154, išduotas 1928 05 30.

Jurgelionis

Stasys, Karolio sūnus

Gimė 1899 12 09 Didžiasalio k. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. nuo 1919 05 27, pašauktu – 1920 11 14–1922 10 06. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Bartininkų vls. Geisteriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5685, išduotas 1930 10 31.

Jurgila

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 06 14 Vaitiekupių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 06 28 2 p.p. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1928 m. buvo Jūros miškų urėdo pavaduotoju Marijampolės apskr., gyv. Jūros mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2223, išduotas 1929 04 17.

Jurgilas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1897 02 09 Šuopių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 24–1921 12 24. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4922, išduotas 1930 04 30.

Jurgilas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 11 Vainuto mstl. Vainuto vls. (Šilutės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 10 31–1924 01 01. Sav. LKKSK 1937 07 07 prot. Nr. 383. 1935 m. gyv. Šilalėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10030, išduotas 1937 07 31.

Jurgilas

Vladas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1895 08 08 Kareivų k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 07 26–1921 04 19. 1929 m. gyv. Kražių vls. Rombartiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3554, išduotas 1929 08 21.

Jurgilas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1897 09 30 Vaitiekupių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Sintautų vls. suorganizavo 16 savanorių ir 1919 01 18( kitais šaltiniais – 22) įstojo į 2 p.p. Tarnavo 1919 01 22–1921 1210. Gyv. Sintautų vls. Menčikių k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2726, išduotas 1929 05 31.

Jurginaitis

Vincas, Julijono sūnus

Gimė 1897 02 13 Peršekės plv. Ūdrijos vls. (Alytaus r.). Vyresn. puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 12 29–1921 12 04. Sav. LKKSK 1936 06 10 prot. Nr. 340. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9804, išduotas 1936 06 30.

Jurgšaitis

Kazys, Adomo sūnus

Gimė 1895 01 27 Pieščių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 01 10. Nuo 1923 m. tarnavo kriminalinėje policijoje, gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 384, išduotas 1928 07 09.

Jurgutis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1903 03 18 Dimitravo k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 10 01–1921 11 21. 1928 m. gyv. Palangos mst., 1939 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1486, išduotas 1929 02 04.

Jurgutis

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1892 01 26 Maloniškių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 02–1921 03 29. 1928 m. gyv. Kretingoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1484, išduotas 1929 02 04.

Jurgutis

Petras, Jono sūnus

Gimė 1897 06 01 Beržoro k. Platelių vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 01 03–1921 11 15 Šiaulių k. komendantūroje. 1932 m. gyv. Raseinių apskr. Kelmės vls. Padubysio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8122, išduotas 1932 03 29.

Jurgutis

Antanas, Aleksandro sūnus

Gimė 1895 09 03 Palangos mst. (Kretingos r.). Vyr. leitenantas (1923 m.). Įst. sav. 1919 07 04; į Karo m-klą – 1919 08 01. 1929 m. pakeltas į kapitonus. 1940 m. atleistas iš kariuomenės. Dalyvavo kautynėse, buvo sužeistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 998, išduotas 1928 09 30.

Jurgutis

Stasys, Polikarpo sūnus

Gimė 1897 07 30 Ruginių k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Majoras (1928 m.). Įst. sav. 1919 01 10 į 2 p.p. 1919 07 06 baigė Karo m-klą. 1938 m. paleistas į atsargą. Pripažintas sav. komisijos 1929 10 22 nutarimu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4003, išduotas 1929 11 13.

Jurka

Marijonas, Jurgio sūnus

Gimė 1895 01 04 Parudinės vns. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 08 08–1922 01 08 1 p.p. 1930 m. gyv. Utenos apskr. ir vls. Medenių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6812, išduotas 1931 06 17.

Jurkėnas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1901 05 01 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Tauragės apskr. Batakių vls. Eidintų k. Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 04 03. 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3278, išduotas 1929 07 30.

Jurkevičius

Cezaras, Nikodemo sūnus

Gimė 1900 Trasninko k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1922 04 17. 1928 m. gyv. Merkinės vls. Rodunės k. Apdov. anuliuotas, neva buvo pabėgęs. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4069, išduotas 1929 11 21.

Jurkevičius

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 03 20 Piešiškių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1918 12 10–1923 01 17. Sav. LKKSK 1936 12 02 prot. Nr. 357. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9894, išduotas 1937 01 30.

Jurkevičius

Liudvikas, Jurgio sūnus

Gimė 1894 08 05 Piešiškių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1918 12 11–1921 11 26. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Jonavos vls. Liepų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6929, išduotas 1931 06 30.

Jurkevičius

Viktoras, Tomo sūnus

Gimė 1896 01 24 Keižonių k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 04 13–1922 01 20. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8598, išduotas 1932 06 16.

Jurkynas

Pijus, Juozo sūnus

Gimė 1898 04 01 Vartų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 12 01. 1929 m. gyv. Bartininkų vls. Pagernevės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2980, išduotas 1929 06 26.

Jurkiūnas

Petras, Andriaus sūnus

Gimė 1897 Vaitakiemio k. Punsko vls. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 10 25. 1930 m. gyv. Seinų apskr. Būdviečio vls. Mockų k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5449, išduotas 1930 07 31.

Jurkonis

Balys, Nikodemo sūnus

Gimė 1892 12 18 Vainiūnų k. Kapčiamiesčio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1920 03 31, paleistas dėl sveikatos. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6368, išduotas 1931 02 25.

Jurkonis

Jurgis, Stepono sūnus

Gimė 1895 04 20 Mizerų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 06 29–1922 01 22. Sav. komisija 1930 01 24 pripažino sav. kūrėju. 1929–1930 m. jis gyveno Seirijų vls. Gudonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5155, išduotas 1930 06 25.

Jurkonis

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1901 09 04 Jančiulių k. Kapčiamiesčio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 05 22–1921 09 18. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje Mažeikių apskr. Klykolių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1203, išduotas 1928 10 31.

Jurkšas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1896 10 07 Ožkabalių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 03–1921 08 10. Apdov. Vyčio kryžiumi (Nr. 333). Gyv. Vilkaviškio apskr. Paežerių vls. Dugnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3276, išduotas 1929 07 30.

Jurkštas

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1899 11 06 Krylių k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Mirė 1924 04 17. Tarnavo sav. 1919 08 28–1922 01 11. Buvo lenkų nelaisvėje. Sav. LKKSK 1934 01 30, prot. Nr. 262. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9427, išduotas 1934 02 28.

Jurkštas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1894 06 02 Danišiūnų k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Mirė 1920 08 09. Tarnavo sav. 1919 06 11–1920 08 09. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4131, išduotas 1929 11 21.

Jurkūnas

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1904 05 10 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Apdov. išd. . Grandinis. Tarnavo sav. 1920 09 06–1922 01 06. 1928 m. dirbo pasienio policijoje Mažeikių baro II rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1353, išduotas 01928 11 2.

Jurkūnas

Pranas, Mikalojaus sūnus

Gimė 1900 01 09 Vindeikių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 05 20–1921 10 16. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6189, išduotas 1931 01 22.

Jurkūnas

Pranas, Igno sūnus

Gimė 1902 10 09 Šeiniūnų k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 05 02–1921 11 28. 1931 m. gyv. Šeiniūnų k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7283, išduotas 1931 08 31.

Jurkus

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1895 01 24 Kačaičių k. Kartenos vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1920 01 25. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5767, išduotas 1930 10 31.

Jurkuvėnas

Feliksas, Jono sūnus

Gimė 1889 06 03 Dvilonių k. Strūnaičio vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1919 06 17–1923 04 01 8 p.p. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6179, išduotas 1931 01 22.

Juronis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1895 04 10 Mačiūnų k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 12 31–1920 03 15. 1928 m. dirbo Kybartų pašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1790, išduotas 1929 03 20.

Juršas

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1900 07 30 Gastilonių k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Vyr. puskarininkis. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje Vilkaviškio apskr. Gražiškių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4345, išduotas 1929 12 21.

Juršys

Julius, Antano sūnus

Gimė 1894 07 25 Paruožės k. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 08 10–1920 04 20 1 p.p. Gyv. Paruožės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1367, išduotas 1928 11 23.

Juršys

Pranas Petras, Antano sūnus

Gimė 1891 07 18 Paruožės k. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 08 10–1920 11 11 1 p.p. Gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8595, išduotas 1932 06 16.

Jurtautas

Kazys, Leono sūnus

Gimė 1894 11 02 Kalnaberžės k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Mirė 1919 07 28. Įst. sav. 1919 03 09 į 4 p.p. Žuvo kovoje prieš bolševikus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8125, išduotas 1932 03 29.

Jusas

Mikas, Miko sūnus

Gimė 1900 08 30 Podgelumbiškių (Kelmynės) k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 22, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 20. 1928 m. gyv. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1067, išduotas 1928 10 20.

Jusas

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1896 08 14 Nendrinių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 17, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 13. Sav. LKKSK 1932 12 20 prot. Nr. 223. 1932 m. gyv. Marijampolės apskr. Paežerių vls. Polukiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8969, išduotas 1932 12 31.

Jusė

Vilhelmas, Fridricho sūnus

Gimė 1901 04 16 Vokietijoje, Reinsveino sritis Erben k. Tarnavo sav. 1920 10 26–1922 05 13. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Pilviškių vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5806, išduotas 1930 10 31.

Justas

Pranas, Leono sūnus

Gimė 1897 09 20 Kvietinių k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1919 10 07. 1930 m. gyv. Gargždų vls. Begalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7956, išduotas 1932 02 29.

Justinavičius

Baltrus, Antano sūnus

Gimė 1897 02 20 Budrių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Jaunesn. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 12 01. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Narsiečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6586, išduotas 1931 03 26.

Juška

Vincas, Prano sūnus

Gimė 1894 02 09 Patašinės k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 13–1920 04 17. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3745, išduotas 1929 10 29.

Juška

Zigmas, Stasio sūnus

Gimė 1895 10 16 Velžio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 24–1920 05 16. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2093, išduotas 1929 04 17.

Juška

Mikas, Miko sūnus

Gimė 1898 11 06 Paželvaičių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 02–1921 11 01. 1932 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8010, išduotas 1932 02 29.

Juška

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1894 03 02 Meldučių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 06 02–1920 06 19. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1158, išduotas 1928 10 31.

Juška

Zenonas, Jokūbo sūnus

Gimė 1899 07 08 Ruzgų (Ruotužės, Kuodžių) k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 04 20–1922 01 10. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Kruopių vls. Saunorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7565, išduotas 1931 11 28.

Juška

Bronius, Jurgio sūnus

Gimė 1893 08 23 Plokščių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 03 03 Kaune. Buvo sužeistas. Nuo 1920 04 15 tarnavo policijoje. Naudvario k. gavo 7,5 ha. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3237, išduotas 1929 07 30.

Juška

Kazys, Jokūbo sūnus

Gimė 1898 06 09 Gelažių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Vyčio Kryžiaus (Nr. 1117) kavalierius. Tarnavo sav. 1919 02 13–1921 10 18. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4486, išduotas 1930 02 15.

Juška

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 09 05 Dragonių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Jaun. puskarininkis. Įst. sav. 1919 04 06. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Šauklių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2347, išduotas 1929 04 29.

Juška

Jonas, Klemenso sūnus

Gimė 1899 01 08 Velžio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 13–1920 03 11. 1929 m. gyv. Velžių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3912, išduotas 1929 11 13.

Juška

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1894 01 28 Patašinės k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Apdov. išd. ir 1932 03 31 (išduotas dublikatas, nes suplėšė vaikai). Tarnavo sav. 1919 03 13–1920 03 24. 1932 m. gyv. Šiaulių apskr. Gruzdžių vls. Žiogų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4076, išduotas 1929 11 21.

Juška

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1896 02 21 Aščiagalių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1925 04 07 Aščiagalių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 09 26–1922 02 12. Sav. LKKSK 1933 02 28 prot. Nr. 231. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9082, išduotas 1933 03 31.

Juška

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1902 12 14 Rusijoje, Petrogradas. Kilęs iš Kėdainių apskr. Ariogalos vls. Grinių k. Tarnavo sav. 1919 02 10–1921 05 03. Buvo sužeistas. 1923 m. dalyvavo Klaipėdos kr. išvadavime. 1931 m. gyv. Rokiškio apskr. ir vls. Velniakalnio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7499, išduotas 1931 11 06.

Juška

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 06 16 Vaštakių k. Varnių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1920 12 23–1923 10 03. 1932 m. gyv. Varnių vls. Razmų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 795, išduotas 1932 10 31.

Juškaitis

Motiejus, Vinco sūnus

Gimė 1902 02 06 Žiūrių-Gudelių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1989 09 06. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 02 24–1920 03 13, 1920 06 19–1921 10 08. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Šunskų vls. Marciniškių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1749, išduotas 1929 03 16.

Juškaitis

Benediktas, Jono sūnus

Gimė 1898 03 15 Kuturių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Mirė 1939 11 04 Kaune. Ats. leitenantas. Tarnavo sav. 1919 01 12–1923. Buvo sužeistas. Nuo 1920 03 03 leitenantas. 1923 m. paleistas į atsargą. 1928 m. gyv. Jurbarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1033, išduotas 1928 10 20.

Juškeliūnas

Antanas, Benedikto sūnus

Gimė 1901 07 01 Porijų k. Daujėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 07 08–1923 06 21. 1929 m. gyv. Daujėnų vls. Mažionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3840, išduotas 1929 11 11.

Juškėnas

Juozas, Marijonos sūnus

Gimė 1897 06 02 Dumbravkos vns. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1922 01 18 1 p.p. 1929 m. gyv. Degučių vls. Šiaulių k. (buvęs Izitos dvaras). Apdovanojimo liudijimas Nr. 3190, išduotas 1929 07 30.

Juškėnas

Bronius, Benedikto sūnus

Gimė 1896 12 22 Gudelių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Mirė 1955 Rusijoje, Irkutsko sr. Krikštytas Avilių bažn. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 07–1921 07 12. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje Zarasų apskr. III rajone. 1945 m. suimtas, 1948 m. nuteistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3601, išduotas 1929 08 31.

Juškevičius

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1902 09 07 Girštupių k. Pažaislio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1920 08 30–1922 04 05, 1923 03 04–1923 07 02. 1931 m. gyv. Kaune, dirbo KSDK prižiūrėtoju 1929–1932, vėliau savivaldybėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8838, išduotas 1932 11 30.

Juškevičius

Simas Tomas, Marijonos sūnus

Gimė 1861 09 13 Apnarų k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1926 09 03 Apnarų k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Viršila. Tarnavo sav. 1919 06 07–1923 07 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7886, išduotas 1932 02 15.

Juškevičius

Aleksas, Vinco sūnus

Gimė 1895 07 07 Krutilių k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 04 29. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6184, išduotas 1931 01 22.

Juškevičius

Andrius, Prano sūnus

Gimė 1896 10 18 Pyplių k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 10 31. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Marviankos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6370, išduotas 1931 02 25.

Juškevičius

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1900 Panemunio k. Birštono vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 03 18–1922 04 10. 1941 m. gyv. Kaune. Išvežė į Sibirą. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9894, išduotas 1937 01 30.

Juškevičius

Andrius, Juozo sūnus

Gimė 1900 Pyplių k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 06–1921 10 17. 1928 m. gyv. gimtinėje, 1934 m. – Kauno m., žemės gavo Raseinių apskr. Betygalos vls. Ilgižių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2721, išduotas 1929 05 31.

Juškevičius

Antanas Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1883 04 03 Pagramančio k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 02 08. 1929 m. gyv. Tauragės vls. Vizbutų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3380, išduotas 1929 07 31.

Juškevičius

Matas, Benedikto sūnus

Gimė 1900 08 30 Sapiegiškės k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 04 17–1921 11 11. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1370, išduotas 1928 11 23.

Juškevičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1903 01 03 Kaune. Tarnavo sav. 1919 10 30–1921 03 09, 1921 06 23–1922 08 18. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4090, išduotas 1929 11 21.

Juškevičius

Juozas, Bernardo sūnus

Gimė 1899 12 27 Sapiegiškės k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 04 06–1921 10 13. 1928 m. gyv. Nemunaičio vls. Balnykų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1315, išduotas 1928 11 14.

Juškevičius

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1902 12 22 Kaune. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 03 24–1920 03 29. Sav. LKKSK 1935 09 18 prot. Nr. 315. 1934 m. gyv. Klaipėdos kr., tarnavo policijoje, gyv. Šakunėliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9654, išduotas 1935 10 15.

Juškevičius

Aleksandras, Konstantino sūnus

Gimė 1900 08 08 Žagarės mst. (Joniškio r.). Mirė 1920 11 21 Giedraičių mstl. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. otinai Onai, gyv. Kėdainių apskr. Gudžiūnų vls. Pupėnų k. Žuvo ties Giedaičiais. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7568, išduotas 1931 11 28.

Juškevičius

Zigmas, Jono sūnus

Gimė 1897 12 27 Pašakių k. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 06 02–1921 11 01. 1931 m. gyv. Pakruojo vls. Palašmenės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8416, išduotas 1932 05 31.

Juškevičius

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1898 10 17 Kuktų k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 17¢1921 11 13. 1928 m. gyv. Jovaravo vls. Meškinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2731, išduotas 1929 05 31.

Juškevičius

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1901 01 14 Kaune. Grandinis. Tarnavo sav. 1920 04 09–1923 11 18. 1932 m. gyv. Kauno apskr. Veliuonos vls. Antkalnės k., tarnavo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8600, išduotas 1932 06 16.

Juteris

Izaokas, Henecho Judelio sūnus

Gimė 1902 05 13 Vilniuje. Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 10 18, paleistas dėl ligos. Jis pats teigė įstojęs 1918 m. gruodžio mėn., o atvyko į Kauną nuo 01 10. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2802, išduotas 1929 06 26.

Juzelėnas

Augustinas, Kazio sūnus

Gimė 1900 10 16 Krekenavos mstl. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – Jezelėnas. Tarnavo sav. 1919 03 27–1921 10 23. 1930 m. gyv. Krekenavos vls. Stuomeniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6813, išduotas 1931 06 17.

Juzelėnas

Augustas

Gimė 1900 Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Mirė JAV. Vyčio Kryžiaus kavalierius.

Juzėnas

Mikas, Kosto sūnus

Gimė 1896 03 14 Spitrėnų k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1920 06 10. 1928 m. gyv. Joniškio vls. Garšvėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1159, išduotas 1928 10 31.

Juzėnas

Mykolas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 10 19 Maželių k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 05 15–1921 03 23. 1931 m. gyv. Veprių vls. Eglynės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8346, išduotas 1932 04 30.

Juzėnas

Vincas, Kosto sūnus

Gimė 1903 01 17 Spitrėnų k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 05–1922 01 11. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1390, išduotas 1928 12 07.

Juzėnas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1895 07 09 Alančių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 03 18 Vadoklių mstl. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Apdov. išd. motinai Marijai, gyv. Vadoklių vls. Alunčių k. Įst. sav. 1919 03 15. Tarnavo Panevėžio batalione. Žuvo mūšyje su bolševikais ties Vaduokliais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 386, išduotas 1928 06 09.

Juzikis

Jonas, Jeronimo sūnus

Gimė 1903 12 01 Akmeniškių k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920 10 07–1921 12 01. 1931 m. gyv. Kretingos apskr. Kulių vls. Karklėnų k. Buvo pirkęs dvaro centrą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6740, išduotas 1931 04 30.

Juzonis

Petras, Stasio sūnus

Gimė 1891 05 06 Ūlyčninkų k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1920 05 17–1921 05 08. 1929 m. gyv. Veprių vls. Sietynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2722, išduotas 1929 05 31.

Juzukonis

Vaclovas, Stasio sūnus

Gimė 1897 06 11 Cineikių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1919 06 12. Įst. sav. 1919 05 04. Nušautas per neatsargumą. Apdov. prašė brolis Pranas, gyv. Kaišiadorių vls. Šukiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5079, išduotas 1930 05 30.

Juzulėnas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1899 12 16 Pajuodžių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Mirė 1931 Panevėžyje. Tarnavo sav. 1919 06 05–1920 03 08, paleistas dėl sveikatos. 1930 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7148, išduotas 1931 08 31.

Juzulėnas

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1901 11 22 Važdelių k. Miežiškių vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 06 20. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. Troškūnų vls. Vašokėlių k. (stotis). 1929 m. tarnavo Zarasų pasienio policijos rezervo būry policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 119, išduotas 1928 05 14.

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt