Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

G / 634 sav.

Gabalas

Kazys, Alekso sūnus

Gimė 1899 08 12 Rimaisų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1921 11 13. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Žaibgalos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4179, išduotas 1929 11 21.

Gabalas

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1902 06 01 Žudžių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – Gabulas. Tarnavo sav. 1919 05 08–1921 10 18. Sav. LKKSK 1932 02 09, prot. Nr. 189. 1931 m. gyv. Saločių vls. Pašilės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7953, išduotas 1932 02 29.

Gabė

Adolfas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 07 Kaimynų k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1921 10 22. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6915, išduotas 1931 06 22.

Gabis-Gabavičius

Antanas, Martyno sūnus

Gimė 1880 08 01 Užpalių mstl. Užpalių vls. (Utenos r.). Kilęs iš Raseinių apskr. Kelmės vls. Graužų k. Tarnavo sav. 1919 04 11–1921 12 01. Puskarininkis. Felčeris. 1929 m. gyv. Graužų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2988, išduotas 1929 06 26.

Gabraitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1895 12 01 Riogliškių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 04 23. 1930 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Skaistakaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4682, išduotas 1930 0215.

Gabrilaitis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 03 16 Pakruojo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1921 12 02. 1928 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 733, išduotas 1928 03 29.

Gabrilaitis

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1895 01 22 Godlaukio k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Metrikuose – Gabrilavičius. Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 03 22, pašauktu – 1920 11 22–1921 11 22. 1931 m. gyv. Tytuvėnų dv. Tytuvėnų vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6918, išduotas 1931 06 22.

Gabrilavičius

Adomas, Mykolo sūnus

Gimė 1896 12 24 Pikietkos k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Mirė 1920 03 16. Apdov. išd. tėvui, gyv. Taujėnų vls. Laviškių vns. Įst. sav. 1919 08 19. Žuvo mūšyje. Sav. LKKSK 1933 10 24, prot. Nr. 252. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9327, išduotas 1933 10 31.

Gabrilevičius

Juozas, Alekso sūnus

Gimė 1902 02 28 Dusetų mst. Dusetų vls. (Zarasų r.). Kilęs iš Rokiškio apskr. Obelių vls. ir mst. Tarnavo sav. 1919 06 30–1920 05 22, 1920 09 01–1921 10 01. 1929 m. gyv. Obeliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4297, išduotas 1929 11 21.

Gabrys

Edvardas, Zigmo sūnus

Gimė 1896 02 09 Pajuodžių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1921 11 10. 1930 m. gyv. Pajuodžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5196, išduotas 1930 06 25.

Gabrys

Jurgis, Jokūbo sūnus

Gimė 1900 05 03 Pajuodžių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 16–1921 11 18. 1930 . gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6144, išduotas 1930 12 17.

Gabrys

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 10 05 Dybakalnio k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). arnavo sav. 1919 01 07–1919 04 18, po to tarnavo aviacijos dalyje iki 1919 08 14. 1928 m. gyv. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 932, išduotas 1928 09 29.

Gabrusevičius

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1901 01 25 Rusijoje, Jekaterinoslavo gub. Mariupolio mst. Mirė 1941 06 24 Zarasų mst. (Zarasų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 08 15–1923 09 18 1 p.p. 1923–1927 m. gyv. Subačiuje, vėliau Zarasų mst. Dirbo pasienio policijoje. Nužudytas Zarasų kalėjime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 968, išduotas 1928 09 29.

Gabševičius

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1896 10 03 Ažytėnų k. Krakių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 08 29–1922 01 12. Sav. LKKSK 1933 11 14, prot. Nr. 255. 1933 m. gyv. Vilijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9367, išduotas 1933 11 30.

Gabulas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1895 10 27 Žudžių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 24–1920 06 09. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. Rutakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2662, išduotas 1929 05 31.

Gadliauskas

Sebastijonas, Anupro sūnus

Gimė 1899 11 21 Girvalakių k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 12–1921 12 05. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Skirsnemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5197, išduotas 1930 06 25.

Gadliauskas

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1900 02 26 Kadagynų k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 02–1922 11 14. 1929 m. gyv. Palangos vls. Želvių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4930, išduotas 1930 04 30.

Gadliauskas

Juozas, Martyno sūnus

Gimė 1897 Poteronių I k. Alovės vls. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 01 13. 1928 m. gyv. Alovės vls. Janapolio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 564, išduotas 1928 08 23.

Gadonas

Vytautas, Igno sūnus

Gimė 1898 05 20 Rupiekių dv. Sedos vls. (Mažeikių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 02–1919 05 Sedos partizanų būryje. 1929 m. gyv. Rupiekių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3197, išduotas 1929 07 30.

Gagilas

Kostas, Prano sūnus

Gimė 1898 10 18 Kartenos mstl. Kartenos vls. (Kretingos r.). Mirė 1920 10 04 Varėnos mst. (Varėnos r.). Apdov. išd. motinai Barborai, gyv. Kartenos mst. Vyr. puskarininkis. Įst. sav. 1919 02 25. Žuvo mūšyje su lenkais prie Varėnos. Sav. LKKSK 1932 03 07, prot. Nr. 192. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8115, išduotas 1932 03 29.

Gaidamavičius

Antanas, Kasparo sūnus

Gimė 1896 10 02 Gevilių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 04 05–1921 11 21. 1928 m. gyv. Kražių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1134, išduotas 1928 10 31.

Gaidamavičius

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1903 04 05 Vilniuje. Viršila. Tarnavo sav. 1919 12 12–1922 11 01. 1928 m. gyv. Šilutės apskr. Skirvytės k. Rusnės pašt. Apdovanojimo liudijimas Nr. 649, išduotas 1928 08 29.

Gaidamavičius

Juozas, Sebastijono sūnus

Gimė 1899 03 28 Eržvilko mstl. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Gaidys. Tarnavo sav. 1919 05 20–1921 11 21. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1660, išduotas 1929 02 19.

Gaidelis

Antanas, Jokūbo sūnus

Gimė 1896 Pavytės–Rinkūnų k. Garliavos vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 10. 1929 m. gyv. tėviškėje. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4684, išduotas 1930 02 15.

Gaidelis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1897 05 14 Šlienavos k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1918 12 31–1922 11 27. 1928 m. gyv. Kaune, IV forte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1364, išduotas 1928 11 23.

Gaidelis

Kostas, Antano sūnus

Gimė 1894 12 03 Ražiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 14–1920 04 01. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Veiverių vls. Naujienėlės k. Žemės gavo Novinos polivarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5683, išduotas 1930 10 31.

Gaidelis

Mykolas, Mykolo sūnus

Gimė 1896 12 27 Paskevitiškio k. Biržų vls. (Biržų r.). Mirė 1966 Vilniuje. Ats. kapitonas. Tarnavo sav. 1919 04 04–1923 12 31 2 p.p. 1925–1933 m. dirbo Tauragės apskr. Pagramantyje, Vainute girininkijose, vėliau – Kauno savivaldybėje. 1939 m. Vilniaus policijos viršininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9425, išduotas 1934 02 28.

Gaidys

Adolfas, Martyno sūnus

Gimė 1895 09 15 Radyščiaus k. Liškiavos vls. (Varėnos r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 0412–1920 04 20 9 p.p., 1920 09 25–1921 11 09 – būtinoji tarnyba. LKKSS Alytaus skyr. narys. 1924 m. gavo žemės iš Panemunės–Volskio dvaro. Gyveno Panemunės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1630, išduotas 1929 02 19.

Gaidys

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 01 Valmonių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Grandinis. Tarnavo sav. partizanu nuo 1919 01 14, kariuomenėje – 1919 04 06–1921 11 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3922, išduotas 1929 11 13.

Gaidys

Povilas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 09 03 Butrimų k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 15–1921 10 26. 1931 m. gyv. Subačiaus vls. Bigailių stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7272, išduotas 1931 08 31.

Gaidukas

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1896 08 22 Rukiškės k. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 04¢1922 04 14 1 p.p. Gyv. Ukmergės apskr. Pabaisko vls. Pašilės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5802, išduotas 1930 10 31.

Gaidukevičius

Eugenijus, Igno sūnus

Gimė 1880 01 05 Vilniuje. Mirė 1945 05 13 Kaune. Gaidukevič. Pulk. leitenantas. Įst. sav. 1918 12 01 į Baltgudžių batalioną. Vėliau mobilizuotas, 1922 m. paleistas į dimisiją. 1937 m. gyv. A. Panemunėje, R. Kryžiaus sanatorijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2613, išduotas 1929 05 31.

Gaidžiūnas

Jurgis, Vinco sūnus

Gimė 1900 04 22 Skėmių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 04 13–1921 08 01. 1927 09–1928 05 buvo ištremtas į Varnių konc. stovyklą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6794, išduotas 1931 06 17.

Gaidžiūnas

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1898 07 23 Teizų k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 02 08–1922 01 22. 1929 m. gyv. Šventežerio vls. Kirteliškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3627, išduotas 1929 08 31.

Gaigalas

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1901 07 19 Čekonių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1920 07 28. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1791, išduotas 1929 03 20.

Gaigalas

Liudvikas, Igno sūnus

Gimė 1901 08 25 Bardiškių k. Žeimelio vls. (Pakruojo r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 01–1921 11 23. 1931 m. gyv. Bardiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6281, išduotas 1931 02 25.

Gaigalas

Kazys, Povilo sūnus

Gimė 1896 02 10 Gaižūnų k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Karo valdininkas. Tarnavo sav. nuo 1919 05 06, pašauktu – 1919 10 01–1925 05 05. 1920 03 16 pakeltas į karo valdininkus. 1930 m. gyv. Tauragės apskr. Švėkšnos vls. Gediminaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7146, išduotas 1931 08 29.

Gailys

Stasys, Magdės sūnus

Gimė 1902 04 26 Salantų mst. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1921 02 19. 1928 m. gyv. Salantų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1477, išduotas 1929 02 04.

Gailiūnas

Aleksas, Onos sūnus

Gimė 1902 04 09 Telšių mst. (Telšių r.). Mirė 1919 03 31. Apdov. išd. motinai Onai Gailiūnaitei-Bagužienei, gyv. Telšių vls. Paežerio k. Įst. sav. 1919 03 07. Mirė nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6914, išduotas 1931 06 12.

Gailiūnas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1899 07 02 Gudžiūnų k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 31–1921 10 28. 1930 m. gyv. Gudžiūnų vls. Mladzinavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4687, išduotas 1930 02 15.

Gailiūnas

Pranas, Kosto sūnus

Gimė 1873 11 15 Andrioniškio mstl. Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1920 07 16. Sav. pripažintas 1932 12 20 prot. Nr. 223. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8964, išduotas 1932 12 31.

Gailius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 10 20 Kadagynės k. Raseinių vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 02 02 –1921 11 21. 1930 m. gyv. Šiluvos vls. Zbaro k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6923, išduotas 1931 06 12.

Gailius

Alvinas Henrikas, Martyno sūnus

Gimė 1895 05 12 Berštininkų k. Stoniškių vls. (Šilutės r.). Ats. kapitonas. Įst. sav. 1919 08 01. 1924–1938 m. dirbo Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9025, išduotas 1933 02 28.

Gailiušis

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1901 09 09 Vilniuje. Tarnavo sav. 1919 06 24–1921 10 18. Sav. LKKSK 1935 05 09, prot. Nr. 303. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9610, išduotas 1935 05 29.

Gaižauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1902 10 25 Dvarelio k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 03 19–1920 05 05. 1930 m. gyv. gimtinėje, 1934 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5931, išduotas 1930 11 17.

Gaižauskas

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1898 11 13 Palabaukščių (Žaliosės) k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 12 30–1922 04 14. 1929 m. gyv. Eržvilko vls. Sarapiniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3584, išduotas 1929 08 21.

Gaižauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 12 27 Tauragės mst. (Tauragės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 01, pašauktu – 1919 10 01–1922 01 18. 1929 m. gyv. Tauragėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3169, išduotas 1929 07 30.

Gaižauskas

Salemonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 03 24 Meškučių (Meškabūdžio) k. Jankų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 03 05. 1928 m. gyv. Šakių apskr. Lekėčių vls. Damaninos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1478, išduotas 1929 02 04.

Gaižiūnas

Bronius, Kazio sūnus

Gimė 1899 05 15 Klickų k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 17–1921 12 10. 1929 m. gyv. Panevėžio apskr. Šeduvos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3322, išduotas 1929 07 31.

Gajauskas

Bernardas, Augustino sūnus

Gimė 1897 08 19 Butkaičių k. Varnių vls. (Telšių r.). Kilęs iš Tauragės apskr. Kaltinėnų vls. Tujainių k. Tarnavo sav. 1919 02 09–1921 10 20. 1930 m. gyv. Tauragės apskr. Kaltinėnų vls. Kalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5843, išduotas 1930 11 11.

Galbuogis

Benediktas, Kazio sūnus

Gimė 1899 03 02 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 19–1920 07 27, paleistas dėl ligos. 1928 m. tarnavo policininku Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3372, išduotas 1929 07 31.

Galdikas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 07 03 Tauzų k. Mosėdžio vls. (Skuodo r.). Mirė 1922 05 01 Tauzų k. Mosėdžio vls. (Skuodo r.). Apdov. išd. motinai našlei Onai Galdikienei, gyv. Mosėdžio vls. Tauzų k. Tarnavo sav. 1919 08 12–1922 01 11. Sav. LKKSK 1933 02 28, prot. Nr. 231. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9077, išduotas 1933 03 31.

Galdikas

Jonas, Leono sūnus

Gimė 1890 12 12 Naujosios Įpilties k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 16–1920 07 13. Sav. LKKSK 1933 09 19, prot. Nr. 247. 1933 m. gyv. Kretingos apskr. Skuodo vls. Juodeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9273, išduotas 1933 09 30.

Galdikas

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1895 01 24 Nausėdų k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 06 13–1920 08 08. Sav. LKKSK 1932 02 02, prot. Nr. 188. 1932 m. gyv. Kretingos vls. Negardos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7914, išduotas 1932 02 15.

Galdikas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1898 01 13 Kiaupiškių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 02 14–1923 07 08. 1930 m. gyv. Kretingos vls. Akmenalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4693, išduotas 1930 02 15.

Galdikas

Leonas, Magdės sūnus

Gimė 1895 08 28 Kalgriaužių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 29–1920 05 05, pašauktu – 1920 08 13–1923 02 01. Sav. LKKSK 1932 11 15. 1931 m. gyv. Darbėnų vls. N. Impilties k. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8901, išduotas 1932 11 28.

Galdikas

Nikodemas, Prano sūnus

Gimė 1899 03 31 Igarių k. Mosėdžio vls. (Skuodo r.). Tarnavo sav. 1919 06 26–1921 10 24. Sav. LKKSK 1935 09 18, prot. Nr. 315. Priklausė Kretingos LKKSK skyriui. 1934 m. gyv. Mosėdžio vls. Miesto–Kalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9650, išduotas 1935 10 15.

Galeckas

Juozas, Tomo sūnus

Gimė 1901 04 22 Balsupių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 06–1921 06 29, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. ir vls. Jelekščių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5442, išduotas 1930 07 31.

Galeckas

Jonas, Tomo sūnus

Gimė 1903 10 25 Balsupių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 05–1920 08 13 slaptai išėjęs nuo tėvų ir „Saliklio“ pavarde. Vėliau tarnavo pašauktu 1925 05 01–1926 04 29. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9817, išduotas 1936 08 07.

Galeckas

Mykolas, Mykolo sūnus

Gimė 1896 06 19 Medeikių k. Biržų vls. (Biržų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 15–1921 12 01. 1931 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6176, išduotas 1931 01 22.

Galiauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 05 14 Navapolio vns. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 08–1921 10 23. 1929 m. gyv. Naujamiesčio vls. Nevėžnikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1993, išduotas 1929 03 26.

Galinauskas

Pijus, Juozo sūnus

Gimė 1893 02 18 Aukštosios k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 29–1920 02 23. 1931 m. gyv. Balbieriškio vls. Vaivos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6583, išduotas 1931 03 26.

Galinis

Bernardas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 09 30 Lomenių k. Gegužinės vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 21–1920 05 26. 1928 m. gyv. Kaišiadorių vls. Mižonių k., tarnavo pasienio policijoje. 1937 05 10 KA Ministeris apdov. anuliavo, nes 8 dienas Galinis buvo pasišalinęs į namus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2478, išduotas 1929 05 31.

Galinis

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1902 11 11 Kuigalių k. Žeimių vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1920 12 02–1922 04 22. 1936 m. gyv. Kėdainių mst. Montvilonių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10233, išduotas 1940 06 01.

Galinis

Viktoras, Adomo sūnus

Gimė 1897 12 07 Karklupėnų k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 26. 1929 m. gyv. Žagrėnų k. Kybartų vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6094, išduotas 1930 12 15.

Galinis

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1894 04 14 Utalinos k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 01 21. Apdov. išd. tėvui. Įst. sav. 1919 03 18. Mirė karo ligoninėje nuo ligos. LKKSK 1932 03 22, prot. Nr. 194. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8243, išduotas 1932 04 16.

Galinskas

Aleksas

Gimė Nibrių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Viršila. Tarnavo sav. 1919 01 01–1922 05 03, laisvai samdomu tarnautoju – 1922 07 01–1924 02 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1457, išduotas 1929 01 31.

Galinskas

Pranas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 11 18 Klėtkininkų k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 31–1920 04 02, pašauktu – 1921 11 01–1922 10 27. 1930 m. gyv. Kybartų vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5803, išduotas 1930 10 31.

Gališauskas

Aleksandras, Jono sūnus

Gimė 1889 06 28 Raguškių vns. Utenos vls. (Utenos r.). Majoras (1928 m.). Tarnavo nuo 1919 01 10. 1940 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 941, išduotas 1928 09 29.

Galkauskas

Juozas, Vlado sūnus

Gimė 1898 03 25 Neciesų dv. Merkinės vls. (Varėnos r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 15–1923 08 01, buvo atostogose 1920 04 03–1920 11 07. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6174, išduotas 1931 01 23.

Galkontas

Juozas, Kleopo sūnus

Gimė 1894 12 05 Šiliškių k. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Kilęs iš Šiaulių apskr. Klovainių vls. Garainių plv. Įst. sav. 1919 02 14. 1929 m. gyv. Raseinių apskr. Kražių vls. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3242, išduotas 1929 07 30.

Galubauskas

Mikas, Antano sūnus

Gimė 1895 09 29 Rokančių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 28–1920 07 12. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4398, išduotas 1930 01 31.

Galvanauskas

Lionginas, Kazio sūnus

Gimė 1900 11 14 Vilkų vns. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 26–1921 10 08. 1929 m. gyv. Rokiškio apskr. Panemunio vls. Gačionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3411, išduotas 1929 07 31.

Galvelė

Kazys, Dovydo sūnus

Gimė 1896 06 18 Ibutonių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 04–1921 10 03. 1930 m. gyv. Krivulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6924, išduotas 1931 06 12.

Galvydis

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1896 02 27 Antadavainės k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 06 24–1921 01 11 2 p.p. Gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4120, išduotas 1929 11 21.

Galvydis-Bikauskas

Jonas, Kosto sūnus

Gimė 1864 12 03 Degėsių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Mirė 1943 07 16 Kaune. Generolas (1929 m.). Įst. sav. 1918 11 23, paskirtas 1 pulko vadu. Buvo Karo mokyklos viršininkas. 1936 12 31 paleistas į dimisiją. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1374, išduotas 1928 11 23.

Galvonas

Kazys, Zakarijo sūnus

Gimė 1887 Pailgio vns. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 26–1920 03 25. 1930 m. gyv. Rokiškio vls. Vilėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5763, išduotas 1930 10 31.

Galvonas

Antanas, Liudo sūnus

Gimė 1896 05 27 Navasodų (Užukarčemės, Givatynės) k. Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Navasodų (Užukarčemės, Givatyn Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 11 13–1922 04 13. Sav. LKKSK 1933 05 16, prot. Nr. 241. 1933 m. gyv. Panevėžio apskr. Viešintų vls. Griežionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9177, išduotas 1933 05 29.

Gandzelis

Jonas, Ernsto sūnus

Gimė 1902 06 02 Ketūnų k. Sedos vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1920 10 06, pašauktu – 1922 12 06–1923 10 22. 1928 m. gyv. Dečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 734, išduotas 1928 08 29.

Gantautas

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1897 11 16 Mazgaigalio k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Goncerauskas. Kapitonas (1930 m.). Įst. sav. 1919 03 17. 1920 01 07 pasiųstas į Karo m-klą. Ją baigęs paskirtas į 12 p.p. 1940 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4872, išduotas 1930 04 30.

Gapšys

Matas, Vinco sūnus

Gimė 1901 06 10 Devynduonių k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 10 09–1922 04 12. Sav. LKKSK 1936 02 19, prot. Nr. 328. 1935 m. gyv. Kėdainių apskr. Gudžiūnų vls. Margininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9728, išduotas 1936 03 07.

Gapšys

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1891 03 24 Devynduonių k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 10 26–1921 03 12. Sav. LKKSK 1934 11 14, prot. Nr. 283. 1934 m. gyv. Gudžiūnų vls. Margininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9546, išduotas 1934 11 21.

Gaputis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1897 05 17 Drąseikių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 10 26. Sav. LKKSK 1932 05 24, prot. Nr. 203. 1932 m. gyv. Joniškio vls. Ąžuolynės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8563, išduotas 1932 06 16.

Garbauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1893 07 13 Zizų (Lekėčių) k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Gelgaudiškio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 04 17. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Dabitų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4415, išduotas 1930 01 31.

Garbenis

Vincas, Igno sūnus

Gimė 1900 09 27 Laižuvos mstl. Laižuvos vls. (Mažeikių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 08–1921 11 20. 1931 m. gyv. Mažeikių apskr. Vegerių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8561, išduotas 1932 06 16.

Garbulis

Adolfas, Juozo sūnus

Gimė 1893 Kažnadėjiškių k. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1920 04 16 2 atsargos batalione, vėliau paskirtas į Joniškėlio batalioną, perorganizuotą į 9 p.p. Gyv. Vilkaviškio apskr. Gižų vls. Išlandžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1475, išduotas 1929 02 04.

Garjonis

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1901 04 30 Smilgių k. Gulbinų vls. (Biržų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 08–1922 04 24. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Sav. LKKSK 1935 09 11, prot. Nr. 314. 1934 m. gyv. Biržų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9647, išduotas 1935 10 15.

Garkauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 01 20 Ąžuolų Būdos k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1921 10 30. Sav. LKKSK 1933 10 24, prot. Nr. 252. 1933 m. gyv. Marijampolės apskr. Sasnavos vls. Purviniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9328, išduotas 1933 10 31.

Garkauskas

Petras, Petro sūnus

Gimė 1895 11 07 Alksniškės k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Mirė 1919 06 22. Įst. sav. 1919 06 21 (?). Tikslios datos nėra. Tarnavo Marijampolės Gutausko kuopoje, vėliau – 2 p.p. Žuvo mūšyje ties Jelovka. Apdov. prašė brolis Jurgis, gim. 1907 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8631, išduotas 1932 06 22.

Garkevičius

Norbertas, Domo sūnus

Gimė 1878 04 20 Jakštų k. Daugailių vls. (Utenos r.). Kilęs iš Gojaus k. Tarnavo sav. 1919 05 10–1921 05 25. 1929 m. gyv. Telšių apskr. Luokės vls. Dirvonėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2171, išduotas 1929 04 17.

Garliauskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1899 03 01 Utenos mst. (Utenos r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 08 05–1922 01 11. 1928 m. gyv. Utenos vls. Šilinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1777, išduotas 1929 03 20.

Garlitauskas

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1897 08 17 Gluosninkų k. Krokialaukio vls. (Alytaus r.). Mirė 1924 02 28 Patrakės I k. Krokialaukio vls. (Alytaus r.). Apdov. išd. tėvui. Tarnavo sav. 1919 02 25–1921 09 11. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7951, išduotas 1932 02 29.

Garmus

Pranas, Juozapo sūnus

Gimė 1888 10 22 Antakalnio k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Mirė 1968 02 23 JAV, Majamis. Kunigas, visuomenininkas. Tarnavo sav. 1919 03 20–1920 08 28 1 p.p., kapelionas. 1914–1917 m. gyv. Lazdijų mst., buvo vikaru; nuo 1917 m. – Alytaus mst., buvo vikaru; nuo 1924 – JAV. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 813, išduotas 1928 08 29. Nuo 1914 iki 1917 gyveno Lazdijų mst. Buvo vikaru. Nuo 1917 gyveno Alytaus mst. (Alytaus r.). Buvo vikaru. Nuo 1924 gyveno JAV. P. 281.

Garnys

Pranas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 05 29 Sodeliškių k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1920 10 15–1922 01 05. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5033, išduotas 1930 05 31.

Garnys

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1901 05 07 Pelekonių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 07 28–1920 06 12, pašauktu – 1921 08 09–1922 10 20. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6095, išduotas 1930 12 15.

Garolis

Jeronimas, Antano sūnus

Gimė 1900 11 17 Petrešiūnų k. Kriaunų vls. (Rokiškio r.). Mirė 1972 12 22 Australijoje, Sidnėjus. Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 08 13. 1920 01 15 – į Karo mokyklą. Dalyvavo voldemarininkų puče ir 1934 07 09 paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1105, išduotas 1928 10 31.

Garuckas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1901 12 12 Butkūnų k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1921 10 10. 1929 m. gyv. Velžio vls. Kuodžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2323, išduotas 1929 04 24.

Garuckas

Juozas, Augusto sūnus

Gimė 1895 08 20 Padvarnikų I k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 26–1920 07 07. 1931 m. gyv. Kėdainių apskr. Gudžiūnų vls. Pagarduvių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7884, išduotas 1932 02 15.

Gasilionis

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1892 02 25 Berčiūnų k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1921 11 14 Berčiūnų k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 30–1920 03 20. Apdov. prašė brolis Jonas, gim. 1890 m., gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8341, išduotas 1932 04 30.

Gasilionis

Stasys, Petro sūnus

Gimė 1891 11 16 Berčiūnų k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 30–1920 04 09. 1928 m. gyv. Naujamiesčio vls. Ragų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1272, išduotas 1928 11 14.

Gasiūnas

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1884 11 25 Latvijoje, Laukeso vls. Lasenbergo dv. Gasinis. Įst. sav. 1918 12 Vilniuje, 1919 01 10 atvyko į Kauną, paleistas iš tarnybos 1920 05 12.Sav. LKKSK 1936 09 23, prot. Nr. 348. 1937 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9845, išduotas 1937 02 08.

Gasiūnas

Petras, Adomo sūnus

Gimė 1896 11 22 Pikčiūnų k. Žeimelio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 04 23–1920 05 19. Sav. LKKSK 1933 02 14, prot. Nr. 229. 1932 m. gyv. Šiaulių apskr. Žeimelio vls. Lauksodžio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9044, išduotas 1933 02 28.

Gasiūnas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 27 Ničiūnų k. Krinčino vls. (Pasvalio r.). Mirė 1919 04 30. Tarnavo sav. 1919 02 27–1919 04 30. Mūšyje sunkiai sužeistas, paimtas nelaisvėn ir bolševikų sušaudytas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4928, išduotas 1930 04 30.

Gasiūnas

Jonas, Domo sūnus

Gimė 1896 04 24 Užušilių k. Biržų vls. (Biržų r.). Kilęs iš Raseinių apskr. Kelmės mst. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 03–1921 11 24. 1931 m. gyv. Kybartų mst., 1934 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7230, išduotas 1931 08 31.

Gaska

Jonas, Kosto sūnus

Gimė 1901 01 30 Krekenavos mstl. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 03 10. Apdov. prašė tėvai, nes sūnus Jonas buvo miręs. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3024, išduotas 1929 06 25.

Gaska

Benediktas, Igno sūnus

Gimė 1866 05 04 Truskavos (Dvariškių) k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1919 05 25, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 933, išduotas 1928 09 29.

Gasparavičius

Ignas, Juozo sūnus

Gimė 1900 03 05 Nausodės k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 26–1921 11 10. 1928 m. gyv. Naujamiesčio vls. Varpučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1947, išduotas 1929 03 26.

Gasparavičius

Bronius, Prano sūnus

Gimė 1896 09 13 Atkaisčiznos dv. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1922 11 11. Gyv. Plungėje (1929 m.), Palangoje (1928 m.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 7383, išduotas 1931 09 30.

Gataveckas

Viktoras, Jurgio sūnus

Gimė 1900 02 13 Pūstapėdžių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 13–1921 10 28. 1928 m. gyv. Alvito vls. Simanėliškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5961, išduotas 1930 12 04.

Gataveckas

Albinas, Juozo sūnus

Gimė 1901 08 10 Būdviečių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 04 15. 1931 m. gyv. Lankeliškių vls. Santaros k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5198, išduotas 1930 06 25.

Gauba

Balys, Igno sūnus

Gimė 1899 03 20 Senųjų Kietaviškių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 30–1920 04 18. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 732, išduotas 1928 08 29.

Gaudėšius

Jonas, Leonardo sūnus

Gimė 1876 02 20 Užminėjų k. Žarėnų vls. (Telšių r.). Įst. sav. 1919 02 20. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Raudondvario vls. Ramuvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6425, išduotas 1931 02 28.

Gaulia

Juozas, Martyno sūnus

Gimė 1896 Alytaus mst. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 03 12. 1928 m. gyv. Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 168, išduotas 1928 05 30.

Gauša

Kazys, Adomo sūnus

Gimė 1896 03 14 Maženių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1920 05 12, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Šiaulių apskr. Padubysio vls. Gardų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7653, išduotas 1931 12 16.

Gaušas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 12 25 Ukrainoje, Odesa. Mirė 1964 03 15 JAV, Čikaga. Kapitonas (1926 m.). Įst. sav. 1919 01 11 į 2 p.p., baigė Karo mokyklos 2-ąją laidą. 1936 m. buvo 9 p.p. vadas, 1937 m. – Marijampolės įgulos viršininkas. 1940 06 16 atleistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 369, išduotas 1928 06 09.

Gavėdas

Justinas, Vinco sūnus

Gimė 1889 08 04 Dobūlos k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1920 06 07. 1929 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2987, išduotas 1929 06 26.

Gavėdas

Pranas, Igno sūnus

Gimė 1899 10 10 Juknėnų k. Daugailių vls. (Utenos r.). Įst. sav. 1919 07 22. 1928 m. gyv. Ežerėnų apskr. Degučių vls. Zablackų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1683, išduotas 1929 02 19.

Gavelis

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1899 10 05 Žemaitkiemio k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 11 21. 1928 m. gyv. Lazdijų vls. Papečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1838, išduotas 1929 03 23.

Gavelis

Vladas, Kazio sūnus

Gimė 1902 06 06 Žemaitkiemio k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Mirė 1923 03 01 Alytaus mst. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 05 04–1920 05 28, pašauktu – 1922 12 05–1923 03 01. Mirė tarnaudamas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7652, išduotas 1931 12 16.

Gavėnas

Petras, Veronikos sūnus

Gimė 1896 03 25 Ropynės k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 10 25–1922 04 10. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Veliuonos vls. Graužėnų k. 1936 m. gyv. Kaune, Raseinių apskr. valdė 13 ha žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5333, išduotas 1930 06 25.

Gecevičius

Matas, Jono sūnus

Gimė 1903 12 28 Druckūnų k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Apd. Tarn. sav. 1919 04 23–1921 10 29. Gyv. Varėnos vls. Druckūnų k. Buvo gavęs žemės Mažeikių apskr. Židikų vls. Renavos dv. prie Butikių k. Išaiškėjus, kad buvo baustas 2 m. Sdk už vagystę, k-jos nutar. apdov. anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3635, išduotas 1929 08 21.

Gecevičius

Zigmas, Ksavero sūnus

Gimė 1903 11 15 Druckūnų k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 04 23–1920 12 21. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5762, išduotas 1930 10 31.

Gecevičius

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1900 04 04 Druckūnų k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 04 23–1921 10 13. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8902, išduotas 1932 12 28.

Gecevičius

Vincas, Petro sūnus

Gimė 1905 03 10 Druckūnų k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 04 23–1921 10 13. Gyv. Nedzingės vls. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5429, išduotas 1930 07 31.

Gecevičius

Motiejus, Juozo sūnus

Gimė 1904 04 09 Vinkšnupių dv. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 03–1920 04 15. Sav. 1937 02 10 LKKSK, prot. Nr. 365. 1937 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9928, išduotas 1937 04 19.

Gečas

Alfonsas, Juozo sūnus

Gimė 1900 07 29 Kretingos mst. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 06 04–1921 12 01. Gyv. Kretingos vls. Platenavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2169, išduotas 1929 04 17.

Gečas

Stasys, Mykolo sūnus

Gimė 1900 09 03 Sugintų k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 01 20–1921 10 07. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6911, išduotas 1931 06 12.

Gečiauskas

Alfonsas, Juozo sūnus

Gimė 1900 03 29 Vengrių k. Veprių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1920 04 27–1922 10 06. Sav. LKKSK 1937 01 20, prot. Nr. 362. 1938 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9917, išduotas 1938 05 25.

Gečionis

Vincas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 12 09 Rudupio k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 06, pašauktu – 1920 08 18–1921 11 12. 1928 m. gyv. Jonavoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1270, išduotas 1928 11 14.

Gečys

Petras, Jono sūnus

Gimė 1895 04 10 Kijėlių k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 06 01. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Žemaitkiemio vls. Liduokių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4820, išduotas 1930 04 28.

Gedaravičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 12 13 Šilaikonių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 17–1920 04 29. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8336, išduotas 1932 04 30.

Gedaravičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 12 19 Šileikonių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Mirė 1919 12 07. Apdov. išd. motinai Elžbietai. Tarnavo sav. 1919 03 17–1919 12 07. Žuvo žvalgyboje bolševikų fronte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4146, išduotas 1929 11 21.

Gedeika

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1899 03 01 Kazokų k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 02 20–1920 12 01, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6904, išduotas 1931 06 12.

Gedgaudas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1894 02 08 Rėžgalių k. Platelių vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1920 02 06–1920 09 27, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4803, išduotas 1930 04 15.

Gediminas

Mikalojus, Jono sūnus

Gimė 1887 12 06 Tryškių mstl. Tryškių vls. (Telšių r.). Kilęs iš Šiaulių apskr. Radviliškio mst. Tarnavo sav. 1919 07 14–1920 11 26. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 332, išduotas 1928 06 09.

Gedminas

Leonardas, Liudviko sūnus

Gimė 1895 12 11 Žemygalos k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920 01 10–1922 04 01. Sav. LKKSK 1936 05 27, prot. Nr. 339. 1936 m. gyv. Raseinių apskr. ir vls. Pakapurnio palivarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9788, išduotas 1936 09 30.

Gedminas

Matas, Antano sūnus

Gimė 1895 03 07 Navininkų k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 03 29. 1929 m. gyv. Navininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5213, išduotas 1930 06 25.

Gedminas

Liudvikas, Antano sūnus

Gimė 1889 09 10 Babiniškės k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 10 06–1920 05 19, paleistas dėl sveikatos. 1930 m. gyv. Tytuvėnų vls. Kubilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6092, išduotas 1930 12 15.

Gedminas

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1892 11 29 Pakarčemio k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1921 04 15. Sav. LKKSK 1932 01 26, prot. Nr. 187. 1931 m. gyv. Raseinių apskr. Kražių vls. Pluščinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7883, išduotas 1932 02 15.

Gedminas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1899 03 21 Dirgėlų k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 15, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 30. 1930 m. gyv. Kaltinėnų vls. Varnelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6175, išduotas 1931 01 22.

Gedminas

Juozapatas, Juozo sūnus

Gimė 1895 11 20 Eidutiškės k. Kražių vls. (Kelmės r.). Mirė 1920 01 09 Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 08–1920 01 09. Mirė karo ligoninėje. Jo brolis Gedminas Stasys gyv. Kaune, ats. ltn. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5180, išduotas 1930 06 25.

Gedminas

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1901 06 09 Navininkų k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 26–1921 10 21. 1932 m. gyv. Šiluvos vls. Lyduvėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8568, išduotas 1932 06 16.

Gedminas

Aleksas, Stasio sūnus

Gimė 1894 03 24 Kražių mstl. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 03 12–1920 03 15. 1928 m. gyv. Tauragės apskr. Skaudvilės vls. Adakavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2176, išduotas 1929 04 17.

Gedmintas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1889 09 14 Vatušių k. Rietavo vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1920 08 20–1921 09 01. 1932 m. gyv. Plungėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8824, išduotas 1932 10 31.

Gedraitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 03 16 Butkaičių I k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Grandinis. Tarnavo sav. nuo 1919 06 18, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 24. 1929 m. gyv. Eržvilko vls. Paupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4250, išduotas 1929 11 21.

Gedrimas

Aleksas, Alekso sūnus

Gimė 1899 06 02 Mosėdžio mstl. Mosėdžio vls. (Skuodo r.). Tarnavo sav. 1919 06 09–1921 11 15. 1928 m. tarnavo liktiniu ulonų pulke Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1476, išduotas 1929 02 04.

Gedvila

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1901 01 05 Šveisčių k. Batakių vls. (Tauragės r.). Mirė 1921 01 01. Apdov. išd. tėvui, gyv. Raseinių apskr. Nemakščių mst. Įst. sav. 1919 04 11. Mirė 1-je atskiroje ligoninėje. Sav. LKKSK 1933 01 03, prot. Nr. 224. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8990, išduotas 1933 01 31.

Gedvila

Albinas, Jono sūnus

Gimė 1899 06 17 Bartninkų mstl. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 10 30. 1929 m. gyv. Bartninkų vls. Dalgėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2990, išduotas 1929 06 26.

Gedvilas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1897 01 05 Užvenčio mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1918 12 08–1920 08 20. Sav. LKKSK 1932 02 02, prot. Nr. 188. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Raudėnų vls. Girininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7913, išduotas 1932 12 15.

Gedvilas

Aleksandras, Domo sūnus

Gimė 1898 01 31 Gudavo plv. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 01 04–1922 06 30. Sav. LKKSK 1932 06 08, prot. Nr. 205. 1932 m. gyv. Gargždų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8633, išduotas 1932 06 22.

Gefenas

Abromas, Ošerio sūnus

Gimė 1901 06 14 Vilniuje. Tarnavo sav. 1920 07 12–1922 10 09. Sav. LKKSK 1936 09 23, prot. Nr. 348. 1935 m. gyv. Kėdainiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9847, išduotas 1936 10 17.

Gefenas

Zalmanas Nochumas, Efraimo Iciko sūnus

Gimė 1902 09 08 Kaune. Tarnavo sav. 1919 06 18–1920 07 13. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7558, išduotas 1931 11 28.

Gegelis

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1900 01 27 Pakriaunių k. Kriaunų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 12 01. 1930 m. gyv. Obelių vls. Antanošės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6580, išduotas 1931 03 26.

Gegužis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 10 29 Guobinių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1941 06. Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 11 01 1 p.p. Priklausė LKKSS Seinų skyriui. Tarnavo pasienio policijoje. Gavo žemės iš Leipalingio dv. Nukankintas raudonarmiečių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4118, išduotas 1929 11 21.

Gegžna

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1892 04 16 Okainių k. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1920 02 13. Nuo 1921 07 21 buvo Laukuvos pašto telegrafo įstaigos viršininkas. 1928 m. tebedirbo ten pat. Apdovanojimo liudijimas Nr. 731, išduotas 1928 08 29.

Gėgžna

Juozas, Mataušo sūnus

Gimė 1897 03 19 Okainių k. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Ats. vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 01 18 į 1 raitelių pulką. 1919 03 pasiųstas į Karo m-klą. 1919 08 05 perkeltas į Panevėžio batalioną. 1923 m. suteiktas vyr. ltn. laipsnis. 1927 m. dėl ligos paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 748, išduotas 1928 08 27.

Gėgžna

Jurgis, Zigmo sūnus

Gimė 1894 04 07 Okainių k. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Mirė 1935 12 26 Krekenavos mstl. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Jaun. leitenantas. Suorganizavo Okainių vyrus savanoriais. 1920 10 17 baigė Karo m-klą, tarnavo 4 p.p. 1924 m. dėl ligos paleistas į atsargą. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7563, išduotas 1931 11 28.

Geidrikas

Vilhelmas, Liudviko sūnus

Gimė 1903 10 12 Kybartų mst. (Vilkaviškio r.). Vyresn. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 10 15–1923 05 24, vėliau – virštarnybiniu. 1928 m. tebetarnavo 5 p.p., ūkio kuopoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 309, išduotas 1928 06 09.

Geiga

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1883 08 01 Skrebotiškių dv. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Ats. pulkininkas. Įst. sav. 1919 01 12 į Artilerijos pulką. 1926 09 09 pačiam prašant paleistas į atsargą. Gyv. Piniavos vls. Vaivadų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 981, išduotas 1928 09 29.

Gelažėla

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1899 08 29 Litkūnų k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 09–1921 09 11, mobilizuotu – 1920 11 17–1921 12 03. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3561, išduotas 1929 08 21.

Gelažius

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1897 Dangstytės k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1918 12 29–1920 02 29, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6658, išduotas 1931 04 21.

Gelčys

Andrius, Antano sūnus

Gimė 1898 11 18 Mikalinės k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 20, pašauktu – 1919 03 05–1921 01 15, paleistas dėl šeimyninės padėties. 1929 m. gyv. Mikališkio vls. Tartupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6090, išduotas 1930 12 15.

Geldauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 06 17 Lankupėnų dv. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Bartininkų vls. Moliniškių k. Įst. sav. 1919 02 05. 1919 07 11 dingo be žinios mūšyje. Sav. LKKSK 1938 11 11, prot. Nr. 425. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10135, išduotas 1938 11 29.

Geleževičius

Jonas, Rapolo sūnus

Gimė 1899 04 08 Užpalių mstl. Užpalių vls. (Utenos r.). Mirė 1920 02 04 Kupiškio mst. (Kupiškio r.). Apdov. išd. motinai Karolinai, gyv. Rokiškio apskr. Kamajų vls. Kariūnų k. Mirė 2 lauko ligoninėje. Sav. LKKSK 1933 12 12, prot. Nr. 258. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9391, išduotas 1933 12 30.

Geležiūnas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1894 Gulbiniškių k. Janavo vls. (Lazdijų r.). Mirė 1929 01 18 Zubrių k. Janavo vls. (Lazdijų r.). Metrikuose – Geležius. Įst. sav. 1919 03 25. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5472, išduotas 1930 08 11.

Geležiūnas

Antanas Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1897 06 06 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 02 20–1921 12 01. 1931 m. gyv. Kybartų vls. Keturkaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7651, išduotas 1931 12 16.

Geležiūnas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1895 07 12 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 10–1920 05 22. 1930 m. gyv. Naumiesčio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5760, išduotas 1930 10 31.

Geležius

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1891 I p. Jurgiškių k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1921 10 21. 1930 m. gyv. Kvietiškio vls. Kumelionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4955, išduotas 1930 04 30.

Gelgota

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1899 12 03 Bartninkų mstl. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 05–1921 11 30. 1929 m. gyv. Bartninkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4148, išduotas 1929 11 21.

Gelguda

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1898 Bartninkų mstl. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Gelgota. Tarnavo sav. 1919 01 24–1921 12 01. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Kalvarijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4689, išduotas 1930 02 15.

Gelumbauskas

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1896 01 23 Beraznykų k. Būdviečio vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 08 26. 1920 09 06 mūšyje dingo be žinios. 1921 08 01 priimtas kaip naujokas ir tarnavo iki 1923 09 07. Buvo lenkų nelaisvėje, pabėgo, buvo sužeistas. Sav. LKKSK 1932 09 27, prot. Nr. 211. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8793, išduotas 1932 10 31.

Gelūnas

Zigmas, Antano sūnus

Gimė 1893 04 18 Rėksnių vns. Šešuolių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 21–1920 07 11. 1928 m. gyv. Šešuolių vls. Kartėnų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2319, išduotas 1929 04 24.

Gembickas

Bolius, Mato sūnus

Gimė 1895 Gučkampio k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Mirė 1945 Baltarusijoje, Orša. Vyčio Kryžiaus kavalierius. (Mirė Oršos (Baltarusija) kalėjime.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 01–1922 04 08. 1928 m. gyv. Vilkijos vls. Bernotiškių k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1362, išduotas 1928 11 23.

Gencevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 09 09 Paežerių (Pažerių) k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 09–1921 12 10. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3660, išduotas 1929 08 21.

Genčerauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1897 12 10 Pašeimenių dv. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 12. 1931 m. gyv. Bartninkų vls. Pagernavės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5842, išduotas 1930 11 11.

Genčerauskas

Julius Pijus, Jono sūnus

Gimė 1900 Pašeimenių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 04 19 ir pašauktu 1921 12 07–1923 05 31. 1931 m. gyv. Bartninkų vls. Pagernevės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7276, išduotas 1931 08 31.

Genčius

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1898 11 07 Bukonių (Lenčianskų) k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 12 01. 1930 m. gyv. Vilkaviškio aps. Pajavonio vls. Užbalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7275, išduotas 1931 08 31.

Genčius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1887 03 20 Laigių k. Endriejavo vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1920 09 18. Sav. LKKSK 1933 05 23, prot. Nr. 242. 1932 m. gyv. Gargždų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9207, išduotas 1933 05 31.

Gendvilas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1897 12 05 Eivydų k. Alsėdžių vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1921 01 12. 1928 m. gyv. Mažeikių stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 736, išduotas 1928 08 29.

Gendvilas

Leonas, Leono sūnus

Gimė 1896 03 14 Pelenių k. Alsėdžių vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1921 11 10. 1931 m. gyv. Nevarėnų vls. Liepkalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7228, išduotas 1931 08 31.

Genevičius

Aleksas, Adomo sūnus

Gimė 1900 08 13 Barčių k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1923 01 11. 1929 m. gyv. Seinų apskr. Veisėjų vls. Vytautų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5217, išduotas 1930 06 25.

Genevičius

Tomas, Tomo sūnus

Gimė 1898 03 18 Leliušių k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 11 09. 1928 m. gyv. A. Panemunės vls. Kampiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4731, išduotas 1930 02 15.

Genevičius

Edvardas, Vinco sūnus

Gimė 1899 01 06 Gečionių dv. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 29–1921 10 29. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Grinapolio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3583, išduotas 1929 08 21.

Genys

Povilas, Alekso sūnus

Gimė 1899 07 04 Kritižio k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 06 15–1921 10 31. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6659, išduotas 1931 04 21.

Genys

Karolis, Miko sūnus

Gimė 1899 11 17 Laumenkos vns. Šešuolių vls. (Ukmergės r.). Kilęs iš Pabaisko vls. Beliūnų k. Tarnavo sav. 1919 06 18–1921 06 11. 1928 m. gyv. Šešuolių vls. Kartėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4300, išduotas 1929 11 21.

Genys

Ipolitas, Felikso sūnus

Gimė 1896 10 15 Užupės k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1921 11 09. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. Levaniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1949, išduotas 1929 03 26.

Genys

Andrius, Andriaus sūnus

Gimė 1902 07 31 Skriaudžių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Vyr. leitenantas. 1920 09 17 stojo sav. į 2 ulonų pulką, iš kurio pasiųstas į Karo mokyklą. Dalyvavo Klaipėdos išvadavime. 1940 m. paleistas į atsargą. Kapitonas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 29, išduotas 1928 04 23.

Genys

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1899 03 12 Vainuto mstl. Vainuto vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 04 29. 1928 m. gyv. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 690, išduotas 1928 08 29.

Genys

Vladas, Mykolo sūnus

Gimė 1903 01 01 Latvijoje, Ryga. Mirė 1932 08 01 Kaune. Apdov. išd. tėvui, gyv. Baisogalos stotyje. Tarnavo sav. 1920 12 03–1924 09 04. Sav. LKKSK 1933 09 19, prot. Nr. 247. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9274, išduotas 1933 09 30.

Genys

Petras, Kazimiero sūnus

Gimė 1894 09 27 Gailionių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Mirė 1969 JAV. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Įst. sav. 1918 12 10 į 1 p.p. 1919 m. suteiktas majoro, vėliau – pulkininko laipsnis. Tarnavo iki 1940 m. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 156, išduotas 1928 05 30.

Genys

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1901 08 14 Dambravinos k. Kazlų Rūdos vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 06–1920 09 11, 1921 10 28–1923 02 06. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Vištyčio vls. Stirniškių k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6096, išduotas 1930 12 15.

Gensas

Jokūbas, Vulfo Jankelio sūnus

Gimė 1903 04 03 Ilgviečių k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Mirė 1943 09 14 Vilniuje. Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1920 11 15 į karo m-klą. 1925 m. paleistas į atsargą. Dirbo mokytoju, buhalteriu. 1938 m. LKK Sav. kūrėjų šaulių būrio narys. 1942–1943 m. geto policijos vadas. Nušautas gestapo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2872, išduotas 1929 06 26.

Gentvainis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1895 08 20 Palukštės k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Mirė 1919 05 12 Kaune. Kilęs iš Laukuvos mst. Apdov. išd. motinai Elenai, gyv. Varnių mst. Įst. sav. 1919 04 18. Mirė II-je R. Kryžiaus ligoninėje nuo dėmėtosios šiltinės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4117, išduotas 1929 11 21.

Gerčius

Antanas, Povilo sūnus

Gimė 1899 12 05 Adomaičių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 02 09–1921 10 16. 1929 m. gyv. Kražių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4119, išduotas 1929 11 21.

Gerdauskas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1881 11 14 Jurgbūdžių k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 10 12–1920 11 20. 1913 05 18–1918 12 08 gyv. Vokietijoje. Nuo 1920 m. lapkričio 25 d. tarnavo Valstybės kontrolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1805, išduotas 1929 03 30.

Gerdvilis

Steponas, Juozo sūnus

Gimė 1900 02 27 Runionių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Mirė 1936 04 16 Čekijoje. Ats. leitenantas. Įst. sav. 1919 05 16, tarnavo Kauno komendantūroje. 1919 12 16 baigė Karo m-klą. Tarnavo Autobatalione. 1922 m. paleistas iš kariuomenės mokytis. 1935 m. suteiktas ats. leitenanto laipsnis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3579, išduotas 1929 08 21.

Gerdžiūnas

Antanas, Stepo sūnus

Gimė 1898 04 08 Rudžių k. Sidabravo vls. (Radviliškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 02–1921 11 01, 1924 03 01–1926 01 01 – autobatalione, nuo 1927 01 01 – Karo muziejuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 303, išduotas 1928 06 09.

Gerikas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1901 04 27 Kegrių k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 04 08–1920 05 28. 1928 m. gyv. Mažeikių vls. Urvikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 656, išduotas 1928 08 29.

Germanas

Antanas, Kosto sūnus

Gimė 1900 01 30 Kaune. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 03 18–1920 03 08, mobilizuotas kaip puskarininkis 1920 11 06–1921 04 01. Sav. LKKSK 1933 01 03, prot. Nr. 224. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8989, išduotas 1933 01 31.

Germanas

Albertas, Augusto sūnus

Gimė 1900 12 13 Jezmiškių k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1921 10 29. 1929 m. gyv. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3362, išduotas 1929 07 31.

Germanas

Aleksas, Juozo sūnus

Gimė 1891 09 04 Kaune. Grandinis. Tarnavo sav. 1919 05 23–1921 10 09. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6582, išduotas 1931 03 26.

Gertus

Bronius, Viktoro sūnus

Gimė 1896 02 01 Vilkiškių k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Mirė 1973 02 05 Kaune. Kapitonas. Įst. sav. 1919 04 26, paskirtas į Inžinerijos batalioną, vėliau – Karo mokykla. Apdovanojimo liudijimas Nr. 335, išduotas 1928 06 09.

Gerulaitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 05 31 Bacių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – kilęs iš Raseinių apskr. Jurbarko vls. Skirsnemunės k. Apdov. savanorio medaliu Tarnavo sav. 1919 02 20–1920 03 18. 1930 m. gyv. Skirsnemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4487, išduotas 1930 02 15.

Gerulaitis

Zenonas, Jono sūnus

Gimė 1894 12 22 Paežerių dv. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1945 04 20 Rusijoje, Irkutsko lageris. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Įst. sav. 1918 11 10 į 1 p.p. 1919 m. – kapitonas, 1922 m. – majoras, 1925 m. – plk. ltn. Tarnavo iki 1941 m. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 13, išduotas 1928 04 23.

Gerulaitis

Justinas, Vinco sūnus

Gimė 1898 08 06 Girinių Šunkarių k. Jankų vls. (Šakių r.). (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 28–1920 03 07. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Pilviškių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3364, išduotas 1929 07 31.

Gerulaitis

Karolis, Godlibo sūnus

Gimė 1899 01 28 Geisteriškių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 09–1921 12 01. 1929 m. gyv. Kybartų mst., 1934 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3562, išduotas 1929 08 21.

Gerulaitis

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1897 04 03 Pavidaujo (Cariškės) k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Mirė 1919 07 03. Apdov. išd. motinai Marei, gyv. Skirsnemunėje. Įst. sav. 1919 01 19. Mirė kilnojamojoje kariškoje ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6908, išduotas 1931 06 22.

Gervė

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 04 14 Budrių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 04–1921 10 26. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7345, išduotas 1931 09 25.

Gervė

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1901 11 01 Purviniškio k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1920 07 15. 1928 m. gyv. Šakių apskr. ir vls. Augustavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 695, išduotas 1928 08 29.

Gervė

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 02 05 Pasvaliečių k. Pabiržės vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 07 17–1921 07 31. 1929 m. gyv. Biržų apskr. N. Radviliškio vls. Pagervės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1945, išduotas 1929 03 26.

Gervė

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1902 03 19 Čečiškių k. Pandėlio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 08 05. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7912, išduotas 1932 02 15.

Gervelis

Vilius, Prano sūnus

Gimė 1899 Treibšių k. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 16 1 p.p. 1928 m. gyv. Šeduvoje. 1930 m. Panevėžio apyg. teismas už buitinę vagystę nuteisė 2 m. kalėti. Apdovanojimas anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2170, išduotas 1929 04 17.

Gervelis

Liudas, Liudo sūnus

Gimė 1900 Lasevičių dv. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 11 08. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1130, išduotas 1928 10 31.

Gervinas

Mykolas, Jono sūnus

Gimė 1893 08 10 Tūbinių k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 10 06–1921 04 17. 1933 m. gyv. Šilalės mst. Apdov. Nr. 9355, išd. 1933 11 30. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9282, išduotas 1933 09 30.

Gesas

Otto Karolis, Prano sūnus

Gimė 1901 05 25 Kaune. Tarnavo sav. 1919 08 10–1925 04 08. Sav. LKKSK 1936 02 26, prot. Nr. 329. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9734, išduotas 1936 03 07.

Gicevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1898 03 03 Ogintų k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 04 10, 1922 04 22–1922 05 10. 1930 m. gyv. Rumšiškių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5653, išduotas 1930 10 10.

Giedraitis

Balys, Marcijono sūnus

Gimė 1890 01 14 Latvijoje, Ryga. Mirė 1941 06 23 Baltarusijoje, Červenė. Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – kilęs iš Biržų apskr. Joniškėlio vls. Valdeikių k. Apdov. savanorio medaliu Įst. sav. 1919 01 13 yp. reikalų karininku. 1930 m. Krašto apsaugos ministras. 1935 m. tarnavo VRM. Apdovanojimo liudijimas Nr. 834, išduotas 1928 11 10.

Giedraitis

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1896 11 25 Blinstrubiškių dv. Viduklės vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1922 07 05. Sav. LKKSK 1935 04 24, prot. Nr. 302. 1934 m. gyv. Raseinių vls. Bagdoniškės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9607, išduotas 1935 05 29.

Giedraitis

Aleksas, Kazio sūnus

Gimė 1901 01 24 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1921 10 16. 1929 m. gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3711, išduotas 1929 10 21.

Giedraitis

Aleksandras, Felikso sūnus

Gimė 1895 08 03 Trumponių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Mirė 1927 06 23 Žemaitkiemio dv. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Apdov. išd. sūnaus Stepono golobėjui. Tarnavo sav. 1919 06 13–1921 10 16. Sav. LKKSK 1933 05 23, prot. Nr. 242. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9206, išduotas 1933 05 31.

Giedraitis

Andrius, Miko sūnus

Gimė 1896 09 26 Armaniškių dv. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 28–1921 10 15. 1932 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9178, išduotas 1933 05 21.

Giedraitis

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1898 10 22 Pavašuokių k. Inturkės vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1920 10 26–1923 12 05. Buvo lenkų nelaisvėje. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1939 m. gyv. gimtinėje. Komisijos pripažintas savanoriu 1940 06 21 prot. Nr. 4. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10284, išduotas 1940 06 30.

Giedraitis

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1894 04 18 Temelionės plv. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 05 28. Apdov. išd. tėvui, gyv. Kėdainių vls. Paobelių k. Įst. sav. 1919 05 16. Nukautas mūšyje bolševikų fronte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6921, išduotas 1931 06 22.

Giedraitis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1885 08 18 Miškinių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 03 20. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3710, išduotas 1929 10 21.

Giedraitis

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1898 09 08 Šilvėnų k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 10 06. 1931 m. gyv. Šakių vls. Kušlikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6283, išduotas 1931 02 25.

Giedraitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1903 01 23 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). San. puskarininkis. Įst. sav. 1920 12 24. 1928 m. tarnavo 2-ojo ulonų pulko ligoninėje Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 246, išduotas 1928 06 14.

Giedraitis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 03 11 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 04 30, 1920 09 24–1922 01 01. 1929 m. gyv. Jurbarke, vėliau tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5844, išduotas 1930 11 11.

Giedraitis

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1890 05 02 Šaukoto k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Kilęs iš Raseinių apskr. ir vls. Paežerių k. Tarnavo sav. 1920 01 01–1920 05 29, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Šiluvos vls. Miškinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6944, išduotas 1931 06 25.

Giedraitis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1901 07 23 Veiverių mstl. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 05 22–1920 08 18. 1929 m. gyv. Veiverių vls. Lizdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5404, išduotas 1930 07 31.

Giedraitis

Juozas, Kazimiero sūnus

Gimė 1899 07 16 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 02 27–1922 07 29. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. ir vls. Pelėdnagių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6424, išduotas 1931 02 28.

Giedraitis

Juozas, Jokūbo sūnus

Gimė 1892 04 13 Kybartų mst. (Vilkaviškio r.). Mirė 1962 Kanadoje. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Majoras (1923 m.). Įst. sav. 1919 01 09 į Seinų komendantūrą, vėliau paskirtas į Artilerijos pulką. tarnavo iki 1940 m. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 612, išduotas 1928 08 23.

Giedraitis

Vladas, Onos sūnus

Gimė 1905 12 19 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 12 23–1921 10 20 7 p.p. 1929 m. gyv. Jurbarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4929, išduotas 1930 04 30.

Giedravičius

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1874 01 07 Latvijoje, Ryga. Ats. kapitonas. Tarnavo sav. 1919 03 26–1921. Gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5764, išduotas 1930 10 31.

Giedrys

Viktoras, Jokūbo sūnus

Gimė 1894 03 12 Kybartų k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1955 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Brigados generolas. Įst. sav. 1919 02 10, paskirtas į Seinų komendantūrą. 1940 m. paleistas dėl ligos. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10245, išduotas 1940 06 05.

Gikys

Feliksas, Kipro sūnus

Gimė 1897 03 08 Vaitkūnų k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 07 15–1921 12 29, 1922 01 01–1924 01 20. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5058, išduotas 1930 05 30.

Gikys

Antanas, Stepo sūnus

Gimė 1894 05 07 Galvydžių k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 08 01–1922 04 01. 1932 m. gyv. Utenos apskr. Debeikių vls. Kirdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8851, išduotas 1932 11 30.

Gilevičius

Leonas, Stasio sūnus

Gimė 1903 04 12 Kaune. Tarnavo sav. 1919 01 29–1920 04 21. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1948, išduotas 1929 03 26.

Giliauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 20 Mickūnų k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1920 08 14. 1929 m. gyv. Vyžuonų vls. Dobrovolės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2599, išduotas 1929 05 31.

Gilis

Povilas, Povilo sūnus

Gimė 1894 08 31 Likėnų k. Pabiržės vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 10 28–1922 05 05. Sav. LKKSK 1933 03 21, prot. Nr. 234. 1929 m. gyv. Šilutės apskr. Šakunėlių pereiname punkte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9118, išduotas 1933 03 31.

Gilys

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1899 01 03 Pašiaušės k. Pašiaušės vls. (Kelmės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 08 06–1922 04 14. Sav. LKKSK 1935 09 11, prot. Nr. 314. 1935 m. gyv. Raseinių apskr. Tytuvėnų vls. Tytuvinėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9646, išduotas 1935 10 15.

Gylys

Juozas, Jokūbo sūnus

Gimė 1897 1 31 Gudelių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 17–1921 10 25. 1928 m. gyv. Veisiejų vls. Golstų–Vytautų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9646, išduotas 1929 10 21.

Gylys

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1897 05 18 Pavytės k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Įst. sav. 1919 01 03. 1919 04 08 sužeistas pateko į bolševikų nelaisvę. Grįžo 1919 07 28. Invalidas. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 693, išduotas 1928 08 29.

Gilius

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1895 09 23 Lijono k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1920 07 17–1922 02 02. Buvo sužeistas. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 1243). 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4313, išduotas 1929 11 21.

Gilius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1902 06 05 Bebrininkų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1920 03 01, pašauktu – 1924 01 12–1924 12 06. 1930 m. gyv. Žaliosios vls. Gustaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5761, išduotas 1930 10 31.

Gindrėnas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1899 11 29 Anykščių mst. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 29. Sav. LKKSK 1933 05 06, prot. Nr. 244. 1933 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9229, išduotas 1933 06 30.

Gindrėnas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 12 29 Paandrioniškio k. Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 29. 1929 m. gyv. Andrioniškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2099, išduotas 1929 04 17.

Gindželis

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1897 01 13 Mikiškių k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 11 20–1922 04 11 Zarasų ir Kauno komendantūrose. Sav. LKKSK 1933 01 03, prot. Nr. 224. Gavęs žemės gyv. Antalieptės vls. Svydžių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8991, išduotas 1931 01 31.

Gineika

Jaroslavas, Miko sūnus

Gimė 1887 09 22 Kalnelių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 01 03–1920 03 01. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Deltuvos vls. Rakaučiznos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6177, išduotas 1931 01 22.

Gineitis

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1898 05 16 Tauragnų dv. Tauragnų vls. (Utenos r.). Mirė 1942 04 02 Rusijoje. Kapitonas (1928), rezistentas, tremtinys. Įst. sav. 1919 03 20 Į Panevėžio atskirą batalioną, pasiųstas į Karo m-klą, paskirtas į 8 p.p. 1931 m. paleistas į dimisiją. Sušaudytas. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 353, išduotas 1928 06 09.

Ginevičius

Petras, Tomo sūnus

Gimė 1900 07 07 Leliušių k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 06 07–1921 11 24. 1929 m. gyv. Trakų apskr. Kruonio vls. Karveliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4551, išduotas 1930 02 15.

Giniotis

Alfonsas, Vinco sūnus

Gimė 1900 01 28 Pučkurių k. Varnių vls. (Telšių r.). Mirė 1923 06 10 Tarvydų k. Žarėnų vls. (Telšių r.). Palaidotas(-a): Telšių mst. (Telšių r.). Įst. sav. 1919 03 03. Nukautas kovoje su plėšikais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7232, išduotas 1931 08 31.

Giniotis

Balys, Vinco sūnus

Gimė 1901 07 01 Telšių mst. (Telšių r.). Įst. sav. 1919 03 13. Sav. LKKSK 1937 03 17, prot. Nr. 370. 1930 m. gyv. Telšiuose, buvo mūrininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9999, išduotas 1937 05 28.

Giniūnas

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1903 03 17 Rolių k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1920 09 21–1921 11 14. 1928 m. gyv. Lazdijų vls. Papečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1395, išduotas 1928 12 07.

Ginkus

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1898 02 19 Kaune. Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 12. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Garliavos vls. Cebeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7344, išduotas 1931 09 25.

Ginkus

Karolis, Kazio sūnus

Gimė 1903 06 05 JAV. Mirė 1927 08 08. Kilęs iš Alytaus apskr. Jiezno vls. Paverknės k. Apdov. išd. žmonai, gyv. Alovės vls. Potaronių k. Įst. sav. 1919 03 03. Sav. LKKSK 1933 02 28, prot. Nr. 231. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9079, išduotas 1933 03 31.

Gintalas

Alfonsas, Antano sūnus

Gimė 1902 06 06 Repšių dv. Židikų vls. (Mažeikių r.). Metrikuose – Gintilas. Kilęs iš Mažeikių apskr. Židikų vls. Juodeikių k. Tarnavo sav. 1920 12 05–1922 10 24. 1930 m. gyv. Juodeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5932, išduotas 1930 11 17.

Gintalas

Antanas, Kajetono sūnus

Gimė 1901 04 09 Šlečkų k. Alsėdžių vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1920 03 08–1922 10 07. Sav. LKKSK 1937 02 24, prot. Nr. 367. 1936 m. gyv. Argentinoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9948, išduotas 1937 04 19.

Gintautas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1893 09 09 Užugulbinės k. Pabiržės vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 07 10–1920 05 19. 1928 m. gyv. Biržų vls. Kalnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3313, išduotas 1929 07 31.

Gintautas

Leonas Jonas, Povilo sūnus

Gimė 1900 04 16 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Biržų apskr. ir vls. Štakirių k. Tarnavo sav. 1920 09 10–1922 10 05. 1931 m. gyv. Štakirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7952, išduotas 1932 02 29.

Gira

Liudas, Kosto sūnus

Gimė 1886 08 25 Vilniuje. Apd. Ats. karo valdininkas. Tarnavo sav. 1918 12 24–1920 01 15 karo valdininko teisėmis. Apdov. Vyčio kryžiumi. 1928 m. gyv. Kaune, Duonelaičio 18, 1. Buvo pirmuoju Vilniaus karo komend., dirbo Gen.Št. žvalgybos sk. viršin. Apdovanojimo liudijimas Nr. 747, išduotas 1928 08 29.

Giraitis

Liudas, Antano sūnus

Gimė 1902 07 12 Vladiškių (Mačių) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1921 10 16. 1931 m. gyv. Trakų apskr. Onuškio vls. ir mst., vėliau – Marijampolės apskr. Balbieriškyje. Dirbo pašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7911, išduotas 1932 02 15.

Girčys

Motiejus, Izidoriaus sūnus

Gimė 1899 02 24 Velykuškių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). 1 husarų pulko sav. 1919 06 23–1921 12 06. 1922–1923 Gipėnų sen. seniūnas, 1924 10 15–1932 Antazavės vls. viršaitis. 1940–1959 buvo Vorkutoje. Grįžęs gyv. Antazavės vls. Dervinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1237, išduotas 1928 10 31.

Girčius

Kostas, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 11 Paulaičių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 08 26–1919 10 01, šauktiniu – iki 1922 01 17. 1930 m. gyv. Klaipėdos kr. Šilutės apskr. Miškogalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8113, išduotas 1932 03 29.

Girčius

Petras, Domo sūnus

Gimė 1895 12 18 Paulaičių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 08 27–1922 03 05. Buvo lenkų nelaisvėje. 1929 m. gyv. Švėkšnos vls. Bumbuliškės k., kur gavo žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2991, išduotas 1929 06 26.

Girdauskas

Kazys, Igno sūnus

Gimė 1892 07 23 Juodmiškio k. Vilkijos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1922 10 17. Sav. LKKSK 1933 10 31, prot. Nr. 253. 1933 m. gyv. Vilkijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9334, išduotas 1933 11 30.

Girdauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1902 06 22 Sintautų mstl. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 11 11–1922 04 06. 1928 m. gyv. Vilkaviškio vls. D. Šelmių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1631, išduotas 1929 02 19.

Girdauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 05 21 Mureikų k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1922 07 09. 1930 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Gudlankio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4475, išduotas 1930 02 15.

Girdauskas

Vytautas Petras, Antano sūnus

Gimė 1900 06 30 Meištų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 01–1921 11 18. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3015, išduotas 1929 06 25.

Girdenis

Vincas, Domo sūnus

Gimė 1890 01 20 Ketūnų k. Sedos vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 02 12. 1929 m. gyv. Mažeikių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3798, išduotas 1929 10 21.

Giriūnas-Gurevičius

Vladas, Vinco sūnus

Gimė 1898 04 30 Užupių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Mirė 1977 04 27 Kanadoje, Monrealis. Ats. leitenantas. Įst. sav. 1919 02 27. 1919 07 30 priimtas į Karo m-klą. 1930 m. perkeltas į Vilniaus komendantūrą. 1922 m. paleistas iš kariuomenės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 204, išduotas 1928 06 14.

Giriūnas-Gurevičius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1898 04 30 Užupių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Mirė Rusijoje, Kanskas. Įst. sav. 1919 01 19. Apdov. Vyčio Kryžiumi ir kt. Tarnavo iki 1940 m. Sušaudytas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 48, išduotas 1928 04 23.

Girkus

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1902 04 12 Skiemonių k. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1920 06 01–1923 05 29. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1363, išduotas 1928 11 23.

Girnius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 08 11 Kurtinių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 04 09–1922 09 14. 1928 m. gyv. Šiaulių apskr. Pakruojo mst. Dalyvavo Klaipėdos atvadavime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1269, išduotas 1928 11 14.

Girnius

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1895 01 15 Šakališkių k. Igliškėlių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 02 13. 1933 m. gyv. Sasnavos vls. Limarkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9356, išduotas 1933 11 30.

Girskis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1898 05 05 Prišmantų k. Žygaičių vls. (Tauragės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 25–1921 12 12. 1928 m. gyv. Kaune. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1394, išduotas 1928 12 07.

Girštautas

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1897 04 09 Rajūnų dv. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Kilęs iš Panevėžio apskr. Krekenavos vls. Krivulių k. Tarnavo sav. 1919 04 04–1921 03 19. 1930 m. gyv. Krivulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7560, išduotas 1931 11 28.

Girutis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1901 03 27 Gaspariškių k. Pabradės vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1919 06 29–1921 05 08. Gyv. Panevėžio apskr. Šimonių vls. Pelyšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1632, išduotas 1929 02 19.

Giržadas

Jonas, Jeronimo sūnus

Gimė 1901 06 27 Gedužių k. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1920 07 27–1921 06 06. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8413, išduotas 1932 05 31.

Giržatas

Povilas, Kajetono sūnus

Gimė 1898 12 02 Užvarmio vns. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Vyr. puskarininkis. Įst. sav. 1919 03 04. 1928 m. tebetarnavo virštarnybiniu 9 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1568, išduotas 1929 02 19.

Gladutis

Pranas, Jokūbo sūnus

Gimė 1893 04 02 Narvaišių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Mirė 1939 10 28 Kaune. Pulk. leitenantas. Įst. sav. 1918 11 23 į 1 p.p. Tarnavo visu laiku įvairiose pareigose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2612, išduotas 1929 05 31.

Glasas

Valteris, Karolio sūnus

Gimė 1905 07 16 Kidulių k. Kidulių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1920 07 28–1921 07 29. 1929 m. gyv. Kidulių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5200, išduotas 1930 06 25.

Glazas

Maksas, Giršo sūnus

Gimė 1895 Tauragės mst. (Tauragės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 07 04, pašauktu – 1920 08 18–1921 11 14. Sav. LKKSK 1934 04 24, prot. Nr. 271. 1934 m. gyv. Tauragėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9490, išduotas 1934 05 22.

Glazauskas

Antanas, Kosto sūnus

Gimė 1896 01 03 Laiškalnio k. Kražių vls. (Kelmės r.). Kilęs iš Tauragės apskr. Kaltinėnų vls. ir mst. Tarnavo sav. 1920 11 07–1922 02 08. 1928 m. gyv. Kaltinėnų vls. Bartkiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3872, išduotas 1929 11 11.

Glebas

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1895 11 02 Paistrės k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 06 14–1921 04 19. 1930 m. gyv. Panevėžio mst., vėliau – Spirakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6922, išduotas 1931 06 22.

Glebas

Bernardas, Onos sūnus

Gimė 1902 08 26 Pažvėrinių k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1920 07 17 –1923 04 19. 1932 m. gyv. Piniavos vls. Šauklių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5846, išduotas 1930 11 11.

Glemža

Kazys, Miko sūnus

Gimė 1901 12 02 Virembos vns. Panemunio vls. (Rokiškio r.). Mirė 1927 07 10 Kaune. Tarnavo sav. 1919 11 01–1923 01 04. Sav. LKKSK 1932 11 30, prot. Nr. 220. Mirė Kauno mst. ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8910, išduotas 1932 12 28.

Gliaubicas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1901 12 19 Pajevonių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 15–1922 10 01, su pertrauka 1920 05 01–1921 11. 1920–1928 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Kybeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3243, išduotas 1929 07 30.

Glodenis

Stepas, Stasio sūnus

Gimė 1896 10 22 Telšių mst. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 04 06–1922 07 30. Sav. LKKSK 1933 05 23, prot. Nr. 242. 1932 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Žagrėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9205, išduotas 1933 05 31.

Glodenis

Zenonas, Igno sūnus

Gimė 1897 08 29 Patausalės k. Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1920 03 28. Sav. LKKSK 1936 12 16, prot. Nr. 358. Gyv. Telšių vls. Patausalės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9904, išduotas 1937 01 30.

Glovackas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 12 16 Kirmėlinės k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 06 16, pašauktu – 1919 10 01–1921 03 01. Buvo lenkų nelaisvėje. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Kvietiškio vls. Liepynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3962, išduotas 1929 11 13.

Glušauskas

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1898 08 21 Navickų k. Antnemunio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 02 04–1920 04 14, paleistas dėl ligos. 1929 m. tarnavo Alytaus apskr. I nuovados policininku. Gyv. Dovaniškių k. Alytaus vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3681, išduotas 1929 08 21.

Goberis

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1899 Kažanių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 06 07. 1928 m. gyv. Lazdijų vls. Spiluciškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1008, išduotas 1928 10 20.

Gochleitneris

Aleksas, Karolio sūnus

Gimė 1895 03 22 Pamargių k. Igliškėlių vls. (Marijampolės r.). Metrikuose – Hochleitner. Kilęs iš Javaravo vls. Šlavančių k. Apdov. anuliuotas. Pažymėjimas ir medalis atimtas paaiškėjus, kad dalyvavo 1920 m. vasario mėn. sukilime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3848, išduotas 1929 11 11.

Gochleitneris

Hermanas, Karolio sūnus

Gimė 1899 08 10 Šlavančių k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 01 12. Apdov. išd. tėvui, gyv. Javaravo vls. Šventaragio k. Tarnavo sav. 1919 05 30–1920 01 12. Mirė nuo ligos karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6917, išduotas 1931 06 22.

Godeliauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 01 17 Eidžiotų k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1921 05 20. 1929 m. gyv. Tauragės apskr. Laukuvos vls. Vaitkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2101, išduotas 1929 04 17.

Godliauskas

Liudas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 10 19 Skačių k. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Mirė 1920 02 08 Kaune. Tarnavo sav. 1919 09–1920 02 08. Mirė R. Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3436, išduotas 1929 07 31.

Gofmanas

Alfonsas, Vlado sūnus

Gimė 1902 07 28 Aristavo dv. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1920 03 09, šauktiniu – 1922 12 05–1923 06 17. Sav. LKKSK 18933 02 28, prot. Nr. 231. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9081, išduotas 1933 03 21.

Gofmanas

Antanas, Stepo sūnus

Gimė 1902 06 18 Krekenavos mstl. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Gopmanas. Kilęs iš Kėdainių apskr. ir vls. Petkūnų k. Įst. sav. 1919 03 10. 1928 m. gyv. Kėdainių apskr. ir vls. Stasinės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2324, išduotas 1929 04 24.

Gofmanas-Adomaitis

Adolfas, Amelijos sūnus

Gimė 1902 09 25 Vantainių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 05–1921 05 28. 1938 m. gyv. Šiaulių apskr. Joniškio vls. Tausėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10107, išduotas 1938 07 18.

Golcas

Povilas Michelis, Abromo sūnus

Gimė 1902 12 16 Zarasų mst. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1920 01 20–1922 04 16. 1923–1940 m. dirbo viešojoje policijoje Kaišiadoryse ir Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1321, išduotas 1928 11 14.

Goldbergas

Giršas, Jokūbo sūnus

Gimė 1902 Žiežmarių mst. t. gyv. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 20–1921 04 13, 1924 12 02–1925 01 01. 1931 m. gyv. Alytaus apskr. Stakliškių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8371, išduotas 1932 05 14.

Golmanas

Moizė, Ruvino sūnus

Gimė 1892 08 04 Baltarusijoje, Vitebsko apskr. Lepelio mst. Tarnavo sav. 1920 09 19–1921 07 15. 1928 m. gyv. Kretingoje, vėliau – Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1243, išduotas 1928 10 31.

Golmeistras

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1891 02 08 Latvijoje, Bebrojos k. (Bebrinė). Olmeistras. Tarnavo sav. 1919 10 17–1920 10 18. 1930 m. gyv. Rokiškio apskr. Panemunio vls. Maželių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5295, išduotas 1930 06 25.

Golombauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 07 26 Antakalnio k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Mirė 1930 07 04 Varėnos mst. (Varėnos r.). Apdov. išd. žmonai, gyv. Antakalnio k. Tarnavo sav. 1919 05 07–1922 04 01. Mirė nuo širdies ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6907, išduotas 1931 06 22.

Golubas

Jonas, Teodoro sūnus

Gimė 1893 05 15 Baltarusijoje, Gardino apskr. Pružanų vls. Zariečės k. Ats. grandinis. Tarnavo sav. 1920 11 04–1921 12 24. Sav. LKKSK 1933 10 17, prot. Nr. 251. 1932 m. gyv. Kaune, buvo gavęs žemės Vilijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9311, išduotas 1933 10 31.

Gonionis

Aba Icikas, Aiziko sūnus

Gimė 1896 12 27 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Goniodskis. Kitur – Isako. Įst. sav. 1919 02 26. 1919 07 06 baigė Karo m-klą. Ltn. 1922 05 02 paleistas studijuoti aukštąjį mokslą. Advokatas, žydų visuomenės veikėjas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1381, išduotas 1928 12 07.

Gontis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 10 08 Šiaulių mst. (Šiaulių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 10–1920 06 18. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4957, išduotas 1930 04 30.

Goras

Samuilas Volfas, Movšo sūnus

Gimė 1895 04 06 Kaune. Tėvai – Šiluvos miestelėnai. Tarnavo sav. 1919 06 28–1920 10 27. 1931 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8005, išduotas 1932 02 29.

Gordonas

Mejeris, Joselio sūnus

Gimė 1900 01 07 Vilniuje. Apdov. savanorio medaliu Tarnavo sav. 1919 11 12–1922 01 06. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8965, išduotas 1932 12 31.

Gordonas

Samuelis, Giršo sūnus

Gimė 1900 I p. Švenčionių mst. (Švenčionių r.). Įst. sav. 1919 08 16 į 2 atsargos, vėliau – Joniškėlio batalioną. 1920 05 07 demobilizuotas kaip netinkamas karo tarnybai. Gyv. Kybartuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8260, išduotas 1932 04 16.

Gorodeckas

Petras, Romualdo sūnus

Gimė 1899 01 25 Jodupės k. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Mirė 1920 01 16. Apdov. išd. tėvui, gyv. Panevėžio apskr. Vadoklių vls. Pupiališkių k. Tarnavo sav. 1919 05 08–1920 01 16. Mirė nuo dėmėtosios šiltinės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6581, išduotas 1931 03 26.

Gorskis

Jonas, Alekso sūnus

Gimė 1876 12 25 Kaune. Mirė 1920 04 11 Kaune. Apdov. išd. žmonai, gyv. Raudondvario vls. Mikalinavos k. Tarnavo sav. 1919 01 02–1920 02 13. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8114, išduotas 1932 03 29.

Gorskis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1903 12 31 Kaune. Įst. sav. 1919 01 06, Sav. LKKSK 1937 03 03, prot. Nr. 368. 1936 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9964, išduotas 1937 04 19.

Gorškovas

Jurgis

Gimė 1863 01 28 Rusijoje, Penzos gub. Saransko apskr. Čufaravo vls. ir k. Veterinarijos vyr. puskarininkis. tarnavo sav. 1918 12 01–1927 02 16. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1051, išduotas 1928 10 20.

Goštautas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1898 03 02 Milvidų dv. Krakių vls. (Kėdainių r.). Ats. leitenantas. Įst. sav. 1919 01 14 į Kauno batalioną, paskui – 7 p.p. 1923 05 22 paleistas į atsargą. Nuo 1923 m. gyv. Prancūzijoje. Jo brolis Henrikas, majoras, apdov. Vyčio Kryžiumi, pabėgo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8812, išduotas 1932 10 19.

Goštautas

Vaclovas, Vlado sūnus

Gimė 1900 06 04 Panemunio k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Ats. leitenantas. Įst. sav. 1919 01 25, 1919 06 16 – į raitelių pulką, 1919 07 31 – į Karo m-klą. 1925 m. paleistas į atsargą. 1931–1944 m. buvo Raseinių, Vilkaviškio ir Marijampolės apskr. viršininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 982, išduotas 1928 09 29.

Gotautas

Pranas, Beno sūnus

Gimė 1897 02 02 Šlapgirio (Pašlapgirio) k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 04 09–1920 12 29. 1928 m. gyv. Užvenčio vls. Volungių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3387, išduotas 1929 07 31.

Gotautas-Vaišvila

Leonardas, Jono sūnus

Gimė 1895 12 23 Karčių k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 01 25–1920 02 01. 1931 m. gyv. Šėtos vls. Aukštų Kaplių k. Apdov. „Vyčio Kryžiumi“, bet negavo. 1935 m. pareiškime apie apdov. taip pat nerašo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8411, išduotas 1932 05 20.

Gotlybas

Jokūbas, Šliomo sūnus

Gimė 1902 02 07 Miroslavo mstl. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Ats. leitenantas. 1920 11 15 įstojo į Karo m-klą. Tarnavo 11 ir 4 p.p. 1923 12 31 paleistas į atsargą. 1931–1940 m. dirbo policijoje. Ištremtas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4363, išduotas 1929 12 21.

Grabauskas

Bronius, Teofilio sūnus

Gimė 1888 02 05 Biržulių k. Panoterių vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1920 03 19. 1929 m. gyv. Kėdainių apskr. ir vls. Apytolaukių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3884, išduotas 1929 11 13.

Grabauskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1897 Trakėnų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – apdovanotas savanorio medaliu Tarnavo sav. 1919 02 05–1920 04 25, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8954, išduotas 1932 12 28.

Grabauskas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1896 07 20 Viršužiglio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1921 10 31. Sav. LKKSK 1933 05 30, prot. Nr. 243. 1932 m. gyv. Marijampolės apskr. Liudvinavo vls. Kulokų k., 1939 m. – A. Panemunės vls. Laumėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9214, išduotas 1933 06 30.

Grabauskas

Mikas, Jono sūnus

Gimė 1904 II p. Kreivukės k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Apdov. Tarnavo sav. 1920 04 02–1922 05 18. 1928 m. gyv. Kalvarijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1682, išduotas 1929 02 19.

Grabauskas

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1899 10 15 Daniliškio vns. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 06 12–1920 01 18, paleistas dėl ligos. Antrą kartą tarnavo 1920 10 13–1923 06 30. 1929 m. gyv. Pumpėnų vls. Moliunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4149, išduotas 1929 11 21.

Grabauskas

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1890 05 08 Girininkų II (Girininkų, Marvų) k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 14–1920 02 19. 1931 m. gyv. Girininkų II k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6178, išduotas 1931 01 22.

Grabauskas

Stasys, Petro sūnus

Gimė 1901 02 27 Surmantų k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1920 06 18 Šiaulių komendantūroje. 1927–1928 m. gyv. Ežerėnų apskr., dirbo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2322, išduotas 1929 04 24.

Grabauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 01 24 Augustavo dv. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Kilęs iš Panevėžio apskr. Naujamiesčio vls. Stultiškių k. Tarnavo sav. 1919 04 04–1921 11 16. 1929 m. gyv. Krekenvos vls. Linkevičių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2321, išduotas 1929 04 24.

Grabys

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1891 12 16 Lazdininkų k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1920 05 13. 1929 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4692, išduotas 1930 02 15.

Grainis

Bronius, Miko sūnus

Gimė 1898 12 29 Ilčiūnų k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 26–1920 08 20. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4307, išduotas 1929 11 21.

Grajauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 07 27 Kaune. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 15–1920 03 30. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4742, išduotas 1930 02 15.

Grakauskas

Stasys, Miko sūnus

Gimė 1900 03 04 Vilniuje. Tarnavo sav. 1919 05 06–1923 10 30. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2050, išduotas 1929 03 26.

Granickas

Nikodemas, Vlado sūnus

Gimė 1899 09 21 Rundžių k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Metrikuose – Kirkstunas. Tarnavo sav. 1919 06 16–1921 10 16. 1930 m. gyv. Širvintų vls. Avižonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6906, išduotas 1931 06 22.

Granickas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 06 26 Gelvonų mstl. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 05 05–1921 10 24. Sav. LKKSK 1936 05 27, prot. Nr. 339. 1936 m. gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9787, išduotas 1936 07 31.

Granickas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 05 05 Čypėnų k. Čypėnų vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 11 01. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4870, išduotas 1930 04 30.

Graužinis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1898 09 14 Marcyniškių dv. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Mirė 1962 06 05 Urugvajuje, Montevidėjus. Ats. leitenantas. Įst. sav. 1919 01 28. 1919 12 16 baigė Karo m-klą. 1922–1926 m. dirbo URM. 1926 m. pačiam prašant paleistas į atsargą. Dirbo diplomatiniu atstovu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 780, išduotas 1928 08 29.

Gražys

Antanas, Silvestro sūnus

Gimė 1900 04 27 Kurtinių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Apdov. išd. sūnui. Tarnavo sav. 1919 06 07–1921 10 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1015, išduotas 1928 10 20.

Gražys

Juozas, Karolio sūnus

Gimė 1903 11 11 Mičionių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Mirė 1928 07 02 Kaune. Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 13–1921 10 26. Mirė Kauno mst. ligoninėje. Apdov. prašė brolis Jonas, gyv. Molėtų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8562, išduotas 1932 06 16.

Gražys

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1895 11 20 Parokiškės k. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 10 29–1920 11 06. 1929 m. gyv. Rokiškio apskr. Obelių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5214, išduotas 1930 06 25.

Gražulevičius

Vladas, Petro sūnus

Gimė 1900 08 30 Buniškių k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Nuo 1939 m. – Gražulis. Leitenantas. Įst. sav. 1920 11 16, baigė Karo m-klą (4 laida). 1927 m. paleistas į atsargą. 1933–1941 buvo pašto tarnautojas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5552, išduotas 1930 08 01.

Gražulis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 14 Trilaukio k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1946 05 07 Rusijoje, Archangelsko sr. lageris. Apdov. Kapitonas (1928 m.). Įst. sav. 1919 01 07 į 2 p.p. 1919 07 06 baigė Karo m-klą. 1923 m. pakeltas vyr. leitenantu, 1928 – kapitonu, 1931 – plk. ltn. Už dalyvavimą voldemarininkų maište pažemintas iki eilinio. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2611, išduotas 1929 05 31.

Gražulis

Matas, Miko sūnus

Gimė 1895 11 26 Vidgirių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 11–1920 05 20. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Janavo vls. Pasaduonio k., vėliau – Zubrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4274, išduotas 1929 11 21.

Gražulis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1894 Kumečių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1920 02 19. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. Pašešupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5443, išduotas 1930 07 31.

Gražulis

Albinas, Vinco sūnus

Gimė 1895 11 06 Pagerniavės k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 02–1920 04 06. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3014, išduotas 1929 06 25.

Gražulis

Simas, Juozo sūnus

Gimė 1893 11 03 Torieliškių k. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 03 09. 1929 m. gyv. gimtinėje, vėliau – Svėrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3241, išduotas 1929 07 30.

Gražulis

Pijus, Antano sūnus

Gimė 1895 6 05 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 06–1920 01 30. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Sodėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4474, išduotas 1930 02 15.

Grebliauskas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1899 11 19 Drąseikių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Mirė 1977 09 27 Kaune. kapitonas. Įst. sav. 1919 02 07 į Raitelių pulką. Pasiųstas į Karo m-klą. Tarnavo iki 1940 m. Kurį laiką gyv. Drąseikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 823, išduotas 1928 08 29.

Grebliauskas

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1899 04 23 Žarnių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Kilęs iš Šiaulių apskr. Radviliškio vls. Jonaitiškių k. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 04–1921 10 17. 1931 m. gyv. Kaune, dirbo Geležinkelių valdyboje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6285, išduotas 1931 02 25.

Grėbliauskas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1898 10 13 Pakalniškių k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 13, šauktiniu – 1920 09 14–1922 07 11. 1927–1932 m. gyv. Monrealyje, Kanadoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8412, išduotas 1932 05 30.

Greblikas

Jonas, Batramiejaus sūnus

Gimė 1898 12 31 Narto k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 12, pašauktu – 1919 03 05–1920 04 13. 1928 m. gyv. Narto k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1016, išduotas 1928 10 20.

Grėbliūnas

Karolis, Simo sūnus

Gimė 1900 01 14 Elzbietinos vns. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 04 09. 1928 m. gyv. Lazdijų vls. Avižancų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1085, išduotas 1928 10 20.

Grėga-Veineris

Heidrikis, Karoliaus sūnus

Gimė 1903. Karo lakūnas. Įst. sav. 1920 11 22. Pakeltas karininko laipsniu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1110, išduotas 1928 10 31.

Greičius

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1893 05 31 Naukaimio k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 10 21–1920 08 26. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Naujasodžio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3032, išduotas 1929 06 25.

Greičius

Jonas, Lauryno sūnus

Gimė 1895 05 25 Žemosios Panemunės mstl. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 05 31–1920 06 15. 1930 m. gyv. Šakių vls. Batiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5215, išduotas 1930 06 25.

Greičius

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1902 05 15 Sirvydų I k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 11 11–1922 10 15. 1928 m. gyv. Marijampolės apskr. Veiverių vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1131, išduotas 1928 10 31.

Greičius

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1901 03 30 Greičių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 06 15–1920 06 24. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Barkūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4690, išduotas 1930 02 15.

Greviškis

Vladas, Igno sūnus

Gimė 1882 07 25 Naujikų k. Pandėlio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1922 07 26. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 430, išduotas 1928 07 26.

Griauslys

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1887 11 19 Kvietinių k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 09 22–1921 07 18. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 1244). 1929 m. gyv. Kretingoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6792, išduotas 1931 06 17.

Griauzdė

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1898 11 20 Namišių k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Apdov. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 10–1922 04 12. Sav. LKKSK 1933 05 30, prot. Nr. 243. 1932 m. gyv. Nidos pasienio rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9213, išduotas 1933 06 30.

Grybas

Jonas, Anupro sūnus

Gimė 1900 12 31 Švenčionių mst. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1920 10 14–1927 05 01. 1934 m. gyv. Kėdainių apskr. Dotnuvos vls. Dūbių k. Medalis ir pažym. atimti 1933 m. dėl dalyvavimo Pajaujo sąmoksle. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6091, išduotas 1930 12 15.

Grybas

Jonas, Kasparo sūnus

Gimė 1901 08 02 Alksnupių (Elsnupių) k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 17–1923 06 01. Sav. LKKSK 1936 03 25, prot. Nr. 30. 1936 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9746, išduotas 1936 04 30.

Grybas

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1898 02 07 Gegužių k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 31, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 21. 1931 m. gyv. Kaltinėnų vls. Girsteikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5845, išduotas 1930 11 11.

Grybas

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 29 Barklainių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 05 22. 1928 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 958, išduotas 1928 09 29.

Grybas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1895 08 12 Nausodės k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1920 04 02. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7381, išduotas 1931 09 30.

Grybauskas

Juozas, Juliaus sūnus

Gimė 1896 10 10 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). San. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 21–1922 01 08. Gyv. Kalvarijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7603, išduotas 1931 11 16.

Grybauskas

Marijonas, Alekso sūnus

Gimė 1898 Garliavos mst. t. gyv. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 29. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 557, išduotas 1928 08 23.

Grybauskas

Kostas, Gasparo sūnus

Gimė 1892 11 26 Alksnupių (Elsnupių) k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 20–1920 05 05. 1928 m. gyv. Šeduvos vls. Alksnupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 897, išduotas 1928 08 31.

Grybauskas

Jonas, Alekso sūnus

Gimė 1898 01 31 Šalnių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 15–1919 08 12 Joniškėlio partizanu. 1931 m. gyv. Vabalninko vls. Salamiesčio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8632, išduotas 1933 04 30.

Grybauskas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1901 03 19 Latvijoje, Rygos mst. Kilęs iš Biržų aps. Vabalninko vls. Veščiūnų k. Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 03 08. 1928 m. gyv. Kaišiadorių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 342, išduotas 1928 06 09.

Grybauskas

Fridrichas, Simo sūnus

Gimė 1895 09 18 Kaune. Tarnavo sav. 1919 05 12–1921 11 01. 1932 m. gyv. Kėdainių apskr. Dotnuvos vls. Gelainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8952, išduotas 1932 12 28.

Gribliauskas

Petras, Stasio sūnus

Gimė 1895 06 29 Išlaužo dv. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 06 28–1922 04 12. 1930 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5576, išduotas 1930 09 25.

Gricevičius

Juozas, Petronėlės sūnus

Gimė 1897 07 06 Girininkų I k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Įst. sav. 1919 01 24. 1930 m. gyv. Kaltinėnų vls. Pėplių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7382, išduotas 1931 09 30.

Gricevičius

Petras, Miko sūnus

Gimė 1904 06 29 Švenčionių mst. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1920 06 20–1921 09 01, 1923 11 09–1924 05. Gyv. Jonavoje, Žiežmariuose, 1937 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4956, išduotas 1930 04 30.

Gricius

Augustinas, Liudviko sūnus

Gimė 1899 12 12 Šiupylių k. Gruzdžių vls. (Šiaulių r.). Kilęs iš Šiaulių apskr. Gruzdžių vls. Jegeliškių dv. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 22–1921 11 21 Elektrotechnikos batalione. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6980, išduotas 1931 06 25.

Gricius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1896 01 01 Tučių I k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 09 01–1921 07 15. Buvo lenkų nelaisvėje. Sav. LKKSK 1934 01 16, prot. Nr. 260. 1934 m. gyv. Mažeikių apskr. Viekšnių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9408, išduotas 1934 01 31.

Gricius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 04 03 Sereikių k. Lygumų vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 08 08–1921 12 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2241, išduotas 1929 04 17.

Gričėnas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 11 06 Topeliškių (Lašinbūdės) k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 08, pašauktu – 1919 03 05–1921 11 13. 1928 m. gyv. Liudvinavo vls. Naujenos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1680, išduotas 1929 02 19.

Griešius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 08 28 Piliakalnių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 17–1921 10 21. 1931 m. gyv. Bartininkų vls. Arudiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6913, išduotas 1931 06 22.

Grigaitis

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1901 Josvainių mstl. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 28–1921 11 12. 1930 m. gyv. Josvainių vls. Vainikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6280, išduotas 1931 02 25.

Grigaitis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 11 19 Alko k. Rietavo vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1920 02 10–1921 03 24, antrą kartą pašauktas 1921 11 04. 1930 m. gyv. Tauragės apskr. Švėkšnos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6426, išduotas 1931 02 28.

Grigaitis

Vincas, Prano sūnus

Gimė 1901 06 16 Kardokų k. Kazlų Rūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1921 10 08. 1931 m. gyv. Kazlų Rūdos vls. Višakio Rūdos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8242, išduotas 1932 04 16.

Grigaitis

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1897 02 01 Kardokų k. Kazlų Rūdos vls. (Marijampolės r.). Grandinis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 14, pašauktu – 1919 03 14–1921 11 13. 1931 m. gyv. Višakio Rūdos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8676, išduotas 1932 07 02.

Grigaitis

Julius, Valerijono sūnus

Gimė 1895 05 23 Gelnų k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1932 11 24 Kaune. Apdov. išd. žmonai Grigaitienei-Gineikaitei Veronikai, gyv. Kaune. Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 03 20. Sav. LKKSK 1933 10 17, prot. Nr. 251. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9310, išduotas 1934 11 10.

Grigaitis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1892 02 01 Graužių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1920 06 12–1921 06 19. 1931 m. gyv. Kėdainių vls. Padbarupės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7650, išduotas 1931 12 16.

Grigaitis

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1887 09 03 Graužių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 02 20–1920 02 25. 1931 m. gyv. Josvainių vls. Vainikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7274, išduotas 1931 08 31.

Grigaitis

Antanas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1895 10 24 Kalnujų k. Raseinių vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1920 06 08. 1928 m. gyv. Kalnujų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2700, išduotas 1929 05 31.

Grigaitis

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1902 05 26 Pajaujiškių k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1920 11 08–1923 02 06. 1930 m. gyv. Keturvalakių vls. Skardupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8339, išduotas 1932 04 30.

Grigalaitis

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1901 12 05 Kelmės mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 07 21–1922 05 01. 1928 m. gyv. Kelmės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 735, išduotas 1928 08 29.

Grigalavičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1893 04 02 JAV, Bruklinas. Kilęs iš Raseinių apskr. Nemakščių vls. Trakų k. Tarnavo sav. 1919 02 08–1920 06 18. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4691, išduotas 1930 02 15.

Grigalevičius

Andrius, Petro sūnus

Gimė 1894 01 15 Valaitiškių k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 08–1920 04 22. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6461, išduotas 1931 02 28.

Grigaliauskis

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1901 11 18 Želvių dv. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 12 05. 1928 m. gyv. Darbėnų vls. Sausdravių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1366, išduotas 1928 11 23.

Grigalionis

Jurgis

Gimė 1894 Vaškų vls. (Pasvalio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius.

Grigalionis

Jurgis, Zofijos sūnus

Gimė 1887 02 17 Galkų k. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Įst. sav. 1918 12 17. Sav. LKKSK 1935 05 09, prot. Nr. 303. 1935 m. gyv. Pakruojo vls. Klovainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9611, išduotas 1935 05 29.

Grigaliūnas

Mykolas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 05 28 Dudonių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 10 17. Sav. LKKSK 1939 03 30, prot. Nr. 435. 1931 m. gyv. Panevėžio apskr. ir vls. Šagtrėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10174, išduotas 1939 04 15.

Grigaliūnas

Mykolas, Petro sūnus

Gimė 1896 Butkūnų k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 02–1920 03 25. 1930 m. gyv. Ramygalos vls. Šlekių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4864, išduotas 1930 04 30.

Grigaliūnas

Mikalojus, Vinco sūnus

Gimė 1884 12 31 Čiukiškių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1955 07 09 JAV, Čikaga. Ats. kapitonas (1926 m.). Įst. sav. 1919 01 01. 1934 m. – plk. ltn. 1938 01 01 pačiam prašant paleistas į atsargą, 1940 m. – į dimisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 76, išduotas 1928 05 23.

Grigaliūnas

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1896 03 09 Butkūnų k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1921 03 13. Tarnavo sav. 1919 06 02–1921 03 13. Nukautas per neatsargumą. Sav. LKKSK 1932 04 19, prot. Nr. 197. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8340, išduotas 1932 04 30.

Grigaliūnas

Povilas, Kazio sūnus

Gimė 1887 01 09 Minkūnų k. Panemunio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 05–1920 05 15. 1930 m. gyv. Panemunio vls. Maželių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6909, išduotas 1931 06 22.

Grigaliūnas

Povilas, Petro sūnus

Gimė 1896 02 19 Kupiškio mst. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 04 27. 1928 m. gyv. Utenos apskr. Anykščių vls. Vazgėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1633, išduotas 1929 02 19.

Grigaliūnas

Ignas, Antano sūnus

Gimė 1899 11 30 Klovainių mstl. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Mirė 1968 04 10 JAV, Kenošos mst. Kapitonas (1928 m.). Įst. sav. 1919 04 11, baigė Karo m-klą, paskirtas į 9 p.p. 1940 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 39, išduotas 1928 04 23.

Grigaliūnas

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1896 07 13 Pikčiūnų k. Žeimelio vls. (Pakruojo r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 23–1920 05 11 ir 1920 11 09–1921 03 22. Sav. LKKSK 1933 05 03, prot. Nr. 239. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9170, išduotas 1933 05 19.

Grigaliūnas

Ignas, Igno sūnus

Gimė 1899 01 17 Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1921 10 25. 1932 m. gyv. Šeduvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8566, išduotas 1932 06 16.

Grigaliūnas

Julius, Antano sūnus

Gimė 1899 02 06 Butkūnų k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1921 11 01. 1928 m. gyv. Velžio vls. Marijonavos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 657, išduotas 1928 08 29.

Grigaliūnas

Balys, Petro sūnus

Gimė 1901 03 05 Anykščių mst. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1921 10 21. 1929 m. gyv. Anykščiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2986, išduotas 1929 06 26.

Grigaliūnas

Antanas, Apolonijos sūnus

Gimė 1888 01 20 Trečionių k. Krinčino vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 02 02–1920 04 22. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5577, išduotas 1930 09 25.

Grigaliūnas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 02 12 Jusiškio I vns. Traupio vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 26–1921 12 05. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4354, išduotas 1929 12 21.

Grigaliūnas

Aleksas, Juozo sūnus

Gimė 1901 07 12 Aukštadvario dv. Čekiškės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 07 28–1922 01 10. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8116, išduotas 1932 03 29.

Grigaliūnas

Adolfas, Klemenso sūnus

Gimė 1893 08 25 Grikpėdžių k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1918 12 20–1920 04 20. Sav. LKKSK 1938 01 12, prot. Nr. 398. 1936 m. gyv. Pašvitinio vls. Rimdžiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10069, išduotas 1938 01 31.

Grigaliūnas-Glovackis

Vincas, Stasio sūnus

Gimė 1885 08 09 Jiezno mst. (Prienų r.). Mirė 1964 05 16 Kolumbijoje, Tunijos mst. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Gen. ltn. Įst. sav. 1918 11 10. 1918 12 24 paskirtas pulko vadu. 1927 m. pakeltas į gen. ltn. Suorganizavo savanorių sąjungą. 1934 m. išėjo į atsargą. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10, išduotas 1928 04 23.

Grigaravičius

Vilius, Jurgio sūnus

Gimė 1900 08 06 Geležninkų k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 09 09–1922 02 16. 1928 m. dirboUtenos apskr. pasienio policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1479, išduotas 1929 02 04.

Grigas

Antanas, Augustino sūnus

Gimė 1896 12 06 Snaigupės k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1953. Tarnavo sav. 1919 01 30–1921 11 26. Dalyvavo Klaipėdos sukilime. Priklausė LKKSS Alytaus, vėliau Leipalingio skyr. 1924 m. gavo žemės iš Krosnyko dv., gyv. Raudonikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4685, išduotas 1930 02 15.

Grigas

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1895 02 22 Kailinių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 08 30–1922 04 22. 1928 m. gyv. Bartelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1944, išduotas 1929 03 26.

Grigas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 06 12 Gedruikių k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1918 12 08–1922 04 14. Sav. LKKSK 1932 05 31, prot. Nr. 204. Buvo lenkų nelaisvėje. 1932 m. gyv. Šiaulių apskr. Vaiguvos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8590, išduotas 1932 06 16.

Grigas

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1890 02 13 Cedroniškio (Sendvario) k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1920 10 15–1921 10 28. 1930 m. gyv. Šaukėnų vls. Valakiukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5352, išduotas 1930 07 31.

Grigas

Pranas, Adomo sūnus

Gimė 1901 11 01 Lauciškės k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 02 24–1921 10 24. 1929 m. gyv. Tytuvėnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4686, išduotas 1930 02 15.

Grigas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 01 27 Liliūnų k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1921 11 24. Sav. LKKSK 1933 02 07, prot. Nr. 228. 1929 m. gyv. Ukmergės apskr. Siesikų vls. Karpių plv. 1930 m. gyv. Šiaulių apskr. Šaukėnų vls. Valaniukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9033, išduotas 1933 02 28.

Grigas

Bronius, Jono sūnus

Gimė 1902 09 05 Valiuliškių k. Pandėlio vls. (Rokiškio r.). Mirė 1943 05 05 Lenkijoje, Štuthofas. Vyr. leitenantas (1926 m.). 1920 11 15 įstojo į Karo m-klą. 1929 m. pakeltas į kapitonus, 1940 m. – į majorus. 1941–1943 m. Vilniaus miesto viceburmistras. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2610, išduotas 1929 05 31.

Grigas

Ignas, Antano sūnus

Gimė 1896 08 20 Matarakų k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 23–1921 10 26. 1930 m. gyv. Smilgių vls. Žvalgų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6791, išduotas 1931 06 17.

Grigas

Povilas, Martyno sūnus

Gimė 1901 Sapiegiškių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 10 16–1922 11 01. 1930 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5266, išduotas 1930 06 25.

Grigas

Vincas, Alekso sūnus

Gimė 1899 03 01 Skominų k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1921 10 16. 1930 m. gyv. Taujėnų vls. Bugeniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6093, išduotas 1930 12 15.

Grigas

Stasys, Prano sūnus

Gimė 1893 Einorių k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1918 12 30–1919 03 18, paleistas sveikatai pataisyti. Antrą kartą stojo savanoriu 1919 10 06–1920 11 22, paleistas kaip ištarnavęs vienerius metus. Gavo žemės iš Makniūno dv. Piliakalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2172, išduotas 1929 04 10.

Grigas

Petras, Onos sūnus

Gimė 1893 08 01 Kupiškio mst. (Kupiškio r.). Kilęs iš Panevėžio apskr. Šimonių vls. Papušių k. Tarnavo sav. 1919 06 20–1920 04 07, paleistas dėl ligos. Sav. LKKSK 1932 12 13, prot. Nr. 222. 1932 m. gyv. Šimonių vls. Puzionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8953, išduotas 1932 12 28.

Grigas

Mykolas, Jono sūnus

Gimė 1895 09 26 Maulių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 11. 1929 m. gyv. Pagirių vls. Paobelio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5473, išduotas 1930 08 11.

Grigas

Vincas, Domo sūnus

Gimė 1902. Įst. sav. 1919 03 31. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4472, išduotas 1930 02 15.

Grigelaitis

Pijus, Simo sūnus

Gimė 1899 01 07 Ivanuvkos k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1921 12 01. Sav. LKKSK 1932 04 19, prot. Nr. 197. 1932 m. gyv. gimtinėje, paskui Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8338, išduotas 1932 04 30.

Grigelaitis

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1896 04 07 Ivanuvkos k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 09–1921 12 01. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Sodėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4484, išduotas 1930 02 15.

Grygelaitis

Andrius, Andriaus sūnus

Gimė 1901 01 17 Burgaičių k. Kidulių vls. (Šakių r.). arnavo sav. 1919 08 13–1920 09 10. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6725, išduotas 1931 04 21.

Grigelis

Adomas, Jono sūnus

Gimė 1872 12 26 Liolių k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Mirė 1927 04 30 Žeimelių k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Grigas. Tarnavo sav. 1919 05 05–1922 09 24. Sav. LKKSK 1932 02 02, prot. Nr. 188. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7910, išduotas 1932 02 15.

Grigėnas

Ignas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 02 02 Pašaminės k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1919 06 18–1921 10 16 1 p.p. Apsigyveno Anykščiuose, buvo siaurojo geležinkelio tarnautojas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3187, išduotas 1929 07 30.

Grigiškis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 09 30 Rusijoje, Uralo sr. Gurjevo mst. Mirė 1942 01 01 Rusijoje, Tomsko sr. lageris. Kapitonas (1926 m.). Įst. sav. 1919 05 06. 1919 09 13 suteiktas ltn. laipsnis. 1938 m. – plk. Tarnavo iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 362, išduotas 1928 06 09.

Grigonis

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1892 03 16 Svencinikų k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 07 16–1921 12 21. 1930 m. gyv. Žiežmarių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7231, išduotas 1931 08 31.

Grigonis

Jonas, Konstantino sūnus

Gimė 1902 10 08 Voseliūnų k. Jiezno vls. (Prienų r.). Kilęs iš Kasparovo k. Įst. sav. 1919 01 01. 1928 m. gyv. Udrijos vls. Šnekučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 563, išduotas 1928 08 23.

Grigonis

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1901 02 04 Legų k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Mirė 1919 07 23. Tarnavo sav. 1919 06 29–1919 07 23. Nukautas kare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7384, išduotas 1931 09 30.

Grigonis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 03 08 Vyčiaus k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1918 12 29–1921 12 01. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Pavyties k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7502, išduotas 1931 11 06.

Grigonis

Bronius, Adomo sūnus

Gimė 1894 11 12 Kasčiukų k. Strūnaičio vls. (Švenčionių r.). Mirė 1978 Utenos mst. (Utenos r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Jaun. puskar. Tarn. sav. 1 p.p. 1919 05 21–1920 07 14 (sužeist. ir demobil.). 1924 m. gavo žemės Utenos vls. Gedimino k. 1928 m. tarn. pasienio polic. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1518, išduotas 1929 02 19.

Grigonis

Mikas, Stasio sūnus

Gimė 1896 10 07 Pakalniškių k. Vievio vls. (Trakų r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 07 26–1922 01 27. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Lelivos– Polionijos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3936, išduotas 1929 11 13.

Grigoravičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1898 03 07 Pelėdnagių k. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 02 27–1921 10 22. 1930 m. gyv. Kėdainių vls. Paobelio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6284, išduotas 1931 02 25.

Grigoravičius

Juozas, Kosto sūnus

Gimė 1901 04 01 Laužupės k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 19–1920 06 03. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1946, išduotas 1929 03 26.

Grigoravičius

Florijonas, Balio sūnus

Gimė 01898 10 0 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 06 13, pašauktu 1919 06 18–1921 12 01. Sav. LKKSK 1933 02 07, prot. Nr. 228. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9034, išduotas 1933 02 28.

Grigucevičius

Simonas, Adomo sūnus

Gimė 1893 07 25 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1920 06 04. 1929 m. gyv. Ukmergėje. Pasirašo Grygocevičius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5469, išduotas 1930 08 11.

Grigutis

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1899 11 07 Žlibinų (Reivėnų) k. Plungės vls. (Plungės r.). Mirė 1920 01 17. Tarnavo sav. 1919 04 02–1920 01 17. Mirė karo ligoninėje nuo plaučių uždegimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7229, išduotas 1931 08 31.

Grikala

Juozas, Mitrofano sūnus

Gimė 1885 08 21 Kaune. Tarnavo sav. 1919 10 01–1920 03 30. 1929 m. gyv. A. Panemunės vls. 4-ame forte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4954, išduotas 1930 04 30.

Grikietis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1898 06 24 Šedvygų k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1919 02 06. Mirė Kauno vokiečių ligoninėje peršalęs sargyboje. Sav. LKKSK 1932 03 07, prot. Nr. 192. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8118, išduotas 1932 03 29.

Grikietis

Juozas, Juozas sūnus

Gimė 1893 12 07 Šedvygų k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 19–1920 01 24. Sav. LKKSK 1932 05 24, prot. Nr. 203. 1932 m. gyv. Jankų vls. Karčrūdės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8564, išduotas 1932 06 16.

Grikietis

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1895 10 18 Šedvygų k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1920 03 29. Sav. LKKSK 1932 03 07, prot. Nr. 192. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Žeimelio vls. Siesų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8117, išduotas 1932 03 29.

Grikpėdis

Petras, Jono sūnus

Gimė 1894 12 14 Impilties Naujosios k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1920 02 06. 1929 m. gyv. Darbėnų vls. Kalgraužų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3678, išduotas 1929 08 21.

Grikšas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1893 05 23 Papynaujo k. Kvėdarnos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1920 12 06–1922 03 21. Sav. LKKSK 1933 02 14, prot. Nr. 229. 1932 m. gyv. Tauragėje, barakuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9145, išduotas 1933 02 28.

Grikšas

Stepas, Juozo sūnus

Gimė 1897 Mažučių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 02 02–1920 11 21. 1928 m. gyv. Darbėnų vls. Mažučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 225, išduotas 1928 06 14.

Griliauskas

Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1900 01 14 Skudų k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Kilęs iš Subačiaus vls. Pavašakių k. Tarnavo sav. 1919 05 27–1921 11 11. 1928 m. gyv. Subačiaus vls. Jovarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1681, išduotas 1929 02 19.

Grimas

Julius, Kosto sūnus

Gimė 1901 08 01 Bliūdžių k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920 04 21–1922 10 05. Sav. LKKSK 1934 02 20, prot. Nr. 265. 1934 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9449, išduotas 1934 03 12.

Grimašauskas

Juozas, Matas sūnus

Gimė 1896 03 30 Šeimyniškėlių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 05 28–1921 10 21. 1931 m. gyv. Anykščių vls. Kurklių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7500, išduotas 1931 11 06.

Grinca

Kostas, Onos sūnus

Gimė 1888 02 15 Rukų k. Krakių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1920 10 25–1922 05 02. 1929 m. gyv. Kauno apskr. Garlaivos vls. Marviankos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4144, išduotas 1929 11 21.

Grincevičius

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1891 01 16 Kaune. Tarnavo sav. 1919 07 23–1920 10 09. 1933 m. gyv. Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9357, išduotas 1933 11 30.

Grincevičius

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1895 10 06 Bijotų k. Upynos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 02 28–1920 02 08. 1928 m. gyv. Skaudvilės vls. Adakavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1792, išduotas 1929 03 20.

Grinciūnas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1902 09 04 Kupreliškio mstl. Vabalninko vls. (Biržų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 10 16–1921 10 27, Pašauktu – 1924 01 10–192411 05. 1930 m. gyv. Rokiškio apskr. Juodupės vls. Onuškio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6920, išduotas 1931 06 22.

Grinčelis

Andrius, Antano sūnus

Gimė 1902 01 01 Kaune. Apdov. Tarnavo sav. 1919 02 13–1920 05 20. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1950, išduotas 1929 03 26.

Grinelis

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1903 04 16 Baltarusijoje, Bresto geležinkelio Šelkovkos gyvenvietė. Kilęs iš Panevėžio aps. Raguvos mst. Tarnavo sav. 1920 05 05–1921 07 01. 1929 m. jau gyveno Brazilijoje, San Paulo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3824, išduotas 1929 11 11.

Grinevičius

Vytautas Andriejus, Juozo sūnus

Gimė 1902 06 11 Gulbiniškių k. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Apdov. prašė motina Augustė, bet mirė, originalas yra byloje. Tarnavo sav. 1919 03 31–1920 04 06. Sav. LKKSK 1937 03 03, prot. Nr. 368. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9965, išduotas 1937 05 31.

Grinevičius

Vladas, Vlado sūnus

Gimė 1902 02 05 Ragožių k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1921 01 01. 1931 m. gyv. Eržvilko stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5138, išduotas 1930 06 25.

Grinevičius

Pranas, Adomo sūnus

Gimė 1900 04 15 Gastilonių k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1919 02 13. Tarnavo sav. 1919 01 17–1919 02 13. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3975, išduotas 1931 01 26.

Grinevičius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1893 07 30 Trakiškių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1920 04 02. 1929 m. gyv. Javaravo vls. Miškinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4683, išduotas 1930 02 15.

Grinevičius

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1898 08 29 Peldžių k. Pašiaušės vls. (Kelmės r.). Mirė 1929 02 04 Viliošių k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 17–1921 11 26, paleistas dėl ligos. 1921–1930 m. gyv. Viliošių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8244, išduotas 1932 04 16.

Grinevičius

Stasys, Prano sūnus

Gimė 1897 11 15 Mierčių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 03 04–1921 11 25. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 241, išduotas 1928 06 14.

Grinevičius

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1900 06 28 Aukštos Buktos vns. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius, apdov. už 1920 m. sukilimo malšinimą. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 12–1921 12 15. 1928 m. gyv. gimtinėje. 1935 m. – Kaune. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1678, išduotas 1929 02 19.

Grinis

Pranas, Mato sūnus

Gimė 1897 11 04 Maulių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 09 09. 1929 m. gyv. Maulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2985, išduotas 1929 06 26.

Grinys

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1899 03 06 Aukštolių k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 03 17–1920 06 01, 1920 09 01–1921 11 24. 1929 m. gyv. Siesikų vls. Butkiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2548, išduotas 1929 05 31.

Grinius

Stepas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 12 11 Saleninkų k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 07 04–1921 10 06. Sav. LKKSK 1936 02 19, prot. Nr. 328. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9730, išduotas 1930 03 07.

Grinius

Edvardas, Mato sūnus

Gimė 1899 10 29 Maulių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 20–1920 10, pašauktu – 1921 08 18–1923 06 01. 1931 m. gyv. Maulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7649, išduotas 1931 12 16.

Grinius

Adomas, Adomo sūnus

Gimė 1903 01 13 Pagirių mstl. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1920 11 06–1921 11 18, pašauktu – 1924 12 01–1925 10 01. 1929 m. gyv. Pagirių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4143, išduotas 1929 11 21.

Grinius

Anupras, Jono sūnus

Gimė 1899 02 09 Pagirių mstl. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 08–1924 01 01. 1929 m. gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2734, išduotas 1929 05 31.

Grinius

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1899 09 19 Maulių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 19–1920 01 25. 1929 m. gyv. Maulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3945, išduotas 1929 11 13.

Grinius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1897 03 23 Jačiūnų k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1919 03 22 Vadoklių mstl. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Palaidotas(-a): Vadoklių mstl. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1919 03 22. Žuvo mūšyje bolševikų fronte, Vadoklių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7654, išduotas 1931 12 16.

Grinius

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1896 02 25 Navininkų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 05 19. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Sodėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2809, išduotas 1929 06 26.

Grinius

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1900 08 15 Latvijoje, Mintaujos mst. Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 21. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 295, išduotas 1928 06 09.

Grinkas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 22 Užliaušių I k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 15–1921 10 14. Sav. LKKSK 1936 02 19, prot. Nr. 318. Vėliau gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9729, išduotas 1936 03 07.

Grinkas

Kazys, Augustino sūnus

Gimė 1896 02 13 Grinkų k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 06 12. 1928 m. gyv. rekenavos vls. Žibartonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2174, išduotas 1929 04 10.

Grinkevičius

Aleksandras, Jokūbo sūnus

Gimė 1900 02 25 Gabrielavos vns. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Apdov. išd. 1936 02 05 (dublikatas). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 12 21. 1928 m. gyv. Žaslių mst. 1936 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2320, išduotas 1929 04 24.

Grinkevičius

Antanas, Karolio sūnus

Gimė 1896 07 10 Sodybų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 06–1922 04 12. Sav. LKKSK 1932 09 22, prot. Nr. 210. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8768, išduotas 1932 10 01.

Grinkevičius

Gracijonas, Silvestro sūnus

Gimė 1898 09 11 Paežerio vns. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 03 18. 1929 m. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3005, išduotas 1929 06 25.

Grinkevičius

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1893 06 13 Pakuonio k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Mirė 1919 12 27 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Kauno apskr. Pakuonio vls. Žuvintos k. Tarnavo sav. 1919 03 06–1919 12 27 Kėdainių ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6912, išduotas 1931 06 22.

Grinskis

Povilas, Petro sūnus

Gimė 1896 12 10 Braskuškio k. Aukštupėnų vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1921 10 24. Sav. LKKSK 1932 11 04, prot. Nr. 216. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8852, išduotas 1932 11 30.

Grinvaldas

Adomas, Augusto sūnus

Gimė 1896 04 23 Budviečio k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 09 24–1922 01 17. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. Kulokų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8337, išduotas 1932 04 30.

Griška

Jonas, Adelės sūnus

Gimė 1896 07 01 Lodosių k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1922 03 06 Šėtoje, Panevėžio atsargos batalione, vėliau – 4 p.p. Gyveno Rokiškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8711, išduotas 1932 09 30.

Griškaitis

Pijus, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 07 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 08 06. Apdov. išd. tėvui, gyv. Skardupių k. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 13–1920 08 06. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9846, išduotas 1936 10 17.

Griškaitis

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1900 Ragažėnų k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 12 01. 1930 m. gyv. Lankeliškių vls. Kuosių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6793, išduotas 1931 06 17.

Griškaitis

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1894 11 07 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 06 17. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Duonelaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3533, išduotas 1929 08 31.

Griškelis

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1895 Karužų k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 07. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 534, išduotas 1928 08 14.

Griškelis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1895 Karužų k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 07. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 344, išduotas 1928 06 09.

Griškelis

Vincas, Andriaus sūnus

Gimė 1902 Karužų k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 03 17, pašauktu – 1922 12 01–1923 10 29. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7950, išduotas 1932 02 29.

Griškėnas

Nikodemas, Jono sūnus

Gimė 1900 10 17 Baltarusijoje, Zarasų aps. Breslaujos vls. Muražų k. Tarnavo sav. 1920 09 21–1922 10 26. 1938 m. gyv. Kauno apskr. Pažaislio vls. Amalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10075, išduotas 1938 02 28.

Griškevičius

Kazys, Tamošiaus sūnus

Gimė 1897 06 14 Vengrų k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 08 18–1922 04 11. Sav. LKKSK 1935 09 18, prot. Nr. 315. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9651, išduotas 1935 10 15.

Griškevičius

Petras, Kristupo sūnus

Gimė 1898 09 28 Akriemių k. Salako vls. (Zarasų r.). I art. p. IV baterijos savanoris 1919 07 01–1921 06 27. Gavęs žemės ūkininkavo Garliavos vls. Pavytės k. Už girtuokliavimą atleistas iš pasienio policijos. Sav. LKKSK 1934 01 16, prot. Nr. 260. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9409, išduotas 1934 01 31.

Griškonis

Justinas, Kazio sūnus

Gimė 1899 01 07 Zasciankų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 11–1921 10 31. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. Rokų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7273, išduotas 1931 08 31.

Gritėnas

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1894 12 11 Petriškių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1920 11 24–1921 03 19. 1928 m. gyv. Seinų apskr. Kapčiamiesčio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 297, išduotas 1928 06 09.

Gritėnas

Jonas, Tomo sūnus

Gimė 1892 02 08 Maulių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 02. 1928 m. gyv. Siesikų vls. Šiliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2598, išduotas 1929 05 31.

Gritėnas

Matas, Jono sūnus

Gimė 1893 03 11 Meškių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 10 10–1920 01 16, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Meškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3402, išduotas 1929 07 31.

Gritėnas

Mikas, Jono sūnus

Gimė 1898 09 18 Sokelių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 03 04–1924 01 28. Buvo sužeistas. 1932 m. gyv. Kėdainių apskr. Pašušvio vls. ir mst., vėliau – Šakių apskr. Sasnavos k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8565, išduotas 1932 06 16.

Griunas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1899 08 30 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 13–1921 10 16. Mūšyje buvo kontūzytas. 1932 m. gyv. Gražiškių vls. Ramovietės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8713, išduotas 1932 09 30.

Grižas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1902 01 12 Kamajų mstl. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Mirė 1927 09 10 Kretingos mst. (Kretingos r.). Apdov. išd. žmonai Felicijai, gyv. Rokiškio vls. Šilgalių k. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 15–1922 06 10. Buvo lenkų nelaisvėje. Dirbo Kretingos nuovados polic. viršininku. Nukautas piktadarių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8062, išduotas 1932 03 09.

Gryžas

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1898 08 01 Gerkonių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Kapitonas (1927 m.). Įst. sav. 1919 04 25 į 2 atsargos batalioną. Tarnavo kariuomenėje iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7750, išduotas 1931 12 31.

Grockis

Bronius, Justino sūnus

Gimė 1896 08 28 Sungardų k. Ignalinos vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 09 29–1922 01 06 Rokiškio karo komendantūroje. 1928 m. gyv. Rokiškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1629, išduotas 1929 02 19.

Grockis

Jonas, Justino sūnus

Gimė 1900 06 15 Dukštų dv. Dūkšto vls. (Ignalinos r.). Baigė Dūkšto pradžios m-klos 4 skyrius. Tarnavo sav. 1919 07 19–1922 07 01 Rokiškio apskr. karo komentantūroje, vėliau – 7 p.p. Gyv. Panevėžio apskr. Naujamiestyje, buvo vietos pašto viršininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2635, išduotas 1929 05 31.

Gromnickas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 11 23 Virbalio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 12 01. 1930 m. gyv. Šilutės apskr. Gelsdonų vls. Karceviškių k., dirbo muitinėje, Jonaičių perein. punkte. 1934 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5279, išduotas 1930 06 25.

Grubis

Juozas, Vaclovo sūnus

Gimė 1901 12 31 Lasevičių dv. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Mirė 1920 02 30. Apdov. išd. tėvui, gyv. Kapčiamiesčio vls. Justinavo dv. Tarnavo sav. 1919 05 22–1920 02 30 3-oje lauko ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2100, išduotas 1929 04 17.

Grubis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1888 12 15 Girelės k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Ats. grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 02 24. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6173, išduotas 1931 01 22.

Grubkaitis

Antanas, Motiejus sūnus

Gimė 1897 05 03 Veizbūniškių dv. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 01 16 Kaune. Į kariuomenę įstojo iš Lankeliškių vls. Padrovių k. Tarnavo sav. 1919 01 08–1919 01 14. Mirė nuo ligos Kaune vokiečių ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4833, išduotas 1930 04 28.

Grudzinskas

Vladas, Andriaus sūnus

Gimė 1895 11 29 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Adm. pulk. leitenantas. Įst. sav. 1918 12 01. Dirbo tiekimo srityje. Paleistas į atsargą 1928–1939 m. dirbo Klaipėdos „Maisto“ bendrovėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 11, išduotas 1928 04 23.

Grudzinskas

Gabrys, Andriaus sūnus

Gimė 1902 03 23 Juzefavos dv. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 12 13–1920 05 12, paleistas dėl silpnos sveikatos. 1928 m. gyv. Bukautiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1839, išduotas 1929 03 23.

Grudzinskas

Bronius

Gimė 1896 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Ats. san. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 16–1922 11 01. 1928 m. gyv. Vilkijos vls. Laučagrodo dv., dirbo girininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 317, išduotas 1928 06 09.

Grufas

Vladas, Aleksandro sūnus

Gimė 1904 Kaupėjų k. Varnių vls. (Telšių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 25–1920 06 27. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1066, išduotas 1928 10 20.

Grumadas

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 07 07 Kaniukų-Žemut. k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Apdov. išd. žmonai Grumadienei-Serelienei Elenai, gyv. Mikalinavos k. Tarnavo sav. 1919 04 06–1922 08 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9786, išduotas 1936 06 12.

Grumblys

Pijus, Kazio sūnus

Gimė 1895 12 05 Čyčkų k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 07–1920 11 19. 1928 m. gyv. Panevėžyje, dirbo policijoje (geležinkelio). Apdovanojimo liudijimas Nr. 2965, išduotas 1929 06 26.

Grumblys

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1895 04 15 Čyčkų k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 04 03. 1930 m. gyv. Alvito vls. Vanaginės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4688, išduotas 1930 02 15.

Grunda

Kazys, Onos sūnus

Gimė 1900 05 06 Samanių k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 28–1922 04 12. 1928 m. gyv. Juodupės vls. Užubalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1078, išduotas 1928 10 20.

Grunovas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1895 12 08 Paežerio k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 02 06 –1920 03 22. 1929 m. gyv. Laukuvos vls. Vabalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2989, išduotas 1929 06 26.

Gruodis

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1897 09 26 Nemunaičio k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 01 05–1919 09 05. 1928 m. gyv. Alytaus dv. Sužeistas, neteko dviejų pirštų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2175, išduotas 1929 04 10.

Gruodis

Petras, Silvo sūnus

Gimė 1899 10 19 Pliupų k. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1918 12 11–1920 06 07. 1919 08 26 mūšyje sužeistas. 1928 m. gyv. Utenos vls. Kiburių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2477, išduotas 1929 05 31.

Gruodis

Ignas, Justino sūnus

Gimė 1886 09 03 Baltarusijoje, Breslavo vls. Celevcų k. Tarnavo sav. 1919 04 13–1921 10 16. 1927 m. gyv. Brazilijoje, San Paulo m., žmona Marija gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5611, išduotas 1930 09 30.

Gruodis

Antanas, Balio sūnus

Gimė 1900 01 24 Bradesių k. Kriaunų vls. (Rokiškio r.). Mirė 1993 04 24 Vilniuje. 1938 m. – pulkininkas. 1920 11 15 sav. įstojo į karo mokyklą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9907, išduotas 1937 01 30.

Gruodis

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1898 03 21 Vosgėlių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Mirė 1982 Šiauliuose. Vyčio Kryžiaus kavalierius. (Palaidotas Šiaulių Šinkūnų kapinėse.) Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1918 12 08–1921 11 11. Gyv. Šiaulių apskr. Meškučių vls. Stripeikių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8823, išduotas 1932 10 31.

Gruodys

Jurgis, Adomo sūnus

Gimė 1899 04 23 Gerveliškės vns. Salako vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 09–1920 06 04 1 p.p., paleistas dėl ligos. Gavo žemės Degučių vls. Baibių k. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3035, išduotas 1929 06 25.

Grušaitis

Antanas

Gimė 1895 11 12 Gruzdiškės k. Raseinių vls. (Raseinių r.). Grušeckas. Vyr. leitenantas. (1928 m.). Įst. sav. 1919 01 15 į 1 p.p. Nuo 1920 m. tarnavo Alytaus komendantūroje, 9 p.p., iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 287, išduotas 1928 06 09.

Grušauskas

Pranas, Tamošiaus sūnus

Gimė 1900 01 28 Revų k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). Apdov. išd. Račkauskienei Marei, gyv. Kaune. Įst. sav. 1918 12 30. Nukautas mūšyje su bolševikais ties Šiauliais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8307, išduotas 1932 04 30.

Grušeckas

Jonas, Jeronimo sūnus

Gimė 1902 12 09 Pagirių k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 09 04–1920 11 25. 1929 m. gyv. Vyžuonų vls. Dobrovolių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3563, išduotas 1929 08 21.

Gruškiūnas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1890 08 22 Matlaukio k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 08–1920 3 01. 1929 m. gyv. Matlaukio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3585, išduotas 1929 08 21.

Grušnius

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1900 Rimšėnų k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 06 13–1921 10 17. Gyv. Marijampolės apskr. Kazlų Rūdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3929, išduotas 1929 11 13.

Gruzdis

Adomas, Adomo sūnus

Gimė 1900 03 29 Repšių k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 04 23–1921 10 25. Gyv. Viekšnių vls. Meižių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7559, išduotas 1931 11 28.

Gruzdys

Zigmas, Zigmo sūnus

Gimė 1901 Mankūnėlių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1918 12 31–1921 12 20. Buvo sužeistas. 1930 m. gyv. Seirijų vls. Lapšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5320, išduotas 1930 06 25.

Gružauskas

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1896 06 02 Dalinonių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 29–1922 03 23. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3767, išduotas 1929 10 21.

Gružinskas

Pranas, Tomo sūnus

Gimė 1893 06 09 Kairiškės dv. Nemakščių vls. (Raseinių r.). Kilęs iš Tauragės apskr. Skaudvilės vls. Gilvyčių k. Įst. sav. 1919 03 25. 1932 m. gyv. Šiaulių apskr. Padubysio vls. Bazilionių bžn. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8712, išduotas 1932 09 20.

Gružinskas

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1890 05 29 Viščiakaimio k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 02 11. 1929 m. gyv. Žaliosios vls. Drebulinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3532, išduotas 1929 08 21.

Gubanovas

Fedoras, Petro sūnus

Gimė 1900 Apyračių k. Smalvų vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 10–1922 01 22 4 p.p. Gavo žemės Zapyškio vls. Gaižėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8951, išduotas 1932 12 28.

Gubertas

Vladas, Miko sūnus

Gimė 1900 II p. Vilniuje. Tarnavo sav. 1919 04 14–1920 03 20, pašauktu – 1921 11 04–1923 06 30. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. ir vls. Kisiniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6789, išduotas 1931 06 17.

Gudaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1887 09 01 Šikšnių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 11 27. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Deltuvos vls. Užuraisčio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5933, išduotas 1930 11 17.

Gudaitis

Pranas, Jurgio sūnus

Gimė 1892 04 15 Urvinių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 04 10, pašauktu – 1920 11 30–1922 02 25. 1930 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Pajotijo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5326, išduotas 1930 06 25.

Gudaitis

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1899 04 02 Ambrasų k. Barzdų vls. (Šakių r.). Kilęs iš Bebrininkų k. Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 02 16. 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4150, išduotas 1929 11 21.

Gudaitis

Povilas, Vinco sūnus

Gimė 1893 02 23 Runkių k. Višakio Rūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 04 02. 1929 m. gyv. Griškabūdžio vls. Sparvinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4473, išduotas 1930 02 15.

Gudaitis

Petras, Jono sūnus

Gimė 1898 08 16 Paberžupių k. Būblelių vls. (Šakių r.). Mirė 1921 05 23. Apdov. išd. motinai Antaninai, gyv. Paberžupių k. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 05 23. Mirė kariuomenėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4422, išduotas 1930 01 31.

Gudaitis

Motiejus, Adomo sūnus

Gimė 1902 02 03 Kuišių k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 28–1920 02 06. 1929 m. gyv. Pašlavančių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3018, išduotas 1929 06 25.

Gudaitis

Martynas, Antano sūnus

Gimė 1896 11 06 Viečiūnų k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 05 08–1920 05 11. 1928 m. gyv. Daugų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1184, išduotas 1928 10 31.

Gudaitis

Kristupas, Andriaus sūnus

Gimė 1894 03 19 Žemaičių Naumiesčio mst. t. gyv. (Šilutės r.). Ats. leitenantas. Įst. sav. į kariuomenę, 1919 12 16 baigė Karo m-klą. Pasižymėjo kautynėse ties Širvintomis. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1922 m. paleistas mokytis. 1934–1938 m. dirbo Klaipėdos ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5317, išduotas 1930 06 25.

Gudaitis

Vincas, Stasio sūnus

Gimė 1893 09 08 Kaune. Gimęs Šančiuose Naujame dvare. Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 06. Sav. LKKSK 1936 06 10, prot. Nr. 340. 1936 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9803, išduotas 1936 06 30.

Gudaitis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1899 08 19 Brastos k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 20, pašauktu – 1919 01 20–1921 10 20. 1928 m. gyv. Sasnavos vls. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2173, išduotas 1929 04 17.

Gudaitis

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1893 04 02 Viečiūnų k. Daugų vls. (Alytaus r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 03–1920 01 06. Mokytojavo Nemunaityje. Sav. LKKSK 1932 11 30. 1932 m. gyv. Daugų vls. Vieciūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8911, išduotas 1932 12 28.

Gudaitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1892 12 14 Žilių k. Barzdų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 03–1920 04 16. Sav. LKKSK 1933 02 28, prot. Nr. 231. 1932 m. gyv. Šakių apskr. Barzdų vls. Gražiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9080, išduotas 1933 03 31.

Gudaitis

Gabrielius, Antano sūnus

Gimė 1902 08 15 Daugų mst. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1924 07 24. 1927 m. gyv. Nemunaičio vls. Užupiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 172, išduotas 1928 05 30.

Gudaitis

Feliksas, Petro sūnus

Gimė 1895 01 15 Perlojos k. Perlojos vls. (Varėnos r.). Kilęs iš Bugtrimonių vls. Klydžionių k. Tarnavo sav. 1919 10 25–1921 12 01. Sav. LKKSK 1937 02 24, prot. Nr. 367. 1936 m. gyv. Alytaus apskr. Butrimonių vls. Aleksandravos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9946, išduotas 1937 10 28.

Gudaitis

Feliksas, Petro sūnus

Gimė 1899 01 13 Žukaičių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Gudavičius. Kilęs iš Raseinių apskr. Viduklės vls. Antapusinų k. Tarnavo sav. 1919 03 24–1921 12 05. 1931 m. gyv. Tauragės apskr. Skaudvilės vls. Garspiaunių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8006, išduotas 1932 02 29.

Gudaitis

Antanas, Martyno sūnus

Gimė 1901 12 01 Kriaunų k. Antnemunio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 10 08–1922 04 01. 1930 m. gyv. Antnemunio vls. Kižių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7501, išduotas 1931 11 06.

Gudaitis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1894 Daugų mst. (Alytaus r.). Įst. sav. 1918 12 28. 1929 m. gyv. Alovės vls. Mieliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 171, išduotas 1928 05 30.

Gudaitis

Andrius, Andriaus sūnus

Gimė 1891 02 11 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Mirė 1919 09 04 Zarasų mst. (Zarasų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. otinai Urtei, gyv. Naumiesčio vls. Sugintų k. Buvo tarnavęs rusų kariuomenėje. Įst. sav. 1919 02 06. Žuvo mūšyje su bolševikais. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3612, išduotas 1929 08 31.

Gudas

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1897 12 20 Staugviliškės vns. Zapyškio vls. (Kauno r.). Mirė 1920 09 26. Tarnavo sav. 1919 01 24–1920 09 26. Dingo be žinios mūšyje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9899, išduotas 1937 01 30.

Gudas

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 12 09 Stangviliškės vns. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 11 25. 1929 m. gyv. Naumiesčio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3560, išduotas 1929 08 21.

Gudas

Bronius, Julijono sūnus

Gimė 1900 03 08 Plungės mst. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1922 07 25. 1930 m. gyv. Plungės vls. Stonaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6919, išduotas 1931 06 22.

Gudauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1902 03 18 Naujininkų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 0324–1920 07 02, pašauktu – 1923 03 03–1924 10 28. 1931 m. gyv. Pakuonio vls. Seniūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7949, išduotas 1932 02 29.

Gudauskas

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1897 01 08 Gerduvėnų k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1921 10 25. 1930 m. gyv. Gargždų vls. Vėžaičių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5201, išduotas 1930 06 25.

Gudauskas

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1900 10 25 Pašventupio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1920 04 25. Buvo sužeistas. Sav. LKKSK 1939 06 17, prot. Nr. 440. 1931 m. gyv. Pakuonio vls. Aštuonėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10185, išduotas 1939 06 30.

Gudavičius

Juozas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1892 04 30 Pikelių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 10–1920 02 09. 1932 m. gyv. Pikelių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8769, išduotas 1932 10 01.

Gudavičius

Vytautas, Jokūbo sūnus

Gimė 1901 01 12 Rusijoje, Maskva. Mirė 1923 06 20. Leitenantas. 1920 03 05 iš Karo m-klos stojo į mokomąją komandą. 1920 m. suteiktas leitenanto laipsnis. 1922 m. susirgo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7751, išduotas 1931 12 31.

Gudavičius

Tadas

Gimė 1903 12 01 Palnosų k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Įst. sav. 1919 10 22. 1928 m. gyv. Viekšnių vls. Daubiškių k. Nežinomų tėvų vaikas. Suteikė krikšto tėvų pavardę. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3034, išduotas 1929 06 25.

Gudavičius

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1898 02 27 Rasališkių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 08 03, paleistas kaip netinkamas dėl sveikatos. 1930 m. gyv. Veprių vls. Barboriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4884, išduotas 1930 04 30.

Gudavičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1873 01 13 Skliausčių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Karo valdininkas. 1894–1898 m. mokėsi Varšuvoje. Tarnavo sav. 1919 02 12–1925 10 01 1 p.p. kapelmeisteriu, nuo 1920 07 03 karo valdininku. 1928 m. apdov. Vyčio Kryžiumi, gyv. Tauragėje, dirbo mokytojų seminarijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1810, išduotas 1929 03 20.

Gudavičius

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 02 Dainių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 05 07–1921 10 26. 1930 m. gyv. Veprių vls. Montiniškio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5358, išduotas 1930 07 31.

Gudavičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1893 Kazlavo k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Gudevičius. Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 03 01. 1932 m. gyv. Liubavo vls. Skaisčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8589, išduotas 1932 06 16.

Gudelevičius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1903 08 07 Vidgirių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 08 27, būtinoje tarnyboje – 1924 12 01–1925 10 14. 1929 m. gyv. Keturvalakių vls. Karklinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4147, išduotas 1929 11 21.

Gudelionis

Aleksas, Vinco sūnus

Gimė 1897 Gudakiemio k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Įst. sav. 1918 12 29. 1928 m. gyv. Gudakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 574, išduotas 1928 08 23.

Gudelionis

Juozas, Morkaus sūnus

Gimė 1898 03 18 Gudakiemio k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1918 12 26–1922 04 14. 1929 m. gyv. Liškiavos mst., tarnavo pasienio policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2167, išduotas 1929 04 17.

Gudelis

Petras, Petro sūnus

Gimė 1895 03 28 Vainaronių k. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Mirė 1985 05 27 Vokietijoje. Karininkas, Širvintų aps. ir miesto karo komendantūros komendantas. Ats. majoras (1929 m.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1922 04 08. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 442, išduotas 1928 07 26.

Gudelis

Kazys, Stasio sūnus

Gimė 1896 03 10 Groštelių k. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Mirė 1963 03 03 Kaune (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Kapitonas (1926 m.). 1919 07 06 baigė karo m-klą, paskirtas į 1 raitelių p. Dalyvavo kovose su lenkais. Tarnavo iki 1940 m., paskui – RA. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 91, išduotas 1928 05 14.

Gudelis

Balys, Alekso sūnus

Gimė 1898 01 02 Kietaviškių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 01 17–1920 04 02. 1929 m. gyv. Kietaviškių vls. Dainiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8241, išduotas 1932 04 16.

Gudeliūnas

Martynas, Vinco sūnus

Gimė 1902 04 01 Bunciškių k. Aukštadvario vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 11 03–1922 04 15. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2810, išduotas 1929 06 16.

Gudėnas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1901 10 30 Džiugų k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1920 10 20–1922 10 15. 1931 m. gyv. Taujėnų vls. Domeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8747, išduotas 1932 09 30.

Gudinas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 23 Skriaudžių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 28–1921 11 30. Sav. LKKSK 1936 03 18, prot. Nr. 330. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9745, išduotas 1936 04 07.

Gudynas

Juozas, Karolio sūnus

Gimė 1898 10 13 Kaniūkų k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 02 10–1921 10 31. 1929 m. gyv. Kaniukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3253, išduotas 1929 07 30.

Gudynas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1902 03 31 Mauručių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Mirė 1946 Rusijoje, Vorkuta. Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 03 07 į 1 raitelių pulką. Baigė Karo m-klą (4 laidą). Tarnavo technikos pulke, autokuopoje. Vėliau tarnavo policijoje, mokytojavo Onuškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 50, išduotas 1928 04 23.

Gudiškis

Kostas, Juozo sūnus

Gimė 1897 07 24 Voniškių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Vyresn. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 04–1921 12 01. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5930, išduotas 1930 11 17.

Gudliauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1900 07 07 Pušaloto mstl. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 04 12–1922 11 01. 1938 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 660, išduotas 1928 08 29.

Gudmanas

Ciprijonas

Gimė 1902 Kelmės vls. (Kelmės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius.

Gudmanas

Kipras, Prano sūnus

Gimė 1902 05 05 Kelmės mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 02 09–1923 06 22. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1928 m. gyv. Kelmės vls. Paprūdžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2703, išduotas 1929 05 31.

Gudmanas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 08 Gruziškės plv. Kelmės vls. (Kelmės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – apdov. savanorio medaliu Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 04–1921 11 17. 1930 m. gyv. Radviliškio vls. Monkiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6790, išduotas 1931 06 17.

Gudonis

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1894 08 08 Miškinėlių k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 08 10–1921 06 17. 1931 m. gyv. Obelių vls. Obelių plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 69, išduotas 1931 06 22.

Gudonis

Vacius, Jurgio sūnus

Gimė 1901 07 26 Juzdžionių k. Šešuolių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 20–1921 10 16. 1928 m. gyv. Želvos vls. Trakelių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4299, išduotas 1929 11 21.

Gudzevičius

Pranas, Tomo sūnus

Gimė 1901 10 03 Gružų plv. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Mirė 1920 01 05 Panevėžyje. Tarnavo sav. 1919 05 13–1920 01 05. Mūšyje su bermontininkais prie Radviliškio buvo sužeistas ir mirė nuo žaizdų Panevėžio lauko ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5471, išduotas 1930 08 11.

Gudzinskas

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1900 11 18 Gižų k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 07–1922 01 22. Sav. LKKSK 1933 01 17, prot. Nr. 226. 1929 m. gyv. Marijampolėje, Tarpučiuose; 1935 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9010, išduotas 1933 01 31.

Gudžinskas

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1902 11 02 Gojaus k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 05 05–1920 06 05. 1929 m. gyv. Surviliškio vls. Pakruostės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2168, išduotas 1929 04 17.

Gudžinskas

Salemonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 Patašinės k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1921 12 12. Sav. LKKSK 1937 02 24, prot. Nr. 367. 1935 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Alvito vls. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9947, išduotas 1937 04 19.

Gukauskas

Steponas, Jeronimo sūnus

Gimė 1865 04 25 Kaune. Mirė 1930 09 02. Apdov. išd. žmonai Genrijetei, gyv. Kaune. Kapelmeisteris. Karo valdininkas nuo 1917 01 01. 1919 07 01 paskirtas Kauno komendantūros kapelmeisteriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6469, išduotas 1931 02 28.

Gulbinas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 10 24 Labūnavos k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1918 12 08–1921 10 25. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Šaukėnų vls. Lukšių k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8342, išduotas 1932 04 30.

Gulbinas

Julius, Jono sūnus

Gimė 1893 11 14 Pagirgždūčio k. Kražių vls. (Kelmės r.). Kilęs iš Tauragės apskr. Klovainių vls. Labunavos dv. Tarnavo sav. 1918 12 22–1922 12 22. 1929 m. gyv. Šiaulių apskr. Užvenčio vls. Bumbalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2508, išduotas 1929 05 31.

Gulbinas

Stasys, Martyno sūnus

Gimė 1894 Gaižėnų k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 19–1920 02 29, 1920 11 09–1921 03 24. 1930 m. gyv. Kidulių vls. Naudvario k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6097, išduotas 1930 12 15.

Gumauskas

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1889 11 11 Grabavos k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 06 25. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Kvietiškio vls. Kvietiškio naujakurijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3549, išduotas 1929 08 21.

Gumauskas

Mikas, Miko sūnus

Gimė 1895 12 02 Trakiškių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 01 24. 1929 m. gyv. Javaravo vls. Šventaragio k., vėliau – Igliškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5395, išduotas 1930 07 31.

Gumauskas

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1897 03 13 Panemunės plv. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Kilęs iš Kauno apskr. A. Panemunės vls. N. Pakalniškių k. Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 05 14. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7562, išduotas 1931 11 28.

Gumbaragis

Vladas, Mato sūnus

Gimė 1901 09 26 Medynos vns. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 09 02. 1928 m. dirbo Siesikų policijos punkto vedėju – rašėsi Gumbaravičius, nors metrikuose – Gumbaragis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1659, išduotas 1929 02 19.

Gumbinas

Jurgis, Augusto sūnus

Gimė 1896 11 19 Karužiškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 03 04. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Paželvaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1867, išduotas 1929 03 23.

Gumbrevičius

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1898 Truskavos mstl. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 04 03–1920 05 05. 1932 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10097, išduotas 1938 07 18.

Gumbrys

Kazys, Adomo sūnus

Gimė 1889 Vaikučių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 08 16–1920 11 04 1 p.p. Gyv. Marijampolėje, buvo LKKSS Marijampolės skyriaus nariu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6622, išduotas 1931 04 02.

Guoba

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1900 04 10 Obelupių k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 24–1921 11 30. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Šukių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4832, išduotas 1930 04 28.

Guobys

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 10 24 Mockavos k. Būdviečio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 07 07. 1918 08 01–1918 11 11 ir 1920 09 01–1926 06 01 dirbo mokytoju Būdviečio pr. m-kloje. 1928 m. gyv. Būdviečio vls. Mockavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3760, išduotas 1929 10 21.

Guobys

Vincas, Rapolo sūnus

Gimė 1901 09 22 Dusinių k. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 23–1922 04 14. Sav. LKKSK 1933 02 28, prot. Nr. 231. 1933 m. gyv. Utenos apskr. ir vls. Stanislavavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9078, išduotas 1933 03 31.

Guoga

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1899 05 06 Pūstapėdžių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 02 15, antrą kartą – 1921 10 19–1923 09 20. 1931 m. gyv. Kauno apskr. Lapių vls. Sargėnų dv. Metrikuose įrašyta skliausteliuose Gogas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8004, išduotas 1932 02 29.

Guoga

Jurgis Ignas, Jurgio sūnus

Gimė 1897 02 03 Lekėčių mstl. Lekėčių vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 11 18. 1930 m. gyv. Jankų vls. Panovių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6910, išduotas 1931 06 22.

Guogis

Jonas, Justino sūnus

Gimė 1901 05 31 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Zarasų apskr. Imbrado vls. Žagarių k. Tarnavo sav. 1919 07 10–1922 01 13 7 p.p. Gyv. Žagarių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6916, išduotas 1931 06 22.

Guokas

Stasys, Igno sūnus

Gimė 1889 03 28 Valiliškių k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 04 15. 1929 m. gyv. Smilgių vls. Žvalgų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2732, išduotas 1929 05 31.

Gurauskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1899 09 07 Dautarų k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 09 15, pašauktu – 1919 10 01–1922 04 13, antrą kartą – 1922 09 15–1923 09 15, virštarnybiniu – 1923 12 01–1924 12 01. 1929 m. gyv. Tauragės apskr. Vainuto vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4145, išduotas 1929 11 21.

Gurevičius

Kostas, Kazio sūnus

Gimė 1898 01 23 Geisteriškių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1990 09 14 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Valtornininkas, chorvedys, muzikos pedagogas. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 01–1920 01 27. IKi 1924 m. gyv. Marijampolėje, nuo 1924 m. mokėsi Klaipėdos konservatorijoje. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4483, išduotas 1930 02 15.

Gurevičius

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1894 05 13 Užupių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 02 02. 1928 m. gyv. Padovinio vls. Panosupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1721, išduotas 1929 02 19.

Gurgždaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 05 28 Endrikių k. Slavikų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 10 07. 1930 m. gyv. Kidulių vls. Degėsių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6579, išduotas 1931 03 26.

Gurklys

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1899 03 26 Gurkliškių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 13–1921 10 08. 1928 m. gyv. Subačiaus vls. Šarkiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3702, išduotas 1929 10 21.

Gurkšnys

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1895 04 24 Akmeniškės k. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 07 27–1920 08 06. 1929 m. gyv. Tauragnų vls. Paažvinčio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5195, išduotas 1930 06 25.

Gurkšnys

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1900 Akmeniškės k. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1-ajame husarų pulke 1919 07 27–1920 04 16, demobilizuotas dėl ligos. Gyv. gimtinėje, kitą kartą – Ukmergės apskr. Giedraičių vls. Janonių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4796, išduotas 1930 06 25.

Gurnys

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1902 05 22 Marviankos k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 10 01–1921 03 02. 1929 m. tarnavo oro eskadrilėje laisvai samdomu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 407, išduotas 1928 06 09.

Gurskas

Stasys, Petro sūnus

Gimė 1902 01 04 Meškučių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 19–1920 07 14, 1924 01 10–1924 10 05. 1929 m. gyv. Siesikų vls. Sembeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4141, išduotas 1929 11 21.

Gurtajus

Lionginas, Jono sūnus

Gimė 1901 03 23 Zarinkiškio k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 08 01–1922 10 06. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1929 m. gyv. Obelių vls. Aleksandravėlės bžn. Aleksandravėlės šaulių būrio vadas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5351, išduotas 1930 07 31.

Gustainis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1895 02 20 Bliuviškių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1920 02 02. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4015, išduotas 1929 11 13.

Gustainis

Valentinas, Vinco sūnus

Gimė 1896 07 15 Vinkšnupių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Mirė 1971 10 11 Griškabūdžio mstl. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Žurnalistas, sociologas.Tarnavo sav. 1919 03 20–1919 12, paleistas dėl šeimos. 1928 m. gyv. Kaune. Apdov. savanorio kūrėjo medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 484, išduotas 1928 08 14.

Gustaitis

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1892 06 05 Mačiuliškių k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 04 12–1920 04 23. 1930 m. gyv. Antanavo vls. Kruvelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7227, išduotas 1931 08 31.

Gustaitis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1895 10 27 Kuzų k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 16. Sav. LKKSK 1937 03 17, prot. Nr. 370. 1930 m. gyv. Sasnavos vls. Vengliskos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9998, išduotas 1937 05 28.

Gustaitis

Leonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 08 07 Jiestrakio k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Mirė 1942 04 04. Kapitonas (1927 m.). Įst. sav. 1919 03 28 į Kėdainių komendantūrą. Baigė Karo mokyklą (2 laida). Tarnavo iki 1940 m. Žuvo lageryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 95, išduotas 1928 05 14.

Gustaitis

Vincas, Lauryno sūnus

Gimė 1899 08 02 Gustaičių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 08 19, pašauktu – 1919 10 01–1922 01 20. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5470, išduotas 1930 08 11.

Gustas

Aleksandras, Jeronimo sūnus

Gimė 1896 02 18 Pamituvio (Paakmenio II) k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Mirė 1919 10 19. Tarnavo sav. 1919 01 16–1919 10 19. Negrįžo iš fronto. Sav. LKKSK 1934 09 26, prot. Nr. 276. Apdov. prašė brolis, gyv. Flerijoniškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9510, išduotas 1935 10 15.

Gustas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1893 11 12 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 0,2 06–1920 02 26. 1931 m. dirbo Pagėgių apskr. Panemunės muitinės sekretoriumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7695, išduotas 1931 12 23.

Gustavičius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1895 11 05 Videikių I k. Plungės vls. (Plungės r.). Metrikuose – Gusčius. Įst. sav. 1919 06 15. 1928 m. gyv. Plungės vls. Narvaišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2397, išduotas 1929 05 31.

Guščinas

Pranas, Miko sūnus

Gimė 1888 08 21 Šiaulių mst. (Šiaulių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1920 11 01–1922 01 01. 1932 m. gyv. Šiaulių mst. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8567, išduotas 1932 06 16.

Gutauskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1883 05 12 Stačiūnų k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1918 11 20–1919 12 19 – jo paties pareiškimu, o liudijime užrašyta 1919 01 03. 1914–1918 tarnavo geležinkelio batalione Vilniuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4151, išduotas 1929 11 21.

Gutauskas

Salemonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 11 30 Bebrutiškių k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 03 06, pašauktu – 1919 10 01–1921 02 21. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5218, išduotas 1930 06 25.

Gutauskas

Vladas, Stasio sūnus

Gimė 1895 04 28 Didžiųjų Trakiškių k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1920 03 09. 1929 m. gyv. Liudvinavo vls. Linijų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1995, išduotas 1929 03 26.

Gutpetris

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1901 07 14 Daukšynės k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 20–1920 06 07. 1928 m. gyv. Subačiaus vls. Ilciunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 911, išduotas 1928 09 29.

Gužas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1892 10 15 Kreipšių k. Skapiškio vls. (Kupiškio r.). Mirė 1945 Rokiškio mst. (Rokiškio r.). Vyčio Kryž. kavalierius. Kpt. Įst. sav. 1918 11 23, buvo karo valdininkas. 1919 m. suteiktas ltn. laipsnis. 1930 m. pakeltas plk. ltn., paleistas į atsargą. 1931–1940 m. buvo advokatas. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 25, išduotas 1928 04 23.

Gužys

Kazys, Motiejaus sūnus

Gimė 1895 04 13 Zasciankų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 08 05–1920 08 12. 1931 m. gyv. A. Panemunės vls. Rokelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7561, išduotas 1931 11 28.

Gvalda

Petras, Marcijonos sūnus

Gimė 1903 09 27 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 29–1920 06 14. 1928 m. gyv. Biržų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3376, išduotas 1929 07 31.

Gvergždys

Mikas, Miko sūnus

Gimė 1899 07 17 Gudelių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 11 25, 1922 03 07–1923 02 15. 1928 m. gyv. Ramygalos vls. Gaižių k., 1933 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1366, išduotas 1928 11 23.

Gvergždys

Klemas, Petro sūnus

Gimė 1893 09 01 Gudelių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 01 27. 1928 m. gyv. Ramygalos vls. Gudelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1129, išduotas 1928 10 31.

Gvildys

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1887 07 23 Žuklijų k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Mirė 1920 11 21 Giedraičių mstl. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Palaidotas(-a): Giedraičių mstl. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Leitenantas. Tarnavo sav. 1919 01 12–1920 11 21 2 p.p. Žuvo prie Giedraičių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8822, išduotas 1932 10 31.

Gvozdinskas

Zigmas, Juozo sūnus

Gimė 1897 10 24 Valių Girinių k. Jankų vls. (Šakių r.). Mirė 1921 03 21 Utenos mst. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 03 21. Mirė Utenos apskr. ligoninėje. Buvo lenkų nelaisvėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3367, išduotas 1929 07 31.

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt