Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

Č / 190 sav.

Čaglys

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1901 03 31 Kaubriškės vns. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 05 21–1922 11 24 1 p.p. savanoriu. Dirbo policininku Panevėžyje, Obeliuose, Žiežmariuose. Buvo LKKSS Panevėžio skyriaus narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2428, išduotas 1929 05 31.

Čamas

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1903 10 11 Lenkijoje, Kščeve (Kršev). Kilęs iš Raseinių apskr. ir vls. Miniotų k. Tarnavo 1920 02 23–1922 04 15. 1934 m. gyv. Raseinių apskr. Šimkaičių vls. Paalsio II k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9521, išduotas 1934 10 31.

Čapas

Bencelis, Jankelio sūnus

Gimė 1901 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 07 16–1920 07 25, pašauktas 1921 06 07–1922 10 29. 1933 m. gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9380, išduotas 1933 12 30.

Čapas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1903 05 17 Verdulių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Mirė 1919 09 05 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Radviliškio vls. Arimaičių k. Tarnavo nuo 1919 06 05. Sužeistas mūšyje prie Eglaitės. Mirė nuo žaizdų Panevėžio RK ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7638, išduotas 1931 12 16.

Čapas

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1900 10 23 Kaimelio k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 11–1921 10 17. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2992, išduotas 1929 06 26.

Čaplikas

Julius, Jono sūnus

Gimė 1888 05 20 Vinkšninių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Mirė 1941 07 30. Pulk. leitenantas. Stojo savanoriu 1918 11 20, paskirtas 1 p.p. adjutantu. 1919 11 18 nustatytas majoro laipsnis. 1923 m. išėjo į atsargą. 1928–1940 m. vėl kariuomenėje. Sušaudytas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 58, išduotas 1928 04 23.

Čaplikas

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1900 12 19 Ryliškių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 08 15–1922 04 01. 1926 m. baigė Žiežmarių vid. m-klos 4 klases. 1928 m. gyv. Kaišiadorių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3775, išduotas 1929 10 21.

Čaplikas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 10 13 Mardasavo k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1918 12 27–1921 11 05. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. Daugų vls. Sakonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 340, išduotas 1928 06 09.

Čaplikas

Leonas, Tomo sūnus

Gimė 1900 02 27 Latvijoje, Liepoja. Kilęs iš Alytaus apskr. Merkinės vls. Samūniškių k. Ats. viršila. 1929 m. gyv. Samūniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5006, išduotas 1930 04 30.

Čaplikas

Viktoras, Jono sūnus

Gimė 1897 07 20 Vinkšninių k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Mirė 1986. Vyr. leitenantas. 1919 02 04 stojo sav. į 1 p.p. Baigė karo mokyklą (4 laida). 1926 m. suteiktas vyr. leitenanto vardas, 1931 m. – kapitonas, 1937 m. – majoras. 1941 m. išėjo į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 370, išduotas 1928 10 15.

Čaprackas

Kostas, Jono sūnus

Gimė 1899 10 02 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Mirė 1920 07 01. Apdov. išd. tėvui, gyv. Šiaulėnų mst. Tarnavo 1919 04 04–1920 07 01. Buvo pakeltas vyr. pusk. Nuskendo Nemune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8553, išduotas 1932 06 16.

Čebatorius

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1893 11 03 Baltarusijoje, Gardino apskr. Sabalių vls. Jaskonių k. Gimė Ratnyčios parapijoje. Tarnavo 1920 08 23–1922 04 13. 1929 m. gyv. Alytaus apskr. Liškiavos vls. Kibisių-Spirų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4570, išduotas 1930 02 15.

Čebelis

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1899 01 13 Garliavos mst. t. gyv. (Kauno r.). Gyv. Plungės mst. Tarnavo 1919 02 26–1920 04 16. 1931 m. gyv. Tauragės apskr. Batakių vls. Pužiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7942, išduotas 1932 02 29.

Čeberiokas

Baltrus, Zosės sūnus

Gimė 1899 02 05 Cegelnės k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Mirė 1940 06 20. Tarnavo 1919 06 06–1921 04 16. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1929 m. gyv. Taujėnų vls. Balalių dv. Žemę gavo Varnėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3528, išduotas 1929 08 21.

Čeburnis

Juozas, Justino sūnus

Gimė 1901 03 19 Juknėnų k. Daugailių vls. (Utenos r.). Mirė 1928 03 21 Juknėnų k. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 07 02–1920 07 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6278, išduotas 1931 02 25.

Čečiurka

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 28 Nalivaikų k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). 1919 0623–1921 10 16 Ukmergės bataliono, vėliau 8 p.p. savanoris. Tarnavo policijoje Skiemonyse ir kt. Gyveno Utenos apskr. Joniškio vls. Surgėnų k. (1930 m.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 6084, išduotas 1930 12 15.

Čečkevičius

Justinas, Jono sūnus

Gimė 1895 04 16 Griebčių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 06 04–1921 07 29. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6572, išduotas 1931 03 26.

Čeginskas

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1899 07 25 Janaukos k. Janavo vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 14–1920 12 24. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Kalvarijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4051, išduotas 1929 11 21.

Čeičys

Jonas, Kosto sūnus

Gimė 1901 11 29 Markūniškių k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 15–1920 06 19, pašauktu 1921 10 14–1922 10 18. 1928 m. gyv. Kamajų vls. Urboniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 692, išduotas 1928 08 29.

Čeida

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1895 08 07 Grinkų k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 06 10–1920 06 10. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3759, išduotas 1929 10 21.

Čeida

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 02 05 Deveikiškio k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 11–1920 06 18. 1931 m. gyv. Naujamiesčio vls. Vinkšnėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8301, išduotas 1932 04 30.

Čeida

Juozas, Bonifaco sūnus

Gimė 1902 03 12 Gudžiūnų k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 07 29–1923 06 01. 1929 m. gyv. Gudžiūnų vls. Pamiškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3010, išduotas 1929 06 25.

Čeikauskas

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1899 01 31 Kaniūkų k. Dūkšto vls. (Ignalinos r.). 1919 06 20–1922 12 23 Ukmergės bataliono, vėliau 8 p.p. savanoris. Gyveno Zarasų apskr. Paupinės vls. Riešutynės k. nuo 1931 metų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8706, išduotas 1932 09 30.

Čeikus

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1902 01 01 Meškučių k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Tarnavo nuo 1919 07 22. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1548, išduotas 1929 02 19.

Čekaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1892 10 16 Barsukinės k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 24–1920 01 27. 1929 m. gyv. Barsukinės k. Apel. Rūmų sprendimu 1936 11 28 nubaustas 1,5 m. kalėjimo. Apdov. anuliuotas, liudijimas iš jo neatimtas, nes jis pareiškė pametęs. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4681, išduotas 1930 02 15.

Čekanauskas

Antanas, Alekso sūnus

Gimė 1892 02 05 Matiekų I k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 07 07–1920 07 10. 1930 m. gyv. Rokiškio m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7494, išduotas 1931 11 06.

Čekanauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1898 07 21 Untilgės k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Kituose dokumentuose vardas Jonas. Tarnavo 1919 06 30–1921 10 16. 1936 m. gyv. Kaune, tarnavo Karo aviacijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9843, išduotas 1936 10 17.

Čekanauskas

Vincas, Simo sūnus

Gimė 1891 01 01 Kazimieravos k. Pivašiūnų vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 05 25–1920 05 29. 1928 m. gyv. Alovės vls. Raudonos Alovės k., paskui Nedingės vls. Meškučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4680, išduotas 1930 02 15.

Čekanauskas

Jonas, Silvestro sūnus

Gimė 1892 06 18 Gučevietės k. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Mirė 1919 11 22. Palaidotas(-a): Baisogalos mstl. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Žuvo kautynėse. Tarnavo 1 p.p. savanoriu nuo 1919 06 05. Kilęs iš Vyžuonų vls. Paberžinės k., kur jį augino teta Zamauskienė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8846, išduotas 1932 11 30.

Čekauskas

Jonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 06 09 Ramoniškių (Panevolės) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 06 07–1920 07 18, 1922 11 01–1924 03 01. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Gervinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6573, išduotas 1931 03 26.

Čekauskas

Vladas, Prano sūnus

Gimė 1896 11 29 Kaune. Kilęs iš Raseinių apskr. Jurbarko vls. Keturakių k. Tarnavo 1919 05 27–1921 10 14. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8299, išduotas 1932 04 30.

Čekauskas

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1897 04 22 Paršelių k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1943 10 27 Lenkijoje, Štuthofas. Adm. kapitonas (1930 m.). Pradėjo tarnybą 1919 03 15 Artilerijos skyriuje. 1936 m. gyv. Kaune ir tarnavo kariuomenėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10071, išduotas 1938 01 31.

Čekauskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1888 11 29 Katiliškių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 01–1920 04 15. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. Būdbalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6885, išduotas 1931 06 22.

Čekavičius

Antanas, Alekso sūnus

Gimė 1899 10 13 Elenavos k. Liolių vls. (Kelmės r.). Mirė 1919 04 01. Apdov. išd. motinai Petronei, gyv. Elenavos k. Tarnavo savanoriu 1919 03 04–1919 04 01. Mirė ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6886, išduotas 1931 06 22.

Čekavičius

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1896 03 30 Valeravo dv. Vandžiogalos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 22–1921 11 16. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8300, išduotas 1932 04 30.

Čelkauskas

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1890 06 14 Mūrdvario k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). San. puskarininkis. Tarnavo 1919 05 05–1922 01 10. 1936 m. gyv. Joniškėlio vls. Stipinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10025, išduotas 1937 07 31.

Čelkis

Tadas, Alekso sūnus

Gimė 1903 07 14 Strepeikių k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 23–1920 06 29. 1928 m. gyv. Obelių vls. Strepeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 635, išduotas 1928 08 23.

Čemerka

Aleksandras, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 10 Vištyčio Lauko I k. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 09–1921 11 29. 1928 m. gyveno Vištyčio Lauko II kaime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9117, išduotas 1933 03 31.

Čemeška

Simas, Stasio sūnus

Gimė 1899 05 09 Perkalių k. Balninkų vls. (Molėtų r.). Pirmas liudijimas išduotas su klaidingai įrašyta pavarde 1928 10 20. Tarnavo 1919 05 26–1921 12 01. 1928 m. gyv. Kaune. Gavo žemės Ukmergės apskr. Gelvonų vls. Senadvario k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1054, išduotas 1936 07 31.

Čenkus

Stasys, Lauryno sūnus

Gimė 1901 12 22 Valkininkų mstl. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Ats. vyr. leitenantas. 1918 11 23 savanoriu stojo į 1 p.p. 1919 03 10 pasiųstas į karo mokyklą, ją baigęs į 1 p.p. 1920 01 27 suteiktas leitenanto laipsnis. Vėliau dirbo pasienyje ir saugumo departamente. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2903, išduotas 1929 06 26.

Čepaitis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1897 02 01 Mediniškių k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 02–1921 10 02. 1928 m. gyv. Mažulių vns. Šeduvos vls. Panevėžio apskr. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1323, išduotas 1928 11 14.

Čepaitis

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1903 05 09 Liaudiškių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1920 10 06–1921 11 12. 1929 m. gyv. Šiaulių st. barake. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3691, išduotas 1929 10 21.

Čepanonis

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1898 Nemajūnų k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 09–1921 11 30. 1928 m. gyv. Šventežerio vls. Straigių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1183, išduotas 1928 10 31.

Čepanskis

Kazys, Motiejus sūnus

Gimė 1897 10 15 Dženčialaukos k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1918 12 10–1920 03 29. 1928 m. gyv. Sasnavos vls. Vengliškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1489, išduotas 1929 02 04.

Čepas

Albinas, Stasio sūnus

Gimė 1898 12 08 Minupių k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Mirė 1963 07 17 Palangos mst. (Kretingos r.). Čepauskas. 1918 12 08 savanoriu stojo į 1 p.p., baigė Karo mokyklos I laidą, grįžo į 1 p.p. 1926 m. pakeltas kapitonu, 1936 – gen. st. pulk., brigados generolu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 130, išduotas 1928 05 30.

Čepas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1901 05 29 Vabalų k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 23–1921 10 16. Gyv. Vabalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6787, išduotas 1931 06 17.

Čepas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 08 14 Rodų (Švainicko) dv. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 24–1921 10 14. Gyv. Krekenavos vls. Valmaniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6884, išduotas 1931 06 22.

Čepas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1900 11 29 Šašių k. Grinkiškio vls. (Radviliškio r.). Ats. vyr. letenantas (1923 m.). 1919 02 04 įstojo į Karo mokyklą, ją baigęs paskirtas į Šiaulių batalioną, performuotą į 3 p.p. 1923 12 31 paties prašymu paleistas į atsargą, dirbo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 679, išduotas 1928 08 29.

Čepas

Adomas, Antano sūnus

Gimė 1901 02 17 Padvarelių I k. Akmenės vls. (Akmenės r.). Grandinis. Tarnavo 1919 08 02–1921 07 01. 1930 m. Biržų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6360, išduotas 1931 02 25.

Čepauskas

Julijonas, Jono sūnus

Gimė 1882 09 07 Butkelių k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 02 08. 1928 m. gyv. Tauragės apskr. ir vls. Vizbutų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1516, išduotas 1929 02 19.

Čepauskas

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1895 01 02 Užvenčio mst. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 01 15–1920 01 22. Gyv. Užventyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3225, išduotas 1929 07 30.

Čepauskas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1895 05 08 Telšių mst. (Telšių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 05 18–1921 03 22. 1930 m. gyv. Utenos apskr. Anykščių vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8231, išduotas 1932 04 16.

Čepėnas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1895 01 15 Stainiškių k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). 2 p.p. savanoris 1919 10 04–1921 10 15. Gyveno Dusetų vls. Liūliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1228, išduotas 1928 10 31.

Čepėnas

Jonas, Gasparo sūnus

Gimė 1894 12 09 Kirdeikių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Mirė 1919 09 26 Marimpolio k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 15–1919 09 21. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9240, išduotas 1933 06 30.

Čepėnas

Juozas, Gasparo sūnus

Gimė 1887 08 27 Kirdeikių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Kilęs iš Debeikių vls. Naujeliečių k. Tarnavo 1919 06 01–1921 03 09. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2817, išduotas 1929 06 26.

Čepėnas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 04 01 Velbiškių k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 01 10–1920 05 01. 1928 m. gyv. Utenos apskr. ir vls. Gediminų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1786, išduotas 1929 03 20.

Čeponis

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1894 06 07 Pumpėnų mstl. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Sanit. puskarininkis. Tarnavo 1919 09 17–1922 05 18. 1928 m. tarnavo Kriminalinėje policijoje Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1328, išduotas 1928 11 23.

Čeponis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1892 10 14 Balalių k. Traupio vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 05 13–1920 06 09. 1930 m. gyv. Traupio vls. Pienių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5462, išduotas 1930 08 11.

Čeponis

Juozas, Teofilio sūnus

Gimė 1899 11 06 Rolių k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 04 13, pašauktu nuo 1919 10 01 iki 1921 10 28. Gyv. Rolių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6164, išduotas 1931 01 22.

Čeponis

Antanas, Povilo sūnus

Gimė 1896 12 03 Kemelių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Mirė 1919 06 03 Šiauliuose. Apdov. išd. motinai Mortai, gyv. Kemelių k. Tarnavo 1919 05 01–1919 06 03. Mirė ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7940, išduotas 1932 02 29.

Čeponis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1895 06 04 Ragujų vns. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Mirė 1935 06 26. Ats. leitenantas gydytojas. 1919 01 01 stojo savanoriu į Joniškėlio partizanų batalioną. 1920 05 14 suteiktas leitenanto laipsnis. 1924 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9293, išduotas 1933 10 24.

Čepšys

Mikas, Petro sūnus

Gimė 1896 01 17 Norvaišių k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 15–1922 04 10. 1929 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3921, išduotas 1929 11 13.

Čepšys

Vladas, Povilo sūnus

Gimė 1899 01 24 Norvaišių k. Utenos vls. (Utenos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 08 04–1922 11 03. 1929 m. gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4799, išduotas 1930 04 15.

Čepukaitis

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1900 Metelių k. Metelių vls. (Lazdijų r.). Įstojo sav. 1919 05 25. 1928 m. gyv. Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 164, išduotas 1928 05 30.

Čepukas

Pranas, Julijonos sūnus

Gimė 1900 08 25 Vilkeliškio vns. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 30–1921 11 05. 1929 m. gyv. Obelių vls. Šaltakinės k. Save vadino Matiuku, patėvio pavarde. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4386, išduotas 1930 01 31.

Čepukėnas

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1896 08 13 Atikonių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Mirė 1920 04 06. Tarnavo 1919 09 15–1920 04 06. Mirė karo ligoninėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5568, išduotas 1930 09 25.

Čepukėnas

Povilas, Kazio sūnus

Gimė 1893 10 13 Atikonių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 08–1920 05 28. 1929 m. gyv. Deltuvos vls. Gintarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2482, išduotas 1929 05 31.

Čepulionis

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1899 07 21 Bagrėno k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Mirė 1923 07 08 Bagrėno k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Apdov. išd. žmonai Ievai, gyv. Bagrėno k. Tarnavo 1919 09 27–1921 12 18. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7216, išduotas 1931 08 31.

Čepulis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1899 06 13 Ginkūnų dv. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 06 21–1921 11 27. 1929 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4800, išduotas 1930 04 15.

Čepulis

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1890 12 31 Grybėnų k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Sav. nuo 1918 11 23. 1940 10 27 paleistas į atsargą. Majoras. Apdovanojimo liudijimas Nr. 849, išduotas 1928 08 29.

Čepulis

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1894 09 25 Medinių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 05 20–1920 06 27. 1930 m. gyv. Biržų apskr. Pabiržės vls. Daumėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8302, išduotas 1932 04 30.

Čepulis

Liudvikas, Mykolo sūnus

Gimė 1893 08 17 Grybėnų k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Sav. 1918 12 19–1919 12 10, autokuopa. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2113, išduotas 1929 04 17.

Čepulis

Vladas, Petronėlės sūnus

Gimė 1902 06 01 Kucūnų k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 10 08–1923 03 06. Gyv. Alytaus apskr. Nemunaičio vls. Makniūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2818, išduotas 1928 06 26.

Čepulkauskas

Balys, Tomo sūnus

Gimė 1894 08 09. Mirė 1939 10 01. Gimė Vilniaus apskr. Bistrico vls. Rubino k. Tarnavo 1919 04 08 –1922 10 08. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10222, išduotas 1940 02 03.

Čepurna

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1898 04 14 Naujasodės k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 10–1919 09 03, paleistas dėl sveikatos. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Vainorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3195, išduotas 1929 07 30.

Čerba

Vacys, Jono sūnus

Gimė 1899 03 13 Šiaulėnų mstl. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 08 25–1920 10 15 ir 1921 01 04–1922 06 15. 1931 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7637, išduotas 1931 12 16.

Čerbauskas

Vladas, Domo sūnus

Gimė 1904 06 06 Latvijoje, Liepoja. Tėvai iš Surviliškio vls. Kėdainių r. Kauno apskr. Tarnavo 1919 10 27–1922 04 06. 1930 m. gyv. Kauno apskr. A. Panemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6167, išduotas 1931 01 22.

Čerekas

Kazys, Justino sūnus

Gimė 1877 09 14 Kauprinės vns. Babtų vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 02 14–1920 03 03. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7877, išduotas 1932 02 15.

Čerekavičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 02 04 Eglupių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 15–1921 10 15. 1929 m. gyv. Musninkų vls. Vebronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5189, išduotas 1930 06 25.

Čerepavičius

Eugenijus, Nikiforo sūnus

Gimė 1901 03 09 Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 06 13–1920 03 20. 1929 m. gyv. Kaune, 1928 m. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2370, išduotas 1929 04 24.

Čereška

Arsenijus, Nikalojaus sūnus

Gimė 1902 04 14 Dumbraukos vns. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 06 16–1920 08 17. 1928 m. gyv. Kupiškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 835, išduotas 1928 08 29.

Čereška

Simas, Antano sūnus

Gimė 1899 09 26 Balninkų mstl. Balninkų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 03 07–1921 01 05. 1936 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9874, išduotas 1936 11 31.

Čereška

Vincas, Stasio sūnus

Gimė 1900 02 15 Bagdononių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 02 10–1921 10 28. 1929 m. tarnavo Trakų apskr. pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3937, išduotas 1929 11 13.

Čeriauska

Domas, Jono sūnus

Gimė 1895 11 24 Šiaudinių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 06 01–1920 06 24. 1928 m. gyv. Subačiaus vls. Jovarų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2160, išduotas 1929 04 17.

Čerkauskas

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1896 06 12 Andrioniškio mstl. Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Metrikuose – Čerskis. Sav. nuo 1919 06 10. 1933 m. gyv. Utenos apskr. Anykščių vls. Lašynių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9138, išduotas 1933 06 10.

Čerkauskas

Juozas, Marijonos sūnus

Gimė 1900 Zapalinių k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Kariuomenėje buvo užsirašęs tėvo vardą – Andrius. Tarnavo 1919 02 10–1921 10 01. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Janavo vls. Šleinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3341, išduotas 1929 07 31.

Čerkesas

Julius, Juozo sūnus

Gimė 1896 09 20 Bernotų k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 09 01–1922 01 16. Gyv. Piniavos vls. Pinigėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1182, išduotas 1928 10 31.

Čerkus

Endrikis, Kristupo sūnus

Gimė 1892 02 13 Akmeniškių k. Katyčių vls. (Šilutės r.). Tarnavo 1920 10 28–1921 11 12. 1930 m. Sokeičių sargybos policijos punkto vachmistras, gyv. Pleikiškių k. nuo 1925 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6979, išduotas 1931 06 25.

Čerkus

Endrikis

Gimė 1892 Akmeniškių k. Katyčių vls. (Šilutės r.). Mirė 1964 06 01 Vokietijoje, Hamburgas. Visuomenininkas. Lietuvos kariuomenės savanoris.

Černauskas

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1895 03 30 Paluobių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 13–1920 04 07. Gyv. Paluobių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4847, išduotas 1930 04 28.

Černauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 05 26 Veiverių mstl. Veiverių vls. (Prienų r.). Puskarininkis. Tarnavo nuo 1919 03 17 savanoriu, pašauktu 1919 10 01–1921 11 25. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1723, išduotas 1929 03 16.

Černauskas

Stasys, Prano sūnus

Gimė 1899 08 21 Peletkojų k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 04 05–1920 08 19. 1929 m. gyv. Užvenčio vls. Šlapgirio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9169, išduotas 1933 05 19.

Černeckis

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 03 10 Josvainių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 05–1920 10 02. Gyv. Josvainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1132, išduotas 1928 10 31.

Černelis

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1897 Vairukiemio k. Punsko vls. Tarnavo nuo 1919 01 07. 1928 m. gyv. Alytaus mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 530, išduotas 1928 08 14.

Černelis

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1897 01 22 Agurkių k. Punsko vls. Tarnavo nuo 1919 01 09. 1929 m. gyv. Seinų apskr. Būdviečio vls. Mockavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 521, išduotas 1928 08 14.

Černevičius

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1896 05 01 Šimkų (Kurtinių) k. Gelgaudiškio vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo 1919 07 18–1920 09 26. 1930 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Trakų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5799, išduotas 1930 10 31.

Černevičius

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 03 22 Sirutiškių k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 08 14–1922 04 01, vėliau laisvai samdomu. 1929 m. gyv. Kaune, Linksmadvaryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3862, išduotas 1929 11 11.

Černiauskas

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1893 01 01 Svalkenių k. Žeimių vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 03 01–1920 03 11. Gyv. Siesikų vls. Šiliūnų palivarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2483, išduotas 1929 05 31.

Černiauskas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1891 01 12 Tarnalinės vns. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 06 10–1920 12 01. 1931 m. gyv. Gradniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7765, išduotas 1931 12 31.

Černiauskas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1890 01 24 Gaižūnų k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Kilęs iš Žeimelio vls. Bardiškių k. Apdov. išd. motinai Afemijai. Puskarininkis. Tarnavo 1920 09 16–1921 09 18. 1932 m. gyv. Joniškio vls. Čigoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8673, išduotas 1932 07 02.

Černiauskas

Kazys, Igno sūnus

Gimė 1900 03 31 Kumečių dv. Metelių vls. (Lazdijų r.). Apdov. Tarnavo 1919 03 12–1921 12 05. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. Simno vls. Gražulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1547, išduotas 1929 02 19.

Černiauskas

Kazys, Adomo sūnus

Gimė 1897 10 20 Kikonių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Mirė 1919 07 24. Tarnavo 1919 05 ar 06–1919 07 24. Žuvo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7749, išduotas 1931 12 31.

Černiauskas

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1895 09 21 Kikonių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 01 25–1920 04 09. 1928 m. gyv. Šimonių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 961, išduotas 1928 09 28.

Černiauskas

Pranas, Augusto sūnus

Gimė 1889 05 28 Bajorų k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Kapitonas. Sav. nuo 1918 11 10. 1935 m. paleistas į dimisiją. Gyveno Vajasiškio vls. Gatelių k., buvo LŠS būrio vadas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7640, išduotas 1931 12 16.

Černiauskas

Anupras, Silvestro sūnus

Gimė 1880 12 09 Aželių k. Salako vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1 p.p. 1919 08 13–1920 08 19. Gyveno Salako vls. Aželių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3953, išduotas 1929 11 13.

Černiauskas

Antanas, Baltraus sūnus

Gimė 1898 05 28 Nendrinių k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Kilęs iš Sasnavos vls. Grandinis. Tarnavo nuo 1919 03 07. 1928 m. gyv. Marijampolės apskr. Sasnavos vls. Vengliškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5652, išduotas 1930 10 10.

Černiauskas

Stasys, Andriaus sūnus

Gimė 1899 01 30 Avieliavos dv. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Apdov. liudijime gimimo vieta – Žižmarių dv. Tarnavo 1919 03 04–1921 10 21. 1929 m. gyv. Pagirių vls. Tulpiakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5007, išduotas 1930 04 30.

Černiukas

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1895 05 05 Brodaciškių k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo 1919 02 26–1921 11 01. 1931 m. gyv. Trakų apskr. Kruonio vls. Girgždžų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7941, išduotas 1932 02 29.

Černius

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1894 05 27 Tursučių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 16–1920 02 22. 1932 m. gyv. Kauno apskr. A. Panemunės vls. Raželių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8705, išduotas 1932 09 30.

Černius

Bernardas, Šepšelio sūnus

Gimė 1889 Lenkijoje, Balstogės mst. (Bialystokas). Tarnavo 1919 06 03–1920 06 14. 1929 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3526, išduotas 1929 08 21.

Černius

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1887 08 17 Tursučių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 16–1920 03 02. 1929 m. gyv. Tursučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5082, išduotas 1930 05 30.

Černius

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1898 01 06 Kupiškio mst. (Kupiškio r.). Mirė 1977 07 03 JAV, Los Andželas. Černauskas. Majoras, karo inžin. (1929 m.). 1919 03 10 stojo savanoriu į Karo mokyklą, ją baigęs paskirtas į 3 p.p. 1939 m. paleistas į atsargą. 1939 m. ministras pirmininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4851, išduotas 1930 04 28.

Černius

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1896 02 26 Degučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Mirė 1982 08 01 Vokietijoje. Kapitonas. Sav. nuo 1919 01 09. Baigė Karo mokyklos I laidą. 1919 m. ties Gelvonais pateko į lenkų nelaisvę. 1940 m. paleistas į atsargą. Apdovanotas Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 143, išduotas 1928 05 30.

Černius

Petras, Miko sūnus

Gimė 1900 01 29 Podkatiliškių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Grandinis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 16, pašauktu nuo 1919 10 01 iki 1920 03 12. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Janavo vls. Zubrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5928, išduotas 1930 11 17.

Čerskis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1895 01 22 Darbėnų mstl. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 06 13–1921 05 21. 1931 m. gyv. Darbėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6887, išduotas 1932 06 16.

Červokas

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1903 01 11 Kudonių k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1920 10 05–1922 10 14. Gyv. Kudonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6887, išduotas 1931 06 22.

Česys

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1902 02 04 Anglijoje. Amerikoje pavardė pakeista – Vilsonas. Kilęs iš Vilkaviškio aps. Bartininkų vls. Sausininkų k. Apdov. Tarnavo 1919 04 25–1919 10 01 Kauno komendantūroje ir iki 1920 06 23 Belaisvių st. valdyboje. Nuo 1923 m. gyveno Čikagoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9973, išduotas 1937 04 19.

Česna

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1900 01 04 Stabinčiškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 03 23–1920 05 06. 1928 m. gyv. Žaslių vls. Kurmiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1304, išduotas 1928 11 14.

Čėsna

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 22 Mišaičių k. (Meirių okolica) Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Grandinis. Tarnavo 1919 04 09–1921 10 24. 1930 m. gyv. Kaltinėnų vls. Plunksnių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8627, išduotas 1932 06 22.

Čėsna

Kazys, Jokūbo sūnus

Gimė 1896 01 13 Beržyno k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Metrikuose – Česnys. 1929 m. gyv. Beržinių dv. Kaupiškių vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3016, išduotas 1929 06 25.

Čėsna

Martynas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 12 24 Stabinčiškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 03 23–1920 05 18, pašauktu 1923 05 27–1924 06 24. 1928 m. gyv. Žaslių vls. Dainavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 726, išduotas 1928 08 29.

Čėsna

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1896 11 12 Stabinčiškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 07 18–1920 04 16, 1920 12 06–1922 07 20. Gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1023, išduotas 1928 10 20.

Čėsna

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1902 07 28 Tarpučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1920 11 07–1922 10 26. 1936 m. gyv. San Paulo mst., apdov. rūpinosi jo brolis Petras. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9742, išduotas 1936 04 07.

Čėsnaitis

Bronius, Prano sūnus

Gimė 1898 07 19 Spruktų k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 16–1920 05 14. Gyv. Kidulių vls. Kriaušaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5210, išduotas 1930 06 25.

Česnakas

Vladas, Jurgio sūnus

Gimė 1884 08 01 Šambeliškių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 09 –1919 11 12, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Deltuvos vls. Dukstynos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7909, išduotas 1932 02 15.

Česnauskas

Konstantinas, Igno sūnus

Gimė 1897 01 18 Plungės mst. (Plungės r.). Tarnavo 1919 02 28–1922 10 07. 1931 m. gyv. Kaune, dirbo Plačiųjų geležinkelių dirbtuvėse. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9994, išduotas 1937 05 28.

Česnauskas

Petras, Igno sūnus

Gimė 1899 06 26 Plungės mst. (Plungės r.). Tarnavo 1919 09 09–1922 01 08. Vėliau gyv. Plungėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10179, išduotas 1939 06 30.

Česnavičius

Česlovas, Juozo sūnus

Gimė 1900 11 03 Jekonių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 09 01–1922 01 01. 1931 m. gyv. Lazdijų mst., 1930 m. – Šventežerio vls. Burakavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6654, išduotas 1931 04 21.

Česnulevičius

Jonas, Simo sūnus

Gimė 1898 Žučių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Puskarininkis. Tarnavo 1918 12 27–1923 02 06. 1928 m. dirbo Alytaus apskr. pasienio policijoje, 6 rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2604, išduotas 1929 05 31.

Česokas

Vincas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 Baltarusijoje, Lydos apskr. Kanevos vls. Barčių k. Mirė 1922 02 08 Merkinės mstl. Merkinės vls. (Varėnos r.). Apdov. išd. žmonai Česokienei-Žukienei Petrei, gyv. Alytaus apskr. Merkinės vls. Subartonių k. Tarnavo 1919 01 10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9743, išduotas 1936 04 07.

Česonis

Jonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1902 02 18 Peliūnų k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 05 01–1922 10 06. 1928 m. gyv. Kietaviškių vls. Žikaronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1999, išduotas 1929 03 26.

Česonis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 05 14 Šeštokų k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Mirė 1971 JAV, Filadelfija. Vyr. leitenantas. 1920 11 15 įstojo į Karo mokyklą, paskirtas į Inžinerijos pulką, paskui tarnavo aviacijoje. 1935 03 07 paleistas į atsargą pačiam prašant. Apdovanojimo liudijimas Nr. 366, išduotas 1928 06 09.

Čiapas

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1899 10 20 Preikapės k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 05 18–1920 09 13. 1928 m. gyv. Pernaravos vls. Preikapių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1360, išduotas 1928 11 23.

Čikotas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1892 07 02 Rinkūnų k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 07 30–1920 06 23. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8554, išduotas 1932 06 16.

Činga

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1901 03 08 Rinkūnų k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1920 08 05–1923 06 03. 1929 gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3527, išduotas 1929 08 21.

Činikas

Povilas, Adomo sūnus

Gimė 1897 08 15 Gudelių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 12 04. Apdov. išd. motinai Domicelei. Tarnavo 1919 01 13–1920 12 04. Mirė nuo žaizdų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6786, išduotas 1931 06 17.

Činikas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1902 02 05 Gudelių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 13–1920 02 09. 1929 m. gyv. gimtinėje, 1933 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3285, išduotas 1929 07 30.

Činšas

Petras, Činšilo sūnus

Gimė 1896 Kinijoje, Šindau mst. Tarnavo 1919 07 21–1923 02 07. Buvo lenkų nelaisvėje. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1656, išduotas 1929 02 19.

Čipkus

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 07 20 Nemeikščių k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo nuo 1919 04 05. 1928 m. gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 566, išduotas 1928 08 23.

Čiplys

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 07 30 Pažeimės dv. Žeimelio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 03 25–1921 11 01. 1928 m. gyv. Trakų apskr. Žaslių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 727, išduotas 1928 08 29.

Čiplys

Kazys, Miko sūnus

Gimė 1900 03 Kušliškių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1922 04 13, pašauktu nuo 1919 10 01. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2710, išduotas 1929 05 31.

Čiplys

Adomas, Adomo sūnus

Gimė 1900 05 01 Rusijoje, Pskovo sr. Serebriako stotis. Kilęs iš Ežerėnų apskr. Smalvų vls. Bukiškių k. 1 p.p. savanoris 1919 08 01–1922 01 11. Gyveno Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1664, išduotas 1929 02 19.

Čiplys

Adomas, Adomo sūnus

Gimė 1901 11 17 Mašiokų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 25–1921 10 26. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Papiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3194, išduotas 1929 07 30.

Čiplys

Andrius, Klemenso sūnus

Gimė 1901 Zapalinių k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 01–1920 04 02. 1928 m. gyv. Seinų apskr. Būdviečio vls. Pašilelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1293, išduotas 1928 11 14.

Čiplys

Kazys, Adomo sūnus

Gimė 1892 Bukiškių k. Smalvų vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 07 08–1922 04 15. 1932 m. gyv. Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8370, išduotas 1932 05 14.

Čiplys

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1897 05 16 Padvarnikų I k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 11–1921 10 17. 1928 m. gyv. Ramygalos vls. Piktagalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2523, išduotas 1929 05 31.

Čyplys

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1896 06 08 Juljanavos k. Smalvų vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1 p.p. sav. 1919 07 08–1921 08 01. Gyveno Kėdainių vls. Aristavos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9325, išduotas 1933 10 31.

Čiras

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1893 Trakiškių k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 04 28–1920 06 12. 1928 m. gyv. Varėnos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1447, išduotas 1929 01 14.

Čirklys

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 09 11 Baltarusijoje, Lydos apskr. Aleksandravos vls. Paulonių k. Tarnavo 1919 04 06–1921 10 16. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2966, išduotas 1929 06 26.

Čirpus

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 10 24 Pakriaunių k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 27–1921 10 07. 1929 m. Gyv. Obelių vls. Aleksandravėlės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5190, išduotas 1930 06 25.

Čirvinskas

Pranas, Edvardo sūnus

Gimė 1893 04 19 Papyvesių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 05 27–1920 05 31. 1928 m. gyv. Pabiržės vls. Morkūnų vnk. Apdovanojimo liudijimas Nr. 979, išduotas 1928 09 29.

Čirvinskas

Kazys, Tomo sūnus

Gimė 1900 03 02 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 07 31, pašauktu – 1920 09 08–1921 10 22. 1928 m. gyv. Kazlų Rūdos stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4810, išduotas 1930 04 15.

Čitavičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 07 15 Lenkijoje, Seinų apskr. Kučiūnų vls. Miškinių k. Mirė 1919 03 28. Tarnavo 1919 01 20–1919 03 28. Mirė nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8101, išduotas 1932 03 29.

Čiučka

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1894 04 14 JAV. Tarnavo 1919 03 11–1920 03 24. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Sasnavos vls. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5209, išduotas 1930 06 25.

Čiudiškis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 Pavytės–Rinkūnų k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 07–1920 08 17. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4052, išduotas 1929 11 21.

Čiukšys

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1892 07 01 Narbutų k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Adm. kapitonas (1927 m.). 1918 12 01 stojo sav., 1 p.p., 1934 m. suteiktas pulk. leit. laipsnis. 1939 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 195, išduotas 1928 06 14.

Čiuoderis

Albinas, Antano sūnus

Gimė 1898 09 18 Surgučių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Ats. vyresn. puskar. Tarnavo 1919 01 23–1921 10 20. 1928 m. gyv. Alytuje, tarnavo Valst. saugumo departamente. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1305, išduotas 1928 11 14.

Čiupas

Vincas, Zigmanto sūnus

Gimė 1900 07 01 Žideikonių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Mirė 1920 03 08. Apdov. išd. tėvui, gyv. Alytaus apskr. Ūdrijos vls. Šnekučių k. Tarnavo 1919 08 11–1920 03 08. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9522, išduotas 1934 10 31.

Čiupkevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1897 03 23 Girininkų I k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 10 16, pašauktu nuo 1919 03 05. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5800, išduotas 1930 10 31.

Čiuplevičius

Petras, Agotos sūnus

Gimė 1898 05 19 Stoškų k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 14–1920 08 01. 1928 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Alvito vls. Deilučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4417, išduotas 1930 01 31.

Čiuplys

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1883 I p. Egliabalių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 11–1920 02 08. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7552, išduotas 1931 11 28.

Čiuplys

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1892 II p. Zubrių k. Janavo vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 29–1920 04 02. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5131, išduotas 1930 06 25.

Čiuplys

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1893 II p. Jungėnų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 12–1921 05 20. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5132, išduotas 1930 06 25.

Čiuplys

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1896 02 03 Šleinių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Čiplys. Apdov. išd. žmonai Magdalenai. Tarnavo 1919 01 15–1920 08 10. Mirė Alytaus apskr. ligoninėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7639, išduotas 1931 12 16.

Čiuplys

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1893 Šleinių k. Janavo vls. (Lazdijų r.). Čyplis. Tarnavo 1919 01 15–1920 02 17. 1929 m. gyv. Janavo vls. Zubrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6361, išduotas 1931 02 25.

Čiurlionis

Jonas, Konstantino sūnus

Gimė 1891 08 03 Druskininkų mst. (Varėnos r.). Ats. leitenantas. Sav. įstojo 1919 05 05 į 1 art.p., 1919 07 31 – į Karo mokyklą. 1923 m. suteiktas vyr. leit. laipsnis. 1926 12 23 paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9271, išduotas 1933 09 30.

Čiuta

Kazys, Jokūbo sūnus

Gimė 1900 Drusėnų k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 07 11–1921 10 16. 1929 m. gyv. Ukmergės apskr. Giedraičių vls. Bitėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4406, išduotas 1930 01 31.

Čiūta

Laurynas, Igno sūnus

Gimė 1895 08 11 Drusėnų k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 07 15–1921 11 01. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Giedraičių vls. Šnipeliškių vns., 1938 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6166, išduotas 1931 01 22.

Čiužas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1900 10 08 Kaune. Mirė 1921 06 01. Tarnavo 1919 01 31–1921 06 01. Mirė 1-oje karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2735, išduotas 1929 05 31.

Čiužas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1902 10 18 Raseinių mst. (Raseinių r.). Metrikuose tėvo vardas – Ignas. Tarnavo 1919 05 16–1920 05 29. 1929 m. gyv. Raseiniuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2993, išduotas 1929 06 26.

Čiuželis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 03 03 Juodėnų k. Plungės vls. (Plungės r.). Tarnavo 1919 10 06–1920 09 01. 1928 . gyv. Rokiškio apskr. Kamajų vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1361, išduotas 1928 11 23.

Čivas

Adomas, Jurgio sūnus

Gimė 1886 I p. Runeikių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 17–1920 04 02. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8551, išduotas 1932 06 16.

Čyžas

Kostas, Adolfo sūnus

Gimė 1901 12 15 Juodžių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Kilęs iš Šiaulių apskr. Pašvitinio vls. Voronių k. Tarnavo 1919 04 26–1920 04 16. 1930 m. gyv. Šiaulių apskr. Lygumų vls. Norociešių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6165, išduotas 1931 01 22.

Čyžas

Kostas, Adolfo sūnus

Gimė 1891 12 16 Voronių k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). 1933 m. priklausė LKKSS Šiaulių skyriui. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6165, išduotas 1931 01 22.

Čižauskas

Stasys, Vlado sūnus

Gimė 1894 10 24 Krakių mstl. Krakių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 04 27–1920 05 26. 1928 m. gyv. Šiaulių apskr. Radviliškio vls. Karžygių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2161, išduotas 1929 04 17.

Čižauskas

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 07 08 Dembaukos k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1921 12 02, pašauktu nuo 1919 10 01. 1931 m. gyv. Padovinio vls. Liuliškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7408, išduotas 1931 10 10.

Čižauskas

Justinas, Juozo sūnus

Gimė 1889 02 25 Suvalkų k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo 1919 01 08–1920 02 29. 1932 m. gyv. Šakių aps. Gelgaudiškio vls. Žygėnų k. K-ja svarstė 2 k.: 1939 05 26, prot. Nr. 236, 1940 05 31, prot. Nr. 2. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10243, išduotas 1940 06 05.

Čižauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1903 04 23 Latvijoje, Jakobštato mst. Kilęs iš Zarasų apskr. Tiltiškių vls. Sav. 8 p.p. 1920 03 21–1924 02 02. Vyr. puskar. Iki 1928 m. gyveno Salake, vėliau – Vilkaviškio vls. Vokiškėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9258, išduotas 1933 08 09.

Čižauskas

Jonas, Martyno sūnus

Gimė 1889 02 18 Pakertakų k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 02 26–1921 08 28. 1937 m. gyv. Žiežmarių vls. Būdiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9945, išduotas 1937 04 19.

Čižauskas

Domas, Vinco sūnus

Gimė 1901 01 19 Ostankino I k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 01 15–1920 05 18. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4798, išduotas 1930 04 15.

Čižauskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1897 08 07 Ostankino II k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 04–1921 11 11. 1929 m. gyv. Ostankino II k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4846, išduotas 1930 04 28.

Čižauskas

Juozas, Stefanijos sūnus

Gimė 1901 10 01 Poškiečių k. Stačiūnų vls. (Pakruojo r.). Kilęs iš Šukonių k. Tarnavo 1919 04 24–1921 01 15, 1923 01 29–1928 04 16 liktiniu viršila. 1931 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6371, išduotas 131 03 26.

Čižauskas

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1890 11 09 Bardauskų k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 15–1920 01 25. 1929 m. gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3535, išduotas 1929 08 21.

Čižauskas

Petras, Karolio sūnus

Gimė 1893 06 Latvijoje, Ežerėnų apskr. Vidžių mst. Tarnavo 1919 03 24–1920 04 03. Apdov. Vyčio Kryžiaus I laipsnio ordinu, Nr. 219. Gyveno Panevėžio apskr. Subačiaus mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1831, išduotas 1929 03 23.

Čižauskas

Jurgis, Tomo sūnus

Gimė 1895 10 02 Šiaudiniškių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo 1919 03 01–1920 03 05. 1929 m. gyv. Alvito vls. Vanaginės k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3524, išduotas 1929 08 21.

Čižinauskas

Pranas, Mato sūnus

Gimė 1899 05 26 Užšilių Aukšt. k. Pažaislio vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 02 25–1920 05 19, paleistas dėl sveikatos. 1928 m. gyv. Kaune, dirbo policininku, 1930 m. – Užšilio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5461, išduotas 1930 08 11.

Čižinauskas

Balys, Juozo sūnus

Gimė 1893 10 30 Kaune. Tarnavo 1919 04 28–1920 04 28. Sav. LKKSK 1933 02 07. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9032, išduotas 1933 02 28.

Čyžius

Pranas, Liudo sūnus

Gimė 1900 03 09 Lelionių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 09 26–1922 11 06. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3347, išduotas 1929 07 31.

Čunka

Tomas, Jono sūnus

Gimė 1898 03 08 Darbėnų mstl. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 05 21–1920 11 21. 1928 m. gyv. Kretingoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2226, išduotas 1929 04 17.

Čuplinskas

Leonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 07 19 Puodžių k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 02 25–1920 02 28, antrą kartą mobilizuotas 1920 11 26–1921 03 15. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3850, išduotas 1929 11 11.

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt