Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

B / 984 sav.

Babarskis

Petras, Petro sūnus

Gimė 1900 08 12 Ukrainoje, Charkovo gub. Aninos k. Mirė 1979 12 19 Pakruojo mst. (Pakruojo r.). Kitur – Bavarskis. Karo farmaceutas. Įst. sav. 1919 10 22, 1919 11 perkeltas į KAM sanit. skyriaus centrinį vaistų sandėlį. 1937 m. suteiktas san. kapitono laipsnis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 178, išduotas 1928 05 30.

Babarskis

Jurgis, Mataušo sūnus

Gimė 1900 08 04 Barčių k. Simno vls. (Alytaus r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 24–1921 12 01. 1930 m. gyv. Simno vls. Saulėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6357, išduotas 1931 02 25.

Babarskis

Simas, Antano sūnus

Gimė 1898 08 15 JAV, Elizabetas. Mirė 1995 12 02 JAV, Vesterlis. Įst. 1919 01 20 sav. į 1 raitelių pulką. 1919 07 30 priimtas į Karo mokyklą. 1919 12 16 ją baigęs leitenanto laipsniu paskirtas į 1 raitelių p. 1924 02 02 jo paties prašymu paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4346, išduotas 1930 12 21.

Babeckis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1898 01 02 Padvengliskos k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Sav. nuo 1919 01 22, pašauktas – 1919 03 06–1921 10 18. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6355, išduotas 1931 02 25.

Babelis

Bronius, Gabrio sūnus

Gimė 1901 10 21 Kurklių dv. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 11–1921 11 10. Gyv. Kurklių III vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3740, išduotas 1929 10 21.

Babenskis

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1896 Javarinavos dv. Čekiškės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 07, pašauktu 1919 10 01–1922 12 04. Gyv. Kauno apskr. Vilkijos vls. Lipikiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 605, išduotas 1928 08 23.

Babickas

Povilas

Gimė 1897 05 02 Pelyšos vns. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Mirė 1940 11 Kaune. Alanta. Kapitonas. 1919 07 06 baigus Karo mokyklos I laidą paskirtas į art. pulką. Tarnavo iki 1940. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1000, išduotas 1928 10 28.

Babickas

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1901 05 07 Laukminiškių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Mirė 1968 10 18 JAV, Čikagoje. Inžinierius, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas. Kapitonas (1927 m.). Sav. nuo 1919 02 06, 1919 12 16 baigė Karo mokyklą (II laidą). 1940 m. paleistas į atsargą. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 355, išduotas 1928 06 09.

Babilius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1889 01 13 Balandžių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Vyr. leitenantas. Tarnavo 1919 02 07–1925 03 27. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6476, išduotas 1931 03 26.

Babkauskas

Kazys, Onos sūnus

Gimė 1904 07 15 Dovainonių I k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1920 10 22–1921 11 25. 1929 m. gyv. Trakų apskr. Onuškio vls. Kęstučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6081, išduotas 1930 12 15.

Babrauskas

Julius, Juozo sūnus

Gimė 1902 09 03 Vengriškio vns. Juodupės vls. (Rokiškio r.). Mirė 1919 09 04 Rokiškio mst. (Rokiškio r.). Apdov. išd. tėvui Juozui, gyv. Rokiškio vls. ir apskr. Lukštų dv. Tarnavo 1919 07–1919 09 04. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6352, išduotas 1931 02 25.

Babrauskas

Jurgis, Kazio sūnus

Gimė 1901 04 05 Tautiškio k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 13–1920 08 01. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1396, išduotas 1928 12 07.

Babravičius

Jonas, Raulo sūnus

Gimė 1893 02 25 Dargužių k. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Įst. sav. 1918 11 28. Sav. LKKSK 1932 03 07. Ats. viršila. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8096, išduotas 1932 03 29.

Babravičius

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1900 04 14 Ašmintos dv. Ašmintos vls. (Prienų r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 25–1921 12 01. 1930 m. gyv. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6353, išduotas 1931 02 25.

Babravičius

Stasys, Andriaus sūnus

Gimė 1899 08 08 Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 30–1920 06 12. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2975, išduotas 1929 06 26.

Babušis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1896 12 24 Tirkiliškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Metrikuose – Babuša. Puskarininkis. Tarnavo 1919 02 24–1923 04 24. Gyv. Garliavos vls. Ringaudų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5457, išduotas 1930 08 11.

Babušis

Pijus, Simo sūnus

Gimė 1900 05 05 Šapkinų k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 12–1920 10 20. Gyv. 1930 m. Lankeliškių vls. Šukių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6270, išduotas 1931 02 25.

Babušis

Vincas, Simo sūnus

Gimė 1895 07 14 Šapkinų k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 12–1920 02 14. 1937 m. gyveno Seinų apskr. Kapčiamiesčio vls. Pertakų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4503, išduotas 1930 02 15.

Bacevičius

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1896 12 27 Gavaikščių k. Višakio Rūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 14–1921 12 01. Gyv. Panevėžio apskr. Piniavos vls. Paežerių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2806, išduotas 1929 06 26.

Bacevičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 05 06 Pariebių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 04 30–1921 12 10. Ats. grandinis. Sav. LKKSK 1934 04 24. 1934 m. gyv. Šakių apskr. Kidulių vls. Kirkilų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9487, išduotas 1934 05 22.

Bacevičius

Viktoras Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1902 12 28 Miliškių k. Lukšių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 08 26. Apdov. išd. tėvui Mykolui, gyv. Miliškių k. Tarnavo sav. 1919 05 24–1919 08 26. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5794, išduotas 1930 10 31.

Bacevičius

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1903 05 30 Sirvydų I k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1920 06 19–1921 10 14. Gyv. Šakių apskr. Gelgaudiškio vls. Bartupio k. Po apdovanojimo buvo baustas sdk, apdovanojimas atimtas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7489, išduotas 1931 11 06.

Bacevičius

Viktoras Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 09 24 JAV, Machonocit. Kilęs iš Marijampolės apskr. Veiverių vls. Skriaudžių k. Įst. sav. 1919 03 27. Sav. LKKSK 1933 06 19. Gyv. Marijampolėje, Kauno aps. Pažaislio vls. Eigulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9238, išduotas 1933 06 30.

Bacys

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1894 05 26 Sutkaičių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 04 07–1920 04 26. Ats. grandinis. Sav. LKKSK 1936 05 20. 1936 m. gyv. Raseinių apskr. ir vls. Geišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9779, išduotas 1936 06 12.

Bacius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 06 16 Žalpių k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Tarnavo 1919 05 15–1921 10 07. Sav. LKKSK 1932 09 22. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8764, išduotas 1932 10 01.

Bacvinka

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1898 08 28 Igliaukos k. Igliškėlių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 08–1920 11 23 2 p.p. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 917, išduotas 1928 09 29.

Bačanskas

Vladas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 12 10 Žukų k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Mirė 1921 04 08. Tarnavo 1919 04 14–1921 04 08. Nušovė per neatsargumą skyrininką Karaliūną. Gyv. Pumpėnų vls. Moliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7688, išduotas 1931 12 23.

Bačelis

Alfonsas, Jono sūnus

Gimė 1901 11 26 Plukių k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 08–1920 05 11. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2450, išduotas 1929 05 31.

Bačelis

Augustinas, Antano sūnus

Gimė 1901 06 25 Paželvaičių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 01–1920 05 09. Gyv. Naujamiesčio vls. Vaišvilčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6564, išduotas 1931 03 26.

Bačelis

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1895 06 20 Plukių k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Kilęs iš Piniavos vls. Nausodės k. Aįpdov. Tarnavo 1919 06 14–1920 06 25. Gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3065, išduotas 1929 06 25.

Bačinskas

Vincentas, Motiejaus sūnus

Gimė 1898 04 06 Takniškių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 01 07–1921 10 12. Gyv. Alovės vls. Padvariškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5408, išduotas 1930 07 31.

Bačinskas

Juozas, Tomo sūnus

Gimė 1899 02 Patunkiškių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 22–1921 11 05. Gyv. Alvito vls. Vanaginės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3199, išduotas 1929 07 30.

Bačinskas

Genrikas, Motiejaus sūnus

Gimė 1900 01 19 Takniškių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 03 26–1922 10 05. LKKSS Alytaus skyr. narys. Gyv. Alovės vls. Padvariškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1116, išduotas 1928 10 31.

Bačiulis

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1884 06 22 Pėlyšių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 15–1920 06 17. Gyv. Naumiesčio vls. Upytės bžnk. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10259, išduotas 1940 06 30.

Bačiulis

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1893 09 22 Dabušėlės k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 07 06–1920 08 20. 1929 m. gyv. Trakų apskr. Kaišiadorių vls. Gudienos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3706, išduotas 1929 10 21.

Bačkis

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1898 06 06 Gustonių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 14–1921 10 26. Buvo nelaisvėje. Gyv. Joniškėlio vls. Stasiukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7546, išduotas 1931 11 28.

Bačkys

Petras, Stasio sūnus

Gimė 1895 02 19 Gustonių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 02 08–1920 03 11. 1933 m. LKKSS Biržų skyr. narys. Gyv. gimtinėje. 1928 m. dalyvavo Klaipėdos sukilime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2188, išduotas 1929 04 17.

Bačkus

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1899 10 18 Bardauskų k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1942 11 21 Rusijoje, Sverdlovskas. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Sušaudytas Sverdlovske. Apdov. sav. medaliu Majoras (1929 m.). Įst.sav. 1919 01 19. 1919 03 10 priimtas į Karo m-klą. Dalyvavo voldemarininkų maište. Apdov. anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5748, išduotas 1930 10 31.

Bačkus

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 13 Dvarkelių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 05–1922 10 15. Sav. LKKSK 1940 05 31. Gyv. Vilkaviškyje, 1929 m. – Gudelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10241, išduotas 1940 06 05.

Badaitis

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1896 03 07 Sarmačinų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Apdov. išd. tėvui Vincui, gyv. Sarmačinų k. Tarnavo nuo 1919 01 24. Dingęs be žinios mūšyje. Sav. LKKSK 1932 02 09. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7939, išduotas 1932 02 29.

Badaitis

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1900 02 28 Sarmačinų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Grandinis. Tarnavo 1919 01 24–1921 11 02 2 p.p. 1930 m. gyv. Kybartų vls. Žagrėnų k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6872, išduotas 1931 06 22.

Badauskas

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1892 02 27 Maldučionių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 01 17–1919 04 14 partizanu, vėliau kariuomenėje iki 1919 08 14. 1929 m. gyv. Pušaloto vls. Stumbriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4439, išduotas 1930 01 31.

Bagaliūnas

Vincas, Miko sūnus

Gimė 1901 10 25 Pakalniškių k. Vievio vls. (Trakų r.). Tarnavo 1919 10 08–1922 04 07. LKKSS Trakų skyriaus narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4677, išduotas 1930 02 15.

Bagdanavičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 12 07 Stainiškės k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 10–1923 03 08. 1929 m. gyv. Žaliosios vls. Sudavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4009, išduotas 1929 11 13.

Bagdanavičius

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 20 Veršvų k. Kauno vls. (Kauno r.). Mirė 1926 11 13 Lampėdžių k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Apdov. išd. tėvui. Tarnavo 1919 06 13–1922 02 14. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5355, išduotas 1930 07 31.

Bagdanavičius

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1902 08 03 Smilgių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo 1920 10 15–1921 10 30. 1929 m. gyv. Griškabūdžio vls. Pavasijų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2973, išduotas 1929 06 26.

Bagdanavičius

Jonas, Baltraus sūnus

Gimė 1898 01 22 Jurkšų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 01 19–1921 11 12. Gyv. Garliavos vls. Julijanavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4719, išduotas 1930 02 15.

Bagdanavičius

Motiejus, Julijono sūnus

Gimė 1894 02 24 Žiežmarių mst. t. gyv. (Kaišiadorių r.). Įst. sav. 1919 03 24. 1930 m. gyv. Žiežmarių vls. Budiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7441, išduotas 1931 10 28.

Bagdanskis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1893 10 08 Klišių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Mirė 1924 04 24 Raudonės mstl. Raudonės vls. (Jurbarko r.). Apdov. išd. giminaitei Stefanijai Bagdanskytei, Girkalnio mokytojai. Įst. sav. 1919 04 18. Sav. LKKSK 1933 01 17. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9007, išduotas 18931 01 3.

Bagdanskis

Vincas, Kotrynos sūnus

Gimė 1900 01 23 Nausėdžių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 04 26–1921 12 01. Gyv. Jurbarko vls. Žiobrininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5551, išduotas 1930 08 11.

Bagdonas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 Lopiškių k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 11. Ats. vyr. puskarininkis. Sav. LKKSK 1932 02 02. Gyv. Ukmergėje. 1930 m. gyv. Trakų apskr. Semeliškių vls. Daugirdiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7905, išduotas 1932 02 15.

Bagdonas

Klemas, Kazio sūnus

Gimė 1899 09 24 Lagedžių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Mirė 1923 03 02. Apdov. išd. tėvui. Tarnavo 1919 05 07–1921 12 01. Dirbo geležinkelyje Pasvalyje, vėliau Gulbinų st. viršininku. Mirė nuo šiltinės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3192, išduotas 1929 06 30.

Bagdonas

Kazys, Karolio sūnus

Gimė 1900 10 17 Vartų k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Įst. sav. 1918 12 30, pašauktu 1919 10 01–1921 10 20. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1624, išduotas 1929 02 19.

Bagdonas

Jurgis, Mykolo sūnus

Gimė 1899 09 03 Skurdenių k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 05 24–1921 11 21. Apd. prašė tėvas, nes sūnus buvo išvykęs į Kanadą ir parašęs įgaliojimą valdyti žemę – Velžio vls. Marijanavos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6866, išduotas 1931 06 22.

Bagdonas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1873 06 22 Ringvaldiškių plv. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 02 13–1920 04 18. Gyv. Kauno apskr. Marviankos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6651, išduotas 1931 04 21.

Bagdonas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1902 02 08 Šaukėnų mstl. Šaukėnų vls. (Kelmės r.). Vyr. puskarininkis. Tanavo 1920 12 01–1923 02 06. 1928 m. gyv. Šiaulių apskr. Kuršėnų vls. Drąsučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2020, išduotas 1929 03 26.

Bagdonas

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1902 01 05 Vilemų k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Įst. sav. 1919 01 06. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7602, išduotas 1931 11 16.

Bagdonas

Jonas, Kazimiero sūnus

Gimė 1896 04 07 Bemeriškės k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 04 11–1919 10 01, pašauktu iki 1921 12 11. 1930 m. gyv. Vainuto vls. Gorainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6977, išduotas 1931 06 25.

Bagdonas

Petras, Tomo sūnus

Gimė 1896 05 23 Kiškelių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 05 30–1921 12 16. 1929 m. tarnavo Betygalos pašto viršininku, 1931 m. – Šiaulėnų pašto viršininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2910, išduotas 1929 11 11.

Bagdonas

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1899 05 20 Molynės k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 06 12–1921 11 04. Sav. LKKSK 1932 10 25. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8835, išduotas 1932 11 30.

Bagdonas

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1894 01 01 Pabutkalnio k. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 01 18–1920 01 18. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje Šakių raj. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3042, išduotas 1929 06 25.

Bagdonas

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1875 06 14 Pajauciškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 04 23–1920 04 12. Gyv. gimtinėje, 1930 m. Žiežmarių mstl. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7491, išduotas 1931 11 06.

Bagdonas

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1901 07 14 Gorainių k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Ats. vyr. leitenantas. Sav. nuo 1919 01 22, baigė Karo mokyklą, I laidą. 1923 m. paleistas eiti aukštąjį mokslą. 1936–1940 m. vėl kariuomenėje. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1034, išduotas 1928 10 20.

Bagdonas

Zenonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 12 05 Valmandiškių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 11–1921 10 16. 1930 m. gyv. Paežerėlių vls. Tirvydonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4489, išduotas 1930 02 15.

Bagdonavičius

Antanas, Augustino sūnus

Gimė 1899 11 14 Pilionių k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 10–1921 11 16. 1928 m. gyveno Gudžiūnų vls. Vikaičių k. 1937 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1926, išduotas 1929 03 26.

Bagdonavičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1900 09 30 Staniškės k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 08 28. Apdov. išd. tėvui, gyv. Pilviškių vls. Dambrauskų k. Tarnavo 1919 01 22–1920 08 28. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4715, išduotas 1930 02 15.

Bagdonavičius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1896 04 10 Gojaus vns. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 01 11–1921 10 31. Gyv. Dotnuvos vls. Ąžuolaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10230, išduotas 1940 06 01.

Bagdonavičius

Juozas, Baltramiejaus sūnus

Gimė 1901 04 14 Vereščicio plv. Ariogalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 10 01–1922 01 05. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1625, išduotas 1929 02 09.

Bagdonavičius

Vytautas

Gimė 1894 03 06 Pamušių Didž. dv. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Mirė 1946 Vokietijoje. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Ats. majoras. Apdov. sav. medaliu, liud Įst. sav. 1919 01 17. 1922 m. paleistas eiti aukšt. mokslo. 1927 m. įstojo į policiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2007, išduotas 1929 03 26.

Bagdonavičius

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 19 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Apdov. išd. . Tarnavo 1919 05 02–1921 12 16. Sav. LKKSK 1933 05 23. Gyv. Kėdainiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9199, išduotas 18933 05 3.

Bagdonavičius

Juozas, Mikalinos sūnus

Gimė 1893 09 27 Šulaičių k. Krakių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo autobatalione 1919 10 16–1921 08 04. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3881, išduotas 1929 11 13.

Bagdzevičius

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1899 02 02 Matiejiškių k. Mielagėnų vls. (Ignalinos r.). Tarnavo 1919 06 21–1921 10 22. Sav. LKKSK 1937 03 17. 1929 m. gyv. Utenoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10002, išduotas 1937 05 28.

Bagdžius

Aleksas, Simono sūnus

Gimė 1900 10 13 Doškonių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Mirė 1925 05 28. Apdov. išd. tėvui, gyv. Nedingės vls. Pakaršio k. Tarnavo 1918 12 27–1921 10 28. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6963, išduotas 1931 06 25.

Bagurskis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1894 03 05 Šeškinių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 07 12–1920 06 18. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3350, išduotas 1929 07 31.

Bagušis

Morkus, Ievos sūnus

Gimė 1902 04 24 Pakiršinų I dv. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Mirė 1920 02 23. Apdov. Apdov. prašė motinos sesuo Saverija Žilinskienė, gyv. Šeduvoje. Tarnavo 1920 02 08–1920 02 23. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4762, išduotas 1930 04 15.

Baigys

Pranas, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 12 14 Agarinių k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1919 02 05. Apdov. išd. tėvui. Tarnavo 1919 01 20–1919 02 05. Nukautas kito kareivio per neatsargumą sargyboje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8844, išduotas 1932 11 30.

Baika

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1900 01 09 Rinkūnų k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 26–1921 11 30 Panevėžio batalione. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6569, išduotas 1931 03 26.

Baikauskas

Bernabas Alfonsas, Alekso sūnus

Gimė 1893 06 11 Lančiūnavos k. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 07 28–1921 02 01. Sav. LKKSK 1934 11 14. Gyv. Kėdainių gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9545, išduotas 1934 11 30.

Baikštys

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1890 04 01 Grigonių k. Kriukų vls. (Joniškio r.). Tarnavo 1919 04 28–1920 05 12. 1929 m. gyv. Kriukų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3698, išduotas 1929 10 21.

Bajalis

Adolis, Motiejaus sūnus

Gimė 1898 11 04 Butėnų k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1920 06 10–1923 05 30. Sav. LKKSK 1932 10 25. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8834, išduotas 1932 11 30.

Bajarkevičius

Antanas, Tomo sūnus

Gimė 1900 06 12 Laukinčių k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 01 09–1921 10 16. 1928 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1464, išduotas 1929 02 04.

Bajarskas

Aleksas, Kazio sūnus

Gimė 1902 08 02 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 07 13–1920 07 21. 1928 m. gyveno Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1094, išduotas 1928 10 20.

Bajarūnas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1893 06 15 Jaciūnų k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 02 01–1919 08 14. LKKSS Panevėžio skyr. narys. 1929 m. gyveno Pušaloto vls. Valmonų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7368, išduotas 1931 09 30.

Bajoraitis

Ignas, Antano sūnus

Gimė 1901 02 25 Pakuonio k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 02 06–1921 11 23. Gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2974, išduotas 1929 06 26.

Bajorinas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1895 03 08 Vizbutų k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Kilęs iš Sartininkų vls. Pabudvyčių k. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5028, išduotas 1930 05 31.

Bajorūnas

Stepas, Simo sūnus

Gimė 1901 11 25 Kurklių dv. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Mirė 1919 06 19. Apdov. išd. motinai Juozapotai. Įstojo 1919 06 03 į 8 p.p. Mirė 1919 06 19. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6875, išduotas 1931 06 22.

Bakaitis

Petras Vytautas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 02 23 Degimų dv. Šakių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 16–1920 07 24. Sav. LKKSK 1936 12 18. Gyv. Rokiškio apskr. Skapiškio gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9891, išduotas 1937 0419.

Bakaitis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1890 01 10 Aukštosios (Paplynio) k. Slavikų vls. (Šakių r.). Mirė 1924 11 08 Kirkilų k. Slavikų vls. (Šakių r.). Apdov. išd. žmonai Marijonai, gyv. Kidulių vls. Sakalų k. Tarnavo 1919 04 01–1920 04 04. Sav. LKKSK 1937 02 24. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9943, išduotas 1937 04 19.

Bakanauskas

Karolis, Petro sūnus

Gimė 1899 Jurgiškio k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1918 12 30–1921 06 04 1 p.p. 1929 m. gyv. Rožučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5184, išduotas 1930 06 25.

Bakanauskas

Simas, Simo sūnus

Gimė 1900 11 14 Bakanauskų k. Marcinkonių vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 07 15–1921 10 15. 1929 m. gyv. Merkinės vls. Gudakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5069, išduotas 1930 05 30.

Bakas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 04 09 Stelmokiškių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 13–1921 10 20. 1929 m. gyveno Eržvilke, klebonijoje. Vėliau dirbo policijoje Kuršėnuose, Papilėje, Žagarėje. 1935 m. atleistas kaip netinkamas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5287, išduotas 1930 06 25.

Bakialis

Juozas, Ievos sūnus

Gimė 1902 03 07 Karkliniškių k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 11 11–1921 04 10. Gyv. Šiaulių apskr. Joniškio gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10282, išduotas 1940 06 30.

Bakšys

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 05 02 Gaurės mstl. Gaurės vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 02 05–1921 11 10. 1928 m. gyveno Gaurės vls. Užvejų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 630, išduotas 1928 08 23.

Bakšys

Juozas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1893 03 14 Pyragių k. Šakių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 07 01–1920 05 20. 1929 m. gyv. Šakių apskr. ir vls. Ritinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4501, išduotas 1930 02 15.

Bakūnas

Petras, Andriaus sūnus

Gimė 1899 11 20 Padovinio k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 04–1921 10 07. 1929 m. gyveno Šumskų vls. Kuktiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2961, išduotas 1929 06 26.

Bakūnas

Pijus, Jono sūnus

Gimė 1899 01 30 Mažučių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 03–1921 11 17. LKKSS Vilkaviškio skyriaus narys. 1929 m. gyveno Alvito vls. Lygumų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4718, išduotas 1930 02 15.

Balaika

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 10 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 11–1921 10 01. Sav. LKKSK 1932 02 02. Gyv. Vilkijos m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7903, išduotas 1932 02 29.

Balaika

Petras, Mato sūnus

Gimė 1895 04 25 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 03 15–1921 07 25. Gyv. Seinų apskr. Kapčiamiesčio mst., dirbo pasienio policijoje. Nuteistas už šnipinėjimą. Apdov. anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3926, išduotas 1929 11 13.

Balandis

Vilius, Prano sūnus

Gimė 1891 05 23 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Mirė 1978 08 15 Skuodo mst. (Skuodo r.). Karo kapelionas. Tarnybos pradžia 1919 06 24. 1919 07 01 paskirtas Panevėžio bataliono kapelionu. Tarnavo iki 1940 07 02. Apdov. Vyčio Kryžiumi, Gedimino ordinu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 396, išduotas 1928 06 09.

Balašauskas

Jonas, Elzbietos sūnus

Gimė 1899 07 01 Noreikonių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Metrikuose – Balušauskas. Tarnavo 14919 04 14–1920 05 15, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Joniškėlio vls. Gostonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5798, išduotas 1930 10 31.

Balbonas

Albertas, Augusto sūnus

Gimė 1893 07 07 Degėsių k. Šakių vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Sav. nuo 1919 09 30. 1931 m. gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7369, išduotas 1931 09 30.

Balčaitis

Antanas, Dzidoriaus sūnus

Gimė 1895 10 19 Šilininkų k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 01 25–1920 04 16. LKKSS Raseinių skyr. narys. 1930 m. gyv. Girkalnio vls. Mankūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6962, išduotas 1931 06 25.

Balčas

Vladas, Justino sūnus

Gimė 1888 10 08 JAV, Filadelfija. Kilęs iš Panevėžio vls. Panendrės vns. Sav. nuo 1919 01 07. Adov. Vyčio Kryžiumi. LKKSS Panevėžio skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 243, išduotas 1928 06 14.

Balčas

Vladas

Gimė 1888. Mirė 1980 JAV, Filadelfija. Vyčio Kryžiaus kavalierius.

Balčas

Balys, Justino sūnus

Gimė 1887 04 03 Panendrės vns. Velžio vls. (Panevėžio r.). LKKSS Panevėžio skyr. narys. Sav. nuo 1919 01 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 242, išduotas 1928 06 14.

Balčas

Stasys, Justino sūnus

Gimė 1886 02 16 Panendrės vns. Velžio vls. (Panevėžio r.). LKKSS Panevėžio skyr. narys. 1928 m. gyv. Panendrės vns. Steig. Seimo narys, I Seimo narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 244, išduotas 1928 06 14.

Balčėnas

Petras, Andriaus sūnus

Gimė 1897 06 11 Vilkų Kampo k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Sav. nuo 1919 01 30. Kauno mst. ir apskr. komendantūros karo milicijos mokyklos savanoris. Gyv. Bareikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6277, išduotas 1931 02 25.

Balčiauskas

Jonas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1901 05 18 Tekoriškių k. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 11 16–1920 12 04. 1939 m. gyv. Skaudvilės vls. Jakštų k. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10189, išduotas 1939 07 12.

Balčiauskas

Juozapatas, Juozapato sūnus

Gimė 1900 07 08 Meškinės k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Sav. nuo 1919 10 01. Kauno mst. ir apskr. komendatūros nerikiuotės kuopos savanoris. 1931 m. gyv. Kvėdarnos vls. Degimų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7547, išduotas 1931 11 28.

Balčikonis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 02 13 Daumėnų k. Sav. nuo 1919 04 01. 1928 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1043, išduotas 1928 10 20.

Balčikonis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1900 07 22 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Sav. nuo 18919 05 24. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Daumėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 645, išduotas 1928 08 23.

Balčikonis

Alfonsas, Placido sūnus

Gimė 1901 12 19 Palivarko k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Puskarininkis. Gyv. Zarasų apskr. Antazavės vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7215, išduotas 1931 08 31.

Balčis

Apolinaras, Juozo sūnus

Gimė 1893 07 30 Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Tarnavo 1920 10 13–1921 10 24. 1931 m. gyv. Šeduvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6970, išduotas 1931 06 25.

Balčytis

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 07 14 Palendrių k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Tarnavo 1919 04 01–1920 03 17. 1930 m. gyveno Švėkšnos vls. Vilkėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7551, išduotas 1931 11 28.

Balčytis

Izidorius, Izidoriaus sūnus

Gimė 1895 04 25 Girininkų (Didž.) k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 22–1921 02 17. Sav. LKKSK 1933 06 13. 1930 m. gyv. Tauragės apskr. Švėkšnos vls. Kalkiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9239, išduotas 1933 06 30.

Balčiūnaitis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1898 08 13 Bartininkų k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 10 29. 1933 m. tarnavo atsarginiu. 1938 m. tarnavo karo technikos valdyboje civ. tarn. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6782, išduotas 1933 09 30.

Balčiūnaitis

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1898 04 03 Majoriškių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 05–1920 02 25. 1929 m. gyv. Alvito vls. Biliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3066, išduotas 1930 08 11.

Balčiūnaitis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1900 08 18 Kazlų Rūdos mst. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 03–1921 11 28. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Paežerių vls. Gulbininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5187, išduotas 1930 06 25.

Balčiūnas

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1899 07 04 Gėlėnavos dv. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Sav. 1919 05 27–1922 02 22. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9389, išduotas 1933 12 30.

Balčiūnas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1902 08 18 Kumečių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 02 24–1920 07 08, 1922 12 03–1923 06 23. 1931 m. gyveno Šakių apskr. Naumiestyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7519, išduotas 1931 11 09.

Balčiūnas

Vytautas, Antano sūnus

Gimė 1898 Rusijoje, Peterburgas. Kilęs iš Rokiškio apskr. Pandėlio mst. Įst. sav. 1919 06 10. Sav. LKKSK 1932 01 26. 1928 m. gyv. Obeliuose, 1930 m. – Linkuvoje, 1933 m. – Skapiškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7876, išduotas 1932 02 15.

Balčiūnas

Juozas, Uršulės sūnus

Gimė 1895 03 11 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 04 04–1923 05 15 su pertrauka. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5369, išduotas 1930 07 16.

Balčiūnas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1895 05 21 Veikšių k. Kriukų vls. (Joniškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 05 01–1920 04 20. 1929 m. gyv. Kriukų vls. Lazdiniškio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3812, išduotas 1929 11 11.

Balčiūnas

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1898 12 10 Sekionių k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 02 05–1921 10 07. 1928 m. gyv. Žiežmarių vls. Pryliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4162, išduotas 1929 11 21.

Balčiūnas

Feliksas, Juozo sūnus

Gimė 1896 05 27 Varonių k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Sav. nuo 1919 04 26. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3275, išduotas 1929 07 30.

Balčiūnas

Mikas

Gimė 1898 07 29 Biliūniškių k. Papilės vls. (Akmenės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 19–1921 06 25. 1931 m. gyv. Mažeikių aps. Viekšnių vls. Dainorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8801, išduotas 1932 10 19.

Balčiūnas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1894 04 29 Alančių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Sav. įst. 1919 03 10. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 428, išduotas 1928 07 26.

Balčiūnas

Povilas Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1896 04 21 Pabalių k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Apdov. išd. motinai, gyv. Ukmegės apskr. Gelvonų vls. Kelmų k. Tarnavo 1919 04 19–1919 10 22, mirė nuo sifilio. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6076, išduotas 1930 12 15.

Balčiūnas

Bronius, Petro sūnus

Gimė 1893 05 21 Mirabelkos vns. Skapiškio vls. (Kupiškio r.). 1918 11 20–1919 04 10 partizanas, sužeistas. Buvo Merkinės komendantas. Gyv. Biržų apskr. Vabalninko vls. Salamiesčio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10228, išduotas 1940 03 13.

Balčiūnas

Julius, Jono sūnus

Gimė 1900 10 07 Augmėnų k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 08 16–1923 06 12. Sav. LKKSK 1933 02 28. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9073, išduotas 1933 03 31.

Balčiūnas

Bolius, Jono sūnus

Gimė 1891 12 20 Liutonių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 04 26–1923 08 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3778, išduotas 1929 10 21.

Balčiūnas

Balys, Kazio sūnus

Gimė 1897 01 15 Paberlių k. Krinčino vls. (Pasvalio r.). Sav. nuo 1919 07 16. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5720, išduotas 1930 10 31.

Balčiūnas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1898 06 04 Leoniškių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Sav. nuo 1919 01 18. 1930 m. gyv. Lekėčių vls. Širvydų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6566, išduotas 1931 03 26.

Balčiūnas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1884 Žydžiūnų k. Krinčino vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 06 15–1920 06 12. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10259, išduotas 1940 06 30.

Balčiūnas

Aleksandras, Miko sūnus

Gimė 1899 02 20 Novoplentos k. Alovės vls. (Alytaus r.). Sav. nuo 1919 02 06. Sav. LKKSS Alytaus skyr. narys. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 350, išduotas 1928 06 09.

Balčiūnas

Alfonsas, Vlado sūnus

Gimė 1901 01 10 Darsūniškio k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Sav. nuo 1919 11 24. 1928 m. gyv. Kruonio vls. Basonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2969, išduotas 1929 06 26.

Balčiūnas

Bronius, Mykolo sūnus

Gimė 1899 08 27 Šiauliuose. Kilęs iš Šiaulių vls. Aukštelkų k. Ats. viršila. 1930 m. gyv. Radviliškio vls. Mažaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6271, išduotas 1931 02 25.

Balčius

Adolfas, Antano sūnus

Gimė 1897 10 30 Krosnyko k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 02 08–1921 11 21. 1931 m. gyv. Leipalingio vls. Saltoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7212, išduotas 1931 08 31.

Balčius

Antanas, Igno sūnus

Gimė 1895 Liškiavos k. Liškiavos vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 01 01–1920 02 07. 1930 m. gyv. Liškiavos vls. Aušrinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5185, išduotas 1930 06 25.

Balčius

Vaclovas, Juliaus sūnus

Gimė 1899 10 01 Krosninkų (Degėsių) k. Liškiavos vls. (Varėnos r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 01–1921 11 30. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3814, išduotas 1929 11 01.

Baleišis

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1900 12 08 Visėtiškių k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 07 27–1922 04 15. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2467, išduotas 1929 05 31.

Baleišis

Domas, Napoleono sūnus

Gimė 1900 12 21 Vyžuonų mstl. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Kilęs iš Svėdasų vls. Vaitkūnų k. Įst. sav. 1919 06 16. Sav. LKKSK 1932 03 07. 1928 m. išvyko į užsienį. Žemę gavo Salų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8097, išduotas 1932 03 29.

Balevičius

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1889 08 07 Aukštakalnio k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 01–1920 03 15. 1930 m. gyv. Leipalingio vls. Savanorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6864, išduotas 1931 06 22.

Balevičius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1894 10 19 Buckūnų k. Metelių vls. (Lazdijų r.). Ats. jaun. puskarininkis. Įst. sav. 1919 09 14. Sav. LKKSK 1932 04 12. 1931 m. gyv. Alytaus apskr. Simno vls. Babraunykų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8292, išduotas 1932 04 30.

Baliliūnas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1900 10 21 Bielozoriškių k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 04 20–1921 10 20. Sav. LKKSK 1933 10 03. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9292, išduotas 1933 10 24.

Balionis

Kazys, Povilo sūnus

Gimė 1900 03 04 Perlojos k. Perlojos vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 04 08–1920 11 11. LKKS Panevėžio skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2184, išduotas 1929 04 17.

Balyta

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1899 04 17 Burokų k. Punsko vls. Tarnavo 1919 01 22–1921 11 19. 1929 m. gyveno Būdviečio vls. Mockų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6158, išduotas 1931 01 22.

Baliukevičius

Pranas, Kajetono sūnus

Gimė 1897 10 04 Digrių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 01–1921 10 28. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Digrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6359, išduotas 1931 02 25.

Baliulevičius

Aleksas, Miko sūnus

Gimė 1897 Pakniškių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 01 07. LKKSS Alytaus skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1225, išduotas 1928 10 31.

Baliūnas

Domas, Juozo sūnus

Gimė 1899 07 13 Aknystėlės k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Mirė 1919 09 29. Apdov. išd. motinai Agotai, 61 m. amž. Įst. sav. 1919 08 19 į 1 p.p. Nukautas fronte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3974, išduotas 1929 11 13.

Baliūnas

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1891 Rudnikų k. Punsko vls. Tarnavo 1919 01 09–1920 03 17. 19289 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1463, išduotas 1929 02 04.

Balius

Klemas, Leono sūnus

Gimė 1890 10 19 Detlaukės k. Ylakių vls. (Skuodo r.). Tarnavo 1919 07 20–1922 02 09. Teistas 3 mėn. Sav. LKKSK 1933 02 28. 1933 m. gyv. Mažeikių apskr. Židikų vls. Obeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9071, išduotas 1933 03 31.

Balkauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1896 02 15 Lankupėnų k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 26–1920 10 08. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Žiogelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5382, išduotas 1930 07 31.

Balkūnas

Petras, Adomo sūnus

Gimė 1895 08 24 Čižikų k. Ūdrijos vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 06 09–1921 11 29. LKKSS Alytaus skyr. narys. 1928 m. gyv. Alytaus dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 316, išduotas 1928 06 09.

Balna

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 12 31 Kupiškio mst. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 06 16–1920 06 28. Gyv. Kupiškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9892, išduotas 1937 01 30.

Balna

Liudas, Domo sūnus

Gimė 1902 08 16 Rudilių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1920 06 28, pašauktu 1923 03 01–1924 03 11. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2804, išduotas 1929 06 26.

Balnanosis

Juozas Jonas Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1895 08 13 Antakalnio k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 15–1920 02 16. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5752, išduotas 1930 10 31.

Balnionis

Kazys, Benedikto sūnus

Gimė 1899 02 24 Sturiškių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 09–1921 11 28. 1929 m. gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3618, išduotas 1929 08 21.

Balsevičius

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1902 04 26 Šedvygų k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 10 23–1922 04 05. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3314, išduotas 1929 07 31.

Balsys

Antanas, Konstantino sūnus

Gimė 1899 05 13 Liubiškės k. Barzdų vls. (Šakių r.). Įst. sav. 1919 03 13. Sav. LKKSK 1932 04 12. 1931 m. gyv. Jankų vls. Pilypių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8288, išduotas 1932 04 30.

Balsys

Jonas, Jono Ir Veronikos sūnus

Gimė Šauklių k. Mosėdžio vls. (Skuodo r.). Tarnavo sav. 1919 05 02–1921 12 21. 1932 m. gyv. Šaulių aps. Papilės vls. Purvių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8766, išduotas 1932 10 01.

Balsys

Petras, Prano sūnus

Gimė 1893 01 29 Vabalų k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Įst. sav. 1919 02 06. 1928 m. gyv. Laukuvos vls. Vabalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1922, išduotas 1929 03 26.

Balsys

Pranas, Petronėlės sūnus

Gimė 1901 07 22 Pesliškių vns. Čekiškės vls. (Kauno r.). Įst. sav. 1919 03 29. Sav. LKKSK 1935 03 20. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9594, išduotas 1935 04 30.

Balsys

Aleksas, Prano sūnus

Gimė 1902 03 25 Pikaičių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1919 02 17–1920 04 26. 1930 m. gyv. Kaltinėnų vls. Kalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6073, išduotas 1930 12 15.

Balsys

Jonas, Jono Ir Magdelenos sūnus

Gimė 1898 11 01 Paežerių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 28–1921 12 01. 1929 m. gyv. ŽUA Dotnuvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2155, išduotas 1929 04 17.

Balšaitis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1897 12 11 Kunigiškių k. Palangos vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 06 16–1921 10 21. 1928 m. gyv. Palangos vls. Paranžės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2185, išduotas 1929 04 17.

Baltaduonis

Leonas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 11 02 Kaune (Kauno r.). Tarnavo sav. 1920 04 27–1921 11 05, pašauktu iki 1923 09 18. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5412, išduotas 1930 07 31.

Baltaduonis

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1900 03 28 Vilpišių k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 13–1921 11 03. 1929 m. gyv. Gelvonų vls. Gelvonų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5029, išduotas 1930 05 31.

Baltakis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1903 02 15 Aluotų k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 06 18–1920 06 25. 1928 m. gyv. tėviškėje – Alotų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1338, išduotas 1928 11 23.

Baltakis

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1895 01 19 Bileišių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Kilęs Zarasų apskr. Antazavės vls. Šapalų k. 2 p.p. savanoris 1919 07 02–1920 07 10. Eilinis. 1919 09 04 mūšyje su bolševikais prie Kryžovkos sužeistas. Gyveno Šapalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3594, išduotas 1929 08 21.

Baltakis

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1900 04 14 Dauliūnų k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 07 01–1922 01 11. Sav. LKKSK 1932 11 04. 1932 m. gyv. Klaipėdos apskr. Barstyčių vls. Kiemiškės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8843, išduotas 1932 11 30.

Baltaragis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 29 Vaišvydžių k. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 04 08–1921 10 26. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3592, išduotas 1929 08 21.

Baltiejus

Leonas, Leono sūnus

Gimė 1893 03 12 Kulų I k. Skuodo vls. (Skuodo r.). Tarnavo 1920 08 10–1923 03 22. Gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6881, išduotas 1931 06 22.

Baltinas

Povilas, Kosto sūnus

Gimė 1896 06 18 Pašilės k. Ylakių vls. (Skuodo r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 06–1921 11 22. 1928 m. gyveno Kuršėnuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2019, išduotas 1929 03 26.

Baltokas

Adolfas

Gimė 1897 12 27 Meškuičių mstl. Meškuičių vls. (Šiaulių r.). Mirė 1951 02 07 Rusijoje, Krasnojarsko kr. Rešotai. Lietuvos kariuomenės karininkas, kpt.

Baltokas

Adolfas, Kazimiero sūnus

Gimė 1897 12 27 Kruopių mstl. Kruopių vls. (Akmenės r.). Mirė 1951 02 07. Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 05 13. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1622, išduotas 1929 02 19.

Baltramonaitis

Jonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 Šikšnių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Įst. sav. 1919 03 02, nuo 1919 03 05 tarnavo šauktiniu. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 570, išduotas 1928 08 23.

Baltrėnas

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1901 02 16 Kalvelių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Grandinis. Tarnavo 1919 06 02–1921 10 16, 1922 02 15–1923 06 03. Sav. LKKSK 1933 04 04. 1932 m. gyv. Kretingoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9134, išduotas 1933 04 26.

Baltrimas

Eduardas, Jono sūnus

Gimė 1901 08 12 Eičių k. Gaurės vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 06 17–1921 05 01. Gyv. Tauragėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1510, išduotas 1929 02 19.

Baltrimavičius

Antanas, Liudo sūnus

Gimė 1894 06 12 Bartonių k. Turžėnų vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 07 16–1920 04 23. 1930 m. gyv. Jonavos vls. Bajoriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4936, išduotas 1930 04 30.

Baltrimavičius

Julijonas, Vlado sūnus

Gimė 1902 07 20 Kaune (Kauno r.). Sav. LKKSK 1936 03 18. Gyv. Kaune. Žemės gavo Kauno apskr. Vandžiogalos vls. Vygių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9741, išduotas 1936 04 07.

Baltromaitis

Albertas, Vinco sūnus

Gimė 1896 09 17 Monkiškių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 04 04–1921 11 24. 1929 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3593, išduotas 1929 08 21.

Baltrukaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 12 06 Bebrikių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 09–1921 11 16. 1930 m. gyveno Gelvonų vls. Dienavydžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6568, išduotas 1931 03 26.

Baltrukonis

Juozas, Liudviko sūnus

Gimė 1893 10 20 Gudupių k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 03–1920 04 04. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. Užgirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5420, išduotas 1930 07 31.

Baltrukonis

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1901 10 19 Balsupių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1920 01 04–1923 06 01. Sav. LKKSK 1932 03 22. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8225, išduotas 1932 04 16.

Baltrukonis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1901 04 09 Veiverių mstl. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 14–1920 02 22. 1928 m. gyveno Lazdijuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1666, išduotas 1929 02 19.

Baltrūnas

Gasparas, Benedikto sūnus

Gimė 1902 07 05 Šileikių k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 27–1920 12 10. 1928 m. gyv. ten pat gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1179, išduotas 1928 06 28.

Baltrūnas

Martynas, Ambrazo sūnus

Gimė 1899 01 03 Šobliškių (Jakūbiškio) k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 09 01–1922 01 03. 1929 m. gyv. Kėdainiuose, dirbo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3789, išduotas 1929 10 21.

Baltrušaitis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1902 05 18 Jurkšų k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Taarnavo 1919 02 12–1920 03 01 ir 1923 03 19–1925 02 15. 1931 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7340, išduotas 1931 09 15.

Baltrušaitis

Aleksas, Kazio sūnus

Gimė 1897 10 05 Žeimalių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Mirė 1919 12 12. Palaidotas(-a): Kupiškio mst. (Kupiškio r.). Įst. sav. 1919 07 26. Mirė II lauko ligoninėje. Sav. LKKSK 1932 05 06. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8399, išduotas 1932 05 31.

Baltrušaitis

Juozas, Tomo sūnus

Gimė 1895 10 16 Viltrakių k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Įst. sav. 1919 02 20. 1928 m. gyv. Žvirgždaičių vls. Trumpų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1890, išduotas 1929 03 23.

Baltrušaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 03 23 Kampinių k. Jankų vls. (Šakių r.). Mirė 1927 11 19 Kampinių k. Jankų vls. (Šakių r.). Apdov. išd. motinai Benediktai. Tarnavo 1919 01 15–1920 06 29. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5677, išduotas 1930 10 31.

Baltrušaitis

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1901 04 17 Šelvių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 19–1921 10 14. 1930 m. gyv. Kybartų vls. Medininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6880, išduotas 1931 06 22.

Baltrušaitis

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1900 06 15 Guzelių dv. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 13–1921 10 26. 1929 m. gyv. Gustaičių k. Žaliosios vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5927, išduotas 1930 11 17.

Baltrušaitis

Motiejus, Motiejaus sūnus

Gimė 1894 12 26 Paluobių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 04 01–1921 02 09. Sav. LKKSK 1934 04 10. 1933 m. gyv. Šakių apskr. Lukšių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9474, išduotas 1934 04 30.

Baltrušaitis

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1898 11 09 Žeimalių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Grandinis. Tarnavo 1919 02 08–1921 10 18. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2108, išduotas 1929 04 17.

Baltrušis

Stasys, Mato sūnus

Gimė 1893 Girininkų I k. Veiverių vls. (Prienų r.). Baltrušaitis. Karo valdininkas. Įst. sav. 1919 10 01. Sav. LKKSK 1932 03 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8171, išduotas 1932 03 31.

Baltrušis

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1901 07 13 Šilėnų k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 02 09. Eilinis. Sav. LKKSK 1932 01 07. 1931 m. gyv. Marijampolės apskr. Šilavoto vls. Stuomenų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7778, išduotas 1932 01 15.

Baltrušis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 13 Pabartupio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 10 01–1922 04 01. Žemę gavo Veiverių vls. Novyno plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5278, išduotas 1930 06 25.

Baltrušis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1894 01 29 Pašeimenių dv. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 03–1920 03 25. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4815, išduotas 1930 04 28.

Baltrušis-Baltroševičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1898 02 04 Šmotiškių k. Krakių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 27–1921 11 14. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. ir vls. Pašilių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10195, išduotas 1939 08 09.

Baltuška

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1902 01 12 Bistrampolio dv. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 17–1920 06 16. 1929 m. gyv. Panevėžio vls. Šatrėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4721, išduotas 1930 02 15.

Baltušnikas

Vincas, Mykolo sūnus

Gimė 1901 01 21 Nausodės k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 05 17. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 609, išduotas 1928 08 31.

Baltušnikas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1880 03 30 Kučkų k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 12–1921 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1929, išduotas 1929 04 18.

Baltušnikas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1894 06 18 Juostininkų k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 23–1920 05 06. 1928 m. gyv. Raguvos vls. Kirmelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 966, išduotas 1928 09 29.

Baltušnikas

Antanas, Povilo sūnus

Gimė 1899 03 02 Vėžiškių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). LKKSS Panevėžio skyr. narys. Teistas 1921 m. Apdov. anuliuotas. Tokiu Nr. išduotas kitam. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2597, išduotas 1929 05 31.

Baltutis

Jonas, Jokūbo sūnus

Gimė 1894 11 05 Vainuto mstl. Vainuto vls. (Šilutės r.). Įst. sav. 1919 01 22. Sav. LKKSK 1932 11 04. Gyveno Laukuvos vls. Girininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8845, išduotas 1932 11 30.

Balulis

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1895 Brazavo k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 11–1920 03 11. 1929 m. gyv. Gudelių vls. Kuprių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3825, išduotas 1929 11 11.

Balzaras

Petras, Prano sūnus

Gimė 1899 06 12 Palygumos vns. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Mirė 1987 12 24 JAV, Čikaga. Įst. sav. 1919 02 08. Leitenantas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2644, išduotas 1929 05 31.

Balzeris

Leonas, Prano sūnus

Gimė 1903 08 16 Lygumų dv. Lygumų vls. (Pakruojo r.). Kapitonas (1927 m.). Įst. sav. 1919 02 09. Baigė karo mokyklą 1919 07 06, tarnavo Joniškėlio batalione, paskui 9 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 272, išduotas 1928 06 09.

Banaitis

Vytautas, Saliamono sūnus

Gimė 1900 05 02 Vaitiekupių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Ats. leitenantas. Sav. nuo 1919 m., 1 raitelių p. 1920 01 16 įstojo į karo mokyklą. 1923 04 21 paleistas eiti aukštąjį mokslą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 781, išduotas 1928 08 29.

Banaitis

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1900 03 30 Karvelių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Apdov. išd. tėvui. Tarnavo 1919 01 10–1919 02 01, pateko bolševikų nelaisvėn, dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3277, išduotas 1929 07 30.

Banaitis

Jurgis, Mato sūnus

Gimė 1896 11 07 Papiškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1926 07 11 Papiškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 09–1921 11 13. Mirė nuo džiovos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4723, išduotas 1930 02 15.

Banaitis

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1900 09 01 Papiškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 03 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1894, išduotas 1929 03 23.

Bandzaitis

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1901 09 07 Gaisrių k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Ats. viršila. Įst. sav. 1919 03 11. 1930 m. gyv. Sasnavos vls. Paraišupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7200, išduotas 1931 08 31.

Bandzevičius

Pranas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 12 02 Beištrakių k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 01 10–1921 10 06. LKKSS Trakų skyr. narys. 1928 m. gyv. Žaslių vls. Vincentopolio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 551, išduotas 1928 08 14.

Bandzevičius

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 01 28 Rusonių k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 09 29–1921 02 01. Sav. LKKSK 1932 02 09. 1930 m. gyveno Kruonio vls. Nikademos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7938, išduotas 1932 02 29.

Bandzevičius

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1896 08 25 Beištrakių k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Įst. sav. 1919 01 22. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2518, išduotas 1929 05 31.

Bandzevičius

Jurgis, Simo sūnus

Gimė 1897 02 21 Endrikių k. Slavikų vls. (Šakių r.). Įst. sav. 1919 01 16. Apdov. Vyčio kryžiumi. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Gudlankio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3596, išduotas 1929 08 31.

Banelis

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1897 07 03 Vilkapievių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). tarnavo 1919 02 19–1921 11 30. 1928 m. gyveno Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1996, išduotas 1929 03 26.

Banelis

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 06 Karolevo dv. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 05–1921 10 27. 1929 m. Naujamiesčio vls. Varpučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2861, išduotas 1929 06 26.

Banelis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 11 24 Dudonių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 05–1921 10 27. 1928 m. gyv. Naujamiesčio vls. Lakštingalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2860, išduotas 1929 06 26.

Banevičius

Juozas, Vlado sūnus

Gimė 1896 04 26 Varkalių k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 05 02–1920 04 27, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2675, išduotas 1929 05 31.

Banevičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1893 Miegėnų k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). 1930 m. gyv. Grinkiškio vls. Auksučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7684, išduotas 1931 12 13.

Banevičius

Povilas, Benignos sūnus

Gimė 1893 12 17 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). 2 p. p. savanoris 1919 02 25–1920 03 03. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7457, išduotas 1931 10 28.

Banevičius

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1894 02 22 Paskirstinės (Smilgelių) vns. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Sanit. vyr. puskarininkis. Buvo partizanu, paskui 1919 06 07–1921 10 29 tarnavo kariuomenėje . Apdovanojimo liudijimas Nr. 2469, išduotas 1929 05 31.

Banevičius

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1893 08 01 Jagminiškio dv. Vilkijos vls. (Kauno r.). Sav. 1919 06 05–1920 07 03. 1930 m. gyv. Raudondvario vls. Didvyrio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6965, išduotas 1931 06 25.

Banevičius

Pranas, Karolio sūnus

Gimė 1896 11 28 Semeliškių Būdos k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Gyv. Kurniškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1886, išduotas 1929 03 23.

Banevičius

Pranas, Eugenijaus sūnus

Gimė 1901 10 14 Daviliškio dv. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 04 10–1920 05 06. Gyv. Krekenavos mstl. Apdovanojimo liudijimas Nr. 918, išduotas 1928 09 29.

Banionis

Motiejus, Juozo sūnus

Gimė 1891 02 17 Vainatrakio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 03 27. 1929 m. gyv. Kaišiadoryse, 1934 m. – Petrašiūnuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4259, išduotas 1929 11 21.

Banionis

Matas, Mateušo sūnus

Gimė 1893 10 03 Gustaitynės k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Ats. majoras. Įst. sav. 1918 12 01. 1929 m. gyv. A. Panemunės vls. Pajevonio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4000, išduotas 1929 11 13.

Banionis

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1896 02 21 Skominų k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1921 02 22, paleistas dėl sužeidimo. 1929 m. gyv. Veprių vls. Kultuvėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4169, išduotas 1929 11 21.

Banionis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1903 04 28 Rusijoje, Luganskas. Kilęs iš Žiežmarių vls. Bijamtonių vns. LKKSS Kauno skyr. narys. Įstojo sav. 1919 06 28. 1930 m. gyv. Rumšiškių vls. Leliušių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7428, išduotas 1931 10 15.

Banionis

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1899 04 08 Tursučių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Jaun. puskarininkis. Įst. sav. 1919 01 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2246, išduotas 1929 04 24.

Banys

Bronius

Viršila. Apdov. anuliuotas. Protokolų knygoje išbrauktas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8669, išduotas 1932 07 02.

Banys

Aloizas, Augustino sūnus

Gimė 1896 01 26 Meižių vns. Padubysio vls. (Šiaulių r.). Mirė 1966 07 24 JAV, Stamfordas. Kapitonas (1929 m.). Sav. nuo 1919 02 15 1 baterijoje, 1919 03 07 pasiųstas į Karo mokyklą, paskui į art. pulką. 1924 03 11 išėjo į atsargą. 1926–1940 vėl kariuomenėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 210, išduotas 1928 06 14.

Banys

Adomas, Juozo sūnus

Gimė 1899 10 03 Rietavo mst. (Plungės r.). Mirė 1919 07 15. Tarnavo Kauno komendantūroje 1919 04 11–1919 07 15. Per neatsargumą nušovė kitas kareivis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6966, išduotas 1931 06 25.

Baniulis

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1894 07 24 Čyčkų k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Įst. sav. 1919 03 12. Sav. LKKSK 1932 01 26. IKi 1926 m. išvykimo į Braziliją gyveno Alvito vls. Vanaginės k. Iš San Paulo įgaliojo turtą tvarkyti svainį. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7875, išduotas 1932 02 15.

Baniulis

Julius, Juozo sūnus

Gimė 1895 10 06 Neciesų k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 01 10–1921 12 01. LKKSS Alytaus skyr. narys. 1928 m. gyveno gimtnėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1339, išduotas 1928 11 23.

Baniulis

Romualdas, Petro sūnus

Gimė 1898 01 24 Biržų mst. (Biržų r.). Sav. nuo 1918 11 23. 1930 m. gyv. Pasvalio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7377, išduotas 1931 09 30.

Baniulis

Alfonsas, Motiejaus sūnus

Gimė 1900 05 23 Vaidaginės k. Vabalninko vls. (Biržų r.). LKKS Alytaus skyr. narys. 1919 07 06 baigęs Karo mokyklą paskirtas į Utenos komendantūrą, paskui į 6 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 40, išduotas 1928 04 23.

Bankas

Isaakas, Chaimo Mejerio sūnus

Gimė 1905 06 28 Kaune. Tarnavo 1920 09 10–1923 10 01. 1933 m. gyv. Kaune. 1936 m. komisija atmetė Banko skundą ir jo nepripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9541, išduotas 1934 11 21.

Bankauskas

Petras, Kosto sūnus

Gimė 1901 03 16 Valenavos k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Mirė 1926 07 31 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Apdov. išd. motinai Antaninai. Įst. sav. 1919 03 26. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7456, išduotas 1931 10 28.

Banuškevičius

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1898 04 26 Gudakiemio k. Onuškio vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1918 12 30–1922 10 27. Buvo nelaisvėje. 1930 m. gyv. gimtinėje. Sav. LKKSK 1932 03 22. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8228, išduotas 1932 04 16.

Barakauskas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1899 05 09 Kušeliškių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 11 12. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2191, išduotas 1929 04 17.

Baranauskas

Juozapas, Marijono sūnus

Gimė 1896 04 12 Avilių k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 07 12–1922 04 05. 1936 m. gyv. Rokiškio apskr. Jūžintų vls. Tumakaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10106, išduotas 1938 07 18.

Baranauskas

Viktoras, Karolio sūnus

Gimė 1892 07 27 Kunigiškių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 18–1920 06 29. Sav. LKKSK 1932 04 12. Gyv. pas brolį Julių Bartninkuose, sirgo proto liga. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8289, išduotas 1932 04 30.

Baranauskas

Pranas, Kotrynos sūnus

Gimė 1901 10 17 Narvydžių k. Skuodo vls. (Skuodo r.). Mirė 1927 09 04 Šiaulių mst. (Šiaulių r.). Apdov. išd. žmonai Antaninai, gyv. Pabaisko vls. Velnomislės vns. Įst. sav. 1919 12 20. Sav. LKKSK 1932 03 07. Mirė Šiaulių ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8098, išduotas 1932 03 29.

Baranauskas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1900 05 19 Mankūnėlių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 04 23–1920 09 20. Gyv. Seirijų vls. Juozapavičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2414, išduotas 1929 05 31.

Baranauskas

Povilas, Alekso sūnus

Gimė 1904 02 22 Kauklių dv. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Mirė 1920 01 04. Apdov. išd. tėvui Aleksandrui, gyv. Pušaloto vls. Stumbriškių k. Tarnavo 1919 05 16–1920 01 04. Nukautas Mūšyje ant Dauguvos krantų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6873, išduotas 1931 06 22.

Baranauskas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1901 10 26 Margelių k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 01 01 į 8 p.p. 1 kulkosvaidžių kuopą. Demobilizuotas 1921 11 01. 1924–1925 m. tarnavo pasienio policijoje Vilkaviškio apskr. Gyv. gimtinėje. Apdov. buvo atimtas, baustas teismo 6 mėn., vėliau dovanota. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1924, išduotas 1929 03 26.

Baranauskas

Kostas, Jokūbo sūnus

Gimė 1901 04 12 Mieliūnų k. Alovės vls. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 05 01. LKKSS Alytaus skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 949, išduotas 1928 09 29.

Baranauskas

Kazys, Mykolo sūnus

Gimė 1899 02 25 Salako k. Salako vls. (Zarasų r.). Mirė 1920 07 27 Alytaus mst. (Alytaus r.). Palaidotas(-a): Alytaus mst. (Alytaus r.). Apdov. išd. motinai Magdelenai, 1931 m. gyv. Salako mst. Tarnavo 1919 08 12–1920 07 27 1 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7214, išduotas 1931 08 31.

Baranauskas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1901 07 28 Šiaulių mst. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1918 12 25–1920 08 18, vėliau pašauktu iki 1921 08 27. 1928 m. gyv. Šiaulių mst., tarnavo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 519, išduotas 1928 08 14.

Baranauskas

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1894 02 25 Unijos dv. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 04 03–1922 07 27. Sav. LKKSK 1932 12 13. 1932 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Vištyčio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8949, išduotas 1932 12 28.

Baranauskas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 03 17 Vaišvydavos k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 03–1920 12 14. 1930 m. gyv. Vandžiogalos vls. Stankūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7374, išduotas 1931 09 30.

Baranauskas

Juozas, Justo sūnus

Gimė 1899 03 28 Staškūniškių vns. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 18–1921 10 16. 1928 m. gyv. Antanavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2951, išduotas 1929 06 26.

Baranauskas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1901 05 16 Čivonių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 07 09–1920 07 09. 1929 m. gyv. Kupiškio vls. Aukštaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4724, išduotas 1930 02 15.

Baranauskas

Augustinas, Jurgio sūnus

Gimė 1897 09 04 Dubravų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 03–1921 10 07. 1930 m. gyv. Vandžiogalos vls. Stankūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6879, išduotas 1931 06 22.

Baranauskas

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1899 05 13 Klišių dv. Šakių vls. (Šakių r.). Įst. sav. 1919 01 27. Sav. LKKSS Šakių skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3985, išduotas 1929 11 13.

Baranauskas

Jonas, Zigmo sūnus

Gimė 1903 07 23 Bagušiškių dv. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 09 19–1922 01 19 Marijampolės komendantūroje. Gyv. Piliakalnyje, kur buvo gavęs žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1314, išduotas 1928 11 14.

Baranauskas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1900 07 10 Alovės vls. (Alytaus r.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 1240, išduotas 1928 10 31.

Barasas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1895 06 21 Šlaveitų k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 04 02–1920 05 06. 1935 m. gyv. Darbėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 688, išduotas 1928 08 29.

Baratinskas

Aleksas, Stasio sūnus

Gimė 1903 Vilniuje. Tarnavo 1920 04 07–1923 01 20. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7763, išduotas 1931 12 31.

Barauskas

Ignas, Igno sūnus

Gimė 1895 09 22 Plungės mst. (Plungės r.). Tarnavo 1919 02 22–1920 04 26. LKKSS Telšių skyr. narys. 1929 m. gyv. Plungės vls. Klepsčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2819, išduotas 1929 06 26.

Barauskas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1896 07 10 Burbiškių k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 12 14–1922 11 02. Ats. vyr. puskarininkis. Sav. LKKSK 1932 11 30. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8908, išduotas 1932 12 28.

Barauskas

Zigmas, Antano sūnus

Gimė 1901 12 01 Žudžių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 03 29. Tarnavo 1919 03 26–1920 03 29, mirė nuo žaizdų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3022, išduotas 1929 06 25.

Barauskas

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1893 11 05 Slabadėlės I k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 04 04–1920 04 01. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3829, išduotas 1929 11 11.

Barauskas

Tomas, Mykolo sūnus

Gimė 1898 Zarėčinų k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Mirė 1928 04 23 Nemunaičio k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Apdov. išd. motinai Bronislavai Berulytei-Barauskienei (Baranauskienei), gyv. Alytaus apskr. Miroslavo vls. Nemunaičio k. LKKSK Alytaus skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3739, išduotas 1929 10 21.

Barauskas

Juozas, Povilo sūnus

Gimė 1897 08 24 Skriaudžių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 02 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 391, išduotas 1928 06 09.

Barauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1902 06 08 Kapčiamiesčio mstl. Kapčiamiesčio vls. (Lazdijų r.). Sav. 1919 04 24–1920 12 15. Nuo 1922 12 01 būtinoji tarnyba 2 ulonų pulke. Į atsargą išėjo 1925 04 22. 1925–1928 tarnavo policijoje, žemės gavo Leipalingio dv., gyv. Savanorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1517, išduotas 1929 02 19.

Barauskas

Kazys, Povilo sūnus

Gimė 1902 05 28 Skriaudžių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 10 23–1922 11 25. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 801, išduotas 1928 08 29.

Barauskas

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1902 09 16 Rusijoje, Maskva. Tarnavo 1919 06 21–1920 06 29. 1928 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 965, išduotas 1928 09 29.

Barauskas

Petras, Juliaus sūnus

Gimė 1902 07 01 Mediškių k. Luokės vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 08 26–1920 12 08 ir pašauktu nuo 1923 03 05. LKKSS Telšių skyr. narys. 1939 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6077, išduotas 1930 12 15.

Barauskas

Bronius, Baziliaus sūnus

Gimė 1901 08 10 Kaune. Tarnavo 1919 06 05–1920 03 25. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1049, išduotas 1928 10 20.

Barauskas

Antanas, Martyno sūnus

Gimė 1899 02 28 Rusijoje. Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 08–1921 11 22. Sav. LKKSK 1934 10 21. 1934 m. gyv. Kėdainių apskr. ir vls. Pašilės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9538, išduotas 1934 11 21.

Barauskas

Aleksas, Michalinos sūnus

Gimė 1901 Vilniuje. Puskarininkis. Įst. sav. 1919 10 13. Sav. LKKSK 1932 09 02. Byloje yra nuotrauka. Gyv. Ukmergės apskr. Musninkų vls. Virvyčių k., 12 šaulių būrio šaulys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8703, išduotas 1932 09 30.

Baravykas

Gabrys, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 Gudžių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Apd. Tarnavo 1918 12 20–1921 11 01. Buvo atostogų bolševikams opkupavus jo tėviškę, liko tenai ir tik vėliau grįžo. Užskaitė kaip pabėgimą. 1937 m. apdov. anuliuotas. Sav. komisija LKKSK 1940 02 03 apdov. ir medalį grąžino. Apdovanojimo liudijimas Nr. 513, išduotas 1928 08 14.

Baravykas

Petras, Petro sūnus

Gimė 1901 05 29 Vaitkuškio dv. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 05 15–1921 03 14. LKKSS Ukmergės skyr. narys. 1928 m. gyv. Panevėžyje, dirbo siaurųjų geležinkelių depe. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5071, išduotas 1930 05 30.

Barčius

Jonas, Povilo sūnus

Gimė 1900 05 21 Butkaičių I k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Įst. sav. 1919 07 03. Sužeistas prie Daugpilio. 1928 m. gyv. Trakų apskr. Žiežmarių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3774, išduotas 1929 10 21.

Bardziliauskas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 02 06 Luksnėnų k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 01 02–1921 10 29. 1929 m. gyv. Alytaus apskr. Antnemunio vls. Sabališkių k. (Genių k.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 5012, išduotas 1930 04 30.

Bareikis

Antanas, Zigmo sūnus

Gimė 1899 11 06 Šimėnų k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 07 26–1922 01 10. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5565, išduotas 1930 09 25.

Bareišis

Juozas, Marijonos sūnus

Gimė 1901 06 07 Asmalų k. Kuktiškių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 10 03–1922 10 18. 1929 m. gyv. Utenos apskr. ir vls. Degulių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3947, išduotas 1929 11 13.

Barisas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1903 12 22 Pažukų k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 03 31–1919 10 18. Paleistas kaip nepilnametis tęsti mokslo. 1928 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1042, išduotas 1928 10 20.

Barysas

Vladas, Tomo sūnus

Gimė 1897 08 30 Kasciūnų k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Apdov. išd. . Grandinis. Tarnavo 1918 12 27–1920 09 22. Paleistas dėl sunkios šeimos padėties. Sav. LKKSK 1932 02 02. 1931 m. gyv. Varėnoje, tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7902, išduotas 18932 02 0.

Barysas

Motiejus, Juozo sūnus

Gimė 1893 09 20 Ilgininkų k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 03 10–1920 03 13. LKKSS Alytaus skyr. narys. 1929 m. gyv. Gudakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4365, išduotas 1929 12 21.

Barišauskas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1902 01 06 Spenglininkų k. Onuškio vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 06 22–1920 04 04, pašauktu 1920 11 29–1921 08 26. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7375, išduotas 1931 09 30.

Barkanas

Chackelis, Abromo sūnus

Gimė 1896 Leipalingio mstl. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1918 12 30–1920 03 20 ir 1920 10 11–1922 02 10 1 p.p. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Tryškių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6619, išduotas 1931 04 02.

Barkartas

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1892 10 19 Starklaukio k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Metrikuose – Burgirtas. Įst. sav. 1920 06 17. Sav. LKKSK 1935 10 16 prot. Nr. 318. 1935 m. gyv. Vauinuto vls. Lazdūnėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9674, išduotas 1935 10 31.

Barkauskas

Juozas, Vincento sūnus

Gimė 1892 11 27 Sasnavos mstl. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Įst. sav. 1919 01 27 į 2 p.p. 1931 pakeltas į pulkininkus. 1944 m. dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10240, išduotas 1940 06 05.

Barkauskas

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1897 06 05 Kimentmedžio k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920 12 01–1923 04 14 ir iki 1923 09 30 mokomojoje oro eskadrilėje. 1928 m. gyv. Jonavoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5373, išduotas 1930 07 31.

Barkauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 11 29 Petrušavo k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 07–1921 10 21. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Pajevonių vls. Karklupėnų II k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5280, išduotas 1930 06 25.

Barkauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 06 13 Šiaulių mst. (Šiaulių r.). Kilęs iš Raseinių apskr. Tytuvėnų vls. ir mst. Tarnavo 1919 05 30–1921 11 11. 1929 m. gyv. Kupiškio stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4726, išduotas 1930 02 15.

Barkauskas

Adolfas, Vinco sūnus

Gimė 1895 06 24 Sasnavos mstl. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 11–1920 02 33. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3550, išduotas 1929 08 21.

Barkauskas

Mečislovas, Juliaus sūnus

Gimė 1902 02 21 Joniškio mst. (Joniškio r.). Kilęs iš Kelmės mst. Tarnavo 1919 04 13–1920 05 14. 1928 m. gyv. Šiaulių apskr. Kuršėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2800, išduotas 1929 06 16.

Barkauskas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1898 07 19 Trakų k. Salako vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 08 03–1922 01 11. Sav. LKKSK 1932 11 04. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8842, išduotas 1932 11 30.

Barkauskas

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1900 03 21 Pažarsčio k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Mirė 1942 01 19 Rusijoje, Uchta. Vyr. leitenantas (1929 m.). Įst. sav. 1919 01 17. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3158, išduotas 1929 07 30.

Barkauskas

Jonas, Simo sūnus

Gimė 1899 12 17 Kašelių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Ūkininkas. Kūrėjas sav. Raseinių apskr. Tarnavo 1919 01 13–1921 12 10. Jaun. puskarininkis. 1930 m. gyv. Raseinių apskr. Tytuvėnų vls. Šukiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6567, išduotas 1931 03 26.

Barkevičius-Kaupaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1895 03 17 Sausininkų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 20–1920 02 06. Gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3548, išduotas 1929 08 21.

Barniškis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1898 11 11 Šunskų mstl. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 10, pašauktu – 1919 03 05–1922 10 01. 1928 m. gyv. Marijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1217, išduotas 1928 10 31.

Baronas

Matas, Povilo sūnus

Gimė 1897 08 02 Mežiūnų vns. Krinčino vls. (Pasvalio r.). Mirė 1920 04 05. Apdov. išd. motinai Kotrynai Baronienei, gyv. Mežiūnų vns. Tarnavo 1919 08 01–1920 04 05. Mirė nuo žaizdų sprogus per neatsargumą granatai. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6143, išduotas 1930 12 17.

Baršauskas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1902 02 24 Slavikų k. Slavikų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1920 09 10 ir pašauktu iki 1922 12 03. 1928 m. gyv. Slavikuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2904, išduotas 1929 06 26.

Barščiauskas

Justinas, Kazio sūnus

Gimė 1901 07 13 Patamošupių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Mirė 1919 02 10 Jiezno mst. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 29–1919 02 10. Žuvo mūšyje ties Jieznu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6419, išduotas 1931 02 28.

Barščiauskas

Vincas, Zigmo sūnus

Gimė 1898 02 08 Pasodėlės k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 11–1921 10 12. Sav. LKKSK 1932 12 20; LKKSS Panevėžio skyr. narys. 1932 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8961, išduotas 1932 12 31.

Baršius

Dovydas, Mejerio sūnus

Gimė 1896 05 03 Lenkijoje, Balstogė (Bialystokas). Įst. sav. 1919 09 01. LKKSS Trakų skyr. narys. 1929 m. gyv. Trakų apskr. Žaslių stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1734, išduotas 1929 03 16.

Bartasevičius

Aleksas, Jono sūnus

Gimė 1902 01 16 Kaimelkos k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Įst. sav. 1919 04 16. 1928 m. gyv. Kaune, dirbo eiliniu policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 581, išduotas 1928 08 28.

Bartasevičius

Jonas, Povilo sūnus

Gimė 1901 10 01 Balabostės k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Mirė 1921 03 21. Apdov. išd. motinai Onai.. Tarnavo 1919 02 10–1921 03 21. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5149, išduotas 1930 06 15.

Bartasevičius

Pranas, Mato sūnus

Gimė 1893 12 08 Dzenkūniškių k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo 1919 04 10–1920 04 16. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Zabarausciznos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4171, išduotas 1929 11 21.

Bartaševičius

Jonas, Kosto sūnus

Gimė 1899 04 18 Jackagalių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 06 01. Mirė tarnaudamas III R. Kryžiaus ligoninėje (Panevėžyje). Tėvas gavo Salamiesčio dv. žemės sklypą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6275, išduotas 1931 02 25.

Bartaševičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 05 09 Pavorcių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 10 29. 1929 m. gyv. Alovės vls. Puocelonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1178, išduotas 1928 10 31.

Bartaševičius

Juozas, Jokūbo sūnus

Gimė 1886 10 12 Ulytėlės k. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1920 08 01–1922 02 20. Kapitonas. 1936 m. gyv. Zarasuose, dirbo advokatu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9824, išduotas 1936 08 01.

Bartašiūnas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1896 06 10 Pabartupio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 10 01–1921 12 02. 19631 m. gyv. Kauno aopskr. Raudondvario vls. Didvyrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7201, išduotas 1931 08 31.

Bartašiūnas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1896 07 18 Skaisčiaraisčio k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 06–1921 11 02. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6972, išduotas 1931 06 25.

Bartašiūnas

Jonas, Augustino sūnus

Gimė 1896 12 08 Kalvių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Įst. sav. 1919 08 07. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6155, išduotas 1931 01 22.

Bartašius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 10 11 Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 20–1921 11 14 Kėdainių komendantūroje. 1936 m. gyv. Čikagoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10231, išduotas 1940 06 01.

Bartininkaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 11 26 Gutkaimio (Gudkaimio) k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Įst. sav. 1919 07 15. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4361, išduotas 1929 12 21.

Bartininkas

Alfonsas Viktoras, Jono sūnus

Gimė 1902 04 08 Tarpučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Įst. sav. 1919 01 08. Apdov. Vyčio Kryžiumi. LKKSS Marijampolės skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1927, išduotas 1929 03 26.

Bartininkas

Bronius, Vinco sūnus

Gimė 1896 I pus Žėglių k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Apdov. išd. globėjui. Įst. sav. 1919 09 12. Sav. LKKSK 1935 06 26. Patekęs lenkų nelaisvėn tapo invalidu, neteko proto. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9635, išduotas 1935 06 06.

Bartkaitis

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1897 07 04 Vilkupio (Mamų) k. Lukšių vls. (Šakių r.). Pareiškime – gimęs Raseinių apskr. Pustelninkų vls. (?) Jovališkės k. Grandinis. Įst. sav. 1919 02 13. 1929 m. gyv. Šakių vls. Ritinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4502, išduotas 1930 02 15.

Bartkaitis

Antanas Kazys, Simo sūnus

Gimė 1902 03 04 Šarvininkiškių k. Būblelių vls. (Šakių r.). Apdov. išd. Grandinis. Įst. sav. 1920 11 20. Sav. LKKSK 1932 04 08. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8262, išduotas 1932 04 30.

Bartkevičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1896 04 08 Karkazų k. Garliavos vls. (Kauno r.). Mirė 1973. Vyr. puskarininkis. Įst. sav. 1919 01 01. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1928 m. dar buvo virštarnybiniu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 967, išduotas 1928 09 29.

Bartkevičius

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1902 09 20 Deltuvos I dv. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 03–1921 01 10, 1924 01 10–1924 05 07. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1929 m. gyv. Deltuvos vls. Gintarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2805, išduotas 1929 06 26.

Bartkevičius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1899 10 29 Baldegių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Metrikuose – Bortkevičius. Įst. sav. 1919 04 09. 1930 m. gyv. Šiaulių apskr. ir vls. Uštrupio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4172, išduotas 1929 11 21.

Bartkus

Simas, Domicelės sūnus

Gimė 1903 05 22 Lankakiemio k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 02 26–1921 12 01. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Ašmintos vls. Apušoto k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5270, išduotas 1930 06 25.

Bartkus

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 06 05 Aleksandravėlės k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Įst. sav. 1919 05 17. Gyv. Deltuvos vls. Trainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2413, išduotas 1929 05 31.

Bartkus

Antanas, Alekso sūnus

Gimė 1896 06 02 Galnės k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Ats. viršila. Įst. sav. 1919 01 22. 1931 m. gyv. Vainuto vls. Sprudeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7685, išduotas 1931 12 23.

Bartkus

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1896 09 01 Vilučių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 07 01–1921 10 16. Sav. LKKSK 1932 10 18. 1932 m. gyv. Panemunėlio vls. Rukšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8819, išduotas 1932 10 31.

Bartkus

Stasys, Kazimiero sūnus

Gimė 1893 10 09 Girininkų k. Naumiesčio vls. (Vilkaviškio r.). Jaun. puskarininkis. Įst. sav. 1919 04 12. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Pašvitinio vls. Šiklių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7690, išduotas 1931 12 23.

Bartkus

Simas, Jurgio sūnus

Gimė 1897 10 15 Graužų k. Pagramančio vls. (Tauragės r.). Kilęs iš Skaudvilės vls. Bakšeinių k. Vyr. puskarininkis. 1928 m. tarnavo virštarnybiniu 7 p.p. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 139, išduotas 1928 05 30.

Bartkus

Matas, Antano sūnus

Gimė 1899 12 09 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Jaun. puskarininkis. Įst. sav. 1918 12 31. 1928 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1817, išduotas 1929 03 20.

Bartkus

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1899 03 01 Girininkų k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1919 10 01, vėliau pašauktu iki 1921 02 12. Sav. LKKSK 1933 05 23. 1933 m. gyv. Tauragės apskr. ir vls. Kaupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9197, išduotas 1933 05 31.

Bartkus

Juozas, Vlado sūnus

Gimė 1900 08 15 Vederų k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Įst. sav. 1919 04 15. 1930 m. gyv. Kaltinėnų vls. Rūtelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6154, išduotas 1931 01 22.

Bartnikas

Vincas, Petro sūnus

Gimė 1897 07 14 Dumblio dv. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Puskarininkis. Įst. sav. 1919 01 09. 1928 m. gyv. Lazdijų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5011, išduotas 1930 04 30.

Bartninkas

Vincas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 04 08 Obšrūtų k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Mirė 1921 03 03 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Kvietiškio vls. Steponiškių k. Įst. sav. 1919 01 18. Mirė karo ligoninėje peršalęs apkasuose, grįžus iš lenkų nelaisvės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7202, išduotas 1931 08 31.

Bartninkas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1894 10 14 Kuišių k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Ats. vyr. puskarininkis. Įst. sav. 1919 03 10. Sav. LKKSK 1936 09 16. 1935 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9839, išduotas 1936 09 30.

Bartoševičius

Stasys, Vlado sūnus

Gimė 1891 03 12 Šilų k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1920 01 22. Sav. LKKSK 1932 05 17. 1928 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8501, išduotas 1932 05 31.

Bartošis

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1902 06 10 Drebušiškių dv. Žeimių vls. (Jonavos r.). Įst. sav. 1919 05 12. 1928 m. gyv. Jonavoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6649, išduotas 1931 04 21.

Bartoškevičius

Alfonsas, Kazio sūnus

Gimė 1899 10 20 Vartelių k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Įst. 1919 02 12. Sav. LKKSK 1932 02 09. 1931 m. gyv. Marijamolės apskr. Liubavo vls. Reketijos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7934, išduotas 1932 02 29.

Bartulis

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1901 09 03 Vilkijos mst. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 13–1923 08 08. 1928 m. gyv. Lapių vls. IX forte. Nuo 1925 m. dirbo kalėjime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1893.

Bartusevičius

Kazys, Adomo sūnus

Gimė 1877 03 01 Daukliūnų k. Turžėnų vls. (Jonavos r.). Įst. sav. 1919 01 17. Sav. LKKSK 1932 03 07. 1931 m. gyv. Jonavos vls. Daigučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8093, išduotas 1932 03 29.

Bartusevičius

Petras, Jono sūnus

Gimė 1899 07 02 Vydenių k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1918 12 09–1921 11 01. 1929 m. tarnavo Šakių bare pasienio policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2247, išduotas 1929 04 24.

Bartusevičius

Matas, Andriaus sūnus

Gimė 1904 07 30 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1920 06 10–1923 01 10, muzikantas. Vėliau civ. tarn. kariuomenėje. 1929 m. tarnavo Panevėžyje, 4 p.p. laisvai samdomu. 1939 m. tarnavo 4 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3103, išduotas 1929 06 26.

Bartusevičius

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1900 07 03 Davalgonių k. Turžėnų vls. (Jonavos r.). Įst. sav. 1919 04 15. 1930 m. gyv. Pažaislio vls. Užšilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7338, išduotas 1931 09 25.

Bartuševičius

Pranas, Povilo sūnus

Gimė 1888 Madžiūnų k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1920 11 06–1921 11 11. 1928 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1559, išduotas 1929 02 19.

Barzda

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1896 04 07 Tautkūnų k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 04 04. LKKSS Panevėžio skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3064, išduotas 1929 06 25.

Barzda

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1890 08 03 Dumblynės k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Tarnavo caro kariuomenėje. 1 p.p. savanoris 1918 12 04–1922 12 22. Vyr. puskarininkis-felčeris. Gyveno Šiauliuose, dirbo ligoninėje ūkio vedėju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 628, išduotas 1928 08 23.

Barzda

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 03 Naujasodės k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 01 10. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1299, išduotas 1928 11 14.

Barzda-Bradauskas

Juozas, Stanislovo sūnus

Gimė 1896 01 14 Muniškių dv. Babtų vls. (Kauno r.). Mirė 1953 10 07 Rusijoje, Čiūnos stoties lageris. Majoras (1928 m.). Įst. sav. 1919 01 15, paskirtas į 2 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 21, išduotas 1928 04 23.

Barzdaitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1895 11 10 Norvaišų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 28–1920 04 01. LKKSS Šakių skyr. narys. 1928 m. gyv. Žvirgždaičių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5678, išduotas 1930 10 31.

Barzdaitis

Kazys, Andriaus sūnus

Gimė 1882 02 19 Antanavo dv. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 06–1920 02 14. 1929 m. gyv. Kaupiškių vls. Vaišnių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4163, išduotas 1929 11 21.

Barzdis

Petras, Tado sūnus

Gimė 1896 05 29 Rumpiškių k. Panemunio vls. (Rokiškio r.). Įst. sav. 1919 09 22. 1929 m. gyv. Panemunio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5027, išduotas 1930 05 31.

Basevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 06 18 Skersabalių k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Ats. jaun. leitenantas. Tarnavo sav. 1919 06 20–1923 12 31. 1927 m. gyv. Palangoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8408, išduotas 1932 05 06.

Bastys

Kazys, Simono sūnus

Gimė 1893 02 15 Rotulių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 10 29–1921 02 13. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Klišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5192, išduotas 1930 06 25.

Bastys

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1900 12 03 Kaupiškių dv. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Įst. sav. 1919 02 30. 1929 m. gyv. Šakių apskr. Gelgaudiškio vls. Žygėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6159, išduotas 1931 01 22.

Bastys

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1895 06 25 Serbentų k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). JAV pilietis. Tarnavo sav. 1920 07 16–1921 08 01. Apdov. rūpinosi jo brolis Juozas, gyv. Raseinių apskr. Šimkaičių vls. Serbentų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10039, išduotas 1937 10 28.

Bašinskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1897 06 09 Pagirių (Poliesių) k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 03 12. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7440, išduotas 1931 10 28.

Bašinskas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1899 02 28 Dievogalos k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 15–1920 047 23, paleistas dėl ligos. Paaiškėjus, kad buvo pabėgęs, 1935 m. savanorio medalis ir Lietuvos 10-čio jubiliejaus medalis atimti. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5188, išduotas 1930 06 25.

Baškiras

Efroimas, Simcho Šmuelio sūnus

Gimė 1892 01 21 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Įst. sav. 1919 07 04. 1930 m. gyv. Kaune. Sav. LKKSK 1932 12 20. 1933 m. rašė, kad gimęs 1892 09 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8960, išduotas 1932 12 31.

Bašlikovas

Petras, Kosto sūnus

Gimė 1879 06 23 Cincevičių k. N. Vilnios vls. (Vilniaus r.). Tarnavo sav. 1920 11 05–1922 01 06. Sav. LKKSK 1933 11 21. 1931 m. gyv. Raseinių apskr. Pareigių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9377, išduotas 1933 11 30.

Batulevičius-Preskienis

Aleksas, Vinco sūnus

Gimė 1899 08 19 Skipariškių vns. Alovės vls. (Alytaus r.). Įst. sav. 1918 12 31. Sav. LKKSK 1932 05 31. 1931 m. jis davė įgaliojimą Adomui Radzevičiui, gyv. Ukmergės apskr. Gelvonų vls. Šilenkos vns., gauti sklypui ir kt. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8588, išduotas 1932 06 16.

Batūra

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1883 Kaune. Karo valdininkas. Tarnavo sav. 1919 03 25–1922 11 18. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3756, išduotas 1929 10 21.

Batūra

Kostas, Miko sūnus

Gimė 1899 10 09 Veliuonos mst. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Mirė 1943 02 10. Leitenantas. Įst. sav. 1919 04 25, 1919 07 30 į Karo mokyklą, 1926 01 18 paleistas. Dirbo policijoje Vilkijoje, Tauragėje, Šakiuose. Žuvo lageryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 637, išduotas 1928 08 02.

Batutis

Petras, Andriaus sūnus

Gimė 1895 09 28 Daukšiagirės k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Jaun. puskarininkis. Įst. sav. 1918 12 29. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Daukštičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6273, išduotas 1931 02 25.

Baubinas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1896 10 20 Pratkūnų k. Salako vls. (Zarasų r.). Grandinis. 1 p.p. savanoris 1919 06 21–1921 10 21. Gyveno Paupinės vls. Lompos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8666, išduotas 1932 06 22.

Baublys

Viktoras, Jono sūnus

Gimė 1904 06 19 Dusmenių k. Onuškio vls. (Trakų r.). Tarnavo 1920 12 22–1922 01 13. 1929 m. gyv. Onuškio vls. Kareivonių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3073, išduotas 1929 06 25.

Baublys

Ipolitas, Domijono sūnus

Gimė 1900 01 19 Perlojos k. Perlojos vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 08 12–1922 04 16. LKKSS Alytaus skyr. narys. 1929 m. gyv. Krokialaukio pradinėje mokykloje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1891, išduotas 1929 03 23.

Baublys

Antanas, Norberto sūnus

Gimė 1893 10 03 Striukų k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 01 19–1920 03 18. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6078, išduotas 1930 12 15.

Baukys

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1899 03 24 Užpalių mstl. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 20–1921 10 22. 1929 m. gyv. Užpaliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3193, išduotas 1929 07 30.

Baukys

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 11 07 Kriugiškio k. Kriaunų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 07 01–1922 02 09, buvo lenkų nelaisvėje. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1218, išduotas 1928 10 31.

Baukus

Petras, Andriaus sūnus

Gimė 1892 07 04 Rūdos k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 11–1920 02 23. Sav. LKKSK 1937 02 24. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9944, išduotas 1937 04 19.

Bauraitis

Jonas, Katrės sūnus

Gimė 1900 06 16 Degimų (Jostautų-Kruvelės) k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 05 25–1921 11 17, pašauktu nuo 1919 10 01. 1930 m. gyv. Degimų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6269, išduotas 1931 02 25.

Bausys

Karolis, Jono sūnus

Gimė 1900 01 06 Skauradų vns. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 03 14 Kaune. Apdov. prašė brolis, gyv. 1933 m. Skauradų k. Įst. sav. 1919 01 22. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9061, išduotas 1933 03 07.

Bausys

Aleksandras, Jurgio sūnus

Gimė 1895 01 18 Skauradų k. Traupio vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 01 22–19210 04 08. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1931 m. gyv. Raguvos vls. Skauradų k., vėliau Kupiškio vls. Nariūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7691, išduotas 1931 12 23.

Bausis-Jozeliūnas

Alfonsas, Rozalijos sūnus

Gimė 1901 03 01 Bernotų k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 04 03–1920 05 22. Sav. LKKSK 1938 12 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10150, išduotas 1938 12 31.

Baušys

Alfonsas, Petro sūnus

Gimė 1893 10 10 Dūdėniškės k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Tarnavo 1920 03 02–1922 10 10. Sav. LKKSK 1940 06 12. 1940 m. gyv. Ignalinoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10260, išduotas 1940 06 30.

Bautrėnas

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1901 Kušliškių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 02–1920 10 29, paleistas dėl šeimyninės padėties. Dalyvavo mūšiuose, sužeistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5186, išduotas 1930 06 25.

Bauža

Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1895 12 19 Meškininkų k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 02 12–1920 06 24. Sav. LKKSK 1932 04 12. 1931 m. gyv. Jurbarko vls. Panemunės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8291, išduotas 1932 04 30.

Bauža

Bronius

Gimė 1896 Marviankos k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 18–1921 12 31. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 328, išduotas 1928 06 09.

Bauža

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1899 12 02 Meškininkų k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Ats. grandinis. Tarnavo 1919 07 10–1922 06 28. Gyv. Meškininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2544, išduotas 1929 05 31.

Baužys

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1900 11 19 Grušlaukio-Medsėdžio k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 04 07–1921 10 07. 1929 m. gyv. Kretingos apskr. Kartenos vls. ir mstl. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3595, išduotas 1929 08 31.

Baužys

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1893 07 22 Mažučių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 01 23–1921 11 08. 1928 m. gyv. Mažučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 869, išduotas 1928 08 31.

Baužys

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1887 04 18 Benaičių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 02 26–1920 03 08. 1930 m. gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7204, išduotas 1931 08 31.

Bavarskis

Bronius, Anupro sūnus

Gimė 1899 05 02 Norgeliškių k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Įst. sav. 1919 12 30. Sav. LKKSK 1936 09 16. 1936 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9837, išduotas 1936 09 30.

Baziliauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1898 10 25 Antkalniškių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 08 22 Kamariškių k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Gelgaudiškio vls. Višinskų k. Įst. sav. 1919 01 21. Sav. LKKSK 1932 04 12. Žuvo mūšyje su bolševikais ties Kamariškiais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8294, išduotas 1932 04 30.

Bebrauskas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1895 12 14 Viverinavos k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 18–1920 04 15. Sav. LKKSK 1932 02 23. 1930 m. gyv. Čekiškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8000, išduotas 1932 02 29.

Bebrauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1902 03 04 Papartynų k. Šakių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 05 06–1920 05 15. 1932 m. gyv. Sudargo mst. Kidulių vls. Šakių apskr. 1938 m. gyv. Garliavos vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8545, išduotas 1932 06 16.

Bedalis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 04 21 Pamūšių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 04 07–1921 12 01. LKKSK Biržų skyr. narys. Gyv. Biržų apskr. Vaškų vls. Paislikio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6079, išduotas 1930 12 15.

Bedulskis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 21 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Tarnavo 1919 04 08–1921 10 25. Sav. LKKSK 1933 02 14 prot. Nr. 229. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9041, išduotas 1933 02 28.

Beinaravičius

Aleksas, Alekso sūnus

Gimė 1899 11 26 Šiaulių mst. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 03 27–1921 10 26. LKKSS Šiaulių skyr. narys. Gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1175, išduotas 1928 10 31.

Beinoravičius

Edvardas, Edvardo sūnus

Gimė 1900 07 04 Muniūnų k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 06 02–1920 12 04. 1930 m. gyv. Pašvitinio vls. Šiaudinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7210, išduotas 1931 08 31.

Beinoris

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1902 08 21 Anolino plv. Raseinių vls. (Raseinių r.). Kilęs iš Šiaulių apskr. Užvenčio vls. Kuršų dv. Tarnavo sav. 1920 11 01–1922 04 07, pašauktu 1924 01 13–1925 04 26. 1929 m. gyv. Užvenčio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4026, išduotas 1929 11 13.

Beinoris

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1902 04 14 Vėžaičių I k. Gaurės vls. (Tauragės r.). Įst. sav. 1919 06 12. Sav. LKKSK 1933 03 24 prot. Nr. 231. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9116, išduotas 1933 03 31.

Beinšteinas

Leiba, Mendelio sūnus

Gimė 1903 01 25 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Tarnavo 1920 11 19–1922 10 16. 1929 m. gyv. Ukmergės apskr. Musininkų vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6354, išduotas 1931 02 25.

Beivydas

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1896 11 01 Pakermėžio k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 09 04–1922 01 14. Sav. LKKSK 1932 05 17 prot. Nr. 202. 1932 m. gyv. Utenos apskr. Užpalių mstl. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8494, išduotas 1932 05 31.

Beivydas

Mykolas, Jokūbo sūnus

Gimė 1901 09 12 Luknių k. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Mirė 1922 04 19. Gimimo metrikuose klaida – Meivydas. Apdov. pasirašytas 1936 04 07, bet neišduotas. Įst. sav. 1919 08 08. Mirė karo ligoninėje. Sav. LKKSK 1936 03 18. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9740.

Bekeras

Jonas, Vlado sūnus

Gimė 1890 07 25 Kaune. Grandinis. Tarnavo 1919 04 08–1921 12 01. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3587, išduotas 1929 08 28.

Bekeris

Albinas, Petro sūnus

Gimė 1899 03 22 Užupių plv. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 12–1920 06 23, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Pajevonio vls. Karalkrėslio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3855, išduotas 1929 02 13.

Bekeris

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1896 01 05 Užupių plv. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 09–1920 05 20. 1929 m. gyv. Pajevonių vls. Karalkrėslio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3200, išduotas 1929 07 30.

Bekmanas

Teofilius Vilgelmas, Karolio sūnus

Gimė 1897 03 03 Viskupiškių k. Veiviržėnų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1919 03 05, pašauktu iki 1921 11 11. Gyv. Tauragėje, dirbo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1887, išduotas 1929 03 23.

Bėkša

Andrius, Stasio sūnus

Gimė 1903 Pamerkių k. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1920 12 03–1927 03 07. 1929 m. gyv. Panevėžio apskr. Troškūnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5311, išduotas 1930 06 03.

Belenauskas

Ottonas, Juozo sūnus

Gimė 1902 Naujokų k. Raudonės vls. (Jurbarko r.). Mirė 1922 04 23. Apdov. išd. tėvui. Tarnavo sav. 1919 05 28–1922 04 23. Mirė nuo džiovos būdamas šaulių būrio vadu Šakiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 245, išduotas 1928 06 14.

Belevičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1896 04 05 Čebatorių k. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Įst. sav. 1919 05 04. Sav. LKKSK 1932 02 02 prot. Nr. 188. 1931 m. gyv. Onuškio vls. Juodaklonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7908, išduotas 1932 02 15.

Beliukevičius

Motiejus, Petro sūnus

Gimė 1901 01 05 Kloninių Mijaugonių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1920 05 08. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2190, išduotas 1929 04 17.

Belkevičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 21 Elveriškės k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 09. LKKSS Seinų skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 444, išduotas 1928 07 26.

Belozaras

Rapolas, Jono sūnus

Gimė 1899 09 06 Preibių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 31–1921 10 23. 1929 m. gyv. Krekenavos vls. Pabiržių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3201, išduotas 1929 07 30.

Bendaravičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 06 24 Kaune. Tarnavo sav. 1919 03 10–1919 10 01, pašauktu iki 1921 10 19. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1424, išduotas 1928 12 07.

Bendaravičius

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1897 10 30 Matlaukio k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 02–1921 10 27. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6163, išduotas 1931 01 22.

Bendaravičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1899 04 01 Gustaičių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Vyr. puskarininkis. Kauno mst. ir apskr. komendantūros karo milicijos mokyklos savanoris. Tarnavo 1919 01 16–1919 10 01, pašauktu iki 1921 11 15. 1929 m. gyv. Gustaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2971, išduotas 1929 06 26.

Bendaravičius

Matas, Mato sūnus

Gimė 1895 07 06 Smalnyčėnų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Bartininkų vls. Girkontų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6570, išduotas 1931 03 26.

Bendinskas

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1899 11 25 Bagotiškių k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1920 04 04, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Ašmintos vls. Naujo Šaltupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6650, išduotas 1931 04 21.

Bendoraitis

Kazys, Miko sūnus

Gimė 1899 03 04 Prienų mst. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1921 10 15. Gyv. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5010, išduotas 1930 04 30.

Bendoraitis

Andrius, Jokūbo sūnus

Gimė 1896 11 21 Naravų k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1919 10 01, pašauktu iki 1921 10 15. 1930 m. gyv. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4877, išduotas 1930 04 30.

Bendoraitis

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 05 09 Tarpučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1919 10 01, pašauktu iki 1921 10 06. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Kvietiškio vls. Skriaudučio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2968, išduotas 1929 06 26.

Bendoravičius

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1900 07 15 Darsūniškio k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 01 08–1921 10 07. LKKSS Trakų skyr. narys. 1928 m. gyv. Trakų apskr. Kruonio vls. Basonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1623, išduotas 1929 02 19.

Bendoravičius

Vytautas, Petro sūnus

Gimė 1891 11 12 Kučiūnų k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Gyd. pulk. leitenantas. Įst. sav. į kariuomenę, 1919 04 25 paskirtas į 2 p.p. gydytoju. 1920 05 10 nustatytas majoro laipsnis. 1940 m. paleistas į dimisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 357, išduotas 1928 06 09.

Bendorius

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1892 I pus Skaisčių k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Kilęs iš Marijampolės apskr. Liudvinavo vls. Užgirių k. Tarnavo 1919 01 22–1920 02 05. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. Linijų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6974, išduotas 1931 06 25.

Bendorius

Petras, Povilo sūnus

Gimė 1894 07 02 Radziškių Senųjų k. Punsko vls. Tarnavo 1920 06 20–1921 12 20. 1931 m. gyv. Radziškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7906, išduotas 1932 02 15.

Bendorius

Vincas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 01 08 Šunskų mstl. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Apdov. prašė brolis Vincas, gyv. Šunskų vls. Cykakalnės k. Tarnavo sav. 1919 02 24–1919 10 01, pašauktu iki 1921 10 13. 1930 m. gyv. Argentinoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6780, išduotas 1931 06 17.

Bendorius

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1897 11 10 Puskepurių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1919 10 01, pašauktu iki 1921 11 23. 1928 m. gyv. Marijampolės apskr. Sasnavos vls. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1738, išduotas 1929 03 16.

Bendžiūnas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1899 10 17 Šaltiniškių vns. Klebiškio vls. (Prienų r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 04–1919 10 01, pašauktu iki 1921 10 31. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5749, išduotas 1930 10 31.

Benekeraitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1902 06 06 Šuklių dv. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 10 29–1922 04 10. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Alvito vls. Žvangučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6653, išduotas 1931 04 21.

Benekeraitis

Jurgis, Baltraus sūnus

Gimė 1886 12 20 Kumečių plv. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 09–1920 03 05. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Alvito vls. Giedrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4576, išduotas 1930 02 15.

Benesevičius

Česius Vacys, Julijono sūnus

Gimė 1895 03 01 Tryliškių dv. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 03 24–1920 03 25. Gyv. Žiežmarių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3606, išduotas 1929 08 31.

Beneševičius

Petras, Elenos sūnus

Gimė 1902 12 01 Kleboniškių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 21–1920 03 17. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4712, išduotas 1930 02 15.

Benešiūnas

Vincas, Mato sūnus

Gimė 1893 11 12 Mauručių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Puskarininkis. Ūkininkas, kūrėjas savanoris. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Tarnavo 1919 01 14–1920 03 28. Paleistas gyv. Garliavos vls. Juragių k. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Mauručių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6153, išduotas 1931 01 22.

Benešiūnas

Andrius, Antano sūnus

Gimė 1897 Girininkų I k. Veiverių vls. (Prienų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 15–1923 11 28. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1928 m. gyv. Pilviškių mstl. 1940–1941 m. politkalinys, išvežtas į Komiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 627, išduotas 1928 08 23.

Benetas

Vladas, Kazio sūnus

Gimė 1898 08 01 Šambeliškių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 03 12. Sav. LKKSK 1936 06 17 prot. Nr. 341. 1936 m. gyv. Panevėžio apskr. Vadoklių vls. Miliešiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9815, išduotas 1936 07 31.

Benetis

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1901 01 23 Kiaupiškių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Mirė 1920 01 14 Kaune. Apdov. išd. motinai. Įst. sav. 1919 03 15. Sav. LKKSK 1932 03 07 prot. Nr. 192. Už sūnų motina 1928 m. gavo Darbėnų vls. N. Įpilties dvare žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8090, išduotas 1932 03 29.

Beniulis

Vincas, Petro sūnus

Gimė 1897 10 29 Dambavos k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Mirė 1933 01 26 Babtų mstl. Babtų vls. (Kauno r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 14–1921 04 08. Apdov. Vyčio kryžiumi. 1929 m. gyv. Babtų mst., buvo policijos nuovados viršininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3071, išduotas 1929 06 25.

Beniušis

Valerijonas, Kazio sūnus

Gimė 1899 07 29 Trimėsedžio k. Nevarėnų vls. (Telšių r.). Ats. leitenantas. Sav. nuo 1919 03 10, mobilizuotas nuo 1919 05 26, karininkas 1920 05 16–1927 05 15. 1928 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2875, išduotas 1929 06 30.

Beniušis

Stepas, Tado sūnus

Gimė 1902 07 18 Palangos mst. (Kretingos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1920 10 30–1924 04 13. 1928 m. dirbo pasienio policijoje Ukmergės apskr. Apdovanojimo liudijimas Nr. 636, išduotas 1928 08 23.

Beniušis

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1900 07 10 Būdviečio k. Kartenos vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1922 04 25, buvo vienas iš pirmųjų apdov. Vyčio Kryžiumi. 1936–1940 m. kalintas už kom. veiklą. 1945 m. ištremtas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4504, išduotas 1930 02 15.

Beniušis-Baužinskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1904 11 18 Notėnų k. Platelių vls. (Plungės r.). Įst. sav. 1920 11 18. Sav. LKKSK 1932 02 23 prot. Nr. 190. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8001, išduotas 1932 02 29.

Bepirštis

Vincas, Simo sūnus

Gimė 1898 03 24 Sausininkų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Ats. viršila. Įst. sav. 1919 02 22. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4490, išduotas 1930 02 15.

Berchau

Kazys, Henriko Vilhelmo sūnus

Gimė 1901 12 08 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Įst. sav. 1919 02 19. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Seniūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7209, išduotas 1931 08 31.

Berenis

Kazys, Igno sūnus

Gimė 1901 07 30 Muitaičių k. Telšių vls. (Telšių r.). Įst. sav. 1919 06 02. Sav. LKKSK 1939 11 08 prot. Nr. 448. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10216, išduotas 1939 11 23.

Berenis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 03 12 Medsėdžių k. Dovilų vls. (Klaipėdos r.). Įst. sav. 1919 05 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8298, išduotas 1932 04 30.

Berenis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1902 08 08 Begalių k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Eilinis. Įst. sav. 1919 09 09. Sav. LSSKS 1932 01 07 prot. Nr. 184. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7779, išduotas 1932 11 30.

Berentas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1899 08 25 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Įst. sav. 1919 02 08. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Duonelaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3239, išduotas 1929 07 30.

Berentas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1896 11 19 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Įst. sav. 1919 02 05. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Žiogelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3369, išduotas 1929 07 31.

Berentas

Jurgis, Juliaus sūnus

Gimė 1903 11 15 Kisiniškių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1920 12 12–1924 02 03. 1929 m. gyv. Pagėgių stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1766, išduotas 1929 03 20.

Berestinas

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1902 Rusijoje, Mogiliovo gub. Oršos mst. Tarnavo 1919 07 25–1923 06 16, buvo vairuotojas autobatalione. Sav. LKKSK 1933 05 23 prot. Nr. 242. 1933 m. gyv. Ukmergėje. Iki 1931 m. buvo skaitomas svetimšaliu be pilietybės, po to Lietuvos pilietis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9198, išduotas 1933 05 31.

Berezinas

Grigorijus, Arsenijaus sūnus

Gimė 1901 01 10 Medvedevkos k. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Įst. sav. 1919 09 15. Sav. LKKSK 1933 04 04 prot. Nr. 236. 1933 m. gyv. Rokiškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9137, išduotas 1933 04 26.

Bergeris

Samuelis, Leibos Dovydo sūnus

Gimė 1902 02 16 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Tarnavo 1920 11 17–1922 10 15. 1935 m. gyv. Kėdainiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10194, išduotas 1939 09 09.

Bergeris

Chaimas

Gimė 1872 Antalieptės mst. t. gyv. (Zarasų r.). Mirė 1941 08 26 Degučių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Artilerijos pulko sav. 1919 06 03–1920 06 26. 1921–1941 m. gyveno Antalieptėje. Sušaudytas Krakinės miške Degučių vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1449, išduotas 1929 01 31.

Berkus

Augustas, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 19 Latvijoje, Liepoja. Tarnavo 1919 09 16–1922 06 15. 1929 m. gyv. Salantų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5051, išduotas 1930 05 30.

Bernatavičius

Adomas, Kazio sūnus

Gimė 1901 12 24 Butėnų dv. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1920 04 01. 1929 m. gyv. Naujamiesčio vls. Mariezų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2950, išduotas 1929 06 26.

Bernatavičius

Aleksas, Kazio sūnus

Gimė 1896 08 05 Paužuolės k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Įst. sav. 1919 06 01. 1928 m. tarnavo pasienio apsaugos VI rj. Kučiūnų vls. Seinų apskr. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4176, išduotas 1929 11 21.

Berneckis

Jonas, Alekso sūnus

Gimė 1896 08 28 Saušilio k. Žarėnų vls. (Telšių r.). Įst. sav. 1919 05 24. 1930 m. gyv. Žarėnų vls. Keturakių k. (kitur – Rupeikių k.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 7493, išduotas 1931 11 06.

Bernikeris

Jokūbas, Pinchuso sūnus

Gimė 1892 Baltarusijoje, Gardino apskr. Sokolki mst. Vet. puskarininkis. Įst. sav. 1919 06 21. Sav. LKKSK 1934 12 06 prot. Nr. 286. 1934 m. gyv. Kybartuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9559, išduotas 1934 12 24.

Bernikeris

Richardas, Gustavo sūnus

Gimė 1896 05 28 Matuliškių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 06 11–1921 12 11. Gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10242, išduotas 1940 06 05.

Berniūnas

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1889 10 22 Puteikių (Pažegės) k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Eilinis. 2 p.p. savanoris 1919 06 22–1921 06 18. Gyveno Rokiškio apskr. Jūžintų vls. Tumakaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7907, išduotas 1932 02 02.

Bernota

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1903 04 09 JAV, Niujorkas. Apdovanojimu rūpinosi jo įgaliotinis Jonas Petruška, gyv. Liudvinavo mst. Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 03 15, antrą kartą sav. 1920 04 12–1921 05 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9675, išduotas 1935 10 31.

Bernotaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1902 09 06 Šulų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 14–1921 10 21. 1929 m. gyv. Bartininkų vls. Pagernėvės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3050, išduotas 1929 06 25.

Bernotaitis

Juozas, Elijošo sūnus

Gimė 1901 12 17 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 07 24–1920 08 13. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6082, išduotas 1930 12 15.

Bernotaitis

Viktoras, Juozo sūnus

Gimė 1894 10 28 Skardupių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Įst. sav. 1919 08 03. Sav. LKKSK 1932 05 24 prot. Nr. 203. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8543, išduotas 1932 06 16.

Bernotas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1901 03 17 Mažeikių k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Įst. sav. 1919 04 28. Gyv. Mažeikiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 631, išduotas 1928 08 23.

Bernotas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1885 07 19 Pliupų k. Daugailių vls. (Utenos r.). Įst. sav. 1919 04 07. Apdov. rūpinosi Bernotienė Leokadija, gyv. Utenos vls. Pliupų k. Liko našlė, užaugino tris dukteris. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8761, išduotas 1932 10 01.

Bernotas

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1900 06 11 Girdiškės dv. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 07 05–1922 04 12. 1930 m. gyv. Dargių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5923, išduotas 1930 11 17.

Bernotas

Juozas, Augustino sūnus

Gimė 1892 03 12 Kaune. Apdov. išd. motinai Rozalijai. Įst. sav. 1919 05 06. Sav. LKKSK 1932 09 22 prot. Nr. 210. Susirgo dėmėtąja šiltine ir mirė Šančiuose R. Kr. ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7764, išduotas 1931 12 31.

Bernotas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1903 08 03 Laumenų k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1920 11 26–1921 11 18. 1930 m. gyv. Dirvėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7686, išduotas 1931 12 23.

Bernotas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1902 02 28 Pabartupio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 15–1921 10 07. 1930 m. gyv. Veiverių vls. Pažėrų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8498, išduotas 1932 05 31.

Bernotas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1900 Puipių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 02 05–1922 04 04. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2186, išduotas 1929 04 17.

Bernotas

Pranas, Mato sūnus

Gimė 1900 05 10 Bartninkų mstl. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Apdov. išd. motinai Magdei, gyv. Pagerniavos k. Tarnavo 1919 02 05–1920 02 09. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3597, išduotas 1929 08 31.

Bernotas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1898 02 17 Jucaičių k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Įst. sav. 1919 01 07. Sav. LKKSK 1936 09 16 prot. Nr. 347. Gyv. Šilalės vls. Panemilio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9838, išduotas 1936 09 30.

Bernotas

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1903 Liudvinavo mstl. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 16–1921 05 14, buvo raštininkas. V. Bernotui, gyv. Čikagoje, apdov. persiųstas 1928 05 21. Apdovanojimo liudijimas Nr. 53, išduotas 1928 04 23.

Bernotas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1895 03 12 Vindeikių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Įst. sav. 1919 06 12. 1928 m. gyv. Kaišiadorių vls. Palypių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3786, išduotas 1929 10 21.

Bernotas

Kazys, Onos sūnus

Gimė 1900 10 01 Labardžių k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Įst. sav. 1919 03 01. 1930 m. gyv. Šilalės vls. Balčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7371, išduotas 1931 09 30.

Bernotavičius

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 10 13 Kaune. Tarnavo sav. 1919 03 22–1920 05 22. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5332, išduotas 1930 06 25.

Bernotavičius

Bronius, Petro sūnus

Gimė 1896 12 31 Kriūkų mstl. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 11–1921 10 07. Sav. LKKSK 1932 04 12 prot. Nr. 196. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8296, išduotas 1932 04 30.

Bernotavičius

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1900 05 16 Leoniškių I k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Įst. sav. 1919 01 18. Eilinis. Sav. LKKSK prot. Nr. 184. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7777, išduotas 1932 01 07.

Berskis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 09 30 Dievogalos k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 13–1920 08 05. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Pajotijo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3590, išduotas 1929 08 21.

Bertašius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1902 08 27 Bileišių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Įst. sav. 1919 08 08. Kilęs iš Rokiškio apskr. Jūžintų vls. Sriūbiškių k., ten ir gyveno 1928 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1737, išduotas 1929 03 16.

Bertašius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 06 17 Kalgriaužių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 03 19–1920 05 01, pašauktu – 1921 11 01–1924 10 24. 1930 m. gyv. Darbėnų vls. Medoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4676, išduotas 1930 02 15.

Bertašius

Jurgis, Anastazo sūnus

Gimė 1889 03 07 Puotkalių k. Skuodo vls. (Skuodo r.). Apdov. Grandinis. Tarnavo 1919 02 06–1920 03 07. 1930 m. gyv. Salantuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5675, išduotas 1930 10 31.

Berteška

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 26 Dambaukos k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 08 30. Sav. nuo 1919 01 16. Žuvo mūšyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6268, išduotas 1931 02 25.

Berteška

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 Akmenynų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Įst. 1919 03 15. Sav. LKKSK 1934 11 07, prot. Nr. 282. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9540, išduotas 1934 11 21.

Bertulis

Kazys, Povilo sūnus

Gimė 1899 07 09 Paliepių dv. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Įst. sav. 1919 06 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1104, išduotas 1928 10 31.

Bertulis

Leonardas, Prano sūnus

Gimė 1902 05 01 Žarėnų mstl. Žarėnų vls. (Telšių r.). Įst. sav. 1920 12 14. LKKSS Telšių skyr. narys. Gyv. Telšių vls. Moleikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5207, išduotas 1930 05 24.

Bertulis

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1893 09 17 Lekėčių mstl. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 24–1920 02 02. LKKSS Šakių skyr. narys. 1930 m. gyv. Lekėčių vls. Zizų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5797, išduotas 1930 10 31.

Bertulis

Viktoras, Viktoro sūnus

Gimė 1902 07 21 Joniškėlio mst. (Pasvalio r.). Arba pavardė Čerkelis. Įst. sav. 1919 06 20. 1928 m. gyv. Kaune, mokėsi Technikos mokykloje, tarnavo viršila oro eskadrilėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1989, išduotas 1929 03 26.

Bertulis

Kazys, Baltraus sūnus

Gimė 1900 07 14 Lekėčių mstl. Lekėčių vls. (Šakių r.). Jaun. puskarininkis. Įst. sav. 1919 03 06. LKKSS Šakių skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5566, išduotas 1930 09 25.

Berūkštis

Vincas, Aleksandro sūnus

Gimė 1898 05 07 Vizginų k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1918 12 30–1921 12 05. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5422, išduotas 1930 07 31.

Berūkštis

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1892 03 20 Vizginų k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1919 09 21. Apdov. prašė brolis Aleksas, gyv. Vizginų k. Žuvo mūšyje su bolševikais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5459, išduotas 1930 08 11.

Beržanskis

Kazimieras, Teodoro sūnus

Gimė 1899 06 05 Paušnių k. Plungės vls. (Plungės r.). LKKSS Telšių skyr. narys. 1930 m. gyv. Plungės vls. Žvirblaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5419, išduotas 1930 07 31.

Beržinis

Leonardas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 09 22 Bučių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 17, pašauktu 1919 10 01–1922 11 09. 1930 m. gyv. Švėkšnos vls. Jaunių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6869, išduotas 1931 06 22.

Beržinis

Andrius, Magdelenos sūnus

Gimė 1898 07 22 Navasodų k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Mirė 1926 12 05 Vaitiškių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 24–1919 03 04, pašauktu iki 1920 05 28. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4714, išduotas 1930 02 15.

Beržinis

Klemensas, Juozo sūnus

Gimė 1902 09 19 Dilbinėlių k. Žagarės vls. (Joniškio r.). Tarnavo sav. nuo 1919 08 09, pašauktu 1924 01 13–1924 06 26. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6865, išduotas 1931 06 22.

Beržinskas

Bronius, Jono sūnus

Gimė 1902 11 16 Vilkijos mst. (Kauno r.). Tarnavo 1920 02 06–1921 11 24, paleistas dėl sveikatos. 1928 m. gyv. Raudondvario vls. Paltiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2109, išduotas 1929 04 17.

Beržinskas

Viktoras, Jono sūnus

Gimė 1902 03 24 Raseinių mst. (Raseinių r.). Tarnavo 1920 09 09–1922 10 08. 1929 m. gyv. Raseinių apskr. Viduklės vls. Užumedžio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2972, išduotas 1929 06 26.

Beržinskas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1902 Raseinių mst. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 03 31–1921 01 27. 1928 m. gyv. Raseiniuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2181, išduotas 1929 04 17.

Beržinskis

Baltrus, Juozo sūnus

Gimė 1874 08 24 Pakapurnio k. Raseinių vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1920 10 20–1921 10 22. 1929 m. gyv. Raseinių vls. Blogoslovenstvos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4784, išduotas 1930 04 15.

Beržvinskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1898 02 15 Pervazirių k. Šakių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 27–1921 11 18. 1930 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Dobilaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6072, išduotas 1930 12 15.

Besasparis

Jonas, Pijaus sūnus

Gimė 1896 05 15 Bardauskų k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 15–1920 05 04. LKKSS Alytaus skyr. narys. 1928 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1928, išduotas 1929 03 26.

Betkauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1903 09 02 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Tarnavo 1920 02 01–1923 02 01. 1928 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1230, išduotas 1928 10 31.

Bezaras

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1894 Šilkalnio k. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 02 08–1920 06 19. 1930 m. gyv. Šaukėnų vls. Petniciškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6967, išduotas 1931 06 25.

Bičkauskas

Benediktas, Povilo sūnus

Gimė 1897 02 15 Pazariškių k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1936 12 14. Įst. sav. 1919 02 17, 1920 01 16 priimtas į karo mokyklą, baigęs 3 laidą 1920 10 17 paskirtas į 12 p.p. Apdov. sav. medaliu (1928 m.). Nuo 1924 m. dirbo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 769, išduotas 1928 08 23.

Bičkauskas

Anicetas, Kazio sūnus

Gimė 1901 05 16 Padumbių k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 11 12. 1928 m. gyv. Nedzingės vls. Perlojos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1392, išduotas 1928 12 07.

Bičkus

Izidorius, Juozo sūnus

Gimė 1895 09 24 Sodalės k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Įst. sav. 1919 08 04, pašauktu tarnavo 1920 08 18–1922 04 14. Sav. LKKSK 1933 06 13, prot. Nr. 245. 1933 m. gyv. Tauragės apskr. Žygaičių vls. Aukštupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9237, išduotas 1933 06 30.

Bičukas

Viktoras, Dominiko sūnus

Gimė 1897 11 16 Abromiškių dv. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 05 14–1921 11 24. Sav. LKKSK 1937 02 10, prot. Nr. 365. 1935 m. gyv. Garliavos vls. Teleičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9927, išduotas 1937 04 19.

Bidva

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1898 05 24 Mileikių k. Telšių vls. (Telšių r.). Gyv. Luokės vls. Vilkšnelių k., žemdirbys; Telšių skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7636, išduotas 1931 12 16.

Bidva

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1896 09 20 Mileikių k. Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919 03 25–1921 02 12, paleistas dėl ligos. LKKSS Telšių skyr. narys. Gyv. Žarėnų vls. Girkontiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2516, išduotas 1929 05 31.

Biekša

Laurynas, Motiejaus sūnus

Gimė 1904 08 11 Biekšių k. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1920 10 14–1921 11 15. 1931 m. gyv. Alytaus apskr. Merkinės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7550, išduotas 1931 11 28.

Bielašauskas

Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1900 05 28 Kaune. Tarnavo 1919 04 05–1920 01 18, turėjo nuomario ligą, invalidas. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5957, išduotas 1930 12 04.

Bieleškevičius

Petras, Igno sūnus

Gimė 1903 12 02 Kaune. Tarnavo 1919 02 05–1921 11 21. Vėliau gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3903, išduotas 1929 11 13.

Bielevičius

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1898 01 13 Triobiškių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 10–1919 03 05, pašauktu iki 1921 11 26. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4857, išduotas 1930 04 28.

Bieliauskas

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1900 09 22 Plačkojų (Silvinskos Būdos) k. Jankų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 03–1921 03 18. Sav. LKKSK 1933 10 17, prot. Nr. 250. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9303, išduotas 1933 10 31.

Bieliauskas

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1892 10 10 Juodancų k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 26–1920 07 07. Jaun. puskarininkis. 1928 m. gyv. Kauno apskr. A. Panemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1888, išduotas 1929 03 23.

Bieliauskas

Vilius, Jurgio sūnus

Gimė 1899 06 12 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Tarnavo 1919 03 24–1922 02 24. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1932 gyv. Marijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8833, išduotas 1932 11 30.

Bieliauskas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1897 11 14 Žąsyčių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo 1921 06 18. Jaun. puskarininkis. 1931 m. gyv. Švėkšnos vls. Drobulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7207, išduotas 1931 08 31.

Bieliauskas

Domas, Juozo sūnus

Gimė 1894 12 02 Paskardžių k. Krakių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 06–1920 03 17. 1928 m. gyv. Kėdainių apskr. Krakių vls. Šmotiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3074, išduotas 1929 06 25.

Bieliauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1898 09 17 Dervinių dv. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 03 01–1923 06 01. 1930 m. gyv. Seinų apskr. Rudaminos vls. Jukneliškės k., vėliau Visgailių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6877, išduotas 1931 06 22.

Bieliauskas

Kazys, Jokūbo sūnus

Gimė 1896 02 13 Pusegrodos dv. Pakuonio vls. (Prienų r.). Mirė 1919 05 21 Telšių mst. (Telšių r.). Apdov. išd. motinai Rožei, gyv. A. Panemunėje. Įst. sav. 1919 03 26. Žuvo prie Telšių kovoje su bolševikais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5383, išduotas 1930 07 31.

Bielinis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1881 04 16 Pečiurkų k. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 10 13. Nuo 1924 m. tarnavo KSDK prižiūrėtoju. Žemė paskirta Šiaulių apskr. Didžiųjų Žarėnų dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2189, išduotas 1929 04 17.

Bielinskas

Vladas, Gendriko sūnus

Gimė 1870 07 13 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Mirė 1925 11 08 Kaune. Tarnavo 1919 01 15–1919 08 01 1 husarų pulke. LKKSK 1933 09 19, prot. Nr. 247. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9270, išduotas 1933 09 30.

Bieliuškevičius

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1884 10 16 Pamiežių k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 01 25–1920 05 01. Sav. LKKSK 1932 05 24, prot. Nr. 203. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8544, išduotas 1932 06 16.

Bielkevičius

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1899 06 15 Beviršių k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Įst. 1919 01 18. Sav. LKKSK prot. Nr. 365. 1936 m. gyv. Seinų apskr. Rudaminos vls. Virbalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9926, išduotas 1937 02 10.

Bielskis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1902 03 19 Papilės mstl. Papilės vls. (Akmenės r.). Tarnavo 1919 11 17–1922 04 07. 1929 m. gyv. Kurtuvėnų vls. Bubių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3342, išduotas 1929 07 31.

Bielskis

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1902 10 10 Žirnainių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Mirė 1919 03 02. Apdov. išd. motinai Antaninai, gyv. Kražių mst. Įst. sav. 1919 02 07. Sav. LKKSK 1935 09 11, prot. Nr. 314. Atsitiktinai nukautas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9648, išduotas 1935 10 15.

Bielskis

Juozas, Vlado sūnus

Gimė 1900 11 05 Grabaučiznos k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 02 12–1921 10 29. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Musninkų vls. Pagojaus k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6562, išduotas 1931 03 26.

Bielskis

Vytautas, Prano sūnus

Gimė 1898 05 11 Pakražantės vns. Kražių vls. (Kelmės r.). Ats. leitenantas. 1919 07 31 įstojo į Karo m-klą. 1923 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 879, išduotas 1928 08 31.

Bielskus

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1898 09 16 Kurpikų k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 20–1921 11 01. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Kaupiškio vls. Vaidotų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3490, išduotas 1929 08 21.

Bigelis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 06 12 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 06 20–1921 11 11. 1928 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Kybartų vls. Bijokų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1930, išduotas 1929 03 26.

Bijeika

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1900 06 28 Rumšaičių k. Ylakių vls. (Skuodo r.). Įst. 1919 02 01. Sav. LKKSK 1936 02 19, prot. Nr. 328. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9726, išduotas 1936 03 07.

Bikauskas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1896 Petraškų k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 07. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 515, išduotas 1928 08 14.

Bikauskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1900 Anglijoje, Mančesterio mst. Kilęs iš Vilkaviškio apskr. Alvito vls. Vaičlaukio k. Tarnavo 1919 03 09–1921 11 11. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Alvito vls. Gražulėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3200, išduotas 1929 07 30.

Bykauskas-Galvydis

Jonas

Žr. Galvydis-Bykauskas. Apd. medaliu. Atsargos generolas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1374.

Bikeris-Bikeraitis

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 14 Mikytų k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Kilęs iš Kėdainių apskr. Ariogalos vls. Šliužių k. Apdov. išd. žmonai Bikerienei Bronei, gyv. Ariogaloje. Įst. sav. 1919 01 24. 1930 01 28 išvyko į Braziliją ir dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10261, išduotas 1940 06 30.

Bikinas

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1900 09 06 Dominikavos I-II vns. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 05 21–1922 01 13. 1929 m. gyv. Jonavos vls. Praulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3894, išduotas 1929 11 13.

Biknaitis

Antanas, Lauryno sūnus

Gimė 1896 12 30 Burkaičių k. Raseinių vls. (Raseinių r.). Kapitonas (1929 m.). Tarnybą pradėjo 1919 05 23 Artil. pulko štabe. Nuo 1920 01 16 mokėsi Karo mokykloje, po jos 11 p.p. 1944 m. išvežtas į Salaspilio konc. stovyklą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4915, išduotas 1930 04 30.

Bikulčius

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1902 11 14 Sabalunkos k. Salako vls. (Zarasų r.). Mirė 1945. 8 p.p. sav. 1919 10 20–1922 04 13. Gyveno Krinčino dv. Biržų apskr. Stribų nužudytas 1945 m. Šeima ištremta. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1336, išduotas 1928 11 23.

Bikulčius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 10 26 Aukštakalnių k. Dūkšto vls. (Ignalinos r.). Sav. 1919 04 20–1921 10 28. Nuo 1924 m. tarnavo pasienio policijoje Beliūniškio bare. Priklausė LKKSS Ežerėnų skyriui. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1592, išduotas 1929 02 21.

Bikulčius

Stasys, Igno sūnus

Gimė 1901 11 23 Salako k. Salako vls. (Zarasų r.). Mirė JAV, Čikaga. Tarnavo 1919 07 23–1923 07 05. Jaun. puskarininkis. Vėliau tarnavo Zarasų pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1320, išduotas 1928 11 14.

Bikulčius-Černiauskas

Petras, Anelės sūnus

Gimė 1901 08 28 Degutėlių k. Dūkšto vls. (Ignalinos r.). Įst. sav. 1919 08 07–1922 09 09. Sav. LKKSK 1934 03 13, prot. Nr. 268. 1934 m. gyv. Salako vls. Jurgėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9462, išduotas 1934 03 29.

Byla

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 04 30 Šačkiškių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 01–1920 10 05. Sužeistas 1920 07 05 per sargybos viršininko neapdairumą. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 407). Tarnavo Kaune, muziejaus invalidų komandoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 629, išduotas 1928 08 23.

Byla

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1899 09 10 Klaviškių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 08 01–1922 01 11. 1929 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4305, išduotas 1929 11 21.

Bilevičius

Benediktas, Jono sūnus

Gimė 1902 07 04 Novosadų k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1920 10 22–1921 11 08. 1928 m. gyv. Trakų apskr. Kaišiadorių vls. Šukiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2468, išduotas 1929 05 31.

Bilinskas

Stepas, Kazimiero sūnus

Gimė 1899 09 15 Dailydiškių vns. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 11–1921 11 25. 1929 m. gyv. Raguvos vls. Vilkonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2519, išduotas 1929 05 31.

Biliūnas

Adomas, Antano sūnus

Gimė 1894 Rusijoje. Kilęs iš Utenos apskr. Anykščių vls. Niuronių k. Įst. sav. 1919 06 25. 1928 m. gyv. Anykščių vls. Elmininkų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2622, išduotas 1929 05 31.

Biliūnas

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1901 11 26 Niūronių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 08–1921 10 21. 1928 m. gyv. Anykščių vls. Niūronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1340, išduotas 1928 11 23.

Biliūnas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 08 26 Andrioniškio mstl. Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 05 15–1920 09 03. 1929 m. gyv. Kurklių vls. Pavirinčių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4178, išduotas 1929 11 21.

Biliūnas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1898 08 19 Jaskoniškių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Mirė 1959 12 29 Kaune. Metrikuose – Bieliūnas. 1919 06 22 sav. stojo į Karo mokyklą. 1922 m. paleistas.

Bilminas

Bronius, Baltraus sūnus

Gimė 1888 12 21 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Bilmanas. Pulk. leitenantas. 1926 m. paleistas į atsargą. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3748, išduotas 1929 10 21.

Bindokas

Jonas, Liudo sūnus

Gimė 1900 Barkaučiznos k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 16–1920 04 22. 1929 m. gyv. Kalvarijos vls. Orijos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3011, išduotas 1929 06 25.

Bindokas

Petras Povilas, Jono sūnus

Gimė 1900 07 28 Latvijoje, Ryga. Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 02 20–1921 03 23. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1928 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Juodvario dv. (Gižų vls.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 3012, išduotas 1929 10 21.

Bindokas

Sergijus, Vinco sūnus

Gimė 1896 08 03 Trakiškių k. Janavo vls. (Lazdijų r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Janavo vls. Gulbiniškių k. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 28–1919 09 30, pašauktu iki 1921 12 19. 1927 m. išvyko į Argentiną. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7337, išduotas 1931 09 25.

Bindokas

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1896 06 27 Gulbinių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 06–1921 10 21. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Keturvalakių vls. Širvidų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4170, išduotas 1929 11 21.

Bingelis

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1901 Poteronių I k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 01 02–1921 10 30. 1928 m. gyv. Alovės vls. Raudonos Alovės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1442, išduotas 1929 01 04.

Bingelis

Leonardas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 01 20 Genionių k. Onuškio vls. (Trakų r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 05 10–1921 12 24. 1929 m. gyv. Vievyje, apdov. po mirties. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5651, išduotas 1930 10 10.

Binkevičius

Jonas, Felikso sūnus

Gimė 1899 12 12 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Kilęs iš Panevėžio apskr. Šeduvos vls. Prastavonių k. Grandinis. Tarnavo 1919 03 16–1922 04 08. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. Baisogalos vls. Goštautų k. Čelkių dv. gavo 9 ha žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7548, išduotas 1931 11 28.

Binkis

Jurgis, Mykolo sūnus

Gimė 1902 04 09 Vaidlonių k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 07 09–1921 05 08. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6783, išduotas 1931 06 17.

Binkis

Kazys, Gasparo sūnus

Gimė 1901 09 04 Vaidlonių k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1920 08 16, pašauktu – 1923 03 01–1924 06 07. Gavo žemės Ukmergės apskr. Paširvinčių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2449, išduotas 1929 05 31.

Birgilas

Tadas, Mato sūnus

Gimė 1898 11 20 Paalsio I k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Mirė 1919 09 20. Apdov. išd. motinai, gyv. Jurbarko vls. Dargių dvare. Įst. sav. 1919 01 22. Mirė 1919 09 20 R. Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7687, išduotas 1931 12 23.

Birgiolas

Bronius, Jono sūnus

Gimė 1893 12 25 Laukuvos mstl. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1919 10 06–1920 10 25. 1928 m. gyv. Laukuvos vls. Vaitkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3383, išduotas 1929 07 31.

Biriukas

Povilas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 05 29 Šlepečių k. Daugailių vls. (Utenos r.). 1 p.p. sav. 1919 06 09–1921 10 18. 1928 m. gyv. Utenos apskr. Joniškio vls. Alkunų vns. 1936 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3023, išduotas 1929 06 25.

Bironas

Petras, Viktoro sūnus

Gimė 1894 09 09 Ažubalių k. Viešintų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 05 26–1920 06 05. 1929 m. gyv. Kupiškio vls. Žvėrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3408, išduotas 1929 07 31.

Birontas

Adolfas, Tado sūnus

Gimė 1885 05 16 Kretingos mst. (Kretingos r.). Mirė 1958 06 08 JAV, Klivlendas. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Pulkininkas leitenantas. Tarnavo 1919 02 07–1923 11 06. Apdovanojimo liudijimas Nr. 15, išduotas 1928 04 23.

Birštonas

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1899 01 16 Karalkrėslio k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 02 06–1921 11 18. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Duonelaičių k. (buv. Šilsodžio dv.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 3238, išduotas 1929 07 30.

Birštonas

Albinas, Petro sūnus

Gimė 1901 08 03 Būdviečių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 03 23, pašauktu 1924 01 11–1925 04 08. 1928 m. gyv. Vilkaviškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2187, išduotas 1929 04 17.

Birulinas

Maksimas, Juozo sūnus

Gimė 1893 08 15 Zarasų mst. (Zarasų r.). 9 p.p. savanoris 1919 08 27–1920 09 16. Eilinis. Nuo 1925 m. tarnavo Seinų apskr. pasienio policijoje. Vėliau gyveno Kaune. Sav. LKKSK 1936 114 04, prot. Nr. 353. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9878, išduotas 1936 11 31.

Birutis

Kazys, Stasio sūnus

Gimė 1900 01 15 Kurklių mstl. Kurklių vls. (Anykščių r.). LKKSS Ukmergės skyr. narys. Tarnavo 1919 05 26–1920 03 06, paleistas kaip vienintelis darbininkas šeimoje. 1930 m. gyv. Kurklių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4786, išduotas 1930 04 16.

Biržys

Petras, Dominikos sūnus

Gimė 1896 08 22 Liudiškių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Mirė 1970 08 23 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Ats. vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 06 18. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1103, išduotas 1928 10 31.

Bisikirskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1894 09 07 Gripiškių k. Stakliškių vls. (Prienų r.). Apdov. išd. dublikatas – 1932 01 31. LKKSS Alytaus skyr. narys. Tarnavo 1919 01 07–1921 10 21. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1889, išduotas 1929 03 23.

Biskis

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1902 04 07 Degsniškių k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 08–1920 02 08, pašauktu 1924 01 12–1924 12 16. 1929 m. gyv. Kauno apskr. Vilkijos vls. Lipikiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4426, išduotas 1930 01 31.

Biskys

Juozas Vytautas, Vinco sūnus

Gimė 1898 04 24 Balsupių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 08–1921 10 19. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Keturvalakių vls. Beržinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6080, išduotas 1930 12 15.

Bislis

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 11 14 Gyliškio k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1920 07 14–1922 07 05. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6267, išduotas 1931 02 25.

Bislis

Pranas, Vincento sūnus

Gimė 1901 07 13 Užpalių mstl. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 17–1920 07 28. 1928 m. gyv. Užpalių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 633, išduotas 1928 08 23.

Bistras

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1896 04 21 Tauginų k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 16–1922 11 22. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2154, išduotas 1929 04 17.

Bistrickas

Antanas, Augustino sūnus

Gimė 1900 01 24 Kaulinių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 03 05–1919 12 06. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3307, išduotas 1929 07 31.

Bištautas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 07 Rasčių dv. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Kilęs iš Kėdainių apskr. Josvainių vls. Vainikų k. Tarnavo 1919 03 06–1920 08 04. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2545, išduotas 1929 05 31.

Bytautas

Tadas, Vaitiekaus sūnus

Gimė 1899 01 18 Pagirgždūčio k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 02 16–1920 02 07. 1928 m. gyv. Pagirgždūčio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1025, išduotas 1928 10 20.

Bitinaitis

Pranas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1900 12 20 Plokščių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo 1919 02 21–1921 10 01. 1929 m. gyv. Šakių vls. Plieniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4174, išduotas 1929 11 11.

Bitinaitis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 30 Plokščių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 07 26. Įst. sav. 1919 01 16. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8500, išduotas 1932 05 31.

Bitinaitis

Juozas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1899 11 19 Plokščių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 01 16 Kaniūkų k. Užpalių vls. (Utenos r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Plokščių vls. Ropėnos k. Įst. sav. 1919 01 16. 1919 05 28 mirė nuo žaizdų, gautų mūšyje. Sav. LKKSK 1932 4 12, prot. Nr. 96. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8295, išduotas 1932 04 30.

Bitinas

Augustinas, Juozo sūnus

Gimė 1894 06 21 Panemunių k. Panemunėlio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 07 07–1921 03 04. 1931 m. gyv. Panemunėlio vls. Rukšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7783, išduotas 1932 01 15.

Bitinas

Jonas, Daratos sūnus

Gimė 1899 02 16 Auriliškių k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 05 31–1921 01 16. Gyv. Biržų apskr. Vabalninko vls. Muntvidų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6961, išduotas 1931 06 25.

Bitinas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 05 01 Panemunių k. Panemunėlio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 07 02–1922 01 22. 1929 m. gyv. Panemunio vls. Naujikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5277, išduotas 1930 06 25.

Bitvinskas

Teodoras, Jono sūnus

Gimė 1897 04 23 Šeimyniškių k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Mirė 1980 05 13 Kaune. Apdov. Sav. medaliu 1928 m. Įst. sav. 1919 05 23. 1919 12 16 baigė Karo mokyklą, paskirtas į 7 p.p. 1924 m. pakeltas į vyr. leitenantus, 1938 m. į kapitonus. 1940 m. paleistas į atsargą. Apdov. Vyčio Kryžiumi.

Bivainis

Mikas, Miko sūnus

Gimė 1897 10 08 Baltarusijoje, Mogiliovo gub. Šklovas. Kilęs iš Raseinių apskr. Kražių vls. Gedminių k. Sav. 1919 02 05–1921 10 18. 1928 m. gyv. Kražių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2540, išduotas 1929 05 31.

Biveinis

Antanas

Gimė 1899 Gedminių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Viršila. Įst. sav. 1919 01 08. 1928 m. dar tarnavo Klaipėdoje virštarnybiniu 7 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 138, išduotas 1928 05 30.

Biveinis

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1884 12 15 Samavų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Mirė 1971 Kaune. Beveinis. Majoras. 1912 m. Tbilisyje baigė Karo mokyklą. Caro kariuomenės poručikas. 1 p.p. savanoris nuo 1918 11 10. Lietuvos kariuomenėje tarnavo iki 1929 04 17. Intendantūros majoras. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1080, išduotas 1928 10 20.

Biveinis

Petras, Petro sūnus

Gimė 1895 08 20 Bikėnų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Kilęs iš Baibių k. 1 p.p. 3-ios kulkosv. kuopos sav. 1919 08 03–1920 08 10. Eilinis. Sav. LKKSK 1932 05 24. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8541, išduotas 1932 06 16.

Bizas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1894 04 20 Rygiškių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 14–1920 03 27. 1929 m. gyv. Jankų vls. Šikutiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4740, išduotas 1930 02 15.

Bizokas

Pranas, Adomo sūnus

Gimė 1882 01 23 Kriuoviškių dv. Dusetų vls. (Zarasų r.). Mirė 1958 02 20 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Lietuvos kar. veikėjas. Pulkininkas (1926). Nuo 1903 m. tarnavo Rusijos kariuom., 1909 m. baigė Vilniaus karo m-klą. Sav. nuo 1918 11 29 1 p.p., tarnavo iki 1926 06 02. Apdovanojimo liudijimas Nr. 114, išduotas 1928 05 14.

Bizūnas

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1893 Prygos k. Simno vls. (Alytaus r.). Įst. sav. 1919 01 09. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 512, išduotas 1928 08 14.

Bižiukas

Liudvikas, Tamošiaus sūnus

Gimė 1898 10 22 Mikalinos k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1919 05 24 Rubikių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Įst. sav. 1918 12 23 į 1 p.p. Žuvo mūšyje prie Rubikių ežero. Palaidotas kapinėse prie Rubikių ežeero. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9963, išduotas 1937 03 03.

Bižokas

Juozas, Silvestro sūnus

Gimė 1902 02 03 Leipūnų k. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Mirė 1929 11 24 Užolėjų k. Onuškio vls. (Trakų r.). Kilęs iš Pamerkio k. Tarnavo 1920 12 20–1923 06 16. 1929 m. gyv. Onuškio vls. Užolėjų k., tarnavo pasienio policijoje. Mirė dėl ligos, gautos einant pareigas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5073, išduotas 1930 05 30.

Blandys

Mikas, Veronikos sūnus

Gimė 1896 01 28 Gudžiūnų k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 19169 03 31–1921 11 26. 1929 m. gyv. Gudžiūnų vls. Senkaimių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5409, išduotas 1930 07 31.

Blauzdys

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1898 09 15 Vingravos k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Įst. sav. 1919 06 10. Sav. LKKSK 1936 01 09, prot. Nr. 323. 1935 m. gyv. Panevėžio apskr. Troškūnų vls. Navadolės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9692, išduotas 1936 01 31.

Blauzdys

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1900 05 10 Užunevėžių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 06 10–1921 12 02. 1927 08 15 išvyko į Braziliją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5753, išduotas 1930 10 31.

Blažaitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1902 09 13 Pakeklio k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 03 18–1920 04 17. LKKS Ukmergės skyr. narys. 1929 m. gyv. Ukmergės apskr. Gelvonų vls. Keižionių pr. m-kloje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2997, išduotas 1929 06 26.

Blažaitis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 02 21 Patunkiškių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 07–1921 10 12. 1929 m. gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3992, išduotas 1929 11 13.

Blažaitis

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1896 04 01 Beragynės (Slivinskų) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 04 03–1920 03 30, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Alvito vls. Maldėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3363, išduotas 1929 07 31.

Blažaitis

Vincas, Prano sūnus

Gimė 1898 08 08 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1919 03 04, pašauktu iki 1921 11 21. 1928 m. gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 510, išduotas 1928 08 14.

Blaževičius

Adolfas, Miko sūnus

Gimė 1902 12 16 Gudės k. Kalesninkų vls. (Šalčininkų r.). Tarnavo 1920 08 25–1922 10 17. 1925–1928 m. tarnavo pasienio policijoje Leipalingio vls. 1928 m. išvyko į Argentiną ir iki 1935 m. nebuvo žinios. Sav. LKKSK 1936 09 16, prot. Nr. 347. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9836, išduotas 1936 09 30.

Blaževičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1896 05 13 Jančikų k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 06 26–1920 04 17. LKKSS Alytaus skyr. narys. 1929 m. gyv. Simno vls. Bažavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3865, išduotas 1929 11 11.

Blaževičius

Justinas, Adomo sūnus

Gimė 1902 02 15 Lailūnų k. Pandėlio vls. (Rokiškio r.). 8 p.p. sav. 1919 06 05–1921 10 16. Eilinis. Tarnavo pasienio policijoje. Gyveno Giedraičių vls. Magūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4491, išduotas 1930 02 15.

Blaževičius

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1893 02 19 Gudienos k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 07 13–1920 07 09. LKKSS Trakų skyr. narys. 1928 m. gyv. Žiežmarių vls. Astrauciškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3785, išduotas 1929 10 21.

Blaževičius

Vincas, Vlado sūnus

Gimė 1904 03 17 Seirijų mstl. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Kilęs iš Leipalingio vls. Mižonių k. Sav. tarnavo 1919 08 22–1921 02 20 1 p.p. Žemės gavo Šventežerio vls. Straigių k. Vėliau ten ir gyveno. LKKSS Seinų skyr. narys. Apdov. buvo anuliuotas, paskui grąžintas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5030, išduotas 1930 05 31.

Blažinskas

Bronius, Jono sūnus

Gimė 1900 08 24 Pijorų k. Ukmergės vls. (Ukmergės r.). Mirė 1924 Pijorų k. Ukmergės vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 03–1921 11 11. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7694, išduotas 1931 12 23.

Blažys

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1877 11 01 Buivydžių k. Pandėlio vls. (Rokiškio r.). Atsargos viršila. Tarnavo 1919 05 08–1920 06 20. 1928 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 234, išduotas 1928 06 14.

Blažys

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 12 12 Plutiškių k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Mirė 1922 06 18. Apdov. išd. motinai Marijonai, gyv. Mikališkio vls. Stuomenų k. Įst. sav. 1919 04 05. Sav. LKKSK 14932 02 09, prot. Nr. 189. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7936, išduotas 1932 02 29.

Blažys

Mikas, Igno sūnus

Gimė 1902 01 15 Kirkų k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 03 18–1920 05 22. 1931 m. gyv. Kretingoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7935, išduotas 1932 02 29.

Blažys

Mykolas, Mykolo sūnus

Gimė 1896 03 06 Račiliškių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1919 02 10 Jiezno mst. (Prienų r.). Apdov. prašė brolis Antanas Blažys. Tarnavo nuo 1919 01 14. Nukautas mūšyje prie Jiezno. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6978, išduotas 1931 06 25.

Blažys

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1904 07 18 Sibirkos vns. Traupio vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1920 10 19–1922 02 15. 1931 m. gyv. Vievyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6156, išduotas 1931 01 22.

Blažiūnas

Kazys, Liudo sūnus

Gimė 1900 07 11 Bukiškių k. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 8 p.p. 1919 07 26–1922 05 21. Tarnavo Utenos apskr. pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1467, išduotas 1929 02 04.

Blažukas

Pranas, Magdės sūnus

Gimė 1897 10 17 Dumiškių k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). LKKSS Marijampolės skyr. narys. Tarnavo sav. 1919 02 07–1919 03 01, pašauktu iki 1920 12 27. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2543, išduotas 1929 05 31.

Blechertas

Aleksandras, Juliaus sūnus

Gimė 1890 05 27 Išlaužų k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 02 02–1920 04 16. 1928 m. buvo A. Panemunėje laisvai samdomas Intendantūros Centrinės Duonos kepyklos kepėjas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 754, išduotas 1928 08 29.

Blechertas

Karolis, Antano sūnus

Gimė 1893 04 20 Kaune. Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 03–1920 06 28, 1920 11 07–1921 03 08. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6276, išduotas 1931 02 25.

Blechertas

Valentinas, Antano sūnus

Gimė 1899 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 26–1921 10 07. 1928 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1468, išduotas 1929 02 04.

Bleizgys

Vytautas, Marijonos sūnus

Gimė 1902 10 26 Radvilonių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Apd. Tarn. sav. 2 p.p. 1919 09 29–1922 04 10. Sav. komisija 1928 12 12 pripaž. sav. kūrėju. Priklausė LKKSS Seinų skyr. 1923 m. gavo žemės iš Leipalingio dv., gyv. Savanorių k., pardavė, įsigijo Klaipėdos aps. Kolotės vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1736, išduotas 1929 03 16.

Blinkevičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1896 12 30 Pasukų k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). LKKSS Panevėžio skyr. narys. Nuo 1919 01 07 – partizanas, o nuo 1919 04 06 savanoris. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3642, išduotas 1929 08 21.

Blinstrubis

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1887 11 08 Kaune. Mirė 1920 10 18. Kilęs iš Raseinių mst. (Nemakščių g. 56). Vyčio Kryžiaus kavalierius (liud. Nr. 103) Apdov. savanorio medaliu, išduotas tetai, gyv. Raseinių mst. Sav. nuo 1919 01 24. Grandinis Nukautas mūšyje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3541, išduotas 1929 08 21.

Bliudžius

Andrius, Mato sūnus

Gimė 1902 10 04 Gulbiniškių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1920 07 08, 1924 m. vėl pašauktas. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Paežerių vls. Stirnėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6272, išduotas 1931 02 25.

Bliujus

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1900 11 01 Peliūnų k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Įst. sav. 1919 04 30. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3802, išduotas 1929 10 21.

Bliumchenas

Otto, Emilijaus sūnus

Gimė 1899 05 30 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Mirė 1978 11 02 Vokietijoje. Adm. kapitonas. Įst. sav. 1919 02 22, paskirtas į Art. pulką. 1929 m. suteiktas kapitono laipsnis, majoro – 1939 m. 1940 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4909, išduotas 1930 04 30.

Bliusevičius

Kazys, Adomo sūnus

Gimė 1901 03 02 Kazlų Rūdos mst. (Marijampolės r.). Įst. sav. 1919 03 04. LKKSS Panevėžio skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 632, išduotas 1928 08 23.

Bliuvas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1904 02 08 Plokščių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Viršila. Įst. sav. 1920 10 14. Apdovanojimo liudijimas Nr. 194, išduotas 1928 06 14.

Bliuvas

Matas, Jono sūnus

Gimė 1901 02 24 Gudeliukų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Įstojo sav. 1919 04 01. Jaun. puskarininkis. LKKSS Panevėžio skyr. narys. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Gudeliukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3045, išduotas 1929 06 25.

Blockis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 06 22 Girininkų I k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 05 05, paleistas dėl ligos. Sav. LKKSK 1939 10 21, prot. Nr. 447. 1929 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Armoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10206.

Blokas

Gustavas, Augusto sūnus

Gimė 1901 08 05 Prienų mst. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Apdov. sav. medaliu Puskarininkis. Įst. sav. 1919 03 07. Sav. LKKSK 1936 02 05, prot. Nr. 326. 1935 m. gyv. Trakų apskr. Vievio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9710, išduotas 1936 02 29.

Bloznelis

Julius, Juozo sūnus

Gimė 1880 07 20 Ryliškių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Ats. karo valdininkas. LKKSS Alytaus skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1456, išduotas 1929 01 31.

Bloznelis

Motiejus, Simo sūnus

Gimė 1901 11 21 Veismūnų k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Mirė 1927 06 16 Veismūnų k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1919 03 31–1921 11 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2248, išduotas 1929 04 24.

Bložė

Ksaveras, Antano sūnus

Gimė 1899 12 01 Šasienių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Metrikuose – Bložis. Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 03 27. Sav. LKKS 1932 02 02, prot. Nr. 188. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7904, išduotas 1932 02 15.

Bložis

Mykolas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 10 12 Šasienių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Įst. sav. 1919 03 18. 1930 m. gyv. Pašakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6975, išduotas 1931 06 25.

Blunskis

Petras, Stasio sūnus

Gimė 1898 01 18 Kerėžių k. Šaukėnų vls. (Kelmės r.). Mirė 1919 02 20 Kaune. Kilęs iš Rupšių k. Apdov. išd. antrą kartą – Nr. 9136, 1933 04 26. Įst. sav. 1919 02 08. Sužeistas prie Alytaus. Mirė tarnaudamas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6943, išduotas 1931 06 25.

Blunskis

Petras, Stasio sūnus

Gimė 1898 01 18 Kerėžių k. Šaukėnų vls. (Kelmės r.). Mirė 1919 02 20 Alytaus mst. (Alytaus r.). Apdov. išd. broliui Petrui, gyv. Šaukėnų vls. Galvydiškių k. Įst. sav. 1919 02 07. Sužeistas prie Alytaus, mirė 1919 02 20. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9136, išduotas 1933 04 26.

Bobelis

Jurgis, Vinco sūnus

Gimė 1895 04 23 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Mirė 1954 03 28 JAV, Čikagoje. Karo veikėjas, visuomenininkas, Lietuvos kariuomenės vadas (1926) (visuom. ir polit. veikėjo, gydytojo Kazio Bobelio tėvas). Apdov. savanorio medaliu Įst. sav. 1918 12 30. Apdovanojimo liudijimas Nr. 17, išduotas 1928 04 23.

Bobelis

Gabrielis, Gabrielio sūnus

Gimė 1895 03 03 Šlenių k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Įst. sav. 1920 10 13. Sav. LKKSK 1932 12 20, prot. Nr. 223. 1931 m. gyv. Ariogaloje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8959, išduotas 1932 12 31.

Bobelis

Kazys, Jokūbo sūnus

Gimė 1896 03 19 Pauzolės k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Įst. sav. 1919 06 17. 1929 m. tarnavo KSDK. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1767, išduotas 1929 03 20.

Bobikas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 03 18 Pagernevės dv. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 11 10 Smalvų k. Smalvų vls. (Zarasų r.). Sav. LKKSK 1933 10 17, prot. Nr. 251. Sav. tarnavo 1919 09 14–1920 11 10, nukautas mūšyje su lenkais prie Smalvų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9304, išduotas 1933 10 31.

Bobina

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1891 06 Būdviečių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1920 02 23. Sav. LKKSK 1932 03 07, prot. Nr. 192. 1931 m. gyv. Kalvarijų vls. Trakėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8100, išduotas 1932 03 29.

Bobina

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1894 03 Kamšų k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Sav. tarnavo 1919 05 16–1921 11 17. Kauno m. ir apskr. karo milicijos mokyklos I kuopos svanoris. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7549, išduotas 1931 11 28.

Bobinas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1898 06 12 Karunavos vns. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1920 06 07. Sav. LKKSK 1939 03 29, prot. Nr. 434. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10169, išduotas 1939 04 15.

Bobinas

Mykolas, Antano sūnus

Gimė 1896 07 02 Kalnaberžės k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 03 07–1921 11 22. 1930 m. gyv. Surviliškio vls. Vitėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6878, išduotas 1931 06 22.

Bobinas

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1888 01 31 Šlapaberžės k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Įst. sav. 1919 03 01. 1929 m. gyv. Pagirių vls. Tulpiakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2462, išduotas 1929 05 31.

Bobkaitis

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 30 Kaune. Įst. sav. 1919 01 12. Sav. LKKSK 1936 06 17, prot. Nr. 341. 1936 m. gyv. Marijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9809, išduotas 1936 07 31.

Bobrovas

Vladas, Vlado sūnus

Gimė 1878 01 08 Sarakų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Kilęs iš Kauno mst. Tarnavo sav. 1919 02 14–1921 11 10. Sav. LKKSK 1933 12 12. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9390, išduotas 1933 12 30.

Bočiūnas

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1899 09 22 Mockupių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 12 01. 1929 m. gyv. Kybartų vls. Peletrūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3588, išduotas 1929 08 21.

Bočiūnas

Jonas, Simono sūnus

Gimė 1895 03 04 Mockupių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Įst. sav. 1919 01 15. 1929 m. gyv. Kybartų vls. Peletriūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4173, išduotas 1929 11 21.

Bočiūnas

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1898 04 07 Mockupių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Puskarininkis. LKKSS Šakių skyr. narys. Įst. sav. 1919 01 16. 1929 m. gyv. Sintautų vls. Veršių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4429, išduotas 1930 01 31.

Bočkus

Stepas, Petro sūnus

Gimė 1897 12 26 Balsėnų k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 01 31–1921 01 14 I-ame Žemaičių batalione. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8094, išduotas 1932 03 29.

Bogdonavičius

Vytautas

Gimė 1894 03 06 Pamušių Didž. dv. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Mirė 1946 12 28 Vokietijoje, Ingolštatas. (Bagdanavičius) Įstojo sav. 1919 01 17. Atsargos mjr. 1922 m. paleistas eiti aukštojo mokslo. 1927 m. įstojo į policiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2007, išduotas 1929 03 26.

Boguckas

Rapolas, Aleksandro sūnus

Gimė 1895 10 11 Krušonių k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Apdov. išd. . Įst. sav. 1920 03 03. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6960, išduotas 18931 06 2.

Bogučanskas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1895 10 05 Gervėnų k. Kurtuvėnų vls. (Šiaulių r.). Įst. sav. 1919 06 16. 1931 m. gyv. Meškuičių vls. Misaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6565, išduotas 1931 03 26.

Bogušas

Mikas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 10 21 Kareivų k. Kražių vls. (Kelmės r.). Vyr. puskarininkis. Įst. sav. 1919 06 22. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3714, išduotas 1929 10 21.

Bogušis

Mykolas, Antano sūnus

Gimė 1902 09 30 Kubiliūnų k. Grinkiškio vls. (Radviliškio r.). Įst. sav. 1919 03 31. 1929 m. gyv. Gudžiūnų vls. Margininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10183, išduotas 1939 06 30.

Bogušis

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 01 05 Aleksiejiškės k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1923 06 27. Metrikuose – Bogužis. Apdov. išd. žmonai Burneikienei-Bogušienei. Tarnavo sav. 1919 01 01 –1920 04 04. Paleistas dėl sveikatos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7205, išduotas 1931 08 31.

Bojanauskas

Adolfas, Antano sūnus

Gimė 1899 11 06 Karūnavos k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1920 10 07 Karūnavos k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Apdov. išd. motinai Onai Bujanauskienei-Šmigelskienei, gyv. Pupėnų k. Įst. sav. 1919 01 28. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6868, išduotas 1931 06 22.

Bojarūnas

Balys, Silvestro sūnus

Gimė 1900 Dubiškės k. Mielagėnų vls. (Ignalinos r.). Mirė 1988 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Tarnavo sav. 1919 06 14–1921 12 01 Inžinerijos bataliono Geležinkelių kuopoje ir 3 p.p. Buvo pašto tarnautojas Kaune, Joniškyje, 1928 m. – Raguvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1048, išduotas 1928 10 20.

Bolys

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1902 01 16 Varputinių dv. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Įst. sav. 1919 01 18. 1930 m. gyv. Ariogalos vls. Geluvos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6971, išduotas 1931 06 25.

Bonatas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1899 07 20 Latvijoje, Ryga. Apdov. išd. žmonai Onai. Ats. viršila. Įst.s av. 1919 06 02. 1929 m. išvyko į Argentiną ir dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9606, išduotas 1935 05 29.

Bongardas

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1902 09 07 Rutkiškių dv. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1920 11 14–1922 10 17. Sav. LKKSK 1933 10 17, prot. Nr. 251. 1933 m. gyv. S. Kalvarijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9305, išduotas 1933 10 31.

Bonikaitis

Fridrichas, Jono sūnus

Gimė 1895 08 31 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 05 24–1920 06 01. 1930 m. gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7213, išduotas 1931 08 31.

Bonkartas-Bonkartaitis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1893 05 25 Garankščių k. Kazlų Rūdos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1930 05 08 Karklinių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 11–1920 07 20. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10005, išduotas 1937 05 31.

Borchertas

Česlovas, Jono sūnus

Gimė 1905 12 01 Livintų k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Apdov. išd. motinai Marcijonai, gyv. Gudžiūnų vls. Pupėnų k. Tarnavo sav. 1920 03 25–1923 03 31. Sav. LKKSK 1932 04 12, prot. Nr. 196. Miręs. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8293, išduotas 1932 04 30.

Borchertas

Jonas Jurgis, Augustino sūnus

Gimė 1887 09 03 Svėrių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 15–1920 03 27. Gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7689, išduotas 1931 12 23.

Boreiša

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1897 01 19 Kaune. Mirė 1919 05 07. Apdov. išd. motinai Moreišienei Magdelenai. Įstojo sav. 1919 02 12, 1919 04 24 susirgo ir 05 07 mirė kilnojamoje karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3434, išduotas 1929 07 31.

Borisas

Boleslovas, Juozo sūnus

Gimė 1901 11 19 Strošūnų I k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Įst. 1919 05 19. Gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1337, išduotas 1928 11 23.

Borisas

Aleksandras, Karolio sūnus

Gimė 1900 02 03 Meškasalio k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 19–1921 11 23. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1466, išduotas 1929 02 04.

Borisevičius

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1892 11 01 Trypojdzie k. Turgelių vls. (Šalčininkų r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 04 08–1920 03 23. 1934 m. gyv. Zapyškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8089, išduotas 1932 03 29.

Borkauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1899 10 27 Lančiūnavos k. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 05 05, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Ukmergės aps. Siesikų vls. Mačionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2326, išduotas 1929 04 24.

Borkevičius

Petras, Igno sūnus

Gimė 1895 06 22 Stasiškių vns. Saločių vls. (Pasvalio r.). Įst. sav. 1919 06 12. 1928 m. gyv. Pasvalyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1557, išduotas 1929 06 12.

Bormanas

Jurgis, Karoliaus sūnus

Gimė 1901 10 19 Sintautų mstl. Sintautų vls. (Šakių r.). Mirė 1919 01 31 Kaune. Tarnavo sav. 1919 01 18–1919 01 31. Mirė karo ligoninėje. Sav. LKKSK 1932 01 12, prot. Nr. 185. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7832, išduotas 1932 01 31.

Boršteinas

Isakas, Joselio sūnus

Gimė 1902 09 18 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Įst. sav. 1920 07 17. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5676, išduotas 1930 10 31.

Bortkevičius

Aleksas

Gimė 1901 Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 02–1920 06 01, pašauktu – 1923 01 01–1923 10 28. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 611, išduotas 1928 08 23.

Bortkevičius

Bronius

Gimė 1898 11 23. Mirė 1954 11 12 JAV, Klivlendas. Bartkūnas. Nuo 1919 02 25 tarnavo Inžinerijos batalione. 1933 m. suteiktas kapitono laipsnis, 1940 m. – majoro. Apdovanojimo liudijimas Nr. 90, išduotas 1928 05 14.

Bortkevičius

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1888 02 21 Kazliškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Mirė 1920 01 04. Kilęs iš Garliavos vls. Marviankos k. Sav. LKKSK 1934 01 30, prot. Nr. 262. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9424, išduotas 1934 02 28.

Bortkevičius

Liudas, Liudo sūnus

Gimė 1899 08 16 Troškūnų mst. (Anykščių r.). Kilęs iš Panevėžio apskr. Raguvos mst. Puskarininkis. Įst. sav. 1919 07 31. 1929 m. gyv. Vadoklių vls. Skatikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5451, išduotas 1930 07 31.

Bortkus

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1899 12 09 Siesikų mstl. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Metrikuose – Bartkus. Įst. sav. 1919 05 17. Sav. LKKSK 1936 06 10, prot. Nr. 340. 1935 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9801, išduotas 1936 06 30.

Bosas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1894 10 17 Dainių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Mirė 1974 Smalininkų mst. (Jurbarko r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Apdov. savanorio medaliu Puskarininkis. Įst. sav. 1919 02 18. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Giedrių k. Vėliau dirbo pašte Marijampolėje, Joniškyje, Tauragėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5024, išduotas 1930 05 31.

Bosikis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 08 08 Nendrinių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Įst. sav. 1919 01 18. Sav. LKKSK 1932 01 07, prot. Nr. 184. 1930 m. gyv. Balbieriškio vls. Ąžuolų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7784, išduotas 1932 01 15.

Boslauskas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1895 09 13 Kaune. Tarnavo sav. 1919 05 28–1920 03 27, paleistas dėl ligos. Sav. LKKSK 1932 06 13, prot. Nr. 206. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8670, išduotas 1932 07 02.

Botyrius

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1897 04 02 Adamarinos k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Įst. sav. 1919 03 01. 1931 m. gyv. Kybartų vls. Gegužių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5793, išduotas 1930 10 31.

Bradauskas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1897 05 05 Nacūnų k. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). LKKSS Ukmergės skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4675, išduotas 1930 02 15.

Bradauskas

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1896 Trakėnų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1919 10 01, vėliau pašauktu iki 1921 11 22. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6620, išduotas 1931 04 02.

Bradūnas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 06 16 Vartų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 17–1921 10 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5008, išduotas 1930 04 30.

Brancevičius

Petras, Igno sūnus

Gimė 1889 Polianų dv. Šalčininkų vls. (Šalčininkų r.). Tarnavo sav. 1920 11 04–1922 02 21 atskirame baltgudžių batalione. Sav. LKKSK 1932 09 22, prot. Nr. 20. 1932 m. gyv. Trakų apskr. Žaslių vls. Lėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8765, išduotas 1932 10 01.

Branševičius

Simonas, Moisiejaus sūnus

Gimė 1896 02 03 Kaune. Braševec. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 06–1921 11 18. Sav. LKKSK 1935 01 09, prot. Nr. 323. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9691, išduotas 1936 01 31.

Branšteteris

Oskaras, Jono sūnus

Gimė 1899 03 22 Kybartų mst. (Vilkaviškio r.). Grandinis Įst. sav. 1919 03 29. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1923, išduotas 1929 03 26.

Brazaitis

Pranas, Konstantino sūnus

Gimė 1899 03 15 Zigmantų k. Jankų vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Įst. sav. 1919 04 02. LKKSS Šakių skyr. narys. 1930 m. gyv. Šakių apskr. Jankų vls. Zigmantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10049, išduotas 1937 10 28.

Brazaitis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 04 01 Didžiųjų Šelvių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1983 09 11 Kaune (Kauno r.). Vet. gydytojas. Doc. (1946). Apdov.Vyčio Kryžiumi. Įst. sav. 1919 02 16. 2 p.p. atsargos vyr. puskarininkis. 1922 04 01 paleistas iš kariuomenės ir dar 1928 m. tarnavo laisvai samdomu. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 569, išduotas 1928 08 23.

Brazaitis

Vilhelmas Jurgis, Augusto sūnus

Gimė 1899 04 23 Prienų mst. (Prienų r.). San. puskarininkis. Įst sav. 1919 01 10. 1929 m. dirbo Šiaulių m. policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1665, išduotas 1929 02 19.

Brazaitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 Girninkų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Įst. sav. 1919 01 10. Sav. LKKSK 1932 09 02, prot. Nr. 207. 1931 m. gyv. Pakuonio vls. Kudirkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8704, išduotas 1932 09 30.

Brazaitis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1896 10 13 Raitininkų k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 07 16–1922 01 13. Gyv. Kėdainių apskr. Ariogalos vls. Paryžiaus vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7208, išduotas 1931 08 31.

Brazaitis

Justinas, Jono sūnus

Gimė 1897 12 17 Ambrasų k. Barzdų vls. (Šakių r.). Įst. sav. 1919 02 25. LKKSS Šakių skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6274, išduotas 1931 02 25.

Brazaitis-Brazauskas

Martynas, Antano sūnus

Gimė 1898 11 06 Mikalavos k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Apdov. išd. našlei Julei Brazauskienei-Brazaitienei, gyv. Ariogalos vls. Pakarklių k. Tarnavo sav. 1919 04 02–1920 05. Grįžęs iš kariuomenės dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10060, išduotas 1937 12 06.

Brazas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1902 06 29 Kelmės mst. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 01 30–1921 02 13. Gyv. Kelmėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2698, išduotas 1929 05 31.

Brazas

Aleksas, Kajetono sūnus

Gimė 1899 03 26 Vasiūnų plv. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 23–1921 01 01. 1930 m. gyv. Šiluvos vls. Saugų k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6075, išduotas 1930 12 15.

Brazauskas

Vincas, Uršulės sūnus

Gimė 1900 03 31 Būdežerių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 20–1921 12 01. 1930 m. gyv. Virbalio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6162, išduotas 1931 01 22.

Brazauskas

Viktoras, Prano sūnus

Gimė 1902 02 20 Kaune. Tarnavo sav. 1919 04 27–1920 07 18, po to pašauktu. 1929 m. gyv. Alytaus mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1465, išduotas 1929 05 31.

Brazauskas

Vladas, Igno sūnus

Gimė 1898 09 19 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Mirė 1949 05 01 Rusijoje, Karagandos lageris. Vyr. leitenantas. Įst. 1919 03 08 į atskirąjį batalioną, 1919 07 31 pasiųstas į Karo mokyklą, 1920 01 08 paskirtas Atskiros gelež. kuopos j. kar., vėliau į 12 p.p. 1933 m. Radviliškio burmistras. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3423, išduotas 1929 07 31.

Brazauskas

Kazys

Gimė Kalvių k. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Braz. Tarnavo sav. 1920 08 04–1922 01 05, paleistas kaip Amerikos pilietis. 1930 m. gyv. Australijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4910, išduotas 1930 04 30.

Brazdeikis

Alfonsas, Vinco sūnus

Gimė 1900 0216 Juodėnų k. Plungės vls. (Plungės r.). San. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 12–1923 02 15. LKKSS Telšių skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6647, išduotas 1931 04 21.

Brazdeikis

Domas, Prano sūnus

Gimė 1903 02 27 Margių k. Salantų vls. (Kretingos r.). Kilęs iš Tuzų k. Tarnavo 1919 04 29–1920 06 09. 1937 m. gyv. Kretingoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1519, išduotas 1929 02 19.

Brazdeikis

Zenonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 04 Paparčių k. Sedos vls. (Mažeikių r.). Tarnavo 1919 06 19–1921 10 07. Pareigas vykdė neištikimai. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8988, išduotas 1933 01 31.

Brazdylis

Juozas, Justino sūnus

Gimė 1902 01 20 Naujasodės k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1920 06 15–1921 06 08, vėliau pašauktu iki 1924 03 18. Apdov. Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 1924–1926 m. gyv. Šiauluose, 1933 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6470, išduotas 1931 02 28.

Brazdžiūnas

Kazys, Igno sūnus

Gimė 1900 06 17 Latvijoje, Ryga. Mirė 1932 03 27 Žadeikių vns. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Leitenantas (1926 m.). Įst. sav. 1919 04 17, tarnavo Šiaulių atskirajame batalione ir 3 p.p. 1921 m. baigė Karo mokyklą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7429, išduotas 1931 10 15.

Brazdžiūnas

Povilas

Gimė 1897 09 18 Žižmariškio k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Mirė 1986 02 28 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Lietuvių fizikos terminijos tvarkytojas ir kūrėjas, Lietuvos MA narys (1956). Apdov. savanorio medaliu Ats. leitenantas. Įst. sav. 1919 05 24 į Karo aviacijos m-klą, ją baigė 1919 12 13. 1922 10 20– į aukštąją m-klą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5610, išduotas 1930 09 30.

Brazdžius

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1902 07 15 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Įst. sav. 1919 05 23. Apdov. Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 1928 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 522, išduotas 1928 08 14.

Brazinskas

Antanas, Alekso sūnus

Gimė 1894 07 07 Kunionių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1920 06 17–1921 07 05. 1930 m. gyv. Gudžiūnų vls. Jaunakaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7372, išduotas 1931 09 30.

Brazinskas

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1889 06 30 Kunionių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 06 11. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. ir vls. Aristavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7203, išduotas 1931 08 31.

Brazinskas

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1901 09 29 Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Viršila. Sav. nuo 1919 03 01 partizanų būryje, paskui virštarnybinis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 665, išduotas 1928 08 29.

Brazinskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1895 07 07 Kunionių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 10–1920 05 24. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2517, išduotas 1929 05 31.

Brazinskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1901 04 07 Rudėnų k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Dingęs be žinios. Įst. sav. 1919 01 29. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6563, išduotas 1931 03 26.

Brazys

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1899 10 28 Samakinos k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Įst. sav. 1919 01 06. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2952, išduotas 1929 06 26.

Brazys

Julius, Vinco sūnus

Gimė 1895 02 20 Reškų vns. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 03–1920 05 12. Sav. LKKSK 1933 10 17, prot. Nr. 251. Gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9306, išduotas 1933 10 31.

Brazys

Liudas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 12 05 Trakiškių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Ats. vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 03 11 į 1 p.p. 1919 07 31 pasiųstas į karo mokyklą, ją baigus paskirtas į 6 p.p. 1923 m. suteiktas vyr. leit. laipsnis. 1927 m. išėjo į atsargą, dirbo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1405, išduotas 1928 12 07.

Brazys

Liudas, Mato sūnus

Gimė 1894 Užgirių k. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Įst. 1919 03 10. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7406, išduotas 1931 10 10.

Brazys

Matas, Mato sūnus

Gimė 1894 12 26 Mockabūdžių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 31–1920 02 02. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4161, išduotas 1929 11 21.

Brazys

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1898 05 07 Žegunių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1921 10 26. Gyv. Gelvonų vls. Pakulniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7635, išduotas 1931 12 16.

Braziulis

Alfonsas, Marcijono sūnus

Gimė 1900 02 25 Laumakių k. Gruzdžių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 06 21–1921 11 27. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 31, išduotas 1928 04 30.

Bražėnas

Antanas, Benedikto sūnus

Gimė 1902 03 10 Margių vns. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1920 08 06–1923 05 31. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5385, išduotas 1930 07 31.

Bražėnas

Albinas, Antano sūnus

Gimė 1901 06 19 Pagirių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1920 06 18, vėliau pašauktu. 1929 m. gyv. Alantos vls. Gaidamonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4720, išduotas 1920 02 15.

Braževičius

Vincas, Alekso sūnus

Gimė 1892 Maskalų k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Įst. sav. 1919 04 08. 1929 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3913, išduotas 1929 11 13.

Bražinskas

Pranas, Andriaus sūnus

Gimė 1902 11 20 Krikštonių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1920 04 19. LKKSS Alytaus skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2110, išduotas 1929 04 17.

Bražinskas

Jonas, Karolio sūnus

Gimė 1883 05 29 Veprių mstl. Veprių vls. (Ukmergės r.). Mirė 1929 01 25 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 02 24–1920 02 28. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4387, išduotas 1930 01 31.

Bražinskas

Vladas, Igno sūnus

Gimė 1902 07 07 Obelijos dv. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Kilęs iš Seinų apskr. Šventežerio vls. Straigių k. LKKSS Ukmergės skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2249, išduotas 1929 04 24.

Bražinskas

Andrius, Igno sūnus

Gimė 1902 02 10 Asteikių k. Kartenos vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 06 04–1920 06 06, vėliau pašauktu. 1931 m. gyv. Kartenos vls. Palioniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5924, išduotas 1930 11 17.

Bražionis

Justas, Domo sūnus

Gimė 1896 08 15 Subačių k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Vyr. puskarininkis. Įst. sav. 1919 06 12. 1930 m. tarnavo pasienio policijoje Utenos apskr. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4722, išduotas 1930 02 15.

Bredikis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1894 05 22 Butkūnų k. Kriukų vls. (Joniškio r.). Eilinis. Tarnavo sav. 1919 04 28–1920 05 01. LKKSS Šiaulių skyr. narys. 1929 m. gyv. Žagarės vls. Butleriaus k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2953, išduotas 1929 06 26.

Breiva

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1903 04 15 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). LKKSS Panevėžio skyr. narys. Tarnavo sav. 1919 07 08–1920 11 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6876, išduotas 1931 06 22.

Breivė

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1902 04 11 Bigailių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Įst. sav. 1919 09 02. 1928 m. gyv. Akmenų k. 1931 12 08 Panevėžio apyg. teismo nubaustas 4 m. sdk. 1938 m. atimtas medalis, liud. ir Liet. 10-čio medalis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 800, išduotas 1928 08 29.

Brėneris

Abromas Joselis, Jankelio sūnus

Gimė 1902 Kaune. Įst. sav. 1919 08 10. Auladirbys. Tarnavo sav. 1921 07 15–1924 03 01, o 1922 07 15–1922 01 01 pašauktu. 1932 m. gyv. Urugvajuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9461, išduotas 1934 03 29.

Bridžiulaitis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1896 08 20 Garliavos mst. t. gyv. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 18–1920 04 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1931, išduotas 1929 03 26.

Briedis

Alfonsas, Kazio sūnus

Gimė 1893 11 01 Pošupių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 05–1920 04 22. Sav. LKKSK 1932 03 07. Gyv. Kaune, dirbo šoferiu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8091, išduotas 1932 03 29.

Briedis

Jonas, Juozapo sūnus

Gimė 1897 11 16 Anupriškio vns. Imbrado vls. (Zarasų r.). Mirė 1968 Suvieko k. Imbrado vls. (Zarasų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo 1919 07 14–1920 10 06. 1931 m. gyv. Zarasų apskr. Imbrado vls. Anupriškio k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10064, išduotas 1938 07 18.

Brigmanis

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1896 05 05 Butkūnų k. Kriukų vls. (Joniškio r.). Mirė 1925 03 30 Butkūnų k. Kriukų vls. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 28–1921 10 15. Sav. LKKSK 1934 10 07, prot. Nr. 282. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9539, išduotas 1934 11 21.

Brilis

Bonifacas, Antano sūnus

Gimė 1895 06 19 Pabalių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 10 30. Sav. LKKSK 1940 02 03, prot. Nr. 455. 1940 m. gyv. Šiauliuose, 1934 m. – Tytuvėnuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10225, išduotas 1940 03 13.

Brindza

Antanas, Zigmo sūnus

Gimė 1901 11 14 Druskininkų k. Raitininkų vls. (Alytaus r.). LKKSS Alytaus apskr. skyr. narys. Įst. sav. 1920 02 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1558, išduotas 1929 02 19.

Brindza

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1901 08 25 Rusijoje, Petrogradas. Kilęs iš Alytaus apskr. Alovės mstl. Tarnavo sav. 1920 02 24–1922 11 03. 1930 m. gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6785, išduotas 1931 06 17.

Briužys

Mykolas, Augustino sūnus

Gimė 1896 09 28 Kasčiukų k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1921 10 18. 1929 m. gyv. Kražių vls. Beračnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1667, išduotas 1929 02 19.

Brizgys

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1900 08 17 Plynių k. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Vyr. leitenantas. 1920 10 17 baigė Karo mokyklą. Tarnavo iki 1940 m. Nuo 1940 07 24 politkalinys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 137, išduotas 1928 05 30.

Broga

Izidorius, Domo sūnus

Gimė 1899 12 12 Pačiaunės vns. Dusetų vls. (Zarasų r.). Mirė 1922 04 16 Pačiaunės vns. Dusetų vls. (Zarasų r.). Eilinis 2 p.p. savanoris 1919 06 25–1921 10 11. Buvo patekęs į lenkų nelaisvę. Pabėgo. Mirė džiova. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6157, išduotas 1931 01 22.

Broga

Norbertas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1903 02 23 Brogiškių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Eilinis. Tarnavo sav. 1919 10 01–1920 04 04, paleistas dėl ligos. Sav. LKKSK 1932 03 07, prot. Nr. 192. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8088, išduotas 1932 03 29.

Brogys

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1902 01 15 Trumpalių k. Sangrūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 08 07. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Kalvarijos vls. Trakėnų k., kur gavo 11, 39 ha žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7199, išduotas 1931 08 31.

Brokorius

Petras, Leono sūnus

Gimė 1897 07 29 Kivylių k. Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 18. 1931 m. gyv. Tauragės vls. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6784, išduotas 1931 06 17.

Brokorius

Kazys, Leono sūnus

Gimė 1895 11 16 Kivylių k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1920 06 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6560, išduotas 1931 03 26.

Brovka

Vincas, Miko sūnus

Gimė 1895 08 02 Krunio vns. Semeliškių vls. (Trakų r.). 2 p.p. savanoris 1919 12 01–1922 12 11. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1053, išduotas 1928 10 20.

Bruderis

Julius, Jono sūnus

Gimė 1910 05 07 Pilviškių mstl. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 10 07–1922 04 14. 1931 m. gyv. Pilviškių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10229, išduotas 1940 03 13.

Bruklys

Klemensas, Adomo sūnus

Gimė 1873 06 10 Elkiškių k. Akmenės vls. (Akmenės r.). 1919 06 15 paskirtas Panevėžio komendantūros karininku. 1921 06 11 paleistas į atsargą. Sav. LKKSK 1933 02 28. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9072, išduotas 1933 03 31.

Brundza

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1890 05 19 Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1927 08 21 Palangos mst. (Kretingos r.). Palaidotas(-a): Kaune (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. (Palaidotas Kauno kapinėse Vytauto prospekte.) Pulk. leitenantas. Įst. sav. 1919 01 05. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5718, išduotas 1930 10 30.

Brundza

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1898 06 19 Parausių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 03–1920 02 12, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Veiverių vls. Mozūriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5719, išduotas 1930 10 30.

Brundza

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1899 03 11 Tarpučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 27–1919 09 30, pašauktu iki 1920 04 10. 1928 m. gyv. Marijampolėje, Pumpučių priemiestyje, vėliau Kalvarijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2695, išduotas 1929 05 31.

Bruožis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 05 06 Pajevonio dv. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1921 10 18. 1930 m. gyv. Pajevonių vls. Karalkrėslio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6161, išduotas 1931 01 22.

Brusokas

Matas, Tomo sūnus

Gimė 1897 09 11 Makrickų k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Apdov. išd. tėvui. Įst. sav. 1919 01 29. Dingo be žinios mūšyje su bolševikais 1919 02 10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5956, išduotas 1930 12 04.

Bruzbartas

Pijus, Prano sūnus

Gimė 1888 05 29 Deivoniškių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 17–1920 03 17. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Keturvalakių vls. Palaimos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8546, išduotas 1932 06 16.

Bruzbergas

Vincas, Prano sūnus

Gimė 1891 07 15 Devoniškių k. Janavo vls. (Lazdijų r.). Kilęs iš Marijampolės apskr. Liubavo vls. Pelucmurgių k. Įst. sav. 1919 01 15. 1919 05 21 sužeistas mūšyje su bolševikais. Dingęs be žinios. Apdov. prašė brolis Adolfas, gyv. Kalvarijos vls. Tarprubežių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6942, išduotas 1931 06 25.

Bruzdeilinas

Vilius, Mykolo sūnus

Gimė 1891 12 17 Kodjanių vns. (Klaipėdos r.). Mirė 1939 03 17. (Bruzdeilins Vilgelmas) Gydytojas majoras. Įst. sav. 1919 07 15, pskirtas į 1 atskirąjį batalioną. 1920 m. pakeltas kapitonu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 550, išduotas 1928 08 14.

Bruzgis

Adolfas, Antano sūnus

Gimė 1899 Baltarusijoje, Lydos apskr. Kanevos vls. Dainavos k. Sanit. vyresn. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 22–1923 02 14. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje Rokiškio apskr. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1733, išduotas 1929 03 16.

Bružaitis

Gustavas Emilis, Jurgio sūnus

Gimė 1901 12 26 Šiaudvyčių k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Mirė 1920 01 03. Apdov. išd. tėvui, gyv. Šiaudvyčių k. Įst. sav. 1919 12 05. Sav. LKKSK 1936 09 16, prot. Nr. 347. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9841, išduotas 1936 09 30.

Bružas

Pranas, Emilijos sūnus

Gimė 1901 07 20 Latvelių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 03 19–1920 03 13. 1929 m. gyv. Salantų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3819, išduotas 1929 11 11.

Bružas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1896 11 24 Kaukolikų k. Skuodo vls. (Skuodo r.). Mirė 1920 02 15. Įst. sav. 1919 03 10 į Mažeikių apskr. Sedos komendantūrą, tarnavo iki mirties. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9644, išduotas 1935 10 15.

Bružas

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1901 II p. Gruzijoje. Gimė Kaukaze. Tarnavo sav. 1919 09 09–1922 01 09. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Kretingos apskr. Veviržėnų vls. Lepaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5175, išduotas 1930 06 25.

Bržeskis

Henrikas, Valerijono sūnus

Gimė 1899 06 22 Baltarusijoje, Galicija, Podhaice m. Sav. LKKSK 1933 08 04, prot. Nr. 236. Iki 1919 03 11 gyv. Tauragės apskr. Švėkšnos vls. Vilkėnų k. Tarnavo sav. 1919 04 11–1920 05 01. 1932 m. gyv. Panevėžio apskr. Troškūnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9135, išduotas 1933 04 26.

Bubelis

Juozas, Karolio sūnus

Gimė 1900 10 03 Laukinčių k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Mirė 1985 JAV, Viskonsinas. Vyr. leitenantas (1926 m.). Tarnavo karininku iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 131, išduotas 1928 05 30.

Bubinas

Bolius, Miko sūnus

Gimė 1898 08 13 Skarulių k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 02 07–1921 11 16. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7933, išduotas 1932 02 29.

Bubinas

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1896 02 25 Jotainių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 22–1921 10 23. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5191, išduotas 1930 06 25.

Bubkaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1894 07 11 Raudondvario k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Mirė 1927 03 09 Romainių k. Kauno vls. (Kauno r.). Apdov. išd. arnavo sav. 1919 03 15–1921 03 04. 1927 m. gyv. Raudondvario vls. Romainių k. Apdov. prašė brolis Pranas, gyv. Romainių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3930, išduotas 1929 11 13.

Bubnelis

Balys, Igno sūnus

Gimė 1903 07 05 Bartelių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 08 29–1920 05 26, antrą kartą nuo 1924 10 21. 1928 m. gyv. Veisiejų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1892, išduotas 1929 03 23.

Bubnys

Adomas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 04 18 Obelinės k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 05–1921 10 06. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Žaliosios vls. Gustaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5751, išduotas 1930 10 31.

Bubnys

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1900 I pus Varnupių k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Grandinis. Tarnavo 1919 03 10–1921 10 16. 1928 m. gyv. Liudvinavo vls. Ąžuolyno k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2021, išduotas 1929 03 26.

Bubnys

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1898 04 09 Pavytės dv. Garliavos vls. (Kauno r.). Mirė 1926 07 03 Kaune. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Gyv. Garliavos vls. Ražiškių k. Tarnavo sav. 1919 01 02–1921 08 09 dėl ligos. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6973, išduotas 1931 06 25.

Būbnys

Vincas, Martyno sūnus

Gimė 1894 Gyviškių k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1920 03 21. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Keturvalakių vls. Širvydų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4499, išduotas 1930 02 15.

Bubulis

Vaclovas, Viktoro sūnus

Gimė 1892 05 07 Peskų vns. Rimšės vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 05 25–1920 05 25. Gyv. Dusetų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1263, išduotas 1928 11 14.

Bucevičius

Severinas, Saturnino Ildefonso sūnus

Gimė 1880. Karo valdininkas. Įst. sav. 1919 04 02. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3755, išduotas 1929 10 21.

Buchaveckas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1895 02 28 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 01 22. 1928 m. Marijampolės apskr. Kazlų Rūdos IV nuovados viršininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 832, išduotas 1928 08 29.

Bučas

Jonas, Teofilio sūnus

Gimė 1900 11 11 Pudžiūnų k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Ats. jaun. puskar. Tarnavo sav. 1919 05 14–1921 12 01. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2107, išduotas 1929 04 17.

Bučas

Jurgis, Vinco sūnus

Gimė 1899 09 23 Pikčiūnų k. Žeimelio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 05 06–1921 11 01. 1929 m. gyv. Linkuvos vls. Dvariukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3843, išduotas 1929 11 11.

Bučinskas

Viktoras, Kazio sūnus

Gimė 1907 05 05 Kaune. Tarnavo sav. 1919 10 13–1921 11 03. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1024, išduotas 1928 10 20.

Bučinskas

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1895 10 08 Aukštupių k. Žygaičių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 01 03. 1929 m. gyv. Vaidiluose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5009, išduotas 1930 04 30.

Bučinskas

Stasys Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1895 10 05 Zapyškio mstl. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 03 07. 1931 m. gyv. Marviankoje. 1932 m. gyv. Zapyškio mstl. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8087, išduotas 1932 03 29.

Bučinskas

Vaclovas, Juliaus sūnus

Gimė 1900 11 08 Raudondvario dv. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 02 24–1921 10 15. 1931 m. gyv. Kauno apskr. Raudondvario vls. Michalinavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8909, išduotas 1932 12 28.

Bučionis

Alfonsas, Jokūbo sūnus

Gimė 1900 06 06 Vilkininkų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1918 12 30–1921 10 16 1 p.p. Jaun. puskarininkis. Gavo žemės iš Leipalingio dv., gyv. Savanorių k. Nuo 1923 m. gyv. Kalvarijos vls. Trakėnų k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 516, išduotas 1928 08 14.

Bučys

Povilas, Miko sūnus

Gimė 1896 04 12 Raguvos mstl. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1920 04 01. Sav. LKKSK 1933 05 03, prot. Nr. 239. 1933 m. gyv. Raguvos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9168, išduotas 1933 05 19.

Bučiūnas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1894 07 16 Leopolės k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 02 22. 1929 m. gyv. Šakių vls. Ritinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3589, išduotas 1929 08 21.

Bučiūnas

Kazys, Baltraus sūnus

Gimė 1899 01 28 Velžio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 18–1921 10 30. 1928 m. gyv. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 607, išduotas 1928 08 23.

Bučmys

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1901 11 28 Žvirzdinių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Atsarg. grandinis. Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 03 14, pašauktu 1921 10 28–1924 08 13. 1929 m. gyv. Darbėnų vls. Medoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5014, išduotas 1930 05 31.

Bučnis

Stepas, Jono sūnus

Gimė 1899 Mažučių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 02 12–1921 11 20. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 960, išduotas 1928 09 29.

Buda

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1896 11 07 Rekštiškės k. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Įst. sav. 1919 03 23. 1929 m. gyv. Raseinių apskr. Tytuvėnų vls. Mergaklonio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7545, išduotas 1931 11 28.

Budava

Martynas, Andriaus sūnus

Gimė 1896 11 03 Dysnyčios k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 02 07–1921 11 23. LKKSS Seinų skyr. narys. 1928 m. gyv. Lazdijų vls. Avižancų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1117, išduotas 1928 10 31.

Budginas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1888 03 04 Mėčių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1919 10 04–1920 10 27. 1930 m. gyv. Šiaulių apskr. ir vls. Vaiguvos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6964, išduotas 1931 06 25.

Budginas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1895 09 05 Vaštakių k. Varnių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1920 07 15. LKKSS Telšių skyr. narys. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5307, išduotas 1930 06 25.

Budinas

Antanas, Povilo sūnus

Gimė 1899 05 09 Pažižmelių (Lendikiškės) k. Raudėnų vls. (Šiaulių r.). Kilęs iš Šiaulių apskr. Gruzdžių vls. Šepkaičių dv. Tarnavo sav. 1919 04 27–1921 05 24. 1930 m. gyv. Gruzdžių vls. Apušėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7490, išduotas 1931 11 06.

Budinas

Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1902 02 17 Bridų k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1920 12 01–1922 10 17. 1928 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1925, išduotas 1929 03 26.

Budraitis

Pranas

Gimė 1897 02 17 Labūnavos k. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Mirė 1944. Budreckas. Apdov. pripažintas savanoriu 1928 06 22 komisijos nutarimu. Kapitonas (1926 m.). Įst. sav. 1919 02 15. 1919 07 06 baigęs Karo mokyklą paskirtas į Šiaulių batalioną, performuotą į 3 p.p. Tarnavo iki 1940 m. Nukautas iš pasalų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 408.

Budreckas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1904 01 30 Birjočių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1920 11 08–1921 12 23. LKKSS Šiaulių skyr. narys. 1931 m. gyv. Pagėgiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8227, išduotas 1932 04 16.

Budreika

Romualdas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 03 14 Rumpiškių k. Panemunio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 09 22–1922 04 12. 1929 m. gyv. Panemunio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5418, išduotas 1930 07 31.

Budreika

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1900 02 27 Leliūnų k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 19–1921 11 10. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 962, išduotas 1928 09 29.

Budrevičius

Juozas, Aniceto sūnus

Gimė 1898 05 21 Bareišėlių vns. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 02–1921 11 19. 1930 m. komisija apdov. anuliavo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 92, išduotas 1928 05 14.

Budrevičius

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1889 12 15 Kuršių k. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Mirė 1945 02 07 Vilniuje. Vyr. leitenantas. Tarnavo sav. 1918 12 06–1923. Nuo 1924 m. tarnavo pasienyje. 1939 m. gyv. Leipalingyje. Sušaudytas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3424, išduotas 1929 07 31.

Budrevičius

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1901 03 12 Ribokiškio k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Kilęs iš Anykščių mst. Tarnavo sav. 1919 06 01–1921 10 16. 1928 m. gyv. Anykščių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2182, išduotas 1929 04 17.

Budrevičius

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1895 10 18 Vašokėnų dv. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 18–1920 06 24. LKKSS Panevėžio skyr. narys. 1929 m. gyv. Troškūnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2381, išduotas 1929 05 31.

Budrevičius

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1898 06 09 Didsodės k. Juodupės vls. (Rokiškio r.). Kilęs iš Onuškio dvaro. Tarnavo 1920 07 16–1922 05 04. 1928 m. dar tarnavo kariuomenėje Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1007, išduotas 1928 10 20.

Budrevičius

Konstantinas, Antano sūnus

Gimė 1900 02 12 Geisteriškių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1921 10 08. Sav. LKKSK 1937 05 05, prot. Nr. 274. 1936 m. gyv. Keturvalakių vls. Palaimos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9983, išduotas 1937 05 31.

Budrevičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1894 09 30 Sirvydų I k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Apdov. išd. motinai Rozalijai Budrevičienei, gyv. Braziukų k. Įst. sav. 1919 01 22. Mūšyje prie Jiezno pateko nelaisvėn ir buvo smarkiai sumuštas. Dingęs be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4899, išduotas 1930 04 30.

Budrevičius

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1897 Surgučių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1942 Rusijoje, Krasnojarskas. Vyčio Kryžiaus kavalierius. pripažintas savanoriu 1928 05 05 komisijos nutarimu. Karo valdininkas. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 105.

Budrikas

Kostas, Viktoro sūnus

Gimė 1900 11 11 Bugenių k. Tirkšlių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 03 22–1921 12 10. 1932 m. gyv. Darbėnų vls. Kasučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8495, išduotas 1932 05 31.

Budrikas

Petras, Petro sūnus

Gimė 1890 11 12 Šlaveitų k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 21, 1920 06 02–1922 10 10. 1928 m. gyv. Gargždų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4167, išduotas 1929 11 21.

Budrikas

Vacius, Viktoro sūnus

Gimė 1898 12 17 Kašučių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 01 10–1921 10 21. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4168, išduotas 1929 11 21.

Budrikas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1904 02 21 Pajūrio dv. Kvėdarnos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1920 12 05–1923 06 02. 1931 m. gyv. Kvėdarnos vls. Gražjūrio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6648, išduotas 1931 04 21.

Budrys

Antanas, Igno sūnus

Gimė 1890 06 22 Pamituvės dv. Girkalnio vls. (Raseinių r.). (Bugrys) Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo 1919 01 24–1928. Buvo paskirtas į 2 p.p., 1919 m. – leitenantas, 1920 m. – kapitonas. 1940 m. gyv. Palangėje.

Budrys

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1899 03 14 Tiltagalių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 04 07–1921 11 12. 1929 m. gyv. Tiltagalių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 876, išduotas 1928 08 31.

Budrys

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1903 06 05 Palangos mst. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 02 10–1920 07 19. 1928 m. gyv. Žagarėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4679, išduotas 1930 02 15.

Budrys

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1900 04 22 Darbėnų mstl. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Mirė 1927 01 09 Juozapavičių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Apdov. išd. žmonai Anelei Budrienei. Tarnavo sav. 1919 02 04–1922 12 04. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8229, išduotas 1932 04 16.

Budrys

Jeronimas, Alekso sūnus

Gimė 1902 01 11 Volungių k. Antazavės vls. (Zarasų r.). 2 p.p. savanoris 19149 06 30–1921 04 18. Gyveno Šakių apskr. Lekečių mst. 1928 m. gyv. Vilkijos mst., Vytauto g. 23. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2624, išduotas 1929 05 31.

Budrys

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1887 01 01 Kiaušagalio k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1920 07 15–1923 07 09. 1929 m. gyv. Troškūnų vls. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3591, išduotas 1929 08 21.

Budrys

Vladas, Kazio sūnus

Gimė 1897 01 19 Alančių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 02–1920 06 01. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8496, išduotas 1932 05 31.

Budrys

Tadas, Jono sūnus

Gimė 1899 10 28 Padargupio k. Ariogalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 10 29. 1930 m. gyv. Ariogalos vls. Algimantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5926, išduotas 1930 11 17.

Budrys

Petras, Adomo sūnus

Gimė 1899 11 18 Sausdravėnų k. Plungės vls. (Plungės r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 08 23–1923 01 01, o po to virštarnybiniu iki 1924 04 12. 1929 m. tarnavo Ukmergės apskr. vyr. policininku pasienyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5386, išduotas 1930 07 31.

Budrys

Kazys, Mato sūnus

Gimė 1899 02 18 Ariogalos mst. (Raseinių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 29–1921 10 21, 1921 10 23–1924 01 08. 1929 m. gyv. Kelmės m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7206, išduotas 1931 08 31.

Budvydas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1899 01 02 Šeputaičių k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 11 21. 1931 m. gyv. Naumiesčio vls. Jaunių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8290, išduotas 1932 04 30.

Budvytis

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1900 10 02 Kalniškių k. Kvėdarnos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 05 29–1921 12 14. 1931 m. gyv. Kaune, laikraščio „Spaktyva“ redaktorius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7339, išduotas 1931 09 25.

Budvytis

Antanas, Stepono sūnus

Gimė 1899 01 26 Končaičių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1919 10 01, pašauktu iki 1920 05 12. 1929 m. gyv. Bareikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4164, išduotas 1929 11 21.

Būdvytis

Justinas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 12 Razmų k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 10 05–1921 02 18. 1930 m. gyv. Švėkšnos vls. Legučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7762, išduotas 1931 12 31.

Budzeika

Jurgis, Kazio sūnus

Gimė 1899 10 30 Šlynakiemio k. Punsko vls. Tarnavo sav. 1919 01 13–1921 12 06. Jaun. puskarininkis. 1929 m. gyv. Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4002, išduotas 1929 11 13.

Budzeika

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1899 07 26 Radziškių Senųjų k. Punsko vls. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 14–1921 12 05. Sav. LKKSK 1934 10 31, prot. Nr. 282. Gyv. Seinų apskr. Punsko vls. Radziškės k. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9537, išduotas 1934 11 24.

Budzilas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 09 30 Butkelių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Mirė 1976 12 28 Brazilijoje, Ararakvara. Kapitonas. Įst. sav. 1919 06 17 į 1 raitelių pulką, 1920 01 16 – į Karo mokyklą, paskui į Šarvuočių būrį. 1930 m. išvyko į Braziliją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 259, išduotas 1928 06 14.

Budzinauskas

Vladas, Teresės sūnus

Gimė 1899 08 28 Armonų k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Puskarininkis. Įst. sav. 1919 05 24. Sav. LKKSK 1936 01 22, prot. Nr. 324. 1936 m. gyv. Betygalos vls. Maslauškiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9704, išduotas 1936 01 25.

Budžinskis

Izidorius, Kazio sūnus

Gimė 1896 03 28 Eglesių dv. Papilės vls. (Akmenės r.). Tarnavo 1919 05 23–1920 05 09, paleistas dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6160, išduotas 1931 01 22.

Budžiulis

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1896 11 27 Kižių k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 09 22. Apdov. išd. tėvui, gyv. Kvietiškio vls. Liepyno k. Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 09 22, kol dingo be žinios kovoje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4165, išduotas 1929 11 21.

Bugailiškis

Feliksas, Kazio sūnus

Gimė 1900 10 18 Tankūnų vns. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1921 11 28. 1928 m. gyv. Mažeikių apskr. Židikų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1047, išduotas 1928 10 20.

Bugailiškis

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1895 07 02 Tankūnų vns. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 20–1920 03 21. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1224, išduotas 1928 10 31.

Bugailiškis

Petras, Povilo sūnus

Gimė 1899 03 16 Čiovydžių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 15–1920 02 24. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3877, išduotas 1929 11 11.

Buika

Julius

Gimė 1905 12 31 Vilniuje. Leitenantas. 1924 m. įstojo į Karo mokyklą, 1940 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 237, išduotas 1928 06 14.

Buika

Pranas, Stasio sūnus

Gimė 1895 11 29 Buiveniškio vns. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Įst. sav. 1919 06 30. 1928 m. gyv. Rokiškio apskr. ir vls. Vilkų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3616, išduotas 1929 08 31.

Buikus

Simas, Šimo sūnus

Gimė 1872 09 01 Likiškėlių k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 02 15–1920 09 03. LKKSS Alytaus skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2106, išduotas 1929 04 17.

Buinickas

Kostas, Alekso sūnus

Gimė 1896 Juodaviškių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Įst. sav. 1918 12 30. 1928 m. gyv. Alytaus apskr. Butrimonių vls. Dudučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 514, išduotas 1928 08 14.

Buitvydas

Juozas, Zigmo sūnus

Gimė 1900 07 14 Čižiškių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Mirė 1920 01 26 Alytaus mst. (Alytaus r.). Apdov. išd. motinai Domicelei. Tarnavo sav. 1919 08 07–1920 01 26. Mirė Alytaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5384, išduotas 1930 06 31.

Buividas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1876 12 10 Šaučikių k. Salantų vls. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1919 09 02–1921 03 13. 1929 m. gyv. Kartenos vls. Sauserų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3658, išduotas 1929 08 31.

Buivydas

Antanas

Apdovanojimo liudijimas Nr. 8494, išduotas 1932 05 31.

Buivydas

Adolfas, Prano sūnus

Gimė 1898 07 18 Kražių mstl. Kražių vls. (Kelmės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 02 09–1921 10 21. Sav. LKKSK 1933 09 19, prot. Nr. 247. 1933 m. gyv. Kražių vls. Pašilio bžn. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9269, išduotas 1933 09 30.

Buivydas

Vacys, Antano sūnus

Gimė 1902 11 13 Pikelių mstl. Židikų vls. (Mažeikių r.). Eilinis. Tarnavo 1919 01 21–1921 11 27 Kauno apskr. komendantūros kuopos savanoriu. Sav. LKKSK 1932 01 07. 1930 m. gyv. Pikeliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7782, išduotas 1932 01 15.

Buivydas

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1903 05 07 Plungės mst. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 04 12–1920 04 20. Gyv. Plungėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7376, išduotas 1931 09 30.

Buivis

Jokūbas, Jokūbo sūnus

Gimė 1899 09 01 Baisogalos mstl. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 04 25–1921 10 25. 1928 m. gyv. Kaune. 1941 m. ištremtas. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 838, išduotas 1928 08 29.

Buizinas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1895 11 29 Ožkasvilių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 18, pašauktu 1919 08 18–1920 03 18. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6561, išduotas 1931 03 26.

Bujanauskas

Jonas, Broniaus sūnus

Gimė 1899 06 20 Podkantališkių (Pakantališkių) Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 22, pašauktu 1919 10 01–1921 10 09. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1991, išduotas 1929 03 26.

Bujanauskas

Kazys, Bronislovo sūnus

Gimė 1904 02 14 Sasnavos mstl. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1920 11 05, pašauktu 1920 11 05–1923 06 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8099, išduotas 1932 03 29.

Bujauskas

Pijus, Jurgio sūnus

Gimė 1899 11 26 Antupių k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Įst. sav. 1919 02 03. Sav. LKKSK 1937 11 17, prot. Nr. 392. 1936 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Gižų vls. Antupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10059, išduotas 1937 12 06.

Bujauskas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1898 03 15 Paikojų I k. Gaurės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 06, pašauktu 1919 03 05–1921 10 07. Gyv. Tauragės vls. Vizbutų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5276, išduotas 1930 06 25.

Bukaitis

Juozas, Izidorius sūnus

Gimė 1900 11 04 Tirvidonių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 11–1921 11 25. Ats. vyr. puskarininkis. 1928 m. gyv. Garliavoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1059, išduotas 1928 10 20.

Bukaltas

Povilas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 05 12 Talačkonių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 03 14–1922 10 15. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 920, išduotas 1928 09 29.

Bukaltas

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1900 02 17 Talačkonių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. 1919 04 08–1921 10 26. 1929 m. gyv. Pasvalio vls. Šimonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4338, išduotas 1929 12 21.

Bukauskas

Juozas, Simono sūnus

Gimė 1893 04 09 Podkatiliškių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 02 20. 1930 m. gyv. Mikališkio vls. Stuomenų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5750, išduotas 1930 10 31.

Bukauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1892 06 20 Boblaukio k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 02 15. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3202, išduotas 1929 07 30.

Bukauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1898 01 15 Paruklionio k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Grandinis. Įst. sav. 1919 01 19. 1938 m. gyv. Raudondvaryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6959, išduotas 1931 06 25.

Bukauskas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 26 Olgirdavo (Algirdavo) plv. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Kilęs iš Valmontiškių dv. 1930 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7211, išduotas 1931 08 31.

Bukauskas

Petras, Miko sūnus

Gimė 1901 10 10 Raudonpamušio dv. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Įst. sav. 1919 07 20. 1929 m. gyv. Kybartuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3708, išduotas 1929 10 21.

Bukauskas

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1896 05 27 Gintenlaičių k. Ylakių vls. (Skuodo r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 11 16. 1933 m. gyv. Mažeikių apskr. Sedos vls. Aubrikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9397, išduotas 1933 12 30.

Bukauskas

Kazys, Krištapo sūnus

Gimė 1896 02 29 Dūdų k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 04 01. 1936 m. karo lauko teismo nuteistas 6 m. 1939 m. malonės aktu grąžintos visos teisės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6478, išduotas 1931 03 26.

Bukelskis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 14 Zabičiūnų k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 27–1921 10 15 1 husarų pulke ir 1 pėst. div. štabe. Sav. LKKSK 1933 04 14, prot. Nr. 235. Žemės gavo Dambraukos k. Degučių vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9133, išduotas 1933 04 26.

Bukelskis

Norbertas, Juozo sūnus

Gimė 1898 08 06 Zabičiūnų k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Mirė 1920 10 25 Leipūnų k. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Palaidotas(-a): Onuškio mstl. Onuškio vls. (Trakų r.). Įst. sav. 1919 07 17. Eilinis Žuvo mūšyje su lenkais prie Leipūnų k. Buvo pabėgęs, negrįžo po atostogų. Liudijimas ir kt. dokumentai medaliui gauti 1939 03 18.

Bukys

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1903 01 11 Spitrėnų k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1920 10 19–1921 12 05. 1928 m. gyv. Daugailių vls. Garnių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1808, išduotas 1929 03 20.

Bukšaitis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 10 26 Plynių k. Lukšių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 21–1921 10 18. 1929 m. gyv. Lukšių vls. Tubelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5111, išduotas 1930 05 30.

Bukšnaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 03 30 Jokūbonių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 04 10–1921 10 21. Gyv. Lekėčių vls. Pažiugždžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 907, išduotas 1928 09 29.

Bukšnys

Juozas Jonas, Pijaus sūnus

Gimė 1902 01 01 JAV, Čikaga. Mirė 1920 09 22. Apdov. išd. motinai Bukšnienei-Jakaitienei Elenai, gyv. Šakių apskr. Būblelių vls. Meištų k. Įst. sav. 1919 11 29 Žuvo mūšyje su lenkais ties Beržininkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6781, išduotas 1931 06 17.

Bukšnys

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 04 14 Kriukų mstl. Kriukų vls. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 09 09. 1928 m. gyv. gimtinėje, 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7693, išduotas 1931 12 23.

Bukšnys

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1895 07 24 Smilgių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1920 01 26. 1930 m. gyv. Šakių askr. Būblelių vls. Užpiaunių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6358, išduotas 1931 10 28.

Bukšnys

Juozas

Gimė Samuolynės (Marmiškės) k. Lukšių vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius.

Bukučinskas

Vladas, Adomo sūnus

Gimė 1897 04 17 Prienų mst. (Prienų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 12 01. Sav. LKKSK 1933 12 19, prot. Nr. 259. 1933 m. gyv. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9398, išduotas 1933 12 30.

Bukučinskas

Pranas, Adomo sūnus

Gimė 1901 12 24 Prienų mst. Prienų vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1918 12 31–1920 03 21, pašauktu – 1921 10 29–1922 04 01. Gyv. Prienuose. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6969, išduotas 1931 06 25.

Bukučinskas

Bronius, Adomo sūnus

Gimė 1895 05 11 Prienų mst. (Prienų r.). Mirė 1926. Apdov. išd. žmonai Elenai, gyv. Kretingos mst. Tarnavo sav. 1919 02 03–1920 03 28. Nušautas plėšikų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10283, išduotas 1940 06 30.

Bulauka

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 05 03 Naravų k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Įsūnytas – Grinkevičius Matas. Įst. sav. 1920 03 04. Sav. LKKSK 1932 04 12, prot. Nr. 196. 1931 m. gyv. Žaslių vls. Rusių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8297, išduotas 1932 04 30.

Bulauka

Motiejus, Juozo sūnus

Gimė 1901 02 02 Naravų k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Apdov. išd. (ištaisyta 1928 08 14, išduota neteisinga pažyma). Tarnavo sav. 1919 05 30–1920 08 18. LKKSS Trakų skyr. narys. 1930 m. dirbo policininku, gyv. Žaslių vls. Antakalnio-„Nauriškių“ k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 518, išduotas 1930 05 31.

Bulka

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1889 01 04 Šutų k. Strūnaičio vls. (Švenčionių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. išd. Viršila. Tarnavo sav. 1919 05 05–1933 Panevėžio batalione, vėliau 4 p.p. 1933 m. gyv. Troškūnų mst. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1436, išduotas 1929 01 04.

Bulka-Sakalauskas

Julius, Juliaus sūnus

Gimė 1897 Ilgininkų k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. 1918 12 31–1921 10 29. 1930 m. gyv. Alytaus apskr. Nemunaičio vls. Einorų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6871, išduotas 1931 06 22.

Bulkšys

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1888 04 17 Gergždelių dv. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 02 01–1920 02 13. 1929 m. gyv. Šiaulių apskr. Šaukėnų vls. Spaudžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3355, išduotas 1929 07 31.

Bulota

Aleksas, Tado sūnus

Gimė 1894 01 03 Jučionių k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 20. Sav. LKKSK 1932 03 07, prot. Nr. 192. 1931 m. gyv. Kauno apskr. Zapyškio vls. Papyškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8092, išduotas 1932 03 29.

Bulota

Jonas

Gimė 1855 04 18 Klevinės k. Igliškėlių vls. (Marijampolės r.). Mirė 1942 02 06 Bulotų k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Vet. gyd. gen. leitenantas. Įst. sav. 1919 07 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7, išduotas 1928 04 23.

Bulota

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 07 26 Pilkavos k. Igliškėlių vls. (Marijampolės r.). Jaun. puskarininkis. Įst. sav. 1919 05 10, tarnavo pašauktu 1919 10 17–1921 10 17. Sav. LKKSK 1932 12 20, prot. Nr. 223. 1931 m. gyv. Marijampolės apskr. Balbieriškio vls. Pabalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8962, išduotas 1932 12 31.

Bulotas

Kazys, Valerijono sūnus

Gimė 1898 Rusijoje. Kilęs iš Anykščių vls. Pavarių k. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 05 28–1921 03 01. Gyv. Anykščių vls. Gojaus vns. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5085, išduotas 1930 05 30.

Bulotas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1896 12 24 Juočionio k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 12 01. 1928 m. gyv. Raudondvario vls. Romainių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2668, išduotas 1929 05 31.

Bumbulas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1902 06 06 Juodaičių k. Juodaičių vls. (Jurbarko r.). Mirė 1923 09 18 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Apdov. išd. motinai Antaninai, gyv. Čekiškės vls. Gugužėnų k. Įst. sav. 1919 03 12. Sav. LKKSK 1932 025 09, prot. Nr. 189. Mirė Ukmergės ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7937, išduotas 1932 02 29.

Bumbulis

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1896 02 06 Kalvių k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 05 09–1921 10 18. 1928 m. gyv. Kalvių k., 1938 m. – Pažaislio vls. Novasadų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2183, išduotas 1929 04 17.

Bumšas

Bronislovas

Gimė 1888 06 13 Rusijoje, Sankt Peterburgas. Kunigas. Tarnavo 1919 01 09–1920 03 18 karo kapelionu Kauno įguloje. 1928 m. gyv. Šeduvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1223, išduotas 1928 10 31.

Būnas

Ruvinas, Abromo sūnus

Gimė 1902 Dusetų mst. (Zarasų r.). Mirė 1920 11 21 Giedraičių mstl. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Obelių vls. Aleksandravėlėje. Įst. sav. 1919 07 11. Sav. LKKSK 1937 06 09, prot. Nr. 379. Žuvo prie Giedraičių. Palaidotas Ukmergės žydų kapinėse. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10018, išduotas 1937 06 09.

Bundinis

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1901 06 18 Dabužių dv. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Mirė 1926 09 05 Gudelių k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Apdov. išd. žmonai, gyv. Kurklių vls. Antanavos vns. Tarnavo sav. 1919 08 01–1921 10 16. Sav. LKKSK 1933 05 23, prot. Nr. 242. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9200, išduotas 1933 05 31.

Bundinis

Petras, Prano sūnus

Gimė 1899 01 26 Pavirinčių k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1921 10 16. 1928 m. gyv. Kurklių mstl. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6870, išduotas 1931 06 22.

Bunevičius

Simas, Onos sūnus

Gimė 1899 10 08 Pakalniškių k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1921 07 05. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. Raguolių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5679, išduotas 1930 10 31.

Bungardas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1901 11 04 Moliniškių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 05–1921 09 01. Nuo 1930 m. dirbo akc. bendrovėje „Maistas“ Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4239, išduotas 1929 11 21.

Bunikis

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1892 02 02 Pajotijo k. Gelgaudiškio vls. (Šakių r.). Mirė 1919 04 23. Įst. sav. 1919 04 07. Sav. LKKSK 1933 10 24, prot. Nr. 252. Mirė LRK ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9324, išduotas 1933 10 31.

Bunikis

Antanas

Gimė 1885 02 20 Plutiškių k. Būblelių vls. (Šakių r.). Mirė 1945 05 20 Vilniuje. Ats. majoras. Tarnavo sav. 1919 01 05–1923 Apsaugos štabe. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7430, išduotas 1931 10 15.

Bunius

Stasys, Igno sūnus

Gimė 1899 05 27 Bardiškių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Eilinis. Tarnavo sav. 1919 01 21–1921 12 10. Sav. LKKSK 1932 01 07, prot. Nr. 184. 1930 m. gyv. Šiluvos vls. Saugų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7781, išduotas 1932 01 15.

Bunkis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1899 04 07 Spurganų k. Tirkšlių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 14, šauktiniu – 1919 10 01–1921 12 16. Sav. LKKSK 1932 06 13, prot. Nr. 206. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8671, išduotas 1932 07 02.

Bunkus

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1896 Mažeikių k. Mažeikių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1920 01 14–1921 03 26. Sav. LKKSK 1932 11 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8898, išduotas 1932 12 28.

Bunokas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 11 04 Milvydžių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 19–1922 08 31. 1929 m. gyv. Joniškio vls. Kalvių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2801, išduotas 1929 06 26.

Buožys

Stepas, Marcijono sūnus

Gimė 1899 12 13 Vinkšnėnų k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo sav. 1919 05 31–1920 07 10. 1931 m. gyv. Vinkšnėnų k., tarnavo Šiauliuose policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7373, išduotas 1931 09 30.

Buragas

Petras

Gimė 1899 05 08 Purviniškės k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1986 10 11 Garliavos mst. t. gyv. (Kauno r.). Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 02 12, baigė III-ią Karo mokyklos laidą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 425, išduotas 1928 06 26.

Buragas

Baltrus, Juozo sūnus

Gimė 1899 11 08 Rūdos k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 25–1921 10 30. 1931 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Alvito vls. Švitrūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6652, išduotas 1931 04 21.

Burba

Pranas, Kajetono sūnus

Gimė 1901 12 03 Visdžiaugų k. Kvėdarnos vls. (Šilalės r.). Kilęs iš Tauragės apskr. Šilalės vls. Pajūrės k. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 07 21–1920 08 18, vėliau pašauktu iki 1923 02 01. 1929 m. gyv. Kaune, tarnavo policijoje, vėliau saugumo departamente. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3913, išduotas 1929 11 13.

Burba

Julius, Adolfo sūnus

Gimė 1902 02 10 Dargiškių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Kilęs iš Dvarvyčių k. 1929 m. gyv. Laukuvos vls. Dvarvičių k., 1930 m. – Vabalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5421, išduotas 1930 07 31.

Burbulis

Mikas, Antano sūnus

Gimė 1895 Nibrių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 03 18. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1181, išduotas 1928 10 31.

Burbulis

Juozas, Gaspero sūnus

Gimė 1899 04 20 Padvariškių vns. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Mirė 1920. Įst. sav. 1919 08 06 į 1 husarų pulką. Mirė R. Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8499, išduotas 1932 05 31.

Burbulis

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1900 10 25 Zakiškių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo sav. 1919 07 22–1922 01 13. 1929 m. gyv. Vabalninkų vls. Kiaulėdžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3742, išduotas 1929 10 21.

Burčikas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1895 I p. Brukų k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Įst. sav. 1919 06 30. Sav. LKKSK 1939 12 21, prot. Nr. 431. 1931 m. gyv. Kalvarijų vls. Ivantiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10153, išduotas 1939 01 31.

Burdulis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1898 07 22 Varnupių k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Mirė 1930 12 04 Liūliškio k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1920 03 01–1922 04 12. Sav. LKKSK 1932 03 07, prot. Nr. 192. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8095, išduotas 1932 03 29.

Burdulis

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1898 03 23 Paliūnų k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 21–1921 12 05. Sav. LKKSK 1936 10 04, prot. Nr. 352. 1936 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9877, išduotas 1936 11 31.

Burevičius

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1894 Dervinių k. Būdviečio vls. (Lazdijų r.). Įst. sav. 1919 01 10. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 517, išduotas 1928 07 14.

Burgirdas-Burkartas

Pranas

Apdovanojimo liudijimas Nr. 9674, išduotas 1935 10 31.

Burgis

Leonas, Povilo sūnus

Gimė 1901 07 09 Rupšių k. Žarėnų vls. (Telšių r.). Įst. sav. 1919 11 15. 1930 m. gyv. Žarėnų vls. Akmenskinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6074, išduotas 1930 12 15.

Burinskas

Domininkas, Jurgio sūnus

Gimė 1893 II p. Senabūdžio k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 07–1921 06 12. Sav. LKKSK 1932 05 24, prot. Nr. 203. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8542, išduotas 1932 06 16.

Burinskas

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1886 10 24 Šilsodžio dv. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 14–1920 03 30. 1930 m. gyv. Pajevonio vls. Stalaukėlio (Sodėnų) k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7492, išduotas 1931 11 06.

Burka

Aleksas, Juozo sūnus

Gimė 1894 11 13 Puodžiūnų k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Mirė 1923 06 04 Zilių dv. Žeimelio vls. (Pakruojo r.). Metrikuose – Borkus. Tarnavo sav. 1919 06 03–1920 04 14, paleistas dėl ligos. Miręs. Apdov. prašė motina Elžbieta, gyv. Šiaulių aps. Žeimelio vls. Žilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6356, išduotas 1931 02 25.

Burkauskas

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1898 02 06 Kaneivaičių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1921 11 21. Sav. LKKSK 1936 05 20, prot. Nr. 338. 1936 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9780, išduotas 1936 06 30.

Burkauskas

Domas, Alfonso sūnus

Gimė 1893 04 13 Vaivadiškių k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Mirė 1919 08 04 Subačiaus mstl. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 46). pripažintas sav. 1930 11 17. Įstojo sav. 1919 03 01 Panevėžio bataliono būrininku. Nukautas bolševikų fronte. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5925.

Burkauskas

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1889 01 05 Skėmių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Metrikuose – Borkauskas. Tarnavo sav. 1919 05 24–1920 06 01. 1930 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6976, išduotas 1931 06 25.

Burkys

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1902. Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 04 03. Sav. LKKSK 1932 05 17, prot. Nr. 202. 1934 m. gyv. A. Panemunės vls. Vičiūnų k. Žemę gavo iš Dvareliškių dvaro. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8497, išduotas 1932 05 31.

Burneika

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1901 11 15 Meškasalio k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 11 29, buvo sužeistas. LKKSS Alytaus skyr. narys. 1928 m. gyv. Ūdrijos vls. Tamuliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1344, išduotas 1928 11 23.

Burnelis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 07 15 Prienų mst. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 07 13. LKKSS Marijampolės sk. narys. 1929 m. gyv. Kėdainių mst. pasirašo A. Burnialis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5173, išduotas 1930 06 25.

Burokas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1894 12 24 Trilaukio k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 06 14, vėliau pašauktu. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Sodėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4717, išduotas 1930 02 15.

Burokas

Kostas, Adomo sūnus

Gimė 1901 II p. Rakitų k. Adutiškio vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1919 08 06–1922 04 14. Sav. LKKSK 1933 10 24, prot. Nr. 252. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9329, išduotas 1933 10 31.

Burokas

Pranas, Igno sūnus

Gimė 1893 09 13 Didėjos k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1920 06 27 2 p.p. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5796, išduotas 1930 10 31.

Burvis

Kazys, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 08 06 Jovaišiškės k. Plungės vls. (Plungės r.). Ats. grandinis. Tarnavo sav. 1919 03 21–1920 12 23. Sav. LKKSK 1937 05 05, prot. Nr. 374. Gyv. Plungės vls. Jovaišiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9984, išduotas 1937 05 31.

Burzdžius

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1895 11 21 Užšusčio k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Apdov. išd. žmonai Onai, gyv. Naumiestyje. Tarnavo sav. 1919 01 20–1920 02 05. Sav. LKKSK 1933 11 28, prot. Nr. 257. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9397, išduotas 1933 12 30.

Burzdžius

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1900 03 19 Užšusčio k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 20–1919 10 01, paskui pašauktu iki 1921 12 22. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6867, išduotas 1931 06 22.

Burzdžius

Vincentas, Jono sūnus

Gimė 1901 02 25 Jaunių dv. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 05 24–1919 08 18, vėliau pašauktu iki 1921 11 24. 1940 m. gyv. Švėkšnos vls. Kalkiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10104, išduotas 1938 10 17.

Burzdžius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1893 06 25 Girininkų (Didž.) k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Įst. sav. 1919 09 23. Sav. LKKSK 1933 05 23, prot. Nr. 242. 1933 m. gyv. Švėkšnos vls. Kalkiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9201, išduotas 1933 05 31.

Burzdžius

Andrius, Antano sūnus

Gimė 1899 11 01 Žemaičių Naumiesčio mst. t. gyv. (Šilutės r.). Tarnavo sav. 1919 09 25–1919 10 01, paskui pašauktu iki 1922 04 01. 1930 m. gyv. Telšių apskr. Tverų vls. Vienragių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6418, išduotas 1931 02 28.

Burzdžius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1897 01 01 Užšusčio k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 21, pašauktu – 1919 03 05–1921 11 11. 1936 m. gyv. Tauragėje, savo name. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10041, išduotas 1937 10 28.

Buržinskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1891 11 03 Kaune. Tarnavo sav. 19189 04 12–1920 04 17. 1930 m. gyv. Palangoje, 1937 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6958, išduotas 1931 06 25.

Bušeika

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1901 03 23 Dirvoniškių k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Įst. sav. 1919 12 20. Sav. LKKSK 1933 05 23, prot. Nr. 242. 1933 m. gyv. Seredžiaus vls. Seredžiaus dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9196, išduotas 1933 05 31.

Buškus

Aleksas, Antano sūnus

Gimė 1897 08 12 Naukaimio k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1921 10 29. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3353, išduotas 1929 07 31.

Buškus

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 07 18 Naukaimio k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 02 27–1921 10 15. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5567, išduotas 1930 09 25.

Bušma

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1899 04 05 Ylakių mstl. Ylakių vls. (Skuodo r.). Tarnavo sav. 1919 07 12–1921 12 01. Sav. LKKSK 1935 01 09, prot. Nr. 291. 1934 m. gyv. Sedos vls. Laumių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9573, išduotas 1935 01 22.

Butanavičius

Jonas Aleksandras, Antano sūnus

Gimė 1899 05 05 Saltininkų k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Viršila. Tarnavo sav. 1919 04 13–1922 04 01. Sav. LKKSK 1936 03 18, prot. Nr. 330. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9739, išduotas 1936 04 07.

Butas

Berelis, Elijašo sūnus

Gimė 1904 Rusijoje, Irkutsko mst. Tarnavo sav. 1920 10 23–1921 12 18. 1931 m. gyv. Ukmergėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8800, išduotas 1932 10 19.

Butautas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1896 03 08 Šarkių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 06 13–1922 04 15. Sav. LKKSK 1939 11 18, prot. Nr. 449. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10262, išduotas 1940 06 30.

Butautas

Julius Vladas, Stasio sūnus

Gimė 1901 01 22 Švėkšnos mstl. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Kilęs iš Šiaulių apskr. Joniškio vls. Suostiškio k. Tarnavo sav. 1919 06 08–1920 05 08. LKKSS Panevėžio skyr. narys. 1929 m. gyv. Panevėžio apskr. Joniškio vls. Vidugirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3703, išduotas 1929 10 21.

Butė

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1901 02 27 Salantų mst. (Kretingos r.). Mirė 1919 08 11. Apdov. išd. tėvui, gyv. Kretingos vls. Žadeikių k. Tarnavo sav. nuo 1919 04 14. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7439, išduotas 1931 10 28.

Butė

Juozas, Tado sūnus

Gimė 1899 04 29 Pašilių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 31–1921 10 18. 1929 m. gyv. Naumiesčio vls. Birželių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4848, išduotas 1930 04 28.

Buteikis

Bronius, Simo sūnus

Gimė 1899 07 07 Dagios dv. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1921 11 01. 1931 m. gyv. Taujėnų vls. Laviškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7683, išduotas 1931 12 23.

Buteikis

Petras, Adomo sūnus

Gimė 1902 04 30 Pijorų k. Ukmergės vls. (Ukmergės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 11 23–1923 04 01. Sav. LKKSK 1933 02 28, prot. Nr. 231. 1933 m. gyv. Ukmergės apskr. Deltuvos vls. Algirdų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9074, išduotas 1933 02 31.

Buteikis

Bronius, Antano sūnus

Gimė 1901 02 07 Kurklintiškių k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 16–1921 10 16, paleistas dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5795, išduotas 1930 10 31.

Butelevičius

Pranas, Andriaus sūnus

Gimė 1887 Laukininkų k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 02 11–1920 04 20. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1511, išduotas 1929 02 19.

Buteliauskas

Mykolas, Adomo sūnus

Gimė 1901 07 08 Droničėnų k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 03–1922 01 08. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7692, išduotas 1931 12 23.

Butėnas

Stasys, Justo sūnus

Gimė 1901 02 28 Šakalių vns. Pandėlio vls. (Rokiškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 06 10–1921 04 01, pašauktu – 1921 11 10–1922 08 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5199, išduotas 1930 06 25.

Butėnas

Liudas, Kazio sūnus

Gimė 1893 08 25 Padeksnio vns. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 06 17–1920 04 15, paleistas dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2970, išduotas 1929 06 26.

Butėnas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 06 27 Dovydų k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Mirė 1980 10 04 JAV, Bostone. Kalbininkas lituanistas. Tarnavo sav. 1919 01 10–1921 09 09. 1928 m. buvo Panevėžio mokytojų seminarijos mokytojas. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 511, išduotas 1928 08 14. Nuo 1928 gyveno Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Panevėžio mokytojų seminarijos mokytojas.

Butkeraitis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1900 10 18 Kybeikių dv. Virbalio vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 06 06–1922 08 23. 1930 m. gyv. Virbalio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5286, išduotas 1930 06 25.

Butkeraitis

Karolis, Karolio sūnus

Gimė 1871 10 17 Mažojoje Lietuvoje, Lapguvos apskr. Gedlaukių vls. ir k. Viršila. Tarnavo sav. 1920 05 21–1923 12 01. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5564, išduotas 1930 09 25.

Butkevičius

Liudas, Augusto sūnus

Gimė 1881 10 28 Vištyčio mstl. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1963 10 25 Petrašiūnų vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Pulk. leitenantas. Įst. sav. 1918 11 30, 1937 m. išėjo į atsargą. Gelvonuose organizavo miliciją ir apsaugos būrį. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4342, išduotas 1929 12 21.

Butkevičius

Stasys, Danieliaus sūnus

Gimė 1907 03 03 Kaune. Tarnavo sav. 1920 04 01–1921 12 07. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4568, išduotas 1930 02 15.

Butkevičius

Stasys, Motiejaus sūnus

Gimė 1889 05 24 Užpurvių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Įst. sav. 1920 11 04. Sav. LKKSK 1936 05 13, prot. Nr. 337. Gyv. Vilniaus apskr. Turgelių vls. Senajame kaime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9775, išduotas 1936 06 12.

Butkevičius

Mikas, Jono sūnus

Gimė 1896 01 06 Garbūnėliškio k. Imbrado vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 07 15–1920 10 21 2 p.p. LKKSS Ežerėnų sk. narys. Gyveno Antazavės vls. Gaidiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2022, išduotas 1929 03 26.

Butkevičius

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1896 02 18 Kirkilų k. Biržų vls. (Biržų r.). Tarnavo 1920 08 26–1922 10 15 pašauktu, bet galėjo netarnauti. 1929 m. dirbo Biržuose policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3320, išduotas 1929 07 31.

Butkevičius

Juozas, Baltraus sūnus

Gimė 1887 12 25 Višakiškės k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1920 06 03–1921 07 31. 1928 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Pilviškių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1028, išduotas 1928 10 20.

Butkevičius

Jonas, Marijonos sūnus

Gimė 1901 05 08 Kaziulių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 11 21–1922 10 07. Buvo lenkų nelaisvėje. Sav. LKKSK 1934 12 06, prot. Nr. 286. 1934 m. gyv. Savanorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9558, išduotas 1934 12 24.

Butkevičius

Alfonsas, Alekso sūnus

Gimė 1895 03 01 Žuvinikų vns. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Kilęs iš Lavenų dv. Tarnavo sav. 1919 04 08–1920 04 20. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. Pumpėnų vls. Pyšės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1992, išduotas 1929 03 26.

Butkys

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 08 09 Mikniūnų k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Įst. sav. 1919 014 15. 1928 m. tarnavo Rokiškio apskr. policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 653, išduotas 1928 08 29.

Butkus

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1903 02 16 Baublių k. Kartenos vls. (Kretingos r.). Apdov. išd. žmonai Butkienei-Striaukienei Konstancijai. LKKSK, prot. Nr. 3. Tarnavo sav. 1919 10 10–1921 02 09. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10263, išduotas 1940 06 30.

Butkus

Juozas, Onos sūnus

Gimė 1902 10 30 Dirvonų Senųjų dv. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 05 08–1920 05 29. 1928 m. gyv. Kretingos mst., 1933 m. – Kaune. 1933 m. pareiškime užsirašė Kazio s. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1627, išduotas 1929 02 19.

Butkus

Martynas, Povilo sūnus

Gimė 1901 11 11 Pakaušos vns. Imbrado vls. (Zarasų r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 06 25–1921 11 06 2 p.p. Gyv. Radviliškio raj. Erimaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5047, išduotas 1930 05 30.

Butkus

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1894 03 12 Riklikų k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1920 05 03, vėliau pašauktu– 1920 11 06–1921 03 10. 1930 m. gyv. Ukmergės apskr. Traupio vls. Pienių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7601, išduotas 1931 11 16.

Butkus

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1900 07 02 Rusijoje, Peterburgas. Kilęs iš Kretingos apskr. Kulių vls. Pažvelsių k. Tarnavo sav. 1919 08 14–1922 04 04. Buvo lenkų nelaisvėje, grįžęs gulėjo ligoninėje. Sav. LKKSK 1936 09 16, prot. Nr. 347. Gyv. Pažvelsių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9840, išduotas 1936 09 30.

Butkus

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1898 08 22 Kretkampio dv. Lekėčių vls. (Šakių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 19–1921 10 21. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5458, išduotas 1930 08 11.

Butkus

Pranas Juozas, Prano sūnus

Gimė 1893 03 29 Anglijoje, Mančesterio mst. Kilęs iš Šakių apskr. Naumiesčio mst. Viršila. Tarnavo sav. 1919 03 23–1921 04 12. 1928 m. gyv. Kaune, dirbo J. Basanavičiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 868, išduotas 1928 10 05.

Butkus

Rapolas, Antano sūnus

Gimė 1892 11 12 Butkiškių k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 07–1920 05 14. LKKSS Ukmergės skyr. narys. 1930 m. gyv. Žemaitkiemio vls. Skačiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5460, išduotas 1930 08 11.

Butkus

Vincas, Petro sūnus

Gimė 1895 01 22 Vincentavo k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 13–1920 02 29. 1931 m. gyv. Kauno apskr. Vilkijos vls. Jagminiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7780, išduotas 1932 01 15.

Butkus

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1889 05 09 Papušynės k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Mirė 1930 04 28 Vizbutų k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 30–1920 08 02, 1920 11 18–1921 05 01. Ėjo viršilos pareigas. 1929 m. gyv. Tauragės vls. Vizbutų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7370, išduotas 1931 09 20.

Butkus

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1899 06 04 Tirkiliškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Metrikuose – Budkus. Tarnavo sav. 1919 01 01–1921 10 12. Sav. LKKSK 1932 02 02, prot. Nr. 188. 1929 m. gyv. Garliavos vls. Alšėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7901, išduotas 1932 02 15.

Butkus

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1900 11 13 Butkiškių k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Apdov. išd. prot. Nr. 3. Sav. LKKSK. Tarnavo sav. 1919 06 03–1921 11 10. Gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10264, išduotas 1940 06 30.

Butkus

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1893 02 05 Skirsnemuniškių I k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 02 22. Gyv. Jurbarko vls. Skirsnemuniškių III k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10127, išduotas 1938 11 29.

Butkus

Jonas, Simo sūnus

Gimė 1902 09 29 Dirvonų Senųjų dv. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 09 02–1921 04 16, pašauktu – 1923 03 01–1923 10 10. 1930 m. gyv. Eržvilko vls. Avietiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6018, išduotas 1930 12 15.

Butkus

Izidorius, Jono sūnus

Gimė 1898 06 05 Lenkčių I (Žaliosės) k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 09–1921 10 18. Sav. LKKSK 1932 09 22, prot. Nr. 210. 1932 m. gyv. Eržvilko vls. Kalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8763, išduotas 1932 10 01.

Butkus

Ignas, Jokūbo sūnus

Gimė 1900 02 16 Palangos mst. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1920 12 13–1923 07 03. 1929 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4321, išduotas 1929 11 21.

Butkus

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1898 02 08 Plokščių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 10 29. 1928 m. gyv. Kaune, tarnavo KSDK prižiūrėtoju. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 634, išduotas 1928 08 23.

Butkus

Bronius, Stasio sūnus

Gimė 1897 11 04 Raseinių mst. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 17. 1930 m. gyv. Raseinių vls. Pašaltuonio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6968, išduotas 1931 06 25.

Butkus

Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1898 Tirkšlių k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 01–1919 03 04, pašauktu – iki 1921 10 01. Gyv. Garliavos vls. Narsučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 606, išduotas 1928 08 23.

Butkus

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1901 03 10 Lendrynės k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 10 26–1921 11 10. Sav. LKKSK 1932 09 22, prot. Nr. 210. 1931 m. gyv. Eržvilko vls. Sendirvių k., 1932 m. – Dirvonų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8762, išduotas 1932 10 01.

Butkus

Antanas, Julijono sūnus

Gimė 1901 10 17 Grimzių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Jaun. puskarininkis. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3405, išduotas 1929 07 31.

Butkus

Jurgis, Miko sūnus

Gimė 1886 05 06 Gargždų mst. (Klaipėdos r.). Mirė 1960 10 30 JAV, Čikaga. Liet. kar. veikėjas. Plk. ltn. (1931). Vyčio Kryž. kavalier. Įst. sav. 1918 12 30 į 2 p.p., paskui buvo 6 p.p. vadas. Pal. 1933 09 01. Pareiškime rašo, kad g. 1892 05 07 Tauragės aps. Naumiesčio mst. LKKSA – apd. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 18, išduotas 1928 04 23.

Butvydas

Mykolas, Vinco sūnus

Gimė 1892 09 01 (Vilniaus r.). Gim. vieta: Ukmergės apskr. Vižūnų vls. Sventoržečių bendruomenė. Tarnavo sav. 1919 07 02–1920 08 02. 1930 m. gyv. Rokiškio apskr. Kamajų vls. Karelių k. (buv. Urboniškio dv.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 6874, išduotas 1931 06 22.

Butvinskas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1896 10 31 Klevynės k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 12, pašauktu – 1919 10 01–1922 10 16. 1930 m. gyv. Marijampolės apskr. Sasnavos vls. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4816, išduotas 1930 04 28.

Butvinskas

Pranas, Stasio sūnus

Gimė 1898 08 30 Raseinių mst. (Raseinių r.). Puskarininkis. Įstojo sav. 1919 05 24. Sav. LKKSK 1935 04 24, prot. Nr. 302. 1934 m. gyv. Raudonėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9605, išduotas 1935 05 29.

Butvinskas

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1897 10 08 Vieškūnų k. Pažaislio vls. (Kauno r.). Mirė 1920 10 04 Daugų mst. (Alytaus r.). Palaidotas(-a): Daugų mst. (Alytaus r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Gyv. A. Panemunės vls. Raguolių k. Įst. sav. 1919 01 03. Nukautas mūšyje su lenkais. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5550, išduotas 1930 08 11.

Buzas

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1895 10 01 Daukučių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 03–1920 08 07. 1928 m. gyv. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2153, išduotas 1929 04 17.

Buzas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1898 07 09 Ašmintos dv. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1918 12 31–1920 04 17. 1928 m. gyv. Prienuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3966, išduotas 1929 11 13.

Buzas

Jurgis, Kazio sūnus

Gimė 1901 01 01 Tvarkiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 10 10. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Juragių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6152, išduotas 1931 01 22.

Buzas

Stasys, Mikalojaus sūnus

Gimė 1902 11 17 Daukučių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 08–1920 11 15. 1929 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1735, išduotas 1929 03 16.

Buzas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1899 Kalvarijos dv. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1921 10 14. Sav. LKKSK 1932 03 22, prot. Nr. 194. 1931 m. gyv. Marijampolės apskr. Liudvinavo vls. Stebuliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8226, išduotas 1932 04 16.

Buzius

Vincas, Silvestro sūnus

Gimė 1900 08 02 Užumedžio k. Viduklės vls. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919 06 15–1922 04 01. Sav. LKKSK 12 20, prot. Nr. 223. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8963, išduotas 1932 12 31.

Bužinauskas

Ignas, Kazio sūnus

Gimė 1902 07 31 Žemaičių Kalvarijos mstl. Žemaičių Kalvarijos vls. (Plungės r.). Tarnavo sav. 1919 09 18–1920 03 23, paleistas dėl ligos. LKKSS Telšių sk. narys. 1928 m. gyv. Alsėdžių vls. Žemaičių Kalvarijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1626, išduotas 1929 02 19.

Bužinskas

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1901 12 07 Ivangėnų k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 02 29–1920 08 18, vėliau pašauktu iki 1921 10 26. 1928 m. gyv. Kražių vls. Grynių Adolfavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5034, išduotas 1930 05 31.

Bžežinskas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1900 01 Baltarusijoje, Svyrių aps. Varnėnų vls. Indrupos k. Tarnavo sav. 1919 04 24–1920 03 25. Apdovanotas Vyčio Kryžiumi. LKKSS Marijampolės skyr. narys. 1928 m. gyv. Kazlų Rūdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1335, išduotas 1928 11 23.

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt