Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

A / 381 sav.

Abaravičius (Abaras)

Kazys, Mykolo sūnus

Gimė 1896 03 06 Radeikiškės k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Mirė 1950 10 01 Rusijoje, Taišetas. Kapitonas. Pripažintas savanoriu 1928 05 26 komisijos nutarimu. Sav. nuo 1919 03 17. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 211, išduotas 1928 06 14.

Abelinskas

Domas, Juozo sūnus

Gimė 1892 07 01 Užpalių mstl. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 10 23–1921 07 20. 1928 m. gyv. Užpalių vls. Galinių vnk. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1118, išduotas 1928 10 31.

Ablačinskis (Oblačinskis)

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1899 12 15 Palipio vns. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Įst. 1919 02 25. Sav. LKKSK 1933 05 06. Gyv. Telšių apskr. Rietavo vls. Labardžių k. Tarnavo 1919 02 25–1920 12 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9227, išduotas 1933 06 30.

Ablamas

Lauras, Karolio sūnus

Gimė 1901 08 06 Kamajų mstl. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Šumskų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). LKKSS Seinų skyr. narys. 1919 05 20–1921 04 30 sav. 1 raitelių pulke. Gyv. Vištyčio vls. Vartelių k., dirbo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1795, išduotas 1929 03 20.

Abraitis

Justinas, Vinco sūnus

Gimė 1905 01 11 Matarnų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Sav. nuo 1919 05 13. Paleistas iš kariuomenės 1921 06 15. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7678, išduotas 1931 12 23.

Abraitis

Vincas, Miko sūnus

Gimė 1899 04 05 Balsupių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Įst. 1919 01 22. Sav. LKKSK 1932 02 09. Paleistas iš kariuomenės 1920 06 22. 1931 m. gyv. Marijampolės priemiestyje – Tarpučiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7932, išduotas 1932 02 29.

Abramavičius

Juozas, Kajetono sūnus

Gimė 1868 Šiauliuose. Įstojo sav. 1920 05 01. Dimisijos karo valdininkas, dantų gydytojas. Byloje tik apdov. liudijimas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3306, išduotas 1929 07 31.

Abramavičius

Aleksas, Antano sūnus

Gimė 1902 05 28 Žiūronių k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). LKKSS narys; Alytaus skyr. narys. 1930 m. gyveno Alytaus apskr. Balbieriškio vls. Čiurlionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5041, išduotas 1930 05 30.

Abramavičius

Bronius, Alekso sūnus

Gimė 1900 04 15 Latvijoje, Libava. Kilęs iš Šiaulių apskr. Radviliškio m. Tarnavo geležinkelių batalione 1919 06 23–1921 10 16. 1929 m. gyv. Radviliškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3414, išduotas 1929 07 31.

Abramavičius

Povilas, Balio sūnus

Gimė 1899 01 29 Vaitkių vns. Kartenos vls. (Kretingos r.). Įst. 1919 02 18. Sav. LKKSK 1932 12 04. Ats. j. pusk. paleistas 1922 07 11. 1932 m. – Varnių policininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8840, išduotas 1932 11 30.

Abramikas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1901 04 28 Latvijoje, Ryga. Grandinis. Tarnavo 1919 02 29–1920 03 31 savanoriu, o vėliau pašauktu iki 1923 10 01. 1928 m. gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2340, išduotas 1929 04 24.

Abrila

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 10 28 Lekėčių mstl. Lekėčių vls. (Šakių r.). Sav. 1919 01 23–1921 11 11. 1930 m. gyv. Pabaisko vls. Antakalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6013, išduotas 1930 12 15.

Abromaitis

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1902 04 29 Krosnėnų k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Apd. Tarnavo sav. 1920 12 16–1922 01 24, antrą kartą pašauktu 1923 03 01–1924 05 05. 1928 m. gyveno gimtinėje. 1936 m. medalis ir liud. grąžinti, jį nubaudus 2 m. kalėjimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1752, išduotas 1929 03 16.

Abromavičius

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1899 08 05 Akmenėlių k. Pakruojo vls. (Pakruojo r.). Kilimas – įrašytas Klovainių vls. Uošų k. Tarnavo sav. 1919 11 04–1922 10 18. Sav. LKKSK 1932 02 23 1930 m. gyveno Pakruojo vls. Palašmenės vnk. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7999, išduotas 1932 02 29.

Abukauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1896 11 12 Čižiškių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 08 14–1922 01 09. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4183, išduotas 1929 11 21.

Achberas

Chone, Abromo sūnus

Gimė 1902 05 13 Pasvalio mst. (Pasvalio r.). Įst. 1919 10 12. Sav. LKKSK 1933 06 30. Tarnavo iki 1922 04 07. Liudijimo išd. data 1933 08 09. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9254.

Achbertas

Abromas, Joselio sūnus

Gimė 1894 Vaškų mstl. Vaškų vls. (Pasvalio r.). 6 PP jaun. pusk. 1919 10 07 paš., pal. 1922 04 06. Apd. Partizanas Vaškų būryje. Sav. nuo 1919 10 09. 1931 m. gyveno Trakų apskr. Kruonio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7405, išduotas 1931 10 10.

Adakauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1895 11 24 Gargždelių k. Salantų vls. (Kretingos r.). Kilęs – Akmenės apskr. Laižuva. Sav. nuo 1919 04 26 iki 1920 04 28. 1930 m. Mažeikių m. valdybos sekretorius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6416, išduotas 1931 02 28.

Adamavičius

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 10 01 Rumšiškių mstl. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Įst. 1919 02 09. Paleistas 1921 10 01. Gyveno 1933 m. Marviankoj. Tarnavo 2 ir 6 p. p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9366, išduotas 1933 12 30.

Adamavičius

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1897 05 04 Noreikiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Įst. 1919 02 09 Sav. LKKSK 1933 11 28. Gyv. Turžėnų vls. Ramučių k. 1920 02 20 atleistas dėl sveikatos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9705, išduotas 1936 07 31.

Adamavičius

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1898 06 12 Paviekšnių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 15–1920 09 12. 1930 m. gyveno Pakuonio vls. Kudirkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5563, išduotas 1930 09 25.

Adamkavičius

Eduardas, Vlado sūnus

Gimė 1888 03 18 Pikelių k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Pulk. leit. Sav. nuo 1918 12 01. Atleistas 1940 06 26. Apdov. liud. išduotas ištaisytas 1930 04 18. Apdovanojimo liudijimas Nr. 189, išduotas 1928 06 14.

Adamkevičius

Edvardas, Romo sūnus

Gimė 1897 03 18 Doveikių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Įst. 1919 05 10 Sav. LKKSK 1933 11 14 Ats. vyr. pusk. Paleistas 1921 11 29 puskar. laipsniu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9365, išduotas 1933 11 30.

Siūlomi taisymai.

Adamonis

Vacys, Jurgio sūnus

Gimė 1900 07 20 Slabados k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 08–1921 10 31. 1930 m. gyv. Želvos vls. Rutiškių vnk. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6646, išduotas 1931 04 21.

Adamonis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1889 08 12 Kartanų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 06–1920 03 11. 1929 m. gyv. Pakščių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3728, išduotas 1929 10 21.

Adamonis

Albinas Julius, Jono sūnus

Gimė 1900 08 14 Mediniškių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Sav. nuo 1919 06 20. Buvo partizanas Bernardo Sakalausko būryje. Kariuomenėje tarnavo 1919 06 23–1921 12 01. 1930 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7367, išduotas 1931 09 30.

Adamukaitis

Simas, Igno sūnus

Gimė 1900 Cibiliekų k. Ūdrijos vls. (Alytaus r.). Įst. 1919 01 02. Sav. LKKSK 1932 04 12. Paleistas 1921 10 30. 1931 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8285, išduotas 1932 04 30.

Adlys

Stasys, Kristinos sūnus

Gimė 1904 11 02 Kalančių k. Onuškio vls. (Trakų r.). Tarnavo 1920 09 10–1922 10 15. 1930 m. gyveno Trakų apskr. Onuškio vls. Bitautonių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6779, išduotas 1931 06 17.

Adomaitis

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1894 Išlandžių k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Atsargos viršila. Įstojo sav. 1919 01 16. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. N. Krosnos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2686, išduotas 1929 05 31.

Adomaitis

Jonas, Kajetono sūnus

Gimė 1900 Jiezno mst. (Prienų r.). Liud. Tarnavo nuo 1919 01 01. 1928 m. gyveno Jiezne. Apdovanojimo liudijimas Nr. 531, išduotas 1928 08 14.

Adomaitis

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1895 11 01 Valių k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Įstojo 1919 06 18, atleistas 1920 06 20. 1930 m. gyv. Šakių apskr. Lukšių vls. Kumpupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6556, išduotas 1931 03 26.

Adomaitis

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 01 Gaižėnų k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Grandinis. 1925 m. gyveno Garliavos vls. Marvelės k. Sav. įstojo 1918 12 31. Invalidas. Gavo žemę Alšėnų dv. Tarnavo 1919 03 07–1921 10 13. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5026, išduotas 1930 05 31.

Adomaitis

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1900 02 06 Aukštadvario k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 14–1921 10 16. 1929 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2858, išduotas 1929 06 26.

Adomaitis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1894 01 02 Mingelionių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Lkks Panevėžio skyr. narys. Apdov. sav. medaliu Įstojo savanoriu 1919 05 14 ir tarnavo iki 1920 05 31. 1929 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2944, išduotas 1929 06 26.

Adomaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1892 12 06 Juškų k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 18–1920 03 01. 1930 m. gyv. Žaliosios vls. Karalinavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5792, išduotas 1930 10 31.

Adomaitis

Jonas, Felikso sūnus

Gimė 1899 06 24 Rozalimo mstl. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Įst. 1919 07 01, eilinis. Sav. LKKSK 1932 01 07. Liud. 1931 m. gyveno Šeduvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7776, išduotas 1932 01 15.

Adomaitis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1894 12 30 Daujočių k. Gruzdžių vls. (Šiaulių r.). Įst. 1919 05 01. Paleistas 1920 05 14. Sav. LKKSK 1933 11 21. At. jaun. pusk. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9376, išduotas 1933 11 30.

Adomaitis

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1887 12 09 Būdviečių k. Lukšių vls. (Šakių r.). 1929 m. gyveno gimtinėje. Tarnavo 1919 03 28–1920 04 17. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2945, išduotas 1929 06 26.

Adomaitis

Viktoras Jonas, Jono sūnus

Gimė 1892 10 18 Mierčių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1933 04 06. Karo valdininkas. Tarnavo 1919 10 25–1924 05 03. 1929 m. dirbo mokytoju Žaliosios prad. m-kloje. Apdov. išd. žmonai Adolfinai, gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9419, išduotas 1934 01 31.

Adomaitis

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1897 Pilviškių mstl. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). LKKSS Vilkaviškio skyriaus narys. Tarnavo 1919 01 15–1921 11 11. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1101, išduotas 1928 10 20.

Adomaitis

Motiejus, Tomo sūnus

Gimė 1893 04 28 Kampinių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Sav. nuo 1919 01 21 iki 1920 03 16. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Žaliosios vls. Zanavykų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7193, išduotas 1931 08 31.

Adomaitis

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1900 11 11 Ulanavo k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Kilęs iš Krosnos vls. Išlandžių k. Sav. įstojo 1919 03 20 ir tarnavo iki 1920 10 15, po to mobilizuotas. Paleistas 1921 10 25. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1177, išduotas 1928 10 31.

Adomaitis

Kazys, Andriaus sūnus

Gimė 1899 10 27 Griešių k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Sav. nuo 1919 03 20–1919 10 25, paskui pašauktas iki 1921 10 25. 1928 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1920, išduotas 1929 03 26.

Adomaitis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1902 02 28 Graižbūdės k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Mirė 1919 03 28 Telšių mst. (Telšių r.). Įstojo 1919 02 12. Iš Kauno perkeltas į Telšių komendantūrą, ten mirė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5673, išduotas 1930 10 31.

Adomauskas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1896 11 12 Laumaičių k. Mosėdžio vls. (Skuodo r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 10–1921 12 05. 1928 m. gyv. Kretingos m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 494, išduotas 1928 08 14.

Adomavičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1897 11 25 Jurkšų k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 14–1921 05 07. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Kaupiškių vls. Vaišnių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3198, išduotas 1929 07 30.

Adomavičius

Mikas (kitur Mykolas), Juozo sūnus

Gimė 1893 09 23 Rumšiškių mstl. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). 1931 kūrėjų sav. sąrašas. Tarnavo 1919 01 17–1922 12 20. Viršila. Nuo 1923 m. dirbo krim. policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 489, išduotas 1928 08 14.

Adomavičius

Vacys, Apolonijos sūnus

Gimė 1896 03 13 Šilėnų k. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 17–1922 05 10. 1928 m. gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2846, išduotas 1929 06 26.

Adomavičius

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1896 02 16 Surgučių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Įst. 1919 03 08. Sav. LKKSK 1932 02 02. At. viršila. Paleistas 1920 06 13, antrą kartą nuo 1920 11 07 iki 1921 01 16. Gyv. 1930 m. Zarasų apskr. Smalvų vls. Kalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7900, išduotas 1932 02 15.

Adomavičius

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 08 03 Skriaudžių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Įst. 1919 02 07. Sav. LKKSK 1932 04 08. 1932 m. gyveno A. Šančouose, Pažaislio vls. Tarnavo iki 1921 10 18 5 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8261, išduotas 1932 04 30.

Adomavičius

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1896 04 30 Noreikiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 27–1920 02 26, paleistas dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9366, išduotas 1936 02 29.

Adomavičius

Alfonsas Mirvaldas, Petro sūnus

Gimė 1901 04 20 Latvijoje, Jakobštatas. 1 p.p. savanoris. Tarnavo Zarasų apskr. pasienio policijoje. Gyveno Salake. 1947–1956 m. kalėjo sov. lageriuose. Gyv. Telšių apskr. Alsėdžių m. Tarnavo 1919 03 12–1921 10 21. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1599, išduotas 1929 02 19.

Adomavičius

Alfonsas, Petro sūnus

Gimė 1899 11 21 Tryčiūnų k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Tarnavo Ukmergės komendantūroje 1919 06 01 ir 9 p.p. iki 1922 04 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9006, išduotas 1933 01 31.

Adomavičius

Aleksas, Petro sūnus

Gimė 1896 02 03 Kaune (Kauno r.). Įstojo 1919 07 03 į Baltgudžių batalioną. Gyv. Kaune. Pats rašo, kad įstojo 1919 05 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9022, išduotas 1933 02 28.

Adomeckis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 12 13 Plungės mst. (Plungės r.). Mirė 1920 01 12 Kaune. Savan. nuo 1919 04 14. Apd. rūpinosi motina Barbora, gyv. Plungėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6559, išduotas 1931 03 26.

Adomėnas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 11 11 Latvijoje, Ryga. Mirė 1919 08 28 Latvijoje, Daugpilis. Žuvęs. Sav. nuo 1919 03 24. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5456, išduotas 1930 08 11.

Adomkevičius

Adomas, Prano sūnus

Gimė 1896 11 16 Syponių Naujųjų k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Įst. 1919 05 19. Sav. LKKSK 1935 02 27. Grandinis. Gyv. 1935 m. Vilijampolėje. Paleistas 1921 10 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9590, išduotas 1935 04 30.

Adomonis

Adolfas, Juozo sūnus

Gimė 1891 06 23 Raščiagalio vns. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 03 12–1919 12 02. 1931 m. gyv. Utenos apskr. ir vls. Naujauličio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6941, išduotas 1931 06 25.

Adomonis

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 07 04 Mikėnų k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 07–1922 01 11. Gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 598, išduotas 1928 08 23.

Adomonis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 03 30 Meškučių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 07–1921 10 16. 1929 m. gyv. Pagirių vls. Tulpiakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4844, išduotas 1930 04 28.

Adomonis

Juozas, Justino sūnus

Gimė 1900 08 17 Dubiškių vns. Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Mirė 1919 07 15 Utenos mst. (Utenos r.). Įst. 1919 07 15. Sav. LKKSK 1932 03 25. Miręs. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8223, išduotas 1932 04 16.

Adukauskas

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1903 Oškinių k. Punsko vls. Mirė 1926 09 14 Lazdijų mst. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 05 22–1921 11 16. Apdov. rūpinosi žmona, gyv. Leipalingyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7336, išduotas 1931 09 25.

Afanasjevas

Andrius, Martyno sūnus

Gimė 1900 08 11 Rasimų k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Mirė 1920 02 07. Įstojo 1919 07 15. Byloje yra liudijimo originalas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10076, išduotas 1938 05 05.

Agintas

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1902 06 26 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Įst. 1920 11 15. Sav. LKKSK 1934 04 10. Apdovan. Paleistas 1922 10 22. 1934 m. gyv. Tauragės apskr. Žygaičių vls. Vizbarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9472, išduotas 1934 04 30.

Aglinskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1881 11 10 Gražaičių k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Įstojo į partizanus 1918 12 22, 1919 m. birželio mėn. paskirtas į valsčiaus miliciją. Tarnavo pusę metų. Sav. LKKSK 1933 04 25. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9157, išduotas 1933 04 30.

Aglinskas

Motiejus, Aleksandro sūnus

Gimė 1899 Rusijoje, Omskas. Motina kilusi iš Panevėžio apskr. Naujamiesčio vls. Pakeršinių k. Įst. 1920 07 31. Sav. LKKSK 1934 09 26. Paleistas iš kariuomenės dėl ligos 1921 08 26. 1933 m. gyveno Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9506, išduotas 1934 12 24.

Aglinskas

Petras, Motiejaus sūnus

Gimė 1876 04 25 Girininkų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Mirė 1944 03 18 Kaune. Įst. 1918 12 30. Sav. LKKSK 1932 01 12. Ats. pulk. lt. 1926 09 24 paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7829, išduotas 1932 01 31.

Aglinskas

Jurgis, Vinco sūnus

Gimė 1904 03 12 Liaudiškių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Apdovan. Tarnavo 1919 07 26–1921 07 11. Gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1026, išduotas 1928 10 20.

Agonis

Matas, Mato sūnus

Gimė 1898 02 16 Šlavantų k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 02 10–1920 07 30. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3906, išduotas 1929 11 13.

Aižinas

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1894 12 05 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Apd. 4 p.p. savanoris 1919 04 01–1920 06 23. Apdov. Savanorio kūrėjo ir Neprikl. medaliais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 579, išduotas 1928 08 23.

Ajauskas

Adolfas, Vinco sūnus

Gimė 1899 05 22 Kaune. Savan. nuo 1919 03 07 iki 1921 12 01. 1928 m. gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1646, išduotas 1929 02 09.

Akelaitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 21 Rinkūnų k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 22. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7198, išduotas 1931 08 31.

Akelis

Liūdas, Liūdo sūnus

Gimė 1898 09 18 Rūdos k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Marijampolės LKKSS narys 1933 m. Tarnavo 1919 01 09–1921 03 15. 1929 m. gyveno Marijampolėje, dirbo kelių rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3553, išduotas 1929 08 21.

Akmenskis

Leonardas, Petro sūnus

Gimė 1900 04 11 Trakelių vns. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). LKKSS Ukmegės sk. narys. Tarnavo 1919 03 23–1920 06 18. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5560, išduotas 1930 09 25.

Aksamitauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 10 13 Rukšnių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Gyv. Smukučių k. Įstojo 1919 02 01, paleistas 1922 02 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10103, išduotas 1938 07 18.

Aksamitauskas

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1899 04 20 Pavidaujo I k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 06 06–1921 02 25. Gyveno 1931 m. Pavidaujo III k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7365, išduotas 1931 09 30.

Aksentis

Pranas, Felikso sūnus

Gimė 1902 03 14 Mankūnėlių dv. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Įst. 1919 06 16(14). Sav. 1936 09 16 LKKSK. Paleistas dėl sveikatos 1920 04 02. 1936 m. gyveno Lazdijų vls. Papečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9832, išduotas 1936 09 30.

Akstinas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1895 03 04 Smalininkų k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Savanoris LKKSS Alytaus sk. narys. Tarnavo 1919 08 07–1922 06 30. 1929 m. gyveno Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3773, išduotas 1929 10 21.

Akstinavičius

Jurgis, Igno sūnus

Gimė 1900 04 09 Salečių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Viršila. Tarnavo nuo 1919 05 15, tarnavo dar 1928 m. raštinės liktiniu Ukmergėje 1 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 372, išduotas 1928 06 09.

Akstinavičius

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1901 11 04 Varėnos vls. (Varėnos r.). Ats. viršila. Savanoris 1920 06 13–1924 02 04. Tarnavo pasienio policijoje. 1930 m. gyveno Ukmergės apskr. Širvintų vls. Kielių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7140, išduotas 1931 08 31.

Akucevičius

Vaitiekus, Mato sūnus

Gimė 1898 05 14 Trilaukio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 09–1920 03 29. Paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Kaspiejų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4711, išduotas 1930 02 15.

Akulevičius

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1900 01 08 Kloninių Mijaugonių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Sav. nuo 1919 05 13. Tarnavo 1919 05 04–1921 12 01. 1929 m. gyveno Vievio vls. Auseniškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3207, išduotas 1929 07 30.

Akutis (Gakucis)

Jurgis, Kazio sūnus

Gimė 1899 05 01 Rusijoje, Petrogradas. Kilimo – Švenčionių apskr. Vaistomos vls. Katrinovos vns. Tarnavo 1919 07 08–1921 10 21. 1931 m. gyv. Kaune, tarnavo Centriniame pašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7366, išduotas 1931 09 30.

Alasauskas

Vladas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 01 02 Bumbulių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Sav. nuo 1919 02 15 iki 1922 01 25. 1929 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4182, išduotas 1929 11 21.

Albaitis

Simas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 12 18 Aleksandravo k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo 1919 03 15–1921 12 01. Pakeltas j. pusk. 1920 03 18. Gyv. Pajevonių vls. Kairių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6557, išduotas 1931 03 26.

Albertynas

Pijus, Miko sūnus

Gimė 1898 07 10 Vištyčio mstl. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). tėvui Mykolui, gyv. Vilkaviškio apskr. Gražiškių vls. Žiogelių k. Dingęs be žinios. Įstojo sav. 1919 01 29. Dingo mūšyje prie Jiezno 1919 02 10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5128, išduotas 1930 05 30.

Albsteris

Juozas, Marijonos sūnus

Gimė 1898 09 17 Šelvių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Apdovan. Tarnavo 1919 03 11–1921 08 16. 1930 m. gyveno Šakių apskr. Būblelių vls. Putinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5099, išduotas 1931 06 17.

Alčiauskas

Petras, Felikso sūnus

Gimė 1899 10 01 Rainių k. Telšių vls. (Telšių r.). Kilęs iš Nevarėnų vls. Gaudikaičių k. LKKSS Telšių skyr. narys. Tarnavo 1919 03 07–1921 10 26. 1928 m. gyveno Telšių vls. Dirkstelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 603, išduotas 1928 08 23.

Alčiūnas

Bronius, Mykolo sūnus

Gimė 1899 08 27 Šiaulių mst. (Šiaulių r.). Kilęs iš Šiaulių vls. Aukštelkų k. Ats. viršila. 1930 m. gyv. Radviliškio vls. Mažaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6271, išduotas 1931 02 25.

Aldonis

Albinas, Petro sūnus

Gimė 1900 03 09 Naujasėdžių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Apdovan. Tarnavo 1919 03 02–1921 10 13. 1929 m. gyveno Musninkų vls. Paširvinčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3997, išduotas 1929 11 13.

Aldonis

Jonas, Juozas sūnus

Gimė 1901 06 20 Jokėnų k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1918 11 05–1921 11 23. 1930 m. gyveno Trakų apskr. Onuškio vls. Leipūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6640, išduotas 1931 04 21.

Alekna

Petras, Liudviko sūnus

Gimė 1898 04 25 Pagavės k. Ignalinos vls. (Ignalinos r.). Mirė 1923 08 01. Pripažintas savanoriu komisijos nutarimu. Leitenantas. Įst. 1919 02 28. 1919 09 14 į karo m-klą. 1923 08 01 žuvo (nuskendo). Apdovanojimo liudijimas Nr. 32, išduotas 1928.

Aleknavičius

Aloyzas, Juliaus sūnus

Gimė 1901 04 08 Meškučių k. Nedingės vls. (Varėnos r.). LKKSS Alytaus skyr. narys. Tarnavo 1919 05 10–1920 05 13. 1928 m. gyveno Panevėžyje, dirbo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 600, išduotas 1928 08 23.

Aleknavičius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1900 06 14 Blindinės vns. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Kilęs iš Pagelupio k. Tarnavo 1919 04 01–1921 10 16. Gyveno Pagelupio k., Nekrašiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6956, išduotas 1931 06 25.

Aleknavičius

Antanas, Andriejaus sūnus

Gimė 1896 11 29 Tautkūnų k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Metrikuose – Alekna. Tarnavo 1919 06 02–1921 11 01. 1929 m. gyv. Pumpėnų vls. Kerbušių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2799, išduotas 1929 06 26.

Aleknavičius

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1896 08 14 Tautkūnų k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 04 04–1921 10 15. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2527, išduotas 1929 05 31.

Aleknavičius

Antanas, Kosto sūnus

Gimė 1897 08 01 Papiškių k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Įst. 1919 01 06. Sav. LKKSK 1932 02 09. Tarnavo 1919 01 06–1921 11 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7930, išduotas 1932 02 29.

Aleknavičius

Viktoras, Jono sūnus

Gimė 1901 12 24 Unijos (Pyragynės) dv. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). 1930 m. gyveno Alvito vls. Švitrūnų k. Tarnavo 1919 06 01–1922 12 12. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6350, išduotas 1931 02 25.

Aleknavičius

Mykolas, Antaninos sūnus

Gimė 1898 Jiezno mst. (Prienų r.). Mirė 1927 04 16 Jiezno mst. (Prienų r.). Buvo nelaisvėje. Tarnavo 1919 01 01–1921 10 25. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1751, išduotas 1929 03.

Aleknavičius

Kazys, Jokūbo sūnus

Gimė 1899 10 02 Prigražiškių k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). LKKSS Marijampolės skyr. narys. Tarnavo 1919 03 13–1920 04 30, atleistas dėl ligos. Vėliau gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2207, išduotas 1929 04.

Aleknavičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1891 Baltarusijoje, Ašmenos apskr. Palenų vls. Krakovkos k. Sav. nuo 1920 11 04. Paleistas iš kariuomenės 1921 11 17. Vėliau gyveno Alytaus apskr. Nedingės vls. Talkūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7543, išduotas 1931 11 28.

Aleksa

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1899 11 08 Žardiškių k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1918 12 29–1919 02 13, buvo sužeistas. 1930 m. gyveno Kėdainių apskr. Ariogalos vls. Algirdų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8020, išduotas 1932 03 07.

Aleksa

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 01 19 Pašaltuonio k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Įst. 1919 02 22. Sav. LKKSK 1933 05 30. Paleistas 1922 05 09. Gyveno tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9212, išduotas 1930 06 30.

Aleksa

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1896 09 19 Sausininkų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Įst. 1919 02 22. Sav. LKKSK 1932 01 12. Sav. Gyv. Bartininkų vls. Kamičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7830, išduotas 1932 01 31.

Aleksa

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1900 09 15 Jakiškių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 07 01–1922 04 04. Gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2746, išduotas 1929 05 31.

Aleksaitis

Salemonas, Antano sūnus

Gimė 1899 01 28 Baltrušių k. Barzdų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 18–1921 10 08. 1928 m. gyveno Kaune. 1933 m. Šakių skyr. narys (LKKSS). Apdovanojimo liudijimas Nr. 423, išduotas 1928 07 26.

Aleksandravičius

Antanas, Onos sūnus

Gimė 1902 07 25 Kaune. Tarnavo 1919 03 07–1920 04 25 ir 1921 02 27–1921 10 23. Po to gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 601, išduotas 1928 08 23.

Aleksandravičius

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1900 12 23 Karkazų k. Garliavos vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo 1919 01 08–1921 12 10. Gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7141, išduotas 1931 08 31.

Aleksandravičius

Adolfas, Liudviko sūnus

Gimė 1895 03 23 Latvijoje, Vainodės stotis. Tarnavo 1919 04 17–1920 05 03. 1930 m. gyveno Lūšės stotyje Mažeikių apskr. Židikų vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6734, išduotas 1931 04 30.

Aleksandravičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 07 18 Mozūrų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Įst. 1919 01 22. Sav. LKKSK 1932 03 07. Ats. vyr. pusk. Paleistas iš kariuomenės 1921 10 21. Gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8086, išduotas 1932 03 29.

Aleksandravičius (Aleksis)

Vincas Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 28 Kamšų k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Mirė 1992 10 16 Kaune. Sav. įstojo 1919 01 17. Baigė I karo m-klos laidą. Kapitonas. 1923 11 01 išėjo į atsargą. Pasižymėjo mūšyje ties Turmantu su bolševikais. Apdovanotas Vyčio Kryžiumi. Pripažintas savanoriu 1928 06 16 nutarimu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 313, išduotas 1928 06 09.

Alekseriūnas

Grigalius, Onos sūnus

Gimė 1895 12 02 Daugalaičių k. Lygumų vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 10 26 9 p.p. 1930 m. gyveno Joniškio vls. Juodžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6149, išduotas 1931 01 22.

Aleksiejevas

Vladimiras, Parafiono sūnus

Gimė 1888 11 06 Kaune. Įst. 1919 02 12. Sav. LKKSK 1932 03 07. Paleistas atsargon 1920 04 28. Gyv. Kaune (1931 m.), Rokiškio apskr. Kamajų vls. Salų bžn. (1932 m.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 8085, išduotas 1932 03 29.

Aleksiejūnas

Antanas, Elžbietos sūnus

Gimė 1888 08 08 Klovainių mstl. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 04 12–1920 04 11. 1930 m. gyv. Šiaulių apskr. Pakruojo vls. Palašmenės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7195, išduotas 1931 08 31.

Aleksynas

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1902 03 26 Podklevinės k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Kilęs iš Degučių k. Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 16–1920 05 01. 1928 m. gyv. Degučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 361, išduotas 1928 06 09.

Aleksynas

Vladas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 01 02 Podklevinių (Paklevinių) k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 29–1920 02 27, 1921 11 01–1923 09 23. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4379, išduotas 1930 01 31.

Aleksynas

Motiejus, Andriaus sūnus

Gimė 1897 09 24 Marliavos dv. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 02 11–1920 05 16. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Rimgaudų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5549, išduotas 1930 08 11.

Aleksiūnas

Pranas, Augustino sūnus

Gimė 1875 11 05 Šukionių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 03–1919 11 29, dėl sveikatos paleistas iš 4 p.p. 1929 m. gyveno Truskavos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3196, išduotas 1929 07 30.

Aleliūnas

Kazys, Liongino sūnus

Gimė 1900 02 19 Velžio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 06 19–1921 10 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2149, išduotas 1929 04.

Aleliūnas

Bronius, Simo sūnus

Gimė 1899 03 08 Maženių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). LKKSS Panevėžio skyriaus narys. Tarnavo 1919 05 30–1921 10 17. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3358, išduotas 1929 07 31.

Aleliūnas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1899 08 12 Maženių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 26–1921 10 16. 1929 m. gyveno Velžio vls. Pakojų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2525, išduotas 1929 05 31.

Aleškevičius

Petras, Jono sūnus

Gimė 1895 05 18 Altoniškių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 12–1920 01 24. 1929 m. gyveno Šakių apskr. ir vls. Ritinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6642, išduotas 1931 04 21.

Alijauskas

Jonas, Martyno sūnus

Gimė 1903 08 23 Rusijoje. Įst. 1919 10 30. Sav. LKKSK 1933 05 03. Paleistas 1922 10 17. 1932 m. gyveno Ariogaloje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9167, išduotas 1933 05 19.

Alilionis

Petras, Mykolo sūnus

Gimė 1900 10 22 Joniškėlio mst. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 05 17–1921 01 15. 1928 m. gyveno Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1921, išduotas 1929 03 26.

Alionis

Vladas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 03 19 Vyčiaus k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Grandinis. Tarnavo 1919 02 19–1921 12 22. 1931 m. gyv. Kauno apskr. A. Panemunės vls. Patamulšėlio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7542, išduotas 1931 11 28.

Alionis

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1899 05 05 Patamulšėlio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Įst. 1919 02 15. Sav. LKKSK 1937 06 09. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10020, išduotas 1937 06 30.

Ališauskas

Ignas, Jono sūnus

Gimė 1899 12 14 Vidiškių mstl. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Mirė 1920 01 18. Savanoris nuo 1919 05 05. Apd. prašė tėvas Jonas, gyv. Ukmergės apskr. Deltuvos vls. Algirdų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5559, išduotas 1920 01 18.

Ališauskas

Viktoras, Jurgio sūnus

Gimė 1896 04 05 Dobilynių k. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Apd. Įst. 1919 01 05, paleistas 1921 10 06. 1929 m. gyveno Kaupiškių vls. Meilūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3061, išduotas 1929 06 25.

Ališauskas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1898 03 29 Meškučių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Mirė 1979 01 16 JAV, Čikaga. Kapitonas (1926 m.). Pulkininkas ltn. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Apd. 1919 07 06 baigė karo m-klos II laidą, paskirtas į 2 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 93, išduotas 1928 05 14.

Ališauskas

Bronius, Jono sūnus

Gimė 1899 05 27 Kregerių k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Įstojo 1919 03 14, paleistas 1921 10 06. 1929 m. gyv. Juodupės vls. Elernos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4716, išduotas 1930 02 15.

Ališauskas

Adolfas, Uršulės sūnus

Gimė 1895 08 15 Brazgių k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 20–1921 10 29. Liudijimas išduotas žmonai Morkūnienei-Ališauskienei Uršulei, gyv. Giedraičių r. Žvangučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6558, išduotas 1931 03 26.

Ališauskas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1899 04 29 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 08 19–1920 04 16. Iki 1919 m. gyv. Lygumų vls. Aleknaičių k. 1929 m. gyv. Stačiūnų vls. ir mst. (Pakruojo nuovada). Apdovanojimo liudijimas Nr. 3227, išduotas 1929 07 30.

Ališauskas

Andrius, Magdės sūnus

Gimė 1897 12 02 Pagernevės dv. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Įstojo 1919 01 11 sav., vėliau pašauktu iki 1922 11 03. Apdovanotas Vyties kryžiumi. Liud. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1918, išduotas 1929 03 26.

Ališauskas

Petras, Andriaus sūnus

Gimė 1902 10 11 Ivaniškių k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Apd. 1928 m. gyv. Skersabalių k. Tarnavo 1919 01 06–1920 0215. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2205, išduotas 1929 04.

Ališauskas

Silvas (Silvestras), Juozo sūnus

Gimė 1895 07 28 Dobilynių k. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 05 03–1920 05 04. Gyveno Meilūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3228, išduotas 1929 07 30.

Ališauskas

Matas, Petro sūnus

Gimė 1896 Leipūnų k. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Mirė 1930 Rudnios I k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Apd. Sav. nuo 1919 01 01 (kitur 1918 12 27). 1928 m. gyveno Nemunaičio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2807, išduotas 1929 06 26.

Ališauskas

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 02 10 Žydaviškio k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 01 27 Alytaus mst. (Alytaus r.). Įst. 1919 03 10. Sav. LKKSK 1933 02 21. Tarnavo 1 p.p. Mirė Alytaus apskr. ligoninėje nuo plaučių uždegimo. Jo tėvas, gyv. Marijampolės apskr. Sasnavos vls. Pentupių k., prašė apdov. Liud. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9060, išduotas 1933 03 07.

Ališauskas

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1898 02 21 Jonučių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Įstojo sav. 1919 01 03 į 2 p.p., paskui į 3-čią dragūnų p. Paleistas 1920 05 07. Sužeistas. Liud. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7194, išduotas 1931 08 31.

Ališauskas

Juozas, Veronikos sūnus

Gimė 1899 02 13 Aspertavo k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Liud. 1930 m. gyveno Karalkreslio k. Paleistas 1920 07 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6643, išduotas 1931 04 21.

Ališauskas

Julius, Adomo sūnus

Gimė 1900 01 21 Bartašiūnų k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). LKKSS Trakų skyriaus narys. Įstojo 1919 07 19, paleistas 1922 08 08. Gyveno Žaslių vls. Niauriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 552, išduotas 1928 08 14.

Aliukonis

Feliksas, Jono sūnus

Gimė 1898 07 11 Kančėnų k. Daugų vls. (Alytaus r.). Apd. Įstojo 1918 12 31, paleistas 1921 10 28. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1256, išduotas 1928 11 14.

Alksninis

Vaclovas, Baltraus sūnus

Gimė 1902 12 15 Giraitės k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1970 01 16 JAV, Niujorke. Karininkas, visuomenės veikėjas. LKKSA – Apd. Vyr. leitenantas. 1933 m. sąrašas – Šakių skyriaus narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1114, išduotas 1928 10 31.

Alminauskas

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1898 01 28 Vilkų Kampo k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Apd. Puskarininkis. Gyveno 1929 m. Vilkėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4181, išduotas 1929 11 21.

Alsys

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1894 10 23 Kalniškių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Gyv. Kalkiškių k. Metrikuose gimė Gudave. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7142, išduotas 1931 08 31.

Alšauskas

Klemas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 09 Viliotės k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Ats. j. pusk. 1928 m. gyveno Židikų vls. Marginiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3340, išduotas 1929 07 31.

Alšauskas

Juozas, Elenos sūnus

Gimė 1901 06 07 Punios mstl. Butrimonių vls. (Alytaus r.). Įstojo 1919 08 21. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2475, išduotas 1929 05 31.

Altervainas

Samuilas, Joselio sūnus

Gimė 1900 Lenkijoje, Varšuva. Sav. nuo 1919 07 11. Išleistas atsargon 1922 01 16. 1928 m. gyv. Trakų apskr. Žaslių m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 493, išduotas 1928 08 14.

Amanavičius

Juozas, Liudviko sūnus

Gimė 1888 04 23 Kaune. Įst. 1919 03 18. Sav. LKKSK 1933 06 30. 1933 m. gyveno Vilijampolėje, Mikalinovoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9255, išduotas 1933 08 09.

Ambrasas

Silvestras, Jono sūnus

Gimė 1897 06 06 Kuro k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 20–1921 10 07. 1928 m. gyv. Veiverių vls. Lizdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2006, išduotas 1929 03 26.

Ambrasas

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1894 01 06 Pakalniškių k. Gelgaudiškio vls. (Šakių r.). 1932 m. gyv. Kiaulupių k. Tarnavo 1919 01 14–1920 02 18. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8948, išduotas 1932 12 28.

Ambraška

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1877 11 25 Kujėnų k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Įst. 1919 02 28. Sav. LKKSK 1932 01 12. Apd. Paleistas 1923 08 24. 1931 m. gyv. Kėdainių apskr. Surviliškio vls. Bakainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7831, išduotas 1932 01 31.

Ambraška

Dionyzas, Adomo sūnus

Gimė 1897 05 21 Kazokų k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Įst. 1919 01 30. Sav. LKKSK 1936 06 10. Puskarininkis. Paleistas 1921 11 16. 1921 02 20 pakeltas vyr. puskar. 1936 m. gyveno Krekenavos vls. Obelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9800, išduotas 1936 07 31.

Ambraška

Rapolas, Kosto sūnus

Gimė 1893 Kazokų k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Sav. nuo 1919 06 02 iki 1920 07 01. 1931 m. gyveno Liepariškių k. Krekenavos vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5040, išduotas 1931 06 17.

Ambraška

Vacys, Prano sūnus

Gimė 1900 07 05 Kazokų k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 01 11–1921 12 15. Gyv. 1931 m. Kazokuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7682, išduotas 1931 12 23.

Ambraška

Vincas, Stasio sūnus

Gimė 1888 12 05 Kujėnų k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 11–1920 04 02. 1930 m. gyveno Kalnaberžės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4791, išduotas 1930 04 15.

Ambrazas

Vincas, Baltraus sūnus

Gimė 1876 12 01 Vaičlaukio k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). LKKSS Vilkaviškio skyr. narys. Liud. Tarnavo 1919 07 09–1920 07 23. 1929 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Keturvalakių vls. Širvydų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4404, išduotas 1930 01 31.

Ambrazas

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1904 01 19 Puskelnių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Metrikuose – Ambrazevičius. Tarnavo 1919 01 16–1920 03 10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5789, išduotas 1930 10 31.

Ambrazevičius

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1898 12 06 Meižių k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Sav. 1919 01 19–1920 10 17. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3170, išduotas 1929 07 30.

Ambrazevičius

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1899 04 29 Šakališkių k. Igliškėlių vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 06–1921 12 06. 1929 m. gyv. Javaravo vls. Igliškio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3795, išduotas 1929 10 21.

Ambrazevičius

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1897 04 11 Netičkampio k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). LKKSS Marijampolės skyr. narys. Tarnavo 1919 02 12–1921 10 08. Gyv. Liepynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6735, išduotas 1931 04 30.

Ambraziejus

Kazys, Andriaus sūnus

Gimė 1903 01 03 Panausupio k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Mirė 1954 04 05 Kolumbijoje, Barankaberas. Vyr. leitenantas nuo 1924 m. 1920 11 15 įstojo į karo mokyklą, ją baigęs (IV laida) paskirtas į art. pulką. Antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo organizatorius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 103, išduotas 1928 05 14.

Ambraziūnas

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1903 01 28 Valmantiškių k. Vilkijos vls. (Kauno r.). Mirė 1965 09 17 Vilkijos mst. (Kauno r.). 1919 m. savanoris. Tarnavo 1919 03 12–1920 03 12. 1928 m. gyv. Kaune. 1937 m. suteiktas kapitono laipsnis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 955, išduotas 1928 09 29.

Ambrozaitis

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1898 05 15 Viliamų k. Seredžiaus vls. (Jurbarko r.). Mirė 1919 04 14 Alytaus mst. (Alytaus r.). Metrikuose įrašyta – gim. Valansuose. Įst. 1919 01 18. Sav. LKKSK 1932 09 12. Miręs Alytaus ligoninėje. Motina gyv. Seredžiaus vls. Skrebenų k. (1931 m.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 8701, išduotas 1932 09 30.

Ambrozas

Juozas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1896 Apidėmės k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Apdov. lape – kilęs iš Šilalės vls. Indrijos k. Tarnavo 1919 01 24–1919 10 01–1921 10 31. 1929 m. gyv. Požerūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3030, išduotas 1929 06 25.

Ambrozas

Izidorius, Izidoriaus sūnus

Gimė 1895 01 23 Požerūnų k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Gyv. Tauragės apskr. Požerūnų k. (1929 m.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 2596, išduotas 1929 05 31.

Ambrozevičius

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1907 08 25 Rečionių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). 1928 m. gyv. Kurniškių k., Žaslių vls. Tarnavo 1919 06 12–1920 05 22. Apdovanojimo liudijimas Nr. 944, išduotas 1928 09 29.

Ambrozevičius

Bronius, Vinco sūnus

Gimė 1898 01 25 Zauniškių k. Vilkijos vls. (Kauno r.). Metrikuose – Ambroževičius. Tarnavo nuo 1919 02 28 iki 1921 10 21. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyveno Vilkijos vls. Anogrodo (Ahotų) k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5561, išduotas 1930 09 25.

Ambroževičius

Petras, Simo sūnus

Gimė 1900 12 30 Pašuvių k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Grandinis; LKKSS Trakų skyr. narys. 1929 m. gyveno Kaišiadorių vls. Medinų k. Tarnavo 1919 07 10–1922 01 27. 1933 m. sąraše Nr. 52 – Ambrazevičius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3217, išduotas 1929 07 30.

Ambroževičius

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 03 04 Žemųjų Petrašiūnų k. Pažaislio vls. (Kauno r.). Tarnavo 2 p.p. 1919 03 05–1920 03 15. 1929 m. gyveno tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4874, išduotas 1930 04 30.

Ambrulaitis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 04 22 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Sav. nuo 1919 01 16. 1921 m. baigė karo m-klą (IV laida). 1923 m. išėjo į atsargą. 1936 m. nuteistas. Leitenantas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3421, išduotas 1929 07 31.

Ananavičius

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1875 08 10 Skrebėnų k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Mirė 1926 12 30 Jonavos mst. (Jonavos r.). Metrikuose – Ivanauskas. Įst. 1919 03 19. Sav. LKKSK 1935 10 16. Mirė nuo džiovos. Tarnavo 1919 03 19–1920 04 01. Apdov. rūpinosi žmona. Dar vienas apdov. Nr. 9536, išd. 1934 11 21. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9673, išduotas 1935 10 31.

Ananka

Viktoras, Tomo sūnus

Gimė 1901 02 02 Romainių dv. Raudondvario vls. (Kauno r.). Sav. nuo 1919 06 02 (kitur 05)–1921 11 29. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3059, išduotas 1929 06 25.

Ancevičius

Vacius, Vinco sūnus

Gimė 1899 01 05 Pakapių bžnk. Pašiaušės vls. (Kelmės r.). Andolis. Kapitonas (1926 m.). 1919 05 19 stojo savanoriu, 1919 07 31 pasiųstas į karo mokyklą, paskui 5 p.p. Tarnavo iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5955, išduotas 1930 12 04.

Ančerevičius

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1900 02 25 Grinkiškio mstl. Grinkiškio vls. (Radviliškio r.). 1931 m. gyveno Grinkiškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7335, išduotas 1931 09 25.

Andrašius

Vladas, Prano sūnus

Gimė 1899 01 05 Vainorių k. Kriukų vls. (Joniškio r.). 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Žagarės vls. Butleriaus k. Tarnavo 1919 04 04–1920 01 09, paleistas dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2847, išduotas 1929 06 26.

Andrašūnas

Ksaveras, Ksavero sūnus

Gimė 1902 03 01. Pripažintas savanoriu 1928 05 10 komisijos nutarimu; LKKSS Ukmergės skyr. narys. Tarnavo 1919 03 09–1919 12 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 159.

Andrejauskas

Stasys, Marcelio sūnus

Gimė 1896 09 23 Fermos k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Kauno m. ir apskr. komendantūros kuopos savanoris. Įstojo 1919 04 05, paleistas 1921 11 24. Viršila. Apd. išduotas Gyv. Baisogaloje, kitur Fermos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4246, išduotas 1929 11 21.

Andrejūnas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1901 07 05 Šukėtų k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Liud. Tarnavo 1919 01 13–1922 04 12. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje. 1935 m. paaiškėjo, kad buvo pabėgęs. Apdov. anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2209, išduotas 1929 04 17.

Andrėkus

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1876 01 22 Gedrimų k. Ylakių vls. (Skuodo r.). Mirė 1919 04 23 Kaukolikų k. Skuodo vls. (Skuodo r.). Metrikuose – Indriekus. Sav. LKKSK. 1932 09 23. Įstojo1918 11 30 į Sedos–Mažeikių partizanų būrį ir 1919 04 23 mūšyje su bolševikais nukautas. Būrys vėliau pavad. Sedos komendantūra. 1928 m. apd. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8760, išduotas 1932 10 01.

Andreliūnas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1894 02 01 Pagojų k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Įst. 1919 04 07. Sav. LKKSK 1934 10 31. 1934 m. gyv. Pagojuose. Tarnavo iki 1921 07 11, antrą sykį 1922 04 03–1923 04 06. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9534, išduotas 1934 11 21.

Andriejauskas

Nikodemas, Ignoto sūnus

Gimė 1894 05 10 Pašarkės k. Degučių vls. (Zarasų r.). Metrikuose gim. Pašarkinose. 1 p.p. sav. 1919 07 31–1920 04 04. Mūšyje sužeistas. Paleistas 1921 02 22. 1931 m. gyveno Ukmergės apskr. Pabaisko vls. Kapustėlių k. Liudijime: kilęs iš Šarkiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6414, išduotas 1931 02 28.

Andrijaitis

Aleksas, Alekso sūnus

Gimė 1898 05 18 Savičių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1919 01 18–1919 03 05 ir pašauktas nuo 1919 03 05 iki 1921 11 30. Gyv. Vabalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1501, išduotas 1929 02 04.

Andrijauskas

Balys, Balio sūnus

Gimė 1900 04 05 Pašarkės k. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 07 31–1920 06 18. 1929 m. gyv. Zarasų aps. Degučių vls. Pašarkės k. 1930 05 15 komisijos protokolas Nr. 115. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3219, išduotas 1930 05 30.

Andrijauskas

Adolfas, Juozo sūnus

Gimė 1902 01 06 Latvijoje, Šteinenzas. Kilęs iš Zarasų apskr. Paupinės vls. Tabarų plv. 1928 m. gyv. Tabaro polivarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2436, išduotas 1929 05 31.

Andrijauskas

Alfonsas, Kazimiero sūnus

Gimė 1902 01 16 Pašarkės k. Degučių vls. (Zarasų r.). 1 p.p. savanoris 1919 08 10–1923 07 08. Grandinis. 1929 m. gyveno Degučių vls. Šarkiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7931, išduotas 1932 02 29.

Andrijauskas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1900 02 25 Ubesiukų k. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Įst. 1919 03 25. Paleistas 1921 10 19. Sav. LKKSK 1932 04 12. 1931 m. gyveno Šaukėnų vls. Ramučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8287, išduotas 1932 04 30.

Andrijauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 05 Latvijoje, Šteinendzė. Ūkininkas, kūrėjas savanoris. Įstojo 1919 08 15, tarnavo iki 1920 05 22, paleistas dėl ligos. Gyveno Zarasų apskr. Paupinės vls. Tabaro k. (dv.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 6017, išduotas 1930 12 15.

Andrijauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 17 Seirijų mstl. Seirijų vls. (Lazdijų r.). LKKSS Alytaus skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6017, išduotas 1930 12 15.

Andrijauskas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1898 07 18 Latvijoje, Liepoja. LKKSS Telšių skyr. narys. Įstojo 1919 04 11–1920 07 12. 1929 m. gyv. Rietavo vls. Giliogirio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3672, išduotas 1929 08 21.

Andrijauskas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1901 07 21 Gimbetiškės k. Tryškių vls. (Telšių r.). Apd. Įstojo 1919 07 08–1923 04 15. Gyv. 1928 m. Šiaulių apskr. Kuršėnų vls. Užmiesčio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 602, išduotas 1928 08 23.

Andrikonis

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1898 06 29 Storių (Stvožancų) k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Įst. 1919 05 27, 1920 03 18 komisija dėl sveikatos atleido. Sav. LKKSK 1936 09 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9833, išduotas 1936 09 30.

Andrikonis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1897 06 02 Stakių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Įst. 1919 06 01. Paleistas 1921 10 21. Sav. LKKSK 1933 10 31. 1933 m. gyv. Peniankos vnk. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9333, išduotas 1933 11 30.

Andriukaitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1895 07 13 Meškeliūnų k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Įst. 1919 01 11. Sav. LKKSK 1932 06 13 nutarimu. Mirė nuo šiltinės II-oje LRKryžiaus ligoninėje. Tarnavo Kauno komendantūroje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8667, išduotas 1932 07 02.

Andriukaitis

Petras, Juozapo sūnus

Gimė 1902 06 28 Karčrūdės k. Jankų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 04 01–1920 06 26. 1929 m. gyveno Šakių apskr. Kidulių vls. Riežgalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4787, išduotas 1930 04 15.

Andriukaitis

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 08 18 Urbantų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Įst. 1919 01 22. Sav. LKKSK 1932 02 02. 1930 m. gyv. Šakių apskr. Būblelių vls. Pavasijų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7898, išduotas 1932 02 15.

Andriulaitis

Matas, Jeronimo sūnus

Gimė 1900 02 12 Jokymiškių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Sav. nuo 1919 04 16 iki 1921 11 16. 1929 m. gyveno Naujininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3021, išduotas 1929 06 25.

Andriulaitis

Petras, Petro sūnus

Gimė 1897 02 18 Turčinų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 22–1921 05 21. Ats. vyr. puskarininkis. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Turčinų šaulių būrio vadas 1928 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6645, išduotas 1931 04 21.

Andriulaitis

Evaldas Gustavas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 07 10 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Endriulaitis (pagal metrikus). Eidamas į kariuomenę vardą pakeitė Jonu. Tarnavo 1919 06 07–1924 01 20. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9253, išduotas 1933 08 09.

Andriulis

Balys, Petro sūnus

Gimė 1902 07 20 Aglynės k. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Įst. 1919 10 27. Paleistas 1921 09 06. Sav. LKKSK 1933 02 21. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9058, išduotas 1933 03 07.

Andriunaitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1891 02 08 Seredžiaus mstl. Seredžiaus vls. (Jurbarko r.). Mirė 1932 07 15 Kaune. Pripažintas savanoriu 1928 05 20 komisijos nutarimu. Vyr. leitenantas. Apdov. Vyčio Kryžiumi ir kt. Nusišovė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 129.

Andriūnas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1901 01 05 Dumblynės k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Mirė 1965 Kolumbijoje, Bogota. I husaro pulko savanoris 1919 06 23–1920 08 13. Vyr. leitenantas. 1921 12 18 baigė karo moyklą. Kavalerijos majoras. Nuo 1944 m. gyveno Bogotos m. (Kolumbija). Apdovanojimo liudijimas Nr. 86, išduotas 1928 05 14.

Andriūnas

Izidorius, Petro sūnus

Gimė 19025 03 1 Dumblynės k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Mirė 1943 11 23 Rusijoje, Viatlagas, Kirovo sr. Kariūnas. I husaro pulko savanoris 1919 06 23–1920 08 13. 1928 10 06 baigė karo mokyklą. Kavalerijos kapitonas. 1941 06 14 areštuotas, nuteistas 10-čiai metų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 307, išduotas 1928 06 09.

Andriūnas

Kazys, Adomo sūnus

Gimė 1892 10 14 Liepių k. Žeimių vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 04 03–1930 03 23. Miręs. Liud. gavimu rūpinosi žmona Emilija. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5746, išduotas 1930 10 31.

Andriūnas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1902 01 08 Naujųjų Kietaviškių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 07 01–1921 09 02. 1928 m. gyveno Trakų apskr. Kaišiadorių vls. Tauckūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 491, išduotas 1928 08 14.

Andriūnas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1894 01 05 Dumblynės k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Mirė 1920 10 31 Giedraičių mstl. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Palaidotas(-a): Antazavės k. Antazavės vls. (Zarasų r.). 1919 06 01 įstojo į 1 p.p. Žuvo mūšyje su lenkais prie Giedraičių. Apd. Vyčio Kryžius 5 laipsnio (1919 m.) ir 4 laipsnio po mirties.

Andriūnas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1900 07 26 Rusių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Ūkininkas sav. kūrėjas 1919 03 05–1923 03 15. 1930 m. gyveno Pagirių vls. Poobelio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7487, išduotas 1931 11 06.

Andrius

Juozas, Ferdinanto sūnus

Gimė 1900 01 01 Nikolajevkos vns. Miežiškių vls. (Panevėžio r.). Mirė 1988 07 07 JAV, Los Andželas. (Andžejauskas) Majoras (1934 m.). Įstojo sav. 1919 01 03, baigė Karo m-klos I laidą. Tarnavo iki 1940 m. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 66, išduotas 1928 04 30.

Andriušaitis

Jonas, Tamošiaus sūnus

Gimė 1900 11 15 Pašeimenių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 13–1921 10 07. Gyv. Bartninkų vls. Daukšaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5747, išduotas 1930 10 31.

Andriušaitis

Pijus, Jono sūnus

Gimė 1898 08 19 Drebulynės k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 07–1920 04 13. Gyveno tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3257, išduotas 1929 07 30.

Andriušaitis

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1896 01 21 Padvariškių k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Įst. 1919 01 26. Sav. LKKSK 1933 04 04. Dingęs be žinios. Apdov. išd. tėvui 1933 04 26. Dingo mūšyje su lenkais, išbrauktas iš sąrašų 1920 09 22. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9132.

Andriušis

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1896 09 14 Ilgakiemio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 06–1921 10 11. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Juragių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6417, išduotas 1931 02 28.

Andriušis

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1902 02 28 Ilgakiemio k. Garliavos vls. (Kauno r.). tarnavo 1919 01 13–1920 04 20 5 p.p. 1930 m. gyveno Juragių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5674, išduotas 1930 10 31.

Andriušis

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1902 10 29 Surviliškio mstl. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Mirė 1966. Sav įstojo 1919 01 06 į 2 p.p. 1920 08 01 paleistas. 1924 09 01 priimtas į 2 p.p. pulką liktiniu. Nuo 1934 aviacijos karininkas. 1939 m. pakeltas į kapitonus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1206, išduotas 1928 10 31.

Andriušis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 11 Miknaičių k. Būblelių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 20–1921 11 25 Elektrotechnikos batalione. Vyr. puskarininkis. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4425, išduotas 1930 01 31.

Andriuškevičius

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1897 11 05 Novadolės k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 10–1921 10 08. Sav. LKKSK 1936 09 16. 1935 m. gyveno Vilijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9831, išduotas 1936 09 30.

Andriuškevičius

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1903 02 25 Kaune. Įst. į sav. 1919 10 22. Sav. LKKSK 1939 08 11 prot. Nr. 445. 1937 m. gyveno Kaune, o prieš įstojimą į kariuomenę gyveno Kaišiadorių m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10202, išduotas 1939 08 14.

Andriuškevičius

Vacius, Antano sūnus

Gimė 1900 09 03 Trumbatiškio (Kalteriškių) plv. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 07 28–1921 05 26. 1929 m. gyveno Utenos apskr. Vyžuonų vls., Dobrovolės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3235, išduotas 1929 07 30.

Andriuškevičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 10 28 Šunskų mstl. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 10 01–1921 11 10. Sav. LKKSK 1936 05 20. 1936 m. gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9778, išduotas 1936 06 12.

Andrulis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1896 09 14 Jonaičių k. Tirkšlių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo 1919 05 18–1911 06 21. Sav. LKKSK 1932 05 24. 1931 m. gyveno Viekšnių vls. Kapėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8538, išduotas 1932 06 06.

Andruška

Simas, Kazio sūnus

Gimė 1900 05 31 Svirkančių k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Mirė 1922 01 09 Kaune. Sav. nuo 1919 07 01 Šiaulių ats. bat., paskui – 3 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6641, išduotas 1931 04 21.

Andruškevičius

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1899 11 12 Žažumbrio k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 11–1921 10 29. 1928 m. gyveno Anykščiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1645, išduotas 1929 02 19.

Andruškevičius

Jonas Steponas, Juozo sūnus

Gimė 1897 01 01 Padzenkavos k. Igliškėlių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 28–1922 04 04. Puskarininkis. 1932 m. gyveno Veiverių vls. Tarpiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8668, išduotas 1932 07 02.

Andruškevičius

Juozas, Enriko sūnus

Gimė 1901 11 01 Kaune. Tarnavo 1919 06 04–1923 09 18. 1932 m. gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8626, išduotas 1932 06 2.

Andziulis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1900 06 09 Papilvio k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 02 05–1921 1120. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8539, išduotas 1932 06 16.

Andžejauskas

Juozas, Valerijono sūnus

Gimė 1887 06 03 Latvijoje, Ryga. Mirė 1938 03 19. Vyr. leitenantas. 1919 10 08 mobilizuotas į Liet. kariuomenę. Tarnavo iki mirties. Ledlaužio „Perkūnas“ vadas. Gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2614, išduotas 1929 05 31.

Andžiulaitis

Adomas, Jono sūnus

Gimė 1893 Mitraučiznos k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 11–1920 03 24. Apdov. Vyčio Kryžiumi. LKKSK Marijampolės skyr. narys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1334, išduotas 1928 11 23.

Anelauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1895 12 13 Raudeniškių k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). 1931 m. gyveno Liudvinavo vls. Juodų Šaltinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7899, išduotas 1932 02 15.

Angeleika

Petras, Augustino sūnus

Gimė 1884 06 29 Ažubalių k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Ingeleika – metrikuose. Kilęs iš Raseinių apskr. Jurbarko vls. Žiobrininkų k., o liudijime – iš Jurbarko m. Tarnavo 1919 01 16–1920 04 10. 1930 m. gyveno Žiobrininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7192, išduotas 1931 08 31.

Anikevičius

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 14 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 30–1921 12 02. Puskarininkis. 1930 m. gyveno Stakliškėse, 1933 m. – Prienuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6733, išduotas 1931 04 30.

Aniukštis

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 06 20 Vindeikių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo 1919 0630–1921 03 24. Puskarininkis. Sav. LKKSK 1939 03 29. 1931 m. gyveno Musninkų vls. Santariškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10165, išduotas 1939 04 15.

Aniulis

Stasys, Miko sūnus

Gimė 1899 01 24 Paprūdžių k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Įst. 1919 08 16. Sav. LKKSK 1932 02 09. Ats. j. pusk. 1931 m. gyveno Vilkijos vls. Ringovės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7927, išduotas 1932 02 29.

Ankėnas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1892 05 12 Pašaminės k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Mirė 1979 Kaune. Tarnavo 1920 03 11–1921 04 26 7 p.p., buvo nelaisvėje. Dirbo geležinkelininku Gudžiūnuose, Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4180, išduotas 1929 11 29.

Antanaitis

Ignas, Igno sūnus

Gimė 1899 12 21 Meilūnų k. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Mirė 1919 10 30. Įst. 1919 05 01. Tarnavo partizanuose, paskui komendantūroje. Mirė R. Kryžiaus ligoninėje. Sav. LKKSK 1936 06 17. Apdov. išd. motinai. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9808, išduotas 1936 07 31.

Antanaitis

Ambroziejus, Juozo sūnus

Gimė 1889 05 28 Pasodėlės k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1920 02 18–1920 10 09. Atleistas dėl ligos. 1928 m. gyveno Naujamiesčio vls. Pakalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2208, išduotas 1929 04 17.

Antanaitis

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1900 09 05 Preibių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Sav. nuo 1919 01 16. 1928 m. gyveno Krekenavos vls. Lazdynėlių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1173, išduotas 1928 10 31.

Antanaitis

Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 09 17 Vilkijos mst. (Kauno r.). Tarnavo 1919 04 06–1921 10 17. 1928 m. gyveno Vilkijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2151, išduotas 1929 04 17.

Antanaitis

Antanas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1896 11 19 Ibutonių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 09 16–1922 04 21. Sav. LKKSK 1934 04 10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9473, išduotas 1934 04 30.

Antanaitis

Alfonsas, Adomo sūnus

Gimė 1896 07 20 Orelių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1975 12 14 Kaune. Kapitonas. 1919 01 21 sav. įstojo į Panevėžio aps. būrį, 1919 03 10 pasiųstas į Karo m-klą, ją baigus į Panevėžio batalioną, performuotą į 4 p.p. 1940 m. paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1431, išduotas 1929 01 04.

Antanaitis

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1901 03 20 Meilūnų k. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Mirė 1925. Tarnavo 1919 12 30–1922 04 06. Sav. LKKSK 1933 06 30. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9256, išduotas 1933 08 02.

Antanaitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1897 01 18 Praščiūnų k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 10–1921 11 12 2 p.p. 1930 m. gyv. Kauno aps. Pakuonio vls. Kudirkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7455, išduotas 1931 10 28.

Antanaitis

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1900 11 17 Glitėnų k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 01–1920 04 29. 1930 m. gyveno Krekenavos vls. Krivulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6863, išduotas 1931 06 22.

Antanaitis

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 06 24 Užliaušių I k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 08 29. Tarnavo Panevėžio batalione nuo 1919 05 06. Žuvo mūšyje su bolševikais. Apdov. išd. tėvui, gyv. Krekenavos vls. Miško plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6861, išduotas 1931 06 22.

Antanaitis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1889 02 16 Peluodžių k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 04 09–1920 04 10. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3546, išduotas 1929 08 21.

Antanaitis

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1900 12 05 Preibių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 01 20. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimu rūpinosi motina, gyv. Krekenavos vls. Orelių Preibės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 599, išduotas 1928 08 23.

Antanas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1886 06 22 Naujosios Akmenės mst. (Akmenės r.). Tarnavo 1919 03 04–1919 12 24 Sedos–Mažeikių partizanų būryje. 1928 m. gyveno Sedos m. Pripažintas savanoriu 1928 05 22 nutarimu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 260, išduotas 1928 06 14.

Antanavičius

Kazys, Augustino sūnus

Gimė 1903 04 21 Misiukiškio vns. Skapiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1920 12 13–1922 02 03 ir 1922 02 15–1923 02 19. Grandinis. 1930 m. gyveno Juodupės vls. Eikiniškio dv., tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6150, išduotas 1931 01 22.

Antanavičius

Leonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 04 15 Virbalio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 06 03–1920 07 01. 1929 m. gyveno Virbalyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4743, išduotas 1930 02 15.

Antanavičius

Pranas, Onos sūnus

Gimė 1903 10 13 Latvijoje, Dvinsko apskr. Solivjanų vls. Tarnavo 1919 07 13–1922 04 10 2 p.p. 1929 m. gyv. Garliavos vls. Pagirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5894, išduotas 1930 11 11.

Antanavičius

Stasys, Mato sūnus

Gimė 1897 08 24 Kinderiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 14–1921 10 18. 1930 m. gyveno A. Panemunės vls. Viršužiglio vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7677, išduotas 1931 12 23.

Antanavičius

Vaclovas, Kazio sūnus

Gimė 1898 01 01 Masališkių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo nuo 1918 12 29. 1928 m. gyveno Merkinės vls. Masališkių k. Pastaba: Apdov. lape – Antanevičius, pats rašo Antaniavičius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 349, išduotas 1928 06 09.

Antanavičius

Domas, Kazio sūnus

Gimė 1897 09 26 Gaigalių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 07 02–1920 07 05. Gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4403, išduotas 1930 01 31.

Antanavičius

Juozas, Augusto sūnus

Gimė 1899 03 24 Daniliškio dv. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 17–1921 10 18. 1930 m. gyveno Kėdainių apskr. Survililškių vls. Kalnaberžės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5791, išduotas 1930 10 31.

Antanavičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1895 11 19 Padvarniškių k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1926 06 10 Klėtkininkų k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 20–1920 06 13 Raseinių komendantūroje. Apdov. išd. žmonai Anelei. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3723, išduotas 1929 10 21.

Antanavičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 05 30 Taukuočių k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 09–1921 12 10. 1929 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4264, išduotas 1929 11 21.

Antosevičius

Juozas, Saliamono sūnus

Gimė 1896 01 19 Kaune. Tarnavo 1919 03 20–1921 10 25. Sav. LKKSK 1936 02 26. 1935 m. gyveno Sargėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9733, išduotas 1936 03 07.

Anufrevičius

Balys, Petro sūnus

Gimė 1903 01 15 Senkonių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 02 22–1920 11 01. 1931 m. gyveno Žaslių vls. Žibaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7544, išduotas 1931 11 28.

Anukas

Bernardas, Antano sūnus

Gimė 1901 Baltarusijoje, Vilniaus kr. Kabilnikų vls. Unukų k. Įst. 1919 03 06. Sav. LKKSK 1933 03 14. Liud. užrašyta, kad kilęs iš Tauragės apskr. Vainuto mst., o į naujokų komisiją stojo iš Kvėdarnos vls. Degutginių k., ten ir gyv. 1931 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9105, išduotas 1933 03 31.

Anusas

Ignas, Prano sūnus

Gimė 1901 09 08 Kiauleikių k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 09 16–1922 06 16. 1928 m. gyveno Palangos vls. Vidmantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2474, išduotas 1929 05 31.

Anusevičius

Viktoras, Juozo sūnus

Gimė 1896 02 15 Daržų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 15–1921 10 25. LKKS Vilkaviškio skyr. narys. 1930 m. gyveno Pajevonių vls. Karalkrėslio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6957, išduotas 1931 06 25.

Anužis

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1878 03 31 Urbaičių k. Salantų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 02 05–1920 02 17. Sav. LKKSK 1932 04 12. 1931 m. gyv. Kretingos apskr. Jokulių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8284, išduotas 1932 04 30.

Anza

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1897 Radiškių k. Punsko vls. Jaun. puskarininkis. 1929 m. gyveno Būdviečio vls. Mockų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5169, išduotas 1930 06 25.

Apanavičius

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1899 08 02 Jakštonių k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Opanavičius. Tarnavo 1919 01 23–1922 05 06. Sav. LKKSK 1932 05 24. 1931 m. gyveno A. Panemunės vls. Dvareliškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8540, išduotas 1932 06 16.

Aperavičius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1898 02 25 Žandagų k. Kriukų vls. (Joniškio r.). Mirė 1983 06 11 Kanadoje, Torontas. Kapitonas (apdov. metu 1928 m.). 1919 03 01 stojo savanoriu, 1919 04 22 į Inžinerijos batalioną, paskui į Elektrotechnikos batalioną, 1920 10 25 į karo mokyklą. 1936 m. suteiktas majoro laipsnis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6258, išduotas 1931 01 22.

Apyrubis

Bronius, Martyno sūnus

Gimė 1903 02 16 Latvijoje, Mintaujos mst. Kilęs iš Šiaulių aps. Kriukų vls. Bitužių k. Tarnavo 1919 06 21–1922 08 10. San. puskarininkis. 1928 m. tarnavo krim. policijoje Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 236, išduotas 1928 06 14.

Apšėga

Liudas, Gabrio sūnus

Gimė 1886 01 02 Bertašiškės vns. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Įstojo 1920 09 17. Atvyko iš Amerikos, tarnavo partizanu. 1928 m. gyv. Kybartuose. Buvo lenkų nelaisvėje. Gyv. Plungėje, tarnautojas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1674, išduotas 1929 02 19.

Apželtis

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1901 01 18 Sudėnų k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Mirė 1920 08 04. Įstojo 1919 09 15, tarnavo Belaisvių valdyboje. Mirė karo ligoninėje. Apdov. išd. seseriai Teklei. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5562, išduotas 1930 09 25.

Aračiauskas

Balys, Kazio sūnus

Gimė 1902 06 13 Mijaugonio vns. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1920 12 01–1921 12 01, 1923 12 01–1923 07 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6860, išduotas 1931 06 22.

Araminas

Giliaras, Kazimiero sūnus

Gimė 1883 04 09 Panolių k. Utenos vls. (Utenos r.). Araminovas. Tarnavo 1920 03 20–1921 05 12. 1928 m. gyveno Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 490, išduotas 1928 08 14.

Aranauskas

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1902 12 28 Kardokų k. Kazlų Rūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 22–1921 08 08 2 p.p. Sav. LKKSK 1932 03 22. 1930 m. gyveno Jonavos vls. Balandėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8222, išduotas 1932 04 16.

Aravičius

Feliksas, Adomo sūnus

Gimė 1898 12 17 Teizininkų k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 05–1921 11 24 1 p.p. 1928 m. gyveno Šventežerio vls. Jenėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1096, išduotas 1928 10 20.

Arbačauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1901 03 17 Zavodos k. Punsko vls. Tarnavo 1919 03 08–1920 03 22. Puskarininkis. 1930 m. gyveno Seinų apskr. Punsko vls. Žagariškų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5672, išduotas 1930 10 31.

Arbačiauskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1894 10 29 Gotauliškės dv. Varnių vls. (Telšių r.). (Šilalės r.). Tarnavo 1919 02 19–1920 03 03. Sav. LKKSK 1933 01 31. 1928 m. gyv. Tauragės apskr. Vainuto vls. Lapkasų k. 1932 m. – Kaltinėnų vls. Rūtelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9023, išduotas 1933 02 28.

Arbašauskas

Stasys, Petro sūnus

Gimė 1897 03 22 Balbieriškio mst. t. gyv. (Prienų r.). Mirė 1933 02 07 Kaune. Tarnavo sav. nuo 1919 08 08. Sav. LKKSK 1935 04 24. Mirė 1933 02 07 karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9604, išduotas 1935 05 29.

Arbatauskas

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1896 06 05 Ragažėnų k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1929 01 23 Gražiškių mstl. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 20–1921 12 01. Apdov. motinai Apolonijai, gyv. Gražiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6016, išduotas 1930 12 15.

Arbuzas

Ottonas Viktoras, Jono sūnus

Gimė 1890 03 19 Vaduvos k. Skapiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 01 01–1920 01 25. 1931 m. gyv. Naujamiesčio vls. Gustonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6644, išduotas 1931 04 21.

Arcimavičius

Mikas, Jurgio sūnus

Gimė 1894 10 06 Švobiškio k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1921 04 07–1921 04 26. Gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1176, išduotas 1928 10 31.

Arcišauskas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1894 Avilių k. Imbrado vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 11 22–1921 10 30. Jaun. puskar. Sav. LKKSK 1933 02 24. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9059, išduotas 1933 03 07.

Ardavičius

Antanas, Petronėlės sūnus

Gimė 1895 07 30 Kujėnų k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. Autobatalione 1919 03 09–1920 04 03. 1931 m. gyveno Dotnuvos vls. Dotnuvos kolionijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7681, išduotas 1931 12 23.

Ardavičius

Balys, Alekso sūnus

Gimė 1901 10 25 Liduokių dv. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Ordavičius – metrikuose. Kitur – kilęs iš Levampolio dv. Deltuvos vls. Ukmergės apskr. Įstojo sav. 1920 05 05. Sav. LKKSK 1932 03 07. 1930 m. gyveno Mažeikių apskr. Tirkšlių vls. Pašerkšnės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8066, išduotas 1932 03 29.

Ardavičius

Antanas, Kazimiero sūnus

Gimė 1899 01 08 Bakainių k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 08–1921 10 21. 1929 m. gyveno Kėdainių vls. Vidulaukių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5202, išduotas 1930 06 25.

Ardickas

Aleksandras, Motiejaus sūnus

Gimė 1892 09 03 Sintautų mstl. Sintautų vls. (Šakių r.). Mirė 1936 03 04 Kaune. Adm. majoras (1927 m.). 1919 01 13 kaip karo valdininkas stojo savanoriu, paskirtas į 1 p.p., dalyvavo kovose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1171, išduotas 1928 10 31.

Ardzijauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 Seirijų mstl. Seirijų vls. (Lazdijų r.). LKKS Alytaus skyr. narys. Sav. nuo 1919 01 30. 1928 m. gyveno Alytuje, Dzūkų miškų urėdijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 509, išduotas 1928 08 14.

Areima

Stepas, Mortos sūnus

Gimė 1893 01 27 Bešonių k. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Sav. nuo 1919 08 19. 1928 m. gyveno Kaune, dirbo kalėjimo prižiūrėtoju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2657, išduotas 1929 05 31.

Ariničius

Vladas, Povilo sūnus

Gimė 1903 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo 1920 01 29–1921 05 08. 1929 m. gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2580, išduotas 1929 05 31.

Arkušauskas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 01 Kašelių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 07 07. Tarnavo 1919 01 13–1919 07 07. Mirė nuo plaučių uždegimo. Apdov. išd. tėvui Juozui. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6014, išduotas 1930 12 15.

Arkušauskas

Petras, Petro sūnus

Gimė 1900 08 28 Jagėliškių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 13–1920 07 10. Ats. grandinis. 1930 m. gyveno Raseinių apskr. Tytuvėnų vls. Šukiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6266, išduotas 1931 02 25.

Arlauskas

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1888 01 09 Darataičių vns. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Mirė 1923 02 15 Bardiškių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Apdov. išd. broliui Aleksui. Tarnavo 1920 06 17–1921 06 27. Mirė nuo šiltinės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5296, išduotas 1930 06 25.

Arlauskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1899 06 06 Paežerės k. Telšių vls. (Telšių r.). Apd. Tarnavo 1919 01 25–1921 11 29. 1928 m. prašė medalio gyvendamas Telšių vls. Dumitrių k., pasirašė Orlauskas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1347, išduotas 1928 11 23.

Arlauskas

Zigmas, Juozo sūnus

Gimė 1902 08 15 Retinių dv. Alsėdžių vls. (Plungės r.). Vachmistras. Tarnavo savanoriu 1920 11 12–1921 12 22, vėliau tarnavo liktiniu muzikantų komandoje. Liudijime kilmė – Mažeikių apskr. Židikų vls. Paviliotės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2206, išduotas 1929 04 17.

Arlauskas

Juozas Kostas, Mato sūnus

Gimė 1896 07 01 Daržininkų k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 03–1921 10 29. 1929 m. gyv. Kybartų vls. Peletriūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2943, išduotas 1929 06 26.

Arlauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 04 06 Puponių k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 06 29–1921 06 01 Marijampolės batalione, 6 p.p. Grandinis. 1931 m. gyv. Kupiškio vls. Noriūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7680, išduotas 1931 12 23.

Arlauskas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1893 09 10 Kuodiškės k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 02 26–1921 01 25. 1930 m. gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5042, išduotas 1930 05 30.

Arlauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1894 01 01 Užpelkių k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Ats. viršila. 1919 01 03 stojo į Mažeikių komendantūrą (Sedos–Mažeikių partizanų būrį). Nuo 1923 m. pasienio tarnyboje Pagėgių bare. 1937 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6351, išduotas 1931 02 25.

Arlauskas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1899 06 22 Vištyčio Lauko II k. Vištyčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 29–1920 04 11. Atleistas dėl ligos. 1930 m. gyveno Gražiškių vls. Karpėjų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6015, išduotas 1930 12 15.

Armaitis

Albinas, Onos sūnus

Gimė 1900 03 19 Podvarko k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 09 24. Apdov. išd. patėviui Račkauskui. Apdov. rūpinosi motina Ona Armaičiutė-Račkauskienė, gyv. Kybartų vls. Kybeikių k. Kariuomenėje tarnavo 1919 05 01–1920 09 24 patėvio Račkausko pavarde. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4821, išduotas 1930 04 28.

Arminas

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1899 09 13 Šunskų mstl. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 07 12–1920 04 03, paleistas dėl ligos. Sav. LKKSK 1932 05 24. Gyveno Šunskų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8537, išduotas 1932 06 16.

Arminas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1896 02 15 Karklupėnų k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 07–1920 03 25, atleistas dėl ligos. Sav. LKKSK 1936 02 19. 1935 m. gyveno Sintautų vls. Skardupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9725, išduotas 1936 03 07.

Armonas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1897 10 01 Vainuto mstl. Vainuto vls. (Šilutės r.). Mirė 1919 08 09. Apdov. išd. motinai Onai, gyv. Vainuto vls. Balandiškės k. Tarnavo 1919 01 22–1919 08 09. Žuvo mūšyje su bolševikais. Sav. LKKSK 1932 02 09. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7928, išduotas 1932 02 29.

Armonavičius

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1899 10 10 Titkonių k. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 03 29–1922 10 06. Sav. LKKSK 1937 01 13. Gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9911, išduotas 1937 02 08.

Arštikaitis

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1898 Praščiūnų k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 11–1921 12 01. 1928 m. gyveno Šakių apskr. Būblelių vls. Meištų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2480, išduotas 1929 05 31.

Arštikys

Apolinaras, Apolinaro sūnus

Gimė 1899 08 15 Josvainių mstl. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 17–1920 08 20. 1930 m. gyv. Josvainių vls. Vainikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 655, išduotas 1931 06 17.

Arvasevičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1896 06 13 Rezgalių k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 04 30–1921 10 07. 1936 m. gyveno Batakių vls. Lomių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9925, išduotas 1937 02 08.

Asauskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1902 07 02 Pupžubių k. Tverų vls. (Plungės r.). Tarnavo 1919 12 01–1922 04 11. Sav. LKKSK 1934 09 26. 1934 m. gyv. Telšių apskr. Rietavo vls. Giliogirio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9508, išduotas 1934 10 31.

Asevičius

Stasys Vladas, Vinco sūnus

Gimė 1895 02 26 Komisaruvkos k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Mirė 1972 09 07 Kanadoje. 1919 01 09 stojo savanoriu į Seinų komendantūrą. 1919 10 01 perkeltas į Kauno batalioną, vėliau į 7 p.p. Gruodžio perversmo dalyvis, vairavo šarvuotį. 1932 m. paleistas į atsargą. Gyv. ir dirbo Lazdijuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 198, išduotas 1928 06 14.

Asijavičius

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1895 Akmenynų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 05–1920 03 09. 1930 m. gyv. Seinų apskr. Punsko vls. Naujų Alksnėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6778, išduotas 1931 06 17.

Asijavičius

Antanas, Jokūbo sūnus

Gimė 1895 10 Tribarčių k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 07–1920 04 17. 1930 m. gyv. Liubavo vls. Žiogaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7196, išduotas 1931 08 31.

Asipavičius

Liudas, Prano sūnus

Gimė 1894 08 04 Senabūdžio k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 04 05–1921 06 20. Sav. LKKSK 1932 03 22. 1931 m. gyveno Liubavo vls. Aguonėlės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8224, išduotas 1932 04 16.

Astasevičius

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1897 01 17 Pyragių k. Viduklės vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 01 21–1921 10 07. 1930 m. gyveno gimtinėje, apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6555, išduotas 1931 03 26.

Astašauskas

Jurgis, Petro sūnus

Gimė 1900 04 21 Aspertavo k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1928 01 15 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Apdov. išd. žmonai Anelei, gyv. Šilsodžio k. Tarnavo 1919 03 10–1920 10 19. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7404, išduotas 1931 10 10.

Astašauskas

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1901 Anglijoje. Tarnavo 1919 02 01–1920 02 28. 1929 m. gyv. Marijampolės apskr. Liubavo vls. Kalnėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3826, išduotas 1929 11 11.

Astras-Astramskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1895 05 08 Mažos Pasudonės k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 12 13–1921 04 16. Sav. LKKSK 1937 02 24. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9942, išduotas 1937 04 19.

Astrauskas

Ignas, Rozalijos sūnus

Gimė 1894 03 03 Kražių mstl. Kražių vls. (Kelmės r.). Metrikuose – Jastrauskas. Tarnavo 1919 02 06–1920 03 22. 1929 m. gyv. Viduklės vls. Aukškelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5183, išduotas 1930 06 25.

Astrauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1903 04 12 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 21–1920 03 24. 1928 m. gyv. Kaune, tarnavo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 604, išduotas 1928 08 23.

Astrauskas

Jurgis, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 04 08 Vyčiūnų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 10–1921 11 14. 1929 m. gyv. Petrašiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5455, išduotas 1930 08 11.

Astrauskas

Vladas, Morkaus sūnus

Gimė 1900 11 29 Kaune. Tarnavo 1919 03 08–1921 10 21. Sav. LKKSK 1936 09 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9835, išduotas 1936 09 30.

Astrauskas

Petras, Adomo sūnus

Gimė 1901 04 26 Gulbinės II vns. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 08 11–1920 08 20. 1930 m. gyv. Panevėžio apskr. Ramygalos vls. Žvalgaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6477, išduotas 1931 03 26.

Astrauskas

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1895 02 25 Steponiškių k. Lukšių vls. (Šakių r.). tarnavo 1919 06 28–1920 06 06. 1929 m. gyv. Pajevonių vls. ir k. Vilkaviškio apskr. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3317, išduotas 1929 07 31.

Astrauskas

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1902 05 19 Dabikynės dv. Akmenės vls. (Akmenės r.). Metrikuose – Ostrauskas. Tarnavo 1920 11 12–1921 12 09. 1931 m. gyveno Laižuvos vls. Latvelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7574, išduotas 1931 11 28.

Astrauskas

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1901 02 20 Pašilių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 02 20. Įstojo savanoriu 1919 01 12. Nušauktas per neatsargumą. Pripažintas savanoriu 1930 04 26 (prot. Nr. 112). Apdovanojimo liudijimas Nr. 5025, išduotas 1930 05 31.

Astrauskas

Juozas, Vinco sūnus

Apdovanojimo liudijimas Nr. 6071, išduotas 1930 12 15.

Astromskas

Bernardas, Motiejaus sūnus

Gimė 1902 01 10 Beištrakių k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 01 23–1921 02 13. Buvo sužeistas, apdov. Vyčio Kryžiumi. 1928 m. gyv. Kaišiadorių vls. Šukiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2579, išduotas 1929 05 31.

Astupėnas

Jurgis, Povilo sūnus

Gimė 1894 01 14 Astravo dv. Biržų vls. (Biržų r.). Mirė 1968 11 16 Biržų mst. (Biržų r.). Atstupėnas. Kapitonas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8061, išduotas 1932 03 29.

Ašakėnas

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1897 08 16 Kairių k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 17–1921 10 06. 1929 m. gyv. Panevėžio apskr. ir vls. Pakojų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2526, išduotas 1929 05 31.

Ašmena

Pranas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 10 02 Naujalaukio vns. Aukštadvario vls. (Trakų r.). Tarnavo 1920 04 21–1922 10 05. Sav. LKKSK 1936 05 13. 1934 m. gyv. Semeliškių vls. Zabaraučiznos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9774, išduotas 1936 06 12.

Ašmenskas

Jonas, Simono sūnus

Gimė 1894 07 22 Agurkiškės k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 09–1920 02 06. Sav. LKKSK 1936 09 16. 1934 m. gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9834, išduotas 1936 09 30.

Ašutaitis

Kazys, Simo sūnus

Gimė 1889 02 18 Dambaukos k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 16–1920 01 17. Sav. LKKS Vilkaviškio skyr. narys. 1931 m. gyv. Pajevonių vls. Balandėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7929, išduotas 1932 02 29.

Atkočiūnas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1899 01 10 Kemėnų k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 04 14–1921 12 01. 1929 m. gyv. Saločių vls. Lemporų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6151, išduotas 1931 01 22.

Atkočius

Alfonsas, Miko sūnus

Gimė 1897 11 20 Spulių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 06 03–1921 11 01. Gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9441, išduotas 1934 03 12.

Atraškevičius

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1896 12 08 Šapio k. Traupio vls. (Anykščių r.). Mirė 1919 07 11. Tarnavo 1919 01 10–1919 07 11. Paskendo maudydamasis Subato ež. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2524, išduotas 1929 05 31.

Atstopas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1893 06 10 Skabeikių k. Papilės vls. (Akmenės r.). Mirė 1919 07 09 Latvijoje, Ilukšta. Tarnavo nuo 1919 04 11. Dingęs mūšyje be žinios. Žuvo mūšyje su bolševikais Latvijoje Prie Ilukštos. Apdov. prašė tėvas, gyv. Papilėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8083, išduotas 1932 03 29.

Aučiūnas

Matas, Jono sūnus

Gimė 1899 09 24 Daniūnų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 28–1920 05 21. 1928 m. gyveno Naujamiesčio vls. Gustonų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2150, išduotas 1929 04 17.

Audenis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1876 11 27 Žiogų I k. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 07 02–1920 08 09. Sav. LKKSK 1932 09 02. 1932 m. gyv. Anykščiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8606, išduotas 1932 09 30.

Audenis

Adolfas, Antano sūnus

Gimė 1901 12 07 Liveikių I k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Šį apdov. pametė, per klaidą gavo antrą Nr. 4710, 1930 02 15 (grąžintas, yra byloje). Tarnavo 1919 06 17–1921 10 24. 1928 m. gyveno Tauragės apskr. Gaurės vls. Kiukiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 975, išduotas 1928 09 29.

Audrevičius

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1891 02 07 Kaliekių k. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Apd. Tarnavo 1919 06 24–1920 03 31, atleistas dėl ligos. 1929 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4792, išduotas 1930 04 15.

Augaitis

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1901 09 26 Kuisių k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 27–1920 08 18 savanoriu, vėliau iki 1921 06 27 pašauktu. 1930 m. gyv. Jatkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7197, išduotas 1931 08 31.

Augaitis

Pranas, Gustavo sūnus

Gimė 1899 09 13 Papartynų k. Šakių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 07 22–1920 11 12. Sav. LKKSK 1933 01 31. 1929 m. gyv. Šakių apskr. ir vls. Gulbinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9091, išduotas 1933 02 28.

Auglys

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1876 06 26 Jurginų k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 07 01–1920 11 04. 1931 m. gyveno Ukmergės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6148, išduotas 1931 01 22.

Augulis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1895 11 12 JAV. Kilęs iš Marijampolės apskr. Sasnavos vls. ir k. Tarnavo 1919 01 15–1920 03 14. LKKS Marijampolės skyr. narys. Gyveno Sasnavoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1027, išduotas 1928 10 20.

Augulis

Vladas, Igno sūnus

Gimė 1904 02 18 Pusbačkių k. Traupio vls. (Anykščių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo savanoriu 1920 10 14–1924 01 01, vėliau virštarnybiniu. Pripažintas savanoriu 1928 06 16 komisijos nutarimu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 308, išduotas 1928 06 09.

Augulis

Jonas, Simono sūnus

Gimė 1884 11 04 Alunčio k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). LKKS Panevėžio skyr. narys. Tarnavo 1919 03 14–1920 04. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1783, išduotas 1929 03 20.

Augulis

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1900 02 13 Kemėnų k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Atsargos viršila. Tarnavo 1919 04 06–1921 11 16. 1928 m. gyveno Laukuvoje. Buvo Šilalės nuovados vyr. policininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3046, išduotas 1929 06 25.

Augulis

Ignas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 11 13 Alytaus mst. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 01 05–1920 06 28. LKKS Alytaus skyr. narys. Apdov. anuliuotas. Nuteistas, medalį ir liudijimą privalėjo grąžinti 1934 m. Baustas 1933 10 22 6 m. sdk Marijampolės apyg. teismo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1598, išduotas 1929 02 21.

Augulis

Mečys, Jono sūnus

Gimė 1900 01 01 Klaibūnų k. Traupio vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 03 03–1920 04 03. 1929 m. gyveno Taujėnų vls. Balalių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3337, išduotas 1929 07 31.

Augulis

Leonas, Jono sūnus

Gimė 1901 02 05 Kuokšių k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 12–1920 06 18. 1928 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1782, išduotas 1929 03 20.

Augunas

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1898 06 28 Raguvos k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Mirė 1920 01 26. Apdov. išd. tėvui. Tarnavo 1919 05 26–1920 01 26. Mirė nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5790, išduotas 1930 10 31.

Augūnas

Petras, Baltraus sūnus

Gimė 1886 06 25 Žilionių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1923 09 09. Apdov. išd. žmonai Ievai. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5023, išduotas 1930 05 31.

Augūnas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1900 11 15 Totoriškių k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Įstojo į karo mokyklą 1919 03 07 savanoriu, vėliau mobilizuotas, 1921 11 21 paleistas į atsargą. 1928 m. gyv. Telšių mst. Buvo Plungės burmistras. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1333, išduotas 1928 11 23.

Augūnas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1900 10 12 Rizgonių k. Veprių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 08 14–1923 06 05 1 husarų pulke. Sav. LKKSK 1938 12 02. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10147, išduotas 1938 12 10.

Augustaitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1893 12 01 Gulbinavo k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Ats. vyr. pusk. Tarnavo savanoriu 1919 02 02– 1920 03 19 5 p.p., mobilizuotas 1920 11 19–1921 04 19. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8841, išduotas 1932 11 30.

Augustaitis

Pijus, Pijaus sūnus

Gimė 1898 01 25 Pašeimenių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Metrikuose – Augustas. Tarnavo 1919 02 14–1921 03 02. Sav. LKKSK 1934 10 31. 1934 m. gyveno Bartininkų vls. Daukšaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9535, išduotas 1934 11 21.

Augustinaitis

Aleksas, Adomo sūnus

Gimė 1901 05 04 Čiurų k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 06 05–1922 04 13. 1928 m. gyveno Naujamiesčio vls. Sargėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2210, išduotas 1929 04 17.

Augustinaitis

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1898 10 08 Graužių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 01 28–1921 11 14. 1928 m. gyveno Josvainių vls. Vainikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2325, išduotas 1929 04 24.

Augustinas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 11 06 Vaitkūnų k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 10 15–1922 04 19. 1928 m. gyveno Pabaisko vls. Miliukų vns. Kariuomenėje pavardę rašė Ugustinas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2476, išduotas 1929 05 31.

Augustinavičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1895 10 25 Steponų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 14–1920 05 20. Sav. LKKSK 1932 03 07. 1930 m. gyv. Alvito vls. Gražulėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8084, išduotas 1932 03 29.

Augustinavičius

Augustas, Stepo sūnus

Gimė 1901 08 08 Linkaučių dv. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 11–1920 04 30. Gyv. 1931 m. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6862, išduotas 1931 06 22.

Augutis

Stasys, Mataušo sūnus

Gimė 1900 06 13 Balninkų mstl. Balninkų vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 05 22–1921 10 21. Sav. LKKSK 1933 02 14. 1932 m. gyv. Želvos vls. Lukošiūnų dv. Vėliau išvyko į Braziliją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9040, išduotas 1933 02 28.

Aukščiūnas

Pranas, Motiejaus sūnus

Gimė 1895 01 20 Girininkų I k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 09–1920 01 20. 1930 m. gyveno Veiverių vls. Lizdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7679, išduotas 1931 12 23.

Aukštuolis

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1899 04 12 Liaušių k. Šešuolių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 19–1921 10 15. Sav. LKKSK 1933 02 14. Gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9039, išduotas 1933 02 28.

Aukštuolis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 08 07 Salečių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 05 19–1921 12 02. Gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6415, išduotas 1931 02 28.

Aulinskas

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 11 29 Likėnų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 22–1921 10 14. LKKS Panevėžio skyr. narys. 1928 m. gyveno Ramygalos vls. Vaidylų k. Buvo apdov. Vyčio Kryžiumi. Pripažintas savanoriu 1928 06 27 komisijos nutarimu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 416, išduotas 1928 06 26.

Austrevičius

Ignas, Andriaus sūnus

Gimė 1898 08 13 Angininkų k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 02 27–1921 12 16. LKKS Marijampolės skyr. narys. 1933 m. gyv. Marijampolės aps. Šumskų vls. Klevinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4020, išduotas 1929 11 13.

Aušiūra

Juozas Kostas, Antano sūnus

Gimė 1897 05 22 Paspirgėlių k. Šakių vls. (Šakių r.). Mirė 1932 Plieniškių (Repnavos) k. Šakių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 27–1921 10 14. 1929 m. gyv. Šakių vls. Plieniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4709, išduotas 1930 02 15.

Aušrota

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1897 11 15 Boblaukio k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 02 20–1921 02 18. LKKS Vilkaviškio skyr. narys. 1930 m. gyv. Kybartuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5328, išduotas 1930 0625.

Aušrota

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1902 10 12 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 11 26–1921 11 29. Gyveno Vilkaviškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3888, išduotas 1929 11 13.

Auštra

Jonas, Andriejaus sūnus

Gimė 1895 Kauniškių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1924 05 20. Apdov. išd. motinai Uršulei, gyv. Liubavo vls. ir k., ir žmonai Adelei Bartusevičienei. Tarnavo 1919 03 08–1920 03 13. Sav. LKKSK 1937 09 29. Mirė Ginkartų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10038, išduotas 1937 10 28.

Autukas

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1901 04 13 Makaronkos vns. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 04 03–1921 10 17. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. Slikių gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6618, išduotas 1931 04 02.

Avėnas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1890 10 14 Bogdžiūnų k. Adutiškio vls. (Švenčionių r.). Ats. vyresn. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 11–1920 04 02. LKKS Panevėžio skyr. narys. 1931 m. gyveno Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8286, išduotas 1932 04 30.

Avidonas

Ruvinas, Izraelio sūnus

Gimė 1902 01 02 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Įstojo sav. 1920 10 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9195, išduotas 1933 05 31.

Avižienis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1894 06 08 Anykščių mst. (Anykščių r.). Kapitonas. Sav. stojo 1919 05 20 į 1 p.p., paskui į karo mokyklą. 1936 m. suteiktas majoro laipsnis. Sav. medalį gavo 1928 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5717, išduotas 1930 10 31.

Avižienis

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1889 03 06 Stagarių k. Kriukų vls. (Joniškio r.). Tarnavo 1919 06 19–1920 04 17. 1929 m. gyveno Kriukų vls. Pileriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3717, išduotas 1929 10 21.

Avižienis

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1901 06 20 Narto Naujienos k. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 27–1920 03 20. 1930 m. gyv. Kvietiškio vls. Liepynų k.: 1933 m. – gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6617, išduotas 1931 04 02.

Avižinis

Domas, Antano sūnus

Gimė 1900 10 20 Lynežerio k. Marcinkonių vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 05 30–1921 11 20. 1929 m. gyveno Viešvilėje, prieš tai Naumiestyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4253, išduotas 1929 11 21.

Avižius

Benjaminas, Vinco sūnus

Gimė 1903 03 03 Antanavo dv. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1920 10 26–1922 10 15. LKKS Vilkaviškio skyr. narys. 1929 m. gyv. Vištyčio vls. Stirniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3972, išduotas 1929 11 13.

Avižius

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1899 01 14 Višakio Rūdos k. Višakio Rūdos vls. (Marijampolės r.). Sav. užsiregistravęs Kauno m. komendantūros registr. biure. Tarnavo 1919 01 15–1921 10 13. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7143, išduotas 1931 08 31.

Avižius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1901 05 18 Višakio Rūdos k. Višakio Rūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 08–1920 06 15, pašauktas 1921 10 28–1922 10 17. LKKS Marijampolės skyr. narys. 1929 m. gyv. Višakio Rūdos vls. Jūrės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4160, išduotas 1929 11 21.

Avižius

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1896 05 23 Višakio Rūdos k. Višakio Rūdos vls. (Marijampolės r.). Jaun. puskarininkis. Apdovanotas Vyčio Kryžiumi. Tarnavo 1919 01 04–1921 12 01. 1929 m. gyveno Vilkaviškio apskr. Vištyčio vls. Stirniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3971, išduotas 1929 11 13.

Azaravičius

Aleksandras, Kazio sūnus

Gimė 1902 03 02 Kalesninkų k. Alovės vls. (Alytaus r.). LKKS Alytaus skyr. narys. 1928 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1917, išduotas 1929 03 26.

Azaravičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 07 22 Kaune. Sav. LKKSK 1932 09 02. Tarnavo 1919 06 11–1920 06 19 ir 1921 11 10–1922 11 15. Gyv. Kaune. Baustas už chuliganizmą ne vieną kartą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8702, išduotas 1932 09 30.

Aželskas

Vincas, Prano sūnus

Gimė 1896 06 09 Naujienos k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 07 29–1922 01 01. Sav. LKKSK 1935 02 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9582, išduotas 1935 02 28.

Ažukaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1892 02 20 Mitraučiznos k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 11–1920 03 17. Sav. LKKSK 1939 06 10. 1929 m. gyveno A. Panemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10184, išduotas 1939 06 30.

Ažukaitis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1896 Šliniškių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 11–1920 12 22, paleistas dėl ligos. Sav. LKKSK 1933 01 03. 1933 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9001, išduotas 1933 01 31.

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt