lankymasis šioje svetainėje

 
 


Saldutiškis

38-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 61 autorius, 120 straipsnių, 1412 puslapių, 400 egzempliorių. 2019 m.

Straipsnių autoriai

Jūratė Baltrukaitienė redaktorė, monografijos sudarytoja.
Gintautas Baltrukaitis matematikas, restauratorius.
Jonas Belopetravičius žurnalistas, mokytojas, kraštotyrininkas.
Jonas Bivainis straipsnio autorius.
Stanislovas Buchaveckas istorikas.
Jonas Būtėnas – dainininkas.
Loreta Cigelskienė bibliotekininkė.
Regina Dagytė – kraštotyrininkė.
Kęstutis Dambrauskas braižytojas.
Aistė Dičkalnytė menotyrininkė.
Klaudijus Driskius fotomenininkas, žurnalistas.
Aira Dubikaltienė kartografė.
Antanas Gasperaitis – filologas, kraštotyrininkas.
Silvestras Gimžauskas kunigas, knygnešys, lietuvybės puoselėtojas.
Ona Graužinienė mokytoja.
Dainius Guobis ekonomistas, knygų autorius, redaktorius.
Vytas Jurka straipsnio autorius.
Vytautas Jurkūnas braižytojas, dailininkas.
Balys Juodzevičius pedagogas, muziejininkas, kraštotyrininkas.
Petras Kanevičius inžinierius restauratorius, kultūros paveldo ekspertas.
Alena Kaušilienė (Dičiūtė) kultūros darbuotoja.
Lidija Kavaliauskienė kartografė.
Renata Kilinskaitė paveldosaugininkė.
Libertas Klimka – gamtos mokslų daktaras, etnologas, istorikas, profesorius, naujų tarpdisciplininių mokslo šakų – paleoastronomijos ir etnokosmologijos – pradininkas.
Povilas Krikščiūnas filologas, tautosakininkas.
Danutė Krištopaitė – tautosakininkė, humanitarinių mokslų daktarė, redaktorė.
Viktoras Kuprevičius kultūrologas, kolektorius.
Valdas Kuzelis straipsnio autorius.
Jonas Laurinavičius žurnalistas.
Unė Lašinskaitė – matematikė.
Austra Lašinskienė zooinžinierė, kultūros darbuotoja.
Rimantas Lisauskas architektas, dizaineris, dėstytojas-lektorius.
Kazimieras Lukoševičius straipsnio autorius.
Venantas Mačiekus – ekonomistas, kraštotyrininkas, redaktorius, Jono Basanavičiaus premijos laureatas.
Danutė Marcinkevičienė straipsnio autorė.
Žaneta Markevičienė vertėja, filologė, dialektologė, docentė, humanitarinių mokslų daktarė.
Aurimas Markevičius filologijos mokslų daktaras.
Kazys Misius inžinierius, istorikas, kraštotyrininkas.
Antanas Nezabitauskas muziejininkas.
Antanas Rupeika architektas, kultūros paveldo tyrinėtojas.
Marija Rupeikienė architektė, kultūros paveldo tyrinėtoja, humanitarinių mokslų daktarė.
Andrius Rūkštelė etnografas, dailininkas.
Elena Skudutytė Svarauskienė straipsnio autorė.
Jurgis Stašaitis biologas, gamtos mokslų daktaras, docentas.
Valdas Striužas istorikas, kraštotyrininkas, knygų autorius.
Veronika Subačienė mokytoja, kraštotyrininkė.
Tadas Šidiškis – geografas-kartografas, kultūros paveldo ekspertas.
Birutė Šilinskienė straipsnio autorė.
Valentas Šiaudinis matematikas, knygų autorius.
Romualdas Šimkūnas geografas, gamtos mokslų daktaras.
Giedrė Šimkūnaitė mokytoja, kultūrininkė.
Romualdas Šinkūnas enciklopedijų mokslinis redaktorius.
Bronius Šliogeris – inžinierius, Saldutiškio seniūnas, fotografas.
Karolis Šliogeris dizaineris, fotografas.
Elena Trimonytė kraštotyrininkė.
Bronius Ulčickas muzikantas.
Aldona Vasiliauskienė istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė.
Angelė Vilutytė Rimševičienė Lietuvos mokslo premijos laureatė, klasikinių kalbų dėstytoja, žodynų sudarytoja, redaktorė.
Gintautas Zabiela archeologas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Pranas Zemlevičius etnologas.
Antanas Žilėnas tiltų ir kelių inžinierius, istorikas, knygų autorius.

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt