lankymasis šioje svetainėje

 

 

Saldutiškis
38-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 61 autorius, 120 straipsnių, 1412 puslapių, 400 egzempliorių.

Asmenvardžių rodyklė (5 743 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Ž Rusų kalba

 

A
Aarne A. 1009
Abarius L. 393, 395–400, 402–406, 408–411, 414, 417, 434, 439
Abarius Laimonas 392, 393, 442, 452
Abelis 368
Abo Juozas 768
Abromaitis P. 302
Abukevičius Petras 205, 841, 842
Abukevičius Ramūnas 205
Adalpienė 727
Adamkus Valdas 102
Adamonytė Veronika 48
Adomaitis Pranas 123
Adomaitis J. E. 234
Adomauskaitė Stasė 759
Adomauskas Leonas 759
Adomavičiūtė-Urbanienė Veronika 663
Adomėnaitė Paulina 835
Adomienė 693
Adomukas, slap. 309
Aginytė I. 775
Agota, šv. 221
Aidas, slap. 488
Aidietis Petras 385
Aidukai 615
Aidukaitė Teklė 671
Aidukas 614
Aidukas Antanas 671
Aidukas Bronius 671
Aidukas Jonas (Ežys) 604
Aidukas Juozapas (Gaidukas) 671
Aidukas Juozas 424
Aidukas Kazimieras 671
Aidukas Steponas 671
Aidukas-Liepa Jonas 424
Aidukas-Tarzanas Adolfas 401
Aidukienė Anastazija 185
Aidukienė D. 659
Aidukienė Edita 830
Akiras-Biržys, slap. 319
Akmuo, slap. 478
Albertinienė Erika 528
Aldukevičienė (Aldukienė) 1063
Aldukevičius 1059
Aldukevičius (Aldukas) 1060–1064,
1066, 1067
Aldukevičius Antanas 1063, 1067
Aldukevičius Jurgis 1061–1063
Aldukevičiūtė Nastutė 1060
Aldusevičiai 517
Aldusevičius A. 387
Aldusevičius J. 376, 380, 382
Aldusevičius Jokūbas 517
Aldusevičius Pranas 517
Aldusevičius-Kilpa J. 440, 445, 446
Aldusevičius-Kilpa Jonas 436, 437, 439, 453–455
Alekna A. 763
Alekna Andriejus 510
Alekna Antanas 510
Alekna Gubertas 381
Alekna Jeronimas, Justo 475
Alekna Jonas 381, 510
Alekna Jonas-Žilvitis, Juozo 478
Alekna Jurgis 510
Alekna Justas 475
Alekna Kajetonas 654
Alekna Kazimieras 510
Alekna Motiejus 510
Alekna Simonas 513
Alekna V. 776
Alekna Vaclovas 496
Alekna Viktoras 334, 343
Aleknaitė A. 780
Aleknaitė Angelė 510
Aleknavičius Stanislovas 161
Aleknos 510
Aleksevičius Petras 94
Aleksiejūnas V. 219, 247
Aleksynas K. 1072
Alesionkienė M. 838
Aleškevičius-Lubinas, Ąžuolas,
Algirdas 424
Alfa, agentas 413
Algimantas, kunigaikštis 414, 419
Algirdas, kunigaikštis 372, 375, 404, 405, 677
Ališauskas K. 383
Aliulis Vaclovas 328
Almonaitis V. 376, 380, 382
Ambrasaitė Giedrė 588
Ambrasaitė Verutė 588
Ambrasas Juozas 588
Ambrasas Zenonas 588
Ambraška J. 764, 809
Ambraška Jurgis 805
Ambrazaitė Elena 187
Ambrazevičienė J. 840
Ana, šv. 451
Andersenas 1079
Andrašius 117
Andreikėnas Simonas 442
Andreikėnas-Pūgžlys Simonas 396, 432, 433, 439, 440, 447
Andriusevičiai 961
Andriusevičius Fulgencijus 961
Andriusevičius J. 416
Andriusevičius Jurgis 959, 961
Andriušis Pulgis 961
Andrulėnaitė Irena 562
Andziulis Pijus 217, 222
Anikejevas 452
Aninkevičiai 587, 589
Aninkevičienė Elena 587, 588
Aninkevičienė Leokadija 588
Aninkevičienė Ona 587
Aninkevičienė Veronika 589
Aninkevičius 565, 594
Aninkevičius Antanas 587, 589
Aninkevičius Antanas (Algirdas) 588
Aninkevičius Teofilis 564, 587–589, 592
Aninkevičiūtė Bronė 587–589
Aninkevičiūtė Emilija 587, 588
Aninkevičiūtė Teofilė 549, 587, 589
Aninkevičiūtė Veronika 587, 588
Aninkevičiūtė Verutė 589
Antanaitis Evaldas 591
Antanaitis P. 772, 795
Antanaitis Pranas 769, 771, 783
Antanas Paduvietis, šv. 349, 351, 354
Antanas, šv. 136, 258, 292, 338, 528, 543, 696, 1006
Antanavičius Jurgis 501
Anušauskas A. 402
Apanavičius Romualdas 4
Apeikis 116
Araminas-Šermukšnis Vincas 406, 424
Araminas-Varnas Petras 406
Aras, slap. 487, 488
Artimavičienė Monika 850
Arūnas, slap. 422
Astrauskas Jurgis 236
Astrauskas K. 181
Ašenbergas Boleslovas 96
Aškiniai 502, 517
Aškinienė Ona 517
Aškinis 478
Aškinis Antanas 502
Aškinis Antanas-Akmuo, Skirpstas,
Kajetono 477
Aškinis Jokūbas 505
Aškinis Juozas 517
Aškinis Kazimieras 503
Aškinis Mykolas 500
Aškinis Vladas 502
Aškinis-Dagilis 414
Aškinytė-Šerėnienė Juozapota 662, 663
Atkočiūnaitė Ona 359
Atkočiūnas Zidorius 359
Audzijonis (Audzevičius) Antanas 303
Augučiai 578
Augutienė Julija 577
Augutienė Veronika 580
Augutis 48
Augutis Adomas 577
Augutis Bronius 577
Augutis Jonas 577
Augutis Juozapas 577
Augutis Juozas 759
Augutis K. 121
Augutis Kazys 119
Augutis Pranas 577, 578, 580
Augutis Vincas 577, 841
Augutytė Aldona 142
Augutytė Elena 577
Augutytė Eleonora 760, 772, 785
Augutytė Veronika 577
Aukštaitis 408
Aukštuolis Motiejus 304
Ausiejus Juoskis 989
Avižieniai 517
Avižienis 454
Avižienis Adolfas 517
Avižienis Antanas 424, 454, 757
Avižienis Jonas 382, 517
Avižienis Kajetonas 517
Avižienis Vladislovas 348
Avižienis-Balanas Bronius 438–440
Avižonienė Marijona 857
Azanovas 707
Ažušilis 413
Ažušilytė V. 451
Ąžuolas, slap. 399
Ąžuoliukas, slap. 429

 

B

Babrauskaitė Birutė 576
Babrauskas Antanas Vytautas 576
Babrauskas Pranas 479
Babrauskas-Rožė Anupras 414
Babravičius Jurgis 305
Bacenbergeris 1087
Bačianskas B. 73
Bagdonas Juozas 340
Bagdonas V. 221, 258, 355
Bagdonas Vytautas 354
Bagdonavičius Jonas 850
Bagdžiūnaitė Kristina 328
Bagdžiūnas K. 174
Bakanas Stasys 162
Bakšys Juozapas 232, 324
Bakšys Juozas 617, 618
Bakšys P. 1076
Bakutis 48
Balaišienė Veronika 836
Balandis, slap. 470
Balašaitis Antanas 341
Balčiūnai 499, 1024
Balčiūnaitė 616
Balčiūnaitė J. 790
Balčiūnaitė Vlada 615
Balčiūnaitė-Graužinienė Genė 187
Balčiūnas 51, 144, 145, 176, 626, 821, 1024
Balčiūnas D. 416
Balčiūnas Danielius 1075
Balčiūnas Edvardas 642
Balčiūnas Gabrielius 497
Balčiūnas J. 441
Balčiūnas Juozapas 499
Balčiūnas Justinas 174
Balčiūnas Kazimieras 400
Balčiūnas Laurynas 48
Balčiūnas M. 52, 430, 441
Balčiūnas Mykolas 48, 51, 400, 555
Balčiūnas Mykolas, Lauryno 48
Balčiūnas Petras 114
Balčiūnas Pranciškus 48, 49, 52
Balčiūnas Tomas 48
Balčiūnas Viktoras 499
Balčiūnas-Perkūnas Kazimieras 415, 424, 443, 446
Balčiūnas-Perkūnas Kazys 397, 399
Balčiūnas-Titnagas Mykolas 399, 415
Balčiūnienė 613
Balčiūnienė Kotryna 512
Balčiūnienė Teresė 48
Balčius Valentinas 242
Baldiševičiūtė J. 776
Balevičius Kęstutis 609
Baliukas Jonas 162
Baliūnas Ladislovas 363
Balys J. 843
Balsys Kostas 345, 367
Baltaduonienė 1028
Baltaduonienė Vilė 432
Baltaduonis 636, 637
Baltaduonis Mykolas 70, 165
Baltaduonis Petras 602–604
Baltaduonis Sigitas 603
Baltakis Teodoras 106, 107, 148
Baltakys Jonas 748
Baltienė Jadvyga 962
Baltys Julius 824
Baltys Stasys 174, 824
Baltrukaitienė Jūratė 4, 16, 345, 484, 851, 896, 908, 918, 926, 938, 954, 962, 1075, 1097, 1099
Baltrukaitis Gintautas 16, 139, 207, 209, 344, 351, 352, 356, 358, 667, 741, 848, 1099
Baltrukaitytė Evelina 16
Baltrūnas Valentinas 4
Baltušis J. 763
Baltušis Jonas 345
Baltušytė Violeta 4
Bandzevičius Kazimieras 356
Banėnas J. 750
Banevičienė Danutė 775
Banga, slap. 479
Baniulis Algis 348
Banys Mačislovas 239, 365, 411
Baranauskas 413
Baranauskas Adomas 156
Baranauskas Antanas 976
Baranauskas Kazys 156, 169
Baravykas 416
Baravykas Gediminas 610
Baravykas Kęstutis 610
Baravykas Vaclovas 610
Baravykas Vytautas 610
Baravykienė (Žilėnaitė) Baniutė 602–604
Baravykienė Vanda 610
Barbora, karalienė 847
Bardišauskas J. 340
Barekleipkis 523
Barinsiokaitė Leokadija 502
Barisa 340
Barisa-Rimtautas Mindaugas 414
Barkonienė Julija 999
Baronas 72, 149
Baronas Anupras 757
Baronas Boleslovas 726
Baronas Juozas 151
Baronas Kazimieras 157
Baronas Kazys 70, 165, 170
Baronas Stasys 759
Baronienė E. 763
Baronienė Julija 827
Baronienė Marijona 70
Barskevičienė E. 239
Bartašiūnienė Adelė 357
Bartoševičius 495
Bartoševičius Jurgis 495
Barzdyla 465
Basanavičius J. 16, 124
Basanavičius Jonas 119
Basijokaitė Teklė 631
Basys-Pavasaris, Švyturys Leonardas 415
Basys-Putinas Leonardas 393
Bastaitytė-Glažė N. 1078
Baškytė D. 780
Bataitis S. 1078
Batoras Steponas 619
Batūra Romas 599
Baubinienė 414
Baublys 453
Baublys, slap. 453
Baublys Vincas 350
Baubonis Z. 39
Baužys Algimantas 662
Baužys Kazimieras 660–662
Baužys Vilius 662
Baužytė Irutė 662
Belevska 497
Beliukevičius Kajetonas 508
Belopetravičius Jonas 1086, 1099
Benešius Benas 558
Benešius Domas 558
Benešius Edvardas 558
Benešius Kazimieras 558
Benešius Kęstutis 558
Benešius Mantas 558
Benešius Ramūnas 558
Berčys Jurgis 370
Beresnevičius Aleksandras 296
Bergas Viktoras 132, 152
Beričis (Berčys) Vincas, Jurgio 370
Berija 790
Berija Lavrentijus 143, 194, 195
Berkas 558
Bermanas 60
Bernackis 279
Bernardinas, šv. 16
Bernotas A. 117
Bernotas Adomas 114
Bertašius 480
Beržas, slap. 402
Beržas (Kerštas), slap. 429
Bialockis Ferdinandas 507
Bieliauskas Petras 378, 388, 390
Bieliauskas Pranas 321, 617, 618
Bielinis Kipras 110
Bieliūnas Adolfas 160
Bieliūnas Pranas 55, 166, 169, 189
Bielova J. 783
Bijūnėlis 464
Bikelis 497
Bikelis-Siaubas Jonas 464
Bikelytė Vida 826
Bikus 857, 859, 875, 937, 943, 989, 992, 993
Bikus Jurgis 664
Bikus Justinas 508, 513
Bikus Kristupas 503
Bikus L. 927, 931, 932, 935–937
Bikus Liudas 121
Bikus Liudvikas 926, 931
Bikus Martynas 508
Bikutė Marcelė 664
Bikutė Ona 555
Bikutė Teklė 508
Bikuvienė (Rukaitė) Regina 639
Bikuvienė Viktorija 513
Bilaišis 679
Bilaišis Antanas 413
Bilaišis Matas 499
Bilaišis Petras 671, 672
Bilaišytė Paulina 582
Bileišienė Jūrėna 416, 432
Bileišienė Teresė 625
Bileišis Albertas-Žaibas, Petro 478
Bileišis Antanas 499
Bileišis Kazys 111
Bileišis-Ilgūnas Pranas 424
Bilevičius Danielius 519
Biliūnas A. 387, 614, 615, 778, 806, 809–812
Biliūnas Algimantas 613
Biliūnas Antanas 124, 377, 613, 779, 809
Biliūnas J. 766
Biliūnas Jonas 613
Biliūnas Juozas 613
Biliūnas Mykolas 613
Biliūnienė 852
Biliūnienė (Gražytė) Zuzana 613
Biliūnienė K. 778
Biliūnienė Kunigunda 124, 502, 613, 779, 809
Bilkiai 515, 516
Bilkis Antanas 516
Bilkis Laimutis 1010
Bilkis Petras 107, 148, 516
Bilkis Stasys 515
Bilkis Vladas 515
Bilkis-Kavarskas Antanas 381, 393, 398, 414, 415, 424, 425, 432, 439, 443,446
Bimba Aleksas, Broniaus 424
Bimba Jurgis 386, 388
Bimba Kasparas 424
Bimba Vladas 437
Bimba-Lakūnas Vladas 425
Bimbienė 327
Binkis K. 793, 822
Birbilas J. 335
Biruvienė Regina 639
Biržiška V. 299
Bitautas P. 178
Bitinas, slap. 719 S
Bitkevičius Jonas 959, 961
Bitukas 1058
Bivainiai 549, 572, 574
Bivainienė (Svarauskaitė) Anelė 564
Bivainienė (Valiulytė) Marijona, Jokūbo 574
Bivainienė Agota 577
Bivainienė Anelė, Juozo 574
Bivainienė Edita 580
Bivainienė Elena 573, 574, 577, 578
Bivainienė Janina 615, 616
Bivainienė Natalija 573, 574
Bivainienė Paulina 582
Bivainienė Taklia 582
Bivainis 1031
Bivainis Antanas 546, 549, 551, 576, 577, 581, 582
Bivainis Gediminas 151, 574, 760
Bivainis J. 98, 121, 552, 573, 574
Bivainis Jonas 97, 119, 549, 551, 576, 582, 583, 590, 957, 1099
Bivainis Juozapas 580
Bivainis Juozas 549, 572, 574
Bivainis Jurgis 838
Bivainis Justas 515
Bivainis Kazimieras 576, 577, 582
Bivainis Mikas 576
Bivainis Mykolas 549, 559, 575, 576
Bivainis P. 439
Bivainis Pranas 577, 578, 580, 581
Bivainis R. 574
Bivainis Rimantas 572–574
Bivainis Sigitas 577, 580
Bivainis V. 836
Bivainis Vincas 549, 572, 574, 575, 580
Bivainis Vytautas 582, 583
Bivainis Vladas 561, 575
Bivainis Žydrūnas 583
Bivainis-Girėnas Kazys 425
Bivainis-Kvietys Povilas 425
Bivainytė Agnė 580
Bivainytė Akvilė 579, 581
Bivainytė Akvilė (Evilija) 577
Bivainytė Angelija Kazimiera 575
Bivainytė Bronė 574
Bivainytė Elena 574, 576
Bivainytė Elzė 581
Bivainytė Elžbieta 577–579
Bivainytė Genutė 581–583
Bivainytė Irena 577, 578
Bivainytė Jadvyga 574
Bivainytė Laura 583
Bivainytė Ona 574
Bivainytė Renata 583
Bivainytė Stasė 574
Bivainytė Tapilia 582
Bivainytė Teklė 592
Bivainytė Teofilė 576
Bivainytė Vaida 574
Bivainytė Veronika 577, 582
Bivainytė Vilia 582, 583
Bivainytė-Bakanienė Renata 582
Bivainytė-Bražiūnienė Irena 576, 577
Bivainytė-Livarauskienė Elžbieta 577
Biveinis Jonas 749
Biveinis Liudvikas 497
Biveinis Vladas 385
Bizauskas Kazys 623
Bykovskis 277
Byla Stasys 781, 783

Bylenšteinas 1087
Bylienė Teodora 781, 783
Byras 338
Bytautas V. 113, 121, 122
Bytautas Vincas 114, 121
Bytautas Vincas Julius 121, 159, 162, 178
Bladzius 682
Blaškauskas Stasys 425
Blaževičius-Perkūnas Kazys 406
Blažiai 503, 682, 690, 691, 709
Blažienė Birutė 828
Blažienė Grasilda 4
Blažiokai 691
Blažiūnaitė Akvilė 364
Blažiūnaitė Genovaitė 184
Blažiūnas Kazys, Liudo 370
Blažiūnas Liudas 370
Blažiūnas Petras 181
Blažiūnas Vytautas 760
Blažiūnas-Budrys Vytautas 425, 453
Blažiūnienė Emilija 181
Blažiūnienė Teresė 364
Blažius (Pilipavičius) 706
Blažiūtė Anciutė 706
Blažys 400, 423
Blažys (Lauras) 613
Blažys Albertas 470
Blažys Gabrielius 503
Blažys Jonas 695
Blažys Justas 839
Blažys Kazys 698, 754
Blažys Simonas 503
Blažys Vincas 505
Blažytė Ancė 685
Blažytė Anciutė 707–709
Blažytė-Baužienė Danutė 4
Blažytė-Dybauskienė Teklė 772
Blažūnienė Aldona 637
Bliudis Juozas 523
Bliūdys Jonas 815
Bliudžius 166
Bliudžius J. 114–117, 169, 171, 173, 338, 815, 816
Bliudžius Juozas 119, 143, 168, 170, 172, 183
Bliudžius Paulius 354
Bliudžiūtė Julija 168
Bložys (Blažys) Vincas 379
Bogdanovas 478
Bona, karalienė 194
Bopas 1087
Borisevičienė Leokadija 178
Borisevičius Mykolas 160, 623
Borisionokaitė Leokadija 809
Borisiūnas Vytautas 173
Borovikienė Birutė 362
Boruta K. 340
Boruta Kazys 339
Boskas 340
Boskas Jonas (Giovanni Bosco), šv. 218, 765
Bosko Jonas (Don Bosco) 335
Branickytė Rožė 91
Brazaičiai 770, 795
Brazaitis Juozas 773
Brazauskai 354, 515, 521
Brazauskas Algirdas 366
Brazauskas J. 111
Brazauskas Jonas 111, 515
Brazauskas Silva 515
Brazauskas Stanislovas 315
Brazdeikis Vytautas Steponas 348
Brazdys 1068
Brazdys A. 115, 116
Brazdys B. 114, 168, 170, 171, 816
Brazdys Bronius 165, 166, 815
Brazdys J. 522
Brazdys Juozas 521
Brazdžius 167
Brazdžius B. 114
Brazys 168
Brazys Teodoras 618
Bražėnas Benediktas 495
Bražiūnaitė Dalia 577, 578
Bražiūnaitė Vilma 577, 578
Bražiūnas Dovydas 579
Bražiūnas Irmantas 577, 578
Bražiūnas Rimantas 577, 578
Bražiūnas Simonas 579
Bražiūnienė Eglė 579
Breiva 629
Breiva Faustas 591
Breiva J. 231–237, 261, 268, 271, 275, 277, 315–322, 324, 613, 618, 619, 621, 622, 659
Breiva Jonas 617
Breiva Juozapas 235, 268, 652, 653, 655
Breiva Juozapatas 314, 617
Breiva Juozas 110, 119, 230, 239, 262, 310, 314, 323, 324, 613, 617, 620–623, 632, 668, 740, 744, 779, 809, 1090
Breiva Jurgis 617
Breiva Mantas 590, 591
Breiva Miglė 591
Breiva Rimvydas 591
Breiva Romas 590
Breiva Sigitas 590, 591
Breiva Tomas 590
Breiva Vygantas 590
Breivaitė Ona 617, 623
Breivaitė Salomėja 617
Breivaitė Scholastika 314
Breivaitė Skolastika (Skolė) 617
Breivaitė-Antanaitienė Miglė 591
Breivienė (Šimavičiūtė) Veronika 314
Breivienė Giedrė 591
Breivienė Lolita 591
Breivienė Regina 590
Breivienė Toma 591
Breivienė Veronika 617
Breivienė Vilija 590
Breivos 617
Bretkūnas 297
Bretkūnas Jonas 295
Bretkūnas S. 1087
Brocė Johanas Kristofas 74
Broel-Plateris Gustavas 87
Broel-Plateris Vilhelmas 80
Broendegaard V. J. 850
Bronišiai 68
Brukštienė E. 616
Brukštienė Kotryna 665
Brukštienė Onutė 644
Brukštus (Jaura) 613
Brukštus (Kopkis) 613
Brukštus (Latvis) 613
Brukštus (Navininis) 613
Brukštus (Taparas) 613
Brukštus (Verma) 613
Brukštus Aivaras 644
Brukštus Antanas 409
Brukštus Antanas, Antano 473
Brukštus Antanas-Naras, Juozo 473
Brukštus Donatas 644
Brukštus Gubertas 644
Brūkštus J. 835
Brukštus Juozas 515
Brukštus Justas 107
Brukštus K. 778
Brukštus Kazys 1023
Brukštus Kristupas 503
Brukštus Petras 665
Brukštus Pranas 665
Brukštus Valentinas 665
Brukštus-Ulanas Pranas 453
Brukštus-Ulonas (Dragūnas?) Pranas 425
Brukštus-Valentinas Kęstukas 425
Brukštutė 672
Brukštutė B. 776
Brukštutė Vilė 644
Brukštuvienė (Butkūnaitė) Ona 1033
Bubnys Arūnas 4
Bubuliai 673
Bubuliai (Jančiai) 671
Bubulienė U. 443
Bubulis Jonas 670, 673, 866
Bubulis Juozas 670, 672
Bubulis K. 401
Bubulis Kazimieras 174
Bubulis Petras 672, 675, 679
Bubulis Pranas 517
Bubulis Pranas 672
Bubulis-Algimantas Kazimieras 401, 402, 425
Bubulis-Garnys Liudas 425
Bubulys Antanas 671
Bubulys Jonas 671
Bubulys Juozas 671
Bubulys Petras 671, 672
Bubulys Pranas 671
Bubulytė Verutė 142
Bubulytė-Kaselienė Bronė 402
Buchaveckas Stanislovas 802, 1099
Bučas Jonas 94
Bučas Mataušas 94
Bučas Steponas 94
Bučys P. 786
Budriai 458, 459
Budrienė Aldona 459
Budrienė Stasė 458, 459
Budrikis Julius 342
Budrys J. 459
Budrys Jonas 458
Budrys Petras 460
Budrytė Stasė 458, 459, 460
Bugailiškienė E. 658, 780
Bugenis M. 309
Bugenis Motiejus 308
Buivydaitė Angelė 522
Buivydas-Grafas Juozas 470
Buivydienė J. 657
Buivydienė Marcelė 495, 526
Buivydis Antanas 419
Buivydis Antanas, Jono 424, 435, 437, 443, 446
Buivydis Jokūbas 511
Buivydis Jonas 435, 437, 443, 446
Buivydis Juozas 525
Buivydis Steponas 511
Buivydis Vaclovas 413
Buivydis-Grafas J. 399, 433, 434, 439
Buivydis-Grafas Juozas 398, 402, 413, 415, 418, 429, 437, 448, 470
Buivydžiai 511
Bukauskas Albinas 761
Bukertienė (Kirkaitė) Ona 663
Bukonienė Marija 808
Bukonis Balys 517, 808
Bulaukienė T. 1074
Bulhakas Janas 34
Bulika 702
Bulika Antanas 777
Bulika Bronius 327, 337, 341, 758, 777, 1075
Bulika Juozapas 501, 503
Bulika Juozas 564, 565
Bulika Mykolas 499
Bulika V. 123
Bulika Vigantas Jonas 186
Bulika Vincas 512
Bulika-Skrajūnas Juozas 557
Bulikos 715
Bulka 481, 482
Bulka A. 416, 417
Bulka Alfonsas 415
Bulka Antanas 402, 409, 480, 481
Bulka Antanas-Dainius, Lakštingala,
Kuršaitis, Vinco 404, 474, 481
Bulka J. 405, 482
Bulka J. A. 477
Bulka Jeronimas 381, 416
Bulka Jeronimas, slap. Deimantas 472
Bulka Juozas 402, 404, 406, 408, 409, 413, 416, 443, 479, 480
Bulka Juozas-Svajūnas, Skrajūnas,
Laimutis, agentas smogikas Bimba,
Vinco 400, 403, 405, 406, 408–412, 413, 415, 416, 419, 450, 474, 480, 481
Bulka Silvas 511
Bulka Vincas 480
Bulka-Bulbienis Kazys 426
Bulka-Čižikas Jonas 426
Bulka-Dainius, Kuršaitis, Lakštingala
Antanas 404, 405, 406, 408, 410, 413, 415
Bulka-Deimantas Jeronimas 391
Bulkai 404, 502
Bulkaitė Monika, Juozo 483
Bulkas Antanas 502
Bulkas Vincas 502
Bulka-Titnagas, Deimantas Jeronimas 415
Bulkienė V. 416
Bulkienė Veronika 511
Bulkienė-Daina Marijona 400, 409, 413
Burba A. 302
Burba Aleksandras 301, 543
Burba Jonas 540
Bureika Rimgaudas 798
Bureikaitė Aleksandra 114
Bureikaitė Jolita 829, 984
Bureikienė (Rukšėnaitė) Veronika 984, 1031
Bureikienė Stasė 185
Bury 65
Burkšaitienė L. 1072
Burokas 778
Busilas A. 763, 764
Busilienė S. 358
Buskaru V. 1079
Buškovas 451
Butavičius 616
Buteliauskas 752
Buteliauskas Liudas 113, 114, 751, 753, 778
Būtėnas Jonas 1092, 1099
Buterlevičienė Sofija 517
Buterlevičius Teodoras 517
Buterliauskas-Tarzanas Jonas 403
Butkus Juozas 517
Butkus Viktoras 348
Butleriai 82
Butleris 68
Butrimai 90, 400, 401
Butrimaitė-Laurinėnienė-Daina Ona 400, 401, 426
Butrimas Bronius 401
Butrimas Stasys 401
Butrimas-Vaidila Povilas 398, 400, 426
Butrimienė Julija 401
Butvilaitė Rasa 4
Butvilas Vladas 755
Bužas Mantas 555
Bužas Rimas 555

 

C

Carenka 476
Cezaris 472
Charazovas V. 134
Chazovas 419
Chodkevičiūtė Ona 78
Chojeris 689
Chominskis Zigmantas 85
Chriciničius Ivanas 499
Christiničius 493, 499
Chruščiovas 690, 692
Cibas Danys 426
Cibavičienė 752
Cibavičienė M. 754
Cibavičienė Marija 752, 754
Cibavičius S. 184
Cibavičius Silvestras 184
Cibulskis 392
Cicėnas Petras 404

Cicėnas V. 71
Cicėnas-Erškėtis Mykolas 423
Cicėnas-Žalgiris Petras 401
Ciepliakas Janas 617
Cigelskienė Loreta 15, 656, 1099
Cijonai 727
Cijūnėlis Robertas 495
Cikas 403, 434, 471
Cikas Petras 470
Cikota Andriejus 217, 218
Cikota Andrius 617
Cimbolaitis Algimantas 440
Cimbolenka J. 834
Ciunėlis 851
Ciunėlis Robertas 908–911, 916
Cukuras Viktoras Vilius 351
Cukuras Vilnis Viktoras 244
Cviečkus Jaskus 1011–1014

 

Č

Čapskaitė Juozapota 94
Čapskis Adolfas 66
Čapskis Stanislovas 83
Časas Leonas 789
Čeberakas Baltramiejus 507
Čeberiokas Juozapas 351, 355, 363
Čeberiokas Juozas 558
Čekutienė 413, 414
Čepanas Marijonas 677
Čepliejus V. 1068
Čeponas-Pempė Juozas 426
Čeponis 701
Čeponis A. 111
Čeponis Antanas 111
Čeponiukas 677
Čeponytė Elena 688
Čepukienė Margarita 361, 365
Čepulis 509
Čepulis Feliksas 106, 147
Čepulis Juozas 119
Čepurna Juozas 573
Čepurnaitė-Pelėdienė Uršulė 573
Čerkasovas 276
Černiachovskis 413
Černiauskaitė J. 180
Černiauskas Domas 114
Černiauskas P. 237
Černiauskas Pranciškus 506
Černiauskas S. 181
Černiauskas Vytautas 616
Černiauskas-Lokys Romas 438
Černiauskienė B. 657
Černiauskienė Genutė 831
Černiauskienė V. 657
Čerpavičienė Chaja 145
Čerpavičius Kizelis 145
Čerpavičius Šimchė 145
Čerpavičiūtė Chana 145, 761, 762
Čerškus 607
Čėsna 94
Česnauskaitė R. 366
Čestas (Čiastas)-Barzda Jonas 426
Čestas Zenonas 826
Čestienė Veronika 517
Čestovičienė Teklė 502

Čibinienė 463
Čibinis Algimantas 463
Čibiras A. 427
Čibiras Algimantas 426
Čibiras Kristupas 617, 618
Čibiras L. 71
Čibiras Vytautas 426
Čičas-Krugiškis A. 113
Čičeliai 635
Čičelienė Adėlė 635
Čičelis 635
Čičelis J. 744
Čičelis Jonas 404
Čičelis Petras 635
Čičelis-Ramūnas Jonas 406
Čičelis-Tėvas Jonas 407
Čičelis-Ūdra A. 417
Čičelytės 635
Čigrevskis Vincas 505
Čikštė 384
Čipiniai 499
Čipinienė Alžbieta 499
Čipinienė Elžbieta 70
Čipinis Antanas 499
Čipinis Jonas 499
Čipinis Juozapas 499
Čipinis Juozas 151
Čipinis Kazimieras 499
Čipinis Silvestras 499
Čipinis Vladas 1094
Čipinys Petras 399
Čipkus Juozas 137
Čiplys Albinas, Jono 436
Čiplys Jonas 436
Čiupailas Stasys 350
Čiurlionis Mikalojus Konstantinas 15, 16, 34, 687, 697, 851–856, 858–868, 870, 871, 874, 877, 921, 924, 927, 929, 934, 936, 938, 954, 955, 957, 958, 967, 968
Čižauskas (Polinauskas) Vladas 235
Čižauskas Vladas 262
Čižiūnas V. 764
Čižiūnas Vaclovas 805
Čobotas Medardas 15

 

D

Dabulevičius Karolis 378
Dagilis 478
Dagys 470, 471, 475, 607
Dagytė E. 1024–1026, 1034
Dagytė R. 1020, 1021, 1027, 1031, 1032
Dagytė Regina 967, 1099
Dailidė Edvardas 746
Dailidė Hubertas 856
Dailidė Juozas 754
Dailidė Stepas 756
Dailydė 157
Dailydė Juozas 107, 148, 999
Dailydė Jurgis 502
Dailydė Liudas 111
Dailydė Tomas 502
Dailydė Vincas 159, 162, 181
Dailydė-Erodas Gubertas 426
Dailydė-Liedis Albertas 392, 419, 424, 434, 445
Dailydės 502
Dailydienė Eleonora 999
Daina, slap. 410, 474
Dainius, slap. 476
Dakanauskas Silvestras, Stasio 466
Dakanis B. 42
Dambauskas K. 857
Dambrauskaitė 816
Dambrauskaitė Aldona (Marija) 129
Dambrauskaitė Birutė (Regina) 129
Dambrauskaitė Janina 129
Dambrauskas 451
Dambrauskas Jonas 129, 130, 144
Dambrauskas K. 853, 856, 859, 861, 866, 868, 869, 871–876, 896, 897, 899–902, 904–907, 918–920, 922, 923, 926–928, 930, 931, 940, 941, 944–951, 953
Dambrauskas Kęstutis 851, 1099
Dambrauskas Kostas 851
Dambrauskienė Julija 129
Dambrauskis Kazys 156
Damijonaitis J. 763, 764, 809–811
Damijonaitis Juozas 805
Damošius Antanas 401
Danesevičius Jonas 94
Danesevičius Jurgis 94
Danesevičius Povilas 94
Danesevičius Simonas 94
Dangerutis, kunigaikštis 103
Danisevičius Jonas 94
Danisevičius Krištapas 94
Danišauskaitė-Čeponienė Irena,
Aleksandro 132–134
Danišauskas Aleksandras, Prano 132
Danišauskas Pranas 132
Dapkuvienė Vanda 142
Dapšytė-Kriukelienė Ona 419
Darius 668, 921
Dasčinskas-Dobilas Jurgis 391
Daškevičienė V. 779
Daškevičius T. 658
Daškevičiūtė-Daugvilaitė Elena,
Margaritos 476
Daškevičiūtė-Žiedas Stasė, Felikso 410, 419, 475
Daubarienė Laimutė 828
Daučius 397
Daučius (Alb. Dūdėnas) 398
Daudzvardas V. 115, 116, 816, 817
Daugaila Dominikas 78
Daugėla Jonas 388, 458, 459
Daugirdaitė V. 1072
Daugudis V. 834
Daugudis Vytautas 844
Daujotytė Nijolė 826
Daukantas S. 1087
Daukantas Teodoras 110, 623
Daukša Jonas 306
Daukša K. 748
Daukša Kazimieras 213
Daukša M. 1087
Daukša Mikalojus 295
Daumantas (Timotiejus), kunigaikštis 103
Daunys A. 378–780, 783
Daunys Alfonsas 378, 634
Daunys Antanas 773
Daunys Antanas, Karolio 744
Daunys Mykolas 744, 1076
Daunys-Šriubas Alfonsas 633, 634
Davainis-Silvestraitis Mečislovas 306, 311, 599
Davicijonas Juozas 526
Davicijonienė Uršulė 526
Degutienė (Snieškaitė) Birutė 384, 421
Degutis Albinas 159, 162
Deimantas, slap. 479, 483
Deksnys Antanas 169
Demikis Juozapas 215
Dereškevičius Juozas 137
Dervinienė 694
Dervinis Antanas 106, 147, 760
Dervinis Gabrielius 510
Dervinis Viktoras 106, 147
Dervinis-Agrastas Juozas 426
Dervinytė L. 659
Deveikiai 554, 712, 715
Deveikienė 478
Deveikienė Genė 184
Deveikienė Monika 554
Deveikienė V. 385
Deveikienė Veronika 414
Deveikienė Viktorija 500
Deveikienė Violeta 830
Deveikis 55, 526, 853
Deveikis Adolfas 196
Deveikis Albertas 427, 470
Deveikis Algimantas 427
Deveikis Algis 422
Deveikis Aloyzas 154
Deveikis Andriejus 499
Deveikis Andrius 554
Deveikis Antanas 496, 1055, 1065
Deveikis B. 421
Deveikis Balys 149, 428
Deveikis Benediktas 499
Deveikis Bronislovas 154
Deveikis Danielius 484
Deveikis Gasparas 427
Deveikis Gubertas 123, 758
Deveikis Julius 427
Deveikis Juozas 159, 499
Deveikis K. 121
Deveikis Karolis 427, 470
Deveikis Kazimieras 495
Deveikis Kazys 119, 427, 470
Deveikis Leonas 413, 428, 432
Deveikis Pranas 151
Deveikis Pranciškus 495
Deveikis S. 71
Deveikis Vincentas 428
Deveikis-Beržas Juozas 398, 416, 432, 446
Deveikis-Lapas Jonas 405
Deveikytė 554
Deveikytė Aldona 479
Deveikytė Bronė 752
Deveikytė N. 421
Deveikytė Ona 123, 751

Deveikytė Uršulė 754, 757
Deveikytė V. 421, 423
Deveikytė Veronika 145, 758
Deveikytė-Pakštienė-Vaidilutė 475
Deveikytė-Ramunėlė Veronika 428
Deveikytė-Sakanienė Anelė 554
Deveikytė-Vaidilutė Natalija 410, 419, 428
Dicevičius Pranas 727, 728
Dicevičiūtė Stasė 605
Dičiai 505
Dičienė Elena 521
Dičienė M. 658
Dičienė Veronika 522
Dičiūnas Kazimieras 360
Dičiūnienė Ona 360
Dičius Ignotas 495
Dičius Ipolitas 370
Dičius Jonas 505, 521, 522
Dičius Juozas 172, 521, 522, 526, 528
Dičius Kazys, Ipolito 370
Dičius Mykolas 505
Dičius Petras 462
Dičius Teofilius 505
Dičius Vaclovas 432
Dičiūtė Alena 522, 527
Dičiūtė Janina 522, 528
Dičiūtė Vanda 462
Dičiūtė-Kaušilienė Alina 806
Dičkalnytė Aistė 814, 1099
Didžiapetris 495, 851, 898, 903, 943
Didžiapetris A. 897, 904
Didžiapetris Anupras 851, 896
Didžiapetris Balys 758
Didžiapetris Jonas 495, 757
Didžiapetris Juozas 745
Didžiapetris Mikas 750
Didžiapetris Motiejus 495
Didžiapetris Vladas 746
Didžiapetrytė Veronika 758
Didžpetris Jurgis 495
Didžpetris Tomas 495
Dieniniai 502
Dieninienė Eleonora 173
Dieninis Jonas 173
Dieninis Juozas 502
Dieninis Tomas 503
Dieninis Vladas 502
Dikensas Čarlzas 210
Dikinis A. 760
Dikinis Alfonsas 758
Dilevič Ignas 106
Dionisas (Bakchas), dievas 102
Diržys Audrius 591
Diržys Marius 591
Diržys Rokas 591
Dobilas, slap. 413, 414, 444, 451, 488
Dobrovolskis 95
Dobrovolskytė Petruška 308
Dockaitė Valerija 781, 783
Dodans (Dūdėnas?) Antanas 396
Domininkas, šv. 228, 240
Don Kichotas 961
Donelaitis Kristijonas 295, 313
Doveika Ričardas 366
Doveikytė Ona 968
Dovydaitis J. 1021, 1022, 1025, 1074
Dovydaitis Jurgis 1070, 1074
Dovydaitis Pranas 617, 618, 622
Dovydas, karalius 291
Dovoina-Sylvestravičė M. 300
Draukšas Jonas 826
Draukšienė Aušra 210
Draukšienė Bronė 832, 983
Drėgva E. 710
Drevinis P. 342
Dringelis G. 1072
Driskius Klaudijus 4, 1099
Driskiuvienė Živilė 16
Dryžiai 19
Drozdovskis 501
Dručkus A. 406
Dručkus-Šernas Vytautas 407
Drukteinis Domininkas 316
Drunga 607
Drunga Zigmas 118
Druteika Algis 581
Druteika Antanas 581
Druteika Anupras 517
Druteika Balys 502, 581
Drūteika Edvardas 428
Druteika Edvardas 761, 762
Druteika G. 1094
Druteika Ignas 517
Druteika Juozapas 581
Druteika Kajetonas 502
Druteikaitė Aliutė 581
Druteikaitė Elena 581
Druteikaitė Verutė 581
Druteikaitė-Jankauskienė Adelė 581
Druteikaitė-Juodagalvienė Elena 581
Druteikienė Teofilė 581
Druteiko Balys, Tumnovič 452
Druteikos 502, 517
Družlevičius Krištapas 94
Dubauskai 517
Dubauskaitė Alina 106, 147
Dubauskaitė Vanda 663
Dubauskas Antanas 111
Dubauskas Anupras 428, 517
Dubauskas Jonas 517
Dubauskas Juozas 428
Dubikaltienė Aira 4, 1099
Dubonis Benediktas 149
Dūdėnas Andrius 515
Dudėnas J. 111
Dudėnas Juozas 111
Dudėnas K. 381
Dudėnas Kazimieras 381
Dudėnas Kazys 111
Dudėnas Liudvikas 381
Dūdėnas Motiejus 515
Dudėnas-Daučius (Dučė), Doič
Albertas 397, 428, 444
Dūdėnas-Vynas Jonas 405, 407
Dudėnienė Morta 508
Dudlauskas Kostas (Konstantinas) 149
Dūdutis 305, 307, 308
Dukanauskas Silvestras 469
Duksienė Apolonija 791
Dulaitis 339
Dulovas 480
Dulskis Juozas 444
Dumbrava-Aidas Alf. 407
Dundulienė P. 843
Dvilevič(ius) Ignas 147
Dvilevičius Ignas 106
Dvilevičius Jonas 146
Dzekunskas 120
Dzenkauskai 179, 1092
Dzenkauskaitė Natalija 179
Dzenkauskas Algimantas 179
Dzenkauskas J. 179–181
Dzenkauskas Jonas 178, 1092
Dzenkauskas Robertas 179
Dzenkauskas Vaclovas 179

 

E

Eglinskas-Margiris, Margis Antanas,
Antano 406, 408, 410, 411, 416, 418, 434, 472, 556, 783, 1075
Eglinskas A. 416, 492, 783, 788
Ėglius, slap. 398, 403, 632
Eismantas Adomas 508
Eksė fon 517
Elertas Aloyzas 617

Elija 625, 626, 628
Erelis, slap. 477
Eretas J. 123
Erminytė J. 834
Erškėtis, slap. 397, 400, 403–406, 410, 415, 424–426, 435, 443, 446, 472, 480
Esmaitis 805
Esmaitis (S. Matjošaitis) 763, 764

 

F

Falevičienė Helena 79
Falevičius Vojcechas 79
Fataitė Jeta 145
Fatas Meiškis 145
Fatas Noskis 145
Firkovičius R. 276

Fisician 1079
Fiureris R. 295
Fofanovas 290
Frainas J. 179
Frainas Juozapas 219
Frainas Juozas 327, 335

 

G

Gabia Donatas 145
Gabrėnas J. 658
Gabrielius, arkangelas 271
Gadliauskaitė Elena 760
Gadliauskas A. 437
Gadliauskas Antanas 760
Gadliauskienė Janina 187
Gaibovičiai 512
Gaibovičienė Teklė 512
Gaibovičius Michailas 512
Gaidamavičius-Viesulas Julius 479
Gaideliai 642
Gaidelienė E. 138
Gaidelienė Elena 138
Gaidelienė Genovaitė 642, 643
Gaidelis 399
Gaidelis Antanas 429
Gaidelis Edvardas 774
Gaidelis J. 779, 792
Gaidelis Jonas 429, 435, 478
Gaidelis Julius 789, 801
Gaidelis Juozas 478
Gaidelis Kazys 479
Gaidelis Leonas 162
Gaidelis Liudas-Trimitas, Prano 476
Gaidelis Valdas 642, 643
Gaidelis-Trimitas 424
Gaidelis-Trimitas Kazys 407, 479, 480
Gaidelytė Emilija-Lašūnė, Liudo 483
Gaidelytė Paulė 354
Gaidelytė Paulina, Jono 478, 1033
Gaidukas Juozapas 429
Gaidukas Kazys 371
Gaidukas Vincas, Kazio 371
Gaidukonis Juozas 304
Gaigalaitė Aldona 323
Gaigaliotė 989, 993
Gailius 398
Gaivelis Julius 760
Gaivelytė Genė 145
Gaivenis 478
Gaivenis Kazys 510
Gaivenis Vytautas 1078
Gaivenis Vladas 510
Gaivenytė Jadvyga 810
Gaižučiai 613, 615, 639
Gaižutienė (Guobytė) Danutė 595, 639
Gaižutienė Danutė 610, 612, 640
Gaižutienė Emilija 641
Gaižutienė Jolanta 643
Gaižutienė Loreta 641
Gaižutis 607
Gaižutis D. 614
Gaižutis (Čebatas) 613
Gaižutis (Gaižučiukas) 613
Gaižutis (Kasekiukas) 613
Gaižutis (Motkis) 613
Gaižutis A. 638, 838
Gaižutis Adolfas 392
Gaižutis Albinas 138
Gaižutis Algirdas 4, 367, 610, 641
Gaižutis Algis 638, 643, 838
Gaižutis B. 614, 640
Gaižutis Bernardas 393
Gaižutis Bronislovas 610, 611, 639, 640
Gaižutis Feliksas 626
Gaižutis J. 654
Gaižutis Juozas 392
Gaižutis Justinas 673
Gaižutis K. 381, 387, 614
Gaižutis Kazys 111, 380, 392, 613
Gaižutis P. 270, 354, 642
Gaižutis Petras 134, 258, 351, 353, 608, 612, 639, 641, 647, 648
Gaižutis Vladas 392, 502
Gaižutytė Agnė 641
Gaižutytė Rūta 641
Galaunė P. 875
Galgatavičiai 172, 505
Galgatavičius Ignas 760
Galgatavičius Jonas 172
Galgatavičius Juozas 429, 449, 520
Galgatavičius Kazys 172, 429, 449, 758
Galgatavičius Liudas 172
Galgatavičius Petras 154
Galgatavičius Viktoras 505
Galgatavičius Vincas 505
Galinienė Rūta 184, 828
Galinis A. 184
Galinis Arūnas 184, 826, 828
Galinis V. 72
Gališauskas A. 59
Galkus Juozas 102, 204
Galovnianska Marijona 94
Gamauskas-Gailius Vincas 174
Garbauskaitė Bronė 406
Garbauskas Justas 502
Garbauskas Justinas 408
Garbauskienė Marcijona 408
Garbėnas Justas 508
Garla 99
Garliauskaitė Uršulė 671
Garliauskas 673
Garliauskas Algirdas 773, 1077
Garliauskas Antanas 671
Garliauskas Jonas 671
Garliauskas Jurgis 671
Garliauskas Liudvikas 671
Garliauskas Stasys 122
Garneliai 649
Garnelis-Čigonas Alfredas 407
Garunkštis Alvydas 566
Garunkštytė Greta 566
Garunkštytė Justina 566
Garunkštytė Laura 566
Gasiulienė Birutė Veronika 196, 199
Gasiulis 852
Gasiulis Andrius 386, 388
Gasiulis J. 199
Gasiulis Jonas 199, 759
Gasiulis Juozas 753
Gasiulis Pranas 753
Gasiūnas Algirdas 376
Gasperaitis Antanas 329, 334
Gecevičius Kazimieras 57
Gečys J. 113
Gediminas, kunigaikštis 370–373, 375, 389, 404, 414, 468, 472, 479, 485, 487–489, 491, 492, 566, 571, 626, 812, 816, 1093
Gėgiai 581, 589, 590, 591
Gėgienė Veronika 580, 590
Gėgys 580
Gėgys Artūras 591
Gėgys Benediktas 589
Gėgys Bronius 560, 589, 591
Gėgys Justas 551
Gėgys Justinas 549, 560, 572, 589, 590
Gėgys Leonas 591
Gegys Lionius 560
Gėgys Mykolas 497
Gėgys Nėrijus 591
Gėgys Rytis 591
Gėgys Stanislovas 591
Gegys Stasys 560
Gegys Vidas 560
Gėgytė Birutė 591
Gėgytė Jolita 591
Gėgytė Julija 560, 590, 591
Gėgytė Marcelė 589
Gėgytė Ona 589
Gėgytė Petrulia 589
Gėgytė Regina 560, 590
Gėgytė Vida 581, 589, 590
Gėgytė Virginija 560, 590
Gėgytė-Jakutienė Vida 589, 591
Gėgytė-Masiulienė Neringa 591
Geivėlis Tadas 502
Gelažavičius Jonas 161
Geležinis Vilkas, slap. 417
Gelgaudai 90
Gelpernas B. 799
Gelpernas Borisas 790
Gelvanauskas Simonas 303, 305, 306
Gentvilas 474
Gerulaitis Virginijus 4
Gesevičius Gintaras 362
Giedraitis 163
Giedraitis Aleksas 470
Giedraitis Jonas 525
Giedraitis Liudvikas 1070, 1074
Giedraitis Mykolas 244
Giedraitis-Aleksas, Genys Aleksandras 429
Giedraitis-Darulis Bronius 464
Giedraitis-Genys Aleksas 402, 415, 429, 470
Giedrius Karolis 515
Gimbutis 48
Gimžauskai 429, 501, 502, 565, 652
Gimžauskaitė Agota 293, 576, 582
Gimžauskaitė Ona 752
Gimžauskaitė Veronika 750
Gimžauskaitė-Bičkauskienė 236
Gimžauskaitė-Maceikienė-Kregždutė,
Herbas, Kareiva Ona 429
Gimžauskas 236, 606, 607, 1059
Gimžauskas Adolfas 714
Gimžauskas Antanas 323
Gimžauskas Anupras 502
Gimžauskas Ignas 500
Gimžauskas J. 614, 778
Gimžauskas Jeronimas 414
Gimžauskas Jeronimas-Mintautas,
Damulis, Antano 474, 475
Gimžauskas Jonas 377, 409, 429, 501, 502, 613, 712, 715, 716, 750, 809
Gimžauskas Juozapas 501
Gimžauskas Justinas 232, 235, 293, 502
Gimžauskas K. 323
Gimžauskas Kazys 502, 714
Gimžauskas Liudvikas 293
Gimžauskas Mindaugas 714
Gimžauskas Pranas-Jurginas, Silvo 483
Gimžauskas S. 261, 272, 275, 294–302, 304–313, 541, 599, 779, 1086, 1087
Gimžauskas S., slap. Endrė Mainionis 301
Gimžauskas S., slap. K. Strazdas 298
Gimžauskas S., slap. L. B. Vargomatis 300
Gimžauskas S., slap. M. Ragys 301
Gimžauskas S., slap. Mainionis J. 301
Gimžauskas S., slap. S. Vargomatis 294
Gimžauskas S., slap. Vargomatis 301
Gimžauskas Silva 502
Gimžauskas Silvestras 16, 235, 236, 274, 293–296, 303, 304, 310, 329, 332, 502, 512, 540, 621, 778, 1035, 1070, 1086, 1099
Gimžauskas Stanislovas 293
Gimžauskas V. 121, 305, 308
Gimžauskas Vincas 121, 138, 502, 751
Gimžauskas Vladas 121, 232, 303–306, 308
Gimžauskas-Beržas Jonas 392
Gimžauskas-Beržas Vincas 430
Gimžauskas-Vilkas Petras 406, 430
Gimžauskienė (Čepulytė) Marija 293
Gimžauskienė B. 442
Gimžauskienė J. 657
Gimžauskienė Valerija 500
Gimžauskienė Veronika 508
Gimžauskienė-Trinkūnienė Konstancija 714
Gineikienė Monika 16
Gineitis A. 104
Gineitis Antanas 786
Gineitis P. 748
Gineitis Pranas 746, 750
Gineitis Pranciškus (Pranas) 170
Gintovtas (Gintowt) Nikazijus 315, 316
Girdenis Aleksas 976
Girėnas 668, 921
Girininkienė Vida 4
Girnius Jonas 772
Girsteitis P. 417, 424

Giruckaitė Stasė 427
Giunteriai 85
Gylys Adolfas 430, 748
Gylys Pranas 748
Glaveckas K. 697, 700
Glemža Vytautas 549, 552, 594
Glemžaitė Laimutė 594
Glemžienė Ona 594
Globys K. 383, 385, 389
Goberienė Birutė 1071
Goda 342
Goda Adomas Mikalojus 363
Goda Balys 151, 461
Goda J. 433
Goda Jonas 402, 415, 429, 430, 470, 471
Goda Juozas 461
Goda K. 111, 180
Goda Kazys 111, 179
Goda Rinardas 359, 363
Goda Vladas 430, 461, 462, 761
Godaitė Apolonija 470
Godaitė Jūratė 966
Godaitė Marė 471
Godaitė Marija 470
Godaitė Ona 470
Godaitė Stasė 470
Godaitė Vilma 829
Godaitė-Mekišienė Aldona 461, 462
Godaitė-Šaltenienė Emilija 470
Godienė 461
Godienė Giedrė 363
Godos 461
Gogelienė Genutė 832
Gogolis M. 793, 822
Gončiarovas A. 793, 822
Gorbačiovas Michailas 1097
Grabštus (Grapšys) Adolfas 113, 173, 164, 747, 784, 821
Grabštutė Eugenija 412
Grafas, slap. 427, 432
Graičiūnas-Daktaras Vytautas 419
Granickis Juozapas 495
Granitas, slap. 391
Grašienė Stefanija 850
Grašis V. 748
Grašys (Girnius) Tomas, Mykolo 48
Grašys Algirdas 781
Grašys Andrius 493
Grašys Antanas 430
Grašys Balys 401
Grašys G. 837
Grašys Gabrielius 508
Grašys J. 1019, 1020
Grašys Jonas 430
Grašys Juozas 434
Grašys Martynas 591
Grašys P. 434
Grašys Rolandas 591
Grašys-Bijūnas Juozas 414
Grašytė Dominyka 591
Gratkauskaitė O. 184
Gratkauskas Antanas 114, 746
Gratkauskas Jonas 495
Gratkauskienė Ona 184
Gratkauskienė Uršulė 145
Graužiniai 649
Graužinienė Genutė 649
Graužinienė Ona 649, 1099
Graužinienė Stasė 650
Graužinienė Uršulė 649
Graužinis Albertas 649
Graužinis Alvydas 649
Graužinis Antanas 649, 650
Graužinis B. 417, 445
Graužinis Dainius 650
Graužinis Danielius 650
Graužinis Edvardas 649, 650, 798
Graužinis Jonas 649, 650
Graužinis Juozapas 650
Graužinis Jurgis 428, 649
Graužinis Kazimieras 649, 650
Graužinis Kazys 649
Graužinis Mečislovas 650
Graužinis Mindaugas 650
Graužinis Zenonas 430
Graužinis-Uosis Balys, Juozo 410, 415, 416, 474
Graužinis-Uosiukas Balys 407, 464
Graužinytė Bronislava 649
Graužinytė Genovaitė 649
Graužinytė Laimė 650
Graužinytė Meilė 650
Graužinytė Ona 761
Graužinytė Regina 649
Graužinytė Uršulė 649
Gražiūnas A. 379, 389
Grėbliūnas B. 122
Greičienė G. 414
Greičienė-Petkūnaitė-Kregždutė
Genoveora 413, 414
Greičius Antanas 384
Greimas A. J. 835, 843
Grenda Mindaugas 363, 364
Gricius 384
Gricius A. 114, 821
Gricius Augustinas 568
Gricius J. 384
Gricius Julius 383, 384, 388
Gričiuvienė Adelė 665
Grigaliūnas 384
Grigaliūnas-Sakalas V. 414
Grigalius 224
Grigalius (Gregorianas) 334
Grigaravičius Mečys 517
Grigas Jonas 382, 388
Grigas K. 1034, 1071, 1073
Grigas Kazys 1070
Grigas Romualdas 4
Grigienė Marė 1024, 1025
Grigienė Stefanija 427, 428, 432, 440
Grigonis A. 766
Grigonis-Paberžis Adolfas 393, 412
Grigorianas, šv. 765
Grigutis 48
Grigutis V. 138, 139
Grigutis Vincas 138
Grigutytė-Juknienė Nijolė 139
Grikiapelienė 478
Grimai 522
Grincevičius A. 1075
Grinius 396
Grybas Vincas 236
Grybauskaitė A. 743, 744
Grybauskas Vincas 138
Grudzinskas Jonas 37
Grudzinskas L. 843
Grumbinaitė Z. 429
Grumbinaitė-Jasinevičienė-Rūtelė Janina 396
Grumbinas Steponas 834
Grumbinas-Audra Steponas 397, 419
Gruodienė Stasė 623
Gruodis J. 790, 799, 1083, 1085
Gruodis Juozas 623, 783
Gruževskis Bronislovas 89
Gučas Rimantas 237
Gudelienė Danutė 366
Gudelis Antanas, Kazio 430
Gudynienė Rolanda 16
Gudjurgis Guljamas 617
Guiga Albinas 174, 396, 417, 424
Guiga Algis 688
Guiga Andrius 841
Guiga J. 430, 433
Guiga Jurgis 510
Guiga Stasys-Tarzanas, Liūtas, Prano 482
Guiga Vaclovas 106, 147
Guiga Vytautas 726
Guiga Vladas 70, 165
Guiga-Husaras Edvardas 431
Guiga-Ūsas Adolfas 431, 453
Guiga-Vyšniauskas Vaclovas 431
Guiga-Zibertas Albinas 431, 444
Guiga-Žibintas Antanas 431
Guigienė 694
Guigienė Vaidonė 425
Gulbė, slap. 453
Gumauskas V. 417, 424
Gumauskas Vincas 431
Gumauskas-Gailius Vincas 396, 416, 417, 437, 444, 449
Guobiai 511, 613
Guobienė 626, 1028
Guobienė Agota 544
Guobienė Marijona 640
Guobis 614
Guobis A. 776
Guobis Alfonas 604
Guobis Benediktas 640
Guobis D. 106, 108, 140, 182
Guobis Dainius 15, 48, 103, 109, 125, 137, 143, 151, 156, 163, 174, 178, 186, 188, 190, 743, 815, 817, 1075, 1099
Guobis Eimutis 412
Guobis Jonas 121, 511
Guobis Juozas 641
Guobis Laurynas 497
Guobis Mykolas 511
Guobis P. 783
Guobis Pr. 780
Guobis Pranas 773
Guobis Pranciškus 502
Guobis Stanislovas 154
Guobis Vincas 511
Guobis-Varpas 399
Guobys 626, 628, 671
Guobys Balys 624
Guobys Jonas 781
Guobys Petras 240
Guobys Vytautas 541, 544
Guobys Vladas 604
Guobys-Varpas Balys 398, 416
Guobytė Elena 696
Guobytė Liucija 671
Guobytė Žydrūnė 829, 830
Guogis Saulius 574
Gurklys Justinas 497
Gurkšniai 584
Gurkšnienė Karolina 549, 567, 584, 594
Gurkšnienė Michalina 584
Gurkšnienė Ona 719
Gurkšnis 855
Gurkšnys 853, 855, 869
Gurkšnys (Trapikas) Jonas 552
Gurkšnys A. 445
Gurkšnys Adolis 561
Gurkšnys Antanas 497
Gurkšnys Ignas 583, 587
Gurkšnys Ignas (Ignasius) 582, 583
Gurkšnys J. 875
Gurkšnys Jonas 583, 584, 594
Gurkšnys Juozas 371
Gurkšnys Justas 549
Gurkšnys Justinas 512, 580, 584
Gurkšnys Kazys 561, 583, 584, 754
Gurkšnys Pranas, Juozo 371
Gurkšnys Pranciškus 493
Gurkšnytė Ilona 584
Gurkšnytė Inga 584
Gurkšnytė Irma 584
Gurkšnytė Konstancija 750
Gurkšnytė Stefanija 583
Gurkšnytė Teresė 513
Gurskis Zigmas 707
Gustaitė Elena 335, 342
Gustas J. 222, 335–341, 343, 766–768
Gustas Jonas 623
Gustas Juozapas 218, 219, 224
Gustas Juozas 329, 334, 336, 338, 341, 342, 765, 806, 807
Gustas Pranas 138
Gutauskienė Ona 824

 

H

Haidnas Francas Jozefas 295
Haidnas J. 296
Haličio Chaleckiai 85
Hansas 130
Hanzokas 97
Hanzokienė 97
Harasimavičius Motiejus 295, 1086

Hetzelis J. A. 234
Hitleris 768, 806, 1083
Hofmanas 171
Hooveris Herbertas 76
Horodnyčia 68
Horodnyčius 68
Horvatai 85
Hrineveckis Karolis 299

 

I, Y

Iešmantas 790
Ieva 318
Ignas Dvilevič(ius) 147
Ignatėnienė Leokadija 771
Ilgutis 48
Imba Vladas-Lakūnas, Albino 482
Imelytė Eleonora 760
Inčiūra K. 342
Indra, dievas 995
Indraja, deivė 996
Isaikinas Z. 451, 452
Isokas Gediminas 345, 376, 378
Ivanauskaitė Alma 566
Ivanauskaitė V. 1072
Ivanauskas 839, 840
Ivanauskas Adolfas 857
Ivanauskas Antanas 604
Ivanauskas Eugenijus 42

Ivanauskas F. 382, 388, 389
Ivanauskas Fortunatas 368, 604, 634, 638
Ivanauskas Jonas 16, 230, 353, 857
Ivanauskas Julius 566
Ivanauskas Juozapas 493
Ivanauskas Kazimieras 509, 566
Ivanauskas Kazys 111
Ivanauskas Tadas 57, 110
Ivanauskas-Robertas Fortunatas 437
Ivanauskienė (Rūkaitė) Ona 1028
Ivanauskienė Janina 637
Ivanauskienė Marijona 637, 1074
Ivanauskienė Ona 634, 637
Ivanauskienė Veronika 637
Ivonis Pranas 174, 429
Ivonis-Klajūnas Pranas 431
Ivonis-Sakas Pranas 397, 414

 

J

Jablonskis K. 230
Jackevičienė Danutė 461
Jackevičius Antanas 431
Jackevičius Gabrielius 500
Jackevičius Petras 106, 107, 148
Jackūnas S. 386
Jackūnas Stasys 384
Jakimauskas Gintaras 183
Jakimauskas Jonas 183
Jakimauskienė 183
Jakimavičiai 1068
Jakimavičienė Antanina 1030
Jakimavičius 451, 1068
Jakimavičius A. 114
Jakimavičius Edvardas 431, 759
Jakimavičius Jonas 186
Jakimavičius Motiejus 513
Jakimavičius Teofilis 431
Jakimavičius V. 117
Jakimavičius Vincas 1068
Jakimavičius Vladas 431
Jakimavičiūtė Anelė 756
Jakimavičiūtė Stefanija 758
Jakimavičiūtė Z. 1069
Jakimavičiūtė Zosė 1015–1019, 1023, 1024, 1033, 1068
Jakobas 1087
Jakovlevas 476
Jakšta Pranas 298
Jakštas A. 358, 360, 362–365, 786
Jakštas Algis 357, 368
Jakštas Povilas 94
Jakštonis P. 658
Jakubčionis Algirdas 4
Jakučiai 517
Jakučionis S. 416, 417
Jakučionis Stasys-Aušra, Kazio 474
Jakučionis-Aušra Steponas 410, 417
Jakutienė Nina 591
Jakutienė Veronika 517
Jakutis 48, 110
Jakutis Airidas 591
Jakutis Antanas 106, 147, 510, 517, 664
Jakutis Juozas 517
Jakutis Kristupas 503
Jakutis Raimundas 591
Jakutis Vilius 591
Jakutytė Laineta 591
Jakutytė-Ramoškienė Loreta 591
Jalaveckas 990
Jalbžykovskis Romualdas 620
Jalovecka Julė 64
Jalovecka Kristina 77
Jalovecka Ona 49, 52
Jalovecka Regina 49, 51, 52
Jaloveckaitė-Belinienė Anelė Teklė 60
Jaloveckaitė-Žukauskienė Jadvyga 60
Jaloveckas 980
Jaloveckiai (Jalovieckiai, Jeloveckiai,
Jalowiecki) 51, 52, 57, 204, 248, 335, 784, 786, 821
Jaloveckis 76, 78, 79, 505
Jaloveckis Andrius 65
Jaloveckis Antanas 49, 51, 52, 515
Jaloveckis B. 51, 60, 71, 72, 157
Jaloveckis (Jalovieckis) Boleslovas 56, 59, 63, 211, 214, 766, 785, 786
Jaloveckis Boleslovas Lavrentijus 74
Jaloveckis (Jalowieckis, Jalowiecki) M. 55, 57, 60, 75–78, 214
Jaloveckis (Jalovieckis, Jeloveckis)
Mečislovas (Mečislavas) (Mieczyslaw
Jalowiecki) 52, 56, 61, 63, 74, 75, 77–79, 156, 204, 248, 785
Jalovickis Steponas 68
Jancevičius Balys 757
Jancevičius Juozas 760
Jancevičius Jurgis 757
Jancevičiūtė Teresė 757
Jančevskis Tadas 84
Jančiauskaitė A. 806, 807
Jančiauskas Gintautas 350
Jančienė Lina 645
Jančys Petras 645, 646
Jankauskas Povilas 63
Jankauskas Vytautas 63
Jankauskas-Pilsudskis Juozas 419
Jankauskienė Dalia 63
Jankelis 989
Jankevičiūtė Stefanija 748
Jankus Gediminas 119
Janonienė Zuzana 745
Janonis J. 743, 744, 746, 779
Janonis Jonas 110, 744–746
Jansevičius Anupras 866
Jansevičius Jonas 866
Janulevičiūtė Z. 1079
Januševičius 602
Januškevičius 623
Januškevičius L. 791
Jarmalienė Teklė 775, 799, 812
Jarmalis Juozas 812
Jarmalytė Laima 825, 826, 827
Jasaitis-Ūdras Zenonas 417
Jaseckis Aleksas 561
Jasiukevičienė Elena 131
Jasiukevičius S. 132
Jasiukevičius Stanislovas 131
Jasiukevičius Valentinas 131
Jasiukevičius Virgilijus 131, 132
Jasiukevičiūtė Jovita 131
Jasiūnaitė B. 1010, 1011, 1025, 1027, 1029–1032, 1034, 1070
Jasudis Silvestras 59
Jataučiai 797
Jatautis M. 774, 780, 783, 790
Jatautis Mykolas 151, 159, 773, 781
Jatautis R. 783
Jatautis Romualdas 760, 781, 793, 821
Jatautis Valdas Mykolas 781, 793, 822, 1079
Jauniškienė Melanija 1078
Jauniškis A. 157
Jauniškis B. 337, 342
Jauniškis Bronius 336, 337, 766, 1078
Jauniškis Feliksas 765
Jauniškis Jonas 495
Jauniškis Pranciškus 511
Jauniškis-Zarasaitis Bronius 337, 765
Jaunius K. 1087
Jaunius Kazimieras 296
Javarauckas 720
Ječys 114, 115
Jėčys Dominykas 118
Jelaveckas 1068
Jelinskas Vidas 365
Jezukevičius Vladas 617
Jėzus Kristus (Nazarietis) 228, 239–243, 268, 271, 284, 299, 331, 346, 349, 350, 357, 363, 364, 492, 526, 568, 569, 910, 1047
Jogaila, kunigaikštis 49, 163
Jokantas Juozas 131
Jokantas K. 747
Jokimaitienė P. 1071
Jokūbauskis S. 339
Jonas Krikštytojas, šv. 19, 233, 265, 266, 270, 344, 351, 353, 355, 363, 367, 458, 502, 653, 740
Jonas Paulius II, popiežius, šv. 348–350, 361
Jonas, šv. 67, 361, 684, 989
Jonynas I. 323
Jonušas Petras 4, 16
Jonušauskaitė Marytė, slap. Ričardas 455
Joskė 1066
Jovarienė Lilija 16
Jovarienė V. 569
Jucius Jonas 471
Judickaitė Eglė 566
Judickas Andrius 566
Judickas Saulius 566

Judžentis Artūras 4
Juknevičienė Bronislava 16
Juknevičius Juozas 159
Juknevičius Krizantas 340, 342
Juknys Vaclovas 800, 801
Juočys 524
Juočys Steponas 145
Juodagalvis Jonas 370
Juodalksnis, slap. 397, 673
Juodčepytė 770
Juodelis P. 339
Juodienė Janina 142
Juodis Antanas 497
Juodis Jonas 761, 1079
Juodis Juozas 227
Juodis Stasys-Čižikas, Juozo 474
Juodis-Černiauskas J. 384, 386, 387
Juodis-Čižikas S. 415–417
Juodis-Čižikas, Erškėtis, Dūdelė Stasys 410, 417, 464
Juodka Jonas-Vėžiukas 479
Juodka Kazys 401
Juodka Petras 401
Juodka-Vėžys Jonas 479
Juodpusis V. 1070–1072
Juodvalkis 607
Juodvalkis Petras 574
Juodvalkis-Aras Edvardas 407, 487
Juodzevičius B. 376, 377, 379, 416–418, 421–425, 427–430, 433–435, 437, 439–443, 445, 446, 448, 449
Juodzevičius Balys 16, 392, 424, 452, 464, 1099
Juodžiūnaitė Bronė 771
Juozapaitytė Sigrida 4, 16
Juozapas Darbininkas, šv. 245
Juozapas, šv. 317, 344, 361, 362, 910
Juozapavičius Vladas 759
Juozapavičius-Papartis Vladas 404, 407
Jurašienė 403
Jurelevičius Juozas 525
Jurėnas Valerijonas 430
Jurgaitis Robertas 4
Jurgelėnas A. 776
Jurgelėnas Boleslovas 609
Jurgelevičiai 517
Jurgelevičienė (Graužinytė) Paulina 70, 1025, 1029
Jurgelevičius Adolfas 752
Jurgelevičius Adomas 517
Jurgelevičius Antanas 106, 147, 148, 747
Jurgelevičius Edvardas 70
Jurgelevičius Jonas 70, 149, 497, 516
Jurgelevičius Juozas 502
Jurgelevičius Kazimieras 385, 432
Jurgelevičius Petras 517
Jurgelevičius-Vilkas Juozas 432
Jurgelevičiūtė Irena 70
Jurgelevičiūtė Natalija 574
Jurgelevičiūtė Ona 515
Jurgelevičiūtė Virginija 70
Jurgis, šv. 244, 346
Jurgutis Vladas 1084
Jurka A. 563
Jurka Adomas 549, 559, 562–565, 581
Jurka Anupras 559, 560, 562, 564
Jurka Bronius 564–566, 581
Jurka Jeronimas 562, 563, 566, 571, 572
Jurka Juozapas 508
Jurka Juozas 549, 560, 561, 572, 841
Jurka Jurgis 371
Jurka Kazimieras 560, 562
Jurka Kazys 559, 562, 563, 567, 571
Jurka Kęstutis 571, 572
Jurka Marijonas, Jurgio 371
Jurka Mindaugas 572
Jurka Petras 549, 572
Jurka Raimundas 566, 567
Jurka Rimantas 571, 572
Jurka V. 570
Jurka Valdemaras 562
Jurka Vidmantas 571
Jurka Vincas 560, 561, 575
Jurka Vytas 546, 567, 568, 570, 1099
Jurka Vladas 549, 561–563, 565, 567–569, 575
Jurkai 497, 508, 568
Jurkaitė Adelė 560, 561
Jurkaitė Agnė 572
Jurkaitė Aldona 562, 581
Jurkaitė Danutė 564–566
Jurkaitė Elena 560, 561
Jurkaitė Eugenija 560, 591
Jurkaitė Grasilia 559
Jurkaitė Greta 566, 567
Jurkaitė Jadvyga 560
Jurkaitė Janina 572
Jurkaitė Kamilė 567
Jurkaitė Kristina 572
Jurkaitė Laima 564, 565
Jurkaitė Marijona Laimutė 562, 563, 565
Jurkaitė Monika 559
Jurkaitė Ona 560, 561
Jurkaitė Onutė 571
Jurkaitė Rasa 572
Jurkaitė Rosita 566, 567
Jurkaitė Veronika 559, 560, 589
Jurkaitė Virginija 571
Jurkaitė Zosė 560
Jurkaitė-Šuminienė Marijona 562
Jurkaitė-Vedrickienė Monika 559
Jurkevičius Rimvydas 350
Jurkienė Adelė 572
Jurkienė Anelė (Svarauskaitė) 564, 565
Jurkienė Augusta 560
Jurkienė Faustina 571
Jurkienė Jolanta 571
Jurkienė Laura 567
Jurkienė Ona 565, 567, 568
Jurkienė Onutė 580
Jurkienė Stasė 567
Jurkienė Teklė 549, 572
Jurkienė Uršulė 560, 563, 564
Jurkos 549, 559, 560, 572, 587
Jurkšaitė L. 776
Jurkšaitė-Menčienė B. 776
Jurkštas V. 296
Jurkūnas V. 853, 856, 857, 859, 861, 866, 868, 869, 871–876, 930, 931, 933, 934, 939, 954, 955
Jurkūnas Vyt. 953
Jurkūnas Vytautas 851, 896, 908, 1099
Jurkus Kristupas 508
Jurkus Mykolas 497
Jurkus Petras 497
Jurkus Stanislovas 508
Juroniai 785, 787, 797
Juronienė M. 783, 789, 795, 796, 825
Juronienė Marija 699
Juronis V. 789
Juršėnaitė E. 392, 414
Juršėnaitė Elena 438
Juršėnas Jonas 432
Juršienė Julė 665
Juršys 454, 665
Juršys Apolinaras 421
Juršys Apolinaras (Vitenis) 719
Juršys-Vytenis Apolinaras 393, 414, 417, 425, 426, 429–431, 433–435, 437, 438, 440, 441, 443, 444, 446, 448, 449, 452, 453
Juršytė Karolina 717, 718
Juršytė Virginija 688
Jusys Vincas 358, 360, 365
Juška 839
Juškaitis J. 775
Juškaitis Justinas 791
Juzelskas Kazimieras 432
Juzelskas Kazys 462
Juzėnas Povilas 432
Juzumas 443
Juzumas Kazys 451

 

K

Kabanovas 450
Kacaitė 337, 804
Kacaitė Hana 145
Kacas 523
Kacevičius Artūras 603
Kačergius Vincas 384, 385, 386, 389
Kadžytė Gražina 367
Kaganaitė Chosė 145
Kaganas Nisonas 145
Kaimantas M. 115
Kainas 368
Kairėnai 83
Kairionis Pr. 841
Kairiūkštis 115
Kairys B. 115
Kairys Bronius 138, 815
Kairys Nikodemas 917
Kajėnienė O. 381
Kalabochovas 197
Kaladinskaitė Danutė 417
Kaladinskaitė-Širvienė Danutė 402
Kaladinskas K. 397
Kaladinskas Kazimieras 174
Kaladinskas Kęstutis 417
Kaladinskas-Erškėtis Kazys 425
Kaladinskas-Erškėtis, Šarka Kazimieras 401, 402, 417
Kaladinskienė Veronika 417
Kalininskis Mykolas 501
Kalitytė Violeta 565
Kalytis-Liutauras B., agentas Ramojus 423
Kalytis-Siaubas 470, 481
Kalytis-Siaubas Bronius 407, 409, 412, 414
Kalmanas I. 1079
Kalmantas M. 114
Kalmantas Mykolas 110
Kaltas 397
Kalučna J. 117
Kalvaitis Saulius 350, 367
Kamantauskas V. 763
Kamarauskaitė Karolina 567
Kamarauskaitė Kristina 567
Kamarauskas Juozapas 74
Kamarauskas Napalys 567
Kamarauskas-Karijotas Jonas 398
Kamarauskienė R. 567
Kamenskis Ignotas 297
Kaminskaitė Aldona 471
Kaminskaitė Elena 663
Kaminskaitė Veronika 397
Kaminskas 337
Kaminskas Adomas 663
Kaminskas Albinas 442
Kaminskas Aleksas 472
Kaminskas Algirdas 397, 471
Kaminskas Algis 713
Kaminskas Antanas, Alekso 472
Kaminskas Balys 442
Kaminskas Bronius, Vinco 432
Kaminskas J. 403
Kaminskas Jonas 471
Kaminskas Jonas, Karolio 432
Kaminskas Julius 471
Kaminskas Julius, Vinco 433
Kaminskas Justas 502
Kaminskas Karolis 432
Kaminskas Vincas 432, 433
Kaminskas-Lakūnas Justinas 403
Kaminskienė Apolonija 471
Kaminskienė Valerija 830
Kanapeckaitė 184
Kanapeckaitė Lina 184
Kanapienis Antanas 497, 757
Kanapienis Jokūbas 497
Kanapienis Jonas 188, 189, 512
Kanapienytė Ona 757
Kanapka Petras 348
Kanevičius P. 125
Kanevičius Petras 16, 74, 1099
Kanišauskas A. 837
Kapalinskaitė-Baltinienė Jadvyga 806
Kapelinskaitė Elena 759
Kapelinskas Antanas 821
Kapelinskas Jonas 750
Kapelinskas Kazys 188
Kapelinskas Vladas 166, 186
Kapitovas 675, 677
Karaliūtė A. 1078
Karanauskas Stasys 311
Kardelis Balys 775
Kardelis Jonas 329
Kardelis K. 320, 1020
Kardelis Kazys 775
Kardelytė J. 839, 1015, 1034
Kardelytė Veronika 616
Karevičiūtė P. 389
Karinauskas 378, 379
Karka Z. 133
Karklinis 495
Karklinis Baltramiejus 495
Karklytė 744
Karla-Juodalksnis Juozas 397
Karlauskaitė Agota 303
Karlovičius Janas 294
Karlsonas 1083
Karnackas Amerikas 760
Karneckiokai 465
Karnickaitė Genė 428
Karnickas 465
Karnickas Petras 502
Karosas-Beržas 398
Karpis Pranciškus 88
Karulis Stasys 199
Karželas Juozas 304
Karželas Jurgis 304
Kasparaitis B. 71
Kasparas K. 393, 394
Kasparavičienė Vida 4, 16
Kastravickas Vincentas 132, 801
Kastravickienė Z. 795, 796, 825
Kastravickienė Zofija 824
Kašinas Ivanas, Danilovič 452
Kaškauskas A. 160
Kaškauskas Adolfas 162
Katinaitė Kazė 749
Katinas Alvydas 367
Kaukėnas Algis 1088
Kaulėnas A. 122
Kauneckis Jonas 218
Kaunelis F. 115, 116, 117
Kaunelis Feliksas 137, 169, 815
Kaunelis P. 129
Kaunelis Peliksas 128
Kaunietis R. 408, 414, 421, 451, 458
Kaunietis Romas 410, 413
Kaušaras Isokas 527
Kaušila Juozas 421, 533, 544
Kaušila Petras 533
Kaušilaitė Angelija 790
Kaušilaitė Irena 790, 791, 822
Kaušilaitė Vilhelma 196
Kaušilaitė Vilhelmina 790
Kaušilaitė Zita 790
Kaušilaitė-Kutavičienė Vilhelmina 1075, 1080
Kaušilas Juozas 422
Kaušilienė (Dičiūtė) Alena 521, 1099
Kaušilienė Alena 15, 528, 824, 827, 828, 831, 832
Kaušilienė Antanina 186, 790, 822, 1080
Kaušilienė Elžbieta 421, 429, 533, 544
Kaušyla 616
Kaušyla J. 238
Kaušyla Jaronimas 174
Kaušyla Jeronimas 444
Kaušyla Jonas 238, 243, 502
Kaušyla Juozas 165
Kaušyla Kazimieras 508
Kaušyla Petras 502
Kaušyla Rimantas 186
Kaušyla Stanislovas 502
Kaušylaitė Veronika 584, 759
Kaušylaitė Vilhelmina 412
Kaušylas 55
Kaušylas (Kaušyla) Vincas 433
Kaušylas Jeronimas 433
Kaušylas Juozas 756
Kaušylas Vincas 511
Kaušylienė 400
Kaušylienė Domicelė 509
Kaušylos 502
Kavaliauskas 1094
Kavaliauskas Jurgis 221
Kavaliauskas P. J. 402
Kavaliauskas Pranas 1094
Kavaliauskas V. 372
Kavaliauskienė 850
Kavaliauskienė Lidija 4, 1099
Kavarskas 415
Kavarskas-Bilkis A. 451
Kavarskienė Malvina 516
Kavolis Julius 173
Kazarinskas L. 176
Kazickas-Krivaitis, Saulius Bronius 414
Kazimieras, šv. 128, 168, 240, 245, 284, 340, 368, 619, 626, 673, 763, 764
Kaziūnas Pranas 367
Kazlauskai 344, 346, 347, 367
Kazlauskaitė (Mickūnienė) Valė 346
Kazlauskaitė (Radziulevičienė) Laimutė 346
Kazlauskaitė Danutė 580
Kazlauskaitė Greta 346
Kazlauskaitė Jolita 346
Kazlauskaitė Nijolė 346
Kazlauskaitė Zofija 623
Kazlauskas A. 308
Kazlauskas Algimantas 346
Kazlauskas Alvydas 346
Kazlauskas Benediktas 345, 346
Kazlauskas D. 788
Kazlauskas Egidijus 346, 367
Kazlauskas Eugenijus 346
Kazlauskas Henrikas 346, 353
Kazlauskas J. 220, 258, 351, 352, 355, 359, 360, 363–366, 368, 369
Kazlauskas Jonas 226, 327
Kazlauskas Jurgis 134, 208, 221, 229, 239, 251, 344–348, 350, 353–355, 358, 360–363, 365, 367, 368
Kazlauskas Justinas 346
Kazlauskas Kazys 153
Kazlauskas Kęstutis 229, 346–348, 350, 351, 353, 363, 365, 367
Kazlauskas Mykolas 346
Kazlauskas Paulius 346
Kazlauskas Romas 346
Kazlauskienė 522, 524
Kazlauskienė (Aidukaitė) Vida 346
Kazlauskienė (Jakštaitė) Gražina 346
Kazlauskienė (Tatarūnaitė) Virginija 346
Kazlauskienė (Tiškauskaitė) Janina 346
Kazlauskienė B. 1072
Kazlauskienė N. 762, 806, 807
Kazlauskienė Natalija 761, 804
Kazlauskienė Rozalija (Markevičiūtė) 346
Kazlauskienė Stasė 142
Kėkštas, slap. 416
Keleris 496, 505
Kelmas, slap. 471
Kemeklis-Rokas 481
Kemešis 582
Kemešys F. 339
Keras Antanas 832
Kerbelytė Bronislava 843, 1009, 1010, 1035
Kerienė Natalija 832
Keršiai 365
Keršienė Daina 362
Keršys Gediminas 362
Keršys Jonas 304, 305, 362
Keršys Mykolas 362
Keršytė Emilija 362
Kerštas, slap. 398, 415, 418
Kerulis 184
Kerutis S. 746, 747
Kerutis Saliamonas 745, 746
Keturakis 318, 320
Keturka Ignas 145
Kęstutis, kunigaikštis 312, 404, 405, 414, 488
Kiaupa Zigmantas 517
Kibelis Kazimieras 313
Kibildis A. 624
Kibildis Aleksandras 623
Kibildis Aleksas 624
Kibildis Romualdas 624
Kibildis Vaidotas 624
Kicenka 455
Kiela Jonas 771
Kiela Justinas 499
Kiela-Titnagas Jonas 391
Kilinskaitė Renata 814, 1099
Kiliukienė (Skersinytė) Vanda 505
Kiminai 363
Kiminaitė Aistė 363
Kiminienė (Mateikaitė) Daiva 154
Kimštas J. 428
Kimštas Jonas-Žalgiris 632
Kimštas-Dobilas Jonas 397
Kimutaitis 790
Kinderis Antanas 502
Kinderis Jonas 502
Kinderis Juozas 502
Kindurienė 693
Kindurienė A. 657
Kindurienė M. 658, 780
Kindurys 137, 693
Kindurys (Kinduris) Vincas, Vinco 371, 372
Kindurys Alfonsas 371
Kindurys Antanas 604
Kindurys Benediktas 235
Kindurys Ignas 604
Kindurys J. 380, 388, 389, 391
Kindurys Jonas 837
Kindurys Juozas 392, 401
Kindurys Juozas-Balandis, Juozo 477
Kindurys Motiejus 501, 503
Kindurys Silva 232
Kindurys V. 372
Kindurys Vladas 388
Kindurytė Grasilda 664
Kindurytė Ieva 648
Kindurytė Paulina 662
Kindurytė-Pumputienė Jadvyga 616
Kirka Antanas 433
Kirka Arvydas 663
Kirka Augustas 433
Kirka J. 663
Kirka Jokūbas 1020
Kirka Jonas 505, 663
Kirka Julius 663, 664
Kirka Juozas 1088
Kirka Petras 662
Kirka Vladas 664
Kirkai 503
Kirkaitė Ona 661

Kirkienė (Palikšaitė) Teklė 663
Kirkos 693
Kirkus Mykolas 503
Kirkus Motiejus 503
Kirvis, slap. 454
Kisieliai 621
Kisielytė Antanina 618
Kisielytė Petronėlė 618
Kisielytė Uršulė 618
Kisielytė-Verkelienė Antanina 619
Kiškis Justinas 497
Kiškis S. 226, 346
Kiškis Silvestras 513
Kiškis Stanislovas 222, 224, 226, 239–243, 330, 331
Kitkauskas Napalys 367
Kivėnas Antanas 121
Kivėnas Mykolas 505
Klaujalis Vladas 556
Klevas 398, 403, 434, 442
Klevas Juozas-Aidas, Balio 407, 476
Klezys Paulius 367
Klibis A. 235
Klieros 664
Klimaitis Pranas 110
Klimas 327, 384
Klimas Bronius 220, 241
Klimas M. 47
Klimas Mikas 170
Klimas P. 763
Klimašauskaitė H. 834
Klimašauskas 906
Klimašauskas Antanas 70, 478, 495, 743
Klimašauskas Jonas 508
Klimašauskas Justinas 495
Klimašauskas Lauras 917
Klimašauskas V. 429, 441
Klimašauskas Vilius 70
Klimašauskienė 689
Klimašauskienė Agnė 70
Klimašauskienė Ona 329
Klimašauskienė-Livarauskienė Ona 409
Klimavičienė (Livarauskienė) O. 441
Klimavičius 384
Klimavičius Antanas 499
Klimavičius K. 764, 805
Klimavičius Pranciškus 499
Klimavičiūtė Paulina 650
Klimka L. 850
Klimka Libertas 16, 845, 1099
Klinavičius Alvydas 585
Klinavičiūtė Renata 585
Kliniauskas K. 379
Kliukai 505
Kliukaitė Adelė 502
Kliukas Algis 638
Kliukas Andriejus 503
Kliukas Juozas 433, 637, 760
Kliukas Kazys 111
Kliukas Kristupas 505
Kliukas Petras 505
Kliukas Saulius 638
Kliukas Simonas 505
Kliukas Vincas 401, 668, 1057
Kliukas-Ožys Vladas 393
Kliukas-Sakalas Alfonsas 433, 453
Kliukienė 780
Kliukienė M. 837
Kliukienė Stasė 637
Kliukytė Marcelė 71
Knabikas Aloyzas Pranas 4
Knyva A. 782
Kochanskis Viktoras 317, 618
Kolosovas A. 176
Kolupaila Jonas 623
Kolupaila Steponas 622, 623
Komaras Zigmantas 237, 240
Končius Ignas 876
Kondratas Vytautas 145
Kondratavičiai 649
Kondratavičienė Marcelė 650
Kondratavičius Gubertas 757
Kondratavičius Hubertas 650
Kondratavičius Ignas 106, 107, 148, 560, 650
Kondratavičius Juozapas 650
Kondratavičius Kazimieras 650
Kondratavičius Kazys 121
Kondratavičius Norbertas 650
Kondratavičius Rimantas 650
Kondratavičius V. 658
Kondratavičius Vygandas 650
Kondratavičius-Brazauskas Kazys,
Vinco 371
Kondratavičiūtė Eleonora 650
Kondratavičiūtė Janė 650
Kondratavičiūtė Marijona 650
Kondratavičiūtė Nastė 650
Kondratavičiūtė Onutė 650
Kondratavičiūtė Veronika (Irena) 650
Kordelis Antanas 289
Korlienė Ieva 417
Korsa Antanas 111
Korsakas Bronius 591
Kosciuška 109
Kosciuška Vaclovas 236
Kostrovas 1079
Kotryna, šv. 223
Kovalevskis Nikodemas 505
Kovarskas Antanas 502
Kozminas A. 133
Koževnikovas V. 244
Krakovskis 20, 25, 495
Kralikevičius Juozas 760
Kraujaliai 507, 547, 552, 555–557, 575, 576
Kraujalienė Diana 557
Kraujalienė Marijona 549, 556, 557
Kraujalienė Rita 557
Kraujalis 548
Kraujalis Algirdas 556, 557
Kraujalis Antanas 457, 459
Kraujalis Gediminas 556, 557
Kraujalis Jonas 388
Kraujalis Julius 507
Kraujalis Juozapas 555
Kraujalis K. 557
Kraujalis Kazys 549, 556, 557
Kraujalis Matas 507
Kraujalis P. 166
Kraujalis Petras 231, 310, 315, 321
Kraujalis Ramojus 77
Kraujalis Simonas 557
Kraujalis Vladas 555
Kraujalytė Augustina 557
Kraujalytė Bronė 556, 557
Kraujalytė Emilė 556, 557
Kraujalytė Ingrida 557
Kraujalytė Kostė 556, 557
Kraujalytė Laura 557
Kraujalytė Ona 556, 557
Kraujalytė Toma 557
Kraujelienė Marijona 497
Kraujelis 413
Kraujelis Antanas 413
Kraujelis Jonas 396
Kraujelis K. 416
Kraujelis Petras 617
Kraujelytė Emilija 759
Kraujelytė Ona 760
Kražauskas P. 244
Kražauskas Petras 238, 243
Krėvė-Mickevičius Vincas 110
Kriaučiūnas Kazys 1065
Kriaučiūnas Petras 296
Kriaušė 472
Krikščiūnas Povilas 4, 16, 1009, 1035, 1070, 1099
Krikštaponis Kęstutis 756
Krikštaponis Vincas 178
Krikštopaitis K. 178
Krinickai 517
Krinickaitė Janė-Ramelytė, Antano 477
Krinickaitė Janina 451
Krinickaitė-Drebulė, Sigutė Janina 418
Krinickas 393, 453, 616, 687
Krinickas A. 403, 422, 434, 442, 451, 471
Krinickas Albertas 454
Krinickas Antanas 382, 471
Krinickas Anupras 382
Krinickas B. 1093, 1094
Krinickas Jonas 382, 517
Krinickas Kazys 757
Krinickas-Romelis A. 396, 398, 399, 402–404, 419, 421, 425, 426, 428, 429, 432, 435–442, 445–449, 455, 471
Krinickas-Romelis Antanas 397, 416–418, 422, 424, 428, 432, 453, 464, 470, 725
Krinickas-Romelis-Klevas A. 414
Krinickienė Elžbieta 517
Kripickiai 496
Kripickis Juozapas 496
Kripickis Mataušas 496
Kriščiukaitis Jonas 217
Krištopaitė D. 1015–1019, 1021, 1023–1026, 1029, 1030, 1034, 1071, 1072
Krištopaitė Danutė 1068, 1070, 1099
Kriugeriškis Jonas 673
Kriugiškienė Gražina 524, 528
Kriugiškis Gintaras 528
Kriugiškis Stasys 562
Krivaitis 406
Krivickaitė Beatričė 588
Krivickas Antanas 588
Krivickas-Vilnius Bronius 414
Krygutavičius Matilis 94
Krylovas I. 297
Krukis Martynas 441
Krukis-Banga Martynas 406, 408, 409, 418
Krukys Martynas 434
Kubilinskas K. 337
Kubiliūnas-Krūminis Stasys 418
Kubilius 115, 816
Kubilius Andrius 359
Kubiliūtė M. 323
Kučinska Adolfas 457
Kučinskai 456, 457, 458
Kučinskas Antanas 456
Kučinskas Kazys 433
Kučinskas Petras 457
Kučinskas V. 402
Kučinskienė Marijona 456
Kudaba Bronius 452
Kudaba Česlovas 595, 605, 638, 843, 1026, 1029, 1074
Kudabaitė Paulė 1074
Kudabenis 728
Kudabienė 728
Kudabienė Lionia 452
Kugelevičienė Gražina 185
Kukta 123
Kukta J. 58, 213–215, 217, 218, 231, 232, 234–236, 322
Kukta Juozapas 212, 235, 335, 617, 618, 622, 655
Kukta Juozas 168
Kulienė J. 424
Kulienė Jadvyga 850
Kulieša Antanas 344
Kuliešis-Balandis Juozas 433
Kuliešius 396
Kuliešius Juozas-Balandis, Karolio 476
Kuliešius Pranas 795, 796, 799, 801
Kuliešius Stasys 407
Kulikauskas P. 39
Kunickas Vladas 811
Kunigėlis 516
Kunigėlis Jonas 121, 618
Kunigėnas-Vytenis Stasys 402, 415, 429, 433, 470
Kuorsa Antanas 740
Kuorsos 740
Kupčiūnas 623
Kuprėnai 727
Kuprėnas 728
Kuprėnas Antanas 726
Kuprėnas-Žąsinas Jonas 433
Kuprėnienė Ona 517
Kuprevičius V. 852, 856, 857, 859, 868, 869, 871–876
Kuprevičius Viktoras 851, 1099
Kuprienė (Židonytė) Violeta 154
Kuraitis 1087
Kurčevskis Janas 295, 315
Kurdziukevičius Pranas 517
Kurelis Glinskas 673
Kurelytė K. 762
Kuryla-Žėrutis Adolfas 391
Kurlavičius Jonas 714
Kurlavičiūtė Virga 829
Kurlinskaitė-Valiulienė Aldona 145
Kurmelis Petras 793, 822
Kurminas 68
Kurpė 675
Kurpytė Emilija 586
Kuršaitis 476
Kušeliauskas Antanas 107
Kušeliauskas J. 416, 417
Kušeliauskas Juozas-Putinas,
Anastazijos 474
Kušeliauskas Kazys 517
Kušeliauskas-Ramunė, Kelmas Juozas 407, 410
Kušeliauskas-Ramunis Julius 403
Kušeliauskas-Ramunis, Kelmas Julius 434
Kušeliauskienė Aleksandra 517
Kušeliauskienė Elena 517
Kušleika Jonas 308
Kutavičius B. 1080
Kutka A. 133
Kutka J. 779
Kuzelis 684
Kuzelis Kazys 130, 146, 717, 718
Kuzelis Kazys (Kazimieras) 145
Kuzelis Valdas 717–719, 1099
Kuzelis-Bitinas K. 146
Kuzelytė Irena 719
Kuzelytė Kazė 719
Kuzelytė Kazimiera 761
Kuzelytė Valė 719
Kuzelytė Valerija 760
Kuzielienė Veronika 850
Kuzminskaitė Ūla 16
Kuzminskaitė Upė 16
Kuzminskas Jonas 318
Kuzminskas Linas 16
Kvedaravičienė Janė 650
Kvedaravičienė Janina 828, 831
Kviklys Bronius 71, 72, 247, 248, 260, 329, 458
Kviklys L. 843
Kviklys Mečislovas 152
Kviklys R. A. 153
Kviklys Rimantas Antanas 152

 

L

Labanauskas K. 71
Laboga Romaldas 573
Laboga Romualdas 552
Labokas Jonas 309
Labuckaitė-Jauniškienė Melanija 765
Labukas J. 235
Labunskaitė Liudvika 623
Labutis Jonas 186, 790
Labutis Juozas 790
Ladyga Alvydas 4
Ladyga Vilmantas 204
Laidas, slap. 474
Laimutis, slap. 480
Laisvė, slap. 485, 487
Lajauskas M. 232, 316
Lajauskas Matas 231, 233, 315
Lakštingala, slap. 477
Lamanauskaitė O. 123
Lamanauskienė Regina 184
Lamauskaitė Janina 451
Lapėnas Jonas 618, 622
Lapėnas-Miškinis Bronius 393
Lapėnienė Viktorija 463
Lapienis-Pimpys Antanas 407
Lapinskas (Lipinskas?) Julius 399
Lapinskas A. 116, 117, 1034
Lapinskas Antanas 138
Lapinskas Vytautas 758
Laputė, slap. 400
Lašinskai 581
Lašinskaitė Genovaitė 742
Lašinskaitė Laimutė 742
Lašinskaitė Stefanija 742
Lašinskaitė Unė 741
Lašinskaitė Žibutė 742
Lašinskaitė-Palikšienė Teklė 664
Lašinskas 378, 388, 515, 580, 582
Lašinskas A. 424
Lašinskas Antanas 16, 107, 434, 741, 742, 856
Lašinskas Baltramiejus 502
Lašinskas Juozas 742
Lašinskas Jurgis 123
Lašinskas Justinas 509
Lašinskas Kazimieras 513, 741
Lašinskas Kęstutis 742
Lašinskas Ramūnas 142
Lašinskas Stepas 142
Lašinskas Vincas 500
Lašinskas-Liūtas A. 424
Lašinskas-Liūtas Kazys 392, 398, 424, 434, 445
Lašinskas-Liūtas, Artojas Kazimieras 418
Lašinskienė Austra 15, 969, 1099
Laškovas Borisas 184
Laukaitytė R. 217, 224
Laukys (Simonas Daukantas) 295
Laurinavičienė 699
Laurinavičienė Vanda 55, 166, 796, 797
Laurinavičius 696, 697, 701
Laurinavičius Ant. 445
Laurinavičius Dominykas 136
Laurinavičius J. 338
Laurinavičius Jonas 122, 328, 700, 1099
Laurinavičius Kazys 136
Laurinavičius Pranas 136
Laurinavičius Vincas 502
Laurinavičiūtė Jadvyga 334
Laurinavičiūtė Teklė 136
Laurinavičiūtė Veronika 136
Lauriūnas Jonas 538
Lazauskas Alfonsas 960
Lazauskas Ed. 795
Lazauskas Petras 385
Lazauskienė Johana 517
Leibovas R. Z. 671
Leibus 989
Leišys S. 59
Lekavičienė 631
Lekavičienė Adelė 818
Lekavičius Edvardas 145
Lekavičius Kazimieras 124, 760, 761, 818
Lekavičius Kazys 114, 530
Lekavičiūtė 524
Lekavičiūtė A. 760, 762, 778, 806, 807, 815
Lekavičiūtė Adelė 117, 124, 758, 773, 804
Leleiva (Silvokas) Juozas 553
Leleiva Adolfas 144
Leleiva Adomas 497
Leleiva Antanas 106, 148, 499, 511, 712, 713, 761
Leleiva Augustinas 512
Leleiva Baltramiejus 497
Leleiva Danielius 586, 587
Leleiva Edvardas 712
Leleiva Edvardas 758
Leleiva Gabrielius 493
Leleiva Jeronimas 759
Leleiva Julius 586
Leleiva Juozapas 499
Leleiva Juozas 121, 549, 586, 587
Leleiva Juozas, Silvo („Silvoko“) 586
Leleiva Jurgis 499
Leleiva Kazimieras 511
Leleiva Liudas 573, 584
Leleiva Mečys 781
Leleiva Mindaugas 712, 713, 832
Leleiva Povilas 586
Leleiva Steponas 499
Leleiva V. 807
Leleiva Vincentas 499
Leleiva Vytautas 712, 713, 806, 824
Leleivaitė Apolonija 712
Leleivaitė Daiva 585
Leleivaitė Eleonora 712, 713
Leleivaitė Genovaitė 586
Leleivaitė Ieva 584
Leleivaitė Jadvyga 557
Leleivaitė Janina 584
Leleivaitė Marijona 555
Leleivaitė Ona 712
Leleivaitė Teklė 555, 557
Leleivaitė Valė 712, 713
Leleivaitė Valerija 140
Leleivaitė-Ryliškienė Stasė 186
Leleivaitė-Vasiulienė Elena 587
Leleiva-Medinis Balys 434
Leleivienė 697
Leleivienė (Petkevičiūtė) Ona 807
Leleivienė Adelė 496
Leleivienė Aldona 586
Leleivienė Emilija 586
Leleivienė Marijona 1033
Leleivienė Monika 512, 712
Leleivienė Veronika 584
Leleivienė-Maciulevičiūtė Valerija 142
Leleivos 499, 549, 555, 558, 584, 585, 712, 713
Leleivos (Silvokai) 586
Lengvenis, kunigaikštis 103
Leninas 186, 327, 412, 568, 693, 803, 826, 1081, 1086
Lenkaitis Edvardas 677
Leonas XIII, popiežius 298

Leonsavičius Aleksandras 241
Lesickas Darius 418, 441, 445
Leščinskas Algis 611
Leščinskas Kazys 750, 1020, 1021, 1027, 1031, 1032
Leščinskienė Teresė 1019, 1020
Leškevičius Vincas 302
Levanaitė O. 791
Levanaitė Ona 789
Levanaitė-Miknevičienė Ona 789
Levardauskaitė Jadvyga 124
Levčenkienė Jolita 204
Levickaitė-Trinkūnienė Ona 55
Levickas Julius 55, 745
Levickienė Jadvyga 165
Liatukas 384
Liaudis K. 482
Liekis A. 379, 386, 388
Liepa, slap. 398, 402, 403, 415–417, 470, 475
Liepa (Ėglius), slap. 429
Liepinis Jonas 700
Liepinytė 616
Limanauskas 492
Limanauskas V. 783, 788
Limanauskas Vytautas 406, 409, 781, 783
Limanauskas Vytautas-Timas, Vaclovo 477
Linda S. 228
Linda Stanislovas 227, 246, 350
Lindė Samuelis Bogumilas 312
Lingevičienė-Tilindytė Stasė 446
Linkevičius Petras 242
Lipeika Mykolas 457
Lipeikis M. 421
Lipeikis Mykolas 396
Lipinskai 463
Lipinskaitė Angelė 470
Lipinskas Antanas 520
Lipinskas Lionius 471
Lipinskas P. 384, 385
Lipinskas Petras 385
Lipinskas-Baravykas Petras 385, 398, 416, 427, 428, 432–434, 446–448
Lipinskas-Našlaitė Juozas 432, 434
Lisauskai 400, 675, 679
Lisauskas Aleksas 679
Lisauskas Algirdas 401, 403
Lisauskas Balys 196
Lisauskas Bronius 730
Lisauskas Ignas 671–676, 678
Lisauskas Jonas 478
Lisauskas R. 662, 671, 737, 740
Lisauskas Rimantas 15, 455, 660, 669, 670, 674, 676, 678, 679, 720, 721, 723, 730, 736, 1080, 1099
Lisauskas Silvestras 673
Lisauskas Vincas 673
Lisauskas Z. 1098
Lisauskas Zenys Silvas 1097
Lisauskienė Rozalija 671, 679
Lisauskienė Uršulė 673
Listopadskis Manigirdas 610
Litas 233, 262, 263
Litvinenka 451
Liubartas 481
Liubertas 472
Liubimova V. 1079
Liuga Simonas 571
Liugailienė Ona 4
Liulevičienė Levutė 633
Liulevičius 630, 631
Liulevičius Antanas 630
Liūtas, slap. 402–407, 414–417, 419, 423, 424, 427, 434, 437, 439, 442, 443, 452, 472, 474, 481, 632
Liutauras 406
Liutkevičius Stasys 114
Liutkus Petras 237, 239, 502
Liutkus-Juodasis Petras Petras 391, 417
Livarauskaitė Dalia 579
Livarauskaitė O. 1021
Livarauskas Jeronimas 434
Livarauskas Romas 577, 579
Livarauskas Stasys 577, 579, 581
Livarauskienė Ona 418, 434, 1021
Lizdeika 400, 479
Lygnugaris Antanas 240, 241
Lobakinas 478
Loginovas S. 405
Lokys, slap. 425, 426, 436, 437, 439, 442, 443, 446, 452, 472, 480, 481, 632
Lomtevas Dimitrijus 157, 162
Lopeta Aleksas, Antano 372
Lopeta Antanas 372
Lopeta Jonas 753
Lopeta Julius 836, 837
Lopeta Mykolas 496
Lopeta Pranas 836
Lopeta R. 451
Lopeta S. 837
Lopetaitė Stasė 188
Lopetienė Cecilija 753
Lubianecas Karolis 316
Lugevičius Jerofejus 505
Lukaševičienė Marijona 366
Lukaševičius Kazys 111
Lukauskas Pranas 248
Lukoševičiai 667, 668
Lukoševičienė Danutė 178, 180
Lukoševičius Antanas 668
Lukoševičius Jonas 417, 668
Lukoševičius Jonukas 668
Lukoševičius Juozas 145
Lukoševičius Kazimieras 180, 667, 1055, 1100
Lukoševičius Kazys 718
Lukoševičius Mykolas 1058
Lukoševičius Olijardas 366
Lukoševičius Virgilijus 180
Lukoševičiūtė Birutė 667
Lukošiūnas-Žilvitis Povilas 407
Lukšas Aras 194
Lukšas P. 1079
Lulavičiūtė A. 762
Lulavičiūtė Alvyra 761
Luminas J. 123
Lunačiarskis 342
Luneckas M. 116
Luneckas Mikalojus 116, 758, 817
Lunius 381, 671
Lunius A. 382, 387
Lunius Adomas 380
Lunius Algirdas 409, 759, 821
Lunius Algirdas-Smagurauskas, Jono 414, 475
Lunius Antanas 372
Lunius Jonas 505
Lunius Mikas 750
Lunius Mikas, Antano 372
Lunys Algirdas-Smagurauskas, Kazio 474
Lupeikaitė Milda 650
Lušas Gabrielius 493
Lutavičius Algirdas 162

 

M

Maceika A. 938
Maceika Anupras-Laidas, Anupro, 409, 473, 474
Maceika Jonas 1100
Maceika Juozapas 510
Maceika Kazys 111
Maceika Kristupas 510
Maceika Matas 510
Maceikienė (Gimžauskaitė)-Kregždutė
O. 421, 443
Maceikienė Apolonija-Našlaitė, Prano 477
Maceikos 162, 510
Macelicaitė Valė 778
Macelis J. 113
Macelis Juozas 114
Maciejauskas A. 262
Maciejevičius Stanislovas 316
Macienė (Paukštytė)-Laimė Verutė 451
Maciulevičiai 452, 508
Maciulevičienė Anastazija 181
Maciulevičius 495
Maciulevičius A. 120, 167, 168, 198, 212–214, 224, 328, 333, 342
Maciulevičius Adolfas 604
Maciulevičius Antanas 32, 113, 166, 211, 221, 222, 233, 248, 325–332, 337, 341, 512, 766, 821
Maciulevičius Benediktas 508
Maciulevičius Dominikas 508
Maciulevičius J. 181, 182, 222
Maciulevičius Jonas 752
Maciulevičius Jonas, Juozo 372
Maciulevičius Juozas 155, 181, 372, 750, 753
Maciulevičius Jurgis 384, 495, 750
Maciulevičius Justinas 497, 502
Maciulevičius Mykolas 151
Maciulevičius Silvestras 181
Maciulevičius Viktoras 452
Maciulevičiūtė Monika 327
Maciuliai 501, 510
Maciulis Andrius 510
Maciulis Antanas 510
Maciulis Gabrielius 510
Maciulis Jonas 510
Maciulis Juozapas 510
Maciulis Justinas 510
Maciulis Kazimieras 505
Maciulis Liudvikas 510
Maciulis Matas 510
Maciulis Stanislovas 501
Maciulis Tomas 501
Maciulis Vincas 510
Maciūnas J. 764
Mackevičienė Zita 367
Mackevičius 66
Mackonis-Žaibas Leonas 434
Mačiekus Venantas 4, 16, 957, 1084, 1100
Mačiokas Mykolas 341
Mačiokienė Emilija 479
Mačiulevičienė M. 435
Mačiulevičius 329
Mačiulevičius Albertas 435
Mačiulevičius Janulis 94
Mačiulevičius Viktoras 435
Mačiulevičius Vincas 435
Mačiuliai 502
Mačiulienė Emilija 634
Mačiulienė G. 1073
Mačiulienė J. 657
Mačiulienė Ona 185
Mačiulienė Teofilė 232
Mačiulienė Teofilija 408
Mačiulis 474
Mačiulis A. 778
Mačiulis Alfonsas 430, 434
Mačiulis Alfonsas-Kariūnas, Jono 476
Mačiulis Antanas 405, 435, 502, 510, 634
Mačiulis Antanas-Erelis, Augusto 477
Mačiulis Antanas-Gediminas, Gabrio 473
Mačiulis Gabrys-Aras, Gabrio 473
Mačiulis Jonas 189, 409, 413, 414, 502
Mačiulis Jonas-Laivas, Gabrio, 473, 475
Mačiulis Kazys 430, 502, 779
Mačiulis Liudas 111
Mačiulis M. 39
Mačiulis Romualdas 151
Mačiulis Valentas 502
Mačiulis Vincas 502, 839
Mačiulis-Genelis Vincas 434, 453
Mačiulis-Kariūnas Alfonsas 408, 410, 411
Mačiulis-Lakūnas Juozas 434
Mačiulis-Majoras Alfonsas 405
Mačiulis-Meška Kazys 406
Mačiulis-Ožys Adomas 434
Mačiulytė Cecilija 502
Mačiulytė Teklė 728
Mačiulytė Uršulė 658
Mačiulytė Veronika 502
Maironis 135, 236, 546, 786
Maišėnienė Vida 360, 362
Majauskas Matas 262
Makarovas 1088
Makarovas S. O. 672
Makarskienė 480
Makaveckai 452
Makaveckas Edvardas 452
Makaveckas Kazys 452
Makaveckienė 452
Makaveckienė Julija 510
Makelis Juozas 515
Maknys 496, 515
Maknys Antanas 174
Maknys Benediktas 55
Maknys Jonas 55
Maknys Juozas 55
Maknys Jurgis 55
Maknys Justinas 499
Maknys Kazimieras 55
Maknys Vincas 55
Maknytė-Subačienė Veronika 539, 545
Malakauskas L. 424, 428
Malakauskas Liudvikas 435
Malakauskas-Stumbras, Švilpa
Edvardas 435
Maldžiūnas V. 381
Maleckiai 94, 95
Maleckienė Emilija 96
Maleckis 517, 519
Maleckis Albrechtas 94
Maleckis Dominykas 94, 95
Maleckis Jonas 95
Maleckis Juozapas 95
Maleckis Justinas 95
Maleckis Karolis 94
Maleckis Kasparas 95
Maleckis Romualdas 68, 95
Maleckis Stanislovas 95, 96
Maleckytė Brigita 95
Maleckytė Elena 95
Maleckytė Felicija 95
Maleckytė Jadvyga 95
Maleckytė Marija 95
Maleckytė Paulina 95
Maleckytė Stanislava 95
Maleckytė Virginija 95
Malinauskas Donatas 618
Malinauskas I. 764
Malinauskas Ignas 805
Mališauskas Fulgencijus 138, 385
Maliukevičius Klemensas 315
Malonaitis A. 42
Maluška-Šernas Vytautas 414, 415, 421, 424–426, 432, 439, 443, 446, 451
Malvica Emilis 160
Mameniškytė 480
Maminskaitė 775
Maminskaitė Teklė 320
Maniušiai 510
Maniušienė Adelė 510
Maniušis Adomas 510
Maniušis J. 134
Maniušis Jonas 510
Maniušis Justinas 510
Maniušis V. 658
Maniušis Vincas 510
Maniušis-Drugelis Jonas 435
Maniušytė Jadvyga, Jurgio 477
Maniušytė Janina 510
Maniušytė T. 781
Maniušytė Teklė 773, 774
Marcinkevičienė Danutė 135, 1100
Marcinkevičienė Scholastika 49
Marcinkevičius Justinas 16
Marcinkevičius Simonas 49
Marcinkevičius Tadas 52
Marcinkevičius Tadeušas 49
Marcinkevičiūtė Aleksandra 49
Marcinkutė Renata 364
Marčėnaitė Birutė 781, 783
Mardosas A. 799
Mardosas Algirdas 791, 797
Margis, slap. 410, 417, 421, 479
Marija Mergelė, Švč. 67, 284, 317, 344, 345, 350, 351, 353–365, 367, 369, 695–697, 724, 805, 846, 1001, 1047
Markevičienė Žaneta 16, 975, 983, 984, 1100
Markevičius Aurimas 975, 983, 984, 1100
Markevičius Motiejus 303, 305, 306
Martinionis A. 378, 383, 388, 389, 391
Martinkėnas 689
Martinkėnas Jonas 435
Masaitis Antanas 344, 345
Masalskas Juozapas 220, 226, 258
Masalskis Ignotas Jokūbas 356
Masiliūnas Kazimieras 124
Masiulis Domantas 591
Masiulis Tautvydas 591
Masiulytė-Paukštienė Eugenija 656, 658, 659
Mašiotas P. 763
Mataušas, šv. 1006, 1007
Mateika Algirdas Jonas 184
Mateika Jonas Algirdas 155
Mateikaitė D. 776
Mateikienė J. 184
Mateikienė Joana 184
Matiekaitė Aleksandra 761
Matijošaitis 623
Matijošius Juozapas 500
Matjošaitis Stasys 806
Matonis J. 1028
Matulaitis J. 351
Matulaitis Juozapas 16
Matulaitis Juozas 239, 350, 351, 353, 360–362, 365
Matulaitis Jurgis 320
Matulevičius Jurgis 619
Matulevičius Motiejus 511
Matuliauskas Jonas 237, 239
Matulionis Algirdas 36
Matulionis Povilas 156, 157
Matulionis T. 237
Matusevičiai 520
Matusevičienė Pranutė 562
Matusevičius 520
Matusevičius A. 388
Matusevičius Albertas 389

Matusevičius Albertas (Albinas) 382
Matusevičius Gabrielius (Jurgis) 562
Matusevičius Jonas 520, 562
Matusevičius Juozas 562
Matusevičius Mykolas 562
Matusevičius Vincas 151, 520, 562, 565
Matusevičius-Kardas Vincas, Vinco 405, 477
Matusevičius Vladas 520
Matusevičiūtė Elena 562
Matusevičiūtė Kazimiera 562
Matusevičiūtė Ona 562
Matusevičiūtė Uršulė 562
Matusevičiūtė-Jurkienė Uršulė 562
Matuzevičius 467
Matuzevičius Jonas 466
Mauša 523, 524, 989
Mažeika Antanas 323
Mažeika J. 121
Mažeika Juozas 111, 121
Mažeika Juozas, Vinco 372
Mažeika Mataušas 510
Mažeika V. 380, 381
Mažeika Vincas 381, 510
Mažeika Vladas 435
Mažeikaitė Albina, Vlado 473
Mažeikaitė Bronė-Gėlytė, Vlado 477
Mažeika-Perkūnas Juozas 435, 453
Mažeikos 510
Maželis Juozas 507
Maželis Matas 305–308, 313
Mažvydas Martynas 4, 978
McBury 65
McDavidsonai 65
McDonaldai 65
Meceliai 502
Mecelis Jonas 502
Mecelis Juozas 502
Mečelis Kazimieras 592
Mečelis Vaidmantas 592
Mečelytė Audinga 592
Medeišienė Ona 1033
Medekša Steponas 82
Medišauskienė Zita 4
Mefistofelis 358
Meidai 444
Meidūnas Justinas 111
Meidus 385
Meidus Antanas 151, 520
Meidus Bernardas 435
Meidus Jonas 385, 510
Meidus Julius 385
Meidus Kazimieras 435
Meidus Pranas 385, 436
Meidus Silva 572, 575, 591, 592
Meidus Silvas 549
Meidus Vidas 581
Meidus Vidimantas 592
Meidus-Vieversys, Pavasaris Danielius,
Kazimiero 435
Meidus-Liepa Jonas 419, 435, 436, 442, 446
Meidutė Danutė 592
Meidutė Elvyra 592
Meidutė Nijolė 592
Meidutė Rasa 593
Meidutė Žydrė 592, 593
Mejerovičius Antanas 238, 263
Mekišis Danys 144, 145
Melnikovas V. 795, 798
Melnikovas Vladimiras 195, 792, 801, 824
Melnikovienė Aldona 792
Menčinskas Antanas 436, 517
Menčinskas Juozas 436
Menčinskas-Kėkštas Jurgis 436
Meoci Laura (Meozzi Laura) 224, 338
Merkienė Irena Regina 4
Merkys K. 24
Merkys V. 294, 317
Merkys-Siųstuvas Jonas 415
Merkytė Birutė 591
Meška 479
Meškauskas 671
Meškauskas A. 783
Meškauskas Kazys 122
Meškauskienė Nijolė 828
Michalkevičius Kazimieras 618
Michnevičius Bronius, Ustinovičius
(Justino?) 452
Michniovas Jegorovič 452
Michniovas Vasilijus, Jegorovič 452
Mickėnas Albertas 413
Mickevičius A. 847
Mickevičius Adomas 312, 1083
Mickevičius Antanas 372
Mickevičius Jonas 510
Mickinas Antanas 111
Mickūnaitė Asta 346
Mickūnaitė Jolanta 346
Mickūnaitė Živilė 346
Mickūnas Antanas 346, 353
Mickūnienė Valė 344
Mičėnai 517
Mičėnas Alfonsas 382, 443, 517
Mičėnas Antanas 517
Mičėnas Jonas 382
Mičėnas Pranas 517
Mičėnas Vaitiekus 517
Mičėnas Vladas 517
Mičiulienė Jūratė 78
Miečius 466
Miežejavskytė Lubanska Izabelė 93
Mieželiai 452
Mieželis 452
Miežielienė Valia 452
Miežonis Marijonas 516
Mikaila Aleksandras 617
Mikalaičiukas-Sakalas Vaclovas 404
Mikalojus, šv. 617
Mikelkevičius Mikas 110
Mikėnas 837
Mikėnienė 480
Miklaševičius 167
Miknevičienė D. 797
Miknevičienė Ona 795
Miknevičius 497
Miknevičius J. 790, 797, 799, 800
Miknevičius Juozas 783, 799, 801
Miknevičius K. 214
Miknevičius Kazimieras 168, 213, 222
Mikolaitis Gintaras 654
Mikudavičius Povilas 94
Mikulėnaitė Daiva 565, 566
Mikulėnaitė Ieva 566
Mikulėnaitė Zita 565, 566
Mikulėnas Juozas 236
Mikulėnas Mantas 566
Mikulėnas Petras 565
Mikulėnas V. 419
Mikulėnas Valdas 565
Mikulėnas Vladas-Liepa 478
Mikutaitis Pranas 341
Mikutavičius Vinca 988
Mikutavičiuvna Marijona 511
Milašius 425
Milašius Kazimieras 174, 402
Milašius Mamertas 114
Milašius-Signalas Kazimieras 402, 436
Mileris 910
Miliauskas Andrius 304
Miliokeris K. 1079
Miliukas Kostas 711
Milius V. 850
Milneris Šmuila 145
Milukas Antanas 302
Milžinas, slap. 217, 236, 326, 623
Milžinas [kun. Nikodemas Švogžlys] 215
Mindaugas, karalius 2, 103, 169, 405, 767, 1098
Miniušis 859
Minkevičius Jonas 86
Mironas Juozapas 308
Mironas V. 319, 619
Mironas Vladas 318, 324, 618
Misevičius Stasys 436
Misiūnas Z. 658
Misius Kazys 4, 16, 211, 230, 247, 248, 275, 276, 293, 314, 1100
Miškinis Adolfas 379
Miškinis Antanas 334, 367
Miškinis Juozas 793
Miškinis-Viesulas Vytautas 407
Miuleris 1087
Mizeikiai 503
Mizeikis 479, 552, 559
Mizeikis Jonas 503
Mizeikis Juozas 437
Mizeikis Jurgis 503
Mizeikis Stasys-Šnekutis, Mykolo 483
Mizeikis-Patrimpas Kazys 437
Mizeikis-Pikuolis Alfonsas 437
Mizinenka U. 303
Mykolaitienė J. 569
Mykolaitis-Putinas V. 340
Mykolas Arkangelas, šv. 224, 363, 348, 350
Mykolas, šv. 654
Mocartas Volfgangas Amadėjus 295
Molotovas 1083
Montvila Algirdas 197
Montvilaitė Danutė 108, 149
Montvilas Algirdas, Alekso 106, 108, 147–149
Montvilas Antanas 108, 149
Montvilienė Veronika, Kazio 108, 149
Montvilos 108, 149
Montvydas Vladas 118
Morkus Antanas 108, 149, 714
Morkutė Janina 714
Morkvėnas K. 227
Morozovas 422, 427
Moskaliovas 790
Motiejaitienė Adelė 184, 185
Motiejūnas Jurgis 1065
Motiejūnas-Valevičius Jonas 96
Motiekaitė D. 776
Motūza 451
Motuza Algirdas 830
Murauskaitė S. 783
Murka J. 763
Murmuliai 724
Murmulienė (Aleknaitė) Veronika 728
Murmulis Adomas 722, 728
Murmulis Antanas 437, 693, 724, 728
Murmulis Juozas 381, 437, 724
Murmulis Juozupas 728
Murmulis Petras 693, 725–729
Murmulis Vincas 735
Murmulis-Lokys Antanas 437
Murmulis-Lokys Juozapas 724
Murmulis-Lokys, Smiltainis Antanas 391
Murmulytė 664
Murmulytė Bronislava 728
Murmulytė Cecilija 728
Murmulytė Ona 727, 728
Murmulytė Rozalija 728
Murmulytė-Šerėnienė Karolina 735
Musteikis Bronius 379
Musteikytė Nijolė 824

 

N

Nacevičius Vladas 328
Nagrodskis J. 115, 816
Nakienė A. 1034, 1072
Nalenč-Gorskiai 84
Napoleonas 68, 837, 1064, 1065
Naras, slap. 398, 399
Narbutas Jonas 94
Narbutas Mykolas 94
Narbutas Stanislovas 94
Nareikis Algirdas-Stalius, Antano 477
Nareikytė Malvina 522
Narka, laumė 994–997
Narkevičiūtė Paulina 95
Narkūnas 497
Narkūnas Arūnas 832
Narsutis 476
Narušavičius 443
Narušiai 463, 471
Narušis Leonas 107, 148
Narušis Levokas (Leonas) 471
Nasarevičius P. 851
Nasevičius Antanas 752
Nasevičius M. 906
Nasevičius P. 859
Nasevičius Tomas 508
Nasevičius V. 60
Nasevičius Vytautas 745
Nasevičius Vladas, Baltraus 107, 168, 211, 718, 745, 821
Nasevičiūtė Bronė 758
Nasevičiūtė Ona 752
Nasevičiūtė Stasė 826
Naudžius Petras 161, 162
Navadnyčaitė Janina 829
Navickaitė Danguolė 1069
Navickaitė Grasilija 738
Navickas R. 423
Navickas Zenonas 238, 244, 527, 528
Navickienė Anelė 1069
Navikas J. 60

Navikas Juozapas 497, 499
Navikas Juozas 59, 70, 165
Navikas Kazimieras 515
Navikas Mataušas 497
Navikienė Teklė 70
Navopolskis Skaistis 574
Nebesnaja Liubov 106, 148
Neciunskas Zigmas 341
Nekrašienė Vlada 774
Nenėnaitė Elena 760
Nėris Salomėja 334, 343
Neselmanas 1087
Nezabitauskas Antanas 99, 1100
Nezabytovskis 65
Nobelis 56
Nojus 1050, 1051
Noreikaitė (gal Noreikienė) Marija 304
Noreikaitė Marija 306
Noreikiai 707, 709
Noreikienė 698, 707
Noreikienė Leonora 706
Noreikis 707
Noreikis G. 444
Noreikis Gubertas 682, 686, 687
Noreikis Vincukas 686, 687, 691, 696
Noreikis Vladas 682, 694, 698, 700, 706, 707
Noreikis Vladas (Bladzius) 684
Noreikis-Karvelis Gubertas 445, 453
Noreikytė Marytė 700
Noreikytė Uršulė 706
Norkienė Adelė 625
Norkus J. 810
Normantas B. 789, 796, 824
Normantas Boleslovas 794, 822, 823
Nosevičienė Marijona 508
Novickis Nikalojus 246
Novodvorskienė Natalija 181, 182, 184
Novodvorskis Stasys 181

 

O

Obelytė-Vilutienė Petronėlė 539, 545
Obuolėnas K. 843
Oginskis Vaclovas 157, 162
Olšauskas K. 340
Ona, šv. 368, 578
Orda Napoleonas 74, 78
Orintas Vincas 610
Osman (Osmanas) L. 78

Ostrauskas 729
Oškiniai 501
Oškinis Antanas 151
Oškinis Matas 501
Oškinis Mykolas 501
Oškinis Silva 111
Ožkinaitė Jadvyga 568
Ožkinis Kazys 111

 

P

Pabedinskas S. 357
Paberžis 472, 482, 483
Pabrėža 1087
Pabrėža Ambraziejus 295
Padleckas Valerijonas 508
Paganinis 1088
Pagoda Petras 188
Pakalnis A. 396
Pakalnis Dovydas 373
Pakalnis Jonas 749
Pakalnis Juozapas 310
Pakalnis Juozas, Dovydo 373
Pakalnis-Lazdinis, Tigras 439
Pakalnis-Lazdinis, Tigras (Adomas?) 437
Pakalnytė-Ryliškienė Ona 969
Pakrovskis L. 188
Pakštas Balys 419
Pakštas V. 421
Pakštas Vytautas 428
Pakštas Vytautas-Vaidotas, Mykolo 475
Pakštas-Naras, Vaidotas Vytautas 410, 414, 419, 481
Pakštys Antanas 345
Palakauskas Juozas 463
Palakauskas Petras 151
Palėda Alfonsas, Jurgio 464
Palėda Jurgis 464
Palepšienė Anelė Emilija 396
Palepšis Julius 675, 677
Palepšis-Tarzanas Mykolas 392, 396, 419
Palikša Antanas 663, 664
Palikša Arvydas 664, 665
Palikša Jonas 664, 665
Palikša Juozas 664
Palikša Stasys 665
Palikša V. 660
Palikša Vincas 664
Palikša Vygantas 693
Palikša Vladas 661, 664, 726
Palikšaitė-Kirkienė Teklė 661
Palikšaitė Ona 664
Palikšaitė Teklė 664
Palikšaitė Veronika 664
Palikšienė Marija 665
Palikšienė Taklia 735
Palikšienė Teklė 665
Palikšienė Teofilė 664
Paltarokas 136
Paltarokas K. 764
Paltarokas Kazimieras 805
Palubinskienė Danguolė 830
Palunkiškis Adolfas 673
Palunkiškis Antanas 673
Palunkiškis Juozapas 673
Palunkiškis Juozas 672, 673
Palunkiškis Justinas 672
Palunkiškis Kazys 672
Palunkiškis Silvestras 673
Pančenko Michail 188, 189
Paneliai 557, 558
Panelienė Veronika 558
Panelis Andriejus 497
Panelis Antanas 557
Panelis Bronius 558
Panelis Juozas 549, 557, 558, 573
Panelis Kazimieras 558
Panelis Ksaveras 497
Panelis Rimantas 558, 559
Panelytė Teklė 558
Panelytė Veronika 557
Panelytė-Benešienė Ona Danutė 557, 558
Panka 384
Panovas 422, 427
Papečkys Juozas 110
Papirtis 675
Papirtis Kazys 677
Papirtis Stasys 379
Papirtytė Gražina 585
Parečko A. 195
Parulis Juozas 380
Parulis Juozas (Antanas?) 390
Parulis Juozas (Antanas?), Juozo
(Martyno?) 389
Parvatė, dievo žmona 766
Paškevičius Balys 381
Paškevičiūtė Joana 183
Paškevičiūtė S. 421
Paškevičiūtė-Mateikienė Joana 184
Patalauskas Jonas 162
Paukščiai 502, 517, 702
Paukšys 339
Paukštaitė Marijona 720
Paukštaitis Petras 124
Paukštė 544, 684, 702, 706
Paukštė A. 778
Paukštė Adolfas 682, 702
Paukštė Antanas 230, 373, 778
Paukštė Anupras 682, 702
Paukštė B. 834
Paukštė Gintautas 604
Paukštė Gubertas 696
Paukštė Jokimas-Gegužis, Adolfo 482
Paukštė Jonas 111, 373, 653, 655, 702
Paukštė Jonas, Antano 373
Paukštė Jonas, Krisiaus 373
Paukštė Juozas 111, 381
Paukštė K. 111
Paukštė Kazys 111
Paukštė Krisius 373
Paukštė Mikas 604
Paukštė P. 834
Paukštė Petras 682, 702
Paukštė Povilas (Gabrys, Lazda) 604
Paukštė Silva 107, 148
Paukštė Vilhelmas 189, 760
Paukštė Vilhelminas 774
Paukštė Vilius 760
Paukštė Vincas 437, 438, 510, 682, 705
Paukštė Vincokas 702
Paukštė Vytautas 604, 695, 696, 1088
Paukštė-Gegužis Jokymas 425, 437
Paukštė-Kardas Kazys 437, 453
Paukštė-Kuosa Petras (Povilas?) 437
Paukštelis 380
Paukštės 652, 694, 697
Paukštienė 399
Paukštienė Elžbieta 1021, 1022, 1025
Paukštienė Eugenija 199
Paukštienė Marė 517
Paukštienė Monikutė 695
Paukštienė Ona 517, 839
Paukštis Adomas 517
Paukštis Antanas 373
Paukštis J. 301
Paukštis Kazys 169
Paukštis Petras 517
Paukštis V. 189
Paukštis Vladas 840
Paukštys 337
Paukštys Algirdas 502
Paukštys Andriejus 501
Paukštys Anupras 502
Paukštys B. 219, 224, 335, 336
Paukštys Bronislovas 218, 223
Paukštys Bronius 223, 339
Paukštys Edvardas 502
Paukštys Jonas 224, 502
Paukštys Juozas 502
Paukštys Justas 502
Paukštys Kazimieras 501
Paukštys Kazys 502
Paukštys Mykolas 501, 502
Paukštys Motiejus 501
Paukštys Petras 501
Paukštys Stanislovas 502
Paukštys Vladas 502
Paukštytė 664
Paukštytė Angelė 702
Paukštytė Augusta 560
Paukštytė Elžbieta 502
Paukštytė Gertrūda 508, 775
Paukštytė Jugasiutė 695
Paukštytė Onutė 694
Paukštytė Stasytė 187
Paukštytė Veronika 502, 746
Paulas R. 830
Paulauskaitė Dalia 591
Paulauskas Petras 560
Paulavičiūtė-Indyra Aldona 396
Paulėnaitė Ona 754
Paulioniai 711, 712
Paulionienė Elena 186, 712
Paulionis Adomas 711, 712
Paulionis Aleksas 711
Paulionis Algimantas 712
Paulionis Gediminas 712
Paulionis Rimantas 712
Paulionis Žintautas 712
Pauliukevičienė I. 357
Pauliukevičius P. 744
Paužuolis Petras 610
Pavasaris B. 107, 145, 148, 821
Pavasaris Bronius 144
Pavasaris-Švyturys 416
Paznekai 517
Paznėkas Adomas 437
Paznėkas Algirdas 437
Paznėkas Antanas 382, 517
Paznėkas Ignas 438
Paznekas Liudas 517
Paznekas Mikas 517
Paznekas Stasys 517
Pažusis Jonas 151
Pažūsis Jonas 385
Pečiulis Bronislovas, Abramovič 452
Pečiulis Leonas, Adomo 452
Pečiūraitė Sofija 806, 807, 836
Pečiūrienė Paulė 124
Pedžialis Kristupas 512
Pelakauskas Juozas 521
Pelakauskas Mykolas 761, 762
Pelakauskas P. 1034
Pelakauskienė Marcelė 337, 528, 828, 831, 832
Pelakauskienė Vanda 1033
Pelanis Antanas 381
Pelanis Juozas, Kazimiero 381
Pelanis Juozas, Mykolo 381
Pelanis Kazimieras 381
Pelanis Mykolas 381
Pelanis-Molotovas Juozas 438
Pelanis-Žilvitis Gubertas 438, 453
Pelanytė-Judita Malvina 414
Pelanytė-Kregždutė Verutė 392, 414, 438
Pelėda 466, 468, 469, 573
Pelėda A. 59, 465, 466
Pelėda Alfonsas 760
Pelėda Alfonsas, Jurgio 469
Pelėda Andrius 142, 173, 176
Pelėda Antanas 465, 466, 573, 744, 745, 760, 784
Pelėda Audrius 822
Pelėda Balys 464
Pelėda Idelfonsas 760
Pelėda J. 445
Pelėda Jonas 758
Pelėda Jurgis 469
Pelėda Justinas 466
Pelėda Mykolas 573
Pelėda Pranas 438
Pelėda Vladas 123, 169, 183, 747
Pelėda-Barzdyla Alfonsas 464
Pelėdaitė Elena 573
Pelėdaitė Monika 123
Pelėdaitė Zofija 791
Pelėdaitė-Kastravickienė Zofija 795, 824

Pelėda-Laputis Vytautas 431
Pelėda-Stumbras B. 418
Pelėda-Tankas Jonas 464
Pelėda-Zubrys B. 1094
Pelėda-Zubrys, Tankas Balys 399
Pelėdienė (Pelurtytė) Dalia 155
Pelėdienė Veronika 69
Pelekauskas Pranas 751
Peliksas Ignas 542
Pelikša Ignas 544
Pelikša Mykolas 542
Pelikša Vladas 413
Pelinskas 464
Peliučienė Darata 505
Peluričius Marius 592
Peluričius Vidmantas 592
Peluričiūtė Aurita 592
Perejeslavskienė-Jaloveckienė Julija
Vankovičiūtė 81
Perejeslavskis-Jaloveckis Steponas 88
Perkūnas, slap. 398, 443
Perkūnas, pagonių dievas 767, 834, 843, 995, 996
Pėteraitis V. 843
Petkelis Leonas 617
Petkevičiai 60, 715
Petkevičienė Aldona 512, 712
Petkevičienė Marija 807
Petkevičienė Veronika 70
Petkevičius 399
Petkevičius Adolfas 70
Petkevičius J. 60
Petkevičius Juozas 59, 70, 165
Petkevičius K. 174
Petkevičius Kazys 151, 423
Petkevičius Mikas 753
Petkevičius Vladas 71
Petkevičiūtė-Petrėnienė Ona 60, 784
Petkūnas Edvardas 431, 440
Petkūnas Stanislovas 499
Petkūnas Vytautas 414
Petraitis A. 335
Petraitis Jonas 338
Petraitis P. 767
Petraitis Pranas 335
Petras, apaštalas, šv. 19, 245, 350, 363, 480, 673, 852
Petras I, Rusijos caras 741
Petrašiūnaitė Celicija 783
Petrauskas 381
Petrauskas Cezaris 341
Petrauskas Cipriukas 993, 994
Petrauskas E. 118, 376, 378–380, 382, 385–389, 391, 820
Petrauskas Eugenijus 376, 377
Petrauskas K. 115, 816
Petrauskas Kipras 992, 994
Petrauskas M. 318
Petrauskas Mikas 993
Petrauskienė M. 569
Petravičienė 478, 479
Petravičienė Valė 412
Petravičius 579
Petravičius Antanas 172
Petravičius Robertas 654
Petravičius Stasys 412, 761
Petravičius Stasys, agentas Mažytis 412, 413
Petravičius-Klajūnas Stasys, Stasio 414, 472, 475
Petravičius-Aidas Hubertas 407
Petravičius-Alka Vytautas 414, 415
Petravičius-Klajūnas Vytautas 411
Petrelis V. 775
Petrėnas Bronius, Kazimiero 452
Petrėnienė (Petkevičiūtė) Ona 1030
Petrėnienė Ona 71, 188
Petrėnienė V. 421
Petrilionienė Giedrė 119
Petronis Algirdas 385
Petronis Juozas 385
Petronis Kazys 385
Petronis Petras 385
Petronis Pranas 385
Petronis Stepas-Gintaras, Jono 476
Petroška V. 322
Petroška Vaclovas 321
Petrulis Alfonsas 618
Petrulytė Nijolė 827
Petrulytė-Meškauskienė Nijolė 827
Pijus IX, popiežius 218
Pijus XI, popiežius 339
Pikturna Juozapas 298, 309
Pilipavičiai 684
Pilipavičienė Emilija 184, 828
Pilipavičius 656, 699, 851, 919, 923, 943
Pilipavičius (Blažius) 684, 690
Pilipavičius Alfonsas 172
Pilipavičius Jonas 438, 445, 682, 761
Pilipavičius Julius 756
Pilipavičius Juozas 903, 918
Pilipavičius Kazys 682
Pilipavičius Pranas 753
Pilipavičius-Blažys Stasys 438
Pilipavičiūtė A. 196
Pilipavičiūtė Apolonija 747
Pilipavičiūtės 690
Piliponis Justinas 161
Pilka Jonas 351
Pilkauskas 117
Pilkionienė Rimgailė 4, 16
Pilsudskis Juzefas 802, 803
Pinkevičius Vincas 645
Pinkevičius Vincentas 241, 243
Pipiras 671
Piragis Bronius 188
Pivariūnas Kazimieras 243
Pivoriūnas Aleksandras 774, 780
Pivoriūnas Gabrielius 95
Pyragis 496
Pyragis Nikodemas 439
Pyragis Vincentas 496
Plaštakė, informatorė 412
Platatis Juozas 128
Plataunaitė Vitolda 16
Plavgo Ilona 364
Plechavičius 561, 567, 575
Plechavičius K. 186
Plechavičius P. 1098
Pleiskys 378
Plieskis Vytautas 181–183
Plieskis-Vėjas Andrius 439
Plieskys Jurgis 774
Plieskys Vytautas 772, 774
Plieskytė E. 783
Plieskytė Elena 181, 182
Plieskytė Elena, Jurgio 772, 774, 780, 801
Plungė K. 751, 753, 760, 807
Plungė Kazys 779
Pocius Jonas 623
Podėnas V. 39, 40
Pokrovskis (Pokrovskij) Fiodoras 39, 836, 843
Pošienė (Andriusevičiūtė) Valerija 484
Pošienė Valerija 484
Pošius Petras 484
Pošius-Gediminas Petras 407
Poška Dionizas 295, 1087
Potiomkinas 691
Povilas, apaštalas, šv. 19, 245, 328, 330, 350, 363, 852
Povilas-Vaidila 400
Povilionienė 342
Pranciškus Asyžietis, šv. 16, 170, 182, 204, 205, 214, 216, 253, 257, 258, 292, 344, 351, 353–355, 367, 821, 963
Pranciškus Ksaveras, šv. 245
Pranciškus Salezietis, šv. 334
Pranciškus, popiežius 350
Praurimė, deivė 767
Preikšas K. 714
Pričiūnas 184
Prokopovičius Bonda Martynas 94
Prunskai 594
Prunskaitė Paulina 593
Prunskienė Kazimiera 366
Prunskienė Kazimiera Danutė 520
Prunskienė Ona 426
Prunskis J. 388, 389, 391
Prunskus 518, 520
Prunskus A. 425, 747
Prunskus Adomas 746
Prunskus Adolfas 517
Prunskus Antanas 520
Prunskus-Ešerys Juozas 439
Prunskus-Kukalis Adolfas 439
Prūsas Juozapas 495
Prūsas Mykolas 495
Pšezdzeckis Jonas 91
Pšibilska Marija 55
Pšibilskis 320
Pšybilska Marija 63
Ptašekas 763
Puknys 384
Puknys Juozas 383, 384, 389
Puljanauskas 551
Pumpučiai 510
Pumputienė (Kindurytė) Jadvyga 616
Pumputienė Milda 637
Pumputienė Zosė 520
Pumputis 48, 446
Pumputis Antanas 169, 508
Pumputis Baltramiejus 505
Pumputis Danielius 747
Pumputis Edvardas 145
Pumputis Gabrielius 510
Pumputis Jokūbas 510
Pumputis Juozas 399
Pumputis Kazimieras 508
Pumputis Kristupas 510
Pumputis Martynas 499
Pumputis Silvestras 747
Pumputis Simonas 511
Pumputis Valentas 552
Pumputis Vincas (Kuntaplis, Žilvytis) 604
Pumputis Vytautas (Kurmis) 604
Pumputis Vladas 551
Pumputytė Adelė 759
Pumputytė Adelė-Rožytė, Kazio 473
Pumputytė Aldona 1072
Pumputytė Apolonė 761
Pumputytė Karolina 935
Pundzevičius-Petliukas Petras 320
Puodžiukas 696
Puodžiukas Antanas 682
Puodžiukas R. 133
Puodžiūnaitė Janina 747
Puodžiūnas Jonas 747, 750, 751
Puodžiūnienė Ona 747, 750
Pupiškienė 144
Pupiškis Očikas 144
Pupiškis Jankelis 144
Pupiškis Vulfas (Ulpas) 144
Pupiškytė Golda 144
Purevičius-Švyturys (Švedrys) Simonas 439, 472
Purvinis L. 221, 680
Pūslys Gediminas 414
Puslovskytė Marija 89
Puteikienė Z. 1071, 1072
Putinas 480
Putrimas Jonas 579
Putvinskis V. 112, 113, 119
Putvinskis Vladas 110
Puzinas 667
Puzonas Rokas Algis 245

 

R

Račinskas Petras 404
Račinskas Pranas 401, 439
Račinskas-Žaibas Pranas 406, 407, 409
Radenaitė Nina 84
Radušis Bronius 189
Radzevičius Alfonsas, agentas Alfa 412, 413
Radzevičius-Tarzanas Alfonsas 410–412
Radziulevičius Gediminas 346
Radziulevičiūtė Monika 346
Radziulis Vincas 373
Radziulis Zidoras (Dzidorius), Vinco 373
Ragauskis Antanas 52
Raginis Juozas 439
Raguotis Antanas 774
Raiderytė 778
Rakauskas Kazys 373
Rakauskienė Bronė 832
Rakickas 249
Rakickas P. 59
Rakickas Pranas 170
Rakštelė Edmundas 147
Rakštelis Antanas 451
Rakštelis Edmundas 106
Ralikauskaitė Janina 173
Ralikauskas Antanas 169
Ralikauskas Julius 122, 169
Ralikauskas Kazys 751
Ralikauskas Vytautas 196
Ralys K. 110
Ramanauskas 384, 744
Ramanauskas Antanas 495, 744, 773, 781, 787, 822
Ramanauskas-Liepa Pranas 408
Ramanauskas-Žilvinas Vytautas 411
Ramanienė Veronika 1074
Ramankevičiai 517
Ramankevičius Juozas 517
Ramankevičius Kazys 517
Ramankevičius Vladas 517
Ramonai 715
Ramonas Algirdas 715
Ramonas Jonas 715
Ramonas Juozas 440
Ramonas Kęstutis 715
Ramonas Pranas 440
Ramonas Ričardas 715
Ramonas Valentas 715
Ramonas Vincas 517
Ramonas Vladas 724
Ramoniai 715
Ramonienė Adelė 715, 716, 831
Ramonienė Inesa 715
Ramoška 384, 478
Ramoška Žydrūnas 591
Ramoškaitė Laurita 591
Ramoškaitė Ž. 1072
Ranaldai 65
Rapkauskienė 99
Rapoportas Mauša 145
Rastanys Justinas 111
Rasteniai 502, 517, 652
Rastenienė Genė 391
Rastenienė M. 835
Rastenienė V. 779
Rastenis 499, 517, 695, 988
Rastenis Adomas 502
Rastenis Edvardas 826, 827
Rastenis Ignas 373
Rastenis J. 778
Rastenis Jonas 221, 251, 502, 517
Rastenis Juozas 189, 759
Rastenis Justas 502
Rastenis Justas, Tomo 483
Rastenis Justas, Viktoro 374
Rastenis Kazys 502
Rastenis L. 724
Rastenis Leonas 440
Rastenis Liudas 502, 517
Rastenis Mykolas 502
Rastenis Pranas 502
Rastenis Stanislovas 505
Rastenis Vincas 502
Rastenis-Kukalis Adolfas 425–427, 430, 431, 433–435, 437, 438, 440–444, 452, 453
Rastenis-Pantera Vincas 440
Rastenis-Papartis Ignas 440
Rastenytė Augenija 502
Rastenytė Irena 199
Rastenytė Veronika 178, 761
Raščius Pr. 1083
Raškauskas Kazys 502
Raškauskas Pranas 440
Raškevičiai 989
Raškovas Paulius 233
Raštikis S. 116, 388, 389, 391
Ratautas Henrikas 365
Ratavičius Mečys 145
Ratelienė Filomena 184, 185
Ratkevičius Raimundas 363
Rauda Petras 336, 338–340
Raudys Povilas 384
Raudonytė 616, 778
Raugalė Algimantas 183
Raupys 701
Razauskas D. 850
Razgaitienė Irena 832
Reinys M. 1075
Reinys Mečislovas 341
Remeikos V. ir R. 272
Repečkaitė B. 1034
Repečkaitė Stasė 827
Repšienė R. 1034
Repšytė 480
Restenis Jonas 111
Reukauskai 95
Rėza Liudvikas 295
Riauka Virginijus 184
Riaukienė-Kerulytė Stasė 184
Riaukos S. ir V. 221
Ribentropas 1083
Ribokaitė Stasė 580
Ribokas D. 40, 41, 43, 44
Ribokas Dalius 39
Richardas 396, 454
Richardas Ferencas 440
Richardas Jozefas (Josef), Ferenco 396, 440
Riepša Pranas 162
Rimantienė R. 835
Rimgaudas 161
Rimkevičiūtė Adėlė 749
Rimša Jonas 440
Rimševičienė Angelė 16
Ringelevičiai 1094
Ringelevičienė Mikalina 505
Ringelevičienė Vida 830
Ringelevičius Albertas 441
Ringelevičius Jaroslavas 441
Ringelevičius Juozas 502
Ringelevičius Zenonas 832
Ringelevičiūtė Rūta 829, 983
Ringevičius Jonas 505
Rinkauskienė R. 1011, 1025, 1027, 1029–1032, 1034
Rinkevičius 384
Riulikas Justinas 510
Rygiškių Jonas 416
Ryliškas Edvardas 746
Ryliškiai 499, 506, 513, 515, 521, 827
Ryliškienė (Jurkytė) Zofija 1011, 1027, 1032
Ryliškienė (Ryliškytė) Vanda 969
Ryliškienė Agota 495, 526
Ryliškienė Apolonija 513
Ryliškienė Elena 185
Ryliškienė Marcelė 495
Ryliškienė Ona 828, 831
Ryliškienė Stasė 187, 827
Ryliškienė Teresė 513
Ryliškienė Vanda 528, 963, 969
Ryliškienė-Šinkūnaitė Agota 1033
Ryliškis A. 178, 200, 430
Ryliškis Alfonsas 761
Ryliškis Andriejus 505, 515
Ryliškis Andrius 51, 59, 99, 178
Ryliškis Antanas 119, 409, 413, 495, 499, 513, 521, 526
Ryliškis Antanas-Šarūnas, Antano 473
Ryliškis B. 408, 416, 418
Ryliškis Bonifacas 434
Ryliškis Eduardas 384
Ryliškis Edvardas 435
Ryliškis Gabrielius 513, 515
Ryliškis Ignasius 521
Ryliškis Jokūbas 506
Ryliškis Jonas 441, 480, 495, 513, 515, 969
Ryliškis Julius 793

Ryliškis Juozas 560
Ryliškis Juozas J. 149
Ryliškis Jurgis 51, 513, 515
Ryliškis Justinas 513
Ryliškis K. 772
Ryliškis Kazimieras 513, 515
Ryliškis Kazys 495, 758, 771, 783, 798, 806
Ryliškis Kristupas 499
Ryliškis Laurynas 499
Ryliškis Leonas 149, 416
Ryliškis Pranas 969
Ryliškis Pranciškus 506, 513
Ryliškis Simonas 513
Ryliškis Stasys 827
Ryliškis Viktoras 513
Ryliškis Vincas 506, 521, 746
Ryliškis Vincentas 513, 969
Ryliškis Vytautas 527, 528, 969
Ryliškis Vytautas-Bitinas, Adolfo 476
Ryliškis-Kėkštas Bonifacas 406, 408, 409, 441
Ryliškytė Adelė 754
Ryliškytė Bronė 969
Ryliškytė Marcelė 757
Ryliškytė Ona 746, 752
Ryliškytė Valė 173
Ryliškytė Vanda 971
Ryliškytė Veronika 738, 746, 756
Ryliškytė-Pakulnėvič Aldona 528
Rodriges Matijas 571
Rodriges Rubenas 571
Rodunės Andrius 318
Rogovskienė Elena 49
Rogovskis Antanas 49
Rogovskis Klemensas 49
Rogovskytė Apolonija 49
Rogovskytė Elžbieta 49
Rokas-Stumbras Jonas 441
Rolikas Aleksandras 510
Rolikas Stanislovas 510
Rolka Kazimieras 409
Rolka Kazys 409, 411, 413
Rolka Kazys-Meidus, Liudo 473, 475
Rolka Liudas 473
Rolkaitė Marijona 409
Rolkaitė Marytė, Liudo 473
Romelis 396, 398, 403, 432, 433, 439, 480
Romeris Bronislovas 81
Romeris Mykolas 566, 567
Ropė Benediktas 151
Ropė Bronis 366
Rožė Liudvikas 749
Rubikas Antanas 162
Rudaminaitė Ieva 80
Rudėnas 478
Rudienė Onutė 347
Rudokas Jonas 154
Rudokas M. P. 154
Rudokas Mindaugas 824
Rudokas Mindaugas Petras 153
Rudzinskas Valerijus 336, 343, 768
Rugieniūtė Petronėlė 168
Rukai 613, 635
Rukaitė (Gaižutienė) Danutė 611
Rukaitė Genė 671
Rukaitė J. 614
Rukaitė Jadvyga 604, 615
Rūkaitė Julė 404
Rukaitė-Murmulienė Genė 728
Rukas 613, 615, 616, 629, 671
Rukas (Čiukas) 613
Rukas (Gabriukas) 613
Rukas (Kuzma) 613
Rukas (Mikadamas) 613
Rukas (Ragutanas) 613
Rukas (Rukeliokas) 613
Rukas (Zapas) 613
Rukas Aduolpa 672
Rukas Albertas 106, 147
Rukas Antanas 607, 671, 672, 679
Rukas Benediktas 635
Rukas Kazimieras (Kazys) 635, 637, 638, 672, 1070
Rūkas Kazys (Mertizanas) 604
Rukas Mikas 604, 615
Rukas Mykolas 613, 635, 637
Rukas Nikuodamas 629
Rukas Vincas 671
Rukelis 641
Rukelyčia Amiliutė 641
Rukienė Marijona 635
Rukšėnai 401, 402, 500, 664, 708
Rukšėnaitė A. 174
Rukšėnaitė Adeliutė 703
Rukšėnaitė Apolonija 174
Rukšėnaitė G. 776
Rukšėnaitė Ona 748
Rukšėnas 464, 681, 869, 898, 955, 956, 1063, 1064
Rukšėnas (Bitinas) 684
Rukšėnas A. 113, 896, 898, 903, 906
Rukšėnas Adolfas 106, 147
Rukšėnas Albertas 409
Rukšėnas Albertas, Jono 473
Rukšėnas Albertas-Liepa, Antano 473
Rukšėnas Aleksandras 747
Rukšėnas Algirdas 106, 148
Rukšėnas Antanas 500, 682, 708, 744, 745, 759, 784
Rukšėnas Balys 417, 425, 436
Rukšėnas Bronius 401, 668
Rukšėnas Edvardas 401
Rukšėnas Hubertas 409
Rukšėnas J. 433, 441
Rukšėnas Jonas 169, 671
Rukšėnas Jonas (Jasius) 671
Rukšėnas Juozapas 500
Rukšėnas Justinas 682, 694, 954
Rukšėnas Kazimieras 495, 499
Rukšėnas M. 198
Rukšėnas Matas 510
Rukšėnas Povilas 675
Rukšėnas Pranas 758
Rukšėnas Stasys 671, 672
Rukšėnas Steponas 671, 672
Rukšėnas Vincas 111
Rukšėnas Vladas 111, 442, 502, 1093
Rukšėnas-Debesys Jonas 441
Rukšėnas-Klevas Stasys 441, 444
Rukšėnas-Meškys Jonas 441
Rukšėnas-Sakalas Antanas 441
Rukšėnas-Vėjelis Vytautas 441
Rukšėnienė (Šidlaitė) Bronė 644, 645
Rukšėnienė N. 837
Rukšėnienė Paulina 703
Rukšėnienė Rima 831, 832
Rukšienė Michalina 502
Rūkštelė 856
Rūkštelė A. 857, 876
Rūkštelė Andrius 851, 1100
Rūkštelė P. 857
Rūkštelė-Ramūnas Balys 135
Rūkštelės 135
Rulienė Danutė 662
Ruminovas E. 289
Runovičius 540
Rupeika Antanas 16, 247, 248, 251, 252, 255–261, 265–276, 279–289, 291, 1100
Rupeikienė Marija 16, 247, 1100
Rurikovičiai 65, 785
Rusakevičius-Tigras Vytautas 407
Rusteika 463
Rusteika Albinas-Viesulas, Vinco 476
Rusteika Antanas 457
Rusteika Vytautas 396
Rusteika-Audra Vytautas 442
Rusteikienė Elena 456, 457, 458
Rusteikienė Natalija 392, 424, 437–439
Rušeliauskas Antanas 148
Ruškėnas Anupras 70
Ruškulis-Liūtas Henrikas 407
Rutkauskaitė Nijolė 566
Rutkauskaitė Rimutė 648
Rutkauskas Gediminas 77
Ruzgaitė Lina 562
Ruzgaitė Rasa 562
Ruzgas 820
Ruzgas A. 415
Ruzgas Albertas 414
Ruzgas Alfonsas 400
Ruzgas Jonas 754
Ruzgas Stasys 562, 632
Ruzgas V. 762, 841, 843
Ruzgas Valerijonas 144, 761, 804, 812
Ruzgas Vincas 379
Ruzgienė Erika 830
Ruzgys Karolis 613

 

S

Sabaliauskas 467
Sabaliauskas Antanas 188, 338
Sabaliauskas Jonas 351
Sabaliauskas Napoleonas 316
Sacevičius Eustachas 160
Sadaunikaitė Stasė 759
Sadauskas Vincas 517
Sadovskis Mykolas 500
Sajata Bernardas 350
Sakalas 400, 442, 480
Sakalauskaitė Lina 363
Sakalauskas Antanas 396
Sakalauskas Pranciškus 317
Sakalauskas-Sakalas, Žilvitis Antanas 442
Sakalis Jonas 512
Sakalis Kazimieras 497
Sakalis Stasys 761
Sakalytė Elena 187
Sakalytė Teofilė 171, 186
Sakanai 554, 555, 558
Sakanaitė-Bužienė Roma 555
Sakanas 578
Sakanas J. 555
Sakanas Jonas 549, 554, 555
Sakanas Juozas 554, 555
Sakanas Kazys 554
Sakanas Stanislovas 495
Sakanas Vincas 554, 555
Sakanas-Stalinas Antanas 443
Sakanienė (Makaveckaitė) Adelė 446, 449, 452
Sakanienė Anelė 555
Sakanienė Ona 554, 555
Saladžius P. 117, 118
Saladžius Pranas 113, 143, 321
Salamonas 631
Salenekas J. 262
Salickaitė Julė 414
Saliniokai 989
Salys Antanas 976
Salminas Martynas 160
Salminas Martynas Vaidotas 442
Samginas Dmitrijus 215
Samoškaitė Eglė 357–359
Samplinskas (ar Camplinskas) 249
Samsonai 442
Samsonaitė A. 442
Samsonaitė Liuda 393
Samsonas A. 442
Samsonas Antanas 377
Samsonas Kazimieras 442
Samsonas Kazys 393
Samsonienė B. 836
Samulis 780
Samulis (Samulkevičius) Petras, Jurgio 374
Samulis Jurgis 374
Samuolis Jonas 505
Saniulėnas Antanas, Alfonso 108
Saparauskas 174
Sapkauskas Juozas 442
Saplinskienė Romualda 180
Saplytė M. 783
Saplytė Melanija 789
Sareičikienė Valė 826
Satkevičius S. 416, 417
Satkevičius-Gintvytis Steponas (Stepas) 410, 415, 419
Sauka L. 1072
Sauka Leonardas 1070
Saulaitė, dievaitė 995
Saulėnas Antanas 304
Saulėnas Juozas 303, 305, 306
Saulevičius Juozas 298, 309
Saulis Valdas 610
Saulis-Rakštelis Julius 393, 397
Saulius 414
Savickaitė D. 344
Savickas 1068
Savickas Banys 70
Savickas Julius 70
Saviskis J. 308
Schlichtingas (Schlichting) R. 78, 126
Schmidt 171
Sederavičius Martynas 297
Seklys, slap. 481, 482
Selenis Edvardas 113
Semaškaitė Janina 36
Semionovas 741
Senkus J. 322
Senkus Jonas 223
Serovas I. 144
Servantesas M. 961
Seselskytė A. 1034, 1072
Siaubas, slap. 408, 474, 475
Sibitienė Lina 185
Sidaravičius Gabrys 1015, 1033
Sidaravičius S. 839, 840
Sidaravičius-Sakalas Juozas, Vinco 472
Sidaravičius Vincas 472
Sideravičius K. 844
Sidorovičius Vincas 499
Siekierskis Maciejus 77
Siekonas Adolfas 751
Signalas, slap. 417
Silgis 48
Simaška M. 138
Simonaitytė Ieva 334
Simoškevičius Mikas 138
Simuntis-Vilkas Juozas 464
Sinis Arvydas 359
Sinius 482
Sinkevičienė Leokadija 392, 414, 438
Sinkevičius 236
Sinkevičius D. 359
Sipavičienė 454
Sirenas Juozas 121
Sirevičius Feliksas 609
Sirokomlė Vladislovas 32
Sirutis Boleslovas 588
Sirvidytė Stasė 591
Sirvydas Konstantinas 295
Sirvydis Vytautas Jonas 367
Sylgis 48
Skabaitė 775
Skaisgirienė Milda 125
Skaisgiris J. 122
Skališienė (Sukarevičiūtė) Vanda 155
Skarpeta E. 1079
Skeirys V. 121
Skeirys Vladas 121
Skeltys A. 335, 336
Skeltys Antanas 218
Skersinytė Vanda 615
Skipitis Rapolas 110
Skirpstas 478
Sklenskaitė-Deveikienė Vanda 806
Skrajūnas, slap. 408, 472–476, 478, 481
Skrebis B. 189
Skripka Vytautas 204
Skroblus 328
Skučas Kazys 319, 622
Skudučiai 694
Skudutienė 691
Skudutis Jonas 682
Skudutytė-Svarauskienė Elena 680, 706, 1100
Skukauskas Antanas 562
Skukauskas Donatas 562
Skukauskas Šarūnas 562
Skunčikaitė-Uždavinienė Emilija 402
Skunčikas A. 443
Skunčikas Antanas 174
Skunčikas-Kaltas Antanas 397, 401, 425
Skunčikas-Koltas Antanas 417
Skunčikas-Koltas, Kuršis Antanas 417
Skunčikas-Kurmis, Kuršis Antanas 402
Skurkis J. 421
Skurkis Juozas 428
Skurkys M. 442
Skurkys Mečys 442
Skurskis Mečys 393
Slabadaitė Juzė 791
Sladkevičius Vincentas 348
Slauskai (Sluckai) 179
Slauskis Jonas 826
Slaviūnas Z. 843, 1071
Sleževičius Mykolas 370
Smagurauskas 408
Smagurauskas Adomas 138, 146
Smelstorius 408, 489
Smetona Antanas 75, 76, 121, 122, 124, 139, 465, 605, 618, 689, 821, 992, 1088
Smolinskis Stanislovas 617
Snakinas 409
Snarskis P. 72
Sniečka Bronius 385
Sniečkus A. 143, 450, 796
Sniegana Balys 632
Snieganaitė Bronė 142
Snieganas Vilius 188
Snieganas-Viršaitis Antanas, Juozo 407, 442, 476
Snieška Pranas 384, 385, 421
Snukiškis Aurimas 566
Snukiškis Gailutis 566
Snukiškytė Judita 566

Snukiškytė Renata 566
Sokas 452
Sokolova Liudmila 184
Sokolovas 408, 526
Sołtysiak A. 850
Sorokinas 457
Sorokinas S. 451, 452
Sperskaitė Danutė 552
Stachauskas Juozapas 508
Stakauskas J. 315
Stakauskas Juozapas 243
Stakauskienė Zuzana 614, 616
Stakys, kunigaikštis 103
Stalauskas 614
Staliauskaitė Ona 761
Stalinas J. V. 131, 183, 194, 412, 568, 688, 692, 719, 803, 1083
Stalyga Juozas 515
Stalygienė Nastė 1026
Stančikas L. 419
Stančikas Vaigutis 177
Stanėnas J. 443
Stanėnas Juozas 434
Stanėnas-Lizdeika, Aukštaitis Juozas,
Jono 404, 407, 410, 411, 442, 443, 476
Stanėnas Kazimieras 443
Stanionis S. 239
Stanislovas, šv. 240, 363, 400, 848
Staniulėnas A. 188
Staniulėnas Antanas, Alfonso 106, 107, 148, 149, 188
Staniulėnas Leonas, Mykolo 107, 148
Staniuliai 304
Staniulis Mykolas 305
Staniulis P. 380
Staniulis Simas, Andriaus 304
Staniulis Simas, Motiejaus 304
Stankevičius 66
Stankevičius Alfonsas 162
Stankevičius Ignas 520
Starkauskas J. 450, 452
Starkauskas Juozas 394
Stasiukėnaitė R. 1034
Stasiūnai 480
Stasiūnaitė Aušra 364
Stasiūnas 465
Stasiūnas Bronius 414
Stasiūnas Jonas, Jono 452
Stašaitis Jurgis 456, 1100
Stašinskas Vladas 110
Stašys Konstantinas 315
Steikūnaitė Beata 715
Steikūnaitė Gitana 715
Steikūnaitė Skirma 829
Steikūnaitė Skirmantė 715
Steikūnienė Ona 832
Stinčys Zenonas 366
Stipinas B. 783
Stirnelskis Izraelis 145
Stirnelskytė Chana 145
Stončius D. 39
Stončius Darius 4
Stonkus J. 763
Stopkaitė M. 778
Strakšienė Eima 830
Strakšys 574
Strakšys Juozapas 493
Strakšys Kazimieras 493
Strakšytė Apolonija 757
Strašinskas Stasys 143
Stravinskas Juozas 463
Strazdaitė Stasė 566
Strazdaitė Teofilė 575
Strazdas 626
Strazdas Antanas 295
Strazdas Kazimieras 297–300
Strazdas-Rugienis Antanas 443
Streikus Alfonsas 113
Streikuvienė Stasė 113
Striška 382, 387
Striškienė Jadvyga 806, 807
Striškus Juozas 806
Striužas Valdas 16, 370, 376, 390, 392, 393, 402, 411, 419, 421, 424, 427, 430, 432, 434–436, 444, 445, 447–449, 451, 464, 1100
Strižys (Streižys?) 430
Strogalytė Danutė 828
Strolia Andriejus 512
Strolia Motiejus 495
Strolia Teodoras 493
Strolytė Monika 650
Strolytė Veronika 758
Stuikys V. 116
Stukas Gabrielius 512
Stulpinas R. 71
Stundienė Regina 353, 354, 357, 359, 361
Stundžaitė Angelė 592
Stundžaitė Ona 781, 783
Stundžaitė Rima 187
Stundžaitė Stanislava 827
Stundžaitė Teofilė 502
Stundžaitė Veronika 71
Stundžaitė-Keršulienė Ona 794, 822
Stundžia 985
Stundžia Faustas 760
Stundžia Jonas 378, 379, 470
Stundžia Julius 752
Stundžia Juozas 399, 439, 445
Stundžia Kazys 143, 169, 173
Stundžia M. 101, 434
Stundžia Martynas 499
Stundžia Mindaugas Petras 826, 830, 1081
Stundžia Mykolas 1100
Stundžia Povilas 443
Stundžia Stanislovas 499
Stundžia Vincas 499, 750
Stundžienė (Juršytė) Janina 417
Stundžios 19, 97, 499
Stunžienė 780
Stunžienė Julija 483
Stuobrys 632–634
Sturms E. 843
Subačienė Veronika 529, 1100
Subačius Paulius 293, 303, 311, 529, 541, 542, 1035
Suchorevska 66
Sudniai 337, 512, 714
Sūdniai 664
Sudnienė Cecilija 715
Sudnienė Emilija 495
Sudnienė Ona 512, 715
Sudnienė Veronika 714
Sudnius Adomas 512, 712
Sudnius Albertas 714, 715
Sudnius Alfonsas 714, 754
Sudnius Algirdas 714
Sudnius Antanas 111, 714
Sudnius Augustinas 714
Sudnius Edvardas 123, 337, 747
Sudnius Feliksas 512
Sudnius Jonas 714, 745
Sudnius Juozapas 199, 497, 512
Sudnius Juozas 715
Sudnius Kazys 714
Sudnius Mykolas 714
Sudnius Motiejus 715
Sudnius Pranas 123
Sudnius Vincas 512
Sudnius Vladas 495
Sudniūtė 753
Sudniūtė Veronika 714
Sudnytė Elena 123, 711
Sudnytė Marcelė 649
Sudnytė Marijona 712
Sudnytė Teklė 712
Sukarevičius 469
Sukarevičius Jurgis-Diemedis, Jono 476
Sukarevičiūtė Bronė, Jono 483
Sultikaitė Bronė 613
Suraučiūtė (gal Suraučienė) Ieva 304
Surginevičius Henrikas 242
Sutkai 569
Sutkus Antanas 568
Sutkus Pranas 568
Sužiedėlis B. 1075
Svajūnas, slap. 481
Svantickiai 775
Svantickienė Ona 775
Svantickis Marijonas 775
Svarauskaitė Anelė 574
Svarauskaitė Anelė (Angelė) 563
Svarinskas A. 339
Svarinskas Alfonsas 238
Sventickas 95
Svetikas E. 43
Sviklys Vytautas 479
Svirbutavičiai 615
Svirbutavičienė (Gaižutytė) Teklė 1024, 1028, 1073
Svirbutavičius 615
Svitojienė Irena 73
Svitojus Arūnas 73
Svitojus Gediminas 73
Svitojus Kasparas 73
Svitojus Mindaugas 73
Svitojus Paulius 73

 

Š

Šablinskas J. 237
Šakalienė-Ramonis Ona 716
Šakalys 733
Šaknys Žilvytis 4
Šalčiūnai 513
Šalčiūnas 685
Šalčiūnas Antanas 513
Šalčiūnas Jonas 499
Šalčiūnas Jurgis 499
Šalčiūnas Liudvikas 499
Šalčiūnas Silvestras 513
Šalčiūnas Tomas 513
Šalčiūnas Viktoras 511
Šalčius Matas 109, 110
Šalna 443, 616
Šalna Antanas 451
Šalna Kazys 615, 811
Šalna Stanislovas 502
Šalna-Ąžuoliukas, Margis Bronius 421, 443
Šalna-Gaidelis Kazimieras 435
Šalna-Griežtis Antanas 443
Šalnaitė Marė 749
Šalna-Margis Bronius 429
Šalnienė Zosė 414, 443, 451
Šaltenienė-Godaitė E. 429
Šaltenis A. 569
Šaltenis Arvydas 367
Šaltenis Vincas 471
Šaparauskas Adomas 511
Šapoka A. 193, 569, 578
Šapoka Adolfas 566, 567
Šapokas-Ūdras Alfonsas 444
Šapokienė (Meidutė) Uršulė 419, 435, 444
Šapranauskas Adolfas 828
Šapranauskienė Stasė 828
Šaras R. 195
Šarfas 1079
Šarūnas 419, 423, 444
Šarūnas Antanas 106
Šatas Alfonsas 237, 242
Šatkauskienė Giedrė 827
Šaulys Kazimieras 618
Šaulys L. 814
Šažinis Antanas 49, 52
Šažiniūtė Agota 52
Šažiniuvna Agota 49
Šekšta Kristupas 515
Šemeta Pranas 66
Šemeta Pranciškus 74
Šemetaitė-Vitkevičienė Elvyra 66
Šemetulskis Feliksas 138
Šėmis B. [Biržiška Mykolas] 320
Šemklienė Teklė 615
Šepetienė Zuzana 780
Šepetys Audronius 788
Šepetys Jokūbas 780
Šepetys P. 774, 781, 783, 785, 788–790
Šepetys Petras 773, 774, 780, 783, 801
Šepetys Povilas 780
Šepetys Vytautas 780
Šepetytė Dalia 785
Šepikaitė Pelagija 783
Šepšienė 572
Šerėnai 515, 532, 533, 660, 720, 729, 732–735, 738
Šerėnaitė (Dicevičienė) Sofija 728
Šerėnaitė Elena 431, 434, 448
Šerėnaitė Gienė (Gienia) 728, 733
Šerėnaitė Janė 729
Šerėnaitė Janina 455, 725, 726
Šerėnaitė Janina, slap. Artūras 455, 725
Šerėnaitė Karolina 728
Šerėnaitė Konstancija 727–729, 731, 735
Šerėnaitė Kristina 720
Šerėnaitė L. 762
Šerėnaitė Leokadija 725, 726, 728, 761
Šerėnaitė Malvina 726–728
Šerėnaitė Marcelė 728
Šerėnaitė Paulina 1065
Šerėnaitė Sofija 728
Šerėnaitė Uršulė 728, 729, 732
Šerėnaitė Veronika 728
Šerėnaitė-Dicevičienė Sofija 726, 727
Šerėnaitė-Rulienė Danutė 736
Šerėnaitė-Šerėnienė Uršulė 735
Šerėnas 454, 455, 542
Šerėnas (Szaran) Antanas 720
Šerėnas Adolfas 725–728
Šerėnas Adomas 662
Šerėnas Advertas 733
Šerėnas Alfonsas 661
Šerėnas Alfonsas-Faustas, Justo 477
Šerėnas Antanas 106, 147, 148, 722, 726, 728, 729, 731–736, 738
Šerėnas Antanas, Benedikto 374
Šerėnas Augustas 661–663
Šerėnas Benediktas 374
Šerėnas Domantas 735
Šerėnas Edvardas 726, 728, 735
Šerėnas Jonas 529, 533, 537, 542, 723, 724, 726, 728
Šerėnas Juozapas 728
Šerėnas Juozas 145, 385
Šerėnas K. 834, 838
Šerėnas Kajetonas 723, 728, 729, 734–736
Šerėnas Kazimieras 661, 725, 726, 729, 731, 734, 735
Šerėnas Kazys 515, 728
Šerėnas Kęstutis 725, 729
Šerėnas Petras 381
Šerėnas Remigijus 729
Šerėnas Romualdas 726, 728, 735
Šerėnas Romusis 731, 733
Šerėnas Silva 661–663
Šerėnas Stanislovas 723, 725, 726, 728, 729, 734, 735
Šerėnas Vincas 381, 515
Šerėnas Vincentas 728
Šerėnas Vytautas 729
Šerėnas Vladas 385, 436–438, 454, 724–728
Šerėnas-Ąžuolas Jonas 444
Šerėnienė (Bilkytė) Ona 728
Šerėnienė (Činčikaitė) Grasilda 729
Šerėnienė (Murmulytė) Karolina 728
Šerėnienė (Petravičiūtė) Kazė 729
Šerėnienė (Rukšėnaitė) Liucija 728
Šerėnienė (Šerėnaitė) Uršulė 728
Šerėnienė J. 1021, 1073
Šerėnienė Juozapota 661
Šerėnienė Karolina 736
Šerėnienė Liucija 726
Šerkšnis Jonas 1045
Šertvytis Antanas 374
Šėža Petras 623
Šiaučiūnienė Vanda 185
Šiaudinienė Onutė 366, 367
Šiaudinis Egidijus 366, 367
Šiaudinis Valentas 94, 1100
Šidiškis Tadas 833, 843, 1100
Šidla Baliukas 693
Šidla Edmundas 798
Šidla Kazimieras 661, 662
Šidla Leonas 600, 611, 1090, 1091
Šidla Vilhelmas 199
Šidlaitė Anastazija 665
Šidlaitė Marijona 665
Šidla-Paukštys Juozas 444
Šidlauskas D. 368
Šidlauskas Dainius 368
Šidlos 665
Šileris Fridrikas 158, 162
Šilingas Stasys 110
Šilinikas Algirdas 761
Šilinikas Justinas 402

Šilinikas Kazys 502
Šilinikas-Papinigis Juozas 397
Šilinikienė M. 837
Šilinikienė Malvina 1026, 1029, 1030, 1033
Šilininkas (Šilinikas?)-Papinigis Juozas 393
Šilininkas-Papinigis Justinas 444
Šilinyka Juozas 824
Šilinskienė Birutė 101, 1100
Šilkinis Albinas 228
Šilnykas Jonas 668
Šimavičius Juozas 314, 617
Šimelienė 616
Šimkūnai 496, 497, 499, 505
Šimkūnaitė Daiva 591
Šimkūnaitė E. 836, 843
Šimkūnaitė Eugenija 179, 539
Šimkūnaitė G. 823, 831
Šimkūnaitė Giedrė 15, 830, 1100
Šimkūnaitė Renata 325
Šimkūnaitė-Kondratavičienė Giedrė 204
Šimkūnas 539
Šimkūnas A. 839
Šimkūnas Adolfas 71
Šimkūnas Algirdas 759
Šimkūnas Antanas 32, 71, 165, 374, 496, 505, 759, 850
Šimkūnas Balys-Papartis, Juozo 476
Šimkūnas Jonas 71, 496, 499
Šimkūnas Juozapas 32, 496
Šimkūnas Justinas 499, 500
Šimkūnas Kazimieras 497
Šimkūnas Mykolas 508
Šimkūnas Motiejus 497, 505
Šimkūnas P. 121
Šimkūnas Pranas 121
Šimkūnas Pranas, Antano 374
Šimkūnas Pranciškus 496
Šimkūnas R. 35, 36–38, 330, 843, 1088
Šimkūnas Remigijus 638
Šimkūnas Romualdas 15, 32, 325, 1090, 1100
Šimkūnas V. 776
Šimkūnas Vidmantas 348
Šimkūnas Viktoras 497
Šimkūnas Vladas 591
Šimkūnas-Kadugys J. 404
Šimkūnas-Klajūnas Petras 400
Šimkūnienė Juozapota 512
Šimkūnienė Teklė 499
Šimkus Antanas 374
Šimkus Pranas, Antano 374
Šimkus S. 179, 1092
Šimukauskas A. 134
Šimulis Juozas 183
Šimulis Pranas 183
Šimulis Vaclovas 183
Šimulytė Morta 183
Šimulytė Rozalija 183
Šinkūnaitė Genė-Genė, Vlado 477
Šinkūnas 479
Šinkūnas (Šimkūnas) Romualdas 1081
Šinkūnas Antanas 155, 838
Šinkūnas J. 834
Šinkūnas Jonas 464, 579–581
Šinkūnas Juozapas 499
Šinkūnas P. 764
Šinkūnas R. 247, 248, 276, 1078
Šinkūnas Remigijus 638, 643
Šinkūnas Romualdas 15, 17, 23, 46, 48, 49, 109, 125, 137, 143, 151, 156, 174, 178, 188, 190, 214, 341, 493, 743, 815, 821, 1100
Šinkūnas-Meldas 445
Šinkūnienė Janina 964
Šinkūnienė Leokadija 832
Šiožinys Juozas 444, 445
Šiprikevičius Henrikas 752
Širėnas J. 121
Šironas Bronius 760
Širvinskas Juozas 119
Šiškevičius J. 510
Šiukšys 492
Šiva, dievas 766
Šklenikas Adolfas 374
Šklenikas Balys, Adolfo 374
Šklenikas Jonas 495
Šklenskas Antanas 381
Šklenskas Juozapas 445
Šlamas Stanislovas 345
Šlapelienė Marija 618
Šleicheris 1087
Šležas P. 764
Šliogerienė Reda 830
Šliogeris B. 175, 205, 206
Šliogeris Bronius 15, 204, 494, 1100
Šliogeris K. 175
Šliogeris Karolis 494, 1100
Šmigelskas-Smidras Juozas 445
Šnerienė Elžbieta 186
Šnurova Genovaitė 329
Štaras 495
Štaras Motiejus 495
Štokas 474
Štuikys V. 115, 117, 816
Štuikys Vladas 162
Štuikytė Zuzana 753
Šturms E. 844
Šukys Andrius 368
Šulga Bronius, Martyno 374
Šulga Juozas, Martyno 375
Šulga Martynas 374, 375
Šuminaitė Bronė 562
Šuminaitė Veronika 588
Šuminaitė Virgilija 562
Šuminaitė-Jurkienė Ona 562, 567
Šuminas Alfonsas 562
Šuminas Algirdas 761
Šuminas Antanas 562
Šuminas Justas 106, 147
Šuminas K. 382, 388, 389
Šuminas Kazys 638
Šuminas P. 834
Šuminas Silvestras 562
Šuminas Stanislovas 562
Šuminas Vincas 379
Šuminienė Henrika 830
Šuras Maksas 416
Šustikaitė Bronė 748
Šustikas Juozas (Kazys?) 445
Šustikas Pranas 151
Šustikas Vincas 742
Šutinas A. 41
Šutinas Antanas 39
Šutinienė Irena 4
Šutinys Vytautas 824
Švabaitė Julija 343
Švaikauskas Kajetonas 445
Švalka-Šernas Lionginas 421
Švarcas 135
Švedleris 72
Švėgžda 805, 817
Švėgžda S. 115, 123, 215–217, 249, 250
Švėgžda St. 175
Švėgžda Stanislavas 341
Švėgžda Stanislovas (Stanislavas) 214, 222, 248, 341, 752
Švėgžda Stasys 113
Švežinskis Kazimieras 515
Švogžlys Adomas 380, 389
Švogžlys N. 222
Švogžlys Nikodemas 326, 623
Švogžlys-Milžinas Nikodemas 232, 237, 326, 332

 

T

Talat-Kelpša Antanas 376
Talčiauskas St. 380
Talkačiauskas Stasys 380, 389, 390
Tallat-Kelpša J. 1083
Talmantas J. 764
Tamašauskaitė Pranė 757
Tamašauskas 734
Tamašauskas Juozas 172
Tamkevičius Sigitas 238
Tamošiūnas Antanas Gediminas 350
Tamošiūnas Gediminas 230, 362
Tamošiūnas Henrikas 379
Tamošiūnas Justinas 379
Tamulevičius Pranciškus 348
Tankas, slap. 465, 466, 1094
Tarakavičius 463
Tarakavičius Antanas 396, 457, 460
Tarakavičius Juozas 396
Tarakavičius-Miškinis Antanas 421
Tarasenka Petras 836, 843, 844
Tarasevičius Aurimas 350
Tarasevičius Velerijonas 169
Tarasevičiūtė Birutė 781
Tarasevičiūtė Valerija 761
Taraškevičius Silva 165
Tartila Kazys 478
Tartilaitė Stasė 761
Tarulis J. 380
Tarulis Kazys 375
Tarulis Povilas, Kazio 375
Tarvydas J. 763
Tarvydas Jonas 751, 752
Tarvydas Stasys 805
Tarzanas, slap. 398, 425, 482, 483, 675, 677
Tarzanas (Alfonsas Radzevičius
(agentas-smogikas „Alfa“) 437
Taučiūtė R. 1035
Taučiūtė Renata 311
Taunytė Veronika 365
Tauras A. 71, 72
Tautavičius A. 836, 844
Telyčėnienė A. 357
Telksniai 784, 797, 805
Telksnienė (Paulėnaitė) Ona 755
Telksnienė D. 116
Telksnienė O. 115, 758, 760, 762, 784, 807, 816, 817
Telksnienė Ona 124, 171, 182, 754, 804, 821
Telksnys A. 114–118, 338, 756, 758, 760, 762, 767, 784, 786, 805, 812, 816, 818
Telksnys Adolfas 114, 119, 124, 151, 182, 337, 342, 376, 753–755, 766, 771, 804, 819–821
Telksnys Adolfas (Jonas Ruzgas) 755
Telksnys Gintautas 755
Telksnys J. 524
Telksnys L. 117, 767, 784, 796
Telksnys Laimutis 342, 755, 821
Telksnys Laimutis Adolfas 1082
Telksnys Pranas 753
Telksnys V. 784
Telksnys Vygandas 337, 342, 755, 1083
Temnovas Nikolajus 410
Teresė, šv. 356
Teresė, Šv. Kūdikėlio Jėzaus 349, 350
Terleckai 517
Terleckas A. 381
Terleckas Antanas 381, 517, 682, 1083, 1084
Terleckas Kazys 382, 445
Terleckas Vladas 451, 517, 1084
Terleckiai 517
Terleckienė Marija 775
Terleckis Kazys 517
Terleckis Pranas 517
Terleckis Vytautas 517
Tertilas Benediktas 720
Tertyl Maciey 720
Thompson S. 1009
Tigras, slap. 405, 415–419, 421–449, 451–453, 480–482, 488, 516, 632
Tijūnėliai 738, 740
Tijūnėlienė Tapilia (Žingelova) 671
Tijunėlis 673
Tijūnėlis Albertas 446
Tijūnėlis Antanas 604, 738
Tijūnėlis Edvardas 516
Tijūnėlis Jonas 738
Tijūnėlis Juozas 672, 677
Tijūnėlis Liudas 738, 739
Tijūnėlis Pranas 738
Tijūnėlis Romas 738, 739
Tijūnėlis Vincas 671, 675, 738
Tijūnėlytė Elena 738
Tijūnėlytė Eugenija 738, 761
Tijūnelytė Genė 142, 738
Tijūnelytė Janė 751
Tijūnėlytė Ona 738
Tijunelytė Stasė 845, 846
Tijūnėlytė Veronika 738, 740
Tilindis Vytautas 446
Tilvytienė Janė 578, 580
Tilvytis T. 959
Tilvytis Teofilis 565, 566, 742
Tilvytytė Aldona 581
Timukas Juozas 851–856, 858–868, 870–872, 874, 875, 877, 879, 898, 899, 906, 924, 927, 929, 934, 936, 938, 957, 958, 967, 968
Tiškevičiai 83
Tiškevičius 276
Tiškevičius Aleksandras 89
Tiškevičius Benediktas 91
Tyla Antanas 1070
Tyzenhauzas R. 296
Tyzenhauzas Reinoldas 295
Toleikis Antanas 379
Toliušis Zigmas 339, 341

Tolstojus Levas 66
Tomaševičiūtė Janina 623
Totoraitis Jonas 295, 296
Trainys K. 59
Trampedakas Jonas 157, 162
Traškauskas 99
Traškauskas Jonas 99
Trečiokas 505
Treinys Nerijus 367
Treniota 411
Trimila Jokubas 106, 147
Trimitas, slap. 416, 425, 433, 442, 443, 448, 472, 475, 482, 483
Trimonienė Bronė 552
Trimonienė E. 657
Trimonis Antanas 497
Trimonis Juozas 502, 512
Trimonis Žymantas 576
Trimonytė Elena 651, 1100
Trimonytė Milglandė 576
Trinkūnai 51, 512
Trinkūnaitė Albina 827
Trinkūnaitė Anelė 138, 139
Trinkūnaitė Elena 744
Trinkūnaitė Eleonora 484
Trinkūnaitė Monika 52
Trinkūnaitė Morta 759
Trinkūnaitė Ona 714, 761
Trinkūnaitė-Lavorčik Danutė 798
Trinkūnaitė-Steikūnienė (Graužinienė)
Ona 711, 714, 719
Trinkūnaitė-Šešupė Zosė 399
Trinkūnas 478, 495, 688
Trinkūnas (Kazys) Kazimieras 786
Trinkūnas A. 128, 130, 421
Trinkūnas Adomas 518
Trinkūnas Albertas 164
Trinkūnas Alfonsas 173, 354, 822
Trinkūnas Algirdas 125, 130, 134
Trinkūnas Andriejus 495
Trinkūnas Antanas 49, 52, 399, 512, 513, 743, 744, 749, 759
Trinkūnas Antanas, Anupro 483
Trinkūnas Anupras 106, 138, 147, 149, 512, 513, 804, 805
Trinkūnas B. 188
Trinkūnas Baltramiejus 505
Trinkūnas Bronius 188
Trinkūnas Edvardas 752
Trinkūnas Gavryla 51
Trinkūnas Jonas 51, 130, 138, 512, 513
Trinkūnas Juozapas 512
Trinkūnas Juozas 51, 121, 138, 139, 172
Trinkūnas Juozas, Vinco 138
Trinkūnas Jurgis 51
Trinkūnas Jurgis-Dagys, Kazio 475
Trinkūnas Justinas 168, 512
Trinkūnas K. 188
Trinkūnas Kajetonas 399
Trinkūnas Kazimieras 512
Trinkūnas Kazys 151, 787
Trinkūnas Kazys (Kazimieras) 744
Trinkūnas Konstantas 746
Trinkūnas Kostas 188, 744
Trinkūnas Kostas, Vinco 483
Trinkūnas Martynas 51, 512
Trinkūnas Mečislovas Albertas 155
Trinkūnas Mindaugas 711
Trinkūnas Mykolas 512, 515
Trinkūnas Povilas 747
Trinkūnas Pranas 106, 122, 147, 329, 714, 716
Trinkūnas Simonas 495
Trinkūnas Stasys 138, 139, 771
Trinkūnas Stasys, Augusto 761
Trinkūnas Stasys, Silvestro 761
Trinkūnas V. 788
Trinkūnas Vincas 49, 52, 512
Trinkūnas Vincentas 68
Trinkūnas Vytautas 711
Trinkūnas Vytautas Pranciškus 714
Trinkūnas Vladas 189, 197, 512, 744, 787
Trinkūnas Vladas („Amerikonas”) 784, 786
Trinkūnas-Dagys Jonas 410
Trinkūnas-Dagys Jurgis 421, 481
Trinkūnienė Darata 505, 512
Trinkūnienė Ieva 512
Trinkūnienė Nastė 459
Trinkūnienė Ona 665, 827
Trinkūnienė Pranciška 505
Trinkūnienė Stasė 439
Trinkūnienė Vanda 329
Trinkūnienė-Gutauskienė Ona 186
Trinkūnovna Monika 49
Trojanovskij J. 763
Truchina Natalija 366
Tūbelis Juozas 157
Tūbelis Leonas 419
Tuinovas 474
Tumalavičius Vincas 385
Tumas J. 236, 293, 294, 309
Tumas-Vaižgantas Juozas 235, 236
Tumėnas Kazys 381
Tumėnas Stasys 796
Tumila Ipolitas 561
Tuminas P. 764
Tumonis Juozapas 655
Tunaitis Steponas 363
Turčinskas Algirdas 348, 349
Turčinskas Liudvikas 298
Tureikytė Skaidrė 776
Turgenevas I. 1079
Tursa-Krivaitis, Patrimpas Leonas 415
Tūsa 467
Tuskenytė 753
Tutinai 499, 512
Tutinas Jurgis 499
Tutinas Mykolas 499
Tutinas Motiejus 499
Tvardauckas 847

 

U, Ū

Ubonis P. 442
Ubonis Petras 393
Uborevičius J. 787
Ūdras 400
Ūkas, dievaitis 996
Ulčickai 505
Ulčickas 342, 464
Ulčickas Algirdas 187
Ulčickas Algis 826, 829
Ulčickas Antanas 505
Ulčickas Bronius 829, 832, 1093, 1100
Ulčickas I. 145
Ulčickas J. 176
Ulčickas Jokūbas 505
Ulčickas Justinas 505
Ulčickas Mečislovas 1093, 1095
Ulčickas Stasys 1093, 1094
Ulčickas Vaclovas 1093
Ulčickas Vytautas 155
Ulčickienė Danguolė 831, 832
Ulčickienė Stefanija 1093
Ulozienė 413
Umbrasaitė Teresė 52
Umbrasas Algirdas 427
Umbrasas Kristupas 499
Umbrasovna Teresė 49
Ungailaitė Birutė 579
Uosis, slap. 474
Urbanaitė Anelė 663

Urbanas 521
Urbanas Balys 663
Urbanas Kazys 673
Urbanas Tomas 663
Urbanas Vytautas 663
Urbanavičius V. 844
Urbonai 510
Urbonaitė I. 357, 360
Urbonaitė N. 663, 664
Urbonas 94
Urbonas Antanas 446, 752
Urbonas Ignotas 495
Urbonas Jurgis 510
Urbonas Martynas 510
Urbonas Tomas 510
Urbonavičiūtė Marijona 584
Urniežiūtė Lina 364
Urtans V. 844
Ūsas 453
Ūselis Antanas 138
Ustinas Vincas 500
Ustinovienė Inga 830
Ušakovas D. I. 669
Ušauskas 671
Uzielaitė Zosė 196
Uždavinys Jurgis 303, 305, 306
Uždavinys Vincus 321
Užuolas Vincas 375

 

V

Vabalas R. 1079
Vacliukas 451
Vadaižas 485
Vadaižos 486
Vadišius V. 446
Vadišius-Avilys Vytautas 446
Vadopalas Petras 162
Vagneris Karolis 92
Vaicekauskas 97
Vaicekauskas Pranciškus 299
Vaicekonis Antanas 389, 390
Vaiciukonis Antanas 380
Vaickurienė Julija 502
Vaickutė 613
Vaičaitis J. 117
Vaičėnas 36, 481
Vaičėnas-Hubertas 481
Vaičėnas-Pavasaris Balys 407
Vaičiulis 399, 400, 451, 470
Vaičiulis Antanas 446
Vaičiūnas Pranas 589
Vaičiūnas Vytautas Steponas 348, 349
Vaičiūnienė Nastė 589
Vaidila, slap. 400, 401, 423
Vaidilutė, slap. 470, 475
Vaidotas, slap. 410, 414, 470, 475
Vaikutis 48
Vaikutis Juozas 111
Vaikutis Kazys 111
Vailionis L. 115
Vailionis Liudas 110
Vailokaitis Jonas 1085
Vainoras K. 1070–1073
Vaiškūnas Mykolas 423
Vaiškūnas Petras 512
Vaišnoraitė Barbora 742
Vaišnoras Albinas 379
Vaišnoras Antanas 761
Vaišnoras Jonas 236
Vaišvila 787
Vaišvila Darius Gotautas 365
Vaišvilaitė Virginija 95
Vaitkevičienė B. 1073
Vaitkevičienė Elena 517
Vaitkevičienė Malvina 1072
Vaitkevičius 452
Vaitkevičius A. 505, 748
Vaitkevičius Jonas 505
Vaitkevičius Julius 324
Vaitkevičius Justinas 508
Vaitkevičius Silvestras 308
Vaitkevičius V. 41, 44, 843, 850
Vaitkevičius-Gaidukas, Kirvis Vladas 392, 421
Vaitkevičiūtė Marijona 293
Vaitkienė Marija 365
Vaitkus Arūnas 365
Vaiva, deivė 67
Vaižgantas 766
Valaikaitė I. 776
Valaikus 682
Valančius 1087
Valančius Motiejus 304, 311, 540, 543
Valatka B. 133
Valatka Č. 1083
Valatkienė L. 357, 359
Valavičius Vincentas 308
Valentinavičius Danielius 497
Valentis Dominykas 348
Valiukaitė Marytė 406
Valiukas 406
Valiukas Ignas 106, 147
Valiukas Kristupas 392
Valiukas Vladas 385
Valiukienė Malvina 406
Valiukienė Marijona-Daina, Juozo 473
Valiulevičiai 505
Valiulevičius Antanas 505
Valiulevičius Vincas 505
Valiuliai 505, 557, 558, 593, 594
Valiulienė Grasilė 593
Valiulienė Paulina 593
Valiulis 451, 547, 582, 593
Valiulis Antanas 138, 139, 505, 512, 715
Valiulis Anupras 505
Valiulis E. 446
Valiulis Edvardas 761
Valiulis Jokūbas 497, 574
Valiulis Jonas 512, 593
Valiulis Juozas 446, 549, 551, 559, 587, 590, 592, 593
Valiulis Justinas 512
Valiulis Kajetonas 505
Valiulis Kazimieras 505
Valiulis Laurynas 512
Valiulis Leonas 196
Valiulis Martynas 512
Valiulis V. 121
Valiulis Vincas 505
Valiulis Vladas 121
Valiulytė A. 778, 779, 810
Valiulytė Adelė 715
Valiulytė Apolonija 502, 809
Valiulytė Veronika 512, 558, 716
Valys Justinas, Kazimiero 375
Valys Kazimieras 375
Valkeris (Walcker) E. F. 236
Vanagaitis P. 318
Vanagas 478, 719
Vanagas V. 311, 1035
Vanagienė Jūratė 834
Vaniukevičius 505
Vankovičiūtė Julija 81
Vankovičiūtė Julija Elžbieta Ana 75
Vapleris Antanas (Anton Wappler) 302
Varanėjus A. 540, 775
Vareika 384
Varenbergienė Marija 359
Varnaitė Verutė 480
Varnas 169, 398, 467, 469
Varpas, slap. 427, 437, 439
Varžaitis Jonas 137
Varžaitis Jonas, Vinco 375
Varžaitis Vincas 375
Varžinskis Pranciškus 500
Vasiliauskas M. 763
Vasiliauskas Petras 111
Vasiliauskienė A. 227, 363, 367, 369
Vasiliauskienė Aldona 16, 344, 345, 1100
Vasilis 94
Vasiulis 475
Vasiulis Adolfas 587
Vasiulis Antanas 172
Vasiulis Jurgis 151
Vasiulis Kazys 759
Vasiulis Stasys 414
Vasiulis Zenonas 412
Vasiulis-Karvelis Ignas, Antano 411, 474
Vasiulytė 475
Vasiulytė Ona 587, 594
Vasiulytė-Aguonėlė Marytė, Adolfo 400, 405, 409, 410, 413, 414, 474, 587, 588
Vasiulytė-Kaladytė Janina, Juozo 400, 414, 446, 474
Vaškevičius-Kirvis Vladas 391, 421
Vėbra Juozas 791
Vėbrienė Magdalena 791
Vedrickai 508
Vedrickaitė Elena 559, 560
Vedrickaitė Veronika 559, 560
Vedrickas 559, 560, 563
Vedrickas Adomas 508
Vedrickas Jonas 508
Vedrickas Jurgis 508
Vedrickas Justinas 508
Vedrickas Kazimieras 508
Vedrickas Mindaugas 559, 560
Vedrickas Mykolas 508
Vedrickas Stanislovas 508
Veickus-Grikis Jonas 397
Veikutis Juozas 119
Veikutis Kazimieras 507
Veikutis-Alksnis Jonas 446
Vėjas, dievaitis 995, 996
Vėjdevutis, dievaitis 995, 996
Vėlavičius Jonas 166, 171
Vėlius Norbertas 1023, 1024, 1028, 1070, 1072–1074
Velykis M. 339
Velykis Mykolas 370
Velutytė Faustina 571
Venclova Vytautas 793
Venclovas Adolfas 464
Venclovas Jonas 451, 512
Venclovas Ksaveras 512
Venclovienė Leokadija 850
Vendis Tomas 1079
Vėneris Johanas Samuelis 356
Venskūnienė N. 429
Venskūnienė Nijolė 832
Venskutonis Ignas 588
Venskutonytė Rita 588
Venslova Adolfas 470, 471
Venslovas Alfonsas 143

Venslovas Antanas 385
Venslovienė 328
Venslovienė Vidutė 830
Venslovytė-Gurkšnienė Karolina 583
Verkelytė-Fedaravičienė Birutė 619, 621
Versackas Jonas 304
Veteikis J. 717
Veteikis P. 116
Veteikis Paulius 508, 748, 811
Veteikis Povilas 122
Vetrovas 487
Vėžiukas, slap. 480
Vėžys, slap. 479, 481
Vėžonienė 926
Vičkačka Petras 305
Vidmantė Sandra 204
Vidugiris A. 311, 1035
Vidžiūnas Andrius 682
Vienožinskis Justinas 618
Vienuolis A. 578, 579
Viesulas 476, 480, 488
Vieta J. 117
Vigelis Vytautas 359, 365
Vijeikienė Barbora 505
Vilčinskas Lionginas 173
Vilčinskas-Klimašauskas Justinas 517
Vileišis J. 157
Vileišis Jonas 60
Vilemas Juozas 850
Vilimas 384
Vilkas 479
Vilkauskas A. 790, 799
Vilkauskas Antanas 1085
Vilkelienė Birutė 456, 457
Vilkyšius Artūras 592
Vilkyšius Juozas 592
Vilkyšiūtė Loreta 592
Vilučiai 529–532, 536–538, 540–544
Vilūnaitė Apolonija 149, 196
Vilūnaitė Cirilė 182, 759
Vilūnaitė Genė 759
Vilūnaitė Rufina 760, 772, 783
Vilūnas Antanas 367
Vilūnas Juozas 746
Vilutienė A. 184
Vilutienė Akvilina 184
Vilutienė Dalia 579
Vilutienė Emilija 999
Vilutienė Karolina 539
Vilutienė Leokadija 999
Vilutienė Marcelija 530
Vilutienė Marija 342
Vilutienė S. 758
Vilutienė Stefanija 757
Vilutienė Teresė 537
Vilutienė-Sudniūtė Marija 337
Vilutis 48, 543
Vilutis Adolfas 532, 540
Vilutis Algis 533
Vilutis Antanas 530, 532, 540, 543
Vilutis Benediktas 530, 532, 539, 543
Vilutis Bronius 138–140
Vilutis Feliksas 541, 544
Vilutis Ignas 138, 380, 381
Vilutis Jonas 533, 540, 543
Vilutis Juozapas 543
Vilutis Justinas 543
Vilutis Kazys 533, 537, 540, 543, 748
Vilutis Kęstutis 542
Vilutis Kostas 531, 541, 544, 545
Vilutis L. 376, 380–382, 387, 391–393, 416, 421, 422, 438, 771
Vilutis Leonas 36, 381, 531, 541, 544, 719
Vilutis Mindaugas 579
Vilutis Mykolas 382, 531, 540, 541, 543, 544, 579
Vilutis Nikodemas 532, 533, 541–545
Vilutis Petras 304, 532, 535, 538, 541–543
Vilutis Steponas 540
Vilutis Vincas 530, 531, 533, 542, 545
Vilutis-Arūnas, Bitinėlis, Deimantas
Leonas 391, 392, 422, 516
Vilutis-Klevas Mykolas 392, 393, 422
Vilutytė Barbora 579
Vilutytė Elena 533, 540, 542, 544
Vilutytė Elžbieta 540
Vilutytė Jadvyga 540
Vilutytė Magdalena 539, 542, 543
Vilutytė Marcijona 539
Vilutytė Paulina 537, 543
Vilutytė-Rimševičienė Angelė 4, 999, 1100
Vilutytė Veronika 539
Vinciūnas Juozas 798
Vinciūnas Juozas, Antano? 452
Vinclavaitė Cecilija 48
Vinclavaitė Ieva 48
Vinclavaitė Kristina 48
Vinclavas (Venclovas) Adolfas 418
Vinclavas Antanas 48
Vinclavas Gabrielius 48
Vinclavas Ignas 48
Vinclavas Ignas, Prano 48
Vinclavas Jonas 48
Vinclavas Jurgis 48
Vinclavas Pranciškus 48
Vinclavas Tomas 48, 51
Vinclavas Tomas, Gabrieliaus 48
Vinclavienė Juda 48
Vinclavienė Ona 48
Vinclavytė Veronika 745
Vinclovas Vilius Petras 176
Vinčiūnas Petras 111, 502
Vinčiūnas Vincas 111
Vinčiūnienė A. 657
Vingrys Povilas 138
Vinslavas Adomas 512
Vinslovas Antanas, Gabrio 49, 51
Vinslovas Ignotas, Prano 49, 51
Vinslovas Justinas 49
Vinslovas Vincas 49
Vintiun Josif, Iontanovič 452
Virkšaitė Regina 572
Virvičienė Irena 416
Virvičius Jonas 520
Virvyčiai 178
Virvytis Algis 832
Virvytis Bronius 186
Virvytis J. 658
Virvytis Jonas 164, 827
Viščinis K. 1072
Viškelis Edvardas, Jono 446
Viškelis Jonas 446
Viškelis Eduardas 385
Viškelis Ignas 452
Viškelis Kazys, Igno 452
Viškelis Pranas 385
Viškelis Pranas (Antano?) 446
Vitartas Juozas 162
Vitas, šv. 847
Vitkauskas Ignas 169
Vitkevičiai 74
Vitkevičius Antanas 162
Vitkevičius Ignotas 66
Vitkevičius Stanislovas 66, 74
Vitkevičiūtė Anelė 74
Vitkevičiūtė Eugenija 66
Vitkevičiūtė Laimutė 571
Vitkevičiūtė Marija 66
Vitkus 138
Vitkus J. 749
Vykas-Lazdynas V. 1094
Vynas, slap. 485, 486, 488
Vyšniauskas 396
Vyšniauskas Jonas 457
Vyšniauskas Rapolas 396
Vyšniauskas-Balandis Rapolas 447
Vyšniauskas-Perkūnas Jonas 446
Vytautas Didysis, kunigaikštis 16, 72, 114, 128, 152, 159, 163, 174, 181, 373, 376, 385, 392–394, 396–406, 408–417, 419, 421, 423–429, 431, 434, 436, 437, 439, 441–450, 452, 472, 474, 475, 477, 480–482, 512, 541, 566, 578, 623, 774, 789, 851, 1082, 1084
Vytėnas Albertas 404
Vytenis, slap. 373, 408, 409, 411, 418, 419, 425
Vokietaitis J. 745
Vokietaitis Juozas 810
Volbekas Bolis 384
Voldemaras Augustinas 157
Volkaitė-Kulikauskienė B. 844
Volkonskiai 66
Volkovas Petras 233
Volteris A. 833
Volteris E. 844
Volteris Eduardas 299, 311
Voročinskas Linas 362
Vosylius A. 253, 262
Vosylius Albinas 232, 249
Voveraitis 404
Vrublevskiai 341
Vrubliauskas Rimantas 1098

 

Z

Zabarauskas V. 779
Zabarauskas Vytautas 132, 175, 177
Zabiela G. 39–42, 44, 835, 836
Zabiela Gintautas 4, 16, 39, 1100
Zabielienė A. 44
Zaborskas S. 764
Zabuliauskienė E. 1073
Zabulis Bronius 444
Zacharovas 472
Zaicevas 408
Zajančkauskas Aurelijus 829, 831
Zajančkauskienė D. 101
Zajančkauskienė Danutė 15, 204, 528, 828, 830–832, 1100
Zakarauskas Leonas 188
Zambla 935, 937
Zamblai 937
Zamblas 935
Zaniauskaitė Eugenija 480
Zaptorius 403
Zaptorius Gintautas 422
Zaptorius-Tigras Domininkas (Domas,
Dominykas) 385, 403, 404, 414, 418, 422, 427, 434, 470, 471
Zaranka Serafinas 121, 124, 810
Zaruckis S. 95
Zasas Juozas 60
Zavadskis Juozapas 297
Zawadzki Joseph 344
Zemlevičius Andrius 106, 147
Zemlevičius Juozas 385, 447
Zemlevičius Leonardas 365
Zemlevičius Pranas 985, 1100
Zemlevičius Stasys 151
Zemlevičius-Lakūnas Danielius 432, 447
Zemlevičius-Senis Petras 432, 447
Zeniukas 674
Zenys 671–673, 675, 677, 679
Zienkovicz Michael Joann 493
Zigmantavičius Juozapas 497
Zilnys Vytautas 617
Zinevičius Juozas 673
Zinkevičius K. 392, 423, 434
Zinkevičius Kazys 174
Zinkevičius Zigmas 976
Zinkevičius-Artojas, Kalvis, Skudutis
Bronius (Bronislovas) 174, 392, 397, 423, 512
Zinkevičius-Kalvis, Artojas Pranas 399
Zinkevičiūtė Felicija 424
Zinkevičiūtė Ona 174
Zitikiai 438
Zitikis 422, 427
Zitikis A. 121
Zitikis Andriejus 505
Zitikis Antanas 121
Zitikis J. 422
Zitikis Juozas 427, 470
Zitikis-Dobilas Algirdas, Jono 448, 476
Zlatauskaitė Janina 173
Zlatkauskienė (Vosiulytė) Ona 1031
Zobarskas S. 809
Zobarskas Steponas 805
Zubkauskas Stasys 305
Zubova Nijolė 359
Zubrickaitė Danutė 4
Zubrickas Alfonsas 341
Zubrys 399, 464–466
Zubrus Jonas 245, 348

 

Ž

Žadeikis Povilas 110
Žagaras 495
Žagaras Petras 495
Žala 465
Žala B. 188
Žala Balys 188
Žala Bronius 174, 448
Žala-Dobilas Vincas 434, 470
Žalalytė Paulina 70
Žala-Lubinas Pranas 396
Žala-Tankas Bronius 448
Žalėnas G. 215, 234
Žalgiris, slap. 434
Žaliaduonis-Rokas V. 412
Žaliaduonis-Rokas, Diakonas, Cezaris
Vincas 423
Žalias Velnias, slap. 396
Žalienė Adelė 1019
Žalytė A. 1019
Žalnieriūnaitė Apolonija 412
Žalnierius Pranas 128, 132
Žaptorius 463
Žebrys Bronius 378
Žeidys Zigmas 321
Žeižytė Emilija 340
Žekonis 556
Žekonis Algis 556
Žekonis Kęstutis 556
Želigovskis 1055
Želigovskis Lucianas 802, 803
Želnys (Žebrys?) Bronius 391
Želnys Bronius 378
Želvavičius J. 297
Žemaitė 793, 822
Žemaitis 337, 342, 807
Žemaitis (tikroji pavardė
Taraškevičius) 165
Žemaitis Aleksas 123
Žemaitis J. 123, 337, 342, 766–768
Žemaitis Jonas 123, 219, 224, 335, 336, 338, 765
Žemaitis Juozas 349
Žemaitis V. 113
Žemaitytė B. 776
Žernienė Stanislova 789
Žernienė Stasė 824
Žernys Gintaras 826
Žernys J. 199, 786
Žernys Juozas 15, 176, 177, 198, 826
Žezdris (Žiezdrys) Alfonsas 375
Žibėnas 478
Žibėnas Stasys 414
Žičkienė A. 1072
Židonis Eglūnas 965
Židonis Stanislovas 153
Žiedas 475
Žiedas Kazys 379
Žiemis 551
Žiemys 55
Žiemys J. 117
Žiemys Kazys 143
Žiemys Laurynas 495
Žiemytė Valė 759
Žiemytė Valerija 761
Žiezdriai 499
Žiezdrys Egidijus 567
Žiezdrys Gaurylas 499
Žiezdrys Justinas 499
Žiezdrys Pranas 1094
Žiezdrys Valentinas 155
Žiezdrys Vincentas 499
Žiezdrytė 682
Žiezdrytė Stasė 1096
Žigas 672
Žigas Antanas 637
Žigas Antanas (Petras) 637
Žigas P. 637
Žigas Petras 604, 672, 1088, 1089
Žigas Petras (Makaras) 1088
Žigas Silva 392
Žigas Stasys 604
Žigienė Onutė 1089
Žilberas Ž. 1079
Žilėnai 584, 586, 601, 613, 624, 634, 635, 939, 940, 943
Žilėnaitė (Baravykienė) Baniutė 611
Žilėnaitė Adelė 628, 632
Žilėnaitė Agota 379
Žilėnaitė Aldona 559
Žilėnaitė Antosė (Anastazija) 379
Žilėnaitė Danutė 584, 585
Žilėnaitė E. 616
Žilėnaitė Elenutė 634
Žilėnaitė Elvyra 628, 632
Žilėnaitė G. 615
Žilėnaitė Julija (Julė)-Audra, Lietuvaitė,
Mykolo 424, 477, 604
Žilėnaitė Pranelė 626, 627
Žilėnaitė Rima 577, 579
Žilėnaitė Stasytė 634
Žilėnaitė Teresė 628, 632
Žilėnaitė Veronika 561
Žilėnaitė Virgilija 583
Žilėnaitė-Balčiūnienė Genutė 642
Žilėnas 559, 613, 626, 874, 938, 939
Žilėnas (Adasius) 613
Žilėnas (Bobas) 613
Žilėnas (Gervė) 613
Žilėnas (Kiškis) 613
Žilėnas (Korinas) 613
Žilėnas (Kuzokas) 613

Žilėnas (Šabonas) 613
Žilėnas (Žilaniukas) 613
Žilėnas A. 23, 27, 28, 30, 232, 233, 235, 293, 318, 320, 322, 323, 598, 600–602, 605, 606, 608, 612, 620, 622, 625, 633, 637, 642–648
Žilėnas Algimantas 325
Žilėnas Algimantas-Sviedrys, Mykolo 483
Žilėnas Algirdas 424, 549, 584, 586
Žilėnas Alvydas 584–586
Žilėnas Andrius 626, 627, 628, 632
Žilėnas Antanas 15, 233, 236, 314, 319, 324, 595, 597, 604, 625–634, 636, 642, 672, 1100
Žilėnas Antanas, Anupro (Stuobrys) 604, 625, 632
Žilėnas Antasius 628
Žilėnas Anupras 379, 602–604, 625, 627, 628, 630–632
Žilėnas Bronius 424, 579, 581, 604
Žilėnas Dovydas 585
Žilėnas E. 615
Žilėnas Edvardas 424, 604, 634
Žilėnas Evaldas 585
Žilėnas J. 939, 941
Žilėnas Jonas 626–628
Žilėnas Juozapas 559
Žilėnas Juozas 642, 873, 938
Žilėnas Justas 626
Žilėnas Justinas 602–604, 627
Žilėnas Kazys 106, 147, 517, 628, 631, 632, 634, 637, 672
Žilėnas Liudvikas 559
Žilėnas Mintautas 630, 635
Žilėnas Mykolas 607
Žilėnas Petras 435, 604
Žilėnas Povilas 559
Žilėnas Pranas 449
Žilėnas Rolandas 585
Žilėnas Stasys 584–586
Žilėnas V. 114, 417, 424, 603, 815, 874
Žilėnas Vincas 379, 431, 601, 602, 616, 626, 627, 672
Žilėnas Vincas (Zubrus) 604
Žilėnas Vygandas 584, 585
Žilėnas Vytautas 584, 585
Žilėnas Vladas 114, 116, 604
Žilėnas-Naras Balys 392, 400, 423
Žilėnas-Stuobrys Antanas 634
Žilėnas-Stuobrys J. 397
Žilėnas-Zubras Vincas 396
Žilėnas-Zubrys Vincas 174, 423, 444
Žilėnienė 872
Žilėnienė (Brukštaitė) Marijona 1023
Žilėnienė (Ryliškytė) Adelė 633
Žilėnienė D. 239
Žilėnienė Marijona 1023
Žilėnienė Monika 325
Žilėnienė Stefanija 807
Žilėnienė Teklė 632
Žilėnienė Veronika 601
Žilėnienė-Šuminaitė Ona 634, 642
Žilienė 1028
Žilinai 510
Žilinas Andriejus 510
Žilinas Antanas 510
Žilinas Jurgis 510
Žilinskienė 552
Žilinskienė Anelė 850
Žilionis 384
Žilys Julius 107, 148, 561
Žilys Juozas 107
Žilvitis, slap. 475
Žilvytis, slap. 488
Žioba A. 60
Žioba Antanas 59
Žiogas J. 844
Žitkus K. 764
Žitkus Kazimieras 805
Žižys Dalius 77
Žižys Jonas 114
Žygaitė A. 776
Žygas (Makaras) 613
Žygas Albertas 758
Žygienė 806
Žygimantas Augustas, kunigaikštis 194, 596, 847
Žmuidzinavičienė Marija 113
Žmuidzinavičius A. 114–116, 816, 817
Žmuidzinavičius Antanas 104, 110, 618
Žobas Antanas 165
Žukaitė Liuda 412
Žukas Stepas 1080
Žukauskas 97, 98
Žukauskas Algirdas 169, 761
Žukauskas J. 115, 816
Žukauskas Julius 449
Žukauskas Kazys 375
Žukauskas Mindaugas 129, 169, 1085
Žukauskas P. 113, 117, 121, 787
Žukauskas Petras 114, 119, 121, 129, 144, 169, 172, 216
Žukauskas Petras, Kazio 375
Žukauskienė Anelė 169
Žukauskienė Antanina 347
Žukovas 525
Žvilauckas 306
Žvirgždas 391
Žvironienė Adolfina 340
Žvironienė Donata 749

Rusų kalba

Кржечковский Иван 495
Покровский Ф. В. 39, 844

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt