lankymasis šioje svetainėje

 

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ CHARTIJA


A. Jakšto g. 9-204

LT-2600 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel. 62 61 71

Komercinis "Vilniaus bankas"

atsiskaitomoji nr. 700714          

kodas 260101777                       

 

                                                                                                Vilnius,       

2003 06 23

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJAI

 

R E K O M E N D A C I J A

 

Dėl serijos "Lietuvos valsčiai" rėmimo

 

Žmogus be praeities, kaip ir tauta be istorijos, yra tik rūkas. Ką reikštų žodis "Lietuva", prieš tūkstantį metų raštu svetimšalių pažymėtas popieriuje, be šios šalies žmonių gyvenimų, įvykių, kovų ir darbų pėdsakų - tik gražų balsių ir priebalsių derinį. Tauta ir Valstybė, kaip ir paukščio plunksna, sudėta iš įvairiausių spalvų mažiausių plunksnelių, pūkų ir plaušelių, ir kiekvienas iš jų turi paskirtį, kaip ir kiekvienas šalies pilietis savo gyvenimu, veikla - palikti daugiau ar mažiau ryškius pėdsakus, tarsi siūlelį įaustą bendroje, sutelktai visų audžiamoje drobėje, gyvam, nuolat atsinaujinančiam tvariny, vadinamam - valstybe. Valstybės, tautos gyvavimas reiškiasi ne tik dabartimi, bet ne mažiau praeitim ir ateities perspektyva.

"Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį

Iš kapų milžinų

Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį

Iš senųjų laikų!"

Prieš šimtmetį rašė mūsų Maironis. Ne šiaip sau prikelti dėl pasišnekučiavimo, o pasisemti įkvėpimo dvasios iš neišsenkančių praeities skaidrių šaltinių. Tai visų tautų bendražmogiškas ilgėjimasis ir dvasinė atspara. Žmogus tampa ir reiškiasi žmogumi tik kitų žmonių įtakojimo dėka. Jis auga ir grindžia kelią, pasirenka veiklos kryptį, orientuodamasis prieš tai gyvenusių kartų nužymėtomis gairėmis. Kartais gyvenimo kelrodžiu tampa ne tiek greta esantys žmonės ar dabarties reiškiniai, kiek buvę ir gyvenę kadaise. Kuo giliau ir plačiau pažinsime savo tautos praeitį, tuo tapsime dvasiniai turtingesniais ir sąmoningesniais šalies piliečiais, krašto patriotais. Tik atsigręžę atgal į pirmtakų ženklus, galime pasitikrinti ar per daug nenuklydome į šalį.

Todėl ne tik pagirtina, bet ir sveikintina bei visokeriopai palaikytina "Versmės" leidyklos bei aktyviųjų šviesuolių iniciatyva rašyti ir leisti knygų "Lietuvos valsčiai" seriją. Šiose knygose iš šimtmečių užmaršties bus prikelta naujam gyvenimui visų nuėjusių amžinybėn lietuvių kartų esatis, atsivers neišsenkami dvasinės gaivos šaltiniai, teikiantys stiprybę, meilę žmonėms, gamtai ir tikėjimą tautos gyvastingumo galiomis - visoms dabarties ir ateities kartoms.

 

 

Pagarbiai,

 

Lietuvos piliečių chartijos sekretorius, rašytojas

Eugenijus Ignatavičius

                                                                                                                 

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt