lankymasis šioje svetainėje

 

 

 

REKOMENDACIJA

 

,,Versmės" leidyklos leidžiamose ,,Lietuvos valsčių" serijos lokalinėse monografijose tautosakai skiriamas didelis dėmesys. Leidyklos organizuojamose mokslinėse ekspedicijose į aprašomąsias vietas tiriami tautosakos gyvavimo židiniai, jų ribos, užrašomi būdingiausi liaudies kūrybos pavyzdžiai ir kt. Šiam darbui vadovauja kvalifikuoti tyrinėtojai - tautosakininkas Povilas Krikščiūnas, etnomuzikologė Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė ir kt. Ekspedicių metu surinkta medžiaga papildoma bibliotekose bei rankraštynuose saugomais pavyzdžiais, susisteminama. Tokiu būdu tautosaka ,,Lietuvos valsčių“ serijose knygose sudaro ne tik atskirą skyrių, bet yra ir bendro knygos turinio dalis. Jos esmę daugeliu atvejų pagilina geografiniai vietovių aprašymai, istorinės apžvalgos, etninės kultūros, tarmės ir toponimikos tyrimai. Visa ši leidyklos monografijose kvalifikuotai parengta medžiaga pateikia išsamų vienos ar kitos vietovės vaizdą. Vienodos struktūros lokalinės monografijos yra leidiniai apie Lietuvos valstybę, jos paveldą.

Siūlyčiau remti ,,Versmės“ leidyklos rengiamos ir leidžiamos monografijų serijos ,,Lietuvos valsčiai" knygas. Artimiausiais metais numatoma išleisti monografijas ,,Tauragnai“ ,,Kazlų Rūda“, „Griškabūdis“ ,,Kvėdarna“, ,,Musninkai. Kernavė“, ,,Panemunėlis“, ,,Laukuva“, ,,Seredžius“, „Papilė“, ,,Rumšiškės“, ,,Giedraičiai“.

 

Pagarbiai      

Akademikas Leonardas Sauka

 

 

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla