lankymasis šioje svetainėje

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ PAMINKLOSAUGOS KOMISIJA

Kodas 8870052. Rūdninkų g. 13, LT-2600 Vilnius. Tel. (8-22)62-91-03. Faks. (8-22)62-91-03, 22-67-11.

El.p. vpk@post.5ci.lt

Atsisk. sąskaita 403002006 AB Lietuvos taupomajame banke Sostinės sk. Kodas 60111


 

2001-11-28  Nr. 01-09-335

 Į                  Nr.                   

 

REKOMENDACIJA DĖL SERIJOS "LIETUVOS VALSČIAI"

 

Artėjančią Lietuvos vardo pirmojo paminėjimo rašto žodžiu tūkstančio metų sukaktį Vilniaus "Versmės" leidykla ėmėsi įamžinti unikaliu titanišku darbu — parengti ir išleisti visą valstybę aprašančią lokalinių monografijų seriją "Lietuvos valsčiai". Kitaip tariant pastatyti dvasinį paminklą tam kraštui ir tiems žmonėms, kurie apgynė, išsaugojo ir išlaikė šį brangų vardą. Juk Lietuvoje būta per tris šimtus valsčių, vadinasi, bus tiek ir išsamių knygų apie tų teritorijų gamtą, geografiją, istoriją, apie dar tebestovinčius ar tik knygų puslapiuose beišlikusius paminklus, apie tų kraštų žmones, tų žmonių gyvenimą, kalbą, papročius ir būdą. Ir visi šie maži įvairiaspalviai krašto lopinėliai, susiūti bendru istorijos siūlu, sudarys vientisą raštuotą audinį, kurį ir vadiname - Lietuva. Unikalu ir tai, kad prieš išleisdama knygas "Versmė" rengia specialias monografijų autorių ekspedicijas į aprašomas vietas. Pakanka paskaityti tas kvalifikuotų specialistų ir vietos žmonių parašytas beveik enciklopedines knygas - ir visa Lietuva nuo seniausių laikų iki šių dienų kaip ant delno. Tokio krašto aprašo dar neturėjome. Tai neįkainojamas kultūros paveldo išsaugojimas ir palikimas ateities kartoms, kada nors, gal ir po antrojo tūkstantmečio, panorėjusioms pažvelgti į protėvių gyvenimą. Jos ras nei žmonių, nei laiko nesugriaunamą aiškų rašto paminklą.

Serijos rengimo ir leidimo darbai galėtų vykti ir sparčiau - ryžto ir kūrybinių pajėgų pakanka, bet lėšų šiam reikalui stoka, atrodo, gerokai stabdo kilnų ir prasmingą darbą. Manyčiau, kad būtų prasminga ne tik, pasyviai stebint, džiaugtis šiuo mūsų kultūros ir asmeninės iniciatyvos reiškiniu, bet jau šiandien neatidėliojant be išlygų remti šį "Versmės" leidyklos darbą istorinei atminčiai, kultūros paveldui bei tautos gyvasčiai stiprinti ir išlaikyti.

 

Su pagarba –

Valstybinės paminklosaugos komisijos

pirmininkė

 

 

 

 

Gražina Drėmaitė

 

 

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla