lankymasis šioje svetainėje

 

 

 

Rekomendacija

 

 

"VERSMĖS" leidykla, įsijungdama į Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio renginius, paruošė didelę programą lokalinėms monografijoms "Lietuvos valsčiai" leisti. Lietuvos Tūkstantmečio minėjimo direkcija programą "Lietuvos valsčiai" įtraukė į Lietuvos tūkstantmečio programą. Monografijas rengia žinomi mokslininkai, mokytojai ir istorijos, etnologijos, papročių tyrinėjimo mėgėjai, kraštotyrininkai. Monografijose atskleidžiama atskirų regionų šeimų, kaimų, bažnytkaimių, miestelių žmonių gyvenimo įvairovė ir istorinis bendrumas, kasdienio gyvenimo įvairovės atspindžiai visuomenės sąmonėje, elgsenoje. Tokie leidiniai padeda formuotis visuomeninei savivokai, savo vietos istorijos bėgyje supratimui ir įvertinimui, o drauge ir asmeniniam stabilumui. Jie prisideda prie kultūros paveldo - materialaus bei dvasinio - išaiškinimo, išsaugojimo ir perdavimo ateities kartoms. Pagaliau, šiose monografijose užfiksuojamas dabartinės epochos Lietuvos visuomenės požiūris į daugelį reiškinių, kurių po kurio laiko jau nebus. Tai ir sudaro kvalifikuotai paruoštų lokalinių monografijų išliekamąją ir kultūrinę vertę. Todėl rekomenduoju finansiškai paremti "VERSMĖS" leidyklos paruoštų ir numatytų išleisti lokalinių monografijų programą.

 

 

 

 

 

 

Prof. habil. dr. Antanas Tyla

 

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla