lankymasis šioje svetainėje

 

 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

 

 

REKOMENDACIJA

 

"Versmės" leidykla nuo 1996 metų leidžia monografijų "Lietuvos valsčiai" seriją, skirtą Lietuvos 1000-mečio paminėjimui. Iki šiol yra išleista 10 knygų. Jose nagrinėjama pasirinktų vietovių istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų, gamta, etninė kultūra, tarmė, tautosaka. Ypač didelis dėmesys skiriamas XX amžini - tarpukario metų visuomeniniam ir kultūriniam gyvenimui, pokario metų rezistencijai, dabartinei padėčiai. Straipsnių autoriai - gamtininkai, archeologai, istorikai, etnologai, kalbininkai. folkloristai, sociologai. Autoriais įtraukiami ir vietos inteligentai. Redakcines komisijas sudaro šių mokslo sričių specialistai. Knygos gausiai iliustruotos nuotraukomis, piešiniais. Pastarųjų 5 monografijų apimtis – kiekvienos apie 1000 puslapių. Jose įamžinti pasirinktos tirti vietos žmonių darbai ir kūryba, tad knygos yra populiarios tarp vietinių gyventojų.

Tolesnis šios serijos leidimas susiduria su finansiniais sunkumais, nes tokių knygų leidimas. nors yra įnašas į mokslą ir kultūrą. nėra pelningas. Artimiausiu metu leidykla numato išleisti tokias monografijas: "Griškabūdis", "Kvėdarna", "Musninkai, Kernavė", "Panemunėlis", tad siūlau Kultūros ministerijai paremti šių knygų išleidimą.

 

 

2001 11 27

Prof. habil. dr. Vacys Milius

                                

 

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla