lankymasis šioje svetainėje

 

 

 

Humanitarinių mokslų etnologijos habil.dr. prof.

Irenos Reginos Merkienės

 

Rekomendacija leidyklos „Versmė“ leidžiamai knygų serijai

„Lietuvos valsčiai“

 

Lietuvos tūkstantmečiui skirta lokalinių monografijų serija yra labai reikšmingas sumanymas, padedantis supažindinti Lietuvos visuomenę su atskirų vietovių istorija ir kultūros palikimu ir gyvąja etnine tradicija. Knygose skelbiami etnografiniai ir tautosakiniai duomenys gali būti naudojami kaip pagalbinė medžiaga istorijos, lietuvių kalbos ir tautosakos mokymo reikalams, etninės ir pilietinės savimonės ugdymui, lokalinės bendruomeninės savivokos formavimui. Labai svarbu tai, kad atskirose knygose skelbiama įvairi informacija apie vietines istorines etninės kultūros formas gali būti sėkmingai pritaikyta turizmo verslo plėtotei, ypač vietinio savitumo konstravimui. Siūlyčiau seriją „Lietuvos valsčiai“ kaip galima labiau finansiškai paremti.

 

2001 11 27

I.R.Merkienė

 

 

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla