lankymasis šioje svetainėje

 

 

 

Akademikas prof. Zigmas Zinkevičius,

 

Lietuvos Respublikos Kultūros ir sporto rėmimo fondui

  

Rekomendacija dėl ekspedicijos parėmimo

monografija „Žeimelis“ parengti

 

Reikia stebėtis Juozo Šliavo kraštotyrinio darbo energija ir pasiaukojimu. anuomet daugelio išleistų kraštotyros knygų atskirus skyrius rašė šių sričių specialistai, talkinami nemažo ekspedicijos dalyvių būrio. J. Šliavas dirbo vienas: ir geografo, ir istoriko, archeologo, etnografo, folkloristo, net lingvisto darbą. Iš profesijos anglų kalbos mokytojas (provincijoje!) savo nenuilstamo darbo ir didžiausių pastangų dėka (teko ilgai su juo bendrauti, susirašinėti, konsultuoti) tapo daugelio mokslo sričių žinovu. Ir ne paviršutinišku, bet giliai mąstančiu specialistu. Sukaupė labai vertingų mokslui duomenų, savarankiškai darė išvadas, kėlė hipotezes. Tai fenomenas! Garbės reikalas išleisti visą savo žymiojo kraštiečio mokslinį palikimą, padaryti jį prieinamą pasauliui.

 

 

2002 11 05

Akademikas Zigmas Zinkevičius

 

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt