lankymasis šioje svetainėje

 

 

 

Lietuvos Respublikos Kultūros ir sporto rėmimo fondui

  

r e k o m e n d a c i j a 

 

1994-2002 m. išėjo Šilalės krašto I, II ir III tomai, kuriuose apžvelgiama Šilalės rajono praeitis, kultūros paveldas, iškiliausios asmenybės, rezistencinis sąjūdis ir kt. Minėtuose leidiniuose pateikta viso rajono istorija.

Pastaruoju metu didelio susidomėjimo visuomenėje susilaukė knygos iš serijos Lietuvos valsčiai. Šią seriją planuojama papildyti knyga apie Šilalės valsčių. Rengiamai monografijai nepakanka vien archyvinės medžiagos, publikuotų šaltinių ir ankstesnių publikacijų. Kadangi numatyta monografijoje talpinti skyrius apie etninę kultūrą, kalbą, tautosaką, todėl knygos autoriai norėtų tuo tikslu surengti ekspediciją į Šilalės rajoną.

Prašyčiau skirti finansinę paramą minimai ekspedicijai surengti.

 

 

Socialinių mokslų dr. Benediktas Šetkus

VPU Istorijos didaktikos katedros vedėjas

 

Vilnius, 2002 10 30

 

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla