lankymasis šioje svetainėje

 

 

 

Lietuvos istorijos instituto

humanitarinių mokslų dr.

Rimanto Zizo

 

 

REKOMENDACIJA DĖL EKSPEDICIJOS PARĖMIMO MONOGRAFIJAI

         "ŠILALĖ" PARENGTI

 

Šilalės kraštiečiai, įsijungdami į valstybinę Lietuvos tūkstantmečio programą lokalinių leidinių serijos "Lietuvos valsčiai", įsipareigojo parengti monografiją "Šilalė". Knygoje bus skelbiama Šilalės valsčiaus praeitis nuo seniausių laikų iki šių dienų, apylinkių kraštovės sandara ir raida, etninė kultūra, tautosaka, kalba bei įžymiųjų šilališkių biografijos. Monografiją rengs etnologai, kalbininkai, folkloristai, archeologai, geologai, istorikai ir kraštotyrininkai. Kvalifikuotų autorių parengta monografija prisidės prie kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo ir perdavimo ateities kartoms. Tačiau dalis autorių, ypač etninės kultūros, kalbos, tautosakos be ekspedicijos vietose neturės pakankamai medžiagos parašyti užplanuotus straipsnius. todėl rekomenduoju finansiškai paremti 2003 m. rugpjūčio mėnesyje organizuojamą ekspediciją, kuri padės įvykdyti numatytą programą.

 

2002 11 04

R. Zizas

 

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla