lankymasis šioje svetainėje

 

 

 

 

REKOMENDACIJA

 

 

Papilės istoriografija nėra gausi, nors reikšmingų įvykių čia buvo nemažai: 1831, 1863 m. sukilimai ir kt. XX a. pr. Papilė buvo ne tik valsčiaus centras, bet ir reikšmingas kultūros židinys; čia vyko kovos dėl lietuvybės, buvo organizuojami lietuviški vakarai, 1907 m. įsteigta pirmoji šiame krašte lietuviška mokykla. Prasidėjus Atgimimui Papilėje pirmiausiai buvo iškelta Lietuvos vėliava (Akmenės rajone). Be abejo, labiausiai Papilę išgarsino paskutinieji Simono Daukanto gyvenimo metai, jo kapas ir Vinco Grybo paminklas miestelio centre. Tačiau ir šie įvykiai kol kas labiau nesusieti nei su viso miestelio kultūrine raida, nei tuo labiau su Lietuvos istorija. Monografijos „Papilė“ sudarytojams pavyko suburti ne tik Vilniaus istorikus, kultūrologus ir geografus, bet ir Šiaulių universiteto, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Ventos regioninio parko ir – kas ypač džiugina – vietinius mokytojus, kultūros darbuotojus, daug metų renkančius medžiagą apie Papilę ir tik laukiančius progos ją išgarsinti.

Ši knyga – tai iš esmės Lietuvos istorijos knyga, nes plečiantis temų ratui lokaliniai tyrimai įgyja vis didesnės reikšmės. Priminsiu, Papilė 2003 m. švęs 750-ąsias metines nuo pirmojo savo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose. Beje, Papilėje yra piliakalnis menantis dar senesnius laikus.

Manau, šios kvalifikuotai rengiamos knygos leidybą reikia paremti.

 

 

    Pagarbiai

              

Istorikas doc. dr. Romas Batūra

 

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla