lankymasis šioje svetainėje

 

 

 

Habil. dr. akad. prof. Vacio Miliaus

 

Lietuvos Kultūros ministerijos Sporto ir kultūros rėmimo fondui

 

 

R E K O M E N D A C I J A

 

 

Nors Kvėdarnos apylinkių tyrinėjimui ekspedicija vyko dar 1938 m. ir net trys ekspedicijos pokario metais, tačiau dauguma surinktos liaudies materialinės ir dvasinės kultūros medžiagos lieka visuomenei neprieinama. Parengta „Šilalės krašto“ serijoje monografija „Kvėdarna“ apima buvusį tarpukario metais valsčių. Knyga turi 6 skyrius: gamta, istorija, etninė kultūra, kalba, tautosaka, įžymūs žmonės.

Tarp straipsnio autorių yra žinomų Lietuvos mokslininkų. Apskritai, visų skyrių rašiniai kvalifikuoti, gausu istorinių ir dabarties nuotraukų, piešinių, schemų, kitų iliustracijų, kurių per 500.

Gana reikšmingi ir etnologijos skyriaus straipsniai. Pavyzdžiui, plačiai aprašoma Lembo kaimo buitis bei papročiai. Šis rašinys iliustruotas apie pusšimčiu 1938 m. nuotraukų. Gana reikšminga ir parengta autentiška tautosaka, kurios dalis užrašyta dar iki Pirmojo pasaulinio karo.

Lokalinės monografijos skatina domėjimąsi praeitimi, etnine kultūra. Monografija „Kvėdarna“ būtų parankinis leidinys mokytojams. Tai platus vadovėlis krašto pažinimui.

Iki šiol Šilalės kraštiečių draugijos pastangomis išleisti trys „Šilalės krašto“ tomai iš privačių bei organizacijų aukų, tačiau be kultūrinių fondų paramos.

Todėl rekomenduoju pagal išgales skirti lėšų monografijos „Kvėdarna“ leidybai.

 

 

Etnologas prof. Vacys Milius

Vilnius,

2002 11 20

 

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla