lankymasis šioje svetainėje

 

 


2002 11 27

Kretinga

 

LIETUVOS KULTŪROS

MINISTERIJAI

 

Dėl finansinės paramos, 

išleidžiant monografiją „Kartena“

 

 

Rekomendacija

 

Vakarų Lietuvoje, 15 km į šiaurės rytus nuo Kretingos, Alantos ir MInijos upių santakoje stovi Kartenos miestelis. Istoriniuose šaltiniuose jis pirmą kartą paminėtas jau 1253 metais. Vadinasi, 2003 metais šiam miesteliui sukaks gražus 750 metų jubiliejus.

Gražus Minijos slėnis, supantys jį piliakalniai bei gausūs miškų plotai dar iki krikšto pradžios Lietuvoje šiai vietovei suteikė paslaptingumo ir sakrališkumo skraistę. žemaičių vyskupas Motiejus Valančius savo „Žemaičių vyskupystėje“ apie Karteną kalba, kaip apie vietovę, kurioje gausu pagoniško tikėjimo apraiškų, ypač akcentuodamas Rasos bei Žolinių švenčių šventimus, šios vietovės žmonių religingumą ir muzikalumą. Tad, matyt, ikikrikščioniškosios šios vietovės kultūros palikimas – šiandieninė Kartenos bažnyčia, jos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo titulas, Šv. Jono Krikštytojo (Joninių) šventės/atlaidų šventimas bei Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmių giedojimo unikalumas.

Nūdienoje, kada pasaulis kosmopolitėja, šios vietovės gamtinės aplinkos, vietos žmonių uždarumo, religingumo bei muzikalumo tyrinėjimai yra ypač aktualūs.

Artėjančiam miestelio jubiliejui, 2002 metų rugpjūčio 04–15 dienomis ir buvo Kartenos apylinkėse surengta etnografinė, etnomuzikologinė bei religijotyrinė vasaros aluko ekspedicija. Jos metu surinkta gausi medžiaga leidžia šią sakralinę vietovę tyrinėti istorijos, etnologijos, etnomuzikologijos bei religijos mokslų kontekstuose.

Remdamasis paminėtais faktoriais, rekomenduoju Lietuvos Kultūros Ministeriją finansiškai paremti monografijos, skirtos Kartenai, parengimą.

 

Šv. Antano religijos studijų instituto

prie Katalikų teologijos fakulteto

Vytauto Didžiojo universitete

direktoriaus pavaduotojas

prof. habil dr. Alfonsas Motuzas

 

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt