lankymasis šioje svetainėje

 

 

 

KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO

EKSPERTŲ KOMISIJAI

 

REKOMENDACIJA

2002-11-26

Vilnius

 

Artėjant Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui svarbu išryškinti kiekvieno Lietuvos regiono indėlį ir svarbą kuriant Lietuvos valstybę.

Gelgaudiškis – vienas iš pietvakarių Lietuvos miestelių, 2004 metais švęsiantis savo 500 metų jubiliejų. Turtinga šio miestelio istorija menkai tyrinėta ir nepelnytai pamiršta, todėl "Versmės" leidyklos projektas – plačios apimties monografijos "Gelgaudiškio valsčius" parengimas – skolą šiam panemunės miesteliui sugrąžintų.

Monografijos parengimui trūkta autentiškos informacijos apie šio krašto iškiliausius žmones, istorinius įvykius, etninius savitumus: papročius, tradicijas, kalbos ypatumus, gyvenimo būdą ir kt. Tam reikalinga kraštotyrinė-sociologinė ekspedicija, kurios metu surinkta istorinė medžiaga, dokumentai, įvairūs duomenys būtų panaudojami ne tik monografijos rengimui, bet papildytų ir regiono muziejų fondus, mokančių krašto istorijos, galimybes.

Siūlyčiau suteikti finansinę paramą "Versmės" leidyklos projektui – "Gelgaudiškio valsčius" kraštotyrinei ekspedicijai surengti.

 

 

Šakių rajono savivaldybės

kultūros skyriaus vedėja

A. Kasperavičienė

 

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla