lankymasis šioje svetainėje

 

 

 

VILNIAUS ZANAVYKŲ BENDRIJA

Pylimo g. 38, LT-2600 Vilnius

 

 

KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO

EKSPERTŲ KOMISIJAI

 

 

REKOMENDACIJA

 

2002-11-25 Nr. 17

Vilnius

 

 

Gelgaudiškio 500 metų jubiliejaus proga „Versmės“ leidykla numato išleisti plačios apimties monografiją „Gelgaudiškio valsčius“. Monografijos medžiaga bus reikalinga mokslininkams, Šakių rajono pedagogams bei kultūros darbuotojams. Tam tikslui būtina surinkti etninės kultūros lobius, esančius Gelgaudiškio apylinkėse, užfiksuoti to krašto tarmės savitumus, surinkti medžiagą apie 1918-1920 metų savanorius ir pokario pasipriešinimo dalyvius, būtina surengti mokslo tiriamąją ekspediciją po Gelgaudiškio apylinkes. Surinkta medžiaga bus panaudota ne tik knygos „Gelgaudiškio valsčius“ parengimui, bet ir papildys Šakių krašto muziejų, Lietuvių kalbos bei Lietuvių literatūros ir tautosakos institutų fondus.

Siūlau projektui „Gelgaudiškio valsčius“ knygos paruošimui remti mokslinės ekspedicijos surengimo galimybę ir skirti tam tikslui finansinę paramą.

 

 

 

Bendrijos pirmininkas

Albinas Vaičiūnas

 

 

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla