lankymasis šioje svetainėje

 


Reikalavimai leidyklai pateikiamiems tekstams

Leidyklos „Versmės“ tekstų rinkimo kompiuteriu reikalavimai

1. Šriftas – Times New Roman, 12 pt. Jei tekstas kirčiuotas – PalatinoLT Accented, 12 pt.

2. Popieriaus formatas A4 (21x29,7 cm).

3. Pirmame puslapyje prieš teksto pradžią reikia palikti tuščios vietos teksto tvarkytojų pastaboms (apie 1/3 puslapio).

4. Teksto išlygiavimas – pagal kairį kraštą, pastraipos įtraukimas standartinis, intervalas – 1,5.

Pažymėti visą tekstą ir paspausti 

Format: Paragraph…:

Paragraph lange nustatyti: 

Alignment:        Left;

Special:             First line;

Line spacing:  1,5 lines.

Klavišo Tab pastraipos įtraukimui nenaudoti.

5. Tekstas neskiemenuojamas.

6. Laipsniai (m2 arba išnašų numeracija) ir indeksai atitinkamai keliami arba nuleidžiami komandomis Superscript ir Subscript.

Pažymėti skaičių ir paspausti 

Format: Font…:

Font lange pažymėti 

Superscript arba Subscript.

7. Skyriai, antraštės, paantraštės, autoriai ir pan. neišskiriami, tik atskiriami vienu intervalu (klavišo Enter paspaudimu).

8. Tekste pažymėti atskiri žodžiai išskiriami Italic, Bold arba Italic Bold. Kitaip teksto neišskirti (neretinti ir pan.)

9. Naudojamos kabutės: atidarančios („): paspaudus klavišą Alt surinkti 0132, uždarančios (“): paspaudus klavišą Alt surinkti 0147.

10. Naudojami brūkšniai: ilgas (–) paspaudus klavišą Alt surinkti 0150, trumpas (-) iš klaviatūros.

11. Brūkšnių naudojimo pavyzdžiai:

11.1. Ilgas brūkšnys be tarpų:

            IX–X a., 3–4, 1999–2000 m. (skaičiai netrumpinami), Alytus–Kaunas

11.2. Ilgas brūkšnys su tarpais:

            birželio 18 d. – liepos 1 d., X a. pab. – XI a. pr.

11.3. Trumpas brūkšnys be tarpų:

            3-aisiais, pirkėjas-rėmėjas, Petraitienė-Varnaitė

12. Kitos skyrybos pavyzdžiai

1998 07 07 (su tarpais ir be taškų; metai netrumpinami)

1999.IX.07 (su taškais, be tarpų; gale taško nereikia)

t. t.; t. p.; t. y. ir pan. (po taško būtinas tarpas)

10% (be tarpo)

Jei po skyrybos ženklų (taško, kablelio, kabliataškio, dvitaškio, šauktuko, klaustuko) rašoma raidė, brūkšnelis, skliaustelis arba kabutės, jie atskiriami tarpeliais. Prieš minėtus skyrybos ženklus tarpeliai nerašomi.

Po atidaromojo ir prieš uždaromąjį skliaustelį ar kabutes tarpelių nereikia.

13. Nepertraukiamas tarpas Ctrl+Shift+tarpas dedamas:

1988 m., 19 d., 18 cm  (tarp skaičiaus ir santrumpos).

Ž. Dainienė (tarp pirmosios vardo raidės ir pavardės).

t. t., t. y. (tarp santrumpų).

Prieš ilgąjį brūkšnį (… – …) ir kt. atvejais.

14. Reikalavimai išnašoms:

14.1. Išnašos numeris tekste keliamas Superscript'u.

Žvaigždute pažymėtą išnašą Superscript'u kelti nereikia.

14.2. Jei išnašos numeris rašomas sakinio gale, tai taškas dedamas po numerio.

Jei išnašos numeris dedamas po teksto kabutėse, tai pirmiau rašomos uždarančios kabutės, po to išnašos numeris, po to taškas.

14.3. Išnašos turinys pateikiamas iškart po pastraipos, kurioje ji yra. Pirmiausia rašomas išnašos numeris (keliamas Superscript'u), tarp numerio ir teksto turi būti vienas Tab.

14.4. Išnaša nuo teksto atskiriama vienu intervalu (Enter klavišo paspaudimu).

14.5. Komandos Insert: Footnote nenaudoti.

Pavyzdys:

Tekstas 

[…Ypatingai neturtingus galima atleisti nuo mokesčio“27. Pinigai mokykloms dar buvo renkami iš įmonių ir įstaigų tarnautojų, ūkininkų ir kitų žmonių.

Tarpas (Enter paspaudimas)

 

Išnaša

27 1943 m. sausio 9 d. raštas pradžios mokyklų vedėjams, Ten pat, l. 31.

Tarpas (Enter paspaudimas)

 

Tekstas

Tą pačią žiemą rašytuose raštuose prašoma ir didesnės paramos studentams bei mokytojams…]

15. Lentelės įterpiamos komanda Table: Insert: Table.

Lentelėje esančios išnašos surenkamos iškart po lentele ir atskiriamos intervalu. Tuščios grafos paliekamos (nenaudoti komandų Merge Cells ir Split Cells). Nenaudoti komandos Enter, dirbtinai teksto nekelti.

16. Automatinės numeracijos (Bullets and Numbering...) tekste nedaryti.

17. Sunumeruoti surinkto teksto puslapius (Insert: Page numbers…).

18. Baigęs rinkti tekstą, teksto rinkėjas viršutinėje pirmojo puslapio dalyje pats užrašo:

surinkimo datą, žodžius „Tekstą surinko“ arba „Pataisymus surinko“, savo vardą, pavardę.

 

2002 09 25, 10 17, 2006 01 03

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt