lankymasis šioje svetainėje

 


Recenzijos

Domininkas Burba.  Papilės miestelis įamžintas knygoje

Robertas Jurgaitis. Lokali istorija „Lietuvos valsčių“ serijos monografijose, ši recenzija yra mokslinis straipsnis, skelbtas leidinyje „Lokalios bendrijos tarpdalykiniu požiūriu“, 2004

Andžela Jakubynienė. Suneštinė knyga apie Širvintas

Dr. Žilvytis Šaknys. Penkeri „Lietuvos valsčių“ serijos tomai

Dr. Žilvytis Šaknys. Stambus kraštotyros leidinys 

Irena Žilienė. Obeliai. Žagarė

Erika Alčauskienė. Plateliai

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt