lankymasis šioje svetainėje

 


Raguva

(68 aut., 130 str., 1128 p., 700 egz., 2001 m., 8-oji serijos knyga)

Asmenvardžių rodyklė (3725  vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V W Z Ž

 

A

Abdulskytė Janina 525

Abramavičius K. 1014

Abramovičius Geršonas 248

Abraškevičius Andrius 545

Abraškevičius Ignas 344, 358, 546

Abraškevičius Juozas 234

Abraškevičius Petras 234

Abraškevičius Povilas 234, 235

Abuchavičius 617

Abukauskas Petras 399

Abukauskienė Irma 600

Abukevičius Erdvilas 418

Abukevičius Margiris 418

Abukevičius Petras 418

Abukevičius R. 817, 856–859, 872, 874, 876, 877, 879, 882, 885, 889, 890, 897, 901, 904, 915

Abukevičius Ramūnas 418

Abukevičiūtė Ugnė 418

Abukevičiūtė-Jankauskienė Adelė 258

Adamkus Valdas 23

Adamonis J. 1005

Adomaitis-Šernas Juozas 1029

Adomonienė (Adomienė) Petronėlė 377

Adomonis 836, 1044

Adomonis Kostas 546, 547

Adomonis Petras 1082

Adomonis Tadas 1042–1046, 1076

Adomonytė 252

Aftanazy R. 119–121

Ajipovas 189, 190

Aksamitauskas Simonas 275, 277, 278, 280, 483

Aleknavičienė 711

Aleksandras 21

Aleksandras I 289

Aleksandras II 293

Aleksandravičius Aleksas 244

Aleksandravičius E. 162

Aleksandravičius Petras 211

Aleksiejūnas V. 74

Aleksiūnaitė Angelė 516 599

Aleksiūnaitė Julija 464

Aleliūnaitė Akvilė 311

Aleliūnaitė Marija 377

Aleliūnas 551, 553, 557, 560

Aleliūnas Antanas 230

Aleliūnas Jonas 377

Aleliūnas Jurgis 336

Aleliūnas Lionginas 377

Aleliūnas Petras 377

Aleliūnas Stasys 377

Aleliūnas-Medelis Antanas 360, 547

Aleliūnienė Elžbieta 379

Aleliūnienė Emilija 378

Aleliūnienė Marija 377

Aleliūnienė Ona 732, 740

Alexandrowicz S. 86

Aliauskas K. 201

Ališauskas Kęstutis 578

Aliauskas S. 386

Ališauskienė Stefanija 253

Aliukas Ipolitas 373

Aliukas Jonas 344, 547, 358

Aliukas-Kuprys Antanas 343–345, 361, 364, 547, 550, 552–554

Alkauskas Petras 547

Alkauskas Stanislovas 547

Alkauskas Stasys 344, 358

Alkauskas 365

Alteris 281

Ambrasaitė-Glutkinienė Juzefa 322

Ambraška J. 488–490, 493, 495

Andrė Eduardas 1077

Andrejauskienė Valerija 335

Andrejevas Nikolajus 474

Andriejauskas 315, 609

Andriejauskas Jonas 84, 87, 91, 131, 136, 311, 451–453, 640, 641

Andriolis Mykolas Elvyras 1014, 1021

Andriulis Vytautas 997, 1082

Andriūnai Benediktas ir Genovaitė 460

Andriūnai Ignas ir Domicelė 460

Andriūnai Regimantas, Genovaitė, Rita, Vladas, Stefa 460

Andriūnai Juozas, Edvardas, Leonora 460

Andriūnas Benediktas 460

Andriūnas Edvardas 234, 460

Andriūnas Ignas 460

Andriūnas Vladas 460

Andriūnienė Teofilė 460

Anforavičius V. 454

Anikevičienė V. 688

Anikevičienė Vanda 699

Anikevičius Antanas 574–576, 578

Anikevičius J. 73

Anikinis Laurynas Cezaris 137

Anilionytė Jūratė 1041

Ankauskas V. 1028

Antanaitienė Juzė 270, 273, 274

Antanaitis Bronius 268–274, 497, 506, 528

Antanavičienė-Buturlevičienė Ona 186

Antanavičius K. 589

Anusevičiai V. ir I. 663

Anusevičienė-Danilevičiūtė Viktorija 306, 372, 380

Anusevičius 473, 474

Anusevičius Ildefonsas 306, 372, 380

Anusevičius J. 312

Anuauskas A. 344, 346

Apanavičius Romualdas Julius 1089

Aramavičienė-Mažylytė J. 433, 434

Ardavičiūtė A. 434

Armstrongas Nylas 1050

Astikas Kostas 208

Astrauskaitė A. 1046

Astrauskas J. 504

Ašbežkevičiūtė Marijona 468

Aeris A. 851, 852, 854, 865, 878, 980, 981

Atkočiūnienė Sofija 372

Atraškevičius Jonas 498

Augytė-Kantautienė Filomena 1052

Augulienė Stefanija 376

Augulis Kazimieras 188, 234

Augulis Leonas 260, 312, 317, 318, 376

Augulis P. 279

Augulis Pranas 275, 497

Augulis Simonas 188

Augulis Vladas 376

Augulytė Julija 376

Augulytė Milda 376

Aukštikalnytė Pranutė 1034

Aukštulytė-Vilkončienė Karolina 461

Avižonis Juozas 718

Avižonis K. 993

Азбелев С. Н.  985

Ažusienis-Smauglys Antanas 547

 

B

Babickaitė-Valinkienė Vida 516, 601

Бахтина В. 986

Bačiulienė E. 274

Bačiulis 616

Bačiulis M. 274

Bačiulis-Kudirka Povilas 350

Bagdonavičius Stanislovas 429–431, 588, 775, 871, 875

Baibokaitė Ona 384, 629

Baikauskienė Danutė 596

Bajarūnas P. 522

Bajarūnienė-Šulskienė Jurė 522

Bajorėlis 184

Bajorūnaitė Angelė 513

Bajorūnas Zenonas 449, 574, 576, 578

Bajorūnienė Jadvyga 434

Bakas Vladas 340

Balaišienė Ona 380

Balaiis Justinas 380

Balčikonis J. 419

Balčiūnaitė Br. 274

Balčiūnaitė Bronislava 265

Balčiūnaitė Ona 467

Balčiūnas 189

Balčiūnas Antanas 187, 188

Balčiūnas Juozas 476

Balčiūnas S. 304

Balčiūnienė Elžbieta 368

Balčiūnienė Rima 598, 599

Balinskis Mykolas 21, 72

Balys Jonas 814

Baliulis Algirdas Antanas 23, 85, 1089

Balsevičius A. 315 433

Balsys Stanislovas 566

Baltakienė Viktorija 340

Baltėnas A. 525, 527

Baltūsis 239

Baltuškaitė Emilija 381

Baltunikai 361, 482, 567, 582, 583, 765, 1033

Baltunikai Algimantas, Birutė ir Mindaugas 568

Baltušnikai Eleonora, Nijolė ir Algimantas 361, 482

Baltunikai Jonas ir Liudvikas 1037

Baltunikai Juozas, Vytenis 363

Baltunikai Kazimieras, Liudvikas ir Jonas 345, 361, 362, 364

Baltunikai Marija ir Povilas 482

Baltunikai Povilas, Jonas, Liudvikas, Kazys 361

Baltunikaitė 252

Baltušnikaitė Alma 370

Baltušnikaitė Elena 361, 363, 364, 366, 367, 1039

Baltušnikaitė M. 511

Baltušnikaitė Marijona 634, 640

Baltušnikaitė Salomėja 583

Baltušnikaitė Teofilė 194

Baltušnikaitė Uršulė 275, 279

Baltušnikaitė Valė 370

Baltušnikaitė Vida 362, 369

Baltušnikaitė Živilė-Baltė 23, 229, 358, 361–364, 404, 416, 458, 476, 477, 482, 541, 1008, 1009, 1033, 1034, 1037, 1039, 1041, 1058, 1076, 1089

Baltunikaitės Eleonora, Nijolė 365

Baltušnikaitės Salomėja, Marijona, Rožė, Elena 361

Baltušnikaitė-Tarabildienė Salomė-ja 583

Baltunikas 400

Baltunikas Algimantas 362, 365, 564, 566

Baltunikas Antanas 193, 230, 369

Baltunikas Jonas 216, 344, 347, 362, 365, 366, 476, 564

Baltunikas Juozas 582, 583

Baltunikas Kazimieras 310, 312, 313, 362, 365, 477, 547, 552, 554, 1037, 1038

Baltunikas Liudvikas 345, 362, 366, 564

Baltunikas Mindaugas 363, 369

Baltunikas P. 228, 247, 285

Baltunikas Petras 361, 365

Baltunikas Povilas 228, 229, 345, 361, 365, 568

Baltunikas Ringaudas 369

Baltunikas S. 395

Baltunikas Simonas 193

Baltunikas Stasys 370

Baltunikas-Jupiteris Kazys 344, 359, 362, 364, 1076

Baltunikas-Meka, Leika Liudvi-kas 362–364

Baltunikas-Vienuolis Jonas 342–346, 349, 351–354, 358, 362–364, 366, 541, 542, 546, 548, 552, 554, 558, 559, 562, 1033

Baltušnikienė Agota 370

Baltušnikienė D. 206

Baltunikienė Eleonora 194, 362, 363, 365, 366

Baltušnikienė Gertrūda 1038

Baltunikienė Ona 589, 590, 592, 595, 817

Baltušnikienė Stanislava 589–592, 595

Baltušnikienė Veronika 369

Baltušnikienė-Bujokaitė Ona 856, 859, 872, 879, 889

Balvočius Jonas 187–189

Banaitis 610

Banaitis J. 1070

Banaitis-Leopardas Mykolas 548

Banevičiūtė Irena 596, 601

Banikonis Kazys 238, 239

Banilevičiai Mykolas ir Kotryna 465

Banionis J. 260

Banionis Kazimieras 258

Banionis-Aras Vaclovas 562

Baniukonis Kazys 238

Baranauskaitė Genė 985

Baranauskas A. 648

Baranauskienė M. 595

Baranovas 300

Baranovskis 171

Барановский В. 986

Barasevičienė-Gontautaitė 469

Bardauskas A. 523

Bardauskienė R. 523

Bardauskienė Rita 599

Barduleckas M. 529

Bareika Kazys 352

Bareika-Krienas Stasys 367

Bareikytė-Nakienė A. 817, 818, 856–859, 872–874, 876, 877, 879, 881, 882, 885, 889, 890, 897, 901, 904, 915

Barysas M. 122

Barkauskaitė Violeta 23

Barkauskienė-Kuncytė Stasė 844, 846, 848, 852, 854, 855, 869, 878, 881, 922

Baronas J. 216

Baronas Kazimieras 22, 590, 596, 604, 1054, 1055, 1082

Barauskas K. 1038

Bartaševičius 552

Bartaševičius Aleksandras 548

Bartaševičius J. 552

Bartaševičius-Kiaunė Jonas 360, 548, 552

Bartaševičius-Tigras Aleksandras 548, 552

Bartaševičiūtė 252

Bartkevičius V. 497

Bartkienė Elena 372

Bartkienė Liuda 372

Bartkus Juozas 239, 372

Bartulis M. 1064

Bartusevičius-Kiaunė Jonas 343

Barzda A. 555, 557

Barzda Vladas 240, 340

Basalykas A. 26, 27, 48, 53, 60, 449

Basanavičius Jonas 254, 498, 648, 1000, 1004, 1087, 1091, 1095

Batkus Petras 468

Batoras Steponas 525

Baublienė Teresė 596 600

Baublienė-Kapšytė Petronėlė 848, 850–852, 854, 861, 865, 866, 869, 878, 908–910

Bausiai 460

Bausiai Aleksas, Adolfas 461

Bausiai Aloyzas, Vilius 461

Bausiai Benediktas, Ignas 461

Bausiai Jonas ir Kasparas 460

Bausiai Jonas ir Liuda 461

Bausiai Jonas, Kasparas 460

Bausiai Jurgis ir Ona 461

Bausienė Genė 461

Bausienės Liuda, Ona 460

Bausys 467

Bausys Adolfas 461

Bausys Albertas 461

Bausys Aleksas 461

Bausys Benediktas 461

Bausys Ignas 461

Bausys Jonas 377, 460, 461, 470

Bausys Juozas 211

Bausys Kasparas 377

Bausytė Gražina 461

Bausytė Zita 460

Bausytės Irena, Genovaitė 461

Baženskis A. 122

Bedelis Juozapas 168, 493, 534

Bedorfas Gira 201

Bedorfas Valentinas 201

Beliūnas Antanas 277

Belskienė Stasė 524

Beltranas Ž. 1067

Bencikovičius H. 311, 312

Beneckis Vincas 198

Benilevičiūtė Teklė 465

Bėralas Simonas 833

Berghenas Albertas L. Van den 527

Berkavičius N. 310

Berkovičius 243

Berkovičius B. 497

Bernadiiai Vida ir Vilmantas 35, 415

Bernadišienė Vida 407, 687, 699

Bernatavičiai 571

Bernatavičius 571, 618, 620

Bernatavičius Adomas 391

Bernatavičius Antanas 390

Bernatavičius Juozas 235, 238, 240

Bernatavičius Kazimieras 194

Bernatavičius L. 497, 815

Bernatavičius Liudvikas 208, 620

Bernatavičius Vincas 194

Bernatavičiūtė Valė 576

Bernatavičiūtė-Mikėnienė Vanda 575, 577

Bernatonienė Angelė 979

Bernatonienė Emilija 335

Bernatonis 361

Bernatonis Jonas 345, 364

Bernatonis Kazys 335

Bernatonis Motiejus 206

Bernatonis-Melagis Jonas 548, 550

Bernotas Zigmas 191

Beržinskas Viktoras 1041

Bialevičius Juozas 209

Bičiūnas V. 1018, 1020, 1042

Bičkaitė M. 275, 278, 1010

Bičkauskas-Gentvila L. 115

Bielevičius Juozas 339

Bieliaučius 562

Bieliauskienė Roza 280, 1007, 1089

Bielinis Jurgis 183, 184, 1029

Bielinis-Aura Bronius 344, 548, 358

Bieliūnai Antanas ir Marijona 461

Bieliūnai Karolina ir Justinas 339

Bieliūnaitė Ieva 463

Bieliūnas A. 344

Bieliūnas Alfonsas 461

Bieliūnas Antanas 358, 548

Bielskienė Emilija 1076, 1089

Bielskis Jeronimas 193

Bielskytė V. 1014

Bielskytė-Kairienė Viktorija 193

Bikinaitė Salomėja 335

Bikinas Edvardas 238, 239

Bikinas Juozas 195, 1076, 1077

Bikinas Justinas 234, 237, 238

Bikinas P. 279

Bikinas Povilas 275

Bikinas-Alksnis J. 548

Bikinas-Pipiras Vytas 548

Bikinienė Rozalija 648

Bilevičienė Audronė 598

Bilevičienė Vilmantė 598 601

Bilys-Dragūnas Vacys Skirmantas 557

Bilys-Vizirka Vaclovas 1035

Biliūnaitė Ieva 571

Biliūnas 1000

Biliūnas J. 419

Biliūnas Jonas 392, 1040

Bimbirienė Apolonija 435, 590

Binkis Kazys 1059

Birbilai 365, 1048

Birbilas Antanas 219, 220, 228

Birbilas Jonas 220

Birbilas Jurgis 230, 234, 235, 238, 240

Birbilas Matas 380

Birbilienė 516, 1048

Birbilienė Elena 446, 514, 597, 599, 604, 1048, 1077

Birbilienė Marijona 380

Biržika M. 200

Bitėnienė Uršulė 699

Blamdienė Morta 338

Blauzdienė 613, 614, 620

Blauzdienė Aldona 506, 511–515, 1089

Blauzdys A. 279 548

Blauzdys Andrius 234

Blauzdys Antanas 275, 344, 358

Blauzdys Bronius 343, 344, 358, 546–549

Blauzdys Jonas 390, 392

Blauzdys Jurgis 220, 221, 234

Blauzdys Petras 228, 235, 238, 240

Blauzdys Stasys 344, 549, 358

Blauzdys V. 1012

Blauzdys-Konkurentas Antanas 345, 548

Blauzdys-Konkurentas Benediktas 345

Blauzdžiai Antanas ir Stasys 426

Blėka-Patrimpas Alfonsas 342–344, 360, 549–551

Blėka-Plerpa P. 343

Blėnaitė–Vinauckienė G. 666

Blieka Alfonsas 549, 551, 554, 560

Blieka Petras 546

Blynai Salomėja ir Jonas 479

Blynaitė Ona 501

Blynas Antanas 220, 221, 228, 233, 234, 238, 277, 311, 495

Blynas Jonas 607

Blynienė Vladislava 687, 693, 699

Blinkevičius Juozas 347

Blinkevičius-Jaunutis Juozas Sakalas 549

Blinkevičius-Nemunas Mykolas Sakalas 345, 346, 560, 561, 590, 1035

Bliūmas 1061

Blo A. 312

Bočiulytė A. 113, 131, 488–490, 492–494

Boguis V. 1014

Boiko Martin 826

Boniecki A. 117

Borako 613, 620

Bortkevičius Vytautas 528

Bradūnas Kazys 590, 1034, 1035

Brazdys 616

Brazdžionis B. 1031, 1032

Brazdžionis Petras 200

Braždys B. 218

Braždys P. 218

Breivienė-Tamošiūnienė Valerija 274

Breivytė 616

Breliūnas J. 549

Breneris Izraelis 253

Brėskis Adolfas 1077

Brežnevas L. 836

Briedis 541

Brundza Antanas 176, 178

Brundzos 179

Bruzgulytė-Tarabildienė Petronėlė 579

Bružas Antanas 184

Bubelytė Gražina 596, 598, 601

Bubinaitė Zinaida 575, 576

Buchancevas Kimas 567

Buchauskas 612

Buchaveckas Stanislovas 22, 23, 271, 272, 316, 320, 322, 324–326, 329, 330, 333, 335, 1089

Bucys Povilas 209, 210, 220

Bucytės 210

Bučinskai 1039

Bučinskas-Žilvitis Petras 342, 343, 549, 558, 359

Bučinskienė-Kapšytė Eleonora 740, 845, 848, 850–852, 854, 861, 866, 869, 878, 905, 908–910, 919

Būčys Mykolas 193

Būčys P. 114

Bučiūnaitė Gražina 378

Bučiūnas Algimantas 378

Bučiūnas Antanas 378

Bučiūnas Romualdas 378

Bučiūnienė Kotryna 378

Būdaitė V. 972, 982

Budrys 189

Budrytė Bronė 329, 330, 604

Budrytė I. 23, 123, 125–128, 474, 475, 608–610, 612, 613, 615–619, 623, 624, 653, 664, 675, 676, 679, 682

Būga K. 791

Buinauskas Albinas 521

Buinauskas Vaclovas 466

Buinauskienė Romualda 439–441

Bujokaitė E. 315

Bujokas A. 595, 1013

Bujokas Alfonsas 373

Bujokas Motiejus 373

Bujokienė Marijona 371

Bujokienė Ona 663

Bukauskas 616

Bukauskas Jonas 616

Bukauskienė T. 274

Bulavas J. 425

Bulavinas 985

Buliokas Antanas 392

Buliolis A. 394

Buliolis Kazys 390

Buliolytė Agota 463

Buliolytė Valė 322

Buliuolaitė B. 1064

Bulotienė Antanina 1049

Bumbulienė 69

Bunas Ira 285

Burauskaitė Birutė 23, 368, 1089

Burba Juozas 276, 278, 280, 536, 649, 999–1001, 1082

Burbulis V. 355

Burkauskas J. 571

Burkšaitienė L. 819, 823, 829, 875, 888

Burniūnas Petras 378

Burniūnas Stanislovas 378

Burokas Bernardas 567

Busvilai Stasys ir Marė 339

Busvilienė Marė 339

Buackas Nikolajus 392

Buackis 310

Bumicas 285

Butautas Julius 235

Butavičius 497

Būtėnas Petras 813–815

Butkai Petras ir Teklė 466

Butkai Regina, Vaclovas, Lionė, Povilas, Adolfas, Algis 466

Butkevičiai 466

Butkevičiai Petras ir Elena 460

Butkevičienė Audronė 516 601

Butkevičius 466

Butkevičius Marijonas 460

Butkevičius Mečislovas 460

Butkevičiūtė Bronė 466

Butkevičiūtė Janė 466

Butkienė Eleonora 434

Butkienė-Karalevičiūtė Marija 1011, 1077

Butkis Vaclovas 1011

Butkus Č. 458

Butkus J. 249

Butkus-Karklas Jonas 542

Butkuvė Rimantė 1040

Butmonas J. 392

Butrevičiūtė-Kuliavienė Jadvyga 373

Buturlevičienė Ona 186, 187

Butvydas Vincas 178

Bužinskai A. ir V. 604

Bužinskas Vincas 585, 597

Bužinskienė Antanina 531–533, 597, 599

 

C

Castelin K. 75, 76

Caunois August 529

Chaikinas Jokūbas 497

Chaimavičius 623–625

Chaimovičius Jankelis 235, 499

Chainauskaitė Bronė 258

Chanovičius Zalmanas 286

Chiappe J.-F. 165

Chitrovas 172, 173

Chmieliauskai 462

Chmieliauskai Adolfas ir Pranė 462

Chmieliauskai Alvydas, Vilius 462

Chmieliauskai Antanas ir Emilija 462

Chmieliauskai Antanas, Petras, Adolfas 462

Chmieliauskai Leonas ir Marytė 462

Chmieliauskai Mykolas ir Anastazija 462

Chmieliauskai Mykolas, Antanas, Petras 462

Chmieliauskai Regina, Genovaitė, Gediminas, Valentinas, Lionginas 463

Chmieliauskai Stasys, Jonas, Ona 462

Chmieliauskai Vytautas, Stasė, Stasys 462

Chmieliauskai Vladas ir Apolonija (Survilaitė) 462

Chmieliauskaitė Aldona 462

Chmieliauskaitė Apolonija 462

Chmieliauskaitė Elena 462

Chmieliauskaitė Jadvyga 462

Chmieliauskaitė Ona 460

Chmieliauskaitė Stasė 462

Chmieliauskaitė Zuzana 462

Chmieliauskaitė-Mikalauskienė Zuzana 607

Chmieliauskaitės Bronė, Zofija 462

Chmieliauskaitės Danutė ir Birutė 462

Chmieliauskas Antanas 462

Chmieliauskas Juozas 462

Chmieliauskas Kajetonas 462

Chmieliauskas Leonas 462, 472

Chmieliauskas Mykolas 462, 463

Chmieliauskas Vladas 462

Chmieliauskienė Emilija 269, 270, 481

Chmiliauskas P. 313

Chmiliauskas Petras 68

Chodorionok Olga 265

Chodorionokas Antonas 265

Cholodova A. 433

Chomenkovas Leonidas 567

Chruščiovas N. 420, 572

Cibulskas V. 488, 489, 494

Cicėnas Juozas 1082

Cieškaitė Z. 1005

Cypkės 614

Cirtautas K. 497

Civienė Uršulė 815

Cvirka P. 1070

 

Č

Čapskis 21, 72

Čekatauskas Mykolas 394

Čekatauskas Petras 394

Чекмонас В. 986

Čepaitienė Auksuolė 718, 1089

Čepas Ričardas Albinas 23, 213, 255, 312, 1089

Čepelytė E. 692

Čeponienė Julija 377

Čeponienė Ona 377

Čeponis 551

Čeponis Pranas 218

Čeponis-Kapitonas Jonas 358, 549

Čerakauskaitė Vaida 421

Čerakauskas Stasys 421

Čerbulėnas K. 126, 128, 129, 1045

Čereška Mykolas 201, 202

Čereškos Aleksandra ir Mykolas 202

Čerkauskai 399

Čerkauskai Antanas ir Gasparas 399

Čerkauskai Danutė, Antanas, Gasparas 421

Čerkauskaitė Danutė 398, 399

Čerkauskaitė Ieva 421

Čerkauskaitė Julija 398, 421

Čerkauskaitė Onutė 398

Čerkauskaitė Vida 421

Čerkauskaitė Viktorija 421

Čerkauskaitės Viktė ir Agnė 421

Čerkauskas Andrius 421

Čerkauskas Antanas 398

Čerkauskas Artūras 421

Čerkauskas Dovydas 421

Čerkauskas Gasparas 398, 421

Čerkauskas Stasys 398, 421

Čerkauskas Vincentas 392, 394, 395, 397–399

Čerkauskas Vladas 392, 394, 397–399, 419

Čerkauskienė Jadvyga 398

Čerkesaitė Eugenija 274, 320, 329

Černa A. 313, 315

Černiauskas M. 63 64

Češkauskaitė Danutė 371

Češkauskaitė Julija 371

Češkauskas Antanas 371

Češkauskas Gasparas 371

Češkauskas Vladas 371

Češkauskienė Jadvyga 371

Četkauskaitė Genovaitė 822, 829

Čieliai 650

Čielienė Ona 337, 511, 512

Čielienė Teklė 516, 604

Čielis A. 512, 609, 610, 615, 623, 625

Čielis Aleksandras 337

Čielis Antanas 337, 607, 626

Čielis Jeronimas 337

Čielis Povilas 337

Čielis Vladas 335

Čilvinaitė M. 650

Čipkus Alfonsas 1034

Čiučkis Paulius 1083

Čiūrienė A. 433, 434

Čiurlionienė S. 1059

Čiurlionytė J. 825

Čiurlionytė-Karužienė Valerija 1040

Čyvaitė Emilija 463

Čivaitė-Ivanauskienė Emilė 684

Čyvas K. 38

Čižiūnas 272

 

D

Dabužienė Teklė 395

Dageliai 1039

Dagelis Jonas 345

Dagelis-Gintaras Jonas 550

Dagelytė-Valatkienė Veronika 315, 1038, 1064, 1083

Dailidėnai 365

Dailydėnaitė A. 516

Dailidėnaitė Anelė 277, 515

Dailidėnas 347

Dailidėnas Antanas 345

Dailidėnas Bronius 360

Dailidėnas Jonas 238

Dailidėnas Jurgis 550

Dailidėnas Motiejus 338

Dailidėnas Simonas 345

Dailidėnas Stasys 545

Dailidėnas-Meška Stasys 550

Dailidėnas-Antanas Antanas 549

Dailidėnas-Miesčionis, Ramunė Bronius 361, 550

Dailidėnas-Vėtyklė Simonas 548, 550

Dailidonis L. 413, 414

Dainauskas J. 995, 997

Dainienė Daiva 596, 598, 599

Dainys Vytautas 600

Dakanis B. 64

Dalhaus Carl 828

Dalis Vladimiras 991

Даль В. 991

Damaševičienė Ona 375

Damaševičius Adolfas 375

Damaševičius Henrikas 375

Damaševičius Juozas 375

Damaševičiūtė Helė 375

Dambrauskas 609, 616

Dambrauskienė-Breivytė 616

Danielius-Briedis 364

Danyla J. 497

Danila Juozas 336

Danyla-Stirna Antanas Kernius 562

Danilienė Ona 588 591

Danilienė-Vanagaitė Ona 719

Danys Valentinas 532

Daniūnaitė Genė 381

Daniūnas Algirdas 381

Daniūnas Bronius 381

Daniūnienė Veronika 381

Dargytė J. 434

Dargomyžskis A. 1083

Darius S. 616, 1070, 1067

Daugėlaitė Otilija 516, 597, 599

Daugirdaitė-Sruogienė V. 993

Daugirdas Tadas 1029

Daukšienė Veronika 339

Daukys Antanas 339

Daukšytė Elena 339

Daukšytė Ona 339

Daunoraitė D. 844, 845, 848, 850, 852, 854, 861, 863, 866, 869, 878, 893, 905, 909, 910, 919

Daunoraitė V. 848, 850, 861, 863, 893

Daunoravičienė Valerija 599

Debeikis Augustinas 191

Deksnytė L. 875, 888

Dembskis Vitalis 178

Demeikis Jonas 390

Demkutė Birutė 1041

Denisova R. 826

Deveikiai 463, 571

Deveikiai Algirdas, Vytautas, Elena 237

Deveikiai Antanas, Vladislovas ir Simonas 571

Deveikienė (Jadzevičiūtė) Vladislava 568

Deveikienė Ieva 569

Deveikienė Kostė 370

Deveikienė Ona 237

Deveikienė-Biliūnaitė Ieva 571

Deveikienė-Kartanaitė G. 609

Deveikis 243, 265, 617

Deveikis A. 497, 814

Deveikis Andrius 237

Deveikis Antanas 572

Deveikis J. 237, 311, 313, 392, 394, 495

Deveikis Jonas 235, 238, 304, 370, 392, 572

Deveikis Juozas 235, 237, 370, 550, 571

Deveikis Jurgis 219, 572

Deveikis Justinas 571

Deveikis Kazys 993

Deveikis P. 304, 314

Deveikis Povilas 215, 219, 304, 370, 484, 571

Deveikis S. 27, 28, 166, 452, 568–572

Deveikis Simonas 572

Deveikis Steponas 25, 449, 487, 568, 569, 1077, 1090

Deveikis Vladislovas 571, 572

Deveikis-Žemaitukas Jonas Vytenis 345, 550

Deveikytė (Kumštienė) Ona 571

Deveikytė (Stankevičienė) Petronėlė 571

Deveikytė J. 993–995

Deveikytė Rožė 571

Deveikytė Zita 568

Deveikytė-Navakienė Jonė 993–997, 1077

Dičius A. 1093

Didžiokas V. 1019, 1020

Didžiulis Antanas 248

Didžiulytė Emilija 462

Diliūnas Vaclovas 575, 577

Dilkevičiai Andrius ir Stefanija 461

Dilkevičiūtė Marijona 466

Dinavičienė C. 315 433

Dirsė Ignas 234

Dirsė Jokūbas 192

Dirsė Jonas 192

Dirsė Simas 192

Dirsė-Prabaščius Stasys 342

Dirsytė Adelė 1041

Dobkevičius J. 1091

Dobrovolskaitė-Legeckienė Apolonija 465

Dobrovolskas Kazys 341

Dobrovolskiai Veronika ir Pranas 343

Dobrovolskiai Juozas, Kazys ir Antanas 551

Dobrovolskienė Emilija 375

Dobrovolskienė Veronika 380

Dobrovolskis 551

Добровольский Б. М. 985

Dobrovolskis J. 344, 550, 551

Dobrovolskis Pranas 380

Dobrovolskis-Čeponis Mykolas 342, 343, 360, 364, 546–548, 550, 551, 554

Dobrovolskis-Gandras Kazys 551

Dobrovolskis-Štuka Juozas 360, 550

Dobrovolskytė Stefa 343, 380

Dobrovolskytė Teklė 343, 380

Doklecianas Gajus Valerijus Aurelijus 487

Domarkas Kazys 183–186

Domaševičius 417

Dominas 613

Dovicionienė Marijona 340

Dovydaitis Jurgis 814–816, 835, 976, 978, 984

Dovydėnaitė Danutė 550

Dragūnas 275

Dragūnas A. 279

Dreniakinas Aleksandras 179, 181, 182

Driskius K. 24, 401–403, 407, 447, 717

Driskiuvienė-Mickevičiūtė Živilė 22, 699, 1090

Drobužas 465

Dručkuvienė Gerda 525

Družinskaitė Ina 575

Družinskas 615

Družinskas Pranas 340

Dūdaitė V. 985

Duksa Z. 74

Dulskis Andriejus 452, 644

Dumblianskis 284

Dumbrė [Bikinas J.] 195

Dundulis B. 87, 994

Durasevičiūtė Magdalena 468

Durasevičiūtė R. 817, 856–859, 872, 874, 876, 877, 879, 881, 882, 885, 889, 890, 897, 901, 904, 915

Dvylaitienė Morta 278, 280

Dvylaitis Jonas 277, 278, 480

Dvorskis 615

Dzenienė Petrė 374

Dzivaševičiūtė Bronė 469

Dzvonka Petras 551

 

E

Eigirdai 762

Eigirdas 571

Eigirdas Antanas 267

Eigirdas Augustas 230

Eigirdas Mykolas 238, 240

Eimontas-Špokas Vladas 358, 551

Einorius H. 313 315

Elinskienė Ramūtė 601

Elisonas Jonas 72, 728, 814

 

F

Faibias 616

Fainaitė Sora 497

Falamejeva Kristina 594, 603, 1090

Falamejeva Valentina 63, 517, 530, 591, 592, 595, 599, 1002, 1005, 1090

Filimonova Lidija 578

Fiodorovna Aleksandra 1015

Flemingas 1038

Florijonas (šv. Florijonas) 487, 488

Fominas Jefimas 235, 236, 267

Framas Faivlas 281

Framas M. 285

Franckevičius 474

Fražė J. 495

Frenkelis 624

 

G

Gabrys Jurgis 245, 815, 985

Gabriūnas V. 171

Gaidamavičiai Ema, Bagdonas 470

Gaidamavičienė Elena 470

Gaidamavičius 470

Gaidelienė-Mulevičiūtė Jūratė 133, 300, 1090

Gaidukas-Aras Antanas 361

Gailiuiai 663

Gailiušienė Salomėja 374

Gailiuis Juozas 359

Gailušis-Kęstutis Juozas 551

Gajauskas Balys 542

Galaunė Paulius 1018, 1020, 1026, 1028, 1042, 1044

Galdikas Adomas 527, 1019, 1020, 1064

Galeckas M. 436

Galeckienė M. 436

Galiauskas Raimundas 434

Galkus Juozas 23, 1005

Galvydienė Z. 505

Ganeckis Nikolajus 174

Gargautaitė G. 968 979

Garliauskas A. 274

Garšvienė E. 911

Gasiliūnas Virginijus 1036

Gasiūnai Povilas, Marijona, Bronislava 237

Gasiūnas Antanas 219, 233, 235, 237, 245

Gasiūnas Juozas 551

Gasiūnienė Veronika 237

Gaka A. 310

Gaškaitė N. 563, 564

Gavrilovas F. 313

Gavrilovas V. 318

Gecevičius Juozas 1003

Gedutis-Aras (Gaidukas) Antanas 364, 551

Gedvilas 299

Gedžaitė Ona 258 259

Gefenas Zelmanas 284, 286, 310, 317

Gefenienė D. 272

Geležiūnaitė Elena 272, 274, 317, 320, 328, 336

Geležiūnaitė G. 310

Genienė Janina 381

Genienė Veronika 381

Genys Aleksandras 200

Genys Bronius 381

Genys Jonas 220

Genys Povilas 209

Genytė Eugenija 381

Genytė Marijona 381

Genytė Nijolė 381

Genytė Regina 381

Gergautaitė Vincė 465

Gergautienė-Gontautaitė 464

Germanas K. 270

Gerulis Pranas 275

Gervetavičienė O. 249

Gibronaitė D. 972

Giedraitis 476, 775

Giedraitis J. 588, 589

Giedraitis Juozapas 590

Giedraitis Juozas 588, 600, 1054, 1083

Giedraitis M. 543, 552

Giedraitis Mečislovas 548

Giedraitis-Kaštonas Mečys 343, 360, 552

Giedraitytė-Kielienė Danutė 543

Giedrienė-Žiedavičiūtė Zofija 324

Giedrys Marijonas 324, 331

Gilvydis A. 303

Gimavičius 400

Ginečiai Vladas ir Genė 336

Ginotai Feliksas ir Bronislava 466

Ginotas Feliksas 552

Ginotas-Erelis Antanas 344, 359, 552

Gintaras P. 522

Gira L. 1042

Giraitis Arūnas 404, 405, 1090

Girdenis A. 819

Girėnas S. 616, 1067, 1070

Girininkienė Vida 22, 23, 171, 1090

Girzonas 622, 614

Glebavičienė Emilija 368

Glebavičienė Ona 338

Glebavičius Bronius 368

Glebavičius Juozas 368

Glebavičiūtė-Oginskienė Marcelė Ona 490

Glemža Paulius 466

Gludkinas 836

Gludkinas Jefimas 228, 500

Gludkinienė Valentina 699

Glutkinienė J. 331

Gocys K. 1072

Goethė 1035

Gogolis N. 576, 1059

Golbickis Motelis 285

Golubkova 367, 544

Gontautas Vitoldas 462, 470

Gontautas Zigmas 468

Gorkis Maksimas 1014, 1017

Gotlibas 1007

Graičiūnas 559

Grakauskas-Diemedis Petras 561, 562

Graužinis Pr. 355

Gražienė Valerija 597 600

Grybas Vincas 1045

Grigaliūnaitė-Januškienė Genovaitė 619, 622, 626, 675, 676, 684

Grigaliūnas-Šamatas Antanas 344, 360, 551, 552

Grigaliūnienė Karolina 1037

Grigalka Otas 566

Grygas 1038

Grigienė Joana 373

Grigonis M. 255

Grigonis-Bijūnas Bronius 345, 347, 348, 350

Grigoravičienė E. 1044

Grikšienė Roma 599

Grinius K. 1087

Gritėnaitė-Imbrasienė Barbora 256, 263

Gritėnaitės Antosė ir Valė 365, 367

Gritėnas-Skalikas Alfonsas 562

Gritėnienė I. 249

Gritėnienė-Tvaskaitė Marijona 730

Grodeckis V. 450

Grosmanas Izraelis 497

Grossas A. 220, 479, 480, 511, 615, 1007

Gruockis Mykolas 369

Gruauskai Kristina ir Robertas 35, 415

Grušauskienė Kristina 435

Gruzdys Vytautas 578

Gruzdienė 690

Gruzdienė Elena 686, 687, 699

Gruzdienė Sofija 262, 317

Gruzdys Antanas 257, 262, 263, 275, 312, 317, 1064

Gruzdys Domininkas 245

Gruzdys Gediminas 262

Gruzdytė Genovaitė 461

Gruzdžiai 262

Gruzdžiai Sofija ir Antanas 318, 327

Gudavičius E. 122, 997

Gulbickas R. 310

Gulbinavičius Mykolas 493

Gumovskis Marjanas 526

Guno Š. 1083

Gurskas A. 1005

Gustavas Adolfas 526

Gutauskas Kazys 304, 1038, 1083

Gutauskas Pranas 1046

Gutmanaitė Šeinė 278, 284, 286

Gutmanas 313

 

H

Haikin Rachilė 248

Hakas Izraelis 507, 508

Halkinas Š. 1007

Hameris Ira 284–286

Heimanai Cfira ir Eliezeris 1007

Heimanas Eliezeris 283, 1007, 1083

Heelsonas Leibas 285

Higeris Michalas 283

Hilchinas Mykolas 208

Hutenas-Čapskis Emerikas 526

 

I

Ibsenas H. 1059

Ignatavičius I. 563

Ignatavičius J. 1028

Ignatonis Jeronimas 1084

Ilčiukienė Danutė 699

Ilekis 552

Ilekis Alfonsas 1078

Imbrasas Antanas 235, 239

Imbrasas K. 392

Imbrasas Stasys 658

Imbrasienė Olga 699

Indrašiūnienė Janina 322, 323

Indriliūnas Mamertas 1034, 1035

Indriūnai 365

Indriūnai Liudas ir Vincentas 365

Isokas G. 128

Ivanauskai Elena, Leonas, Rapolas, Antanas, Vytautas 463

Ivanauskai Mykolas ir Liuda 462

Ivanauskai Mykolas ir Paulina 463

Ivanauskaitė Marytė 464

Ivanauskaitė Nijolė 463

Ivanauskaitė Zofija 470

Ivanauskas 361

Ivanauskas Eugenijus 74, 525

Ivanauskas Juozas 345

Ivanauskas T. 1080

Ivanauskas V. 674, 679–681

Ivanauskas Vladas 622 684

Ivanauskas-Berniukas Vytautas Dobilas 361, 552, 554

Ivanauskas-Vieversys Juozas 552

Ivanauskienė Emilija 631, 634, 635, 638–640, 672–678, 680–685, 699

Ivanauskienė M. 815, 984

Ivanovas Nikolajus 300

Ivanovas Trofimas 287

Ivaska Vincas 253

Ivaškevičius Eugenijus 211, 1090

Ivinskis Z. 993, 996, 997

Izėnas Petras 189

 

Y

Yčas Jonas 506

Yčas M. 311

Yla Raimundas 1042

 

J

Jablinskis Osvaldas 1041

Jablonskis J. 450, 999, 1038

Jablonskis K. 86, 124

Jagėla-Ąžuolas Antanas 541, 544, 550

Jagėlaitė Valerija 462

Jagmenas Juozas 245

Jagminai 465

Jagminai Romas, Irena, Janina 465

Jagminai Vladas ir Ona 465

Jagminaitė Juozapota 470

Jagminaitė Stefa 469

Jakaitis-Pacas Juras 360

Jakaitis-Pacas Jurgis Pjieras 552

Jakimavičiai 463

Jakimavičiai Antanas, Janina, Vincas, Mykolas, Alė, Vytautas 463

Jakimavičiai Jonas ir Genovaitė 463

Jakimavičius Antanas 372

Jakimavičius Jonas 472

Jakimavičius Juozas 193

Jakimavičius M. 1064

Jakimavičius Petras 193

Jakimavičius-Baravykas Antanas 344, 345, 359, 364, 365, 553

Jakimavičius-Biežancas Stasys Uosis 357, 553, 361, 364

Jakimavičiūtė 252

Jakimavičiūtė 252

Jakimavičiūtė Genovaitė 463

Jakovlevas Feodoras 293

Jakovlevas M. 179, 181, 182

Jaktas Adomas 1023, 1025, 1026, 1028, 1042

Jaktas J. 993, 997

Jakubaitis 610

Jakubavičiūtė Anelė 337

Jakučioniai Antanas ir Motiejus 187

Jakūnas Antanas 234, 628

Jakūnas Edvardas 575

Jakūnienė E. 627, 628

Jakusevičienė A. 589

Janavičiūtė Ona 208

Janionienė B. 274

Janionis M. 272

Janionis-Derešius Kazys 344, 365, 553

Janionis-Perlas Kazimieras 352, 367

Jankaitis Jonas 578

Jankauskai 464

Jankauskaitė Kostė 262

Jankauskaitė Ona 374

Jankauskas Kazimieras 374

Jankauskas Povilas 374

Jankauskas Vidmantas 1013, 1030, 1042, 1044, 1090

Jankauskas Vytautas 317, 324

Jankauskienė Adelė 374

Jankauskienė Vanda 317

Jankelevičius 312

Jankevičiūtė G. 527

Jankūnaitė Irma 599

Janonienė 616

Janonis 250

Janonis M. 274

Janulevičiūtė Kazė 377

Januliai Antanas ir Bronius 392

Januliai Antanas ir Genovaitė 460

Janulienė Angelė 817

Janulienė Emilė 391

Janulienė Juzė 193

Janulienė Morta 193

Janulienė-Bujokaitė Angelė 856, 859, 872, 879, 889

Janulis 210, 243, 434, 622

Janulis Alfonsas 1084

Janulis Antanas 426

Janulis B. 391

Janulis J. 304, 394, 1019

Janulis Jonas 179, 209, 220, 221, 304, 473, 620

Janulis Jurgis 251

Janulis K. 249

Janulis Kćralis 840

Janulis P. 315

Janulis Petras 1038

Janulis Povilas 473

Janulis Vytautas 461

Janulis Vladislovas 474

Janulis-Tautvydas Mykolas 345, 347, 349, 366, 367

Janulytė 210

Janulytė Elzė 640

Janulytė Eugenija 461

Janulytė Juozapota 335

Janulytė Marijona 193

Janulytė Teodora 193

Janušauskaitė Janina 582

Januka A. 497

Januka Jonas 621

Januka Stasys 253

Januškevičius Feliksas 500

Januškienė-Grigaliūnaitė Genovaitė 609, 621, 632, 638, 640, 676, 681, 683, 684

Januonis Mindaugas 594

Januonis S. 75

Jaras Vytautas 567

Jasanis Motiejus 192

Jasanytė Antanina 192

Jasas R. 87, 88

Jasikonytė-Dvylaitienė 277

Jasilionytė Rūta 523

Jasiulis Leonas 1044

Jasiūnaitė K. 604

Jasulaitis Pranas 578

Jaunutis 1029

Jazokaitė Emilija 375

Jazokaitė Karolina 374

Jazokas Anicetas 374

Jazokas Petras 374

Jazokienė Kamilija 374

Jazukėnas-Liūtas Antanas 364

Jefremovas Aristarchas 290

Jegorovas Ivanas 291

Jekaterina II 528

Jelisejevičius Dorondo Grigorijus 297

Jemeliauskas Vladislovas 193

Jemeliauskienė Elena 193

Jeneris O. 1028

Jezerskis Arūnas 1041

Jočys Kazys 553

Jogailaitis Aleksandras 525

Jonas Kazimieras 525

Jončienė V. 274

Jončys Jonas 269, 270, 272, 274

Jonynas I. 993

Jonynas V. K. 1066

Jonuas Kazys 239

Jonušas Petras 22, 23

Jonuis Antanas 220

Jonutytė Jurga 23, 690–692, 693, 647

Jorgensenas J. 1076

Joselevičius Judelis 285

Juchna Kirilas 202

Jučas M. 86, 120, 124

Judžentis Artūras 23

Juknevičius Petras 23, 28, 113, 115, 119–123, 129, 131–133, 138, 139, 171, 451, 453, 454, 487, 488, 494, 534, 1014, 1031, 1046, 1090

Juknevičiūtė Ona 277

Juknys M. 828

Juodaitis 542

Juodeliai Rima ir Sigitas 35

Juodgiris 546

Juodienė (Milinskaitė) M. 275

Juodienė Marija 210

Juodis Vidimantas 577, 578

Juodikis Petras 436

Juodviršis 655

Juodžiai M. ir A. 604

Juospaitė 367

Juospaitis Vaclovas 343

Juospaitis-Būgnas Vladas 553

Juospaitytė Apolinėja 365

Juozaitis Kazys 183, 186

Juozapavičius Antanas 1078

Juozapavičius Vladas 572

Juozapavičiūtė Anastazija 462

Juozapavičiūtė Elena 469

Juozėnaitė Bronė 371

Juozėnaitė Genė 373

Juozėnas Augustinas 258

Juozėnas Juozas 373

Juozėnas Marijonas 373

Juozėnas Petras 371

Juozėnienė Elena 371

Juozevičius-Stirna Jonas Bedalis 553

Jurėnas Kajetonas 257, 317, 326

Jurevičienė Jadvyga 436–438, 519, 591, 1091

Jurevičius Ignotas 383

Jurginis J. 77, 451

Jurkėnas A. 653, 667, 668, 670

Jurkėnas Rimantas 600

Jurkūnas V. 1043 1044

Jurkus P 1010, 1021

Jurpalytė Anelė 258 259

Jusėnas-Vaškas Vytautas 361

Jusevičienė Uršulė 378

Jusevičius Lionginas 378

Jusevičiūtė Bronė 378

Juka Algis 417

Juka Eugenijus 441

Juka J. 436

Juka Juozapas 68

Juka Juozas 441

Juka Jurgis 240

Juka K. 65, 69

Juka Karolis 220

Juka M. 132

Juka-Vilkas Antanas 551

Juškienė A. 436

Juškienė Aldona 686, 699

Juškienė J. 672, 674, 676, 677

Juškienė Janina 699

Juškienė Violeta 596

Jukos 67, 650

Juzėnaitė Birutė 817, 985

Juzėnas Antanas Aloyzas 1084

Juzėnas Petras 304, 314, 473

Juzėnas-Vaikas Vytas 345, 553

Juzėnienė-Verikaitė Genė 741

Juzukėnas-Liūtas Antanas 355

 

K

Kabošienė Marijona 369

Kabošis Antanas 369

Kabošis Jonas 369

Kabošytės Genė, Janė 369

Kabuošius Eugenijus 277

Kacenbergas 1007

Kačerauskienė Aldona 818, 911

Kačergytė J. 985

Kačionas 177, 180, 181

Kairiai 1039

Kairienė 194

Kairienė Marija 434

Kairienė Viktorija 192, 194

Kairienė Vilma 598, 601

Kairys Petras 607

Kairys Steponas 1051

Kairys Teofilis 230

Kairytė 193

Kairytė Alytė Elena 576

Kairytė Jolanta 599

Kairytė Liucija 575, 576

Kairytė Ona 192, 194

Kairytės 193

Kairiūkštis V. 1042

Kairiūkštytė-Jacinienė H. 1042

Kakarieka Feliksas 578

Kalasauskas Edvardas 441

Kalesaitė Jurga 980–982

Kalnius P. 713

Kalpokas P. 1019–1021, 1028, 1064

Kalpokas R. 1020

Kamajevskis 289

Kamenskis A. 1044

Kaminskas Apolinaras 466

Kaminskas Povilas 553 558

Kaminskienė Juzė 559

Kaminskienė 345

Kandzižauskaitė Felė 575, 576

Kaniukinas Jonas 239

Kanonovai 340

Kanonovienė Feoktista 339

Kantautas Adomas 1052, 1053

Kapelmanas 433

Kapelmanas Abramas 248

Kapičiauskaitė-Visackienė R. 823

Kaplerienė Marijona 372

Kapleris Alfonsas 372

Kapleris Antanas 372

Kapleris Kazys 372

Kapleris Kęstutis 372

Kaplerytė Audrutė 372

Kaplerytė Bronė 372

Kapočius Jonas 230

Kapsukas V. 216

Kapys Vladas 368

Kapys Zigmas 238

Kapys-Katinas Mykolas 551

Karalevičienė Barbora 368

Karalevičius 193

Karalevičius Feliksas 193

Karalevičius Kostas 368

Karalevičius Vladas 238

Karalevičiūtė Johana 193

Karalevičiūtė-Butkienė Marija 275, 1010

Karaliūnienė Dalia 599, 601

Karčiauskas 556

Karčiauskienė M. 274

Karevičius Pranciškus 474

Karka Andrius 1059

Karka Gediminas 1059, 1060

Karka Mykolas 1059, 1060

Karlinskis 248, 275

Karnavičius Jurgis 1083

Karosas Jurgis 301, 581

Karpavičienė Rita 433, 585, 596, 605, 1054, 1091

Karpavičienė Zofija 336

Karpavičius Algis 566

Karpavičius Liudvikas 336

Karpavičius Vytautas 577

Karpis 173

Karsavinas L. 993

Kartanai 612, 655

Kartanaitė Aldona Ona 371

Kartanaitė Angelė 371

Kartanaitė Birutė 371, 381

Kartanaitė Genovaitė 381

Kartanaitė K. 1064

Kartanaitė Marija 1078

Kartanaitė Vilma 602

Kartanaitė-Bandzienė R. 1078

Kartanaitė-Deveikienė Genovaitė 611, 619, 626

Kartanas 611, 621

Kartanas Anicetas 663

Kartanas Antanas 521

Kartanas Ipolitas 473

Kartanas Juozas 336, 473

Kartanas Kazys 219, 220, 266

Kartanas P. 625

Kartanas Petras 573, 578

Kartanas Pranas 228, 371, 381, 473, 611, 612

Kartanas Romas 473

Kartanienė Elžbieta 381

Kartanienė G. 436

Kartanienė Ona 371, 817, 818

Kartanienė Vitalija 596

Kartanienė-Bataravičiūtė Stasė 980–982

Kartanienė-Tvaskaitė Ona 856, 857, 859, 872, 879, 889, 911

Kartenis Juozas 823, 825, 826

Karvelienė Filomena 278

Karvelis Antanas 467

Karvelis Jonas 368

Karvelis Povilas 658

Karvelis Vaclovas 275, 277, 278, 495

Karvelytė Janina 368

Karvelytė Lijana 594

Karvelytė Jolanta 601

Kasakaitis 999

Kasinskienė Danutė 23

Kasnauskienė Zita 596, 598, 599

Kasparas K. 342, 343

Kaspučaitė Marijona 266

Kašėpa Justinas 383

Kašėta A. 564

Katalianovas Stefanas 293

Katelė Zenonas Feliksas 436

Katiliūtė M. 1064

Kaubrys D. 75, 77

Kaubrys S. 274

Kaufmanas Konstantinas 175

Kaunas 1068

Kaunietis R. 563

Kavaliauskaitė Marija 434, 501

Kavaliauskas Adomas 193

Kavaliauskas Antanas 193

Kavaliauskas P. 26

Kavaliauskienė Lidija 23, 1091

Kavaliūnaitė Monika 337

Kaveras 171–173

Kazanauskas Vincas 183

Kazinskienė Ina 596

Kazlauskaitė Paulina 1038

Kazlauskas Antanas 206

Kazlauskas Jonas 817, 1047, 1048

Kazlauskas M. 346

Kazlauskas R. 126 129

Kazlauskienė Bronė 815

Kazlauskienė Ona 325

Kecioris Pranas 364

Kecioris-Zupka Kazys 279, 1041

Kecorienė M. 672–674, 677

Kecorienė R. 438

Keliuotis Juozas 1034

Kelnienė M. 522

Kepalaitė Janina 368

Kepalaitė Vida 368

Kepalas Juozas 368

Kepalienė Marija 368

Kepalinskas Antanas 607

Kepalinskienė A. 206, 521

Keraičiai Bronė, Bronius, Aldona, Vytautas, Valė ir Kęstutis 463

Keraičiai Bronius ir Marijona 463

Keraičiai Jurgis, Bronius, Kostė, Petras, Veronika 463

Keraičiai Motiejus ir Elžbieta 463

Keraičiai Petras ir Agota 463

Keraitienė Salomėja 338

Keraitis 548, 550

Keraitis Jonas 215

Keraitis Petras 550, 841

Keraitis Stasys 345, 364

Keraitis-Varna Stasys 553

Keraitytė Antosė 338

Keraitytė Genovaitė 463

Keraitytė Valė 575, 576

Keraitytės Danutė ir Monika 463

Keraitytės Janina ir Genovaitė 463

Kerbedis Stanislovas 383

Kerbedis Valerijonas 383

Kerbelytė B. 1091

Kerelis Albertas 1051

Kęstutytė Genovaitė 1044

Kezevičius Juozas 239

Kežienė Janina 434

Kiaulėnas P. 1064

Kiaupa Z. 89

Kiaupienė J. 89

Kibišaitė-Novadzelskienė Valerija 419

Kiela (Kielė) Silvestras 188

Kiela Antanas 366

Kiela J. 344

Kiela Jokūbas 230

Kiela Jonas 473

Kiela Kazimieras 372

Kiela Kazys 473

Kiela Silvestras 189

Kiela Simonas 187

Kiela Vladas 358

Kielaitė Alfonsa 372

Kielaitė Elena 815, 959, 960

Kielaitė Ona 277, 372

Kielaitė Veronika 277

Kielaitė-Pranckūnienė Gitana 473, 1091

Kiela-Pempė Jonas 359

Kiela-Starkas Juozas 360, 553

Kielienė Antanina 371

Kielienė Teofilija 372

Kielos 541

Kielvienė Morta 340

Kilkiūtė Danguolė 601

Kimtas-Žalgiris Jonas 355, 1035

Kirkus-Plienas 355

Kirlys Jonas 814

Kirsniai 650, 1039

Kirsnienė Elena 466

Kirsnienė G. 691, 694

Kirsnienė Genė 685, 687, 699

Kirsnienė J. 589

Kirsnienė Juzė 653

Kirsnienė S. 436, 589

Kirsnys Antanas 234, 238, 814

Kirsnys J. 436

Kirsnys V. 436

Kirsnys-Juozukas Juozas 361

Kirsnys-Pirlys Jonas 361, 554

Kirsnys-Raudonikis Juozas 345, 554

858, 874, 877, 904, 942

Kirsnytė-Vilienė Lina 820, 843, 858, 874, 877, 904, 942, 1091

Kirvelienė Ona 740

Kitra L. 302, 310

Kiukytė B. 274

Kiukytė Jadvyga 258

Kizaitė-Ramanavičienė Vladislava 326, 327, 329–333

Kiziai 364, 366

Kiziai Juozas, Vaclovas, Marijonas 364

Kiziai Uršulė ir Mykolas 364

Kizienė 1039

Kizienė A. 685, 691, 695

Kizienė Alfonsa 688, 699

Kizienė Angelė 598, 601

Kizienė Antanina 59, 699

Kizienė Genė 679

Kizienė Ieva 378

Kizienė Marijona 968

Kizienė O. 816

Kizienė U. 364

Kizys 623

Kizys Antanas 381

Kizis J. 1064

Kizis Kazys 220

Kizis Petras 742

Kizys Simonas 365, 473

Kizys Vaclovas 361

Kizytė Adelė 364

Kizytė Janina 367

Kizytė Veronika 1039

Kizytė-Vasiliauskienė-Raganėlė Elena 364, 365, 367

Kjaergaaras E. 594

Klajūnas 541

Klikūnas 552

Kliorė P. 240

Klivickaitė Pranė 462

Klova Vytautas 1083

Kochanauskienė Z. 1028

Kociello Kazys 247

Kogan Berl 280

Koiranskis Maua 198

Kojelavičius-Nemunėlis Vytautas 553

Kojelavičius-Vijūkas A. 122

Koleno P. 1067

Kolesnikovas Ferapontas 310, 312

Kolinzas Maiklas 1050

Kolyka Boleslovas 171

Kolupaila Steponas 29, 1049, 1051, 1053

Kolupailaitė-Masiokienė Evelina 1052, 1053

Komarai 124

Komaras 173, 259, 324, 569, 570, 746, 747, 750, 760, 1060

Komaras Jurgis 537

Komaras Kostas 422

Koncė Alvydas 417

Koncė Antanas 417

Koncės 420

Koncienė-Būtėnaitė Aleksandra 985

Koncytė Birutė 417

Koncytė-Motiejūnaitė Virginija 417, 419

Koncytės Birutė ir Virginija 417

Koncytės Dalia ir Danutė 417

Kononovas F. 313

Konovaitė Elena 310

Konstantinavičius P. 395

Kontautas M. 312

Kontautas Mečislovas 306, 377, 422

Kontautas V. 875, 888

Kontautas Valdemaras 817

Kontautienė Antanina 307, 377

Kontrimavičius Vincas 426

Kontvainienė Giedrė 1072

Koreckis P. 293, 294, 295, 296

Kosciuka Tadas 528, 529

Kosciuka V. 1028

Kostiukovas 300

Košcicaitė Kazimiera 385

Kovalevskis P. 1014

Kovaliauskas Vincas 220

Kovalskis 241

Kovalskis Zelmanas 228

Kowalska Hanna 991

Krasauskai 747

Krasnavičiūtė Filomena 397

Krasnickas 1080

Kraevskis Juzefas Ignacas 284, 529

Krausas A. 997

Kreinas C. 310

Kretavičiūtė Marija 444, 445

Krėvė-Mickevičius Vincas 814

Kriaučiūnas Petras 1029

Krikščiūnas Povilas 813, 843, 950, 957, 979, 1091

Krikščiūnas Simas 193

Krikščiūnienė Juozapota 193

Kriktanskis Isakas 500

Kriktanskis J. 497

Krikštaponienė Elžbieta 732

Krikštaponienė Valė 514

Krikštaponienė-Aleliūnaitė Elžbieta 732, 736

Krikštopaitis Marijonas 1085

Криничная Н. А. 985

Krisiūnas Vytautas 578

Krisiūnienė Ona 516

Kriščiūnas 248, 433

Krištanavičienė Ksavera 369

Krištanavičius (Krištanovičius) Vladas 369

Krištanavičius Juozas 369

Krištanavičiūtė Aleksandra 369

Krištanavičiūtė Alina 369

Krištanavičiūtė Elena 369

Krištanavičiūtė Sofija 369

Krištaponienė Valė 516

Kritaponis 564

Kritaponis J. 546

Kritaponis Juozas 342, 563, 1085

Krištopaitė D. 819

Kritopaitis 187

Kritopaitis Juozas 188

Kritopaitis Marijonas 277

Kritopaitis Petras 188

Kriukienė S. 596

Krivickai 1034

Krivickas Jonas 1035

Krivickas-Vilnius Bronius 346, 536, 560, 561, 590, 595, 647, 666, 667, 1034–1036, 1041, 1085

Kronkaitis Jonas 1013

Kropas Antanas 1078

Kropas Juozas 240

Kruglovas N. 341

Krupenkinas G. 442

Krupenkinienė Vera 434

Kubilis Povilas 218

Kubiliūnas Jonas 207, 340

Kubilius 739, 842

Kubilius L. 206

Kubilius Sigitas 1040

Kuchalskiai Adomas ir Marijona 463

Kuchalskis Liudas 463

Kuchalskytė Elena 463

Kučinskas V. 344 346

Kudaba Česlovas 25

Kudarauskaitė Aldona 507

Kudirka Vincas 648, 1004

Kudirkienė R. 449

Kudreovas A. 292

Kudzevičienė Ona 511

Kuindžis A. 1015

Kukuoka Edvardas 275

Kukuoškaitė E. 1064

Kula Jonas 194

Kulaitė Teofilė 194

Kulakauskas Simonas 176

Kulbė Julius 368

Kulberis 611

Kulberis M. 310

Kulbienė Emilija 368

Kulbokai 668

Kulbokas A. 596, 1055–1057

Kulbokas Algirdas 449, 574–576, 578, 1055, 1079

Kulbokas Antanas 1055

Kulbokas B. 384

Kulbokas Br. 502

Kulbokas Jonas 220

Kulbokas Liudas 398

Kulbokas Petras 384

Kulbokas Povilas 336

Kulbokienė Bronė 384, 387

Kulbokienė Emilija 384, 387

Kulbokienė-Mesčionaitė Emilija 387

Kulbokienės E. ir B. 387

Kuliavas Jonas 373

Kuliukaitė Regina 514

Kulviečiai 473

Kulvietis 474

Kulvietis Bogomilas 473

Kulvinskas Povilas 514, 917, 1012, 1013, 1079

Kunca Jurgis 426

Kuncaitė K. 434

Kuncaitė Marija 361

Kuncė Algimantas 381

Kuncė Antanas 220, 247, 361, 381

Kuncė Gediminas 381

Kuncė Jonas 238

Kuncė Kazys 216, 220, 221

Kuncė Pranas 235

Kuncė Vladas 381

Kuncė Vladas, Algis, Gediminas 361

Kuncė-Pušis (Liepa) Albertas 360, 554

Kuncės 611

Kuncė-Žalgiris Antanas 554, 360

Kuncė-Žirnikas Jonas 360, 554

Kuncienė Marijona 361, 381

Kuncytė Liuda 882, 897

Kunčiuvienė E. 1014, 1016, 1018, 1019

Kunskas Rimvydas 26, 27, 45–49, 51, 52, 55, 56, 59, 1091

Kuodys Povilas 211

Kuodytė Aldona 575

Kuodytė D. 564

Kupstai 1038

Kupstas Vincas 1038

Kurčevskis Janas 459

Kurnatowski W. 529

Kurnickis N. 179, 182

Kurta Jurgis 1034

Kurulienė-Kuncytė Petronėlė 538, 844, 846, 852, 854, 862, 863, 869, 878, 893, 907, 922

Kustienė Renė 1079

Kustodijevas B. 1014

Kušikovičius 66, 71

Kutnikas Šleima 767

Kuzavinis K. 788, 790

Kuzma Bronius 379

Kuzma Kazys 379

Kuzma V. 1058

Kuzma Vladas 248

Kuzmaitė Antanina 379

Kuzmaitė Ona 379

Kuzmaitė-Mikalajūnienė G. 177, 178

Kuzmickienė Marija 372

Kuzmienė Antanina 379

Kuzmienė Kotryna 379

Kuzmienė Rūta 436

Kuzminskas P. 272

Kuznecovas Fiodoras 291

Kvedaraitė Ieva 375

Kvedarauskai Laurynas ir Rapolas 544

Kvedarauskaitė Morta 687, 699

Kvedarauskas Antanas 304

Kvedarauskas Rapolas 279, 316

Kvedarauskas Vladas 454

Kvedarauskienė 695

Kvedarauskienė Genė 688, 699

Kvedarauskienė Milda 435

Kvedaravičius Mykolas 320, 331

Kvederauskas Jonas 235

Kviklys B. 84, 86, 91, 113, 114, 116, 131, 132, 136–138, 292, 316, 453, 454, 488, 503, 504, 537

Kviklys-Klajūnas Teodoras 541

L

Labanovas Igoris 594

Ladauskas Ignotas 186

Lagerliof Selma 1040, 1042

Laimikis Elegijus 600

Lajauskas 615

Lajauskas Adomas 336

Lajauskas Vytautas 336

Lajauskienė Ona 336

Lakocinski Z. 114

Lapai Petras ir Ona 464

Lapai Petras, Vincentas, Paulina, Zigmas 464

Lapai Valerija, Zenonas, Kostė 464

Lapai Zigmas ir Julija 464

Lapaitė Vincė 467

Lapas Petras 230

Lapavičius Bronius 379

Lapavičius Jurgis 379

Lapėnienė Vida 601

Lapienis Juozapas 202, 203

Lapinskas Ignas 641

Lappo I. 993 994

Laptevas A. 181 182

Lapušauskaitė Marijona 335

Latušinskaitė-Matuzienė Bronė 511

Latušinskienė Karolina 335

Launikas-Šturmas Romas 355

Laurenčikaitė Elena 265, 266, 274, 275

Laurenčikaitė Julija 265, 273

Laurenčikas 613, 620

Laurenčikas Bronius 375

Laurenčikas Juozas 641

Laurenčikas Petras 245, 304, 375, 542

Laurinavičiai 464

Laurinavičiai Marcelijus ir Veronika 464

Laurinavičiūtė Marijona 463

Laurinčikas 473

Laurinčikas Jonas 234, 238

Laurinčikas Jurgis 237

Laurinčikas P. 279

Laurinskas Petras 228, 230

Lazauskas Petras 209

Lazdauskai Regina, Jolanta 469

Lazdauskas Antanas 469

Lazdauskas Bronius 238, 551

Lazdauskas-Šekas Bronius 344, 360, 554

Lazdauskienė Antanina 381

Lazdauskienė Marytė 469

Lazdauskienė-Seliavaitė Marijona 982

Lazutka S. 85, 997

Lebedeva Žana 23, 988, 1091

Lebedys J. 89 122 274

Lebiodovaitė Ina 340

Legeckai Aldona, Antanas, Teresė, Zofija 465

Legeckai Bronius ir Elena 464

Legeckai Domininkas ir Teklė 465

Legeckai Jeronimas ir Apolonija 465

Legeckai Juozas ir Marijona 464

Legeckai Juozas ir Vincė 465

Legeckai Kristina, Valentas, Juozas 465

Legeckai Stasė, Vladas, Ipolitas, Elena 464

Legeckaitė Vitolda 465

Legeckaitė Jadvyga 465

Legeckaitė Kotryna 465

Legeckaitė Vanda 465

Legeckas Jeronimas 465, 500

Legeckas Juozas 464

Legeckas Marijonas 465

Leiba Skliaras 277

Leibzonas Mozė 285

Leimakis Jonas 193

Leimakytė Marija 193

Leimontas 313

Leizerovičiūtė Chonė 284, 286

Lekas Antanas 328

Lėlaitė-Banionienė Kostė 258

Leninas V. 310, 393

Leonas XIII 529

Leonavičius M. 815

Levanavičius Stasys 216

Levickaitė Inga 23, 607, 609, 619, 622, 1091

Levinaitė Pesė 285

Levinas Maua 253

Liekis A. 425

Liesytė Ona 317, 322

Ligaitytė Daiva 516, 601

Lileikis Vacys 336

Lingė Vladas 814

Lingiai 320

Lingienė Elzė 320, 328

Lingys Stasys 272, 273, 320, 328, 332

Linkevičiūtė-Vaitiekūnienė Eugenija 626

Liobytė A. 1074

Liperskis Povilas 599

Lipnevičius Juozas 245

Lipnickai Adomas ir Jadvyga (Tiškevičiūtė) 465

Lipnickaitė Ona 467

Lipnickaitė Paulina 463

Lipnickienė Elzė 324, 325

Lisauskas 313

Lisauskas Jonas 497

Lisauskienė Augustina 340

Liubinas Petras 218

Liutkevičius Vincas 239

Lojola Ignas 529

Lomonosovaitė Eugenija 584

Losevas A. 179, 181, 182

Lozoraitis S. 411

Lukjanovas 289

Lukoševičienė 740

Lukoševičius Jonas 399

Lukoševičiūtė 400

Lukoius B. 1044

Luka-Daumantas Juozas 1041

Lukšaitė I. 122

Lulewicz H. 85 86

Lupeikis Konstantinas 202

Lupeikis Matas 235, 238

Lupeikis-Hitleris Juozas 551

Lupeškienė Ona 369

Lurenčikas Antanas 366

 

M

Maceina A. 1034

Maciejauskas 537, 609

Maciejauskas Jonas 136, 233, 267, 304, 501–504, 528, 529, 641

Maciejauskienė Vitalija 1092

Mackevičiai 467

Mackevičiai Stasys ir Antanina 461

Mackevičienė Antanina 461

Mackevičienė E. 695

Mackevičienė Elvyra 699

Mackevičienė Gražina 317, 320

Mackevičienė-Kuncytė Elvyra 325

Mackevičius 461, 467, 623, 1023, 1026, 1027

Mackevičius Antanas 90, 171, 174, 392, 1029

Mackevičius Jonas 132, 134, 494, 534, 1013–1031, 1038, 1058, 1067, 1068, 1079

Mackevičius Vytautas 1015, 1028

Mackevičiūtė Bronislava 1015, 1017

Mackevičiūtė Gražina 272, 310, 336

Mackevičiūtė J. 272

Mackevičiūtė-Juškienė-Skrebienė Janina 626, 684

Mackiewicz J. 1017

Mačėnienė Ona 1034

Mačernis Vytautas 1034 Mačiekus Tomas 23

Mačiekus Venantas 23

Mačiokaitis 563

Mačiokas Jurgis 234

Mačionienė Henrika 434

Mačionienė Veronika 370

Mačionis 765

Mačionis Kazys 230

Mačionis Laurynas 194

Mačionis S. 395

Mačionis Vladas 370

Mačionytė Salomėja 370

Mačionytė Teofilė 370

Mačys P. 442

Mačytė 1038

Mačiulienė 738, 739

Mačiulienė-Jadzevičiūtė Ona 817, 858, 877, 885, 890

Mačiulis A. 1005

Mačiulis Adolfas 345

Mačiulis Albinas 466

Mačiulis Romas 345

Mačiulis Vladas 473

Mačiulis-Balandis Adolfas 554

Mačiulis-Dudutis Juozas 554

Mačiulis-Kudirka Povilas 361

Mačiulis-Marsas Povilas 554

Mačiulis-Rudutis Jurgis 359

Mačiulytė Albina 583

Maironis 578, 648, 1036, 1040, 1042

Majevskis Konstantinas 265

Makarskaitė 434

Makainas 1044

Makovskis T. 450

Makovskis V. 1014

Maksimaitienė O. 90, 450

Makusaitė Laima 1039

Maleckaitė Genovaitė 460

Malickas J. 499

Malinauskaitė Cecilija 277

Malinauskaitė L. 972, 982, 985

Malinauskaitė Salomėja 335

Malinauskas Algimantas 376

Malinauskas Jonas 376

Malinauskas Motiejus 376

Malinauskienė Genė 688, 699

Malinauskienė Teodora 376

Malinauskienė-Čivienė Jadvyga 740, 742

Malinskaitė Gabrielė 383

Malinskaitė Liudvika 383

Malkevičius Motiejus 392

Mamozas-Šernas Juozas 359

Marcinkevičienė Anelė 256

Marcinkevičienė Eleonora 479, 480

Marcinkevičius 132, 134, 205, 222, 243, 270, 278, 279, 301–303, 324, 479, 480, 482–486, 496, 498, 499, 503, 504

Marcinkevičius Aleksandras 256

Marcinkevičius Andrius 482

Marcinkevičius J. 1072

Marcinkevičius Jonas 134

Marcinkevičius Leonas 207

Marcinkevičius Stasys 480, 499, 1079

Marcinkevičius Vincas 216, 243, 301, 302, 336, 480

Marcinkevičiūtė 466, 684

Marcinkevičiūtė Teklė 222, 336

Marcinkevičiūtė-Šilinienė Angelė 480

Marinis Orestas 1083

Markelevičius J. 63

Markevičaitė Katrė 258

Markevičius Alfonsas 379

Markevičius Petras 379

Markevičius Vilius 1040

Markovas M. 181, 182

Markūnienė Stasė 372

Markuvėnas Tadas 206

Marozai Vladas ir Janė 466

Marozas Vladas 466

Marozas-Šernas Juozas 344, 554

Martinaitytė Br. 1064

Martinkaičiai Anelė ir Aleksas 321, 328

Martinkaitienė Anelė 317

Martinkaitis Aleksas 317

Martiauskas 749

Martusevičius 623, 624

Martusevičius A. 312

Maruzienė Emilija 372

Masaicevas J. 538

Masaitis 434

Maseliai 650

Maseliai Juozas ir Vincentas 1009

Maselienė E. 664, 665

Maselis Pranas 219

Maselytė Vanda 1009

Maselytė-Žekonienė Vanda 1009

Masilionis 476

Masiliūnaitė Gražina 432

Masiliūnas-Oželis Alfonsas 349

Masiliūnas-Oželis Jonas 364

Masiliūnienė Asta 599

Masiokai 1049–1053

Masiokai Bronius ir Evelina 1053

Masiokai Kazimieras ir Benediktas 1049

Masiokaitė Kotryna 275

Masiokas 611

Masiokas B. 1051, 1053

Masiokas Benediktas 1051

Masiokas Bronius 1049–1053, 1079

Masiokienė Evelina 1049

Masys Ignas 209

Masys Kostas 1038, 1039

Masytė Elžbieta 1037, 1038

Masytė-Baltušnikienė Elžbieta 362

Masiulis 331

Masiulytė B. 270

Masiulytė Barbė 267

Maskarovas 298

Mašauskaitė Danutė 373

Maauskas Algimantas 373

Maauskas Jonas 373

Maauskas Juozas 373

Mašauskienė Ona 373

Mašauskienė Paulina 373

Maiotas P. 269

Mataičiai 1041

Matikonytė Prima 434

Matkevičius Petras 1040

Matonienė Ieva 1010

Matulevičiūtė Elena 469

Matulionienė Ona 1039

Matulionis 210, 277

Matulionis A. 570

Matulionis Algis 473

Matulionis Bronius 239

Matulionis Jonas 209, 215, 228

Matulionis Julius 220

Matulionis Povilas 1029

Matulionytė 210

Matulionytė-Vanagienė Vida 513

Matusas J. 993

Matusevičius Romutis Romualdas 441

Matušakaitė M. 492

Matuzevičius Eugenijus 1034

Matuzienė Bronė 434, 511, 589

Matuzienė Veronika 699

Matuzienė-Latušinskaitė Bronė 433, 511

Mažeika Kasparas 200

Mažėnaitė Vanda 575, 576

Mažėnaitės Petronėlė ir Marijona 335

Mažylis Pranas 248

Mažylytė J. 433

Mažiulis V. 997

Mažvydas Martynas 509, 648, 1014

Mecenaitė 474

Meilūnienė Valerija 597, 599

Meilus E. 88, 1089

Meysztowicz W. 119

Meitas-Robinzonas (Tarzanas) Antanas 344, 365, 555

Melnickis 289

Mendelsonas Leiba 197

Merkatorius G. 450

Merkelevičius A. 71

Merkelevičius J. 69, 73

Merkys A. 498

Merkys Vytautas 91, 176, 177, 183, 186, 187, 190–192, 194

Mertinienė L. 488 493 494

Mekauskas Anicetas 641 1085

Mekauskas-Germantas Pranas 332

Metzai Andrius ir Alius 422

Metzas Russelas 422

Meženienė S. 815

Meženienė Sofija 815

Micevičius Petras 220, 278, 280

Michailova J. 312

Michalovaitė Lidija 258

Mickevičius Juozapas 132, 267, 277, 278, 484, 1086

Mickūnaitė Adelė 375

Mickūnaitė Marijona 375

Mickūnaitė Ona 375

Mickūnaitė Rožė 1038

Mickūnas Antanas 375

Mickūnas Jonas 375

Mickūnas-Katinas Stanislovas 359, 555

Mickūnas-Liepa Antanas 555, 557

Mickūnienė Valerija 375

Mičiuolaitė M. 1064

Miežinis Mykolas 176

Mikailovai 339

Mikailovas Ustinas 339

Mikalauskai 462

Mikalauskaitė E. 1034

Mikalauskaitės Jadvyga, Zita 462

Mikalauskas 616

Mikalauskas Antanas 462

Mikalčiukas 434

Mikaliūnas Jonas 235

Mikelinskas Jonas 1034

Mikelinskienė Veronika 1036

Mikėnaitė Veronika 192

Mikėnas A. 436

Mikėnas Antanas 566

Mikėnas J. 1019, 1020

Mikėnas Jonas 192, 337, 1045

Mikėnas Kazys 337

Mikėnas Povilas 473

Mikėnienė Bronė 337

Mikėnienė Domicelė 337

Mikeka Bronius 234, 237

Miknevičius Antanas 340

Miknevičius-Vilkas Antanas 343, 344, 358, 555, 556, 559

Mykolaitis-Putinas Vincas 1034, 1087

Mikonis Antanas 475, 476

Mikonytė-Valstietė Paulina 561, 562

Mikšienė Leonora 339

Mikšienė Salomėja 339

Mikionis 210

Mikys Alvydas 590

Mikys Jonas 339

Mikšytė Danutė 1048

Mikytė Vanda 339

Mikulėnienė Danguolė 1092

Mileriai 767

Milerienė-Laurinaitytė Stanislava 540

Mileris A. 1059

Mileris V. 307

Milinskaitė Gražina 335

Milinskaitė Marija 210, 275, 279

Milinskas Jonas 335, 522

Milinskas Jurgis 208, 210

Milinskas Laimutis 335

Milinskienė Marcijona 740

Milinskienė Veronika 335

Milinskienė-Mikėnaitė Veronika 876

Miliškevičius Jonas 340

Miliūnas Antanas 555

Miliūnienė Ona 1086

Milius Vacys 22, 23, 640, 642, 643, 646, 648–650, 673, 815, 1092

Milšteinaitė 285

Milteinas Chaimas 285

Miltinis Juozas 1012, 1059

Mincaitės Ona ir Emilija 365

Mincė Juozas 234, 235

Mincė Jurgis 381

Mincė Povilas 235

Mincė Pranas 541

Mincė Vaclovas 547

Mincė-Lapelis (Liepa) Juozas 555

Mincytė Kotryna 381

Mingėla V. 995, 997

Minkevičienė Bronė 687, 699

Minkevičius Antanas 364

Misevičiai Antanas, Jonas, Ona 466

Misevičiai Jonas ir Kamilė 466

Misevičiai Leonardas ir Jadvyga 466

Misevičienė Marijona 466

Misevičius 466

Misevičius Antanas 466

Misevičius Jonas 466

Misevičius Marijonas 466

Misevičius Mykolas 466

Misevičiūtė Aleksandra Zofija 466

Misiukonienė Eleonora 511, 512

Misiukonienė Ona 976, 978

Misiukonis Marijonas 1086

Misiukonis P. 313

Misiūnaitė Ona 275

Misius Kazys 22, 113, 131–133, 136, 174, 177, 195, 458, 488, 1092

Miškinienė Elena 370

Miškinienė Kotryna 371, 378

Mikinis A. 563

Mikinis I. 190

Mikinis Ignas 378

Mikinis Jonas 190, 370

Mikinis Juozas 378

Mikinis Karolis 371

Mikinis Marijonas 370

Mikinis Motiejus 370

Mikinis Vytautas 378

Mikinis Vladas 473

Miškinytė Alfonsa 370

Miškinytė Bronė 370

Miškinytė Danutė 378, 417

Miškinytė J. 509

Miškinytė Marijona 371

Miškinytė Stepunė 378

Miškinytė-Mackevičienė Irena 513

Myniakovas Avtomonas 288

Mitašiūnaitė 464

Mitkus Antanas 22, 430, 438, 441, 1003

Mitrofanovas Terentijus 23, 988–990

Miuleris E. 1062

Mockūnas-Lenas Antanas 345

Mojsejevas Artemijus 297

Molienė V. 544

Montvilas Petras 372

Montvilas Stanislovas 190

Montvilienė Jūratė 435

Mordaitė L. 274

Morkūnai 467

Morkūnai Albinas, Povilas, Vytautas, Rapolas 467

Morkūnai Ona ir Petras 467

Morkūnaitės Janina, Valė, Zita 476

Morkūnas 243, 620

Morkūnas A. 303

Morkūnas Antanas 1035

Morkūnas Bronius 336

Morkūnas Kazys 23, 1047–1049, 1092

Morkūnas-Kėkštas Pranas 344, 359, 555

Morkūnienė Aušra 435

Morkūnienė Janina 699

Морозова Н. 986

Moselytė Janina 369

Motiejūnaitė Virginija 417, 419

Motiejūnas 417

Motiekaitis Jonas 260

Moulinas Jeanas 1077

Mulevičienė-Jovaišaitė Antanina 469

Mulevičius Albertas 578

Mulevičius J. 473

Mulevičius L. 120

Mulevičius-Pavasaris Ipolitas 367, 550

Muravjovas-Korikas M. 175

Murmokas Jonas 370

Murmokas Kazys 370

Murmokas Petras 370

Murmokas Povilas 238 370

Murmokienė Veronika 370

Mušeikytė 578

 

N

Nachmanas Vainas 312

Naftolka 613, 614

Nagys Henrikas 1034

Naikelytė Sigutė 843

Naimavičius Rytis 659

Nainys D. 589

Nainys Juozas 216

Nainys-Šarūnas Stasys 344, 358, 555

Nainytė Elena 376, 589

Nakas A. 818, 873, 881, 998

Nakrošienė Ona 609, 619, 620, 622, 623, 625, 626, 630, 633, 635, 637, 640, 672–675, 679, 682–684

Nakroius Alfonsas 625, 626

Nakvosas J. 347

Namavičius Artūras 598, 600

Namavičius Zigmantas 124, 168, 450, 515, 516, 530–532, 585–587, 589, 591, 1092

Napoleonas I 529

Narbutai 220, 221, 246, 479, 481, 483, 500–502, 505, 650

Narbutaitė Zita 23

Narbutas 392

Narbutas Antanas 246, 501

Narbutas Dominikas 219, 473

Narbutas Jonas 473

Narbutas Motiejus 228, 247

Narbutas Povilas 215, 219

Narbutas Teodoras 998, 1029

Narbutas Titas 500, 998, 999, 1079

Narbutienė 740

Narbutienė Marijona 816, 817

Narečionienė Gražina 434

Narečionis Vilmas 41

Narečionis Vytautas 23, 32, 268, 444, 446, 515, 517, 519, 530, 533, 578, 599, 600, 604, 877, 1002–1005, 1056, 1086

Narvičas Gabrielis 228

Narvičas Zelmanas 216, 220

Narvila Juozas 304

Naujokaitė Janina 1048

Navakas J. 993

Navarskienė Bronė 699

Navickaitė A. 1067, 1068

Nefas S. 586

Nekrasovas Ignatas 985

Nekrošienė O. 683

Nekutavičius V. 974

Nekutavičiūtė M. 974

Nemanis K. 653, 654, 656, 657

Nemanis R. 656, 657

Nėnienė-Subačiūtė Inga 685, 686–690, 693, 695, 1092

Nepomukas Jonas 475, 662

Nepeckis J. 450

Neteckis Juozas 183

Nevčesauskienė N. 488

Nevierienė Albina 466

Nevulienė (Neulienė) Marija 379

Nevulienė Katryna 379

Nevulis Jonas 379

Nevulis Rapolas 379

Niesiecki K. 117, 122

Nyka Alfonsas 1042

Nikitinas Josifas 291

Niklosas P. F. 1066

Nikolajenko Jūratė 600

Nikolajus I 289, 293

Nikolas (Pozdejevas) 287

Nikonas 286

Nyktelė P. 590

Niliūnas 1042

Nockumas Girzonas 433

Norblenas 495

Norkaitienė Milda 787, 1092

Norvaia 177, 179, 180

Norvaia Vincas 176–178

Norvila J. 135, 278

Nosova I. 845, 851, 866, 869, 905, 908–910, 919

Notelevičius I. 312

Novadzelskis 419

Novadzelskytė Eliuta 419, 421

Novadzelskytė Vladislava 419

Novadzelskytė-Straševičienė Eliuta 421

Novikovas Jurijus 23, 985, 988, 1092

 

O

Obelienius J. 29

Oginskiai 21, 451, 491

Oginskienė Marcelė Ona 403, 490, 534

Oginskis Aleksandras 490

Oksienė-Grigaliūnaitė Anastazija 743

Oldrinas Edvinas 1050

Olauskas Benediktas 171

Olubienė E. 490

Orda Napoleonas 124

Orlotienė Ona 375

Orlovai Agripina ir Lazarius 337

Orlovas 615

Osis Janis 1040, 1041

Ostrauskai 1009

Ostrauskas Evaldas 1009

Ostrauskienė Valerija 1008, 1009, 1079

Okinis Bronius 436

Oziembla 216

Ožekauskas Česlovas 441, 595, 604

Ožekauskienė Leonija 522, 523, 596, 597, 600

 

P

Pabrinkiai Marija ir Jonas 35

Pabrinkienė M. 589

Padleckaitė Emilija 471

Padleckis Jonas 230

Padolskienė 740

Pakalnienė 614

Pakalnis 614

Pakalnis Antanas 735, 739, 742

Pakalnis-Klajūnas Bronius 342, 344, 359, 555

Pakalnytė Uršulė 277

Pakeltis A. 1046

Pakėnas Kazys 238, 239

Pakys Pranas 327, 329

Paktas K. 284

Palaima V. 1067, 1068

Paliejus Karolis 262

Palionis Jonas 1048

Paliulis 497

Paliulis Aloyzas 267, 270

Paltarokas Kazimieras 134, 272, 298, 640

Pancyrevas D. 299

Pankratjevas P. 299

Paparonis A. 1014, 1015, 1023, 1026

Pasteras L. 1085

Paškevičius J. 436

Patukas Jonas 277

Patamsis A. 496

Pauktys Pranas ir Antanina 338

Paukštytė R. 707, 713

Paulauskaitė Jadvyga 272

Paulauskas A. 1090

Paulauskas Antanas 555

Paurazas Antanas 234

Pavilionis M. 307, 312

Pavilonytė Julė 1048

Pazol Jankelis 230

Pažarauskas Zenonas 529

Pečeliūnaitė Vanda 576, 575

Pečiukėnaitė Genovaitė 699, 704, 706, 714

Pečiukėnienė-Tučiūtė Genovaitė 326

Peleckas Bronius 529

Peleckas Povilas 379

Peleckas Stasys 379

Peleckienė Katryna 379

Pelėnaitė Alisa 278

Peleynas 501

Pelovičius Jehuša 283

Penkauskas Ignas 317, 327

Петерс Д. И.

Petraitienė 839

Petraitienė Stasė 434

Petraitis 551

Petraitis Simonas 176, 178

Petrašiūnaitė-Tonkienė Valerija 446

Petrašiūnas A. 288, 291, 989, 990

Petrauskas A. 489, 517

Petrauskas Antanas 133, 641

Petrauskas D. 442

Petrauskas J. 1095

Petrauskienė Aurelija 600

Petravičienė Elena 335

Petravičius K. 575

Petravičius Mykolas 335

Petravičius V. 1045

Petravičius Z. 1028

Petrulis A. 1005

Pielienė Antanina 369

Pielis J. 228

Pielis Petras 369, 500

Pielys Viktoras 369

Pielytė Bronė 369

Pielius Juozas 228

Piesliokas A. 814

Pijus IX 526

Pijus XI 526

Pijuta Josifas 200

Pikaras I. 179

Pikturnaitė O. 304

Pilypaitis Jonas 1048

Pilipūnaitė Danutė 514

Pilkauskas Donatas 341, 342, 344–347, 1093

Pilnikovas N. 292

Pimonovai Borisas, Leonidas, Irina 297

Pimonovas Aristarchas 289

Pimonovas B. 298

Pimonovas Georgijus 297

Pimpienė-Pilipavičiūtė Ona 829

Pinchus Joffė 285

Piontkovskis Edmundas 567

Plakytė D. 875, 888

Plateris A. 997

Plechavičius G. 488

Plechavičius Povilas 464, 550

Plėta Jonas 422

Plėtaitė Vlada 512

Plėtienė-Klimkaitė Ona 852, 854, 878, 972

Plėtienė-Vilkonytė Ona 731

Plienius S. 562

Plienius-Jurginas Stasys 561, 562

Plungė Rimantas 567

Pocius Anatolijus 566, 567

Pocius J. 122

Pociutė Virginija 23

Počiulpaitė Alė (Elena) 22, 23, 650, 652, 658, 660, 662, 663, 665, 1093

Pokrovskis Fiodoras 65–67, 71

Polikevičiai Petras ir Elžbieta 467

Polikevičiai Petras ir Vincė 467

Polikevičienė Elžbieta 467

Polikevičius Albertas 467

Polujanskas A. 519

Poniatovskis Stanislovas Augustas 525

Potašenko Grigorijus 23, 286, 297, 298, 988, 1093

Поташенко Г. 292

Povilaitienė Antanina 260

Povilauskas Antanas 358

Povilionis (Pavilionis) Matas 374

Povilionis Petras 338

Poviliūnaitė-Kaminskienė Vilė 466

Poviliūnas 194

Poviliūnas Aloyzas 371

Poviliūnas Jonas 358

Poviliūnas Juozapas 371

Poviliūnas K. 392

Poviliūnas Mykolas 235

Poviliūnas Petras 371

Poviliūnienė Bronė 371, 546, 547, 549

Povilonienė Antanina 338

Povilonienė Eugenija 600

Povilonis 516, 544

Povilonis M. 253

Pozdniakas D. 179, 181, 182,

Požėla K. 1081

Pranckevičius 474

Pranckūnas 759

Pranckūnas Pranas 339

Pranckūnienė Ona 685, 689, 699

Pranevičius B. 442

Pranskevičius 459

Pranskūnienė Antanina 376

Pranskūnienė-Krisiūnaitė Ona 864, 865, 871, 887, 891, 898

Praskūnas Aloyzas 371

Praskūnas Rimas 371

Praskūnas Vytautas 371

Praskūnas Vladas 371

Praskūnienė Sofija 371

Pražytė M. 1064

Preidienė Adelė 377

Preidys Antanas 377

Preidys Juozas 377

Preidytė Albina 377

Preidytė Janina 377

Prigimtas Pranas 240

Prozorovas Ivanas 290, 299

Prozorovas Vasilijus 290, 297

Pšigockai Ignas, Zofija, Bronė 467

Pigockai Vincas ir Ona 467

Pšigockienė Petronėlė 467

Puišytė Aldona 1041

Pūkas-Janonis Algirdas 359, 555

Pumputis Alfonsas 436

Pundzius B. 1068

Pukys Žilvinas 23

Pupelis-Piliakalnis (Nemunas) Kostantas 562

Puinis 299

Pukariovas 187

Pukinas Aleksandras 576, 989

Puteikienė Zofija 815

Putelis A. 442

Путилов Б. Н.

Puzinas Jonas 260

R

Rachuba A. 87

Račiūga 177 182

Račiūga Algimantas 370

Račiūga Gintautas 370

Račiūga Juozas 177, 178

Račiūga Petras 370

Račiūga Rimantas 370

Račiūga Stanislovas 182, 183

Račiūga Vincas 183

Račiūgaitė Bronė 370

Račiūgas Vytautas 370

Račiūgienė Emilija 370

Račiukas (Račiūga) Stanislovas 176–179, 181–183

Račiukas Mykolas 179

Račiukas Vincas 179, 183

Račiukienė Juzefa 179

Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva 819, 827, 843, 1093

Račkauskas Juozas 220, 258

Račkus Aleksandras 526, 527

Radeckaitė Eugenija 376

Radeckaitė Justina 376

Radeckas Steponas 376

Radeckas Vilius 376

Radeckienė Elena 376

Radeckis Rapolas 230

Radinai Vanda ir Petras 35

Radvenskas Egidijus 1079

Radvila Jonuas 162, 163

Radvila Našlaitėlis M. K. 450

Radzevičiai Emilija ir Vladas 429

Radzevičius V. 392

Radžiūnas J. 307

Rafalka 612

Rafanovičius Mykolas 192

Ragauskai Dalia, Virginija, Janina 471

Ragauskai Donatas, Danutė, Valdas, Vida, Irena, Stasys 467

Ragauskai Kazimieras ir Uršulė 467

Ragauskaitė Janina 594, 598

Ragauskas 621

Ragauskas Donatas 460, 461, 466, 471, 472, 1093

Ragauskas Kazimieras 471

Ragauskas Vincas 340

Rakmilka 616

Rakovičiūtė Morta 195

Ralys Jonas 431

Ramanauskaitė Milda 817, 985

Ramanauskaitė-Bukauskienė Teresė 1047

Ramanauskas 315

Ramanauskas Bagdonas Vytautas 307

Ramanauskas S. 316

Ramanauskas St. 272

Ramanauskas Vytautas 307, 312

Ramanauskienė Janina 307

Ramanavičienė V. 326, 327

Ramaškevičius Petras 441

Ramoka 621

Ramoka-Briedis Juozas 360, 556

Ramoškaitė-Stačkevičienė Zofija 684

Ramoškevičiūtė Albina 508, 512, 513

Ramunėlis [Domarkas K.] 185

Rapalavičienė Irena 437

Rapčaitė K. 1064

Rarivanai Leonavičiai Jonas ir Ona 467

Rarivanai Petras, Antanas, Jonas, Stasė 467

Rasinskas 473

Rasinskas Juozas 211

Rasiulis 243

Rastenienė-Mieliauskaitė Dalia Antanina 1079

Rastenis 620

Raudeliūnas V. 995, 997

Razmukaitė Marija 788, 1093

Rekaius G. 985

Remecas E. 74

Reni Guido 499

Repčys Bronislavas 326

Repčys Stasys 575, 578

Repčiūtė Stafanija 326

Repinas Ilja 1014

Repšienė Aldona 691, 699

Repšys Povilas 399

Repšytė Marija 258

Repšytė Stefanija 686, 699

Rerichas N. 1065, 1070

Revitas Jonas 358, 556, 559

Revitienė Marijona 514, 515

Riauba-Kazokas Kazys 345, 347

Riaubienė-Karvelytė Janina 852, 854, 878

Riaubikiai Povilas ir Paulina 467

Riaubikis Antanas 467

Ribokaitė Elžbieta 467

Ribokaitė Uršulė 467

Ribokas Jonas 238, 239

Ribokienė-Vaičekonytė Veronika 957, 979

Rieznikovas Abelis 283

Rimantas J. 1021

Rimavičiai 342

Rimavičienė B. 522

Rimavičienė-Minkevičiūtė Bronė 817, 858, 877, 885, 890

Rimavičius Povilas 359

Rimavičius-Strazdas Jonas 360, 556

Rimkevičiai Berželis ir Griausmas 364

Rimkevičius-Berželis Kazys 352, 556

Rimkevičius-Griausmas Antanas 556

Rimkus Algirdas Kęstutis 1086

Rimkus J. 314, 315

Rimkus K. 585, 604

Rimkus Kęstutis 596

Rimkus Vincas 301–303

Rimkutė Valerija 705, 711, 713

Rima Petras 191, 527, 528

Rimševičiai Alicija, Artūras, Leonija 465

Rimševičiai Juozas ir Elena 465

Rimševičienė Elena 377

Rimševičius 465

Rimševičius Artūras 377

Rimševičius Juozas 377

Rimševičiūtė Alicija 377

Rimševičiūtė Leonila 377

Rinkevičienė A. 589 672

Rinkevičius 473

Rinkevičius Antanas 209

Rinkevičius Bronius 240, 320, 330, 333, 335–338, 340, 341, 501, 607, 609, 612, 619, 621, 622, 626, 630, 631, 632, 640

Rinkevičius Jonas 335, 338

Rinkevičius K. 497

Rinkevičius S. 521

Risovas Jonas 235

Rika Antanas 216, 238

Riškaitė Sofija 262

Rika-Škirpa Jonas 556

Rodenas O. 1066

Rogov 280

Romanovas Ivanas 290, 298, 299

Rozentalis E. 1078

Rubenteinas R. 1007

Ručinskaitė I. 995, 997

Rudaminaitė 474

Rudolfas J. 1028

Rūkas-Uosis Alfonsas 358

Rukšėnaitė Angelė 307, 374

Rukšėnas 504

Rukšėnas Juozapas 233, 234, 237, 245, 270, 275, 307, 312, 374

Rukšėnas Vilhelmas 307

Rukšėnienė Julija 307, 374

Rukuiža-Lampeo Vladas 364

Ruseckas Juozas 580

Ruseckas P. 211–213, 269, 284

Rusienė V. 521

Rusinaitė Irena 1048

Rukys 1041

Rutavičius 659

Rutkauskas Alfonsas 365

Rutkauskas Pranas 342

Rutkauskas Vladas 575, 578

Ruzas J. 436

Ruzas Vincas 22, 64, 84, 85, 88, 90, 91, 114, 134, 164, 166, 168, 443, 450, 452, 454, 483, 524–526, 530, 532, 533, 536, 596, 604, 1093

Ruzas-Uosis Alfonsas 344, 556

Ruzienė A. 64, 67–70, 73

Ruzienė O. 522

Ruzienė V. 436

Ružancovas A. 506

 

S

Sabaliauskai Mykolas ir Emilė 338

Sabaliauskaitė-Karpavičienė Ona 513

Sabaliauskas 191 620

Sabaliauskas Adolfas 824

Sabaliauskas Jonas 431

Sabaliauskas Juozas 218

Sabaliauskienė Irena 585, 596, 600

Sadauskai 326

Sadauskas Antanas 326

Sadauskas Juozas 235, 326

Sadauskas Motiejus 209

Saja K. 1072

Sajauskas S. 75, 77

Sakalauskai Juozas ir Julė 468

Sakalauskai Stanislovas ir Marijona 468

Sakalauskai Stanislovas, Boleslovas, Alfonsas, Marijona, Juozas, Elena, Antanas, Pranas 468

Sakalauskai Stasys, Kazimieras, Juozapas, Birutė, Povilas 468

Sakalauskas Adolfas 815

Sakalauskas H. 527, 529

Sakalauskas Juozas 468

Sakalauskas Motiejus 277, 228

Sakalauskas Stanislovas 468

Sakalauskas T. 1014

Saladžius Br. 270, 497

Saladžius P. 488

Saladžius Vytautas 596, 1080

Saldanavičienė Kazimiera 378

Samas Aloyzas 187

Samavičius B. 445

Samavičius Romaldas 22, 23, 84, 85, 90, 91, 114, 133, 136, 214, 246, 255, 264, 274, 283, 304–306, 309, 312, 313, 433, 442, 447, 454, 465, 479, 488, 495, 496, 518, 596, 604, 993, 997–999, 1012, 1031, 1055, 1093

Samulionytė Janina 23, 607, 609, 672, 1094

Samuolis Povilas 348

Sapožnikovaitė Z. 434

Sargautaitė Veronika 583

Sargautas Antanas 186

Sargautas Jonas 228

Sargautas Mykolas 215

Sargautas P. 390, 392

Sargautas Petras 426

Sargautas Vytautas 254, 277, 1080

Sargautienė Bronė 375

Sargautienė Emilija 370

Sargautienė Juzė 375

Satkevičius-Ąžuolas Alfonsas 556

Satkevičius-Vaitieka Henrikas 556

Sauliūnas-Saulėgrąža Albinas 556

Savaitis (Savickas) Jurgis 997, 998, 1080

Savickaitė Monika 367

Savickaitės Bronė ir Monika 365

Savickas A. 1014, 1026, 1027

Savickas Jonas 216

Savickas Pranas 556

Savickas Teofilis 238

Savickas-Lakūnas Petras 344, 359, 556

Savickienė Marijona 816

Savickienė-Striogaitė Bronė 730

Savickienė-Urbonaitė Marijona 975–977

Savickis Antanas 278, 280

Savickis Teofilis 239

Savukynas B. 790

Segal Rafal 220

Segalis Maua 235

Segalis Rapolas 220, 228

Segalytė J. 310, 433

Segalovičius Z. 1007

Seliava Antanas 373

Seliava Juozas 373

Seliava Mykolas 373

Seliava Petras 373

Seliavienė Adelė 373

Seliavienė Ieva 373

Semenavičius Borisas 21

Semėnas 613, 620

Semėnas Bronius 545

Semėnas Povilas 620

Senapėdis R. 74

Senionytė Rozalija 258

Sentilas Gediminas 594

Serapinavičienė Valerija 817, 824

Serapinavičienė-Plėtaitė Valerija 858, 864, 865, 871, 877, 885, 887, 890, 891, 898, 915

Serbentai 765

Sereikaitė Jolanta 599

Sidaravičius Jonas 1003

Sideravičius 266

Sierakauskas Zigmantas 51, 171, 174

Simanaitis 1041

Simanonis-Sigitas Anicetas 364, 366, 541, 542

Simonavičiai Janė, Marytė, Zuzana, Kotryna, Zofija, Vladas, Stasys 465

Simonavičienė P. 249

Simonavičienė-Legeckaitė Zofija 465

Simonavičiūtė Elena 464

Simutis Liudas 542

Sinkevičius Jonas 337

Sinkevičius Klemensas 499, 506–508

Sinkevičius Stanislovas 336

Sipavičienė Ieva 393

Sipavičius Jonas 394

Sipavičius Juozas 392, 393

Sirdikevičius-Pempė Jonas 557

Sironas Antanas 578

Sirvydas Konstantinas 1029

Skalauskienė-Žebrytė Benigna 818, 819, 829, 830, 864, 865, 867–869, 871, 884, 887, 891, 894, 895, 898, 900, 903, 912, 914, 917, 920, 921, 956, 965, 972, 1094

Skardžius P. 788

Skaržauskaitė O. 499

Skaržauskas Pranas 277

Skebas Vytautas 22, 422, 424, 425, 1094

Skeiverienė-Masiliūnaitė Ona 730

Skeiverys Pranas 373

Skersienė O. 432

Sklėrius K. 1064, 1065

Skorulskaitė-Survilienė Ona 626, 684

Skorulskiai 468

Skorulskiai Antanas, Jonas, Stasė, Kazys, Jonas, Janė 468

Skorulskiai Antanina ir Julius 468

Skorulskiai Juozas ir Magdalena 468

Skorulskiai Vladas ir Kazimieras 468

Skorulskis Juozas 595

Skorulskytė Antanina 468

Skorulskytė Ona 469

Skorupskas Alfonsas 262

Skrabys Juozas 69

Skrebaitė B. 250

Skrebė Motiejus 68

Skrebė Petras 238

Skrebė Steponas 234

Skrebienė Aušra 601

Skrebienė J. 623

Skrebys J. 813

Skrebys Mykolas 365

Skrebys Petras 235

Skrebys Simonas 340

Skripauskaitė Eglė 419

Skripauskas Evaldas 419

Skripauskas Petras 419

Skukauskas Antanas 336

Skuodienė A. 522

Skuodis Stasys 523

Skurdenienė J. 818

Skurdenytė 985

Slapšytė Petronėlė 467

Slaviūnas Z. 827

Sliesoriūnas F. 89, 165

Sliesorius Aleksas 192

Slučka Antanas 23, 30, 32, 33, 35, 41, 210, 415, 595, 600, 1056, 1080, 1094

Slučka J. 279, 436

Slučka Jonas 219, 275

Slučka Mykolas 210

Slučka Motiejus 266

Slučka Pranas 220

Slučka V. 38

Slučka Viktoras 238

Slučka Vincas 230, 234

Slučkaitė Aleksandra 275

Slučkaitė Antanina 277

Slučkaitė Marytė 275

Slučkaitė-Kepalinskienė Antanina 607

Slučkienė 1039

Slučkienė E. 42, 43

Slučkienė Elena 32, 599

Smalinskienė Veronika 379

Smetona 745, 784

Smetona A. 253, 269, 279, 476, 483, 496–499, 558, 562, 610, 1020, 1087

Smetona A. 997

Smetona Antanas 498, 527

Smetona Inocentas 380

Smetona J. 476

Smetona Juozas 380

Smetona Marijonas 380

Smetona Vladas 370

Smetonaitė Elena 380

Smetonaitė Irena Milda 380

Smetonaitė Ona 380

Smetona-Žygaudas Alfonsas 345, 349, 353, 364, 561, 558, 562

Smetonienė Marija 370

Smetonienė Ona 380

Smetonienė-Kartanaitė J. 476

Smilgevičius V. 74, 75

Smilgevičius Vytautas 1094

818, 844, 846, 852, 854, 878, 922, 957, 972, 979, 1094

Snicoriūtė Daina 818, 844, 846, 852, 854, 878, 922, 957, 972, 979, 1094

Sobieskis Jonas 525

Sofoklis 1072

Соколов Борис 986

Соколова В. К.  985

Sologubovas 367

Sološčenko Larisa 990, 991

Sopakinas 300

Spiritavičiūtė 434

Sprindis Algirdas 420

Sprindis Kazimieras 420

Sprindytė Birutė 420

Sprindžiai Danutė, Birutė, Algirdas 420

Spurgis 611

Spurgis Stepas 228

Spurgis-Šaltis (Šeralas) Povilas 557

Spurgis-Širšė Vladas 557

Sriubas A. 311

Sriubienė Kotryna 504

Sroganas 216

Sruoga Balys 1034, 1071

Stackevičienė Danguolė 435

Stackevičienė Vida 516

Stackevičius S. 595

Stackevičius-Ąžuolas Alfonsas 359

Stačkevičienė Z. 673–677, 682–684

Stakauskas Juozapas 178

Stakėnas 615

Stakėnas A. 497

Stakėnas Kazys 238–340

Stakėnienė-Trubušauskaitė Monika 972, 982

Stakė-Žydas Julius 551

Stalinas 209, 286, 348, 393, 429, 542, 1071

Stancikas Egidijus 1036

Stanevičius Antanas 487, 1080

Stanikūnas Juozas 218

Stanikūnas Vytautas 726, 1094

Stankelis Kazimieras 545, 557

Stankevičiai 571

Stankevičiai Kazimieras ir Petronėlė 572

Stankevičienė Antanina 369

Stankevičienė R. 488, 490–493

Stankevičius 571, 614, 616

Stankevičius A. 310, 433

Stankevičius Kazimieras 369

Stankevičius Mykolas 266, 267, 273, 285

Stankevičius Stasys 270

Stankevičius Vincas 200

Stankevičiūtė Paulina 369

Stankevičiūtė Regina 1038

Starkauskas J. 342, 344

Starkus Algis 23

Starukas Benadas 376

Starukienė Marijona 376

Stasiukaitis J. 355

Stasiukaitis-Ežys Jonas Ąžuolas 557

Stasiulevičius A. 1032

Stasiūnaitė L. 1078

Stasiūnas R. 233

Staskevičius Stasys 432

Staškevičiai Vanda ir Algis 521

Statkevičienė Konstancija 815

Statkevičienė Veronika 1038

Statkevičienė-Masytė Veronika 985

Statkevičienė-Tvaskaitė Konstancija 953, 967, 983, 985

Statkevičius Antanas 209

Statkevičius Juozas 210

Statkevičius Kazys 815

Statkevičius-Ąžuolas A. 344

Statkevičiūtė Alfonsa 815, 985

Stepanovas Aleksandras 339

Stepanovas Markas 339

Steponaitis Valdas 63, 1094

Steponavičius J. 1083

Steponavičiūtė Julijona 1062

Styka J. 1028

Stiklinskas Aleksas 210

Stiklinskas Vincas 336

Stitilis Petras 230

Stockmann D. 827, 828

Stonis Juozas 474, 476

Stonys M. 311, 397

Storasta Algimantas 441

Stokus K. 531–533

Straševičiai 22, 382, 383, 388, 417, 451, 490, 609

Straševičiai Algirdas ir Arnoldas 420

Straševičiai Darius ir Povilas 420

Straševičiai Eduardas ir Arnoldas 419

Straševičiai Eliuta ir Stanislovas 422

Straševičiai Juozapas, Leonas 397

Straševičiai Juozas, Leonas, Povilas ir Stasys 388

Straševičienė 198

Straševičienė Elvyra 382, 626, 1094

Straševičienė Konstancija 386

Straševičienė Marija 384, 388, 398

Straševičius Antanas 422

Straševičius Arnoldas 420

Straševičius Boleslovas 383, 385

Straševičius Domas 383

Straševičius Donatas 383, 384

Straševičius Eduardas 420

Straševičius Eugenijus 419

Straševičius Jonas 234, 304, 383–387, 388, 390–394, 397, 418, 452

Straševičius Juozapas 382, 402, 417, 491, 492, 534

Straševičius Juozas 114, 164, 166, 216, 388, 390, 1081

Straševičius Leonas 386, 418

Straševičius M. 168, 451, 492

Straševičius Martynas 264

Straševičius Mykolas 385, 402, 492, 493, 534

Straševičius P. 419, 420

Straševičius Povilas 389, 398, 418, 499

Straševičius Povilas Stanislovas 397

Straševičius Romas 418

Straševičius Stanislovas 386, 419, 421

Straševičius Stasys 388, 390, 421, 422

Straševičius Tadas 418

Straševičius Valerijonas 383, 385

Straševičiūtė Emilija 385

Straševičiūtė Gražina 386, 418

Straševičiūtė Jadvyga 386, 388, 397, 398

Straševičiūtė Justė 420

Straševičiūtė Marija 386, 417, 419

Straševičiūtė Medeina 420

Straševičiūtė Nijolė 419

Straševičiūtė Ona 384

Straševičiūtė Ona Marijona 388, 397

Straševičiūtė Onutė 417, 419

Straševičiūtė Virginija 422

Straševičiūtė-Čerkauskienė Jadvyga 420

Straševičiūtė-Koncienė Marija 417

Straševičiūtė-Motiejūnienė Ona 417

Straševičiūtės Emilija, Jadvyga 388, 397

Straševičiūtės Virginija ir Marytė 421

Straševičiūtė-Sprindienė Emilija 420

Strazdai 656

Strazdaitė 252

Strazdaitė Jūratė 1048

Strazdas A. 74

Strazdas Albertas 600

Strazdas Jonas 447, 585, 586, 591, 597, 601

Strazdas Vytaras 597, 601

Straževičienė-Kapšytė Stefa 728, 735, 739, 845, 848, 850–852, 854, 861, 866, 869, 878, 905, 908–910, 919, 980, 981

Straževičius Povilas 275

Streikus A. 429

Strielkūnas J. 568

Strigūnas Vladas 1035

Stryjkovskis M. 994

Strioga 713

Strioga Antanas 209

Strioga M. 275

Strioga Matas 220

Strolienė Vida 588

Strolis L. 1020

Strolytė Domicelė 460

Stropus Algirdas 1037

Strubičius M. 450

Strumilos 473

Stukauskas 609

Stulginskas Antanas 234, 237

Stulginskas Jonas 238

Stulginskis A. 390, 1087

Stulginskis Stasys 392

Subačienė Inga 599

Sudavičienė B. 325

Sudavičienė Bronė 317

Sulvitienė-Skorulskytė Ona 468

Survila 433

Survila A. 217

Survila Antanas 1058

Survila Česlovas 469

Survila Kazimieras 1058

Survila Kazys 219, 220

Survila Mečislovas 469, 942

Survila Vytautas 1058

Survila Vladas 215, 1058

Survila-Drūtas Vytas Vytautas Draugas 345, 555, 557

Survilai Anelė, Mečislovas, Kazys 469

Survilai Danielius ir Elena 469

Survilaitė Anelė 469

Survilaitė Janina 469

Survilaitė Liudvika 524

Survilienė 634

Survilienė A. 637

Survilienė Adolfina 633, 640

Survilienė O. 623, 675, 676, 678–682, 684

Survilos M. ir O. 469

Sutkus 615

Sužiedėlis S. 993

Svaldenienė Nastė 368

Svaldenis Kazys Juozas 368

Svaldenis Stasys 368

Svaldenytė Adelė Angelė 368

Svaldenytė Julė 368

Svarinskas Alfonsas 542

Svetikas E. 73, 74, 525

Svetikienė Elžbieta 193

Svirskis V. 475, 662, 664, 671

Szwagrzyk J. A. 82

 

Š

Šablevičius Mindaugas 601

Šachno Geimanas 284, 286

Šakalys Jonas 187

Šakalys Stanislovas 186

Šakalytė R. 186, 187

Šakėnas-Kūmas Petras 345, 557

Šakenis K. 499, 1020

Šaknys R. 121

Šaknys Žilvytis 23

Šalavėjus Jonas 23

Šalkauskis S. 1034

Šantaras J. 508

Šantaras Jonas 507, 508

Šantarienė Boleslova 516

Šaparnienė V. 666

Šaparnis M. 664, 665

Šapiro Faiba 284, 286

Šapoka A. 162, 993

Šapola Rapolas 439, 441

Šaragorodskis 284

Šatkauskas Pranas 208

Šatrijos Ragana 269

Ščevinskaitė Teklė 470

Ščevinskas Antanas 335

Ščevinskas B. 436

Ščevinskas Kazys 335

Ščevinskiai Marytė ir Stasys 469

Ščevinskiai Petras ir Stefa 469

Ščevinskienė A. 436

Ščevinskienė Genovaitė 335

Ščevinskienė Ona 512, 513

Ščiavinskas Bronius 623

Ščiavinskas Jonas 337

Ščiavinskienė Marijona 337

Šefochinas Vladimiras 527

Šemežys-Aras M. 353, 355, 562

Šenejis J. 1028

Šepeliovas A. 271

Šereikienė A. 206

Šerienė Marija 1081

Šermuknis 366, 546, 548, 551, 553, 557–559

Šermuknis Matas 132, 504, 505

Šešelgis K. 84

Šešetas 613

Šeškauskienė Vanda 327, 328

Šetokas 187

Šetokas Juozas 188

Šetokas Mykolas 188

Šetokas V. 604

Ševčenka Mikalojus 183

Ševelevas 300

Šiaučiūnas Aloyzas 449, 574, 576

Šidlauskaitė M. 434

Šidlauskas-Tigras (Šarūnas) Stanislovas 557

Šidlauskienė Vilma 599

Šikna 547

Šikšnienė Aldona 438–441

Šikšnienė Jovita 600

Šiknos Jovita ir Egidijus 35

Šilaika Vilhelmas 277

Šileika 623, 624, 625

Šileika Antanas 209, 390, 392

Šileika J. 1019–1021, 1028

Šileika Jonas 1041

Šileika P. 407

Šileika Petras 438, 441, 545, 561, 590, 591, 596, 604, 1055

Šileikaitė Dovilė 594

Šileikienė Agnieška 814

Šileikienė Zenona 601

Šilenkaitė Loreta 1060, 1094

Šilinienė Angelė 303

Šilinis 132, 134, 205, 222, 243, 270, 278, 301–303, 324, 479, 480, 482–486, 496, 498, 499, 503, 504

Šilinis Rimtautas 23, 330, 331, 1017, 1086

Šilinis Vladas 303, 480

Šilų Petras žr. Tarutis Petras

Šimaitytė Konstancija 582

Šimeliūnaitė A. 445

Šimeliūnas Mykolas 575–578

Šimėnas 571

Šimėnas A. 590

Šimėnas Albertas 1055

Šimėnas Antanas 589, 561

Šimėnas Bronius 557

Šimkevičius R. 972, 982, 985

Šimkūnas-Ožys Kazys 345, 553, 557

Šimkūnienė Janina 260

Šimoliūnas-Tarzanas Antanas 344, 359, 557

Šimonis K. 1018, 1025

Šinkūnas Jonas 426

Šinkūnas P. 284

Šinkūnas R. 113, 131, 133, 136, 488

Šipelienė Antanina 379

Šiškienė Petronėlė 378

Škutas Nikodemas 184

Šlapelienė Marija 1040

Šlapelis I. 1019, 1020, 1042

Šlegerienė Anastazija 380

Šlegerienė Valerija 380

Šlegeris Petras 380

Šlegeris Stasys 380

Šlekonis Vytautas 436

Šlevys-Žygas Jurgis 380

Šležas 272

Šležas P. 284, 993

Šleževičius 616

Šlikaitė Zofija 607, 625, 626, 631, 634, 636, 640, 684, 706, 708, 709, 717, 718

Šlikas Bronius 378

Šlikas Justinas 378

Šlikas Povilas 378

Šlikienė Anastazija 378

Šlikytė Danutė 378

Šlikytė Stasė 378

Šmukštaitė Zina 596

Šmulktys-Paparonis Antanas 1014, 1023, 1025, 1041

Šniutė D. 590

Šorochovas Gavrijilas 293

Šteinaitė Chaja 497

Šteinas Henechas 283

Štromas Zelikas 499

Šukys Gintautas 659

Šukys J. 875 888

Šukytė Genovaitė 516

Šulga Klemensas 67–69, 72, 222, 279, 495, 498, 499, 524–530, 1058, 1059, 1087

Šulgaitė Aldona 1059

Šulgaitė Matilda 530, 1059

Šulgaitė-Karkienė Eugenija 530, 1058–1060, 1081

Šulgienė Liudvika 1059

Šulienė Ieva 821

Šulskienė-Sidikaitė Juzė 817, 858, 877, 885, 890

Šulskis Algis 520, 521

Šulskis Povilas 522, 817, 821, 824, 858, 874, 877, 885, 890, 901, 904, 1035

Šulskytė 616

Švarcas Mykolas 469

Švarcova Irina 297, 300, 986–988

Švarcovas Ivanas 298

Švarcovas Vlasas 297

Švarcovienė-Červonikaitė Irena 729

Švarlienė L. 206

Švarlys Aleksas 360, 558

Švarlys Bronislavas 1081

Švarlys Vidmantas 589

Švarlytė Danutė 575

Šveikauskaitė Kamilė 466

Šveikauskas Antanas 368

Šveikauskas Rapolas 368

Šveikauskienė Marija 368

Švilpa 275

Švilpa-Eimutis Povilas 553, 558

Švitrigaila 1029

T

Tallat Kelpša 1083

Tamašauskas 470

Tamošiūnai 320

Tamošiūnai Juozas ir Valerija 273, 310

Tamošiūnaitė Dainora 273, 376

Tamošiūnas Arūnas 376

Tamošiūnas Arutis 273

Tamošiūnas Juozas 256, 270–273, 310, 311, 317, 318, 320, 376

Tamošiūnas P. 344

Tamošiūnas-Fazanas Petras Simas 359, 558

Tamošiūnienė-Misiūnaitė Valerija 256, 272, 317, 273, 376

Tamulionis Domininkas 194

Tamulionis Jonas 194

Tamuliūnaitė Antosė 338

Tamuliūnas Augustas 338

Tamuliūnas Juozas 338

Tamuliūnienė Elena 338

Tanajevas Titas 289

Tarabilda 1060, 1061

Tarabilda A. 175, 283, 411–414, 440, 476, 488, 535, 536, 589, 656, 660, 661, 662, 667, 718, 1031, 1032, 1071, 1072

Tarabilda Aleksandras 583, 589, 652, 1031, 1032, 1041, 1081

Tarabilda Antanas 582

Tarabilda Aras 582

Tarabilda Arūnas 1072

Tarabilda Bronislovas Saulius 252, 254, 448, 449, 484, 574–578, 579–583, 1094

Tarabilda Deivis 583

Tarabilda K. 497

Tarabilda Kazimieras 1060–1062

Tarabilda Kazys Rimtas 261, 262

Tarabilda Liudas 583

Tarabilda Mantas 583

Tarabilda Mykolas 234

Tarabilda Motiejus 1062, 1070

Tarabilda Petras 579, 580, 1060, 1064, 1065, 1067–1071, 1074, 1081

Tarabilda Pranas 579, 581

Tarabilda Prancikus 583

Tarabilda R. 1074, 1075

Tarabilda Ramonas 1075

Tarabilda Rimtas 1062, 1074, 1075

Tarabilda Romualdas 582

Tarabilda Stasys 579, 583

Tarabilda Steponas 35, 582, 613, 1032

Tarabildaitė D. 1061, 1063, 1066–1068

Tarabildaitė Eglė 582

Tarabildaitė Irena 275, 279, 579, 580

Tarabildaitė Ona 1060

Tarabildaitė-Kontvainienė Giedrė 23, 581, 1060, 1072, 1075

Tarabildaitė-Tarabildienė Domicelė 262, 277, 280, 1005, 1038, 1060, 1062, 1065, 1066, 1068, 1070, 1071–1073, 1075, 1087

Tarabildienė Julijona 1060, 1066

Tarabildienė Petrė 390

Tarabildienė Petronėlė 1070

Tarabildienė Vija 1074

Tarabildos 578, 579, 580, 581, 583, 584, 718, 1060–1071, 1073–1075

Tarabildos Alma ir Aleksandras 1032

Tarabildos Audronė ir Darius 584

Tarabildos Aušra, Aidas ir Giedrė 582

Tarabildos Bronislovas, Rimtas, Aleksandras 23

Tarabildos Domicelė ir Petras 280, 1060, 1068, 1072, 1073

Tarabildos Janina ir Steponas 440

Tarabildos Norbutas ir Kazys 1061

Tarabildos Pranas ir Salomėja 583

Tarabildos Vija ir Rimtas 1074, 1075

Tarasenka P. 21, 64, 67, 68, 72

Taraka Juozas 304

Taručiai 365

Tarutis Jonas 230

Tarutis Petras 473, 1046, 1087

Tarutis Pranas 367

Tarutytė-Berniukas Bronė 562

Tarvydis Juozas 340

Telksnys Klemensas 187, 188

Teresevičius Petras 1035

Terleckas A. 589

Tibušauskaitė 365

Tidikis Juozas 577

Tyla A. 120, 164, 183, 184, 188, 274

Tyla Gediminas 23

Tilindis Iz. 1064

Tilindis Jurgis 234

Timinskas-Maras Kleopas 556, 558

Timinskienė-Smetonaitė Pranciška 558

Tikevičius Eustachijus 21, 72

Tiškevičius Juozapas 526

Titas Mykolas 265

Tolis A. 998

Tomaševičiūtė-Kolupailienė Janina 1052

Tomkevičiai 468

Tomkevičiai Antanas ir Elena 469

Tomkevičiai Kazys ir Antanina 469

Tomkevičiai Mykolas ir Antanas 469

Tomkevičienė Teodora 374

Tomkevičius Kazys 468

Tomkevičius Stasys 374

Tomkevičiūtė Jadvyga 469

Tomkevičiūtė Vanda 374

Tomkovidaitė Rida 598

Tošnickienė Vitalija 435

Trečiokaitė Adelė 794, 795, 1094

Trečiokaitė Ona 464

Tribušauskas Darius 1055

Tribušauskas Juozas 544

Trimonienė Rūta 23, 406, 408, 409, 543, 545, 546, 560, 1095

Trofimovas Jonas ir Janina 336

Truikys Liudas 1040

Trumpa V. 993, 995, 997

Truska L. 88, 298, 428

Tūbelis Juozas 506

Tubis Antanas 239

Tumas J. 1076

Tumas-Vaižgantas J. 993

Tumėnienė N. 1045

Тумилевич Ф. В. 985

Tumšys Jonas 364

Tumšys-Kytras Jonas 366

Tunkevičiai Antanas ir Juozapota 470

Tunkevičiūtė Stefanija 471

Turauskis P. 1076

Turulienė Rima 435

Turulytė Kristina 602

Tuskenytė Elena 578

Tvaska Antanas 234, 335

Tvaska Bronius 381

Tvaska J. 365 497

Tvaska Juozas 371

Tvaska Jurgis 473

Tvaskaitė Bronė 275

Tvaskaitė Elena 381

Tvaskaitė Marijona 371

Tvaskaitė Ona 381

Tvaskaitė Salomėja 381

Tvaskaitė Valė 381

Tvaska-Papartis Marijonas 344, 360, 365, 558

Tvaska-Rugelis Kostas 345, 351–353, 364, 366, 558, 562, 1033, 1087

Tvaska-Tėvas Antanas 345

Tvaskienė Liudvika 381

Tvaskienė Ona 371

Tvaskos Jonas ir Marijona 364

Tvaskos Jurgis ir Kotryna 1033

 

U, Ū

Ūdra Jonas 194

Ūdra Kazimieras 183, 184

Ūdraitė Marijona 194

Ūdraitė Ona 194

Udrėnaitė Skirmutė 599

Ulevičius A. 392

Ulevičius Antanas 206

Ulevičius B. 564

Ulevičius V. 604, 666, 667

Ulevičius Vytautas 561, 590, 648, 1036

Ulinauskas R. 658

Uloza Vladas 1044

Umbrasas J. 1014–1016, 1018, 1019, 1027, 1028

Umbrasas Jonas 1044

Umbrasas Julius 337

Unikauskas A. 1075

Uoksienė Anastasija 522

Urbaitis J. 219

Urbanavičienė S. 64

Urbanavičius H. 499

Urbelytė Leokadija 322

Urbonaitė 816

Urbonas 661

Urbonas A. 959, 960

Urbonas Alfonsas 815

Urbonas Benediktas 476

Urbonas D. 442

Urbonas Domas 260, 327, 328

Urbonas Domininkas 1063

Urbonas Eugenijus 816

Urbonas J. 394, 395

Urbonas Jonas 340

Urbonas Jurgis 239, 426

Urbonas Mykolas 220, 221

Urbonas Motiejus 235

Urbonas R. 121

Urbonas V. 585, 586, 589

Urbonas Vincas 230

Urbonas Vytautas 208, 573–575, 577, 585, 591

Urbonas Vytautas Bronislavas 1095

Urbonas-Jaunutis Povilas 344, 345, 359, 559

Urbonas-Seržantas Motiejus 359, 559

Urbonas-Viesulas Bronius 342, 343, 558, 359, 549

Urbonas-Žaibutis Jonas 558

Urbonavičius 249

Urbonavičius H. 433

Urbonienė E. 121

Urbonienė Laima 585, 587, 589, 591, 1010, 1095

Urbonienė M. 828

Urbonienė Marijona 380

Urbonienė Ona 817, 888

Urbonienė Stefa 370

Urbonienė Veronika 380

Urbonienė-Tarutytė Ona 816, 821, 829, 875, 888, 985

Uruski S. 117–121

Ūsaitė-Atarienė Ona 577

Uinskas S. 1020

Uzdras 184, 185

Užkuraitytė Ona 272, 310, 317, 320, 328, 329

Užkurėlaitė Aniutė 840

Užkurėlienė Faustina 515

Užkurėlis Zigmas 554

Užkurėlytė Aleksandra 479

Užkurėlytė-Bėralienė Veronika 833

Užkurienė Marijona 335

Užkurys Vincas 335

Užpolevičiūtė-Straševičienė Marija 384, 385, 397

Užusieniai V. ir D. 596

Užusienis Adomas 212

Užusienis Jonas 559

Užusienis-Smauglys Antanas 559

 

V

Vaicekavičius (Woiciechowicz, Woyciechowicz) Jonas 491

Vaicekavičius Jonas 491, 534

Vaicekavičius Lukas Jonas 403, 491

Vaičekoniai 345

Vaičekonis Antanas 347, 348

Vaičekonis Jonas 551

Vaičekonis-Dobilas Jonas 344, 559

Vaičekonis-Meška Juozas 559

Vaičekonis-Šermukšnis Antanas 343–346 364 546 559

Vaičiuliai 660

Vaičiuliai Alponas, Kazys, Dzidorius 833

Vaičiuliai Stanislava ir Izidorius 522

Vaičiulienė 836

Vaičiulienė Cecilija 375

Vaičiulienė-Bėralaitė Emilija 704, 707, 710, 715, 730, 731, 734, 739, 819, 829, 830, 832, 833–837, 842, 864, 865, 867–869, 871, 884, 887, 891, 894, 895, 898, 900, 903, 912, 914, 917, 920, 921, 956, 965, 972

Vaičiulienė-Devenytė Albina 868, 900, 921

Vaičiulienė-Sipavičiūtė Stanislava 868, 900, 921

Vaičiulis A. 344, 559

Vaičiulis Aleksas 375

Vaičiulis Antanas 358, 545, 556, 836

Vaičiulis J. 522

Vaičiulis Juozas 390

Vaičiulis Kazimieras 193

Vaičiulis Kazys 191, 375

Vaičiulis Klemensas 193

Vaičiulis Petras 560

Vaičiulis Rapolas 375

Vaičiulis S. 523

Vaičiulis-Raitelis Alfonsas 559

Vaičiulis-Žolynas Antanas 358, 559

Vaičiulytė Anelė 191

Vaičiulytė Marijona 193

Vaičiūnaitė Ona 326, 328

Vaičiūnas G. 564

Vaičiūnas Jonas 641

Vaičiūnas Vladas 473

Vaidotas (Voidatas) Juozas 207

Vaidotas Antanas 208

Vaidotas J. 208

Vaigauskaitė Rasa 23

Vainavičiūtė Antanina 1043

Vainonienė Jadvyga 435

Vaivila 32

Vaišvila Česlovas 444, 446, 514, 517, 578, 1005, 1006, 1087

Vaišvilienė E. 516

Vaivilos 32, 34, 38, 1006

Vaišvilos Česlovas ir Emilija 32, 33, 35, 604

Vaitelis-Briedis D. 343, 366, 561

Vaitelis-Profesorius Antanas 360

Vaitiekūnas J. 1034

Vaitiekūnienė Eugenija 22, 35, 69, 210, 450, 515, 517, 519, 532, 585, 586, 591, 623, 699, 1095

Vaitkevičiai Benediktas, Andrius, Juozapas 459

Vaitkevičius 459

Vaitkevičius S. 303

Vakaris P. 422

Vakeris Jochelis 285

Valančius Motiejus 91, 176–181, 183, 191, 284, 340, 1000

Valašinienė Anelė 600

Valeika Antanas 375

Valeika Kazys 277

Valeika Marijonas 304, 307, 308

Valeika Petras 207

Valeikaitė Sofija 257

Valeikienė Jadvyga 310, 317, 320, 328

Valeikienė Sofija 375

Valentinavičius Felicijonas 234

Valentonienė Marcijona 379

Valentonis Antanas 379

Valentonis Povilas 379

Valentonytė Ona 379

Valeka A. 1028

Valinkas Algis 600

Valinkienė Vida 600

Valiukaitė Aldona 41

Valiukas Algis 596

Valiukas L. 410

Valiukas Petras 235, 238, 239

Valiukienė A. 206

Valiukienė Salomėja 375

Valiuškevičiūtė A. 1014

Valkiūnas J. 521

Valonis-Merkys 558

Vanagai 723, 725

Vanagai Auksė ir Jonas 35

Vanagai Benediktas, Alfonsas, Alvytė 470

Vanagai Petras ir Emilija 470

Vanagai Pranas ir Morta 470

Vanagaitė Eleonora 361

Vanagaitė Juozapota 469

Vanagaitė-Kecorienė Monika 684

Vanagaitė-Ostrauskienė Valerija 1008

Vanagaitė-Šerienė M. 604

Vanagas 679

Vanagas A. 29, 609, 1092

Vanagas Jonas 219

Vanagas Kazys 230, 238

Vanagas Mindaugas 978

Vanagas Petras 596, 601, 612, 619, 622–626, 640, 674–684

Vanagas-Gandrelis Bronius 344, 359, 560

Vanagas-Papartis Antanas 562

Vanagienė Adelė 694, 699

Vanagienė Angelė 817

Vanagienė Kotryna 371

Vanagienė-Narbutaitė Angelė 856, 859, 872, 879, 889

Vansavičius Povilas 337

Vansevičius Petras 577

Vapovskis B. 450

Varanauskas Adolfas 567

Varanavičiai Janina, Henrikas, Elena 470

Varanavičiai Maletonas ir Zofija 470

Varanavičius Henrikas 462, 470

Varaneckas Jonas 340

Varčikonis-Dobilas Jonas 360

Varčikonis-Meška Juozas 361

Vareika 240

Vareika Baltrus 373, 425

Vareika Jonas 560

Vareika Kazys 238

Vareika Petras 228

Vareika-Kūmas Bronius 344, 359, 365, 560

Varkulytė Felicija 263

Varnaitė-Masiokienė Kazimiera 1052

Varnas Adomas 137, 1019, 1021, 1028, 1040

Vasalauskaitė I. 434

Vasiliauskai Raminta ir Audrius 367

Vasiliauskaitė 871

Vasiliauskaitė Vitalija 728, 844–846, 848, 850–852, 854, 861, 863–866, 869, 878, 887, 891, 893, 898, 905, 908–910, 919, 922, 957, 979, 980, 982, 1095

Vasiliauskaitė-Eglaitė Birutė O. 355

Vasiliauskas Albinas 367, 574, 576

Vasiliauskienė Elena 368

Vasiliauskienė Genė 600

Vasiliauskienė Ona 378

Vasiliauskienė-Kizytė Elena 364

Vasiljevas Feodosijus 288

Vaškevičius 615

Vaškevičius Adolfas 336

Vaza Zigmantas 525, 526

Vėgėlė S. 570

Veisonienė Rozalija 193

Velanis-Tigras Aleksas 541

Vėlius Norbertas 817, 888, 1073

Venckūnaitė-Kakariekienė Bronė 578

Venckūnas Kazimieras 32, 35, 514, 578

Венедиктов Г. Л. 985

Vengalis 194

Vengalis Motiejus 194

Vengalytė Emilija 194

Vengalytė Rozalija 194

Vengrienė Virginija 420

Vengrys Antanas 352

Vengrys Tomas 420

Vengrys Vitolis 420

Vengrytė Indrė 420

Venslovas Petras 1040

Veptas 516

Veptas Alfonsas 815, 953, 967, 983, 985

Vepštienė-Grigaravičiūtė Marijona 817, 858, 877, 885, 890

Verbliugevičius Liudas 216

Verikaitė Liuda 479

Verikaitė Stasė 479

Verikas Jonas 234, 378

Verikas Kazys 239

Verikienė Antanina 378

Veselō S. 75, 76

Veverskis Pranas 1041

Vėžienė Ona 374

Vėžys Anzelmas 228, 374

Vėžys J. 814

Vėžys Jonas 228, 374

Vėžys Povilas 374

Vėžys Vladas 228

Vėžytė Genė 374

Vėžytė Juzė 553, 560

Vėžytė Ona 374

Vėžytė Petrusė 374

Vičaitė B. 434

Vyčinienė Daiva 843, 848, 855–857, 859, 862, 872, 876, 879, 881, 882, 885, 889, 890, 897, 901, 907, 915

Vidrinskaitė Regina 1048

Vidugiris Alfonsas 551

Vidugiris Aloyzas 792, 1095

Vidugiris Vytautas Petras 1081

Vidugiris-Raitelis Alfonsas 342, 344, 360, 560

Vydūnas 1040

Vienažindis Antanas 212, 544

Vienažindis Jokūbas 230

Vienažindis Jurgis 212

Vienažindis-Lokys Danielius 344, 359, 560

Vienažinskis Jurgis 213

Vienožinskis Justinas 1023, 1026–1028, 1042, 1064

Vienuolis 365, 541, 542

Vienuolis A. 1059

Vienžindis Jurgis 213

Viesulas 551

Vigelienė Elena 378

Vijeikis V. 1022

Vykintas S. 997

Viksvaitė Jurgita 599

Vilemas 318

Vilienė L. 818, 843, 846, 851, 852, 854, 864, 865, 867, 869, 871, 874, 877, 878, 887, 891, 894–896, 898, 903, 908, 912, 914, 917, 918, 920–922, 942

Vilys Gvidas 536–540, 818, 942, 1095

Viliumsonas P. 693

Vilkaitė Marytė 462

Vilketis Petras 420

Vilketis Prancikus 420

Vilkončiai 461

Vilkončiai Antanas ir Karolina 461

Vilkončiai Mykolas ir Apolonija 461

Vilkončiai Motiejus ir Teklė 470

Vilkončiai Motiejus, Teklė, Aleksandras 471

Vilkončiai Vaclovas ir Adelė 461

Vilkončiai Zofija, Irena, Aleksandras, Stasys 470

Vilkončienė Teklė 470

Vilkončienė-Šeštokaitė Adelė 461

Vilkončius Aleksandras 471

Vilkončius Stasys 228 254

Vilkončius Vladas 462

Vilkončiūtė Irena 471

Vilkončiūtė Ona 461

Vilkončiūtė Vacė 461

Vilkončiūtė-Ragauskienė Irena 461

Vilkončiūtės Vacė ir Marijona 461

Vilkonis Antanas 219, 220, 228

Vilkonis J. 277

Vilkonis K. 1064

Vilkonis Kęstutis Kazimieras 1087

Vilkontienė Ona 337

Vinauskas Jonas 213

Vinauskas V. 330

Vinauskas Vytautas 322

Vinauskienė-Jaloveckaitė Genovaitė 325

Vinciūnas S. 313

Vingilienė Adelė 469

Vingilienė S. 436

Vingilys A. 523

Vingrys Edvardas 367

Vingris Povilas 215

Vireliūnas A. 269

Virkutis R. 654, 656, 662, 663, 665, 666

Virkutis S. 1020

Virila Kazys 422

Viršylaitė Emilija 471

Virylos Antanas ir Emilija 471

Virylos Antanas, Emilija, Kazimieras 471

Visockas A. 309

Visockis J. 249

Visockis Jakovas 297

Vyšniauskaitė A. 713

Vyniauskas A. 222

Vyniauskas V. 1014

Vitelis Andrius 1029

Vytėnas Algis 1060

Vitingas Eugenijus 1083

Vitkauskas V. 1093

Vitkevičius Kazys 275

Vitkinas Abraomas 197

Vizbaraitė Vanda 277

Vizbarienė Laima 596

Vokietaitis Antanas 506

Voldemaras A. 253, 254, 279, 993

Volgastas H. 1000

Volkovas A. 299

Volteris Eduardas 498

Vorobjovas M. 1042

Vorobjovas Simeonas 293

Voroneckas Stasys 234

Vorsienė Aleksandra 479

Vosyliūtė Anelė 22, 744 1095

Vosyliūtė Marta 23, 640, 641, 642, 644, 645

W

Wierzbowski T. 274

Wisner H. 162, 163

Wojtkowiak Z. 84

 

Z

Zabermanas Jonas 176–178, 181, 182

Zaborskaitė V. 1047

Zagaras M. 310

Zakarauskaitė A. 985

Zakarauskaitė Aldona 817

Zakarevičius Bronius 392

Zakrys Antanas 476

Zalagėnaitė 252

Zalagėnas Ad. 1064

Zalagėnas Jonas 474

Zalagėnas Petras 304

Zalagėnas V. 347, 348

Zalenskienė Valerija 1041

Zalmanas Chanovičius 284

Zamackai Adomas ir Morta 471

Zamackai Vincas ir Kazimieras 471

Zamackaitė Kazimiera 468

Zamackaitė Vanda 471

Zamackaitė-Ginetienė Eleonora 336

Zamackas 623, 624

Zamackas Vincas 471

Zamackas Vladas 336

Zaremba-Abžergavičius Bronius 551

Zarembos 122, 123

Zarumbienė Nastė 373

Zauniai D. 498

Zaveckaitė Aistė 594

Zdanavičienė Elena 340

Zdanavičiūtė 611

Zdanavičiūtė E. 499

Zdebskis Juozas 1040

Zelnys Kostas 374

Zenevičius Povilas 192

Zenevičius Zigmas 192

Zenevičiūtė Ona 192

Zenkevičiūtė Konstancija 418

Ziemelytė Marytė 1034

Zikaras Juozas 527, 1018–1021, 1025, 1062, 1064, 1065

Zimnickaitė Veronika 852, 854, 878

Zimnickienė Elena 687, 692, 699

Zinkevičius Kazimieras 193

Zinkevičius Mykolas 193

Zinkevičius Zigmas 124, 819, 1047

Zupka-Kecioris Kazys 1034, 1087, 1088

Zupkus Marijus 1082

Zveraitė Sofija 383

Zvonarevas Gavrijilas 293

Zvonariovas V. 499

 

Ž

Žadeikytė Lilija 1040

Žagrakalis Valdas 318

Žakevičius Antanas 474, 476

Žalagėnas-Susiedas V. 560

Žalga 614

Žalga Antanas 202–204, 205, 215, 239, 304, 376

Žalga Juozapas 551

Žalga Juozas 422

Žalga Kazimieras 193

Žalga Titas 376

Žalgaitė 315

Žalgaitė B. 433

Žalgaitė Bronė 376

Žalgaitė Dalia 435

Žalgaitė Eleonora 193

Žalgaitė Genė 501

Žalgaitė Neringa 594, 597, 602

Žalga-Karklas Juozapas 342–344, 360, 560

Žalgienė Emilija 380

Žalgienė Janina 435

Žalgienė Marijona 376

Žalgos 612, 613

Žalgos Juozas ir Emilija 560

Žalkauskas A. 311, 315

Žalkauskas Bronius 556, 559

Žalnieriūnas Domas 280, 437, 595

Žarmickas A. 984

Žarskienė-Šimonytė Rūta 942, 1095

Žarskus Povilas 471

Žarskutė Valerija 471

Žėkas 1074

Žekoniai Simonas ir Salomėja 1037

Žekonienė Vanda 1010, 1088

Žekonytė Agnė 1010

Železnikas Chonė 310, 312

Želigovskis 277

Žemaitė 1000

Žemaitytė A 280

Žemaitytė Z. 1018

Žemantauskas Romualdas 441

Žiaugrytė Marija 262

Žiaunienė Marija 324, 328

Žiaunys Bronius 324, 328

Žybucas Abraomas 285, 286

Žičkienė Aušra 23, 843

Žičkus Egidijus 564, 1096

Židonytė Gertrūda 596, 599

Žiemelis V. 586, 588

Žigas 487

Žygas 651

Žigas Petras 336

Žygimantas Augustas 525

Žygimantas Senasis 525

Žilėnai Albina ir Antanas 324

Žilėnas Antanas 258, 317, 328, 329

Žilėnas V. 274

Žilėnienė Albina 258, 317, 328

Žilevičius R. 131

Žilienė 620, 621

Žilienė-Klajūnė Sofija 563

Žilinskiai 21

Žilys 619

Žilys Antanas 563

Žilys J. 619

Žilis Jurgis 218

Žilys-Jokeris Antanas 560

Žilys-Žaibas Antanas 364, 546, 549, 550, 554–558, 562, 563

Žilnevičius 267

Žilnis Kostas 220

Žižys Simas 214, 216, 220, 278

Žmuidzinas J. 995

Žmuidzinavičius A. 1016, 1019–1021

Žostautai 365

Žostautaitė Stasė 379

Žostautas 551, 552, 554, 559, 560

Žostautas-Dagilis Antanas 344, 359, 560

Žudienė Violeta 598, 599

Žudys Sigitas 22, 576, 596, 600, 604

Žukas Juozas 228, 230

Žukas S. 1005

Žukas St. 420

Žukauskaitė Marija 275

Žukauskas 275

Žukauskas K. 274

Žukauskas S. 253

Žukauskienė Aldona 435

Žukienė Paulina 369

Žulytė Teofilė 993

Žumbakienė Gražina 630, 1096

Žutautas Jonas 399

Žvikai 661

Žvirbliai 1047

Žvirblienė 732, 1039

Žvirblis 216

Žvirblis Dominykas 210, 473

Žvirblis Edvardas 573, 575, 578, 600, 1096

Žvirblis Ignas 236, 238

Žvirblis Juozas 210

Žvirblis Mykolas 230

Žvirblytė-Birbilienė Elena 1047, 1048

Žvironas Saulius 598,600

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt