lankymasis šioje svetainėje

 


Raguviškių pasididžiavimas – „Raguva“

Rita Karpavičienė

Sekundė, 2001 08 28, nr. 200

Leidyklos „Versmė“ kolektyvas teigia: „Prasminga Lietuvos tūkstantmetį pasitikti miestų ir miestelių jubiliejų minėjimais, o šias tradiciškai su pirmuoju rašytiniu paminėjimu siejamas sukaktis įprasminti taip pat rašytinių žodžiu – knyga“. Todėl vienas iš svarbiausių Raguvos 500 metų jubiliejaus akcentų buvo šios leidyklos monografijos „Raguva“ pristatymas. Tai aštuntoji „Versmės“ serijos „Lietuvos valsčiai“ knyga, skirta Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose tūkstantmečiui, Lietuvos tarptautinio pripažinimo 750-osioms metinėms ir Raguvos 500 metų jubiliejui.

Knyga išleista „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo lėšomis. Jos vyriausiasis redaktorius – istorikas Romaldas Samavičius – raguvis, dabar gyvenantis Vilniuje. Jis prisipažįsta: „Esame ir amžinai liksime skolingi savo gimtinei. Šia knyga siekėme grąžinti nors dalelę tos skolos“.

Jeigu knygą apibūdintume skaičiais, jie būtų įspūdingi – 1120 psl., 130 straipsnių, kuriuos parašė 68 autoriai; 2,2 kg, 100 Lt. O 200 puslapių į knygą nebetilpo! 100 egzempliorių, atvežtų į šventę parduoti, buvo graibstyte išgraibstyti pirmąją dieną. Keletas knygų jau iškeliavo į Ameriką. Nespėjusieji leidinio įsigyti šventėje gali jį nusipirkti Raguvos seniūnijoje. „Kaip Šventasis Raštas“, – taip raguviškiai apibūdino didžiulę monografiją.

Knygos keliavo iš rankų į rankas. Susirinkusieji į pristatymą vartė puikų leidinį, ieškojo ir džiaugėsi nuotraukose radę save ir pažįstamus, stebėjosi temų įvairove ir platumu – gamta, praeitis, etninė kultūra, tautosaka, kalba, atkūrus nepriklausomybę, įžymūs žmonės. Ne vienas suprato, kad istorija – ne vien karai ir karvedžiai, kad ji – tai mes visi, mūsų kasdiena. Naudojantis gausia ikonografine medžiaga, žmonių atsiminimais, archyviniais šaltiniais knygoje parodomos žmonių gyvenimo istorijos, plačiai aprašoma medžiaginė ir dvasinė kultūra.

Knygos pristatyme dalyvavęs leidyklos vadovas P. Jonušas, vyr. redaktorius R. Samavičius, vadybininkė Ž. Driskiuvienė, maketuotoja S. Šimkūnienė, redaktoriai S. Buchaveckas, A. Masaitis, K. Morkūnas, fotografas K. Driskius džiaugėsi, kad jų milžiniškas 14 mėnesių darbas buvo įvertintas su kaupu – nė viena monografija dar nebuvo taip perkama!

Neįkainojama šios knygos reikšmė. Ji – paminklas Raguvos žemės žmonėms: ir kažkada pelkėtą Nevėžio smėlį pakėlusiems gyvenimui, ir šiandien gyvenantiems bei kantriai dirbantiems šiame krašte.

Lietuvoje būta per tris šimtus valsčių. „Versmės“ kolektyvas viliasi, kad nors apie dalį jų pavyks išleisti knygas. Raguviečiai, padėję „Raguvą“ garbingiausioje namų bibliotekų vietoje, linki visiems valsčiams sulaukti savo monografijų.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla