lankymasis šioje svetainėje

 


Tyrėjams parūpo provincija

Lietuvos rytas, 2001 10 23, nr. 248

Nesunku suprasti, kam gali būti pasiutusiai įdomu skaityti apie vieną ar kitą Lietuvos provincijos kraštą arba valsčių.

Žinoma, kad iš to krašto kilusiems, tame krašte gyvenantiems ar giminių turintiems skaitytojams, kuriems rūpi nuodugniai pažinti, tarkim, Veliuonos apylinkių istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų.

Tačiau „Versmės“ leidyklos leidžiama Lietuvos tūkstantmečio lokalinių monografijų serija „Lietuvos valsčiai“ anksčiau ar vėliau taip pat turėtų patraukti vieno ar kito istoriko, studento, istorinio romano arba apsakymo autorių.

Prie jau pasirodžiusių monografijų, skirtų Žagarei, Obeliams, Plateliams, Širvintoms, Žiobiškiui, neseniai prisidėjo trys solidžios apimties „Lietuvos valsčių“ serijos leidiniai – „Lygumai. Stačiūnai“, „Veliuona“ ir „Raguva“.

Šiose trijose knygose, kaip ir ankstesnėse, žinomi Lietuvos istorikai, etnografai, archeologai, menotyrininkai, kalbininkai ir teologai nuodugniai ir pakankamai smulkiai aptaria minėtų kraštų gamtą, archeologinius paminklus ir radinius, istorinę urbanistinę raidą, švietimo ir kultūrinio gyvenimo bruožus, bažnyčių istoriją, etninę kultūrą, žymių žmonių gyvenimus ir daugelį kitų dalykų.

Leidėjai tikisi šį projektą, kuriame stengiamasi per atskirus Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius aprašyti visą valstybę, įgyvendinti iki šio šimtmečio vidurio.

Ką gi, belieka viltis, kad tokių grandiozinių užmojų nepakąs netikėtos šalnos ar kiti atsitiktinumai.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt