Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Knygų pristatymai

2016 10 08

Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas Jurbarke

2016 m. spalio 8 d. į susitikimą su dailininku, fotografu Rimantu Dichavičiumi susirinko Jurbarko krašto visuomenė, Vinco Grybo memorialinio muziejaus bičiuliai bei VRM delegacija. „Vincas Grybas – vienas žymiausių XX a. pirmos pusės mūsų dailininkų, nepralenktas paminklinių skulptūrų kūrėjas, vienintelis skulptorius, sugebėjęs projektuoti paminklą ne vien kaip dailininkas, bet kaip architektas, puikiai išmanęs skulptūros medžiagos savybes bei jos įgyvendinimo niuansus“,- kalbėjo Nijolė Tumėnienė, kurią citavo ats. plk. Arūnas Dudavičius, pradėdamas R. Dichavičiaus knygos albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymą. Renginio vedėjas trumpai pristatė „Laisvės paženklinti“ III tomą, jame esančius dailininkus bei III tomo sudarytoją R. Dichavičių. V. Grybo muziejaus vedėja, dailininkė, vitražistė Rasa Grybaitė džiaugėsi R. Dichavičiaus atvykimu bei „Versmės“ leidyklos ir V. Grybo muziejaus bendru renginiu Jurbarko mieste. R. Grybaitė VDA apgynusi mokslinį darbą „Protestantų religinė dailė : ištakos ir tradicijos“, yra surengusi personalines parodas Lietuvoje ir užsienyje, skaito paskaitas tarptautinėse konferencijose, vertina dailės studijų programas. Vėliau kalbėjo R. Dichavičius, kuris susirinkusiems papasakojo leidinio „Laisvės paženklinti“ atsiradimo istoriją, apžvelgė dailininkus esančius III tome, jų darbus, gyvenimo istorijas, taip pat supažindino su kai kurių meno darbų atlikimo technika, maketais, dailininkų dirbtuvių specifika ir kita. Renginio pabaigoje labai gražiai vyko diskusija tarp knygos sudarytojo ir Jurbarko miesto šviesuolių apie albumo parengimą, išleidimą, platinimą Lietuvoje. Žmonės, kurie įsigijo šį nuostabų albumą, laukė autoriaus Rimanto autografo, pasakojo savo kūrybos istorijas, dovanojo albumo autoriui savo parašytas ir išleistas knygas. Pasibaigus renginiui gėrėme kvapnią kavą ir vaišinomės muziejaus darbuotojų paruoštais sumuštiniais. Po to muziejaus direktorė supažindino su muziejaus ekspozicijomis, parodė kūrybines dirbtuves bei pasidžiaugė, kad jose vyksta edukaciniai užsiėmimai. Taip pat parodė jose esančius meno ir dailės darbus, kuriuos sukūrė mokiniai edukacinių užsiėmimų metu. V. Grybo memorialinis muziejus Jurbarke tarsi kultūros, gėrio, jaunystės ir grožio sala. Linkime neblėstančios kūrybos muziejaus darbuotojams, iki naujų susitikimų muziejuje.

Albumą pristato jo sudarytojas Rimantas Dichavičius

R. Dichavičius dalija autografus renginio dalyviams

Renginio organizatorių ir darbuotojų bendra nuotrauka, trečia iš kairės R. Grybaitė, pirmas iš dešinės R. Dichavičius

2016 10 24


2016 10 01

Monografijos „Kamajai“ sutiktuvės Kamajuose

2016 m. spalio 1 d. Kamajuose (Rokiškio r.) buvo pristatyta „Lietuvos valsčių“ serijos 31-oji knyga „Kamajai“. Knygos pristatymas buvo suderintas prie tradicine metine Kamajų švente „Kuc kuc Kamajuos“ bei Kamajų bibliotekos 70-dešimtmečiu. Norintys dalyvauti knygos pristatyme kamajiškiai netilpo Kamajų bendruomenės namų salėje, net prie salės esantis vestibiulis buvo pilnas stačių.

Pirmasis kalbėjęs „Kamajų“ vyr. redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus pakvietė tylos minute pagerbti mirusius monografijos straipsnių autorius (jų per 20), priminė knygos rengimo pradžią, pabrėžė, jog knygos iniciatorius buvo ilgametis Kamajų seniūnas Vytautas Vilys. Tai jis  pakvietė „Versmės“ leidyklos ekspediciją į Kamajus. 2005 m. surengtoje ekspedicijoje dirbo 25 mokslininkai ir kraštotyrininkai, pakartotinoje 2006 m. – dar 6 mokslininkai ir būrys Vytauto Didžiojo ir Lietuvos edukologijos universitetų studentų“. Monografijos sudarytojas džiaugėsi, kad „Versmės“ leidykla jau išleido knygas apie 10% buvusių Lietuvos valsčių, pabrėžė šių monografijų svarbą ne tik mokslui, bet ir patriotiniam jaunimo ugdymui, nes jose skelbiamais vietos faktais galima iliustruoti mokyklose dėstomą Lietuvos istoriją, pilietiškumo ugdymo pamokas, skelbiamą tautosaką, papročių aprašymus panaudoti per lietuvių kalbos ir kitas pamokas.

Kamajų, Salų ir Duokiškio parapijų klebono Andriaus Šukio nuomone monografija apie Kamajus – tai šimtmečio įvykis. Garbus dvasininkas siūlė pauostyti knygą ir pajusti ne dažų ir popieriaus, o įdėto didelio darbo kvapą. Jis nupirko tris monografijas: dvi padovanojo Kamajų seniūnei ir jos pavaduotojui, o trečią – parapijai, kad neturtingi, neįgalintys knygos įsigyti parapijiečiai, galėtų skolintis ir skaityti.
Kamajų klebono nuomonę pakoregavo „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas: „Tai – ne šimtmečio, o tūkstantmečių įvykis, nes nuo poledynmečio laikų, kai Kamajų apylinkėse apsigyveno pirmieji žmonės, tai pirmoji tokia knyga.“ Leidyklos vadovas pabrėžė, kad monografija atspausdinta kokybiškais vokiškais dažais, kuriuose nenaudojama mineralinė alyva, knyga tvirtai įrišta naudojant drobelę, o tai užtikrina knygos fizinį ilgaamžiškumą.

Rokiškio r. savivaldybės meras Antanas Vagonis pasidžiaugė, kad tradicinė Kamajų šventė yra išskirtinė, nes „Kamajai“ turi savo knygą, kad Rokiškio r. jau turi 5 tokias monografijas ir pirmauja Lietuvoje. Meras žadėjo, kad pagal galimybes savivaldybė rems leidyklą, kad tokias monografijas kaip „Kamajai“ turėtų ir Pandėlys, Jūžintai, Lukštai bei Panemunis.

Monografijos „Kamajai“ iniciatorius Vytautas Vilys, dėkodamas monografijos rengėjams, pagarsino, kad antrąją Kamajų šventės dieną miestelio aikštėje monografijos vyr. redaktoriui sudarytojui V. Mačiekui bus suteiktas „Kamajų respublikos“ garbės vardas ir įteiktas „Kamajų respublikos“ ordinas už nuopelnus respublikai.

Inžinierius ir kraštotyrininkas, „Kamajų“ monografijos vienas iš autorų  Zenonas Žumbakys, parašęs straipsnį apie medžioklę ir medžioklės papročius, prisiminė šiltą bendravimą su šio krašto žmonėmis ekspedicijos metu, dėkojo už pagalbą.
Vietiniams monografijos autoriams buvo įteikti honorariniai egzemplioriai ir paprašyta tarti keletą žodžių. Keletas monografijos autorių minčių.

Davainiškio kaimo istoriją aprašęs Aloyzas Bagdonavičius pabrėžė, jog jis aprašė Lietuvos savanorių kūrėjų kaimą, nes jo akys matė kaimo jaunystę, jo netektis Antrojo pasaulinio karo liepsnose, kaimo žmonių tarpusavio pagalbą atstatant pusiau sudegusį kaimą ir kaimo mirtį per sovietinės melioracijos vajų.

Kalvių kaimo praeitį, negandas, tremtį, priverstinę kolektyvizaciją aprašęs Jonas Bendorius samprotavo, kad monografija yra išskirtinė, nes ją parašė ne tik mokslininkai profesionalai, bet ir paprasti šio krašto žmonės, kad tyrinėtojai šioje knygoje ras daug to, ko mes dabar net nejaučiame, neįsivaizduojame.

Istorikė, buvusi Rokiškio krašto muziejaus direktorė Onutė Mackevičienė monografijai parengė XIX a. Kamajų dvaro ir miestelio istoriją bei straipsnį apie medžio drožėją, istoriką, kraštotyrininką Kazimierą Paunksnį, kilusį iš Paunksnių kaimo netoli Duokiškio. Jos vertinimu „ši knyga kamajiškiams turėtų tapti maldaknyge, skaitoma kiekvieną rytą ir vakarą po pastraipą“.

Buvusi Persitvarkymo Sąjūdžio aktyvistė Rokiškyje, Jūžintų seniūnė Audronė Baltuškaitė, parašiusi straipsnį apie Sąjūdį Rokiškyje ir Kamajuose, vylėsi, kad dienos šviesą išvys ir monografija apie Jūžintus.

Dailininkas, knygų apipavidalintojas, taip pat vienas iš monografijos autorių Jokūbas Zovė, priimdamas honorarinį „Kamajų“ egzempliorių, mainais V. Mačiekui padovanojo savo knygą „Kamajai. Gyvenimas už Šetekšnos“, kurioje savitai aprašė gimtojo Kamajų miestelio dalį.

„Kamajų“ monografija Kamajuose buvo populiari: per dvi Kamajų šventės dienas kamajiškiai ir svečiai nupirko apie 120 monografijos egzempliorių.

Pasiruošimas pristatymui

Bendra salės nuotrauka

Kalba monografijos vyriausiasis sudarytojas Venantas Mačiekus

Knygą pristato „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas

Monografiją vertina Kamajų, Salų ir Duokiškio parapijų klebonas Andrius Šukys

Rokiškio r. savivaldybės meras Antanas Vagonis džiaugiasi jau 5-a tokia rojano monografija

Monografija „Kamajai“ įteikiama jos iniciatoriui Vytautui Viliui

 

 ▲2016 10 13


2016 09 29

Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas Kaune

2016 m. rugsėjo 29 d. į Rimanto Dichavičiaus knygos albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymą Kauno įgulos karininkų ramovėje atvyko dailininkas, juvelyras Algirdas Petrusevičius, menininkas, tapytojas Rimantas Radišauskas, dailininkas, skulptorius Juozas Šlivinskas, Ramovės viršininkas mjr. Donatas Mazurkevičius, Seimo narys Rytas Kupčinskas, Karo muziejaus vyr. muziejininkė, istorijos mokslų daktarė Aušra Jurevičiūtė, Saulės, Stepono Dariaus ir Girėno gimnazijų mokytojai, atsargos karininkai, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Juozas Savickas, politiniai kaliniai ir tremtiniai, Kauno miesto inteligentai ir kiti žmonės. Visus susirinkusius pasveikino mjr. Donatas Mazurkevičius, kuris trumpai priminė Ramovės istoriją, to meto dailininkų sukurtus vitražus, skulptūras, bareljefus, Kariuomenės rūšių ženklus, Ramovės papuošimo dekoracijas, lietuvių tautos dvasios simboliką ir kita. Jisai pasidžiaugė Ramovės ir „Versmės“ leidyklos bendradarbiavimu pristatant leidyklos knygas ir t.t., padėkojo leidyklos vadovui Petrui Jonušui už bendrai organizuotą renginį. Vėliau kalbėjo renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius, kuris trumpai pristatė „Versmės“ leidyklos knygas, albumą knygą „Laisvės paženklinti“ III tomą bei dailininką, Valstybinės premijos laureatą Rimantą Dichavičių ir pakvietė jį kalbėti. R. Dichavičius papasakojo susirinkusiems knygos albumo „Laisvės paženklinti“ atsiradimo istoriją, pristatė dailininkus ir jų darbus, atgulusius albumo lapuose, taip pat jų gyvenimo, kūrybos istorijas bei jų pasišventimą Tėvynei. „Laisvė – tai tiesos sakymas, tai grožio ir dvasinės kultūros skiepijimas, tai etnokultūros bei laisvės ženklų kūrimas. Pagaliau laisvė, tai galimybė laisvai keliauti po pasaulį, ieškoti naujų kūrybinių minčių savo darbams Lietuvoje. Dailininkai taip pat yra puikūs pedagogai, kurie savo mokiniams skiepija atsakomybę, pareigą, perteikia kūrybos mintis “,- sakė R. Dichavičius. Dailininkai R. Radišauskas ir J. Šlivinskas padėkojo R. Dichavičiui už jo knygą ir trumpai pristatė savo darbus. Renginio metu ats. plk. A. Dudavičius atsargos karininkams įteikė dokumentus pavadinimu „Liudijimas“. Pirmojo krašto apsaugos departamento vadovų vardu atsargos karininkams padėkojo už pasiaukojančią tarnybą kariuomenėje 1991-1993 metais. Pasibaigus renginiui, Ramovės ir „Versmės“ leidyklos vardu, renginio vedėjas visus susirinkusius pakvietė diskusijai su knygos autoriumi R. Dichavičiumi prie kavos puodelio į Vytauto menę. Čia dar ilgai R. Dichavičius dalijo savo autografus, renginio dalyviai diskutavo Lietuvos Nepriklausomybės, laisvės, grožio ir meno temomis. Iki naujų susitikimų Kariuomenės šventovėje – Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Renginio vedėjas ats. plk. A. Dudavičius ir Ramovės viršininkas mjr. D. Mazurkevičius

 

Bendra salės nuotrauka

  

Albumo sudarytojasR. Dichavičius

Savo darbus pristato dailininkas J. Šlivinskas

  

Kalba dailininkas R. Radišauskas

Dokumentas „Liudijimas" įteiktas dim. mjr. V. E. Straleckui,  šalia ats. plk. A. Dudavičius

2016 10 10


2016 08 14

Monografija „Šeduva“ pristatyta Šeduvoje

2016 m. rugpjūčio 14 d. kasmetinės šventės Šeduvoje „Žolinės vainikas“ metu buvo pristatyta naujausia, prieš kelias dienas išleista 30-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „ŠEDUVA“. Pristyme dalyvavo Šeduvos garbės pilietis, monografijos vyr. redaktorius sudarytojas dr. Jonas Linkevičius, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, Šeduvos seniūnas Justinas Pranys. Net šešerius metus rengtas leidinys sudomino nemažai šeduvių – seniūnijos salė per monografijos pristatymą buvo pilnutėlė. Prisatymo metu monografija buvo įteikiama straipsnių autoriams, kurie trumpai pristatė savo darbus. Dainavo etnografinis ansamblis „Šeduva“.

Bendra salės nuotrauka

Kalba Šeduvos seniūnas Justinas Pranys

Dainuoja etnografinis ansamblis „Šeduva“

Pristatymo akimirkos

Nuotraukos Sigito Mikučio

2016 08 25


2016 06 10

Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas Druskininkuose

Į Rimanto Dichavičiaus knygos albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymą 2016 m. birželio 10 d. Druskininkų SPA Vilniaus konferencijų centro Actekų salėje susirinko Druskininkų miesto dailininkai, menininkai, kultūros centro ir bibliotekų darbuotojai, poilsiautojai ir kiti LR piliečiai neabejingi menui ir grožiui. Renginio svečiai – knygos sudarytojas, dailininkas, fotografas, Valstybinės premijos laureatas Rimantas Dichavičius, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Edita Radvilavičiūtė Utarienė, dailininkas, vitražistas Nerijus Baublys, Druskininkų SPA Vilniaus vadovas Valdas Trinkūnas. Pirmoji sveikinimo žodį tarė Edita Radvilavičiūtė Utarienė. E. Utarienė sukūrusi apie 40 didelės apimties vitražų viešosiose erdvėse bei privačiuose interjeruose, daugiau kaip 80 kamerinių vitražų. Žymesni vitražai – vitražų ansamblis VU senuosiuose rūmuose, vitražai „Ikaras“ A. Gustaičio aviacijos institute, erdvinis vitražas „Vandens spalvos“ Druskininkų gydyklose ir t.t. E. Utarienė nuoširdžiai padėkojo knygos sudarytojui R. Dichavičiui už jo kruopštumą, uolumą, gebėjimą bendrauti su kiekvienu dailininku, kurių darbai sudėti į visus „Laisvės paženklinti“ tris tomus. „SPA Vilnius“ savininkai Valdas ir Dalia Trinkūnai glaudžiai bendradarbiauja su menininkais – puošiant komplekso pastatus brandžiais, dailės ir meno kūriniais,“ – sakė E. Utarienė. Po gražaus sveikinimo, renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius trumpai pristatė visus tris albumo „Laisvės paženklinti“ tomus, jų atsiradimo laiką, taip pat kitus R. Dichavičiaus darbus, jo biografiją, parodas pasaulyje ir Lietuvoje ir pakvietė kalbėti patį albumo sudarytoją. Vėliau kalbėjo ir visus dailininkus esančius III tome pristatė R. Dichavičius. „Reikia daug pastangų, kad paskatintume dailininkus atskleisti savo darbų grožį, meno kalbą. Kūriniai albume atrinkti Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo link. Dabar mes nesuvokiame „Laisvės“ sąvokos. Tik laisvės dėka kiekvienas iš mūsų tampa žmogumi. Važiuoti į Europą su tikslu kažką išmokti, parsivežti naujų idėjų, knygų, pamatyti meno darbų, įgautus įgūdžius panaudoti naujiems darbams kurti Lietuvoje, o ne važiuoti šiaip sau ir puikuotis prieš savo draugus ar kolegas,“- sakė knygos sudarytojas Rimantas Dichavičius. Po jo kalbėjo dailininkas, vitražistas Nerijus Baublys, 2015 m. Seimo rūmuose bei Trakų pilyje surengęs Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečiui vitražų parodas „Vytis”. Jo vitražai ir grafikos darbai yra privačiose erdvėse Lietuvoje, Švedijoje, Anglijoje, Vengrijoje, Saudo Arabijoje ir kitose šalyse. Dailininkas N. Baublys džiaugėsi puikiu R. Dichavičiaus sumanymu, šio albumo idėja ir nuoširdžiai jam padėkojo už jo vitražų ir kitų darbų eksponavimą knygoje. Renginio pabaigoje R. Dichavičių pasveikino „Draugystės” sanatorijos bibliotekos darbuotoja Lilia Žukauskienė ir įteikė puokštę gražių rožių. Rimantą pasveikino dailininkas Alfonsas Šiliauskas, Dalia Trinkūnienė bei renginio pabaigoje atvykęs Druskininkų Vilniaus SPA centro vadovas Valdas Trinkūnas. V. Trinkūnas renginio svečius ir dalyvius pakvietė kavos puodeliui, vyno taurei bei pokalbiui apie meną ir grožį konferencijų salės ramybės oazėje. Dar gerą valandą čia skambėjo juokas, vyravo gera nuotaika, renginio svečiai ir dalyviai dalijosi prisiminimais, klausėsi R. Dichavičiaus, A. Šiliausko ir N. Baublio pasakojimų apie menininkus, jų darbus bei naujas idėjas, sumanymus. Renginio metu buvo įrengta „Versmės” leidyklos naujausių knygų paroda, kurią renginio vedėjas trumpai pristatė renginio dalyviams bei svečiams. „Versmės” leidyklos vadovas Petras Jonušas dėkoja Druskininkų Vilniaus SPA centro vadovui Valdui Trinkūnui už visapusišką pagalbą organizuojant minėtą renginį.

  

R. Dichavičiaus aštuonių metų darbo vaisai - tritomis ,,Laisvės paženklinti"

Kalba knygos sudarytojas R. Dichavičius

Renginio svečius ir dalyvius sveikina Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė E. Utarienė

Sveikinimai R. Dichavičiui

2016 06 27


2016 06 03

Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas Lazdijuose

Tarptautinis renginys „Pasienio fiesta“ Lazdijuose prasidėjo 2016 m. birželio 3 d. Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje fotografo, dailininko, Valstybinės premijos laureato Rimanto Dichavičiaus knygos albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymu. Į knygos pristatymą atvyko Lazdijų rajono meras Artūras Margelis, Lazdijų seniūnijų atstovai, menininkai, švietimo ir kultūros sričių darbuotojai, Lazdijų miesto inteligentai, žurnalistai ir kita. Renginio pradžioje bibliotekos direktorė Renata Rudienė pasveikino renginio svečius ir dalyvius su knygos „Laisvės paženklinti“ pristatymu Tarptautiniame renginyje Lazdijuose. „Albumas „Laisvės paženklinti“ – tai mūsų istorijos, kultūros, etnografijos, grožio ir dailės etalonas mūsų valstybėje. Jis rodo, ką gali meno žmogus, kuris kalba dvasios ir didybės kalba“,- sakė Renata Rudienė. Sveikinimo žodį tarė Lazdijų rajono meras Artūras Margelis, kuris albumą pavadino puikia Patriotizmo ir Tautiškumo ugdymo priemone Lietuvos ir Lazdijų rajono piliečiams. Vėliau kalbėjo renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius, kuris trumpai pristatė visus tris knygos „Laisvės paženklinti“ tomus, jų leidėjus, redaktorius, kalbos tvarkytojus bei remėjus. Renginio vedėjas pristatė ir kitas „Versmės“ leidyklos knygas, kurias renginio dalyviai galėjo įsigyti renginio metu. Arūnas Dudavičius pakvietė dailininką Rimantą Dichavičių pristatyti knygos „Laisvės paženklinti“ III tomą. Rimantas Dichavičius pristatė albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo dailininkus, jų darbus, jų gyvenimo ir kūrybos trumpas istorijas. „Tenka apsispręsti – su kuo eiti. Lemiamais tautai momentais menininkui taip pat tenka spręsti – ar darbuotis prie savo asmeninių svajingų vizijų, ar įsijungti į šių dienų skaudžius ir lemiamus įvykius, pasverti veiksmusšios akimirkos vertybių skalėje, ar šiandien darau tai, ką reikia daryti, ar stoviu ten, kur reikėtų stovėti“,- labai jautriai kalbėjo albumo sudarytojas R. Dichavičius. Albumo sudarytojui skambėjo Lazdijų rajono savivaldybės meno mokyklos saksofonisto Martyno Butkausko (jo mokytojas Deimantas Pavilonis) muzikiniai kūriniai, kuriuos lydėjo gausūs renginio dalyvių aplodismentai ir gera nuotaika. Renginį apibendrino bibliotekos direktorė R. Rudienė, kuri padėkojo R. Dichavičiui ir leidyklai „Versmė“, jos vadovui Petrui Jonušui už gražius, patriotinius ir prasmingus renginius Lazdijų bibliotekoje. Direktorė visus renginio dalyvius pakvietė kavos puodeliui ir tolesnei diskusijai apie menininkus į bibliotekos trečiajį aukštą prie dzūkiško vaišių stalo. Dar akademinę valandą gėrėme kvapnią kavą, vaišinomės skaniais sumuštiniais ir klausėmės R. Dichavičiaus ir jo kolegų menininkų gyvenimo istorijų bei kūrėme planus ateičiai.

  

Kalba knygos albumo „Laisvės paženklinti" autorius R. Dichavičius

Knygos autorių R. Dichavičių sveikina Lazdijų rajono meras A. Margelis

  

Saksofonistas M. Butkauskas atlieka muzikinį sveikinimą

Bendra salės nuotrauka

  

R. Dichavičius ir bibliotekos direktorė R. Rudienė

Bendra R. Dichavičiaus ir renginio svečių nuotrauka

2016 06 09


2016 04 29

Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas Elektrėnuose

Jau 9 metai, kaip Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyksta Mažųjų leidyklų knygų mugė. 2016 m. balandžio 29 d. į šią mugę buvo pakviesta ir „Versmės“ leidykla, kur buvo pristatytos naujausios leidyklos išleistos knygos. Po mugės atidarymo Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Genė Dapkevičienė visus dalyvius, svečius pakvietė į Rimanto Dichavičiaus knygos albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymą. Bibliotekos direktorė trumpai pristatė Rimantą Dichavičių, jo sudarytą albumą „Laisvės paženklinti“ III tomą ir pakvietė kalbėti „Versmės“ leidyklos atstovą A. Dudavičių. „Albumas – tai vaizdingas pasakojimas apie šalies menininkus, kūrusius naujai atkurtos Lietuvos valstybės valstybingumo ženklus, papildomai parengti etnografiniai, tautosakos padavimai ir istoriniai paveikslai, teatriniai pastatymai, vizualiniai žanrai : vitražai, skulptūros, freskos, eskizai ir kita“,- kalbėjo renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius. Po to renginio vedėjas pristatė Valstybinės premijos laureatą, dailininką, fotografą R. Dichavičių, jo kūrybą, jo parodas Lietuvoje ir užsienyje ir pakvietė kalbėti albumo „Laisvės paženklinti“ sudarytoją R. Dichavičių. R. Dichavičius pristatė visus dailininkus, jų kūrybą skaidrėse, papasakojo keleto dailininkų trumpas gyvenimo ir kūrybos istorijas. Autorius kalbėdamas ne kartą kreipėsi į salėje esantį jaunimą, pabrėždamas laisvo žmogaus, laisvos Lietuvos galimybės – kūrybai, leidybai, laisvai minčiai reikštis. „Dailininkų sukurtas Laisvės rūbas tampa skydu, šarvais, saugančiais nuo plėšrūnų. Nuolat jaučiame bandymus rekolonizuoti kraštą – pagąsdinti, apraizgyti melu, pavergti ekonomiškai“,– kalbėjo R. Dichavičius. Vėliau kalbėjo Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, kuris jau susipažino su autoriaus albumo „Laisvės paženklinti“ I ir II tomais. Meras džiaugėsi puikiais menininkų darbais, gražinančiais Lietuvą bei rodančiais lietuvių tautos savitą, dvasinį kelią į ateitį. Meras K. Vaitukaitis padėkojo R. Dichavičiui už milžinišką darbą, rengiant ir išleidžiant „Laisvės paženklinti“ III tomą ir įteikė savivaldybės išleistą albumą apie Elektrėnus „Šviečia naktį, šviečia dieną...“ Renginio dalyviai dar ilgai bendravo su knygos autoriumi, klausėsi autoriaus įdomių pasakojimų apie menininkų kūrybą. Vėliau bibliotekos vedėja visus renginio svečius, 9-osios Mažųjų leidyklų knygų mugės atstovus pakvietė pokalbiui prie kavos puodelio. Nuoširdžiai dėkojame bibliotekos direktorei už nuoširdumą ir šiltą priėmimą renginio bei mugės metu.

2016 05 10


2016 04 28

Prano Žagario knyga „Jonavos kaimas. Tarp istorijos ir memuarų“ pristatyta Rokiškyje

2016 m. balandžio 28 d. į Prano Žagario knygos „Jonavos kaimas. Tarp istorijos ir memuarų“ pristatymą Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje atvyko knygos autorius Pranas Žagarys su šeima, Seimo narys Vytautas Saulis, istorikas, Rokiškio rajono tarybos narys Algis Kazulėnas, buvęs Žemės ūkio universiteto rektorius prof. hab. dr. Albinas Kusta, ansamblis „Gastauta“, vadovas Giedrius Viduolis ir Nida Lungienė,Rokiškio krašto muziejaus direktorė Violeta Šniokienė, Laisvės kovų istorijos muziejaus muziejininkas Andrius Dručkus, mokytojai, bibliotekininkai, Rokiškio miesto inteligentai ir kiti atstovai. Renginio pradžioje kalbėjo J. Keliuočio bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė, kuri pristatė svečius, renginio dalyvius ir džiaugėsi, kad knygos autorius Pranas Žagarys taip gražiai aprašė savo gimtinę Rokiškio krašte. Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius trumpai pristatė knygą ir pakvietė kalbėti Seimo narį Vytautą Saulį, kuriam knygą „Jonavos kaimas“ padovanojo „Versmės“ leidykla. Jisai pažymėjo, kad labai svarbu aprašyti Rokiškio rajono ar krašto miestelius, kaimus, jų žmones, tradicijas, kultūrą ir t.t. „Man patiko knygos stilius, autoriaus mintys apie kaimynų bendravimą, jų rūpesčius ir neišsipildžiusias svajones“,- sakė Vytautas Saulis. Po jo kalbėjo Rokiškio rajono tarybos narys, istorikas Algis Kazulėnas. Jisai paminėjo knygas, parašytas apie Rokiškio kraštą, dėkojo „Versmės“ leidyklai ir jos vadovui Petrui Jonušui už įdomią ir labai reikalingą knygą „Jonavos kaimas“, kuri paskatins domėtis savo gimtinės istorija, kultūra, tradicijomis bei suteiks šiame krašte gyvenantiems daugiau žinių apie Rokiškio rajone esantį Jonavos kaimą. Pirmąją renginio dalį skambiomis dainomis užbaigė ansamblis „Gastauta“. Antroje renginio dalyje kalbėjo „Gimtojo krašto“ korespondentė Aldona Minkevičienė. Ji jau anksčiau susipažino su knygos autoriumi Pranu Žagariu ir laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ paskelbė keletą straipsnių apie Prano Žagario knygą. Korespondentės nuoširdžios mintys - apie knygos autorių : labai išmintingas, kruopštus, remiasi dokumentais ir knygą „Jonavos kaimas“ – „tai puiki galimybė pažinti Jonavos kaimo kasdienybę, kaimynų santykius, jų darbus, šventes, laikotarpiu nuo 1861 iki 1953 m., bei okupantų elgesį mūsų tėvynėje“,- kalbėjo Aldona Minkevičienė. Vėliau kalbėjo Pranas Žagarys, kuris trumpai apžvelgė knygos pagrindinius skyrius, paminėjo keletą istorinių datų, atsiminimų apie savo tėvus, draugus bei susirašinėjimą su Valstybine Lietuvių kalbos komisija dėl Rokiškio krašto vietovardžių. Knygos autorius medžiagą rinko iš LVCA, VDU, Rokiškio bažnyčios ir kitų institucijų. „ Reikia rašyti ir analizuoti įvykius dabartiniu laiku, o ne po 50 ar 100 metų, kuomet viskas yra jau primiršta ir galbūt nėra aktualu‘‘ – sakė P. Žagarys. Trečioje renginio dalyje vyko atskiri pasisakymai. Kalbėjo P. Žagario mokslo draugai, Pranciškus Motuzas bei prof. hab. dr. Albinas Kusta. Jie trumpai prisiminė bendrus studijų laikus bei padėkojo knygos autoriui už gebėjimą surinkti dokumentus, prisiminimus, paruošti knygą ir ją išleisti. Po to P. Žagarį sveikino Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja Reda Kiselytė. „Už puikiai valdomą plunksną, parengtą bibliografinę rodyklę Jums suteikiama nominacija „Atmintis“,- sakė R. Kiselytė ir įteikė rožių puokštę nuo gimnazijos bendruomenės. Labai nuoširdžiai ir šiltai Praną Žagarį sveikino jo dukra Sonata Gibienė. „Tėtis mus išmokė mylėti, skaityti ir domėtis knyga. Pats tėtis visuomet buvo su knygomis, daug rašė, domėjosi istorija, žmonių gyvenimais. Mus dvi dukras ir sūnų išleido į aukštuosius mokslus, lydėjo ir padėjo eiti gyvenimo keliu. Mes visa jo šeima didžiuojamės savo tėčiu ir linkime jam stiprios sveikatos ir daug kūrybinių minčių“,- kalbėjo P. Žagario dukra Sonata Gibienė. Renginio trečią dalį užbaigė jausmingomis dainomis apie tėviškę, kaimo žmogų, nuostabią gamtą, ansamblis „Gastauta“. Renginio pabaigoje renginio vedėjas visus pakvietė įsigyti „Versmės“ leidyklos išleistų knygų, Pranas Žagarys dalijo savo autografus, o P. Žagario šeima visus vaišino skaniais sumuštiniais ir kvapnia kava. Dar ilgai bibliotekoje netilo dainos ir liejosi gera žmonių nuotaika, renginio dalyviai dalijosi renginio įspūdžiais bei kūrė planus ateičiai. „Versmės“ leidykla nuoširdžiai dėkoja J. Keliuočio bibliotekos bendruomenei už puikias sąlygas ir pagalbą organizuojant renginį. 

  

Knygos autorių P. R. Žagarį sveikina bibliotekos vedėja Alicija Matiukienė

Knygos autorių sveikina Seimo narys Vytautas Saulis

  

Koncertuoja etnografinis ansmablis „Gastauta", vadovai G. Viduolis ir N. Lungienė

Knygos autorius dalija savo autografus

  

Bendra salės nuotrauka

Pranas Žagarys su savo šeima

2016 05 10


2016 04 14

Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas Žemaičių dailė muziejuje

2016 m. balandžio 14 d. į Rimanto Dichavičiaus knygos albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymą Žemaičių dailės muziejuje atvyko knygos sudarytojas, dailininkas, fotografas, Rimantas Dichavičius, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, Švietimo skyriaus vedėjas Rolandas Raibužis, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytojai ir mokiniai, Plungės gimnazijų bendruomenių nariai, Alsėdžių gimnazijos mokytojai ir mokiniai, dailininkai, menininkai, visuomeninių, valstybinių įstaigų nariai ir kiti svečiai. Pirmoje renginio dalyje Žemaičių dailės muziejaus l. e. direktoriaus pareigas Danutė Einikienė pristatė atvykusius svečius, pakvietė meno mokyklos mokinius Austėja Viskontaitę, Eilandą Gricių, Gabrielę Zaboraitę, Brigitą Kontenytę, Editą Varapuckaitę, Juliją Šmukštaitę, Dovilę Damavičiūtę, juos rengė mokytoja Irena Urbonienė, atlikti keletą muzikinių kūrinių. Vėliau D. Einikienė sveikinimo žodžiui pakvietė Plungės rajono savivaldybės merą A. Klišonį tarti sveikinimo žodį. Meras džiaugėsi, kad knyga albumas „Laisvės paženklinti“ III tomas pristatomas Plungėje. „Tai puiki proga pakalbėti apie laisvės simbolius, jų kūrėjus bei jų darbus, skirtus Lietuvos Nepriklausomybei įprasminti“,- kalbėjo A. Klišonis. Antroje renginio dalyje renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė visus „Laisvės paženklinti“ I, II, III tomus, knygų leidėjus, redaktorius, kompiuterinių darbų atlikėjus ir kitus pagalbinininkus, kurie paruošė spaudai šiuos tris albumus „Laisvės paženklinti“. Vėliau renginio vedėjas pristatė dailininką, fotografą R. Dichavičių, jo biografinius duomenis, jo darbus ir parodų vietas, kuriose buvo surengtos R. Dichavičiaus parodos ir pakvietė kalbėti albumo sudarytoją R. Dichavičių. R. Dichavičius pristatė dailininkus, menininkus, kurie patalpinti albumo „Laisvės paženklinti“ III tome, atskleidė albumų sudarymo tikslus, labai įdomiai pristatė menininkų darbus. „Matyti, kaip tie meno kūriniai gimsta trijų kartų sinteze – seneliai, vaikai ir anūkai darbuojasi prie Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo. Priešas ženklo bijo labiau nei kalavijo, visų okupantų tikslas – sunaikinti valstybę, jos ženklus, simbolius, dvasinius orientyrus“,- kalbėjo R. Dichavičius. Renginio baigiamojoje dalyje R. Dichavičių sveikino atvykę jo kolegos – dailininkai, Žemaičių dailės muziejaus atstovai, švietimo skyriaus vedėjas R. Raibužis, kiti visuomenininkai. Rimantas Dichavičius dar ilgai dalino savo autografus įsigijusiems albumą, atsakinėjo į dalyvių klausimus, kūrė planus ateičiai, salėje vyravo puiki, kūrybinga nuotaika. R. Dichavičius, meras A. Klišonis, švietimo skyriaus vedėjas R. Raibužis ir renginio vedėjas ats. plk. A. Dudavičius kalbėjosi apie albumų panaudojimą meno mokykloje, gimnazijose dailės, istorijos, etnokultūros pamokose. Taip pat kalbėta apie grožio, kultūros ir dailės įtaką jauno žmogaus ugdymo procese, o juk albume „Laisvės paženklinti“ apie tai kalbama ir pristatoma nuo pat pirmo knygos albumo puslapio. Vyriausia rinkinių saugotoja, dabartiniu metu l. e. muziejaus direktoriaus pareigas D. Einikienė visus renginio svečius pakvietė puodeliui kavos ir pokalbiui apie dailę, meną muziejaus patalpose.

  

Kalba muziejaus l. e. direktoriaus pareigas Danutė Einikienė

Oginskio meno mokyklos mokiniai atlieka muzikinį sveikinimą

  

.Susirinkusius sveikinas Plungės r. savivaldybės meras Audrius Klišonis

R. Dichavičių sveikina švietimo skyriaus vedėjas Rolandas Raibužis

  

Kalba knygos sudarytojas R. Dichavičius

Pačio jauniausio renginio dalyvio sveikinimas R. Dichavičiui

  

R. Dichavičius pasirašo albume ,,Laisvės paženklinti" III tome

Ats. plk. A. Dudavičius, švietimo skyriaus vedėjas R. Raibužis ir meras A. Klišonis diskutuoja apie ateities planus ir albumo panaudojimą jaunimo ugdymo procese

Bendra salės nuotrauka

2016 04 22


2016 03 31

Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ramovėje

2016 m. kovo 31 d. susitikti su dailininku, fotografu, Valstybinės premijos laureatu Rimantu Dichavičiumi susirinko Akademijos bendruomenės nariai, viršininkas plk. Raimundas Matulaitis, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Edita Radvilavičiūtė Utarienė, profesorius, tapytojas Giedrius Kazimierėnas, dailininkas Vaidila Liudvikas Gedminas, Vilniaus Edukologijos universiteto istorijos fakulteto dekanas prof. Eugenijus Jovaiša, Vilniaus mokymo įstaigų bibliotekininkai, Vilniaus miesto inteligentai, Akademijos bibliotekos bičiuliai. Renginio pradžioje įžanginį žodį tarė Akademijos bibliotekos vedėja Dalia Juodienė, kuri pristatė atvykusius svečius, labai nuoširdžiai kalbėjo apie R. Dichavičiaus kūrybą. Knygą albumą „Laisvės paženklinti“ III tomą apibūdino, kaip Lietuvos istorijos, dvasios metraštį ir labai reikalingą šiandienos Lietuvos piliečiams. Po jos kalbėjo plk. R. Matulis, kuris pasidžiaugė, kad toks renginys vyksta Lietuvos karo akademijoje. Pirmoje renginio dalyje kalbėjo dailininkų sąjungos pirmininkė E. Utarienė.Ji padėkojo R. Dichavičiui už puikų darbą, kuris atgulė į tris „Laisvės paženklinti“ tomus ir įteikė gražią puokštę gėlių, linkėdama daug kūrybinių minčių bei sveikatos. Po E. Utarienės kalbėjo buvęs Lietuvos kariuomenės vyriausiasis dailininkas V. L. Gedminas, kuris daug padarė, kad šių dienų karininkai, kariai, galėtų pasipuošti gražia uniforma, kurią papildo įvairūs ženklai, antsiuvai, antpečiai ir kita. Daug gražių žodžių apie dailininką V. L. Gedminą išsakė renginio dalyviai. V. L. Gedminas karinės heraldikos, atributikos meistras, nors pats dailininkas apie savo darbus kalbėjo kukliai. Antroje renginio dalyje renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius trumpai pristatė visus tris albumus „Laisvės paženklinti“, jų leidėjus, redaktorius, konsultantus, maketuotojus ir remėjus. Po to pristatė dailininką R. Dichavičių, jo gyvenimo ir kūrybos kelią, parodas, darbus ir pakvietė kalbėti patį Rimantą. R. Dichavičius pristatė III tomą „Laisvės paženklinti“, tome esančius dailininkus, menininkus, jų kūrybą, jų pasiaukojamą darbą Tėvynei Lietuvai. Knygos autorius pasidalino su renginio dalyviais Laisvės idėjomis, kūrybinėmis mintimis, papasakojo apie Juodojo komunizmo knygą, atskleidė daug meno paslapčių. Knygos autorių muzikiniais kūriniais pasveikino kariūnų ansamblis „Vytis“. Trečioje renginio dalyje knygos sudarytoją R. Dichavičių sveikino prof. E. Jovaiša, doc. dr. Romas Batūra, Akademijos bibliotekos vedėja D. Juodienė ir kiti mūsų tautiečiai. Pasibaigus sveikinimams, renginio vedėjas visus susirinkusius pakvietė kavos puodeliui ir individualiems pokalbiams su knygos autoriumi bei svečiais. Pasibaigus renginiui dar akademinę valandėlę visi nuoširdžiai bendravo, Rimantas dalijo autografus, renginio dalyviai dalijosi renginio įspūdžiais ir kūrė planus ateičiai.

  

Visi trys albumo „Laisvės paženklinti" tomai

Kalba LKA bibliotekos vedėja D. Juodienė

  

Renginio dalyvius sveikina Akademijos viršininkas plk. R. Matulis

Rimanto Dichavičiaus darbus vertina dailininkų sąjungos pirmininkė E. Utarienė

  

Apie Rimanto darbus kalba prof. G. Kazimierėnas

Trečio tomo dailininkus pristato pats albumo sudarytojas R. Dichavičius

  

.Renginio dalyvius sveikina kariūnų ansmablis „Vytis"

Albumo sudarytoją sveikina prof. E. Jovaiša

  

Apie būtinybę Vilniaus centre įsteigti muziejų, kuriame rastų vietą visų trijų albumų dailininkai ir tuo būdu reprezentuotų Lietuvos dailę ir meną, kalba doc. dr. E. Batūra

„Versmės" leidyklos išleistos knygos

Įsigijusiems knygas Rimantas noriai dalijo savo autografus

2016 04 05


2016 03 10

Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas Vilniuje

2016 m. kovo 10 d. į susitikimą su knygos albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo sudarytoju atvyko R. Dichavičiaus bičiuliai profesoriai Antanas Andrijauskas, Dalia Matulaitė, Romualdas Grigas, Laima Tubelytė-Kriukelienė, Artūras Šlipavičius, Gediminas Radzevičius, Nerijus Baublys, Vaidila Liudvikas Gedminas ir daugelis kitų. Taip pat atvyko švietimo, mokymo institucijų atstovai, LMA nariai, visuomeninių organizacijų, Politinių kalinių ir tremtinių nariai, Vilniaus seniūnijų vadovai, gyventojai, dvasiškiai ir daugelis, kurie pažįsta albumo sudarytoją R. Dichavičių. Įžanginį žodį tarė LMA skyriaus Menininkų rūmai vedėja Aldona Daučiūnienė, kuri padėkojo renginio organizatoriams „Versmės“ leidyklai, vadovui Petrui Jonušui bei LMA vadovui prof. Valdemarui Razumui. A. Daučiūnienė nuoširdų padėkos žodį tarė R. Dichavičiui už puikų enciklopedinį leidinį „Laisvės paženklinti”, kuris taip simboliškai pristatomas Kovo 11-osios išvakarėse. Vėliau renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė albumą knygą „Laisvės paženklinti“ III tomą, jo sudarytoją, redaktorius, kompiuterinių darbų atlikėjus, rėmėjus ir kita. Albumas skirtas Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams, todėl tylos minute buvo pagerbti visi politiniai kaliniai, tremtiniai žuvę ar mirę tremtyje, lageriuose, kitose vietose. Pirmoje renginio dalyje R. Dichavičiaus kūrybą, albumus „Laisvės paženklinti“ vertino profesoriai Antanas Andrijauskas, Dalia Matulaitė, Romualdas Grigas, kurie labai šiltai ir vaizdžiai kalbėjo apie dailininkus sukūrusius valstybės rūbą ir taip įtvirtinusiems Lietuvos nepriklausomybę. Pirmos renginio dalies pabaigoje koncertavo Sveikatos mokslų universiteto, Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“, vadovė Daiva Bradauskienė. Antroje renginio dalyje kalbėjo R. Dichavičius, kuris pristatė albume „Laisvės paženklinti“ III tome esančius dailininkus, menininkus, jų kūrybą, jų pasišventimą sunkiame, bet prasmingame darbe. „Jie negailėdami savo sveikatos dirba iš visų jėgų, turėdami tikslą, kuo prasmingiau įtvirtinti Lietuvos vardą mūsų Tėvynainių, LR piliečių širdyse ir pasaulyje“,- kalbėjo R. Dichavičius.
Antros renginio dalies pabaigoje dainavo folkloro ansamblis „Kupolė“. Trečioje renginio dalyje R. Dichavičių sveikino bendražygiai, bendraminčiai ir visi, kuriems rūpi Lietuvos ateitis, jos dvasingumo rūbas, meninis ir estetinis vaizdas. Renginio pabaigoje buvo sugiedotas LR himnas, o renginio vedėjas visus menininkus, dailininkus pakvietė bendrai nuotraukai. Po to visus renginio dalyvius pakvietė kavos puodeliui, bendravimui su albumo sudarytoju Rimantu Dichavičiumi, kuris noriai dalijo savo autografus ir šiltai bendravo su renginio dalyviais bei dailininkais. Dar ilgai LMA konferencijų salėje netilo diskusijos apie albumą „Laisvės paženklinti“, žmonės šurmuliavo prie kvapnios kavos puodelio, dalijosi patirtais įspūdžiais ir kūrė planus ateičiai.

  

Dailininkas, albumo sudarytojas R. Dichavičius

Renginio dalyvius sveikina Menininkų rūmų vedėja A. Daučiūnienė

  

R. Dichavičiaus albumus vertina prof. A. Andrijauskas

Kalba prof. D. Matulaitė

  

Bendra salės nuotrauka

LR Himną gieda folkloro ansamblis ,,Kupolė" ir renginio dalyviai

  

Albumo sudarytoją sveikina vyr. Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas

R. Dichavičius pasirašinėjo visiems, kurie įsigijo albumą ,,Laisvės paženklinti"

Bendra dailininkų, menininkų nuotrauka su albumo sudarytoju R. Dichavičiumi

2016 03 21


2016 02 15

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymas Kaune

2016 m. vasario 15 d. į Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Vitebsko filialo konferencijų salę paminėti Vasario 16-osios rinkosi Eigulių seniūnijos, Kaunėnų bendruomenės centro, VDU Rasos gimnazijos bendruomenės nariai, VDU studentai, Kauno miesto inteligentai, visuomenininkai, bibliotekininkai. Renginio programoje numatyta – pranešimas tema „1918 m. Vasario 16-oji“ ir „Versmės“ leidyklos, vadovas Petras Jonušas, išleistos Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymas. Pirmoje renginio dalyje sveikinimo žodį tarė Seimo narys, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys, renginio globėjas prof. Arimantas Dumčius. Jis sveikinimo kalboje pabrėžė Vasario 16-osios reikšmę Lietuvos valstybės atkūrimo procese, džiaugėsi, kad į renginį sugūžėjo Tėvynės patriotai, Vitebsko bibliotekos bičiuliai, draugai, knygos mylėtojai. Po jo pasisakymo, pranešimą apie Vasario 16-ąją skaitė ats. plk. Arūnas Dudavičius. Jisai priminė susirinkusiems, kad būtina šia proga prisiminti 1918 m. Vasario 16-osios ir 1949 m. Vasario16-osios signatarus, Nepriklausomybės aktą, LLKS Tarybos deklaraciją bei šių dviejų datų svarbą Lietuvos Valstybingumui ir jo tęstinumui šiandien. Buvo parodytos signatarų nuotraukos, prisimintos jų biografijos bei aptarti signatarų nuveikti darbai. Vėliau VDU Rasos gimnazijos moksleivis atliko keletą muzikinių kūrinių, kurie leido renginio dalyviams truputį pailsėti po pranešimo ir susikaupti knygos „Likimo išbandymai“ pristatymui. Antroje renginio dalyje kalbėjo Kauno IX forto muziejaus ekskursijų vadovas, VDU magistrantas, istorikas Deimantas Ramanauskas, kuris pasidžiaugė knyga „Likimo išbandymai“ bei minėjo, kad šią knygą jau yra perskaitę kelios dešimtys jo kurso draugų. „J. Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ svarbi visiems, o ypač jaunimui. Šių laikų jaunimas yra labai sumaterialėjęs, pilietiškai nesusipratęs. Todėl jiems reikia sukrėtimų, tokių, kuriuos galima patvirtinti skaitant knygą „Likimo išbandymai“. Ši knyga yra paminklas, kurį reikėtų įtraukti į Lietuvos literatūros aukso lobyną ir lietuvių kalbos mokymosi programą“,- sakė Deimantas Ramanauskas. Po jo kalbėjo knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė, kuri trumpai apžvelgė knygos gimimo istoriją, paminėjo artimuosius, kurie palaikė knygos atsiradimą, rašymo darbus, finansiškai parėmė knygos išleidimą (1-ąją knygos laidą). „Mano tikslas, kad knyga pasiektų Lietuvos visuomenę, jaunimą, kad lietuvis suprastų, kokius sunkumus teko mums, politiniams kaliniams, patirti ir kaip Tėvynės meilė mus palaikė sunkiausiomis akimirkomis lageriuose, Norilsko sukilime ir jau sugrįžus į okupuotą Sovietų Lietuvą“, – sakė knygos autorė Joana. Vėliau kalbėjo knygos sudarytojas, profesorius Juozas Mureika, kuris trumpai apžvelgė knygos vertintojų – prof. Viktorijos Daujotytės, prof. Romualdo Grigo, VEU Garbės daktarės Jūratės Statkutės de Rosales mintis bei pastebėjimus apie knygą – Joanos poetišką stilių, jos perteiktus išgyvenimus, autentiškas mintis, emocinį užtaisą bei norą gyventi ir sugrįžti į Tėvynę. Renginio pabaigoje kalbėjo bibliotekos vedėja Rita Noreikienė, kuri padėkojo atvykusiems svečiams, įteikė gėlių bei visus pakvietė kavos puodeliui ir bendrai nuotraukai. Dar ilgai salėje girdėjosi pašnekesiai apie Tėvynę, Vasario 16-ąją, apie knygą „Likimo išbandymai“. Renginio dalyviai vaišinosi skania kava ir arbata bei kūrė planus ateičiai.
Renginio dalyvės VDU magistrantės, istorikės Gretos Kučinskaitės keletas minčių apie renginį: „Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos pristatymas Kaune simboliškai persipynė su Vasario 16-osios minėjimu ir apjungė kelių kartų patirtis – skaudžiai išgyventą tėvynės nelaisvę. 2016 m. vasario 15 d. „Vitebsko“ padalinyje vykęs renginys – tai renginys apie dvasios milžinus – 1918 m. ir 1949 m. Vasario 16-osios signatarus bei Norilsko politinių kalinių sukilimo dalyvės Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės likimo išbandymus. Jauki bibliotekos atmosfera, atsargos pulkininko Arūno Dudavičiaus pranešimas apie Vasario 16-osios signatarus, Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės prisiminimų nuotrupos, kurias ji patyrė tremtyje, Deimanto Ramanausko pastebėjimai, muzikiniai smuiko intarpai, eilės Lietuvai ir gausus susirinkusių būrys atskleidė, jog statome katedrą savyje kaip valstybės ir tautos simbolį, jungiantį ir telkiantį dvasiškai.“

  

Renginio dalyvių nuotrauka

Knygos autorė Joana Ulinauskaitė Mureikienė ir prof. Juozas Mureika

  

VDU gimnazijos moksleivio muzikiniai akordai

Knygą vertina Deimantas Ramanauskas

Kalba knygos autorė Joana

Renginio dalyvius sveikina prof. Arimantas Dumčius

Renginio organizatorių bendra nuotrauka, priekyje iš kairės knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė ir bibliotekos vedėja Rita Noreikienė

2016 03 02


2016 01 13

Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymas Panevėžyje

Į susitikimą su knygos albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo, sudarytoju, valstybinės premijos laureatu, dailininku, fotografu Rimantu Dichavičiumi atvyko Panevėžio savivaldybės mero pavaduotojas Petras Luomanas, Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Panevėžio skyriaus nariai, Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkės su direktore Violeta Šukaitiene, mokyklų mokytojai, visuomeninių organizacijų atstovai ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bendruomenės nariai. Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė renginio svečius, pakvietė renginio dalyvius pagerbti 1991 m. sausio 13-ąją žuvusius tylos minute. Renginio vedėjas perskaitė žuvusiųjų vardus ir pavardes bei pademonstravo žuvusiųjų nuotraukas. Vėliau renginio vedėjas trumpai pristatė albumo – knygos „Laisvės paženklinti“ II tomą, jo sudarytojus, redaktorius, remėjus ir kita. Pirmoje renginio dalyje kalbėjo vicemeras Petras Luomanas, kuris padėkojo knygos sudarytojui R. Dichavičiui ir „Versmės“ leidyklai, vadovui Petrui Jonušui už albumą, skirtą Lietuvos dailininkams, savo kūryba prisidėjusiems prie Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo. Antroje renginio dalyje kalbėjo knygos sudarytojas R. Dichavičius, kuris pristatė albume „Laisvės paženklinti“ II tome esančius dailininkus, menininkus ir jų darbus. „Dailininkai sukūrė valstybės rūbą – ženklus, ordinus, paminklus, uniformas, vitražus, tautosakinius padavimus, paveikslus, bareljefus, pinigus, miestų ir miestelių herbus ir kita. Jeigu to būtų nepadarę mūsų garsūs menininkai, nebūtų ir mūsų valstybės“, – sakė R. Dichavičius. Juk meno kalba pateikti ženklai, jų sistemos – tai savęs, savo valstybės ir tautos idealų identifikavimas vizualine, plastine kalba. Trečioje renginio dalyje kalbėjo Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, kuri padėkojo už pakvietimą dalyvauti renginyje ir pasidžiaugė knygos – albumo sudarytoju R. Dichavičiumi ir jo gebėjimu įdomiai, prasmingai ir nuoširdžiai pristatyti dailininkų darbus, jų biografijas, jų požiūrį į valstybę, gyvenimą ir kūrybines galias. Po jos kalbėjo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kultūrinių renginių organizatorė Elvyra Pažemeckaitė, kuri padėkojo „Versmės“ leidyklai už gražų bendradarbiavimą organizuojant įdomius ir prasmingus renginius. „Sausio 13-ąją mūsų Laisvės dieną, labiausiai tinka pristatyti šį puikų albumą „Laisvės paženklinti“ II tomą, kuriame valstybė atsiveria visu didingumu ir grožiu“, – kalbėjo E. Pažemeckaitė. Tokių renginių reikia Panevėžio visuomenei, kuri šį kartą nebuvo itin gausi. Renginio pabaigoje renginio vedėjas pacitavo lietuvių rašytojo, dramaturgo, prozininko Kazio Sajos žodžius: „Vienos knygos per maža, kad būtų galima suminėti visus buvusius ir tebekuriančius dailiųjų menų meistrus, prilygstančius geriausiems lietuvių rašytojams, muzikams ir teatralams. Jų darbai teikia vilties, kad nedidelė, tačiau dideliu laisvės troškimu paženklinta mūsų tauta ateityje garbingai įveiks bet kokius naujųjų laikų išbandymus ir drąsiai sutiks naujus iššūkius. Kuo didesnė viltis, tuo stipresnė valia ir troškimas išlikti, būti ir didžiuotis, kad esame lietuviai“ ir visus renginio dalyvius pakvietė puodeliui kvapnios kavos bei tolesnei diskusijai apie knygą su R. Dichavičiumi. R. Dichavičius noriai dalino savo autografus renginio dalyviams ir dalijosi savo prisiminimais apie pasaulines parodas, kūrybinius sumanymus bei atskleidė jau parengęs trečiąjį „Laisvės paženklinti“ tomą.

Renginio vedėjas ats. plk. A. Dudavičius demonstruoja nuotraukas žuvusiųjų 1991 m. sausio 13-ąją

Knygos-albumo autorius R. Dichavičius
  

Renginyje kalba G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kultūrinių renginių organizatorė E. Pažemeckaitė šalia jos Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė V. Šukaitienė

Bendra salės nuotrauka

2016 01 21


2015 12 15

Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymas Kaune

Į knygos albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą Kauno įgulos karininkų ramovėje atvyko pats albumo sudarytojas, dailininkas, fotografas Rimantas Dichavičius, Ramovės viršininkas mjr. Donatas Mazurkevičius, Kauno rajono Vilkijos gimnazijos ir Kauno „Saulės“ gimnazijos moksleiviai, mokytojai, Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko ir plk. Juozo Vitkaus inžinerinio bataliono atstovai, skautai, šauliai, partizanai, tremtiniai ir politiniai kaliniai, visuomeninių organizacijų, bibliotekų, muziejų atstovai, Kauno miesto inteligentai. Pirmoje renginio dalyje renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė renginio svečius, knygos sudarytoją, redaktorius, leidėjus. Renginio vedėjas visiems susirinkusiems perdavė „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo Kalėdinius sveikinimus, trumpai pristatė „Versmės“ leidyklos knygos. Po to kalbėjo Ramovės viršininkas mjr. Donatas Mazurkevičius, kuris savo kalboje akcentavo dailės ir meno svarbą Tautos gyvenime, ir kiekvieno Lietuvos piliečio ugdymo procese. Jisai minėjo Ramovėje esančius dailės ir meno kūrinius, jų reikšmę Lietuvos kariuomenės formavimuisi, dvasingumo ugdymui, tradicijų puoselėjimui. Antroje renginio dalyje kalbėjo knygos albumo sudarytojas Rimantas Dichavičius, kuris susirinkusiems pristatė albumo „Laisvės paženklinti“ II tomą. R. Dichavičius trumpai apžvelgė menininkus, jų darbus, apibūdino visas meno ir dailės rūšis esančias albume. Albumas skirtas Lietuvos dailininkams sukūrusiems Laisvės „rūbą“ ir juo paženklinusiems atkurtą Lietuvos valstybę. Tas rūbas – tai simboliai ir raiškūs ženklai, heraldika, paminklai, visų žanrų meno kūriniai – sakė R. Dichavičius. Baigus albumo pristatymą ir diskusiją, susirinkusiems koncertavo Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“, vadovė Daiva Bradauskienė. Salėje skambėjo dainos tremties ir partizaninio karo tema. Pasibaigus renginiui, svečiai ir renginio dalyviai rinkosi Ramovės Vytauto menėje, kur visų laukė kvapni arbata ir kava.

Vytauto menėje skambėjo „Kupolės“ dainos, vyko diskusija su knygos sudarytoju, renginio dalyviai tarpusavyje dalijosi renginio įspūdžiais, sveikino vienas kitą su artėjančiomis Šv. Kalėdomis bei grožėjosi Menės židinio liepsna. Prieš renginį mjr. Donatas Mazurkevičius ir ats. mjr. Gediminas Reutas gimnazistams ir mokytojams organizavo ekskursiją po Kauno įgulos karininkų ramovę, o pasibaigus renginiui visiems norintiems dar kartą aprodė Karininkų ramovę, supažindino su jos istorija bei dabartinėmis tradicijomis. Visi ekskursijos dalyviai nuoširdžiai dėkojo Ramovės viršininkui mjr. D. Mazurkevičiui ir jo komandai už šiltą priėmimą. Nuoširdų ačiū Ramovėje besidarbuojantiems taria ir „Versmės“ leidykla. Iki naujų susitikimų šioje kariuomenės šventovėje.

  

Renginio vedėjas ats. plk. A. Dudavičius

Bendra renginio dalyvių nuotrauka
  

Kalba Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas mjr. D. Mazurkevičius

Albumą „Laisvės apženklinti" pristato dailininkas, fotografas R. Dichavičius

 

2015 12 22


2015 11 12

Prof. R. Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymas Varėnoje

Profesoriaus, sociologo, filosofo ir tautotyrininko Romualdo Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymo renginyje 2015 m. lapkričio 12 d. Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje dalyvavo knygos autorius, Varėnos r. Savivaldybės meras Algis Kašėta, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos istorijos mokytojas Eimantas Vitkauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Liudas Tamulevičius, Varėnos rajono seniūnijų seniūnai, mokymo įstaigų vadovai ir mokytojai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, bibliotekininkai, Varėnos miesto visuomenės nariai, rajono gyventojai. Renginys prasidėjo Dzūkiška daina, kurią atliko Varėnos Jadvygos Čiurlionytės meno mokyklos mokytoja Vaida Naruševičiūtė. Renginio svečius ir dalyvius pristatė Varėnos bibliotekos kultūrinių ir edukacinių projektų, renginių, parodų organizatorė Vita Žibėnienė ir perdavė žodį renginio vedėjui ats. plk. Arūnui Dudavičiui. Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius trumpai supažindino susirinkusius renginio dalyvius su knygos leidėjais – „Versmės” leidykla, vadovas Petras Jonušas ir „Diemedžio” leidykla, vadovas Danas Kaukėnas. Po to pristatė knygos turinį, tiražus bei kokiose vietose knyga jau buvo pristatyta Lietuvoje. Pirmoje renginio dalyje knygos autorių R. Grigą pasveikino Varėnos r. meras A. Kašėta, kuris pasidžiaugė, kad tokia įdomi knyga pristatoma Varėnos bibliotekoje, palinkėjo kūrybinių minčių bei įteikė knygą „Perlojos istorija”. Po mero kalbėjo knygos autorius R. Grigas. Jisai palietė tokias pagrindines temas – Lietuvos piliakalniai, Lietuvių tautos išlikimo veiksniai, Lietuvių emigracijos mąstai, Valdžios atotrūkis nuo visuomenės, Tautos kokybinis virsmas, vertybių sistema, nacionalinis sąmoningumas ir kita. „Baugu, kad Lietuvos neištiktų Prūsijos, kurios žemės šiandien priklauso Rusijos Federacijos sričiai, likimas. Kita vertus, jei išliks tik Lietuvos vardas, bet nebebus dvasinės kultūros – nebeliks autoriteto, į kurį būtų galima atsiremti. Mat didžiausias gyvenimo lobis – protėvių kultūra ir jų dvasia, kurią turime išsaugoti ne tik ateities kartoms, bet ir Pasauliui. Susirinkę renginio dalyviai uždavė daug klausimų istorijos, kultūros, etnokultūros bei dabarties kylančių Lietuvoje problemų temomis“,- kalbėjo knygos autorius.
Pirmos renginio dalies pabaigoje skambėjo Varėnos politinių kalinių ir tremtinių ansamblio „Viltis” dainos, ansamblio vadovė Gražina Kuodienė. Antrą renginio dalį pradėjo Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos istorijos mokytojas Eimantas Vitkauskas, kuris nuosekliai pagal knygos turinį apžvelgė temas, skyrius, istorinius įvykius, jų problematiką. Įgudusia mokslininko ir rašytojo ranka parašytoje knygoje gausu ne tik skaitytojo smalsumą žadinančios informacijos. Dėmesį patraukia puikiai valdoma gilios ir emocionalios minties intriga. Tai knyga, skatinanti ne tik mąstyti apie lietuvių tautą ir ją supantį pasaulį. Ji tarsi gyvybės eliksyras, padedantis lietuviams vertinti ne tik savo, bet ir kitų elgesį, ypač tų, kurie turi daugiau galių ir įtakos. E. Vitkauskas susirinkusiems papasakojo, kad gimnazijos moksleiviai labai susidomėjo knyga. Mokytojas galvoja knygą ir jos atskiras temas naudoti moksleivių ugdomąjame procese. Antros dalies pabaigoje ansamblio „Viltis” dalyvės padainavo dar keletą dainų apie Lietuvos partizanus. Renginio baigiamojoje dalyje kalbėjo bibliotekos Kultūrinių ir edukacinių projektų, renginių, parodų organizatorė Vita Žibėnienė, kuri padėkojo leidyklų „Versmės” ir „Diemedžio” vadovams, knygos autoriui R. Grigui, istorijos mokytojui E. Vitkauskui ir ansamblio „Viltis” dalyvėms ir visiems svečiams įteikė gėlių. V. Žibėnienė visus renginio dalyvius pakvietė pabendrauti prie kavos puodelio bei aptarti tolesnį leidyklų, knygų autorių ir bibliotekos bendradarbiavimą. Renginio dalyviai noriai diskutavo su knygos autoriumi, kuris dalijo savo autografus, bibliotekoje skambėjo daina ir smelkėsi gera nuotaika. Dar ilgai bibliotekoje vyko diskusijos apie knygą, tautos istoriją bei kultūrą.

Romualdas Grigas įteikia savo knygą Varėnos rajono savivaldybės merui A. Kašėtai
Dainuoja Jadvygos Čiurlionytės meno mokyklos mokytoja V. Naruševičiūtė
Bibliotekos salėje renginio dalyviai Kalba knygos autorius prof. R. Grigas, šalia istorijos mokytojas E. Vitkauskas
Dainuoja politinių kalinių ir tremtinių ansmablis „Viltis" Knygos autorius dalija autografus renginio dalyviams

2015 11 17


2015 10 15

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymas Radviliškyje

Į susitikimą su knygos „Likimo išbandymai“ autore Joana Ulinauskaite-Mureikiene atvyko Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Justė Venckutė, Lizdeikos gimnazijos istorijos mokytoja-metodininkė Ana Savickienė, muzikos mokyklos mokytoja Vera Silickaja ir jos auklėtinė Viktorija Domrina, rajono bibliotekos filialų darbuotojos, mokyklų bendruomenių atstovai, gimnazistai, šauliai, savanoriai, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkė Stasė Janušonienė bei sąjungos atstovai, visuomeninių organizacijų nariai, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovai, Radviliškio bibliotekos bičiuliai. Renginys prasidėjo muzikos mokyklos auklėtinės Viktorijos Domrinos muzikiniu sveikinimu, G. Kuprevičiaus Preliudu M. K. Čiurlioniui atminti. Po muzikinio sveikinimo bibliotekos renginių vedėja Vilma Merkytė pristatė atvykusius svečius ir perdavė renginio vedimą ats. plk. Arūnui Dudavičiui. Renginio vedėjas visus susirinkusius pasveikino „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo vardu, trumpai pristatė pačią knygą, jos redaktorius, dailininkus, maketuotojus, knygos „Likimo išbandymai“ tiražus ir jos pristatymo vietas Lietuvoje (knyga pristatyta jau 22 kartus įvairiose Lietuvos vietose). Po to renginio vedėjas pakvietė visus dalyvius pagerbti tylos minute žuvusius ir mirusius karininkus, partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. Vėliau kalbėjo Radviliškio savivaldybės atstovė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Justė Venckutė, kuri pasveikino taip gausiai susirinkusią Radviliškio visuomenę ir atvykusius renginio svečius. Pirmoje renginio dalyje įspūdžiais apie knygą dalijosi Lizdeikos gimnazijos istorijos mokytoja-metodininkė Ana Savickienė, kuri citavo knygoje J. Ulinauskaitės-Mureikienės mintis apie vaikystę, nuostabią Lietuvos gamtą, Tarpukario mokytojų ir mokinių gražų bendradarbiavimą bei Joanos Golgotos kelią iš Kauno iki Norilsko sukilimo. „Šią knygą naudosiu istorijos pamokose ir klasės valandėlėse, kaip gyvenimo prasmės ir dvasinės stiprybės liudijimą‘‘ – sakė A. Savickienė. Po jos kalbėjo knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, kuris savo kalboje akcentavo knygoje esančius įvairių kultūrologų atsiliepimus, vertinimus bei naujausias knygos įžvalgas. „Kalbame ne apie padarytą, o apie patirties tikrumą, autentiškumu paremtą knygą. Tai jos stiprybė. Skaičiau šią knygą jausdama kaip tik tą išskirtinę jos savybę, gyvenimo vertės ir prasmės liudijimą“ (ištrauka iš knygoje „Likimo išbandymai“ pateikto Viktorijos Daujotytės, literatūrologės, akademikės, profesorės vertinimo). Profesorius Juozas Mureika labai gražiai ir poetiškai įvardijo Tėvynės meilę, patriotizmą, pasiaukojimą savo artimui, savo kalboje akcentavo krikščioniškąsias vertybes bei jų vaidmenį jauno žmogaus ugdymo procese. J. Mureika bibliotekai padovanojo savo parengtas knygas – „Pajaustos mintys“ ir „Technikos filosofijos įvadas“. Šias gražias profesoriaus J. Mureikos mintis palydėjo V. Domrinos muzikinis kūrinys, O. Baliukevičienės „Bangos‘‘. Antroje renginio dalyje kalbėjo ir savo atsiminimais dalijosi knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė. Jinai savo kalboje apžvelgė lemtingus gyvenimo posūkius, Golgotos kelią, Norilsko sukilimo ypatybes, latvių, estų, ukrainiečių, rusų bei kitų tautybių kalėjusių žmonių bendradarbiavimą, sunkiausiais gyvenimo momentais – Kaip išlikti žmogumi, kai Tu esi niekinamas, verčiamas dirbti 40 laipsnių šaltyje, tau grasinama ginklu, verčiama gyventi badmiriu, tyčiojamasi iš tavo žmogiško orumo ir t.t. Vėliau Vaižganto gimnazijos moksleiviai uždavė knygos autorei iš anksto parengtus klausimus : Kokius vaikystės atsiminimus saugote? Kokius prisiminimus apie lagerio sunkumus saugote savo atmintyje? Kas padėjo išgyventi, išlikti tokioje vergovėje? Kokius bendražygius prisimenate, kiek dar yra jų likę Lietuvoje? Pasibaigus klausimams iš auditorijos keletą minčių tarė Norilsko lageryje kalėjęs politinis kalinys Alfonsas Litinskas. Po to J. Ulinauskaitę-Mureikienę sveikino Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Radviliškio skyriaus pirmininkė Stasė Janušonienė, bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, kuri padėkojo renginio svečiams už gražų ir prasmingą knygos pristatymą, kvietė ir toliau bendradarbiauti pristatant „Versmės“ leidyklos naujausias knygas. Taip pat Joaną sveikino Radviliškio mokyklų mokytojai, gimnazistai, šauliai bei kiti renginio dalyviai. Dar ilgai dalis renginio dalyvių šnekučiavosi prie kavos puodelio, skambėjo V. Domrinos pianino klavišai, knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė noriai dalijo autografus bei dalijosi prisiminimais apie knygą su renginio dalyviais, svečiais, moksleiviais.

  

Koncertuoja Radviliškio muzikos mokyklos moksleivė Viktorija Domrina

Renginio svečius sveikina Radviliškio savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Justė Venckutė

  

Kalba Lizdeikos gimnazijos istorijos mokytoja Ana Savickienė

Knygos vertinimus pristato prof. Juozas Mureika

  

Knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė

Vaižganto gimnazijos moksleivės klausimas knygos autorei

  

Renginio svečiams dėkoja bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė

J. Ulinauskaitė-Mureikienė ir prof. J. Mureika dalija autografus.

Renginio dalyviai

2015 10 20


2015 09 24

Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymas Plungėje

Dar gerokai anksčiau, prieš knygos – albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą, Plungės rajono savivaldybės švietimo skyriaus kvietimu, vyko susitikimas ir pokalbis su dailininku, fotografu Rimantu Dichavičiumi. Į šį susitikimą buvo pakviesti Plungės mokymo įstaigų mokytojai ir mokiniai. Šiame susitikime sveikinimo žodį tarė švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Gricevičienė. Po jos pokalbį-diskusiją organizavo ir vedė pats autorius R. Dichavičius. Jisai papasakojo savo gyvenimo kelią ir kaip pasirinko menininko profesiją. Pats gyvenimas išmokė pažinti žmogų, gamtą, meną ir fotografiją, kalbėjo susirinkusiems autorius. Pokalbio metu R. Dichavičius akcentavo meno, dailės, grožio, meilės suvokimą bei atidumą vienas kito darbams, mintims ir pasiekimams. Pokalbio diskusijos metu gimnazistai ir mokytojai uždavė keletą klausimų apie žmogaus profesiją, požiūrį į gyvenimą, tremties išgyvenimus ir kita. Pasibaigus susitikimui R. Dichavičius parodė keletą savo dailės darbų, noriai bendravo su švietimo bendruomenės atstovais, diskutavo leidybos klausimais. Į pagrindinį renginį, knygos-albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą atvyko Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, švietimo skyriaus vedėjas Rolandas Raibužis, Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios dekanas, klebonas Julius Meškauskas, viešosios bibliotekos direktorė Genovaitė Žiobakienė, savivaldybės, švietimo, kultūros įstaigų bendruomenė, visuomeninių organizacijų atstovai ir t.t. Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius trumpai pristatė renginio organizatorius – Plungės r. savivaldybę ir „Versmės“ leidyklą bei perdavė nuoširdžiausius sveikinimus nuo „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo. Po to koncertavo Mykolo Oginskio meno mokyklos ansamblis – koncertmeisterė, mokytoja Romena Bernotienė, moksleiviai – Laima Paplauskaitė, Elija Širvinskaitė, Rokas Smulkys, Ignas Baltuonė, Mykolas Mažukna, Gintarė Prialgauskaitė, Guoda Dužinskytė, Jonė Virbickaitė ir Adomas Gedvilas. Smuikininkų ansamblis atliko du kūrinius: M. Oginskio polonezą „Atsisveikinimas su tėvyne“ ir Oskaro Petersono „Himnas laisvei“. Sveikinimo žodį tarė Plungės r. savivaldybės meras Audrius Klišonis, kuris pažymėjo menininko R. Dichavičiaus didelį indėlį į albumo „Laisvės paženklinti“ sudarymą, jo atsidavimą kūrybai, pažymėjo Žemaitijos krašto dailininkų biografijas, darbus, kūrybinius siekius, kurie atsispindi knygoje „Laisvės paženklinti“. Po mero sveikinimo kalbėjo Valstybinės premijos laureatas, dailininkas, fotografas R. Dichavičius. Pagrindinės menininko mintys, pasakytos renginio metu: nebūtų valstybės be žymenų – herbo, vėliavos, piniginio vieneto, pašto ženklų, paminklų ir kita; galime didžiuotis, kad Lietuvoje turime aukščiausias poligrafines galimybes atspausti tokio lygmens albumą kaip „Laisvės paženklinti“; albumo „Laisvės paženklinti“ sumanymas – tai savotiškas protestas prieš menininkų skurdinimą, jų darbų netinkamą įvertinimą valstybės mastu, net bandymus supriešinti dabartinius menininkus su jaunesniosios kartos menininkais ir t.t. R. Dichavičius pažymėjo žymiausius menininkus, tai – Šarūnas Sauka, Antanas Chmieliauskas, Vladas Drėma. Vėliau Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas padėkojo R. Dichavičiui už apsilankymą Mykolo Oginskio rūmuose bei pakvietė atvykti su personaline paroda ir knygos-albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymą į Plungę. Pasibaigus renginiui R. Dichavičius prie kavos puodelio bendravo su atvykusiais, dalino savo autografus bei įteikė dovanas: merui A. Klišoniui Valerijos Dichavičienės foto albumą „Jie ėjo su mumis į laisvę“, švietimo skyriaus vedėjui R. Raibužiui ir muziejaus vadovui A. Bakanauskui albumus „Laisvės paženklinti“. Kiek vėliau, bendru sutarimu buvo nutarta 2016 m. vasario 16-ąją atvykti į muziejų su albumu „Laisvės paženklinti” III tomo pristatymu bei „ Versmės“ leidyklos naujai išleistomis knygomis. Plungės rajono savivaldybės meras A. Klišonis atsisveikindamas, padėkojo leidyklai už gerą renginių organizavimą, pravedimą bei patriotizmo ugdymą visuomenėje per leidybinį darbą.

  

Mykolo Oginskio meno mokyklos smuikininkų ansamblis

Renginio dalyviai
  

Kalba Plungės r. savivaldybės meras Audrius Klišonis

R. Dichavičius įteikia albumą ,,Laisvės paženklinti" Žemaičių dailės muziejaus direktoriui A. Bakanauskui
  

Kalba knygos-albumo sudarytojas Rimantas Dichavičius

R. Dichavičius veda pokalbį-diskusiją su Plungės mokymo įstaigų bendruomene.

 

2015 10 06


2015 07 06

Rimanto Dichavičiaus albumas „Laisvės paženklinti“ pristatytas Jonavoje

Į albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą Jonavoje 2015 m. liepos 6 d. atvyko knygos sudarytojas ir autorius, dailininkas Rimantas Dichavičius,  Jonavos miesto meras Mindaugas Sinkevičius, Jonavos kultūros centro direktorė Gintarė Vaiciekavičiūtė, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jonavos skyriaus pirmininkė Veronika Gabužienė, buvęs vyriausiasis kariuomenės kapelionas dim. mjr. Alfonsas Bulota, švietimo ir kultūros įstaigų bendruomenių atstovai, visuomeninių organizacijų atstovai ir žmonės, kurie jau yra įsigiję šį puikų albumą. Pirmoje renginio dalyje renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė renginio svečius, trumpai pristatė albumą „Laisvės paženklinti“, albumo redaktorius Rasą Gečaitę, Auksę Gasperavičienę, kompiuterinių darbų atlikėjus Moniką Daukšaitę, Justiną Remeiką ir Ieva Kvaraciejūtę, albumo sudarytoją ir apipavidalintoją, dailininką Rimantą Dichavičių. Tai aukščiausios poligrafinės ir meninės kokybės leidinys, pristatantis mūsų valstybę. Albumas – tai vaizdingas pasakojimas apie šalies menininkus, kūrusius naujai atkurtos Lietuvos valstybės valstybingumo ženklus, papildomai parengti etnografiniai, tautosakos padavimai ir istoriniai paveikslai, teatriniai pastatymai, vizualiniai žanrai: vitražai, skulptūros, freskos, eskizai. Albume autorius dėkoja Lietuvos mobilaus ryšio operatoriui „Omnitel“, spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, „Versmės“ leidyklai ir Gražutei Sirutis (JAV) už padrąsinimą ir esminį prisidėjimą prie šio leidinio gimimo. Renginio vedėjas taip pat perdavė renginio dalyviams nuoširdžiausius sveikinimus nuo „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo. Vėliau renginio vedėjas pakvietė atlikti keletą muzikinių kūrinių Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos moksleivę Aušrinę Laimikytę ir Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos arkardeono skyriaus mokytoją Rasą Laimikienę. Antroje renginio dalyje kalbėjo dailininkas-fotografas Rimantas Dichavičius, kuris trumpai pristatė albumo „Laisvės paženklinti“ I tomą ir papasakojo renginio dalyviams apie albumo sumanymą bei dailininkus, menininkus, kurių darbai garsina Lietuvą. Vėliau R. Dichavičius pristatė renginio dalyviams albumo „Laisvės paženklinti“ II tomą. Autorius įdomiai pristatė dalį dailininkų, kurių darbai ir trumpos biografijos atspindėtos II šio leidinio tome. Dalis R. Dichavičiaus minėtų dailininkų yra gimę tremtyje ir kartu su savo tėvais, artimaisiais praėję visus sunkumus lageriuose ir kitose tremties vietose. Gal todėl tokie nuoseklūs ir puikūs šių dailininkų darbai – Lietuvos valstybės valstybingumo ženklai: heraldiką, pinigų banknotai, monetos, kariuomenės, policijos, muitinės ir kitų tarnybų ženklus, uniformas, valstybės apdovanojimus, paminklus ir kt. Papildomai parengti etnografiniai, tautosakos padavimai ir istoriniai paveikslai, teatriniai pastatymai bei vizualiniai žanrai: vitražai, skulptūros, freskos ir eskizai. Albume puikiai pavaizduotas įvairių menininkų pats darbo procesas, pradedant modeliavimu, lipdymu, eskizo sudarymu ir kt. II tome sudėti net 75 dailininkų-menininkų darbai. Trečioje renginio dalyje R. Dichavičių sveikino Jonavos miesto meras Mindaugas Sinkevičius, kuris tarė keletą sveikinimo žodžių renginio svečiams bei dalyviams, albumo autoriui įteikė atminimo dovaną. Meras pasidžiaugė tokiu puikiu leidiniu, kadangi Jonavos rajono savivaldybė jau yra įsigijusi keletą šių Rimanto Dichavičiaus albumų ir jam asmeniškai teko šią knygą paskaitinėti. Renginio dalyviai sveikino albumo autorių, linkėjo sveikatos ir kūrybinių minčių, ruošiant albumo „Laisvės paženklinti“ III tomą bei kvietė atvykti su nauju albumu į Jonavą. Renginio pabaigoje renginio vedėjas pakvietė atlikti muzikinį kūrinį Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos moksleivę Aušrinę Laimikytę ir Janinos Miščiukaitės meno mokyklos arkardeono skyriaus mokytoją Rasą Laimikienę. Pasibaigus renginiui R. Dichavičius bendravo su renginio dalyviais. Kiekvienam, kuris įsigijo šį nuostabų albumą pasirašė ir kalbėjo dailės ir meno temomis. Vėliau prie kavos puodelio albumo autorius papasakojo renginio svečiams apie leidinio parengimo, išleidimo bei poligrafinius aspektus. 21 valandą Lietuvos laiku Rimantas Dichavičius su renginio svečiais ir dalyviais kultūros centre sugiedojo Lietuvos valstybės himną.

     
Kalba knygos autorius R. Dichavičius Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius trumpai pristatė albumą ,,Laisvės paženklinti"
  

Konservatorijos moksleivė Aušrinė Laimikytė ir Meno mokyklos mokytoja Rasa Laimikienė atlieka muzikinę programą

Bendra salės nuotrauka
  

Jonavos rajono meras M. Sinkevičius sveikina knygos autorių

R. Dichavičius dalija autografus renginio dalyviams

2015 07 27


2015 06 14

Alytuje pristatytas Rimanto Dichavičiaus albumas „Laisvės paženklinti“

Į albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą atvyko knygos sudarytojas ir autorius, dailininkas Rimantas Dichavičius, Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius, vicemerė Valė Gibienė, Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, Alytaus įgulos vadas mjr. Darius Bernotas, Japoniško stiliaus sodo „Ryto rasos“ įkūrėjas Kęstutis Ptakauskas, Alytaus muzikos mokyklos direktorė Aldona Vilkelienė, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir bendrijos nariai, įgulos kariai, šauliai, švietimo ir kultūros įstaigų bendruomenių atstovai, visuomeninių organizacijų atstovai ir žmonės, kurie jau yra įsigiję šį puikų albumą. Pirmoje renginio dalyje renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė renginio svečius, trumpai pristatė albumą „Laisvės paženklinti“, albumo redaktorius Rasą Gečaitę, Auksę Gasperavičienę, kompiuterinių darbų atlikėjus Moniką Daukšaitę, Justiną Remeiką ir Ieva Kvaraciejūtę, albumo sudarytoją ir apipavidalintoją, dailininką Rimantą Dichavičių. Tai aukščiausios poligrafinės ir meninės kokybės leidinys, pristatantis mūsų valstybę. Albumas – tai vaizdingas pasakojimas apie šalies menininkus, kūrusius naujai atkurtos Lietuvos valstybės valstybingumo ženklus, papildomai parengti etnografiniai, tautosakos padavimai ir istoriniai paveikslai, teatriniai pastatymai, vizualiniai žanrai: vitražai, skulptūros, freskos, eskizai. Albume autorius dėkoja Lietuvos mobilaus ryšio operatoriui „Omnitel“, spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, „Versmės“ leidyklai ir Gražutei Sirutis (JAV) už padrąsinimą ir esminį prisidėjimą prie šio leidinio gimimo. Renginio vedėjas taip pat perdavė renginio dalyviams nuoširdžiausius sveikinimus nuo „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo. Po to renginio vedėjas pakvietė Alytaus muzikos mokyklos mokinius ir mokytojus atlikti muzikinę programą, kuri susidėjo iš trijų kūrinių: Bernzihos Smetanos „Vltava“, kurią atliko fleitų kvartetas: Danielė Naruševičiūtė, Rūta Žemaitytė, Ugnė Bagdžiūtė, mokytoja Justina Jočytė-Orinienė, Jevgeijus Derbenko „Romantinis preliudas“ ir Sebastian Yradier „La Paloma“, kuriuos atliko jungtinis smuikininkų ansamblis: Paulina Smolskaitė, Laura Miškinytė, Giedrė Surdokaitė, Evelina Sinkevičiūtė, Nojus Sinkevičius, Emilija Lukšytė, Kamilė Dvilinskaitė, Ugnė Gudaitytė, Žilvinas Grigonis, Viltė Maselskaitė ir Gabija Gudeliauskaitė, akomponavo Gabrielė Depšytė, mokytojos Rita Frendzelienė ir Genutė Baniukevičienė. Antroje renginio dalyje kalbėjo dailininkas – fotografas Rimantas Dichavičius, kuris trumpai pristatė albumo „Laisvės paženklinti“ I tomą ir papasakojo renginio dalyviams apie albumo sumanymą bei dailininkus, menininkus, kurių darbai garsina Lietuvą. Vėliau R. Dichavičius pristatė renginio dalyviams albumo „Laisvės paženklinti“ II tomą. Autorius įdomiai pristatė dalį dailininkų, kurių darbai ir trumpos biografijos atspindėtos II šio leidinio tome. Dalis R. Dichavičiaus minėtų dailininkų yra gimę tremtyje ir kartu su savo tėvais, artimaisiais praėję visus sunkumus lageriuose ir kitose tremties vietose. Gal todėl tokie nuoseklūs ir puikūs šių dailininkų darbai – Lietuvos valstybės valstybingumo ženklai: heraldika, pinigų banknotai, monetos, kariuomenės, policijos, muitinės ir kitų tarnybų ženklai, uniformos, valstybės apdovanojimai, paminklai ir kt. Papildomai parengti etnografiniai, tautosakos padavimai ir istoriniai paveikslai, teatriniai pastatymai bei vizualiniai žanrai: vitražai, skulptūros, freskos ir eskizai. Albume puikiai pavaizduotas įvairių menininkų pats darbo procesas, pradedant modeliavimu, lipdymu, eskizo sudarymu ir kt. II tome sudėti net 75 dailininkų-menininkų darbai. Trečioje renginio dalyje R. Dichavičių sveikino LR Seimo narys Julius Sabatauskas, miesto meras Vytautas Grigaravičius, atskiri renginio dalyviai, kurie linkėjo sveikatos ir kūrybinių minčių, ruošiant albumo „Laisvės paženklinti“ III tomą bei kvietė atvykti su nauju albumu į Alytų. Pasibaigus renginiui R. Dichavičius bendravo su renginio dalyviais. Kiekvienam, kuris įsigijo šį nuostabų albumą pasirašė ir kalbėjo dailės ir meno temomis. Vėliau prie kavos puodelio albumo autorius papasakojo renginio svečiams apie leidinio parengimo, išleidimo bei poligrafinius aspektus. Dalis renginio dalyvių kartu su R. Dichavičiumi apsilankė Alytaus kultūros ir komunikacijos centre, kuriame šių metų birželio 10 d. buvo atidaryta R. Dichavičiaus personalinė paroda „Vizijos“. Parodos autorius atvykusiems trumpai pristatė parodą ir papasakojo apie darbų sukūrimą ir techninį jų išpildymą paveiksluose.

Muzikinius kūrinius atlieka muzikos mokyklos mokinių fleitų kvartetas

Bendra salės nuotrauka

Kalba albumo autorius R. Dichavičius

Apie albumą diskutuoja Alytaus įgulos vadas mjr. Darius Bernotas ir Japoniško sodo ,,Ryto rasos" įkūrėjas Kęstutis Ptakauskas

2015 06 17


2015 05 24

„DAUJĖNŲ“ MONOGRAFIJOS SUTIKTUVĖS DAUJĖNUOSE

Gražų saulėtą sekmadienį gausus būrys daujėniškių ir miestelio svečių sugužėjo į Daujėnų kultūros namus, kur Daujėnų seniūnija suorganizavo gražias „Daujėnų“ monografijos sutiktuves, sutapusias su Sekminių atlaidais. Po šv. Mišių, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, renginio dalyviai galėjo susipažinti su išvakarėse iš spaustuvės atkeliavusia, daugiau kaip 4 metus rengta bemaž 1400 puslapių monografija. Knygos sutiktuvių renginio vedėjas Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas apie šios monografijos rengimą pakvietė tarti žodį „Versmės“ leidyklos vadovą Petrą Jonušą, pagrindinį monografijos rėmėją, žinomą verslininką ir mokslininką, iš Daujėnų valsčiaus – nuo Girsūdų – kilusį dr. Praną Kiznį, leidinio vyriausiąjį redaktorių ir sudarytoją Antaną Šimkūną. Vėliau buvo pagerbti monografijos autoriai bei rėmėjai, jiems įteikti monografijos autoriniai egzemplioriai, Pasvalio rajono savivaldybės bei Daujėnų seniūnijos padėkos raštai. Monografijos rengėjų, autorių bei rėmėjų indėlį aukštai įvertino kalbėjusieji Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas,  vyskupas Jonas Kauneckas, Vyriausybės atstovas Vilius Kavaliauskas, monografijos rėmėjas dr. Pranas Kiznis, buvęs Daujėnų seniūnas Stasys Mackevičius, daujėnietis istorikas Juozas Beniulis.
Neprailgusių, beveik dvi valandas trukusių monografijos sutiktuvių dalyviams koncertavo Šiaulių S. Sondeckio menų mokyklos atlikėjai. Kultūros namų vestibiulyje buvo surengta fotografo Stanislovo Vadapolo darbų paroda, čia buvo galima įsigyti ir pačių monografijų.

   
   
   

2015 05 26


2015 05 12

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ pristatyta Pivašiūnuose

Į Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymą 2015 m. gegužės 12 d. Pivašiūnų gimnazijoje atvyko knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, Aukštadvario bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas Sudavičius, Alovės ir Ryliškių bažnyčių klebonas Stanislovas Stankevičius, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Bronė Balionienė, direktorės pavaduotoja Agnė Petravičienė, Pivašiūnų seniūnijos seniūnė Rima Čelkonienė, Pivašiūnų gimnazijos direktorius Pranas Jauneika, gimnazijos mokytojai, moksleiviai, Pivašiūnų bendruomenės nariai. Savaitę iki renginio bibliotekininkė Marytė Burneikienė Pivašiūnų bendruomenei pristatė „Versmės“ leidyklos naujausias išleistas knygas. Ji parengė knygų ekspoziciją, kurią renginio dieną apžiūrėjo visi atvykusieji. Prieš renginį vyresniųjų klasių gimnazistai turėjo galimybę dalyvauti netradicinėse pamokose, kurias vedė atsargos pulkininkas, buvęs Karo Akademijos viršininko pavaduotojas Arūnas Dudavičius, knygos „Likimo išbandymai“ autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė bei knygos sudarytojas profesorius Juozas Mureika. Pamokų temos: Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1953 m., 1953 m. Norilsko sukilimas, dvasingumo ugdymas, prasmių formavimas. Rengino pradžioje gimnazistė Aušra Leškevičiūtė atliko partizanų dainą „Gal pavargai“. Pirmoje renginio dalyje kalbėjo Pivašiūnų gimnazijos 8 klasės moksleivė Dainora Teresčenko. Ji trumpai prisiminė knygos „Likimo išbandymai“ skaitytas ištraukas, kurios skaitytoją paskatino pažvelgti į dabartinį savo gyvenimą, mokymąsi pagal to laikmečio lietuvių tautos kančias ir išbandymus. Dainora nuoširdžiai dėkojo knygos autorei už puikią knygą ir rekomendavo knygą perskaityti ir kitiems moksleiviams. Po jos kalbėjo Pivašiūnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Marytė Burneikienė – politinės kalinės Alenos Kazakevičienės dukra. „Mano mama, Alena Kazakevičienė, taip pat buvo politinė kalinė, taip pat „ėjo gulagus“ Sibire, Solikamske, Kamos upe plukdė rąstus ir t. t. Partizanų dainos man buvo dainuojamos vietoj lopšinių... Todėl kuo toliau, tuo labiau „lindau“ į knygą, tiesa, vis atidėdama į šalį, nes... reikėjo paverkti. Vis galvojau, kaip tokios trapios moterys sugebėjo visa tai iškęsti ir išlikti... “ – kalbėjo M. Burneikienė. Antrą renginio dalį pradėjo knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, ji kalbėjo apie knygos parašymo tikslus, paminėjo svarbiausius epizodus, akcentavo tautos ir žmogiškumo jėgą, šeimos vertybes. Po jos kalbėjo knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika. Jis pasakojo apie žmonai tekusius sunkius išbandymus, daug šiltų žodžių skyrė jos stiprybei ir ištvermei. Renginį pagyvino direktoriaus pavaduotojos, teatro pedagogės Virginijos Venčkauskaitės paruošti moksleiviai: Arnas Žilionis, Andželika Vaitkevičiūtė, Agnė Žilionytė, Simona Zinkevičiūtė, Kamilė Šėrytė, Akvilė Bakšytė, Aušra Leškevičiūtė – meninės kompozicijos „Laisvė“ dalyviai. Pivašiūnų gimnazijos direktorius Pranas Jauneika dėkojo renginio organizatoriams ir dalyviams, „Versmės“ leidyklai, jos vadovui Petrui Jonušui, linkėjo stiprybės knygos autorei, džiaugėsi, kad net sunkūs išbandymai žmogaus nesužlugdo. Renginio pabaigoje knygos autorę sveikino Alytaus rajono savivaldybės atstovė Bronė Balionienė, kunigas Stanislovas Stankevičius, lietuvių kalbos mokytoja Milda Juknevičienė, kunigas Vytautas Sudavičius, gimnazijos moksleiviai ir jų tėveliai. Po renginio gimnazijos direktoriaus pakviesti renginio dalyviai prie arbatos diskutavo apie žmogiškųjų vertybių sampratą, pagarbą Tėvynei ir jos istorijai šiuolaikinėje mokykloje. Profesorius Juozas Mureika trumpai pristatė savo knygą „Pajaustos mintys“ (Estetikos virsmas estetologija), akcentavo svarbiausias tezes, paminėjo keletą pajautos žmonių ir jų indėlį į Lietuvos kultūros lobyną.

„Versmės“ leidyklos išleista knyga „Likimo išbandymai“

Citata iš knygos „Likimo išbandymai“
  

Moksleivės Dainoros Teresčenko mintys apie knygą

Kalba knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė

  

Knygos sudarytojas prof. J. Mureika

Kalba gimnazijos direktorius Pranas Jauneika

  

Bendra salės nuotrauka

Knygą vertina bibliotekininkė Marytė Burneikienė

  

Moksleiviai atlieka kompoziciją „Laisvė“

Gimnazistė A. Leškevičiūtė dainuoja partizanų dainą „Gal pavargai“

A. Leškevičiūtė dainuoja dainą „Laisvė“, žodžiai J. Marcinkevičiaus, muzika E. Masytės

Naujausių „Versmės“ leidyklos knygų ekspozicija gimnazijoje

2015 05 18


2015 04 29

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ šiltai sutikta Ukmergėje

Į Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymą 2015 m. balandžio 29 d. Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešąją biblioteką atvyko Ukmergės rajono mero pavaduotoja Klavdija Stepanova, knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, VDU magistrantas, Kauno IX forto muziejaus muziejininkas Vytautas Jurkus, ats. mjr. Vidmantas Leščius, visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ direktorius Romas Petras Šaulys, literatės-poetės, nepriklausomų rašytojų sąjungos narės Leonora Jankeliūnienė ir Zuzana Stunžėnienė, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos gimnazistai Monika Zurzaitė, Eglė Sabaliauskaitė, Miglė Iziumcevaitė, Vilma Valančiūtė ir Domantas Zubrickis. Renginį muzikine programa papuošė atvykęs Sveikatos universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“, vadovė Daiva Bradauskienė. Renginyje tap pat dalyvavo Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės skyriaus vadovė Aldona Kalesnikienė, Kraštotyros muziejaus direktorės pavaduotojas Vladas Kovarskas, Ukmergės mokymo įstaigų atstovai ir kiti Ukmergės visuomenės nariai. Pirmoji žodį tarė Ukmergės r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rasa Griškevičienė. Jinai pristatė renginio svečius ir pasidžiaugė, kad bibliotekoje pristatoma „Versmės” leidyklos išleista knyga „Likimo išbandymai”. Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pakvietė visus dalyvius pagerbti tylos minute visus žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius bei citavo Prezidentą Antaną Smetoną tokiais jo žodžiais : „Ko laukia tauta iš savo jaunimo? Ji laukia, kad tikrai mokytųsi ir auklėtųsi, ir neštų šviesą savo kraštui”. Pirmoje renginio dalyje kalbėjo A. Smetonos gimnazijos moksleiviai, kurie paskaitė ištraukas iš knygos „Likimo išbandymai” – „Yra ir čia šviesos spindulėlių”, „Norilsko vergovėje”, „Pasipriešinimo dvasios pergalė”, „Tas stebuklingas žodis Tėvynė”. Vėliau knygą vertino Vytautas Jurkus. „Šie autorės prisiminimai moko kiek daug gali ištverti žmogus, kuris net sunkiausiomis aplinkybėmis išlieka nepasidavęs, nepalūžęs dvasia ir išlikdamas laisvu.

Laisvai mąstyti net ir nelaisvės sąlygomis yra egzistenciškai svarbu ir šiandien Lietuvai ir visai Europai iškilusiose naujų pavojų sąlygose“,- kalbėjo V. Jurkus. Pirmą renginio dalį dainomis baigė folkloro ansamblis „Kupolė”. Jie atliko dainas „Ko palinkot, žilvičiai” ir „Partizanų būrys”. Antrą renginio dalį pradėjo knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė. Ji pasidalijo atsiminimais su atvykusiais į renginį Vepriškiais, kad jos šaknys irgi nuo Veprių krašto. „Čia prabėgo mano vaikystės vasaros tarp gražių pievų, beržų ošimo ir nuostabių draugų”,– sakė knygos autorė Joana. „Dar ir dabar jaučiu nerimą dėl Norilsko sukilimo metu nužudytų kalinių, kurių kūnai buvo sumesti į neveikiančias anglių šachtas”,– kalbėjo knygos autorė. „Šią knygą skiriu visiems Lietuvos kariuomenės karininkams, politiniams kaliniams ir tremtiniams, amžiams atgulusiems Sibiro taigos platybėse, kad Lietuvos jaunimas pažintų to laikmečio žiaurumus, prievartą ir galėtų didžiuotis, kad yra lietuviai, turintys garbingą istoriją, šimtmečiais puoselėtą kultūrą ir nuostabią kalbą“,– akcentavo knygos autorė. Po jos kalbėjo knygos sudarytojas prof. J. Mureika, kuris pristatė patalpintus knygoje „Likimo išbandymai“ žmonių vertinimus apie knygą. Jis citavo garbės dr. J. Statkutę de Rosales, prof. V. Daujotytę, prof. R. Grigą, poetą Rimvydą Stankevičių ir kitus knygos vertintojus. „Kuomet knygos autorė rašo apie savo išgyvenimus, tuomet susidaro emocinė galia. Pažinęs šias galias žmogus neskaičiuos laiko, pinigų, bet gyvens savo vertybėmis. Kokios žmogaus dvasinės galios? Nėra jokių mokymo programų bendrojo lavinimo mokymo įstaigose, universitetuose. Vyrauja paviršutiniškumas, perkrova mokomaisiais dalykais, o kur tie žmogaus išgyvenimai, kurie skatintų žmogų dirbti, kovoti už savo šeimą, tėvynę, tautą. Pilietiškumas be tautiškumo, tai tuščia frazė”,– labai emocionaliai kalbėjo prof. J. Mureika. Prof. J. Mureika trumpai pristatė savo naujausią knygą „Pajaustos mintys”, vieną padovanojo viešajai bibliotekai, kitą padovanojo A. Smetonos gimnazijai. Vėliau kalbėjo Ukmergės rajono mero pavaduotoja K. Stepanova. „Knygos autorės pasakyti žodžiai - grynuoliai apie žmogų, kuris nešioja savyje savo giminės istoriją ir ją turtina savo darbais”,- sakė vicemerė K. Stepanova. K. Stepanova priminė savo šeimos šaknis, Tarpukario Lietuvos savanorių žygius, užsiminė apie pagarbų kito tikėjimo, kitos tautybės žmonėms 1918-1940 m. Nepriklausomoje Lietuvoje. Antrą renginio dalį dainomis baigė folkloro ansamblis „Kupolė“, kurie atliko dainas „Bolševikai tegu žino“, „Ten kur šlama“.

Renginį apibendrino ir trumpą diskusiją organizavo bibliotekos direktorė R. Griškevičienė, kuri pakvietė Veprių miestelio atstovus R. P. Šaulį, vyr. bibliotekininkę Almą Aleknavičienę bei L. Jankeliūnienę ir Z. Stunžėnienę tarti keletą žodžių apie knygą ir jos autorę Joaną. „Didžiuojamės Jumis ir Jūsų knygą“,– sakė susirinkusieji renginio dalyviai. Susirinkusieji dėkojo „Versmės” leidyklai, jos vadovui Petrui Jonušui, redaktorei Sonatai Jonušaitei, kalbos redaktorei Aušrai Gudavičiūtei, viršelio dailininkei ir maketuotojai Danutei Šmitienei, meninei redaktorei Onai Liugailienei. Pasibaigus renginiui dar ilgai bibliotekos fojė netilo susirinkusiųjų pokalbiai, knygos autorė dalijo savo autografus renginio dalyviams, vyko nuoširdus bendravimas prie kavos puodelio. Renginio vedėjas besidomintiems trumpai pristatė kitas „Versmės” leidyklos išleistas knygas, monografijas, diskutavo apie kitus numatomus renginius.

Renginio svečiai

  

Renginio dalyviai

A. Smetonos gimnazijos moksleiviai

  

Knygą vertina V. Jurkus

Kalba knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė

  

Kalba knygos sudarytojas prof. J. Mureika

Renginio dalyviai noriai bendravo su knygos autore

  

Ukmergės rajono savivaldybės rožių puokštė knygos autorei

Dainuoja folkloro ansamblis ,,Kupolė"

Renginio svečiai, folkloro ansamblis „Kupolė" ir bibliotekos vadovai

2015 05 05


2015 03 26

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ pristatyta Panevėžyje

Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvės, buvusios politinės kalinės, Norilsko sukilimo dalyvės Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymo renginyje 2015 m. kovo 26 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje dalyvavo Panevėžio miesto mero patarėjas Petras Luomanas, knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, VDU magistrantas, istorikų draugijos prezidentas Deimantas Ramanauskas, Lietuvos kariuomenės Karaliaus Mindaugo husarų bataliono karys vyr. srž. Donatas Voveris, Panevėžio mokymo įstaigų atstovai, gimnazistai, mokytojai, kariškiai, šauliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, Sausio 13-osios brolijos nariai ir kiti Panevėžio visuomenės nariai. Renginys prasidėjo žuvusių ir mirusių partizanų, politinių kalinių ir tremtinių pagerbimu tylos minute. Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė atvykusius svečius, trumpai supažindino susirinkusius renginio dalyvius su knygos turiniu, knygos leidėju bei kokiose vietose knyga jau buvo pristatyta Lietuvoje. Renginio svečius ir dalyvius pasveikino Panevėžio miesto mero patarėjas Petras Luomanas, kuris prisiminė ir savo artimųjų tarpe nukentėjusius nuo sovietinio genocido, padėkojo „Versmės“ leidyklai, jos vadovui Petrui Jonušui už puikią knygą, o knygos autorei Joanai Ulinauskaitei-Mureikienei įteikė Panevėžio miesto suvenyrą ir gėlių puokštę.

Pirmoje renginio dalyje kalbėjo Panevėžio „Minties” gimnazijos moksleivės Ieva Petraitytė ir Enrika Navikaitė. Jos trumpai prisiminė knygos „Likimo išbandymai” skaitytas ištraukas, kurios skaitytojas įkvėpė plačiau pasidomėti lietuvių tremties tematika, prisiminti skaitytas knygas ir pamokas gimnazijoje šia tema. „Knygos „Likimo išbandymai” tekstas įdomus, jausmingas, pagrįstas realiais knygos autorės išgyvenimais, turintis išliekamąją vertę lietuvių tautai”,– sakė Ieva Petraitytė ir Enrika Navikaitė. Vėliau ištraukas iš pristatomos knygos skaitė Panevėžio Vyskupo Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai: Elena Garbaliauskaitė, Gabrielė Lanskaronskytė, Džiugas Praninskas, Dovidas Greibus ir Gediminas Kireilis. Gimnazistams pasiruošti padėjo šios gimnazijos mokytoja Zita Kontrimienė.

Moksleivių perskaitytos knygos tekstai, raiški kalba ir tonacija, graži gimnazijos uniforma tiesiog sužavėjo renginio dalyvius. Pagrindinės mokinių perteiktos mintys – būtina išlikti, išgyventi, vis tiek sugrįšime į Lietuvą, geriau mirti, bet ne amžinai vergauti.
Pirmos dalies pabaigoje knygą vertino VDU humanitarinių mokslų fakulteto magistrantas Deimantas Ramanauskas. „Šią knygą būtina perskaityti kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui, kad kiekvienas artimiau susipažintų su tremčių istorija ir lietuvių tautos išgyvenimais, netektimis, bet svarbiausia, kad kiekvienas tautietis pagalvotų apie dabartinį savo ir savo šeimos gyvenimą, darbus, laisvalaikį. Kaip ir kiek šis gyvenimas, jo prasmė susijusi su knygos autorės pateiktais samprotavimais apie žmogaus gyvenimą”,– kalbėjo D. Ramanauskas.

Antrą renginio dalį pradėjo knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė, kuri papasakojo susirinkusiems, kaip gimė knyga, kas padėjo knygą išleisti, kokios temos sudaro knygos turinį: „Tas stebuklingas žodis – Tėvynė“, „Lemtingi gyvenimo posūkiai“, „Norilsko vergovėje“, „Laisvė arba mirtis“. „Šią knygą skiriu visiems Lietuvos kariuomenės karininkams, politiniams kaliniams ir tremtiniams, amžiams atgulusiems Sibiro taigos platybėse, kad Lietuvos jaunimas pažintų to laikmečio žiaurumus, prievartą ir galėtų didžiuotis, kad yra lietuviai, turintys garbingą istoriją, šimtmečiais puoselėtą kultūrą ir nuostabią kalbą“,– akcentavo knygos autorė. Knygos sudarytojas prof. J. Mureika kalbėjo susirinkusiems apie susitikimus ir pokalbius su Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojais, kad ši knyga turėtų būti įtraukta į Pagrindinio ugdymo bendrosios programos Lietuvių kalbos ir literatūros privalomų perskaityti knygų sąrašą, bet užsitęsusios diskusijos tarp Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų kol kas norimų rezultatų nedavė. Prof. Juozas Mureika bibliotekos direktorės pavaduotojai kultūrinei veiklai Genovaitei Astrauskienei padovanojo keletą savo parengtų knygų. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos direktorius Alfredas Paberžis diskusijai pasirinko autorės mintis apie šeimos ir mokyklos įskiepytas vertybes, norą mokytis, pagarbą savo tėvams ir mokytojams, meilę savo tėviškei, Tėvynei, savo artimui. „Šiandieninėje mokymo įstaigoje gyventi ir skiepyti minėtą vertybių sistemą yra labai sunku, nes jauno žmogaus, piliečio aplinka labai pasikeitusi, sumaterialėjusi, antimotyvuojanti. Be to, trūksta stiprių asmenybių mokytojų tarpe bei valstybės konkretesnio požiūrio į mokyklą, mokymo programas ir kita”,– kalbėjo Alfredas Paberžis. Renginio dalyviai noriai diskutavo ir dalijosi mintimis apie patriotizmą, tremtį, karinį ugdymą mokyklose, visuomenėje.

Pasibaigus renginio dalyvių diskusijoms, bibliotekos kultūrinių renginių organizatorė Elvyra Pažemeckaitė pasidžiaugė gražiu renginio organizavimu, naujomis įžvalgomis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių istorijoje ir aktyviu gimnazistų ir kitų visuomenės narių dalyvavimu renginyje. Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius įteikė dokumentus „Liudijimas” atsargos kariams Algirdui Blažiui ir Kazimierui Algirdui Budriui. Šio dokumento tikslas – išreikšti pagarbą ir padėką kariams ir savanoriams, kurie atsiliepė į Tėvynės kvietimą ir stojo į atkuriamą Lietuvos kariuomenę.
Renginio pabaigoje muzikinę programą atliko vyr. srž. Donatas Voveris. Dar ilgai bibliotekos kavinėje prie kavos puodelio vyko diskusijos apie knygą, renginio svečiai, dalyviai ir bibliotekos atstovai kūrė ateities planus.

Kalba Panevėžio „Minties“ gimnazijos moksleivės Ieva Petraitytė ir Enrika Navikaitė

Knygą vertina VDU magistrantas Deimantas Ramanauskas

Renginio vedėjas ats. plk. A. Dudavičius pristato atvykusius svečius

Savo išgyvenimais dalijasi knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė

Knygos sudarytojas J. Mureika susirinkusius supažindino su knygos vertinimais

Ats. kariai Algirdas Blažys ir Kazimieras Algirdas Budrius įteikus dokumentus pavadinimu „Liudijimas“, savo įspūdžiais apie Lietuvos kariuomenės atkūrimą dalijosi su renginio dalyviais

Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos direktorius Alfredas Paberžis dalijosi savo mintimis apie šeimos ir mokyklos įskiepytas vertybes

Bibliotekos kultūrinių renginių organizatorė Elvyra Pažemeckaitė padėkojo leidyklai už gražų, jau kelis metus trunkantį bendradarbiavimą

Savo muzikiniais akordais renginio svečiams ir dalyviams nuotaiką pakėlė vyr. srž. Donatas Voveris

Bendra salės nuotrauka

Knygos autorė mielai dovanojo savo autografą mero patarėjui Petrui Luomanui

Knygos autorė nuoširdžiai bendravo su „Minties“ gimnazijos moksleive Ieva Petraityte ir bibliotekos direktorės pavaduotoja Genovaite Astrauskiene

2015 04 07


2015 03 09

Prof. Romualdo Grigo knyga „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatyta Ukmergėje

Į tautotyrininko, profesoriaus Romualdo Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymą 2015 m. kovo 9 d. 16 val. Ukmergės kraštotyros muziejuje atvyko knygos autorius prof. R. Grigas, Ukmergės gimnazistai, moksleiviai, mokytojai, ats. kariškiai, politiniai kaliniai ir tremtiniai ir kiti intelektualiosios visuomenės nariai. Renginį pradėjo Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorė Vaida Sakolnikienė, kuri pristatė atvykusius renginio svečius ir „Versmės“ leidyklos atstovus bei atidarė parodą skirtą Kovo 11-osios 25-mečiui pažymėti. Parodos nuotraukos mus visus čia atvykusius nukėlė į pirmuosius Sąjūdžio mitingus, pirmąsias karių priesaikas, Baltijos kelią ir kitus labai svarbius Lietuvos valstybei renginius. Renginio vedantysis ats. plk. A. Dudavičius trumpai pristatė knygą „Lietuvių tautos išlikimo drama“, jos pagrindinius skyrius, knygos vertintojus, leidėjus ir vietas, kuriose knyga jau buvo pristatyta. Po jo kalbėjo A. Smetonos gimnazijos istorijos mokytoja Birutė Kuorienė. Ji savo pasisakyme akcentavo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ panaudojimą istorijos pamokose. „Autoriaus apžvelgiamos temos – valstybė, kalba, tikėjimas, pasaulio pažinimas ir kitos pasitarnaus gimnazistų ugdymui ir jų akiračio plėtojimui“,- sakė B. Kuorienė. Po jos kalbėjo J. Basanavičiaus gimnazijos istorijos mokytoja Regina Atkočiūnienė, kuriai labai patiko autoriaus istoriniai, filosofiniai ir sociologiniai pamąstymai. „Knyga bus naudojama istorijos pamokų metu, kalbant tautiškumo, pilietiškumo, etnokultūros ir sociologijos temomis. Labai įdomiai atskleisti žmonių tipai“,- kalbėjo R. Atkočiūnienė. Pirmos dalies pabaigoje muzikinę programą atliko A. Smetonos ir J. Basanavičaus gimnazijų moksleiviai Justinas Keturka ir Haroldas Liumparas. Antroje renginio dalyje kalbėjo knygos autorius prof. R. Grigas. Savo pasisakyme akcentavo kalbos, kultūros ir papročių naudojimo, vystymo ir saugojimo būtinybę. Jisai įdomiai atskleidė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) buvusią problematiką, kuomet vienas ar kitas kunigaikštis vedęs kitos tautybės kunigaikštytę dažnai prarasdavo savo tapatybę, pamiršdavo savo kultūrą, kalbą, papročius ir tradicijas. Dar daugiau toks nutautėjas kunigaikštis net organizuodavo puolamuosius ir grobikiškus žygius į LDK su rusėnais ar lenkais pasipelnymo tikslais. Tarpukario Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną knygos autorius apibūdino kaip labai išsilavinusį bei lietuvių tautinės tapatybės ieškotoją. „Tai buvo prezidentas kuris telkė lietuvius tautiniu, istoriniu, kultūriniu ir kalbiniu pagrindu. Jis buvo lietuvių tautos ideologinis vadovas, daug dėmesio skyrė lietuvių kalbai, kultūrai ir švietimui“,- sakė knygos autorius prof. R. Grigas. Į diskusiją su knygos autoriumi įsijungė renginio dalyviai, kurie uždavė keletą klausimų apie knygos sumanymą, apie kitus autoriaus darbus bei ateities planus. Antros dalies pabaigoje keletą dainų atliko A. Smetonos ir J. Basanavičaus gimnazijų moksleiviai Justinas Keturka ir Haroldas Liumparas. Gimnazistų muzikiniai akordai labai sujaudino knygos autorių prof. R. Grigą, kuris įteikė gimnazistams savo knygas su autografais. Renginio pabaigoje kraštotyros muziejaus direktorė V. Sakolnikienė įteikė suvenyrus renginio svečiams ir padėkojo leidyklos vadovui Petrui Jonušui už jo patriotinę veiklą leidybos srityje. Pasibaigus renginiui renginio organizatoriai ir svečiai padėjo gėles prie Nepriklausomybės paminklo ir nusifotografavo atminčiai.

Trumpa Nepriklausomybės paminklo istorija – paminklas pastatytas 1930 m. minint LDK Vytauto Didžiojo 500-ąsias mirties metines, paminklas sovietų nugriautas 1951 m., paminklas atsatytas 1990 m. vasario 16 d. dar iki 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto paskelbimo. Paminklo atstatymo iniciatoriai Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui remti Ukmergės krašto persitvarkymo koordinacinė grupė, vienas iš iniciatorių buvęs Ukmergės Kelių statybos ir valdybos nr. 2 inžinerius Juozas Daunys. Jisai renginio svečiams ir organizatoriams trumpai papasakojo kaip vyko Nepriklausomybės paminklo atstatymas. Šlovė ir garbė Ukmergės krašto patriotams ir remėjams už šio paminklo atstatymą.

Kalba muziejaus direktorė V. Sakolnikienė. Kalba A. Smetonos gimnazijos istorijos mokytoja B. Kuorienė
Kalba J. Basanavičiaus gimnazijos istorijos mokytoja R. Atkočiūnienė Muzikuoja A. Smetonos ir J. Basanavičiaus gimnazijų moksleiviai J. Keturka ir H. Liumparas
Kalba knygos autorius R. Grigas Sveikinimo akimirkos
Renginio organizatoriai ir svečiai prie Nepriklausomybės paminklo

2015 03 10


2015 02 26

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymas  Elektrėnuose

Į Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvės, buvusios politinės kalinės, Norilsko sukilimo dalyvės Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymą 2015 m. vasario 26 d. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje atvyko Elektrėnų miesto meras Kęstutis Vaitukaitis, knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, VDU magistrantas, Kauno miesto muziejaus edukatorius Simonas Jazavita, Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovė Daiva Bradauskienė), Elektrėnų gimnazistai, mokytojai, studentai, kariškiai, partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, šauliai ir kita Elektrėnų visuomenės dalis. Renginys prasidėjo trumpu knygos „Likimo išbandymai“ pristatymu ir žuvusių ir mirusių partizanų, politinių kalinių ir tremtinių pagerbimu tylos minute.

Visus susirinkusius pasveikino Elektrėnų miesto meras Kęstutis Vaitukaitis, kuris prisiminė ir savo artimųjų tarpe nukentėjusius nuo sovietinio genocido, padėkojo „Versmės“ leidyklai, jos vadovui Petrui Jonušui už puikią knygą ir knygos autorei Joanai Ulinauskaitei-Mureikienei įteikė Elektrėnų miesto suvenyrą ir gėlių puokštę. Pirmą renginio dalį užbaigė folkloro ansamblio „Kupolė“ dainos apie Lietuvos partizanus. Antrą renginio dalį pradėjo „Vievio“ gimnazijos moksleiviai Tomas Bartušis, Žeimantė Straševičiūtė ir Mantas Gresius, kurie skaitė pasirinktas ištraukas iš knygos „Likimo išbandymai“, jiems labiausiai įsiminė Norilsko sukilimo moterų vienybė ir palaikymas viena kitos. Mokiniams padėjo pasiruošti lietuvių kalbos mokytoja Renata Kisnerienė. Po to apie knygą savo įspūdžiais dalinosi Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vilija Dobrovolskienė. Jinai labai gražiai atsiliepė apie Joanos knygą „Likimo išbandymai“ išskirdama žmoniškumą, jautrumą, tokiomis nežmoniškomis kalinimo sąlygomis. „ Jos sugebėjo tokiomis sunkiomis kalinimo sąlygomis džiaugtis ir branginti gyvenimą“, kalbėjo V. Dobrovolskienė. Mokytoja pažadėjo šią knygą rekomenduoti perskaityti savo gimnazijos moksleiviams ir ją analizuoti per pamokas. Po jos savo mintimis apie knygą dalijosi Kauno miesto muziejaus edukatorius Simonas Jazavita. Simonas pažymėjo knygos autorės puikų literatūrinį, emocinį rašymo stilių, platų mąstymo horizontą ir gebėjimą atskleisti gamtos grožį. Ypatingai įdomiai Simonas atskleidė tarpukario Kaune gyvenusių šeimų gyvenimą, mokytojų ir mokinių pagarbius santykius ir patriotizmo raišką tuometinėje visuomenėje. Antros dalies pabaigoje koncertavo folkloro ansamblis „Kupolė“. Trečioje renginio dalyje kalbėjo knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, kuri papasakojo susirinkusiems, kaip gimė knyga, kas padėjo knygą išleisti ir priminė pagrindines knygos turinio temas: „Tas stebuklingas žodis – Tėvynė“, „Lemtingi gyvenimo posūkiai“, „Norilsko vergovėje“, „Laisvė arba mirtis“. „Šią knygą skiriu visiems Lietuvos kariuomenės karininkams, politiniams kaliniams ir tremtiniams, amžiams atgulusiems Sibiro taigos platybėse, kad Lietuvos jaunimas pažintų to laikmečio žiaurumus, prievartą ir galėtų didžiuotis, kad yra lietuviai, turintys garbingą istoriją, šimtmečiais puoselėtą kultūrą ir nuostabią kalbą“,– akcentavo knygos autorė. „Visus 50 okupacijos metų savo dvasia mes buvome laisvi ir Justino Marcinkevičiaus, Sigito Gedos eilės subrandino Sąjūdį Lietuvoje “, - sakė knygos autorė. Vėliau kalbėjo knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, kuris pasidalino knygos vertinimais su renginio dalyviais. Prof. Juozas Mureika kalbėjo susirinkusiems apie susitikimus ir pokalbius su Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojais, kad ši knyga turėtų būti įtraukta į Pagrindinio ugdymo bendrosios programos Lietuvių kalbos ir literatūros kurso privalomų perskaityti knygų sąrašą, bet užsitęsusios diskusijos tarp Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų kol kas norimų rezultatų nedavė. Renginio pabaigoje kalbėjo Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Genutė Dapkevičienė, kuri knygos autorei ir kitiems atvykusiems svečiams įteikė gėlių ir suvenyrų. Jinai pasidžiaugė gražiu renginio organizavimu, naujomis įžvalgomis lietuvių politinių kalinių ir tremtinių istorijoje ir aktyviu gimnazistų ir kitų visuomenės narių dalyvavimu renginyje. 

Renginio dalyviai

Koncertuoja folkloro ansamblis „ Kupolė"

Kalba knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė

Elektrėnų „Versmės“ ir „Vievio" gimnazijos moksleiviai bendrauja su knygos autore ir 
knygos sudarytoju J. Mureika

2015 03 04


Knygų  pristatymai (2003–2014)

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt