Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Plungė“ turinys

GAMTA

 1. Filomena Kavoliutė. Plungės apylinkių kraštovaizdžio vertybės
 2. Kęstutis Labanauskas. Plungės parkas
 3. Petras Grecevičius. Plungės apylinkių rekreacinės vietovės
 4. Valentinas Baltrūnas. Plungės apylinkių geologinė sandara

ISTORIJA

 1. Laimutė Valatkienė. Iš senosios Plungės praeities
 2. Aistė Užkurėlytė. Gandingos valsčiaus bajorijos dinamika, remiantis 1528 ir 1567 metų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės surašymais
 3. Jonas Drungilas. Plungės miestelio pradžia ir vardo kilmė
 4. Alfredas Bumblauskas. 1705 m. Plungės miesto vaizdas
 5. Zigmantas Kiaupa. Kada Plungė virto miestu?
 6. Edmundas Rimša. Plungės miesto herbas
 7. Vacys Vaivada. Plungės XVI a. antros pusės šiaurės vakarų Žemaitijos konfesinėje problematikoje
 8. Bronius Pocius. Plungės miestas asmeninėje fotografijų kolekcijoje
 9. Vladas Žulkus. Plungės apylinkių archeologiniai paminklai ir radiniai
 10. Virginijus Jocys. Plungės apylinkių dvarų raida XIX–XX a. pr.
 11. Jolanta Skurdauskienė. Plungės dvaro istorinė raida nuo XVI a.
 12. Jakovas Bunka. Plungės žydų istorija
 13. Alfonsas Motuzas. Plungės katalikiškos draugijos
 14. Kazys Misius. Plungės parapijos istorija
 15. Jonas Šimkus. Plungės kultūrinis gyvenimas tarpukaryje
 16. Kazys Misius. Plungės paštas
 17. Alvydas Bakanauskas. Plungės Žemaičių dailės muziejus ir jo ištakos
 18. Stanislava Beržanskaitė. Plungės Žemaičių dailės muziejus ir jo fondai
 19. Gintautas Černeckis. Plungės Simono Daukanto bibliofilų klubas ir jo ištakos
 20. Domas Kaunas. XIX–XX a. pr. spaudiniai Plungėje
 21. Virginijus Jocys. Plungės pramonės raida XIX a. – XX a. pirma pusė
 22. L. Baltrūnaitė. „Minijos“ įmonė ir jos muziejus
 23. Violeta Skerienė. Plungės viešoji Povilo Višinskio biblioteka
 24. Zita Paulauskaitė. Plungės gyventojų rezistencinis pasipriešinimas
 25. Liubomiras Viktoras Žeimantas. Plungės geležinkelio stotis
 26. Eleonora Ravickienė. Plungės parko legendos

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Inga Levickaitė. Siuvėjai, batsiuviai, jų dirbiniai
 2. Gražina Žumbakienė. Gėlių darželiai, sodybų želdiniai
 3. Eligijus Juvencijus Morkūnas. Plungės malūnai
 4. Janina Samulionytė. Plungės miestelėnų buitis tarpukaryje
 5. Vacys Milius. Plungės kapinės ir antkapiai
 6. Stanislava Beržanskaitė. Plungės apylinkių kryždirbiai ir jų palikimas

KALBA

 1. Virginijus Jocys. Istoriniai Plungės apylinkių vietovardžiai

TAUTOSAKA

Tautosakos skyriaus planas tikslinamas

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buvusio valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2003 02 06, 2005 03 18

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt