lankymasis šioje svetainėje

 


Restauruojami Lietuvos valsčių pėdsakai

Stanislovas Buchaveckas

Kauna diena, 2001 08 18

„Versmės“ leidykla leidžia Lietuvos Tūkstantmečiui skirtą mokslinės kraštotyros monografijų seriją „Lietuvos valsčiai„. Jau išleistos knygos „Žagarė“, „Obeliai. Kriaunos“, „Plateliai“, „Širvintos“, „Žiobiškis“, o šiais metais Valstybės dienos išvakarėse skaitytojai sulaukė net dviejų didelės apimties monografijų – „Lygumai.Stačiūnai“ ir „Veliuona“.

Baigiama rengti dar viena knyga, skirta Raguvos valsčiui. Daug straipsnių jau parengta knygoms „Tauragnai“, „Kazlų Rūda“, „Griškabūdis“. Jau dirbama ir prie kitų knygų. Tarp jų – ir rengiant dar vieną monografiją, skirtą Širvintų rajonui, - „Musninkai. Kernavė“.

Autoriai – ir vietiniai žmonės

Šių knygų autoriai – žinomi Lietuvos mokslininkai (istorikai, etnologai, archeologai, kalbininkai, geografai, sociologai, folklorininkai, ekonomistai), kraštotyrininkai, paminklosaugininkai, kunigai, žurnalistai. Ir, be abejo, aprašomų vietovių kraštotyrininkai, savivaldybių tarnautojai, kultūros ir švietimo darbuotojai bei tiesiog iniciatyvūs vietiniai žmonės.

Kiekvienoje monografijoje supažindinama su aprašomos teritorijos gamta, istorija, tradicine kultūra, kalba, tautosaka, buvusio valsčiaus miesteliuose ir kaimuose gyvenusiais įžymiais žmonėmis. Knygos iliustruojamos nuotraukomis, piešiniais, žemėlapiais, pateikiamos muzikinių kūrinių natos.

„Lietuvos valsčių“ serijos knygos yra tarytum atskirų istorinių Lietuvos administracinių-teritorinių darinių enciklopedijos. Enciklopediškumo elementas dar ryškesnis buvusiems valsčiams, kurių gyvenvietės dabar yra Širvintų rajone. Mat 2000 m. buvo išleista minėta mokslinės kraštotyros monografija „Širvintos“, supažindinanti su Širvintų miestu ir Širvintų valsčiumi. O dabar rengiama antroji Širvintų rajono vietovėms skirta knyga – „Musninkai. Kernavė“.

Musninkuose yra Lietuvos Troja

Būsimoje knygoje skaitytojai bus supažindinami su iki 1950 m. buvusio Musninkų valsčiaus senąja istorija ir ją kūrusiais žmonėmis, gyvenviečių raida, kultūra, socialiniais-ekonominiais pokyčiais, žmonių darbais, papročiais ir likimais, įvairiais visuomenės gyvenimo reiškiniais sovietmečiu ir po Kovo 11-osios.

Musninkų valsčiaus žemėje yra ne tik Musninkų miestelis, bet ir Lietuvos Troja – Kernavė, Trečioji didelė gyvenvietė, priklausiusi buvusiam valsčiui, – Čiobiškis. Šios trys gyvenvietės dabar yra tapusios seniūnijų centrais. Tad būsimoje knygoje atsispindės ne tik šių seniūnijų žinioje esančių kaimų senoji praeitis, bet ir neseni įvykiai bei procesai.

„Versmės“ leidykla neseniai buvusio valsčiaus teritorijoje surengė ekspediciją. Jos metu Musninkuose įsikūrę 22 ekspedicijos dalyviai – žinomi etnologai V. Baltrušaitis, prof. V. Milius, V. Mačiekus, J. Samulionytė, G. Žumbakienė, kalbininkai A.Vidugiris ir K. Morkūnas, sociologai A. Čiužas, V. Kazlauskienė, V. Ratkevičienė, A.Vosyliūtė ir kiti būsimų straipsnių autoriai rinko buvusio valsčiaus vietovėse žmonių atsiminimus apie praeities įvykius ir papročius, užrašinėjo Lietuvos ir Širvintų krašto istorijai svarbią faktografinę medžiagą. Musninkų, Kernavės ir Čiobiškio miesteliuose ir jų apylinkėse rasta būsimai knygai bei Lietuvos istorijai reikšmingų nuotraukų, dokumentų ir kitų istorijos šaltinių.

Laukia talkininkų

Šią vasarą ir rudens pradžioje tebelaukiama straipsnių, kitos svarbios informacijos, įdomios medžiagos ir iš musninkiečių ar jų artimųjų, dabar gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje. Žinios apie Musninkų, Kernavės ir Čiobiškio apylinkes bei žmones leis ne tik geriau pristatyti savotišku Vilniaus priemiesčiu tampantį Širvintų kraštą Lietuvai, bet praturtinti visos Lietuvos istoriografiją.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt