Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

Vyriausiasis redaktorius

Aloyzas Bėčius
tel. 85 2443895

Sudarytojai

Kazimieras Kalibatas, Aloyzas Bėčius

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2001 m. rengia monografiją „Pašvitinys“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), Pašvitinio miestelio 375 metų sukakčiai (2012), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse istorijos ir kultūros leidinys. Jame išsamiai pateikiamos Lietuvos dvarų ir kaimų, miestelių, vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki dabarties. Tai kraštovaizdžio struktūros ir raidos, tradicinių amatų, kaimo architektūros, gyvenamųjų namų interjero, kalendorinių ir šeimos papročių, pasakojamosios, dainuojamosios tautosakos ir tarmės, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių ir kitų dalykų enciklopedija.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Monografiją „Pašvitinys“ rašo per 80 autorių grupė, kurios nariai – žinomi Lietuvoje ir Pašvitinio seniūnijoje žmonės. Autoriai remiasi archyvų ir enciklopedine medžiaga, spaudoje skelbtais straipsniais, mokslinėmis studijomis, tašytiniais šaltiniais, atsiminimais, faktine medžiaga.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Siekdama surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, „Versmės“ leidykla 2003 m. liepos 21–30 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Pašvitinį ir jo apylinkes buvusio Pašvitinio valsčiaus teritorijoje. 

Monografijoje, kaip ir kitose serijos knygose, yra 6 skyriai – Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės.

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2001 04 25.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas –  2003 09 12.

Paskutinių knygos straipsnių rašymo užbaigimo terminas – 2006 01 01 (nukelta į
2013 m.).

Knygos maketo parengimo terminas – 2006 12 01 (nukelta į 2014 m.).

Išleidimo terminas – 2014 m.

 

Leidinio finansavimas, 2014 12 29

1. Bendra sąmatinė 1000 p. monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, patikslinta 2013 11 28, Eur 141 631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

147 631,00

2.1. Vytautas Užgiris

10 396,70

2.1. Užgirių šeima*

101 649,60

2.2. UAB „Magnolija“

20 000,00

2.3. Aloyzas Grigaliūnas

5 000,00

2.4. Pakruojo r. savivaldybės kultūros skyrius

3 000,00

2.5. Bronius Nainys

2 000,00

2.6. Aras Kriaučiūnas

1 000,00

2.7. Vytautas Rapolas Kriaučiūnas

1 000,00

2.8. Stanislava Kriaučiūnaitė-Jonaitienė

500,00

2.9. Gražina Petronienė

500,00

2.10. Eligijus Juvencijus Morkūnas ir Gražina Teodora Morkūnienė (2014 01 09)

500,00

2.10. Gitana Šumnauskaitė-Šalčiuvienė (2014 12 27)

500,00

2.11. Romualdas Indriulis

300,00

2.12. Domas Adomaitis

284,70

2.13. Vytautas Venckevičius

200,00

2.14. Bronius Pranskevičius

200,00

2.15. Leonas Pranskevičius

200,00

2.16. Stasys Pranskevičius

200,00

2.17. Rymantė Šerkšnytė

200,00

3. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

10 000,00

3.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Pašvitinys“ (po išleidimo)

10 000,00

 

Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

* Užgirių šeima (Marija Užgiris, Šarūnas Užgiris, Egidijus Užgiris, Otilija Užgirytė Barkauskienė) aukoja sesers Birutės Užgirytės Jasaitienės atminimui. 

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Pašvitinys“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Informacija ruošiama.

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2004 10 08, patikslinta, papildyta 2005 02 04, 02 09, 02 14, 02 15, 03 08, 04 21, 06 10, 09 08, 10 07, 12 09, 12 23, 2006 01 17, 02 06, 04 14, 11 21, 2007 02 07, 02 21, 04 19, 08 14, 2008 06 28, 07 08, 2009 01 26, 03 04, 2010 02 02, 2010 03 16, 08 10, 2011 05 11, 05 30, 12 23, 2012 01 02, 01 06, 03 20, 06 20, 08 28, 10 02, 2013 11 21, 12 16, 2014 01 03, 01 07, 01 14, 05 19, 12 29, 2015 02 17.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                            Mums rašykite leidykla@versme.lt