lankymasis šioje svetainėje

 


Buvusio Pašvitinio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Armonių k.

Aukštadvario dv.

Bačgalių k.

Bačgalių vns.

Binėnų k.

Binėnų vns.

Bubilų k.

Bučiūnų k.

Buletiškio dv.

Bupštų k.

Čičikių I k.

Čičikių II k.

Čičikių III k.

Dargaičių k.

Daugalonių dv.

Daugalonių k.

Dragiškių plv.

Draudelių k.

Gaubių k.

Gavenonių k.

Gedminių k.

Gegiedždvario k.

Gegiedžių vns.

Gražaičių k.

Grikpėdžių k.

Gudelių k.

Gudžiūnų plv.

Jenelionių k.

Jenelionių vns.

Jenonių k.

Kalnuočių k.

Kivilių k.

Kremblių dv.

Laitiešinių k.

Mačiūnų dv.

Mačiūnų vns.

Mažionių k.

Meilionių k.

Micenskų k.

Miciūnų k.

Mikniūnų k.

Mišeikių k.

Moniūnų k.

Moniūnų vns.

Niurų plv.

Nociūnų k.

Noršonių k.

Pamušio Naujojo k.

Pašvitinio mstl.

Pavirčiuvių k.

Pelaniškių k.

Peluodžių k.

Petrikonių k.

Petroniškių k.

Pykuolių k.

Pociūnų k.

Pudžiūnų k.

Puslovio k.

Ratkūnų k.

Rimdžiūnų k.

Rimšonių k.

Ročkių plv.

Satkūnų dv.

Smolenskos (Slabados) k.

Sodeliškių k.

Sostdvario k.

Starkonių k.

Striukų k.

Šiklių dv.

Šiklių k.

Tytonių k.

Trakelių vns.

Treigių k.

Trivalakių k.

Tubinių k.

Tubinių vns.

Užbalių k.

Užbalių vns.

Vainiūnų dv.

Vaiškonių k.

Vyšeikių k.

Vytarčių k.

Voronių k.

Žydmiškio plv.

Žvirblinių dv.

Valsčiaus  žemėlapis

 

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt