lankymasis šioje svetainėje

 


Jiezno ir Stakliškių seniūnijose pasklido kraštotyrininkai

Ramutė Šimukauskaitė

Gyvenimas, 2003 08 23, nr. 66 (8616)

Smagiomis prapjovų – javapjūtės pradėtuvių šventės dainomis ir šokiais – Jiezno bočiai praėjusį pirmadienį pasveikino kraštotyros ekspedicijos dalyvius. Vėliau koncertą tęsė Vėžionių, Kašonių dainininkai ir muzikantai, Stakliškių pasakorės ir jaunieji vyšniūniškiai. Taip Jiezno ir Stakliškių krašto kultūros darbuotojai bei jų sutelkti saviveiklininkai  „įmetė pirmuosius deimančiukus“ į kraštotyrininkų darbo kraitę. Nes, pasak etnologo, J. Basanavičiaus premijos laureato Venanto Mačiekaus, koncerto metu jie išgirdo ir būtent šiame krašte buvusių populiarių liaudies dainų, sakmių apie vietovardžių kilmę, prisiminė kai kuriuos papročius ir tradicijas, ragavo skanių bulvinių bandų.

„Versmės“ leidyklos globojama kraštotyros ekspedicija Jiezno ir Stakliškių seniūnijose dirbs 10 dienų. Jos sumanytojas ir vadovas kraštietis žurnalistas Juozas Pugačiauskas. Jį ir kitus į kraštiečių sambūrį susibūrusius vilniečius sudomino „Versmės“ pradėta leisti monografijų serija apie buvusius Lietuvos valsčius. Jau išleistos 9 daugiau kaip po 1000 puslapių turinčios knygos apie Veliuoną, Seredžių ir kitus valsčius. O kuo prastesni Jiezno ir Stakliškių valsčiai? Pasak daugelio minėtų knygų sudarytojos ir didelės kraštotyrinio darbo entuziastės Vidos Girininkienės, jau vien ko verta Jiezno bažnyčia. Apie ją vieną galima būtų išleisti atskirą darbą. 

Ko gero, retas kuris šių apylinkių žmogus žino ir apie tai, kad 1973 metais Pikelionių atodangoje buvo atkasti žemdirbystės pradžios pėdsakai, o Paverknių atodangoje rasta gintaro, kad naftos paieškos Lietuvoje prasidėjo išgręžus atraminį gręžinį Prienuose ir ištyrus giluminius žemės klodus. Taigi, kaip sakė geologas habilituotas daktaras Algirdas Gaigalas, jis šioje ekspedicijoje turi ką veikti, nors mūsų krašto žemės gelmes tyrinėja jau keli dešimtmečiai. Visa tai, kas jau žinoma ir kas dar bus atrasta, turi būti susisteminta, aprašyta.

Pagal minėtų knygų leidėjų planus būsima ar dvi būsimos (pasigirdo minčių, kad reikia rengti atskiras knygas apie Jiezną ir Stakliškes)  turėtų susidėti iš 5 dalių. Monografijoje būtų skirta vietos gamtai, istorijai, tautos gyvenimui, vietos tarmei išsamiai aptarti. Taip pat nebus užmiršti ir iškiliausi šio krašto žmonės. Juozas Pugačiauskas ir kiti kraštiečių klubo nariai džiaugiasi, kad į medžiagos rinkimo , sisteminimo ir jau turimos tikrinimo darbus įsijungė daug žymių mokslininkų, didelės patirties sukaupusių kraštotyrininkų. Kai kurie iš jų dirba individualiai, kiti ieško medžiagos archyvuose, nemažas jų būrys šiomis dienomis braidžioja po Jiezno ir Stakliškių apylinkes.

Trečiadienį kompleksinės ekspedicijos dalyviai skyrė išsamesnei pažinčiai su Prienų rajonu, pabuvojo Punioje, Birštone, o kelionę baigė Stakliškių midaus gamykloje. Susitikimo Prienų rajono savivaldybėje metu viena iš ekspedicijos organizatorių ir vadovių Vida Girininkienė sakė, kad būsimos knygos sėkmę 60 proc. lems vietos žmonių ir vadovų nusiteikimas, geranoriškumas. Kuo jie suteiks daugiau informacijos, žinių, tuo monografija bus išsamesnė, turtingesnė ir naudingesnė.

Ir Jiezne vykusios vakaronės, ir susitikimo savivaldybėje su meru Antanu Gustaičiu bei vicemeru Algirdu Kederiu metu ekspedicijos vadovai pasidžiaugė kultūros ir abiejų seniūnijų darbuotojų parama ir išreiškė viltį, kad ir visi jų kalbinti žmonės noriai atvers savo atminties skrynias. Vida Girininkienė labai kvietė ir pačius Jiezno bei Stakliškių seniūnijų gyventojus, turinčiu įdomių nuotraukų ar kitų žinių apie savo kraštą, užsukti į Jiezno vaikų globos namus (kur įsikūrę kraštotyrininkai) ir pasidalinti tuo dideliu turtu su ekspedicijos dalyviais. Visos nuotraukos ar kiti dokumentai bus grąžinti. Ekspedicija dirbs iki rugpjūčio 28 dienos. 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla