lankymasis šioje svetainėje

 

 

Pasaulio Lietuvis - geguze 2002

GYVASTIES VERSMĖ


Dana Vainauskienė

Prasideda atostogų ir kelionių sezonas. Tikriausiai ne vienas patrauks į Lietuvą. Dabartinės Lietuvos vaizdai atvykėliui iškils prieš akis, bet atsakymą į klausimą, kokia Lietuva, jos miestai ir miesteliai buvo prieš daugelį metų, galima surasti leidyklos „Versmė“ išleistose knygose.

Minėtoji leidykla nuo 1994 m. rengia ir leidžia daugiatomę valstybinės Lietuvos tūkstantmečio programos lokalinių monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“. Apie ką šios monografijos? Jos apima ilgą miesto ar miestelio, jų apylinkių formavimosi laikotarpį – nuo seniausių laikų iki šių dienų. Į šias knygas sudedami tam tikram valsčiui svarbūs ir išskirtini duomenys bei faktai: jų istorija, kraštovaizdžio raida, tradicinė kultūra, verslai, kalendoriniai ir šeimos papročiai, papročių teisė, liaudies išmintis, kapinės, bažnyčios, mokyklos, įžymūs žmonės, tarmių ir vietos šnektų ypatumai, tautosaka, tautodailė, žemėlapiai ir kt.

Monografijų serija „Lietuvos valsčiai“ dedikuojama Lietuvos vardo pirmojo rašytinio paminėjimo tūkstantmečiui (2009) ir Mindaugo karūnavimo 750-osioms metinėms (2003), taip pat ir buvusių valsčių centrų sukaktims. Ši serija įtraukta į oficialią Lietuvos tūkstantmečio programą. Skaitytojus jau yra pasiekusios 8 knygos: „Žagarė“ (skirta Žagarės 800 metų jubiliejui), „Obeliai. Kriaunos“ (skirta Obelių 480 metų jubiliejui), „Plateliai“ (skirta Platelių 550 metų jubiliejui), „Širvintos“ (skirta Širvintų 525 metų jubiliejui), „Žiobiškis“ (skirta Žiobiškio parapijos 200 metų jubiliejui), „Lygumai. Stačiūnai“ (skirta Lygumams ir Stačiūnų parapijos 90-mečiui), „Veliuona“ (skirta Magdeburgo teisės suteikimo Veliuonai 500 metų jubiliejui), „Raguva“ (skirta Raguvos 500 metų jubiliejui). Šiuo metu rengiamos ir ateityje numatoma išleisti šias monografijas: „Tauragnai“, „Kazlų Rūda“, „Girškabūdis“, „Kvėdarna“, „Musninkai. Kernavė“, „Panemunėlis“, „Laukuva“, „Seredžius“, „Papilė“, „Rumšiškės“, „Giedraičiai“, „Balbieriškis“, „Kriūkai“, „Žemaičių Naumiestis“, „Kartena“, „Žeimelis“, „Šilale“, „Sintautai“. Lietuvoje būta daugiau kaip 400 valsčių. Žinoma, tikėtis, kad apie kiekvieną jų bus išleista knyga, tiesiog sunku, tačiau leidėjai šios minties neatsižada. Kad tik jiems nepritrūktų jėgų ir lėšų, nes išleistos knygos yra išties įspūdingi leidiniai. Pirmiausia – solidžios, išvaizdžios, didelės apimties bei gausiai iliustruotos knygos. Pavyzdžiui, knygos „Raguva“ tekstas su iliustracijomis sudaro net 1128 puslapius. Be galo žavi, kad šios serijos knygos, pateikiamų duomenų gausa bei apibendrinimais prilygstančios enciklopedinio pobūdžio leidiniams, nėra vien sausos enciklopedijos. Čia gausu kraštiečių atsiminimų, įspūdžių, surasime atrinktų vertingų dainų, pasakojimų, smulkiosios tautosakos, iššifruotų muzikantų atliekamų kūrinių, ypač gausu fotografijų, kurios primena įvairiausias tam tikro valsčiaus gyvavimo dienas. Todėl ne vienas skaitytojas turi galimybę surasti atgaivą savo širdžiai. Jeigu vaikams ir vaikaičiams parūptų išgirsti apie įvairius – džiaugsmingus ir skaudžius – tam tikro miesto ar miestelio gyvenimo vingius, kiekvienas etapas gausiai nušviečiamas: kovos dėl Nepriklausomybės, tarpukario, vokiečių okupacijos metai, sovietmetis, bolševikinis teroras, trėmimai, pokario laikotarpis, istorinė-urbanistinė raida, kultūrinis miestelio gyvenimas ir t.t. Imdamas knygą į rankas, gali sužinoti kaip buvo ganomi gyvuliai, žvejojama, bitininkaujama, gydoma, apželdinamos sodybos, verpiama, audžiama, gaminamas maistas bei gėrimai, švenčiamos įvairiausios šventės, kaip buvo auklėjami vaikai ir kt. Jeigu parūptų išmokti dainų, kaip vesti ratelius, žaisti žaidimus, knygose surasime jų žodžius, užrašytas melodijas, paaiškinimus ir pan. Miestelių skirtumus galima įžvelgti ir iš kalbos skyriaus: vietovardžių, pavardžių, pravardžių, tai vietovei būdingesnių ir įdomesnių žodžių bei posakių. Nedidelė Lietuvos dalelė išlukštenama, išgvildenama ir pateikiama skaitytojui – gamta, aplinka, žmonės, darbai, įvykiai, palietę, pakeitę ne vieno likimą. Kiek visko daug! Ir kaip prasminga!

Kiekvieną serijos knygą kuria dideli 40–80 autorių kolektyvai. Tai žinomi Lietuvos istorikai, archeologai, etnologai, folklorininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai ir kiti autoriai. Autorių kolektyvas, naudodamasis gausia ikonografine medžiaga, remdamiesi žmonių atsiminimais, archyvų duomenimis, mokslo studijomis bei kitais rašytiniais šaltiniais, pateikia skaitytojams žmonių (suprantama, per juos ir viso miesto ar miestelio) gyvenimo istorijas, susistemina ir plačiai aprašo medžiaginę bei dvasinę kultūrą.

Tad, jeigu keliai ir takeliai atvestų į Lietuvą, nepatingėkime užsukti į knygyną. Leidykla „Versmė“ leidžia MUMS monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“. Pavarčius ar paskaičius šios serijos knygas, galima atsiremti į savo šaknis, prisiliesti prie kultūros ištakų. Tiesiog turime galimybę palaikyti savo rankose įspūdingą palikimą ateities kartoms.

Pastaba. Išsamesnės informacijos apie knygų seriją „Lietuvos valsčiai“, leidybos naujienas, knygų serijos platinimo bei įsigijimo sąlygas galima rasti leidyklos „Versmė“ interneto svetainėje www.versme.lt

Parengė
Dana Vainauskienė 

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt