lankymasis šioje svetainėje

 


Paremkime „Baisogalos“ sudarymą ir išleidimą!

Jonas Linkevičius

Baisogalos valsčius, 2003 09, nr. 9

„Versmė“ Vilniuje – vienos knygų serijos leidykla – nuo 1994 m. leidžia daugiatomę valstybinės Lietuvos tūkstantmečio programos monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“. Tai unikalūs leidiniai, gausiai iliustruoti, apimantys pačias įvairiausias buvusių valsčių istorijos nuo seniausių laikų iki mūsų dienų, jų miestelių, kaimų, dvarų kraštovaizdžio, švietimo, kultūros sritis, pristatantys žymiausius to krašto žmones. Iki šiol išleistos devynios šios serijos monografijos, susilaukusios didelio visuomenės dėmesio ir palankaus įvertinimo. Devintoji knyga – „Seredžius“ – buvo pristatyta Prezidentūroje. To pristatymo metu J. E. prezidentas Rolandas Paksas dėkojo leidėjams „už kilnią tarnystę Lietuvos istorijai ir kultūrai“, pabrėžė, kad knygų serija „Lietuvos valsčiai“ gaivina mūsų krašto istorinę atmintį, ugdo tautiškumą ir dvasingumą“, linkėjo, kad leidėjų darbus lydėtų sėkmė ir pripažinimas.

Pradėta rengti leidybai monografija apie Baisogalą, vieną iš dabartinio Radviliškio rajono valsčių, turintį turtingą istorinę praeitį ir reikšmingą dabartį, daug iškilių įvairių mokslo ir kultūros barų kraštiečių. Iš dalies tai aprašyta dr. Elenos Šveistienės parengtoje knygoje „Baisogalos valsčiaus kaimai, dvarai ir gyventojai“ (2000), tačiau šis leidinys išleistas nedideliu tiražu, vienam autoriui aprėpti valsčiaus visumą tiesiog nebuvo įmanoma. Šiuo metu monografijai parengti telkiamas ne mažesnis kaip penkiasdešimties autorių kolektyvas – įvairių sričių mokslininkai, kultūros ir švietimo, administracijos darbuotojai, kraštotyrininkai, aktyvūs kraštiečiai, nustatytas ne mažesnis kaip penkių šimtų nuotraukų, tarp jų ir spalvotų, minimumas, į aprašomąsias vietoves organizuojamos mokslinės ekspedicijos.

Į monografijos „Baisogala“ parengimą norime įtraukti kaip galima daugiau Radviliškio rajone gyvenančių, dar gerai prisimenančių XX a. šio valsčiaus gyvenimą, dirbusius ar dirbančius įvairiose įstaigose ar organizacijose autorių. Kviečiame juos dalyvauti siūlant temas, kuriomis norėtų rašyti, pateikti nuotraukų, ypač archyvinių, susijusių su svarbiausiais Baisogalos krašto įvykiais, gamta, papročiais. Norėtume monografijoje plačiau nušviesti stambesnių kaimų, kuriuose buvo seniūnijų centrai, veikė ir veikia mokyklos, kultūros įstaigos, praeitį ir dabartį. Įvairiausiais klausimais, susijusiais su monografija, rašykite jos sudarytojui ir vyriausiajam redaktoriui leidyklos adresu („Versmės“ leidykla, Geležinkelio g. 6, LT-2030 Vilnius). kreipkitės į iniciatyvinės grupės narius – Baisogalos seniūną Romą Kalvaitį, dr. E. Šveistienę, Radviliškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorę Aldoną Januševičienę.

Monografijos išleidimo operatyvumas daug priklausys nuo autorių aktyvumo, finansinės paramos leidybai. Neseniai „Versmės“ leidykloje lankėsi rajono meras Antanas Čepononis. Su juo buvo aptarti monografijos leidybos finansavimo klausimai. Leidykla kviečia prie šio kilnaus darbo prisidėti kraštiečius, gyvenančius Respublikoje ir užsienyje, atitinkamas administracines įstaigas ir ūkines organizacijas.

Lauksime atsiliepiant neabejingų mūsų darbui autorių ir rėmėjų!

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla