Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Gauta parama

Rėmėjai, „Lietuvos valsčių“ serijai skyrę 2 proc. savo metinės pajamų mokesčio sumos

Maloniai kviečiame pasinaudoti įstatymo numatyta galimybe 2 proc. savo metinės pajamų mokesčio sumos savo nuožiūra skirti pasirinktam paramos gavėjui. 
Tvirtai tikėdami, kad „Lietuvos valsčių“ serijos tiek kūrimo, tiek rėmimo veikla yra itin prasminga, maloniai kviečiame ir Jus prie jos prisidėti arba pratęsti jau anksčiau pradėtą teikti paramą.

Atsižvelgdami į tai, kad „Lietuvos valsčių“ serijos istorijos ir tradicinės kultūros knygų leidyba yra nepelninga, valstybės, įstaigų ir asmenų remtina veikla, 2004 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojas viešajai įstaigai „Versmės“ leidykla yra suteikęs paramos gavėjo statusą.

Remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalimi ir finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 305, gyventojai gali iki 2 procentų savo metinės pajamų mokesčio sumos skirti savo pasirinktoms įstaigoms ir organizacijoms, kurios pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą.

Maloniai informuojame, kad 2004 04 07 Juridinių asmenų registro tvarkytojas viešajai įstaigai „Versmės“ leidykla yra suteikęs paramos gavėjo statusą.

Apgailestaujame, kad čia negalime paskelbti nei visų rėmėjų, nei atskirų rėmėjų skirtų sumų, nes valstybinė mokesčių inspekcija neteikia paramos gavėjams jokios informacijos nei apie konkrečius juos remiančius rėmėjus (žinome tik apie tuos rėmėjus, kurie patys pasisako), nei apie konkrečias atskirų rėmėjų 2 proc. sumas: metų gale mokesčių inspekcija paramos gavėjui vienu mokėjimu perveda visą visų jo rėmėjų paramos sumą, todėl kiekvieno konkretaus rėmėjo indėlis, priklausantis nuo jo gaunamų pajamų dydžio, lieka nežinomas.

2009 metų savo pajamų mokesčio sumos 2 proc. dalimi seriją parėmė 38 asmenys (bendra paramos suma 4 204,96 Lt):

„Versmės“ leidyklos bendradarbiai – Aloyzas Petrašiūnas, Irena Šutinienė, Vaida Dževečkaitė, Gabija Juščiūtė, Vidas Sutkus, Petras Venantas Mačiekus, Henrikas Jasiūnas, Rasa Kašėtienė (1 proc.), Violeta Barkauskaitė (1 proc.), Aušra Jonušienė (1 proc.); „Lietuvos valsčių“ serijos autoriai – Lilija Stanislova Kudirkienė, Algirdas Antanas Baliulis, Audronė Kiršinaitė, Ernestas Vasiliauskas; kiti rėmėjai – Povilas Gustys, Jadvyga Barbaravičienė, Livija Joana Pakalkienė, Jurgis Pakalka, Aldona Bytautienė, Jonas Kalvinys, Diana Petruškienė, Vitolda Verikaitė, Eduardas Dvarionas, Karolis Gabartas, Bronius Puzinavičius, Stanislava Sarapinienė, Juozas Radžiukynas, Alfonsas Laurinavičius, Antanas Černiauskas, Saulius Kalvėnas, Vida Kazilionienė, Antanina Kelpšienė, Stasys Mackevičius, Virginija Masienė, Jonas Piragis, Danutė Žalienė, Zenonas Žironas, Genovaitė Žagrienė.

 

„Versmės“ leidyklos kreipimasis ir prašymas skirti „Lietuvos valsčių“ serijai iki 2 proc. savo 2009 m. pajamų mokesčio sumos buvo nuolat skelbiamos leidyklos svetainėje www.versme.lt, o raštai su šiuo prašymu buvo asmeniškai išsiųsti elektroniniu paštu iš viso 764 asmenims, iš kurių 38 parėmė. Leidykla dėl šios asmeninės netiesioginės finansinės paramos „Lietuvos valsčių“ serijai elektroniniais laiškais kreipėsi į visus LR Seimo narius (išsiųstas 141 prašymas, atsiliepė 3, niekas neparėmė), LR Ministrą Pirmininką (neatsiliepė, neparėmė), LR Prezidentės konsultantę Ievą Baubinaitę (neatsiliepė, neparėmė), visus LR Vyriausybės narius (išsiųsta 13 prašymų, neatsiliepė, neparėmė), Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkciją (neatsiliepė, neparėmė), įvairių valstybės institucijų, įstaigų ir kt. vadovus (išsiųsti 503 prašymai, atsiliepė ir parėmė 14), pagal darbo sutartį dirbančius „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų redaktorius ir kt. darbuotojus (išsiųsti 64 prašymai, parėmė 16) ir serijos knygų autorius (išsiųstas 41 prašymas, parėmė 8). Kartu su paramos prašymais buvo siunčiamos parengtos pildyti paramos pervedimo prašymo formos, apmokėto atgalinio siuntimo vokai, informacija apie „Lietuvos valsčių“ seriją ir „Versmės“ leidyklą.

2008 metų savo pajamų mokesčio sumos 2 proc. dalimi seriją parėmė 37 asmenys (bendra paramos suma 9 903,69 Lt):

„Versmės“ leidyklos bendradarbiai Giedrė Užumeckaitė (1 proc.), Aloyzas Pranas Knabikas, Vidas Sutkus, Aivas Ragauskas, Aloyzas Petrašiūnas, Žilvytis Šaknys, Zita Kutraitė, Juozas Banionis, Henrikas Jasiūnas, Violeta Barkauskaitė (1 proc.), Stanislovas Buchaveckas; „Lietuvos valsčių“ serijos autoriai Zenonas Garšva, Antanas Rupeika, Marija Rupeikienė, Albinas Vaitonis, Jonas Šiaulys, Algirdas Antanas Baliulis, Julius Kanarskas, Audronė Kiršinaitė, Elvyra Elena Straševičienė, Ernestas Vasiliauskas; kiti rėmėjai: Sigutė Gaulienė, Ina Budrytė, Bronius Puzinavičius, Rimutė Bernotienė, Edgaras Kanapienis, Irena Kanapienienė, Gediminas Orlonas, Edmundas Mazėtis, Vitolda Verikaitė, Nijolė Andrejevienė, Gražina Drėmaitė, Vera Šedienė, Jonas Budreckas, Kazimieras Kuzmickas, Jūratė Sabeckienė, Almutė Armonavičienė.

„Versmės“ leidyklos raštai su prašymu skirti iki 2 proc. savo 2008 m. pajamų mokesčio „Lietuvos valsčių“ serijai buvo išsiųsti iš viso 614-ai asmenų, iš kurių 37 parėmė. Leidykla dėl šios asmeninės netiesioginės finansinės paramos „Lietuvos valsčių“ serijai raštu kreipėsi į visus LR Seimo narius (išsiųstas 141 prašymas, atsiliepė 1, parėmė vienas), LR Ministrą Pirmininką (neatsiliepė, neparėmė), visus LR Vyriausybės narius ir Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkciją (neatsiliepė, neparėmė), įvairių valstybės institucijų, įstaigų vadovus ir kt. (išsiųsti 54 prašymai, parėmė 13), samdomą darbą dirbančius „Lietuvos valsčių“ serijos knygų redaktorius ir leidyklos bendradarbius (išsiųstas 33 prašymas, parėmė 10) ir serijos knygų autorius (išsiųsta 267 prašymų, parėmė 13). Kartu su paramos prašymais buvo siunčiamos parengtos pildyti paramos pervedimo prašymo formos, apmokėto atgalinio siuntimo vokai, informacija apie „Lietuvos valsčių“ seriją ir „Versmės“ leidyklą.

2007 metų savo pajamų mokesčio sumos 2 proc. dalimi seriją parėmė 56 asmenys (bendra paramos suma 10 754,97 Lt):

„Versmės“ leidyklos bendradarbiai Vingaudas Baltrušaitis, Violeta Barkauskaitė (1 proc.), Stanislovas Buchaveckas, Gabija Juščiūtė, Rasa Kašėtienė, Aloyzas Pranas Knabikas, Zita Kutraitė, Venantas Mačiekus, Aloyzas Petrašiūnas, Daiva Ramaneckaitė, Donatas Rinkevičius, Vidas Sutkus; „Lietuvos valsčių“ serijos autoriai Nijolė Andrejevienė, Algirdas Baliulis, Nerija Bartkutė, Rasa Bertašiūtė, Renata Endzelytė, Zenonas Garška, Rita Garškaitė, Ona Kažukauskaitė, Audronė Kiršinaitė, Lilija Kudirkienė, Virginija Kvasaitė, Aurelija Malinauskaitė, Elona Mikučiauskaitė, Bronius Puzinavičius, Zosė Radžiuvienė, Antanas Rupeika, Marija Rupeikienė, Povilas Spurgevičius, Asta Steikūnienė (1 proc.), Janina Stuokaitė, Jonas Šedbaras, Airina Šulskienė, Dana Tomkutė, Albinas Vaitonis, Ernestas Vasiliauskas, Saulius Žilinskas, Brigita Žuromskaitė (1 proc.); kiti rėmėjai: Evaldas Bernotas, Irmantas Bernotas, Rimutė Bernotienė, Gražina Drėmaitė, Aniceta Garšvienė, Juozas Jundulas, Margarita Kazakevičiūtė, Gintaras Lansbergas, Edita Lansbergienė, Jurgis Pakalka, Livija Joana Pakalkienė, Jūratė Rinkevičienė, Goda Rupeikaitė, Gerda Sutkuvienė, Jonas Šiaulys, Regina Vaitkevičienė, Vitolda Verikaitė.

„Versmės“ leidyklos raštai su prašymu skirti iki 2 proc. savo 2007 m. pajamų mokesčio „Lietuvos valsčių“ serijai buvo išsiųsti iš viso 555 asmenims, šios paramos prašymas išplatintas Krašto apsaugos ministerijos vidinio naudojimo intranete. Leidykla dėl šios asmeninės paramos „Lietuvos valsčių“ serijai raštu kreipėsi į visus LR Seimo narius, LR Ministrą Pirmininką, visus LR Vyriausybės narius, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos darbuotojus, įvairių su serijos leidimu susijusių valstybinių institucijų, įstaigų vadovus, samdomą darbą dirbančius „Lietuvos valsčių“ serijos knygų redaktorius, serijos knygų autorius, kt. Kartu su paramos prašymais buvo siunčiamos parengtos pildyti paramos pervedimo prašymo formos, apmokėto atgalinio siuntimo vokai, „Versmės“ leidyklos veiklos dešimtmečio informaciniai bukletai, kita informacija apie „Lietuvos valsčių“ seriją ir „Versmės“ leidyklą.

2006 metų savo pajamų mokesčio sumos 2 proc. dalimi seriją parėmė 22 asmenys (bendra paramos suma 4 319,95 Lt):

„Versmės“ leidyklos bendradarbiai Antanas Andrijonas, Violeta Barkauskaitė (1 proc.), Stanislovas Buchaveckas, Vida Girininkienė, Henrikas Jasiūnas, Virginijus Jocys, Petras Jonušas (1 proc.), Rasa Kašėtienė, Audronė Kiršinaitė, Petras Venantas Mačiekus; „Lietuvos valsčių“ serijos autoriai Algirdas Antanas Baliulis, Ona Kažukauskaitė, Marija Rupeikienė, Povilas Kazimieras Spurgevičius; kiti rėmėjai: Zita Andrijonienė, Zenonas Garška, Edita Miliūnaitė, Vera Šedienė, Jonas Šiaulys, Roza Vaičiulytė, Ernestas Vasiliauskas, Vitolda Verikaitė.

„Versmės“ leidyklos raštai su prašymu skirti „Lietuvos valsčių“ serijai iki 2 proc. savo 2006 m. pajamų mokesčio sumos buvo išsiųsti iš viso 49 asmenims (parėmė 22). Leidykla dėl šios asmeninės netiesioginės finansinės paramos „Lietuvos valsčių“ serijai raštu kreipėsi į „Lietuvos valsčių“ samdomą darbą dirbančius serijos knygų redaktorius (išsiųsti 6 prašymai, parėmė 6) ir autorius (išsiųsta 29, parėmė 5), ir kitus (parėmė 11). Kartu su paramos prašymais buvo siunčiamos parengtos pildyti paramos pervedimo prašymo formos, apmokėto atgalinio siuntimo vokai.

2005 metų savo pajamų mokesčio sumos 2 proc. dalimi seriją parėmė 34 asmenys (bendra paramos suma 6 096,56 Lt):

„Versmės“ leidyklos bendradarbiai Vilija Aleksandravičienė, Antanas Andrijonas, Violeta Barkauskaitė (1 proc.), Vida Girininkienė, Henrikas Jasiūnas, Rasa Kašėtienė, Petras Venantas Mačiekus, Kazys Misius, Romaldas Samavičius; „Lietuvos valsčių“ serijos autoriai Nijolė Andrejevienė, Algirdas Antanas Baliulis, Agnė Jasinskaitė, Ona Kažukauskaitė, Audronė Kiršinaitė, Lilija Kudirkienė, Zigmantas Saulis Michnevičius, Marija Rupeikienė, Povilas Spurgevičius; kiti rėmėjai: Zita Andrijonienė, Raimundas Bačėnas, Gražina Drėmaitė, Jurgis Garška, Zenonas Garška, Rita Garškaitė, Juozas Jundulas, Jurgis Pakalka, Vilija Joana Pakalkienė, Diana Spučytė, Vera Šedienė, Jonas Šiaulys, Rita Šniukienė, Roza Vaičiulytė, Ernestas Vasiliauskas, Vitolda Verikaitė.

Iki 2 proc. savo 2005 m. pajamų mokesčio sumos „Lietuvos valsčių“ seriją parėmė iš viso 34 asmenys. 2006 m. leidykla dėl šios asmeninės netiesioginės finansinės paramos „Lietuvos valsčių“ serijai raštu kreipėsi į samdomą darbą dirbančius „Lietuvos valsčių“ serijos knygų redaktorius (parėmė 6) ir serijos autorius (parėmė 9), įvairių valstybinių institucijų, įstaigų darbuotojus (parėmė 2) ir kitus (parėmė 17). Kartu su paramos prašymais buvo siunčiamos parengtos pildyti paramos pervedimo prašymo formos, apmokėto atgalinio siuntimo vokai.

2004 metų savo pajamų mokesčio sumos 2 proc. dalimi seriją parėmė 38 asmenys (bendra paramos suma 5 329,43 Lt):

„Versmės“ leidyklos bendradarbiai Vingaudas Baltrušaitis, Violeta Barkauskaitė (1 proc.), Vida Girininkienė, Birutė Jasiūnaitė, Henrikas Jasiūnas, Robertas Jurgaitis, Lidija Kavaliauskienė (1 proc.), Zita Kutraitė, Petras Venantas Mačiekus, Sigita Vaidelytė; „Lietuvos valsčių“ serijos autoriai Nijolė Andrejevienė, Audronė Kiršinaitė, Erika Nenartavičiūtė, Povilas Spurgevičius, Elvyra Elena Straševičienė, Jolanta Stupelytė, Gražina Žumbakienė, Zenonas Žumbakys; kiti rėmėjai: Zita Andrijonienė, Bernardas Aloyzas Bliūdžius, Liucija Bliūdžiuvienė, Dalė Gargažinienė, Ramūnas Kirstukas, Marita Kirstukienė, Kęstutis Kubilius, Vilija Kučinskienė, Rita Liaudanskienė, Danutė Malcienė, Edita Miliūnaitė, Gediminas Orlonas, Zita Sabataitienė, Antanas Stūronas, Jonas Šalavėjus, Vera Šedienė, Narimantas Šedys, Vidas Šedys, Jonas Šiaulys, Vitolda Verikaitė.

„Versmės“ leidyklos raštai su prašymu skirti „Lietuvos valsčių“ serijai iki 2 proc. savo 2004 m. pajamų mokesčio sumos buvo išsiųsti iš viso 130 asmenų (parėmė 38). Leidykla dėl šios asmeninės netiesioginės finansinės paramos „Lietuvos valsčių“ serijai raštu kreipėsi į LR Prezidentą, LR Vyriausybės narius, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkciją, įvairių valstybinių institucijų, įstaigų darbuotojus (parėmė 2),  samdomą darbą dirbančius „Lietuvos valsčių“ serijos knygų redaktorius (parėmė 8), autorius (išsiųsti 75 prašymai, parėmė 8) ir kitus (parėmė 20). Kartu su paramos prašymais buvo siunčiamos parengtos pildyti paramos pervedimo prašymo formos, apmokėto atgalinio siuntimo vokai.

LABAI JUMS AČIŪ, MIELI BENDRAMINČIAI IR PALAIKYTOJAI!

Be Jūsų paramos tiesiog negalėtume egzistuoti, nes „Lietuvos valsčių“ serijos beveik nefinansuoja valstybė, savivaldybių finansavimas yra fragmentinis, o už parduotas serijos knygas grįžta gerokai mažiau kaip pusė knygoms išleisti reikalingų lėšų.

SVARBI PASTABA. Jei esate skyrę paramą, bet šiame sąraše pasigendate savo pavardės, maloniai prašome apie tai informuoti leidyklą elektroniniu paštu leidykla@versme.lt arba telefonu. Iš anksto už tai dėkojame.

2005 06 06, 2007 05 17, 2008 06 04, 2009 05 10, 2010 05 06.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt