lankymasis šioje svetainėje

 


Buvusio Papilės valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Agailės vns.

Armoliškių vns.

Augustaičių vns.

Auksučių vns.

Aukštakalnio vns.

Avižlių k.

Bajoriškės (Avižlių) k.

Barvydžių k.

Baublių k.

Bauskio (Purvių, Dabikinės) k.

Beržėnų vnk.

Biliuniškių k.

Bitpuolių k.

Blaklaukės k.

Budriškių dv.

Burbiškių dv.

Buriškių k.

Čiuinių k.

Dilbičių k.

Doveitlaukių vnk.

Draginių k.

Dumbrių k.

Dusų k.

Eglesių dv.

Fermos k.

Gamėnų k.

Gendviliškių k.

Gerybiškių dv.

Grybiškių k.

Griežių k.

Gumbakių k.

Jakų dv.

Jonaičių I k.

Jonaičių II k.

Jonlaukių k.

Kalniškių dv.

Kalniškių k.

Kerbediškių vns.

Kerežių k.

Kinkių k.

Kinkupės (Kinkių) k.

Klaisių dv.

Kožiškių k.

Kroklių k.

Kušleikių k.

Latveliškių k.

Latvelių k.

Valsčiaus  žemėlapis

Lenkų k.

Mažunaičių dv.

Medvelakių (Jonaičių) k.

Medvelakių (Kimsių) k.

Meilaičių vns.

Meškėnų dv.

Mickių k.

Pagamės vns.

Pagojų vns.

Paklišių vns.

Papilės mstl.

Pašilės dv.

Poeglesio dv.

Purvių k.

Pusbaublių k.

Pužiškių vns.

Rekščių k.

Rimšių k.

Roplaukių k.

Rudikių dv.

Rudikių k.

Skabeikių k.

Skeibės vnk.

Strazdų k.

Šemetaičių k.

Šiaudinės dv.

Šiaudinės k.

Šiliškių k.

Šiltiškių dv.

Šiurkiškės k.

Tautgalių k.

Traidžių k.

Trikšių k.

Urbonaičių k.

Užbrasčių k.

Užpelkių k.

Užsienių k.

Vegerėlių plv.

Vegerių (Vegerėlių) k.

Vegerių dv.

Vervedžių k.

Vienrankių k.

Zubrelių k.

Zubrių k.

Žerksčių k.

Žilių k.

Žordelių k.

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt