lankymasis šioje svetainėje

 


Papilė I dalis

(60 aut.,  82 str.,  1082 p.,  900 egz., 2004 m., 11-oji serijos knyga)

Asmenvardžių rodyklė (4388 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V W Z Ž

 

A

Abakanavičienė J. 917

Abakanavičius Algis 953, 954

Abakanavičius Jonas 380

Abakanavičius Kleofas 914

Abakanovičius 691

Abakas Vincentas 967

Abakavičiūtė Liucija 582

Abakienė (Stulpinaitė) Jadvyga 657, 693

Abramavičius Domas 688

Abramson 259

Abraškienė Stefanija 377

Abromavičius Vladas 794, 397

Adamkus Valdas 463, 466

Adomaitienė (Viesulaitė) Elena 688, 693, 754-757

Adomaitienė D. 460

Adomaitis Aleksas 846, 920

Adomaitis J. 983, 986

Adomaitis Kazimieras 226-229

Adomaitis Klemas 773, 774

Adomaitis Pranas 913

Adomaitis Stanislovas 726, 754, 757, 1030

Adomavičienė Filomena Genovaitė 486, 600, 602, 607, 610, 615-618, 621, 742-744, 921

Adomavičius Andrius 606, 613, 617, 619

Adomavičius Pranas 424

Adomavičius Steponas 5, 24, 63, 101-105, 108, 109, 135, 486, 607, 616, 619, 621, 742-745, 758, 786, 1045

Adomavičiūtė Kristina 622, 932

Akelaitis M. 977

Akramas Petras 288

Akučka Jonas 830

Akučka Juozas 382

Akučkaitė Inga 943, 944

Akučkienė Irena 397

Alejūnienė Anelė 363

Alekna 33

Aleksandravičius Antanas 1017

Aleliūnaitė Julė 549

Ališauskis 514

Alsys Antanas 377

Alytienė M. 897, 898

Amankavičaitė Michalina 333, 334

Ambros M. 254, 255

Ambrozevičius Juozapas 495, 501, 513, 974

Ananjeva Timofejevna Olga 330

Anča Petras 281, 285, 901

Ancevičienė Albertina 368

Ancevičius Erikas 368

Ancevičius Karolis 650

Ancevičius Vincas 675, 693

Ancevičius Vytautas Ilmaras 363

Ancevičiūtė Venta 368

Andrėjaitis Vincas 914

Andrėjaitis 904

Andrekaitis Mykolas 239

Andrijaitienė Elena 368,

Andrijaitis Alfonsas 368

Andrijaitis Klemas 879

Andrijaitis Steponas 373

Andrijauskas Adolfas 1001

Andrijauskas Evaldas 937

Andrijevskis (Andriejauskis) Vladimiras 969, 970, 1016

Andriulis M. 363, 364

Andriušienė (Mataitė) Anastazija 693, 850, 858, 864

Andriušis Vincas 562, 671, 673, 674, 855, 913

Andriuška Antanas 945

Andriuška Vladas 382

Andriuškaitė R. 620

Andriuškienė Aldona 476, 486, 960, 1046

Andriuškienė (Žiaurytė) Lionė Teresė 8, 482, 486, 636, 637, 639, 640, 843, 844, 847-849, 1045

Andriuškienė S. 930

Andriuškienė Vida 483

Andrušaitis Povilas 232

Andruška Juozapas 786

Andruška Žydrūnas 603

Andziulytė-Ruginienė M. 489

Anglickis Stasys 823

Anikevičius Darius 693

Antanavičienė Irena 483

Antanavičius Linas 602

Anteins A. 127, 152, 503

Афанасьев 326

Anužienė E. 917, 918

Anužis Albinas 590, 591, 593, 595, 596, 621, 688, 689, 693, 696, 697, 700, 703

Anužis Algimantas 470

Anužis Jonas 272, 276, 288, 289, 372

Anužis Jurgis 803

Anužis Stasys 824

Anužis Valentinas 622

Anužytė Marijona 799

Aranovičius Z. 665

Arbačiauskaitė V. 585

Arbačiauskas Stanislovas 269, 270, 274, 280, 281

Arcimavičiūtė Rita 932

Armalis 580, 625

Armalis Adolfas 388

Armonis Žanis 671

Arnauskas 248

Assmann J. 345

Astopaitė Ona 688

Astopas Kazys 688

Astrauskas Anupras 844

Astrauskas Petras 376

Atamukas S. 338

Atkočiūnas A. 680, 707, 899, 900, 912

Atkočiūnienė Jadvyga 289

Atstopas Antanas 849

Atstopas Felius 285

Atstopas Kazimieras 697, 698

Augustas II 489

Augustinaitis Morkus 232

Augustinaitis Stasys 813, 836

Augustinas Aleksas 653, 669, 671, 675

Augustinavičius Vincas 309, 486, 1048

Augustinavičiūtė Loreta 932

Augustinienė Z. 916

Aukselis Stanislovas 600, 621

Aukštuolienė Elena 930

Aukštuolis Artūras 930

Aulas J. 906, 949

Auryla Paulius 948

Ausevičius Karolis 285

Avižonienė 455

Avižonis P. 321

Avyžius J. 927

Ąžuolas Povilas 284

 

B

Bačiulis Pranas 551, 552, 643

Badenas Maksas 267

Bagatinas Vasilijus 475, 476

Bagatinienė Tatjana 475

Bagavičiūtė I. 616

Bagdonaitė Danguolė 604

Bagdonaitė R. 620

Bagdonas Nerijus 956

Bagdonas Vladas 1027

Bagdonienė Antanina 808

Bagdonienė J. 878

Bagušienė O. 65

Bajorinas Saulius 465

Bajorkevičius A. 875

Bajorkevičius Jonas 872, 875

Bajorkevičiūtė (Parekštienė) Genutė 875

Bakienė 454

Bakienė Onutė 930

Bakis J. 486, 1047

Bakšaitis Jonas 228

Bakytė Joana 854

Balanaičiai 945

Balbierienė Ona 918, 920

Balbierius Kazimieras 930

Balčiūnaitė Eugenija 628

Balčiūnaitė Kotryna 754

Balčiūnaitė Marė 911

Balčiūnas Aloyzas 8, 24, 575, 644, 878, 881-883, 885, 1045

Balčiūnas Antanas 386

Balčiūnas Bronius 813, 836

Balčiūnas Juozas 386, 388, 879, 881, 883-885

Balčiūnas Leonas 490, 574

Balčiūnas Stasys 930

Balčiūnas Vincas 855

Balčiūnienė Bronislava 879

Balčius M. 982, 984, 987

Baldauskaitė Bronė 884

Baldauskaitė Elžbieta 796

Baldauskaitė Emilija 884

Baldauskas Augustinas 388, 642, 879, 881-885

Baldauskas Juozas 575, 725, 893

Baldauskas Vincas 893

Baldauskienė Ona 879

Baliulis A. 192

Balkaitis Kasparas 233

Balkaitis Martynas 233

Balkartaitis Juozapas 236

Balkauskas Benediktas 891

Balkevičiai 391

Balkevičienė Laima 469

Balkevičienė M. 896

Balkevičienė Vanda 592, 718

Balkevičius Arūnas 465, 469

Balkevičius Balys 590, 592-594, 596, 621

Balskis Antanas 840

Balsys Jonas 380

Baltakis A. 927

Baltėnas A. 756

Baltijaitis Adomas 241

Baltijaitis Jonkus 230, 241

Baltijaitis Stasiulis 241

Baltrėnienė Apolonija 454

Baltrūnas A. 926

Baltrūnas Valentinas 24

Baltušis J. 924, 927, 940

Baltutis Liudas 576

Balvočiūtė Jadvyga 486

Balza Raimundas 7, 24, 486, 488, 532, 758, 1045

Banionis Juozas 879

Banionis Kazys 579

Bankauskas Juozas 281

Baraitis Martynas 226, 228

Baradinskienė Jūratė 24

Baranauskas Antanas 513

Baranauskas Augustinas 973

Baranauskas Kazys 846

Baranauskas Petras 923, 940

Baranauskas Vincentas 792, 807

Baranauskienė (Paškauskaitė) Genovaitė 693

Baranauskienė Irena Regina 453, 454, 456

Barancevičius 513

Barauskaitė Aurelija 937

Barauskaitė Edita 617, 622

Barauskaitė Ligita 615, 617, 619, 921

Barauskaitė Lilija 936

Barauskas Pranas 375

Barauskas Romualdas 476

Barauskienė Laima 476

Barcevičius Povilas 513, 514, 522

Barčiauskaitė Stasė 452, 453

Bardauskas Pranas 563

Bardauskas Stasys 844

Bardauskas Virginijus 849

Bardauskienė Audra 849

Bardziliauskienė (Šliauterytė) Jadvyga 488, 1048

Bareikaitė Irena 592, 593, 595

Bargaila Antanas 687

Barisas Juozas 670

Barkauskaitė Violeta 4, 24

Barkauskas M. 692

Barkuvienė Žydrė 632

Barnataitis Valentas 238

Baronas 700

Barščiauskaitė Sandra 6, 424, 1045

Bartkevičius R. 964

Bartkus 830

Bartulis A. 430

Bartulis P. 747

Barvydaitė Albina 421

Barvydaitė Marijona 459, 475, 933, 958, 959

Barvydas A. 272

Barysaitė D. G. 463

Barzdaitis Jurkus 236

Basalykas A. 35, 411

Basanavičius J. 482

Baščiulis J. 842

Baškis 674

Batavičius Algis 394

Batavičius Kazimieras 653

Batoras Steponas 190, 489, 491

Batūra Romas 457

Baumanas Z. 353, 356

Baurlenas (Beurlen) K. 32

Bazevičiutė (Steponavičienė) Jadvyga 554

Bedova Marina 619

Bėkštienė V. 920

Beleckas-Malūnininkas Pranas 365, 366

Belevas Vladimiras 326

Belogorskaja Marija 326

Benelis Juozas 288

Benelis Zenonas 901

Benetytė Elena 457, 458, 486, 602, 603, 607, 611, 613, 615, 616, 619, 621, 645, 934, 938

Beniusevičius Nerijus 943, 946

Beniušienė J. 522

Beniušis Gintaras 957

Berenis Vytautas 9, 974, 1045

Bereniūtė Joana 476, 478

Beresnevičiai 522, 650

Beresnevičienė Stefanija 518, 889, 890

Beresnevičius Aleksandras 512, 513, 516, 517

Beresnevičius J. 965, 966

Beresnevičius Jonas 511, 512

Beresnevičius Juozapas 511-513

Beresnevičius Stasys 888

Beresnevičius Zigmantas 511, 513, 518, 519, 650, 652, 684, 888

Beresnevičiūtė Benigna 516

Beretytė Elena 938

Berija L. 391

Bermontas (Avalovas) P. 269

Bernatavičius Jonas 285, 299, 529

Bernis Petras 288

Bernotas Apolinaras 626

Bernotas Kźstutis 957

Bernotas Kostas 380

Bernotavičius 697

Bernotavičius Jonas 282-284

Bernotavičius Klemensas 386

Beršovičius Mauša 690

Bertulis Baltramiejus 240

Bertulis Janis 688

Bertulis Saulius 998, 1001, 1002, 1040

Berukas 340

Beržinienė Ona 879

Beržinis Antanas 881

Beržinis Juozas 880, 884, 885

Beržinis Pranas 288, 290, 375, 844, 846

Beržinis Stasys 463, 882, 885, 915

Beržinis Vladas 882

Beržinys Juozas 885

Beržinytė Laura 937

Beržunskas S. 637

Beržunskienė Stasė 849

Beurlen K. 32

Bezaras Domas 284

Bialkovskis 222, 231, 240

Bičkauskas-Gentvila L. 257

Biedova Loreta 932

Bielenšteinas A. 176, 177

Bieliauskas A. 927

Bielinis Kipras 263-265, 274, 322

Bielskis Arūnas 1002

Bielskis Jonas 573, 591-593, 595-597

Bielskis Pranas 426

Bielskis Raimundas 622

Bielskytė 628

Bielskytė Lilija 622

Bigelis Alfonsas 650

Biknienė D. 630

Biliūnaitė 625

Biliūnas 625

Biliūnienė (Diržinskaitė) Stefa 816, 824, 825

Billig M. 348, 351, 353

Bimba Petras 564

Binkis K. 590, 940, 941

Birutis Aleksas 853

Birutis Antanas 383

Biržis P. 673

Biržiška Antanas 321

Biržiška Mykolas 321, 326, 337, 338, 1005-1007, 1009, 1018, 1020, 1021, 1024

Biržiška Vaclovas 321, 1023

Blaščikas G. 186, 188, 489, 490

Blazas H. 1015, 1017, 1019

Blažinauskienė Viktorija 959

Blažys Jonas 892

Blieka Jurgis 563

Bliūdžiuvienė Marytė 482

Bliumai 648

Bliūmaitė Andželika 936

Bliumas Augustas 419, 643, 644

Bliumas Jonas 640, 643, 648

Bliumas Julius 693, 938

Bliumas Laimonas 647

Bliumas Rolandas 648

Bliumentaitė B. 450

Bliumentalienė Eta 340

Bliumentalis Elijošius 546

Bobinskis Vincentas 1016

Bodenas (Boden) K. 30-32

Bogušas J. 493

Bogužas Zigmas 914

Bolkunovas Filipas 853

Bonotas 898

Bortkevičius Julius 563

Borusaitė 674

Borusaitė Bronė 904

Borusaitė Ingrida 622

Borusas (Burusevičius) Pranas 700

Borusas A. 899, 903

Borusas Antanas 680

Borusas Domas 304, 665, 668, 669, 686, 952

Borusas Jonas 698

Borusas Pranas 953

Borusienė Bronė 699

Borusienė Elena 421

Boruta Jonas 948

Boveris Alfredas 467, 603, 617, 619

Brašiškis S. 670

Braukyla Arvydas 956

Brazdžius Pranas 699

Bražienė (Žukauskaitė) Ona 919

Bražionienė Sofija 588

Brencius Jonas 934, 1026

Brensztejn M. E. 502

Breutelto J. 502

Brigmanas Antanas 368

Brigutė Stefanija 574

Brinkmanas Rolandas (Brinkmann Roland) 30-32

Įšīõąóē Ń. Ė. 338

Bronovickis 326

Brontė E. 926

Bronušas Stepas 461

Bronušienė Genutė 630, 631

Bronušienė Bronė 646

Brunevičienė Elvyra 879

Bružai 945

Bružaitė Diana 640

Bružas Alvydas 932, 956, 957

Bružas Artūras 945

Bružas Sigitas 640, 850

Bružas Virgilijus 945

Bublytė Asta 939

Bubnys V. 927

Bučas Alfredas 461, 941

Bučekas Emanuelis 104

Bučekienė Zofija 104, 667

Bučelis Jonas 24, 465, 466, 468, 469, 473, 486, 503, 510, 900, 907, 944-947, 1045

Bucevičienė (Šiurkutė) Nastia 693

Bucevičius A. 502

Bucevičius Pranciškus 965

Buchas (Buch) L. 27

Bučikas E. 1019

Bučikienė Zofija 888

Bučis V. 542

Bučys Pranciškus 1018

Bučius 691

Bučius Albertas 626, 634

Bučius Benediktas 634

Bučius Jonas 629

Bučius Kostas 625, 634

Bučiūtė 625

Bučiuvienė Birutė 930, 931

Bučiuvienė Stasė 600, 621

Bučys 392

Bučys Kostas 634

Būdavaitė V. 585

Būdavaitė Elena 912

Būdavaitė Stefanija 904, 912

Būdavas Stasius 127, 276, 461, 920, 1029, 1031

Budavienė (Širvinskaitė) Ona 690, 693

Budinaitė (Daunienė) Ona 874

Budraitė (Kėdienė) Magdalena 561

Budraitis Stanislovas 232

Budrevičiūtė Agota 456

Budrienė (Terminaitė) Marija 475, 736, 737

Budrienė Marija 693, 930

Budrienė O. 934

Budrius Jonas 777

Budrys 352, 904

Budrys Antanas 475

Budrys Jonas 783, 784, 785

Budrys V. 956

Buga P. 774

Bugailiškis Peliksas 758, 762, 764, 766, 771, 775, 827, 833, 838, 840, 852, 887, 915, 949

Buinevičienė Onutė 931

Buinienė Angelė 478, 479, 616

Buinys Artūras 478, 479

Buivydas Grigalius 224-230

Bujarskis Jurgis 224, 225, 228, 229, 233

Bukčius K. 634

Bukoickis Vaitiekus 230

Bukšys Jonas 224, 225, 233

Bulauskas Nerijus 956, 957

Bulerbergas Edvardas 368

Bulerbergienė Olga 368

Bulhakas Janas 703

Bulota Stasys 574, 576

Bulotienė Laima 574

Bumbelis Ignas 625

Bumelis Ignas 558, 909

Buračas B. 531

Buratis [Buraitis?] Martynas 224, 225, 227-229

Burauskaitė Birutė 6, 366, 397, 1045

Burba A. 29

Burba Aleksandras 973

Burba Eugenijus Telesforas 106, 389, 805, 839, 840

Burba Matas 840, 963

Burbaitė (Griškevičienė) Marija 840

Burbienė Elžbieta 367

Burbinaitis Povilas 236

Burdelis E. A. 1007, 1008

Burneika Alfonsas 558

Burusevičius P. 700, 701

Busel Klavdija (vėliau - Škerbienė) 335

Busel Tichonovičius Tichonas 329

Busel Tichonovna Jekaterina 329

Butaitis Jonas 232

Butautas Antanas 383

Butautas Pranas 386

Butautytė (Gricienė) Birutė 624

Būtėnas Julius 458

Butenavičiūtė Eglė 618, 943, 945, 947

Butienė (Kuleckytė) Marija 693

Butkaitė Aldona 854

Butkevičius Feliksas 893

Butkienė 690

Butkus Adomas 236, 688

Butkus Bronius 696, 703, 902

Butkus D. 169

Butkus Jonas 268, 280, 283-285

Butkus Juozas 274, 285, 382

Butkus Mečislovas 292, 377, 589

Butnoras Artūras 478

Butnorienė Aldona 478

Butnorienė Benedikta 370

Butnorius Jonas 398

Butnorius Vincas 377, 380, 388

Butvilaitė Edita 646

Bytautaitė Regina 455

Bytautas 495

 

C

Calitis Zanis 283

Carr E. H. 961

Chainauskaitė (Ravickienė) Elena 580

Chaleckai Henrikas ir Vytautas 363

Chaleckas Henrikas 572

Chaleckas Tadas H. 363

Chmielevskis (Chmielewski) Česlovas 29, 30, 40

Chochlovičius Zigizmundas 513

Cinas Mauša 665, 687

Ceška Jurgis 281

Ceškaitė 903

Cijauskas P. 441

Citvaras V. 441

Ckilatavičius Stanislovas 223, 225

Cukurienė (Rimkutė) Sofija 644

Cvirka P. 586, 926

 

Č

Čackis Tadeušas 981, 984, 986

Čapas Juozas 689

Čapnikas Jonas 236

Čapnikas Povilas 236

Čaraitė Bronislava 473, 488

Čarapas Kazimieras 798

Čarapaitė Benedikta 904

Čechanauskienė Stasė 739

Čechovas A. 894, 924, 940

Čekanauskaitė Aleksandra 925

Čekanauskaitė Emilė 869

Čekanauskas (Čikanauskas?) Juozas 369, 476

Čekanauskas Kazimieras 868, 876

Čekanauskas Klimas 373

Čekanauskas Stasys 675, 676

Čekanauskienė (Kulvelytė) Stasė 693

Čekanauskienė D. 934

Čekanauskienė Marija 868

Čekanauskienė Stanislava 476, 486, 959, 1048

Čepaitė Eglė 621

Čepas Arūnas 431, 432, 438, 439, 441-443, 468, 483

Čepas Domininkas 854, 879

Čepas Ričardas 6-8, 278, 547, 581, 622, 1037, 1045

Čepas Simonas 854

Čepauskaitė Jadvyga 625

Čepauskaitė Stefa 625

Čepinskis V. 1019

Čepkauskienė (Juozapavičiūtė) Evelina 693

Čepkevičienė Benigna 109

Čepkevičius Viktoras 110

Čeponienė (Lalienė) Stasė 369

Čeponienė (Šliauterytė) Anatolija Genovaitė 589, 660, 693

Čeponienė Nijolė 589, 614

Čeponienė Ona 369

Čeponis Povilas 269, 271, 281-285, 288, 502

Čepulienė 701

Čepulienė (Maculevičiūtė) Emilija 693, 816

Čepulienė I. 828

Čepulis 394

Čepulis Adolfas 372

Čepulis Domininkas 792, 807

Čepulis Jonas 816, 824, 832

Čepulis Kazys 816

Čepulis Pranas 652, 688

Čepulis Stepas 288

Čepulis Virginijus 458

Čepulytė Emilija 824

Čerapaitė B. 903

Čerapauskas Domas 283

Čerapienė 454

Čerapienė Julė 939

Čerapokaitė Judita 875

Čerbulėnas K. 176, 521

Černauskai 945

Černauskas Ramūnas 943-946, 603, 607

Černeckis Gintautas 457

Černiauskaitė (Lūžienė) Stasė 555

Černiavskis 326

Černis Jeronimas 1019

Čėškaitė (Špolienė) Bronė 699, 904

Čėsna V. 929

Česnauskaitė (Kupstienė) Janina 621

Čiapas A. 960

Čiapas Simas 458, 503

Čiapas Vytautas 467, 503

Čiarapas Augustinas 365, 814

Čiarapas Martynas 365, 814

Čibirienė Janina 22, 483, 484, 623, 923, 940, 941, 942, 1045

Čibiris Jonas 232

Čijunskas Petras 634

Čijunskas-Meška Antanas 366

Činčiukai 945

Činčiukaitė Eleonora 622

Činčiukaitė Ona 854, 863

Činčiukas Domas 478, 924

Činčiukas J. 419

Činčiukas Jonas 852-854, 863

Činčiukas K. 700

Činčiukas Leonas 461

Činčiukas Vidas 955, 956

Činčiukienė Genovaitė 478

Činčiukienė Ona 421

Činčiukienė R. 605

Čiuladis 700

Čiuladžis Augustinas 731

Čiupkina Julė 929

Čiupkovaitė Deimantė 937

Čiupkovienė (Kravčenka) Taisa 693

Čiurlionienė-Kymantaitė Sofija 653, 897, 941

Čiurlionis M. K. 599, 1033, 1034

Čižauskas Vladas 496, 497

Čupkova A. V. 330

Čupkova J. M. 330

Čupkova Michailovna Jekaterina 336

Čupkova Valentina 335

Čupkovai 327, 329, 330

Čupkovai Aleksandras ir Feodosija 333

Čupkovai Ana ir Vasilijus 330, 331, 333

Čupkovai Michailas ir Pelagėja 329

Čupkovai Vasilijus ir Valentina 333

Čupkovai Vasilijus, Michailas ir Aleksandras 333

Čupkovaitė Elena 332, 596

Čupkovaitė Tatjana 335

Čupkovaitė Vasiljevna Jelizaveta 329

Čupkovas A. 328, 330, 334, 952

Čupkovas Aleksandras 333, 335, 950

Čupkovas Anatolijus 333, 334, 920

Čupkovas Ivanas 335

Čupkovas Kirilas 329

Čupkovas Kolia 726

Čupkovas Michailas 329, 331, 335, 697, 698, 950

Čupkovas Michailovičius Ivanas 330

Čupkovas Michailovičius Vasilijus 330

Čupkovas Michailovičius Vladimiras 329

Čupkovas Nikolajus 955

Čupkovas V. M. 330

Čupkovas Vasilijus 332, 335, 950

Čupkovas Vitalijus 331, 334, 335, 904

Čupkovas Vladimiras 330, 331, 335

Čupkovas 904

Čupkovienė Antanina 452

Čupkovienė Irena 640, 645-648

Čupkovienė Ona 453

 

D

Dabkevičiūtė Joana 566-568, 571, 585, 898, 908

Dagelienė Aldona 460

Dagilienė Birutė 595, 621

Dagilis Jonas 955

Dagilis Kazimieras 248

Dainiai 340

Dainienė Vida 931

Dainius Antanas 387

Dainutienė Agota 456, 520, 930

Dainys Antanas 931

Dainys Edgaras 483

Dainys Evaldas 932

Dakanas Bronius 942

Daktaraitytė Julija 386

Daktaras Alfredas 475, 476

Daktarienė Bronislava 475

Daktarienė M. 476

Daktaris V. 929

Daktertienė (Dargytė) Milda 453, 476

Dalinkevičius J. 28, 30, 32, 34, 41, 51

Dambis Petras 554

Dambraitis Ambraziejus 239

Dambraitis Jonas 232

Dambraitis Laurynas 241

Dambraitis Petras 230, 241

Dambrauskas B. 395

Dambrauskas Kazimieras 650

Dambrauskas Kostas 758-763, 768, 773, 774, 776

Dambrauskas M. 519, 522

Dambrauskas-Jakštas A. 943

Damijonaitis J. 820, 821, 822

Damonskas Adolfas 635

Damskienė V. 441

Damskis Aleksas 845, 847

Damskis Klemas 375, 829

Damskis P. 441

Danauskas 703, 902, 953

Danauskis Vincas 939

Danauskis Vacys 904

Daniauskaitė Irena 737, 738

Daniauskienė (Gauronskytė) Zofija 737

Danilevičiūtė Roma 849

Daniulevičiūtė I. 1032

Danta Albertas 945

Danta Vidmantas 945

Dantaitė Ingrida 944, 947

Dapšienė Salomėja 632

Dapšys Liudas 555

Dapšys Svajūnas 483

Darbutas Juozas 1002, 1003

Dargienė Marijona 370

Dargis Rolandas 459, 470, 482, 483, 486, 677, 693, 1047

Dargužas Aleksandras 366, 517

Dargužas Aleksas 288, 290

Dargužis Juozas 283, 284, 366

Dargys Aleksas 385

Dargys R. 429, 459

Dargytė 625

Darius S. 673, 905, 908

Darkintytė Nijolė 592, 593

Daščioraitė Alma 645, 646

Datienienė Ona 452, 453

Daugėla Adolfas 517, 522, 967

Daugėla Antanas 386

Daugintas Aleksas 381

Daugirdas 516

Daugirdas Jonas 953, 954

Daugirdas Stasys 662, 693

Daugirdas Tadas 126, 136

Daugmaudis Vidas 601

Daugnora L. 100

Daujotaitė R. 630

Daujotas Bronius 368

Daukantaitė Jadvyga 453

Daukantas Aleksandras 1016

Daukantas Simonas 21, 22, 23, 25, 26, 36, 39, 59, 64, 66, 89, 90, 104, 263, 299-301, 305, 339, 364, 457, 458, 460-469, 471-475, 479, 481, 482, 484, 485, 487, 488, 504, 507, 532, 533, 538, 542, 543, 560, 595, 597, 600-602, 605, 609, 696, 742, 831, 849, 898, 907, 921, 929, 935, 955, 956, 961, 965, 969-972, 974, 975-983, 985-987, 989, 990, 992-996, 998-1001, 1004-1006, 1012-1014, 1015-1032, 1039, 1040

Daukša Kazimieras 628, 629, 635, 940

Daukša Mikalojus 981

Daukšaitė Sigita 617

Daukšas Kazys 377

Daukšienė 690

Daukšienė Olga 486, 610, 613, 619, 621

Daukšienė Stasė 628, 629, 940

Daunaitė 899

Daunaitė Elzė 687

Daunienė 691, 700

Daunienė (Joniškytė) Agnė 694

Daunienė (Joniškytė) Paulina 694

Daunienė Adelė 803, 922

Daunienė B. 393, 619, 620

Daunienė Barbora 370, 393, 875

Daunienė Birutė 460, 462, 472, 475, 936, 939, 960

Daunienė Elena 937

Daunienė Ona 284, 667, 876

Daunienė Paulina 849

Daunienė Valerija 849

Daunienė Z. 984

Daunys Albinas 901

Daunys Alfonsas 620, 645, 646

Daunys Aloyzas 846

Daunys Antanas 288, 805, 806, 826, 846, 866

Daunys Augustas 290

Daunys Benas 393, 650

Daunys Domininkas 694, 793, 797, 808, 824, 849, 875

Daunys Gediminas 603

Daunys Ignacas 792, 802, 814, 815

Daunys J. 276, 277, 286, 288, 317, 319, 398, 399, 405, 791, 830, 866, 869, 870, 873, 875, 876-878, 888, 1021, 1022

Daunys Jonas 8, 24, 41, 807, 865, 872, 1030, 1045

Daunys Juozas 276, 283, 285-288, 317-319, 377, 398, 405, 667, 807, 815, 849, 874, 914, 925

Daunys Kazimieras 855, 875

Daunys Kostas 875

Daunys M. 617

Daunys Mateušas 807

Daunys Modestas 936

Daunys Paulius 603

Daunys Pranciškus 876

Daunys R. 456, 474, 603, 606, 618, 946, 959

Daunys S. 289, 405, 896, 901

Daunys Stasys 22, 661, 666, 679

Daunys Vincentas 792, 802, 807, 812, 814

Daunytė Augustina 800

Daunytė Barbora 875

Daunytė Ieva 876, 937

Daunytė Marijona 832

Daunytė Ona 818

Davainis-Silvestraitis Mečislovas 29, 126, 963, 973

Davidovičius Salomonas 588, 589

Degutis A. 366

Degutytė J. 927

Deimontas Vincas 386

Deimontienė Dijana 454, 456

Delamarsas Jonas 502

Demskytė Vanda 645

Denisovas 262

Deniušienė Bronė 385

Deniušis Alfonsas 322

Deniušis Jonas 384

Dičius R. 521, 525, 531

Dievinas Raimondas 935, 939

Dijokaitė Antanina 578

Дикий А. 343

Dilbitis Jonas 366

Dimavičius Vincas 688

Dimavičius Vladas 376

Dimavičiūtė Bronislava 475

Dimavičiūtė Ilona 478

Dimavičiūtė Zosė 904

Dimavičiūtė Marija 454

Dimbelienė (Juozapavičiūtė) Filomena 23, 694, 704, 705, 719

Dimšaitė A. 630

Dimša-Raitelis Stasys 366

Dinys Antanas 880, 881, 884

Dirminskas Petras 374

Diržinskaitė Marija 374, 816

Diržinskas Petras 816, 824, 825

Dlugošas Jonas 186, 489, 499

Dluskis Jablonovskis B. 261, 262, 263, 266

Dobilas Kazys 554, 661, 855

Dobrikaitė (Jankauskienė) Virginija 925

Dobrovolskienė Onutė 933

Dobrovolskis Julius 688

Dobrovolskis Vytautas 933

Dockus K. 597

Domarkas 899

Domeika Ignotas 27

Domeika Juozas 572, 553, 855

Domeika Vladas 367

Domeikienė S. 569

Domeikos J. ir S. 573

Domeškaitė Janina 622

Donelaitis K. 979

Donyla Petras 621, 930

Dorofėjus Laimutis 677

Dorofėjus Žilvinas 617, 619

Doveika Juozas 939

Doveika Viktoras 868

Doveikienė Stasė 385

Dovydaitis Pranas 943

Dovydas 392

Dovydas Fricelis 699

Dragūnai 392

Dragūnai Ona ir Jonas 392

Dragūnaitė Donata 601, 612, 617, 943, 946

Dragūnaitė Janina 575

Dragūnaitė (Kulvelienė) Anelė 392

Dragūnas Aleksas 288, 290, 369

Dragūnas Kostas 574, 576

Dragūnas V. 750

Dragūnienė Regina 461

Drąsutienė 636

Drąsutis 636

Drąsutis Kazimieras 553, 681

Drazdauskas V. 418

Dreizeris T. 924, 926

Driskutė Valė 648

Druskytė Angelė 847

Dubickas Jonas 486, 488, 1047

Dubois F. 26

Dudarienė Emilija 699

Dūdorienė 690

Duksa Zenonas 982, 984, 986, 987

Dumalakienė (Karvelytė) Janina 839, 841-843

Dunauskaitė Jadvyga 397, 466, 602, 636

Dundulienė Pranė 458, 727, 729, 730, 748

Dutovas 336

Dvareckas V. 100

Dzindzalėta Jonas 383

Dzindzelėtaitė Irma 619

Dzindzelėtaitė Ona 368

Dzindzelėtienė Izabelė 368

Dzindzelieta Darius 621

Dzindzelieta Jonas 368

Dzindzelieta Kazys 368

Dzindzelieta Stanislovas 622

Dzindzileta (Dzinzalėtas) Rapolas 281, 320

Džiugienė Antanina Albina 478

Džiugys Kazimieras 478

 

E

Eckertas W. 177, 178, 180

Eibutienė Stasė 478

Eibutis Kazimieras 467, 468, 478, 484, 486

Eichvaldas (Eichwald) E. 27, 28

Einorius 514, 519, 522

Elinskas Juozas 901

Erleckaitė 636

Erlickas Juozas 883

Erstikis-Patašonas Steponas 363, 365

Ežerskis Pranas 369

Ežerskis Romas 911

Ežerskis 904

 

F

Federavičiūtė Bronė 625

Fijalek'as J. 186, 489

Fiodorovičius Sulkovskis Vladimiras 326

Fokaitė Birutė 619, 622

Fokienė Ona 599

Fonvizinas D. 593

Fosbeinas Albertas 699, 700, 707

Freimanaitė 352

Freimanas 340, 697, 700

Freimantas Adolfas 933

Frėjus Edmundas 998, 1002, 1003

Fromas-Gužutis A. 898

 

G

Gabalis Antanas 24

Gabalis Povilas 634

Gabrilavičiūtė Elžbieta 383, 453, 667, 694, 912

Gadeckiai 648

Gadeckytė Sigita 645

Gafanovičius Aronas 340

Gagarinas Jurijus 630

Gaigalas Algirdas 4, 9, 21, 22, 25, 60, 64, 65, 88-90, 610, 1033, 1045

Gaigalas Jurgis 893

Gailius B. 821

Gaižauskas J. 333

Galaunienė K. 176

Galdikaitė Nijolė 637

Galinienė Marija 939

Galinienė Marijona 880

Galininis Kazys 885

Galinis Antanas 642

Galkienė (Rupšytė) Antanina 694

Galko Virginija 645

Galkontas E. 620

Galko-Trimailova Virginija 647

Galkus Juozas 988

Galmanas Antanas 661

Galminaitė Monika 937

Galvytis K. 664

Galytė Joana 822

Gapševičiūtė Eugenija 854

Garalienė Laimutė 462, 621

Garbaliauskaitė (Jankauskienė) Ona 802

Garbaliauskas Stasys 802

Garbaliauskas Vladas 376, 391

Garbenienė Daiva 454, 456

Garbenytė Petronėlė 798

Gargasas Juozas 369

Garolienė Danutė 934

Garolis Aleksas 369

Garolis K. 620

Garška Petras 998, 1003

Garsukas 364

Гарункштис А. 100

Garuckienė (Narutavičiūtė) Marija 660, 694

Gaselkaitė Nina 888

Gaškaitė-Žemaitienė N. 361

Gasparaitis Juozas 386

Gašpuitienė (Augustinaitė) Vida 694

Gašpuitis Fricas 379

Gaučienė Genovaitė 478, 483, 924

Gaučys Danielius Jonas 478

Gaugaris Kasparas 236

Gaurilčikienė (Paniuškytė) Julijona 694

Gaurišas Fricas 300, 301

Gauronskaitė Aistė 936

Gauronskaitė Aušra 602

Gauronskaitė Ligita 613

Gauronskas Jonas 380

Gauronskas Pranas 370

Gauronskienė (Paniuškytė) Adelija 694

Gauronskienė Dalia 470

Gauronskienė E. 549

Gauronskienė Eugenija 931

Gauronskienė Gražina 958, 959

Gauronskis 383, 953

Gauronskis (Gurauskis) Steponas 367

Gauronskis Algimantas 470

Gauronskis Algirdas 622

Gauronskis Jonas 281, 517, 652, 780-782, 933

Gauronskis K. 889

Gauronskis Kostas 694

Gauronskis Pranas 281, 282, 517

Gauronskis Steponas 398

Gauronskis Vincas 288

Gauronskytė Nijolė 694, 918, 925, 934, 958, 960

Gaurylius Benediktas 373

Gaurylius Petras 373, 462

Gaurylius V. 928

Gavrilovas K. 664

Gavronskis Jonas 517, 933

Gavronskis Pranciškus 517, 790

Gečaitė Erika 937

Gečienė Dalia 454, 456

Gedaminaitė J. 565, 566, 572

Gedaminas Albertas 269, 271, 274-276, 280-282, 284, 285, 287, 288, 290, 291, 405, 827, 896, 901, 913, 916, 971, 1019

Gedaminas Albinas 896

Gedaminas Kęstutis 901

Gedaminskaitė Barbora 901

Gedaminskaitė Rūta 645

Gedartas Jonas 802

Gedgaudienė Marytė 646

Gedminas Jonas 384

Gedvilaitis Andrius 234

Gedvilas Jonas 109

Gedvilas Leonas 593, 621

Gedvilas Stasys 369

Gedvilienė Bronė 592, 593

Geisleris Adolfas 288

Gelažius Bronius 569, 572, 588

Gelažiūtė 591

Gelažiūtė Felicija 621

Гелмерсен Г. П. 28

Gemsaitė Ž. 616

Gemsienė Angelė 460, 918

Gerasimavičius 953

Gerasimavičius Vladas 904, 915

Gerasimavičiūtė Audra 797

Gerčys Kęstutis 441, 445

Gerdauskas Algirdas 483

Gerdauskas S. 479

Gerikaitė Ona 912, 913

Gerikaitė Juzė 912

Gerikas 697, 698

Gerulis Gasparas 387, 871

Gibavičius R. 597

Gidraitė Juzė 913

Gidraitė 912

Gidžiūnas V. 180

Gieczys K. 966

Giedraitė Rožė 862

Giedraitis 241

Giedraitis Juozapas 249

Giedraitis Merkelis 489, 886

Giedraitis Steponas 490, 492, 493, 501

Giedrienė Auksė 484

Giedrienė Ieva 382

Giedrienė Jūratė 488

Giedrius Stanislovas 234

Gimbutas J. 186, 187, 490

Gimbutas Stanislovas 299

Ginaitis R. 1005

Giniotaitė Akvilina 946

Giniotienė Laima 938

Giniotis Vytautas 458

Gintalas Petras 998, 1003

Gintauskas L. 291

Ginteris Filipas Jokūbas 503

Gintila J. K. 965, 966

Gintila Jonas 513

Girdenis Vidas 620

Girdvainytė D. 616

Girėnas Stasys 673, 905, 908

Girininkas Algirdas 100

Girininkienė Vida 4, 6, 8, 9, 22, 23, 60, 191, 244, 254, 480, 481, 486, 488, 521, 610, 636, 638, 639, 700, 703, 704, 708, 725, 758, 759, 864, 891, 894, 895, 971, 974, 1015, 1016, 1027, 1028, 1045

Gladaitė (Jakubėnienė) Liuda 301

Glazauskas B. 419

Gleizer 259

Glemžaitė M. 916

Glodelis J. 419

Glodenis Adomas 854

Glodenis Kazys 281, 283, 285

Glodenytė (Kumžienė) Sonata 923

Glodenytė Ona 854

Glozeris Dominykas 652

Gluodenis Antanas 671

Gochimas S. 408

Godlevskis Aleksandras 104

Godlevskis Liudvikas 886

Godlevskis Rokas Johanas 510, 523, 532

Godlevskis Stanislovas 523

Gogolis N. 593

Goldšteinienė Zluta 340

Golšteinas Naftalis 665, 677

Gorbačiovas M. 1024

Gosvinas 175, 184, 185

Gotšalnis Aleksandras 518

Gotšelkis Aleksas 288

Grabauskas J. 521, 522

Gradovskis 240

Gradovskis Jonas 491

Gradzikas Kristupas 240

Grakauskienė Genovaitė 918

Grakauskienė Zita 925

Granauskas R. 605

Greičiūnas Valentinas 486, 1045

Greitjurgis Alfonsas 363, 883

Greitjurgis Domininkas 880

Grevingkas K. 27, 28, 31, 34

Gribauskaitė Zita 595

Gricaitė Joana 903, 913

Gricienė 861

Gricienė Emilija Genutė 476, 478, 483

Gricienė Marija 939

Gricienė Ona 382

Gricienė Rožė 421

Gricienė Violeta 478

Gricius A. 284, 652, 896

Gricius Aleksas 478

Gricius D. 620

Gricius J. 280, 282, 579, 896

Gricius Jonas 269, 280, 486, 1047

Gricius Juozapas 268, 279, 284, 578, 268, 279, 283, 284, 549, 579, 688, 826, 913

Gricius Jurgis 268, 279, 283

Gricius Kazys 911

Gricius L. 280

Gricius Mantas 612, 937

Gricius Stasys 281, 283, 285, 371, 556

Gricius Vincas 650, 681

Griciūtė Leokadija 925

Griciūtė Lionė 421

Griciūtė Nijolė 421

Griciuvienė Elena Irena 478

Griciuvienė Violeta 454, 456, 945

Grigaitis Gvidas 606

Grigaitis Justinas 792

Grigalavičienė E. 129, 133, 134, 155, 156, 172

Grigas Airidas 936

Grigas Alvydas 957

Grigas Kazys 601

Grigelis A. 34, 40, 41, 53

Grigelis Juozapas 655

Grigelis Osipas 306

Grigiškis Lionginas 564

Grikauskas J. 419

Grimalauskaitė D. 985

Grinaitis Povilas 223, 225-229, 245

Grinius 636

Grinius (Grinys?) Feliksas 376

Grinius Donatas 936

Grinius Kazys 1019

Grinius Lukas 937

Grinius Mykolas 80, 825

Griškevičius A. 727

Griškevičius Vladas 840

Griškus 237

Gritkuvienė Svajūnė 958

Grybaitė Rasa 9, 1005, 1045

Grybas Vincas 4, 21, 532, 542, 988, 1005-1015, 1021, 1022, 1024, 1027

Grodekas Gotfrydas Ernestas 981

Grosaitė Audronė 622

Grosas (A. Aleksandraitis) 262

Grucė Aleksandras 568, 624, 625, 626

Grucienė A. 624-625

Grudžinskaitė Gintarė 617, 921, 956

Grudžinskaitė Kristina 612

Grudžinskienė Nijolė 458, 731, 934, 935, 936

Grunskis E. 391

Grušaitė Liudmila 617, 620

Gruzdas Antanas 640, 641, 644, 645

Gruževskis Jurgis 222

Grybauskas Stanislovas 397, 958, 959

Grybauskienė Veronika 958, 960

Gudaitis 893

Gudaitis Vytautas 486, 488

Gudauskis Petras 894, 895, 897, 916

Gudavičius E. 180, 182, 986

Gudavičiūtė Elvyra 593, 595, 596, 928, 929

Gudavičiūtė-Mituzienė 700

Gudelis Antanas 941

Gudinauskas Domas 288, 292

Gudmonas B. 521, 522

Gudmonas Petras 316

Gudzinskaitė Ona 555

Gukovskis K. 257, 262, 263

Gulbinas Leonas 696

Gumbakis Grigalius 236

Gumbakis Mykolas 377

Guobytė R. 35

Gureckas Stasys 861

Gurvičius Movša 252

Gustaitė E. 903

Gustaitis Motiejus 897

Gustas Ignas 809

Gustas Mykolas 809

Gustas Steponas 809, 829

Gustienė (Radvilaitė) Loreta 631

Gustienė A. 926

Gustienė Eleonora 628

Gustienė Elvyra 637, 849

Gustienė Loreta 632, 635

Gustys Algirdas 632

Gužauskaitė Bronislova 572, 573

Guževičius A. 640, 647

Guževičius Andrius 288, 913

Gvildys Juozas 1020, 1021

Gžentauskis 691

 

H

Halbwachsas M. 345

Helmersenas H. 28

Herderis J. G. 976

Hermanas iš Vartbergės (Hermanas Vartbergietis) 21

Horskis 509

 

I, Y

Icikzonas Leibas 402, 407

Ignatavičius I. 521

Ignatavičius S. 520, 522

Ilgūnas P. 597

Ilmenskis Ivanas 314, 664

Imbras D. 441

Inčirauskas Romualdas 998, 1004

Indrelė Kazimieras 644, 645

Inta Klemas 457, 460, 462, 634

Intienė (Čijunskaitė) Rasa 635

Irnienė Antanina 807

Irnienė Jolanta 467, 468, 486, 1045

Irnis Mykolas 807

Irnis Steponas 807, 828

Irnius Antanas 288, 290, 558

Irnius Mykolas 792

Irnius Pranas 281, 385, 399

Irnius Vladas 846, 871

Irniutė Marytė 869

Iščiukas M. 438, 448

Itzikzonas Josefas 339

Ivanauskai 107

Ivanauskaitė Stasė 575

Ivanauskas Antanas 476

Ivanauskas E. 982, 984, 987

Ivanauskas Stasys 281, 283

Ivanauskienė Rozalija 476

Ivanauskis Gustavas 321

Ivaškevičaitė (Skerstonienė) Bronė 576

Ivinskis L. 977, 979

Ivinskis Z. 489

Ivoška Vladas 914

Ivoškevičius Pranas 846

Ivoškus Bronius 365, 378

Ivoškus Jonas 377, 453, 574, 575, 930

Ivoškus Pranas 420

Yčas M. 555

Yla Stasys 943

 

J

Jablonskis J. 970

Jablonskis K. 176, 192

Jacevičienė Eleonora 939

Jacienė (Šumbarauskaitė) Adolfina 741

Jackaitė Valė 681

Jackienė Barbora 688

Jackus Martynas 271, 281-285, 688

Jacunskienė Marytė 958, 959

Jadviršis K. 521, 522

Jagaudienė Ona 888

Jagėla 697

Jagėla B. 917

Jagėla Juozapas 430, 441-444, 898

Jagėla Vincas 904

Jagėlaitė 625

Jagėlienė T. 441

Jakaitis Juozapas 223, 224, 226-228, 230

Jakaitis Morkus 238

Jakaitis Stanislovas 238

Jakavičius Liudvikas 898

Jaknaitis Kristupas 238

Jakševičiūtė S. 321, 894

Jakubauskas Antanas 363, 364

Jakubauskas Jonas 379, 808

Jakubauskas Juozas 383

Jakubauskas Vladas 374

Jakučionis A. 819

Jakutaitis Jonas 234

Janavičienė Bronislava 8, 486, 622, 1045

Janavičius Augustas 24, 396, 397, 454, 461, 466, 468-470, 473, 479, 486, 620, 956, 957

Janavičius Darius 620, 956

Janavičius Rapolas 808

Janavičius Stanislovas 187

Janavičiūtė Jurgita 612, 617, 622, 944, 946

Janavičiūtė L. 127

Janavičiūtė Sandra 622

Jančiauskas Vladas 559

Janiškis Pranas 688

Jankauskaitė Bronė 383

Jankauskaitė Julija 341

Jankauskaitė Zofija 722

Jankauskas Antanas 22, 24, 273, 292, 313, 316, 317, 499, 700, 707, 709, 726, 751-754, 907

Jankauskas Juozas 418, 553, 907

Jankauskas Romas 953, 955

Jankauskas S. 906

Jankauskas Vytautas 929

Jankauskienė Julė 385

Jankauskienė Valė 453

Jankauskienė Virginija 483

Jankevičius J. 308, 310

Jankevičius Kristupas 489

Jankienė (Batavičiūtė) Zofija 694

Jankienė (Činčiukaitė) Ona 674, 694,

Jankienė Ona 863

Jankienė Zofija 475

Jankūnas Pranas 398

Jankus Aleksandras 557

Jankus Gediminas 908

Jankus Jonas 852

Jankus Juozas 475, 694, 855

Jankus Stasys 694, 855, 863

Jankutė Augustina 563

Jankutė Eugenija 549

Janonis J. 263

Janulaitis Aleksandras 321

Janulaitis Augustinas 1020, 1021, 1023

Janulaitis V. 495

Janulis Arūnas 622

Janulytė Angelė 557

Janušas Mindaugas 936

Janušauskas J. 441

Janušauskienė B. 272

Januševičius V. 301, 450

Januševičius Vladimiras 662, 665

Janušienė (Maceikytė) Nijolė 648

Janušienė Juzefa 940

Januška Petras 954

Januškevičienė Janė 562

Januškevičius Antanas 807

Januškevičius Benediktas 807

Januškevičius Domininkas 797, 807

Januškevičius Ignotas 807

Januškevičius Kazimieras 807, 808

Januškevičius Mykolas 807

Januškevičius Vincentas 807

Januškienė Bronė 707

Januškis Danulis 277, 669, 694

Januškis Jonas 282, 377, 669, 913

Januškis Stasys 688

Januškis Vidmantas 932

Jaraminaitė Elena 647

Jaraminaitė Valė 925

Jaraminaitė Zosė 850

Jaraminaitės Elytė ir Valentina 648

Jaraminas 334

Jaraminas Vladas 669

Jaraminienė Paulina 373

Jarašiūnas Vytautas 954, 955

Jarmala 363

Jarockis R. 170, 172, 1035

Jarominas Vincas 373

Jaroševa Ivanovna Jevdokija 335

Jaroševa Jekaterina 714

Jaroševa Kirilovna Marija 330

Jaroševai Michailas ir Jevdokija 327, 328

Jaroševai Nikanoras ir Jekaterina 328

Jaroševas Igoris 9, 24, 327, 328, 331, 335, 417, 486, 714, 949, 954-957, 1045

Jaroševas Ivanas 329, 330

Jaroševas J. 954

Jaroševas Konstantinas 335

Jaroševas Michailas 328, 334

Jaroševas Nikanoras 327, 328, 714

Jaroševas Olegas 593, 953, 954

Jaroševičius Mykolas 577

Jaroševienė Germina 335

Jaroševienė Lina 935, 938

Jarošienė Birutė 939

Jarulaitis Vincentas 283, 685

Jarumbauskis A. 430, 440, 441, 446

Jarušaitytė 625

Jasaitė Irena 824

Jasas 770

Jasas Alfonsas 659, 675, 694, 939

Jasas Antanas 659

Jasas Augustinas 807

Jasas Boleslovas 807

Jasas Jonas 835

Jasas Juozas 385, 824

Jasas Jurgis 792, 807

Jasas Pranas 374, 792, 807, 829

Jasas Vincas 914

Jasielskis Pranciškus 964

Jasienė (Mačiulytė) Konstancija 694

Jasienė Emilija 454

Jasienė Marytė 933

Jasinskaitė Elytė 667

Jasinskaitė J. 130, 131, 152, 153

Jasiulaitis Tomas 240

Jasiulaitis Urbonas 232

Jasiulis Domininkas 798, 807

Jasiulis Juozas 289, 823, 913

Jasiulis Pranas 291, 846, 914

Jasiulis Stanislovas 792, 807

Jasiulis Vincentas 792, 807

Jasiulytė Rozalija 815

Jasiulytė Zina 824

Jaskutis Mikalojus 239

Jašmontas Pranas 385

Jasutienė (Kondrataitė) Nastazija 797, 798, 810

Jasutienė Elzė 939

Jasutienė Ona 808

Jasutis Antanas 797, 798

Jasutis Pranas 291, 292, 380

Jasutis Vladas 380

Jasutytė Vitalija 645

Jatulis P. 175, 489

Jaučkojai Vida ir Aleksas 1046, 1048

Jaučkojienė Vida 477, 478, 487

Jaučkojis Aleksas 461, 477, 478, 487, 945, 1029

Jaučkojis Donatas 699, 702

Jaučkojis Juozas 378, 575, 702

Jauga 571

Jauga Boleslovas 690, 692

Jauga Pranas 370, 380

Jauga Pranciškus 269, 280, 283

Jauga Stasys 372

Jaugaitė 596

Jaugaitė Genovaitė 595

Jaugaitė Morta 859

Jaugienė 692

Jaugienė Stasė 421

Jaugienė Zuzana 421

Jauniūtė Viktorija 603

Jaurienė Valė 808

Jazbutienė (Kondrotaitė) Lora 335, 336, 591, 694

Jazbutienė Bronė 591, 593

Jazbutis Izidorius 591, 592

Jazbutytė Nora 622

Jazdauskas Mantas 937

Jazdauskas Stasys 315

Jazdauskis 281

Jecevičius Kiprijonas 513

Jefimova Stasė 960

Jefimova Žana 946

Jelžicas Mikalojus 491

Jenčiūtė Rozalija 572

Jendraitis Povilas 240

Jenkienė Rita 462

Jenko D. 620

Jeraminas Benas 694

Jeraminas Bernardas 787, 788

Jeraminas Vincas 786

Jeraminienė (Vaivadaitė) Stasė 694

Jeraminienė Alė 24, 758, 787, 788

Jereminas Pranciškus 517

Jereminas Vincentas 517

Jerumbauskaitė Raimonda 620

Ješelskienė Ona 736

Jocas Antanas 652

Jocas M. 861

Jocienė Agnieška 861

Jodelis Juozas 1019

Joffė M. 340, 341, 408, 666, 670

Jokaitis Juozapas 225, 228

Jokubaitis Andrius 231

Jokubaitis Povilas 232

Jokubaitytė Daiva 932

Jokubauskai Stasys ir Anastazija 390

Jokubauskaitė Indrė 612, 944

Jokubauskaitė Julija 816

Jokubauskas J. 419

Jokubauskas Jonas 792

Jokubauskas Stasys 373

Jokubauskas Vladas 816, 835

Jokubauskienė Ona 374, 815, 816

Jokubauskienė V. 921

Jokubėnienė (Glodenytė) 450

Jonaičiai 648

Jonaitienė Aldona 645, 646

Jonaitienė Emilija 808

Jonaitienė Lilija 476, 603, 607, 609, 610, 616

Jonaitis Adomas 223-225

Jonaitis Algirdas 476

Jonaitis Audrius 956, 957

Jonaitis J. 915, 949

Jonaitis Mykolas 236

Jonaitis Paulius 619

Jonaitytė Irena 593

Jonavičius S. 893

Jonelaitis Jurkus 241

Jonelaitis Mykolas 240,241

Jonikas Kazimieras 561

Jonikienė Roma 469, 471, 743, 939

Joniškaitė Aleksandra 572

Joniškaitė Elena 692

Joniškaitė Ona 854

Joniškienė (Kulvelytė) Ona 690, 692, 694

Joniškienė (Urbonavičiūtė) Janina 828

Joniškienė Dovilė 468, 487, 1048

Joniškienė Marytė 828

Joniškienė Michalina 795, 817

Joniškienė Stasė 808

Joniškis 364

Joniškis A. 795, 810, 835, 854, 862

Joniškis Aleksas 824

Joniškis Antanas 792, 852, 855

Joniškis Benediktas 792

Joniškis Domininkas 792

Joniškis J. 574, 795

Joniškis Jonas 271, 274, 277, 281-283, 285, 289, 672, 684, 792

Joniškis Juozas 374, 794, 803, 809, 811, 815, 845, 846

Joniškis Kazimieras 792, 828-830

Joniškis Kazys 281, 389, 396, 458, 468, 487, 673, 845, 846, 1048

Joniškis Klemas 561

Joniškis Liudas 795

Joniškis Liudvikas 830

Joniškis Mykolas 792

Joniškis Petras 824

Joniškis Pranas 389

Joniškis Pranciškus 699

Joniškis Steponas 809, 847

Joniškis Vincas 419, 535, 542, 699

Joniškis Vladas 534, 808

Joniškytė Janina 847

Joniškytė Julija 822

Joniškytė Ona 861

Joniškytė Rūta 936

Joniškytė Valerija 863

Joniškytė Viktorija 824, 847

Jonkaitis Gabrielius 236

Jonkaitis Stanislovas 236

Jonkaitis Vaitiekus 236

Jonuitytė Inga 645, 646

Jonukštaitis Jurkus 235

Jonušaičiai Andrius ir Augustinas 228

Jonušaitis Ambraziejus 226

Jonušaitis Andrius 224-228

Jonušaitis Augustinas 224, 225, 228, 229

Jonušas Aleksas 660, 671, 691, 698

Jonušas Jonas 893

Jonušas Petras 4, 486, 488, 1054

Jonuškaitis Jurkus 237

Joniškiai Dovilė ir Kazys 1046

Jonuškienė Ona 637, 640

Jonuškis A. 620

Jonuškis Antanas 650

Jonuškis Pranas 935

Jovaišaitė Gražina 932

Jovaišaitė Zina 594

Jucaitis Jurkus 241

Jučas M. 192, 251, 259, 260, 264

Jucas Pranas 689

Jucevičius 319

Jucevičius Kazys 560

Jucevičius Simonas 493

Jucius Abraomas 241

Juciūtė Elena 568, 569

Jucys V. 597

Judaitis Andrius 233

Judickas Jonas 378

Judžentis Artūras 4

Jukna Feliksas 593

Juknaitis Kristupas 237

Juknienė Veronika 24

Juknevičiūtė A. 903

Jūnas Pranas 378

Juodeikienė Laimutė 476

Juodeikis Aleksas 939

Juodeikis Antanas 476

Juodeikytė Giedrė 601

Juodeikytė Justina 603, 617

Juodelienė Elena 667

Juodelis Jonas 290, 405, 454, 455, 559, 665, 667, 913

Juodpusis Apolinaras 461, 464, 477, 540, 727, 730-736, 737-739, 741, 745, 747, 935

Juozapaitis Vincas 291

Juozapaitienė (Jankauskaitė) Z. 1029

Juozapaitytė R. 710

Juozapavičienė Jadvyga 849

Juozapavičienė Liucija 704

Juozapavičius 364

Juozapavičius Adolfas 849

Juozapavičius Kazimieras 704, 705, 708

Juozapavičius Kazys 898, 901

Juozapavičius Vincas 666, 914

Juozapavičiūtė P. 666

Juozas Šiuša 281

Juozas Tumas-Vaižgantas 1009

Juozilaitienė J. 605

Juozilaitytė Daina 933

Jurašienė Barbora 367

Jurašius Albertas 367

Jurašius Aleksas 384

Jurašius Jonas 367

Jurašiūtė Elena 367

Jurčys V. 438

Jurevičienė Irena 475

Jurevičius Petras 288, 289

Jurevičiūtė Audronė 622

Jurėnienė Virginija 22

Jurgaitienė Leta 24

Jurgaitis Juozapas 232

Jurgaitis Kazys 914

Jurgelienė Antanina 646

Jurgelis Klemas 835

Jurgelis Mečys 275

Jurginauskienė A. 926

Jurginis J. 181, 187, 192, 246, 248

Jurgutienė Ona 369

Jurgutis 394

Jurgutis Stasys 694, 939

Jurgutis V. 983, 984

Jurkaitis Stanislovas 240

Jurkienė Elytė 934

Jurkštas Voldemaras 426, 674

Jurkus Antanas 893, 934

Jurkus P. 489

Jurskis Alfonsas 504, 506, 508

Jurskis Juozas 504

Jurskis Petras 305, 503, 504, 506, 508

Jurskytė Snieguolė Marija 504

Jusenis Petras 240

Juškevičienė Janina 930, 937

Juškevičius Pranas 455

Juškaitė Liucija 912

Juškus Stasys 883

Juškutė Laura 619

Juškutė Vaida 615

Juškutė V. 947

Juškytė (Martišienė) Stefanija 549

Jutkienė Regina 476

Jutkus Algimantas 476

Juzumaitė Z. 929

Juzumas Tadas 604

Juzumavičius Vincas 489, 491, 492, 495, 499

Juzumienė A. 604, 605, 938

 

K

Kabaila Zigmas 375

Kabailienė M. 100

Kačiušytė Antanina 825

Kairienė (Zerveckytė) Elzbieta 694

Kairienė Aldona 452, 453

Kairienė Nastė 421

Kairiūkštytė Nastazija 908

Kairys Jonas 595

Kairys P. 441

Kairys Steponas 321

Kairytė 575

Kairytė Birutė 622

Kaizerlingas A. 28

Kaladžinskas 596

Kalinauskas V. 597

Kalinuškin Sergej 259

Kalnietis Juozas 377

Kalnietis V. 917

Kalvelis Vincas 282

Kalyna Balys 913

Kaminskaitė Augenija 855

Kaminskaitė Barbora 511

Kaminskaitė Ona 855

Kaminskaitė V. 597

Kaminskis J. 898

Kanas Džonas 301

Kanaukaitė (Karvelienė) Ona 841, 842, 890

Karalienė Rima 9, 483, 915, 919, 1045

Karalienė Rita 452, 453

Karaliūnienė Joana 458

Karalius 358

Karaveckaitė Jogailė 937

Karaveckaitė Jurgita 615, 617

Karaveckis Pranas 688

Karčiauskas Jonas 573, 576, 590

Karčiauskienė M. 256, 819

Karečka Augustinas 397, 458, 646

Karečka Kęstutis 646

Karečkienė Adolfina 645, 646, 648

Karevičius Pranciškus 514, 518

Karnaušenko E. 620

Karoblienė E. 569

Karpiakas V. 429

Karpinskaitė Vanda 718

Karpis Juozapas 491, 492

Karsawińska J. 185

Karvelienė Emilija 452, 453, 930

Karvelienė G. 616

Karvelienė Ona 389

Karvelis Alfonsas 954, 955

Karvelis Algirdas 957

Karvelis Juozas 269, 280, 669, 949

Karvelis Petras 841

Karvelis Vincas 106, 288, 375, 389, 405, 840, 841-845, 847, 849, 888, 890, 913

Karvelytė Dalia 604, 605, 610, 619, 621

Karvelytė Janina 575, 842

Karvelytė Laima 936

Karys J. 983

Kaša V. 589

Kasakauskis Kaliksas 966

Kašauskas R. 613

Kasiulaitis J. 896

Kasparavičius Deivydas 937

Kasparavičiūtė (Skryvelienė) Bronė 552

Kasperavičienė Eugenija 930, 934

Kasperavičius Juozas 576

Kasteckis Ivanovičius Vasilijus 329

Kašėtienė Rasa 4

Kašuba Aleksandras 333

Kašys Juozas 594, 595, 602, 621

Katakina Aleksandrovna Jekaterina 330

Katakinai 327, 335, 336

Katakinai Aleksandras ir Ivanas 334

Katakinaitė Ksenija 329

Katakinas Aleksandrovičius Aleksandras 330

Katakinas Aleksandrovičius Sergejus 330

Katakinas Aleksandrovičius Vladimiras 335

Katarskas Linas 637, 639

Katauskaitė Valė 553

Katauskienė F. 301

Katauskis Jonas 467

Kateiva Vincas 953

Katinas 310

Katkienė Irena 4, 22, 24, 132, 301, 305, 341, 680, 711, 712, 898, 899, 902, 903, 905, 906, 910, 912, 950, 988, 1014, 1022, 1025

Katkienė Ona 960

Katkus 1019

Kaubrys Domininkas 987

Kaučikas J. 305, 515, 530, 534, 535, 539, 540, 683

Kaulavičiūtė Stasė 904

Kaulinis 352

Kaunys N. 967

Kauraitis Jurgis 233

Kavaliauskas S. 920

Kavaliauskienė Lidija 1075, 1077

Kavaliūnas Pranas 665

Kavarskaitė (Žukauskienė) Ona 556

Kaveckaitė Aleksandra 828

Kaveckaitė Antanina 817

Kaveckaitė Danutė 835

Kaveckaitė Joana 602, 956

Kaveckaitė(Banaitienė) Augustina 817

Kaveckas A. 361, 362

Kaveckas Edvardas 612, 619

Kaveckas Gintaras 646

Kaveckas Konradas 458

Kaveckas Liudvikas 825, 828, 830, 835

Kaveckas Pranas 816

Kaveckas Sigitas 435

Kaveckiai 648

Kaveckienė Liudvina 825

Kaveckienė V. 430, 441

Kaveckis Alfonsas 365

Kaveckis Liudvikas 807

Kaveckis Mykolas 26, 31, 32, 52, 62

Kaveckis Pranas 688

Kaveckis S. 430, 439-448

Kaveckis M. 26, 30-32, 62

Kavoliūnas 341, 1021, 1022

Kazakevičius V. 149, 157

Kaziulis 226, 514

Kaziulis Valerijonas 320, 518

Kazlauskaitė 626

Kazlauskaitė Agnė 937

Kazlauskaitė Danutė 636

Kazlauskaitė Domicėlė 561, 822

Kazlauskas 627

Kazlauskas Aleksas 284, 285

Kazlauskas Blažiejus 559

Kazlauskas Juozas 283

Kazlauskas Kazimieras 373, 626, 761, 918

Kazlauskas Stanislovas 854

Kazlauskas Vladas 670

Kazlauskienė Lidija 925

Kazlauskis Aleksas 274

Kazlauskis Juozas 281

Kazokas Marijonas 246

Kazokas Morkus 223, 225, 226, 228, 229, 233

Každailis A. 1027

Kažukauskas Rimantas 484

Kažukauskienė Elena 389

Keblaitis 392

Kedienė Magdalena 561, 793, 821, 822

Kedys J. 276

Kelminskas M. 620

Kelpša Alfonsas 365

Kelpšaitė Liuda 573, 590

Kelpša-Meškiukas A. 365

Kelpšas Alfonsas 814

Kelpšas Kazimieras 807

Kelpšas Steponas 807, 818, 827

Kemke H. 126, 136

Kengrienė Antanina 656

Kengrienė Ona 656

Kengris Jonas 656

Kengris Mykolas 268, 279, 290, 291, 309, 585, 657, 656, 949

Kengris Viktoras 656

Kerenskis 280

Kernauskas A. 898

Keršaitė Ona 565

Kersanauskaitė Liuba 710

Kersenovskaja Ivanovna Jevdokija 335

Kerulis A. 277

Kerytė Stasė 923, 940

Kesminas Dionizas 645

Ketarauskienė 690

Keturakienė Bronislava 935, 936, 920

Keturakis E. V. 43, 441

Keturauskas Ignas 688

Kėvišas Kazys 372

Kiaulakaitis Kristupas 236

Kiaulakis Mykolas 236

Kiaupienė Jūratė 246, 247, 251

Kiebla Ambrazas 230

Kievišas Kazys 914

Kilčevskij Ivan 259

Kilpytė Andželika 941

Kilpytė J. 616

Kiminas Adomas 665

Kiminienė V. 912

Kinai 327, 336

Kinaitė Tanė 575

Kinčienė Albina 726, 739, 745-748

Kinčinaitė Vanda 625, 626

Kinčinaitė Zita 682

Kinčinas Jonas 707

Kinčinienė (Bernotaitė) Zuzana 694

Kinčinienė Albina 688

Kinčius Stasys 726, 739, 745, 747, 748

Kindulaitė 629

Kindulas 629

Kindulas Bronius 960

Kindulienė 629

Kinūnienė V. 718

Kipšas Povilas 576

Kirdeikytė Antanina 824

Kirdeikytė(Alejūnienė) Ona 823, 824

Kiriliauskas Juozas 365

Kirkoras Ą. H. 125, 136

Kiršinaitė Audronė 22

Kisnėrius J. 34

Kiudulaitė (Mokusienė) Rima 645, 647

Kiudulas Bronius 938

Kiudulas Juozas 694, 931

Kiudulas Vincas 380

Kiudulienė 356

Kiudulienė Eugenija 645

Kiudulienė Loreta 456

Kivilienė (Žiaurytė) Stasė 694

Kivylius Arūnas 639

Klapatauskas Jonas 956

Klastauskis Jonas 283, 689

Klastavičius Vilimas 248

Klemanskaitė Gabrielė 604

Klemauskienė Ieva 646

Klementas A. 248

Klimas Liudas 289, 913

Klimašauskas Povilas 918

Klimašauskas R. 605

Klimašauskienė Birutė 460, 918, 958, 959

Klimka Libertas 7, 501, 502, 529, 530, 755, 756, 1045

Klinauskienė Dalia 611

Klovas A. 419

Klovas Juozas 699

Klovas Telesforas 952

Klovas Voldemaras 470, 474, 485, 486, 487, 1047

Klovienė Lina 937, 938

Knabikaitė Adolfina 335

Knašaitė Veronika 787

Knašas Algis 488, 1048

Knašas Artūras 913, 952, 953

Knašas Arūnas 669

Knašas Juozas 549

Knašienė Jadvyga 453

Knašys 352

Knežis V. 495

Kniūkšta 505, 571

Kniūraitė V. 257

Kniurienė Danutė 630, 632

Kniurienė Lina 632

Kochanskytė Nijolė 455

Kochanskytė Virginija 602

Kojelis J. 418

Kojelis K. 419

Kolbergas Albertas 575

Kolbertas Leonas 846

Kolčakas 336

Kolčakas A. 269

Končius I. 761

Končius Stasys 373

Kondratas Viktoras 319, 320, 913

Kondratas A. 40

Kondratjevas Borisas 439

Kondratjevas Ivanovičius Ivanas 329

Kondrot Ivanovna Ana 335

Kondrotas Domininkas 807

Kondrotai 327, 329, 337

Kondrotai Mykolas ir Ksenija 329

Kondrotaitė (Motiejūnienė) Konstancija 572

Kondrotaitė J. 898

Kondrotaitė Julija 797, 824

Kondrotaitė (Jasutienė) Nastazija 797, 810

Kondrotaitė (Jazbutienė) Lora 329

Kondrotas A. 796

Kondrotas Albertas 622

Kondrotas Aleksandras 334, 792, 807

Kondrotas Aleksas 796, 797

Kondrotas Antanas 795, 813, 817

Kondrotas Eugenijus 335, 670, 694, 953, 954

Kondrotas E. 954

Kondrotas Fiodoras 331, 335

Kondrotas Jonas 824

Kondrotas Juozas 797, 807

Kondrotas Kazimieras 815

Kondrotas Kostas 323

Kondrotas Martynas 792, 807

Kondrotas Mykolas 329

Kondrotas Pranas 372, 815

Kondrotas Stasys 824

Kondrotas Teodoras 329, 332, 337

Kondrotas Vincentas 807

Kondrotienė (Varpučiauskaitė) Apolonija 794, 817

Kondrotienė Jelizaveta 332, 335

Kondrotienė Morta 797

Kondrotienė Nastazija 798, 815, 834

Kondrotienė Ona 796, 815

Kontautaitė Bronė 912, 913

Kontautaitė(Kondrotienė) Ona 795

Kontautaitė (Rupšienė) Uršulė 850, 855

Kontautas Aleksas 383

Kontautas Antanas 914

Kontautas J. 906

Kontautas Jonas 575, 953, 955

Kontautas P. 949

Kontautas Pranciškus 517

Kontrotas K. 903

Kontutienė Uršulė 939

Kontutis 521

Kontutis Vaclovas 460, 631, 635

Kontutytė Gintarė 936

Kornošenkaitė Diana 604

Korpiakas V. 438, 439

Korsakaitė (Korsakova) Mitrofanovna Raisa 330

Korsakaitė Antanina 581

Kortenytė Zina 575

Koscialkovskienė Irena 383

Košinskienė E. 921

Kosteckytė Julija 692

Kotliaras Petras 223-229, 233

Kovalevskis V. 52

Kovėra Jonas 875

Kovėra Kazimieras 866, 893

Kovėra Stanislovas 875, 387, 866

Kovėraitė (Januškevičienė) Anastazija 875

Koverienė Emilija 387

Koverienė Morta 387

Koviera Aleksas 440

Kožemiakas Jonas 236

Kozlovskis Grigalius 232, 233

Kožukauskaitė Emilija 555

Kramenka Ivanas 327, 334

Kramenka Semionas 335

Kramenka Vasilijus 334

Kramenkai 327

Kramenkaitė Tamara (vėliau - Butienė) 335

Kramenko Jevdokija Ivanovna 327

Kramenko Valentina Nikanorovna 333

Kramenkos Ivanas ir Ana 334

Kramenkos Nikanoras ir Michalina (Amankavičaitė) 333

Krancaitė Erika 619

Krancas Algis 957

Krancas Stanislovas 945, 955, 957

Krancienė Rima 478

Krankalis K. 293

Krankalytė Bronė 368

Krankalytė Jadvyga 550, 553

Krankalytės Jadvyga ir Bronė 644

Krapauskas M. 323

Krasauskaitė Jolanta 622

Krasauskas B. 635

Krasauskas R. 489, 490

Kraševskis J.I. 977

Kraučaitis Petras 231

Krauklys J. 284

Krauza G. 620

Kravčenka Petrovičius Sergejus 330

Kravčenka Petrovičius Stefanas 329

Kravčenka Romanovičius Osipas 334

Kravčenko Taisa Sergejevna 330, 331

Kraviecas Vaitiekus 236

Kreičmeris 703, 902, 904

Kreičmerytė Elė 899

Kreičmerytė Elena 402

Kremeris Oskaras 919

Krenkelis (Krenkel) F. 30-32

Krėvė V. 924, 926

Kriaučiūnas Bronius 383, 394

Kriaučiūnienė 383

Kriaučiūnienė (Gedvilaitė) Stanislava 394, 514, 694

Krigeris G. 261

Krikščiūnas Povilas 4, 22

Krikštaitis Baltramiejus 237

Kripaitienė Bronė 561

Kripaitienė Nastė 421

Kripaitytė A. 643

Kripaitytė Julė 913

Kristinaitis Domininkas 802, 807

Kristinaitis Juozas 807

Kristinaitis Kazimieras 807

Kristinis Benediktas 802, 830

Kristinis Juozas 792

Kristinis Klemensas 815

Krištolaitis Vincas 913

Krištopaitis Mikalojus 231

Kristutienė Uršulė 939

Kristutis Antanas 925

Krivickas Antanas 1030

Krokmanienė 392

Krotkus A. 664, 665

Krugelytė Neringa 602, 617

Krupavičius Mykolas 23, 894, 895, 916

Krutinytė Laimutė 922

Kšivickis Liudvikas 126, 131, 132, 134

Kubilienė Irena 457

Kubilinskas K. 927

Kubilius Jonas 373

Kubilius Vytautas 4

Kučas A. 597

Kuchalskytė Eugenija 331, 332

Kudelaitis Jokūbas 233

Kudirka V. 896, 897

Kugrys Kazys 285

Kulikauskas Stasys 955

Kulikauskas P. 127, 150, 151, 154, 155, 162, 165, 166, 171

Kulikauskienė 456

Kulikauskienė R. 127, 150, 151, 154, 155, 162, 165, 166, 171

Kulnis J. 808

Kulveliai 945

Kulvelienė (Rimutytė) Morta 739

Kulvelienė A. 392

Kulvelienė Ona 939

Kulvelis Aleksandras 468, 487, 731, 1047

Kulvelis Antanas 372

Kulvelis Aurimas 603, 943, 946

Kulvelis Boleslovas 670, 674

Kulvelis Domas 290, 291

Kulvelis Jonas 650, 880

Kulvelis Juozas 814, 828

Kulvelis K. 419

Kulvelis Liudvikas 792

Kulvelis Ona 808

Kulvelis Pranas 466, 846, 931

Kulvelis Stanislava 731

Kulvelis Vincas 650, 653, 889

Kulvelytė Bernadeta 617, 943

Kulvelytė Jadvyga 575

Kulvelytė Marija 688

Kulvelytė Valė 575

Kulvelytė Viktorija 612, 943, 946

Kuncevičius 814

Kuncienė O. 162, 163

Kunčinas Stasys 569

Kundrotaitė Elvyra 854

Kundrotas Antanas 809, 812

Kundrotas Domininkas 796

Kundrotas E. 667

Kundrotas Jonas 367

Kundrotas Juozas 796

Kunevičienė Emilija 628, 629

Kuodienė Jūratė 929

Kuodienė Valerija 924

Kuodis Pranas 299, 385

Kuodis Jonas 285

Kuodys Kazimieras 931

Kuodys Silvas 274, 284

Kuprelis Bronius 917

Kuprys Povilas 846

Kupsčiai 648

Kupstienė (Jokubauskaitė) Elzė

694

Kupstienė (Širvinskaitė) Bronė 694

Kupstienė Elzė 650

Kupstienė (Grigaitė) Virginija 9, 22, 24, 458, 465, 478, 482, 487, 927, 930, 931, 934-939, 1045

Kupstienė Janina 607, 615, 616, 618

Kupstienė Marijona 670

Kupstys 929

Kupstys Antanas 389

Kupstys Kazimieras 854

Kupstys Martynas 283, 284

Kupstys Zigmas 285, 361, 362

Kupstytė Irena 647

Kupstytė Lina 458, 461, 462, 932, 939

Kupstytė Marijona 880

Kurpius Kęstutis 621

Kušneris Leitas 806

Kuzas Bernardas 904

Kuzmickas J. 597

Kvedaravičienė P. 450

Kvescevičius Rokas 621

Kvescevičiūtė Milda 621, 936

Kviatkovskis A. 321

Kviecevičienė Stefanija 318, 450, 679, 689

Kviecevičius Raimondas 128, 140, 149, 160, 164, 166, 174

Kvietkauskas Rolandas 486, 488

Kviklys Bronius 21, 176, 186, 188, 189, 191, 266, 277, 347, 447, 490, 510, 517, 523, 544, 622, 696

Kviklys V. A. 441

Kvintas N. 915

 

L

Labunskienė 456

Lachovskis Vladislavas 370

Lacis V. 926

Lacius Artūras 369

Lada J. 941

Lakačauskienė Eufemija 630, 635

Lakačauskienė Rūta 8, 24, 593, 725, 726, 728, 729, 928, 929, 1045

Lakas Domas 688

Lakienė Morta 687

Landa Eberhardas 817

Landsbergis Vytautas 458

Lankutienė Marijona 455

Lankutis 248

Lankutis Kazys 405, 687, 688

Lansbergis-Žemkalnis Gabrielius 897, 898

Lapėnaitė Vilma 943

Lapėnas Arūnas 487, 1047

Lapėnas Vytautas 424-427, 460, 462, 463, 485, 487, 929, 943, 945, 1047

Lapėnienė Marija 453

Lapinskis T. 261, 262

Lapkovskis Parfionovičius Francas 329

Laškovas Arvydas 620

Lastauskienė (Ivanauskaitė) Marija 543, 886

Laštikaitis Ambraziejus 240

Latvis H. 175, 182, 184, 185

Laucevičius Mykolas 963, 966

Laukutytė Stasė 556

Laukys J. 987

Laurinaičiai Leonas ir Jonas 363

Laurinaitis Mantas 936

Laurinas V. 658

Laurynaitis Vincas 371

Laurynavičius Julius 808

Laurynavičius Kostas 803

Laurynavičius Pranas 802

Laurynienė (Rovaitė) Silvija 7, 454-458, 461, 482, 487, 938, 1045

Lausevičius 454

Lavickas Petras 844, 846

Lazauskaitė (Ruseckienė) Angelė 569

Lazdauskas Kazys 364

Lazdauskas Steponas 364

Lazdynienė Olga 933

Lebedys J. 981

Lechačevskis Stepanas 313

Lechauskas Herbertas 732

Legačinskas Č. 430, 441

Legačinskienė Danguolė 484

Lėgaudienė Stasė 919

Leibė 340

Leikis A. 909

Lekavičius Jonas 387

Lekštienė (Čepulytė) Emilija 816, 824, 825

Leliukas Vladislovas 835

Lemažonas Vladas 378

Lemchenas Chackelis 339, 357, 361

Lemešas Jurgis 224-228, 230, 237

Lemežonas Jonas 362, 588, 688, 698, 770

Lemežonas Pranas 772

Lemiešas Jurgis 223

Lenartai 241

Lenkauskas Antanas 576

Lenkauskas Feliksas 964

Lenkauskas Kondratas 964

Lenkis Jonas 232

Leonaitis P. 462

Leonavičienė (Paplauskaitė) Janina 634

Leonienė 628

Lepszy K. 192

Lesauskas Albertas 931, 933

Lesauskis 268

Leščenko 628

Leščinskaitė Irena 596

Leščinskas B. 906

Leščinskis Bolius 904

Lesys Petras 369

Letinauskas Kostas 690, 699, 959

Letinauskienė Monika 930, 959

Leukšas Rolandas 941

Levickienė (Stravinskaitė) Zita 694

Levin 259

Levinskaitė Vladislava 568, 904, 912

Levinskas 669, 949

Levinskas A. 418

Levinskas Adolfas 678, 898, 903, 906, 949, 950

Levinskas Alfonas 680, 906

Levinskas J. 906

Levinskas Jurgis 687

Levinskienė 861

Leviškienė Genovaitė 426

Levitas Adomas 688

Liachauskaitė Eglė 946

Liachauskas Herbertas 661, 734, 735, 960

Liachauskas Mantas 620, 957

Liachauskas Viktoras 930

Liachauskienė Marytė 937, 960

Liachauskienė Rita 486, 487, 605, 613, 617, 938

Liaudanskas E. 133

Liaudanskas Stasys 281

Liaudanskas Vincas 281, 289, 914

Liaudanskienė Nijolė 469

Liaudanskis V. 405

Liaugaudaitė 625

Liaugminaitė Joana 453

Liaugminas Stasys 808

Liaugminienė M. 829

Liauksminaitė Stasė 930

Liauksminienė (Kalvelytė) Genovaitė 452, 453

Liaustas F. 683, 687

Lideikis Ričardas 957

Liekis Algimantas 521, 908

Liesis Petras 290

Ligeika Vincas 637, 849

Ligeikienė Valė 456

Likša Petras 629

Likšytė (Andriulienė) Apolonija 551

Likšytė A. 643

Lileika Antanas 365, 814

Lileika Pranas 365

Linčius A. 27, 41, 431

Lindautas Stasys 484

Lingys Antanas 481

Linkevičius Povilas 372

Linkus 700

Liobytė A. 593

Liorentas A. 683

Lipinskaitė Feodosija 333

Lipskienė 772

Lipskienė Bronė 931, 939

Lipskis 702

Lipskis Adolfas 694

Lipskis Jonas 650

Lipskis Stasys 380

Lipskys Algirdas 931

Lipskytė Neringa 932

Lisauskas 495

Lisovskaja Jekaterina (vėliau - Širinovienė) 330, 335

Lisovskiai 336

Lisovskis Adamovičius Gavrilas 330

Lisovskis Gavrilovičius Ivanas 330

Lisovskis Gavrilovičius Sergejus 330

Lisovskis Ivanas 336

Liubinavičiūtė Angelija 9, 921, 1045

Liučvaikienė Ona Eugenija 476, 607, 621

Liučvaikis Juozas 476

Liučvaikytė Alma 622

Liuksemburgietis Henrikas 190

Liumpa Stanislovas 234, 235, 237

Liumpaitis Jurkus 232

Liumpaitis Mykolas 233

Liustikaitė Janina 698, 674

Liustikas 691, 698

Liustikas Bronius 378

Liustikienė 690, 698

Liutkus D. 441

Liutkus Juozas 892

Lopacinskas Jonas Dominikas 510

Łowmiańskis H. 177, 180, 181, 185

Luckutė (Bukienė) G. 921

Luja A. 630

Lukauskaitė (Veršinskienė) Elena 556

Lukienė (Andriušytė) Sigita 8, 294, 309, 485, 487, 694, 701, 850, 853, 855, 857, 859, 860, 1023, 1045

Lukienė E. 680

Lukienė I. 721

Lukienė J. 1011

Lukienė L. 851

Lukienė Ligita 22

Lukošaitis Kristupas 234

Lukoševičius Steponas 681

Lukošienė Marijona 452, 453, 930, 937, 960

Lukošiūnienė (Čijunskaitė) Vaida 635

Lukošius Jonas 669

Lukošius Mykolas 372

Lukošius S. 430, 432, 433, 435, 440, 441, 445

Lukšaitė I. 187, 259, 260, 264

Lukšas Rolandas 941

Lunas Petras 517

Lupeika Anicetas 396, 463, 466, 467, 487, 732, 924, 1032

Lušys Juozas 375

Lūža Stasys 642

Lūža Viktoras 648

Lūžaitė Ona 551, 643

Lūžos 642

 

M

Maceikiai 648

Macevičienė Barbora 553

Macevičiūtė Julija 561, 820, 821

Mačinskaitė Irena 576

Mačiukas Stanislovas 253

Mačiuliai 636

Mačiulienė Stasė 844

Mačiulis Alvydas 639

Mačiulis D. 258

Mačiulis Jonas 688, 846, 931, 933

Mačiulis Juozas 850

Mačiulis Mindaugas 5, 110, 113-115, 118, 1045

Mačiulis Venantas 849

Mačiulis Vytautas 368

Mačiulis Zigmas 808

Mačiulytė Vincenta 694

Mačius Aleksas 694

Mačius V. 862, 904, 1021

Mačiūtė Eleonora 913

Mackevičius K. 665

Mackevičius Pranciškus 965

Maculevičius Juozas 315, 316

Maidelis E. 260, 262, 263

Maiga Vladas 380

Maigienė Anastazija 517

Maigienė Barbora 365

Main Ridas T. 926

Maironis 924

Maišamanienė 349

Majauskas Leonas 369

Maknys V. 897

Makowskis T. 190

Maksimaitienė Ona 257, 261-263, 967

Maksimaitienė V. 886

Malachauskaitė Asta 631, 632, 941

Malakauskaitė Laura 617, 619, 943, 944, 945, 947

Malakauskienė Irena 453

Malcevičius Jonas 563

Malevskis Pranciškus 1016

Malinauskaitė A. 363

Malinauskas Ignas 574, 1020, 1021, 1023

Malinauskas R. 620

Malinauskas Zigmas 24

Mamonas Kazimieras 792, 814

Mamonas Klemensas 809

Mamonienė (Vaivadaitė) Vincenta 654, 668, 694

Mamonienė Ona 388

Manas J. 308

Marcinkaitė Stasė 816

Marcinkevičius Just. 927, 1027, 1028

Marcinkevičiūtė (Vaidakavičienė) Apolonija 558, 559

Marcinkienė 1015

Marcinkienė Aldona 808

Marcinkienė (Joniškytė) Janina 825

Marcinkienė Barbora 369

Marcinkienė Bronė 421

Marcinkienė Liucija 810

Marcinkienė Liuda 808

Marcinkienė Uršulė 376, 816

Marcinkus 277, 398, 830

Marcinkus Antanas 374

Marcinkus Juozas 792, 807, 816

Marcinkus Liudas 830

Marcinkus Liudvikas 561

Marcinkus Steponas 374, 398, 794, 810, 815

Marcinkus Vincentas 792, 807, 816, 827

Marcinkus Zigmas 816

Marčiulionytė Inga 1030

Marčius Stasys 322, 323

Marčius Žilvinas 602

Margienė (Budreikienė) Zofija 922

Margušaitis Juozapas 236

Marijauskas Romas 478, 479, 483

Marijauskienė Liucija 478, 479

Markevičius 256

Marksas K. 629

Markušenko 335

Markušonokas Aleksejus 334

Martinaitis Grigalis 231

Martinaitis Macis 232

Martinkėnaitė Birutė 368

Martinkėnas Kazys 368

Martinkėnienė Aldona 368

Martinkėnienė Antanina 368

Martišauskai 648, 700

Martišauskas Juozas 370

Martišauskas Svajūnas 646

Martišauskas Vacys 955

Martišienė (Bliumaitė) Spodra 648

Martišienė Dalia 484

Martišius R. 620

Martynas II 489, 490

Martyšiai 945

Martyšiai Spodra ir Algirdas 1047

Martyšienė Dalia 462, 484

Martyšienė Spodra 468, 476, 487, 945

Martyšius Algirdas 427, 460, 462-464, 467, 468, 470, 475, 476, 482, 485-487, 616, 930, 945, 958

Martyšius D. 620

Martyšiūtė Aida 612

Martyšiūtė Audronė 933

Masaitis Albinas 4, 24, 758, 865, 1045

Masalskis Aleksandras 490

Masevičienė Violeta 453, 456

Masevičius Gintautas 7, 450, 451, 453, 454, 456, 472, 482, 487, 1045

Masevičiūtė Ugnė 944, 946, 947

Masiliauskas Jeronimas 280

Masiulienė Rita 8, 22, 24, 322, 324, 487, 622, 627, 632, 633, 635, 922, 940

Masiulienė Rozalija 626, 922, 940

Masiulis A. 929

Masiulis Stanislovas 626-628, 630-633, 923

Masiulytė Agnė 633

Maskolenko Michailovna Praskovja 330

Maskolenko Vikentijus 329

Maskoliūnai 362

Maslauskaitė (Rekašienė) Marija 566, 567, 571, 585, 769, 913

Matai Kazimieras, Juozas ir Stanislovas 642

Mataitė (Andriušienė) Anastazija 853, 859

Mataitė (Brunevičienė) Elvyra 883, 886

Mataitė (Šemetienė) Morta 877

Mataitė Albina 575

Mataitė Genovaitė 855

Mataitė Izabelė 883

Mataitė Jadvyga 854

Mataitė Marija 882

Mataitė Morta 882

Mataitė Ona 859, 862

Mataitė Stasė 884

Mataitė Teofilė 884

Mataitė Zina 636

Mataitienė Regina 960

Mataitis Vytautas 960

Matas Antanas 854, 883, 884

Matas Benediktas 265

Matas Domininkas 859

Matas J. 419

Matas Jonas 388, 758, 759, 761, 765, 767, 769, 772, 881, 883

Matas Juozas 268, 279, 280, 875, 879-883

Matas K. 272

Matas Kazimieras 852, 853, 859, 860, 864, 881

Matas Klemas 688

Matas Mykolas 879, 882, 884, 885

Matas Pranas 380, 768, 769

Matas Pranciškus 852, 854, 859

Matas Stasys 476, 939

Matas Vincentas 854, 884

Matas Vladas 391, 392

Matienė Anastazija 856

Matienė Eugenija 452

Matienė Izabelė 879

Matienė Liucija 758-762, 764, 765

Matienė Marė 808

Matienė Marijona 859

Matienė Ona 880

Matijaitis Petras 241

Matulevičius Jonas 962

Matulionis B. 1019

Matusas Jonas 908

Matutis A. 927

Matutis Vytautas 940

Matutytė (Šiurkienė) Emilija 393

Matyckas J. 657

Mauša 688

Maušas Cinas 684

Mazaliauskaitė (Šveistienė) Antanina 560

Mažeika Juozas 880

Mažeika Vytautas 387

Mažeikaitė Birutė 387

Mažeikienė (Rupšytė) Ona 694

Mažeikis Edvardas 487, 676, 677, 850, 935, 1048

Maželienė Adelė 453

Maželis 233

Maziliauskas A. 953

Maziliauskas Jeronimas 269

Maziliauskas Pranas 376

Mažutis Jonas 234

Mažvydas Martynas 486, 488

Mažylis Jonas 615, 617

Medalje Calė 283

Mednys Jonas 380

Meilus E. 192

Meirienė Zosė 368

Meirys Aleksas 850

Meirys Juozas 368

Meišelsonaitė Feigė 340

Meižienė (Daunytė) Ona 866

Meižienė Ada 22

Meižienė (Mikučiauskaitė) Adolfina 661, 669, 686, 694

Meižis Jonas 233

Mejeris 830

Mekas J. 647

Melenis 453

Melenis Kazimieras 829

Melenis Simonas 808

Melenis Vincas 381

Melenytė Elena 926

Melinis Petras 590, 593, 594, 953, 954

Meltinas Leonas 939

Mendelienė (Motuzaitė) Emilija 694

Merkienė Irena Regina 4, 22

Merkevičienė Elena 387

Merkys Vytautas 9, 257-260, 263, 264, 601, 818, 892, 961, 967, 969, 971, 981, 1030, 1045

Meronijus Paulinas Poncijus 502

Meškauskas Jonas 913

Meškerys Domas 688

Meškienė 364

Meškienė (Gricaitė) Elzbieta 694, 939

Meškienė Eugenija 485, 487, 957, 1047

Meškys Donatas 938

Meškys Jonas 913

Meškytė Rasa 622, 932

Mešnikaitis Aloyzas 236

Mešukutis Bogdanas 236

Mešukutis Pranciškus 236

Mezginis Jonas 758, 774, 775, 777, 778, 780-889

Miastovskis Povilas 236

Michelbertas M. 127, 133, 145, 148, 152, 153, 155, 156, 172, 982

Miciūtė O. 981

Mickai 239

Mickaitis Martynas 224-229, 234

Mickevičius A. 457, 896, 976, 1016

Mickevičius-Kapsukas Vincas 321

Mickevičiūtė Aleksandra 896

Mickus 237, 691, 698

Mickus Ambraziejus 237

Mickus Andrius 237

Mickutė Michalina 476

Mickutė Stasė 923

Mielinis Vincentas 769

Mikaila V. 40

Mikalauskaitė Sandra 619, 620

Mikalauskas Vladas 913

Mikalauskienė Zina 453

Mikalauskis 447

Mikučiauskas 595

Mikučiauskas Antanas 686

Mikučiauskas Donatas 661

Mikučiauskas Jonas 304, 667, 669, 914

Mikučauskas Minas 378

Mikuckis J. 150, 154, 155, 158, 161, 167, 169, 523, 532, 533, 536, 790

Mikutaitis Jonas 232

Mikutaitis Pranciškus 1011, 1014, 1022

Mikužas Domininkas 414

Mildažis 629

Mileraitė Elena 580

Mileška 272

Mileška Mindaugas 850

Milevičienė (Mataitė) Marijona 858

Milevičius D. 620

Milevičius Kazimieras Algimantas 735, 736, 767

Milevičius Vincas 281

Milevičiūtė Ona 925

Miliauskas Apolinaras 383

Milieška Stanislovas 802, 847, 848

Milieškienė Valerija 636, 847

Milinis Petras 370

Milinis Vincentas 765

Milinskaitė Marija 559

Miliūnaitė Zenta 487, 1048

Miliunas Jurgis 285, 288

Milius Jonas 6, 411, 414, 1038, 1046

Milius Vacys 4, 22

Miliūnas V. 593, 941

Miltenytė D. 630

Miltinienė (Vaitkevičiūtė) Aldona 694

Miltinis Zigmantas Kazimieras 694

Miltinis Zigmas 682, 940

Milvydas Česlovas 267

Milvydienė 341

Mingėla Ignas 637, 849

Mingėlienė Marija 645-647, 925

Minginienė 629

Miniauskaitė Ilona 932

Miniauskaitė Laura 603

Miniauskaitė Roma 622

Miniauskas Kazys 381

Miniauskienė 861

Miniauskis Jonas 517

Mininskis Pavelas 326

Miniušienė Ona 960

Misiulienė (Paulauskaitė) Rita 694

Misiulienė R. 264

Misiulis Domas 487

Misiulis Juozas 885

Misiulis Pranas 385

Misiulis Stanislovas 694

Misiulytė Ona 891

Misiūnas Domas 1047

Misius Kazys 6, 24, 176, 312, 490, 495, 891, 1045

Miškinis Algimantas 176, 186, 189, 244, 257-259, 491

Mitkevičius Marius 932

Mitkienė Janina 22

Mitkienė Julija 611, 615, 711, 723, 934, 1013

Mitkus Antanas 934, 936

Mitkus Eugenijus 636, 848

Mitkutė Edita 603, 607, 943, 944

Mituras Pranas 845

Mituzas Jonas 281, 290, 291

Mituzas Pranas 292, 914, 931

Mlečkienė 222, 239, 240

Mlinkauskas Kazimieras 939

Mockaitė Z. 1017

Mockevičienė Antanina 664

Mockienė E. 438, 444, 445

Mockienė V. 472, 575

Mockus 899

Mockus Antanas 571-576, 597, 601, 611, 673, 698, 915, 920, 935, 1026

Mockus J. 906

Mockus Juozapas 861, 862

Mockus Juozas 378, 913

Mockus Kazys 280

Mockus Pranciškus 852, 861

Mockus Stasys 281

Mockus Vaclovas 378, 700, 703, 902

Mockutė Anastazija 854

Mockutė Elvyra 581

Moisejeva Nina 797

Momkienė Ona 373

Monkevičienė Jovita 463, 465, 467, 468, 482, 487, 573, 589, 602, 610, 611, 621, 648, 939

Monkevičius Algirdas 463, 464, 467, 485, 487, 601, 611, 613, 621, 648, 938, 1032

Monkevičius Tadas 602, 622, 956

Monkevičiūtė Audronė 622

Monkus Jonas 290, 291

Monsevičius Vidmantas 5, 1045

Montis Antanas 733

Montvidas Kazys 382, 390

Montvidas Pranas 285

Montvila Vincas 487

Montvilas Saulius 935, 938

Montvydas Jonas 585

Montvydas Pranas 660, 670, 694

Montvydienė Bronislava 930

Morkevičienė Dalia 808

Morkūnaitė (Domeikienė) Stefanija 569, 574, 625

Morkūnas Bronius 835

Morkūnas Kazys 4

Morkūnienė 450

Morkūnienė V. 867, 873, 878

Morkus 240

Morkus Antanas 399

Morkus Kazys 269

Motiejūnienė K. 573

Motovičius 241

Motuza Algirdas 958

Mozūraitis Matas 590, 591, 621

Msorinskis 510

Mugurevičius E. 163

Mulevičius L. 264

Munienė (Stulpinaitė) Danutė 694

Murauskas Izidorius 792, 793, 807

Murauskas Pranas 803

Muravjovas Michailas 260, 968

Murčisonas R. 28

Murka Jonas 268, 269, 279, 280, 564, 643, 564-566, 820, 896

Muškauskaitė Zita 868

Muškauskas Augustinas 561, 792, 807

Muškauskas Pranas 828, 829

Muškauskas Valentinas 868

Muškauskas Vladas 794, 821, 823, 826, 835

Muškauskienė Malvina 808

Muturaitė Vladislava 700

Muturas Algimantas 4, 325, 337, 696-700, 702, 703, 1045

Muturas Antanas 954

Muturienė (Šalavėjūtė) Eugenija 694, 918

Mykolaitis Kasparas 224, 227, 228

 

N

Nacytė Marytė 925

Nagulevičienė Ona 645

Nagulevičius Jonas 644-647

Nakrošas A. 726

Nalickas Stasys 940

Nalickienė Aleksandra 940

Narbutas Gediminas 603, 617

Narbutas Kęstutis 603

Narbutas T. 976, 977

Narjauskas 1023

Narkienė (Perminaitė) Roma 635

Narkus Juozas 461

Narkutė Airida 619

Narkuvienė Geleta 938

Narščius Antanas 345

Narščius Jonas 688

Narščius Kazys (Kazimieras) 4, 24, 367, 398, 467, 472, 487, 659, 660, 673, 681, 694, 724, 919, 920, 1044

Narščius Pranas 290, 291, 913

Narštys Pranas 367, 381

Narušaitis Jonas 384

Naruševičius Kristupas 981

Narvydas Antanas 563

Nauburytė Rasa 617

Naudužas Julius 127, 135, 136, 140, 141, 156, 162, 166, 168, 182, 1034

Naujalis J. 896

Naujikas Gediminas 956

Nausėda 953

Nausėda Antanas 589

Navagreckis Mantas 937

Navickaitė (Kuncienė) O. 127, 169

Navickas 565

Navickas A. 935

Navickas Jonas 925

Navickas Pranas 659

Navickienė Antanina 636, 640

Navickis Vladas 549

Necemskis 233, 236, 237

Neimontaitė Irena 645

Nemeikša Kostas 575

Nemeiška Jonas 958

Neniškiai E. ir J. 940

Neniškienė E. 630

Neniškis J. 923

Neniškis Juozas 629, 630

Nepomukas Jonas 533

Nėris S. 599

Nesenskis 233

Nevedomskis J. 492

Nezabitauskas 1023

Nezabitauskas A. 21, 127, 176, 178, 186

Nicius Apolinaras 467, 627-630, 635, 1032

Nicius D. 959

Nikas Alfonsas 368

Nikiparavičius Juozas 398, 515, 517

Nikiparavičius Kazys 371, 395, 777

Nikiparavičiūtė Liucija 515

Nikiparavičiūtė (Jacunskienė) Marytė 394, 397

Nikitaravičius Juozas 515, 517

Nikitaravičiūtė Liucija 515

Nikitinas S. 28

Nikolajus II 265

Nikžentaitis A. 182-184

Niūniavaitė Stasė 735, 940, 941

Nocienė (Norvydaitė) Julija 467, 472, 487, 593, 600, 611, 659, 673, 681, 694, 918

Nocius Audrius 622

Nocius Jonas 694

Nociūtė Teresė 929

Norbutas Kazys 281

Norbutas Rimantas 6, 417, 418, 421, 424, 1046

Noreika Jonas 633, 681, 913

Noreika Laimonas 601, 1028, 1029

Noreika Liudas 888

Noreikis 904

Noreikis A. 441

Noreikis Liudas 650

Noreikytė Rita 941

Norkevičienė Kazimiera 476

Norkevičius Feliksas 376

Norkevičius Kazys 476

Norkienė (Joniškaitė) Elena 694

Norkienė (Poškutė) Barbora 695

Norkienė Janina 849

Norkienė Zita 880

Norkienė (Čekanauskytė) Elena 369

Norkus 653, 673

Norkus Alfonsas 795

Norkus Feliksas 805, 839

Norkus Juozas 849

Norkus Pranas 290, 291, 850

Norkus Rolandas 932

Norvaišas Kostas 364, 441

Norvaišienė Genovaitė 453

Norvaišienė Ona 364

Norvilas K. 441

Norvydas 1015

Norvydas Antanas 650, 673

Norvydas Vladas 693, 952

Norvydienė (Šimanskytė) Joana Antanina 695, 700, 701

Nosonas Vicikas 661

Nostys E. 620

Notesas Dovydas 699

Novikas 248

Novogreckienė Antanina 381

Novotorovas Levas 954

 

O

Olbutas Antanas 1001

Olišauskas Kostas 384, 391, 913

Olšauskai 577

Olšauskas Konstantinas 576-578, 661

Opolskis Juozapas 493

Opulskaitė Agota 701

Opulskienė Vida 925

Oransas Juozas 689

Orantas Aloyzas 484, 487, 947, 948

Orleckas Boleslovas 953-955

Orvydienė J. 737

Ostaikovičius 334

Ostašenkovas H. 163

Oželis Steponas 232

 

P

Pabedinskaitė Nijolė 596

Pabrėža Juozas 4, 22, 232, 868

Pacevičius Boleslovas 505, 571, 667, 675, 899, 900

Pacienė Dalia 462

Padvoiskis Martynas 226, 228

Pakeltis Kazimieras 461, 469, 636

Pakuckas Česlovas 32-34, 48, 51

Palionienė Marija 913

Paliulionis 517

Paltanavičius Saliamonas 554

Pamarauskienė Stefa 453

Panceržinskienė Melanija 390

Panceržinskis Stanislavas 376, 390

Paniuškienė Jadvyga 454

Paniuškienė Ona 960

Paniuškis 904

Paniuškis Jonas 854

Paniuškis Petras 380

Paplauskienė Stasė 635

Papšys 398

Pareštis Pranas 288

Parieštienė Ieva 939

Parieštis 405

Parieštis Pranas 667, 889

Parieštytė Rita 932

Parnarauskienė Stefa 452, 453

Pašarkanis Mikalojus 238

Paska Stasys 593

Paškauskas 419

Paškauskas Feliksas 639

Paškauskas Jonas 846

Paškauskienė Bronė 453

Paškevičius (Sakaitė) Marija 487, 698, 898, 901, 919, 920, 958, 1047

Paškevičius P. 822

Paszkiewicz D. 125

Paukštelis J. 924, 926

Paulauskas 696, 697

Paulauskas J. 748

Paulauskas Kazimieras 892

Paulauskas Laimonas 467

Paulauskas M. 333

Paulauskis Giedrius 1005

Paulauskis L. 620

Paulavičius Albinas 470, 485, 487

Paulikienė Zofija 396, 467, 958

Pauliukaitis Jonas 234

Paulius Jonas II 458

Paunksnienė Julija 341, 458, 667, 674, 898, 904

Paunksnis Juozas 667

Paunksnis Kazimieras 341, 378-391, 667, 914

Paunksnytė Elena 391

Pauperis Motiejus 236

Pavinkšnis Stasys 930

Pavinkšnytė Aušra 933

Pavinkšnytė Marija 454

Paviliūnaitė Liudmila 564

Pečiauskas A. 441

Pečiulienė Stasė 940

Pečiulis Jonas 940

Peisechovičius 681

Peksčia Andrius 236

Pekštys Simas 370

Pepšaitis Stanislovas 238

Perminaitė Stasė 558

Perminas Algirdas 695

Perminas Egidijus 941

Perminas Ramūnas 482, 631, 632, 635

Perminienė Elena 936, 937, 939, 960

Perminienė Remina Ieva 454, 483, 940

Perminienė Vilija 632

Perminis Jonas 940

Peseckis Kazys 625

Petelžis (Petelczijc) Andrius 254, 255

Petersas 265

Petersas Janis 503

Petkevičaitė-Bitė G. 896

Petkevičius V. 927

Petkienė (Šepkauskaitė) Pranciška 695

Petkūnienė Austra 367

Petkus Kazimieras 792, 807

Petkus Vincentas 792, 807, 827

Petkutė Nastė 803, 815

Petraitis J. 419

Petraitytė Morta 796

Petrašiūnas Aloyzas 498, 500, 501, 1030, 1031

Petrauskaitė Leontina 561, 820

Petrauskaitė Žydrė 244

Petrauskas B. 288

Petrauskas Jonas 378, 398, 911, 914

Petrauskas K. 674

Petrauskas Leonas 955

Petrauskas Martynas 604, 898

Petrauskas T. 707

Petrauskas Vytautas 943

Petrauskienė Stefanija 580, 658, 675, 676, 707, 855

Petravičius L. 438

Petreikytė Stasė 455

Petrikauskas Darius 612

Petrikauskas T. 620

Petrošiai 652

Petrošienė Ona 869

Petrošius Juozas 792, 807, 809

Petrošius Pranas 809

Petrošiūtė Ona 639, 808, 814, 835, 866, 867, 870, 874, 875

Petroškaitė Inga 941

Petrulis Jonas 791, 807

Petrulis Juozas 824

Petrulytė Ona 824

Piepalis Grigolis 301

Piepolis 452

Piepolis G. 667

Pigulevičienė Elena 453, 454

Pikelienė Bronislava 368

Pikelis Kostas 815

Pikelis Liudvikas 368

Pikelytė Bronislava 368

Pikelytė Ona 368

Pikevičius Kostas 381

Pikevičius Pranas 381

Pikštilingis R. 929

Pikturna Alfredas 640, 850

Pikturna Pranciškus 803, 804

Pikturna Vytautas 849

Pikturnienė Morta 808

Pilionis Kazys 913

Piliolienė 912

Pilius Nachmanas 340

Pilius P. 408

Pilsudskis Vincentas 673, 852

Pilvinis Zigfridas 463, 487

Pilvinskaitė 450

Pilkionienė Rimgailė 24

Pinskienė J. 917

Pinskienė Regina 930

Pinskytė Rita 932

Pinskytė S. 616

Pinskytė Zina 645

Pintverytė Aušra 617

Plaksinas Ivanas 968

Plaušinaitis V. 572, 582

Plechavičius P. 269

Pleiris J. 897

Plekavičienė Stasė 390

Plekavičius Feliksas 375, 390

Plekavičiutė Valė 623

Plepis 689

Plienas Antanas 386

Plokšis Morkus 232

Plonis Stasys 626

Plonis Vladislovas 624

Plungė L. 285

Pobedinskienė Eugenija 930, 960

Pocevičienė Konstantina Bronislava 487, 1048

Pociai Stanislovas ir Mečislovas 647

Pociuvienė Aldona 925

Podvisockienė S. 441

Podvoiskis Martynas 224, 225, 227, 230

Pokrovskis Fiodoras 125, 173, 175

Polekevičius Jokūbas 687

Poniatovskis Nikodemas 493

Popovaitė Viktorija 604

Porutytė (Trakšelienė) Jadvyga 930

Poška Dionizas 27, 125

Poška Mečislovas 920

Poškauskas Juozas 844

Poškevičienė Birutė 849

Poškevičius Feliksas 460, 849

Poškevičiūtė Vilma 850

Poškienė Birutė 930, 931

Poškienė Pranė 369

Poškienė Zuzana 849

Poskriakovienė Zita 877

Poškus Aleksas 365

Poškus Juozas 281

Poškus Simas 388

Poškus Viktoras 291, 292

Poškutė Danutė 817

Poškutė Rita 645, 646, 878

Potapovas Aleksandras 968

Povilaitis B. 650, 678, 680

Povilaitis Klemas 574

Povilaitis Stasys 941

Povilaitytė (Mickeliūnienė) Paulina 580

Poviliauskas Juozas 459

Povilius Algimantas 935

Poviliūtė Aušra 933

Poviliūtė Drąsa 933

Požerskytė Filomena 574

Pranauskaitė B. 630

Pranauskas Leonas 370

Pranauskas Stasys 322-324, 695

Pranckus Domininkas 387

Pranytė Stanislava 556, 561

Prascevičius Romas 726

Preikšas Giedrius 231

Prekeris Felicijonas 562, 852, 854

Prelgauskas Juozas 477, 478, 695, 940

Prielgauskienė (Šiurkutė) Stasė 477, 478, 695, 940

Prokopčiukai 327

Prokopčiukas Aleksandras 316, 317, 336, 665

Prokopčuk Jevdokimovna Natalija 330

Prokopčukas Ilarionas 330

Proscevičienė Birutė 475, 476

Proscevičius Juozas 475, 476

Prunskienė Kazimiera 458

Prunskis J. 277

Prusas B. 328

Pšedzeckienė Janina 888

Pšedzeckis M. 889

Pšibiliauskienė (Ivanauskaitė) Sofija (Lazdynų Pelėda) 109, 110, 321, 484, 543, 894

Ptaškinas I. 257, 262, 263

Pučinskas Petras 688

Pučkorius Justinas 315

Pudžius Adomas 236

Puida K. 308

Puidokienė Julija 701, 918

Pukinskaitė Marija 721

Pukinskienė Juzefa 646

Puleika Liudas 940

Puleikienė Genovaitė 940

Pundzius D. 620

Pundziutė E. 620

Pundziūtė Raimonda 613, 617, 943, 946, 944, 945

Pundziutė (Sakienė) Danutė 455

Pundziuvienė Genovaitė 9, 473, 487, 600, 613, 616, 618-620, 943, 946, 947, 1045

Puodžiūnas Petras 680

Puplinskaitė 455

Purvinis Tomas 603

Pušas (Pusch) G. 27

Pusčius Aleksandras 671, 860

Puščius Alfonsas 853

Puščius Domininkas 852, 863, 864

Pusčius Jonas 671, 852, 861, 864, 863

Pusčius Kazimieras 259

Puščiūtė Joana 852, 855

Puščiūtė Ona 863

Puščiuvienė Lineta 488

Puškorius Anicetas 730

Puškorius R. 542

Puskunigienė Ona 378

Puskunigis Benas 953

Putelis 698

Putelis Antanas 669

Putinaitė Genovaitė 24, 128, 485, 486, 487, 591-596, 610, 918, 959, 960

Putnevičius Fricas 699

Putnevičius Jonas 650-652

Putnevičius-Adomas Ernestas 363

Putramentas Juozas 368

Putrius Vincas 387

Pūtrys Rimantas 909

Puzaras Albertas 460, 885

Puzaras Giedrius 603

Puzarienė Sigutė 610, 616, 619

Puzinas J. 127, 831

Pykienė Aliutė Danutė 930

 

R

Rabikauskas P. 175

Rabinovičius Almanas 260

Rabinovičius Kalmanas 260

Rabinovičius Leonas 285, 408

Racevičius Alfonsas 387

Račiūnaitė Rasa 22, 101, 108, 477, 528, 530

Račkauskai Algis ir Teresė 639

Račkauskaitė Renata 944

Račkauskaitė Teklė 518

Račkauskas Domas 849

Račkauskas Gintas 850

Račkauskas Juozas 288

Račkauskas S. 577

Račkauskienė 340

Račkauskienė Lina 850

Račkauskienė Teresė 849

Račkauskis Vytautas 483

Radeckas Bronius 748, 749

Radeckienė Bronislava 748, 749

Radvila Mikalojus Kristupas Našlaitėlis 21, 188, 190

Radvilaitė (Kairienė) Juzefa 553, 559

Radžis Juozas 893

Radžvilas V. 976

Ragauskas Aivas 24, 191, 1046

Rakauskaitė Irena 849

Rakauskas Aleksandras 561

Rakauskas Antanas 823

Rakauskas K. 419

Rakauskienė Barbora 371

Rakauskienė Ona 426

Rakietis Valentas 232

Rakštikienė (Būdavaitė) Stefanija 585, 899, 900, 904, 1029

Rakštytė Marija 557

Ramačkaitė A. 585

Ramanauskaitė Simona 620

Ramanauskas Juozas 699

Ramanauskas Karolis 937

Ramanauskienė Zina 915, 918, 919, 1046

Ramonaitė Simona 808

Ramonaitė Stasė 552, 644

Ramonas A. 898

Ramonas Pranas 375

Ramonas Stasys 23, 678, 679, 897

Ramoška Pranas 698, 950, 951, 954, 955

Rapaliūtė Ieva 621, 936

Raščienė Bronislava Emilija 463

Rasikas Vladas 574, 576, 590

Rasteika-Naidionovas Petras 664

Ratkevičius Paulius 109

Ratkus A. 977, 1016

Ratkus Petras 288, 291

Raudonaitis Ramonas 224-229, 234

Raudonaitytė J. 620

Raudonis Antanas 504, 507, 508, 509, 972, 1017-1019, 1023

Raudonis Ignas 645

Rauga Arnas 936

Raugienė Jadvyga 455, 456, 958, 959

Raustienė Elžbieta 371

Raustys Vladas 881

Raustys Antanas 23, 589

Raustys Jonas 288, 558, 883, 911

Raustytė Ona 883

Raustytė Polina 883

Razmienė 592

Razmus Jonas 592, 621

Razutis P. 916

Razvadauskas Eduardas 930

Reimeris V. 878

Reisonas Karolis 1017

Rekašienė Janina 487

Rekašienė Marija 569, 588

Rekašius Domininkas 251

Reklaitytė Vaidilutė 611, 612

Remecas Eduardas 987

Remerytė Romualda 603, 620

Remeškevičiūtė Rasa 617, 943, 944

Remeškevičiūtė Vaida 944

Remeza Danutė 462

Repša 222

Repšaitis Andrius 238

Repšienė Kostė 421

Repšys Antanas 578

Repšys Petras 855

Repšytė Marija 471, 488, 621, 855

Repšytė Veronika 854

Rešminskaitė Irina 933

Riauka N. 928

Riauka A. 365, 366, 938

Ribinskas Vaidas 957

Ribinskienė (Skerstonaitė) Joana 453, 455, 695

Ričkus Antanas 519, 522

Ričminskas V. 432, 434, 440, 445

Rimantienė R. 65, 131, 172

Rimavičius Adomas 968, 970

Rimdžius Blažiejus 367

Rimdžius Juozas 367

Rimdžius Sigitas 367

Rimdžiūtė (Gauronskienė) Eufrozina 549

Rimdžiūtė Veronika 549

Rimdžiuvienė Antanina 367

Rimdžiuvienė Valerija 367

Rimeika Feliksas 882

Rimeika Jonas 269, 280, 879, 881

Rimeika Juozas 882

Rimeikaitė Ona 880

Rimeikienė Barbora 879

Rimgaila Feliksas 252

Rimka Albinas 649, 973

Rimkaičiai Ambraziejus ir Vaitiekus 226

Rimkaitis 228

Rimkaitis Ambraziejus 224-228

Rimkaitis Andrius 224-229

Rimkaitis Kristupas 223-227, 229, 230

Rimkaitis Matas 223, 225, 227, 229, 230

Rimkaitis Petras 223-229

Rimkaitis Vaitiekus 224-228

Rimkevič Gavrilovna Irina 334

Rimkevič Ivanovna Raisa 335

Rimkevičienė J. 573

Rimkevičius A. 461

Rimkevičius V. 924, 926

Rimkienė (Petrulytė) Ona 825

Rimkus Arūnas 612

Rimkus Kasparas 388

Rimkus Vytenis 727, 729, 737, 748-750

Rimkus-Jokūbas Adomas 366

Rimkutė (Cukurienė) Sofija 552

Rimkutė Dalia 943, 944, 946

Rimkuvienė Janina 920

Rimša Petras 997-999, 1006, 1009, 1010, 1023

Rimšaitė Lina 934

Rimšienė (Damskytė) Dalia 695

Rimtas Tarabilda Kazys 980

Ringienė Rita 8, 487, 640, 641, 645, 647, 872, 1046

Riškus J. 978

Rišminskas A. 441, 446, 447

Rišminskas S. 430

Roboševičius 518

Rodovič Emilija 840

Rogačevskaja Sofija 326

Romanova Sandra 603, 609, 620, 943, 944, 946

Romanovskis Aleksandras 334

Romanovskis Jemeljanas 314

Romaška O. 906

Romutytė Antanina 816

Rondomanskaitė (Darkintienė) Vlada 549

Rotkytė L. 34, 42, 43, 45, 53, 54

Rotšelskis Aleksas 888

Rovas Adomas 592-594, 596-599, 751, 927-930, 934, 935

Rovas Gintaras 931

Rovas Kеstutis 955

Rovas Linas 930

Rovienė A. 599

Rovienė Ona 453, 475, 929, 930, 960

Rovienė Valė 455, 928

Rowell S. C. 183

Rozga Leopoldas 4, 6, 8, 9, 22, 24, 254, 257, 263-267, 321, 324, 328, 364, 487, 548, 769, 825, 869, 871, 877, 878, 886, 891, 893, 929, 1026, 1028, 1029, 1046

Rožienė O. 929

Rožnienė Zita 868

Rubaževičienė Benigna 519, 888

Rubaževičius Juozapas 518

Rubinaitė Loreta 933

Rubinas Leonas 426

Rubinšteinas M. 277

Rubšys Albertas 970

Rudauskas Antanas 370

Rudienė V. 364

Rudzinskas Jonas 754, 757

Ruginis 770

Ruktis Kristupas 235

Rumbinas Rolandas 637, 640

Ruminovičiūtė V. 941

Rupeika Antanas 544

Rupeikienė Marija 7, 544, 1046

Rupkaitė Ona 517

Rupkienė Virginija 926

Rupkus 697

Rupkus Alfonsas 626, 922

Rupkus Jonas 688

Rupkutė Jadvyga 626

Rupšienė (Daunytė) Elžbieta 871

Rupšienė (Paškauskaitė) Justina 695

Rupšienė R. 441

Rupšienė Uršulė 856, 857

Rupšis Antanas 277

Rupšys Adolfas 461

Rupšys Albinas 855

Rupšys Aleksandras 855

Rupšys Aleksas 853

Rupšys Antanas 277, 378, 398, 854

Rupšys Bronius 855

Rupšys Eduardas 593

Rupšys Evaldas 601, 602, 617

Rupšys Juozapas 371, 651, 652, 668, 674, 852, 854, 855, 858

Rupšys Kazimieras 388, 419, 875

Rupšys Pranas 790, 854, 855

Rupšys Simonas 852

Rupšys Stanislovas 852, 856, 857

Rupšys Vincentas 852, 874, 875

Rupšys Voldemaras 622

Rupšytė Aleksandra 855

Rupšytė Anastazija 859

Rupšytė G. 620

Rupšytė I. 620

Rupšytė Ingrida 946

Rupšytė Jadvyga 854

Rupšytė Zosė 854

Ruseckienė A. 569

Rušinas 366

Rušinas Juozas 726, 727

Ruškevičius Vincentas 494, 963, 964, 966, 967

Ruškys Benas 549

Ruškys V. 868, 878

Rutenbergas Giršas 338-340, 1016

Rutenbergas Šliomas 285, 340

Rutkauskai 327

Rutkauskas Juozas 917

Ružancovas A. 655

Ruzas Vincas 9, 691, 981, 988, 994, 997, 1039, 1040, 1046

Ružauskaitė Ieva 378

Ružauskienė Ona 931

Ružė 521, 522

Ruzienė A. 151, 160, 163

Rybinska 222, 230, 234

Rymaitė 341

 

S

Sabaliauskas Algirdas 345

Sabeckienė Stanislava 934

Sabeckis Pranas 930

Sabinijonas 502

Sagaidokaitė Sigita 467, 633

Sagaidokas Marius 633

Saja K. 613, 941

Sajauskas Stasys 995, 987

Sakalauskas Edmundas 640, 850

Sakalauskas Henrikas 1000

Sakalauskienė Jadvyga 913

Sakaitė Julija 904

Sakas Aleksandras 571, 914

Sakas Domas 269, 280, 698, 913

Sakas Vincas 898, 899, 903, 904, 949

Sakavičius 782

Sakavičius Juozas 625

Sakavičius Vladas 625, 629

Salatkienė Birutė 5, 125, 129, 136, 141, 142, 144, 145, 150, 158, 161, 166, 174, 182, 610, 1034

Salys A. 177, 178, 180, 181, 186

Sapragonas Jonas 913

Sarasinas Domas 398

Saunorienė (Tamašauskaitė) Emilija 695

Saunorius Juozapas 517

Saurazas (Liustikaitė) Janina 695

Savickas Jonas 892

Savickienė Donvina 935, 938, 939

Savickij Ivan 260

Saženienė (Rušytė) Emilija 695

Saženis Mindaugas 620

Scheelwien E. 29

Sebeckis Pranas 478, 480, 481, 483, 930

Sebeckienė Adelė 478, 480, 481

Seibutis A. 100

Sejavičienė J. 427, 462, 727, 748

Sekreckienė Vida 750

Selemanas (Selemonas) Jonas 381

Selenis Jonas 855

Selenis Mindaugas 620

Selenis Stanislovas 854

Selickas Antanas 568

Sema Anastasia 4, 487, 1047

Semaškaitė Ona Aldona 453, 960

Semiradskis J. 31

Semkowicz W. 186

Senkevičiūtė Janina 549

Serapinaitė Daiva 622

Serapinas Jonas 460, 461, 470, 482, 487

Serapinienė (Augustinavičiūtė) Elvyra 695

Sereika Adolfas 733, 734, 960

Sereika Jonas 707

Sereikienė Joana 959

Siaurukas Antanas 870

Siaurukienė Elžbieta 870

Sidabras Albertas 637

Sidaravičiūtė Zosė 625

Sidoravičius Stasys 564

Siemiradzkis (Siemiradzki) Juzefas 28, 29

Sierakauskas Zigmantas 261, 262

Sigariova Valentina 645

Servaitė (Karalienė) Rima 926

Silienė Ausma 959, 960

Silkinienė Irena 849

Silkinytė Edita 640, 850

Simniškytė A. 168

Simonavičienė (Stulpinaitė) Joana 695

Simonavičius M. 419

Simonavičiūtė Liuda 847

Sinčiukas I. 985

Sinkevičius 903, 988

Sinkevičienė (Burkauskaitė) Ona 22, 334, 695, 704, 716, 723, 742, 904

Sinkevičienė (Šumskaitė) Janina 22, 310, 704, 715, 717, 720

Sinkevičienė Liucija 23

Sinkevičius Apolinaras 23,334, 693, 704, 706, 707, 742, 902, 904, 906, 907

Sinkevičius Jonas 4, 22, 25, 36, 37, 39, 59, 132, 273, 275, 289, 301, 310, 318, 330, 331, 334, 341, 335, 490, 508, 561, 571, 582, 587, 659, 672, 686-689, 691-693, 697, 703-708, 725, 788, 822, 853, 903, 905, 906, 908, 949, 950, 952, 988, 1010-1012, 1014, 1022-1026

Sinkevičius Kazimieras 690, 705, 917

Sinkevičius Petras 707, 906

Sinkevičius S. 318, 666

Sinkevičiūtė Filomena 596

Silius Aivaras 646

Sins E. 127

Sireika A. 461, 921

Sireika Jonas 6, 257, 266, 268, 273, 886, 1036, 1046

Sirutavičius J. 265

Sirutavičius Juozas 888

Sirutavičius Vladas 22, 264, 321-325, 518, 650, 659, 662, 664, 681-683, 888, 940

Sirutavičius Vytautas 661

Simanauskaitė Sigita 932

Simanauskas Kęstutis 622, 957

Simanauskas Pranas 933

Simanauskienė Marytė 933

Simanavičius Domas 688

Skabeikaitė 625

Skabeikis Jonas 953, 955

Skabeikis Pranas 378

Skabienė Teodora 421

Skačkova Ivanovna Jefimija 330

Skačkovas Dimitrijus 334

Skačkovas Grigorijus 330

Skarbauskas Antanas 845

Skarbauskas Juozas 652, 653, 844

Skarbauskas Stanislovas 375, 669, 670, 695, 845

Skaukis 229

Skaukis Grigalius 240

Skaukis Morkus 239, 240

Skebas Vytautas 9, 908, 1046

Skeiverys Albinas 955

Sivčuch I. 985

Sivickienė 690

Skerstonas 691

Skerstonas A. 698

Skerstonas Domininkas 852

Skerstonas Juozapas 852, 1019

Skerstonas Kazys 305, 384, 577, 888

Skerstonas O. 698

Skerstonas Vincentas 852, 864

Skerstonienė Dalia 483

Skerstonienė Ona 859

Skerys 334

Skėrys Adomas 792

Skėrys Leonas 365, 805, 809, 814, 837, 839, 870

Skėrytė Marė 660

Sketrys Juozas 281, 283, 285

Skinderytė (Kaladžinskienė) Pranė 687, 700

Skiotis Aleksas 595, 596

Skiotis Antanas 621

Skipariai 648, 885

Skiparis J. 818

Skiparis Pranciškus 370

Skiparis Vytautas 458, 462, 611, 614, 943, 944

Skirienė Anastazija 874

Skirius Vincas 892

Skiriutė Judita 933

Skiriutė Bronė 912

Skirmantaitė (Puščiuvienė) Lineta 456

Skirmantienė Lidija 488

Skirmont Iljev Ivan 413

Skirmontas Kazys 292

Skirys Adomas 807

Skirys Juozas 874

Skobeltas K. S. 502

Skorkaitė Kazė 576

Skrodenis Stasys 4

Skromanas K. 597

Skrupskelis Jonas 621

Skryvelienė Bronė 644

Skudavičius Jonas 513, 522

Skudrys Pranas (Fricas) 386

Skudžinskas 448

Skudžinskas Gytis 619, 732, 733

Skudžinskas Jonas 732, 733, 921

Skudžinskas Marius 606, 619

Skudžinskienė Elena 460, 622, 732

Skudžinskas J. 934

Skuodienė I. 40

Skvireckas J. 514

Skvireckas Povilas 378

Skvorcovas M. 587

Skyrelienė B. 568

Slančiauskas Matas 960

Sleževičius M. 1019

Slonskis Kostas 285, 290, 379, 377, 888, 890

Slotkienė Lydija 487, 1047

Slotkus Antanas 487, 1045, 1047

Slotkus Tadas 619

Slotkuvienė Lyda 463, 470, 483, 945

Slukštys Stanislovas 240

Smaila Kristupas 231

Smailys Juozas 625

Slavikaitė Aldona 575

Slavikas Bronius 379

Slavikas S. 419

Slavinskaitė 626

Slažikienė (Gadeckytė) Sigutė 648

Sledzevskis P. 703

Smetona Antanas 276, 332, 905, 908

Smigelskis Benediktas 489-491, 499

Smilgevičius V. 983

Smilgys Kazys 367

Smilgys Pranas 682

Smilgys Zenonas 629

Smilgytė Genė 625

Smilgytė Nomeda 932

Sokolovas V. V. 28, 31, 34, 53

Sondeckis J. 325

Songaila Martynas 937

Songaila Valdas 957

Songailaitė Aurelija 617

Sontag S. 703

Speičys Kazimieras 551, 552, 554, 643, 644

Spirauskaitė Marytė 379

Spirienė Zuzana 875

Spirius Vincas 875

Sprindys A. 321

Spruogis J. 177

Spurgevičius Povilas 191, 244, 489, 492, 493, 497, 500, 523, 524, 526-528, 1046

Sruogienė (Sinkevičiūtė) Nijolė 695

Sruogienė Ilona 939

Sruogis Alfonsas 650, 939

Stačkauskas Aloyzas 801

Stačkauskas Stasys 933

Stačkauskienė 630

Staičiūnas Albertas 598, 621, 628

Staičiūnas Gintaras 622

Staitis Jonas 379

Stalinas 350

Stančikaitė Miglė 5, 91, 100, 1046

Staneliūnas Jonas 281, 282

Stanevičius 227, 229, 230, 234, 235

Stanevičius Ignotas 260

Stanevičius J. (Pisarskis) 260-262

Stanevičius Jonas 260, 886, 967

Stanevičius Kristupas 234, 235

Stanevičius Liudvikas 234, 235, 237

Stanevičius S. 977, 979

Stanislovaitis Juozapas 241

Staniulaitis Andrius 241

Staniulaitis Kristupas 241

Stankaitienė Veronika 917

Stankaitis Jonas 277, 398

Stankevičius Grigorijus 222

Stankevičius Jurgis 236

Stankienė (Dragūnaitė) Janina 749, 750

Stankus Aleksandras 749, 750

Stankus Vidmantas 943, 944, 946

Stankutė Rūta 646

Starkutienė Silvija 931

Stašauskaitė Stasė 579

Stasiulienė Elena 24, 42, 960

Stašiūnaitė Jolanta 622

Staškauskaitė Vanda 625

Staškauskaitė (Šiaulienė) Bronislava 700

Staškauskas 625

Staškauskas Povilas 291

Staškauskienė Anastazija 624

Staškus Pranas 379

Statkaitė B. 690

Statkaitė Nastė 687

Statkienė Audronė 632

Statkienė Felicija 939

Statkienė Gražina 453

Statkienė Nomeda 632

Statkus 770

Statkus A. 405

Statkus Antanas 288, 861

Statkus Arūnas 478

Statkus Boleslovas 695

Statkus Jonas 288, 388, 790

Statkus Justinas 937

Statkus Kazys 281, 282, 688

Statkus Martynas 382

Statkus Petras 372, 419

Statkus Sigitas 478

Statkus Vaclovas 291, 372

Statkus Viktoras 484, 487, 934

Statkus Vincentas 283, 285, 288, 290, 768

Statkutė B. 699

Statkutė Jadzė 575

Statkutė L. 727

Statkuvienė Edita 478

Statkuvienė Eugenija 454, 456

Statkuvienė Stasė 808

Statkuvienė Teofanija 591

Statkuvienė Vilma 478

Staugaitis 281

Staugaitis Justinas 518, 519

Staugirdas E. 127, 951

Steckas Antanas 308

Steckis Tadas 268, 269, 279, 280

Steckytė Zofija 23, 24, 339, 340, 343, 485, 487, 554, 589, 636, 644, 645, 667, 681, 690, 691, 695, 698, 699, 958, 959, 1048

Steckytė Zosė 916

Stenžinskis-Bandkė Kazimieras 982

Stepė J. 327

Steponaitienė Jolita 486, 488

Steponavičiai 383

Steponavičius Petras 669

Stivensonas R. 926

Stonis Julius 576

Stonkus Ramūnas 487

Stonys Adomas 812

Stonys Juozas 365

Stonys Liudvikas 365

Stonys-Narūnas 952

Stonytė Juzė 913

Stoškus Kęstutis 1000, 1003

Stoškus Vladas 1020, 1021

Stravinskaitė Agnė 822

Stravinskaitė Jadvyga 815, 818

Stravinskaitė Julija 561

Stravinskaitė Ona 792

Stravinskas Juozas 792, 807, 818, 847

Stravinskas Vincas 794, 795, 796, 809, 822, 823, 827, 830, 832

Stravinskas Vladas 809, 834, 835

Stravinskienė Danutė 803

Stravinskienė S. 542

Strazdauskas Juozas 701

Strazdauskas Pranas 652

Strazdūnaitė R. 837

Strehlke E. 185

Strelčiūnas Pranas 699

Strelčiūnienė (Milevičaitė) Anelė 769

Streleckas Jonas 384

Streleckis 362

Striaukas S. 996

Strigūnas Rimvydas 335, 467, 468, 470, 472, 473, 483, 487, 957, 1032, 1047

Strigūnienė Janina 937, 960

Strijkovskis M. 489, 490, 499

Strikauskas Edmundas 627-629, 635

Strikauskas Vaclovas 568

Stripeikis Steponas 557

Strumila Bronius 284, 285

Stuglys Remigijus 943, 944, 946

Stulgaitis Vincas 565

Stulpinaitė (vėliau Praspaliauskienė) Zita Irena 368

Stulpinaitė Angelė 721

Stulpinaitė Eugenija 575

Stulpinaitė Joana 576, 590

Stulpinaitė Nastė 678, 680

Stulpinaitė Regina 932

Stulpinaitė (Pustienė) Barbora 863

Stulpinas 334

Stulpinas Adolfas 487, 1048

Stulpinas Antanas 646

Stulpinas Domininkas 852

Stulpinas J. 906

Stulpinas Jonas 595

Stulpinas Juozapas 518, 862

Stulpinas Juozas 687, 689, 818

Stulpinas Kazimieras 259, 657

Stulpinas Mečislovas 593, 622

Stulpinas Pranas 852, 855

Stulpinas R. 537

Stulpinas Stanislovas 344, 591, 592, 674, 852, 861

Stulpinas Tomas 487, 658, 687, 953, 1048

Stulpinas Vincentas 852, 863

Stulpinas S. 344

Stulpinienė Barbora 862

Stulpinienė Marė 517

Stulpinienė Rožė 865

Stulpinis Jonas 772

Stulpinis Mataušas 862, 865

Stulpinis Pranas 859

Stundžia Zenonas 786

Stupaitis Ambrazas 236

Stupuraitė Aldona 865

Stupuraitė Barbora 865

Stupuraitė Marė 855

Stupuras 770

Stupuras Adomas 281

Stupuras Bronislovas 419, 650

Stupuras Jonas 660, 854

Stupuras Juozas 371

Stupuras Marcijonas 382

Stupuras Pranciškus 660

Stupurienė (Joniškaitė) Ona 674, 695

Stupurienė Joana 382

Subačius Giedrius 601

Suchorukova Bronislava 452, 453

Sudaičiai Kristupas ir Venclovas 231

Sudaitis Jeronimas 232

Sudaitis Kristupas 231

Sudaitis Vaclovas 231

Sudekaitis Mykolas 234

Sūdintas 310, 703, 902

Sudnikavičienė F. 100

Suikovas Osipovičius Adamas 329

Sukurienė Barbora 859

Suodis Liudas 646

Suodytė Lina 646

Surgailienė A. 597, 1027

Susaninas Ivanas 262

Sungaila Arūnas 622

Sungaila B. 634

Survila Leonas 455

Survilienė (Šešplaukytė) Genė Marytė 452, 453

Sutkus 899

Sutkus J. 127, 906, 1021

Sutkus Jonas 695

Sutkus Juozas 285

Sutkus Kazimieras 703, 898, 902, 904

Sutkutė Jadvyga 289, 904, 914

Sužiedėlis S. 346, 347, 356

Svirskis 261

 

Š

Šabaniauskas A. 674

Шадыро В. И. 163

Šaikūnas Algis 956

Šakalis A. 979, 1027

Šakenis Kazimieras 1023

Šalavėjai Antanas ir Stanislovas 393

Šalavėjienė (Kengrytė) Teklė 656

Šalavėjienė Elena 393, 395, 397

Šalavėjus 673

Šalavėjus Antanas 371, 688, 696, 697, 914

Šalavėjus Bronius 384

Šalavėjus Jonas 470, 487, 1047

Šalavėjus Juozas 893

Šalavėjus Leonas 276, 288, 290, 656, 878, 914

Šalavėjus Stasys 371, 626

Šalavėjūtė (Nocienė) Stasė 575

Šalavėjūtė Danutė 626

Šalčiūnaitė Birutė 549

Šalčius Jonas 469, 945, 947, 948

Šalčius P. 401

Šalčiuvienė Laima 945, 947, 948

Šalinas V. 439, 441

Šalkauskas Kazys 478

Šalkauskas Mindaugas 621

Šalkauskas Stasys 943

Šalkauskienė Vitalija 478

Šalpys K. 620

Šalvaitis J. 830

Šapkutė Stasė 854

Šarkis A. 430, 431, 438

Šaškauskis J. 430, 432-438, 449

Šaulaitis Mykolas 224-229

Šaulienė Marijana 477, 478, 632, 633, 741, 742

Šaulis Mykolas 224

Šaulis Petras 236

Šaulys Algirdas 477, 478

Šaulys Kazys 386

Šaulys Valdemaras 629, 630

Ščiukaitė Nijolė 941

Šedžius Alvydas 615

Šeinas Mejeras 340, 348, 665, 667

Šeinis 340

Šelvinas (Schellwein) E. 29, 31, 34

Šemeklis Adolfas 854

Šemeklis Gediminas 945

Šemeklis Valius 855

Šemeklytė Ada 854

Šemeklytė Emilija 854

Šemeklytė Valerija 854

Šemeta 236

Šemeta Domininkas 876

Šemetaitė Elžbieta 876

Šemetaitė (Norvaišienė) Ona 835

Šemeta-Tėvas Juozas 363

Šemetienė Ona 454

Šeputienė Irena 593, 595, 611

Šeras Mejeris 340, 667, 684, 685, 699

Šerminaitė Janina 932

Šešelgis Aleksandras 552, 590, 644, 884

Šeškauskas Antanas 345

Šeškus E. 620

Šešnickas Vincas 386

Ševcas Dovydas 225

Šiaudkulienė Stasė 628, 630

Šiaulienė Bronislava 476, 700, 959

Šiaulienė Julijona Vanda 922

Šiaulys D. 620

Šičkaitė S. 894

Šičkaitė V. 894

Šideikienė Valerija 426

Šideikytė Aušra 617

Šidlauskas-Šalmas Jonas 365, 366

Šilaitis Adomas 236

Šileris F. 898, 899, 915

Šilinienė B. 465

Šilinskai 945

Šilinskas Antanas 475

Šilinskas S. 684

Šilinskienė 452

Šilinskienė Danutė 475

Šilinskienė Genovaitė 454

Šilinskienė Kazimiera 397

Šilinskienė Petronėlė 384

Šilkas 644

Šilkas Jonas 663, 664, 667, 678, 913

Šilkas Leonas 268, 269, 278, 280

Šilkas Vincas 552, 574, 720

Šilkienė Marijona 662, 663

Šilvelis A. 672

Šimanauskaitė Bronė 841

Šimanskienė Marijona 450, 701

Šimanskis Vincentas 693, 701

Šimelis 455

Šimkaitis Jasiulis 240

Šimkaitis Vaitiekus 223

Šimkevičius P. 34, 53, 54

Šimkienė E. 919

Šimkūnaitė Irena 622

Šimkūnas Bronius 476

Šimkūnas P. 821

Šimkūnienė Zoja 476

Šimkus 236

Šimkus S. 896

Šinkūnas R. 490, 495

Šimkūnienė Sigrida 24

Šimkutė Elzė 912

Širinovai 327, 336

Širinovas Leonovičius Jefimas 329

Širinovas Platonas 336

Širvelis Adomas 671

Širvinskas 697

Širvinskas Antanas 381

Širvinskis 691

Šišovai 327, 336, 418

Šišovas Aleksejus 335, 337

Šišovienė Tatjana 335

Šiukšteris K. 287

Šiurkaitė (Volkienė) Adolfina 556

Šiurkaitė A. 556

Šiurkienė (Kulvelytė) Marija 695, 737, 738, 739

Šiurkienė (Triaušytė) Stanislava 695

Šiurkienė Audronė 478

Šiurkienė Marija 959, 960

Šiurkienė Vitalija 454, 483

Šiurkus Andrius 478

Šiurkus Antanas 290, 385

Šiurkus Edvardas 647

Šiurkus Jonas 365, 650

Šiurkus Juozas 939

Šiurkus Kazys 739

Šiurkus Vytautas 620

Šiurkus-Kalvis Petras 365, 366

Šiurkus-Labutis Pranas 365, 366

Šiurkutė Elzbieta 365

Šiurkutė Julija 745

Šiurkutė Marija 739, 740

Šiurkutė Stasė 596

Šiurkuvienė J. 877

Šiuša Ignas 550

Šiuša Juozas 271, 274, 275, 281-285, 405, 409, 667, 888, 889, 896, 914, 1017, 1018

Šiuša Stanislovas 695

Šiuša-Elnias Stasys 366

Šiušė Pranas 652

Šiušienė (Bagdonavičiūtė) Genovaitė 695

Šivickienė Aldona 473, 474, 475, 488

Škerba Grigorijus 335

Školiarenkaitė Rasa 7, 428, 1046

Škultinaitė Edita 850

Škultinaitė Indrė 850

Škultinaitė Žaneta 850

Škultinienė Ona 454, 456, 483, 849

Šlapelis Ignas 321, 916, 1005, 1013, 1023

Šlastikaitis Abraomas 240

Šlaustas 700

Šlaustas Jonas 399

Šlaustas Juozas 794, 804

Šlemonas (Sliamonas) Petras 385, 391

Šlemstas J. 419

Šležaitė Elena 904

Šležaitė Uršulė 695, 904

Šležaitė Aldona 912

Šležas Julius 268

Šleževičius Kazys 1020, 1021, 1023

Šliamonienė Liucija 924

Šliauteriai 588

Šliauterienė Albina 937

Šliauterienė Liucija 341

Šliauterienė Uršulė 582

Šliauteris Alfonsas 953

Šliauteris D. 898, 906

Šliauteris Juozapas 268, 279, 283, 285, 288, 889, 890, 1017

Šliauteris Kazimieras 419, 892

Šliauteris Pranas 279, 280, 341, 379, 405, 564-572, 574, 581-583, 585-589, 614, 667, 674, 698, 709, 722, 898, 913, 915, 1017-1019, 1021-1024

Šliauteris Stasys 394

Šliauterytė Janina 575

Šliauterytė N. 582, 587

Šliauterytė Zita 558

Šliažaitė Aldona 913

Šliažas 1024

Šliažas J. 418

Šliažas Julius 280, 283, 285

Šlikas Vytautas 823, 824, 825

Šliomavičius Dovydas 340, 408

Šliūpas Jonas 961, 969, 972, 973, 978

Šmaktys Vaitiekus 238

Šmitkinaitė Stasė 917

Šmitkinas V. 419

Šmukštaitė Juneta 622

Šmukštienė Albina 926

Šmulkštys-Paparonis Antanas 897

Šnaideris Benjaminas 688

Šnaraitė Julija 369

Šnaras Stasys 376

Šniutė Kazys 585, 914

Šnore E. 162

Špokienė B. 690, 699

Štaras P. 842

Štaras Vytautas 646

Štarienė Valerija 935, 936, 960

Šteinbergas Evaldas 601, 956, 957

Šteinbergienė Raimonda 956, 957

Štuopienė Elena 591

Štuopis Bronius 554, 573, 576, 590, 591, 593, 595, 598, 726

Štuopytė Audronė 452

Šukaitė Liusija-Ieva 770

Šukiai Antanas ir Ona 390

Šukienė Emilija 794

Šukienė Kazimiera 421

Šukienė Ona 390

Šukis Martynas 241

Šukys 398, 590

Šukys Antanas 288, 382, 775, 822

Šukys Augustinas 794, 811, 815

Šukys Domas 288

Šukys Jonas 786

Šukys Juozas 835

Šukys Kazimieras 284, 285, 288, 290, 561, 650, 794-796, 823, 826, 828

Šukys Klemas 371

Šukys L. 620

Šukys Pranas 268, 269, 279, 280

Šukys Steponas 792, 807

Šukytė A. 926

Šukytė Bronė 550, 575, 576, 590

Šukytė Ona 645

Šulcaitė Danguolė 615

Šulcas Albertas 381, 670

Šulcas Žanis 397, 959

Šulumienė 340

Šumskaitė Janina 705, 720

Šumskaitė Olė 706

Šumskas Jonas 655

Šumskienė Stanislava 706

Šumskis Jonas 310

Šurkus Jonas 289

Šurkus Stasys 549

Šuša Vladas 388

Šušaitis Mykolas 239

Šušaitis Valentas 239

Šušinskas Domas 379

Šutinienė Irena 345, 1038, 1046

Švambaraitė Jolanta 932

Švambarienė Antanina 487, 960, 1048

Švambaris Julijonas 274

Švažas 904

Švažas Algimantas 575, 597, 656, 690, 717, 1027, 1032

Švažienė Elena 386

Švecas Dovydas 223, 224, 226-230, 246

Švegordavičius Donatas 522

Šveistrys Antanas 7, 288, 503-510, 855, 1005, 1010-1012, 1015, 1021-1023, 1046

Švecas Valentas 232

Švilpa E. 699

T

Tajfelis H. 351, 353

Tamašauskas Vytautas 847

Tamašauskas Klemensas 319, 669

Tamašauskas T. 319

Tamošiūnas Antanas 559

Tamošiūnas Jonas 559

Tamuliavičiūtė Dalia 1028

Tarabilda A. 597

Tarabilda R. 597

Tarabildienė D. 597

Tarasenka Petras 126, 127, 135, 136, 178

Taraškevičius Juozas 263-265

Taujanskaitė Elena 998, 1000

Tautavičius Adolfas 125, 127, 133, 150-156, 162, 165, 166, 171-173

Tautkevičius Gasperas 256

Tautkus Vincas 854

Tavilavičiūtė Lina 647

Tekorius E. 593

Telenis Povilas 227

Temple Shirley 901

Tendzegolskienė Genė 578

Tendzegolskis Zigmas 557, 578

Terasius Laimonas 485, 938, 939

Terleckas Vladas 6, 399, 403, 1046

Terlikietis Petras 235

Terminai G. ir V. 945

Terminas Antanas 855

Terminas Danas 943

Terminas Laimonas 945

Terminienė Genovaitė 460

Tidonas R. 419

Tijūnelytė Jadvyga 578, 579

Tyla Antanas 4, 257, 264, 265

Tylenaitis Grigutis 241

Tylenaitis Kristupas 241

Tylenis Povilas 223-225, 227, 229

Tyminskis Grigalius 236

Tirienė (Gerulytė) Bronislava 397, 959

Tirius Augustinas 935

Tiškevičius Eustachijus 986

Tiškevičius Jurgis 490

Titas M. 797

Tolis E. V. 28

Tolkačiovas Viktoras 595

Tolstojus Levas 759

Tomaševičius Benediktas 315

Tomkevičius Sigitas 946

Tomkevičius Vaclovas 674

Tomkevičius-Lochinas Aleksandras 390

Totoraitis J. 489

Toven Steponas 256

Trakšelienė J. 605, 619

Trakšelytė Viktorija 603

Trijonis Stasys 379

Trikšaitis Ambraziejus 237

Trikšaitis Grigalis 230, 238

Trikšaitis Jokūbas 238

Trikšaitis Jonas 238

Trikšaitis Mikalojus 237

Trikšaitis Petrutis 241

Trikšaitis Stasiulis 230, 241

Trikšys Boleslovas 954

Trimakas D. 400, 402

Trimonienė Rita Regina 4, 6, 21, 22, 24, 174, 181, 191, 485, 1036, 1046

Trinka Vladas 758, 759, 764, 766, 769

Trinkūnas J. 821

Trušinskaitė Valė 700

Truska L. 246, 247, 250

Trykšis Simonas 248

Tučkus Vladas 953

Tugaudaitė Bronė 549, 578, 579

Tukis Juozas 777

Tumas Juozas 1017, 1020, 1021

Tumavičienė (Juodeikytė) Ona 695

Tumavičius Leonas 377

Tupikaitė Lionė 925

Tupikaitė Stasė Zita 367

Tupikas Jonas 367

Tupikas Pranciškus 611, 935

Tupikas Zenonas 367

Tupikienė Rozalija 367

Turauskas Adolfas 726

Turkšaitis Grigalis 241

Turskienė Zita 960

Turskytė Edita 932

Tuzaitė Vanda 695

Tuzas Leonas 695

Tuzienė (Megedaitė) Bronė 695

 

U, Ū

Ubavičiūtė Antanina 564

Ubeika 643

Ubeika Kazys 551, 821

Uborevičius J. 328

Ukstas 659

Ulčinas-Uošvis Petras 364

Uljanovas V. 321, 326

Ulmanas J. 27

Ungeitienė Birutė 463, 465, 469, 475, 482, 484, 487, 648, 939, 1046

Ungeitytė Aurelija 618, 944-947

Unikaitė (Jankauskienė) Rožė 33

Urbanavičius V. 146, 160-164, 994

Urbataitis Jonas 240

Urbataitis Stanislovas 240

Urbėtis Petras 305

Urbietienė (Steponavičiūtė) Oksana 453

Urbonaičiai 240

Urbonaitė Ada 894, 895

Urbonaitė Ona 551, 643

Urbonaitis Kristupas 232

Urbonas Algimantas 998, 1000, 1001

Urbonas Saulius 648

Urbonavičius K. 888

Urbonavičius Vincas 667, 888

Urbonavičiūtė (Joniškienė) Janina 554, 795

Urbonienė Ona 926

Urbonienė Regina 936

Urbutaičiai Stanislovas ir Jonas 240

Urnikis Algirdas 482, 941, 942

Urnikis Stasys 869, 873

Urtans V. 157

Ūža Adolfas 958

Uža V. 620

Uzdanavičienė Regina 619, 645-647

Uzdanavičius A. 441

Uzdanavičiūtė Roma 612, 622

Uzdanavičiūtė Virginija 622

Užkurienė Diana 939

Užo Antonov Vikentij 413

 

V

Vadeikis Albertas 392

Vadeikis Petras 384

Vadeikis Vladas 659, 667, 668, 695

Vadeikis Vytautas 695

Vaicekauskienė Janina 453

Vaicenavičienė Dalia 22

Vaicevičius Michailovičius Josifas 334

Vaičiulis 398

Vaičiulis Eduardas 398

Vaičiūnas Albinas 457

Vaičius Antanas 23, 458, 460-463, 465-469, 471, 475, 476, 478, 481, 482, 484, 485, 487, 602, 925, 939, 945, 958, 959, 1030, 1032, 1046

Vaičius Bronislovas 470, 487

Vaičius Petras 461

Vaičius Vaidas 943

Vaičiūtė L. 926

Vaičkus J. 895, 896, 898

Vaigauskaitė Vanda 564

Vaikasaitė Kazimiera 367

Vaikasaitė Stasė 367

Vaikasas Juozas 288, 783-785

Vaikasas Kazys 785

Vaikasas Vincas 367

Vaikasienė Kleofasa 511

Vaikšnytė Kotryna 561

Vaina Benediktas 489

Vainauskas Adolfas 574

Vainoras 248

Vainorienė Jadvyga 487, 1048

Vainoris Juozas 387

Vainorius J. 650

Vainorius Jonas 626

Vainorius Julius 24

Vainorius Kazimieras 699

Vainoriūtė Aurelija 936

Vaisiauskaitė Petronėlė 725

Vaišnoraitė Eugenija 622

Vaišnoras J. 889

Vaišnoras Leonas 475

Vaišnoras Viktoras 953

Vaišnoras Vincas 285, 284

Vaišnoras-Pocius Kazys 363

Vaišnorienė Emilija 475, 476

Vaišvila Ignotas 21, 22, 261, 263, 831, 962-974, 1015, 1017, 1018, 1029

Vaišvila J. 961

Vaišvila Petras 590, 621, 961

Vaišvila Pranas 576

Vaišvilaitė Eugenija 593

Vaišvilienė Joana 590, 595, 596

Vaišvilienė (Karaliūnienė) Joana 621

Vaitekaitis Juozas 688

Vaitiekaitienė Zita 461

Vaitiekaitis Artūras 488, 622

Vaitiekaitytė Reda 622

Vaitiekūnas Ričardas 751

Vaitiekus 229

Vaitiekus P. 620

Vaitiškis V. 441

Vaitkevičienė (Saunoraitė) Jadvyga 695

Vaitkevičienė Aldona 682

Vaitkevičius Stasys 39, 286, 318, 499, 567, 663, 700, 705, 899, 902, 905, 906, 908, 910, 916, 972, 1018

Vaitkevičiūtė Aldona 682, 940

Vaitkunskienė L. 160

Vaitkus Kazys 384

Vaitkus Liudas 384

Vaitkus S. 692

Vaitkus Viktoras 682

Vaitkus Vladas 682, 695

Vaitkutė Marytė 682

Vaitkutė Olė 625

Vaitkutė Remigija 998, 1004

Vaitkutė Stasė 625

Vaitkuvienė Valerija 926

Vaitonis V. 35

Vaivada 1015

Vaivada Juozas 288, 290, 914

Vaivada Leonas 379, 914

Vaivadaitė Vincenta 692

Vaivadaitė Malvina 721

Vaivadienė 692

Vaivadienė Malvina 690

Vaivadienė Ona 877, 939

Vakažas Juozapas 223, 224, 226, 227, 228, 229

Valančius E. 399

Valančius Motiejus 125, 126, 135, 186, 187, 263, 489, 490, 494, 499, 517, 961, 963, 964, 966, 967, 977, 998

Valantiejus A. 353

Valantienė Augustina 800-802

Valantienė Greta 802

Valantinas Rytis 988, 989, 991-993

Valantinas Vincas 911

Valantis Alfonsas 800

Valantis Domininkas 830

Valantis Feliksas 800, 824, 825

Valantis Ignas 8, 24, 39, 485, 487, 561, 791, 794-796, 798, 824, 801, 804, 805, 814, 816, 825, 829, 834-836, 838, 839, 1046

Valantis Juozas 792, 811, 812, 828, 835, 846

Valantis Kazimieras 700, 803, 812

Valantis L. 800

Valantis Romualdas 836, 920, 955

Valantis Stanislovas 792, 802, 805, 815, 826, 827, 828, 830

Valantis Steponas 792

Valantis Vytautas 834, 835

Valantytė (Daunienė) Aldona 639

Valantytė (Skodminienė) Lionė 639

Valašinaitė Aldona 573

Valentas Juozas 559

Valentinavičius Vladas 892

Valickienė (Ukanytė) Aleksandra 695

Valienė Valerija 850

Valiukas Juozas 725

Valiukas Vytautas 366, 593, 594, 596, 725-730, 732, 751, 920, 928, 929, 930, 934, 1030

Valiukėnas M. 277

Valiukienė Antanina 725

Valiukienė Petronėlė 592, 595, 725, 728

Valiulis S. 703

Valius A. 926

Valius Juozas 844, 845, 850

Valius V. 597

Valiušis Aleksas 830

Valiušis Juozas 829, 830, 901

Valiušis Mykolas 792, 807

Valiušytė Ieva 832

Valiuvienė S. 597

Valsiūnienė Valerija 726

Valys Juozas 829

Vambutas Laurynas 970

Vanagaitė (Petraitienė) Marija 559

Vanagas 303

Vanagas A. 181, 791

Varanavičienė Stanislava 482

Vargonas Feliksas 726

Varnas Algirdas 126, 132-135, 174, 1034

Varpučianskas A. 691, 698

Varpučiauskaitė Apolonija 828

Vartbergė Hermanas 126, 175-177, 182-185

Vašcova Neringa 938

Vaškevičiūtė I. 1035

Vaselkis Juozas 914

Vasiliauskaitė Stasė 699, 904, 912

Vasiliauskas 392

Vasiliauskas E. 160, 163, 169

Vasiliauskas Liudas 557

Vasiliauskas Vaclovas 695, 930

Vasiliauskienė (Knašaitė) Danutė 23, 24, 341, 455, 465, 505, 571, 658, 695, 698-701, 918, 920, 930, 935, 936, 958, 959

Vasiliauskienė Stasė 912

Vasiliūnas P. 450

Vasilius B. 248

Vasiljevas Joachimas 387

Vasilkevičiūtė Vitalija 917

Vasiukas Andrius 235

Vaškevičiūtė I. 151, 152, 157, 158, 162, 164, 169, 170, 181, 182

Vašcova Neringa 935

Vaza Vladislovas 246

Vaznorienė (Šiušaitė) Irena 1048

Važinskis 260

Vebėris V. 308

Vecelis (Wetzel) V. 31, 34

Veisas Pranciškus 8, 426, 461, 476, 488, 534, 725, 730-732, 920, 958, 959, 960, 1032, 1046

Veisienė Danutė Jadvyga 6, 9, 22, 24, 366, 389, 454-458, 461, 465-467, 469, 471, 475, 476, 484-486, 488, 596, 599, 667, 695, 732, 894, 903, 919, 952, 953, 957-959, 1028-1030, 1032, 1046

Veitienė Regina 888

Vekožas Martynas 232

Velička Antanas 571, 680, 681, 954, 955

Velička Pranas 954

Velička Vincas 852, 855, 861

Velička Vytautas 684

Veličkienė 690, 699

Veličkienė Emilija 936, 937

Veliškaitė Bronislava 575, 622

Vėlius Motiejus 891

Veliutė Ingrida 7, 428, 433, 1046

Veliutė Laima 575

Venckienė 630

Venskienė Asta 22

Venckus 505

Venckus Pranas 381

Venclauskis Kazimieras 268, 270, 324

Venclovaitė Jonė 576

Venclovas A. 926

Venslauskis Vladas 517-520, 522

Venta P. 535, 541

Verbickis 237-239

Veresova Valė 918

Veresovas Romualdas 918, 954, 955

Veresovienė Valė 452, 453

Verkalytė Barbė 688

Verkelis 559

Verketis Benys 288, 290, 291, 913

Verneris G. 26

Veršinskis Kazimieras 699

Veršinskytė Valerija 854

Veržukauskas Petras 405, 913, 1021

Vestartaitė G. 630

Vesteris Kazys 808

Vėsulas Kazimieras 792

Vėsulas Martynas 792

Vėsulas Vincentas 807

Vėžauskaitė Elena 700, 712, 912

Vėžauskas 952

Vežauskas Jurgis 588, 914

Vežauskas Vladas 589

Vicikas 340

Vicikas N. 407

Vicikis V. 667

Vielošaitis Stanislovas 236

Vienažinskienė (Baltakytė) A. 34

Viesulas Antanas Vytautas 488

Viesulas Kazimieras 650, 688, 754

Viesulienė Ieva 488

Viesulai Ieva ir Antanas 1048

Viežgailas J. 492

Vijūkas-Kojelavičius Albertas 981

Вийдинг Х. 65

Vilaitis Grigalius 237, 238

Vilaitis Vilentas 237

Vilčiauskas Justinas 901

Vilčiauskas Rokas 563, 901

Vilčiauskas Vytautas 901

Vilčikauskas Albinas 387

Vilčinskaitė Emilija 799

Vilčinskaitė (Sakalauskienė) Julija 799, 820, 830

Vilčinskas Ipolitas 794, 795, 818, 819, 829, 830

Vilčinskas Simonas 798, 809

Vildžiūnas 904

Vileišis J. 1019

Vileniškienė Kazimiera 629, 922, 940

Vileniškis Antanas 940

Vilienė Aldona 645, 646

Vilimaitė Sigita 603

Vilimas Liudvikas 855

Vilimas Marius 620, 946

Vilimas S. 748

Viliūnienė B. 915

Vilius 365

Vilius A. 430, 432, 434, 441-443

Vilius Mindaugas 936

Viliūtė Tatjana 603, 617

Vilkaitė Uršulė 787, 788

Vilkas 340, 392

Vilkas Isaokas 687, 699, 806

Vilkas Ševelis 340, 342, 344, 665, 667, 806

Vilkas Svajūnas 488

Vilkickaitė Leokadija 558, 563

Vilkickas Tadas 559, 563, 580

Vilkickas V. 585

Vilkienė Eleonora 941

Vilkutaitis Antanas 898

Vilkys Aloyzas 602

Vilutis Leonas 634

Vingras Alfonsas 589, 703, 721, 722, 898, 902, 904, 935, 949, 950

Vingras Algimantas 470

Vingrienė (Sutkutė) Jadvyga 721, 899, 952, 1025, 1029

Vireikiai Algirdas ir Juozas 646

Vireikienė Birutė 621, 645

Vireikienė Stefanija 646

Vireikis Kęstutis 945

Vireikis Marius 945

Vireikytė Sandra 603, 617

Vireliūnas A. 820, 821

Virkau Vepštienė Henriet 488, 1048

Virkutis Stepas 371

Virkutytė Ona 453

Virmanskienė Eugenija 959

Virmauskas Redas 932

Virmauskienė Eugenija 931, 933

Viršelis J. 664

Viržauskaitė Elena 912

Višinskis Povilas 125, 126, 321, 893, 894

Višnioveckis M. 337

Visockienė (Čupkovaitė) E. 698

Vištakis Olijardas Robertas 461, 593, 594, 596, 598, 611, 621

Vitartaitė Jadvyga 560, 561

Vitkauskas 770

Vitkauskas A. 897

Vitkevičius Jonas 854

Vitkevičius Konstantis 854

Vitkevičius P. 664, 665

Vitkienė Sigita 941

Vitkus A. 840

Vitkus M. 841

Vitkus Viktoras 941

Vitortaitė Jadvyga 818, 819, 821

Vitunskis Vaitiekus 232

Vizgintaitė Sofija 893

Vizgirda P. 272

Vizindorfaitė Emilija 853

Vizindorfaitė Zofija 853, 864

Vyšniauskas Juozas 1028

Vodzinskas E. 41

Vokietaitis Antanas 1020, 1021, 1023

Volček Vasilijus ir Ana 329, 330

Volčekas Osipovičius Grigorijus 329

Volčekas Vasiljevičius Aleksandras 329

Voldemaras A. 267

Volkaitė-Kulikauskienė Regina 127, 133, 145, 150-153, 155-158, 162, 167, 168, 170, 173, 181, 982, 1034

Volkovienė Dalia 483

Volontis Domininkas 799

Volontis Juozas 798

Volontis Steponas 798, 799

Volontytė (Jasiulienė) Agnieška 798

Volovas Arkadijus 454

Volskienė A. 557

Voras Klemensas 387

Vosbeinas V. 665

Voveris Algimantas 629

Vozgirda Domas 893

Voznikaitis Alfonsas 703, 899, 902, 903

Vybernaitis Kristupas 230, 241

Vyčinienė Daiva 4

Vyšniauskas Jonas 290, 291, 418

 

W

Wetzel W. 31

Wołonczewskis M. 186, 187

 

Z

Zabiela Henrikas 970

Zabiela G. 134, 174

Zabiela Gintautas 4

Zabielienė Regina 750

Zabitis K. 873, 876

Zablockis Adolfas 379

Zajączkowskis S. 176, 177, 180

Zajaitis Kristupas 241

Zakarevičius Vytautas 899, 900

Zakirševičius 814

Zaleskis 234, 235

Zaleckis B. 896

Zaleckis Vincas 779, 780

Zaleskaitė Teresė 623

Zalkindas Naumas 665, 913

Zalogaitė Elena 581

Zamatienė Zosė 577

Zametas V. 282

Zamarienė Danutė 941

Zandersonas Paulas Arvidis 375

Zaramba Ignas 483

Zaramba Pranciškus 463

Zaramba Tadas 619

Zarambienė Stefanija 610, 621

Zarankevičius Andrius 256

Zarinis Jokūbas 285

Zarveckis Stasys 371

Zaveckienė (Sutkaitė) Stefanija 695

Zdanavičius Boleslovas 661

Zdanavičius Vytautas 954

Zeinas Ebertas 21, 175, 190

Zemitas Voldemaras 281

Zenkevičius Jonas 976, 988, 998

Zenkulis Martynas 683, 684, 699, 913

Zentelienė Emilija 376

Zerveckaitė Evelina 617, 622

Zerveckas Boleslavas 371

Ziberkas Juozas 263

Zibertas 596

Zibolis Albertas 365, 844

Zibolis Juozas 808

Zibolis Kazimieras 809

Ziemelis Jonas 850

Zikaras A. 683

Zikaras Juozas 651, 992, 1017

Zikaras Kazys 282, 283

Zimnackaitė A. 504

Zinkevičius Z. 181, 182

Zinkevičiūtė J. 630

Znutas Juozas 290, 419

Zolpa J. 898

Zondersantas Janis 688

Zotavas 846

Zubovienė 350

Zlatkis 348

Znutas Juozas 290

Zvenkus S. 419

Zurolis Augustinas 233

 

Ž

Žadeikienė Rasa 454, 456

Žadeikytė Rima 622

Žalančauskas Juozas 779, 780

Žaldokienė Zina 488, 1048

Žalienė Apolonija 517

Žalienė Eugenija 816

Žalienė Julė 808

Žalys Aleksas 397, 488, 895, 896, 1048

Žalys Domininkas 792, 807, 832

Žalys Feliksas 322

Žalys Jonas 374, 815

Žalys Juozas 828

Žalys Kazys 914

Žalys Narimantas 622

Žalys Pranas 561

Žalys Rimas 629

Žalys Stasys 365

Žalytė Birutė 622

Žalytė Joana 816

Žalytė Rimantė 937

Žarskis Petras 285

Žąsinas 350

Žąsinas Domas 397, 398

Žąsinas Petras 8, 291

Žąsytienė Regina 8, 174, 486, 488, 610, 615-619, 1021, 1046

Žąsytytė Jurgita 617

Žebrovskis V. 439, 448

Žeiba S. 36

Žeimantas Liubomiras Viktoras 6, 305, 1046

Žemaitė J. 590, 896

Žemaitis Jonas 447

Žemaitytė Marytė 369

Žermantas J. 127

Žiaurienė (Strazdauskaitė) Elzbieta 695

Žiaurienė Anastazija 792, 809, 812

Žiaurys Antanas 561

Žiaurys Juozas 382, 808, 809

Žiaurys Mykolas 792, 808, 822

Žiaurys Vytautas 365

Žiaurytė Donata 603, 608, 609, 943, 946

Žiaurytė Justina 822

Žiaurytė Stasė 695

Žiaurytė (Kovierienė) Angelė 640

Žiaurytė Malvina 912

Žiedonis Kazys 549, 573, 577, 578, 661, 684

Žilakauskienė Valerija 960

Žilakauskis Antanas 454, 456, 960

Žilevičius Leonidas 251

Žilienė Monika 918

Žilienė Skaistė 997, 1000

Žilinskaitė E. 847

Žilinskas Raimondas 880

Žilius V. 597

Žiogienė Genutė 846

Žiškevičius Michailas 313

Žiupsnienė Ona 621, 930, 938, 939

Žiupsnys Arūnas 622

Žiupsnys Martynas 930

Žlabys Stasys 440

Žmuidzinavičius Antanas 1005-1008, 1020, 1021, 1023

Žukas Anupras 379

Žukas Jurgis 954, 955

Žukas Regimantas 954, 955

Žukas Saulius 975, 1030

Žukas Vladas 457

Žukauskaitė Z. 913

Žukauskaitė D. 898

Žukauskaitė I. 616

Žukauskaitė Ineta 471, 944

Žukauskaitė Inga 619, 944

Žukauskaitė Kristina 617

Žukauskaitė Zuzana 557, 567-569, 571, 573, 585, 588, 909

Žukauskas 596

Žukauskas Zigmas 366

Žukauskas Aleksandras 792, 802, 807

Žukauskas D. 899

Žukauskas Jonas Romualdas 483

Žukauskas Mindaugas 955

Žukauskas Rimtas 955

Žukauskas S. 441

Žukauskienė 556

Žukauskienė (Daunytė) Stasė 825, 835, 1046

Žukauskienė Genovaitė 8, 22, 649, 652, 673

Žukauskienė O. 556

Žukauskienė Stanislava 488, 452, 935, 936, 1048

Žulienė (Daunytė) Emilija 695

Žurauskas Antanas 369

Žutautas Povilas 372

Žvaliauskas Edvardas 808

Žvinklys J. 542

Žvirgždas S. 703

Žvirzdinis Vytautas 792

Žybraitė Inoceta 645

Žydalaitis Juozapas 240

Žygimantas Augustas 502

Žymančius Edvinas 936

Žymančiūtė Ineta 619, 946

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt