lankymasis šioje svetainėje

 


Papilė I dalis

(60 aut.,  82 str.,  1082 p.,  900 egz., 2004 m., 11-oji serijos knyga)

Rėmėjai

Eil. Nr. Rėmėjas Adresas Suma (litais, 
JAV doleriais)

1.

Petras Jonušas, "Versmės" leidyklos vadovas

Vilnius

50 000 Lt

2.

UAB "Magnolija"(direktorius Jonas Dubickas)

Vilnius

10 000 Lt

3.

Lietuvos Respublikos kultūrinis ir sporto rėmimo fondas

Vilnius

5000 Lt

4.

Akmenė r. savivaldybės administracijos Papilės seniūnija

Papilė

5000 Lt

5.

Akmenės r. savivaldybė

Naujoji Akmenė

5000 Lt

6.

AB "Pieno žvaigždės" filialas Mažeikių pieninė (valdybos pirmininkas - Voldemaras Klovas)

Mažeikiai

5000 Lt 

7.

AB "Kalcitas"

Naujoji Akmenė

4000 Lt

8.

Rimvydo Strigūno įmonė "Dasma"

Skabeikių k.

3500 Lt

9.

Kazys Narščius

JAV

1000 USD

10.

VĮ "Lietuvos paštas" (gen. direktorius Jonas Šalavėjus)

Vilnius

2700 Lt

11.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Vilnius

10000 Lt

12.

Akmenės r. savivaldybės administracijos Kultūros skyrius

Naujoji Akmenė

2000 Lt 

13.

Anastasia Sema

JAV

500 USD

14.

Papilės žemės ūkio bendrovė

Daubiškių k.

1000 Lt

15.

Šiaulių "Aušros muziejus"

Šiauliai

Apie 1000 Lt (nuotraukų kopijos)

16.

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Vilnius

Apie 1000 Lt (dokumentų kopijos)

17.

UAB "Jūrpa"

Mažeikiai

600 Lt

18.

Jonas Gricius

Gargždai

500 Lt

19.

Eugenija Meškienė

Naujoji Akmenė

500 Lt

20.

Rolandas Dargis

Papilė

500 Lt

21.

Marija Paškevičius (Sakaitė)

JAV

125 USD

22.

J. Bakis

Kanada

100 USD

23.

Domas Misiūnas

JAV

100 USD

24.

Valentinas Greičiūnas

Klaipėda

300 Lt

25.

Lyda ir Antanas Slotkai

Papilė

300 Lt

26.

Spodra ir Algirdas Martyšiai

Papilė

300 Lt

27.

Vytautas Lapėnas

Papilė

200 Lt

28.

Kredito unija "Tikroji viltis"

Naujoji Akmenė

200 Lt

29.

Papilės seniūnijos pagyvenusių žmonių klubas "Atgaiva"

Papilė

200 Lt

30.

Aleksandras Kulvelis

Gumbakių k.

120 Lt

31.

Arūnas Lapėnas

Šiaulių r. Pažiužmelių k.

100 Lt

32.

Jadvyga Vainorienė

Kalniškių k.

100 Lt

33.

Vincas Augustinavičius

Vilnius

100 Lt

34.

Tomas Stulpinas

Šiauliai

100 Lt

35.

Dovilė ir Kazys Joniškiai

Papilė

100 Lt

36.

Edvardas Mažeikis

Kaunas

100 Lt

37.

Adolfas Stulpinas

Papilė

100 Lt

38.

Vida ir Aleksas Jaučkojai

Gumbakių k.

100 Lt

39.

Irena Vaznonienė (Šiušaitė)

Kėdainių r. (Akademija)

100 Lt

40.

Papilės seniūnijos neįgaliųjų klubas "Parama"

Papilė

100 Lt

41.

Henrieta Virkau Vepštienė

JAV

30 USD

42.

Jadvyga Bardziliauskienė (Šliauterytė)

Skabeikių k.

50 Lt

43.

Ieva ir Antanas Viesulai

Papilė

50 Lt

44.

Antanina Švambarienė

Papilė

50 Lt

45.

Aldona Andriuškienė

Papilė

50 Lt

46.

Stanislava Čekanauskienė

Papilė

40 Lt

47.

Zenta Miliūnaitė

Daubiškių k.

30 Lt

48.

Zofija Steckytė

Papilė

20 Lt

49.

Aleksas Žalys

Papilė

20 Lt

50.

Zina Žaldokienė

Klaipėda

12,50 Lt

51.

Algis Knašas

Klaipėda

12,50 Lt

52.

Konstantina Bronislava Pocevičienė

Mažūnaičių k.

10 Lt

53.

Stanislava Žukauskienė

Papilė

8 Lt

 

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt