lankymasis šioje svetainėje

 

 

Panemunėlis I, II dalys

22-oji serijos monografija, I, II dalys: 87 autoriai, 114 straipsnių,

1684 puslapiai, 800 egzempliorių. 2011 m.

Asmenvardžių rodyklė (8 190 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V W Z Ž

 

A

Aarelaid-Tart A. 1558, 1559, 1564
Aarne Antti 1391
Abakanovičius Antanas 294
Abaravičius Balys 243
Ablėnaitė Palmyra 1014
Abramavičiūtė Irena 6, 12, 259,
1597
Abramička 296
Abramsonaitė Liza 1497
Abromaitytė Birutė 6, 12, 259,
1597
Adamkus Valdas 1073, 1673
Adamonaitė Marijona 138
Adamonaitė Rozalija 141
Adamoniai 149, 987
Adamonienė Agota 151
Adamonienė Barbora 149, 151
Adamonienė Elena 796
Adamonienė Elžbieta 141
Adamonienė Ieva 141
Adamonienė Julijona 151
Adamonienė Ona 151
Adamonienė Teresė 149, 150
Adamonis 469, 957, 987
Adamonis Adomas 139, 149, 151
Adamonis Andrius 141
Adamonis Antanas 149–151, 381
Adamonis Benediktas 149, 151
Adamonis Bronius 202, 230
Adamonis Jonas 149–151, 987
Adamonis Juozapas 141, 149, 151,
341
Adamonis Jurgis 149, 151
Adamonis Kazimieras 149, 151
Adamonis Kazys 987
Adamonis Mateušas 150, 151
Adamonis Motiejus 141, 142, 149
Adamonis Petras 326, 963
Adamonis Pranas 796, 957
Adamonis Pranciškus 149, 151
Adamonis Tamošius 151
Adamonis Tomas 138, 139
Adamonytė 142
Adamonytė Anelė 149
Adamonytė Barbora 151
Adamonytė Domicelė 149
Adamonytė Elžbieta 149, 151, 814
Adamonytė Marijona 141, 149
Adamonytė Ona 151
Adamonytė Teresė 143
Adamonytė Viktorija 149
Adamonytė Zita 957
Adomaičiai 1349, 1356
Adomavičius Jonas 315
Adomavičius Rimvydas 1605
Adomėnas Egidijus 705
Adomėnas Juozapas 142
Adomėnas Martynas 705
Adomėnas Pijus 705
Adomoniai 1356
Adomonienė (Ruželytė) Monika
341
Adomonienė Emilija 1183
Adomonienė Konstancija 231, 232
Adomonienė Rozalija 149
Adomonienė Teofilija 1183, 1191
Adomonienė Zofija 1150
Adomonis Boleslovas 231, 232
Adomonis Bronius 228
Adomonis Jonas 162
Adomonis Juozas 162, 809, 1091,
1094, 1095, 1103, 1153–1155, 1158,
1160, 1166, 1168, 1170, 1171
Adomonis Jurgis 160
Adomonis Kazys 233
Adomonis Matas 231, 232
Adomonis Petras 811
Adomonis Stanislovas 401
Adomonytė Akvilė 181
Adomonytė Cecilija 138
Adomonytė Elžbieta 137, 140, 141
Adomonytė Emilija 181
Adomonytė Ieva 139
Adomonytė Kazimiera 162
Adomonytė Teresė 138
Aduliai 872, 882
Adulienė (Bimbaitė) Emilija 1406,
1408
Adulis Vladas (Aduliokas Ladusis)
887
Adulytė Jurga 592, 593
Afanasjeva Bronė 360, 362
Aftanazis Romanas 98, 107, 120,
121, 104, 123, 126, 98
Agurkytė Violeta 1218
Aismontaitė Darata 140
Aismontaitė Ona 140
Akvinietis Tomas 1457
Albedinskis 435
Alekna A. 243, 425, 538
Alekna Dalius 414
Alekna-Krivičius 381
Aleknavičienė O. 1312
Aleknienė (Kepalaitė) Violeta 5–7,
9, 11–13, 15, 16, 200, 341, 367, 418,
453, 476, 538, 571, 574, 577, 597,
604–607, 861–863, 950, 1445, 1458,
1464, 1482, 1493, 1515, 1522, 1524,
1597
Aleksandras (kunigaikštis) 102, 103
Aleksandravičius A. 1104, 1110
Aleksandrova 66
Aleksejūnas Bronius 1605
Aleksiejienė (Janonytė) Anelė 320
Aleksiejienė (Tunaitytė) Stefanija
921, 922
Aleksiejienė Barbora 150
Aleksiejienė Emilija 196
Aleksiejienė Marijona 150
Aleksiejienė Nadiežda 1150
Aleksiejienė Ona 139, 149
Aleksiejienė Teresė 801
Aleksiejis Tautvilis 196

Aleksiejis Vincentas 150
Aleksiejus A. 950
Aleksiejus Andrius 133
Aleksiejus Antanas 133, 150
Aleksiejus Augustas 149
Aleksiejus Ignotas 149, 150
Aleksiejus J. 493
Aleksiejus Jonas 133, 139, 149,
150, 1357
Aleksiejus Juozas 553
Aleksiejus Jurgis 143, 149, 150
Aleksiejus Kazimieras 133, 191
Aleksiejus Kazys 507, 801
Aleksiejus Laurynas 140
Aleksiejus Mateušas 150
Aleksiejus Mykolas 319
Aleksiejus Motiejus 133, 140, 141
Aleksiejus Petras 177, 196
Aleksiejus Simonas 139
Aleksiejus Steponas 141
Aleksiejus Vincentas 149, 150,
331, 801
Aleksiejus Vytautas 801
Aleksiejūtė Anelija 1461
Aleksiejūtė Domicėlė 150
Aleksiejūtė Elena 550, 554–556
Aleksiejūtė Elvyra 196
Aleksiejūtė Genė 801
Aleksiejūtė Jadvyga 184, 220
Aleksiejūtė Ona 150, 162
Aleksiejūtė Teresė 141, 149
Aleksiejutė Teresė 162
Aleksiejūtė Zofija 184, 220
Aleksiūnai 953
Aleksiūnas Steponas 1409, 1443
Alexander J. 1558
Ališauskas Bronius 172
Ališauskas Skirmantas 526
Ališauskienė Genė 371
Ališiūnienė Gražina 691
Almonaitytė Birutė 1484, 1487
Alorge 67
Amalickaitė Barbora 138
Amalickaitė Morta 139
Amalickas Antanas 128
Amalickas Kazimieras 128
Amalickas Mateušas 128
Amalickas Simonas 128, 139
Ambrazas S. 1312
Amicis E. 1537
Ancitis K. 1353, 1359
Ancuta Andriejus Edvardas 1605
Andersenas H. Chr. 1537
Andrejauskas Valerijonas 297, 298
Andrejevas A. 1105
Andrejevas Nikolajus 401
Andrijauskas A. 1496
Andriūnienė 791
Andruškevičius A. 1544
Angrabaitis, Angrobaitis J. 441,
464
Antanavičius Antanas 748
Antanavičius Gytis 748
Antanavičius Juozas 748
Antanavičius Rimantas 748
Antanavičius Vaidas 748
Antanavičiūtė Diana 748
Antanavičiūtė Monika 748
Antanavičiūtė Viltė 748
Anteins A. 417
Antinienė V. 272
Anuklis Juozas 180
Anuzanienė Marina 112
Anuzanis Baltromiejus 112
Anuzanis Jonas 112
Anuzanis Kasperas 112
Anuzanis Motiejus 112
Anuzanis Romanas 112
Anuzanis Stasiulis 112
Apanavičienė Regina 526, 592
Apanavičienė Virginija 253
Apanavičius Romualdas J. 5, 11,
12, 245, 254, 1597
Arelis Danielius 294
Areška Vytas 1605
Aristotelis 466
Arūna 1168
Arūnas Jonas 142
Arūnas Pranas 656
Asejevas A. A. 22, 23, 27
Ashworth G. J. 1584
Astartavičius 965
Astikai 107, 108, 109
Astikaitis Radvila 102
Astikas Grigalius 90, 102, 107, 110
Astikas Grigalius I 108
Astikas Grigalius II 108, 109
Astikas Grigalius III 108
Astikas Jonas 108, 109
Astikas Jurgis 108
Astikas Kristinas 107
Astikas Mikalojus 107
Astikas Radvila 107
Astikas Stanislovas 107
Astikienė Jonienė 109
Astrauskas Jonas 151
Astrauskas Juozapas 151
Aškudauskas Jonas 138
Ašmega Antanas 137
Ašmega Jurgis 141, 142
Ašmega Mateušas 142
Ašmega Sebastijonas 137, 144
Ašmegaitė Uršulė Barbora 142
Ašmegas Tomas 137
Ašmegienė Marijona 142
Ašmegienė Ona 137
Audickaitė Petronėlė 701
Audrickas Juozas 1605
Augulytė J. 592, 593
Augustinionis Jurgis 608
Augustinionis Mikalojus 608
Auksaraitienė Antanina 1191
Avižonis J. 457

 

B
Babickaitė 787
Babickaitė Unė 1456
Babickienė I. 1312
Babinovskaitė Uršulė 138
Babinovskis Antanas 138
Babrauskas Benediktas 1452
Bacevičiūtė R. 1312, 1355
Bachtinas M. 1560
Bačkauskas Kazimieras 138
Bagaslauskaitė Birutė 517
Bagaslauskas Bronius 804, 806
Bagaslauskas Domas 177
Bagdonai 800
Bagdonas 243
Bagdonas Algis 522, 848
Bagdonas Antanas 797
Bagdonas Ignotas (Bagdonavičius)
797, 807
Bagdonas Jonas 780
Bagdonavičienė Valerija 6, 7, 12,
13, 355, 778, 1597
Bagdonavičius Aloyzas 787, 788
Bagdonavičius Justas 787
Bagdonavičius Paulius 787
Bagdonavičius Vytautas 787
Bagvilys Martynas 109
Bagvilys Petras 109
Bajorūnas Jonas 262
Bakanas Viktoras 543, 555
Bakanavičiūtė A. 592
Bakevičiūtė Agnė 594
Bakšiai 282
Bakšys 948
Bakšys Petras 308, 360
Bakšys Vladas 185, 302, 305
Balaišiai 245, 677, 680, 745, 761,
763, 766
Balaišienė (Dūkštaitė) Uršulė 676
Balaišienė (Janutėnaitė) Venceslava
1256
Balaišienė (Rudokaitė) Ona 678
Balaišienė (Zizaitė) Marijona 636
Balaišienė A. 589
Balaišienė Aldona 665, 679
Balaišienė Anelė 966
Balaišienė Danutė 514, 517, 592,
680, 777
Balaišienė Elena 188
Balaišienė Irena 679
Balaišienė Laura 679
Balaišienė Liucija 677
Balaišienė Liudvika 1341
Balaišienė Marijona 665
Balaišienė Nadia 680
Balaišienė Ona 636, 678
Balaišienė Paulina 1183, 1191
Balaišienė Uršulė 677
Balaišis 796
Balaišis A. 655, 665
Balaišis Albinas 1183, 1191
Balaišis Algimantas 188, 796
Balaišis Almantas 679
Balaišis Antanas 188, 638, 646,
676, 677, 698, 729, 770, 961
Balaišis Bronius 334, 341, 652, 680,
796, 951, 1091, 1096, 1103
Balaišis Dainius 679
Balaišis Fortunatas 676
Balaišis Ignas 966
Balaišis Jonas 294, 341, 487, 640,
676, 677, 680, 1531
Balaišis Juozas 201, 202, 330, 796,
Balaišis Jurgis 1424, 1444
Balaišis Justinas 640, 678, 680, 734,
749, 766, 1191
Balaišis Kazys 188, 527, 673, 678,
679
Balaišis Marcelinas 678, 704, 774,
1102
Balaišis Napalys 959
Balaišis Petras 680
Balaišis Pranciškus 636, 676–678,
680, 1531
Balaišis Rimantas 678, 749, 774,
775
Balaišis Romualdas 1531
Balaišis Stanislovas 332, 341
Balaišis Stasys 966
Balaišis Steponas 680
Balaišis Virgilijus 680
Balaišis Vytautas 652, 667, 673,
679, 777, 796
Balaišiūtė Asta 679
Balaišiūtė Kristina 679
Balaišytė 447, 478, 806
Balaišytė Anastasija 1529
Balaišytė Anelė 482, 636, 1028
Balaišytė Elena 683
Balaišytė Erika 676
Balaišytė G. 520
Balaišytė Katrė 680
Balaišytė L. 525
Balaišytė Liucija 676
Balaišytė Loreta 680
Balaišytė Marcelė 790
Balaišytė Nastazija 487, 680
Balaišytė Ona 189, 678, 707
Balaišytė Stasė 522, 584
Balaišytė Teresė 754, 755
Balaišytė Uršulė 754
Balaišytė Valė 189
Balaišytė Vitalija 680
Balandiškis 864
Balaščenkova Feodosija 953
Balaščenkova Nadiežda 1150
Balaščenkovas Nikolajus 954
Balčiūnaitė Ieva 138
Balčiūnaitė Kotryna 138, 141
Balčiūnas Alfonsas 368
Balčiūnas Domininkas 141
Balčiūnas Mykolas 141
Balčiūnas Petras 547
Balčiūnienė (Šukytė) Rasa 961
Baleišiai 451
Baleišienė Elena 190
Baleišienė Kristina 137
Baleišis Adomas 329
Baleišis Algimantas 190
Baleišis Dominykas 633, 634
Baleišis Jonas 635
Baleišis Juozas 190
Baleišis Justinas 633, 635, 636
Baleišis Rapolas 401
Baleišis Rimantas 1531
Baleišis Zigmuntas 294
Baleišytė Elžbieta 138
Baleišytė Kotryna 139
Baleišytė Marina 636
Baleišytė Severina 635, 636
Balevičius Jonas 74, 367
Balevičiūtė Barbora 143
Balis Adomas 294
Baliulis A. 105, 131, 372
Baliūnaitė Darata 138
Baliūnaitė Uršulė 151
Baliūnaitė Viktorija 150
Baliūnas Andrius 150, 151
Baliūnas Antanas 782
Baliūnas Jonas 151
Baliūnas Juozapas 150, 151
Baliūnas Jurgis 150
Baliūnas Mykolas 151
Baliūnas Pranas 185
Baliūnas Silvestras 151
Baliūnas Stanislovas 150
Baliūnienė Domicėlė 150
Baliūnienė Marijona 139
Baliutienė (Baublytė) Elvyra 823
Balnaitė Eugenija Laimutė 196,
257, 304
Balnaitė Irena 196
Balnas Laurynas 257
Balnas Teodoras 196, 257, 258
Balnienė Kazimiera 196
Balsienė (Neniškytė) Vanda 1055
Balsienė Dalia 1605
Balsys Aras 1055
Balsys Leopoldas 1055, 1072
Balsys Rimantas 607
Balsys Rimas 1055
Balsytė Amanda 1055
Balsytė Vanda 1055
Baltošiūnas Martynas 608
Baltrėnas V. 523
Baltrėnienė Zofija 590, 592
Baltrukėnaitė Ignė 820
Baltrukėnaitė Rolanda 819
Baltrukėnas A. 521
Baltrukėnas Antanas 818
Baltrukėnas Eividas 820
Baltrukėnas J. 516
Baltrukėnas Jonas 176
Baltrukėnas Lionginas 201
Baltrukėnas Mantvydas 819
Baltrukėnas Pranas 938
Baltrukėnas Rolandas 818
Baltrukėnas Sigitas 818, 820
Baltrukėnas Vygantas 818, 819
Baltrukėnienė (Vaitoškaitė) Aldona
814, 826
Baltrukėnienė Dalia 820
Baltrukėnienė Liuda 176
Baltrukėnienė Valerija 938
Baltrūnai 268, 942
Baltrūnai B. ir A. 1202
Baltrūnaitė Aldona 942
Baltrūnaitė Gražina 942
Baltrūnaitė Janina 934, 942
Baltrūnaitė Julė 268
Baltrūnaitė Regina 942, 945
Baltrūnas 924, 948, 958
Baltrūnas B. 552, 589
Baltrūnas Balys 557
Baltrūnas Boleslovas 941, 942
Baltrūnas Bronius 1201
Baltrūnas Petras 294
Baltrūnas Valentinas 4, 860
Baltrūnas Vytautas 1201
Baltrūnienė 942
Baltrūnienė (Tūbelytė) Teklė 1399
Baltrūnienė Antanina 1201
Baltrūnienė Janina 1201
Baltrūnienė Teklė 942, 1273, 1279
Baltuonis Jonas 608
Baltušis J. 507, 519
Baltušis Leonardas 248
Baltušis Lionginas 912
Baltuška 481
Baltuška Antanas 324, 334
Baltuška Feliksas 331, 335
Baltuška Juozas 346
Baltuškaitė Audronė 341, 481
Baltuškanis Matulis 112
Baltuškanis Paliulis 112
Baltuškanis Petras 112
Baltuškienė (Čepelytė) Ksavera
341
Baltuškienė (Tūbelytė) Ona 341,
487
Balvočiūtė Nijolė 8, 14, 862, 1269,
1597
Balzakas O. 1077
Bandomyras Aleksandras 401
Baniai 766
Banienė 681
Banienė Anelė 637
Banienė Emilija 681, 709
Baniutė 956
Banys A. 520
Banys Benediktas 637
Banys Edvardas 681
Banys Jonas 638, 681
Banys Juozapas 636
Banys Kazys 236, 638, 681, 706,
735
Banys Motiejus 633
Banytė Anelė 636
Banytė Danutė 681
Banytė Janina 681
Banytė Nijolė 681
Banytė Ona 681
Banytė Regina 681, 781
Banytė Veronika 681
Baraišienė Janina 8, 14, 861, 998,
1597
Baraišis 906
Baraišis Adolfas 179, 230
Baraišis V. 520
Baranauskaitė Agota 136, 143
Baranauskaitė Marijona 137
Baranauskaitė Miglė 722
Baranauskas 440
Baranauskas Antanas 420, 430,
459, 509, 1302, 1445, 1492
Baranauskas Ignas 1394, 1403,
1404, 1417, 1425, 1429, 1433
Baranauskas J. 423
Baranauskas Laurynas 137, 141
Baranauskas Povilas 722
Baranauskas Pranciškus 143
Baranauskas Ričardas 722
Baranauskienė (Bieliūnaitė) Ona
780
Baranauskienė Marcelė 424, 455
Baranovska Agota 136, 137
Baranovska Ieva 140
Baranovskis 135
Baranovskis Dominykas 121
Barauskas A. 1104
Barauskas Alvydas 827
Barauskas Petras 687
Barauskienė (Jurkštaitė) Pranutė
777
Bareikis 1159
Bareišienė Karolina 179
Bareišienė Vincė 176
Bareišis (Baraišis) Jonas 176
Bareišytė Bronislava 176
Bareišytė Elena 139
Bareišytė Genovaitė 176
Bareišytė Gertrūda 176
Bareišytė Marijona 1357
Barysaitė Džoja Gunda 1673
Barysas Juozas 956
Barysas Petras 972
Barkauskaitė G. 507
Barkauskaitė Violeta 10, 16, 864
Baronaitė Janina 507, 509, 511
Baronaitė Jūratė 173
Baronaitė Ona 139
Baronas Alfonsas 173
Baronas Eugenijus 173, 175
Baronas J. 1349, 1350
Baronas Jonas 173, 174, 235, 333,
1171, 1197
Baronas Pranas 173
Baronienė Aldona 1605
Baronienė Irena 526
Baronienė Konstancija 173, 1197,
1213
Baronienė Marė 1325
Baršauskaitė Aušra 693
Baršauskaitė Justė 695
Baršauskaitė Miglė 695
Baršauskas Bronius 693, 695
Baršauskas Robertas 693, 695
Baršauskienė (Mačiulytė) Danguolė
695, 777
Baršauskienė Olia 695
Baršys 230, 231
Baršytė G. 522
Bartkus Alfonsas 205
Bartkus Antanas 165
Bartkus Mikas 165
Bartoševičius Andriejus 432–434,
438
Bartoševičius Stanislovas 103
Bartošiūnas Jurgis 112
Bartošiūnas Mykolas 113
Bartošiūnas Stasiulis 112
Bartošiūnas Tumas 113
Bartošiūnienė Margarita 113
Bartošiūnienė Masia 112
Basalykas A. 19, 22, 23, 28, 29,
65, 74, 77
Basanavičius Jonas 441, 448, 478,
479, 548, 657, 1134, 1601
Baškys V. 520
Batoras Steponas 102, 108
Baubliai 897
Baublienė (Vaitoškaitė) Genovaitė
823–825
Baublienė Afimija 911
Baublienė Apinija 178
Baublienė Elvyra 253
Baublienė Genovaitė 171
Baublienė Marijona 144
Baublienė Pranė 171
Baublys Antanas 140, 171
Baublys B. 1111
Baublys Jonas 138
Baublys Juozapas 138–141
Baublys Justinas 140
Baublys Kazimieras 401, 823, 855
Baublys Kazys 171
Baublys Mateušas 138, 140
Baublys Motiejus 140
Baublys P. 1036
Baublys Petras 1189
Baublys Povilas 171, 823
Baublys Pranas 178, 911
Baublys Vidas 911
Baublys Vincentas 138
Baublys Vladislovas 140, 157
Baublytė Darata 142
Baublytė Ieva 142
Baublytė Ina 1189
Baublytė Janina 171
Baublytė Magdalena 138
Baublytė Marijona 138, 142
Baublytė Nijolė 171
Baublytė Zita 171
Bazilevskis 432, 433
Beconaitė Julija 695
Beconienė Aušra 695
Beconis Remigijus 695
Beethovenas Liudvikas 1061
Begrovas Ernestas Henrikas 398
Beinoras 239
Beinoravičius 192
Beinorius Romas 708
Beinorius Žydrūnas 708
Beivydas 103
Beleckaitė Janina 682
Belkinienė (Neniškytė) Santa 1078
Bellas Medvillis 1302
Belovas Vladimiras 575, 576, 578,
1539
Belskytė Elena 826
Beresnevičius 432, 433, 439
Bernans Aistė 592–594
Bernotaitytė Marija 1449
Bernotas Augustas 319
Bernotavičius Aleksiejus 116
Bertaux D. 1557
Bichnevičienė (Šostovskaitė) Sofija
475
Bičiūnas 448
Bičiūnas Vytautas 98, 310, 406,
418–423, 425–427, 430, 457, 476–478,
481–487, 488, 531, 538, 540,
1458–1460, 1464, 1467, 1510
Bielenstein A. 90, 100
Bieliauskai 236, 662, 743, 968, 969
Bieliauskaitė 731
Bieliauskaitė Emilė 714
Bieliauskaitė Gabrielė 856
Bieliauskaitė Inga 856
Bieliauskaitė Vanda 236, 731
Bieliauskas 258, 708, 762, 949
Bieliauskas Albertas 856
Bieliauskas Joniukas 236
Bieliauskas Juozas 236
Bieliauskas Rolandas 856
Bieliauskas Vladas 678, 774
Bieliauskienė Beata 856
Bieliauskienė Karolina 235, 236
Bieliauskienė Ona 749
Bielionis Jonas 1361, 1373, 1389
Bieliūnai 451, 953, 964, 1488, 1489
Bieliūnaitė A. 527
Bieliūnaitė Agota 964
Bieliūnaitė Aldona 952, 1482
Bieliūnaitė Anelija 964
Bieliūnaitė B. 522
Bieliūnaitė Elžbieta 127
Bieliūnaitė Felicija 539, 1482, 1483
Bieliūnaitė Genė 955, 970
Bieliūnaitė Janina 955
Bieliūnaitė Kotryna 127
Bieliūnaitė Levusia 955
Bieliūnaitė Liuda 955
Bieliūnaitė Liudvika 554, 558
Bieliūnaitė Marijona 168, 170, 198,
408, 472, 955, 964
Bieliūnaitė Nastė 955
Bieliūnaitė Ona 127, 168, 964,
1482
Bieliūnaitė Uršulė 964
Bieliūnaitė Vanda 955
Bieliūnas 949, 1486
Bieliūnas A. 296, 527
Bieliūnas Adomas 294
Bieliūnas Algis 282, 294, 302, 306,
308
Bieliūnas Antanas 168, 196, 955,
956, 964, 966, 1482
Bieliūnas Apolinaras 1489
Bieliūnas Arvydas 955
Bieliūnas Boleslovas 1482, 1485,
1489
Bieliūnas Bronius 955
Bieliūnas Eimutis 955, 972
Bieliūnas Feliksas 955
Bieliūnas Gasparas 127, 138
Bieliūnas Ignas 478
Bieliūnas J. 450, 482, 1043,
1484–1489
Bieliūnas Jonas 294, 401, 552, 955,
964–966
Bieliūnas Juozapas 127
Bieliūnas Juozas 9, 15, 478, 482,
489, 553, 863, 947, 952, 964, 1482,
1484, 1486, 1488, 1489
Bieliūnas Jurgis 1482
Bieliūnas Kazimieras 138, 168, 478,
955, 964, 965, 1482–1486, 1488, 1489
Bieliūnas Mateušas 127, 138, 142
Bieliūnas Petras 964–966
Bieliūnas Pilypas 141
Bieliūnas Pranciškus 964, 1482,
1483
Bieliūnas Romusis 953, 955, 970
Bieliūnas Simonas 141
Bieliūnas Stanislovas 127
Bieliūnas Zigmas 955
Bieliūnienė 536
Bieliūnienė (Katelytė) Paulina 478,
1489
Bieliūnienė Angelė 1486
Bieliūnienė Aušra 6, 12, 273, 1597
Bieliūnienė E. 288
Bieliūnienė Genovaitė 308, 589
Bieliūnienė Kotryna 138
Bieliūnienė Liuda 955, 970, 1150
Bieliūnienė Ona 1488
Bieliūnienė Paulina 1483
Bielskis Petras 605, 606, 826
Biknevičius Vladislovas 98, 126,
324, 329, 333, 340, 551
Biknevičiūtė 252
Biknevičiūtė Kristina 1026
Biknevičiūtė Marija 1026
Bilenšteinas Augustinas 90
Bilevičiai 121
Bilevičičienė (Pliaterytė) Marina
Amelija 121
Bilevičius Tadas 121
Bilevičiūtė-Leškovskienė Regina
135
Biliūnas J. 1524
Bilkis Laimutis 8, 15, 862, 1326,
1332, 1352, 1358, 1593, 1597
Bimba Antanas 519, 522, 523, 1505
Bimba Baltramiejus 141
Bimba Benediktas 142
Bimba Edvardas 181
Bimba I. 302, 1123, 1125
Bimba Jonas 325, 333, 335, 1282
Bimba Juozas 176, 341, 1096, 1102,
1103, 1120–1122
Bimba Kazimieras 324, 325, 1096
Bimba Mateušas 141
Bimba Napalys 557
Bimba Petras 1102
Bimba Stanislovas 140–142, 176
Bimba Steponas 144
Bimbaitė Elžbieta 142
Bimbaitė Karolina 221
Bimbaitė Ramunė 593
Bimbaitė Veronika 782
Bimbienė Elžbieta 176
Bimbienė Ilzė 522

Bimbienė Ona 140
Bimbienė Teresė 7, 13, 489, 495,
861, 947, 1597
Bimbienė Uršulė 142
Bimbienė Vlada 220
Bimbienė Zofija 341, 1103, 1273,
1279
Bimbiokai 1169
Bimbiraitė Valė 522, 786
Bimbiras 296, 948
Bimbiras Virginijus 786
Bimbiras Vytautas 326, 341, 589,
591, 592, 786, 1256
Bimbirienė (Buckutė) Valerija 341,
359, 589, 1256
Bimbirienė (Jurgelionytė) Janina
325, 972
Bimbirienė Konstancija 1443
Binkauskas 243
Binkis K. 507, 1056
Bira Vladas 262, 324, 335
Birienė Emilija 956
Biriukas Vladas 956
Birulis Vl. 1116
Biržiška Mykolas 1472
Biržiška V. 420, 436
Biržys Petras 334
Biržytė A. 524
Bislys Antanas 774
Bislys Kazys 774
Bislys Stasys 774
Bislytė Elena 774
Bitinai 932, 965, 1350, 1356
Bitinaitė 925
Bitinaitė Adelija 929–931
Bitinaitė Agota 137
Bitinaitė Albina 926
Bitinaitė Aldona 951
Bitinaitė Birutė 575, 926, 930, 933,
934
Bitinaitė Bronė 1529
Bitinaitė Bronislava 932, 935
Bitinaitė D. 521
Bitinaitė Danutė 965
Bitinaitė Domicelė 139
Bitinaitė Donata 932, 935
Bitinaitė Elžbieta 130
Bitinaitė Emilija 951
Bitinaitė Genė 169, 965
Bitinaitė Irena 928, 934
Bitinaitė Janina 172, 522, 801, 926,
955
Bitinaitė Karolina 168, 169, 780
Bitinaitė Karusė 965
Bitinaitė Kaziunė 965
Bitinaitė Kotryna 130
Bitinaitė Kristina 129
Bitinaitė Laima 927
Bitinaitė Liuda 801
Bitinaitė Magdalena 129
Bitinaitė Marcelė 950
Bitinaitė Marė 455, 554, 1154,
1164, 1165, 1167
Bitinaitė Margarita 140
Bitinaitė Ona 130, 801
Bitinaitė Riva 931
Bitinaitė Stasė 926, 927, 934, 955
Bitinaitė Valentina 955
Bitinaitė Vanda 801
Bitinaitė Veronika 1416, 1423, 1426
Bitinaitė Zita 945
Bitinaitės 806
Bitinas 336, 487, 894, 924, 926
Bitinas Aleksas 478, 480, 486, 547,
551, 926
Bitinas Algirdas 201, 927, 928
Bitinas Aloyzas 932
Bitinas Antanas 140, 172, 557, 702,
926, 927, 955, 972
Bitinas Augustas 797
Bitinas Augustinas 165
Bitinas Bonifacas 955
Bitinas Bronius 355, 929, 955, 965
Bitinas Ignotas 926, 932, 943
Bitinas J. 427
Bitinas Jonas 9, 16, 79, 87, 129,
193, 201, 341, 445, 448, 479, 480,
488, 491, 606, 863, 927, 930–932,
944, 946, 950, 965, 966, 1177, 1363,
1464, 1529, 1530
Bitinas Juozapas 129, 130, 139,
142, 165, 951, 955
Bitinas Juozas 965
Bitinas Jurgis 137
Bitinas Kazimieras 129, 140, 142,
926, 932, 943
Bitinas Kazys 667, 729, 730, 924,
929, 931, 953
Bitinas Konstantinas 928, 929
Bitinas Kostas 1180
Bitinas Mataušas 129, 130, 140, 955
Bitinas Mykolas 129, 130, 137, 140,
925, 926, 928, 944
Bitinas Petras 165, 202, 213, 333,
801, 925–927, 929, 930, 955, 972
Bitinas Povilas 193, 926,
Bitinas Pranas 491, 925, 926, 928,
930–940
Bitinas Severas 966
Bitinas Stasys 201, 928
Bitinas Tomas 129
Bitinas V. 480
Bitinas Vidmantas 926
Bitinas Vytautas 193, 549, 553,
926, 944
Bitinas Vladas 930
Bitinas Zigmas 202, 213, 955, 972
Bitinienė 945
Bitinienė (Adomonytė) Uršulė
1209, 1371, 1378, 1386, 1388
Bitinienė (Kubiliūtė) Zita 937
Bitinienė (Maželytė) Karolina 955
Bitinienė (Tijūšaitė) Bronė 930
Bitinienė Agota 929, 945
Bitinienė Albina 926, 1279
Bitinienė Antanina 932, 944
Bitinienė Baltramiejienė 130
Bitinienė Bronė 930, 1180
Bitinienė Julija 1529
Bitinienė Julijona 930
Bitinienė Kotryna 143, 172
Bitinienė Ksavera 926
Bitinienė Marijona 372, 402, 928,
932, 933
Bitinienė Ona 687, 702, 943, 944,
958, 973
Bitinienė Sevutė 955
Bitinienė Veronika 1209, 1273, 1279
Bitinienė E. 421
Bitinienė M. 423
Bitiniokas 879
Bizet G. 1539
Byla Petras 315, 316
Bytautas Anicetas 5, 6, 11, 12, 75,
369, 597, 598, 681, 706, 770, 1597,
1605
Bytautienė (Mociūnaitė) Danutė
777
Blaškienė Margarita 142
Blaškys Juozas 142
Blaškys Laurynas 139, 140
Blaškytė Teklė 139
Blauzdavičius V. 526
Blaževičienė Juzė 1221
Blaževičius Petras 372, 396, 1510,
1526, 1606
Blažienė (Bagdonavičiūtė) Danutė
797, 808
Blažienė (Vizbaraitė) Marija 341
Blažienė Marytė 803
Blažienė Rozalija 445
Blažys 765, 766
Blažys Almantas 365, 1605
Blažys Eugenijus 781
Blažys Feliksas 228
Blažys Gintaras 781
Blažys Ignas 228
Blažys Jonas 130, 141
Blažys Kazimieras 130
Blažys Mateušas 130
Blažys Vincas 804
Blažytė 788
Blažytė Elžbieta 139
Blažytė Ona 141
Blažytė-Baužienė Danutė 4, 860
Bliūdžienė Konstancija 747
Bliūdžienė Rima 747, 748
Bliūdžius (Raulas) Mikas 1447
Bliūdžius Arnas 747
Bliūdžius Benjaminas 747
Bliūdžius Kazys 747
Bliūdžius Ričardas 747, 748
Bliūdžiūtė Kristina 747
Blynovas 334
Blusys Boleslovas 549, 550, 556
Bobojedaitė Bogdana 110
Bobojedas 109, 110
Bobojedas Ivanas 110
Bobrudas Pranelis 608
Bobrudas Tomas 608
Bogdanavičius Ignas 1221
Bogus 103
Boguslauskas Juozas 346, 351
Bogušas-Sestšencevičius
Stanislovas 475
Bogužis Alizas 296
Bojaranienė Jadvyga 114
Bojaranienė Jagnieška 114
Bojaranis Motiejus 114
Bojaranis Stanislovas 114
Bojaranis Tumas 114
Bonapartas Napoleonas 146
Borchas Gedeonas Jonas 120
Boreiša Jokūbas 133, 151
Boreiša Juozapas 151
Boreiša Jurgis 133, 151
Boreiša Justinas 150, 151
Boreiša Kazimieras 151
Boreiša Mateušas 150, 151
Boreiša Mykolas 151
Boreiša Motiejus 151
Boreišaitė Agota 151
Boreišaitė Barbora 150
Boreišaitė Uršulė 150, 151
Boreiševičius Šimas 106
Boreišienė Data 113
Boreišienė Ona 151
Boreišienė Teresė 151
Boreišis Šimkus 113
Boreišos 133
Borisas Kazys 294
Bradūnaitė Gustė 750
Bradūnas Gytis 750
Bradūnas Teisutis 750
Bragela Tomas 140
Bragelaitė Viktorija 140
Bragelienė 137
Bragelienė Ona 138
Bragelytė Marijona 143
Bragla Laurynas 143
Brakauskas Eduardas 908
Braun-Blanquet J. 66, 74
Brazauskas A. 247
Brazdžionis Bernardas 1457, 1492
Braziūnaitė A. 408
Braziūnaitė Brigita 127
Braziūnaitė Elžbieta 126
Braziūnaitė Kotryna 126
Braziūnaitė Magdalena 126
Braziūnaitė Ona 126
Braziūnas Andrius 126
Braziūnas Jokūbas 126
Braziūnas Juozapas 126
Braziūnas Kazimieras 126
Braziūnas Kristupas 127
Braziūnas Mykolas 127
Braziūnas Petras 126
Braziūnas Steponas 127
Bražinskas Petras 1090
Bražiūnai 336
Bražiūnaitė Anelė 208, 220, 958
Bražiūnaitė Elžbieta 138
Bražiūnaitė Emilija 208, 958
Bražiūnaitė Genutė 208, 958
Bražiūnaitė Gustė 687
Bražiūnaitė Ona 141
Bražiūnaitė Viktorija 142
Bražiūnas 925, 962
Bražiūnas Algis 565
Bražiūnas Juozapas 141
Bražiūnas Juozas 181, 208, 958
Bražiūnas Mindaugas 341
Bražiūnas Petras 187, 208, 209, 958
Bražiūnas Pranas 187, 208, 209,
456, 958, 1183, 1191
Bražiūnas Ričardas 687
Bražiūnas Steponas 142, 143
Bražiūnienė (Bitinaitė) Ona 341
Bražiūnienė (Kubiliūtė) Teresė 208
Bražiūnienė Emilija 958
Bražiūnienė Janina 687
Bražiūnienė Ona 973, 1183, 1191
Bražiūnienė Teresė 187, 209
Brėdienė (Čižakaitė) Janina 957
Brekys Petras 195
Breneris Z. 949
Brenšteinas Michailas (Mykolas),
Brenstejn M. 77, 401, 415, 416,
431, 432, 474, 475
Brinkelis Vladas 340
Brinklienė Norberta 178
Brinklys 949
Brinklys Juozas 178
Brinklys Romualdas 178
Brinklytė Bronė 178
Brinklytė Stasė 178
Brogelė Jonas 901, 902
Brogelė Mataušas 897
Brogeliai 897
Brogelienė Bronė 915
Brogelis Alfonsas 900
Brogelis Romas 900
Bronguleev V. V. 23
Brukškis Simonas 608
Brunkūnas Jonas 140
Bruškevičius Ignas 474
Bruveris Jonas 1484, 1487
Bruzgytė Gabija 10, 16, 863, 1680
Bružaitė Elvyra 360
Bružaitė Liudvika Elžbieta 140,
523
Bružaitė Virginija 865
Bružas Adomas 140
Bružas Algirdas 363
Bružas Algis 802
Bružas Ignotas 968
Bružas Jonas 1158, 1161, 1163–
1167, 1171–1173
Bružas Juozapas 360
Bružienė (Čepelytė) Elena 1443
Bružienė (Daunytė) Danutė 7, 13,
264, 584, 586, 587, 589, 590, 593,
594, 598, 802, 803, 808, 1023, 1215,
1216, 1268, 1597
Bružienė Ona 138, 139
Bružienė V. 272
Bubelis Juozas 601
Bubnys Arūnas 4, 860
Bubnys Vytautas 519, 520
Buchmanas Jonas 138
Buchoveckis Antanas Dragoslavas
474
Buchoveckis Jonas Duklanas 474
Buckai 446, 787, 788, 940
Buckienė (Stanislovienė) 130
Buckienė Anelija 778, 788
Buckienė Apolonija 152
Buckienė Elžbieta 141, 142
Buckienė Emilija 918
Buckienė Marcelė 1090
Buckienė Marijona 779
Buckienė Marulė 1163
Buckienė Morta 139
Buckienė Ona 141, 927
Buckienė Rozalija 140
Buckys Kazys 787
Buckys Vytautas 940
Buckytė Barbora 130
Buckytė Elžbieta 130
Buckytė Emilė 787
Buckytė Marijona 130
Buckytė Ona 130
Buckus 783, 925, 944, 1157
Buckus Alfonsas 181, 849
Buckus Antanas 787, 927
Buckus Augustas 199, 900
Buckus Bronius 779, 787
Buckus J. 1519
Buckus Jokūbas 130
Buckus Jonas 130, 139, 178,
333, 355, 359, 778, 779, 781, 784,
786–788, 927, 984
Buckus Juozapas 130, 139, 143
Buckus Justas 788
Buckus Kazimieras 786, 925–927,
940
Buckus Kostas 778, 787–789, 792,
1324
Buckus Mykolas 130, 137, 139, 141
Buckus Petras 259
Buckus Petras 341, 787
Buckus Pranas 779, 784, 940
Buckus Rapolas 779, 785, 787
Buckus Rimantas 199, 900, 916,
918
Buckus Stanislovas 130, 139
Buckus Steponas 139
Buckus Tomas 940
Buckus Viktoras 924, 933, 939,
1163
Buckutė Darata 130
Buckutė Emilija 780, 927
Buckutė G. 524
Buckutė Janina 984
Buckutė Magdalena 130
Buckutė Marcelė 927
Buckutė Margarita 139, 143
Buckutė Marijona 927, 932
Buckutė Marytė 784, 787
Buckutė Ona 130, 140, 141
Buckutė Valerija 778, 779, 786–789
Buckutė Zofija 778, 787–789
Buckuvienė 925
Buckuvienė Anelė 1273, 1279
Buckuvienė Angelė 1217
Buckuvienė Marcelė 945
Buckuvienė Marijona 940
Buckuvienė Zofija 1217
Bučienė Birutė 1605
Bučys Algimantas 1605
Bučys P. 1467
Bučnys A. 318
Budreika Audrius 855
Budreika Tytas 855
Budreikaitė Goda 855
Budreikaitė V. 522
Budreikaitė D. 1443
Budrikas Juozapas 401, 406, 427,
1063, 1064, 1460, 1461
Būga Kazimieras 100, 440, 442,
1301, 1302, 1333, 1340, 1358, 1446
Bugailiškis P. 487
Būgenis A. 238
Builytė Rita 1406, 1408, 1414, 1419,
1420
Buinovskaja Arijanda 575, 1316
Buišaitė Nijolė 510
Buišas Vytautas 510
Buividas Jonas 587
Buivydaitė Regina 560
Buivydas Jonas 180, 347
Bukauskaitė Genė 671, 677
Bukauskaitė Nastė 749
Bukauskaitė Zita 677
Bukauskas A. 284
Bukauskas Juozas 677
Bukauskas Kazys 1221, 1333, 1340,
1358
Bukauskienė J. 592
Bukovska Kotryna 137
Bulavaitė Anelė 152
Bulavaitė Barbora 152, 153
Bulavaitė Elžbieta 152
Bulavaitė Petronėlė 152
Bulavaitė Pranciška 153
Bulavaitė Teresė 139
Bulavaitė Uršulė 152
Bulavas Adomas 153
Bulavas Aleksandras 152, 153
Bulavas Antanas 152, 153
Bulavas Feliksas 152
Bulavas Ignotas 153
Bulavas Jonas 152, 153, 916
Bulavas Juozapas 152, 153
Bulavas Laurynas 153
Bulavas Mateušas 153
Bulavas Mykolas 152
Bulavas Pranas 152
Bulavas Stanislovas 152, 153
Bulavas Vincentas 153
Bulavienė (Stukaitė) Ona 1433,
1443
Bulavienė Elžbieta 153
Bulavienė Teresė 152, 153
Bulavienė Viktorija 152
Bulavienė Zofija 152
Bulota Jonas 316
Bulovai 229, 1157
Bulovaitė 783
Bulovaitė Aldona 198, 779, 786
Bulovaitė Anastazija 784, 785
Bulovaitė Birutė 779, 780
Bulovaitė Emilija 779, 781, 784,
785
Bulovaitė Genė 356, 359, 779,
784, 1150, 1153, 1157, 1166, 1168,
1172–1174, 1256, 1335, 1341
Bulovaitė Jūratė 172
Bulovaitė Konstancija 784, 785
Bulovaitė L. 522
Bulovaitė Marcelė 784, 785, 787
Bulovaitė Marijona 784, 785
Bulovaitė R. 523
Bulovaitė Uršulė 781
Bulovaitė Vanda 779, 781, 785
Bulovaitė Violeta 517, 784, 785
Bulovas 487, 785
Bulovas Anatolijus 779, 785
Bulovas Antanas 172, 779, 784–787,
794
Bulovas Eugenijus 784, 785
Bulovas Feliksas 784
Bulovas Jonas 359, 779, 915
Bulovas Kostas 423, 470, 546
Bulovas Lionginas 779, 781, 785
Bulovas Liudvikas 779, 781, 784,
785, 787
Bulovas Valentas 784, 785
Bulovienė 785
Bulovienė Anastazija 172
Bulovienė Elena 1335, 1341
Bulovienė Emilija 779, 1273
Bulovienė Genė 785
Bulovienė Konstancija 172
Bulovienė Ona 779
Bulovienė Vida 577
Bumblienė Paulina 699
Bumblys Gintaras 699
Bumblys Rokas 699
Burauskaitė Birutė 5, 11, 168, 1597
Buravceva Inga 692
Buravceva Vaida 692
Buravcevas Valerijus 692
Burba Mindaugas 766
Burbai 766
Burbienė Julė 1285
Burbulas 1154
Burbulienė S. 592
Burbulus 340
Bureninas K. 458
Burgschat Emma 1046, 1047
Burkauskienė 948
Burkšaitienė L. 1370
Burokaitė Stasė 725, 979
Burokas 238
Burokas Juozas 1162–1165, 1167,
1169, 1170, 1209, 1363, 1364, 1419,
1427, 1428
Burokienė Emilija 1221
Buteikienė 824
Buteikienė Angelė 824
Buteikienė Elžbieta 140
Butėnaitė D. 592
Būtėnaitė Ramutė 593
Butkevičius Tomas 143
Butkys Adolfas 440
Butkūnas Mykolas 127
Butkutė Agota 781
Butleriai 120
Butneris Vladas 294
Butrimaitė 306
Butvilaitė Rasa 4, 860
Buziliauskas Jonas 371, 849, 851

 

C

Campion-Vincent V. 1376
Carrutherso G. 1052
Cechlinas Erichas 1473, 1474
Cezaris Julijus 1497
Chainovskis Crizostomas 142
Chajamas Omaras 1455, 1456
Charlamovas 238, 239
Chilevskiai 153
Chochlova (Kubiliūtė) Aldona 936

Cibulskienė Elena 1273
Cibulskis Vincas 1183, 1273, 1279
Cibulskytė Zofija 829
Cicėnas 648, 650, 704, 716, 744,
772
Cicėnas A. 530
Cicinas Rytis 370
Ciuraitė Ona 140
Cybavičius Juozas 638

 

Č

Čakas Mikalojus 608
Čaplinskis Konstantinas 635
Čartoriskis Adomas 418
Čebatoriūnas Matulis 112
Čebatoriūnas Šimka 112
Čebatoriūnas Tumas 112
Čebatoriūnienė Hana 112
Čebatoriūnienė Jatė 112
Čebotariova N. S. 22, 23
Čėčiai 682
Čečienė Emilija 188
Čečienė Ona 188
Čėčienė Teresė 633
Čėčienė Veronika 637
Čečiūtė Marijona 140
Čėčys Alfonsas 682, 683
Čečys Aloyzas 188
Čėčys Artūras 683
Čėčys Bronius 682
Čėčys Eugenijus 682, 683, 777
Čėčys Jonas 188, 638, 682, 702,
730, 736, 749, 1287, 1291
Čėčys Kazimieras 324, 331, 336,
682
Čėčys Marcelinas 682
Čėčys Mykolas 640, 682, 729, 730,
748
Čečys Pranas 188, 324, 658, 682,
683, 744
Čečys Vincas 188
Čėčys Vitalijus 683
Čečys Vytautas 188, 682, 683
Čečytė Anelė 188
Čečytė Bronė 188, 682, 687
Čėčytė Danutė 682, 683
Čečytė Stefanija 188
Čėčytė Valė 665, 702
Čečytė Veronika 188
Čėčytė Zosė 682
Čeičienė 1000
Čeičienė 574
Čeičys Jonas 367
Čeikauskaitė Adelė 741
Čeikauskaitė Gerda 741
Čeikauskas Augustas 741
Čeikauskas Dainius 741
Čeikauskas Lukas 741
Čeikienė Emilija 1217
Čekas Grigas 608
Čelkienė 325
Čelkis 706
Čelkis Algis 706
Čelkis Linas 706
Čepaitė Aldona 652
Čepaitė Birutė 781
Čepaitė Saulė 781
Čepas Jonas 781
Čepas Ričardas 5, 11, 165, 1597
Čepelienė (Vaitoškaitė) Zofija 822
Čepelienė Anelė 510, 517
Čepelis 948, 949
Čepelis Algis 984
Čepelis Antanas 822, 984
Čepelis Augimantas 822, 823
Čepelis Jacek 162
Čepelis K. 984
Čepelis Kazimieras 1102
Čepelis Kęstutis 984
Čepelis Petras 204
Čepelis Ričardas 822
Čepelis Valentas 984
Čepelytė Birutė 984
Čepelytė Bronė 958
Čepelytė Karusė 1011
Čepelytė Kazimiera 984
Čepelytė Seva 984
Čepelytė Virginija 521, 822
Čepelytė Zita 521, 702
Čepėnas P. 286, 538
Čepienė Sigita 1103
Čeplinskaitė Genovaitė 770
Čeplinskas 786
Čeplinskas Valdas 932
Čepokienė (Čėčytė) Valerija 341
Čeponaitė Rugilė 758
Čeponas Aidas 758
Čeponas Rolandas 758
Čeponienė (Ramelytė) Bronislava
8, 14, 861, 942, 1025, 1597
Čeponienė Veronika 190, 729
Čeponis 730
Čeponis Antanas 330
Čeponis Boleslovas 294
Čeponis Stasys 364, 366
Čeponytė Danutė 190
Čeponytė Emilija 190
Čepukaitė D. 521
Čepukaitė Inga 702
Čepukas Aleksandras 702
Čepukas Alvydas 702
Čepukas Gintaras 702
Čepukas Karolis 702
Čepukas Rimantas 702
Čepukas Valdas 702
Čepukienė 766
Čepukienė Valerija 235
Čepukytė Danguolė 702
Čepulytė Anelija 964
Čereška 284, 948, 1030
Černiai 954
Černiauskaitė I. 520
Černiauskas E. 589
Černiauskas Juozapas 138
Černiauskienė (Stumbrytė) Genutė
5, 11, 226
Černiauskienė Danutė 1597
Černiauskienė Zofija 1090
Černienė Ona 1482, 1486
Černius Kazys 341
Černys Jonas 1486
Černys P. 961
Čerškienė Janina 753
Čerškienė Jolanta 752
Čerškus Albertas 751
Čerškus Juventas 751
Čerškus Kostas 751, 753

Čerškus Linas 751, 752
Čerškus Nerijus 751
Čerškus Raimondas 751
Čerškus Žygimantas 751
Čerškutė Algimanta 667
Čerškutė Bronė 353
Čerškutė Gemutė 751
Čerškutė Gintarė 752
Čerškutė Janina 752
Čerškutė Kazimiera 752
Čerškutė Lina 751
Čerškutė Onutė 751
Čerškutė Rasa 752
Česnaitė 248
Česonienė Petronėlė 185
Češkevičiūtė Neringa 99
Četkauskaitė G. 1370
Četulskis 963
Čežys Juozas 1432
Čičinskas 949
Čiočiokai 960
Čiplienė Bronė 599, 600
Čiplytė Meilutė 575
Čirlaitė Elžbieta 141
Čirūna Napalys 638
Čirūnaitė Dalia 686
Čirūnaitė Janina 173, 684
Čirūnaitė Konstancija 689
Čirūnas 642
Čirūnas Aloyzas 173, 641, 655,
686, 763
Čirūnas Napalis 683
Čirūnas Napalys 173, 641, 655, 749
Čirūnas Petras 173, 660, 684, 763
Čirūnas Vladas Rimas 173, 641,
662, 665, 672, 684, 685, 686, 777
Čirūnienė Bronė 686
Čirūnienė Stasė 173, 655, 684
Čiubrinskas Vytis 1396
Čiukšytė Zita 522
Čiurlienė Bronė 1221
Čiurlionienė-Kymantaitė S. 505
Čiurlionis M. K. 1039, 1048, 1049,
1511, 1512
Čiurlys Antanas 334, 336, 499, 530,
648, 649, 656, 657, 689, 695, 704,
736, 745, 766, 1332
Čiurlytė Julija 736
Čizakas Juozapas 138
Čizakas Jurgis 138
Čižakai 957
Čižakaitė Janina 972
Čižakas 262
Čižakas Bronius 972
Čižakas Ignas 957
Čižakas Ignotas 970
Čižakas Jonas 957
Čižikienė Genė 1215
Čižiūnas Kazimieras 180
Čižiūnas Petras 226
Čypai 791, 953, 958, 1350, 1356
Čypaitė 447, 478, 522, 956, 964,
965
Čypaitė Agota 130, 142
Čypaitė Anelija 958
Čypaitė Antosė 944
Čypaitė Apolonija 128, 965
Čypaitė Bonifaca 1198
Čypaitė Bronislava 190, 199, 778,
791, 792
Čypaitė Elžbieta 128, 130
Čypaitė Genovaitė 525
Čypaitė Ieva 140
Čypaitė Irena 953
Čypaitė Janina 199, 210, 778, 791,
792, 953
Čypaitė Javincija 782
Čypaitė Kotryna 126, 128, 140
Čypaitė Magdalena 128
Čypaitė Marijona 128
Čypaitė N. 522
Čypaitė Ona 128, 732
Čypaitė Regina 972, 1198
Čypaitė Vanda 199, 210, 778, 791
Čypaitė Zosė 953
Čypaitės 482
Čypas 1118, 1122, 1157, 1172
Čypas Algis 979
Čypas Benediktas 791
Čypas Ignas 956
Čypas Jokūbas 126, 141
Čypas Jonas 130, 140, 199, 210,
778, 782, 783, 791, 794
Čypas Juozapas 130, 142
Čypas Juozas 190, 333, 797
Čypas Jurgis 128
Čypas Kazimieras 128, 130
Čypas Kazys 973
Čypas Leonas 945
Čypas Napalys 190
Čypas Petras 126, 296
Čypas Pranas 210, 211, 261, 324,
325, 330, 778, 791, 804, 953, 956,
970
Čypas Rimantas 953
Čypas Simonas 126, 128
Čypas Stanislovas 128
Čypas Stasys 953
Čypas Tomas 140
Čypas Valentas 797
Čypas Vytautas 953
Čypas Vladas 190, 953, 972
Čypienė 792
Čypienė (Janonytė) Konstancija
199, 210, 778, 791, 792
Čypienė (Vizgirdaitė) Ona 952
Čypienė Janina 797
Čypienė Marcelė 190, 958
Čypienė Margarita 142
Čypienė Ona 141
Čypienė Sigita 277, 308, 360
Čyplytė M. 522
Čyžakas Jokūbas 142
Čyžakienė Ona 142
Čuvaševas 157

 

D

Dabužinskas Viktoras 223
Dabužinskienė Joana 223
Dačinskaitė Agota 964
Dačinskaitė Elena 965
Dačinskaitė Kostė 964
Dačinskaitė Marcelė 964
Dačinskaitė Nastutė 964
Dačinskaitė Ona 964
Dačinskaitė Rozalija 964
Dačinskas Antanas 965, 1197
Dačinskas Bronius 965
Dačinskas Jonas 964, 966
Dačinskas Petras 965
Dačinskas Pranas 168
Dačinskas Vytautas 197
Dačinskienė (Jagaitė) Kaziunė 965
Dačinskienė Adelė 197, 198
Dačinskienė Kazimiera 1273, 1279
Dačius 103
Dagienė Agnietė 145
Dagienė Domicelė 686
Dagienė Elžbieta 162
Dagienė Karolina 1221
Dagys Jonas 555, 686, 697, 738,
781, 1292, 1355
Dagys Juozas 638, 682, 728, 729
Dagys Kazimieras 950
Dagys Laurynas 633
Dagys Mykolas 142
Dagys Vincentas 633
Dagytė Agota 144
Dagytė Anelė 961
Dagytė Elžbieta 162
Dagytė Gražina 1412
Dagytė Vanda 738
Dainienė (Zizaitė) Emilė 902
Ðakalienë A. 607
Daleckaitė Dalia 8, 14, 862, 1597
Daleckaitė Danutė 1184
Dalevičius Juozapas 142
Dalevičius Stanislovas 142
Dambrauskas 1468
Dambravaitė Vanda 966
Daminauskaitė D. 520
Damonienė Uršulė 1217
Danauskas Jonas 587
Danauskas Jurgis 356
Danauskas Pranas 356
Danauskienė Stasė 1209
Danevičius Jonas 399
Danienė (Zizaitė) Emilė 900, 915
Danilavičius Danielius 210
Daniliauskienė V. 1387, 1390
Danilowicz I. 102
Danisienė (Bitinaitė) Laima 928
Daniūnas Antanas 510
Daratėnas Povilas 282, 294
Dargužai 283
Dašinskaitė Marijona 130
Dašinskas Juozapas 130
Dašinskas Laurynas 130
Daubaraitė Angelė 520
Daubaraitė Konstancija 137
Daubaraitė Kotryna 142
Daugėla 660
Daugėla Aleksas 351
Daugėla Ignas 179
Daugėla Leonardas 179
Daugėla Petras 179
Daugėlaitė Elena 179
Daugintavičius 103
Daugintavičius Butrimas 103
Daugnora Eligijus 605–607
Dauguvietis B. 507
Daujotis Juozapas 184
Daujotis Juozas 1196
Daujotis Ričardas 184
Daujotis J. 427
Daukantas S. 459, 467
Daukša Juozapas 404
Daukšienė (Streckytė) Nijolė 572,
573, 577
Daumantas (kunigaikštis) 1447
Dauniai 801, 803
Daunienė (Baltrūnaitė) Aldona 942
Daunienė (Kvalkytė) Pranė 1443
Daunienė Pranė 796, 801
Daunienė Zofija 264
Daunys Bronius 802
Daunys Jonas 190, 801, 807
Daunys Juozas 801, 1216, 1221
Daunys Rimgaudas 802
Daunys Stasys 94, 95, 1513
Daunys Vytautas 802
Daunoravičienė Pienė 113
Daunoravičius Adomas 113
Daunoravičius Motiejus 113, 119
Daunoravičius Pronckus 113
Daunoravičius Valiulis 113
Davainis-Silvestraitis M. 425
Daveinienė Genovaitė 1145, 1151,
1209, 1268
Davolienė Karolina 165
Davolis Antanas 165
Dekartas R. 466
Deksnienė Danutė 1605
Deksnienė Eliza 180
Deksnienė Jūratė 371
Deksnienė Virginija 371
Deksnys Bronius 5, 11, 98, 1482,
1597, 1605
Deksnys J. 577
Deksnys Valentinas 1605
Deksnys Viktoras 557
Deksnytė Barbora 1356, 1357
Deksnytė Jolita 593
Deksnytė Jūratė 593
Deniščiukas Jonas 294
Denutis Vytautas 751
Denutytė Vita 751
Dereškaitė D. 1417, 1423, 1425, 1431
Deržavinas 990
Didžgalvienė Darata 138
Didžgalvienė Elžbieta 137
Didžgalvis Tomas 137

Didžgalvytė Barbora 137
Didžgalvytė Ona 137
Didžiulienė (Nitaitė)-Žmona
Liudvika 77, 1534
Dieninienė (Vizbaraitė) Janina 803,
805, 808
Dieninis Algis 734
Diglys Romas 1224, 1257
Dikas 103
Dilba Antanas 1012
Dilbaitė Ona 941, 1443
Dilys Adomas 974
Dilys Jonas 951
Dilys Jurgis 127
Dilys Kazimieras 127
Dilys Mateušas 127
Dilys Stanislovas 127, 139
Dilys Tomas 139, 143
Dilytė Agota 139
Dilytė Barbora 127
Dilytė Elena 140, 649, 706
Dilytė Elžbieta 127, 139
Dilytė Ieva 127
Dilytė Kotryna 137
Dilytė Laima 682
Dilytė Ona 127
Diržiai 959
Diržys 444
Diržys Antanas 1105, 1134, 1138
Diržytė 1035
Diržytė Karolina 1034
Dogelis Povilas 406, 422, 435, 444,
452, 471, 540
Domaševičius A. 829
Dominauskai 282
Dorelytė Lena 256
Dostojevskis 1495
Doveišis 103
Dovydaitis J. S. 420, 459
Dovydaitis Jurgis 1361, 1384, 1385,
1391, 1435, 1443
Dovydėnaitė Danutė 779
Dovydėnaitė Irena 268, 779
Dovydėnas 249, 254
Dovydėnas Algis 779
Dovydėnas Petras 946
Dovydėnas Pranas 779, 783, 1209
Dovydėnienė (Bitinaitė) Birutė 931
Dovydėnienė Marija 557
Dovydėnienė Marijona 779
Dovydovai 954
Drabavičius Jonas 523
Dranseikaitė Marijona 793
Dranseikienė (Šarkauskaitė) Aldona
9, 15, 422, 863, 1459–1462, 1499,
1597
Drąsutienė E. 1077
Drimeikienė T. 577
Drimeikienė Tamara 558
Driskius Eugenijus 1605
Driskius Klaudijus 1674
Driskuvienė Bronė 526
Dručkutė Gertrūda 767
Drulytė Kazė 509, 511
Dubikaltienė Aira 4, 1162, 1163,
1665, 1667, 1681
Dubonis Artūras 109
Dubonis Arūnas 109
Dūda 218
Dūda Andrius 126
Dūda Jonas 178
Dūda Juozas 177
Dūda Jurgis 126
Dūda Petras 126, 178
Dūda Simonas 126
Dūda Stanislovas 126
Dūdaitė Aldona 178
Dūdaitė Genovaitė 178
Dudėnaitė Rita 8, 14, 862, 1192,
1597
Dūdienė Konstancija 178
Dudonis Julius 1534
Dugnai 814, 830, 840, 841, 845, 897
Dugnaitė Albina 830
Dugnaitė Elžbieta 138, 154
Dugnaitė Monika 188, 830
Dugnaitė Ona 154
Dugnas Antanas 154
Dugnas Balys 830
Dugnas Bartalomiejus 137
Dugnas Dominykas 153
Dugnas Jonas 154, 155
Dugnas Juozapas 138, 140, 153,
154
Dugnas Juozas 188, 697, 830
Dugnas Jurgis 141
Dugnas Justinas 140, 154
Dugnas Kazimieras 154, 916
Dugnas Laurynas 155
Dugnas Lionginas 172, 830, 833,
873
Dugnas Stanislovas 154
Dugnas Vidas 830
Dugnienė 814, 825, 884
Dugnienė Agota 154
Dugnienė Darata 155
Dugnienė Elžbieta 188
Dugnienė Karolina 172
Dugnienė Teresė 153
Dulkytė Anelė 527, 960, 1332
Dulkytė Katrė 441
Dulksnienė Lėnė 222, 223
Dundulienė P. 81
Dvarionaitė Julija 1064
Dvarionaitė Lilė 1066
Dvarionas Balys 1066
Dvilel 118
Dvylelienė Zofija 113
Dvylelis Martynas 113
Dvylelis Steponas 113
Dvylelis Vaitiekus 113
Dvylelis Valentinas 113
Dzekanskas Mantas 371
Dziešulskis 441

 

E

Eismontas Antanas 125
Eyerman R. 1558
Elisonas Jurgis 78, 84, 91
Endzelīns J. 1333, 1340, 1352, 1358
Ernestaitė Zofija 138

Etevičienė (Nagurkaitė) Vijolė 777
Etevičius Mykolas 710
Etevičiūtė Akvilė 711
Etevičiūtė Živilė 710, 1362
Euklidas 466

 

F

Faustova M. A. 23, 27
Federavičius Juozapas 401
Fedoravičius Bonifacas 102, 404
Fernandezas Salvadoras 1081
Fischer-Rosenthal W. 1583
Fordas Henris 1478

Franckevičias Marija 294
Frejermenas R. 593
Freudas Z. 1558
Fridas L. 981
Furmanskis 1560

 

G

Gabrėnaitė Stefanija 820
Gabrėnienė Vanda 577
Gabrys-Paršaitis Juozas 1469, 1470
Gacevičius Petras 404
Gačionis Edgaras 677
Gačionis Remigijus 677, 691
Gačionytė Agnė 677
Gačionytė Jolanta 748
Gaidamavičius J. 476
Gaidimauskaitė Emilija 952
Gaidimauskienė Vilija 1151
Gaidys V. 1582
Gaigalaitė Elžbieta 215
Gaigalas 103, 1065
Gaigalas A. 21
Gaigalas Balys 1534
Gaigalytė Teresė 176
Gaila Andrius 705
Gailaitė Viktorija 705
Gailiminaitis Hanusas 102, 107
Gailinis 103, 1028
Gailiūnas 482
Gailiušis B. 102
Gailutis J. 439, 443, 457, 458,
460–463, 465, 467, 468, 540
Gaižauskas B. 516
Gaižutis Algirdas 4, 860
Galinaitė Marceliutė 973
Galinaitė Pranutė 214
Galinaitė Salomėja 964
Galinaitė Teresiutė 973
Galinienė (Dagytė) Anelija 950
Galinienė (Dilytė) 491
Galinienė (Laurynienė) 127
Galinienė (Stukaitė) Marijona 788
Galinienė Emilija 961
Galinienė Ona 141
Galinienė Veronika 171, 1209
Galinienė Zosė 1180
Galinis Andrius 127
Galinis Antanas 127, 140, 961,
965, 966
Galinis Arvydas 521, 525, 1534
Galinis Balys 966, 1154, 1165, 1174
Galinis Donatas 341, 957, 961, 962
Galinis J. 206
Galinis Jonas 127, 170, 346, 351,
965, 966
Galinis Juozapas 127, 169, 333,
340, 961
Galinis Jurgis 966
Galinis Kazimieras 127, 961, 966
Galinis Kostas 804
Galinis Lionginas 170, 171
Galinis Petras 961, 962
Galinis Povilas 1176
Galinis Pranas 961, 966
Galinis Rimantas 961
Galinis Simonas 127
Galinis Stanislovas 127
Galinis Vytautas 171, 519, 520,
961, 962
Galinytė 792
Galinytė Anelija 958, 961
Galinytė Augustina 966
Galinytė Birutė 961
Galinytė Bronė 171
Galinytė Dalia 770
Galinytė Danutė 522, 961
Galinytė Elena 782, 961
Galinytė Elžbieta 127
Galinytė Genė 360
Galinytė Janina 961
Galinytė Kristina 127
Galinytė Laimutė 522, 961
Galinytė Liuda 170, 171
Galinytė Monika 961
Galinytė Ona 472
Galinytė Pranė 170, 171, 966
Galinytė Salomėja 965
Galinytė Stasė 961
Galinytė Stefanija 961
Galinytė Zofija 169
Galvanauskas Ernestas 1447, 1470,
1476
Galvydis 365
Galvydytė Ona 786
Galvydžiai 268
Garbauskai 282
Garbauskaitė Stasė 281
Garbauskas Aleksas 281, 304, 308
Garbauskas Antanas 281, 282, 289,
300, 304, 308
Garbauskienė Zofija 281
Garška Juozapas 410, 471, 473, 875
Garška Pranas 984
Garškienė (Brogelytė) Valė 916
Garškienė (Buckutė) Zosė 1443
Garuckas K. 1553
Garuolienė (Šlapelytė) Genovaitė
371, 596, 1535
Garuolienė Prudancija 1209
Garuolis 1162
Gasiūnai 831, 865
Gasiūnaitė (Jurgelionienė) Marijona
422
Gasiūnaitė Barbora 141
Gasiūnaitė Bronė 789
Gasiūnaitė D. 522
Gasiūnaitė Daiva 869
Gasiūnaitė Dalytė 872
Gasiūnaitė Emilija 178
Gasiūnaitė Genovaitė 831, 865,
866, 869–871
Gasiūnaitė Janina 831
Gasiūnaitė Kristina 139
Gasiūnaitė Marijona 137, 178
Gasiūnaitė Ona 154
Gasiūnaitė Vaida 592–594
Gasiūnas Adomas 138
Gasiūnas Balys 333, 529
Gasiūnas Feliksas 865
Gasiūnas Giedrius 869
Gasiūnas Ignas 371
Gasiūnas Ignotas 154
Gasiūnas Jonas 154, 178, 519, 1166,
1535, 1536
Gasiūnas Julius 872
Gasiūnas Juozapas 143, 154, 178,
826, 865, 866, 870, 871
Gasiūnas Kazimieras 178
Gasiūnas Kostas 178, 336, 340
Gasiūnas Laurynas 138
Gasiūnas Lionginas 1153–1156,
1158, 1161, 1168–1174
Gasiūnas P. 592, 1506, 1509
Gasiūnas Petras 154, 332, 336, 341,
587, 831, 1096, 1097, 1102, 1103,
1256, 1258, 1268
Gasiūnas Povilas 9, 15, 863, 1502,
1504, 1507, 1536
Gasiūnas Pranas 185, 831
Gasiūnas Remigijus 872
Gasiūnas Sigitas 872
Gasiūnas Stanislovas 138
Gasiūnas Vytautas 7, 9, 13–15,
324, 325, 525, 831, 861, 863,
865–867, 869, 948, 968, 979, 1171,
1502, 1536, 1537, 1597
Gasiūnas Vladas 6, 12, 1597
Gasiūnienė (Mockutė) Zofija 865
Gasiūnienė Alma 869
Gasiūnienė Ieva 140
Gasiūnienė Irena 514, 517
Gasiūnienė Kastusia 1417, 1423,
1425
Gasiūnienė Loreta 872
Gasiūnienė Marijona 178
Gasiūnienė Nijolė 1536, 1537
Gasiūnienė Ona 154
Gasiūnienė Teresė 138
Gasiūnienė Zofija 871
Gasperavičius Juozapas 142
Gasperavičius Mikalojus 142
Gašputienė (Bitinaitė) Bronė
929–931
Gaučiūnas I. 530, 648, 649
Gaudešis 438
Gaulienė (Lungytė) Aldona 1605
Gauris Mikola 294
Gavelis 250
Gavėnaitė L. 522
Gavėnaitė Marijona 957
Gavėnaitė Ž. 524
Gavėnas 677
Gavėnas Bronius 367
Gavėnas Juozapas 141
Gavėnas Vytautas 687, 688
Gavėnienė (Jurkštaitė) Janina 688,
777
Gavėnienė Zita 667
Gečnynė(?) Ona 137
Gėgžnaitė Janina 1202
Geldutytė Ona 784
Gendrutienė Julija 736
Gendrutis Henrikas 736
Gendrutis Jonas 736
Genelytė Aurelija 1313, 1316, 1317,
1322, 1323
Gerbštautas J. 1195
Germanas M. 194
Gerulaitis Virginijus 4, 860
Gerullis G. 1327, 1333, 1334
Gervytė Ona 781
Gėtė J. V. 1497
Giedraitis Feliksas 984
Giedraitis L. 119
Giedraitytė Irena 984
Giedroica Aleknavičievna Ana 276
Giedroica Jonas 276
Gikis Jonas 143
Gilbrantaitė Elida 575
Gildutis Grigas 633
Gimbutienė (Kazlauskaitė) Stasė
342
Gimbutienė S. 1364
Gimbutytė Marytė 817
Gimževskienė (Baltrūnaitė) Janina
942
Gindvilienė Juzė 779
Gindvilis Alfonsas 784
Gindvilis Alfredas 784
Gindvilis Edvardas 784
Gindvilis Ildefonsas 355, 779, 784
Gindvilis Vytautas 779, 780, 784
Gindvilytė Audronė 784
Gindvilytė Nijolė 784
Gineikaitė Ieva 1045
Gintautai 815
Gintautas Alfonsas 342
Gintautas Algis 361
Girčius Jonas 242
Girčius Petras 242
Girdenis A. 1312
Girininkienė Vida 4, 860, 1674
Giriūnai 814, 826, 840, 841, 845,
963
Giriūnaitė Birutė 828, 866, 871
Giriūnaitė Danutė 522, 783
Giriūnaitė Emilė 783
Giriūnaitė Laimutė 828, 866
Giriūnaitė Limina 826
Giriūnaitė Lina 828
Giriūnaitė Liucija 827
Giriūnaitė Monika 828
Giriūnaitė Onutė 783
Giriūnaitė Rita 826
Giriūnaitė Sigita 871
Giriūnaitė Vita 826, 828
Giriūnas 963

Giriūnas Aloyzas 825, 827
Giriūnas Antanas 1283, 825–827
Giriūnas Evaldas 575, 578
Giriūnas Jonas 360, 783, 825– 828,
856, 863, 870–872, 1285, 1286, 1289
Giriūnas Justas 864
Giriūnas Justinas 371
Giriūnas Petras 825, 826, 827, 841
Giriūnas Remigijus 371, 828, 871
Giriūnas Rimas 827
Giriūnas Sigitas 828
Giriūnas V. 521
Giriūnas Valdemaras 783
Giriūnas Valentinas 783
Giriūnas Vytautas 827, 828
Giriūnatė Laimutė 871
Giriūnienė Dalia 7, 13, 371, 595,
597, 603, 872, 1598
Giriūnienė Elena 826
Giriūnienė Genė 7, 13, 825, 826,
861, 865, 866, 872, 1597
Giriūnienė Jadvyga 359, 589, 590,
592, 594
Giriūnienė Veronika 825, 826, 827
Girštautas Jonas 784
Girštautienė Marijona 779, 783, 787
Giunaitė Darata 142
Gylienė Kristina 1151
Gylys Justinas 423, 470
Gylys P. 1379
Gylytė 1198
Gladutytė Ona 541, 542, 555
Glogeris Zigmantas 475
Gobrytė Marijona 964
Gocentas Vytautas 1674
Gočelkienė (Balaišytė) Liucija 777
Gočelkis Andrius 676
Gočelkis Artūras 676
Gočelkytė Vilija 676
Godliauskai 282
Godliauskaitė Cecilija 281, 299
Godliauskas Bonifacas 281, 299
Godliauskas Stasys 305
Godliauskas Vladas 277, 281, 298,
299, 301, 304, 305
Godliauskienė Julija 281, 299
Godulienė Hana 115
Godulis 118
Godulis Jasas 115
Godulis Mykolas 115
Golinevičius Ustinas 405
Golminas Stanislovas 111
Gordijevskis I. 1483
Gorkis 358
Gorkis Maksimas 1379
Gounot Ch. 1539
Govedas Adolfas 557, 558, 934
Govedas J. 577
Grabauskas 241, 242
Grabauskas Antanas 509
Grabauskas Juozas 180
Grabauskas Leonas 529
Grablys Bronius 180
Grabovska Ieva 142
Graičiūnas Antanas 294
Gribokas 202
Gricaitė Julijona 638
Gricaitė Ulijona 690
Gricienė Marijona 139
Griciūnai 963
Griciūnas Kasperas 114
Griciūnas Matysas 109
Griciūnas Vaitkus 114
Griciūnienė Hana 114
Gricius Juozapas 139, 141
Gricius Motiejus 137
Griciūtė Domicelė 139
Gridijonaitė Karolina 960
Gridijonas Petras 960
Gridijonienė 959
Grigaitė Ona 168, 198
Grigaitytė Aldona 8, 14, 861, 1083,
1601
Grigalavičienė Aldona 1151
Grigalavičienė Ingrida 650
Grigalavičienė Janina 649, 650,
777
Grigalavičienė E. 82, 88
Grigalavičius Juozas 649
Grigalavičius Kęstutis 650
Grigalavičiūtė Audronė 650
Grigalavičiūtė Aurelija 650
Grigalavičiūtė Ieva 650
Grigaliūnai 960
Grigaliūnaitė Ona 137
Grigaliūnaitė Viktorija 139
Grigaliūnas 552, 648, 704, 744
Grigaliūnas J. 659
Grigaliūnas Juozas 557, 960
Grigaliūnas Kazimieras 637, 926
Grigaliūnas Mykolas 410
Grigaliūnas Motiejus 141
Grigaliūnienė (Bitinaitė) Janina 926
Grigaliūnienė Alena 795
Grigaliūnienė Ona 637
Grigaliūnienė Stasė 756
Grigaliūnienė Viktorija 138
Grigalius II 107
Griganienė Halžbieta 115
Griganienė Janė 115
Griganis Stašys 115
Griganis Šimka 115
Grigaravičienė 530
Grigaravičienė Aldona 589, 590,
592
Grigaravičius Vytautas 852
Grigas Kazys 1435
Grigas Mataušas 193, 964
Grigas Romualdas 4, 860, 1674
Grigėnas 440
Grigienė (Bieliūnaitė) Ona 551
Grigienė (Šukytė) Genovaitė 1499
Grigienė Emilija 193
Grigienė Ona 193
Grigonis Matas 1537
Grigovičius Stanislovas 108
Grikelis 968
Grikėnas Edvardas 1217
Grikėnas Vaclovas 1427
Grikėnienė (Aleksiūnaitė) Anelija
1221, 1365, 1366, 1399, 1403, 1410,
1415, 1425, 1427, 1429, 1430
Grinaveckienė E. 1312, 1355
Griniai 1449
Grinius Kazys 1475, 1476
Griškaitė Valerija 222
Griškevičius A. 829
Griškevičius P. 829
Gritėnienė Aurelija 8, 15, 862,
1341, 1594, 1598
Grižai 987–989
Grižaitė Daiva 737
Grižaitė Uršulė 137, 151
Grižaitė Viktorija 151
Grižaitė Violeta 737
Grižas 988, 992
Grižas Jeronimas 999
Grižas Jonas 151, 987
Grižas Juozapas 151, 987
Grižas Kazimieras 142, 151
Grižas Mykolas 151
Grižas Petras 989
Grižas Vytautas 737
Grižienė 989
Grižienė Ona 151
Grižys Jonas 434
Grybas Juozapas 138
Grybauskaitė Dalia 1674
Groblys 633
Groblys Antanas 587
Grobnickis I. 91
Grochovskis Kazimieras 139
Grockienė Anelė 589, 590
Grockis Povilas 338
Grockis Rimantas 1537
Grockis Rimas 587
Grockis Romas 261
Grockis Vaitiekus 110
Grockytė E. 517, 519
Grosvaldas M. G. 22, 23, 27
Grubė A. V. 466
Grubinskas Eugenijus 360
Grumadienė-Kalėdienė Laima 119,
1313, 1316, 1317, 1319, 1321–1323
Grumbinai 924
Grumbinaitė Bronė 943
Grumbinas 267
Grumbinas Konstantinas 294, 941,
942
Grumbinienė Apolonija 942, 943
Grunertaitė Marijona 137
Gruodis J. 526, 1071, 1539
Gruodytė Irena 679
Grušeckis Jurgis 404
Gudas 473
Gudbergis Juozapas 154
Gudbergis Kazimieras 154
Gudbergis Stanislovas 154
Gudelienė (Apuokaitė) Ada 1497
Gudonienė (Janušonytė) Ona 941
Gudonienė Bronė 941
Gudonis Algirdas 941
Gudonis Karolis 725
Gudonis Kazys 941
Gudonis Petras 941
Gudonis Stasys 725
Gudonytė Birutė 941
Gudonytė Janina 941
Gudžinskas Z. 66, 74
Gulbinienė 680
Guoba 1012
Guoba Alfonsas 177
Guoba Viktoras 177
Guobaitė Elžbieta 177
Guobaitė Janina 177
Guobienė Petronėlė 177
Guogienė Bernadeta Juzė 1605
Guogytė Julija 572, 575
Gūra Algimantas 284, 285, 308
Gura Ignotas 140
Gura Jonas 145
Gura Jurgis 139
Guraitė Apolonija 140
Gūraitė Domicėlė 782
Guraitė Elžbieta 137
Guraitė Ieva 137, 141
Guraitė Kotryna 141
Guraitė Ona 140
Gūraitė Uršulė 736
Guras Andrius 138
Guras Juozapas 137
Guras Jurgis 138
Guras Kazimieras 141
Gurauskas J. 526
Gūrienė Valerija 308
Gurys Laurynas 140
Gurklienė (Januškaitė) E. 426
Gurnevičiūtė Bela 1488
Gustaitis A. 1447, 1457
Gutauskas Vytautas 263, 265
Guterlis Gertradas 152
Guterlis Mykolas 152
Guterlis Stanislovas 152
Guterlytė Emilija 152
Guzikas Simonas 314, 328
Guzikauskaitė Birutė 516, 517, 526
Guzikauskas 214
Guzikauskas Algis 202
Guzikauskienė Stasė 279
Gužas Ignotas 178, 911, 1012

 

H

Heymowskis A. 1550
Helcermanas Boris 1104, 1123
Hetzelis Augustas Johana 417
Highson-Smith C. 1558
Hofman Stefan 228
Horacijus 1497

Huba Florijonas 110, 111, 116,
119, 120
Hubienė Marina 110
Humpfrey R. 1559, 1564
Hundall A. C 1558

 

I, Y

Icikas 876, 877
Ičiūnas V. 424
Ignatavičienė Ona 541, 555
Yla Stasys 473, 875, 1222, 1248
Iliška J. 401
Indriūnai 897
Indriūnas Boleslovas 290, 308,
915, 916
Indriūnas Kazimieras 637
Indriūnas Mykolas 968
Indriūnas Romas 915

Indriūnas Vytautas 915
Indriūnienė Marijona 637
Indriūnienė Ona Nijolė 308
Ivanas Rūstusis 108
Ivanauskas E. 77, 91
Ivanauskienė A. 1312, 1349
Ivanauskienė A. 1355
Ivaškevičius Vincas 281, 305
Ivickas Tomas 143
Ivinskis L. 459
Ivinskis Z. 1473

 

J

Jablonskis Jonas 102, 424, 471
Jablonskis Konstantinas 98, 105,
110, 112
Jacevičius 947
Jacinkevičius Kazys 324
Jackevičaitė Elena 322, 1105, 1107
Jackevičius Dominykas (Domininkas)
142, 143, 310, 399, 404
Jackevičius Kazimieras 139
Jackevičius Vincentas 139
Jacobis K. G. J. 457
Jagaitė Karolina 422, 423, 539
Jagaitė Kazimiera 189, 1197
Jagaitė Ona 472, 960
Jagas Jonas 196, 965
Jagas Povilas 965
Jäger E. 74
Jagytė Kaziunė 965
Jaglinskas Juozas 367
Jakaitienė E. 1349, 1355
Jakanienė Bakša 112
Jakanis Janikas 112
Jakanis Povilas 112
Jakanis Stanis 112
Jakavičius Domininkas 398, 399
Jakelaitis Vyt. 516
Jakelevičienė Palmira 1486, 1488
Jakšienė Aldona 571, 577
Jakšys Ferdinandas 746, 747
Jakštas Adomas 431, 471
Jakštas Antanas 1102
Jakštas Petras 6, 7, 12, 14, 469,
861, 987, 1447, 1453, 1454, 1598
Jakštas Vytautas 179
Jakštas-Dambrauskas A. 424, 458,
1450, 1467, 1468
Jakubavičienė Barbora 116
Jakubavičienė Hana 116
Jakubavičius Andrius 120
Jakubavičius Jasius 116
Jakubavičius Jendrius 116
Jakubavičius Laurynas 116
Jakubavičius Motiejus 116
Jakubavičius Povilas 116
Jakubavičius Stanislovas 116
Jakubavičius Steponas 116
Jakubavičius Tumas 116
Jakubavičius Vaitiekus 116
Jakubčionis Algirdas 4, 860
Jakubonienė Kotryna 141
Jakubonis Alius 702
Jakubonis Edvardas 171
Jakubonis Naglis 702
Jakubonis Pranas 171
Jakubonytė Valė 515
Jakulienė Apolonija 1335, 1341
Jakuntavičienė Kristina 140
Jakuntavičiūtė Teklė 140
Jakutis 103
Janavičienė Valerija 511, 517, 525,
536
Janavičius Algis 787
Janavičius Jonas 787
Janavičius Lukošius 115
Janavičius Nemunas 115
Janavičius Stanislovas 115
Janavičius V. 520
Janavičiūtė Danutė 787
Janavičiūtė Rozalija 140
Janelevičiai 118
Janelevičienė Jegnieška 115
Janelevičienė Magdė 115
Janelevičienė Nastasija 115
Janelevičius Baltramiejus 115
Janelevičius Gvernas 115
Janelevičius Juozapas 115
Janelevičius Juras 115
Janelevičius Martynas 115
Janelevičius Motiejus 115
Janelevičius Narbutas 115
Janelevičius Steponas 115
Jankauskai 963
Jankauskaitė Angelė 1453
Jankauskaitė Elena 963, 979
Jankauskaitė Jadvyga 979, 1518
Jankauskaitė Kristina 650
Jankauskaitė Laura 768
Jankauskaitė Marijona 141
Jankauskaitė Skaistė 650
Jankauskaitė Zosė 979, 1518
Jankauskas 947, 968
Jankauskas Albertas 768
Jankauskas Antanas 191, 324, 325,
963, 978, 979
Jankauskas Benediktas 979
Jankauskas Jurgis 991, 1453
Jankauskas Rimvydas 650
Jankauskas Stasys 315
Jankauskas Tomas 768
Jankauskas V. 608
Jankauskienė Elena 1449
Jankauskienė Genė 949, 1443
Jankauskienė Irena 601, 603
Jankevičienė Algė 382
Jankevičienė R. 66, 74
Jankevičius Juozas 332, 1538
Jankevičiūtės 1043
Janoniai 987
Janonienė (Papovaitė) Aksinija 571,
577
Janonienė Uršulė 151
Janonis 118, 989, 992, 998
Janonis Aleksas 191
Janonis Jeronimas 151
Janonis Jonas 139, 179
Janonis Jurgis 138, 139
Janonis Mateušas 151
Janonis Petras 294
Janonis Pranciškus 151
Janonis Vytautas 179
Janonytė Akvilė 179
Janonytė Kristina 137
Janonytė Uršulė 145
Janulis 1505
Janulis J. 516, 517
Janulytė R. 522
Janušaitienė A. 567
Janušaitienė Albina 1217
Janušaitis 941
Janušauskaitė Birutė 1419
Janušauskaitė Rita 756
Janušauskaitė Violeta 576
Janušauskas Rimantas 756
Janušauskienė Vilija 8, 14, 862,
1218, 1598
Januševskis V. 428, 472
Januševskis Vaitiekus 319, 320
Januška Alfonsas 691
Januška Virginijus 691
Januškaitė A. 523
Januškaitė Vaiva 691
Januškevičienė Stasė 558
Januškevičius Balys 366, 510
Januškienė-Bieliūnienė Genė 667,
691
Janušonienė 924
Janušonienė Apolonija 151
Janušonienė Emilija 941
Janušonienė Ona 1010, 1012
Janušonis 925, 987, 1156
Janušonis Audrius 716
Janušonis Jonas 1011
Janušonis Juozas 925, 941, 1010,
1013
Janušonis Mataušas 1010
Janušonis Petras 1010
Janušonis Vytautas 941
Janušonytė Bronė 935, 941, 1180
Janušonytė Emilija 1010, 1011
Janušonytė Genovaitė 941
Janušonytė Ona 941
Janušonytė Onutė 268
Janušonytė Paulina 716
Janušonytė Valerija 1010, 1011
Jasaitis Antanas 476
Jasaitis Petras 552
Jasanienė Alzbieta 112
Jasanienė Nastasija 113
Jasanis Kasperas 113
Jasanis Martynas 112
Jasanis Matulis 113
Jasanis Petras 112
Jasanis Stasiulis 113
Jasėnaitė Leonida 180
Jasėnas Algimantas Jonas 180
Jasėnas Leonas 180, 489, 947
Jasėnienė 494
Jasėnienė Vitalija 180
Jasikevičienė (Valečkaitė) Janina
789
Jasikevičienė Janina 1146, 1151
Jasikevičienė Regina 851
Jasikevičius Benas 851
Jasikevičius Nerijus 851
Jasikevičius Valdemaras 363
Jasikevičiūtė Justė 851
Jasinevičius 203, 230
Jasinevičius Adolfas 368
Jasinevičius Andrius 140
Jasinevičius Baltramiejus 140
Jasinevičius Ignotas 141
Jasinevičius Juozas 231
Jasinevičius Mantas 555
Jasinevičius Mataušas 202, 231
Jasinevičius Petras 905
Jasinevičius Pranas 555
Jasinevičius Vilius 1606
Jasinevičius Vladas 231
Jasinevičiūtė Agota 141
Jasinevičiūtė Elžbieta 137
Jasinevičiūtė Kotryna 138
Jasinevičiūtė Ona 140, 752
Jasinevičiūtė Pranutė 957
Jasinevičiūtė Zosė 231
Jasiūnai 987, 1350, 1356
Jasiūnaitė Agota 162
Jasiūnaitė Barbora 140, 152
Jasiūnaitė Elžbieta 152
Jasiūnaitė Marijona 152, 990
Jasiūnaitė Ona 150
Jasiūnaitė Pranciška 138
Jasiūnaitė Rozalija 152
Jasiūnaitė Teresė 142, 152
Jasiūnaitė Uršulė 150
Jasiūnaitė Viktorija 150, 152
Jasiūnaitė Z. 1312
Jasiūnas Albinas 294
Jasiūnas Algirdas 234
Jasiūnas Antanas 145, 547
Jasiūnas Balys 226, 234
Jasiūnas Bartolomiejis 138
Jasiūnas Dominykas 138
Jasiūnas Gasparas 157
Jasiūnas Jokūbas 142
Jasiūnas Jonas 150, 152, 179, 233
Jasiūnas Juozapas 150, 152
Jasiūnas Martynas 150
Jasiūnas Mykolas 152
Jasiūnas Motiejus 142, 151, 152
Jasiūnas Povilas 990, 993, 998,
1012
Jasiūnas S. 1446, 1453
Jasiūnas Simonas 152
Jasiūnas Stanislovas 151
Jasiūnas Steponas 151
Jasiūnas Tamošius 150, 151, 152
Jasiūnienė (Kurklietienė,
Marcijonaitė) Aldona 939
Jasiūnienė Emilija 173
Jasiūnienė Jadvyga 569
Jasiūnienė Karolina 175
Jasiūnienė Marijona 150
Jasiūnienė-Aleksiejienė Marijona
152
Jaskonis J. 1349, 1355
Jasponis Antanas 960
Jasponis Jonas 960
Jasponis Jurgis 960
Jastržemskis Pranciškus 404
Jaunius Kazimieras 1302, 1312,
1446, 1450
Jautakis Alfredas 720
Jautakis Vidas 720
Jautakis Virginijus 720
Jazdauskaitė Renė 1066
Jažemskis Ignotas 145
Jendrusevičiai 131
Jendrusevičienė Kotryna 114
Jendrusevičius Baltramiejus 114
Jendrusevičius Jonas 114
Jendrusevičius Urbonas 114
Jenkelevičienė P. 482
Jerkūnienė Agota 139
Jevtuševskis V. 458, 466
Jociūtė Irena 1198
Jocys Jonas 1488
Jočienė Regina 747
Jočiūtė Justė 747
Jočiūtė Viktorija 747
Jočys Aloyzas 1605
Jočys Jonas 599
Jočys Vidas 747
Jodeikienė (Jurgelionytė) Zita 1538
Jofė Motelis (Mauša) 949, 1123,
1127, 1130, 1500
Joffienė I. 329
Jogaila 1450
Jokantas K. 424
Jokimaitienė P. 1375, 1379
Jokūbauskaitė R. 1443
Jokūbonis Antanas 790
Jokūbonis Edvardas 790
Jokūbonis Jonas 790
Jokūbonis Pranas 790
Jokūbonytė Sigita 790
Jonaitytė A. 1349, 1355
Jonaitytė Irena 774
Jonas Paulius II 1553
Jonavičiai 103
Jonavičius Zolta Bernotas 116
Jonavičius Grigalius 103
Jonavičius Petka 103
Joneliūkštytė Regina 767

Jonėnaitė J. 524, 1403
Jonušas Petras 4, 10, 16, 863, 860,
1605, 1606, 1674, 1677, 1680
Jovaiša V. 1553
Jovienė (Bieliūnaitė) Janina 955
Jovilas 103
Juciūtė Elena 550, 553, 556
Judikevičiai 754
Judikevičienė Teresė 190, 422, 423,
455, 1282
Judikevičius Jonas 190
Judikevičius Jurgis 754
Judikevičiūtė Elena 190, 754
Judikevičiūtė Janė 190
Judžentis Artūras 4, 860
Jugulytė B. 659
Jukna 1012
Jukna Bronius 811
Jukna Jananis 114
Jukna Jonas 584, 813
Jukna Juozas 529
Jukna Lionginas 1183
Jukna Petras 1217
Jukna Rimantas 813
Jukna P. 1443
Juknaitė B. 519
Juknavičius Povilas 114
Juknienė Albina 1217
Juknienė Janina 526
Juknienė Nastasija 114
Juknienė Ona 589, 590, 592
Juknienė Veronika 1183
Jukonienė I. 66, 74
Jukša A. 1344
Junka Jonas 1605
Junokaitė Barbora 139
Junokaitė Kotryna 137, 141
Junokaitė Kristina 139
Junokaitė Ona 139
Junokas Antanas 137, 720
Junokas Domas 968
Junokas Juozapas 142
Junokas Vytautas 720
Juodeikienė Zita 956
Juodelė 366
Juodelė Alfonsas 873
Juodelė Algis 873
Juodelė Alvydas 873
Juodelė Antanas 139
Juodelė Jonas 873
Juodelė Juozapas 144
Juodelė Petras 873
Juodeliai 873
Juodelienė Emilija 873
Juodelis Andrius 137
Juodelis Juozapas 137
Juodelis Jurgis 153
Juodelytė Adelė 873
Juodelytė Anelė 873
Juodelytė Eugenija 873
Juodelytė Nijolė 873
Juodelytė Teresė 153
Juosavitas Petras 956
Juosponienė 678
Juosponienė Emilija 1217, 1280,
1281, 1287, 1297, 1299, 1300
Juozapaitytė Sigrida 4, 860
Juozapavičienė Danutė 747
Juozapavičius Giedrius 747
Juozapavičius Marius 747
Juozapavičius Paulius 747
Juozapavičius Rimas 747
Juozapavičiūtė Eglė 747
Juozonis Leonas 228
Juozonytė Juzė 784
Juranas Dominykas 331
Jurėnaitė Joana 584
Jurėnas 948
Jurėnas Antanas 1103
Jurevič 118
Jurevičiai 131
Jurevičienė Dosia 114
Jurevičienė Paliulia 112
Jurevičienė Zofija 112
Jurevičius Baltramiejus 114
Jurevičius Imbrasas 112
Jurevičius Januška 112
Jurevičius Jendrius 114
Jurevičius Laurynas 112
Jurevičius Martynas 112
Jurevičius Petras 112
Jurevičius Stanislovas 114
Jurevičius Tumas 114
Jurgaitis Robertas 4, 860
Jurgaitis J. 412
1620
P A N E M U N Ė L I S L i e t u v o s v a l s č i a i
Jurganienė Masa 113
Jurganis Laurynas 113
Jurganis Pronckus 113
Jurganis Steponas 113
Jurgelianis Tomas 127
Jurgelionaitė Barbora 138
Jurgelionaitė Bronė 209
Jurgelionaitė Elena 990
Jurgelionaitė Genė 209
Jurgelionaitė Julija 990
Jurgelionaitė Ona 129
Jurgelionaitė Stefanija 990
Jurgelionaitė Valerija 172
Jurgelionaitė Zosė 209
Jurgelioniai 953, 990, 1446, 1450,
1453, 1454
Jurgelionienė 938, 947, 987
Jurgelionienė (Bražiūnaitė)
Genovaitė 342
Jurgelionienė (Gasiūnaitė)
Marijona 539
Jurgelionienė (Jasiūnaitė) Marijona
1445, 1446, 1447, 1453, 1454, 1455
Jurgelionienė (Šukytė) Genė 180,
492, 554, 599, 1367, 1406–1410,
1412, 1413, 1422, 1443
Jurgelionienė (Veiverytė) Adolfina
342
Jurgelionienė Aldutė 974
Jurgelionienė Alfonsa 209, 1273,
1279
Jurgelionienė Emilija 172
Jurgelionienė Eugenija 193, 194
Jurgelionienė Klementina 1524
Jurgelionienė Ona 938
Jurgelionienė Pranė 1416, 1425
Jurgelionis 347, 924
Jurgelionis Albinas 213
Jurgelionis Alfonsas 990, 1446,
1453
Jurgelionis Andrius 129, 138
Jurgelionis Antanas 193, 209, 324,
333, 958, 973, 974, 990, 1446, 1453,
1455
Jurgelionis Balys 958
Jurgelionis Benediktas 926, 938
Jurgelionis Feliksas 958, 974
Jurgelionis J. 180
Jurgelionis Jonas 187, 551, 552,
955, 956, 970, 974, 990, 1445, 1446,
1453, 1454
Jurgelionis Juozapas 141, 172, 332,
553–555, 955, 956, 972
Jurgelionis Jurgis 129
Jurgelionis Justinas 955, 956
Jurgelionis Kazimieras 1198
Jurgelionis Kazys 193, 599, 938
Jurgelionis Kleopas 7, 9, 861, 862,
990, 992, 1301–1306, 1311, 1312,
1326, 1445–1457, 1538, 1598
Jurgelionis Lionginas 957
Jurgelionis Motiejus 129
Jurgelionis O. 938
Jurgelionis Petras 546
Jurgelionis Pranas 193, 194, 323,
324, 346, 350, 355, 500, 503, 553,
925, 934, 938, 944, 958, 974
Jurgelionis Rimantas 956
Jurgelionis Simonas 129
Jurgelionis Vytautas 342, 975,
1157, 1165, 1166, 1168, 1319, 1321
Jurgelionis Vladas 1449, 1457
Jurgelionytė Adelė 972
Jurgelionytė Aldona 956
Jurgelionytė Bronė 172, 408, 956
Jurgelionytė Bronislava 1446,
1453
Jurgelionytė Danguolė 1321
Jurgelionytė Danutė 193, 522, 938
Jurgelionytė Elena 1446, 1453
Jurgelionytė Ieva 137
Jurgelionytė Janina 505, 507, 532,
956, 1538
Jurgelionytė Julija 1446, 1453
Jurgelionytė Justina 137
Jurgelionytė Kotryna 141, 145
Jurgelionytė Loreta 575
Jurgelionytė Nastutė 928
Jurgelionytė Ona 193, 938, 944
Jurgelionytė Regina 956
Jurgelionytė Stefanija 1446, 1453
Jurgelionytė Valė 956
Jurgelionytė Viktorija 482
Jurgelionytė Zita 956, 1538
Jurgelionytė-Kirstukienė Danutė
1321
Jurginis Juozas 1353, 1359
Jurginis Mikalojus 608
Jurginis Stasys 608
Jurkėnienė Regina 562, 565, 566,
577
Jurkevičienė (Kubiliūtė) Emilija 7,
13, 861, 924, 937, 1598
Jurkevičienė Genutė 749
Jurkevičius Algirdas 775
Jurkevičius Antanas 775
Jurkevičiūtė Nijolė 775
Jurkonaitė Aistė 828
Jurkonis Dainius 828, 863
Jurkonis Jonas 828, 863
Jurkonytė Aistė 863
Jurkštai 960
Jurkštaitė Anelė 712
Jurkštaitė Bronė 687, 702, 714
Jurkštaitė G. 504
Jurkštaitė Janina 664, 687, 688
Jurkštaitė Jūratė 687
Jurkštaitė Karolina 687
Jurkštaitė Laima 688
Jurkštaitė Ona 687
Jurkštaitė Pranė 671, 687
Jurkštaitė Regina 687
Jurkštas 721
Jurkštas Adomas 633
Jurkštas Antanas 960
Jurkštas Benediktas 637, 638, 687,
688, 716, 741, 768
Jurkštas Danukas 687
Jurkštas Deividas 756
Jurkštas Ignas 634
Jurkštas Jonas 633–635
Jurkštas Juozapas 687, 688, 702,
730
Jurkštas Juozas 638, 712
Jurkštas Jurgis 633
Jurkštas Laurynas 633
Jurkštas Linas 687
Jurkštas Lukas 756
Jurkštas Mantas 756
Jurkštas Marius 687
Jurkštas P. 772
Jurkštas Petras 960
Jurkštas Pranas 653, 682, 687, 692,
762
Jurkštas Rolandas 756
Jurkštas Valentas 687
Jurkštienė (Stočkutė) Ona 687, 688,
1397, 1406, 1420
Jurkštienė Balaišytė (Ona) 1430
Jurkštienė Benita 687
Jurkštienė Marė 640, 686
Jurkštienė Ona 769, 960
Jurkštytė Deimantė 756
Jurkštytė Ona 854
Juronaitė Bronė 216
Juronaitė Daiva 592, 593
Juronaitė Marija 217
Juronaitė V. 524
Juronas Algis 171, 213, 214, 215,
217
Juronas Bronislovas 342, 171
Juronas Bronius 213, 214, 216, 217
Juronas Danukas 216
Juronas Domas 171, 335
Juronas Dominykas 213, 214, 217
Juronas Julius 801
Juronas Petras 215
Juronas Rimantas 213, 214, 216
Juronas Romas 171
Juronas Vytautas 213, 214
Juronienė (Mikėnaitė) Marija
214–217
Juronienė Veronika 171, 214, 218
Juronytė Aldona 213, 214
Juronytė Vanda 213, 214
Juršaitė Elžbieta 145
Jusianiai 131
Jusianienė Barbora 114
Jusianienė Hana 114
Jusianis Adomas 114
Jusianis Laurynas 114
Jusianis Martynas 114
Jusianis Tumas 114
Jusianis Urbonas 114
Jusius Petras 503
Juška 103
Juškevičienė (Čipaitė) Emilija 333,
342, 1256, 1605
Juškevičienė Zosė 197
Juškevičius Antanas 802, 806, 966,
1092, 1097–1099, 1103, 1256
Juškevičius Juozas 197, 257, 1605
Juškevičius Petras 257
Juškevičiūtė Barbora 143
Jutka 103

 

K

Kačenauskas Jokūbas 141
Kačenauskas Mykolas 141
Kačinskaitė Laima 522, 525, 1539
Kačinskienė Anelė 524
Kadžiulis Leonas 527
Kadžytė Gražina 1396
Kairelienė Anelė 510
Kairienė 133, 135
Kairienė (Rinkevičienė) Birutė 567,
570, 572, 1525, 1527
Kairienė Marijona 149
Kairiūkštytė-Jacinienė H. 1140
Kairys Andrius 133
Kairys Antanas 140
Kairys Baltramiejus 133
Kairys Danas 9, 16, 567, 569–572,
574–581, 599, 863, 1524–1528, 1538
1621
A S M E N VA R D Ž I Ų R O D Y K L Ė
Kairys Darius 1525
Kairys Ignotas 151, 160
Kairys Jokūbas 135
Kairys Jonas 133
Kairys Juozas 333, 346, 547, 551
Kairys Kazimieras 133
Kairys Kristupas 140
Kairys Mateušas 151
Kairys Mykolas 135
Kairys Motiejus 135
Kairys Petras 151, 319
Kairys S. 1446
Kairys Simonas 133, 135
Kairys Stanislovas 135
Kairys Steponas 1448
Kairys Tamošius 135
Kairytė Ona 1428
Kalasauskaitė Teodora 507, 509,
511
Kalėdienė Laima 8, 15, 862, 1301,
1595, 1598
Kalnietienė Antanina 1273
Kalnietytė Stasė 529
Kalpokas Adomas 142
Kalpokas Jurgis 142
Kalpokas R. 878
Kalpokienė (Kubiliūtė) Birutė 936
Kalvaitis Romas 1674
Kalveliai 268
Kalvelienė (Pulmickaitė) Adelė
181, 550, 554, 951
Kalvelienė Adelė 261
Kalvelienė Zosė 1183
Kalvelis 262, 887
Kalvelis Algimantas Jonas 181
Kalvelis Jonas 181, 549, 550, ,
554–556, 1326, 1332
Kalvelytė A. 182
Kalvelytė Elena Nijolė 181
Kalvelytė Emilija 182, 198
Kalvelytė Sigutė 599
Kalvelytė Stasė 268
Kamalauskaitė Marijona 142
Kamarauskai 382
Kamarauskas Bartolomiejus 137
Kamarauskas Kazimieras 137
Kamarauskas Petras 333
Kameklytė Birutė 510
Kaminskaitė Emilė 789
Kaminskaitė Ieva 141
Kaminskaitė N. 521
Kaminskas A. 522
Kaminskas Adomas 141
Kaminskas Algirdas 360
Kaminskas Algis 356
Kaminskas Antanas 1217
Kaminskas Bronius 335
Kaminskas J. 592
Kaminskas Jonas 342
Kaminskas Juozapas 142
Kaminskas Kazys 323, 455, 1273,
1279, 1294, 1297
Kaminskas Pranas 1101, 1102
Kaminskas Romualdas 365
Kaminskas Simonas 142
Kaminskas K. 421
Kaminskienė (Burbulaitė) Genė
342, 1151
Kaminskienė Bronė 1279
Kancevičienė Marija 360
Kandroškaitė Kristina 525
Kandzerkaitė Emilija 854
Kandzerkaitė Genė 728
Kandzerkaitė Konstancija 854
Kandzerkas Albinas 854
Kandzerkas Juozapas 854
Kandzerkienė Marcelija 854
Kandziorkai 268
Kanišauskaitė Anelė 637, 765
Kanopaitė Danutė 770
Kanzerka 234, 987
Kanzerkaitė Anelė 832
Kanzerkaitė Emilija 832
Kanzerkaitė Genovaitė 832
Kanzerkaitė Petrutė 832
Kanzerkaitė Uršulė 175, 832
Kanzerkaitė Vanda 832
Kanzerkaitė Vladislava 832
Kanzerkaitė Zofija 832
Kanzerkaitės 998
Kanzerkas Jonas 832
Kanzerkas Julius 832
Kanzerkas Juozas 832
Kanzerkas Kazys 832
Kanzerkas Matas 832
Kanzerkas Petras 832
Kanzerkas Steponas 832
Kanzerkas Vytautas 832
Kanzerkienė Barbora 832
Kapelaitė L. 522
Kapliauskaitė S. 521
Kapliauskas 949
Kapliauskas Jonas 801
Kapliauskas Kazys 745, 1102
Kapliauskas Titas 801
Kapšinskaitė Laima 520
Karabelnikas 948, 949
Karabelnikas Girša 329
Karabelnikas Jankelis 329, 331
Karalevičienė (Pretkutė) Liuda 713,
714, 777
Karalevičius Juozas 712
Karalevičiūtė Ramunė 712
Karaliūnienė Birutė 549, 556
Karanauskas 441
Karavackienė B. 589
Karaveckai 282
Karaveckas B. 306
Karaveckas J. 302
Karaveckienė (Mažeikytė) Bronislava
308, 1256, 1335, 1341
Karazija Bronius 667, 739
Karazijaitė Dalia 522, 739
Karazijienė (Šešelgytė) Valė 777,
1209
Karbauskas Antanas 522, 579–581
Kardelis Vytautas 1303, 1312
Kardelytė-Grinevičienė D. 1312
Kardzis Kazys 234
Karenga Jurgis 102, 108
Karenga Kristupas 109
Karenga Povilas 106
Karevičius Pranciškus 402
Karka Kazys 998, 1011
Karkaitė Onutė 850
Karkienė 151
Karkutė Ieva 151
Karnašnikovaitė Ana 954
Karnašnikovaitė Feodosija 954
Karnašnikovas 962
Karnašnikovas Ana 953
Karnašnikovas Anfimas 954
Karnašnikovas Fetinija 953
Karnašnikovas Fiodoras 954
Karnašnikovas Frosija 953
Karnašnikovas Izotas 954
Karnašnikovas Konstantinas 953,
954
Karnašnikovas Makarijus 953
Karnašnikovas Nikiforas 953
Karnašnikovas Piotras (Petras) 177,
953, 954
Karnašnikovas Proforas 954
Karnašnikovas Terentijus 953
Karnegis D. 1350, 1356
Karolienė Marijona 957
Karolis Pranas 957
Karolis Rimantas 957
Karolis Valdas 957
Karolis XII 132
Karosas-Karosevičius A. 1483, 1484
Karpačiūnas Ambroziejus 116
Karpačiūnas Steponas 116
Karpačiūnienė Hana 116
Karpauskaitė Kotryna 141
Karpavičiai 650
Karpavičienė (Lapytė) Karolina 688
Karpavičius Feliksas 688, 749
Karpavičius Petras 653, 655, 657,
658, 684, 688, 714
Karpavičius Stasys 656–658, 688
Karpavičiūtė Bronė 663, 688, 689,
728, 757, 777
Kartanas Juozas 1070
Kasakauskai 381
Kasparavičius Mateušas 140
Kasperavičienė Aliukna 113
Kasperavičius Baltramiejus 113
Kasperavičius Imbrasas 113
Kasperavičius Jokūbas 113
Kasperavičius Motiejus 113
Kasperavičius Tumas 113
Kasperavičius Urbonas 113
Kasperovič 118
Kastanauskas 233
Kašėtienė Rasa 4, 860, 1435
Kaškadovskis Jonas 139
Kaškelienė (Balaišytė) Janina 1538
Kaškevičiūtė Barbora 143
Katauskaitė Onutė 1077
Katauškaitė Lauryna 676
Katauškaitė Lina 676
Katauškaitė Vilija 676
Katauškas Albertas 676
Katelė Ambrazas 418
Katelė Jackus 418
Katelė Jonas 6, 7, 12, 15, 273, 276,
321, 371, 372, 400, 401, 405, 406,
416, 418–460, 462–471, 476–488, 495,
527, 531, 538–541, 552, 557, 563,
567, 576–582, 595, 597, 599, 602–607,
788, 928, 962, 963, 965, 974, 987,
993, 1018, 1027–1029, 1037, 1445,
1458–1460, 1462–1467, 1482, 1486,
1502, 1510, 1526, 1527, 1529, 1530,
1538, 1540, 1548
Katelė Juozas 427, 447, 451, 478,
482–484, 1028, 1467, 1483, 1486,
1487, 1538
Katelė Jurgis 418
Katelė P. 418, 423
Katelės 215, 233
Katelienė Salomėja 418
1622
P A N E M U N Ė L I S L i e t u v o s v a l s č i a i
Katelis Kazimieras 418
Kateliukai 230
Kateliukas Juozas 229
Katelyčia Bronislava 450
Katelyčia Elžbieta 450
Katelytė Elžbieta 483
Katelytė Paulina 1482
Katinėlienė Aliula 113
Katinėlis Andrius 113
Katinėlis Grigas 113
Kaulakienė (Šaučiūnaitė) Apolonija
323, 342, 667, 743, 777, 1142, 1151,
1256
Kaulakienė Joana 1258, 1268
Kaulakis Kazys 743
Kaulakis Laurynas 213
Kaulinas Romas 1115
Kauneckas Jonas 412, 606, 607
Kauneckas Vytautas 1076
Kauneckis J. 587
Kaunietis Jonas 228
Kaupas A. 1450, 1451
Kaušakienė 487
Kaušakys Jurgis 296
Kaušakys Pranas 296
Kaušakys Stasys 186, 495, 497,
498, 526, 531, 548, 948
Kaušakys Stasys 296, 497, 498, 526
Kaušinienė (Neniškytė) Ieva 1037,
1048, 1605
Kaušinienė Ieva 8, 14, 861, 1027,
1598
Kaušinis Dovydas 1048
Kaušinis Jurgis 1048
Kaušinis Saulius 1048
Kaušinytė Gabrielė 1048
Kaušinytė Ieva 1048
Kaušpėdaitė Aldona 509, 511
Kavaliauskaitė Barbora 699
Kavaliauskaitė Elenutė 699
Kavaliauskaitė Marijona 783
Kavaliauskaitė Roma 522, 525
Kavaliauskas Juozas 1070
Kavaliauskas Simas 699
Kavaliauskienė Lidija 4, 10, 16, 65,
863, 1598, 1605
Kavolienė Alžbieta 114
Kavolienė Polonija 114
Kavolis Adomas 114
Kavolis Blažiejus 114
Kavolis Jonas 114
Kavolis Petras 114
Kavolis Steponas 114, 118, 131
Kavolis Urbonas 114
Kavoliukas 469
Kavoliūnas Blažiejus 131
Kavoliūnas Petras 131
Kavoliūnas Pranas 1539
Kazanavičius Vilius 1605
Kazickai 786
Kazickaitė Janina 779, 786, 1023,
1103
Kazickaitė Kostė 786
Kazickas Antanas 359, 786, 1092,
1099
Kazickas Jonas Adomas 526, 779,
786
Kazickienė Marijona 779
Kazlauskai 816, 1350, 1356
Kazlauskaitė Liuda 176
Kazlauskaitė Ona 151
Kazlauskaitė Regina 176
Kazlauskaitė Stasė 334
Kazlauskaitės 806
Kazlauskas 306
Kazlauskas Aloyzas 176
Kazlauskas Antanas 171
Kazlauskas Audrius 740
Kazlauskas Česlovas 176
Kazlauskas Jonas 140, 143, 507,
508, 526, 567, 569, 573, 575, 578,
1539
Kazlauskas Juozas 176, 294
Kazlauskas Kazys 171, 234
Kazlauskas Leonas 740
Kazlauskas Redis 740
Kazlauskas Vincas 423, 519
Kazlauskienė (Rudokaitė) Kaziūnė
1443
Kazlauskienė (Šešelgytė) Irena 707
Kazlauskienė Bronė 1379
Kazlauskienė Emilija 171
Kazlauskienė Karolina 334
Kazlauskienė Ona 176
Kazlauskienė Sofija 577
Kazlauskienė Violeta 575, 578,
1539
Kazlienė Loreta 371
Kazulėnas A. 371
Každailis Arvydas 1674
Kažemėkaitė Barbora 139
Kažemėkas Juozapas 142
Kažemėkas Jurgis 139
Kebelis 131
Keidošius Petras 519, 520
Keinys S. 1355
Kelečius Dalius 737
Kelečius Robertas 737
Kelertova 416
Keliuotis J. 1459, 1528
Kemundris Petras 637
Kepalaitė Domicėlė 1027, 1028
Kepalaitė Limina 522, 1540
Kepalaitė Loreta 575, 1540
Kepalaitė Marijona 682, 730
Kepalaitė Uršulė 1522
Kepalaitė Veronika 730
Kepalaitė Violeta 1540
Kepalas 649
Kepalas Algimantas 1540
Kepalas Algis 577
Kepalas Ignas 956
Kepalas Jonas 941
Kepalas Lionginas 558
Kepalas Pranas 650, 662, 682, 729,
730
Kepalas Rimantas 941
Kepalas Rolandas 1540
Kepalas Vytautas 941
Kepalienė (Janušonytė) Genovaitė
941
Kepalienė (Prascieniūtė) Liucija
566, 568, 569, 573–578, 582, 600,
601, 1539
Kepalienė Elena 730
Kepalienė Genovaitė 941
Kepalienė Liudvika 425, 550, 551,
559, 565–570, 573, 575–577, 1458,
1539, 1540
Kepalienius Liudvikas 575
Kepenis Petras 368
Keraitienė L. 597
Kerbelytė Bronislava 1376, 1391,
1428
Kęstutis (kunigaikštis) 1502
Keturakis A. 487
Kiaulakienė (Šiaučiūnaitė) Apolonija
744
Kiaulakys Kazys 744
Kiaulėnas P. 200
Kiboras Juozas 165
Kiela Ignas 1116, 1117, 1119, 1121
Kiela Jonas 950
Kiela Matas 168
Kiela Mykolas 950
Kielienė 559, 560, 950
Kietaitė Ramunė 719
Kietaitė Valė 719
Kietis 719
Kietytė Barbora 141
Kietytė Elena 141
Kievauskaitė Barbora 138
Kilienė Marijona 716
Kiliūtė Agota 137
Kimontas Adomas 297
Kimontas Stasys 297
Kimšaitė Barbora 137
Kinderaitė Ona 717
Kiplingas 877
Kirdeikis Jonas 243
Kirdulytė K. 527
Kirelienė Hana 114
Kirelis Grigalius 114
Kirelis Grigas 132
Kirelis Laurynas 114
Kirelis Povilas 114, 132
Kirilovaitė E. 589
Kirilovaitė L. 522
Kirilovas A. 589
Kirkas 103
Kirlys Jonas 1509
Kirlytė 249
Kirlytė S. 522
Kirlytė Teresė 220
Kirstukas 230
Kirstukas Jonas 541, 555
Kirstukas Kaziukas 229
Kirstukas Kazys 323, 326
Kirstukas Petras 335
Kirstukas Pranas 326, 342
Kirstukas Robertas 1321
Kisielis Petras 242
Kisielius Juozas 1101, 1102, 1191
Kiškienė Marcelė 190, 804
Kiškienė Paulina 801
Kiškienė S. 595
Kiškis Antanas 190, 433, 438, 785,
804
Kiškis Jonas 190, 333, 335, 804
Kiškis Juozas 1605
Kiškis Motiejus 331
Kiškis Stasys 801
Kiškytė Janina 692
Kiškytė Marcelė 804
Kiškytė R. 522
Kiškytė Silverija 542, 555
Kišūnas 112, 118
Kišūnas Janušas 112
Kišūnas Motiejus 112
Kišūnienė Jadvyga 112
Kiukienė Dalia 777
Kiukys Aidas 685
Kiukys Andrius 685
1623
A S M E N VA R D Ž I Ų R O D Y K L Ė
Kiukys Justas 685
Kivirpanienė Hana 115
Kivirpanis Ligis 115
Kivirpanis Paliulis 115
Kivirpanis Šimka 115
Kivirpanis Tumas 115
Kizalaitė Agnė 743
Kizalas Jonas 743
Kizalienė Alvyda 743
Kizienė B. 74
Kymantaitė-Čiurlionienė S. 532
Kymantas Vaclovas 406
Kytra Alfonsas 721
Kytra Vytautas 721
Kytrytė Julytė 721
Klangauskas Audrius 688
Klangauskas Valdas 688
Klauseikis J. 1452
Klebonas Jonas 127
Klebonas Juozapas 127
Klemka Vytautas 1541
Klemkaitė (Gabdankienė) Kristina
1541
Klemkienė (Mozūraitė) J. 870
Kliauga Algimantas 1605
Kliaugienė (Kačinskaitė) L. 575,
577
Kličienė Dasė 114
Kličius Kasperas 114
Kličius Mačys 114
Kličius Stanis 114
Kličius Steponas 114
Kličius Tumkus 114
Kligienė (Kubiliūtė) Danutė Anastazija
5, 11, 245–249, 251, 253
Kligys Augustas 253
Kligys Domas 253
Kligys Rokas 253
Kligys Romualdas 253
Kligytė Aurelija 253
Kligytė Izabelė 253
Kligytė Kristina 253
Kligytė Liucija 253
Kligytė Raimunda 253
Kligytė Romana 575
Kligytė Virginija 253
Klimaitė D. 522

Klimas Julius 358
Klimienė Ona 145
Klimka 949
Klimka Alfonsas 531, 1541, 1542
Klimka Edmundas 956
Klimka Ignas 553, 950–952, 956
Klimka Izidaras 340
Klimka Kazimieras 157, 531
Klimka Libertas 6, 7, 12, 13, 413,
416, 531, 1598
Klimka Petras 259, 1170, 1172,
1174, 1217
Klimka Stasiukas 956
Klimka Vytautas 225, 956
Klimkaitė Bronė 956
Klimkaitė Regina 956
Klimkienė Ona 504, 507, 532
Klimkos 951
Klišienė (Bitinaitė) Stasė 955
Klišonienė Birutė 916
Klišonienė Valė 905, 916
Klišonis Kęstutis 905, 908, 916, 917
Klišonis Kostas 830
Klišonytė Birutė 840
Kliučinskas Kazimieras 1037, 1063
Kliučinskienė 1063
Kliučius Jonas 1677
Klynelienė Hana 115
Klynelis Lukošius 115
Klynelis Martynas 115
Klynelis Stanis 115
Klynelis Tumka 115
Klova B. 1548
Knabikas Pranas Aloyzas 4, 860
Knyva V. 74
Koch W. 66
Kocielo Joan 276
Komaras Teofilis 152
Komarovska Vanda Juzefa 1004
Komarovskiai 963
Komarovskis 962, 987
Koncevičienė (Stočkutė) O. 277
Koncevičius 948
Kondroškaitė Kristina 509, 511,
517, 526
Konstantinovičius Žaba Simonas
105
Kopalinskis Mykolas 137, 139
Korenka Jonas 849
Korenkienė Ramunė 849
Kornevas 238
Kornilova (Bitinaitė) Bronislava 7,
13, 16, 861, 924, 933, 966, 1529,
1598
Korolis Rimantas 602
Korsakaitė L. 593
Kosakauskai 963
Kosakovskis Jonas 398
Kosakovskis Jonas Nepomukas 398
Kosakovskytė Teresė 123
Koscialkauskas Konstantas 978
Koscialkovskiai 399
Kosciolkovskis Eugenijus 148
Kosienė Otilija 1325
Kosteničius Petras 328
Kosteničius Piotras 311
Kotliarevskis I. 1537
Kovalenkovienė M. 102
Kozlovska Jozefa 137
Krainovskis Tomas 138, 142, 143,
397, 404
Kraptavičius Jonas 137
Kraptavičiūtė Kotryna 137
Kraptavičiūtė Rozalija 137
Krasauskai 1020
Krasauskaitė Genovaitė 1020, 1021
Krasauskaitė Ona 138
Krasauskas Romas 1020
Krasauskas Simonas 138
Krasauskas Vladas 360
Krasnickaitė 877, 878
Krasovskis Kristupas 104, 106
Kraujutienė Kotryna 145
Kraujutis Andrius 137
Kraujutis Jokūbas 129
Kraujutis Stanislovas 129
Kraujutytė Barbora 137
Kraujutytė Elžbieta 129
Kregždienė Gertrūda 511
Kreinis 452
Kreiza Adomas 804
Kreiza Antanas 952
Kreiza B. 807
Kreiza Jonas 840, 874
Kreiza Kazimieras 576
Kreiza Kazys 289, 952
Kreiza Mataušas 294, 333
Kreiza P. 208
Kreiza Pranas 336, 952
Kreiza Pranciškus 840
Kreiza V. 296
Kreiza Vincas 840
Kreiza Vladas 332
Kreizaitė B. 806
Kreizaitė Gražina 268
Kreizaitė Orinta 840
Kreizaitė Rita 840
Kreizaitė Vita 840
Kreizienė (Bitinaitė) A. 170
Kreizienė (Neniškytė) Vladislava
832
Kreizienė (Vaičionytė) Genovaitė
342, 539, 576, 577, 603, 867, 1151,
1191
Kreizienė Angelė 866
Kreizienė Janina 268, 577
Kreizienė Ona 952
Kreizienė Veronika 952
Kreizytė Elena 952
Kreizytė Emilija 952
Kreizytė Ieva 866
Kreizytė Laura 866
Kreizytė Regina 866
Kreizytė Renata 866, 867
Krekštelis Baliulis 131
Krekštelis Janiukas 131
Kremenskas Vladas 412, 473, 578,
581, 603, 721, 803, 916, 918
Krevnevičius Adomas 1049
Krevnevičius Bernardas 1049
Krevnevičius Kazimieras 1049
Kriaučionis 738
Kriaučiūnai 131
Kriaučiūnas Andrius 115
Kriaučiūnas Jonas 114
Kriaučiūnas Juozapas 115
Kriaučiūnas Matulis 114
Kriaučiūnas Petras 113
Kriaučiūnas Stanis 113
Kriaučiūnas Tumas 114
Kriaučiūnas V. 638, 646, 653
Kriaučiūnienė Černa 113
Kriaučiūnienė Hana 114
Kriaučiūnienė Katryna 115
Krikščiūnas Povilas 4, 9, 15, 860,
862, 1361, 1362, 1370, 1383, 1391,
1396, 1397, 1406, 1420, 1423, 1428,
1430, 1433, 1435, 1596, 1598, 1680
Krikunovas Petras 367
Krilavičienė (Bitinaitė) Birutė 927
Krisiukaitė Darata 141
Krisiukaitė Ieva 141
Krisiukaitė Ona 141
Krisiukaitė R. 522
Krisiukas A. 548
Krisiukas Feliksas 165
Krisiukas Jonas 138
Krisiukas Jurgis 142, 143
Krisiukas Matas 165
Krisiukas Mykolas 142
Krisiukas Pranas 536
Krisiukas Steponas 138
Krisiukienė (Bitinaitė) Genovaitė
342, 1143, 1151, 1256
Krisiukienė Darata 138
Krisiūnas Krištopas 133
1624
P A N E M U N Ė L I S L i e t u v o s v a l s č i a i
Kristukienė Danutė 577
Krištopaitė D. 1370
Kriukeliai 1522
Kriukelienė 217
Kriukelienė Uršulė 189, 1522, 1523
Kriukelis Antanas 1522, 1523
Kriukelis Benediktas 1522, 1523
Kriukelis Jonas 9, 16, 189, 863,
1522, 1523, 1542
Kriukelis Kazys 1166, 1522, 1523
Kriukelis Kostas 199
Kriukelis Pranas 77, 1522, 1523
Kriukelis Tomas 189, 1522, 1523
Kriukelytė Onutė 1522
Kriukelytė Teresė 1522
Kriūkienė (Kairaitė) Stefanija 1256
Krivcovna Marina 116
Krivcovna Olechnovna Hana 112
Krivecai 105
Krivickaitė Liudmila 572
Krivickaitė Zosija 294
Krivičiai 123, 1027
Krivičius 381
Krivičius Alekna Fiodorovičius
101, 104, 105, 107, 108, 110, 147,
157
Krivičius Levas 105
Krivičius Olechnovičius Onikiejus
105, 112
Krivičiūtė Hana 105, 106
Krivičiūtė Marina 105, 106
Krivičiūtės 104
Kromeris Juozas 284, 300
Krošinskis Timotiejus 104, 110
Krova Ladzius 915
Krovienė (Zizaitė) Birutė 915
Kručai 723
Kručaitė Eugenija 722
Kručaitė Jolita 722
Kručaitė Loreta 722
Kručas Giedrius 722
Kručas Juozas 722, 777
Kručas Osvaldas 722
Kručas Ričardas 722
Kručas Saulius 722
Kručas Vaidas 722
Kručienė (Rudokaitė) Irena 723,
777
Kručys Juozas 723
Kručytė Eugenija 722
Kručytė Jolita 722
Kručytė Loreta 722
Kruopas J. 1348, 1354
Krupavičius Mykolas 1475
Krušaitė R. 1443
Kšivickis Alekna 90
Kšivickis Liudvikas (Krzywicki L.)
77, 82, 88
Kubiliai 208, 245, 246, 268, 782,
933, 936, 1157, 1356
Kubilienė (Buckutė) Emilija 936,
955, 970, 971, 1204
Kubilienė (Rudokaitė) Stefanija
182, 492, 1443
Kubilienė (Stumbrytė) Janina 781,
794
Kubilienė (Tumonytė) Elena 585
Kubilienė Anastazija 187, 245,
246, 247
Kubilienė Danutė 220
Kubilienė Domicelė 782
Kubilienė Elena 779, 1183, 1191,
1273, 1279
Kubilienė Emilija 195
Kubilienė Irena 7, 13, 598–601,
1198, 1201–1204, 1598
Kubilienė Janina 517, 519, 523,
1023
Kubilienė Karolina 526, 1273, 1279
Kubilienė Marijona 450, 479, 480,
779, 783, 934, 1464, 1543
Kubilienė Ona 779
Kubilienė Stefanija 936, 1209, 1273,
1279
Kubilienė Veronika 779, 1209
Kubiliienė Karolina 779
Kubilis Adomas 126
Kubilis Jokūbas 126
Kubilis Juozapas 126
Kubilis Jurgis 126
Kubilis Kazimieras 126
Kubilis Mateušas 126
Kubilis Mykolas 126
Kubilis Petras 126
Kubilis Simonas 126
Kubilis Steponas 126
Kubilis Tomas 126
Kubilius 246, 262, 347, 447, 487,
925, 926, 949, 1162
Kubilius A. 976
Kubilius Aleksas 481
Kubilius Andrius 1677
Kubilius Antanas 200–202, 245,
294, 333, 336, 346, 490, 553, 554,
557, 781, 782, 927, 934–937, 944,
952, 955, 974, 1153–1156, 1163–1165,
1167, 1169, 1172, 1173
Kubilius Audrius 782
Kubilius Augustas 957
Kubilius Augustinas 547, 551
Kubilius Balys 361, 779, 782, 794
Kubilius Bonifacas 934
Kubilius Bronius 268, 952, 955
Kubilius Dominykas 782
Kubilius Edmundas 7, 14, 268,
601, 861, 955, 970–972, 1198, 1201,
1203, 1598
Kubilius Ignas 782
Kubilius Irmantas 782
Kubilius J. 346, 478, 519, 552, 936,
938
Kubilius Jonas 195, 350, 478, 480,
488, 546, 547, 553, 554, 779, 783,
925, 926, 934, 936, 944, 955, 957,
1465, 1468
Kubilius Juozapas 925
Kubilius Juozas 9, 15, 200, 247,
346, 355, 359, 426, 432, 450, 471,
478, 479, 488, 554, 863, 934, 936,
956, 970, 971, 1036, 1212, 1464–
1468, 1542, 1543
Kubilius Kazys 210, 779, 974
Kubilius Mataušas 925, 926, 933,
934
Kubilius Petras 779, 782, 955,
972
Kubilius Povilas 779, 782, 792
Kubilius Pranas 779, 782
Kubilius Romas 779, 782
Kubilius Stasys 523, 779
Kubilius Valentinas 957
Kubilius Vytautas 1677
Kubilius Vladas 359, 514, 778, 779,
781, 782, 794, 1256
Kubiliūtė Aldona 195, 779, 936,
957
Kubiliūtė Anelė 956
Kubiliūtė Birutė 194, 195, 200, 936
Kubiliūtė Bronė 779, 786, 936,
945, 957
Kubiliūtė Danutė 505, 507
Kubiliūtė Donata 245, 247, 248,
249
Kubiliūtė Edita 599, 600, 602
Kubiliūtė Elvyra 934, 945
Kubiliūtė Emilija 200, 779, 781,
782, 935, 956
Kubiliūtė Genė 779, 782
Kubiliūtė Jadvyga 779
Kubiliūtė Janina 779
Kubiliūtė Julė 779
Kubiliūtė Jūra 945
Kubiliūtė L. 520, 521
Kubiliūtė Laimutė 194, 195, 479,
936, 937, 1464
Kubiliūtė Marcelė 450, 471, 936,
1468, 1542, 1543
Kubiliūtė Marė 1209
Kubiliūtė Marija 194, 195, 936, 944
Kubiliūtė Marijona 139, 359, 957
Kubiliūtė Ona 779
Kubiliūtė Paulina 937
Kubiliūtė Uršulė 738
Kubiliūtė Valė 957
Kubiliūtė Valerija 5, 12, 245, 247,
254
Kubiliūtė Vida 957
Kubiliūtė Vincė 937
Kubiliūtė Zita 200
Kubiliūtė Zosė 779
Kubilytė Bronė 936
Kubilytė Elvyra 936
Kubilytė Irena Emilija 936
Kubilytė Marcelė 1361, 1401
Kubilytė Ona 126
Kubilytė Teresė 126
Kuciukaitė Elžbieta 150
Kučevskaitė Elžbieta 146
Kučinskaitė Aldona 1453
Kučinskaitė Alma 505, 507, 991,
1453
Kučinskaitė Birutė 179, 991, 1453
Kučinskaitė Margarita 991
Kučinskaitė Rima 507
Kučinskaitė Rita 1453, 1455
Kučinskaitė-Šileikienė A. 1453
Kučinskas Antanas 991, 1453–1455
Kučinskienė Anelė 524
Kučinskienė Julija 1454, 1455
Kučinskienė Valė 589, 590, 592–594
Kudarauskas Cezaris 943
Kudarauskienė (Kukuškienė, Grumbinaitė)
Bronė 931, 943
Kudirka 1507
Kudirka J. 1512
Kudirka Vincas 1507, 1515, 1520
Kukuraitienė (Bieliūnaitė) Liucija
1435, 1486
Kukuška Edmundas 943
Kukuška Germanas 185, 942
Kukuškienė Bronė 942, 943
Kulakauskas Juozas 991
Kulakauskas Saulius 991
1625
A S M E N VA R D Ž I Ų R O D Y K L Ė
Kulbienė 133
Kulbis Jokūbas 133
Kulbis Jurgis 133
Kulbis Mykolas 133
Kulbys Augustas 951
Kuliešius V. 1114, 1115
Kulikauskas P. 77, 83
Kulys K. 1073
Kulpis Augustas 342
Kulvinska Kotryna 141
Kumštienė (Čypaitė) Bronislava
198, 210, 794, 1183, 1313, 1335, 1341
Kumštis Vilhelmas 792
Kumštis Virginijus 792
Kumštys Vilius 1313
Kumštytė Janina 792
Kumštytė Regina 792
Kunka Adomas 137
Kunskas Rimvydas 5, 11, 19–21,
1589
Kuolai 282
Kuolas Kazys 185, 305
Kupetaitė Teresė 444
Kupetaitė Veronika 140
Kupetienė Elžbieta 140
Kupetienė Ieva 150
Kupetienė Katryna 113
Kupetienė Masa 112
Kupetienė Nastasija 112
Kupetienė Ona 138
Kupetis 118
Kupetis Adomas 113
Kupetis Ambroziejus 112
Kupetis Baltuška 112
Kupetis Janelis 112
Kupetis Jonas 113, 151
Kupetis Juozapas 151
Kupetis Kasperas 113
Kupetis Mykolas 150
Kupetis Motiejus 140
Kupetis Pranciškus 151
Kupetis Romanas 112
Kupetis Staniulis 113
Kupetis Tadeušas 140, 150
Kupetis Tumas 113
Kupetis Urbonas 113
Kupėtytė 455
Kupetytė Elžbieta 160
Kupetytė Ona 1196
Kupetytė Teresė 150, 422, 539,
1196
Kupetytė Viktorija 151
Kuprevičius V. 1056
Kuprienė Vanda 1038, 1605
Kuprinskas Bronius 507
Kupscis Vincentas 137
Kupstas Adomas 1037
Kurauskienė Ona 939
Kurczewski J. 397
Kurklietienė Regina 597
Kurklietienė Zita 575, 576
Kurlenskai 973
Kurlinskaitė Genutė 958
Kurlinskaitė Ona 138
Kurlinskas 958, 962
Kurlinskas Antanas 209, 958
Kurlinskas Bonifacas 187
Kurlinskas Jonas 346, 546
Kurlinskas Kazimieras 137
Kurlinskas Ričardas 209
Kurlinskas Stanislovas 138
Kurlinskienė Genė 208
Kurlinskis Juozapas 129, 140
Kurlinskis Jurgis 140
Kurlinskis Kazimieras 129, 140,
141
Kurlinskis Stanislovas 129
Kurlinskis Steponas 129
Kurlinskis Tomas 129
Kurlinskytė Magdalena 129
Kurlinskytė Margarita 141
Kurlinskytė Ona 145
Kurmis Jonas 143
Kurpienė (Baublytė) Valė 911
Kurpys Juozas 368
Kuseckaitė Elžbieta 139
Kuseckas Stanislovas 139
Kušeliauskas Serafinas 421
Kušleika 242
Kutka P. 286
Kutkevičienė Stasė 667
Kutkevičius Henrikas 363
Kutkevičiūtė Daiva 770
Kuzavienė-Buckuvienė Emilė 900,
901
Kuzavinienė Kotryna 154
Kuzavinienė E. 1370
Kuzavinis 154
Kuzavinis Adolfas 900
Kuzavinis Baltramiejus 154
Kuzavinis Ignotas 154
Kuzavinis Petras 154, 900
Kuzavinytė Ona 154
Kuznecovas Vasilijus 860
Kvedarytė Juozapota 636
Kviatkovskas Pranas 294
Kvietkauskaitė Aistė 756
Kvietkauskas Virgilijus 756
Kvietkauskienė Daiva 756
Kviklys B. 104, 90, 98, 123, 275,
382, 396, 477

 

L

Labakojis E. 523
Labanauskienė Liuda 507, 509,
511, 517, 526
Labeikis 949
Labeikis Mikalojus 608
Labokas V. 1551
Labuckaitė J. 1325
Ladyga Alvydas 4, 860
Ladukas 441
Lakavičius Aleksas 298
Lakavičius Mykolas (Mikas) 298
Lalis A. 1450
Lampickas Saulius 1536
Landsbergis-Žemkalnis V. 1104,
1110
Langas G. 1061
Lapaitė Akvilė 692
Lapaitė Ona 692
Lapaitė Stasė 691
Lapas Vladas 633
Lapė Antanas 633, 634
Lapė Jonas 688, 691, 702, 708, 711
Lapė Kazimieras 691, 692
Lapė Kazys 640, 665
Lapė Stasys 638, 687, 692, 693,
711, 728
Lapeliai 950
Lapelis 950, 962
Lapelis Jonas 340
Lapelytė 950
Lapelytė D. 526
Lapienė (Matiukaitė) Liuda 691,
1221, 1443
Lapienė Ona 692
Lapinas Jurgis 441
Lapinskienė Ona 1217
Lapytė Akvilė 728
Lapytė Konstancija 711
Lapytė Stasė 665, 670
Lapkovska Teodora 138
Laplace P. 460
Lasinskaitė R. 522
Lasinskas Albertas 522
Lasinskienė Zita 526, 589, 593
Laska Aleksandras 139
Laska Dominykas 139
Lašaitė Danutė 180
Lašas Kazys 180
Lašas Pranas 180
Lašas Tomas 180
Lašas Vladas 1037
Lašienė Teresė 180
Lašinienė (Giriūnaitė) Liucija 828,
829
Lašinys Venantas 828
Lašinytė Tolvina 828
Laškovas Jevlampijus 211605
Laškovskis Jonas 135,
Laškovskis Mykolas 106
Latvėnas 925
Latvėnas Aleksandras 1183
Latvėnas Alfonsas 507, 509
Latvėnas Antanas 330
Laučiškytė Stasė 8, 14, 862, 1184,
1598
Laukis J. 1450, 1451
Laurinaitis V. 419
Laurinonis 706
Laužadis 947
Laužikaitė 221
Lavinskienė Veronika 1221
Lavrovas A. S. 23, 27
Lazauskaitė Domicėlė 142
Lazauskaitė Marijona 139, 145
Lazauskas Andrius 142
Lazauskas Bernardas 139
Lazauskas Martynas 143
Lazdauskaitė Ž. 74
Lazdynų Pelėda 575, 1365, 1507
Lazovska Marijona 140
Lazovskis Andrius 140
Lebedeva Renata 1362
Legai 953
Legaitė Agota 137, 138
Legaitė Ieva 130
Legaitė Kotryna 137
Legaitė Ona 129, 130
Legas 262
Legas Antanas 130, 956
Legas Baniukas 953
Legas Jonas 130, 137, 165, 448, 557
Legas Juozas 958
Legas Mateušas 130
Legas Mikalojus 130
Legas Mykolas 129
Legas Stanislovas 129, 130, 141
Legas Tadas 165
Legienė (Gudonytė) Emilija 956
Legienė (Sesickaitė) Nida 937
1626
P A N E M U N Ė L I S L i e t u v o s v a l s č i a i
Legienė Margarita 138, 595
Legienė Valė 599
Leikauskienė Aušra 943
Leikuvienė V. 595
Leimontaitė A. 519
Leipus Arūnas 721
Leiputė Radvilė 721
Leiputė Rūta 721
Leišienė Eleonora 170, 221
Leišis Jonas 202, 212
Leišis Vitalijus 221
Leišytė Veronika 170, 221
Lekandrai 915
Lekavičius A. 66, 74
Lelis P. 1104
Lemusas Augustinas 1081
Leninas 927, 1448
Lenkšus Albinas 649, 652
Lenkšutė Eleonora 511, 517, 526,
530, 560, 587, 590, 592, 649, 652
Leonavičius V. 1394, 1398, 1405,
1412, 1419, 1424, 1427–1429
Leonavičiūtė I. 523
Leonickas V. 306
Leonickienė (Jurėnaitė) Marijona
342, 587, 1147, 1150, 1151
Leonytė Marijona 707
Leontovič F. I. 102, 103
Lepšienė Gendrutė 113
Lepšis Endrius 113, 118
Lepšis Grigas 113
Lepšis Jonas 113
Lermontovas 1495
Leskauskaitė A. 1312, 1349, 1355
Lesmanavičiai 953
Lesmanavičius Antanas 213, 972
Lesmanavičius Juozas 970

Lesmanavičius Vincas 213, 972
Leščetas Fryderikas Jonas 138
Levanavičius J. 552
Levanavičius Steponas 320
Levandavičienė 246
Levandavičius 347
Levandavičius Kazys 181
Levandavičius M. 407, 472
Levandavičius Steponas 194, 547,
957
Levandavičius Vytautas 181, 351,
507–509, 511, 526, 557
Levandavičiūtė O. 558, 561
Levandravičius Steponas 329, 333
Levanienė Anelė 1273, 1279
Levaškevičienė (Bitinaitė) Riva 931
Levaškevičienė Liudvika 548
Levaškevičienė Vincė 201
Levaškevičius Algis 200
Levaškevičius Petras 200, 201, 202
Levaškevičius Povilas 200
Levinas J. 948
Levonai 814, 830, 865
Levonaitė Agnietė 139
Levonaitė Anelė 865
Levonaitė Darata 137
Levonaitė Genovaitė 832
Levonaitė Ieva 140
Levonaitė Janina 832
Levonaitė Karolina 830
Levonaitė Marijona 141
Levonaitė Morta 140
Levonaitė Ona 139
Levonaitė Rozalija 140
Levonas Jonas 145
Levonas Juozas 865
Levonas Pranas 830
Levonas Silvestras Adomas 142
Levonas Tomas 139, 142
Levonas Vladas 830, 831, 832
Levonavičius Jonas 138
Levonavičius Juozapas 138
Levonienė Anelė 830, 832
Levonienė Barbora 144
Liarva Jokūbas 114
Liarva Jonas 114
Liarvienė Hana 114
Liaugoda Nojus 1073
Liaugodaitė Gabrielė 1073
Liaugodienė Viltė 1073
Lichodziejeuska T. 438
Liepinytė Emilija 1351, 1357
Lijeivelienė Lucė 115
Lijeivelis Simukas 115
Lijeivelis Stanislovas 115
Likas Petras 294
Liknevičiai 690, 691
Liknevičienė Anelė 690
Liknevičius 765
Liknevičius Jonas 690, 691
Liknevičiūtė Janina 690
Liknevičiūtė Stasė 665, 690
Limbienė (Kubiliūtė) Elvyra 936
Linartas Petras 656, 657, 658
Lindgren A. 593
Lingevičiai 953
Lingevičienė Anelė 956
Lingevičius 202
Lingevičius Jonas 170
Lingevičius Simonas 143
Lingevičius Vladas 202, 956, 972
Lingevičiūtė Eleonora 956
Linkauskas Antanas 139
Linkevičius Gintautas 827
Linkevičius Jonas 1674
Linkevičius Vladas 213
Linkevičiūtė Eglė 827
Linkevičiūtė Indrė 827
Linkevičiūtė Janina 691
Linkevičiūtė Stasė 691
Linkovska Magdalena 139
Liovė A. 458, 466
Lipeikaitė V. 289, 290
Lipienė Anelė 938
Lipovskis Petras 111
Lisieckis Mykolas 147
Liškauskaitė Eglė 752
Liškauskaitė Raimonda 752
Liškauskaitė Vaida 752
Liškauskas Darius 752
Liškauskas Modestas 752
Liškauskas Svajūnas 752
Liškauskas Vincas 752
Liškauskienė Birutė 752
Litas Povilas 1104, 1117, 1130,
1134
Litvinas Jonas 120
Litvinovas 147
Liugailienė Ona 4, 860
Liukevičiūtė Adelė 555
Liutkus Pranas 333
Livenas Reinholdas Eberhardtas
121, 132, 1351, 1357
Livonta A. 1049
Lyvens Karolis 1048
Lyvens Oliveris 1048
Locaitienė (Neniškytė) Vitalija 1073
Ločerytė Dana 1393, 1394, 1403,
1404, 1417, 1419, 1425, 1429, 1433
Lopatienė Veronika 590, 592
Lukoševičius Steponas 143
Lukoševičiūtė Juzefa 138
Lukoševičiūtė Ona 507
Lukošiūnaitė B. 523
Lukošiūnaitė Cecilija 127
Lukošiūnaitė Elžbieta 127
Lukošiūnaitė Kotryna 127
Lukošiūnaitė Marijona 127
Lukošiūnas Boleslovas 577
Lukošiūnas Jurgis 127
Lukošiūnas Kazimieras 127
Lukošiūnas Martynas 127
Lukošiūnienė (Mažeikytė) Loreta
575
Lukošiūnienė Elena 566–570,
573–576, 578, 579–581, 1539, 1540
Lukšas Leonas 411, 412, 473
Lukšienė Kazė 342
Lukšys Albertas 355, 360
Lukšys Kazys 314, 315
Lukšys Petras 342, 355, 363, 1215
Lukšys Povilas 360
Lukštaraupis Jonas 544, 545, 556
Lundzikauskas Juozas 633
Lungienė Nida 848
Lungys Antanas 1605
Luomonas Petras 1457

 

M

M. Sonata 1268
Maceikienė Salomėja 248
Maciekutė Marijona 137
Macijauskaitė Marijona 138
Macijauskas 770
Macijauskas A. 709, 766
Macijauskas V. 519
Macijauskienė (Jurėnaitė) Joana
584, 587
Macijauskienė Janina 979
Macijauskis 1467
Maciukaitė I. 86, 87
Maciūnas Mykolas 608
Maciūnas Stasys 608
Maciūnas Steponas 139
Mack M. 1126
Mackevičienė Irena 586, 589, 590,
592–594, 1215
Mackevičienė Onutė 371, 777
Mackevičius 121
Mackevičius A. 522
Mackevičius Adomas 127
Mackevičius Antanas 147
Mackevičius Jonas 127
Mackevičius Vytas 307
Mackevičiūtė J. 522
Mackonis Rapolas 1475
Mackus 902
Mačiekienė (Janonytė) Akvilė 342
Mačiekus Pranas 1012
Mačiekus Stasys 324
Mačiekus Venantas 4, 5, 8–11, 14,
16, 229, 862–864, 1152, 1312, 1531,
1598, 1605, 1606, 1674, 1680
Mačiekus Vytautas 335
Mačiekus Vladas 336
Mačiukas Marinas 635
Mačiuliai 695, 745
Mačiulienė (Gūraitė) Julijona 636,
693
Mačiulienė (Gurnikaitė) Barbora
638
Mačiulienė (Preidytė) Ona 693
Mačiulienė Birutė 737
Mačiulienė Domicelė 637, 699
Mačiulienė Marijona 660, 662,
698, 700
Mačiulienė Ona 668, 694
Mačiulienė V. 482, 487
Mačiulionis 338
Mačiulis 473, 649, 744, 763, 948,
1040, 1168
Mačiulis Adomas 638
Mačiulis Antanas 325, 335, 636,
640, 646, 663, 693–695, 697, 702,
704, 711
Mačiulis Bronislovas 650, 667, 672,
698, 699, 721, 737, 979
Mačiulis Gintaras 699
Mačiulis J. 522
Mačiulis Jonas 325, 693
Mačiulis Juozas 173, 633, 655, 656,
673, 698, 738, 739, 757, 766, 1191,
1210, 1221, 1405, 1412
Mačiulis Jurgis 633
Mačiulis Kazys 633
Mačiulis Laurynas 633
Mačiulis Martynas 638
Mačiulis Mykolas 633
Mačiulis P.-Antanas 659
Mačiulis Petras 1542, 1543
Mačiulis Pranas 633, 640, 648, 686,
688, 693, 695, 697, 704
Mačiulis R. 530
Mačiulis Rimvydas 696
MačiulIS Rokas 699
Mačiulis Stanislovas 1542, 1543
Mačiulis Steponas 143
Mačiulis Vikentijus 637
Mačiulis Vincentas 635, 640, 698,
699, 731
Mačiulis Vytautas 649, 697
Mačiulis-Maironis J. 372
Mačiulytė 790
Mačiulytė Aldona 697
Mačiulytė Augustė 699
Mačiulytė Daiva 696
Mačiulytė Danguolė 693, 695
Mačiulytė Emilija 693
Mačiulytė Marijona 638
Mačiulytė Milda 672, 698–700, 979
Mačiulytė Ona 638
Mačiulytė Paulina 699
Mačiulytė Regina 670, 698, 700
Mačiulytė Stasė 695, 696
Mačiulytė Veronika 638
Mačiulytė Viktorija 699
Mačiūnas Jonas 114
Mačiūnas Kasperas 114
Mačiūnas Matulis 114
Mačiūnas Valiulis 114
Mačiūnienė Kachna 114
Magyla Algimantas 1546
Maigys Mikalojus 131
Mainelis 887
Maineva Adomas 114
Maineva Jonas 114
Mainevai 131
Maironis 4, 401, 428, 453, 456,
860, 471, 486, 885, 1029, 1056, 1063,
1064, 1507, 1530
Majauskienė 833
Majeikienė Marijona 139
Majevskis 540
Makarova 816
Makauskas 783
Makauskas Ignotas 636
Makauskienė (Beregytė) Emilija
783
Maknys V. 425, 476, 477, 478,
483, 486
Makuška K. 94, 95
Makuškaitė 447
Makutėnas 1103
Makutėnas Juozas 323, 516
Makutėnas P. 346
Malachovas 991
Malalytė 667, 715
Malciai 283
Malcienė (Taliūtė) Bronė 563
Malcienė Bronė 563, 569, 575,
577
Malciūtė Agota 928
Maldkevičiūtė Margarita 139
Malinauskaitė Marija 991
Malininas A. 458
Malinovskis Juozapas 137
Malinovskis Mateušas 137, 140
Mališauskienė (Meilutytė) Gražina
9, 15, 862, 1365, 1598
Mališevskienė Motiejienė 109
Mališka Jonas 555
Malkevičius Stasys 1544
Manauskaitė Domicėlė 142
Marcijonai 788, 789, 924, 938, 939,
1157
Marcijonaitė Adelė 790
Marcijonaitė Aldona 939
Marcijonaitė Anelė 787, 788, 939,
940, 958
Marcijonaitė Audronė 599
Marcijonaitė Aurelija 791
Marcijonaitė Barbora 140, 142
Marcijonaitė Birutė 939
Marcijonaitė Danutė 268
Marcijonaitė Elžbieta 127
Marcijonaitė Emilija 958
Marcijonaitė Gailė 1199
Marcijonaitė Genutė 790
Marcijonaitė Jadvyga 778, 780,
788, 789
Marcijonaitė Janytė 790
Marcijonaitė Kotryna 128
Marcijonaitė Kristina 128, 137
Marcijonaitė M. 408
Marcijonaitė Margarita 140
Marcijonaitė Marijona 127, 144,
213
Marcijonaitė Norberta 784
Marcijonaitė Ona 127, 939
Marcijonaitė Regina 934, 945
Marcijonaitė Rozalija 139
Marcijonaitė Rūta 791
Marcijonaitė Stasė 784
Marcijonaitė Stefanija 790
Marcijonaitės 973
Marcijonas A. 552
Marcijonas Aleksas 938, 939, 940,
946
Marcijonas Antanas 193, 522, 523,
525, 788, 790, 791, 938, 939, 944,
1544, 1545
Marcijonas Baltramiejus 128
Marcijonas Benediktas 925, 926,
938, 939
Marcijonas Bronius 268
Marcijonas Jokūbas 139
Marcijonas Jonas 127, 788, 790
Marcijonas Juozapas 128
Marcijonas Jurgis 128, 788
Marcijonas Laurynas 128
Marcijonas Lionginas 778, 780,
788, 789
Marcijonas Marius 791
Marcijonas Matas 478, 480, 482,
485
Marcijonas Mateušas 139
Marcijonas Motiejus 128
Marcijonas Petras 6, 7, 12, 13, 355,
510, 511, 522, 778–780, 790, 791,
925, 926, 938, 939, 970, 966, 1545,
1598
Marcijonas Povilas 187, 811, 813
Marcijonas Pranas 778, 788–790,
794
Marcijonas Ramūnas 791
Marcijonas Rimantas 778
Marcijonas Simonas 127
Marcijonas Tomas 791
Marcijonas Vytautas 268
Marcijonas Vladas 938
Marcijonienė (Kaušakytė) Elena
1410, 1424
Marcijonienė (Vaitoškaitė) Elvyra
525, 1545
Marcijonienė Albina 945
Marcijonienė Antanina 939
Marcijonienė Bronė 813
Marcijonienė Elena 137
Marcijonienė Juzė 939, 945, 946
Marcijonienė Marcelė 790
Marcijonienė Marijona 778, 789–791
Marcijonienė Ona 140
Marcinkevičienė Ieva 140
Marcinkevičienė D. 1238
Marcinkevičius 548, 648, 704, 716
Marcinkevičius Justinas 593, 794,
849, 1489
Marcinkevičius Mykolas 140, 141,
257
Marcinkevičius Simonas 141
Marcinkevičiūtė Viktorija 140
Marčiauskienė (Čypaitė) Genovaitė
1545
Marganavičius Gintautas 371
Marganavičius Lukas 371
Marikonis Marcijonas 123
Markevičienė (Predkytė) Marė
1443
Markevičienė Akvilė 1217
Markevičienė Karolina 148
Markevičienė M. 796
Markevičienė Marė 1153, 1159,
1170, 1210, 1221
Markevičienė Margarita 142
Markevičienė Žaneta 1302, 1312,
1349
Markevičius Liudvikas 176
Markevičius Marius 751
Markevičius Mateušas 143
Markevičius Petras 336
Markevičius Pranas 1153, 1159,
1170
Markevičius Vitas 256
Markevičius Vytautas 751
Markevičiūtė Marijona 142
Markevičiūtė Ona 140
Markevičiūtė Vita 751, 806
Markulys Mykolas 966
Marmokas Antanas 963, 1191,
1405, 1421, 1431, 1433, 1434
Marmokienė Adelė 1417
Marozovas Ivanas 367
Maršakas Jonas 155
Maršakas Juozapas 155
Maršakienė Ona 155
Martinėlis Aloyzas 271, 272
Martinėlis R. 522
Martinonis Saulius 1396
Martusevičienė 451
Masalskiai 106, 110, 123
Masalskienė Jurgienė 112
Masalskis 957
Masalskis Andriejevičius Jurgis 116
Masalskis Ignotas Jokūbas 125,
397
Masalskis Jurgis 105, 106, 116
Masalskytė Rita 957
Masalskytė Roberta 957
Masiokaitė A. 560
Masionaitė Genė 978
Masiulis 306, 991, 1453
Masiulis Kazimieras 140, 162
Masiulis Mataušas 333
Masiulis Peliksas 294
Masiulytė Magdalena 139
Masiulytė Marijona 139, 140
Masteikienė Virginija 566–569, 573,
575, 577, 579, 580, 581, 601
Masteikis Evaldas 575
Matas Jonas 441
Mateika J. 306
Mateikienė Stanislova 1335, 1341
Matelienė (Kepalaitė) Limina 571
Matelionis Jonas 123
Matelionis Juozapas 181, 186,
399–402, 407–410, 412, 427, 471–473,
503, 553, 824, 882, 959, 1486, 1495,
1496
Matelionis Kazimieras 473
Matelis Kęstutis 849, 851
Maþeikienë Danutë 605
Matijošienė Juzefa 360
Matijošiūtė Elžbieta 138
Matiukai 150, 804
Matiukaitė Agota 137
Matiukaitė Anelė 699
Matiukaitė Barbora 144, 522
Matiukaitė D. 521
Matiukaitė Genovaitė 1073
Matiukaitė Juzė 938
Matiukaitė Kostė 699
Matiukaitė L. 1496
Matiukaitė Marija 699
Matiukaitė Ona 699, 955
Matiukaitė Rozalija 150
Matiukaitė Uršulė 699
Matiukaitė Vanda 804, 806
Matiukaitė Zita 916
Matiukas Alfonsas 782
Matiukas Algimantas 804, 1605
Matiukas Antanas 150, 151, 178,
264, 635, 804, 1102
Matiukas Česlovas 519
Matiukas Jokūbas 137, 139
Matiukas Jonas 294
Matiukas Juozapas 141, 150
Matiukas Kaziukas 699
Matiukas Konstantinas 150
Matiukas Lionginas 984
Matiukas Motiejus 141
Matiukas Petras 150, 236, 1545
Matiukas Romas 235, 236
Matiukas Stanislovas 150
Matiukas Stasys 236
Matiukas Tadeušas 633–635
Matiukas Vincas 699
Matiukas Vladas 984
Matiukienė 236
Matiukienė (Jurgelionytė) Elzė 956
Matiukienė (Matiukaitė) Ona 1398
Matiukienė (Raugaitė) Janina 585,
603
Matiukienė Alicija 1605
Matiukienė Barbora 150
Matiukienė Konstancija 804
Matiukienė Stasė 314, 328
Matiukienė V. 589
Matiukienė Vanda 1143, 1144,
1146, 1151
Matkevičius Simonas 137, 142
Matonytė I. 1568
Matukas Augustinas 1217
Matukas Juozas 633
Matulaitienė (Godliauskaitė) Cecilija
298, 302, 304, 308, 504, 505
Matulėnaitė Julijona 151
Matulėnas 987
Matulėnas Jonas 151
Matulėnas Jurgis 151
Matulėnienė Pranciška 151
Matulevičienė E. 272
Matulevičiūtė Veronika 751
Matuliauskas J. 77, 801
Matulienė (Bitinaitė) Adelė 930,
931
Matulionienė 477
Matulionis 902
Matulionis J. 461
Matulionis Napalys 179
Matulionis Povilas 421, 457, 458,
464, 465, 467
Matulis Jonas 1014, 1344
Matulis Lionginas 929
Matulka Alvydas 525
Matulka Antanas 179
Matulka Augustas 179
Matulka Ignas 179
Matulka Ignotas 141
Matulka Juozapas 141, 145
Matulkaitė Marijona 141
Matulkaitė Regina 179
Matulkienė Emilija 179
Matulkienė Ona 144
Matuszkiewicz W. 66, 74
Matuzas Mateušas 130
Matuzas Mykolas 143
Matuzoniai 283
Matuzonis J. 306
Mazurevičiūtė Janina 756
Mažeika Antanas 140
Mažeikaitė Ona 142
Mažeikaitė Regina 984
Mažeikaitė Stasė 984
Mažeikaitė Valė 532
Mažeikaitė Žiedė 786
Mažeikaitė Žydrė 786
Mažeikiai 814, 840, 854, 855
Mažeikienė (Kubiliūtė) Bronė 794
Mažeikienė (Tumonytė) Danutė 7,
13, 608, 669, 672, 1545, 1598
Mažeikienė Albina 854, 856
Mažeikienė Ona 1183, 1191, 1273,
1279
Mažeikienė Violeta 371
Mažeikis Alfonsas 813
Mažeikis Antanas 809, 984
Mažeikis Baltralomiejus 142
Mažeikis Benediktas 667, 758, 984
Mažeikis Deimantas 371, 786
Mažeikis Jeronimas 984
Mažeikis Jonas 139, 192, 371, 786,
792, 794, 854, 854, 856, 963, 1546
Mažeikis Juozas 811
Mažeikis Jurgis 144
Mažeikis Kazimieras 854, 856
Mažeikis Laurynas 139, 142
Mažeikis Narcizas 984
Mažeikis Petras 811
Mažeikis Rimvydas 524, 672, 786
Mažeikis Stanislovas 963
Mažeikis Vytautas 782, 786, 794
Mažeikytė Aldona 854
Mažeikytė B. 523
Mažeikytė Elvyra 854
Mažeikytė Emilija 192
Mažeikytė Kristina 142
Mažeikytė Renata 525
Mažeikytė Sigita 984
Mažeikytė Valė 505, 507, 532
Mažeikytė Vanda 854
Maželis Juozas 1546
Mažiulis Vytautas 1352, 1358
Mažylienė (Giriūnaitė) Daiva 829
Mažylis P. 820
Mažylytė Amelija 1546
Mažliokienė (Bitinaitė) Stasė 927
Mažonis 440
Mažukėlienė Regina 1063
Mažulianienė Hana 115
Mažulianienė Jegnieška 115
Mažulianis Baltramiejus 115
Mažulianis Jonas 115
Mažulianis Motiejus 115
Mažulianis Steponas 115
Mažulianis Šimka 115
Mažuolis Balys 1102
Mažvydas Martynas 4, 457, 755,
860, 1104, 1474, 1506, 1674
Mečys S. 1530
Medeška 103
Medineckas Zigmas 1546
Medišauskienė Zita 4, 860
Medutis 103
Medžiaušienė-Venciuvienė Auksė
1073
Medžiaušius Algimantas 1073

Medžiaušius Andrius 1073
Meilus Alfonsas 368
Meilus Algirdas 1605
Meilus Elmantas 90, 98, 107, 110,
121, 126
Meilus Juozas 531, 649, 947
Meilus Stanislovas 495, 496, 1461
Meilutė Giedrė 1461
Meilutė Janina 507, 509
Meilutė Konstancija 650, 716
Meilutytė Gražina 1361, 1366–1368,
1376, 1378, 1380, 1382, 1386, 1388,
1393, 1397, 1399, 1403, 1405–1415,
1417–1422, 1425–1427, 1429–1434
Meiluvienė Bronislava 1461
Mekuškaitė Elena 422, 451, 478,
482, 539
Melentjevas 290
Melešytė M. 21
Mėlinis Petras 294
Meliūnas 1102
Melnikaitė Kotryna 141
Melnikaitė M. 243
Memėnaitė Bronė 682
Memėnas Kazimieras 1191, 1300
Memėnienė Marija 1183
Memėnienė Marijona 1191, 1221
Merkelis Aleksandras 421, 1480
Merkienė A. 423
Merkienė Irena Regina 4, 860
Merkys A. 1101, 1030
Meškaitė Barbora 137
Meškaitė Pelagėja 152
Meškauskaitė E. 1467
Meškela Alfonsas 331, 1090
Meškelė Albertas 1418
Meškelienė Marijona 1418
Meškis Jonas 133, 152
Meškis Justinas 152
Meškis Simonas 133
Meškis Symonas 1357
Meškoniai 962
Mėžaras 441
Micas L. 21
Michelbertas M. 86, 87
Michelevičienė (Jakubonytė) G. 226
Mickevičienė Aldona 360
Mickevičienė Vanda 453
Mickevičius (Smetona) Antanas
Tomas 1070, 1071
Mickevičius A. 1489
Mickevičius Algirdas 360
Mickevičius Antanas 797
Mickevičius Juozas 269, 360
Mickevičiūtė Irena 1071
Mickevičiūtė K. 592, 593
Mickis Rimantas 370, 597, 598
Mickys R. 526
Mickutis 949
Mickutis Remigijus 587
Mickuvienė-Vėtienė Paulina 956
Mičiulienė Violeta 849, 851
Mičiūnas Adomas 113
Mičiūnas Janelis 113
Mičiūnas Juozapas 113
Mičiūnas Marekas 113
Mičiūnas Martynas 113
Mičiūnas Stanislovas 113
Mičiūnas Urbonas 113
Mičiūnienė Jadvyga 113
Mičiurinas 740
Mičun 118
Mieliauskienė Marija 9, 16, 863,
1598
Mieliūnaitė Apolonija 140
Mieliūnas Vytautas 683
Miežinis M. 1338
Miežis Juozas 294
Migutis Mikalojus 120
Mikalaičiūnienė 217
Mikalajūnas Kasparas 608
Mikalajūnas Kasperas 113
Mikalajūnas Kristupas 113
Mikalajūnas Motiejus 113
Mikalajūnas Simukas 113
Mikalajūnas Urbonas 113
Mikalajūnienė Bakša 113
Mikalauskaitė Morta 139
Mikalauskaitė Ona 782
Mikalauskaitė V. 520
Mikalauskaitė Zinaida 168
Mikalauskas 951
Mikalauskas Aloyzas 168
Mikalauskas Juozas 554, 555
Mikalauskas Rapolas 168
Mikalauskas Stasys 1210, 1432,
1434
Mikalauskienė (Skrebaitė) Ksaverija
1415
Mikalauskienė (Zizaitė) Bronė 912
Mikalauskienė Emilija 168
Mikalauskienė Ona 1217
Mikalauskienė Virginija 7, 13, 371,
411, 526, 861, 865, 1552, 1553, 1598
Mikaleičienė 140
Mikalkėnaitė S. 522
Mikalkėnaitė V. 522
Mikalkėnienė J. 812
Mikalkevičius Albinas 702
Mikalkevičius Alvydas 702
Mikalkevičius Paulius 702
Mikalkevičius Ramūnas 702
Mikalkevičiūtė Daiva 702
Mikalkevičiūtė J. 595
Mikalkevičiūtė Liuda 702
Mikalkienė Joana 1151
Mikelis Juozapas 154
Mikelis Petras 154
Mikelytė Pranciška 154
Mikėnaitė Bronė 215
Mikėnaitė Janina 215
Mikėnaitė Lina 215
Mikėnaitė Marija 215
Mikėnaitė Z. 521
Mikėnas Danukas 215
Mikėnas G. 520
Mikėnas Juozas 215, 228
Mikėnas Kęstutis 217
Mikėnas Lionginas 215, 217
Mikėnas Vladas 215
Mikėnienė Ona 215, 217
Mikėnienė Vanda 217
Miklevičius 1006
Mikolaitis Aloyzas 360, 592
Mikolaitis Antanas 1431
Mikolaitis Jonas 340
Mikolaitytė 325
Mikolajevičienė Marina 114
Mikolajevičius Jokūbas 114
Mikolajevičius Petras 114
Mikolajevičius Povilas 114
Mikoliūnas 716
Mikšienė Marijona 333
Mikšys Ignas 165
Mikšys Jonas 165, 1191
Mikšytė Bronė 935
Mikšytė Ieva 139
Mikšytė Regina 877
Mikšytė Stasė 934, 1180
Mikuckienė L. 526
Mikuckis 1117, 1130
Mikučionis Kęstutis 737
Mikulčius S. 529
Mikulėnaitė Genė 268, 1198
Mikulėnaitė Pranciška 150
Mikulėnas 565, 680, 801
Mikulėnas Jonas 557, 558
Mikulėnas Juozapas 150
Mikulėnas Mykolas 150
Mikulėnas Petras 233, 956
Mikulėnas Stanislovas 150
Mikulėnas Vytautas 956
Mikulėnienė Karolina 1183, 1191
Mikulienė (Gratkauskaitė) Irena
1547
Mikulionis S. 105
Mikulis Jonas 708, 984
Mikulis Rimantas 523, 984
Mikutis Jonas 178
Milakna Vincentas 141
Milaknienė Asta 667
Milaknienė R. 1526
Milaknis 988
Milašiūnas Baltramiejus 114
Milašiūnas Janiukas 114
Milašiūnas Jonas 114
Milašiūnas Kasperas 114
Milašiūnas Mikalojus 114
Milašiūnas Pocius 114
Milašiūnienė Jetė 114
Milašiūnienė Nastasija 114
Mileikaitė E. 517
Mileras 968
Mileronka Justinas 294
Miliuvienė M. 1140
Miller R. 1559, 1564
Milnas A. 593
Miltinis J. 837
Milva Polia 817, 818
Mindaugas (karalius) 2, 99, 102,
109, 858, 1502, 1536, 1680
Miniotienė Eugenija 1069
Miorka Gustavas 414, 416
Mironaitė Palmyra 836
Mironas 953
Mironas Vladas 1011
Misevičius Mykolas 180, 185,
346, 347, 351, 492, 543–548, 553,
555–578, 951, 934, 935, 951
Misiūnai 897
Misiūnaitė Antanina 153
Misiūnaitė Barbora 155
Misiūnaitė Domicėlė 154
Misiūnaitė Elžbieta 141
Misiūnaitė Genė 897, 900
Misiūnaitė Genovaitė 732
Misiūnaitė Ieva 154
Misiūnaitė Kristina 154
Misiūnaitė Marijona 137, 140, 143,
153
Misiūnaitė Ona 8, 14, 153, 862,
1275, 1599
Misiūnaitė Stefa 900
Misiūnaitė Uršulė 153
Misiūnaitė Viktorija 153
Misiūnas Adomas 137, 140, 154
Misiūnas Albinas 898
Misiūnas Alfonsas 342, 356, 900
Misiūnas Aloyzas 915, 916
Misiūnas Antanas 895, 900
Misiūnas Boleslovas 915
Misiūnas Bronius 1190, 1205
Misiūnas Dominykas 153, 154
Misiūnas Henrikas 894, 915
Misiūnas Jonas 153, 154, 913, 1101
Misiūnas Juozapas 153, 154
Misiūnas Justinas 155
Misiūnas Kazimieras 153–155, 909,
1197
Misiūnas Kipras 482
Misiūnas Ladisius 894, 896, 899
Misiūnas Mateušas 137, 140, 141
Misiūnas Petras 154
Misiūnas Rimantas 907
Misiūnas Stanislovas 155
Misiūnas Stasys 529
Misiūnas Valentinas 173–175, 405,
513, 908, 909, 914–916, 1197, 1202,
1214, 1217
Misiūnienė A. 895
Misiūnienė Adelė 1191, 1274, 1279
Misiūnienė Adeliutė 896, 915
Misiūnienė Akvilė 901, 918
Misiūnienė Albina 894
Misiūnienė Aleksandra 1197
Misiūnienė Barbora 155
Misiūnienė Darata 153
Misiūnienė Elena 138
Misiūnienė Elžbieta 153, 154
Misiūnienė Marijona 154
Misiūnienė Pranė 1274
Misiūnienė Teresė 154
Misiūno Antanas 886
Misius Kazys 4, 6, 12, 309, 379,
396, 397, 431, 860, 1598
Miškinienė Janina 584
Miškinienė Ona 172
Miškinis Antanas 105, 584, 698
Miškinis Juozas 306, 503, 504, 531,
532, 541
Miškinis Pranas 172
Miškinytė Cecilija 138
Mitaitė Donata 8, 14, 862, 1211,
1599
Mitkinas 1570
Mitras 103
Mydlevskis 1470
Mykolaitė Elžbieta 142
Mykolaitis 355
Mykolaitis Antanas 1217, 1273,
1279
Mykolaitis Izidorius 141
Mykolaitytė Viktorija 146
Mykoliūnas 648, 704
Mylytė Amelija 1546
Mocartas 1064
Mociūnaitė Alfreda 705
Mociūnaitė Anelė 707
Mociūnaitė Danutė 701
Mociūnaitė Elvyra 703, 705
Mociūnaitė Elvyra 705
Mociūnaitė Emilija 706
Mociūnaitė Genovaitė 705
Mociūnaitė Janė 706
Mociūnaitė Julijona 706
Mociūnaitė Jūratė 701, 777
Mociūnaitė Karolina 707
Mociūnaitė Konstancija 636, 637,
707
Mociūnaitė Laura 767
Mociūnaitė Lina 708
Mociūnaitė Marijona 706
Mociūnaitė Monika 767
Mociūnaitė Ona 702
Mociūnaitė Rima 589, 707, 767
Mociūnaitė Stasė 706, 728
Mociūnaitė Vanda 706
Mociūnaitė Veronika 706
Mociūnaitė Viktė 697
Mociūnaitė Vilma 708
Mociūnas 635, 645, 693, 761
Mociūnas Albinas 658, 697, 701
Mociūnas Alfonsas 331, 707,
Mociūnas Algirdas 767
Mociūnas Antanas 638, 649, 677,
706, 707
Mociūnas Bronius 707
Mociūnas Eugenijus 767
Mociūnas Jonas 667, 701, 706, 707
Mociūnas Juozas 640, 705, 716,
766
Mociūnas Karolis 767
Mociūnas Kazimieras 637, 638
Mociūnas Kazys 707
Mociūnas Laimutis 707
Mociūnas Lionius 701
Mociūnas Marcelinas 640, 702,
708, 738
Mociūnas Matas 633
Mociūnas Napalys 657, 658, 687,
702, 703, 769, 777, 1155, 1162,
1166–1168, 1170
Mociūnas P. 659, 759, 1322
Mociūnas Petras 638, 664, 665,
706, 707, 734, 735, 767
Mociūnas Povilas 658, 665, 667,
670, 705, 706, 734, 764, 777
Mociūnas Pranas 333, 638, 701,
706, 717, 718
Mociūnas Rapolas 658, 701
Mociūnas Rimantas 667, 767, 777
Mociūnas S. 589
Mociūnas Stepas 640, 691, 702
Mociūnas Svaigedas 767
Mociūnas Vidas 707
Mociūnas Vikentijus 637
Mociūnas Vincas 633, 634, 640,
701, 727, 743
Mociūnas Vladas 702
Mociūnienė (Balaišytė) Juozapota
637
Mociūnienė (Baronaitė) Veronika
638
Mociūnienė (Černiūtė) Regina 708
Mociūnienė (Petrylaitė) Birutė 705
Mociūnienė Adelė 590, 592
Mociūnienė Aldona 767
Mociūnienė Birutė 706, 1322, 1335,
1341
Mociūnienė Bronė 703
Mociūnienė Elena 707
Mociūnienė Emilija 638, 693
Mociūnienė Julijona 638
Mociūnienė Petronėlė 637
Mociūnienė Rozalija 702
Mociūnienė Teklė 706
Mociūnienė Veronika 638
Mociūnienė Violeta 767
Mociūnienė Zosė 705
Mockus 959
Mockus Almeras 689
Mockus Kazimieras 329, 375, 402,
410, 427, 428, 471, 1486
Mockutė Anelė 747
Mockutė D. 529
Mockutė Zofija 857
Močiekus 902
Močiekus Leonas 1210, 1367, 1422,
1430, 1434
Močiekutė Janina 572
Moicyka Kazimieras 139
Molčanovas 241
Molytė Marė 1217
Monge G. 460
Monkevičienė N. 517
Monkevičienė Norberta 511
Moravskienė (Buchoveckytė) Agota
474
Moravskis Mikalojus 474
Morikonis 475
Morikonis Ignotas 633
Morikonis Martynas 633
Morkūnaitė Aldona 565
Morkūnas Eligijus Juvencijus 8, 14,
861, 1104, 1105, 1114, 1115, 1592,
1599
Morkūnas Kazys 1303, 1312, 1324,
1349, 1355
Morkūnas Valentinas 526, 1099,
1103
Morkūnienė Irena 525
Morkūnienė Jūratė 1103
Morkuškis Jonas 294
Mosiūnaitė Anastazija 638
Mosiūnas Jonas 638
Motiejūnaitė Irena 683
Motiejūnaitė Jurga 4, 860
Motiejūnas Antanas 968
Motiejūnas Antanas 968
Motiejūnas Juzefas 633
Motiejūnienė Jūratė 1210
Motiukaitė Aldona 679
Motiukaitė Anelė 766
Motiukaitė Elena 665
Motiukaitė Elvyra 708
Motiukaitė Janina 767
Motiukaitė Liuda 691, 708
Motiukaitė Teresė 638
Motiukas 949
Motiukas Aleksandras 689
Motiukas Ignotas 635, 640, 691,
708, 723
Motiukas Juozas 633
Motiukas Petras 679, 708
Motiukas Romas 637, 708, 743
Motiukas Stasys 743
Motiukienė Anastazija 725
Motkienė 948
Mula Jonas 1283, 1393, 1418
Mülenbachas K. 1327, 1333, 1334,
1340, 1352, 1358
Mulienė (Tūbelytė) Viktorija 481,
487
Mulvinaitė Monika 803, 1303
Mulvinaitė Stasė 504, 507, 527,
528, 803
Mulvinas A. 527
Mulvinas Alfonsas 803
Mulvinas Antanas 504, 505, 507,
803
Mulvinas Juozas 803
Mulvinas Pranas 803
Mulvinas Steponas 803
Mulvinienė 560
Mulvinienė Elena 589, 592, 593,
808
Mulvinienė Ona 803
Mulvinienė Zofija 264, 272, 599,
600, 1258, 1259, 1268
Muralienė V. 595
Muralis Juozas 975
Murašova K. 574, 577
Murauskaitė Benedikta 138
Murauskaitė Ilona 1497, 1498
Murauskas Juozapas 138
Muravjovas M. 282, 660
Murla Baltramiejus 152
Murla Mykolas 152
Murniekas J. 1030
Murolytė Edita 589
Murolytė Svajūnė 589
Musteikis Jonas 1109, 1110
Musteikis Vytautas 577
Muščianienė Katryna 113
Muščianis Grigas 113
Muščianis Laurynas 113

 

N

Nabagaitė Elžbieta 127
Nabagaitė Kotryna 144
Nabagaitė Ona 127
Nabagas Motiejus 127
Nabagas Simonas 127
Nabagas Stanislovas 127
Nagelienė Marijona 142
Nagrockis G. 523
Nagurka 635, 649, 716
Nagurka Antanas 650, 665, 667,
669, 672, 673, 681, 700, 708, 709,
711
Nagurka Petras 225
Nagurkai 950
Nagurkaitė Elena 730
Nagurkaitė Vijolė 709, 736
Nagurkienė (Čypaitė) Danutė 956
Nagurkienė Anelė 673, 711, 777
Nagurkos 709, 710, 711
Naitas E. 593
Nakaitė Birutė 176
Nakaitė Jolita 599
Nakaitė Laima 94, 95
Nakaitė Teresė 966
Nakaitė Vanda 176
Nakaitė-Vaitkunskienė Laima 79
Nakas Antanas 176
Nakas Jonas 172, 183
Nakas Linas 577
Nakas Vilmantas 577
Nakčerienė Marijona 169, 181, 183,
189, 198, 577, 964, 965
Nakčeris Bronius 183
Nakienė I. 595
Nakienė Veronika 176
Nakienė Viktorija 567
Naktinienė G. 1349, 1355
Nakučiai 649, 650, 710, 745, 761,
763
Nakutienė (Vilimaitė) Ona 637
Nakutienė Anelė 637
Nakutienė Domicėlė 708, 709
Nakutienė Liuda 1221
Nakutis 340, 716
Nakutis Baltramiejus 633, 638
Nakutis Boleslovas 811
Nakutis Jonas 811
Nakutis Juozas 633, 637, 638, 708
Nakutis Kazimieras 633, 635
Nakutis N. 979
Nakutis P. 655
Nakutis Petras 811
Nakutis Pranas 638, 646, 708, 709,
728, 729, 811, 813
Nakutis Rimantas 811, 813
Nakutis Vikentijus 638
Nakutis Vincentas 633
Nakutytė Juozapota 637
Nakutytė Karolina 638
Nalivaika 949
Nanienė Liucija 1218
Napoleonas III 475
Narbutai 208, 958
Narbutaitė Joana 139
Narbutaitė Jolanta 768
Narbutaitė Jurgita 768
Narbutanienė Barbora 113
Narbutanienė Jadvyga 112
Narbutanienė Lucija 112
Narbutanienė Paliulia 113
Narbutanis Bagdonas 113, 119
Narbutanis Janikas 113
Narbutanis Jonas 112, 119
Narbutanis Laurynas 113
Narbutanis Martynas 113
Narbutanis Mikalojus 112, 119
Narbutanis Petras 113, 119
Narbutanis Stanislovas 112
Narbutanis Steponas 113
Narbutanis Tumas 113, 952, 962
Narbutas 129, 443
Narbutas Baltramiejus 129
Narbutas Jurgis 129
Narbutas Laurynas 129
Narbutas Mateušas 129
Narbutas Modestas 677
Narbutas Petras 768, 1288
Narbutas Stanislovas 129
Narbutas T. 100
Narbutienė (Vilytė) Meilutė 777
Narbutienė (Visotinaitė) Lina 677
Narbutienė Marijona 137
Narbutienė Uršulė 1361, 1389
Narbutonis 118
Nareckienė Alė 765
Nareckienė Reda 765
Nareckis Albertas 765
Nareckis Eimantas 765
Nareckis Majus 765
Nareckis Simas 765
Nareckis Žilvinas 765
Narkevičius A. 1043
Narkevičius Antanas 137
Narkevičius Fabijonas 404
Narkevičius Simonas 137
Naruševičius Jokūbas 139
Narutis Algis 1605, 1606
Našlėnaitė Zosė 705
Natkevičaitė-Ivanauskienė M. 74,
66, 1349, 1355
Naujalis J. 1483, 1538
Naujikaitė Ona 505, 507, 527
Naujikas Bronius 226, 228
Naujikas Jonas 608
Naujikas Marijus 721
Naujikas Petras 171
Naujikas Povilas 966
Naujikas Rolandas 721
Naujokaitienė Felicija 171, 186,
192, 280, 293, 308, 500, 505, 1030
Naujokaitienė-Skipskienė Ona 532
Navickaitė A. 1312
Navickaitė Marija 557
Navickas Antanas 139, 143
Navickas Benediktas 138, 144
Navickas Juozapas 138
Navickas Kazimieras 137
Navickas Laurynas 145
Navidomskienė (Šukytė) Elena 956
Navierienė Albina 690
Navikaitė Kotryna 138
Navikaitė Nijolė 9, 15, 862, 1363,
1369, 1379, 1394, 1398, 1405, 1412,
1413, 1419, 1424, 1427–1429, 1599
Navikas Petras 114
Navikas Baltramiejus 157
Navikas Jonas 114
Navikas Steponas 114
Navikienė Aliula 114
Navolis Zigmantas Ambroziejus
142
Navulis 744, 1505
Neal A. 1558
Neidzenavičiūtė Aldona 1406,
1408, 1414, 1419, 1420
Nejelovaitė Elena 1453
Nejelovas Konstantinas 1453
Nejelovas Nikolajus 991, 1453
Nekrasovas 1495
Nekrošiūtė V. 1393, 1394, 1403,
1404, 1417, 1425, 1430, 1433
Nemeikšis Antanas 1605
Nėnienė Inga 8, 14, 861, 1140,
1592, 1599
Neniškaitė Genovaitė 834
Neniškaitė Gintarė 838, 839
Neniškaitė Gita 838
Neniškaitė Karolina 830
Neniškaitė Kristina 839
Neniškaitė Margarita 839
Neniškaitė Raminta 838, 839
Neniškaitė Ramunė 839
Neniškaitė Rasa 838
Neniškaitė Stasė 978, 979
Neniškaitė Vitalija 838, 839
Neniškaitė Vlada 834
Neniškiai 341, 447, 478, 833, 834,
841, 882, 1027, 1037, 1038, 1043,
1048, 1064, 1495, 1505, 1508

Neniškienė 482, 999, 1057
Neniškienė (Čėčytė) Adelė 840,
1029, 1031, 1495
Neniškienė (Vainauskaitė) Marija
1037
Neniškienė Adelė 841
Neniškienė Bronė 1217, 1291,
1292
Neniškienė Danutė 1078
Neniškienė Domicėlė 482
Neniškienė Genovaitė 837–839
Neniškienė Ieva 1045–1047
Neniškienė Jadvyga 1063
Neniškienė Janina 190
Neniškienė Jolita 589
Neniškienė Jurgita 1078
Neniškienė Juzefa 190
Neniškienė Karolina 1034, 1035,
1074, 1076, 1077
Neniškienė Kazimiera 1036
Neniškienė Konstancija 1075
Neniškienė Liuda 172, 1221
Neniškienė Marija 195, 1036–1038,
1042–1044, 1046, 1047, 1056, 1058,
1062–1064
Neniškienė Rūsna 843
Neniškienė Stefa 1048
Neniškienė Veronika 1191
Neniškienė Zofija 188, 834
Neniškis 334, 534, 649, 745, 865,
931, 949
Neniškis Aleksiejus 447
Neniškis Algimantas 342, 589,
838–841, 1027, 1037, 1044, 1053,
1057, 1058, 1071
Neniškis Antanas 342, 482, 1027,
1034
Neniškis Arvydas 839
Neniškis Audrius 838
Neniškis Balys 775
Neniškis Edgaras 843
Neniškis Edvardas 843
Neniškis Gintaras 1078
Neniškis Ignotas 447, 478, 482,
487, 1027, 1028, 1034, 1035
Neniškis Jonas 142, 190, 195, 324,
326, 329, 333, 336, 346, 350, 447,
478, 482, 1019, 1020, 1026–1030,
1033, 1036–1040, 1048–1058, 1062,
1063, 1547
Neniškis Julius 839
Neniškis Juozas 814, 832, 833,
839–841, 984, 1034, 1073, 1074
Neniškis Kazimieras 141, 447, 478,
479, 482, 872, 1027, 1028, 1034–
1039, 1042, 1044, 1071, 1073, 1074,
1221, 1547
Neniškis Kristupas 1078
Neniškis Marcelinas 323, 324, 329,
332, 335, 336, 338, 341, 497, 531,
950, 1027, 1128–1131, 1133, 1034,
1125, 1139, 1139, 1493, 1494, 1496,
1519, 1547
Neniškis Matas 633
Neniškis Paulius 843
Neniškis Petras 494, 502, 833, 834,
838, 845, 947, 1073, 1074, 1080,
1081, 1547
Neniškis Povilas 814, 834, 840,
841, 844
Neniškis Pranas 195, 331, 346, 347,
351, 1031, 1033, 1035, 1043–1046,
1053, 1057, 1058, 1063
Neniškis Rapolas 1078
Neniškis Remigijus 838, 839
Neniškis Rimvydas 1075, 1078
Neniškis Romas 172
Neniškis Saulius 838
Neniškis Stasys 172
Neniškis Steponas 188, 834, 835,
838, 839, 841, 845
Neniškis Tadas 633
Neniškis Vaidas 843
Neniškis Vilimas 447
Neniškis Visvaldas 1036
Neniškis Vytautas 834, 838, 845,
1053, 1073–1077
Neniškis-Šulc Kristina Giedrė 1080
Neniškytė Anastasija 832
Neniškytė Birutė 999
Neniškytė Bronė 1032, 1055
Neniškytė Danutė 999, 1075
Neniškytė Elena 525, 1034, 1035
Neniškytė Gabija 1036
Neniškytė Genovaitė 188, 836, 837
Neniškytė Ieva 1045–1047
Neniškytė Irena 1047, 1050
Neniškytė J. 523
Neniškytė Jadvyga 1035, 1042,
1044, 1056
Neniškytė Janina Marija 332, 341,
1043, 1044, 1046, 1047, 1050, 1053,
1057
Neniškytė Karolina 1034
Neniškytė Kazimiera 1034
Neniškytė Konstancija 1034, 1075
Neniškytė Liucija Veronika 342,
1028, 1033, 1494
Neniškytė Marcelė 832
Neniškytė Marcelina 482
Neniškytė Marė 730
Neniškytė Marija 1047
Neniškytė Martyna 843
Neniškytė Ona 1034
Neniškytė Stasė 984
Neniškytė Stefanija 1034
Neniškytė Teofilija 1032
Neniškytė Vanda 1043, 1044, 1057
Neniškytė Vitalija 1079
Neniškytė-Krevnevičienė Marija
1048, 1547
Neniškytė-Lyvens Janina 8, 14,
861, 1027, 1037, 1048, 1049, 1547,
1599, 1605
Neniškytė-Smetonienė Jadvyga
1063
Nėris Salomėja 248, 593, 882
Netiška 103
Neumantas 103
Nevedomska Ona 142
Neverdauskienė (Čeplinskienė,
Bitinaitė) Donata 932
Nevierai 649
Nevierienė Albina 649, 655, 665
Nevieris Petras 649
Nevieriūtė Laima 649
Nezabitauskas A. 77
Niemi Augustas Robertas 465,
1372
Nikalajus I 273
Nikalojus II 312
Nikonovas Borisas 1605
Nikonovas J. 367
Nikovienė Elena 1605
Nilas Mikalojus 991
Niutonas Izaokas 75
Nižinska Ona 137
Nižinskaitė Domicėlė 137
Nižinskas Motiejus 137
Nydermanas M. 1345, 1346, 1348,
1352, 1393
Noreika L. 1468
Noreikaitė Elžbieta 142
Noreikevičiai 503
Noreikevičienė Aldona 185
Noreikevičienė Elena 503, 531
Noreikevičius Juozas 185, 503, 531
Noreikevičiūtė Vida 185
Norkaičiai 1054
Norkaitienė 1054
Norvaišas Mykolas 112
Norvaišas Motiejus 112, 119
Norvaišienė Kača 112
Novickas Dominykas 139
Novickas Juozapas 139
Novickas Motiejus 139, 141
Numgaudas 242

 

O

Obelevičiai 745, 968
Obelevičius 713, 963
Obelevičiūtė Viktorija 549, 556
Obelinskaitė Inga 750
Obelinskas Egdūnas 750
Obelinskas Vladas 750
Obelinskienė (Tijūšaitė) Elvyra 777
Obolevičiūtė Viktorija 1326, 1332
Obrikaitė D. 519
Okaitė Marijona 139
Okolinskis Laurynas 144
Okseika 103
Olechnovičius Jonas 123, 475
Olechnovna Krivcovna Hana 116
Olechnovna Krivcovna Marina 112,
116
Olkinai 882, 1493–1495

Olkinaitė Grunia 1495, 1498
Olkinaitė Matilda (Madlė) 882,
947, 1494–1499, 1547
Olkinaitė Mika 1494, 1495
Olkinaitės 1495
Olkinas 473, 882, 948
Olkinas Ilja 498, 1500
Olkinas Neumanas 9, 863,
1493–1496, 1498–1500
Olkinienė Asna 882, 1493
Olšauskas A. 1450, 1451
Orintaitė-Janutienė P. 1457
Oškinienė Vaida 371, 597
Ovčarnikas Aleksandras 294
Ovidijus 1497
Oziallas Vladyslavas 294
Ozolas Romualdas 1674

 

P

Paberžienė Aldona 571, 573
Paberžytė R. 523
Pacas Jonas 131
Pacevičienė (Neniškytė) Janina M.
333, 342, 1050–1052, 1055, 1060
Pacevičienė Lyna 1051
Pacevičius 1072
Pacevičius Algis 1051
Pacevičius Stasys 1050, 1054, 1055
Pacevičiūtė Aleksandra 1054
Pacevičiūtė Danutė 1050
Pacevičiūtė Gražina 1051
Pacevičiūtė Viktorija 1051
Pagirienė (Stukaitė) Elvyra 777
Pagirienė Daiva 737
Pagirienė Elvyra 737
Pagirienė Veronika 737
Pagirys Gustas 737
Pagirys Oskaras 737
Pagirys Petras 737
Pagirys Ramūnas 737
Pagirys Rimantas 737
Pagirys Saulius 737
Pagirytė Olizija 737
Pagirytė Saulena 737
Pakalniškis V. 1370
Paknys Augustinas 128
Paknys Baltramiejus 127
Paknys Jonas 128
Paknytė Cecilija 128
Paknytė Kotryna 128
Paknytė Kristina 128
Paknytė Marijona 127
Paknytė Ona 127
Paknytė Zofija 128
Pakštai 1521
Pakštaitė R. 522
Pakštas Aloyzas 509, 516–518,
526, 565
Pakštas R. 522
Pakštienė (Šukytė) Stasė 959
Pakštienė Jadvyga 589, 590, 593,
594
Pakulis 1504
Palavinskas Eugenijus 723
Palavinskienė (Vizbaraitė) Albina
808
Palavinskienė Ona 585, 592, 1316,
1317
Paleckis J. 700
Palikevičiai 799
Palikevičienė Elena 797–800
Palikevičienė Liucija 800
Palikevičienė Regina 800
Palikevičius Antanas 797, 798,
800, 807
Palikevičius Augis 800
Palikevičius Gintautas 800
Palikevičius Jeronimas 800
Palikevičius Linas 800
Palikevičius Pranas 7, 13, 795,
1546, 1599
Palikevičius Vladas 800
Palikevičiūtė Daiva 800
Palikevičiūtė Jurgita 800
Palikevičiūtė Miglė 800
Palikevičiūtė Rimutė 800
Palikevičiūtė Stefa 800
Palionienė 963
Palionis 1006
Paliulionis 449, 452
Paliulionis Mečislovas 399, 424,
426
Paltarokas Kazimieras 410, 412,
935, 1037, 1063, 1064
Paltinienė Nelė 710
Panavas Antanas 243
Papaurėliai 268, 987
Papaurėlienė 990, 998
Papaurėlienė Juozapota 150
Papaurėlienė Marijona 150
Papaurėlienė Ona 150, 151
Papaurėlienė Rozalija 150
Papaurėlienė Vida 1526
Papaurėlis 990
Papaurėlis Andriejus 1357
Papaurėlis Antanas 220
Papaurėlis Donatas 5, 6, 8, 11, 12,
15, 159, 261, 862, 1356, 1357, 1599,
1605
Papaurėlis E. 525
Papaurėlis Jonas 133, 150, 1356,
1357
Papaurėlis Juozapas 150,
Papaurelis Juozas 220, 1357
Papaurėlis Jurgis 133, 1357
Papaurelis Kazimieras 150, 159,
1357
Papaurėlis Mataušas 191, 220
Papaurėlis Mykolas 150
Papaurelis Nerijus 1357
Papaurelis Osvaldas 1357
Papaurėlis Petras 150
Papaurelis Pranas 1357
Papaurėlis Stanislovas 150, 159
Papaurėlis V. 272
Papaurėliūtė Anelija 220
Papaurėliūtė Zofija 220
Papaurėlytė Anelija 220, 1461
Papaurėlytė D. 522
Papaurėlytė Danutė 220
Papaurėlytė Elžbieta 150
Papaurelytė Emilija 1351
Papaurelytė Gustė Nerija 1357
Papaurelytė Ina 1357
Papaurėlytė Julijona 150
Papaurelytė Paulė 1357
Papaurėlytė Uršulė 150
Papaurėlytė Viktorija 150
Papaurėtytė Zofija 220
Papinigys 365
Papovaitė Aksinija 573
Papušienė Vanda 803
Papušis Jonas 803
Papušys Kazys 804
Parafjanavičius 123
Paramaitė Agota 137
Paramaitė Kotryna 141
Paramas Jonas 141
Parfianovičienė Kosakauskytė Teresė
121
Parfianovičius 125
Parfianovičius Juozapas 121, 123,
397
Parfianovičius Justinas 123, 126,
381, 475
Parfianovičius Juzefas 475
Parfionavičiūtė-Stravinskienė Rachelė
148
Paršonis Antanas 191, 811
Paršonis Jurgis 197
Paršonis Kazys 191, 811
Paršonis Petras 191, 775, 1095,
1102, 1500, 1546, 1548
Paršonys 1168
Paršonytė D. 589
Pasternakaitė Marijona 780
Paškaitis Čepas 608
Paškaitis Jurgis 608
Paškonis Feliksas 406, 471
Patalauskaitė Daiva 5, 11, 65, 74,
1590, 1599
Paukšta Juozas 300
Paukšta Stasys 284, 300
Paulauskai 1356
Paulauskas Juozapas 404, 1355
Paulauskas Kęstas 702
Paulauskas Mantas 702
Paulauskas Mindaugas 702
Pauliukaitė Rasa 600
Pauliukas 540
Pauliukas A. 520
Pauliukas Antanas 940
Pauliukas Kazys 924, 939, 940,
945
Pauliukas Vytautas 371, 940
Pauliukienė (Marcijonaitė) Anelė
939
Pauliukienė Anelė 601, 603, 945,
1210, 1316
Pauliukienė L. 595
Paulsenas J. 458, 466
Paunksnis 1102
Paunksnis K. 77
Paurienė 248
Pavarotnikas Juozas 1546
Pavilonis Stanislovas 608
Pečiulis Alfonsas 314, 328
Pečiūra 949
Pečiūra Antanas 555, 556
Pečiūra Jonas 355, 359, 778, 783,
784, 794, 1090, 1183, 1274, 1279
Pečiūra Kazys 1258
Pečiūra Laurynas 633
Pečiūra Norbertas 633
Pečiūra Petras 202
Pečiūrienė Emilija 778
Pekeliūnas Algis 1605
Pekšiai 282, 1157
Pekšienė (Bitinaitė) Karolina 342
Pekšienė (Buckutė) Emilija 342,
778
Pekšienė (Nakaitė) Liuda 967
Pekšienė (Vaičionytė) E. 869
Pekšienė Agota 140, 789
Pekšienė Elena 484, 538, 867–870
Pekšienė Emilija 596, 778, 780,
790, 1141, 1151, 1183
Pekšienė Karolina 338, 339
Pekšienė Liudvika 567
Pekšienė Marijona 778
Pekšienė Paulina 1090, 1279
Pekšienė E. 419, 421, 423, 484
Pekšys 780
Pekšys Adomas 781, 785
Pekšys Antanas 779, 781, 794
Pekšys Benediktas 778, 780, 781,
787, 790
Pekšys Darius 781
Pekšys Drąsutis 781
Pekšys Evaldas 781
Pekšys Gediminas 869
Pekšys Ignotas 140
Pekšys Jokūbas 128, 140
Pekšys Jonas 127, 128, 183, 359,
778–781
Pekšys Juozapas 127
Pekšys Juozas 681, 778, 780, 781,
869
Pekšys Kazimieras 127, 137
Pekšys Kazys 781
Pekšys Kristupas 128
Pekšys Mateušas 137
Pekšys Mykolas 781, 783, 786
Pekšys Motiejus 127
Pekšys Napalys 340, 778, 780, 812,
970, 971, 1157, 1162, 1172
Pekšys Petras 778, 781, 782, 794
Pekšys Stanislovas 128
Pekšys Tomas 128
Pekšys Vytautas 520, 867–869, 870
Pekšytė Anelė 740, 778, 780, 781
Pekšytė Barbora 141
Pekšytė Danutė 779, 781, 794
Pekšytė Elžbieta 127, 128
Pekšytė Emilija 781, 785
Pekšytė Jadvyga 778
Pekšytė Karolina 686, 781
Pekšytė Kotryna 127
Pekšytė Magdalena 127, 128
Pekšytė Margarita 139
Pekšytė Marijona 780, 781, 786
Pekšytė Nastazija 453
Pekšytė Ona 127, 128, 784
Pekšytė Regina 340, 780
Pekšytė Romantė 781
Pekšytė Salomėja 780, 792
Pekšytė Teresė 127
Pekšytė Vanda 778
Pekšytė Virginija 521, 522, 525,
868–870
Pekšytės 455
Peldžiai 963
Peldžius Adomas 325
Peldžius Antanas 142, 983, 1548
Peldžius Arvydas 691
Peldžius Dainius 691, 777
Peldžius E. 520
Peldžius Jonas 165, 981
Peldžius Juozas 165, 981, 983,
984
Peldžius Kazys 1102
Peldžius Mateušas 142
Peldžius Petras 7, 14, 861,
978–980, 983, 984, 1599, 1605
Peldžius Stasys 667, 691, 1517
Peldžius Steponas 982–984, 1403
Peldžiūtė Aldona 978, 979, 983,
984
Peldžiūtė Banga 691, 692
Peldžiūtė Elena 978, 979, 984
Peldžiūtė Elžbieta 145
Peldžiūtė G. 667, 715
Peldžiūtė Janina 691
Peldžiūtė Kotryna 142
Peldžiūtė Lucija 137
Peldžiūtė Ona 142, 145
Peldžiūtė Pranciška 983
Peldžiuvienė Bronė 1191, 1274,
1279
Peldžiuvienė Emilija 1274, 1279
Peldžiuvienė Pranė 1279
Peldžiuvienė Reda 667
Peldžiuvienė Stasė 691
Peras Š. 536
Perekšlis 449
Perekšlis Karolis 406, 422, 540
Peris Dominykas 633
Peška Juzefas 474
Peškaitaitė Vilma 1078
Peškaitaitė Violeta 1078
Peškaitienė (Neniškytė)
Konstancija 1078
Peškaitis Robertas 1078
Pėteraitis Vilius 1359
Petkevičienė Jūratė 514, 517, 525
Petkevičius 1521
Petkevičius Algis 514, 1096
Petkevičius V. 523
Petkevičiūtė Jūratė 519, 522
Petkevičiūtė S. 522
Petkūnas 702
Petkūnas Antanas 1221
Petkūnienė (Čypaitė) Ona 267
Petkus Antanas 692
Petkus Povilas 770
Petras I 132
Petrašas 103
Petrašiūnas Aloyzas 8, 14, 74, 101,
117, 118, 122–125, 128, 129, 131,
134, 135, 236, 400, 402, 403, 427,
445, 446, 448, 480, 488, 491, 803,
810, 811, 862, 1156, 1160, 1280,
1368, 1444, 1599
Petraškovičius Mikalojus 111
Petrauskaitė Danutė 191
Petrauskaitė Emilija 716
Petrauskaitė Jadvyga 510
Petrauskaitė Janina 191
Petrauskas Jonas 127
Petrauskas Kipras 1509
Petrauskas Mikas 1447
Petrauskas Petras 191, 326, 809,
811, 1016
Petrauskienė (Smetonaitė) Sigutė
8, 14, 861, 1027, 1050, 1051, 1056,
1599
Petrauskienė Albina 191
Petrauskienė Irena 511
Petrauskienė Sigita 1605
Petravičienė Polonija 115
Petravičienė Zofija 115
Petravičius Baltuška 115

Petravičius Petras 115
Petravičius Steponas 115
Petravičius Tomas 115
Petravičius Urbonas 115
Petrylaitė Birutė 705
Petrokienė R. 1355
Petronienė (Bieliūnaitė) Stasė 955
Petronis 948, 949
Petronis Jonas 329, 1473
Petrovas 311
Petrulienė Bronė 176
Petrulis Algirdas 176
Petrulis Antanas 176
Petrulis Gintaras 690
Petrulis L. 21
Petrulis Mykolas 138
Petrulis Romas 690
Petrulis Stasys 1379
Petrulytė Pranciška 138
Petrulytė Uršulė 143
Petuchova Tolia 978, 979
Pierus Tadeušas 143
Pigaga 181
Pigaga Albinas 514, 525, 1548
Pigaga Klemensas 273, 281, 291,
302, 303
Pigagienė Eugenija 273, 308, 1151
Pileckis Adomas 400
Pilipas Osvaldas 510
Pilipas Vytautas 514
Pilipienė Regina 510
Pilkauskaitė Birutė 527
Pilsudskis Juzefas 1471
Pipikienė Eugenija 569, 572, 577
Pipikienė S. 796
Pipinys J. 1355
Pipinys Tadeušas 143
Piskarskas L. 272
Piskarskas Pranas 332
Pitagoras 250
Pivariūnaitė Agota 141
Pivariūnas Petras 140, 143
Pivoriūnai 225, 951
Pivoriūnaitė Birutė 225, 649, 651
Pivoriūnaitė Uršulė 225
Pivoriūnaitė Zofija 225
Pivoriūnas 200
Pivoriūnas Albinas 225, 1548
Pivoriūnas Antanas 1217
Pivoriūnas Edvardas 190
Pivoriūnas Jonas 356, 591, 592
Pivoriūnas Liudvikas 225
Pivoriūnas Petras 225
Pivoriūnas Pranas 225
Pivoriūnas V. 522
Pivoriūnas Vytautas 225
Pivoriūnas Vladas 225, 1256
Pivoriūnas Zidaras 225
Pivoriūnienė (Jasiūnaitė) Elvyra
1549
Pivoriūnienė (Pekšytė) Kazė 1256
Pivoriūnienė B. 577
Pyragaitė Kotryna 130
Pyragaitė Magdalena 130
Pyragas Mykolas 130
Pyragas Motiejus 130
Pyragius Jonas 1475
Planquette R. 1539
Platūkytė Laima 1386, 1388, 1393,
1399, 1403, 1405–1415, 1417–1419,
1421, 1422, 1425–1427, 1429–1433,
1434
Plechanovas 1448
Plechavičius P. 935, 1072
Plečkaitis 242
Plečkaitis Jeronimas 732
Pleikevičienė Dosia 114
Pleikevičienė Jatė 114
Pleikevičius Jasius 114
Pleikevičius Motiejus 114
Plerpienė Janina 777
Pleštytė Janina 510, 530, 649, 654
Plewczyński M. 108
Pliateriai 123, 1027
Pliaterienė Jadvyga 132, 1357
Pliaterienė-Korsakaitė Kristina 132
Pliateris 121
Pliateris Aleksandras 121
Pliateris Ferdinandas Fabionas 120,
132
Pliaterytė Elena 120
Pliaterytė Emilija 1492
Pliaterytė Jadvyga 120
Pliaterytė-Pliaterienė Jadvyga 132
Pocevičius Povilas 589, 590
Pocienė 665
Pocienė Kazimiera 665, 677
Pocius Zenonas 957
Pociūtė Laima 665, 677, 957
Pociūtė Ramutė 957
Počebutaitė Ona 139, 140
Počebutas Stanislovas 139, 140
Počiulpaitė A. 1512, 1514
Polekevičius 135
Polikevičius Jeronimas 808
Ponomarevas 437
Poškevičienė (Mačiulytė) Regina
699, 777
Poškevičius Donatas 758
Poškevičius Martynas 758
Poškevičius Vytautas 699
Poškevičiūtė Jurgita 699
Poškevičiūtė Justina 699
Poškus 848
Poškutė Stasė 509, 511
Pott 66, 74
Povilaitytė Antanina 514, 520, 721
Povilauskaitė Gitana 705
Povilauskas Alvydas 705
Povilauskas Povilas 705
Povilauskas Ramūnas 705
Povilavičienė (Rudokaitė) Aldona
777
Povilavičienė R. 526
Povilavičius 858
Povilavičius Antanas 519, 1549
Povilavičius Jurgis 925, 1549
Povilavičiūtė Julijona 929
Povilionis Juozas 1102
Požėla Vladas 1449
Prakapas Lionginas 185
Prakopas Vigandas 510
Prakopavičiai 282
Prakopavičius K. 301, 302, 306,
1519
Pranavičius K. 301
Pranckevičius P. 552
Pranckūnai 245
Pranckūnai 924, 938, 946
Pranckūnaitė Agota 127
Pranckūnaitė Anelė 938
Pranckūnaitė B. 408
Pranckūnaitė Emilija 505
Pranckūnaitė Kristina 127
Pranckūnaitė Marcelė 781
Pranckūnaitė Ona 787
Pranckūnas Algimantas 515, 516,
520, 590, 594, 779, 780
Pranckūnas Antanas 127, 324, 454,
546, 966
Pranckūnas Arvydas 519
Pranckūnas Bronius 170, 212, 213
Pranckūnas Giedrius 520, 594
Pranckūnas Juozas 5–7, 9, 11–13,
16, 238, 239, 257, 342, 516, 517,
519, 520, 522, 523, 526, 527, 396,
495, 507, 509, 510, 511, 534, 589,
594, 861, 863, 938, 947, 593, 1531,
1549, 1572, 1599
Pranckūnas Kazimieras 127, 976
Pranckūnas Mateušas 127
Pranckūnas Motiejus 144
Pranckūnas Petras 505, 507, 938,
944, 946
Pranckūnas Povilas 214, 552–554,
925, 926, 938
Pranckūnas Pranas 333, 779
Pranckūnienė (Lapinskaitė) Birutė
342
Pranckūnienė Eleonora 238, 507,
509, 511, 517, 522, 526
Pranckūnienė Elžbieta 938
Pranckūnienė Marijona 779
Pranckūnienė Stasė 577
Pranevičius L. 1534
Praniauskas Ignotas 138
Praniauskas Jonas 138
Praniauskas Pranciškus 143
Praniauskienė Ona 144
Pranskūnai 249, 793
Pranskūnaitė 249
Pranskūnaitė Anelė 195
Pranskūnaitė Genė 168
Pranskūnaitė Stasė 168
Pranskūnas 1157, 1162
Pranskūnas Algimantas 199, 793,
794
Pranskūnas Antanas 170, 793
Pranskūnas Povilas 170, 195
Pranskūnas Pranas 199, 793
Pranskūnienė (Indriūnaitė) Aldona
236
Pranskūnienė (Lapinskaitė) Birutė
1256
Pranskūnienė (Tūskaitė) Laima 766
Pranskūnienė Adelė 170
Pranskūnienė Anelė 195
Pranskūnienė B. 589
Pranskūnienė Elžbieta 195
Pranskūnienė Emilija 793
Pranskūnienė Marija 199, 793
Prascieniūtė Liucija 561, 562, 565
Pratkus Jurgis 633
Predkūnas Jokūbas 608
Predkūnas Petras 608
Predkus Andrius 633
Predkus Jurgis 633
Predkus Mykolas 633
Preidytė Ona 693
Preikšaitė Lina 828
Preikšaitė Vaida 828
Preikšas K. 828, 863
Pretkai 712
Pretkaitė Elena 712
Pretkaitė Genovaitė 712
Pretkaitė Irena 712
Pretkaitė Liuda 712
Pretkaitė Marcelė 712
Pretkaitė Marijona 712
Pretkelis H. 516
Pretkienė Marijona 637
Pretkus 716
Pretkus Antanas 640, 693, 711
Pretkus Jonas 637
Pretkus Kazimieras 650, 667, 712,
713, 777
Pretkus Povilas 638, 663, 711, 712,
720
Pretkus Stasys 749
Pretkutė Aldona 716
Pretkutė Antanina 713
Pretkutė Elena 775
Pretkutė Genovaitė 670
Pretkutės 650
Pretkuvienė (Jurkštaitė) Anelė 688
Pretkuvienė Anelė 1156, 1158–1160,
1165, 1167, 1169, 1170, 1172–1174,
1191, 1221, 1281, 1299, 1363, 1369,
1378
Pretkuvienė Veronika 749
Pročkys Antanas 1102
Pročkytė A. 521
Prokapavičius 437
Prokapavičius K. 1495
Pronievska Margarita 140
Prunckūnaitė Elžbieta 139
Pučinis Dž. 1485
Pugžliai 998
Pugžlienė (Kubiliūtė) Marytė 207,
937
Pūgžlienė Agota 152
Pūgžlienė Cecilija 152
Pugžlienė Emilija 177
Pūgžlienė Gertrūda 153
Pūgžlienė Ieva 138
Pūgžlienė Rozalija 153
Pugžlys 844
Pūgžlys Adomas 153
Pūgžlys Benediktas 139, 152
Pugžlys Eduardas 177, 1326, 1332
Pugžlys Edvardas 905, 906
Pūgžlys Jonas 152, 529, 998, 1001
Pūgžlys Juozapas 152
Pūgžlys Jurgis 152, 153
Pūgžlys Kazimieras 152, 153
Pūgžlys Krištopas 153
Pūgžlys Mykolas 139, 152
Pūgžlys Petras 152
Pūgžlys Pranciškus 139
Pūgžlys Silvestras 152
Pūgžlys Steponas 152
Pugžlys Vytautas 177, 208
Pūgžlytė Agota 152
Pūgžlytė Anastasija 152
Pugžlytė Anelė 1011
Pūgžlytė Barbora 153
Pūgžlytė Elžbieta 152
Pugžlytė Emilija 844
Pugžlytė Genė 177
Pūgžlytė Kotryna 153
Pugžlytė Stefa 782, 1011
Pūgžlytė Uršulė 153
Pūgžlytė Veronika 152
Pūgžlytė Viktorija 152
Puipauskaitė Vanda 707
Pukinskas Pranas 199
Pukinskas Rimvydas 748
Pukinskienė Viktorija 199
Pulmickaitė A. 545, 546, 549, 556
Puluikienė Jolanta 371
Puluikis Julius 228
Puluikis Liudvikas 1217
Pumputienė Ona 360
Pundzevičius Gabrielius 139
Puodžiūnas Steponas 633
Pupelienė Laura 852
Pupienienė Emilija 956
Pupienis 952, 953
Pupienis Bonifacas 956
Pupienis Jonas 956
Pupienis Juozas 956
Pupienis Jurgis 324, 325, 333, 956
Pupienis R. 521
Pupienis Vytautas 956
Pupienis Vladas 262, 332, 335, 337,
342, 953, 956
Pupienytė Valentina 956
Pupšys Vytautas 1543
Pupų Dėdė 334
Pur 118
Pūras Baliulis 113
Pūras Janelis 113
Puras Jonas 845
Pūras Narbutas 113
Pūras Stasiulis 113
Purėnas A. 487
Pūrienė Kotryna 113
Pūrienė Zofija 113
Puriškienė-Kairaitė Ona 1256
Puriuškis Antanas 1605
Purlys Vitalis 1605
Purvinis Juozas 166
Purvinis Petras 166
Puskunigis H. 516
Puškinas A. 1446, 1495
Puškolis 103
Puškorienė Jegnieška 114
Puškorius Jonas 114
Puškorius Juozapas 114
Putnamas R. 1568
Puzynaitė Elena 106, 131
Puzynaitė Toločkienė Elena 121

 

R

Rabačiūtė D. 1403
Rachuba Andrzej 120
Račiūnaitė (Vyčinienė) D. 1371,
1373
Račkauskas Karolis 1445, 1448–
1452, 1456
Račkauskas-Vairas K. 1447
Račkauskienė Valentina 1605
Račkauskis J. K. 459
Radniai 912
Radnienė Nastutė 911
Radnis Antanas 154, 155
Radnis Jonas 140
Radnis Juozapas 155
Radnys 902
Radnys Dominykas 154, 155
Radnys Petras 911
Radvila Kristupas 109, 117
Radvilas G. 1435
Radzikevičius Juozapas 141
Radzikevičius Mykolas 142
Radzikevičiūtė Kotryna 139
Radziskienė (Balnaitė) Irena 257
Radževičius 949
Ragaišienė (Kaupelytė) Ona 1488
Ragauskas Vladas 522
Rageišis Stasys 306
Ragelis 716
Ragelis Vytautas 1605
Ragelytė 560
Ragelytė Barbora 142
Raišelis Stasys 109
Raišelys Juozapas 109
Raišelys Povilas 109
Raišytė Rima 808
Rajeckaitė Vijolė 709
Rajeckas Vladas 711
Rajeckienė Birutė 709, 711
Rakevičius Vasilis 294
Rakūnas 440
Ramananis Čiužas 113
Ramananis Jurgis 113
Ramananis Petras 113
Ramanauskai 135, 883
Ramanauskaitė Irena 557
Ramanauskaitė R. 522
Ramanauskaitė Vijolė 713
Ramanauskas 713
Ramanauskas Aleksas 368
Ramanauskas Artūras 713
Ramanauskas Kazys 166
Ramanauskas Mindaugas 713
Ramanauskas Stasys 514, 516, 525,
526, 589
Ramanauskas Vytautas 166
Ramanauskienė Dana 713
Ramanauskienė Stefa 525, 526,
589, 1489
Rameliai 941, 942
Ramelienė (Mažeikytė) Vanda 854
Ramelienė Birutė 7, 8, 13, 14, 814,
861, 863, 1027, 1599
Ramelienė Ona 942, 945, 1090,
1210
Ramelienė Vanda 601, 603
Ramelis 924
Ramelis Andrius 856
Ramelis Anupras 941, 942
Ramelis Gediminas 680
Ramelis Jonas 368, 554, 942
Ramelis Kazimieras 368, 856, 942,
945
Ramelis Sigitas 856
Ramelis Virginijus 856
Ramelis Vladas 942
Ramelytė Aušra 856
Ramelytė Bronislava 942
Ramelytė Daiva 680
Ramoškaitė Ž. 1370
Rancevai 953, 954
Rancevaitė Filimona 954
Rancevaitė Katerina 954
Rancevaitė Klaudija 954
Rancevaitė Kristina 954
Rancevaitė Marfa 955
Rancevaitė Olga 954
Rancevas Avdelijus 955
Rancevas Filimonas 955
Rancevas Idoksijus 955
Rancevas Irinėjus 955
Rancevas Jefimas 955
Rancevas Makarijus 955
Rancevas Olimpijus 954
Rancevas Pavlas 954
Rapas 1012
Rasčiupkina Ema 561, 562, 565
Rasimavičius Mateušas 139
Rastauskas 469
Rasteikaitė M. 523
Rastenienė Aldona 447, 1485
Raščius P. 520
Rašomavičius V. 66, 74
Raštikienė (Smetonaitė) Elena 1066
Raštikis St. 1066, 1473
Ratkutė Ona 265
Ratnikas Jurgis 956
Rauba 343
Raugaitė Janina 587
Raugas Juozas 1461
Raugas Pranas 1461
Raugytė Genė 1461
Raugytė Izolina 1461
Raugytė Liudvika 1461
Raugytė Regina 1461
Rauplienė (Narbutaitė) Marijona
1379, 1411
Rauplienė Marė 1183
Rauplys Juozas 1090, 1379, 1413,
1426
Razwadowskis J. 1302
Ražinskas A. 21
Redžys 707
Reimeris Vacys 519
Reinys M. 1553
Rekerta Daivaras 707
Rekerta Gintautas 522, 523, 525,
526, 527, 598
Rekertaitė Aurelija 707
Rekertienė Danguolė 522, 526
Rėklaitytė Ieva 1105
Repšys Antanas 707
Riauba Bronius 6, 12, 457, 1599,
1605
Riaubos 1027
Ribokas K. 272
Rimavičius Anupras 166
Rimavičius Jonas 166
Rimkavičius Jendrius 115
Rimkavičius Šimkus 115
Rimkunonis Stasys 608
Rimkus Algis 752
Rimkus Mindaugas 752
Rimkus Vytautas 804, 808
Rimkuvienė G. 272
Rimša 800, 949
Rimša Bartalomiejus 142
Rimša Edmundas Antanas 4, 519,
525, 860, 1549, 1605, 1674
Rimša Jonas 142, 333, 342, 423
Rimša Juozapas 141
Rimša Kazys 324
Rimša Stasys 325
Rimša Steponas 142
Rimša J. 423
Rimšaitė Ieva 144
Rimšaitė Liucija 541, 542, 555
Rimšaitė Ona 964
Rimšienė 800
Rimšienė (Čypaitė) Marijona 162,
786, 1361, 1371, 1384, 1385
Rindokas Stanislovas 406
Rinkauskienė Regina 1302, 1312
Rinkevičienė Birutė 569
Rinkevičius V. 519
Riomerienė (Dembovskaitė) Sofija
475
Riomeris Edvardas Matas 1117
Ripkevičius J. 527
Ritvinskas Antanas 140, 141
Rybelis Antanas 1525–1527
Rydvinskis Jonas 141
Rykonis Kiprijonas Stanislovas 142
Rykonis Motiejus 142
Ryla M. 74
Ryžkovas 435
Roblys Jonas 1522
Romananienė Marina 113
Romananis Baltramiejus 113
Romananis Matulis 113
Romanavičienė Bakša 115
Romanavičienė Darata 115
Romanavičienė Jegnieška 115
Romanavičienė Magdė 115
Romanavičius Jokūbas 115
Romanavičius Jonas 115
Romanavičius Martynas 115
Romanavičius Mykolas 115
Romanavičius Povilas 115
Romanavičius Pronckus 115
Romanavičius Rimka 115
Romanavičius Stanislovas 115
Romanavičius Stasiulis 115
Romanavičius Urbonas 115
Romanovskiai 121
Romanovskis Andrius 121
Romanovskis Baltramiejus 121
Romanovskis Benediktas 135
Romanovskis Dominykas 121, 135
Romanovskis Juozapas 121
Romanovskis Stanislovas 121
Romeika 103
Romeris (Riomeris) Mykolas 424,
676, 699, 748, 758, 767, 781

Roos J. P. 1557
Rosenthal G. 1557, 1559
Rossini G. 1539
Rothmaler W. 66, 74
Rozauskas E. 1475
Rozvadovskis Janas 1449
Rožkovas 1581
Rubcovas 434, 435
Rubinšteinas A. 1539
Ruchas R. 1012
Rudakas 482
Rudakis 1028
Rudikavičienė Velikna 116
Rudikavičius Baltramiejus 116
Rudikavičius Paliulis 116
Rudytė Alminta 8, 14, 862, 1257,
1599
Rudokai 336, 727, 771, 774
Rudokaitė 657, 768
Rudokaitė Albina 200
Rudokaitė Aldona 718, 749, 774
Rudokaitė Anelė 637
Rudokaitė Audra 712
Rudokaitė Aušra 716
Rudokaitė Birutė 516, 721
Rudokaitė Bronė 718
Rudokaitė D. 522
Rudokaitė Daiva 712, 720
Rudokaitė Dalia 725, 726
Rudokaitė Danguolė 718
Rudokaitė Danutė 712, 774
Rudokaitė Elena 665, 671, 717,
718, 771, 774
Rudokaitė Gelmutė 748, 749
Rudokaitė Genė 743, 771
Rudokaitė Genovaitė 720
Rudokaitė Irena 665, 671, 722
Rudokaitė Janina 720
Rudokaitė Julė 721
Rudokaitė Jūratė 718
Rudokaitė K. 524
Rudokaitė Karolina 733
Rudokaitė Kotryna 138
Rudokaitė Kristina 721
Rudokaitė Marcelė 637, 722
Rudokaitė Nijolė 720
Rudokaitė Ona 657, 670, 718, 771
Rudokaitė Ramutė 717
Rudokaitė Rasa 712, 718
Rudokaitė Reda 720, 721
Rudokaitė Renata 721
Rudokaitė Rūta 725, 726
Rudokaitė Stasė 665, 724
Rudokaitė Stefanija 935, 1221
Rudokaitė Vanda 720
Rudokaitė Veronika 771
Rudokaitė Vilija 725, 726
Rudokaitė Vilma 712
Rudokas 250, 447, 645
Rudokas Alfonsas 664, 665, 717,
718
Rudokas Algimantas 721
Rudokas Antanas 633, 634, 650,
718, 721, 748, 771, 774, 777
Rudokas Arvydas 672, 720, 725,
726
Rudokas Augustinas 634
Rudokas Baltrus 633
Rudokas Benediktas 638, 717, 718
Rudokas Bronius 717, 718, 720,
777
Rudokas Dominykas 633, 634
Rudokas Donatas 712
Rudokas Erikas 716
Rudokas J. 478, 480, 486, 547, 650,
659, 669
Rudokas Jokūbas 721
Rudokas Jonas 9, 453, 478, 487,
608, 637, 716, 717, 733, 736, 768,
777, 863, 968, 1210, 1469, 1476, 1599
Rudokas Juozapas 138, 958
Rudokas Juozas 329, 342, 480,
547, 633, 640, 650, 656, 657, 658,
662–665, 667, 672, 673, 689, 702,
708, 721–723, 725–727, 755, 771–775,
935
Rudokas Juozas 749
Rudokas Jurgis 138, 640, 656, 697,
706, 717–720, 723, 727, 757, 766
Rudokas Justinas 454
Rudokas Juzefas 633, 634
Rudokas Kazimieras 454, 637, 716,
748, 771, 774, 775
Rudokas Kazys 638, 640, 705, 717
Rudokas Kostas 717
Rudokas Laurynas 721
Rudokas Martynas 720
Rudokas Mindaugas 774
Rudokas Mykolas 637, 640, 721,
733, 745
Rudokas Petras 584
Rudokas Povilas 360, 706, 712,
728, 749, 771
Rudokas Pranas 638, 646, 649, 712,
717, 718, 720, 777
Rudokas Pranciškus 637
Rudokas Ramūnas 712
Rudokas Ričardas 712, 777
Rudokas Rolandas 716
Rudokas S. 520
Rudokas Saulius 725, 726
Rudokas Sigitas 712
Rudokas Stanislovas 633
Rudokas Steponas 145
Rudokas Tautvilis 716
Rudokas Tomas 633
Rudokas Vincentas 633, 634
Rudokas Vitalis 664, 665, 717, 733,
736, 743
Rudokas Vytautas 716, 717, 718
Rudokienė 684
Rudokienė (Kinderaitė) Ona 717
Rudokienė (Mačiulytė) Ona 637
Rudokienė (Motiukaitė) Anastazija
637
Rudokienė (Pretkutė) Elena 749
Rudokienė (Stukaitė) Marijona 637
Rudokienė (Šukytė) Bronė 749
Rudokienė A. 517, 521, 526, 592
Rudokienė Anelė 720
Rudokienė Antanina 521, 587, 670,
722, 723, 777, 1023
Rudokienė Danutė 720
Rudokienė E. 1496
Rudokienė Eleonora 221
Rudokienė Elvyra 717, 736
Rudokienė Irena 368
Rudokienė Janė 717
Rudokienė Juozapota 771
Rudokienė Marcelė 723, 769
Rudokienė Marė 968
Rudokienė Ona 665, 718
Rudokienė Stasė 673, 725–727, 777
Rudokienė Veronika 637, 721, 728,
773
Rudokienė Viktė 718
Rugienis J. 1475
Rumšas P. 458
Rupeika Antanas 372
Rupeikienė Marija 6, 12, 372, 1599
Ruseckaitė Ona 1474, 1475
Ruseckas 1034
Ruseckas Antanas 168
Ruseckas Karolis 166
Ruseckas Marijonas 181
Ruseckas Marius 1026
Ruseckas Petras 9, 15, 166, 423,
863, 1469–1475, 1550
Ruseckienė (Aleksiejūtė) Elena 557,
1026
Ruseckienė Katrė 504
Ruseckienė Teklė 168
Rusėnas 1469
Rutkauskienė Danutė 7, 13, 809,
1599
Rutkevičienė Teklė 139
Ružancovas A. 286
Ruželė 648, 744
Ruželė Alfonsas 650, 659, 1183,
1413, 1429
Ruželė Antanas 335
Ruželė Benediktas 141
Ruželė Bonifacijus 964
Ruželė Dominykas 154
Ruželė Jonas 154
Ruželė Jonas 900, 905
Ruželė Kazimieras 154, 964
Ruželė Kazys 1102
Ruželė Laurynas 141
Ruželė Lionginas 338
Ruželė Mateušas 142
Ruželė Petras 964
Ruželė Pranciškus 140
Ruželė Steponas 964, 966, 1158,
1163, 1166, 1168, 1169, 1090
Ruželė Virginijus 722
Ruželės 704, 964, 1203
Ruželienė (Zizaitė) Emilė 897
Ruželienė (Žemaitytė) Vanda
1414
Ruželienė Darata 140
Ruželienė Marijona 154
Ruželienė Vanda 1191
Ruželytė 1000
Ruželytė Elžbieta 141
Ruželytė Emilija 938
Ruželytė Janina 510
Ruželytė Marijona 140
Ruželytė Nijolė 964
Ruželytė Ona 786, 964
Ruželytė Rozalija 154
Ruželytė Uršulė 964
Ruželytė Vanda 964

 

S

Sabaitis Jonas 725
Sabaitis Ovidijus 725
Sabaliauskas A. 1372
Sabaliauskas Antanas 465, 514,
515, 519, 592
Sabaliauskas Julius 1605
Sabaliauskas S. 589
Sabinskas Pranciškus 137, 138
Sadaunykaitė Jurgita 705
Sadaunykas Julius 705
Sadaunykas Rolandas 705
Sadaunykas Vladas 705
Sadaunykienė (Mociūnaitė)
Genovaitė 705
Sadauskas 874, 1495
Sadauskas Petras 360
Sadauskienė Stasė 360
Sagov V. 275
Saikalis 650
Saja Kazys 526, 597
Sakaitė Agota 139
Sakaitė Teresė 139
Sakalauskaitė Antanina 139
Sakalauskas Kazimieras 177
Sakalauskas Liudvikas 294
Sakalauskas Steponas 826
Sakalauskas Tomas 139, 1511
Sakalauskienė Elena 145
Sakalienė Ona 1221, 1364
Sakas Andrius 149
Sakas Ignotas 149
Sakas Jonas 149
Sakas Juozapas 139, 149–151
Sakas Jurgis 151
Sakas Kazimieras 139, 150
Sakas Motiejus 150
Sakevičius Gediminas 1051
Sakevičiūtė Indrė 1051
Sakevičiūtė Kristina 1051
Sakevičiūtė Rita 1051
Sakienė Domicėlė 150
Sakus Gedas A. 1044, 1050, 1051
Sakus Rita 1052
Saladžius Andriulis 116
Salagubaitė 655
Samavičius Antanas 406
Samėnienė Jūratė 1073
Samuilova Irina 1147, 1151
Samuilova Kondratijus 201
Samuilova Kristina 201, 574
Samuilovas Antanas 557
Samuilovas Filimonas 201, 368
Samuilovienė Laima 526, 1260,
1268
Samulionienė Vanda 229
Samulionis Vitoldas 229
Samulionytė Miranda 229
Samulionytė Regina 229
Samulis Juozas 221
Samulis Petras 221
Samulis Petras 324
Samulis Vladas 221
Samulytė Anelija 221
Samulytė Danguolė 221
Samulytė Danutė 221
Samulytė Liudvika 221
Saniukaitė Agnė 707
Saniukaitė Gabija 707
Saniukas Garoldas 707
Saniukienė Sigutė 707
Sapeliauskaitė R. 525
Sapiega Jonas 105
Sapinska (Kliučinskaitė) Ilona 1605
Sapka 707
Sapka Jonas 707
Sapkaitė Konstancija 707
Sapožnikovas 948
Sapta Mykolas 633
Sarajevas Vasilijus 433, 437
Sarulis 243
Sarulytė Kazimiera 964
Sasnauskaitė Deimantė 853
Sasnauskaitė Evita 853
Sasnauskas Mantas 853
Sasnauskas Marius 853
Sasnauskienė Dalia 589, 853, 1576
Satkūnas J. 28, 36
Saulienė (Šešelgytė) Genovaitė 649,
777
Saulienė Danutė 741
Saulienė Lina 741
Saulis Ignas 555
Saulis V. 597
Saulius Ignas 557
Saulius Jonas 741
Saulius Nerijus 741
Saulius Rolandas 741
Saulytė Alvyda 741
Saulytė Audronė 741
Saulytė Egidija 741
Saulytė Jolanta 741
Saurimavičius Pranciškus 125
Sausienė (Tijūšaitė) Ona 930
Sausienė Ona 940
Savaidaitė Kristina 142
Savickai 283
Savickaitė Akvilė 698
Savickaitė Alė 520
Savickaitė Aloyza 572
Savickaitė Augustė 699
Savickaitė Jūratė 699
Savickaitė Viktorija 699
Savickas 1101
Savickas Bronius 698, 699
Savickas Edvardas 698
Savickas Gintaras 699
Savickas Tadas 698
Savickas V. 589
Savickas Žydrūnas 915
Savickienė Birutė 699
Savickienė Jolanta 699
Savickienė Milda 698
Savickienė Palmira 529
Savickienė Vilija 698
Savoniakaitė V. 1370
Savukynas Bronys 1326, 1332, 1340
Schubert R. 74
Schuman A. 1370
Schwann G. 1581, 1585
Selčinskaja D. 1488
Semaška 433
Semaškienė Felicija 138
Senvaitienė Emilija 177
Senvaitis Juozas 177
Senvaitytė Aldona 177
Serafimovičius Jonas 120
Serafimovičius Stanislovas 120
Serafimovičiūtė Marina 120
Serbinovičius Piotras 400
Serbinovičius Piotras 400
Sereika 443, 540
Sesickaitė Genė 198
Sesickaitė Kazimiera 792
Sesickaitė Nida 935, 945, 1180
Sesickaitė Veronika 182, 183
Sesickaitė Zofija 183, 198
Sesickas A. 182
Sesickas Bronius 187, 202
Sesickas Jonas 937
Sesickas Virginijus 575
Sesickienė 149
Sesickienė Paulina 937
Sicari A. 414
Sidabra Jokūbas 142
Sidabra Tomas 142
Sidabraitė Rozalija 143
Sideravičiai 952
Siderkevičienė Felicija 1489
Sidzikauskas Vaclovas 1478
Sierakauskas Zigmantas 147
Silickas 422
Simaitienė Danguolė 719
Simaitis Juozas 719
Simaitytė Inga 719
Simanavičius Ignas 314
Simavičius Ignas 328
Siminonienė (Mikėnaitė) Veronika
1023, 1515, 1519, 1521, 1550
Siminonis Jonas 9, 16, 497, 498,
500, 503, 504, 535, 587, 863, 948,
1326, 1332, 1496, 1515–1521, 1550
Siminonis Kostas 963
Siminonytė J. 525
Siminonytė Onutė 1518
Simniškytė Andra 5, 11, 77, 89,
90, 94, 1359, 1591, 1599
Simonaitis 471, 905
Simonaitis Antanas 408, 411, 471,
503, 555
Sinkevičienė Z. 74
Sinkevičius A. 1450
Sinkevičius K. 584
Sipavičiai 282
Sipavičius Ottonas 288, 294
Sirvydaitė Diana 748
Sirvydaitė Virginija 748
Sirvydas J. O. 1028
Sirvydienė (Šukytė) Bronė 777
Sirvydis Antanas 748
Sirvydis Juozapas 435, 748
Sirvydis Vytautas 677
Skardžiūtė Janina 765
Skavičienė 925
Skavičius Jurgis 924, 939, 940
Skeirytė Daiva 593
Skeirytė Laima 593
Skeiverienė Nijolė 721
Skeiveris Leonas 721
Skeiverytė Inga 721
Skeiverytė Kristina 721
Skipitis Jonas 351
Skipskienė (Naujikaitė) Ona 342,
1256, 1570
Skipskienė (Peldžiūtė) Marijona
1414, 1420
Skipskienė Elena 524, 591, 592, 594
Skipskienė Marijona 1335, 1341
Skipskienė Ona 324, 329, 332, 334,
509, 511, 517, 526, 587, 592, 1259,
1268
Skipskienė Vilija 6, 12, 371, 1599
Skipskis Gintaras 712
Skipskys Jonas 218, 333, 342, 975,
976
Skipskytė E. 523
Skipskytė L. 521
Skipskytė Laima 712
Skipskytė Lina 1268
Skipskytė Virginija 712
Skirmuntaitė 540
Skystimas Benediktas 691
Sklėrius K. 1541
Skorupskas Mykolas 406
Skrebas Kazimieras 340
Skrebienė Darata 142
Skrivelienė (Skryvelienė) Bronė
186, 503, 509, 511, 516, 517, 526,
533, 550, 556, 584, 585, 587, 590,
592
Skrivelis (Skryvelis) Steponas 186,
187, 301, 318, 319, 489, 504, 507,
509, 511, 512, 526, 533, 534, 536,
947, 1215
Skrivelis Valentinas 1215
Skrodenis Stasys 4, 860, 1362, 1381
Skučaitė R. 1529
Skučaitė V. 99
Skukauskaitė Jolanta 8, 14, 862,
1192, 1599
Skultans V. 1560
Skuodis V. 36, 42
Skurevičienė Terezija 148
Slavinskas Bronius 591–593
Slaviūnas Zenonas 1371
Slavys Jonas 633
Slesariūnas Antanas 580, 581, 597,
598, 600–603, 971, 979, 1550
Slesariūnienė Danutė 371
Sleževičius Mykolas 1469–1471,
1476
Sliužinskas Rimantas 1387, 1390,
1396
Slovackis J. 1447
Slušinskaitė Marytė 1419
Smailys Stanislovas 601
Smalinskas Donatas 1606
Smalinskas Žilvinas 371
Smalstytė Anastazija 246
Smetona (Mickevičius) Tomas
1058, 1059
Smetona Adomas 1039
Smetona Algimantas 1058
Smetona Antanas 1045, 1056–1061,
1066, 1070, 1071
Smetona Antanas (prezidentas)
279, 424, 447, 471, 482, 536, 546,
704, 745, 765, 909, 960, 963, 1002,
1449, 1467, 1471, 1472, 1476, 1478,
1480, 1481, 1502, 1510, 1561, 1573
Smetona Julius 1070
Smetona Motiejus 1066, 1070
Smetonaitė 1069
Smetonaitė Sigutė 1059, 1060
Smetonienė (Neniškytė) Jadvyga
1039, 1056, 1070
Smetonienė Barbora 1066
Smetonienė Jadvyga 1027,
1059–1061
Smuglevičius Pranciškus 474
Snarskis P. 66, 74
Snitkienė Bronė 777
Sobkelė Steponas 608
Sobolevska Agota 141
Sokai 987
Sokas 987, 989
Sokas Albinas 172
Sokas Gendrutis 914
Sokas Juozapas 401, 987
Sokas Lionginas 179, 230
Sokas Martynas 989
Sokas Petras 333, 334, 1550
Sokas Pranciškus 988
Sokienė Danutė 914, 1445
Sokienė Ona 1183
Sokienė D. 1445
Solodaris C. 512
Solominas I. 1104, 1124
Somforolvičiova Jozefota 140
Spaičys 231
Spaičys Algis 589, 984
Spaičys Kazimieras 984
Spaičytė Bronė 728, 979, 984
Speičys Antanas 166
Speičys Jonas Petras 166
Spetylos 336
Spietilaitė Kotryna 139
Spietilas Juozapas 139
Spietinaitė Agnietė 138, 141, 142
Spietinaitė Elžbieta 141
Spietinaitė Kristina 129
Spietinaitė Marijona 129
Spietinas Antanas 129
Spietinas Jokūbas 126
Spietinas Jonas 129
Spietinas Kristupas 129
Spietinas Pranciškus 129
Spietinytė Ona 143
Sprindis A. 1524
Sprundzevičiūtė Laura 1362
Spudulis Jonas 439, 457, 458, 464,
540
Spundzevičienė Bronė 592
Spundzevičius Jurgis 1419
Spundzevičiūtė L. 1443
Spurgys Jurgis 447, 483
Sruoga Balys 476, 484, 485, 487,
526, 1447, 1451, 1453
Stachovskis Jonas 107
Stachovskis Mykolas 107, 120
Stačiokas S. 1544
Stakėnas Virgis 825
Stakonienė Stefanija 813
Stakonis Stasys 813
Stakšys Stanislovas 137
Stakulaitė Elžbieta 128
Stakulaitė Magdalena 128
Stakulaitė Ona 128
Stakulienė Genė 1418, 1431
Stakulienė Petrienė 127
Stakulis Benediktas 137
Stakulis Jokūbas 128
Stakulis Jonas 127, 128, 958
Stakulis Juozapas 128
Stakulis Laurynas 128
Stakulis Mykolas 127, 128
Stakulis Motiejus 128
Stakulis Petras 127, 482
Stakulis Simonas 128
Stakulis Tomas 128
Stakulis Vladas 334, 336, 342, 547,
1402, 1421
Stakulytė Agota 127
Stakulytė Kotryna 127
Stakulytė Ona 127
Stakulytė Zofija 127
Stalinas 200, 203, 207, 215, 255,
256, 533. 753, 762, 773, 781, 792,
816, 821, 859, 926, 958, 1002, 1054,
1507, 1508, 1569, 1576, 1579, 1580

Stalionis Paulius 370
Stamm B. H. 1558
Stanaitytė Alma 6, 12, 269, 1599
Stanelytė Jadvyga 1063
Stanevičienė Dosia 114
Stanevičius Juozapas 114
Stanevičius Šimka 114
Stanienė Genovaitė 777
Stanienė Julė 769, 770
Stanikas Jonas 633
Stanikas Laurynas 633
Stanikas Tomas 633
Staniokai 745
Staniokaitė Elvyra 728
Staniokaitė Emilija 729
Staniokaitė Laimutė 728
Staniokaitė Ona 729
Staniokaitė Veronika 729
Staniokas 743
Staniokas Adomas 637, 729
Staniokas Algis 655, 721, 728
Staniokas Ignacijus 638
Staniokas Ignotas 633, 634
Staniokas Jonas 638, 708, 728, 729
Staniokas Pranciškus 637, 646, 663,
672, 692, 728
Staniokas Stasys 728
Staniokienė (Peldžiūtė) Teresė 637,
729
Staniokienė (Tumonytė) Kazimiera
728
Staniokienė Akvilė 728, 1259
Staniokienė Bronė 673, 777
Staniokienė Karolina 728
Staniokienė Kazimiera 634
Staniokienė Rozalija 638
Staniokytė Angelė 636
Stanislovas Augustas 123
Stanislovavičienė Haliula 115
Stanislovavičienė Hana 115
Stanislovavičienė Naruša 116
Stanislovavičienė Zofija 115
Stanislovavičius Ambrasas 115
Stanislovavičius Huba Florijonas
116
Stanislovavičius Janelis 116
Stanislovavičius Jasius 116
Stanislovavičius Juozapas 115
Stanislovavičius Kasperas 115
Stanislovavičius Lenartas 115
Stanislovavičius Motiejus 115
Stanislovavičius Petras 115
Stanislovavičius Povilas 116
Stanislovavičius Steponas 115
Stanislovavičius Urbonas 115
Staniukas Kazimieras 608
Staniukas Vaičius 608
Staniulienė Marina 114
Staniulis Jananis 114
Staniulytė Ieva 137
Staniulytė Marijona 138
Staniulytė Veronika 1005
Stanys 721, 723
Stanys Antanas 755
Stanys Kazimieras 667, 770
Stanys Kazys 979, 1168
Stanys Petras 768, 769, 770
Stanys Pranas 777
Stankevičius 199
Stankevičiūtė Kotryna 137
Stankūnas 201
Stankūnas Adomas 115
Stankūnas Baliulis 115
Stankūnas Jonas 1605
Stankūnas Jurgis 115
Stankūnas Martynas 115
Stankūnas Mikaila 115
Stankūnas Petras 193
Stankūnas Pranckus 115
Stankūnienė (Čeplinskaitė) Vanda
342
Stankūnienė (Petkūnaitė) Birutė
267, 268
Stankūnienė Katryna 115
Stankūnienė Masia 115
Stankūnskas Kazimieras 633
Stankus K. 510
Starikonis Jurgis 142
Starkonis Jonas 1517
Starkuvienė Ona 590, 592, 796
Staržinskas Audrius 756
Stasikonienė 142
Stasikonytė Donata 140
Stasikonytė Margarita 140
Stasilionis Vladas 800
Stasiukynas Stanislovas 143
Stasiukonytė Margarita 141
Stasiulionis Juozas 338
Stasiulionis R. 521
Stasiulionytė D. 521
Stasiulytė Ona 141
Stasiūnaitė Loreta 721
Stasiūnas 676
Stasiūnas Evaldas 721
Stasiunas Jonas 1551
Stasiūnas Juozas 638, 708, 729, 730
Stasiūnas Kazimieras 633
Stasiūnas Mykolas 637
Stasiūnas Pranciškus 637
Staskoniai 810
Staskonienė (Burbulaitė) Albina
1256
Staskonis Alvydas 810
Staskonis Bronius 810
Staskonis Jonas 351, 587, 592, 1414
Staskonis Kazimieras 809, 810,
1256
Staskonis Klemensas 810
Staskonis Lionginas 810, 813
Staskonis Petras 809
Staskonis Pranas 809, 1210
Staskonis Stasys 810, 813
Staskonytė Genutė 520, 810
Staskonytė Zita 810
Stašienė Agota 153
Stašienė Barbora 153
Stašienė Birutė 523, 526, 572, 589,
592–94, 599, 747, 1551
Stašienė Regina 667
Stašikonis Motiejus 137
Stašikonis Vincentas 137
Stašys Adomas 153
Stašys Algirdas 526
Stašys Jurgis 153
Stašys Justinas 153
Stašys Martynas 153
Stašys Petras 527
Stašys Stasys 747
Stašys Valdas 572, 593, 599
Stašys Valdovras 525, 526
Stašys Vladas 1501
Staškevičius Juozapas 406
Staškovskis Pranciškus 405
Statkevičius Rimantas 916
Stelionis Jurgis 166
Stelionis Petras 166
Stepanova Matriona 954
Stepanovai 953
Steponavičius Julijonas 412
Stepukienė 734
Stiklius Kostas 1379
Styra 324
Stočkai 1139
Stočkaitė Ona 328
Stočkienė Bronislava 185
Stočkienė Ieva 637
Stočkienė Ona 495, 507, 509, 511
Stočkus 335
Stočkus 948, 1130
Stočkus A. 949
Stočkus Dangerutis 1551
Stočkus Dangis 504
Stočkus Evaldas 185
Stočkus Jonas 587
Stočkus Juozas 637, 730
Stočkus Jurgis 185, 305, 336, 337,
503, 1129–1131, 1137, 1139
Stočkutė Aldona 1518
Stočkutė Klaudija 185
Stočkutė Ona 730
Stočkutė Regina 185
Stočkutė Vanda 185
Stočkuvienė Ieva 638, 687, 730
Stokienė Apolonija 634
Stokienė Rozalija 634
Stolypinas 1476
Stomberskis Danielius 106
Stonkuvienė Irena 14, 862, 1222,
1599
Stoškienė Ona 531
Straševičienė Elvyra 8, 14, 861,
1091, 1600
Stravinskai 538
Stravinskaitė Bronislava 126, 420,
495, 538
Stravinskaitė Jadvyga 495, 538, 540
Stravinskaitės 147
Stravinskiai 126
Stravinskienė Rachelė 475
Stravinskis Kazimieras 126, 148
Strazdaitė Gintarė 785
Strazdaitė Vilija 785
Strazdas A. 420, 430, 692
Strazdas Algis 785
Strazdas Antanas 431, 447, 1117,
1502
Stražnikaitė Ona 141
Stražnikas Jonas 141
Stražnikienė Barbora 142
Streckienė (Daugelytė) Anelė 182
Streckienė Aldona 562, 565, 577
Streckis J. 566, 577
Striupas Martynas 143
Stryjkovskis 443
Stročkaitė Ona 314
Strumskaitė Julytė 915
Strumskaitė Stasė 978
Strumskienė (Brogelytė) Genovaitė
342
Strumskienė (Šeinauskaitė) Bronislava
1256
Strumskienė Bronislava 1144, 1151
Strumskienė Elena 672
Strumskienė Genovaitė 1141, 1151
Strumskienė Rozalija 160
Strumskienė Veronika 963, 1191
Strumskis Algis 984
Strumskis Antanas 984
Strumskis Artūras 679
Strumskis Dainius 679
Strumskis Jonas 984
Strumskis Juozas 160, 984
Strumskis Kazimieras 984
Strumskis Kęstutis 984
Strumskis Petras 810
Strumskis Stasys 984
Strumskis Vytautas 813, 984, 1017
Strumskys 948, 962
Strumskys Bronius 519
Strumskys Juozas 1515
Strumskys Kostas 171, 963
Strumskys Marcelinas 330, 338,
342
Strumskys Romas 962, 1091, 1093,
1094, 1100, 1103, 1217
Strumskytė 557
Strumskytė Danutė 984
Strumskytė Kazimiera 984
Strumskytė Rožė Genutė 984
Strumskytė Seva 984
Strumskytė Veronika 1274, 1393
Strumskytė Z. 521
Strungytė I. 1312
Struvė Fridrichas Georgas Vilhelmas
26, 27, 75, 76
Stružaitė Aldona 1000
Stružaitė Danutė 509, 511, 680, 978
Stukai 703, 731, 732, 733, 761
Stukaitė 666
Stukaitė Danutė 734, 736, 737
Stukaitė Elena 665, 672, 730, 732
Stukaitė Elvyra 736
Stukaitė Elzė 769
Stukaitė Irena 769
Stukaitė Janina 734, 769
Stukaitė Jolita 732, 733
Stukaitė Julijona 765
Stukaitė Jūratė 734
Stukaitė N. 522
Stukaitė Ona 635, 766
Stukaitė Stasė 734
Stukaitė Zita 769
Stukas 236, 237, 736, 749, 750
Stukas Adomas 296, 633, 638, 678,
733, 734, 765, 766, 768
Stukas Andrius 633, 634
Stukas Antanas 640, 646, 698,
730–732, 745, 769
Stukas B. 520
Stukas Dominykas 634
Stukas Gasparas 633, 634, 635
Stukas Giedrius 732
Stukas J. 517, 656
Stukas Jonas 351, 633, 637, 638,
646, 650, 653, 663, 681, 707, 717,
733–736, 745, 757, 762, 766, 769,
770, 1160, 1161, 1165, 1168, 1173,
1174, 1191, 1293, 1295, 1297
Stukas Juozapas 143, 633, 638,
640, 665, 667, 670, 721, 729–733,
735–769, 777
Stukas Jurgis 633, 678
Stukas Kazimieras 637, 769
Stukas Kazys 633, 638, 735–737,
745
Stukas Martynas 769
Stukas Mataušas 633, 634
Stukas Mykolas 633, 736
Stukas Motiejus 633, 634, 635
Stukas P. 296
Stukas Petras 633, 638, 678, 707,
723, 735, 759, 769
Stukas Povilas 733
Stukas Pranas 635, 638, 682, 712,
736, 737, 745, 769
Stukas Rimantas 736, 769
Stukas Romas 733
Stukas Stasys 294
Stukas Tadeušas 636
Stukas Tomas 633, 733
Stukas Vincas 762, 1508
Stukas Vincentas 633
Stukas Vladas 733, 734
Stukienė (Pretkutė) Juozapota 637
Stukienė Anastazija 742
Stukienė Antanina 769
Stukienė Elenytė 732
Stukienė Emilija 730
Stukienė Genovaitė 733
Stukienė Juzefa 736, 737
Stukienė Karolina 734, 768
Stukienė Marijona 731
Stukienė Nastė 677
Stukienė Ona 665, 733
Stukienė Uršulė 638, 737
Stukienė Vera 736
Stukienė Zita 733
Stukonienė (Mickytė) 249
Stumbrienė Adelė 226
Stumbrienė Valė 1376
Stumbris Ignas 226
Stumbrys Adolfas 1300, 1376
Stumbrys B. 516
Stumbrys Jonas 139
Stumbrys Kazimieras 137
Stumbrys Povilas 1090
Stumbrys Rimas 515, 516
Stumbrytė G. 226
Stumbrytė Janina 509
Stumbrytė Ona 142, 529
Stundžia Bonifacas 1303, 1312
Stungurienė G. 870
Stunka Andrius 127
Stunka Juozapas 130
Stunka Marijonas 127
Stunka Steponas 127
Stunkaitė Brigita 127
Stunkaitė Kotryna 127
Suchodolskaitė Jozefota 140
Suchodolskis Jonas 140
Sudavičius B. 1544, 1545
Supranavičius Rimas 1680
Surgautienė Stasė 600
Surgučionis Jonas 608
Sutuginas Artūras 725
Sutuginas Viktoras 725
Suvaizdienė 259
Svencickas Bronius 296
Sventeckiai 126
Sventeckis Henrikas 126
Sventeckis Kazimieras 400, 401,
406, 427, 441, 443, 447, 451, 474,
475, 480, 485, 1460
Sventicka Anelė 137
Svirskienė Lionė 777
Svirskis Mantas 775
Sweatas Hendris 1302
Sztompka P. 1558

 

Š

Šakaliai 200, 201, 203
Šakalienė (Adomonytė) Aldona 229
Šakalienė (Tumonytė) Aldona 974
Šakalienė Anelė 201
Šakalys Juozas 200, 204, 205, 552,
553
Šakalys Kęstutis 200, 592
Šakalytė Albina 200, 201
Šakalytė Anelija 200, 201
Šakalytė Bronė 827
Šakalytė E. 521
Šakalytė Emilija 200
Šakalytė Eugenija 974
Šakalytė Stefanija 200, 201
Šakalytė Vincė 200, 937
Šaknys Žilvytis 4, 860
Šalavėjienė V. 589
Šalčius Matas 1472
Šalčiuvienė (Tūbelytė) Emilija 487
Šalkauskas Jurgis 143
Šalkauskienė 681
Šalkauskis S. 1602
Šaltenis Bernotas 110
Šaltenis Petras 110
Šaltenis R. 745
Šaltys 234
Šamforavičius Jonas 137
Šamforavičiūtė Marijona 137
Šanynaitė Kotryna 141
Šapka Jonas 138
Šapolas Povilas 315
Šapranauskaitė Elzė 542, 555
Šapranauskas Antanas 547
Šarka 900
Šarka Arūnas 721
Šarka Bronius 515, 516, 721
Šarka Jonas 235
Šarka Pranas 235, 324
Šarkaitė Elžbieta 141
Šarkaitė Janė 235
Šarkaitė Margarita 141
Šarkaitė Vitalija 235
Šarkauskai 219, 223, 951, 952,
1499, 1500
Šarkauskaitė Adelė 1459, 1461
Šarkauskaitė Bronislava 952, 1459,
1461
Šarkauskaitė Lėnė 222
Šarkauskaitė Lionė 191
Šarkauskaitė Marijona 952
Šarkauskaitė N. 521
Šarkauskaitė Ona 952
Šarkauskaitė Stasė 952
Šarkauskaitė Vanda 219
Šarkauskaitė Vladislava 170, 951
Šarkauskas Alfonsas 952
Šarkauskas Antanas 546, 1458,
1462
Šarkauskas Jonas 9, 15, 170, 219,
406, 422, 426, 443, 444, 451, 539,
862, 863, 951, 1458–1462, 1467, 1551
Šarkauskas Juozas 220, 958, 1459,
1461, 1467
Šarkauskas Kazimieras 952
Šarkauskas Petras 952, 1183, 1191,
1459, 1461
Šarkauskas Rimantas 191, 222, 223
Šarkauskas Stanislovas 952
Šarkauskas Vladas 170, 191,
218–220, 222, 223, 951, 952, 1218
Šarkauskienė 1500
Šarkauskienė (Bakutytė) Jonė 1424
Šarkauskienė (Galinaitė) Kazė 1443
Šarkauskienė Anelė 1183, 1191
Šarkauskienė Elžbieta 952
Šarkauskienė Kazimiera 1183, 1191
Šarkauskienė Ona 1461
Šarkauskienė Stasė 170, 218, 219,
950
Šarkauskienė Valerija 191, 222, 223
Šarkienė Antanina 235
Šarkienė Kristina 721
Šarkiūnaitė Elena 998
Šarkiūnėlienė Konstancija 577
Šarkutė Audronė 721
Šateikis 747
Šaučiūnaitė Apolonija 731
Šaučiūnaitė Elena 179
Šaučiūnaitė Stasė 731
Šaučiūnas 499
Šaučiūnas Adolfas 179
Šaučiūnas Alfonsas 179
Šaučiūnas Algirdas 179
Šaučiūnas Benediktas 323
Šaučiūnas Julius 179
Šaučiūnas Lionginas 179
Šaučiūnienė Bronė 179
Šaučiūnienė Eugenija 179
Šaučiūnienė Kristina 179
Šavelis Vytautas 1551
Šavkovskis Kupscius Jurgis 109
Šedienė Genovaitė 777
Šedienė Regina (Renė) 895, 898,
903, 915, 919, 921, 922, 1190, 1191,
1199, 1202, 1214, 1215
Šedys 987, 988
Šedžiai 998
Šeikus 239
Šeinauskaitė Barbora 139
Šeinauskaitė Danutė 813
Šeinauskaitė Elžbieta 141
Šeinauskaitė Eugenija 813
Šeinauskaitė Julijona 138, 144
Šeinauskaitė Konstancija 141
Šeinauskaitė Magdalena 138
Šeinauskaitė Marijona 741
Šeinauskaitė Pranutė 966
Šeinauskas 810
Šeinauskas Andrius 138, 141
Šeinauskas Antanas 138, 1176
Šeinauskas Benediktas 139
Šeinauskas Feliksas 557, 966
Šeinauskas Juozas 810, 813, 1217
Šeinauskas Kazimieras 800
Šeinauskas Lionginas 810
Šeinauskas Pranas 800, 1183, 1191,
1285, 1293
Šeinauskas Stasys 810
Šeinauskas Vincentas 138
Šeinauskas Vladas 800
Šeinauskienė Darata 144
Šeinauskienė Domicelė 796, 800
Šeinovska Magdalena 141
Šemaitė Veronika 539
Šemeta Antanas 951
Šemeta Bonifacas 951
Šemeta Gediminas 951
Šemeta Jonas 346, 347, 423, 951
Šemetaitė Elvyra 951
Šemetienė 246
Šemetienė Liucija 578, 580
Šemetos 952
Šepka 903
Šepka Antanas 144
Šepka Dominykas 157
Šepka Juozapas 140
Šepka Kristupas 140
Šepka Lionginas 371, 1511
Šepka Pranciškus 140, 141
Šepka Tadas 1172
Šepkai 259
Šepkaitė Elena 175
Šepkaitė Kristina 143
Šepkaitė Ona 138
Šepkienė (Ruželytė) Veronika 342,
1417
Šepkienė Veronika 1103
Šepkutė Akvilė 721
Šepranaitė Elžbieta 127
Šepranas Andrius 127
Šepranas Jokūbas 127
Šeras Solomas 877
Šereiva 444
Šereiva Juozapas 406, 441
Šerepka 236, 1505
Šerepka Antanas 984
Šerepka Bronius 984
Šerepka Stasys 591, 592
Šerepkaitė D. 522
Šerepkaitė Onutė 984
Šerepkaitė S. 589
Šerepkienė Bronė 360, 362
Šešelgiai 741
Šešelgienė (Mačiulytė) Stasė
693–695, 777
Šešelgienė (Stukaitė) Julijona 637,
743
Šešelgienė (Stumbrytė) Vanda 5,
11, 226, 1600
Šešelgienė Anelė 740
Šešelgienė Konstancija 738
Šešelgienė Marijona 742
Šešelgienė Stasė 1605
Šešelgienė Uršulė 454, 1183, 1191
Šešelgienė Vanda 1603
Šešelgis 657, 763
Šešelgis Adomas 637, 638, 640,
701, 743, 748
Šešelgis Balys 173, 655, 656,
738–741, 757, 766
Šešelgis Benediktas 738
Šešelgis Danukas 740
Šešelgis Jonas 640, 738
Šešelgis Juozas 633, 658, 661, 703,
741
Šešelgis Juzefas 633, 634
Šešelgis Kazimieras Julius 694,
695, 843, 1605
Šešelgis Kazys 738, 740, 743
Šešelgis Mantas 743
Šešelgis Marcelinas 640, 680, 738,
740, 741
Šešelgis Petras 638, 687, 703, 736,
738, 740–742, 780
Šešelgis Povilas 703, 741
Šešelgis Pranciškus 636
Šešelgis Ridas 743
Šešelgis Romas 697, 738
Šešelgis Rosvaldas 743
Šešelgis Stanislovas 741–743
Šešelgis Steponas 202, 686, 738,
769
Šešelgis Vincentas 635
Šešelgytė 666
Šešelgytė Genovaite 653, 741, 742
Šešelgytė Irena 652, 740
Šešelgytė Marcelė 743
Šešelgytė Miglė 743
Šešelgytė Ona 637, 708, 738, 743

Šešelgytė Valerija 665, 672, 738,
739
Šešelgytė Vesta 743
Šeškevičiai 440
Šeškienė Daiva 853
Šeškienė Genė 1274, 1279
Šeškienė Gitana 853
Šeškytė Mintautė 853
Šeškus Arnoldas 853
Šeškus Darius 853
Šeškus Dovidas 853
Šeškus Justas 853
Šeškus Regimantas 853
Šeškus Romas 910
Šeškus Silvestras 853
Šeškutė Dovilė 853
Šiaučiūnai 743
Šiaučiūnaitė Apolonija 743
Šiaučiūnaitė Stasė 743
Šiaučiūnas Benediktas 743
Šiaučiūnas Bronius 657, 743
Šiaučiūnas Jonas 804
Šiaučiūnas Matas 633
Šiaučiūnas Vincas 633
Šidlauskaitė Veronika 772
Šidlauskas Algirdas 1353, 1359
Šidlauskas Jurgis 166
Šidlauskas Romualdas 166
Šikštulis Edvardas 185
Šiktarovas 536
Šileika Motiejus 137
Šileikaitė Agnieta 137
Šileikienė (Kučinskaitė) Alma 1453,
1454
Šileris Gintautas 520, 522
Šilinienė Ona 184
Šilinis 184
Šilinis Domas 184
Šilinis Pranas 167
Šilinis Simonas 167
Šimaitė (Šimovna) Kristina 128
Šimanauskaitė Ksavera 836
Šimanauskas Petras 204
Šimanskas Juozas 296, 297
Šimanskas Mataušas 296
Šimėnas P. 514
Šimkavičius Krištopas 116
Šimkevičius Stasys 360
Šimkovičius Toločka Stanislovas
116
Šimkūnaitė 676
Šimkūnaitė E. 593
Šimkūnaitė Vanda 507, 509, 511
Šimkus S. 298
Šimonėlytė Eugenija 514, 517
Šimonis P. 589
Šimonytė S. 521
Šinguris Jonas 140
Šingurytė Ona 140
Šinkauskaitė Teresė 138
Šinkauskas Kazimieras 138
Šinkūnaitė D. 522
Šinkūnas Jožapas 459
Šinkūnas Matas 176
Šinkūnas R. 379, 396
Šinkūnas Viktoras 459
Šinkūnienė T. 459
Šipkauskaitė D. 523
Širmelytė D. 1417, 1423, 1425,
1431
Širmienė Pranciška 137
Širvydas Juozas Otas 424, 439,
451, 476, 478, 479, 480, 483–486, 540
Širvys Paulius 244, 519, 520, 592,
599, 1527, 1528
Širvytė Giedrė 525
Šiugžda Motiejus 1448
Šiupinis Antanas 226
Šiupinis Jonas 226, 228
Šiupinytė Elžbieta 139
Šiupinytė Margarita 139
Šykštulis Edvardas 305
Škirpa Aleksas 1032
Škirpa Kazimieras 1032, 1042,
1055, 1072
Škirpa Kęstutis Kazimieras 1032
Škirpaitė Viktorija 1032
Škirpienė (Neniškytė) Bronė 1033
Škirpienė Bronė 1032
Šleicheris A. 458
Šležas Juozapas 154, 155
Šleževičius K. 21
Šliaupa A. 27–29, 35
Šliaupa Aleksandras 20, 28
Šlikas Vytautas 558, 577
Šliogerienė (Bitinaitė) Janina 926
Šliūpas Jonas 431, 439, 471, 1450
Šliužas Andrius 739
Šliužas Eugenijus 739
Šliužas Vitalijus 739
Šliužienė (Karazijaitė) Dalė 1605
Šmagoriūtė Kristina 1605
Šmatavičiūtė Ona 667, 712, 715
Šmirdėlytė Elena 855
Šneidermanas Ch. 174, 182, 184,
188, 192, 198
Šniokienė Nijolė 581, 1605
Šniukas Damijonas 1674
Šopenas 1064
Šprunkaitė Malgoreta 275
Šprunkas Adomas 275
Šprunkienė (Troinaitė) Marija 275
Šreitėnas Jurgis 465
Šteinbergas V. 406
Štombergas Aleksandras 406, 540,
552
Šukiai 282, 950, 956, 961
Šukienė 959
Šukienė (Marcijonaitė) Karolina
959, 961
Šukienė (Trumpickaitė) Uršulė 638
Šukienė Anastazija 746, 747, 1221,
1274, 1279
Šukienė Anelė 747, 950
Šukienė Domicelė 745
Šukienė Emilija 7, 14, 526, 528,
529, 748, 861, 973, 1335, 1341, 1600
Šukienė Janina 770
Šukienė Karolina 168
Šukienė Teresė 635
Šukienė Uršulė 191, 801
Šukienė Veronika 749
Šukienė Z. 592
Šukis Antanas 137
Šukis Petras 137
Šukys 443, 469, 953
Šukys A. 306
Šukys Albertas 752
Šukys Algirdas 191, 801, 808
Šukys Benius 950
Šukys Bronius 748, 950
Šukys Gediminas 870
Šukys Jonas 168, 553, 638, 640,
682, 686, 743, 745, 748, 959, 1294
Šukys Juozas 346, 638, 682, 688,
745, 749, 770
Šukys Juzefas 633
Šukys Karolis 960
Šukys Kazimieras 191
Šukys Kazys 190, 801, 806, 1292
Šukys Lionginas 959
Šukys Marcelinas 640, 688, 691
Šukys Napalys 640, 663, 721, 731,
745, 746, 749
Šukys P. 950
Šukys Petras 746, 747,959
Šukys Pranas 959
Šukys Rimantas 752
Šukys Romas 190, 950, 1289, 1420,
1423, 1428
Šukys Stasys 749, 961
Šukys Tomas 1090
Šukys Vincentas 634
Šukys Vytautas 6, 12, 247, 355,
504, 533, 959, 1600
Šukys Vladas 653, 664, 687, 696,
749, 752
Šukytė Elena 667
Šukytė (Jurgelionienė) Eugenija
194
Šukytė Adelė 656, 657, 659, 731,
748
Šukytė Alma 950
Šukytė Anastazija 746
Šukytė Anelė 638
Šukytė Birutė 959
Šukytė Bronė 731, 746, 747, 748,
775
Šukytė Elena 191, 746, 747, 801
Šukytė Emilija 189, 1256
Šukytė Genovaitė 801, 959
Šukytė Irena 519, 950
Šukytė Janina 191, 519, 801, 808,
959
Šukytė Karolina 745
Šukytė Konstancija 746, 747
Šukytė Kostė 665
Šukytė Marijona 745
Šukytė Ona 189, 665, 673, 745,
746, 747
Šukytė R. 521
Šukytė Stasė 950
Šukytė Vanda 956
Šukytė Vida 752
Šukytė Vijolė 752
Šukytė Vlada 752
Šukytė Zita 950
Šukytės 666
Šumyla P. 279
Šutaitė Karolina 1073
Šutinienė Irena 4, 10, 16, 860, 863,
1557, 1582, 1593
Švalkūnaitė Ona 151, 152
Švalkūnas Baltrus 151
Švambarytė Janina 1399, 1402,
1410, 1414, 1416, 1418, 1421,
1423–1426, 1431
Švelnys Jonas 1326, 1332
Švelnys P. 529
Švitrienė (Vainauskaitė) Aleksandra
1038, 1042, 1057
Švitris Švitrigaila 1057
Švitrys Vladas 1057
Švitrytė Vanda 1057
Švolkūnaitė Domicėlė 151
Švolkūnas Baltramiejus 150, 151
Švolkūnas Juozapas 150, 151
Švolkūnas Jurgis 151

 

T

Tabeliškaitė Janina 172
Tabeliškienė Anelija 172
Tabeliškis Stasys 172
Talačka 306, 948
Taliūtė Bronė 561, 562, 565
Taločka Peliksas 296
Taločkaitė Genė 186
Talutienė Ona 1443
Talžūnaitė Palma 782
Talžūnas Juozapas 140
Talžūnas Petras 141
Talžūnas Stanislovas 142
Tamošaitienė L. 517
Tamošaitis Jonas 510
Tamošaitytė L. 521
Tamošiūnas 951
Tamošiūnas Antanas 544, 545, 547,
548, 556
Tamošiūnas Jonas 316–318
Tamošiūnas Juozas 905
Tamošiūnienė Gendra 716
Tamulevičius Arvydas 732
Tamulevičius Gytis 732
Tamulevičius Mindaugas 732
Tamuliai 282
Tamulis Adomas 186, 305, 306
Tamulis Matas 306
Tamulis Sigitas 1680
Tananevičius 1451
Taranda A. 238, 243
Tarasenka Petras 78, 96
Tarvydaitė Agota 142
Tarvydas 877
Tarvydas Aloyzas 1677
Tarvydas Jonas 142
Tarvydienė Elžbieta 137
Taseckaitė Regina 561, 565
Taseckas Jonas 686
Taseckienė Janina 686
Taujanskaitė Juozapota 771
Tautvilas Petras 1081
Tavoraitė J. 524
Tavoraitė L. 523
Tavoras Klemensas 342, 1092,
1099, 1100, 1102, 1103
Tavoras Petras 196
Tavorienė Ona 587, 590, 592
Tchebotariova N. S. 23, 27
Tebeliškienė Genė 813
Tebeliškienė Ona 139
Tebeliškis Albinas 504
Tebeliškis Bronius 813
Tebeliškis Gasparas 138
Tebeliškis Jurgis 138
Tebeliškis Pranciškus 137, 138
Tebeliškytė 1510
Tebeliškytė Konstancija 142
Tebelškis Ignotas 637
Tebelškis Povilas 79, 85, 92
Tebelškytė Emilija 637
Tebelškytė Stefanija 637
Teneris Karolis 26
Tereška Blažiejus 114
Tereška Jonas 114
Tereška Mikalojus 114
Tereškevičius Kostas 167
Tereškevičius Stasys 167
Tereškienė Aliula 114
Terleckas Vladas 6, 12, 343, 1591,
1600
Tervydaitė 787
Tervydytė (Nagurkienė) Anelė 730
Tešerskienė (Žvirėnaitė) Gražina
965
Tetenskienė (Bražiūnaitė) Nijolė
1551
Thompsonas Stith 1391
Tičkus E. 828, 856, 863, 939
Tigrūdienė Adelė 1210
Tijūnas Juozas 984
Tijūnas Petras 984
Tijūnas Romas 983, 984
Tijūnas Stasys 984
Tijūnas Zigmas 984
Tijūša Jonas 924, 926
Tijūšaitė Bronė 931
Tijūšaitė Elvyra 671, 750
Tijūšaitė Janina 940
Tijūšaitė Ona 931
Tijūšaitė Reda 750
Tijūšas 259
Tijūšas Jonas 445, 689, 749, 750,
940, 1102
Tijūšas Juozas 925, 940, 1160,
1164, 1165, 1169, 1173
Tijūšas Rolandas 750
Tijūšas Stasys 218
Tijūšas Valentinas 750
Tijūšienė 750
Tijūšienė Adelė 940
Tijūšienė Albina 1274, 1279, 1284
Tijūšienė Konstancija 750
Tijūšienė Ledina 750
Tijūšienė Ona 640, 678, 683, 749,
750
Tijūšienė Stefanija 445
Tilvytis T. 1026
Timireva S. N. 23, 27
Tindžiulis Antanas 527, 1551, 1552
Tindžiulis Mateušas 130
Tindžiulis Stanislovas 130
Tindžiulytė Ona 130, 141, 1490
Tininaitė Valerija 8, 14, 15, 861,
863, 1004, 1490, 1600
Tininiai 1013
Tininienė (Tigrudytė) 1004
Tininienė Emilija 1012, 1013, 1015
Tininienė Uršulė 1490
Tininis Antanas 1004, 1009, 1013
Tininis Jonas 1004, 1490
Tininis Juozas 9, 15, 863, 1004,
1007–1009, 1013, 1490, 1491, 1492,
1552
Tininis Jurgis 1004, 1490, 1491
Tininis Kasparas 1004, 1015
Tininis Kazimieras 1009, 1013
Tininis Matas 1010, 1012, 1013
Tininis Pranas 1004, 1013, 1015
Tininis Silvestras 1004, 1007
Tininis Valentinas 1004, 1009
Tininis Vytautas 1009
Tininytė Anelė 788
Tininytė Elenutė 1009
Tininytė Emilija 1004, 1008, 1009,
1013, 1015, 1491
Tininytė Jasi 1009
Tininytė Rūta 1009
Tininytė Skaistė 1004
Tininytė Valerija 1013, 1015
Tirvydytė S. 523
Tiška 107
Tiška Sčasnas 109, 111, 120
Titenis Gintautas 770
Titinis Antanas 1005
Titinis Silvestras 1005
Tyliūtė Kristina 1032
Tylūnaitė Lina 701
Tylūnaitė Neringa 701
Tylūnas Giedrius 701
Tylūnas Gintaras 701
Tylūnas Marius 701
Tylūnas Stasys 701
Tylūnas Vytautas 701
Tylūnas Žydrūnas 701
Tylūnienė Audronė 701
Tylūnienė Oksana 701
Tyzenhauzas Reinoldas 633
Todesas D. 1475
Toliušis Z. 1475
Toločka Jurgis 104, 106, 107, 109,
111, 121, 131
Toločka Kristupas 104, 106
Toločka Mykolas 137
Toločka Stanislovas 105, 106, 110
Toločkaitė Elžbieta 107
Toločkaitė Kotryna 137
Toločkaitė Kristina 106
Toločkaitė Marijona 137
Toločkienė Kotryna 138
Toločkienė Marina 106, 111
Toločkienė Stanislovienė 112
Toločkos 110, 111, 117, 120, 131
Tolstojus L. 1537
Tomas Edvardas 406
Tomonaitė Audronė 692
Trakoplėša Kasperas 119
Trasykis J. 519
Trečiokas A. 949, 1361
Trečiokas Apolinaras 342
Trečiokas Bronius 1101
Trečiokienė (Motejūnaitė) Antanina
342
Trockis 1448
Trofimovičius Aleksandras 310,
311
Trukšnienė Jekaterina 1151
Trumenas H. 1455
Trumpa E. 1312, 1349, 1355
Trumpickai 778, 783
Trumpickaitė Bronė 749
Trumpickaitė D. 523
Trumpickaitė Genė 209
Trumpickaitė Veronika 636
Trumpickas 214
Trumpickas Antanas 633, 968
Trumpickas Benediktas 633
Trumpickas Jonas 637, 656, 658
Trumpickas Juozapas 1605
Trumpickas Pranciškus 637
Trumpickienė (Garkauskaitė) Karolina
783
Trumpickienė K. 784
Trumpickienė Ona 637
Trušienė (Bitinaitė) Irena 928
Tūbelienė Domicėlė 152
Tūbelienė Ieva 153
Tūbelienė Jadvyga 1452
Tūbelienė Marijona 152
Tūbelis 453, 882, 1102, 1486
Tubelis Antanas 143, 152, 153
Tūbelis Jonas 152, 153
Tūbelis Juozapas 153, 372, 401,
402
Tūbelis Juozas 9, 15, 303, 317, 329,
332, 355, 424, 444, 446, 451, 471,
478, 481, 486, 500, 501, 503–506,
531, 800, 820, 855, 856, 863, 905,
966, 1037, 1466, 1476, 1477–180,
1518, 1541, 1552

Tūbelis Kazimieras 152
Tūbelis Krištopas 153
Tūbelis Mateušas 152
Tūbelis Mykolas 152
Tūbelis Petras 153
Tūbelis Pranas 152
Tūbelis Simonas 153
Tubelis Stanislovas 137, 153
Tūbelytė Elžbieta 152, 153
Tubelytė Emilija 373, 402
Tūbelytė Ona 152, 478, 481
Tūbelytė Petronėlė 153
Tūbelytė Teklė 153, 942
Tubelytė Teresė 137
Tūbelytė Uršulė 153
Tūbelytė Viktorija 478, 481
Tūbelytė-Baltuškienė Ona 481
Tūbelytės 447
Tučiai 792
Tučienė A. 74
Tučienė Salomėja 778
Tučis Jonas 792
Tučis Petras 792
Tučius Eugenijus 792
Tučius Jonas 778, 780, 792
Tučius Vytautas 778, 792
Tučiūtė Neringa 792
Tučiūtė Virginija 792
Tučytė Ulia 792
Tuita Antanas 804
Tuita Bronius 796
Tuita Juozas 520, 1552
Tuita Kazys 804
Tuita Petras 282, 283, 306, 516,
796, 804
Tuitai 283
Tuitaitė K. 521
Tuitienė (Juknaitė) Janina 283, 308,
342, 1142, 1145, 1151, 1256, 1323,
1341
Tuitienė Valentina 1378
Tumalevičiūtė R. 520
Tumas–Vaižgantas Juozas 156, 424,
447, 448, 471, 477, 478, 484, 486,
508, 595, 828, 850, 871, 934, 939,
951, 984, 1057, 1450, 1464–1468,
1472, 1484, 1495, 1497, 1522, 1524,
1529, 1536, 1539–1541, 1546, 1553
Tumėnas 477
Tumėnas Jonas 951
Tumėnienė (Valaišytė) Julė 1256
Tumkūnas Motiejus 133
Tumonaitė Dovilė 692
Tumonaitė Jolanta 677
Tumonaitė Magdalena 137
Tumonaitė Teresė 138
Tumoniai 693, 745, 749, 750, 754,
974
Tumonienė (Arūnaitė) Anelė 750
Tumonienė Antanina 755
Tumonienė Danutė 757, 777
Tumonienė Janina 693
Tumonienė Ona 191, 692, 693, 696
Tumonienė Teresė 657, 670, 756
Tumonienė Veronika 751
Tumonis 331, 948, 965
Tumonis Albinas 974
Tumonis Aloyzas 804
Tumonis Antanas 140, 640, 754,
756, 964–966
Tumonis Balys 180
Tumonis Benediktas 190, 754
Tumonis Bronislovas 759
Tumonis Bronius 663, 665, 692,
693, 734, 754, 756, 757, 777
Tumonis Donatas 692
Tumonis Eimutis 692
Tumonis Ignotas 140
Tumonis J. 552, 763, 769
Tumonis Jonas 138, 667, 754–756,
811
Tumonis Julius 974
Tumonis Juozapas 137, 964
Tumonis Jurgis 191, 546, 547,
551–555, 706, 750, 974
Tumonis Justas 640, 750, 751,
754
Tumonis Justinas 141
Tumonis Kazimieras 141, 746,
750
Tumonis Kazys 811, 813
Tumonis Kęstutis 692
Tumonis Kostas 750–752
Tumonis P. 646, 655, 738, 766
Tumonis Petras 191, 333, 754, 756,
811, 1016
Tumonis Pranas 173, 324, 646,
656, 677, 692, 693, 754, 756, 757,
777, 811
Tumonis Remigijus 677
Tumonis Romas 692
Tumonis Stasys 646, 663, 689, 692,
693, 696, 749, 777
Tumonis V. 284
Tumonis Valentinas 202, 974
Tumonis Vytautas 191, 754, 757,
811
Tumonis Vladas 811
Tumonytė Aldona 200, 756
Tumonytė Aldutė 754, 974
Tumonytė Barbora 141
Tumonytė Bronė 685, 755, 811
Tumonytė Danutė 652, 665, 670,
671, 754, 759, 811
Tumonytė Elena 754, 756
Tumonytė Elvyra 811
Tumonytė Janina 751, 753, 811
Tumonytė Julė 750
Tumonytė Kazimiera 728, 746,
749, 751
Tumonytė Konstancija 754
Tumonytė Laima 755
Tumonytė Ona 137, 665, 750, 751,
754
Tumonytė Pranutė 751, 777
Tumonytė Reda 756
Tumonytė Rita 756
Tumonytė Rozalija 750
Tumonytė Stefa 510
Tumonytė Teresė 754
Tumonytė Uršulė 750
Tumonytė Veronika 964
Tunaičiai 963, 1016, 1017,
1019–1021, 1024
Tunaitienė Genovaitė 193, 1016,
1022, 1221
Tunaitienė Joana 391, 392, 394–396,
526, 592–594, 1023, 1024, 1149,
1515, 1552
Tunaitis Antanas 391, 392,
394–396, 811, 1023, 1024, 1149,
1515, 1552
Tunaitis Gediminas 1552
Tunaitis Juozas 938
Tunaitis Stanislovas 811, 1020–
1022, 1024
Tunaitis Steponas 8, 14, 510, 861,
1016, 1552, 1600
Tunaitytė Alė 978
Tunaitytė Birutė 1552
Tūra V. 343
Turai 123, 1027
Turas Jonas 135, 141
Turas Mykolas 148
Turas Vladislovas 157
Turauskai 991
Turauskas Eduardas 991, 1447,
1453, 1454
Turčynaitė-Turienė Aleksandra 131
Tureikytė D. 1582
Turgenevas I. 1537
Turnbridge J. E. 1584
Tūska 949
Tūska A. 368
Tūska Dominykas 635
Tūska Ignotas 635
Tuska Jonas 804
Tūska Juozas 633
Tūska Kazimieras 527, 913
Tūska Motiejus 633, 634
Tuska Petras 137, 356, 785
Tūska Rafaelis 636
Tūska Vladas 272, 366, 806
Tūskaitė Genė 792
Tuskienė (Bulavaitė) Anastazija
1430
Tuskienė (Kaupaitė) Teofilė 1394
Tūskienė (Kuzavytė) Marytė 1001
Tuskienė Anastazija 1217
Tūskienė Emilija 360, 363
Tūskienė Marytė 918
Tuskienė Stefa 1296, 1298
Tuskytė Uršulė 137
Tuskutė Ona 1357
Tuškienė (Šeinauskaitė) Vida 342
Tutinaitė Janina 507, 509
Tvarijonas Vytautas 409
Tvirkučiai 987, 998, 1002
Tvirkutaitė Liudvika 966
Tvirkutienė Kaziunė 998, 1002
Tvirkutienė Marijona 151
Tvirkutienė Steponienė 133
Tvirkutienė Uršulė 150
Tvirkutis 987
Tvirkutis Andrius 150
Tvirkutis Antanas 150
Tvirkutis Edmundas 998, 1002
Tvirkutis Ignotas 150, 152
Tvirkutis Jokūbas 133
Tvirkutis Juozapas 133, 150
Tvirkutis Jurgis 133
Tvirkutis Kazimieras 1001, 1002
Tvirkutis Matas 988
Tvirkutis Mateušas 151
Tvirkutis Motiejus 133
Tvirkutis Petras 151, 152
Tvirkutis Pranciškus 150
Tvirkutis Robertas 1002
Tvirkutis Steponas 133, 1351, 1357
Tvirkutis Tamošius 133
Tvirkutis Viktoras 998, 1001, 1002
Tvirkutytė Alesia 1002
Tvirkutytė Barbora 149
Tvirkutytė Danutė 1002
Tvirkutytė Karolina 998
Tvirkutytė Kastutė 998
Tvirkutytė Liuda 1002, 1011
Tvirkutytė Marijona 140
Tvirkutytė Stefa 1002, 1011

 

U, Ū

Ūdra Kazimieras 423
Uldukis Eugenijus 724
Uldukis J. 520
Uldukis Jonas 1028
Uldukis Pranas 1210
Umiastovska Juzefa 475
Umoraitė Bronė 784
Urbanienė Hana 115
Urbanis Laurynas 115
Urbanis Steponas 115
Urbelis Bronius 680
Urbelytė 680
Urbonaitė Aldona 510
Urbonas 229
Urbonas Albinas 1606
Urbonas Jokūbas 112
Urbonavičienė Emilija 177
Urbonavičius Antanas 177
Urbonienė 71
Urbonienė J. 74
Urnevičius 1072
Urnevičiūtė D. 1529

Urnikas Liudvikas 404
Ūsaitytė Jurgita 1374
Usevičienė Birutė 584
Ušeckai 999, 1000
Ušeckas 844
Ušeckas Aleksas 167, 797
Ušeckas Danielius 999
Ušeckas Ignas 167
Ušeckas Juozas 999–1001
Ušeckas Kazys 317
Ušeckas Povilas 999, 1000
Ušeckas Viktoras 999, 1000
Ušeckienė 999, 1011
Ušeckienė (Tvirkutytė) Uršulė
999
Ušeckienė Bronė 1000
Ušeckienė Genė 1000
Ušeckienė Palmira 264
Utoravičiūtė Liudvika 137
Užkurėliai 1015
Užkuris Jonas 608
Užusienienė Vanda 577

 

V

Vadoklytë Vita 606
Vaičaitis Jonas 905
Vaičaitis P. 1446
Vaičienė Skaistė 1004
Vaičioniai 873
Vaičionienė Aldona 879
Vaičionis Gediminas 879
Vaičionis Jonas 197, 873, 889
Vaičionis Juozas 6, 7, 12, 13, 225,
471, 861, 877–881, 889, 1496, 1497,
1499, 1553, 1600
Vaičionis Kazimieras 877, 878, 889,
1552, 1553
Vaičionis Matas 874
Vaičionytė Bronislava 408, 874
Vaičionytė Elena 408, 875
Vaičionytė Genovaitė 873, 874
Vaičionytė Jūratė 879
Vaičiškaitė Kristina 140
Vaičiškaitė Ona 140
Vaičiškaitė Paulina 897, 905
Vaičiškaitė Zofija 140
Vaičiškiai 897
Vaičiškienė Kristina 137
Vaičiškis Juozapas 138, 900
Vaičiškis Jurgis 138
Vaičiškis Juzas 915
Vaičiškis Kastantas 900, 901–903
Vaičiškis Kazimieras 137, 902
Vaičiškis Motiejus 137, 143
Vaičiškis Rimantas 915
Vaičiškytė Kristina 139
Vaičiškytė Ona 138, 139
Vaičiulėnas Petras 708
Vaičiulėnienė (Mociūnaitė) Rimutė
777
Vaičiulis 754
Vaičiulytė Alma 14, 862, 1269,
1600
Vaičiulytė Ona 754
Vaičiūnaitė J. 1335, 1341
Vaičiuškienė 1414
Vaičiuškienė Domicėlė 153, 155
Vaičiuškienė Elžbieta 154
Vaičiuškienė Ona 154
Vaičiuškienė Uršulė 155
Vaičiuškis Antanas 153, 155
Vaičiuškis Juozapas 155
Vaičiuškis Kazimieras 153, 155
Vaičiuškis Motiejus 154
Vaičiuškis Petras 154, 155
Vaičiuškis Stanislovas 154
Vaičiuškis Tamošius 155
Vaičiuškytė Ona 155
Vaidys 103
Vaiguckis Jonas 296
Vaikutis Antanas 284, 300
Vaikutis Kazys 300
Vainauskai 1038, 1061
Vainauskaitė Aleksandra 1063
Vainauskaitė Marija 482, 1037
Vainauskaitė Sofija 1037
Vainauskas Pranas 1037
Vainauskas Vladas 1057
Vaineikytė Rūsna 843
Vaineliūnas Jonas 558, 559, 560
Vainiliūnas 244
Vairaitė Barbora 142
Vaišnys Jokūbas 140
Vaišnys Juozapas 140
Vaitiekūnai 268
Vaitiekūnas 23, 262
Vaitiekūnas Gediminas 268
Vaitiekūnas P. 23
Vaitkevičienė Elena 212
Vaitkevičius 221, 238, 427,
Vaitkevičius Henrikas 167
Vaitkevičius Kazys 1500
Vaitkevičius Konstantinas 167
Vaitkevičius Nikodemas 552
Vaitkevičius Stasys 170, 212, 213
Vaitkevičius Vykintas 79, 92, 93
Vaitkevičiūtė Ramunė 593
Vaitkienė Romualda 1673
Vaitkūnas Ambrasas 112
Vaitkūnas Jonuška 112
Vaitkūnas Martynas 112
Vaitkūnas Stasiulis 112
Vaitkūnienė Gavė 112
Vaitkus 103, 1467
Vaitonienė (Klišonytė) Birutė 905,
916
Vaitonienė E. 796
Vaitonis V. 23, 24
Vaitoška 338, 495, 745, 810, 811,
833, 891, 892, 948
Vaitoška Algirdas 810, 813
Vaitoška Aloyzas 814, 817, 819,
822
Vaitoška Antanas 814
Vaitoška Balys 814–817, 819, 820,
826
Vaitoška Boleslovas 188
Vaitoška Dominykas 140
Vaitoška Ignotas 157, 174
Vaitoška Jonas 168, 176, 188, 324,
454, 792, 814, 819, 824
Vaitoška Kazys 168, 176
Vaitoška Lionginas 325
Vaitoška Mykolas 712
Vaitoška Motiejus 140
Vaitoška Nerijus 821, 822
Vaitoška Petras 813
Vaitoška Povilas 814, 824
Vaitoška Pranas 188, 333, 814–816
Vaitoška Vidas 792
Vaitoška Virginijus 212
Vaitoškaitė Aldona 188, 814,
816–819
Vaitoškaitė Asta 824
Vaitoškaitė Aušra 821, 822
Vaitoškaitė Barbora 140
Vaitoškaitė Elena 168
Vaitoškaitė Elvyra 510, 791, 810
Vaitoškaitė Elžbieta 830
Vaitoškaitė Genutė 814
Vaitoškaitė Janina 407, 814
Vaitoškaitė Nijolė 792
Vaitoškaitė Ona 140
Vaitoškaitė Rosita 821
Vaitoškaitė Vanda 810
Vaitoškaitė Zofija 814, 819
Vaitoškaitis Jonas 140
Vaitoškienė 325, 884
Vaitoškienė (Čypaitė) Janina 212
Vaitoškienė Daiva 824
Vaitoškienė Elžbieta 188, 816, 817,
824
Vaitoškienė Elžbieta 819
Vaitoškienė Konstancija 176
Vaitoškienė Marija 168
Vaitoškienė Regina 777, 821
Vaitoškienė Teresė 142
Vaitoškis Lionginas 176
Vaitoškytė Janina 212
Vaitoškytė Regina 212
Vaitoškos 814, 819, 840, 841
Vaitulionienė Leonarda 1605
Vaizelevičienė Kača 115
Vaizelevičienė Marula 115
Vaizelevičius Grigas 115
Vaizelevičius Mikalojus 115
Vaizelevičius Motiejus 115
Vajėga J. 421, 426, 428, 539, 540
Valančiūnas Antanas 411, 412,
473, 1217
Valančiūnas Jaska 114
Valančiūnienė Polonija 114
Valančius Motiejus 399, 418, 420,
459, 538, 539
Valasavičiūtė Stanislava 544
Valašinaitė Danutė 984
Valašinaitė Rasutė 984
Valašinas Antanas 979, 984
Valašinas Benediktas 984
Valašinas Motiejus 324
Valašinas Petras 984
Valavičiūtė 408, 547, 951
Valavičiūtė Stanislava 497, 500,
503, 545, 549, 556, 1495, 1519
Valbesys Antanas 139
Valečkaitė Bronė 1145, 1151
Valeika Kristupas 138, 143
Valeikaitė Efrozinija 143
Valeikaitė Ona 143
Valenčiūnai 131
Valenčiūnas Adomas 114
Valenčiūnas Baltramiejus 114
Valenčiūnas Michna 114
Valenčiūnas Petras 114
Valenčiūnienė Margarita 114
Valenta Antanas 719
Valentaitė Aldona 718
Valentaitė Danutė 718
Valentas Alfonsas 718
Valentas Antanas 718
Valentienė Ona 719, 1459
Valentinavičius Jonas 125, 135,
397, 398
Valikoniai 987
Valikonienė Aldona 908
Valikonis 989
Valiukienė 960
Valiukonienė (Marcijonaitė) Regina
939
Valiukonienė Aldona 828
Valiuliai 952
Valiulienė Aldona 1605
Valiulienė Elžbieta 140, 445
Valiulis Kazys 167
Valiulis Marcelinas 167
Valiulis Motiejus 140
Valiulytė L. 523
Valiulytė Morta 140
Valuckienė V. 1674
Valužis Vacys 4, 860
Vanagas Aleksandras 100,
1326–1328, 1332–1334, 1340
Vanagas J. 529
Vanagienė B. 1349, 1355
Varaneckas Vladas 489, 500, 503,
505, 531
Varaneckienė A. 494, 500, 503
Varapnickaitė Jolanta 6, 12, 453,
1600
Vareika Nerika 717
Vareika Stasys 717
Vareikaitė Gabija 718
Vareikaitė Gintarė 718
Vareikaitė Neringa 717
Vareikienė (Rudokaitė) Veronika
777
Vareikienė Elena 667
Variakojis Algis 835
Varkalis 220
Varkalys Pranas 552
Varnas Jonas 905
Varneckas 947
Varneckas Vladas 301
Vasilevskis 998
Vasiliauskaitė Emilija 1399, 1402,
1410, 1414, 1416, 1418, 1421,
1423–1426, 1431
Vasiliauskas Alfonsas 561, 562,
565, 566, 575, 577, 579, 580, 581
Vasiliauskas Bronius 770
Vasiliauskas Kazimieras 870, 1553
Vasiliauskienė (Stanytė) Janina
777
Vasiliauskienė Genovaitė 561, 562,
565, 566, 577, 580
Vaškevičienė (Morkūnaitė) Aldona
571
Vaškevičienė Aldona 566, 569
Vaškevičius Antanas 411, 412
Vaštaka J. 283
Vaštaka Kostas 356
Vaštaka Lionginas 218
Vaštaka M. 949
Vaštaka P. 949
Vaštaka Steponas 302, 305
Vaštaka V. 294
Vaštakas 948
Vaštakas Jonas 294, 296
Vaštakas Juozas 296
Vaštakas Kastutis 296
Vaštakas Kostas 184
Vaštakas Steponas 184
Vaštakas Vytautas 308
Vaštakienė Elena 590, 592
Vatkevičius Alfonsas 184
Vaza Zigmantas 102, 108
Vėbra R. 418
Vėbrienė Monika 561, 563, 565
Vėbrienė V. 561
Vedeckas Jonas 514
Veisaitė Irena 1496, 1497, 1499
Veiveriai 245, 246
Veiverienė (Mikulėnaitė)
Bronislava 342
Veiverienė Genė 956, 1183
Veiverienė Loreta 523
Veiverienė Sigita 371
Veiveris Adomas 977
Veiveris Algirdas 221
Veiveris Antanas 127
Veiveris Ignotas 144
Veiveris Jonas 127
Veiveris Juozapas 127
Veiveris Jurgis 127
Veiveris Kazimieras 127
Veiveris Mykolas 127
Veiveris Petras 127
Veiveris Povilas 127
Veiveris Pranciškus 127
Veiveris Ramūnas 363
Veiveris Stanislovas 127
Veiveris Tadeušas 127
Veiverys Adomas 187
Veiverys Algirdas 187, 202
Veiverys Tomas 371
Veiverys Vidmantas 371
Veiverytė Agota 127
Veiverytė Aldona 557
Veiverytė D. 523
Veiverytė Elžbieta 127
Veiverytė Kotryna 127
Veiverytė N. 523
Veiverytė Ona 127

Velbasienė Teresė 945
Velbasis 1157
Velbasis Antanas 792
Velbasis Kazys 792
Velbasis Lionginas 187, 305, 792
Velbasis Robertas 792
Velbasis Vincas 792
Velbasis L. 1465
Velbasys Antanas 779
Velbasys Kazimieras 546
Velbasys Kazys 779
Velbasys Lionginas 213, 779
Velbasytė Malvina 637, 768, 792
Velbesienė Elžbieta 141
Velbesiūtė Marijona 139
Velbesys Antanas 140
Velbesys Juozapas 141
Velbis Jokūbas 129
Velbis Juozapas 129
Velbis Mykolas 129
Velbis Tomas 129
Velbytė Elena 129
Velbytė Elžbieta 129
Velikonienė Eufrozinija 150
Velikonienė Ieva 149
Velikonis Antanas 149
Velikonis Juozas 149
Velikonis Mykolas 149
Velikonis Petras 149
Velikonis Pranas 149
Velikonis Rapolas 149
Velikonis Stanislovas 149
Velikonytė Ona 149
Velykienė V. 526
Velykis M. 1470
Velykis Rimantas 365, 597, 1554
Velokonytė Marijona 149
Velžytė Vincenta 4, 860
Venckauskas A. 550
Venckus 74, 301, 302, 473
Venclova Antanas 1507
Venclovas Alfonsas 319
Vėneris Samuelis Janas 417
Venskai 282
Verablauskas Kazimieras 145
Verdi G. 1539
Verenius Stasys 368
Veresovas Vladimiras 310, 451
Verketienė D. 589
Vestfalenaitė Konstancija 153
Vestfalenaitė Ona 152
Vestfalenaitė Petronėlė 153
Vestfalenas Jonas 152, 153
Vestfalenienė Marijona 153
Vėžys Juozapas 143
Vidlovska Elena 138
Vidmantas Jurgis 1555
Vidugiris Aloyzas 1303, 1324,
1349, 1355
Viduoliai 814, 840, 844
Viduolienė (Žintikaitė) Uršulė 342
Viduolienė Danguolė 851
Viduolienė Emilija 846
Viduolienė Ona 851, 852
Viduolienė Uršulė 323
Viduolienė Veronika 193
Viduolis A. 521
Viduolis Albinas 845
Viduolis Alfonsas 1102
Viduolis Arūnas 851
Viduolis Audrius 848
Viduolis Bronius 865
Viduolis Darius 851
Viduolis Dominykas 138
Viduolis Edmundas 306, 841, 844,
846
Viduolis Giedrius 848–852
Viduolis Jonas 138, 139, 193, 228,
333
Viduolis Juozas 193
Viduolis Laurynas 850, 852
Viduolis Paulius 850, 852
Viduolis Petras 844, 847, 851
Viduolis Povilas 841, 844, 851
Viduolis Raimondas 851
Viduolis Regimantas 851
Viduolis Vytautas 844, 845, 847
Viduolis Vladas 844–847, 873
Viduolis Zenonas 851
Viduolytė Barbora 139
Viduolytė Bronislava 844
Viduolytė Daiva 851
Viduolytė Gitana 851
Viduolytė Kazimiera 844, 846
Viduolytė Liucija 844
Viduolytė Marijona 846
Viduolytė Mariutė 873
Viduolytė Ona 138
Viduolytė Regina 851
Viduolytė Veronika 193
Viduolytė Vilma 851
Vienažindis Antanas 430, 447, 966
Vienažinskis 947, 952
Vienažinskis Antanas 1518
Vienažinskis Kęstutis 504
Vienožinskis 324, 447, 1037, 1043
Vienožinskis Antanas 329, 1450
Vienožinskis Justinas 795
Vienuolis A. 587, 1531
Vierablauskaitė Agota 139
Vierablauskas Antanas 139
Vieversis Gintas 843
Vikaniai 229
Vikanienė K. 272
Vikanienė Klementina 1268
Vikertienė Anastazija 1554
Vikontas 103
Vilavičiai 118
Vilavičienė Dana 113
Vilavičienė Jadvyga 113
Vilavičienė Pienė 113
Vilavičienė Zofija 113
Vilavičius Andrius 113
Vilavičius Baliulis 113
Vilavičius Bernotas 113
Vilavičius Jonas 113
Vilavičius Kasperas 113
Vilavičius Mikalojus 113
Vilavičius Petras 113
Vilavičius Povilas 113
Vilavičius Tumas 113
Vilčevskis Tomas 397
Vilčinskienė Vlada 1217, 1274
Vildzevičius Tomas 125
Vileišytė Birutė 991, 1454
Viliai 768
Vilienė (Stukaitė) Ona 637, 678
Vilienė Aldona 768
Vilienė Anelė 767, 768
Vilienė Janina 768
Vilienė Ona 734, 768
Vilienė Regina 777
Vilimai 657, 766
Vilimaitė Dalia 765
Vilimaitė Juozapota 637
Vilimaitė L. 522
Vilimaitė Lukrecija 676
Vilimaitė Paulina 191, 963
Vilimaitė Pranė 186
Vilimaitė Vilma 765
Vilimas 830, 948
Vilimas A. 171, 482
Vilimas Antanas 478, 1256
Vilimas Bronius 765
Vilimas D. 656, 657, 762, 766
Vilimas Darius 676
Vilimas Dominykas 637, 638, 653,
733, 756, 765, 766
Vilimas Jonas 766
Vilimas Julijonas 637, 765
Vilimas Julius 765
Vilimas Juozas 171, 186, 1090
Vilimas Jurgis 505, 507, 1518
Vilimas Kazimieras 636
Vilimas Kazys 633
Vilimas Mateušas 143
Vilimas Mykolas 297
Vilimas Romas 1215
Vilimas Steponas 633
Vilimas V. 516, 769
Vilimas Vytautas 755, 765
Vilimas Vladas 765
Vilimavičius Alfonsas 1418
Vilimienė 766
Vilimienė (Stukaitė) Anastazija 637
Vilimienė Stasė 1215
Vilimienė Stasė 589, 590, 593, 594
Vilipienė (Bieliūnaitė) Genė 585
Vilipienė (Peldžiūtė) Elena 983
Vilis Jurgis 705
Viliūnaitė Valerija 541, 542, 555
Viliūtė Laima 767, 768
Viliūtė Meilutė 768
Viliūtė Viktorija 767
Viliūtė Zita 768
Vilys 645
Vilys Bronius 595, 667, 767, 768
Vilys Dainius 768
Vilys Jonas 143
Vilys Jurgis 640, 646, 671, 732,
734, 766, 767, 768
Vilys Justas 678
Vilys Kazys 678
Vilys Mantas 767
Vilys Marcelinas 678
Vilys Petras 637, 640, 766, 768
Vilys Pranas 768
Vilys Pranciškus 637, 766, 768
Vilys Rimas 768
Vilys V. 527
Vilytė Aldona 665, 706, 767
Vilytė Meilutė 767, 768
Vilkaitė Bronė 650, 662, 745
Vilkas Gasparas 635
Vilkas Jonas 215, 633, 634
Vilkas Kazimieras 638, 681, 722,
766, 768
Vilkauskienė Aina 575, 576, 578
Vilkelis 239
Vilkienė (Juknaitė) Zofija 1382, 1443
Vilkienė (Neniškytė) Genovaitė 832
Vilkienė Ona 766
Vilutienė Adelė 1191
Vilutis 949
Vilutis Antanas 1183, 1191
Vilutis Jonas 495
Vilutis Vytautas 529, 812
Vilutytė Jolanta 1554
Vilutytė Marė 680
Vilutytė Valė 680
Vinkšnelienė (Jurgelionytė) Danutė
194, 180, 206, 554, 555, 1518, 1519
Vinkšnelis J. 182
Vinkšnelis Petras 478, 483, 484
Vinkšnienė Zuzana 1217
Vinkšnys Jonas 261
Vinkšnytė Stasė 268
Vinogradova Vera 507
Vipienė Ona 182
Virketienė 514
Virketytė R. 521, 525
Visiūnienė (Stajonytė) Adelė 1443
Visockas 1170
Visockis 239
Višinskis P. 1538
Viškelytė Marytė 520
Vitėnavičius Antanas 137, 139
Vitenavičius Jokūbas 137, 142
Vitenavičius Juozapas 139
Vitenavičius Pranciškus 141
Vitenavičiūtė Elžbieta 139
Vitenavičiūtė Ona 141, 142
Vitkauskas A. 1114, 1115
Vitkauskas V. 1349
Vitkauskas Vincas 772, 1355
Vitkevičius Pranciškus 406
Vitkevičius S. 1450
Vitkevičius P. 309
Vizbarai 805, 1511
Vizbaraitė Anelė 804
Vizbaraitė Janina 734, 805
Vizbaraitė Marytė 805
Vizbaraitė Ona 585, 805
Vizbaras 734, 911
Vizbaras Albinas 351, 804, 805
Vizbaras Antanas 805
Vizbaras Bronislovas 734, 804, 805,
1554
Vizbaras Jonas 9, 16, 863, 1102,
1510–1514, 1555
Vizbaras Jurgis 330, 805
Vizbaras Kazimieras 804, 805
Vizbaras Petras 1102
Vizbaras Romas 805
Vizbarienė (Levanaitė) Emilija
1387, 1390
Vizbarienė (Mačiekutė) Vanda 342
Vizbarienė (Stukaitė) Janina 734
Vizbarienė Anelė 796, 805, 1221
Vizbarienė Vanda 1151, 1217
Vizgirdaitė Deimantė 1033
Vizgirdaitė Diana 1033
Vizgirdas Rolandas 1033
Vizgirdienė (Neniškytė) Lucija
1493, 1494, 1498
Vižinytė Nijolė 702
Vyčinienė Daiva 4, 860, 1373,
1383–1386, 1388, 1600
Vyduolis Antanas 1443
Vyduolis Vytautas 1001
Vyganovskis Florijonas 396, 400
Vygėlis Vytautas 601, 971
Vyšniauskas Jonas 355
Vyšniauskas Vincas 172
Vyšniauskienė Liudmila 573
Vytautas Didysis 1536
Vyžinis Valdas 849
Vlivčys Juozas 129
Vlivčys Jurgis 129
Voikovas 358
Vojtkoviakas Zbyslavas 98, 104
Voldemaras Augustinas 440, 1446,
1476, 1478, 1480
Volensas V. 458
Volkovska Marija 140
Vonsavičius V. 21, 24
Vopeika Baltramiejus 109
Voronkov V. 1567, 1569

 

W

Werner K. 74
Wilsonas 1081

Wojtkowiak Z. 98

 

Z

Zabarskaitė J. 1355
Zabiela Gintautas 4, 79, 80, 82, 84,
88, 860
Zabielevičius Juozapas 137
Zabielevičius Mykolas 137
Zablockis 963
Zaborskas Kęstutis 1605
Zaborskis 1005, 1006
Zagorskaitė Ona 154
Zagorskienė Barbora 154
Zagorskienė Uršulė 154
Zagorskis Antanas 154
Zagorskis Benediktas 154
Zagorskis Dominykas 154
Zagorskis Ignotas 154
Zagorskis Jonas 154
Zagorskis Justinas 154
Zagorskis Mykolas 154
Zaicevas 878
Zaikauskienė D. 1435
Zakarka Vidmantas
Zakarka Vidmantas 371, 604
Zalatorius Aidas 747
Zalatorius Algis 747
Zalatorius Artūras 747
Zamauskas 855
Zameta J. 1118, 1126
Zaukienė Alena 1370
Zavackaitė Marijona 143
Zavadskis Z. 1199
Zavadzkis A. 459
Zavadžiūtė Genutė 712
Zavarskai 915
Zavarskas Kazimieras 899
Zavarskiai 897, 909, 910
Zavarskienė Aldona 910, 917,
1199
Zavarskienė Marijona 899
Zavarskis Alvydas 910, 1177,
1206
Zavarskis Kazimieras 897, 898,
910, 915, 922, 1177, 1199, 1205
Zavarskis Zenonas 897–899, 909,
910, 917, 919, 1176, 1177, 1191,
1205, 1206
Zavarskytė Genė 899
Zavarskytė Janė 899
Zaveckaitė Elena 978, 979
Zaveckaitė Konstancija 750
Zaviša Antanas 150, 152
Zaviša Baltramiejus 152
Zaviša Jokūbas 129
Zaviša Jonas 152
Zaviša Juozapas 133, 152
Zaviša Juozas 1351, 1357
Zaviša Kazimieras 133, 150
Zaviša Motiejus 133, 1351, 1357
Zavišaitė Domicėlė 152
Zavišaitė Elžbieta 129
Zavišaitė Ona 129
Zavišaitė Rozalija 152
Zavišaitė Uršulė 152
Zavišaitė Zofija 129
Zavišienė Elena 143
Zavišienė Ieva 152
Zdanavičienė Alvyda 1210
Zdanavičienė Kostė 1375
Zdanevičienė (Tijūšaitė) Janina 940
Zdanevičienė R. 1527
Zdanevičius Jonas 1203
Zdanevičius Pranas 193
Zdanevičiūtė 575
Zdravomyslova E. 1559, 1564,
1567, 1569
Zebras Šimonas 109
Zelenkauskas Vilius 788, 789
Zelenkauskienė (Marcijonaitė)
Jadvyga 7, 13, 535, 1555, 1600
Zenkovas Vladimiras 838
Zgrunda 949
Zgrunda Jokūbas 151
Zgrunda Juozapas 151
Zibolienë Dalia 7, 13, 604, 1527,
1600
Zikarienė 949
Ziktas Mykolas 126
Zinka 949
Zinkevičienė Aldona 1495, 1496
Zinkevičius Z. 1349, 1355
Zizai 234, 897, 909, 956, 1102
Zizaitė 965
Zizaitė Albina 897
Zizaitė Anelė 897
Zizaitė Barbora 155
Zizaitė Birutė Janina 897, 1199
Zizaitė Cecilija 154
Zizaitė Darata 138, 154
Zizaitė Emilė 905
Zizaitė Emilija 1199
Zizaitė Karolina 782
Zizaitė Konstancija 142
Zizaitė Kotryna 143, 154
Zizaitė Ona 155
Zizaitė Regina 907, 1199
Zizaitė Rozalija 154, 155
Zizaitė Stanislava 196

Zizaitė Stefanija 897
Zizaitė Teresė 153, 155
Zizaitė Uršulė 154, 155
Zizas 875
Zizas A. 332, 1101
Zizas Adomas 154, 155
Zizas Albertas 1214
Zizas Alfonsas 196
Zizas Algis 913
Zizas Andrius 137, 154, 155, 332,
342, 636, 892–894, 903, 910, 1093,
1094, 1145, 1149, 1206
Zizas Balys 178, 903
Zizas Dominykas 155
Zizas Feleksas 902
Zizas Gendrutis 908
Zizas Jonas 137, 138, 154, 155,
902, 905, 912
Zizas Julijonas 897, 901, 1194
Zizas Juozapas 155, 1207
Zizas Jurgis 153
Zizas Kazimieras 84, 154, 155,
196, 324, 325, 896, 897, 902, 904,
917–920
Zizas Kęstutis 79, 792, 895, 908,
916, 919, 1605
Zizas Laurynas 154, 155
Zizas Mataušas 154, 155, 902, 903
Zizas Mykolas 142, 154, 155, 546,
547, 551
Zizas Petras 154, 1102, 1555, 1605
Zizas Povilas 901, 905, 910, 912,
918
Zizas Pranas 833, 897, 905, 906
Zizas Romas 900, 903
Zizas Stanislovas 153
Zizas Steponas 833, 897, 911, 921
Zizas Valentinas 900, 912, 913
Zizas Vincentas 153, 154
Zizas Vytautas 1101, 1103
Zizienė (Dugnaitė) Bronislava 900
Zizienė (Ruželytė) Marijona 901
Zizienė Anelė 898
Zizienė Barbora 155
Zizienė Birutė 7, 13, 196, 861, 894,
1194, 1214, 1600
Zizienė Bronislava 916
Zizienė Darata 155
Zizienė Domicėlė 154
Zizienė Elžbieta 154
Zizienė Grasilda 154
Zizienė Ieva 154
Zizienė Kotryna 154
Zizienė Ona 154
Zizienė Rozalija 155
Zizienė Stefanija 921
Zizienė Steputė 918
Zizienė Uršulė 155
Zlatkus Vladas 526
Zmitris Feliksas 167
Zmitris Juozas 167, 333
Znaidukaitė Apolinara 836
Zoltas Bernotas 111, 120
Zoltas Petras 111
Zoluba 234
Zolūba Jonas 175
Zoluba Juozas 228
Zonovas 836
Zostiejus 103
Zovaitė Julė 769
Zovė 721, 754
Zovė Jonas 633
Zovė Jurgis 633
Zovė Juzefas 634
Zovė Petras 804, 949, 1122, 1126,
1162
Zovė Pranas 638, 687, 766, 768
Zovė Pranciškus 637
Zovė Stanys 687
Zovė Vladas 297
Zovienė 769
Zovienė Ulijona 702
Zovienė Veronika 456, 1221
Zovys Stanislovas 636
Zovytė N. 521
Zubackis Jarošas Turas 121
Zubackis Turas Jarošas 131
Zubas Petras 371
Zubienė Vida 371
Zubrackis Janošas Turas 107
Zubrickas B. 1487
Zuikis Jonas 608, 633
Zulonas P. 477
Zumbrickaitė Ingrida 1077
Zumbrickaitė Virginija 724
Zumbrickas Jonas 724
Zumbrickas Kazys 1077
Zumbrickas Rimvydas 1077
Zumbrickas Romualdas 724
Zumbrickienė 945
Zumbrickienė (Neniškytė) Danutė
1077
Zumbrickienė Dalia 1077
Zumbrickienė Stasė 724
Zumkaitė Virginija 575
Zunkaitė V. 522, 1303

 

Ž

Žaba Grigalius 108
Žaba Konstantinas 101
Žabaitė Hana 104
Žabanskis Andrius 141
Žadeika V. 1484
Žadeikis P. 1471
Žakevičius Stasys 1475
Žalėnas G. 415
Žalienė 948
Žalienė Onutė 777
Žalys Jonas 201
Žalytė Emilija 961
Žalkauskaitė Joana 853
Žalkauskaitė Lijana 853
Žalkauskas Svajūnas 853
Žalkauskas Vladas 226, 228
Žalkauskienė Vilma 853
Žaltauskaitė Ona 927
Žarskis Piotras 310
Žebrauskaitė Albina 8, 14, 862,
1175, 1600
Žebrauskas Brionislovas 545, 556
Žebrauskienė (Barysaitė) Stasė 956
Žebrys J. 421, 540
Žeimantas L. 273, 283, 286, 287
Žeižytė 667, 715
Žėkaitė Genutė 874
Žėkaitė Zitutė 874
Žėkas Vladas 874, 888
Žėkienė (Vaičionytė) Bronė 874, 877
Želigovskis L. 1471
Žemaitė 571, 575, 599, 1365, 1507,
1524, 1562
Žemaitis 332, 973
Žemaitis A. 1036
Žemaitis Juozas 423, 1109, 1110
Žemaitis Kazimieras 937
Žemaitis Kazys 167
Žemaitis Petras 956
Žemaitis Zigmas 1469
Žentikas Jonas 157
Žentikas Vladas 1217
Žernys Romas 722
Žerskis Stanislovas 121
Žiaugra Adolfas 734
Žiaugra Aleksas 167
Žiaugra Alfonsas 1191
Žiaugra Bronius 1102
Žiaugra Donatas 171
Žiaugra Jonas 1290, 1298
Žiaugra Juozas 171
Žiaugra Petras 1102
Žiaugra Vytautas 171
Žiaugra Vladas 167
Žiaugraitė V. 524
Žiaugrienė (Kaminskaitė) Janina 342
Žiaugrienė Adelė 1274, 1279
Žiaugrienė Bronė 1274, 1279
Žiaugrienė Emilija 226, 227
Žiaugrienė Julija 171
Žiaugrienė Karolina 1274, 1279
Žičkienė A. 1374, 1388

Žiedelis Vilius 725
Žikoris Feliksas 542, 543, 555
Žilėnienė Elzė 906
Žilienė (Mulvinaitė) Monika 1605
Žilinskaitė Danutė 791
Žilinskaitė Rita 575, 578
Žilinskas Antanas 262, 1526, 1527
Žilinskienė (Meilutė) Giedrė 1461
Žilytė Kotryna 141
Žilytė Marijona 141
Žindulis 1005
Žindulytė Elžbieta 127
Žinka Jonas 360
Žinkaitė Elžbieta 138
Žinkienė (Lučkaitė) Ona 789
Žinkienė Ona 360
Žintikaitė Ieva 145
Žintikaitė Ona 145
Žintikas Andrius 143
Žintikas Vladas 259, 453, 1417
Žintikienė Zofija 143
Žiogrienė Vincė 1281, 1282
Žiurlys J. 425
Žygė Karolis 143
Žygimantas Augustas 90, 103
Žygimantas Kęstutaitis 102, 103
Žygimantas Senasis 104, 105, 107,
109, 157
Žmuida Vladas 708
Žmuidytė Asta 708
Žmuidytė Rima 708
Žukas Jonas 633
Žukas S. 225, 1541
Žukas Vytautas 1605
Žukauskas Jonas 143
Žukauskienė Genovaitė 6, 12, 321,
1600
Žvirblienė (Šimkūnaitė) Vanda 530
Žvirblienė Anelė 1274, 1279
Žvirblienė Barbora 137
Žvirblienė Vanda 525, 530
Žvirblis 676, 712
Žvirblis Aloyzas 813
Žvirblis Antanas 638, 770
Žvirblis Bronius 979
Žvirblis Jonas 811, 813
Žvirblis K. 963
Žvirblytė Elvyra 716
Žvirblytė Elžbieta 137
Žvirblytė Marijona 478, 482
Žvirblytė Ona 950
Žvirėnai 965
Žvirėnas Algimantas 1555
Žvirėnas Anicetas 965
Žvirėnas Emerija 1210
Žvirėnas Eumisijus 453
Žvirėnas Matas 1556
Žvirėnas Mataušas 965
Žvyrėnas 947
Žvyrėnas Algis 504
Žvyrėnas Armisius 966
Žvyrėnas Emerijas 1274, 1279

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt