lankymasis šioje svetainėje

 

 

„Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“

Vyriausiasis redaktorius

Stanislovas Buchaveckas

Sudarytojai

Stanislovas Buchaveckas, 
Jadvyga Barbaravičienė, Povilas Krikščiūnas (tautosaka)

 

Rėmėjai

Marija Remienė, Petras Jonušas, Jonas Jurkūnas, VĮ „Lietuvos paštas“

Knygos užsakovas

Širvintų rajono savivaldybė (32 600 Lt)

Anotacija

„Versmės“ leidykla Širvintų rajono savivaldybės užsakymu rengia ir 2003 m. numato išleisti „Lietuvos valsčių“ serijos monografiją „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos tarptautinio pripažinimo (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 750 metų jubiliejui.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, folkloristai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2001 m. liepos 2–11 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Musninkus, Kernavę, Čiobiškį ir jų apylinkes buvusio Musninkų valsčiaus teritorijoje.

Buvusio Musninkų valsčiaus (Širvintų r.) teritorijoje yra daug vietovių, kurios savo praeitimi ir čia gyvenusiais žmonėmis tapo Lietuvos istorijos chrestomatinių įvykių dalimi. Dabar nedidelis Musninkų miestelis istorijos eigoje buvo ne tik valsčiaus centras, bet ir turi turtingą istoriją, susijusią su daugeliu istorinių asmenybių, tarp jų – ir su karaliene Barbora Radvilaite. Valsčiaus teritorijoje ilgą laiką buvusiam Čiobiškio miesteliui buvo suteiktos Magdeburgo teisės ir prekybinės privilegijos. O garsioji Kernavė su savo piliakalniais ir archeologinių kasinėjimų atradimais, neatsitiktinai vadinama „Lietuvos Troja“, tapo vienu iš Lietuvos valstybingumo istoriniu simboliu.

Monografijoje, kaip ir kitose serijos knygose, yra 6 skyriai – Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės (žr. Knygos straipsnių planas).

 

Knygos rengimo darbų etapai ir faktinė parengimo būklė (2004 11 25)

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2000 05 29.

Knygos straipsnių planas parengtas 2001 02 06.

Visiškai užbaigti komplektuoti visi skyriai: Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės.

Knygos maketavimas pradėtas 2002 08 20 (Gamtos sk.).

Sumaketuoti visi skyriai: Gamta (16 p.), Istorija (808 p.), Etninė kultūra (110 p.), Kalba (50 p.), Tautosaka (100 p.), Įžymūs žmonės (142 p.).

Knygos maketo parengimo terminas 2005 m.

Išleidimo terminas 2005 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Knygos finansavimo būklės suvestinė (2005 06 27)

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų ie medžiagų vertė, Lt

141.631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

79.295,00

2.1. Širvintų rajono savivaldybė

34.600,00

2.2. UAB „Magnolija“

20.000,00

2.3. Petras Jonušas

10.000,00

2.4. Marija Rėmienė (1500 USD)

5.695,00

2.5. Žemės ūkio ministerija (Visuomeninė organizacija Čiobiškio bendruomenė)

5.000,00

2.6. Jonas Jurkūnas (1000 USD)

4.000,00

3. Negautos lėšos*

48.000,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

13.000,00

3.1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Širvintų rajono savivaldybė)

30.000,00

3.1.2. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ (po išleidimo)

10.000,00

3.1.3. Žemės ūkio ministerija (Visuomeninė organizacija Čiobiškio bendruomenė)

5.000,00

3.1.4. VĮ „Lietuvos paštas“

3.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

14.336,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir visą leidinio sąmatinę sumą, t.y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame finansiškai remti knygos išleidimą - be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į VšĮ „Versmės“ leidykla, įmonės kodas 2273263, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB Parex banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius, 
telefonas faksas (8-5) 213 06 23

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
leidyklos interneto svetainė www.versme.lt 

Parengta 2001 02 06

Patikslinta, papildyta: 2001 11 22, 2002 03 13, 03 15, 05 10, 05 17, 11 06, 11 26, 2003 01 06, 02 14, 02 27, 03 17, 11 03, 2004 01 15, 01 19, 11 25, 2005 06 27

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt