lankymasis šioje svetainėje

 


Buvusio Musninkų valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas 

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Alinavos vns.

Antonošos dv.

Ardiškių k.

Bajoriškių (Trapišnikų) k.

Baltikalnio (Bialaguros) vns.

Bareikiškių vns.

Bartašiūniškių vns.

Baruvkos vns.

Bilotų dv.

Bogoliubos vns.

Brazelio vns.

Burniškių k.

Čiobiškio bžnk.

Čiobiškio dv.

Čirkų k.

Čirkų vns.

Dabriliškių plv.

Dailydžių vns.

Darmažarų vns.

Daubariškių k.

Daubariškių plv.

Dembuvkos vns.

Dubių k.

Gojo vns.

Grabliaučiznos (Piklinės) vns.

Grinių k.

Gudeliškių plv.

Gudeliškių vns.

Ilgosios vns.

Janioniškių vns.

Janionių k.

Jodonių k.

Kaimenkos vns.

Kaiminėlių (Kajenynų) k.

Kaimynų k.

Kalninų (Gurnų) vns.

Karališkių vns.

Katūniškių k.

Katūniškių vns.

Kaukiškių k.

Kavališkių vns.

Kazliškių plv.

Kernavės mstl.

Klinapolio plv.

Klišabalos (Klišablotos) k.

Krapiliškių k.

Krivaikiškių vns.

Kryžiaukos I k.

Kryžiaukos II k.

Krunų k.

Kunigiškių I k.

Kunigiškių II k.

Kupriškių vns.

Lapelių k.

Liaukiškių vns.

Lidekupės vns.

Limarnikų vns.

Liuliškių k.

Malinavos vns.

Malinuvkos vns.

Mantagališkių plv.

Markučių k.

Mažutiškių vns.

Mykališkių dv.

Minčiukų k.

Mitkiškių vns.

Muntinionių dv.

Musninkų I dv.

Musninkų II dv.

Musninkų mstl.

Narvidiškių dv.

Navapolės vns.

Nesteriškių vns.

Novynos vns.

Osinuvkos vns.

Paberžių k.

Padaciūnų vns.

Padgojaus (Daubariškio) vns.

Padubės vns.

Padvarių I vns.

Valsčiaus  žemėlapis

Padvarių II vns.

Paežerėlio (Pojeziorkos) vns.

Paguliankos vns.

Pakalniškių k.

Pakerpės vns.

Paliuliškių vns.

Pamusės dv.

Pamusės k.

Pamusės vns.

Paspirio I k.

Paspirio II k.

Paširvinčio dv.

Paužuselių vns.

Pavinkšnabrasčio vns.

Pažydės vns.

Pažoltarūnų vns.

Petruvkos vns.

Pigašių k.

Pigašių plv.

Pigonių k.

Platų vns.

Prasmikų vns.

Prienų k.

Ramoniškių I k.

Ramoniškių II k.

Rudeikiškių vns.

Rusokų (Gudų) k.

Rusteikiškių k.

Rusų Rago k.

Sakalnikų k.

Santariškių k.

Sapnų vns.

Sasnavos vns.

Semeniškių k.

Sketerių k.

Skruzdelių k.

Smailių k.

Smailių plv.

Sopijuvkos (Erdiškių) plv.

Sporų vns.

Stachaučiznos plv.

Stanislaviškių vns.

Starosielio vns.

Stepanavos (Lesčiūniškių) vns.

Strazdų k.

Sutkiškių dv.

Sviestūnų vns.

Svietiškių vns.

Svietlikų plv.

Šaparnės plv.

Šatriškių vns.

Šilalių k.

Šimtokapės vns.

Talatiškių k.

Tančiulių k.

Tatarkos vns.

Taučiulių k.

Trakų I vns.

Trakų II vns.

Ulšiškių k.

Ustronės vns.

Užuraisčio vns.

Užušilių k.

Vaitkūnų vns.

Valakėlių vns.

Valiukiškių k.

Vebronių k.

Vičiūnų k.

Vičiūnų plv.

Vidnapolio vns.

Vilaikiškių plv.

Vindeikių k.

Vinkšnabrasčio dv.

Vinkšnabrasčio k.

Viršuliškių dv.

Vyšnialaukio k.

Zoltarūnų plv.

Žadžių k.

Žagarinkos vns.

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt