lankymasis šioje svetainėje

 


Lietuvos valsčiai

Mokslas ir gyvenimas, 2003, nr. 8-9 (548-549)

2003 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūros Baltojoje salėje, 14 val., vyko „Versmės“ leidyklos  monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“, skirtos Lietuvos tūkstantmečiui, Lietuvos valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui, knygų pristatymas, serijos rengėjų ir leidėjų pagerbimas. Nuoširdžiai pasveikinęs knygų „Lietuvos valsčiai“ rengėjus ir leidyklos „Versmė“ darbuotojus Lietuvos valstybės –karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus proga,

Pirmosios akimirkos, kai iš spaustuvės atsivežtą naujausią „Lietuvos valsčių“ serijos monografiją „Seredžius“ išvysta jos kūrėjai (iš kairės): istorikas dr. Romas Batūra, maketuotoja Sigrida Šimkūnienė, monografijos vyriausioji redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė, kalbos redaktorius Albinas Masaitis. LR Prezidentūros Žemėlapių salė

Lietuvos Respublikos Prezidentas ROLANDAS PAKSAS padėkojo jiems už kilnią tarnystę Lietuvos istorijai ir kultūrai, už liedžiamą knygų seriją „Lietuvos valsčiai“, kuri atgaivina mūsų krašto istorinę atmintį, ugdo tautiškumą ir dvasingumą, ir palinkėjo jų darbams sėkmės ir pripažinimo.

 

„Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo kalba

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente, gerbiami Lietuvos tūkstantmečio valstybinės komisijos, direkcijos ir jos koordinacinės tarybos atstovai, gerbiami autoriai, rašytojai, knygų rengėjai, leidėjai, rėmėjai ir skaitytojai, gerbiamos ponios ir ponai.

Šiandien, šiuose aukštuose rūmuose pristatydami „Versmės“ leidyklos Lietuvos tūkstantmečio programos monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“, mes, šios serijos rengėjai ir leidėjai, jaučiamės kaip pasakoje apie Pelenę. Tarsi burtų lazdele mostelėjus, anksčiau nepastebėtos, rodos, tik mums patiems įdomios knygos atsiduria šioje ryškiai nušviestoje Baltojoje salėje. Kaip ir toje stebuklų sakmėje, nepaprastai džiaugiamės, kad mus pastebėjo ir įvertino, o gal ir pripažino aukščiausia valstybės institucija. Nuoširdus ačiū šventės iniciatoriams bei visiems mūsų knygų bendradarbiams ir rėmėjams, kurių dėka mes čia.

Ši trumpa ir iškilminga valandėlė, skirta Lietuvos valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metų jubiliejui, visai mūsų serijos kūrėjų bendruomenei yra geriausias apdovanojimas ir paskatinimas už 9 išleistas serijos knygas ir jau 8-erių metų darbą, pastangas bei pasiaukojimą išleisti unikalią knygų seriją apie visus mūsų garbingos Tėvynės miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie ten gyvenusius ir gyvenančius didžius ir paprastus žmones, jų nuveiktus darbus, turtingą, kupiną permainų istoriją ir kultūrą nuo seniausių laikų.

Ankščiau Lietuvoje būta daugiau nei 400 nedidelių savivaldos vienetų – valsčių, kiekvienas kurių nusipelnęs atskiros neplonos knygos. Turime tokią viziją – keturių šimtų tomų Lietuvos istorija! – Jums ją pristatome ir kviečiame darbuotis kartu.

Po „Versmės“ leidyklos Lietuvos tūkstantmečio programos monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ pristatymo LR Prezidentūros Baltojoje salėje minint LIetuvos valstybės – karaliaus Mindaugo 750 metų jubiliejų nusifotografavo „Versmės“ leidyklos redaktoriai ir bendradarbiai (iš kairės): istorikas Virginijus Jocys, etnologė prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė, istorikas Kazys Misius, etnologas prof. habil. dr. Vacys Milius, istorikė Vida Girininkienė, Jo Ekscelencija LR Prezidentas Rolandas Paksas, J. Basanavičiaus premijos laureatas Venantas Mačiekus, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas

Sulaukę pakankamai visuomenės ir valstybės dėmesio, apie 50 monografijų galėtume parengti ir išleisti iki 2009-ųjų metų, kai minėsime Lietuvos tūkstantmetį, o visos serijos išleidimas – jau pusšimčio, o gal ir viso šimto metų laikas. Ir tai jau ne vien „Versmės“ leidyklos darbas.

Gal ne visi tie tomai bus tokie, kaip paskutinė, naujausia, tik šiandien iš spaustuvės parsivežta monografija „Seredžius“: 1238 puslapiai, 80 autorių, 99 straipsniai, 5122 knygoje paminėti asmenys.

(...)

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente. Būdami įsitikinę, kad Jūsų autoritetas ir palankumas mūsų atliekamam darbui bei visų Lietuvos kraštų Jums reiškiamas pasitikėjimas galėtų labai reikšmingai padėti spartinti ir plėtoti pradėtus darbus, ir žinodami apie didelį Jūsų užimtumą, greta kitų neatidėliotinų svarbių darbų drįstame Jūsų prašyti būti rašytinio žodžio paminklo mūsų Tėvynei kūrimo garantu – daugiatomės „Lietuvos valsčių“ serijos globėju.

...

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt