lankymasis šioje svetainėje

 


Vacys Milius 

(g. 1926 12 08, Šauklių k., Skuodo raj.), habil. dr. (humanitariniai m., etnologija), prof., Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordino kavalierius, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos sk. vyriausiasis mokslinis bendradarbis, Lietuvos istorijos instituto tarybos, „Liaudies kultūros“, „Liaudies kūrybos“, „Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraščio“, „Lietuvos istorijos metraščio“, „Mūsų krašto“, „Kultūros paminklų“ redakcijos kolegijų, Lietuvos kraštotyros draugijos garbės narys, Tarptautinės tautotyros bibliografijos bendraautoris, LKMA Centro valdybos narys, akademikas.

Žmona Marija (g. 1931), etnologė.

Duktė Raminta (g. 1974).

Išsilavinimas: 1934-1938 mokėsi Šačių (Skuodo raj.) prad. m-kloje, 1938-1940 – Skuodo prad. m-kloje, 1940-1944 Skuodo g-joje, 1945-1946 Telšių mokytojų seminarijoje, 1946-1951 studijavo VU (etnografo ir muziejininko spec.), 1951-1954 – TSRS MA Etnografijos i-te asp.

Darbovietės: 1947-1951 – Lietuvos istorijos ir Etnografijos darb., 1954-1955 – Lietuvos istorijos i-to jaun. moksl. bendr.,  1955-1995 – vyr. moksl. bendr., 1995-1997 – vyriaus. moksl. bendr., nuo 1997-2001 – Etnologijos sk. ved., 1994-1999 – VDU prof.

Faktai: Moksl. tyrimų sritys: Lietuvos kaimo buities kultūra, lietuvių etnologijos istorija ir bibliografija. Knygų: „Lietuvių etnografijos bruožai“ (1964), „Lietuvos TSR istorijos bibliografija, 1940-1965“ (1969), „Pabaltijo istorijos ir etnografijos atlasas“ (rusų k., 1985), bendraaut. Leidinių ir studijų: „Lietuvių liaudies papročiai. Bibliografinė rodyklė“ (1988), „Lietuvių valstiečių maistas ir apyvokos daiktai XIX a. ir XX a. prad.“ (rusų k., 1956), “Javų nuėmimo ir kūlimo įrankiai XIX a. antroje pusėje - XX a. prad.“ (1979), „Medžio apdirbimo amatai“ (1983), “Mokslo draugijos ir lietuvių etnografija“ (1993), „Žemaitijos vandens malūnas“ (1997), įv. asmeninių bibliografijų aut. Parengtos knygos: „Lietuvninkai“ (1970), B. Buračo „Lietuvos kaimo papročiai“ (su kitais, 1993). Kitos veiklos sritys – kraštotyra ir paminklosauga.

Laisvalaikio užsiėmimai: Ekslibrisų rinkimas.

Darbo adresas: Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, 405 kab., LT-2001 Vilnius, tel. 62 94 10, faks. 61 14 33.

Namų adresas: Antakalnio g, 61-25, LT-2040 Vilnius, tel. 34 26 29.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt