lankymasis šioje svetainėje

 


Irena Regina Merkienė-Tamošiūnaitė

(g. 1973 01 14, Kaune), habil. dr. (humanitariniai m., etnologija), prof., Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus vyriausioji mokslinė bendradarbė, leidinio „Lietuvos etnologija“ redakcinės komisijos pirmininkė.

Vyras Vytautas (g. 1929), istorikas.

Sūnus Algimantas (g. 1963).

Išsilavinimas: 1955-1960 studijavo VU.

Darbovietės: 1960-1961 – Lietuvos istorijos i-to labor., 1961-1983 – jaun. moksl. bendr., 1992-1993 – l.e. Etnonologijos sk. ved. p., 1993-1997 – sk. ved., nuo 1993 – vyriaus. moksl. bendr., nuo 1995 – prof., 1992-1993 VDU l.e. doc. p., 1993-1995 – l.e. prof. p., nuo 1995 – prof.

Faktai: Europos socialinių antropologų s-gos (EASA) narė. Lietuvos tautodailininkų s-gos  Vilniaus bendrijos Karpytojų ir grafikų sekcijos pirm. Lietuvos istorijos d-jos narė. Knygų: „Žemės ūkio inventorius“ (1979), „Gyvulių ūkis XVi a. – XX a. pirmojoje pusėje. Etninės patirties ištakos“ (1989), „Lietuvininkų pirštinės. Kultūrų kryžkelėje“ (liet. ir anglų k. 1998), autorė, leidinių: „Kaimo papročiai ir žinija“ (1991), „Etninė kultūra ir tautinis atgimimas“ (1994), „Etninė kultūra ir tapatumo išraiška“ (1999), sudarytoja ir viena iš autorių. Surengė keletą popieriaus karpinių ir tapybos parodų (pirmoji – 1987). 

Laisvalaikio užsiėmimai: Tautodailė ir tautosaka.

Darbo adresas: Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, LT-2001 Vilnius, tel. 62 94 10.

Namų adresas: Erfurto g. 4-71, LT-2043 Vilnius, tel. 44 51 24.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt