lankymasis šioje svetainėje

 


Rengiama monografija apie Žeimelį

Aloyzas Bėčius

Auksinė varpa, 2002 08 11

Skiriama Lietuvos tūkstantmečiui

„Versmės“ leidykla rengia ir 2005 m. numato išleisti monografiją „Žeimelis“ – valstybinės Lietuvos tūkstantmečio programos „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos tarptautinio pripažinimo (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 750 metų ir Žeimelio 500 metų (2003 m.) jubiliejams.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, folkloristai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Žeimeliui (Pakruojo r.) ir jo apylinkėms istorija lėmė būti pačiame valstybės pakraštyje, tačiau ta pati istorija lėmė ir kita – likti pačiame dviejų giminingų Baltijos tautų apgyvendintos teritorijos centre. Daugelį amžių čia kryžiavosi ne tik ginklai, bet ir prekybos keliai, suvesdami krūvon tautas ir palikdami didesnius ar mažesnius jų pėdsakus. Nedaug rasime valsčių miestelių, kur šimtmečius viena greta kitos sugyventų keturios religinės bendruomenės (katalikai, liuteronai-evangelikai, sentikiai ir žydai) su savo maldos namais, mokyklomis ir papročiais, išlikusiais ligi mūsų dienų.

XIX-XX a. sandūroje čia persipynė J. Jablonskio, V. Kudirkos, G. Landsbergio, P. Višinskio, V. M. Kapsuko, K. Poželos, M. Čepo, daktaro Sketerio, P. Mašioto ir kitų įvairiausių politinių pakraipų visuomenės veikėjų keliai, kurie daugeliu aspektų įtakojo ne tik amžiaus pradžios, 18-20 metų laikotarpio, bet ir tolesnį mūsų Tėvynės likimą.

Valsčiaus apylinkės, būdamos pačiame valstybės pakraštyje, daugeliu aspektų geriau išsaugojo ir tuos etninės kultūros paminklus, kurie sunyko jos centre. 

Ta pati istorija lėmė ir tai, kad praėjusio amžiaus vidury Žeimelyje apsigyveno mokytojas Juozas Šliavas, supratęs ir savo darbais įrodęs, kad negalima delsti nė akimirkos, norint išsaugoti ateities kartoms tai, ko laikas dar nesunaikino. Jo darbai, papildyti kitų jo kartos pasišventėlių, ir sudarys šios knygos pagrindą.

Knyga išplečiama temomis, kurios daugelį metų buvo neliestinos (holokausto, tremtys, rezistencija, etc).

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2003 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 6 d. numato surengti specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Žeimelį ir jo apylinkes.

Monografiją, kaip ir kitas serijos knygas, sudaro šie skyriai: Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės. Monografijoje bus pateiktas biografijų sąvadas, asmenvardžių rodyklė, valsčiaus žemėlapis (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis). Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų. Monografija gausiai iliustruota piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Maloniai prašome aktyviai bendradarbiauti rengiant monografiją apie Žeimelį ir jo apylinkes. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt