lankymasis šioje svetainėje

 

 

„Laukuva“ II dalis

Vyriausiasis redaktorius

Virginijus Jocys

Sudarytojai

Virginijus Jocys, Povilas Krikščiūnas (tautosaka)

Rėmėjai

Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos seniūnija, Šilalės

kraštiečių draugija, Petras Jonušas, AB „Lietuvos paštas“, Vida Krištolaitytė, Stasys ir Zina Melnikavičiai, Dalia Tallat-Kelpšaitė, Virgilijus Ačas, Liuda ir Raimundas Šukiai, Juzefina Rinkūnienė, Zigmas Juškevičius, Aida Juškevičiūtė-Pičiuginienė, Edmundas Stanys, Juozas ir Kęstutis Straukai, Vacys Milius, Antanas Lingis, Stefanija Purlienė, Edvardas Vidmantas

 Anotacija

„Versmės“ leidykla rengia ir 2008 m. numato išleisti monografiją „Laukuva“ (II dalis) – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos tarptautinio pripažinimo (karaliaus Mindaugo karūnavimo) 750 metų jubiliejui. Monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas istorikas Virginijus Jocys.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, folkloristai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2001 m. rugpjūčio 13–22 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Laukuvą ir jos apylinkes buvusio Laukuvos valsčiaus teritorijoje. Ekspedicijos dalyviai nuoširdžiai dėkoja visiems Laukuvos apylinkių gyventojams už paramą ir talkinimą ekspedicijos metu. Vietinius autorius dar neparašiusius straipsnių prašome paskubėti.

Buvusio Laukuvos valsčiaus (Šilalės r.) teritorijoje yra daug vietovių, kurios savo praeitimi ir čia gyvenusiais žmonėmis tapo Lietuvos istorijos chrestomatinių įvykių dalimi. Laukuva minima Lietuvos karaliaus Mindaugo dokumentuose XIII a. viduryje. Laukuvos miestelis yra urbanistinis paminklas. Kauno technologijos universiteto prof. Jurgio Bučo vadovaujama mokslinė ekspedicija 2001 m. vasarą atliko išsamius miestelio tyrimus, ši medžiaga bus pateikta monografijoje. Taip pat monografijoje bus plačiau apžvelgtas Laukuvos apylinkių teatrinis-muzikinis gyvenimas (doc. Petras Bielskis). Bus skelbiamos atskirų giminių genealogijos, pristatoma šviesios atminties Norberto Vėliaus surinkto tautosakos palikimo dalis. Laukuva išsiskiria piliakalnių ir mitologinių vietų gausa, todėl monografijoje bus straipsniai apie Treigių, Bilionių (Švedkalnio), Paršpilio (Burbiškės), Medvėgalio piliakalnius bei mitologinį kompleksą – Padievyčio ežerą ir kalną. Monografijoje bus pateikta Laukuvos apylinkių kultūros objektų žemėlapis.

Monografijos „Laukuva“ (I dalis) išleista 2005 07 15.

Antroje monografijos dalyje bus šie skyriai: Istorija (Aplinkiniai kaimai ir dvarai), Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės (žr. Knygos straipsnių planas).

Išleidimo terminas 2008 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

Knygos finansavimo būklės suvestinė (2008 07 08)

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 83.810,00

2. Faktiškai gautos lėšos

58.253,04

2.1. Likutis nuo monografijos I dalies finansavimo (131.072,87 – 96.879,83)

34.193,04

2.2. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnija

20.000,00

2.3. Kazys Misius

2.200,00

2.4. Zigmas Juškevičius

1.600,00

2.5. Aldona Navikienė-Juškevičiūtė

100,00

2.6. Rimvydas Stropus

100,00

2.7. Šilalės kraštiečių draugija (A. Lingis (20 Lt), S. Purlienė (20 Lt), E. Vidmantas (20 Lt)

60,00

3. Negautos lėšos*

25.556,96

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

13.000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Laukuva“ (II dalis) (po išleidimo)

10.000,00

3.1.4. AB „Lietuvos paštas“

3.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

12.556,96

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir visą leidinio sąmatinę sumą, t.y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame finansiškai remti knygos išleidimą - be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į VšĮ „Versmės“ leidykla, įmonės kodas 2273263, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB Parex banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Laukuva“.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius, 
telefonas faksas (8-5) 213 06 23

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
leidyklos interneto svetainė www.versme.lt 

Parengta 2005 07 18

Patikslinta, papildyta 2008 05 21, 07 08

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla