lankymasis šioje svetainėje

 


Buvusio Laukuvos valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Aitvidaičių (Atvidaičių) k.

Apvaršuvos k.

Aukštagirės k.

Baltkalnio k.

Baublių k.

Bilionų k.

Bučių k.

Burbiškių k.

Dainiškės k.

Dargalių k.

Dargių k.

Degliškės k.

Drukteinių k.

Dulkialaukio k.

Dvarvičių k.

Girininkų k.

Girvainių k.

Gulbių k.

Ivoniškių dv.

Ivoniškių k.

Jankaičių k.

Kantautalių k.

Karūžiškių k.

Kaštaunalių k.

Kelpšaičių k.

Kontautų k.

Kuitainių k.

Laukuvos mstl.

Laukvarių k.

Malavėnų k.

Mykulių k.

Monkiškės k.

Padievyčio k.

Padvarninkų k.

Palaukuvio k.

Paligunių k.

Palipio vns.

Palokistalio k.

Palokiščio k.

Pikaičių dv.

Pikaičių k.

Pikaičių vns.

Pikaitelių k.

Požerės k.

Požerio k.

Reistrų k.

Ręsčių k.

Reškėtų k.

Rūdiškės vns.

Ruskių k.

Sališkės vns.

Samoskolių k.

Sarvičių k.

Siautelių k.

Silvestrų k.

Stungaičių k.

Šauduvos k.

Šauliškės vns.

Šukuolių k.

Tautvilų k.

Treigių k.

Trunpainių k.

Ustronių k.

Vabalių k.

Vaikiulaukų k.

Vaitkaičių dv.

Vaitkaičių k.

Vankių Didž. k.

Vankių Maž. k.

Virpilo k.

Virpilų plv.

Valsčiaus  žemėlapis

 

 

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla